Norsk Svømming nr 3 - Norges Svømmeforbund

svomming.no

Norsk Svømming nr 3 - Norges Svømmeforbund

[Innhold]

4 Fem av ti er utrygge i vann

Svømmeforbundets ferske MMI-undersøkelse viser at

halvparten er utrygge i vann, og klarer ikke å svømme

200 meter eller mer. Resultatene er nedslående, og

viser at det ikke står så bra til med svømmeferdighetene

til Kari og Ola Nordmann.

Foto: Vidar Alfarnes

8 Gullfiskene fra Åstveit Svømmeklubb

Zoltan Csernai (12) og Marcus Tesdal (15) er som rene

gullfisker å regne etter solid medaljefangst i ÅM nasjonal

finale. Undomsutvikler Christopher Hansen har

grunn til å smile.

Foto: Rune Helle

6 Som skapt for svømming

Petter Fagelund (f. 1988) er som

skapt for svømming. Han har de

antropometiske forhold på sin

side med skonummer 49/50, og

hender som en slagbjørn. Nå står

junior-EM for tur. Foto: Rune Helle

30 Fire yngre gutter

EM-aktuelle

Det gror som aldri før i norsk

stup. Etter junior-NM er ikke

mindre enn fire yngre guttestupere

aktuelle for junior-EM.

Norges Svømmeforbund

Tlf. 21 02 90 00

Fax 21 02 96 71

post@svomming.no

www.svomming.no

Generalsekretær

Bjørn Soleng

tlf. 21 02 96 75

bjorn@svomming.no

Sekretær

Kari Grimstad, tlf. 21 02 96 70

kari@svomming.no

Idrettskonsulent

Ingrid Haslev Anmarkrud, tlf. 21 02 96 73

ingrid@svomming.no

Idrettskonsulent

Tore de Faveri, tlf. 21 02 96 72

tore@svomming.no

Administrasjonskonsulent

Tor Arne Volden, tlf. 21 02 96 74

tor.arne@svomming.no

33 Vannpolo

Det var årets høydepunkt for

vannpolo-folket på Nordbytun

med 17 påmeldte lag i VPUcupen.

140 spillere i alderen

5 til 20 år deltok.

Sekretær

Joacim Lilleåsen, tlf. 21 02 96 78

joacim@svomming.no

Økonomikonsulent

Leif Håvard Bakken

tlf. 21 02 96 77

haavard@svomming.no

Sportssjef

Petter Løvberg

tlf. 97 06 07 95

petter@svomming.no


Postboks 153 - 2302 Hamar

Nr. 3, 2005 - 57. årgang

Offisielt organ for

Norges Svømmeforbund

Serviceboks 1

Ullevål Stadion (US)

Sognsveien 75, 0840 OSLO

Tlf. 21 02 90 00, fax 21 02 96 71

www.svomming.no

Official Magazine for

The Norwegian Swimming

Federation (NSF)

Ansvarlig redaktør

Bo Norseng

Tlf. 62 51 99 72

Telefax 62 51 99 71

Epost bnorseng@online.no

Mobil 950 68 540

Redaksjon

Bjørn Soleng

Tlf. 21 02 96 75/934 21 799

Epost bjorn@svomming.no

Tore de Faveri

Tlf. 21 02 96 72/480 62 662

Epost tore@svomming.no

Terrie Miller

Tlf. 970 28 207

Epost tmiller@modest.no

Utgivelse og abonnement

Foto-, Presse- & PR-service

Postboks 153, 2302 Hamar

Tlf. 62 51 99 77*

Telefax 62 51 99 71

Epost pressepr@online.no

Abonnement

Kr. 395,- pr. år

Abonnementet løper til det

blir skriftlig oppsagt.

Lagspliktig abonnement

5 eks. av hvert nr. kr. 500,-

6 utgaver pr. år.

Bladet selges ikke i løssalg.

Bankgirokontonr.

6161.05.34707

Opplag 5.800 eks.

Redaksjonen avsluttet

14. juni 2005

Utgivelsesdato

28. juni 2005

Grafisk produksjon

Foto-, Presse- & PR-Service, Hamar

Trykk DMT® • 62 35 18 30

Gjengivelse med stoff og bilder er tillatt

under forutsetning av kildeangivelse.

Signerte artikler er nødvendigvis ikke

Norges Svømmeforbunds offisielle eller

redaktørens syn, og står således for artikkelforfatterens

egen regning.

For signerte artikler står forfatteren selv

ansvarlig.

Norsk Svømming gjør oppmerksom på at

alt innhold i dette bladet også publiseres

på NSFs internettsider.

Forsidebildet

Petter Sjødal fra Team Oslo

fotografert av Henning Rugsveen

Glad i vann

FORBUNDS-

STYREMEDLEM

REDAKTØR

– Fremgang og endringer

Langbane-NM står for døren, og jeg er

spent på om den fine fremgangen vi har

hatt vil fortsette. Vi må vel regne med at vi

får noen sportslige nedturer fra tid til

annen, men jeg håper ikke at de kommer.

Det er ingen tegn som tyder på det. Det er

å håpe at den entusiasmen, og det gode

arbeidet som blir nedlagt ute i klubbene

fortsetter.

For at klubbene skal ha muligheter til å nedlegge et godt arbeid må rammebetingelsen

bli bedre, - både med hensyn til basseng og økonomi. Jeg tror at vi fremover

må legge ned et betydelig arbeid i så måte, både lokalt og sentralt, slik at det kan

gi grobunn for fortsatt vekst. Det må arbeides for et tett samarbeid mellom klubber

og stat/kommune. Et tett samarbeid her vil kunne gi oss muligheter, spesielt

med tanke på fremtidens heldagsskole og nye produkter.

For å opparbeide et godt klima for samarbeid vil det kreves en god del møtevirksomhet

på dagtid både lokalt og sentralt, men jeg tror at vi er nødt til å ta oss tid

til dette. Dersom vi ikke gjør det, vil det som kunne ha vært en god samarbeidspartner

bli en begrensende faktor. Det virker som om det enkelte steder er lagt

ned mye arbeid lokalt. Det er flere som arbeider med 50m-anlegg, og Bergen er

vel det stedet som kommer i mål først, men både Kristiansand og Stavanger er

også godt i gang.

I forrige leder jeg skrev var egentlig spilleinntekter fra automater på vei vekk. Slik

det ser ut i dag, vil imidlertid dette fortsette i en eller annen form. I skrivende stund

er denne saken oppe i retten, og utfallet håper vi går i idrettens favør. Det er litt

viktig all den tid andelen av spillemidler fra Norsk Tipping er synkende. De mister

markedsandeler til internasjonale aktører på internett, og det tror jeg bare vil fortsette

i tiden fremover.

Jeg er en evig optimist og tror at fremtiden vil gi oss mange nye vekstmuligheter,

på tross av de begrensningene som er og vil komme. Begrensninger fører imidlertid

ofte til kreativitet og nye muligheter. God sommer!

Kjell Jan Nådland

Svømming - kjerringa mot strømmen!

Frafallsproblematikken i norsk idrett generelt

er stor - meget stor. Norsk institutt for samfunnsforskning

(ISF) har foretatt en undersøkelse

som viser at en tredjedel av idrettsungdommen

av ulike årsaker faller fra før de er

17 år.

Svømming er ikke noe unntak når det gjelder frafall, men våre idretter går også mot

strømmen, for tilveksten er betydelig større enn frafallet. Medlemstallet i NSF bare

øker, både når det gjelder antallet lisensierte utøvere (nå godt over 4.000 mot ca.

3.000 for få år siden), men ikke minst også når det gjelder det totale medlemstallet.

I 2000 lå dette på rundt 30.000 - og i 2004 passerte NSF 44.000 - og målsettingen

nå er 50.000 medlemmer innen 2010!

Allikevel er det grunn til å fokusere på de som blir borte. Årsakene kan være mange,

og dette er noe av det ISF tar for seg i sin undersøkelse. Mange medlemmer er ikke

fornøyde med tilbudet, anlegg stenges (spesielt for svømming) og "idretten er for

alvorlig" er noen av argumementene, men den mest generelle begrunnelsen er at

ungdommen får andre interesser - som egentlig er ganske naturlig.

Den kjente treneren Johan Kaggestad forklarer frafallet med blant annet mangel på

variert og allsidig trening. Begynner spesialiseringen for tidlig? Blir det for mye trening

i for ung alder? Blir idretten for alvorlig for tidlig? Det er ikke mulig å gi noe

entydig svar på disse spørsmålene. Svømming er en individuell idrett, men blir dette

hensyntatt i tilstrekkelig grad når det gjelder den enkelte utøver?

Svømming har uansett et enormt potensiale. Anleggssituasjonen påvirker selvsagt

utnyttelsen av dette. Forutsetningen for å lykkes med fortsatt kraftig økning i svømmeforbundets

medlemstall, er imidlertid at en svømmehallsmilliard kommer på

plass. Den raseringen vi ser av norske svømmehaller for tiden, må stoppes! Parallelt

må vi ta vare på vår egen allsidighet og enkeltindividet, og respektere at ikke alle

ønsker å bli verdensmestre!

Bo Norseng

Forbundsstyret (FS)

i Norges Svømmeforbund

President

Per Rune Eknes

Lambertseter SK

Visepresident

Bente Grødem Johnson

Pingvin Stupklubb

Styremedlem

Tor Aage Dæhli

Hamar IL svømming

Styremedlem

Judith Holm

Madla Svømmeklubb

Styremedlem

Kjell Jan Nådland

Frisinn Sportsklubb

Varamedlem

Trude Halvorsen

Tønsberg Svømmeklubb

«Utstyrsleverandør til

landslagene

i svømming»

«Samarbeidspartner

til NSF»

«Leverandør

av energitilskudd

til elitelandslaget

i svømming»

Har du tilbakemeldinger

å komme med, eller

ønske om innlegg,

send oss en epost på

pressepr@online.no

(alle manus må

sendes elektronisk).


– NSFs MMI-undersøkelse viser at

halvparten er utrygge i vann

MMI gjennomførte nylig

en undersøkelse for Svømmeforbundet

for å kartlegge

svømmeferdighetene

til Kari og Ola Nordmann.

Det viser seg at

over halvparten av våre

landsmenn ikke klarer å

svømme 200 meter eller

mer. Dette er skremmende

tall nå like før

bade- og båt-sesongen

setter inn for fullt.

BO NORSENG [TEKST]

VIDAR ALFARNES [FOTO]

– Skrekkelig resultat

– Dette er skrekkelig, uttaler president

Per Rune Eknes i Svømmeforbundet.

– Vi trodde virkelig ikke det stod så dårlig

til med svømmekunnskapene her i

landet, og dette understreker enda mer

viktigheten av både fortsatt svømming i

Manglende svømmeferdighet – Vi må ikke lukke øynene for betydningen av god og

sikker svømmeopplæring i skolen.

skolen, samt åpne svømmehaller, påpeker

han overfor Norsk Svømming.

– Vi har også hentet inn tall fra Forsvaret

som viser at de siste 15 års rekrutter faktisk

er rimelig svømmedyktige. Rundt 8

av 10 rekrutter sier at de vil klare å

svømme 200 meter. Tallene er veldig

jevne fra år til år, fortsetter svømmepresidenten.

– Dette er egentlig positive tall når man

sammenligner det med den ferske MMIundersøkelsen,

og viser vel at gutter i

18års-alderen er rimelig trygge i vann.

Imidlertid kan det virke som om denne

ferdigheten "forsvinner" over tid. Det

understreker også MMI-undersøkelsen.

Der går det nemlig klart frem at det er

aldersgruppen 25-39 år som er mest

svømmedyktige. Denne gruppen hadde

da også gjennomgående svømmeundervisning

på skolen. Bare en fjerdedel

av de over 60 år svarer i undersøkelsen

at de kan svømme over 200 meter. Dermed

viser også undersøkelsen hvor viktig

svømmeundervisning og tilgjengeligheten

til svømmehaller er. Dette fordi

vi vet at de fleste anleggene ble bygget

på 1970-tallet, og da kom også svømmingen

inn som en del av læreplanen,

avslutter president i Norges Svømmeforbund,

Per Rune Eknes.

– Skrekkelig, mener NSF-president Per

Rune Eknes om det nedslående resultatet

av MMI-undersøkelsen om (manglende)

svømmeferdigheter.

MMI Hvor langt tror du du kan svømme

i sjøen på sommeren uten pause?

Halvparten av alle nordmenn kan ikke

svømme 200 meter!

4 [NORSK SVØMMING 3/2005]


Madla svømmeklubb har ambisjoner om å bli en av landets ledende

svømmeklubber innen 2008. I den anledning ønsker vi å ansette

en erfaren og ambisiøs trener

i 100 % stilling, som aktivt skal være med til å innfri klubbens ambisjoner.

Hovedtreners primæroppgaver vil være:

• Ansvar for gjennomføring av treningsopplegg for klubbens forskjellige

grupper.

• Fungere som koordinator og veileder overfor klubbens øvrige trenere.

• Trene klubbens elitesvømmere

• Drive aktivt samarbeid med Hovedtrener i Team Stavanger.

Som Hovedtrener er det ønskelig at du innehar trener 3-kompetanse eller

tilsvarende.

Madla Svømmeklubb har over 1000 medlemmer, og er med dette 4. største

svømmeklubb i Norge. Vår aktivitet begynner med Babysvømming, går via

svømmeskoler gjennom Sardingjeng, Delfingjeng, B-gjeng, A-gjeng og ender

i Team Stavanger som er et tilbud til klubbens elitesvømmere.

Madla Svømmeklubb er, sammen med Stavanger Vannpolo Klubb, Frisinn og Sola

Svømmeklubb, med i topp-satsingssamarbeidet Team Stavanger.

Klubben har gode rammebetingelser med tilfredsstillende tilgang på bassengtid.

Lønn etter avtale. Resultatbasert bonusavtale vil bli vurdert.

Tiltredelse 1. august 2005 eller etter avtale.

Søknadsfrist: 15. juli 2005

Søknad merket ”Hovedtrener” og CV sendes til:

Morten Larsen, Fjøløyveien 3c, 4007 Stavanger

Tlf. 996 38 693

Mail: morri@sensewave.com

[NORSK SVØMMING 3/2005] 5


[Profilen]

– Som skapt for svømming

Vinterens junior-NM ble et

nasjonalt gjennombrudd

for storvokste Petter Fagelund

(f. 1988). NTG-studenten

gjorde også solid

figur under jr.-nordisk helgen

etter NM. På kortbane-NM

i våres menget

han seg også med de

beste seniorene på de

fleste fridistansene, med

sølvmedalje bak Gard

Kvale på de to lengste.

Landslagstrener Petter

Løvberg mener Nedre

Eiker-gutten som nå

svømmer for Bærum, er

som skapt for å svømme

fort.

BO NORSENG/RUNE HELLE [TEKST OG FOTO]

STIG LEGANGER HANSEN [FOTO]

– Det har vist seg at svømmere som har

de antropometiske forhold på sin side

(store hender og føtter) som regel når

langt. Det finnes unntak, men det er

klart at utøvernes fysiske ferdigheter har

mye å si i en idrett som vår, sier landslagstrener

Petter Løvberg til Norsk

Svømming. Han understreker at Petter

med sine 2.04 på strømpelesten er som

skapt for svømming. Fagelund bruker

dessuten nummer 49/50 i sko, og han

har hender som en slagbjørn.

Sammenlignes med Ian Thorpe

– Se på Ian Thorpe. Han har fysikk med

veldige håndflater og enorme fotsåler,

understreker landslagstreneren. Uten

sammenligning forøvrig, i det gamle

Øst-Tyskland, som var verdens "beste"

svømmenasjon i sin tid, ble ungdommer

med ekstreme fysiske ferdigheter tidlig

plukket ut.

– Petter har veldig mange av de egenskapene

de da så etter hos svømmere

der, presiserer landslagstreneren. Han

understreker at talentfabrikkene i øst

nok hadde gjort basketballspiller eller

svømmer av Mjøndalen-gutten…

– Kjekt å høre. At jeg tjener på mine

mange og lange centimeter og store

hender og føtter, er helt klart, understreker

Petter Fagelund.

Petter Fagelund (bakerst t.v. med mørke solbriller...) hospiterte på seniorlandslaget, og var storfornøyd med den erfaringen.

Ellers på bildet ser vi f.v. Ann-Helen Pridesis, Alexander Dale Oen, Robin Dale Oen, Jonas Noreng Ravn, Elisabeth Jarland, Aleksander

Hetland, Lise Fadnes, Ørjan Cato Johnsen, Henriette Brekke og Gard Kvale.

6 [NORSK SVØMMING 3/2005]


Petter Fagelund er 2.04 på strømpelesten, har nr. 49/50 i sko og hender så store

som en slagbjørn, her sammen med landslagssjef Petter Løvberg.

Junior-EM

Petter tok tidlig EM-kravene både på 400

og 1500 meter fri på kortbane, og ikke

før var langbanesesongen i gang, før

kravene på langbane også var nådd.

– Jeg gleder meg til junior-EM, sier Nedre

Eiker-gutten, som reiser til Ungarn etter

langbane-NM på Hamar i midten av juli.

For tre år siden var Petter vår beste frisvømmer

på de lange øvelsene i 1988-

klassen. Siden satte skader og sykdom

ham mer eller mindre ut av spill. Han var

først tilbake under ÅM nasjonal finale i

fjor der han vant 400m fri på sterke 4.14.

NTG i Bærum

– Jeg er veldig glad for at jeg valgte NTG

når jeg skulle begynne på videregående

i fjor høst. Opplegget der passer meg

som hånd i hanske, og jeg har hatt en

utrolig fremgang denne sesongen,

understreker Petter, som også presiserer

at målet er å svømme betydelig mye

fortere til sommeren. 2.00,51, 4.10,68

og 16.44,3 på langbane (i skrivende

stund) i god tid før langbane-NM, lover

da også bra i så måte.

Stort utviklingspotensiale

– Petter har en utrolig fysikk, men det er

klart at han har mye å jobbe med. Både

på teknikk og vendinger er det ting å

rette på, presiserer Løvberg. Landslagstreneren

understreker at vendingene

gjør at Petter bør ha større potensial på

langbane på kort sikt.

– Jeg startet først å trene skikkelig for et

år tilbake. Derfor valgte jeg å droppe

langbane-NM i fjor sommer, men nå er

jeg med i hundre, sier Petter, som eneste

junior på guttesiden allerede har hospitert

på seniorlandslaget. Det skjedde

under en treningsleir i Syros i Hellas,

med påfølgende deltagelse i Akropolis

Meet i Athen.

