Skriftlig beretning for SF – Fredericia 2013

sf.dk

Skriftlig beretning for SF – Fredericia 2013

SF - Fredericia

Skriftlig beretning for SF Fredericia 2013

Hermed bestyrelsens beretning 2013.

Beretningen er en gennemgang af det vi har arbejdet med og deltaget i som bestyrelse det

seneste år.

Formålet med beretningen er at være et godt udgangspunkt for debatten på generalforsamlingen.

Medlemmer

SF har på landsplan mistet ca. En fjerdedel af alle medlemmer i løbet af det seneste års tid. Samme

tilbagegang har vi måttet konstatere i SF Fredericia. Ved sidste års Generalforsamling var vi 123

medlemmer og nu er vi under 90.

Det har blandt andet den konsekvens at vi fremover kun har tre delegerede til landsmøder og lign.

Det er en ærgerlig udvikling, som primært skyldes landspolitiske udmeldinger, men vi bør dog

overveje, hvordan vi lokalt kan fastholde medlemmer og være med til at skabe aktiviteter der kan

skaffe flere medlemmer til SF Fredericia.

Positivt er det dog at vi stadig har god opbakning til møder og aktiviteter. Her ser vi ikke samme

tendens.

Møder og aktiviteter

Det har været et begivenhedsrigt år for SF Fredericia.

Vi har fået sat en stor del af holdet til kommunalvalget i 2013. Vi har fået valgt ny

folketingskandidat og sat gang i arbejdet med at skabe en god, aktiv og inddragende kampagne op

mod kommunalvalget.

Vi har været værter for flere møder med vores folketingsmedlemmer og deltaget langt de fleste

steder vi er blevet indbudt.

Der har været afholdt møder i bestyrelse og kommunalpolitisk baggrundsgruppe ca. en gang om

måneden.


SF - Fredericia

Et særligt fokus omkring vores aktiviteter har været at styrke den gode oplevelse af at komme til

møde i SF. I forbindelse med flere møder har vi nydt godt af SF- Caterings dejlige mad.

Til vores Nytårskur i januar havde vi besøg af vores nye formand og oplevede en rigtig god

opbakning til mødet. Mange medlemmer var glade for den måde Annette Vilhelmsen håndterede

mødet med medlemmerne på.

Herudover har vi haft fanen fremme ved flere lejligheder. Både 1. Maj og Grundlovsdag deltog vi

vanen tro i tværpolitiske arrangementer. Fanen var også med en tur i Vejle, hvor vi var nogle

stykker, der deltog i demonstrationen i forbindelse med konflikten på restaurant Vejlegården.

I det kommende år bør der fortsat arbejdes med at styrke deltagelsen, den gode debatkultur og

den gode oplevelse af at være til møde i SF. Engagement og aktivitet er et vigtigt fundament for

politisk udvikling i SF.

Storkreds og region

Fra Fredericia har vi to medlemmer af både bestyrelsen i SF Syddanmark og SF i syd og

sønderjylland. Gennem dette arbejde søger vi at styrke vidensdeling og mulighederne for at skabe

aktiviteter, politisk engagement og udvikling på regional og lokalt plan.

Storkredsen har fået ny formand og vi arbejder aktivt gennem bestyrelsen på at skabe nye

spændende aktiviteter og møder i vores nærområde. Som en del af den generelle organisatoriske

udvikling i SF er der blevet flere arrangementer som arrangeres på tværs af partiforeninger.

Særligt har vi bakket op om en række møder i vores nabokredse Kolding og Vejle.

Selv har vi lagt rammer til 3 møder med folketings- og landsledelsesmedlemmer fra storkredsen.

Fra bestyrelsens side valgte vi at indstille Allan Søgaard Andersen til urafstemningen om

kandidater til regionsrådsvalget.

Vi har en god fornemmelse af at urafstemningen vil give Allan en rigtig god placering på listen og

sikre SF Fredericia en stærk kandidat til regionsrådsvalget.

