Bioenergi nr. 1 2013 pdf 3458.95 KB - Norsk Bioenergiforening

nobio.no

Bioenergi nr. 1 2013 pdf 3458.95 KB - Norsk Bioenergiforening

○○○ Tema: NærvarmeNær eller fjern varme?I dette nummeret ønsker vi å sette fokus pånærvarme og nærvarmeproduksjon. Men hvorgår grensen, mellom den nære og den fjernevarmen? Er det bare et spørsmål om meter rørledning?Det er opplagt at fjernvarme er et langt merinnarbeidet begrep og at benevnelsene går littom hverandre. Men én grense går i hvert fall ved10 MW. Det er grensen for krav om fjernvarmekonsesjon,og alle anlegg med en samlet effektover dette kan vi kalle fjernvarme. Det forhindrerikke at også en del varmeleveranser fra mindreanlegg ofte blir kalt fjernvarme i dagligtale.Med nærvarme tenker vi først og fremst påbønder som varmer egen gård og kanskje noennaboer i tillegg, men også varmesentraler forbedrifter, borettslag etc. Og siden det er englidende overgang mellom begrepene nær- ogfjernvarme vil dette bladet inneholde litt avbegge deler.Med dette nummeret kommer Bioenergimed fornyet utseende og i et mer hendig format.Vi håper Nobios medlemmer og andrelesere vil finne seg til rette med endringene.God fornøyelse!Astri Kløvstad, redaktørNytt fra NærvarmeforumAktørene i Nærvarmeforum er når Bioenergi går i trykken inne i årets travleste periode. Detgår i fyring og varmeleveranse døgnet rundt. Men leder Katharina Månum forteller at detlikevel er aktiviteter på gang.I første omgang har forumets medlemmer fått tilbud om studietur til Østerrike i februar.Her blir det anledning til å inspisere fabrikken ETA Heiztechnik, delta på Energisparmessei Wels og besøke flere nær- og fjernvarmeanlegg. Turen organiseres av Innovasjon Norge,og flere andre instanser er samarbeidspartnere.Når fyringssesongen forhåpentligvis er på hell i mai har forumet planer om et seminarrettet mot flisprodusenter.Nærvarmeforum er et nettverk av små varme- og brenselprodusenter, både de som alleredeer etablert og de som ønsker å starte opp som produsenter av biobrensel og biovarme.Oppdatert informasjon over aktiviteter blir sendt ut til medlemmer så snart den foreligger.Er du interessert i å bli medlem, ta kontakt med Katharina Månum, katharina@hbio.noeller via Nobio sine nettsider.4 BioEnergi 01/13

More magazines by this user
Similar magazines