Bent Brask som i sin tid svømte for Drøbak/Frogn, var imponert over Petter Fagelund

under Speedo Cup på Tøyenbadet. Brask var en av de mest toneangivende, dominerende

og suverene frisvømmerne siste halvdel av 1970-tallet, og som fortsatt troner

høyt på alltime-listene (bl.a. 200m fri på 1.53 på langbane). Han hadde de samme

antropometiske størrelser som Petter Fagelund. Brask er nå tilbake i manesjen som

svømmepappa og styremedlem i Kongstensvømmerne. Han kan utvilsomt gi mange

gode råd til svømmere som Petter Fagelund.

– Det var gøy å se OL-stadion som ble

benyttet i fjor sommer, men jeg er skuffet

over et tilsynelatende manglende

vedlikehold på anleggene, forteller Petter,

som i mengdeperiodene svømmer

50-55.000 meter pr. uke. Så kan han da

også utnytte tiden godt, hybelboeren

som har 200m fra senga til skolen, og

tilsvarende korte 500m til bassenget i

Nadderudhallen.

Landslagstrener Petter Løvberg understreker

at Petter Fagelund sin høyde og

størrelse på hender og føtter er ekstremt

viktig for å bli en toppsvømmer.

[NORSK SVØMMING 3/2005] 7


[ÅM nasjonal finale]

– Gullfiskene

fra Åstveit Svømmeklubb

Zoltan Csernai (12) tok

seks gull, mens Marcus

Tesdal (15) tok tre under

årets ÅM nasjonale finale.

De to gullfiskene gjorde at

Åstveit ble nest best i

klubbkonkurransen, sammen

med Hamar IL og

Kongstensvømmerne. At

Åstveit-duoen også vant i

sammendraget, burde

være unødvendig å tilføye.

like bra som Zoltan da jeg var 12, sier

Christopher, som for tre år siden gjorde

en tid like før EM som ville holdt til tredjeplass

på 200m bryst i dette internasjoale

mesterskapet. Han har (selvsagt)

også en rekke NM-gull på forskjellige

øvelser.

– En kjempeflink trener, sier de to Åstveit-guttene

om Christopher som sammen

med Gjertrud Torkildsen har hatt

ansvaret for klubbens beste svømmere.

Fra Ungarn

Zoltan er opprinnelig fra Ungarn, men

han har bodd i Norge siden han var bare

et par år gammel.

RUNE HELLE [TEKST OG FOTO]

OLE-WILHELM S. NORSENG [FOTO]

– Her har Åstveit Svømmeklubb to ekstreme

talenter å bygge videre på, sier

ungdomsutvikler i klubben, Christopher

Hansen, selv kongepokalvinner og en av

tidenes beste norske brystsvømmere.

Han ser klart potensial i begge de to

lovende ungguttene.

– Marcus svømmer omtrent som jeg

gjorde på hans alder, mens jeg ikke var

– Pappa er professor på universitetet i

Bergen. Derfor flyttet vi til Norge, sier

Zoltan, som bor like ved Åstveithallen.

Zoltan vant alle øvelsene og sammendraget

i yngste klasse i Sarpsborg.

– Jeg er mest fornøyd med 200m bryst.

Den var virkelig bra, sa Zoltan etter

2.53,68. Ungarn har opp gjennom

tidene fått frem flere av verdens beste

brystsvømmere.

– Jeg vet ikke hvor god jeg kan bli. Så

lenge det er moro å svømme,

fortsetter jeg, presiserer Zoltan.

Mamma var

svømmer i Ungarn

– Derfor anbefalte hun meg å

starte med sporten. Det gjorde

jeg, forteller han, - en avgjørelse

han ikke angrer.

Marcus Tesdal gleder seg til

langbane-NM på Hamar.

Zoltan Csernai var mest fornøyd med

seieren på 200 meter bryst.

Mens de fleste jevnaldrende er opptatt

av fotball, håndball og basketball, har

Zoltan bare én stor hobby ved siden av

svømmingen.

– Bueskyting. Jeg kom i kontakt med

sporten under Trøndersvøm, og etter det

har jeg trenet jevnlig, sier den talentfulle

12-åringen.

Langbane-NM

Den tre år eldre klubbkameraten Marcus

Tesdal vant både sammenlagt, 200m

medley og 200m bryst. På brysten gjorde

han 2.28,24- fire sekunder over pers.

Han håper å gjøre bedre tider i langbane-NM

på Hamar i juli.

– Jeg vet egentlig ikke hvorfor det ikke

ble pers verken i ÅM eller under senior-

NM i Stavanger. Målet har hele tiden

vært å straffe tidene jeg gjorde før jul,

sier Marcus, som er et sjeldent talent i

brystsvømming.

8 [NORSK SVØMMING 3/2005]


[ÅM nasjonal finale]

– Ung pendler med suksess

På to årsklassemesterskap

har Sverre Næss (13) gjort

rent bord og tatt 12 gull.

Under årets ÅM på hjemmebane

satte han mesterskapsrekorder

under

samtlige fem individuelle

starter. Sarpsborg-gutten

som bor i Halden, mente

likevel ikke at han overgikk

seg selv.

RUNE HELLE [TEKST]

BO NORSENG [FOTO]

– På ingen måte. Selv om alle fem starter

var ÅM-rekorder, var det bare to som var

perser for meg (100m butterfly og 200m

medley). Ellers var jeg like bak mine

bestetider, sier SIL-svømmeren som

understreker at han ikke leverte prestasjoner

over evne i ÅM-finalen i eget vann.

– Det er alltid litt spesielt å vinne et

mesterskap på hjemmebane. Siden jeg

vant alt i fjor også var det jo ingen stor

overraskelse, understreker Sverre, som

er født og oppvokst i Halden. Sin unge

alder til tross, har han allerede foretatt

fire klubbskifter mellom moderklubben

Haldens Svømmeklubb og Sarpsborg IL

svømming.

– Jeg begynte i Halden, og nå er jeg tilbake

i SIL igjen, og her blir jeg værende,

Sverre Næss svømmer nå for Sarpsborg

og trener under Yngve Dramstad.

Sverre Næss er suveren i 13års-klassen.

Her sammen med klassevenninnen Siri

Andersen, som også er best i sin årsklasse

i landet.

understreker Sverre. 20 minutter til og

fra trening kan han leve med.

– Mor og far stiller som sjåfører, så nå

mener jeg å ha funnet min vei til på bli

en enda bedre svømmer, sier unggutten,

som gir trener Yngve Dramstad mye av

æren for at ting fungerer som det skal.

Sverre har ingen store fritidsinteresser

utenom svømming.

– Jeg spiller litt fiolin, men fotball og de

andre ballidrettene har aldri fasinert

meg så sterkt, presiserer han.

Til langbane-NM

I sommer debuterer Sverre under junior-NM

på langbane på Hamar i juli.

Arna Svømmegymnas

Arna Svømmegymnas har

ansatt Christopher Hansen

og Jeff Earl som trenerteam

ved Arna Svømmegymnas.

Christopher Hansen blir hovedtrener

for svømmegymnaset. Han er i dag

ungdomsutvikler i Norges Svømmeforbund

med ansvar for ungdom 12-16 år

i Arna SLK og Åstveit svømmeklubb.

Christopher (bildet) har en lang svømmekarriere

bak seg både nasjonalt og

– Det ser jeg skikkelig frem til, sier Sverre,

som regner seg selv som bryst- og

medley-svømmer.

– Jeg gjorde 2,44 på 200 meter bryst

under ÅM. Et sekund over pers, og litt

over det jeg hadde håpet å gjøre, sier

Sverre, men han understreker at dette

kanskje er hans beste NM-øvelse.

Både Sverre og Zoltan Csernai fra Åstveit

SK som vant den yngste klassen under

ÅM, gjorde rent bord med fem strake

seire individuelt.

– Ikke helt unormalt at man i denne

alderen er allsidig. I dag liker jeg veldig

godt å svømme bryst, men at jeg trives

best med det nå for tiden, betyr ikke at

jeg vil ha dette som min beste stilart for

evig og alltid, understreker stortalentet

overfor Norsk Svømming.

På landslaget

I høst tok Sverre juniorlandslagskravet.

Siri Andersen (13) fra Halden og Tonje

Holm (13), Madla har også landslagskravet

i denne årsklassen. Sverre er

imidlertid eneste gutt.

– Landslaget er viktig for meg. Det gir

inspirasjon, og det er klart med på å øke

min motivasjon for videre treningsarbeidet,

avslutter Sverre Næss.

internasjonalt,

og var i mange

år en av landets

aller ypperste

brystsvømmere.

Jeff Earl har sin utdannelse fra Australia,

og har tidligere vært trener for utøvere

som konkurrerer på høyt nasjonalt

nivå i hjemlandet. Jeff har også

selv vært aktiv utøver både i svømming,

triathlon og løping. Jeff har norsk

samboer, og flyttet til Vaksdal høsten

2004.

[NORSK SVØMMING 3/2005] 9


[ÅM nasjonal finale]

– For meg er dette stort og svært gledelig.

Jeg er mer enn fornøyd, sa Mats til

Gjennombrudd for 12-åringen

Mats Gøran Høgenhaug

Årets ÅM i svømming ble et

stort gjennombrudd for

Mats Gøran Høgenhaug

(12). Namsos-gutten var

eneste fra Nord-Trøndelag

som var kvalifisert, og han

reiste hjem fra Sarpsborg

med en sølv, en bronse og

to fjerdeplasser. I sammendraget

ble han nr. tre i yngste

klasse (1.707 poeng).

RUNE HELLE [TEKST OG FOTO]

[Miniportrett]

Navn Victoria S. Løken

Årsklasse 1991

Klubb Aalesund SK

Trener Johnny Möller (hovedtrener),

Trond Listein og Åke Fiskerstrand.

Bakgrunn Svømt siden jeg var 8 år, og

før det bada jeg mye på fritiden.

Trening Jeg trener 9 ganger i uka, 6

svømming og 3 styrke. Svømmeøktene

Ole-Wilhelm S. Norseng (tekst og foto)

Norsk Svømming etter den nasjonale ÅMfinalen

i midten av april.

På brysten åpnet han eplekjekt, og han

var lenge klart i tet, men åpningen straffet

seg.

– Jeg ledet lenge på brysten, men jeg

åpnet for hardt, sa Mats, som måtte se

tre svømmere forbi seg før han slo inn til

det som siden viste seg å bli hans svakeste

enkeltresultat.

– Det må være lov til å prøve. I etterkant

ser jeg klart at jeg nok overvurderte min

egen kapasitet i dette løpet, men slikt

lærer jeg av, presiserer han.

– ÅM nasjonal finale var utrolig bra. Jeg

var påmeldt med resultater som stort

varer i 2 timer og er hver ettermiddag

og lørdag morgen. Styrketreningene

varer i 30 minutter til 1 time. Trener

også kondisjon i 45 minutter på treningsstudio.

Svømmehall Moa svømmehall (25 m),

15 minutter med bil hjemmefra.

Mål for sesongen Gjøre det bra i langbane-NM

på Hamar i juli.

Resultater i ÅM-finalen

4.-plass sammenlagt i 1991-klassen

med 2817 poeng. 100m butterfly

1,10.49 (nr. 6), 200m bryst 2,53.42 (nr.

6), 400m fri 4,42.15 (nr. 4), 200m rygg

2,37.35 (nr. 10), 200m medley 2,32.79

(nr. 4).

Favorittøvelse og pers

50m fri 27,79

100m fri 1.00,62

Hvorfor svømming Fordi det er gøy å

trene og dra på stevner rundt i hele

landet. Jeg har blitt kjent med mange,

og så er det utfordringer hele tiden.

Jeg gleder meg til NM på Hamar.

Andre interesser Jeg sitter litt på data,

og er med venner ellers. Primært satser

jeg imidlertid helt og holdent på

svømming.

Mats Høgenhaug gjorde det meget bra

i ÅM-finalen i Sarpsborg med fire medaljer

og tredjeplassen i sammendraget i

yngste klasse.

sett ville plassert meg mellom nr. tre og

fem, men både plasseringer og ikke

minst tidene ble til slutt langt i overkant

av det jeg hadde turt å håpe på, innrømmer

han.

Mats trener med B-gruppen i Namsos.

Han blir trent av sine to søstre Anja og

Yvonne. Begge har tidligere vært brukbare

juniorsvømmere.

På vei tilbake

Mats var altså den eneste svømmeren fra

Nord-Trøndelag som klarte å kvalifisere

seg for årets ÅM-finale

– Vi er på vei til å bygge opp en god junioravdeling

etter at bassenget på Namsos

har vært stengt lenge. Neste sesong

håper vi å ha flere svømmere kvalifisert

for ÅM, for det er en del fine talenter i

denne gruppen, sier Namsos-tvillingene

Anja og Yvonne fra byens svømmefamilie.

Storebror Kim-Rune (18) er også en

medaljekandidat under sommerens langbane-NM

på 50 meter fri om han treffer

med formen.

– Etter at bassenget ble stengt, stod vi

helt på bar bakke. Nå er vi i ferd med å

bygge oss opp igjen skritt for skritt, presiserer

Namsos-tvillingene.

10 [NORSK SVØMMING 3/2005]


Siri Eva Kristiansen (12)

[ÅM nasjonal finale]

– Talent til tusen

Siri Eva Kristiansen (12) tok

fire svømmegull av seks

mulige i årets ÅM nasjonal

finale. Jenta fra Nedre Eiker

vant 200m bryst, 400m fri

og 200 medley. I tillegg

gikk hun til topps i

sammendraget, mens det

ble sølv på 200m rygg og

bronse på 100 butterfly.

RUNE HELLE [TEKST OG FOTO]

BO NORSENG [FOTO]

– Ingen ting er perfekt, men ÅM-helgen

var ikke så langt i fra, sa Siri Eva som

perset seg hver gang hun var i vannet i

Sarpsborg. Ikke rart hun var et eneste

stort smil etter gullfangsten.

Nedre Eiker-jenta har bare trent og konkurrert

skikkelig i litt over tre år. Hun har

hatt en imponerende fremgang, og toppen

er tydelig ikke nådd.

– Det får jeg da ikke håpe. Mitt mål er å

bli vesentlig mye bedre enn det jeg er i

dag, sier Siri Eva til Norsk Svømming, og

understreker at det ikke blir lett å forsvare

fire gull i neste års ÅM-finale.

Jenta fra Nedre Eiker fikk også beste-

mannspremien i sin aldersklasse for gullet

på 200 meter bryst (2.57,85, 500

poeng). Det var personlig rekord med

over syv sekunder.

– Jeg er nok best på den lengste brystøvelsen,

og det blir nok også min favoritt

i årene som kommer også, sier hun.

Vil bli svømmer

Tidligere spilte Siri Eva også fotball. Treningene

krasjet, og hun valgte (heldigvis)

svømming.

– Det var jeg aldri i tvil om. Jeg liker

bedre å svømme, og jeg har nok også

langt bedre forutsetninger her, sier landets

beste 12-åring.

Under ÅM-finalen var imidlertid faktisk

Siri Eva mest fornøyd med øvelsene hun

ikke vant. På 100m butterfly var hun

påmeldt med 12. beste tid. Hun ble

nummer tre etter å ha senket sin pers

med 12 sekunder (1.22,58). Hun perset

seg også kraftig da hun svømte seg opp

fra femte beste påmeldte tid på 200m

rygg til sølv (2.48,50). På de tre

øvelsene hun vant var hun favoritt.

– I etterkant er jeg nok mest tilfreds med

de to øvelsene jeg ikke vant. Det kan

høres merkelig ut, men slik er det bare,

konstaterer hun.

Svømmer tiltalt

for dopingsalg

– En svensk svømmer ble i begynnelsen

av juni tiltalt for å ha solgt

anabole stereoider.

Svømmeren skal ifølge den svenske

stor-avisen Dagens Nyheter ha

videresolgt store mengde anabole

steroider.

Svømmeren ble pågrepet etter en

husransakelse i mars. Politiet skal ha

funnet flere tusen piller med anabole

steroider.

Ifølge politiet skal svømmeren ha

solgt pillene sammen med to andre

personer gjennom en hjemmeside

på nettet. Ifølge aktor skal de ha

omsatt for minst en halv million

svenske kroner.

Den svenske svømmeren skal ha innrømmet

at hun har oppbevart pillene,

og hjulpet til med å sende dem

rundt. De skal ha solgt til helt vanlig

gutter som trener.

Siri Eva Kristiansen vant fire av seks gull i årets ÅM i yngste klasse.

Svømmeren har vunnet flere gullmedaljer

i svenske mesterskap, og

har både svensk rekord og sterke

internasjonale plasseringer bak seg.

[NORSK SVØMMING 3/2005] 11


Store endringer i ÅM fra 2006

Svømmeutvalget i NSF har

på bakgrunn av en

høringsrunde, etter mandat

fra Forbundsstyret,

laget en rapport med forslag

til ny struktur når det

gjelder kretsmønstring,

kretsmesterskap og årsklassemønstring

(ÅM)

med nasjonal finale. Spesielt

i ÅM-sammenheng er

det foreslått radikale

endringer i dagens opplegg,

som SvU ønsker

gjennomført allerede

kommende sesong.

BO NORSENG [TEKST OG FOTO]

– Vårt forslag er foreløpig ikke drøftet

nærmere med sportssjefen, og forslaget

skal også behandles av svømmeforbundet

sentralt og evt. av Tinget i 2007, før

vi kan si om de foreslåtte endringene

blir gjennomført, forteller SvU-leder

Bengt Nystrøm til Norsk Svømming.

Han trekker spesielt frem endringsforslagene

i ÅM-sammenheng;

– Vi foreslår at eldste klasse utgår (16

år), og at vi i stedet senker aldersgrensen

med ett år, for vi kan ikke se at det

i barneidrettsbestemmelsene er noen

forskjell på 11- og 12-åringer. Videre

plasserer vi 400m fri som øvelse første

Lavere ÅM-alder Hvis svømmeutvalget

får det som de vil, vil 11-åringene

gjøre sitt inntog allerede neste

sesong.

Ny struktur Svømmeutvalget med leder

Bengt Nystrøm i spissen, foreslår store

endringer i ÅM, KM og kretsmønstring.

Svømmeutvalget ønsker å gjennomføre

endringene i ÅM og kretsmønstringene

fra 2006. Endringene

i KM-sammenheng kan gjennomføres

som prøveordning frem til et

evt. endelig Ting-vedtak. ÅM og

kretsmønstring derimot, er en ren

administrativ sak. Svømmeutvalget

vil forøvrig jobbe mot en mer

omfattende endring i strukturen

frem mot Tinget våren 2007. Samtlige

klubber og kretser i Norges

Svømmeforbund fikk invitasjon til å

delta i høringen.

dag, mens yngste klasse starter først på

alle øktene. Yngste klasse svømmer

dessuten 50m butterfly i stedet for

100m som de andre klassene, og vi foreslår

dessuten å sløyfe stafettene.

