Camilla Schrader Roander

seminar.skogkurs.no

Camilla Schrader Roander

Endringer fra 1. juli 2011

• Ordningen med aktiv sykemelding avvikles

• Faglig støtte/veiledning for lege/sykemelder

• Oppfølgingsplan utarbeidet innen 4 uker (i dag 6 uker)

• Dialogmøte 1 innen 7 uker (i dag 12 uker)

• Oversendelse av informasjon til behandlende lege og

NAV

• Dialogmøte 2 kan holdes før 26 uker dersom partene

ønsker det.

• Muligheter for dialogmøte 3

• Innføring/skjerping av sanksjoner overfor

• sykmelder/lege

• arbeidsgiver

Forhandlingssjef/advokatfullmektig Camilla Schrader Roander

06.06.2011 4

More magazines by this user
Similar magazines