Læreverket Mer norsk - Fagbokforlaget

fagbokforlaget.no

Læreverket Mer norsk - Fagbokforlaget

SPOR 2 OG 3

MER NORSK

NYTT

B1-VERK!

Gölin Kaurin Nilsen og Ingeborg Gjerseth

Mer norsk er et nytt læreverk med et friskt

uttrykk, rettet mot voksne innvandrere som

ønsker å øke sin kompetanse innenfor norsk

språk og samfunn. Verket er utviklet for

deltakere på spor 2 og 3 og dekker nivå B1

etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap

for voksne innvandrere.

Mer norsk dekker en rekke aktuelle temaer i norsk dagligliv og

samfunnsliv. Deltakerne møter mennesker med ulik bakgrunn

i ulike livssituasjoner. Målet er at deltakerne gjennom aktiv

bruk av språket utvider ordforrådet og øker sin forståelse av

det norske samfunnet.

Verket følger en tydelig progresjon og er bygget opp på en

oversiktlig og strukturert måte. Mer norsk forbereder deltakerne

på Norskprøve 3 gjennom systematisk fokus på muntlige

ferdigheter og tekstproduksjon.

Bokens forfattere - Gölin Kaurin Nilsen og

Ingeborg Gjerseth - har begge lang undervisningserfaring

innen språkopplæring for

innvandrere. Nilsen har også revidert den

siste utgaven av Ny i Norge og er forfatter

av Norsk nå! og Nøkler til Norge.

KOMPONENTER:

• Tekstbok

• Arbeidsbok

• Lydbok (MP3-fil)

• Øvinger i lytteforståelse

• Lærerveiledning

• Lærer-CD-er

• Nettressurs Nivå B1

Postboks 6050 Postterminalen • 5892 Bergen

Ordretelefon 55 38 88 38 • Ordrefaks 55 38 88 39

undervisning@fagbokforlaget.no

www.fagbokforlaget.no


Tekstboka

Tekstboka inneholder et rikt utvalg tilpassede og

autentiske tekster og presenterer sjangere som

intevju, dialogtekster, romanutdrag, dikt og faktatekster.

Hver leksjon presenterer et tema gjennom

sitater, illustrasjoner og kompetansemål. Til de fleste

av tekstene er det dialogoppgaver som inviterer

deltakerne til å ta i bruk sin medbrakte kompetanse

og til å reflektere rundt problemstillinger knyttet til

de ulike temaene. Tekstboka inneholder også

en minigrammatikk.

Arbeidsbok

I arbeidsboka er det mange og varierte oppgaver

knyttet til tekstboka. Arbeidsboka har skriveoppgaver

som utvikler deltagernes skriftlige kompetanse.

I tillegg presenteres grammatiske fenomener med

tilhørende oppgaver. Mange av oppgavene er

spesielt rettet mot Norskprøve 3.

Øvinger i lytteforståelse

Øvinger i lytteforståelse omfatter kopioriginaler med

varierte oppgaver til lytteøvingene, i tillegg til lyttetekstene

og fasit.

Lærerveiledning

Lærerveiledningen inneholder det læreren trenger

for å planlegge undervisningen. Den omfatter en

introduksjon til verket, metodiske tips, tilleggsoppgaver,

kopioriginaler og prøver.

Lærermateriell som CD eller mp3-lydfiler

Lytteøvingene samt lydstoff fra lærerveiledningen er

tilgjengelig som CD eller som nedlastbare mp3-filer.

Nettressurs

Verket har en nettressurs med digitale oppgaver til

hver leksjon.

www.fagbokforlaget.no/mernorsk

ISBN TITTEL VEIL.PRIS

978-82-11-01446-7 Tekstbok 379,-

978-82-11-01451-1 Arbeidsbok 299,- *Kommer høsten 2012

978-82-11-01455-9 Øvinger i lytteforståelse *Planlagt utgitt januar 2013

978-82-11-01460-3 Lærerveiledning *Planlagt utgitt januar 2013

978-82-11-01463-4 Lærer-CD-er *Planlagt utgitt januar 2013

978-82-11-01466-5 Nettressurs *Planlagt høsten 2012

Postboks 6050 Postterminalen • 5892 Bergen

Ordretelefon 55 38 88 38 • Ordrefaks 55 38 88 39

undervisning@fagbokforlaget.no

www.fagbokforlaget.no

More magazines by this user
Similar magazines