11-åringene med

– Vi mener at ÅM er aktuelt og attraktivt

også for 11-åringer. Det er viktig å

komme tidlig i gang, og vi kan ikke se at

vi her går på tvers av barneidrettsbestemmelsene.

Vi har sett på lignende

struktur både i Sverige og Danmark, og

har hentet mange impulser fra våre

naboer. Vi vil fortsette jobbinga med

denne konkurransestrukturen videre

frem mot Tinget i 2007. Vi regner imidlertid

med at ÅM kan gå som foreslått

allerede neste år, dersom forbundet og

sportssjefen er enig med oss. Når det

gjelder KM som mesterskap, må imidlertid

Tinget trolig godkjenne dette, all den

tid det er foreslått å innføre regionsmesterskap

eller landsdelsmesterskap for å

heve statusen på det tradisjonelle KMet.

Når det gjelder kretsmønstring er det

først og fremst forslaget som åpner for

sammenslåing av kretser til regionale

arrangementer, som innebærer hovedendringen.

Uansett vil hele denne strukturen

bli fremlagt for Tinget i sin helhet

om to år, forteller Bengt Nystrøm.

Skuffende oppslutning

Brita Blenne Lien, nestleder i svømmeutvalget,

er skuffet over responsen

på høringen.

– Mange var ivrige etter å uttrykke sin

mening, både trenere og ledere, spesielt

under ÅM-finalen i Sarpsborg. Når de

får muligheten til å være med på å

bestemme ifm. en høring, har de imidlertid

plutselig ikke tid til å uttrykke seg

skriftlig, sier en litt oppgitt Blenne Lien.

Hun har først og fremst trenerstanden i

tankene! – Kun 18 klubber og 4 kretser

responderte på høringen, og det er tankekors,

sier hun til Norsk Svømming,

som i KM-sammenheng tilføyer;

– Enten får vi gjøre noe med kretsmesterskapene,

eller så får vi droppe dem.

Slik det er nå, fungerer KM for dårlig!

Trygve Ravn, også medlem av SvU sier

seg helt enig; – Vi er skuffet over responsen,

men mener allikevel det forslaget

vi presenterer er godt i overrensstemmelse

med "oppfatningen på bassengkanten".

Klubber og kretser bør imidlertid

bli flinkere til å kjenne sin besøkelsestid.

5 år - ikke 12!

Hvis barn ikke skal lære

seg å svømme før de er

12 år, er de ille ute.

Jo tidligere barn lærer å svømme,

dess bedre er det. Hvem er det som

lager slike idiotiske regler om at barn

ikke skal/trenger å lære å svømme

før de omtrent er ferdige med barneskolen?

Etter min oppfatning bør ungene

begynne å lære å svømme allerede

i 5års-alderen!

Bente, Mandal, til VG

12 [NORSK SVØMMING 3/2005]


12 svømmere

til junior-EM

Norges Svømmeforbund

har gjort flg. uttak til

Europamesterskapet for

juniorer i svømming i

Budapest 14.-17. juli.

Gutter 1987

Thomas Ole Fadnes, Stavanger SC

50m fri, 100m fri, 50m butterfly

Mikkel Brudvik Sanderud, Hamar IL

1500m fri, 400m medley

Gutter 1988

Petter Fagelund, Bærumsvømmerne

200m fri, 400m fri, 1500m fri

Jørgen Møllerup, Team Stavanger

50m fri, 100m fri, 200m fri

Robin Palm, Sarpsborg IL

50m bryst, 100m bryst, 200m bryst

Jenter 1989

Elise Utne, Narvik Svømmeklubb

50m bryst, 100m bryst, 200m bryst

Charlotte Thorsen, Lambertseter SK

200m bryst

Alvhilde Morken, Stavanger SC

800m fri, 400m medley

Karoline Brudvik Sanderud, Hamar

IL, 800m fri, 200m medley, 400m

medley

Jenter 1990

Cecilie Johannesen, Karmøy SK

50m, 100m, 200m, 400m fri

Ina Marleen Holm, Team Stavanger

50m butterfly, 100m butterfly, 200m

butterfly, 200m medley

Kristine Mella, Bærumsvømmerne

50m bryst, 100m bryst, 50m butterfly

I tillegg skal det svømmes stafetter.

Juniorlandslagstrener Øyvind K. Røsland

skal være hovedtrener til junior-

EM, assistert av SSC-trener Glen Cudmore.

EM-troppen bli liggende på

Hamar etter langbane-NM noen

dager før avreise til Budapest.

www.musz.hu

[Miniportrett]

[Miniportrett]

Navn Ingvar V. Skirbekk

Årsklasse 1993

Klubb Elverum Svømming

Trener Rune Alme

Bakgrunn Jeg startet å svømme når

jeg var 4-5 år fordi storesøsteren min

(Maren) også svømte. Jeg startet på

kurs i 12,5m basseng. I et og et halvt

år har jeg trent med de ”store” nå.

Trening Jeg trener 4 ganger i uka, 2

timer hver gang bortsett fra en hvor vi

trener 2,5 timer. Vi har 5-10 minutter

oppvarming på land før vi går i vannet.

Jeg svømmer cirka 5.000 meter hver

Ole-Wilhelm S. Norseng (tekst og foto)

Ole-Wilhelm S. Norseng (tekst og foto)

Navn Trine A. Olsen

Årsklasse 1990

Klubb Fauske Svømmeklubb

Trener Inge Karlsen

Bakgrunn Jeg startet på Barnas Svømmeskole

når jeg var 6 eller 7 år gammel.

Trening 7 ganger i uka, av de er 2 morgentreninger.

Treningene på ettermiddagen

er 2 timer, og de på morgenen

er halvannen. Variere litt hvor langt jeg

svømmer, men cirka 5.000 per trening.

Trener også en gang i uka på Friskus

med lett styrke.

Svømmehall

Fauske svømmehall (25 m), 5 minutter

å kjøre hjemmefra.

Mål for sesongen

Forbedre meg og ta flere NM-krav.

Resultater i ÅM-finalen

7.-plass sammenlagt med 2.838

poeng. 100m butterfly 1,13.34 (nr. 12),

200m bryst 2,45.81 (nr. 5), 400m fri

4,49.81 (nr. 11), 200m rygg 2,33.59

(nr. 9), 200m medley 2,31.63 (nr. 6).

Favorittøvelse og pers

200m bryst 2.45,81

200m medley 2.31,63

200m rygg 2.33,59

Hvorfor svømming Jeg liker å være i

vann - det er gøy. Det er også morsomt

å være med på stevner, og jeg har lyst

til å bli god og satser på svømming.

Andre interesser Holder ikke på med

noe spesielt uten om svømminga. Er

bare med venner og sånt.

gang, cirka 20.000 meter i uka. Jeg skal

trene mer etter hvert, også sammen

med naboklubben Hamar IL i Ankerskogen.

Svømmehall Elverum svømmehall

(25m), som ligger 10 km hjemmefra.

Mål for sesongen Jeg har ikke så

mange mål, men jeg skal prøve å

svømme under 5.10 på 400m fri på

langbane.

Resultater i ÅM-finalen

9.-plass sammenlagt i yngste klasse

med 1.219 poeng. 100m butterfly

1,32.73 (nr. 14), 200m bryst 3,26.88

(nr. 8), 400m fri 5,09.04 (nr. 5), 200m

rygg 3,10.87 (nr. 17), 200m medley

3,00.14 (nr. 10).

Favorittøvelse og pers

100m fri 1.13

400m fri 5.09,04

Hvorfor svømming

Fordi det er morsomt, og jeg liker å

svømme. Vann er best rett fra springen

og i bassenget... Jeg har vært på leir

på Beitostølen, og vi skal til Tyskland

på leir til sommeren. Trener også sammen

med naboklubben på Hamar, og

det er gøy.

Andre interesser Jeg trener fotball 2

ganger i uka i tillegg til svømming,

men jeg prioriterer svømminga. Det

har blitt lite tid til PS2 i det siste!

[NORSK SVØMMING 3/2005] 13


– Det viktigste er å ha det gøy!

Alvilde Morken (16) tok

tre bronsemedaljer under

årets kortbane-NM, og

fikk bronse sammenlagt i

eldste jenteklasse i ÅM

nasjonal finale. SSC-svømmeren

som har hatt en

veldig fremgang spesielt

på de lange friøvelsene,

understreker at det viktigste

er å ha det gøy med

idretten sin.

RUNE HELLE [TEKST]

BO NORSENG [FOTO]

– Jeg ville aldri ha blitt verdensmester

for enhver pris. For meg er det trivselen

ved å drive idrett som er det viktigste av

alt. Det er den som gir meg motivasjon,

understreker hun overfor Norsk Svømming.

Alvilde Morken har hatt en utrolig fremgang det siste halve året. SSC-jenten gleder

seg til langbane-NM og junior-EM i juli.

Alvilde har hatt et fantastisk år. – Det

startet egentlig i fjor sommer under

langbane-NM i Oslo. Da løsnet det skikkelig,

og siden har fremgangen bare

fortsatt, forteller hun etter sine første

seniormedaljer. Hun var to ganger på

seierspallen under junior-NM i fjor høst,

men hun mener årets NM-resultater for

senior rager høyere.

– Vi er veldig mange gode juniorer på

de lange friøvelsene i øyeblikket. I fjor

sommer ble jeg nummer fire i både

senior og junior på 1500 meter. Hele

seierspallen var besatt av juniorer, forteller

hun. Alvilde tillegger trener i SSC,

Glenn Gudmore, mye av æren for fremgangen.

– Han har gjort en fantastisk jobb med

meg og mange andre, roser Alvilde.

Har det viktigste

Alvilde svømmer også godt medley.

– Hun er bra på 400m fri, og hun behersker

alle stilarter. Alvilde har mye av det

som må til for å bli en veldig bra svømmer,

sier jr.-landslagstrener Øyvind K.

Røsland. Milslukeren fra Hinna i Stavanger

har bare satset skikklig i tre år.

– Jeg har svømt veldig lenge, men det

er først etter at jeg kom meg i konkurransegruppen

i Stavanger SC ting har tatt

fart, understreker hun.

Alvilde synes imidlertid det i perioder

blir litt lite tid til andre ting enn trening

og skole.

Alvilde Morken – Det viktigste med idrett er å ha det gøy!

– Skolen krever sitt, og enkelte ganger

synes jeg at det går vel mye tid med til

svømmingen. Så lenge det er moro og

jeg trives så bra i miljøet i klubben, er

det imidlertid ikke så farlig, avslutter

hun.

14 [NORSK SVØMMING 3/2005]


– Trives høyt oppe og langt nede

Maxim Christensen (15 1 /2)

fikk sitt store gjennombrudd

som junior i NM på

Hamar på tampen av fjoråret.

Søgne-gutten som

svømmer for KSA, tok sølv

på 200 meter rygg, og fjerdeplassen

på 100-meteren.

I ÅM nasjonal finale i

våres, ble det sølv sammenlagt

i eldste klasse.

RUNE HELLE [TEKST OG FOTO]

– Mitt store mål i livet er å bli flyger, sier

KSA-karen, som understreker at han trives

høyt oppe og langt nede.

Klare mål

– Det er lenge siden jeg bestemte meg

for å bli flyger, men det er noen år og

eksamener igjen før det er realisert,

men det er i alle fall planen, sier Maxim,

som også er en glimrende kicker og

undervannsvømmer.

– Jeg trives høyt oppe i luften, og også

under vann, sier han.

Nesten 90-modell

Maxim er bare åtte dager fra å være født

i 1990. Han var klart blant de yngste

medaljevinnerne i jr.-NM, og spesielt på

guttesiden er det uvanlig at så unge

svømmere lander på seierspallen.

– Junior-NM på Hamar var en veldig positiv

opplevelse for meg, understreker

Maxim overfor Norsk Svømming. Nå står

langbane-NM på Hamar i juli for tur.

Solid fremgang

– Jeg hoppet i vannet med 2.17 som pers

på Hamar. Nå gjorde jeg 2.11,22. På den

halve distansen perset jeg fra 1.06 til

1.00 på bare noen uker, forteller Maxim

Christensen.

– Innerst inne hadde jeg et lite håp om

slike tider, men jeg må likevel si at jeg

ble veldig overrasket, understreker

Maxim.

ÅM nasjonal finale

I ÅM nasjonal finale i Sarpsborg tidligere

i våres, noterte han seg for tre gull,

100m butterfly 1.00,39, 200m rygg

2.12,46 og 200m medley 2.14,67. De to

andre øvelsene 200m bryst og 400m fri,

havnet han på h.h.v. 6. og 7.-plass.

Mye trening

– Vi trener til vanlig 9-10 ganger i uken,

så det blir ikke tid til veldig mye annet,

understreker han. Maxim tar seg rundt

en måned fri hver sommer, resten av

året går det nærmest i et.

– Skal du henge med, er det en forutsetning,

presiserer han. KSA-svømmeren

understreker at han får mye igjen for å

svømme.

Svømming er topp!

– Her har jeg de fleste og beste av vennene

mine. Jeg holder meg i glimrende

fysisk form, og vi får også reise en del

rund både i Norge og av og til også

utenlands, forteller Maxim, som har

store ambisjoner.

– Jeg vil bli så god som mulig. Hva det vil

si har jeg faktisk ikke gjort meg opp

noen mening om ennå, men det er klart

at en må ta et skritt av gangen, sier han

beskjedent.

Maxim er klart yngst i en søskenflokk på

fire.

– Jeg har en søster i Spania, og en i Sverige

ved siden av en bror i Kristiansand.

Begge mine søstre følger nøye med på

internett når jeg konkurrerer, avslutter

han.

Maxim Christensen er en lovende junior som svømmer for Kristiansand Svømme Allianse (KSA).

[NORSK SVØMMING 3/2005] 15


[Svømmeopplæring]

9.900 elever deltok i Skolesvømmen

Til sammen deltok 9.900

elever på 157 skoler i Norges

Svømmeforbunds årlige

kampanje Skolesvømmen.

Av disse var det

8.354 (84%) som klarte

kravet for sitt klassetrinn.

Dette er en liten nedgang

fra i fjor, hvor det deltok

10.254 elever fordelt på

151 skoler.

TORE DE FAVERI [TEKST]

VIDAR ALFARNES [ILLUSTRASJONSFOTO]

Skolesvømmen arrangeres av Norges

Svømmeforbund. Ved å delta på Skolesvømmen

får elevene prøvd seg på ulike

tester i svømming som er knyttet opp

mot Læreplan 97. Alle klassetrinn har forskjellige

tester som også er knyttet opp

mot svømmeforbundets svømmemerker.

Formålet med Skolesvømmen er å øke

elevenes ferdigheter i vann. Svømming er

en ferdighet alle elever skal lære. Ved å

trene til og delta i Skolesvømmen, vil elevene

bli tryggere i vann og lære ferdigheter

de vil få bruk for resten av livet.

Tre kategorier

Skolene er delt opp i 3 kategorier etter

størrelse. Beste skole i sin kategori får

pokal, og elevene får badehette. Alle

elever som deltar i Skolesvømmen får

diplom. Beste skoler for skoleåret 2004-

2005 ble:

Kategori A (under 50 elever)

Statland skole, 7777 Nord-Statland

Kategori B (51 - 199 elever)

Eggedal skole, 3359 Eggedal

Kategori C (over 200 elever)

Åse skole, 6025 Ålesund

Beste klassetrinn

Det er også premiering til beste klasse

på hvert klassetrinn. Klassen får pokal.

Beste klasse på sitt klassetrinn ble:

1. klasse: Odda barneskole, 5750 Odda

2. klasse: Åse skole, 6025 Ålesund

3. klasse: Norheimsund barneskule,

5600 Norheimsund

4. klasse: Norheimsund barneskule,

5600 Norheimsund

5. klasse: Odda barneskole, 5750 Odda

6. klasse: Sveberg skole,

7550 Hommelvik

7. klasse: Eggedal skole, 3359 Eggedal

8. klasse: Statland skole,

7777 Nord-Statland

9. klasse: Sinnes skule, 4443 Sinnes

10. klasse: Leka barne- og ungdoms

skole, 7994 Leka

Gavekort

Blant alle skolene som sendte inn resultater,

har NSF trukket ut 3 skoler som vil

få et gavekort hver på kr. 5.000,- hos

Klubben AS. Gavekortet skal brukes til

innkjøp av utstyr til svømmeundervisningen.

De heldige vinnerne av gavekort

ble:

* Samfundets skole sentrum,

4614 Kristiansand

* Kongsmoen oppvekstsenter,

7916 Kongsmoen

* Gyllenborg skole, 9252 Tromsø

Norske Vandrerhjem

Norges Svømmeforbunds samarbeidspartner

for Skolesvømmen, Norske Vandrerhjem,

har i tillegg en flott premie til

en klasse som har deltatt i årets Skolesvømmen.

Premien er et opphold på et

av Norske Vandrerhjem sine overnattingssteder

til en verdi inntil kr 10.000,-.

Blant alle skoler/klasser som har sendt

inn resultat, er det trukket ut en vinner

av denne premien. Den heldige vinneren

ble:

* 9. klasse på Hemnes sentralskole,

8640 Hemnesberget

I forbindelse med klasseturen vil Norges

Svømmeforbund arrangere slik at klassen

vil få instruksjon av en av NSFs dyktige

svømmeinstruktører.

Fullstendig resultatliste finner dere på

www.svomming.no

16 [NORSK SVØMMING 3/2005]


– Aronsen-tvillingene

satser som aldri før

Robert Aronsen (19) har

jobbet hardt i flere år for å

bli norsk mester. I junior-

NM i fjor høst fikk han

ønsket oppfylt da han

vant 200m medley. Robert

tok også sølv på 200m

bryst og 400m medley i

tillegg til to medaljer på

stafett med Øvre Eiker i

hans siste junior mesterskap.

Nå satser han og

tvillingbroren Daniel for

fullt videre som senior.

RUNE HELLE [TEKST OG FOTO]

BO NORSENG [FOTO]

– Junior-NM er mitt beste NM så langt,

sier Robert, som hadde sølv fra 200m

bryst på langbane i fjor sommer som sitt

klart beste NM-resultat før mesterskapet

i Ankerskogen. Junior-NM på Hamar har

vært Øvre Eiker-gutten sitt desidert beste.

Tvillingene Robert og Daniel Aronsen har

vært blant landets beste svømmere i

sine årsklasser en rekke år.

