Forskningskatalog 2010 - Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo - AHO

aho.no

Forskningskatalog 2010 - Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo - AHO

AHO Forskingskatalogen 2010

INNHALD

FORORD ................................................................................................................................................... 3

INNHALD .................................................................................................................................................. 5

VITSKAPELEG PUBLISERING ................................................................................................................... 7

VERK ...................................................................................................................................................... 13

FAGLEG OG BRUKARRETTA PUBLISERING ........................................................................................ 16

FAGLEG OG BRUKARRETTA FORMIDLING ........................................................................................ 24

PUBLISERING OG FORMIDLING TIL ALLMENTA ............................................................................... 37

PROSJEKTOVERSIKT 2010 .................................................................................................................. 41

Institutt for arkitektur ......................................................................................................................... 41

Institutt for design .............................................................................................................................. 45

Institutt for urbanisme og landskap ................................................................................................. 48

Institutt for form, teori og historie ................................................................................................... 51

AVSLUTTA DOKTORGRADAR ............................................................................................................. 54

5

More magazines by this user
Similar magazines