Se dokumentasjon fra studentenes arbeid

aho.no
  • No tags were found...

Se dokumentasjon fra studentenes arbeid

PERSEPTUAL LAYERS 2011


FULLSKALA WORKSHOP FOR 63 GK4 - STUDENTERWorkshopen har utgjort første fase av Institutt for arkitektur’s studiokurs(GK4) for 4. semesterarkitekturstudenter.Workshopens hovedtema har vært å utforske hvordan man kan sanse rom og arkitektur mhp. akustiskkvalitet og dagslysforhold. Akustikk og dagslys er også viktige tema for å kunne orientere seg i etforløp der flere rom henger sammen.Workshopen har fokusert på tilgjengelighet for alle. For personer med funksjonshemninger på syn oghørsel er spesielt akustikk og daglys viktige parametre for å kunne orientere seg i ulike romforløp, menogså svært viktig i forhold til sansingen av de romlige kvalitetene.De romlige sekvensene er utforsket mhp form, konstruksjon, materialitet/taktilitet og lysforhold.Det viktigste forutsetningen for hver enkelt studentgruppe har vært å skape en særegenarkitektonisk stemning for de som skulle være i eller bevege seg gjennom det rommet gruppenhar planlagt og bygget. En egen studentgruppe har hatt ansvar for helhetsplanlegging ogfungert som prosjekt- og byggeledelse.Det var kun avsatt 3,5 uker fra oppstart gruppearbeid til de romlige sekvensene skulle være ferdigrealisert i full skala.Det ble i forkant lagd en masterplan- som etablerte og organiserte ”tomter” for utvikling av de ulikerommene.Workshopen er realisert i målestokk 1:1 på nedre gulvnivå iAHO’s byggehall.


PLANLEGGING


BYGGING


PLAN AV ROMMENE I AHO’S BYGGEHALL


BÆRENDE STRUKTUR


ROMMENE I BYGGEHALLEN


ROM 1


ROM 2


ROM 3


ROM 4


ROM 5


ROM 6


ROM 7


ROM 8


FELLES KOMMUNIKASJONSAREAL


HVA HAR SKJEDD ETTERFERDIGSTILLINGForuten AHO’s studenter og ansatte, har mange interesserteutenfor høgskolen besøkt utstillingen med de romligeinstallasjonene i byggehallen. Bla. har grupper av barn fra toulike barnehager, en 3.klasse fra Ila skole, representanter fraHørselshemmedes Landsforbund og Blindeforbundet besøktutstillingen og vandret gjennom de sanselige rommene. Deansvarlige studentene har mottatt verdifulle kommentarer ogbetraktninger.Akustiker Tore Moen fra firma Brekke & Strand har gjennomførtetterklangsmålinger.Studentene har gjort lyd- og videoopptak av instrumentalmusikki de ulike rommene.Prosjektering og bygging av installasjonen er dokumentert medtegninger og foto, og målinger og sanselige betraktninger vil ietterkant bli systematisert og dokumentert.

More magazines by this user
Similar magazines