Første NM-gull

En glad Robert Aronsen.

I junior-NM ble det foruten

Roberts gull på 200m IM,

sølv på 200m bryst og 400m

IM samt sjetteplass på 100m

bryst. For Daniel ble det finaler både på

100m og 200m bryst.

– For meg telte dette mye. Jeg skal satse

hundre prosent, og i årene fremover er

det nok 200 meter bryst som blir min

beste øvelse, sier Robert.

Felles mål

Ingen av Aronsen-tvillingene har noen

planer om å trappe ned. Tvert i mot satser

de videre som aldri før, er høyt motiverte,

og har økt treningsmengden med

20-25% i våres. Tvillingene er også

under jevnlig kyndig veiledning hos

Morten Nystrøm, og har dessuten også

innledet et godt samarbeid med Osloklubbene

og Bærumsvømmerne, slik at

de får tilgang til treninger på Tøyenbadet,

samlinger og leire. Robert og Daniel

er selvsagt på plass på langbane-NM

på Hamar i juli.

– Når vi nå har trappet opp treningen,

håper vi å ha et stort forbedringspotensiale,

sier de to.

Begge guttene deltok i kortbane-NM i

Stavanger i vinter. Robert kom best ut av

det rent resultatmessig med sølv på

400m IM, bronse på 200m IM og sjetteplassen

i finalen på 200m bryst.

Typiske treningsprodukter

Begge regner seg selv som typiske treningsprodukter.

– Vi er kanskje ikke av

de største talentene,

men vi har aldri vært

redde for å trene, sier de

to, som har svømt siden

de var seks år gamle.

– Storesøster Kine Marie

gikk på svømming. Derfor

begynte vi også så

tidlig, avslutter Øvre

Eiker-duoen.

Tvillingene

Robert og Daniel

Aronsen satser videre

som aldri før.

18 [NORSK SVØMMING 3/2005]


– Svømmernes nytenker

Han har trent padlerne til

gull i bøtter og spann og

skal hjelpe Brann til nye

høyder. Nylig kastet Kjell

Tore Solvang seg ut på

dypt vann for å hjelpe

svømmerne til å bryte

barrierer og tenke nytt.

BO NORSENG [TEKST]

VESTKANTSVØMMERNE [FOTO]

Slik beskriver Stein Langeland i Bergens

Tidende situasjonen som har oppstått

etter at padlernes gamle suksesstrener

har entret bassengkanten. Kjell Tore Solvang

kan ikke stort mer om svømming

enn den jevne sommerbader, men så

skal han da heller ikke lære noen av

byens beste svømmere å svømme.

– I første omgang handler det om å

skape bevissthet rundt det de gjør, ta

både utøvere og trenere med inn i et

rom hvor de ikke har vært før, erklærer

en engasjert Solvang overfor avisen.

Det er Vestkantsvømmerne som har tatt

kontakt med mannen bak Knut Holmanns

og Erik Verås Larsens suksess - for

å forsøke å nyte godt av byggmesterens

suksessformel. Svømmerne fra vest hevder

seg mer enn godt nasjonalt, men

når det drar seg til med internasjonale

mesterskap, går det ikke alltid like fort.

– Vi har engasjert Kjell Tore i to og en

halv måned - 60 timer. Håpet er at han

skal løfte utøverne våre mentalt, slik at

de kan hevde seg ute i det store Europa,

sier Vestkantsvømmernes leder, Jon

Brekke. Han håper å høste frukter av

samarbeidet allerede på langbane-NM

på Hamar i sommer.

Solvang kan ikke love gull og grønne

skoger, men han har stor tro på at

nytenkning og annerledes trening enn

det de er vant med, skal gjøre susen.

Flytte fokus

– Det handler om å flytte fokus, gjøre

ting utenom svømmingen. Trene vekter,

bygge opp spesifikke muskulaturer,

jogge eller gå på ski. Kanskje de rett og

Nytenkning i Vestkantsvømmerne F.v. Tina Junge, Tove Monsen, Henriette

Brekke, Charlotte Kausland, Lise Fadnes og Madel Maribu. Bak hovedpersonen

i prosjektet, Kjell Tore Solvang.

slett bør holde seg vekke fra svømming

en periode, antyder Solvang.

Så kan man selvfølgelig undres over om

man blir bedre til å svømme av å la

være å trene på det man skal bli best i?

– Roerne og padlerne holdt seg borte fra

roing og padling i ti uker. I stedet gjorde

vi helt andre ting. Det handler om å

våge å gjøre det lille ekstra som ingen

andre har gjort.

Mental doping

– Den mentale biten er kraftig undervurdert

i toppidretten. Dette er mental

doping - en type doping som er hundre

prosent tillatt, sier Solvang, og minner

om hva som sto skrevet med store bokstaver

foran på kajakken hans da han

var aktiv: «Smerte er gøy, jeg har mer på

lager.»

– Late barn?

Fire av ti norske foreldre

mener barna deres er

mindre aktive enn de

selv var som barn. Det

viser en undersøkelse

som TNS Gallup har gjort

for If Skadeforsikring.

Vestkantsvømmernes trener, Stig

Leganger Hansen, har ingen betenkeligheter

med å slippe til en trener som ikke

har den ringeste peiling på svømming.

– Kjell Tore har stor innsikt i idrett, mennesker

og kropp. Disse idrettene har

mange fellestrekk, og jeg tror han har

mye å tilføre oss. Han er veldig interessert,

spør og graver om ting, og vi er villig

til å prøve det meste for å bli bedre,

forsikrer Leganger Hansen.

Stortalentet Henriette Brekke er hjertens

enig:

Norske svømmere sliter med å hevde

seg internasjonalt. Jeg tror mye av årsaken

ligger på det mentale, og jeg er sikker

på at Kjell Tore har mye å bidra med,

sier 16-åringen, som tok 6. plass i junior-EM

i fjor sommer.

Resultatet av undersøkelsen tyder på

at mange foreldre synes barna er for

lite aktive. Drøyt 1.000 foresatte ble

intervjuet. Ni av ti sier de var minst

like aktive som sine egne barna da de

var i alderen 6-12 år. En av tre foresatte

oppgir at dataspill og internett er

blant de viktigste fritidsaktivitetene til

barna deres.

[NORSK SVØMMING 3/2005] 19


De norske barneidrettsbestemmelsene

- et onde eller et gode?

Dette var overskriften på Judith Homs første

lederartikkel her i Norsk Svømming

etter svømme-Tinget i fjor. Judith Holm er

forbundsstyremedlem i Norges Svømmeforbund,

sentral i Madla Svømmeklubb,

og mor til kjempetalentene Tonje og Ina

Marleen. Judith mener idretten gjør de

unge utøverne en bjørnetjeneste ved å

praktisere et strengt regelverk og sette

klare begrensninger når det gjelder

muligheten for å konkurrere og utfolde

seg i ung alder.

Support-givere – Det er viktig at de foresatte følger opp barna i deres aktivitet, sier Judith Holm, her i midt i bildet sammen med

ektemannen Ivar, begge ivrige fra bassengkanten under årets ÅM nasjonal finale i Sarpsborg.

BO NORSENG [TEKST OG FOTO]

– Når norske barn er gamle nok for

svømmekonkurranser, har svenske og

danske barn konkurrert i flere år allerede,

både nasjonalt og internasjonalt,

skriver Judith Holm videre.

Svømmeutvalget i NSF har akkurat lagt

frem forslag om å senke aldersgrensen i

ÅM-sammenheng fra 12 til 11 år, og det

mener Holm er et riktig steg å ta.

Ina Marleen Holm er et stortalent av de

sjeldne.

– ÅM slik det fungerer i dag, har nesten

utspilt sin rolle. For de eldste innebærer

ikke ÅM noen status, mens for 12- og

13-åringene er modellen god. Har du

derimot høye ambisjoner som f.eks.

deltagelse i ungdoms-OL eller junior-EM,

hjelper det imidlertid ikke at du er allsidig,

slik barneidrettsbestemmelsene

legger opp til, sier hun.

– Mange frustrerte klubber og miljøer

har gode utøvere på enkeltøvelser som

ikke kommer med til ÅM-finalen, i og

med at det legges opp til fem øvelser

med samtlige svømmearter involvert.

ÅMs intensjon med allsidighet er i og for

seg bra, men spesialisering bør skje tidligere

enn modellen legger opp til. For

mange er ÅM bare et "forstyrrende stevne"

mellom to norske mesterskap.

Eksempel på det er Vestkantsvømmernes

Henriette Brekke som droppet ÅMfinalen

i fjor, og på mange måter kan

derfor ÅM nasjonal finale bli et "B-mesterskap",

mener Judith Holm.

Barneidrettsbestemmelsene

På svømme-Tinget i fjor ble det vedtatt

at også 10-åringene skal få delta på

approberte stevner. Det mener Judith

Holm er bra, men alfabetiske resultatlister

mener hun er noe "tull".

– De ideelle barneidrettsbestemmelsene

ville etter min mening ha vært lek og

moro til og med fylte 8 år, og ÅM fra 9

til 12 år, sier forbundsstyremedlemmet.

– Vi som er foreldre med egen idrettsbakgrunn

ser på dette med konkurranser

med helt andre øyne enn foreldre

som aldri selv har vært aktive i idrett.

Barneidrettsbestemmelsene gjør at foreldre

blir redde for å stille krav. Det er

viktig at de foresatte følger opp som

support-giver ved bl.a. aktiv deltagelse i

Fakta om

Judith

Holm

Mamma til

Tonje (13) og

Ina Marleen

(15), begge

sterke og

lovende konkurransesvømmere.

Judith har selv drevet med orientering

og alpint, og var i sin tid i det

nasjonale medaljesjiktet. Har vært i

arrangørstaben i Nordsjøstevnet og

siste kortbane-NM i Stavanger, og er

sekretær i Madla Svømmeklubb. Av

yrke er hun lærer i barneskolen.

20 [NORSK SVØMMING 3/2005]


Fakta om barneidrett

Omfatter idrett frem til barnet er 12

år. Det overordnede målet med barneidretten

er å gi de unge mulighet

til å mestre ulike ferdigheter, for på

denne måten å legge grunnlaget for

varig lyst til å drive idrett og fysisk

aktivitet. Prestasjonen skal ikke settes

foran læring. Barneidrettens mål

er ikke at barna skal bli best mens de

er barn. Gjennom tilrettelagt tilbud

vil man kunne legge et godt grunnlag

for fremtidig utvikling, enten det

gjelder mosjonsnivå etter topp konkurransenivå.

kjøring til og fra stevner, og er aktive på

tribunen og ellers i miljøet. På den

annen side ser jeg også klart en stor fare

i en del foreldre med for høye ambisjoner

på sine barns vegne.

Amerikansk barneidrett

– Vi bodde i USA en periode da egne barn

var mindre (Tonje 6-8 år og Ina Marleen

8-10 år), og jeg så hvor tøffe krav den

amerikanske svømme- og idrettskulturen

satte til utøverne. Dette er imidlertid

ingen fare dersom idretten har klart å gi

utøverne en grunnleggende glede ved å

delta i sin idrett, medmindre de trykkes

ned eller slites ut av for mye reising. Vi

har mye å lære av USA når det gjelder

barneidrett, mener Holm.

Norges Idrettsforbund

Judith Holm skulle ønske at Norges

Idrettsforbund og Olympiske Komite

sentralt burde revurdere barneidrettsbestemmelsene.

Svømmefamilen Tonje, Ina Marleen, Ivar og Judith sammen med Team Stavangertrener

Morten Eklund.

– Mange tolker, ja nærmest mistolker og

omgår dagens regelverk, og hva er da

vitsen?, spør hun - med rette.

Norges Svømmeforbund

– Vi må forandre mesterskapsstrukturen

i svømme-Norge hvis NSF skal nå sin

internasjonale målsetting vedtatt av

Tinget. Se på svenske og danske

årgangsmesterskap som er basert på

enkeltøvelser og ikke sammenlagt som

hos oss! I Norge har vi utøvere som er

kvalifisert til enkelt-distanser i både junior-

og senior-NM, men ikke til ÅM!

God investering

Invester i fremtiden til barna dine, er

svømmemammaens klare oppfordring.

– Svømming er en kostbar idrett, ja, men

hva er alternativet? Kjøpesenter-pendling?

Det er stor forskjell på barn som

driver organisert idrett og de som ikke

gjør det, hevder hun.

Bjørnetjeneste

– Vi gjør de unge en gedigen bjørnetjeneste

ved å ikke la dem få konkurrere

fra tidlig alder. Vi må ikke sy puter under

armene på dem, og pakke dem inn i

bomull. Det finnes kort sagt andre måter

å beskytte barn mot overivrige foreldre

på enn å ha barneidrettsbestemmelsene

slik de er i dag, avslutter Judith Holm, før

hun legger;

– Vi må finne de som vil, og de som ikke

vil kan vi ikke tvinge!

Paris neste

Etter sommerferien flytter familien Holm

fra Stavanger til Paris grunnet pappa Ivar

sin jobb i Statoil. Familien har allerede

ordnet seg leilighet rett ved "Racing Club

de Paris" sentralt i verdensbyen. Her er

det to innendørs 25-metre og ett utendørs

50m-basseng. Den store klubben er

mer eller mindre helprofesjonell, og blant

Frankrikes største og beste. Det stilles

store krav til utøverne, og presterer du

ikke - er du ute! Tonje (1992) og Ina Marleen

(1990) kommer imidlertid hjem til

alle nasjonale mesterskap i Norge.

Meninger om barneidrett

Team Stavanger sin trener, Morten Eklund, tror Ina Marleen Holm blir internasjonal

svømmestjerne. Etter junior-EM flytter hun til Paris.

Landslagssjef i ishockey, Roy Johansen,

og stjernespiller Espen "Shampo"

Knutsen mener bestemmelsene

om barneidrett er avleggs. Toppsvømmer

Aleksander Hetland mener

han ville ha vært en bedre svømmer

i dag om reglene for barneidrett

hadde vært som i USA. Han bodde

selv i USA i flere år som barn, og flytter

igjen «over there» til høsten.

[NORSK SVØMMING 3/2005] 21


[Symjeopplæring]

Direktoratet tok omsyn til

– den sterke

kritikken

Då utkasta til ny læreplan kom i vinter, var det

mange som reagerte kraftig på ordlyden i symjeopplæringa.

For 4. klassingane stod det berre

at dei skulle "vera van til vatn". Punktum finale.

– Vannvittig, skreik svømmepresident Per Rune

Eknes og mange med han. No har Utdanningsdirektoratet

teke kritikken til følgje.

Skulestatsråden – Ei medieskapt sak, sa Kristin Clemet, før direktoratet gjorde om sitt opprinnelege utkast til læreplan for symjeopplæringa.

Etterpå: – Direktoratet har gjort ei stor omarbeiding av planane i lys av høyringsrunden. Det ser også ut som om

direktoratet har lagt stor vekt på innspel i den offentlege debatten.

VIDAR ALFARNES [TEKST OG FOTO]

– Ein siger for fornuften. Ein som er van

med vatn kan vi jo finna i Bergen, utan

at han eller ho har teke eit einaste symjetak,

harselerte Eknes.

Nokre dagar etter at høyringsfristen var

ute, men framleis før resultata av dei om

lag 2.500 innspela til den totale læreplanen

var kjende for så vel statsråden som

folk flest, uttalte Kristin Clemet:

– Dette har vore ei medieskapt sak. Så

vidt eg kjenner til hadde ikkje direktoratet

ein gong motteke innspel eller kommentarar

om symjeopplæring frå Norges

Svømmeforbund nokre timar før

tidsfristen gjekk ut. Nei, dette er ikkje

noko å skrika opp for, meinte Clemet.

Foreldreansvar

Før ho la til:

– At vi ikkje lenger går inn og detaljstyrer

læreplanane, er likt for alle fag. Det

vil sjølvsagt ikkje seia det same som at

vi ikkje meiner at 4. klassingane skal

vera symjedyktige. Men eg vil samstundes

hevda at er det eit fag og ei opplæring

der foreldra verkeleg kan spela ei

viktig rolle, er det akkurat i symjing. Veldig

mange er stadig oftare på ferieturar

til varmare strok, og då er det naturleg

at foreldra prioriterar symjeopplæring

med sine eigne born. Vanskeleg matematikk

derimot er det slett ikkje alle foreldre

som kan hjelpa ungane sine med.

Om dei vil eller ikkje, seier utdanningsminister

Clemet.

Stor skilnad

– Dette er å setja ting opp mot kvarandre

som slett ikkje høyrer saman. Her

kan det ikkje vera noko enten eller. Her

må det vera både og. Men når Clemet

først tek i bruk slike vurderingar, vil eg

gjerne seia følgjande: Du misser ikkje

livet om du ikkje klarer dei vanskelegaste

matteoppgåvene. Det kan derimot

fort koma til å skje om symjeopplæringa

Per Rune Eknes er svært glad for Utdanningsdirektoratet

tok omsyn til kritikken

mot læreplanforslaget i symjeopplæringa.

– Det å vera trygg i vatn er noko heilt anna

enn å kunne ta nokre få symjetak.

vert noko som heng saman med talet på

Syden-turar, privat økonomi og foreldra

sitt engasjement. Det er berre ikkje godt

nok. Det må vera heilt klart at alle som

går i vanleg skule må få ei opplæring i

regi av skulen som tilseier at dei er symjedyktige

og trygge i vatn når dei går i

fjerde klasse, seier Eknes.

Nøgd etterpå

Etter at endringane var eit faktum, sa

Kristin Clemet i eit intervju med VG:

– Direktoratet har gjort ei stor omarbeiding

av planane i lys av høyringsrunden.

Det ser også ut som om direktoratet har

lagt stor vekt på innspel frå den offentlege

debatten.

Eknes kan ikkje anna enn jubla over at

læreplanane no er attende på sporet,

men det er likevel jubel med ein viss

bismak.

– Det står ingenting om korleis desse skuleborna

skal bli symjedyktige. I 2005 opplever

vi nemleg at så mange som 200

skulebasseng står stengde. Med det stadig

aukande presset på kommuneøkonomien,

er det heller ikkje mykje som tyder

på at dette talet kjem til å bli redusert

med det første. Snarare tvert om.

