FERSK & KLAR 2008 - Bama

bama.no
  • No tags were found...

FERSK & KLAR 2008 - Bama

BAMA INDUSTRI

– ferskforedlede produkter

BAMA Industri kan tilby et bredt sortiment av ferskforedlede

produkter. Vi produserer ferskforedlede salater, grønnsaker, frukt

og poteter.

BAMA Industri tilbyr produkter med merverdi ved at produktet

er renset, kuttet/skrelt/, vasket, tørket, pakket og/eller sous vide

behandlet. Produktene oppleves som fersk vare, det er ingen bruk

av kunstrige konserveringsmidler eller tradisjonelle konserveringsmetoder.

Produktene markedsføres og distribueres av BAMA Storkjøkken

som tilbyr kjøledistribusjon og leveringsgaranti over hele landet.

BAMA STORKJØKKEN

– full fokus på markedets krav

Divisjon storkjøkken er ledende innen salg, markedsføring og

distribusjon av frukt og grønnsaker til hele storkjøkken markedet i

Norge. Kundemassen spenner fra institusjonskjøkken og kantiner

til gourmet restauranter. Etter mange års erfaring har divisjon

storkjøkken i tett samarbeid med kundene utviklet konsepter som

forenkler driften men som samtidig skal bidra til økt forbruk av

frukt og grønt i servicenæringen.

BAMA KBS

– kiosk, bensin og servicehandel

KBS-divisjonens oppgave er å sørge for at frukt og grønt er

til gjengelige for folk som er på farten. Divisjonen er i sterk vekst og

leverer til mer enn 1100 utsalgssteder spredt over hele landet.

Forbrukerens kjøpsmønster er situasjonsbestemt. En person

kan ha en helt annen atferd ved innkjøp i dagligvarebutikken

enn på servicebutikker. Folk i farten handler på impuls, basert

på øye blikkets behov og hva som er tilgjengelig. KBS-divisjonen

legger derfor mye kraft i å være tilgjengelig med friske og sunne

alternativer for disse forbrukerne.

Tid

I dag er tid en viktig faktor i en offensiv kjøkkendrift. Våre produkter

gjør behovet for produksjon i eget kjøkken mindre, og i en tid med

mangel på faglært arbeidskraft vil dette være et konkurransefortrinn.

Svingninger i kundemassen håndteres best ved å ha BAMA

fersk & klar på kjølen til bruk når gjesten er der.

Holbarhet

Du sparer penger på at dine råvarer har en lengre holdbarhet enn

tradisjonelle råvarer. Det vil også være penger å spare på rasjonelle

innkjøpsrutiner og færre utsolgtsituasjoner.

Svinn

Dette er i dag en stor kostnad i all kjøkkendrift, enten ved at rå varer

blir kastet eller at dyre råvarer brukes i gryter m.m.

Ved bruk av produkter som er bearbeidet og pakket i sikker

emballasje vil du ikke få svinn fordi du bruker akkurat så mye som

du trenger til enhver tid.

Råvare

I våre produkter benytt es k un råvarer av beste kvalitet.

Produsentene av salat og poteter dyrker etter våre spesifikasjoner

på sort, størrelse, farge, smak og modenhet.

Matvaresikkerhet

Alle produkter er produsert i moderne produksjonsanlegg hvor det

settes strenge krav til hygiene.

Forutsigbarhet

Vi knytter faste kontraktspriser på 90% av vårt råvarebehov.

Dette gir deg som bruker av BAMA fersk & klar faste priser over

lengre perioder og muligheter til å holde sikre kalkyler.

Pga. import kan dog svingninger i tollsatser være et forstyrrende

element.

Oppbevaring av produkter

– Ferskforedlede produkter fra BAMA Industri er ferskvare og det er

derfor viktig at produktene transporteres og oppbevares kjølig ved

0-4°C.

– Bruker du ikke alt i posen på salatproduktene, press ut så mye

luft som mulig og steng/lukk posen. Holdbarhet ca. ett døgn etter

åpning. Oppbevares i kjøleskap.

More magazines by this user
Similar magazines