Elsikkerhet nr. 71 - Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

dsb.no

Elsikkerhet nr. 71 - Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

dag være dårlig kjennskap til kravene og kunnskap om gjenværende PCB-holdig

materiale.

Virksomheter som ikke har faset ut strømgjennomføringer, eller ikke har oversikt

om de har PCB-holdig utstyr i drift, må derfor snarest kartlegge sine anlegg og

oversikt over status. Det må avsettes nødvendige investeringsmidler for å sikre

utfasingen av PCB-strømgjennomføringer. Innenfor rammene for kundenes

forsyningssikkerhet må det planlegges og gjennomføres utfasningen før 1. januar

2010. Eventuelt PCB-holdig utstyr som står på f.eks. beredskapslager må leveres

til forsvarlig avfallsbehandling, f eks som EE-avfall.

I perioden fram til utfasingsfristen vil Statens forurensingstilsyn (SFT) etablere

nødvendig kartleggings- og informasjonssamarbeid med bransjeorganisasjoner

og andre myndigheter. DSBs tilsynsregioner vil i denne sammenheng bidra til å

gjøre kartlegginger i forbindelse med tilsyn hos kraftprodusenter, nettselskaper

og industribedrifter.

For mer opplysninger se www.sft.no eller kontakt:

Aksjonsleder i SFT Qno Lundkvist, telefon: 22 57 34 77, mobil: 416 61 820,

e-post: qno.lundkvist@sft.no

Overingeniør Monika Lahti, seksjon for produktrettet miljøvern

telefon: 22 57 35 63, e-post: monika.lahti@sft.no

Senioringeniør Frode Kyllingstad, DSB, enhet for elektriske anlegg,

telefon: 33 41 26 47, mobil: 95 17 96 23, e-post: frode.kyllingstad@dsb.no

ELSIKKERHET NR. 71 (1/07) 5

More magazines by this user
Similar magazines