22 [NORSK SVØMMING 3/2005]


Her er noen av våre beste juniorsvømmere

Alle fotos: Bo Norseng

Christer Koch Kvam, Øvre

Eiker Svømmeklubb (1990)

Martin Skramstad,

Elverum IL svømming (1989)

Halvor Ekeland, Drammen

Svømmeklubb (1989)

Maxim Christensen, Kristiansand

Svømmeallianse (1989)

Martin Åsheim,

Lørenskog/Rælingen (1990)

Line Løvberg, Lambertseter

Svømmeklubb (1991)

Christian Thorsen, Lambertseter

Svømmeklubb (1991)

Sverre Næss, Sarpsborg IL

svømming (1992)

Siri Nicoline Andersen,

Haldens Svømmeklubb (1992)

Tonje Holm, Madla Svømmeklubb/Team

Stavanger (1992)

Ingrid Nygaard Knutzen, Lambertseter

Svømmeklubb (1991)

Cecilie Waage Johannessen,

Karmøy Svømmeklubb (1990)

Mikkel Brudvik Sanderud,

Hamar IL svømming (1987)

Raymond Dybvik, Kolbotn IL

svømming (1988)

Øivind Armando Salinas Reinertsen,

Kristiansand SA (1988)

Christian Aaserud, Drammen

Svømmeklubb (1988)

Hans Jacob L. Koefoed,

Bergens Svømme Club (1990)

Stian Langeland,

Bergens Svømme Club (1989)

Robin Palm, Sarpsborg IL

svømming (1988)

Thomas Ole Fadnes, Stavanger

Svømme Club (1987)

Jørgen Møllerop, Madla Svømmeklubb/Team

Stavanger (1988)

Christian Bergersen,

Lørenskog/Rælingen (1990)

Stian Andreas Evja,

Team Oslo (1990)

Øyvind Kalvø, Svømmeklubben

Delfana (1990)

Øystein Hetland,

Bærumsvømmerne (1989)

Ole-Willhelm S. Norseng,

Hamar IL svømming (1988)

Håkon Alexander Vik,

Haldens Svømmeklubb (1990)

Petter Braarud, Lambertseter

Svømmeklubb (1989)

Marcus Tesdal,

Åstveit Svømmeklubb (1990)

Karoline Brudvik Sanderud,

Hamar IL svømming (1989)

Monica Waage Johannessen,

Karmøy Svømmeklubb (1990)

Alvilde Morken, Stavanger

Svømme Club (1989)

Ina Marleen Holm, Madla Svømmeklubb/Team

Stavanger (1990)

Dea Nykrem,

Bergens Svømme Club (1989)

Charlotte Thorsen, Lambertseter

Svømmeklubb (1989)

Terese Skomsøy,

Ski Svømmeklubb (1989)

Andrina Heldal,

Åstveit Svømmeklubb (1990)

Kristine Mella,

Bærumsvømmerne (1990)

Lars Kristian Allum,

Bergens Svømme Club (1987)

Ronnie Anstensen,

Skjetten Svømming (1988)

24 [NORSK SVØMMING 3/2005]


Vellykket ungdomstrenerkurs på Hamar

Kurslærer Øyvind K. Røsland

hadde 10 deltakere

på ungdomstrenerkurs i

Ankerskogen på Hamar i

mai. – Dette kurset tilsvarer

det gamle trener 1-

kurset, forteller han.

(komprimert og effektivisert

til 16 timer og bare ei

helg pr. nivå).

Dette blir det tredje nivået i kursstigen

til svømmeforbundet, i det begynnerinstruktør

(tidl. BS1) og videregående

instruktør (tidl BS2) utgjør de to første

trinnene. Ungdomstrener (tidl. trener 1)

er så tredje trinn, mens juniortrener

(tidl. trener 2) og seniortrener (tidl. trener

3), er det de to høyeste trinnene.

– Det er gøy å være kurslærer med

lærevillige og lærenemme deltakere,

sier en fornøyd Øyvind K. Røsland etter

– Skader seg

i svømmehallen

Stange Sportsklubb disponerer

et 12,5m skolebasseng

som de nå

ønsker å slutte å bruke!

Bakgrunnen for dette litt "bakvendte"

ønsket er at klubbens utøvere har

skadet seg på ødelagte fliser, og flere

svømmere har også fått luftveisinfeksjoner

etter å ha brukt det gamle

bassenget - som for lengst er utgått

på dato.

Stange Sportsklubb har bedt kommunen

legge forholdene til rette slik at

klubbens aktivitet kan overføres til

andre basseng.

Parallelt har Stange kommune vurdert

en ny betalingsordning for leie

av bl.a. skolebasseng, som i værste

fall kan medføre en økt kostnad for

sportsklubben på mer enn 100.000

kroner i året!

Kurslærer Øyvind K. Røsland (t.h.) var godt førnøyd med deltakerne på trener 1-kurset.

Fra Kolbotn deltok Cesilie Bustnes, Kine Simonsen, Miriam Melby og Stina Simonsen,

fra Ski deltok Anders Simensen og Marie-Alix Isdal, fra Hamar IL Jørgen Tadvin, Tine

Bakke Røed og Nina Dæhli, samt Per Osland fra Bergenssvøm.

Foto: Bo Norseng.

en intensiv kurshelg i Ankerskogen,

hvor svømmere fra Hamar IL villig lot

Hovedtrener - Fauske Svømmeklubb

Fauske svømmeklubb søker ny hovedtrener i nyopprettet 50 % stilling. Vi

beregner i første omgang å ordne annen jobb på Fauske slik at det til sammen

blir en 100 % stilling. Hva det skal være, vil være avhengig av søkers ønsker og

kvalifikasjoner. Det er vårt mål etter hvert å øke trenerstillingens størrelse.

FSK er en klubb med ca 400 medlemmer og ca. 70 konkurransesvømmere fordelt

på 4 grupper, samt et meget aktivt BS-miljø. Klubben har rekrutteringsgruppe

og BS-gruppe i nabokommunen Rognan. Fauske Svømmeklubb har et

aktivt og positivt miljø med gode tradisjoner og god tilgang på treningstimer.

Klubbens målsetting er å hevde seg blant de bedre klubbene i landet.

Hovedtrener vil få ansvar for treningsopplegg og daglig trening av vårt A-parti

som pt. består av 19 svømmere. Vi ønsker også at hovedtrener skal ha det overordnede

ansvar for koordinering av de andre trenerne i klubben og dermed ha

ansvar for klubbens totale treningsstruktur.

Vi søker en person med følgende kvalifikasjoner:

• God svømmefaglig kompetanse, gjerne med svømming som spesiale fra NIH.

• Ambisiøs og med evne til å engasjere.

• Miljøskapende, pliktoppfyllende og positiv.

• Tidligere trenererfaring på høyt plan en fordel.

Fauske svømmeklubb vil være behjelpelig med å skaffe passende bosted.

Lønnsbetingelser etter avtale.

Referanser om FSK kan gis av landslagssjef, Petter Løvberg, og/eller GS, Bjørn

Soleng, som begge har vært i FSK.

Spørsmål eller nærmere opplysninger ved henvendelse til enten:

Inge Karlsen, tlf. 90040761, E-post: ingkarls@frisurf.no Eller

Ragnar Pettersen, tlf. 99546245, E-post: ragnar@isk-tv.no

Søknad merket ”Hovedtrener” sendes til: Fauske Svømmeklubb, Postboks 200,

8201 Fauske, eller på E-mail til fauskesk@hotmail.com

Søknadsfrist: Snarest eller innen 15. juli

kursdeltakerne bruke dem som "forsøkskaniner".

[NORSK SVØMMING 3/2005] 25


– Sterke tider i australske Age Championship (ÅM)

Omtrent på samme tid som

ÅM nasjonal finale, var det

"australsk Age" i Brisbane.

Jeg tok turen for å ta en titt

på nivået, og samtidig heie

på mine nye klubbkamerater

i Southport Swimming

Club. Southport gjorde forresten

ett meget sterkt

mesterskap, og ble totalt

tredje best klubb.

LASSE HOEL I AUSTRALIA

Gigantdeltagelse

Over 1.300 deltakere fra hele 256 klubber

konkurrerte om heder og ære i et

stort og flott langbanlegg. Det ble konkurrert

i de olympiske øvelsene i klassene

13 år og yngre, 14, 15, 16 og 17/18, med

totalt 4.700 starter. Kvalifiseringstidene

for komme med er tøffe, måtte være

oppnådd på langbane, og det var ca. 40

svømmere per øvelse. Det ble brukt 10

baner under hele mesterskapet.

Profesjonelt arrangement

Det australske svømmeforbundet var

ansvarlig for alt rundt mesterskapet. Alt

virket veldig profesjonelt og sikkert organisert.

Under forsøkene var det bra med

tilskuere, faktisk oppe i hele 500. I motsetning

til hjemme i Norge, var alle disse

betalende tilskuere. Alle deltagere og trener/ledere

måtte vise akkreditering for å

komme inn i anlegget. Utenfor inngangen

var det utsalg av masse forskjellig

utstyr med tilknytning til mesterskapet.

Det var mulig å kjøpe alt fra sokker til forskjellige

t-skjorter, badehetter og håndklær,

gensere og treningsdresser.

Imponerende svømming

Selve svømmingen var meget imponerende.

Tider vi i Norge hadde sett på som

utrolig sterke for unge svømmere, ville i

mange øvelser ikke holdt til finalen her

nede. Bredden var i de fleste øvelser

VM-klare Andrew Lauterstein (17) har

gode ryggstarter, her fra 100m hvor tiden

55,99 var langt foran konkurentene. Lauterstein

flytter til Southport og blir klubbkamerat

med Lasse Hoel i løpet av året.

meget solid, noe som gjorde tidene for å

kvalifisere seg til finaler harde. Spesielt

nivået på fri, rygg og butterfly var imponerende.

Som man ser av tabellen

nedenfor i rød var det mange sterke

8.-plasser. Flere meget talentfulle topper,

var det også mange av.

Fra det jeg fikk høre fra de utøverne og

trenerne jeg snakket med, er fokuseringen

på langbane langt større enn i

Norge. Her er langbane en selvfølge i

trening og konkurranse, og OL det naturlige

mål for enhver svømmer.

Her er noen sammenligninger med fjorårets

langbane-NM i Tøyenbadet:

- 7 jenter i klassen 14 år på 200m butterfly

gikk i finalen under Marianne

Fuglestveits sølvmedaljetid fra NM på

2.24,27.

- I finalen for jenter under 13 år på

200m rygg hadde tiden som ga sølvmedalje

i NM kun holdt til en 10.-

plass.

- Vinneren av fjorårets NM på 200m fri

for damer vil bare klart en 8.-plass i

finalen for jenter 14 år.

- NM 2004 hadde tre jenter under

Age Her er 8.-plassen fra finalene for

13- og 14-åringene i årets mesterskap.

minuttet på 100m fri. På Age var det

fire, i klassen for jenter 13 år og yngre.

- På herrenes 200m medley i NM gikk

bronsen på 2.16,04. Denne tiden var

det en 13-åring og fem 14-åringer

som svømte under.

- Vinneren av junior-NMs 1500m fri ville

ha kommet på 15.-plass for de under

15år i Age.

- Kun vinneren av juniorenes 200m rygg

ville ha kommet med i 14-åringenes

Age-finale. 2.18,41 var 9.-plass i forsøket.

Kvalifiseringstider

Mange har klaget over harde kvalifiseringstider

for juniorene til årets langbane-NM.

Til årets Age er kravene for

jenter i klassen 13 år og yngre hardere

enn jentenes juniorkrav til sommerens

NM. I noen tilfeller til og med hardere

enn kortbane-kravene til årets langbane-NM.

Guttenes kvalifiseringstider til

NM er litt hardere enn Age-kravene for

klassen 13 år og yngre, men de er lettere

enn for gutter 14 år.

Jenter 13 år og yngre må for eksempel

gjøre 2.34,50 på 200m medley, 2.33,70

på 200m rygg eller 1.03,00 på 100m fri

for å kvalifisere seg til mesterskapet.

1.04,80 på 100m butterfly, 4.26,00 på

400m fri og 2.25,00 på 200m medley er

eksempler på krav for gutter 14 år. Er

tidskravene til junior-NM for svømmere

opp til 18/19 år fortsatt for harde???

VM-klare Jessica Schnipper(18), med OLgull

fra Athen, var en av mesterskapets

store profiler.

8. plass 13 år o.y. H 14 år H 13 år o.y. D 14 år D

50m fri 26,38 25,65 27,76 27,77

100m fri 57,99 55,53 1.00.62 1.00.26

200m fri 2.06.98 2.01.25 2.11.14 2.09.18

400m fri 4.30.18 4.16.87 4.35.05 4.29.88

800m fri *9.12.97

1500m fri *16.39.18

100m rygg 1.06.25 1.02.93 1.09.05 1.08.36

200m rygg 2.22.00 2.17.29 2.28.51 2.26.34

100m fly 1.04.50 1.01.07 1.06.10 1.05.46

200m fly 2.23.27 2.14.28 2.26.64 2.25.23

100m bryst 1.14.97 1.11.60 1.16.83 1.17.51

200m bryst 2.40.45 2.36.04 2.47.71 2.46.51

200m medley 2.25.97 2.16.99 2.29.46 2.28.41

400m medley *4.48.23 *5.07.50

* Disse øvelsene og tidene er for svømmere som er 15 år og yngre.

26 [NORSK SVØMMING 3/2005]


Idrettsforbundet tilfreds

med spillemiddeltildelingen

Norges Idrettsforbund og

Olympiske Komité har

blitt tildelt 349 millioner

kroner av det forventede

spilleoverskuddet til

idrettsformål i 2005.

Pengene skal gå til aktivitet og drift i

særforbundene (130 millioner), toppidrett

(65 millioner), barne- og ungdomsaktiviteter

gjennom særforbundene

(54 millioner), drift av NIF og

idrettskretsene (81,5 millioner), samt

bidra til å redusere NIFs negative

egenkapital (18,5 millioner). Tildelingen

for 2005 er 9 millioner kroner

høyere enn for 2004.

Vellykket instruktørkurs på Karmøy

Rogaland Svømmekrets

arrangerte instruktørkurs i

svømming for begynnere

på Karmøy i slutten av

april. Dette er første kurs i

utdanningsstigen til svømmeforbundet,

og kurslærer

Øyvind K. Røsland var hentet

inn for anledningen.

– Kurset inneholder bl.a. metoder, prinsipper,

praktisk trening i vann og vanntilvenning,

og vektlegger barns utvikling

i 5-7års-alderen, forteller Røsland til

Norsk Svømming.

– Kurset er kjørt ned fra 30 til 16 timer i

det teorien er noe nedtonet i forhold til

den gamle kursstigen (BS1 + BS2), mens

praksisdelen har økt i omfang. Inkludert

i utdanningen er også livredning og førstehjelp,

og denne modulen er på 4

timer, sier en fornøyd kurslærer.

Tildelingen har en sterk barne- og

ungdomsprofil, og styrker også satsingen

på toppidrett sammenlignet

med fjoråret.

– Det er gledelig at idretten tilføres

mer midler enn i fjor, og at det er rom

for en økning til tross for at spillevirksomheten

gjennom Norsk Tipping er

under press. Profilen på tildelingen er

slik vi i NIF har ønsket, og i tråd med

signalene gitt fra departementet

underveis i prosessen. Det er spesielt

gledelig og viktig at rammene for

toppidrettssatsingen blir styrket i en

tid med et krevende sponsormarked,

sier idrettspresident Karl-Arne Johannessen.

I tildelingen er 18,5 millioner kroner

øremerket reduksjon av NIFs negative

egenkapital. Kulturdepartementet

har lagt som en forutsetning at NIF

gjennomfører tilsvarende kostnadsreduksjoner.

Dette er i tråd med de

kostnadskutt Idrettsstyret har vedtatt,

og som får virkning i 2005.

– Vi oppfatter signalene i tildelingsbrevet

fra KKD som en støtte til de

omstrukturerings- og kostnadsreduksjonsprosessene

som pågår, og at

dette arbeidet både er viktig og riktig.

Det nytter å ha en god dialog

med departementet, og vi oppfatter

at vi spiller på samme lag i de krevende

utfordringene vi jobber med,

sier idrettspresidenten.

Kursdeltakerne på Karmøy var Vibeke Wee Hollund, Ann Kristin Skauge, Per Steinar

Nilsen, Jostein Nilssen, Pål Kvalevåg, Lise Goa Fagerheim, alle Karmøy, Hanne Strandenæs,

Marthe Markmann, Mariann Iversen, Jane Tangen, alle Madla og John Are

Walderhaug, Egersund.

Foto: Øyvind K. Røsland

Gjelleråsen IFs

Svømmegruppe søker

svømmetrenere

Vi har ledig 2 stillinger som svømmetrener i Gjelleråsen

IFs Svømmegruppe.

Våre svømmere er delt inn i 3 grupper. For de yngste/minst erfarne har

vi svømmetrener, mens for de 2 andre gruppene trenger vi nye trenere.

Vi trener onsdager og fredager kl 17.00-18.30, samt at de eldste også

trener mandager kl 16.30-18.00.

Det er også mulig å utvide stillingene til å omfatte svømmekurs.

Nødvendige kurs vil dekkes økonomisk av klubben.

Er du interessert?

Kontakt Hanne Thoralfsson på tlf. 67 07 76 97 eller

send en epost til svomming@gif.idrett.no

[NORSK SVØMMING 3/2005] 27


Tre rekorder av Elise S. Olsen

Det norske svømmelandslaget

for funksjonshemmede

deltok i British Open i

Sheffield i begynnelsen av

mai. Beste norske innsats

sørget Elise Soland Olsen

fra Skjetten for med tre

norske rekorder.

Fotos: Bo Norseng

Det norske laget

Anne Ask Rasmussen, Team Stavanger

Anthony Nordbø, ROMA

Cecilie Drabsch, Stavanger HAIK

Elise S. Olsen, Skjetten

Jørgen Tadvin, Hamar IL

Linn Haugen, Vestkantsvømmerne

Stian I. Helgeland, Team Stavanger

[Miniportrett]

Navn Eirik Ravnan

Årsklasse 1989

Klubb Hamar IL Svømming

Trener Øyvind Korsnes Røsland

Bakgrunn Jeg begynte på Barnas Svømmeskole

da jeg var 5 år. Så trente jeg på

Raufoss, hvor jeg bor, til jeg var 14. Da

stengte bassenget, og jeg måtte bytte

klubb til Gjøvik. Men Gjøvik svømmeklubb

ble fort for lite, og ved nyttår i år

skiftet jeg klubb til Hamar IL svømming

hvor jeg stortrives. Ellers har jeg

gjennom hele oppveksten i tillegg til

svømmingen drevet med andre ting,

spesielt orientering og friidrett.

Trening Jeg trener ca. 4 ganger i uka

Ole-Wilhelm S. Norseng (tekst og foto)

Elise Soland Olsen noterte tre norske

rekorder.

