Norsk Svømming nr 3 - Norges Svømmeforbund

svomming.no

Norsk Svømming nr 3 - Norges Svømmeforbund

Postboks 153 - 2302 Hamar

Nr. 3, 2011 - 63. årgang

Offisielt organ for

Norges Svømmeforbund

Serviceboks 1

Ullevål Stadion (US)

Sognsveien 75, 0840 OSLO

Tlf. 21 02 90 00, fax 21 02 96 71

www.svomming.no

Official Magazine for

The Norwegian Swimming

Federation (NSF)

Redaktør

Bo Norseng

Mobil 950 68 540

Telefax 62 53 53 94

Epost bnorseng@online.no

Redaksjon

Bjørn Soleng

Tlf. 21 02 96 75/934 21 799

Epost bjorn@svomming.no

Tore de Faveri

Tlf. 21 02 96 70/480 62 662

Epost tore@svomming.no

Utgivelse og abonnement

Foto-, Presse- & PR-service

Postboks 153, 2302 Hamar

Mobil 950 68 540

Epost pressepr@online.no

Abonnement

Kr. 415,- pr. år

Abonnementet løper til det

blir skriftlig oppsagt.

Lagspliktig abonnement

5 eks. av hvert nr. kr. 500,-

6 utgaver pr. år.

Bladet selges ikke i løssalg.

Bankgirokontonr.

6161.05.34707

Opplag 7.400 eks.

Redaksjonen avsluttet

14. juni 2011

Utgivelsesdato

27. juni 2011

Grafisk produksjon

Foto-, Presse- & PR-Service, Hamar

Epost pressepr@online.no

Trykk DMT® • 62 35 18 30

Gjengivelse med stoff og bilder er tillatt

under forutsetning av kildeangivelse.

Signerte artikler er nødvendigvis ikke

Norges Svømmeforbunds offisielle eller

redaktørens syn, og står således for artikkelforfatterens

egen regning. For signerte

artikler står forfatteren selv ansvarlig.

Norsk Svømming gjør oppmerksom på at

alt innhold i dette bladet også publiseres

på NSFs internettsider.

Forsidebildet

Samtlige årsklassevinnere i ÅM i Ålesund

2011 fotografert av Bo Norseng.

Glad i vann

Om utvikling og veien videre

Et drøyt år er gått siden vi satte hverandre

i stevne på tinget i Molde, og vedtok et

svømmepolitisk dokument som ledetråd

for arbeidet i perioden fram til 2013.

VISEPRESIDENT Gjennom prosessen på Trener-/leder-konferansen

satte vi sammen retningen og

målene som kommer til uttrykk i dokumentet. Tanken er jo

også at vi alle fra tid til annen løfter blikket, og ser hvor vi

står med vårt arbeid i forhold til de mål svømmepolitisk

dokument trekker opp.

Planer om nye anlegg og statistikk over utvikling i medlemstall og antall klubber, viser

at vi er på god vei med noen sentrale mål. Gledelig er det at også de tre små i NSF,

vannpolo, synkronsvømming og stup, har klart å etablere nye klubber i løpet av det

siste året. Er det bare svømming der du bor? Ta kontakt med utvalgene for disse idrettene

om det er rom for en alternativ aktivitet i din klubb eller kommune.

Vårt hovedmål er å bidra til at alle mennesker gis mulighet til å utøve svømmeaktivitet

ut fra sine ønsker og behov. Det er en ambisiøs målsetting, og i vårt arbeid begrenses

vi ofte av tilgang til anlegg og kapasitet gjennom frivillighetsarbeid og økonomi. Det

varierer selvsagt en del fra sted til sted og klubb til klubb hvor skoen trykker mest, men

som oftest koker det ned til tilgang på treningstid og anlegg. Det er derfor anlegg står

på topp i fokus for NSF sentralt, sammen med aktivitetsutvikling og organisasjon.

Fra sentrale ledd arbeides det kontinuerlig for bedring av rammebetingelser for svømmeidrettene.

For at det skal skje en utvikling i ditt område og for din klubb, er det imidlertid

avgjørende at du sammen med andre regionale og lokale krefter trykker på politisk

ledelse og administrasjon i din kommune. Mange steder er det planer for nybygg

og rehabiliteringer. Erfaringen er at det må jobbes jamt og trutt for å få planene omsatt

i handling. Nå er det snart kommunevalg, og vi har en fin anledning til å utfordre politikerne

til å ta steg i en retning som gagner vår sak. Stå på!

Sommeren står for døren, og for de fleste i vår organisasjon betyr det treningsleir,

svømmeaksjon, ferie og badesesong. Lykke til med sommersesongen, og husk sikkerhet

ved båtliv og lek i vann - god sommer!

Dag Bergslien

Ett av fire anlegg

i elendig forfatning

TNS Gallup har på oppdrag for Kulturdepartementet

(2010) gjennomført en

landsomfattende kartlegging av svømmeanlegg

her i landet. Tallene overrasker vel

REDAKTØR

egentlig ikke, men konstaterer bare et bedrøvelig faktum

vi lenge har hatt mistanke til.

Svømmebassengstatusen i Norge er for tiden 583 stk. 12,5m, 54 stk. 16 2/3m, 201

stk. 25m og 4 stk. 50m - i alt 842 basseng. Det aller mest alarmerende i undersøkelsen

er at nær ett av fire basseng vurderes anleggets tilstand som dårlig.

Rundt 2000års-skiftet regnet vi med at det var ca. 1.150 basseng i Norge. M.a.o. har

det “forsvunnet” drøyt 300 basseng her i landet de siste 10 årene. I tillegg er det altså

ytterligere 200 basseng som er nedleggingstruet pga. tilstanden. Vi kan altså komme

i den situasjonen at antallet svømmebasseng i løpet av 20 år kan bli halvert, om ikke

noe drastisk skjer. Det er anslått et investeringsbehov på 10 til 15 milliarder kr. de nærmeste

årene for å holde volumet oppe. Det blir spennende å se hvordan myndighetene

vil styre den fremtidige svømmeanleggsstrukturen i Norge. Sterke krefter, bl.a. NSF,

jobber nå med å forsøke å få spisset eksisterende låneordning, slik at den i fremtiden

skal bli behovsprøvet for å få en bedre landsdekning.

Bo Norseng

President

Per Rune Eknes

Lambertseter SK

Visepresident

Dag Bergslien

Stavanger Stupe Club

Styremedlem

Tor Aage Dæhli

Hamar IL svømming

Styremedlem

Marit Pedersen

Bergens Svømme Club

Styremedlem

Solgunn Wagelid

Lakselv Svømmeklubb

Varamedlem

Hans Hagenes

Bryne Symjeklubb

Varamedlem

Sara Nordenstam

Lambertseter Svømmeklubb

«Utstyrsleverandør til

landslagene

i svømming»

«Samarbeidspartner

til NSF»

Har du tilbakemeldinger

å komme med, eller

ønske om innlegg,

send oss en epost på

pressepr@online.no

(alle manus må

sendes elektronisk).

More magazines by this user
Similar magazines