Landsmøder, kontaktråd og formandsvalg

Vi deltog på Landsmødet i Kolding med 4 delegerede og havde besøg fra øvrige medlemmer i løbet

af mødet. Fra Fredericia var vi flere gange på talerstolen og deltog aktivt i mødet.

På selve landsmødet var stemningen blandt de delegerede generelt positiv, men der var stor

opmærksomhed omkring Villys tale og de udfordringer som SF på daværende tidspunkt stod i. En

del fokus samlede sig omkring valget til landsledelsen og det efterfølgende valg af næstformand.


Formandsvalg:

SF - Fredericia

Da Villy Søvndal i September valgte at trække sig tilbage som partiformand fulgte en intens og

stærkt medieomtalt formandsvalgkamp mellem Astrid Krag og Annette Vilhelmsen.

Fra bestyrelsens side valgte vi, at undlade at melde samlet ud omkring en af de to kandidater og så

det som vores fokus at opfordre så stor en del af medlemmerne til at stemme og tage aktivt del i

debatmøder i vores nærområde.

En del af partiforeningens medlemmer deltog i et debatmøde i Vejle, som var vores mulighed for

at følge de to kandidater.

Til konventet deltog vi fra bestyrelsens side ved formanden.

Kontaktrådsmøder:

Fra SF Fredericia har vi deltaget i alle afholdte Kontaktrådsmøder. Temaerne har været mange

og Kontaktrådet mangler stadig at finde sin endelige form. På møderne er der typisk en politisk del

med aktuel debat om større reformer og en organisatorisk del, hvor der idéudvikles og diskuteres

organisatorisk udvikling. Kontaktrådsmøderne bliver stadig bedre, men mangler endnu at finde sin

endelige form.

Kommunalpolitisk Landsmøde i Vingsted centret.

Her deltog vi fra Fredericia med 3 delegerede. Mødet fungerede som en form for kickstart til

kommunalvalgkampen og på mødet præsenterede SF´s næstformand Mette Touborg det

kampagnekoncept der venter fra central hold.

Ud over formalia og kickstart gav mødet en god mulighed for at dele erfaringer og tale med andre

kommunalpolitisk aktive og tillidsvalgte SF´ere fra resten af landet.

Kommunalvalg 2013

På sidste års generalforsamling valgte vi Jane Findahl som Borgmesterkandidat for SF Fredericia.

Siden har vi valgt at opstille på partiliste. På et medlemsmøde i oktober måned valgte vi de næste

fem kandidater på listen. Listen ser foreløbig således ud; 1. Jane Findahl, 2. Marianne Thomsen, 3.

Gunver Majgaard, 4. Tommy Skov, 5. Flemming Overgaard, 6. Lea Nydahl Lyberth.

Arbejdet med det politiske grundlag og valgkampen er rigtig godt i gang. En valgkampsgruppe er

nedsat og mødes for øjeblikket ca. en gang om måneden.


SF - Fredericia

På dette års generalforsamling vælges de resterende navne på SF´s liste til kommunalvalget i

november.

Kommunikation og information

SF Fredericia har siden sidste generalforsamling fået gang i hjemmesiden. Lea Nydahl Lyberth har

gjort en stor indsats for at udvikle og optimere hjemmesiden frem mod kommunalvalget.

Hjemmesiden er under stadig udvikling og her finder du fortsat pressemeddelelser, læserbreve,

nyhedsbreve og anden vigtig information om SF Fredericia.

Desuden er vi til stede på Facebook, hvor vi har vores egen gruppe og netop har oprettet en

facebookside, som fungerer som kampagneside op mod kommunalvalget.

Vi udsender jævnligt nyhedsbreve, opdateringer og indkaldelser til medlemmerne via mail. Vores

hotmail adresse fungerer som en god samlet base for information til medlemmerne.

Bestyrelsen i SF Fredericia

v. formand Lars Olesen

More magazines by this user
Similar magazines