De norske rekordene til Elise kom på

150m medley med tiden 4.58,24, på

50m bryst med 1.38,84 og 50m butterfly

med 1.20,82. I tillegg til seire på

disse tre øvelsene i sin klasse, ble det

også seier på 50m rygg.

Klasseseire ble det også på Cecilie

Drabsch (100m fri 1.14,58) og Jørgen Tadvin

(50m butterfly 38,81), mens Stian

svømming, som egentlig er altfor lite,

men på disse øktene som varer fra 2 til

2,5 timer, har jeg full innsats. Ellers trener

jeg enten orientering eller friidrett.

Svømmehall

Ankerskogen svømmehall (50m). Det

tar ca. 1 time med bil å komme seg på

trening fra Raufoss.

Mål for sesongen

Målet mitt er å komme inn på juniorlandslaget

til høsten, og kvalifisere

meg til Nordisk juniormesterskap i

desember.

Resultater i ÅM-finalen

1.-plass sammenlagt i eldste klasse

med 3004 poeng. 100m butterfly

1,01.61 (nr. 4), 200m bryst 2,31.71 (nr.

2), 400m fri 4,11.72 (nr. 2), 200m

rygg 2,15.10 (nr. 2), 200m medley,

gutter 2,15.56 (nr. 2).

Favorittøvelse og pers 400m IM 4.59,43

Hvorfor svømming Fordi det er morsomt,

og jeg synes det er en veldig bra

måte å trene på. Ellers så har jeg prøvd

mye, og av det har jeg funnet ut at

svømming er best for meg, og det er

det jeg har fått best til.

Andre interesser Utenom svømmingen

driver jeg som sagt med orientering

og friidrett som noen andre idretter.

Når jeg ikke trener blir det som oftest

PC'en hvor jeg holder på å utvikle en

hjemmeside til den nye klubben min.

Jørgen Tadvin sørget for klasseseier på

50m butterfly.

Hegeland og Anthony Nordbø tok flotte

2.-plasser i den harde konkurransen.

Landslagstrener Morten Eklund forteller

flg. i sin rapport: – Alle utøverne viste stigende

form i forhold til Danish Open i

vinter. Selv om noen viser litt varierende

prestasjoner, ble det notert flere personlige

rekorder. Elise viser at hun er i rute

med tre norske rekorder. Anthony gjorde

sin beste tider siden operasjonen, og

bekrefter dermed at han er i rute.

Det var totalt 26 deltakende nasjoner.

Foruten England, deltok Australia, Canada

og Spania på stevnet. Dette er noen

av de beste nasjonene i verden innen

svømming for funksjonshemmede.

Ellers var de fleste europeiske landene

representert.

Det ble satt flere verdens-, Europa- og

nasjonale rekorder, og nivået var generellt

høyt. Året etter OL pleier å være et

mellomår, men det er gledelig å se at

våre svømmere ikke hviler på laurvbærene

men fortsetter den sportslige

utviklingen.

Europarekord av

Anthony Nordbø

Under kretsemesterskapet i Rogaland

i slutten av mai, satte Anthony Nordbø

ny Europarekord på 50m bryst for

funksjonshemmede i klassen SB4.

Den nye rekorden lyder på 1.06,10,

som var en forbedring av den gamle

med over 3 sekunder. Anthony Nordbø

representerer Master Team Svømming.

28 [NORSK SVØMMING 3/2005]


Namsos Svømmeklubb med ny driv

Fjellhallen Oasen i Namsos

med sitt 50m-basseng,

er en perle i Nord-

Trøndelag. I et helt år var

bassenget stengt, men

hvordan har det da gått

med svømmeklubben?

BO NORSENG [TEKSTO]

BJØRN TORE NESS [FOTO]

– Vi hadde egentlig en fint år mens

Oasen var stengt for rehabilitering, forteller

Morten Berrntsen i Namsos Svømmeklubb.

– Vi var veldig fokusert på hva

som måtte til, og greide gjennom

mange samlinger, bl.a. på Rørvik, å

holde trykket oppe, sier han til Norsk

Svømming.

I fjor høst var Namsos Svømmeklubb tilbake

til normalen, og var vel klar over at

det faktisk kanskje kom til å bli verre

etter ny-åpningen enn da bassenget var

stengt.

Namsos Svømmeklubb er tilbake for fullt, stående bak f.v. Eirik Barlien, Andreas Barlien

Guntvedt, Maren Barlien Guntvedt, Sanna Flatås Hoddø, Mats Gøran Høgenhaug,

Jelmer Kuitert, Truls Osen og Emil Helgesen. Sittende foran f.v. Kine Alterås, Silje Therese

Eriksen, Ingvild Thun, Line Otterbekk, Yvonne Renate Høgenhaug, Anja Susanne

Høgenhaug, Anders Buvarp Helsingen og Torkil Berntsen Due.

god del kurs, helt fra baby-svømming og

oppover. Vi jobber også veldig aktivt

med rekruttering både på svømme- og

trenersiden for tiden. Vi har også rukket

å arrangere tre stevner siden re-åpningen

av hallen i fjor høst, med veldig god

deltaker-oppslutning, avslutter nestlederen

i Namsos Svømmeklubb.

– Vi synes allikevel at vi har klart oss bra.

Vi har en fin gjeng i B-gruppa som har

vist god treningsiver og fin fremgang.

Namsos Svømmeklubb hadde med tre

svømmere til jr.-NM på Hamar i november.

Ellers var Anja og Yvonne Høgenhaug

på kortbane-NM i Stavanger i

mars, mens lillebror Mats Gøran, utmerket

seg med en 3. plass i sammendraget

i sin klasse i ÅM-finalen i Porsgrunn, forteller

Morten Berntsen ivrig videre, og

fortsetter:

– Vi har for tiden stor aktivitet med en

Dårlig mat på idrettsanleggene

Norsk idrett får kritikk fra ernæringsfysiolog

Christine Helle i Olympiatoppen.

Kritikken går på at det er dårlig

mat som blir tilbudt på idrettsanleggene.

Utvalget begrenser seg stort

sett til kokte wienerpølser, vafler og

hamburgere. Helle påpeker at det i

stedet burde ha vært grove rundstykker

og baguetter med sunt pålegg. I

tillegg mener hun det bør serveres

juice i stedet for brus, samt mer frukt

og grønnsaker.

[NORSK SVØMMING 3/2005] 29


[Junior-NM stup]

Fire yngre gutter EM-aktuelle

Det blomstrer som ”aldri

før” i norsk stup, spesielt i

klassen yngre junior gutter.

Ikke mindre enn 4

utøvere er aktuelle til

junior-EM i august – to av

dem har allerede stupt

over kravet – men må vise

sine prestasjoner internasjonalt

før det kan bli

grønt lys for Moskva-tur.

BO NORSENG [TEKST]

ARVE SANDANGER [FOTO], TORE GURIBY [FOTO]

Bergen ble beste klubb i junior-NM i Dysjalandhallen.

Espen Gilje Bergslien fra Stavanger

Stupe Club fikk medaljer på to høyder

i yngre junior.

– Det var spesielt i yngste klasse på

guttesiden at norsk stup fikk et skikkelig

løft etter årets junior-NM i mai,

forteller stup-sjef Inger Grødem

Reine til Norsk Svømming. – Det var

et solid løft ikke bare i kvantitet,

men også i kvalitet, påpeker hun. 55

deltakere var meget bra!

Yngre junior gutter

Eirik Valheim fra arrangørklubben

Pingvin tangerte kravet til junior-EM

på 1m med sine 300 poeng. De øvrige

medaljistene, Espen Gilje Bergslien

fra SSC og Amund N. Gismervik

fra Pingvin, var heller ikke langt

unna. Denne trioen var da også i en

30 [NORSK SVØMMING 3/2005]

klasse for seg på den laveste høyden.

På 3m stupte Eirik Valheim også til

gull med klar margin til EM-kravet,

mens Amund N. Gismervik noterte

sølvet på et par poeng over kravet.

Bronsen på denne høyden var det

Espen Gilje Bergslien som kapret,

men her var han noe lenger etter

kravet enn han var på den laveste

høyden.

Som om ikke det var nok, sørget

mesterskapets beste stuper i yngste

juniorklasse for storeslem ved å ta

Kjetil Straume Vestvik fra Randabergstuperne

fikk en bronse og to

fjerdeplasser i eldre junior.

gull også i tårnet, men her er det et

stykke opp til EM-kravet. Nok en

medalje på Amund på sølvplass, og

en hyggelig bronse til Mikkel Stokke

fra Stupklubben Spinn.

Må klare EM-krav internasjonalt

– Nå har vi en situasjon hvor to stupere

har gått over EM-kravet, mens

ytterligere to ligger i vannskorpa og

kan klare det. Imidlertid teller ikke

nasjonale mesterskap som kvalifisering

for Europamesterskapet, og

kvartetten må klare dette internasjonalt,

fortsetter Inger Reine, som

legger til at hun har store forhåpninger

til konkurransene i slutten av

juni og i juli i Tyskland, Østerrike og

Spania med hensyn til å få kvalifisert

utøverne til Moskva i august.

Medaljetrioen på 1m ble Eirik Valheim

(gull), Espen Gilje Bergslien

(sølv) og Amund N. Gismervik

(bronse).


Fakta om junior-NM

Beste klubb Bergen Stupeklubb

Høyest poengsum 1 stup, jenter

Marielle J. Vathne, Bergen Stupeklubb,

405 C 7,5 meter (44,45

poeng)

Kristoffer Jørgensen fra Bergen Stupeklubb

ble beste stuper i eldre junior.

Eldre junior gutter

I eldste gutteklasse var det Kristoffer

Jørgensen fra Bergen Stupeklubb

med sine to gull og et sølv som ble

klart best. Han er utvilsomt en stuper

som begynner å stabilisere seg,

og som nå får lønn for mye trening.

Han har brukbar vanskelighetsgrad,

og et rimelig tøfft program. Imidlertid

måtte han se seg slått av Lars

Morten Eid på den laveste høyden

med god margin. Dessverre satser

imidlertid ikke den elegante stuperen

fra Sandefjord for fullt.

Yngre junior jenter

I yngre junior jenter ble det en grei

fordeling av medaljene på de tre

ulike høydene til Emmy Kamilla

Johansen, Spinn (1m), Jeanette

Falla, Bærum (3m) og Caroline S.

Rohde, Bærum (tårn). Disse tre jentene

utmerket seg i yngste klasse,

men best poengsum sammenlagt

på alle høyder fikk Caroline.

Eldre junior jenter

I eldste jenteklasse var det Hamar ILstuperen

Evy Nergård som fik bestemannsprisen,

til tross for at det

”kun” ble det to sølv og en fjerde-

Gode Bærumstupere Caroline Stamnæs

Rohde (t.h.) ble best i yngre

junior, her sammen med klubbvenninen

Jeanette Falla.

Eirik Valheim fra Pingvin Stupeklubb

har klart EM jr.-kravet på både 1m

og 3m, men må prestere internasjonalt

i sommer før Moskva-turen i

august er sikret.

plass. Det er nemlig poengsummen

sammenlagt som teller i den kampen.

Marielle Johansen Vathne slo til

med gull både på 3m og i tårn, og

det var svært hyggelig at hun nå var

såpass sterk etter et relativt svak

senior-NM tidligere i år. Hun har slitt

en stund, men den elegante Bergens-stuperen

viser nå solide takter.

Nevnes må selvsagt også gullet på

1m til Kelsey Caroline Jørgensen,

også fra Bergen, sammen med solide

stupere som June Witt fra Bærum

og Hilde Lerøy Myrvold fra Bergen.

Pingvin Stupeklubb sørget for veldig

bra NM-arrangement i Dysjalandhallen.

Neste norske mesterskap i

stup er sommer-NM som går av

Høyest poengsum 1 stup, gutter

Kristoffer Jørgensen, Bergen

Stupeklubb, 405 C 3 meter

(51,30 poeng)

Beste jente, yngre junior

Caroline S. Rohde, Bærum

Stupklubb

Beste gutt, yngre junior

Eirik Valheim, Pingvin Stupklubb

Beste jente, eldre junior

Evy Nergård, Hamar IL stup

Ingen VM-tur på Timo Klami

Timo Klami, Kristiansand

Stupeklubb, klarte dessverre

ikke å stupe seg til en

VM-plass i den siste kvalifiseringsmuligheten

i Athen

i slutten av mai og i Roma

i begynnelsen av juni.

BO NORSENG [TEKST]

VIDAR ALFARNES [FOTO]

Etter en god vintersesong med sterke

internasjonale resultater, manglet han

kun kun et par fattige poeng på 1m og

om lag 10 poeng på 3m, og hadde han

bare klart å kvalifisere seg på én av

høydene, hadde han fått stupe begge

i Montreal senere i sommer.

På 3 meter i Roma stupte han greit og

kom til semifinalen, men var resultatmessig

22 poeng fra VM-kravet. I semifinalen

fikk han en skikkelig miss i sat-

Beste gutt, eldre junior

Kristoffer Jørgensen, Bergen StK

Komplette resultater fra junior-

NM finner du på resultatsidene

et annet sted i bladet.

stabelen utendørs i år som i fjor - i

trivelige Frognerbadet i Oslo, første

helgen i agust.

sen på et av stupene,

og dermed

røk VM-billetten.

Han ble nr. 12 i

konkurransen. Det

var forhåpninger

om at han skulle

klare kravet på

den laveste høyden,

men også

her ble det skikkelig

bom på et av stupene.

– Synd, men sånn er det, for marginene

er så små at det ikke er mulig å ha miss

på noen av stupene. Når det er sagt så

er imidlertid dette den beste sesongen

Timo har hatt i forhold til FINA Grand

Prix-stevnene noensinne. Han kom til to

semifinaler på 3 meter, Rostock og

Roma, og fikk en flott plassering i

Madrid på 1 meter med 7. plass, kommenterer

leder av stuputvalget, Inger

Grødem Reine overfor Norsk Svømming.

[NORSK SVØMMING 3/2005] 31


Junior-NM stup, Dysjalandhallen

Jenter 1 meter, eldre junior

1. Kelsey Caroline Jørgensen, Bergen Stk 286,75

2. Evy Nergård, Hamar IL 281,65

3. Hilde Lerøy Myrvold, Bergen Stupeklubb 266,55

4. Marielle J. Vathne, Bergen Stupeklubb 236,60

5. June Witt Bærum, Stupklubb 233,90

6. Thea Moen Aars, Bergen Stupeklubb 216,40

7. Cecilie Meyer, Bergen Stupeklubb 213,10

8. Sigrid Torjussen, Kristiansand Stupeklubb 200,75

9. Kaia Furnes, Bergen Stupeklubb 197,30

10. Synnøve E. Bolstad, Bærum Stupklubb 190,85

11. Maria T. Nygård, Bergen Stupeklubb 182,70

12. Marthe Myrtvedt, Stavanger Stupe Club 180,70

13. Kariann Salte, Stavanger Stupe Club 153,25

Jenter 3 meter, eldre junior

1. Marielle J. Vathne, Bergen Stupeklubb 303,55

2. Evy Nergård, Hamar IL 298,90

3. June Witt, Bærum Stupklubb 292,25

4. Kelsey C. Jørgensen, Bergen Stupeklubb 277,65

5. Hilde Lerøy Myrvold, Bergen Stupeklubb 272,80

6. Thea Moen Aars, Bergen Stupeklubb 253,00

7. Cecilie Meyer, Bergen Stupeklubb 242,25

8. Maria T. Nygård, Bergen Stupeklubb 235,15

9. Sigrid Torjussen, Kristiansand Stupeklubb 196,65

10. Marthe Myrtvedt, Stavanger Stupe Club 195,10

11. Synnøve E. Bolstad, Bærum Stupklubb 136,45

Jenter tårn, eldre junior

1. Marielle J. Vathne, Bergen Stupeklubb 285,00

2. June Witt, Bærum Stupklubb 270,05

3. Hilde Lerøy Myrvold, Bergen Stupeklubb 269,25

4. Evy Nergård, Hamar IL 249,75

5. Cecilie Meyer, Bergen Stupeklubb 218,60

6. Thea Moen Aars, Bergen Stupeklubb 209,45

7. Kelsey C,. Jørgensen, Bergen Stupeklubb 205,40

8. Maria T. Nygård, Bergen Stupeklubb 188,10

9. Kaia Furnes, Bergen Stupeklubb 165,65

10. Synnøve E. Bolstad, Bærum Stupklubb 149,35

Gutter 1 meter, eldre junior

1. Lars Morten Eid, Sandefjordstuperne 338,65

2. Kristoffer Jørgensen, Bergen Stupeklubb 290,85

3. Nicolaj Pettersen Broby, Bærum Stupklubb 272,25

4. Kjetil Straum Vestvik, Randabergstuperne 265,55

5. Petter Anthony Farrelly Holø, Bergen 262,85

6. Frederik Lehmann, Sandefjordstuperne 224,90

7. Karl Eivind Larsen, Stavanger Stupe Club 209,45

8. Daniel Nåden Dyrstad, Stavanger SC 181,25

Gutter 3 meter, eldre junior

1. Kristoffer Jørgensen, Bergen Stupeklubb 354,50

2. Kjetil Straum Vestvik, Randabergstuperne 333,40

3. Nicolaj Pettersen Broby, Bærum Stupklubb 221,10

4. Karl Eivind Larsen Stavanger Stupe Club 218,50

5. Daniel Nåden Dyrstad, Stavanger SC 214,45

6. Petter Anthony Farrelly Holø, Bergen 206,60

Gode landslagsstupere; Bak f.v. Helleik Syse (Pingvin), Kristoffer Jørgensen

(Bergen), June Witt (Bærum), Espen Gilje Bergslien (Stavanger), Marielle

Johansen Vathne (Bergen), og Amund Nordahl Gismervik (Pingvin). Foran

f.v. Andreas Sjursen (Bærum), Evy Nergård (Hamar IL), Kelsey Caroline Jørgensen

(Bergen), Maria Mollestad (Bærum). Forøvrig består landslaget av

Eirik Valheim (Pingvin), Espen Valheim (Pingvin), Timo Klami (Kristiansand),

Hilde Lerøy Myrvold (Bergen), Ragnhild Sørsdahl Skuthe (Spinn), og Jorunn

Marie Madland (Kristiansand).

