OFOTBANEN KAN BLI BUTIKK - For Jernbane

jernbane.no

OFOTBANEN KAN BLI BUTIKK - For Jernbane

ut over rammene i nasjonal

transportplan(NTP). - Nå er vi i en

dødgangssituasjon hvor jeg opplever

den norske staten som uhyre tafatt. -

Dette må vi finne en løsning på,

understreker Nysæter. - Samferdselsminister

Arnstad har uttalt at hun

ønsker nye løsninger, så hvorfor ikke

ta ballen her? - LKAB har penger på

bok .Det har ikke de andre brukerne

av Ofotbanen, men vi kan ikke sette

en av aktørene i førersetet på Ofotbanen.

Da får vi et privat monopol, sier

Nysæter.

- I Luleå havn må LKAB ut med kr

3,80 per frakta tonn malm, i Narvik

tar vi bare 70 øre for å dekke kostnaden.

- Vi burde priset havnetjenesten

høyere, men dette tillater ikke regjeringa,

sier ordføreren. Narvik havn

eies av kommunen. - Noe av de store

inntektene bør kunne føres tilbake til

lokalsamfunnet, mener Nysæter.

Ordføreren mener Ofotbanen er dømt

til å tape kampen om statsbudsjettet

med Inter-City og pendlerne rundt

Oslo. I sitt forslag har Jernbaneverket

lagt inn 1,55 mrd til Ofotbanen i kommende

10-årsperiode. - Vi spiller inn

løsningen med økte kjøreveisavgifter

og å prosjektorganisere hele utbygginga

av Ofotbanen. Denne løsningen

fordrer kapital, men kapitalen vil forrentes

gjennom de årlige kjøreveisavgiftene.

Norge låner jo ut penger til

bl.a. motorvegbygging i Tyskland. På

Ofotbanen vil avkastningen bli bedre,

sier ordføreren.

Jernbaneverket

Banesjef Tor Brekkan forteller at Jernbaneverket

skifter skinner for ca 15

mill. per år på Ofotbanen. På dette

punktet er det stor forskjell på norsk

og svensk side. - Ca 50 % av alle kurvene

våre har radius under 500 meter.

Vi har mye 300 meters kurver. Her må

vi bytte skinner hvert 5 år, sier han. -

Prognosene fram til 2020 anslår at

nettotonn med malm skal øke fra

dagens 18 til 40-50, det er formidabelt!

I dag går det ca 20 tog per retning,

i 2020 er prognosen 40 tog og

tida går fort dit poengterer banesjefen.

Jernbaneverket leverte i fjor sommer

en rapport til Samferdselsdepartementet

om kjøreveisavgift og alternativ

finansiering av Ofotbanen. Nå holder

de på med en dobbeltsporutredning i

samarbeid med Trafikverket i Sverige.

Den skal foreligge nå i mars. Etter en

politisk avtale på ministernivå skal

Samferdselsdepartementet utrede

saken videre og komme med en anbefaling

til løsning for Ofotbanen den 1.

april 2014.

Norsk jernbaneteknisk senter

(NorJeTS)

Senteret ble etablert i Narvik rett før

jul. NorJeTS er etablert som en selvstendig

forskningsgruppe under forskningsinstituttet

Northern Research

Institute Narvik AS (Norut Narvik).

De har så langt to ansatte forskere.

Senteret får penger fra bl.a. UD, Jernbaneverket

og LKAB. Utgangspunktet

for etableringen av senteret er de krevende

driftsforholda på Ofotbanen/

Malmbanan. Strekningen særpreges

av store klimavariasjoner, høy trafikk

med tunge tog og mange krappe kurver

på norsk side. NorJeTS skal måle

og samle data fra drifta, drive utvikling

og forskning, samarbeide internasjonalt

og tilby utdanning. Første prosjektet

vil være å finne ut om ei bru

som ble nedlagt i 1988 kan tas i bruk

igjen som del av et dobbeltspor. Målinger

de har drevet med har også vist at

i noen tilfeller fryser malmen fast i

vogna og blir med tomtoget tilbake til

Kiruna, for der å bli fylt med standard

mengde malm og komme enda tyngre

ned igjen til Narvik. Senteret tester

også ut sviller med tanke på økt last.

NorJeTS skal også arrangere seminarer

kalt «Arena Narvik». Første

www.jernbane.no

«Arena Narvik» planlegges 21.-22.

november i år.

Havnedir. i Narvik Rune Arnøy sier at

skal de selge havnetjenestene sine så

må jernbanen fugere. Han peker på at

det er et politisk valg i Norge med lave

og ingen kjøreveisavgifter for å

fremme jernbanetransportene. Han

viser til at den korte jernbanestubben

er ganske viktig for Norge og Nord-

Norge; ni av ti handleposer kommer

til landsdelen via Ofotbanen og 50 %

av all fiskeeksport på skinner i Norge

går her. Det er ei utvikling som bare

drar på seg. - Skal vi i tillegg håndtere

de sterkt økende malmvolumene så må

kapasiteten bygges ut, understreker

Arnøy. LKAB har som langsiktig mål

å øke sin kapasitet, men har satt utvidelser

i havna i Narvik på vent inntil

norske politikere bestemmer seg angående

kapasiteten på Ofotbanen. Havnedirektøren

sier han stadig fått positive

signaler fra norske politikere. De

begynner å skjønne alvoret, men

ingenting vil forandre seg før det er

tatt noen beslutninger, avslutter han.

Totalleverandør av betongelementer for jernbane

Sviller - Sporvekselsviller - Mofix, smart fundament - Tunnelforinger

Plattformløsninger - Støyskjermer - Broer - Kulverter

Tlf. 67 57 39 00

www.spenncon.no

FOR JERNBANE 1/2013

7

More magazines by this user
Similar magazines