Foto: Bo Norseng

7. Caroline Nygaard, Stupklubben Spinn 156,55

8. Camilla Engeland, Stavanger Stupe Club 155,95

9. Stine Grindheim, Bærum Stupklubb 152,05

10. Marthe Mariussen, Bærum Stupklubb 150,85

11. Ida Eltervåg, Stavanger Stupe Club 133,65

12. Marita Sirevåg, Stavanger Stupe Club 126,95

Jenter 3 meter, yngre junior

1. Jeanette Falla, Bærum Stupklubb 225,50

2. Caroline S. Rohde, Bærum Stupklubb 202,95

3. Emmy K, Johansen, Stupklubben Spinn 197,50

4. Caroline Nygaard, Stupklubben Spinn 188,95

5. Camilla Engeland, Stavanger Stupe Club 183,95

6. Kamilla Leganger-Krogstad, Hamar IL 180,45

7. Marianne G. Reine, Pingvin Stupklubb 177,10

8. Stine Grindheim, Bærum Stupklubb 166,85

9. Marthe Mariussen, Bærum Stupklubb 166,35

10. Thea Beck, Bærum Stupklubb 142,45

Jenter tårn, yngre junior

1. Caroline S. Rohde, Bærum Stupklubb 195,05

2. Jeanette Falla, Bærum Stupklubb 162,80

3. Camilla Engeland, Stavanger Stupe Club 160,55

4. Stine Grindheim, Bærum Stupklubb 151,25

5. Emmy K. Johansen, Stupklubben Spinn 149,35

6. Marthe Mariussen, Bærum Stupklubb 148,75

7. Caroline Nygaard, Stupklubben Spinn 147,60

8. Kamilla Leganger-Krogstad, Hamar IL 132,90

15. Fredrik Fotland, Bergen Stupeklubb 151,40

16. Pål Gundersen Stupklubben Spinn 146,60

17. Mikkel Eltervåg, Stavanger Stupe Club 143,10

18. Håkon Helsengreen, Pingvin Stupklubb 142,95

19. Andreas Sjursen, Bærum Stupklubb 134,35

20. Trym Retian Bu, Stavanger Stupe Club 131,50

21. Helleik Syse, Pingvin Stupklubb 122,85

22. Didrik Aubert, Bærum Stupklubb 92,55

Gutter 3 meter, yngre junior

1. Eirik Valheim, Pingvin Stupklubb 337,35

2. Amund N. Gismervik, Pingvin Stupklubb 322,60

3. Espen Gilje Bergslien, Stavanger SC 295,85

4. Espen Valheim, Pingvin Stupklubb 250,45

5. Sigurd Tvedt, Hamar IL 233,30

6. Mikkel Stokke, Stupklubben Spinn 221,40

7. Magnus E. Larsen, Sandefjordstuperne 215,90

8. Andreas Sjursen, Bærum Stupklubb 202,35

9. Eskil Salte, Stavanger Stupe Club 192,45

10. Sigurd Emil Janssen, Stupklubben Spinn 191,15

11. Thomas Bjørnsgård, Stupklubben Spinn 189,55

12. Kristoffer Bekke, Kristiansand Stupeklubb 175,20

13. Carl Johan Fotland, Bergen Stupeklubb 166,90

14. Halvard Sandven, Bærum Stupklubb 162,70

15. Helleik Syse, Pingvin Stupklubb 151,65

16. Fredrik Fotland, Bergen Stupeklubb 147,60

17. Pål Gundersen, Stupklubben Spinn 139,40

18. Didrik Aubert, Bærum Stupklubb 101,25

Gutter tårn, eldre junior

1. Kristoffer Jørgensen, Bergen Stupeklubb 329,80

2. Petter Anthony Farrelly Holø, Bergen 284,90

3. Nicolaj Pettersen Broby, Bærum Stupklubb 236,90

4. Kjetil Straum Vestvik, Randabergstuperne 222,30

5. Karl Eivind Larsen, Stavanger Stupe Club 212,25

6. Frederik Lehmann, Sandefjordstuperne 201,55

Jenter 1 meter, yngre junior

1. Emmy K. Johansen, Stupklubben Spinn 215,00

2. Caroline S. Rohde, Bærum Stupklubb 200,70

3. Jeanette Falla, Bærum Stupklubb 198,30

4. Kamilla Leganger-Krogstad, Hamar IL 189,80

5. Marianne G. Reine, Pingvin Stupklubb 172,35

6. Thea Beck, Bærum Stupklubb 161,25

Gutter 1 meter, yngre junior

1. Eirik Valheim, Pingvin Stupklubb 300,00

2. Espen Gilje Bergslien, Stavanger SC 294,60

3. Amund N. Gismervik, Pingvin Stupklubb 290,90

4. Espen Valheim, Pingvin Stupklubb 240,80

5. Mikkel Stokke, Stupklubben Spinn 223,95

6. Sigurd Tvedt, Hamar IL 218,65

7. Sigurd Emil Janssen, Stupklubben Spinn 193,90

8. Magnus E. Larsen, Sandefjordstuperne 185,75

9. Kristoffer Bekke, Kristiansand Stupeklubb 177,55

10. Nicholas Jørgensen, Bergen Stupeklubb 175,70

11. Halvard Sandven, Bærum Stupklubb 167,05

12. Thomas Bjørnsgård, Stupklubben Spinn 161,35

13. Carl Johan Fotland, Bergen Stupeklubb 156,35

14. Eskil Salte, Stavanger Stupe Club 153,90

Gutter tårn, yngre junior

1. Eirik Valheim, Pingvin Stupklubb 260,85

2. Amund N. Gismervik, Pingvin Stupklubb 242,95

3. Mikkel Stokke, Stupklubben Spinn 195,50

4. Espen Valheim, Pingvin Stupklubb 190,00

5. Sigurd Tvedt, Hamar IL 170,00

6. Andreas Sjursen, Bærum Stupklubb 166,55

7. Nicholas Jørgensen, Bergen Stupeklubb 156,35

8. Sigurd Emil Janssen, Stupklubben Spinn 154,35

9. Halvard Sandven, Bærum Stupklubb 153,75

10. Carl Johan Fotland, Bergen Stupeklubb 142,65

11. Thomas Bjørnsgård, Stupklubben Spinn 136,70

12. Fredrik Fotland, Bergen Stupeklubb 134,90

13. Pål Gundersen, Stupklubben Spinn 131,80

14. Helleik Syse, Pingvin Stupklubb 102,10

32 [NORSK SVØMMING 3/2005]


[Vannpolo]

Årets høydepunkt på Nordbytun

17 lag var på plass da

årets vannpoloturnering

for barn og unge, VPU-

Cup, ble arrangert i Nordbytun

svømmehall i Ås i

slutten av mai. Totalt deltok

det nesten 140 spillere

i alderen 5 til 20 år.

JENS JOHAN ORNING [TEKST]

DAG GULBRANDSRUD [FOTO]

Stavanger stilte med tre lag, Vika med

ett, Lørenskog med to og Nordby med

fem, hvorav tre spillere i nest eldste

klasse var utlånt fra Vestkantsvømmerne/Askøy.

I tillegg stilte et

nasjonalt jentelag bestående av spillere

fra Vestkantsvømmerne-/Askøy, Stavanger

og Vika. Fra Sverige kom våre

venner fra Ängelholm med fem lag!

Totalt ble det spilt 28 kamper i fem klasser.

Ängelholm viste seg som det sterkeste

laget totalt, men de norske lagene

fylles opp av nye unge talenter som

viser fremgang fra kamp til kamp, og

som vil være ryggraden i norsk vannpolo

i årene som kommer.

En stor takk til foreldre og ledere fra

både Sverige og Norge, som bidro til et

flott arrangement. Til sist men ikke

minst, en takk til Ängelholms Per Arne

for fin dømming i nesten halvparten av

kampene, da vi plutselig manglet kampledelse.

Gruppe A (95)

Nordby - Ängelholm 2-10

Nordby - Ängelholm 5- 6

Nordby - Ängelholm 0- 27

Gruppe B (93)

Nordby 1 - Nordby 28- 9

Nordby 2 - Ängelhom 5- 11

Nordby 1 - Lørenskog 7- 10

Nordby 1 - Stavanger 10- 7

Lørenskog - Ängelholm 6- 14

Stavanger - Ängelholm 1- 21

Nordby 1 - Ängelholm 6- 14

Nordby 2 - Lørenskog 5- 5

Lørenskog - Stavanger 14- 4

Nordby 2 - Stavanger 10- 8

Tabell

1. Ängelholm

2. Lørenskog

3. Nordby 2

4. Nordby 1

5. Stavanger

Beste klubbspillere

Arvind Fossan, Nordby 1

Alexander F. Ugland, Nordby 2

Bethina Bakken, Lørenskog

Thomas Peter, Stavanger

Anton Davidsson, Ängelholm

Gruppe C (90)

Ängelholm - Lørenskog 9- 3

Nordby - Ängelholm 2- 17

Lørenskog - Stavanger 0- 8

Ängelholm - Stavanger 5- 5

Nordby - Lørenskog 5- 10

Nordby - Stavanger 4- 8

Tabell

1. Ängelholm

2. Stavanger

3. Lørenskog

4. Nordby

Beste klubbspillere

Lise-Marie Brandsdal, Nordby/VS-Askøy

Jon Erik Jakobsen, Stavanger

Emil Olsson, Ängelholm

Mads Albins, Lørenskog

Gruppe D (85)

Nordby - Ängelholm 1- 14

Ängelholm - Stavanger 20- 1

Vika - Stavanger 1- 12

Ängelholm - Vika 21- 1

Nordby - Stavanger 3- 8

Nordby - Vika 14- 0

Tabell

1. Ängelholm

2. Stavanger

3. Nordby

4. Vika

Beste klubbspillere

Felix Joachim Orning, Nordby

Mark Rinse, Ängelholm

Dag André Leireng, Stavanger

Christian Horn, Vika

Gruppe E (jenter)

Norge - Ängelholm 2 - 12

Norge - Ängelholm 1 - 9

Norge - Ängelholm 5 - 12

Beste klubbspillere

Lise Björlin, Ängelholm

Kaja Sørli, Norge


"Alex" til USA

Aleksander Hetland velger

å dra til SMU i Texas for å

studere og svømme. Han

har fått fullt scholarship

og etter planen skal han

være der i to år. Avreise

skjer på sensommeren/

høsten.

Dette bekjentgjør Aleksander Hetland

[Miniportrett]

sin trener, Sondre Solberg, på

Bærumsvømmernes nettsider.

– Det er viktig å understreke at

han fremdeles vil være en

Bærumsvømmer. Han vil satse

videre på sin karriere som landslagssvømmer

og internasjonal

utøver. Han vil også komme

hjem til Norge om sommeren,

og muligens til jul og kortbane-

NM.

– Alex og jeg skal fortsatt ha et

tett samarbeid selv om han flytter

"over there", avslutter Sondre

Solberg.

Navn Bjørn Emil Evensen

Årsklasse 1991

Klubb Gjøvik Svømmeklubb.

Hjemmeside

www.gjoviksvommeklubb.no

Trener Hamid Reza Zarei, iraner som

kom til Norge som asylsøker. Han er

kjempeflink! Sikkert litt ulik andre norske

svømmetrenere.

Bakgrunn Var med foreldrene på

ukentlig familiebading som liten. Ble

med ei i klassa for å se på henne trene

litt før jeg fylte 10 år. Hamid fikk meg

ut i vannet.

Hvorfor svømming Svømming er gøy!

Det er morsomt å svømme fort - og

vinne! Dessuten er jo svømming en fin

måte å trene opp kroppen og skaffe

seg en god helse på senere. Så svømming

er ikke det dummeste en kan

satse på.

Trening Trente 4-5 ganger (2t) i uka i

bassenget i vår, samt en del styrke- og

kondisjonstrening hjemme/ute 2-4

ganger i uka. Det blir omtrent hver

dag. Lite i forhold til mine tøffeste konkurrenter,

tror jeg! Fra høsten økes

imidlertid treningsmengden.

Svømmehall I Gjøvik trener vi i to

svømmehaller - inne i fjellet, Gjøvik

Svømmehall, og i Tranberghallen.

Begge er 25m-basseng. Gjøvik Open

og Fjellsvøm avvikles i Gjøvik Svømmehall

vår og høst. Kom til oss da vel!

Resultater Ble nummer fire sammenlagt

i ÅM-finalen i vår, nummer tre i

fjor. Satte pers på fire av øvelsene og

klarte bronse på 200m medley. Godt

fornøyd!

Resultater i ÅM-finalen

4.-plass sammenlagt i 1991-klassen

med 2074 poeng. 100m butterfly

1.09,36 (nr. 4), 200m bryst 2.56,21 (nr.

7), 400m fri 4.52,74 (nr. 12), 200m

rygg 2.31,38 (nr. 4) og 200m medley

2.27,91 (nr. 3).

Favorittøvelse og pers Liker best fri,

butterfly og medley. Bryst er der hvor

jeg har mest å hente. Bestetider 50m

fri 27,47, 100m fri 59,70, 50m butterfly

29,54, 100m medley 1.08,82 og

200m medley 2.27,91.

Mål neste sesong Målet er å vinne alle

de 50- og 100m-øvelsene som jeg deltar

i, og komme ned på lav 26 på 50m

fri og 28 på 50m fly. Sesongen 2005/-

2006 satser jeg på Nordsjøstevnet,

klare NM-krav og gjøre det best mulig

i ÅM-finalen - selv om jeg er best på

sprint. Dumt at det bare er lengre distanser

som teller der!

Andre interesser Spilte fotball i Vind IL

før, men problemer med slatters i

knærne gjorde at jeg la opp. Tok svart

belte i Taekwondo da jeg var 11 år.

Sykler en del - og har tidligere prøvd

meg litt på trening innen fridrett, turn

og ski. Kjører snowboard. Spiller forresten

også piano. Musikk er fin avslapning

for svømmere!

Sponsorsvømming for

flodbølgekatastrofen

Tidlig en lørdag morgen i

vinter stilte 11 svømmere

fra Bergkameratene opp i

svømmehallen i Kongsberg

for å delta i en sponsorsvømming

til inntekt

for flodbølgeofrene i sørøst

Asia.

Svømmerne som var i alderen fra 10 til

55 år, hadde 1t 45min til disposisjon, og

klarte hele 24.300 m til sammen.

Svømmerne hadde greid å få sponsorer

for hver 100m, og i tillegg hadde et

lokalt firma, Dresser Rand, forpliktet seg

til å bidra med hele 6.000 kroner .

BK-svømming var derfor svært glade for

at de kunne overrekke kr. 23.710,- til

SOS-barnebyer som var den hjelpeorganisasjonen

som ble valgt.

Sponsorsvømming til inntekt for flodbølgeofrene

Foran f.v. Sara Munz-Kløve,

Cecilia A. Langhelle, Maria V. Jonsjord,

Carol Skalstad, Mona Nilsen, Ida Bakke,

Tiril Rilvaag, Katharina Rogstad, Henriette

Bakkerud. Bak f.v. Anne Toril Magnussen,

Janne Tveitstulen og Geir Nome.

Foto: Henning Rugsveen

34 [NORSK SVØMMING 3/2005]


Ingrid Knutzen til

«Ungdoms-OL»

Lambertseter-svømmeren

Ingrid N. Knutzen er klar

for Ungdomsfestivalen.

I disse dager reiser hun som eneste

nordmann til EYOF i Ligano i Italia, eller

ungdoms-OL som det populært kalles.

Ingrid skal svømme 200m, 400m og

800m fri i mesterskapet.

EYOF er for jenter f. 1991/92, og gutter

f. 1989/90. Også Halvor Ekeland fra

Drammen svømte under kravet til ung-

NjR av Ingvild Snildal

på Mjøs-Svøm

«Ungdoms-OL» Lambertseter-jenta Ingrid N. Knutzen er klar for Italia-tur 1.-7. juli.

Foto: Cato Bratbakk

doms-OL, men dessverre for sent. Fristen

var 9. mai, og OLT hadde satt krav

om at man måtte oppnå et resultat tilsvarende

12.-plassen i EYOT (Europeean

Youth Olympic Festival) for to år siden i

Paris.

– Slik trener en 13-åring i Australia...

LASSE HOEL «DOWN UNDER»

Daniel er klubb-kamerat med Grant

Hackett i Miami, og stortrives med å ha

forbildet og en av verdens beste svømmere

ved siden av seg på trening.

Målet er selvfølgelig å bli like god...

Norsk juniorrekord på Ingvild Snildal fra

Asker SK under Mjøs-Svøm.

Foto: Bo Norseng

Askerjenta Ingvild Snildal

noterte ny norsk juniorrekord

på 50m rygg med

31,66 (721 poeng) under

Mjøs-Svøm.

Den gamle rekorden på 31,79 fra 1993,

tilhørte Camilla Mowinckel, Hansasvømmerne.

Ellers av gode tider fra Ankerskogen,

merket vi oss Alexander Dale Oens

1.02,39 - kun tideler bak sin egen norske

langbanerekord - på 100m bryst.

Suverent beste klubb ble Lambertseter

Svømmeklubb som dermed fikk med

seg pokalen hjem til Oslo, foran

Bærumsvømmerne og KSA.

Daniel Smith gjorde utvilsomt

flere av Age Championships

beste prestasjoner

(tilsvarende norske

ÅM nasjonal finale).

Spesielt hans 200m fri

(1.57,66 på langbane),

som ga gull og australsk

rekord, var imponerende

av en 13-åring. Ikke

engang Ian Thorpe kunne

holdt følge i samme

alder.

Daniel begynte å svømme som 5-åring,

og deltok i sin aller første konkurranse

som 8-åring. Han begynte å svømme

fordi foreldrene hans ville at han skulle

kunne svømme fordi de bor ved havet.

Da er det nemlig en selvfølge å lære

seg å svømme tidlig, for ellers er det

fort gjort å drukne i bølgene.

Navn Daniel Smith

Alder 13 år

Klubb Miami Swimming Club, Australia

Trener Dennis Cotterell

Trening 6-7 svømmetreninger i uka på

ca. 2 timer. Også 2-3 landtreninger,

med blant annet medisinball. Totalt ca.

50.000 - 65.000 meter pr. uke.

Meritter 6 gull og 2 sølv Age Championship

2005 i klasse 13 år og yngre.

Australsk årsklasserekord på 200m fri.

Hovedøvelser 100m og 200m rygg og

fri, samt medley

Best perser 100m fri 55,13, 200m fri

1.57,66, 400m fri 4.10,27, 100m rygg

1.01,46, 200m rygg 2.11,51, 200m IM

2.15,25 (alle tider er langbane).

Mål Håper å gjøre bra resultater i neste

års trials, selv om han bare skal delta

som "læregutt". Ønsker å delta i OL og

Commonwealth Games når den tid

kommer...

Motto "Gjøre så godt som mulig".

Svømmeanlegg

Trener utendørs langbane hele året

Andre interesser Rugby og surfing

Hvorfor svømming Jeg er glad i svomming

og trives i vannet. Jeg har mange

venner i miljøet, og stortrives med å

svømme med de store gutta. Det at det

går såpass bra, gir selvfølgelig større

motivasjon for å fortsette.

[NORSK SVØMMING 3/2005] 35


– Første norske kvinne over kanalen?

Kristin har trent mye de siste årene. Ikke

bare i svømmehallen der vi møtte

henne under en 12 timers økt tidligere i

år, men også i sjøen.

– Kroppen er blitt herdet gjennom isbadingen.

Det er jo deilig, jo, gliser hun.

Kristin har også spart til langt hår de

siste par årene, for å få ekstra polstring

under hetta.

Ikke våtdrakt

Kristin kan ikke bruke våtdrakt.

– Kun kort badedrakt, ei hette og briller

er tillatt, forklarer hun.

Nettopp det kalde vannet kan bli det

største problemet. Flere lag med badehetter

er nemlig forbudt ifølge reglene.

Kristin har svømt Oslofjorden på tvers

mange ganger. Hun må ha følgebåt når

hun legger ut på de lange turene. Ofte

kan hun vinke til arbeidsplassen sin

underveis, når den farer forbi. Kristin

Ekstrøm jobber nemlig på den nye Kielfergen

Color Fantasy - i Aqualand, selvfølgelig.

Der er hun aktivitetsleder, og

kan bruke motstrøms-kanalen så ofte

hun vil til trening.

Lykke til på ferden over den engelske kanal, Kristin Ekstrøm!

23 august

23. august reiser Kristin til England for å

vente på riktige dag for å starte på ferden.

Hele turen kommer fort opp i kr.

50.000,- og NSF støtter henne med kr.

10.000,-. Verdensrekorden over den

engelske kanal er 7,5 timer, mens Kristin

regner med å bruke ca. 10.

Tidligere sølvmedaljevinner

bak Irene Dalby i

NM, og mange ganger

verdensmester i masters,

Kristin Ekstrøm ønsker å

bli den første norske

kvinne som svømmer over

den engelske kanal.

PER RUNE EKNES [TEKST OG FOTO]

Det er i slutten av august at Kristin fra

Asker svømmeklubb skal svømme over

kanalen mellom England og Frankrike.

Det er ingen lett sak å få tillatelse til å

svømme over i det hele tatt, og det må

bestilles båt og du får en begrenset tid

for å gjennomføre stuntet. Kristin må da

helst være heldig både med vær og ikke

minst vindforhold.

Kristin Ekstrøm blir ikke bare første

kvinne, men den andre norske totalt når

hun ønsker å følge etter Bharat Shukla

fra Bergen som ble den første nordmannen

som svømte over kanalen for noen

år siden..

– Vind, strøm og bølger avgjør. Jeg må

regne med en distanse på 40 til 60 km,

sier hun til Norsk Svømming.

Førstemann over i 1875

Den første som svømte

over kanalen var Matthew

Webb. Det skjedde

i slutten av august 1875.

Webb brukte snaue 22 timer på

turen. Han fikk mange etterfølgere,

men først i 1912 greide T.W. Burgess

å gjenta bedriften. Det gikk vel 50 år

før den første kvinne svømte over

kanalen, hun het Gertrud Ederle og

gjorde unna turen på 14 timer.

http://www.channelswimming.net/

36 [NORSK SVØMMING 3/2005]


Idrettsstipend til svømmer med diabetes

Stian Lørdahl (12) fra

Gressvik har diabetes type

1. Til tross for sykdommen

er han en aktiv svømmer.

Tidligere i år ble han

belønnet med et idrettsstipend

på 10.000 kroner

for sin innsats i svømmebassenget.

Stipendet tildeles

barn og ungdom

med diabetes type 1 som

utmerker seg spesielt

innenfor sin idrettsgren.

Det ble en spesiell dag for Stian Lørdahl

fra Gressvik da han dro til Toppidrettssenteret

i Oslo sammen med mamma,

pappa, trener og klubbkamerater for å

motta et idrettsstipend for sine prestasjoner

som svømmer. Bak prisen står

Roche Diagnostics som produserer medisinsk

diagnostisk utstyr, og i juryen sitter

blant andre toppidrettssjef Jarle

Aambø som overrakte prisen.

Det var 13. gang Roche Diagnostics delte

ut idrettsstipendet som er opprettet for å

spre kunnskap om idrett og diabetes og

inspirere om viktigheten av å drive med

idrett. Det er et vilkår at vinneren har

type 1 diabetes og hevder seg i sin idrett.

Norsk rekord

for Mjøs-Svøm

Med 4.900 starter fordelt

på 800 svømmere,

kan Mjøs-Svøm nå med

rette kalle seg Norges

største svømmestevne.

Økningen fra rekordstevnet i fjor er

på om lag 100 deltakere, og nå vurderer

arrangementssjef i Hamar IL

svømming, Tor Aage Dæhli, å øke

antallet baner pr. heat fra 8 til 10.

Dette krever imidlertid mer tidtakerutstyr,

men arrangøren mener det er

mulig å løse.

Idrettsstipend Det var stort for Stian Lørdahl å komme til Toppidrettssenteret og bli

hedret for sin innsats i bassenget av selveste toppidrettssjefen sjøl, Jarle Aambø.

– Ville ikke gi opp svømmingen

Stian begynte som aktiv svømmer i 2000,

og har trent mange dager i uken. I 2003

fikk imidlertid Stian diagnosen diabetes

type 1. Han hadde da vært slapp og svært

tørst en lengre periode. Begge deler

typiske tegn på diabetes 1. Det var et

sjokk å få diagnosen, men Stian tenkte

aldri på å gi opp svømmingen.

Å drive aktiv idrett er spesielt utfordrende

for en person med diabetes 1.

Ved høy fysisk aktivitet må enten insulinmengden

reduseres eller matinntaket

økes. Stian må hele tiden passe på at

blodsukkeret ikke blir for lavt, og er derfor

oppe av bassenget 3-4 ganger i løpet

av hver treningsøkt for å måle. Dersom

blodsukkeret er lavt, er mamma eller

pappa på pletten med en kjeks og noe å

drikke. Han må også tilpasse intensitet

og varighet selv, og er flink til å ta pauser

når det er nødvendig.

Kongstensvømmerne

Treningen foregår i Kongstenhallen etter

ordinær åpningstid. På den måten får

Stian god tid til å gjøre lekser og slappe

av litt etter skoletid. Men fra kl. syv til ni

på kvelden er han som regel å finne i

bassenget sammen med resten av

klubbkameratene fra Kongstensvømmerne,

og all øvingen har gitt resultater.

De gode resultatene har gitt mersmak,

og Stian ønsker å satse videre på svømmingen.

Han vet at sykdommen er noe

han må leve med, men akter ikke å la

den stoppe ham. Ved å spille på lag med

kroppen og lytte til de signalene den gir,

har Stian klart å kombinere diabetes og

et aktivt idrettsliv. Og hvem vet, kanskje

blir Stian blant utøverne i fremtidige

sommer-OL?

Det er 200.000 diabetikere

i Norge i dag, hvorav

25.000 av dem har

type 1, og hvert år får

rundt 200 barn under 15

år denne diagnosen.

Diabetes er den vanligste stoffskiftesykdommen,

og skyldes ødeleggelse

av de insulinproduserende cellene.

Det betyr at insulin må injiseres med

sprøyte eller penn, en eller flere

ganger daglig resten av livet.

For en som driver aktivt med idrett,

medfører dette at foreldre, utøver og

trener sammen må tilstrebe en

balanse mellom insulin, aktivitet og

mat. Fysisk aktivitet og god fysisk

form er svært positivt for personer

med diabetes fordi det "stabiliserer"

insulinbruken.

[NORSK SVØMMING 3/2005] 37


NSFs årlige Trener-/

lederkonferanse

Norges Svømmeforbund inviterer til Trener-/Lederkonferanse

på Rica Hotel

Hamar 2. - 4. september 2005.

Det er utarbeidet et variert konferanseprogram

for trenere, ledere og andre

interesserte, som inneholder en rekke

interessante tema og forelesere. Invitasjonen

kan lastes ned som pdf-fil på

www.svomming.no - Utdanning - Trener-Lederkonf2005.

Påmelding til konferansen vil i år foregå

elektronisk. Det elektroniske påmeldingsskjema

finnes på www.svomming.no

NB! Bindende påmelding innen

19. august 2005!

Spørsmål i forbindelse med den praktiske

delen av konferansen kan rettes til

Ingrid Haslev Anmarkrud, tlf. 21 02 96

73, epost ingrid@svomming.no

Lisenskontroll i etterkant

av alle approberte stevner

I artikkelen "Viktig melding til alle klubber"

22. april gjorde NSF alle klubbene

oppmerksom på viktigheten av å ha

oversikt over hvem som har betalt lisens.

Som kjent må alle utøvere som deltar på

approberte stevner betale lisens fra det

året de fyller 10 år (i 2005 betyr dette at

de som er født i 1995 må betale lisens

hvis de deltar på approberte stevner).

Dette er en siste påminnelse før NSF

sender ut straffegebyr på kroner 1.000

pr. utøver som ikke har betalt lisens - og

det er mange klubber som virkelig bør

sjekke sitt register.

NB! Absolutt alle approberte stevner i

2005 har blitt kontrollert. All informasjon

om lisens ble sendt til klubbene i

desember 2004, og er også tilgjengelig

på www.svomming.no

Nordisk Masters, Bergen

Nordisk Mesterskap i svømming for masters

2005 arrangeres i Sentralbadet i

Bergen lørdag 1. - søndag 2. oktober

2005 av BOM - Bergen og Omegn Masters.

Hjemmesiden til Nordisk Mesterskap for

masters er www.nordicmasters.net

Den digitale

dugnadskonkurransen

Team Stavanger og Molde Svømme- og

Livredningsklubb vant pengepremier i

den digitale dugnadskonkurransen.

De av dere som ikke nådde helt til topps

vil allikevel være godt i gang med en

enkel måte å skaffe nettopp din klubb

penger!

Resultater 0-99 aktive

1. Team Stavanger (34.15%) 5.000,-

2. Oslo studentenes IK - Svømming

(20.51%)

3. Stavanger Haik - Svømming (11.22%)

Resultater 100-499 aktive

1. Molde Svømme- og Livredningsklubb

(38.24%) 10.000,-

2. Kolbotn IL - Svømmegruppe (29.17%)

3. Drammen Svømmeklubb (10.47%)

Resultater 500 aktive og over

1. Stavanger Svømme Club (7%) 0,-

(dessverre ingen utbetaling)

2. Vestkantsvømmerne (5.12 %)

3. Bergen Svømme Club (3.81 %)

Pengepremien gikk til den klubben som

har flest registrerte støttespillere innen

31. mai 2005, og klubben måtte ha

registrert min. 25 % av de aktivstallet i

klubben!

Se mer om frivillighetsnorge.no på

www.frivillighetsnorge.no

NSFs tilskuddsordning

til integreringsarbeid

For å hjelpe klubbene med å tilrettelegge

for funksjonshemmede, har NSF satt

av midler til ulike tiltak i klubber og kretser.

Tiltakene skal i hovedsak være rettet

mot barn og ungdom mellom 6 og 19 år.

NSF har over lengre tid arbeidet med

integrering av funksjonshemmede i

organisasjonen og overtok det hele og

fulle ansvaret for svømming for funksjonshemmede

fra 1. oktober 2004.

Forbundsstyret ønsker at alle organisasjonsledd

tar ansvar for å inkludere

funksjonshemmede i organisasjonen.

For å hjelpe klubbene med å tilrettelegge

for funksjonshemmede har NSF satt

av midler til ulike tiltak i klubber og kretser.

Det gis ikke penger til drift av allerede

eksisterende tiltak for funksjonshemmede.

Tiltakene skal være nye og

skal i hovedsak være rettet mot barn og

ungdom mellom 6 og 19 år.

I motsetning til tidligere år er det ikke

satt noen søknadsfrist. Søknader

behandles etter hvert som de kommer

inn. Det kan også søkes om midler i forkant

av gjennomføring av tiltak og prosjekter,

men midlene vil ikke bli utbetalt

før tiltak eller deler av prosjekt er

gjennomført. Det er begrenset med

midler, førstemann til mølla!

Du kan lese mer om tilskuddsordningen

på www.svomming.no - Svømming -

Funksjonshemmede - Tilskudd.

Ny årlig livredningsprøve

For å opprettholde autorisasjon som

instruktør og/eller trener i Norges

Svømmeforbund, må man avlegge årlig

prøve i livredning.

Denne skal gjennomføres en gang hvert

år. Bestått prøve påtegnes i kompetansekortet

ditt. Innholdet i den nye årlige

prøven som gjelder fra 1. juni 2005 finnes

på www.svomming.no - Svømmeopplæring

- Sikkerhet.

Kvalifiseringskrav

langbane-NM senior

Fra og med sesongen 2005/2006 vil

Norges Svømmeforbund innføre kvalifiseringskrav

for senior og funksjonshemmede

også på langbane.

I dag har senior og funksjonshemmede

kun krav til kortbane-NM i mars måned.

Juniorene har krav til begge sine mesterskap.

Fra og med neste sesong vil det altså

være krav for junior, senior og funksjonshemmede

til alle nasjonale mesterskap.

38 [NORSK SVØMMING 3/2005]


Terminliste 2006

De største arrangementene for 2006 er

tidfestet, og disse ser man ved å søke på

"2006" i terminlisten.

Søknad om arrangering av stevner for

2006 vil også i år foregå elektronisk.

Pass på å få med mest mulig informasjon

til leder for stevnet og påmeldingsansvarlig.

Husk at alle stevnearrangører må sende

inn resultater fra stevnet så raskt som

mulig til NSF.

Støtte til utdanningstiltak

NSF har også i år satt av midler til utdanningstiltak

i klubbene. Ordningen innebærer

at deltakere på instruktør- og

dommerkurs kan få subsidiert deler av

deltakeravgiften. Pengene blir utbetalt i

juni og desember.

Oppstartsleire

Stadig flere klubber og

svømmemiljøer arrangerer

oppstartsleire i august.

Dette er en meget positiv

utvikling innen norsk

svømming, som helt klart

vil bidra til å heve nivået

ytterligere.

I tillegg til denne oversikten, er det sikkert

også flere som arrangerer egen leir

i sitt hjemmemiljø der de gjør noen ekstratiltak.

Bærumssvømmerene

har oppstartsleir i Esbjerg 2. - 10. august

på kort- og langbane.

Kontaktperson er Sondre L. Solberg

SSK Skjetten Svømming

skal til Danmark, og har oppstartsleir i

Norges Svømmeforbund har også i år

satt av midler til utdanningstiltak i klubbene.

Det betyr i grove trekk at en kursdeltaker

fra en klubb, vil få subsidiert

deler av deltakeravgiften, slik at klubbens/deltakerens

utgifter til utdanning

blir mindre.

NSF ønsker å stimulere til at også funksjonshemmede

tar instruktør- og dommerutdannelse.

Satsene for dem er derfor

det dobbelte av det øvrige deltakere

får.

Klubbene oppfordres til å sende søknad

etter hvert som klubbene har hatt deltakere

på kurs.

Se mer informasjon på www.svomming.no

- Utdanning - Tilskudd.

Årets SATS Ungt-klubber

De klubbene som får delta i årets SATS

Ungt-prosjekt er Øvre Eiker SK, Drammen

SK, Vestbyen IL Svømming, Svømmeklubben

Delfana, Oslo Synkron og

Ullensakersvømmerne.

Fredericia (25m) i tidsrommet 5.- 14.

august.

Kontaktperson er Brita Blenne Lien

Leir i Kristiansand

Delfana/Moss/Madla har oppstartsleir i

Kristiansand. Tidspunkt er i utgangspunktet

hele sommeren dersom man

kommer som klubb. Delfana/Moss/

Madla har oppstartingsleir i perioden fra

30. juli til 16. august.

Kontaktpersoner er Geir Thorstensen og

Morten Urdal.

Lambertseter Svømmeklubb

har oppstartsleir i perioden 6. - 14.

august i Øvre Årdal, 50m basseng ute.

Kontaktperson er Bjørn Harald Olstad

Eidsvoll Svømmeklubb

har oppstartleir 1.-7. august i Løkken i

Danmark (25m).

Kontaktperson er Inger Johanne Dønnum

Jensen.

Kristiansand Svømme Allianse (KSA)

KSA arrangerer oppstartsleir i Gøteborg i

Prosjektet begynner for fullt i september

med samling for alle veilederne i klubbene

16.-18. september i Oslo. Videre

utover høsten blir det også Fremtidskvelder

i klubbene, med "ungdom" som

tema og Aktivt ungdomskurs for ungdommene.

Vi ser frem til å få enda flere

ungdommer aktive som trenere, ledere

og dommere i klubbene!

Mer informasjon: www.svomming.no -

Utdanning - SATS Ungt.

Landsstevnet for mennesker

med utviklingshemning

Det 22. landsstevnet i svømming for

mennesker med utviklingshemning vil

bli arrangert 15. - 16. oktober 2005 i

Asker, med Asker Svømmeklubb som

arrangør. Forhåndsinvitasjonen er sendt

ut til alle klubber og helsesportsslag som

driver med svømmeaktivitet for utviklingshemmede.

Du kan også laste ned

forhåndsinvitasjonen på internett:

www.svomming.no - Svømming - Funksjonshemmede

- Landsstevne.

Oppdatering av dopinglista

Oppdatering av dopinglista skjer ofte -

senest 18. mai og 3. juni. Se våre sider

på internett om Antidoping:

www.svomming.no - For klubber - Antidoping.

perioden 6.- 13. august (25m og 50m).

Kontaktperson er Geir Thorstensen

Ålesund, Nordmøre/Sunnmøre/

Sogn og Fjordane

har oppstartsleir i Årdal (50m ute) i perioden

06. - 14. august

Kontaktperson er Jonny Møller, Ålesund

Nord-Norge/

Fauske, Bjerkvik, Bodø, Narvik

arrangerer oppstartsleir i Boden i Sverige

i tidsrommet 5. - 14. august.

Kontaktperson Inge Karlsen, Fauske

Kirkenes

har sin oppstartsleir dagene 6. - 14.

august. På programmet står også en

sykkeltur fra Kirkenes til Vardø!

Kontaktperson er Halle Mikkelborg

Hamar/Ankerskogen/Mjøsa

arrangerer sin leir uke 32, 8.-14. august

i Ankerskogen (50m) og i Mjøsa (110

km).

Kontaktpersoner er Øyvind K. Røsland &

Kristine Johansen

[NORSK SVØMMING 3/2005] 39


B-BLAD

Returadresse:

Postboks 153, 2302 Hamar

More magazines by this user
Similar magazines