26.05.2022 Views

CNP flip-book 21x28

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>CNP</strong> har tariffavtale<br />

med Fellesforbundet og<br />

er medlem av Norsk Industri.


VI HAR NÅ ET STORT ANTALL<br />

ELEKTRIKERE LEDIGE TIL<br />

OPPDRAG FOR DEG<br />

Våre elektrikere har kompetanse innen<br />

on/offshore, skipsindustri, samferdsel og bygg/anlegg.<br />

HVORFOR VELGE OSS?<br />

<strong>CNP</strong> leverer høyt kvalifisert nordisk<br />

personell, med fokus på kvalitet og HMS<br />

som en integrert del i alle ledd av sin<br />

leveranse. Gjennom et godt samarbeid<br />

plikter selskapet alltid å levere resultater<br />

raskt og effektivt, med det mål for øyet å<br />

fremstå som en attraktiv samarbeidspartner<br />

og arbeidsgiver for kunder<br />

og ansatte.<br />

DU BLIR FORNØYD MED RESULTATET<br />

Våre elektrikere har god teknisk innsikt<br />

og en genuin interesse for teknologi.<br />

De liker å samarbeide og er flinke til<br />

kommunisere med andre. De er<br />

fleksibel, har stor arbeidskapasitet,<br />

de er effektive, løsningsorienterte og<br />

opptatt av sikkerhet.<br />

HVA SLAGS OPPGAVER UTFØRER VI?<br />

Vi utfører oppgaver innenfor prosjektering,<br />

elektro og automasjon, installasjoner, drift,<br />

service og vedlikehold.<br />

VÅR VISJON<br />

T<br />

<br />

Vi realiserer kundens potensiale<br />

<br />

<br />

VÅRE VERDIER<br />

• Profesjonell • Lojal • Langsiktig


<strong>CNP</strong> leverer høyt kvalifisert nordisk personell, med fokus på kvalitet og HMS som<br />

en integrert del i alle ledd av sin leveransen. Gjennom godt samarbeid plikter<br />

selskapet alltid å levere resultater raskt og effektivt, med det mål for øyet å fremstå<br />

som en attraktiv samarbeidspartner og arbeidsgiver for kunder og ansatte.<br />

HER ER NOEN AV VÅRE PROSJEKTER:<br />

Offshore:<br />

Goliat - Eko L - Sleipner A - Gudrun - Kvitebjørn - Eldfisk Alfa - Alvheim<br />

Onshore:<br />

Goliat - Knarr - Dolwin - PetroJarl 3 - Melkøya - Kollsnes - Kårstø - Hudro Rafnes<br />

Bygg og anlgg/samferdsel:<br />

Fornebuporten - Skjomen Kraftverk - AMS Vestfold/Telemark<br />

Jernbane Akershus/Buskerud


ØNSKER DU Å<br />

HØRE MER OM OSS?<br />

KNUT ARILD RENSTRØM<br />

Daglig leder<br />

Telefon: +47 913 000 44<br />

Mail: kar@cnp.no<br />

"<strong>CNP</strong> bidrar til et positivt arbeidsmiljø<br />

med høyt faglig kvalifisert personell."<br />

<strong>CNP</strong> har tariffavtale med EL & IT forbundet og er medlem av Norsk Industri.<br />

<strong>CNP</strong> - Møllegaten 8, 3111 TØNSBERG - Tlf: 22 83 06 00 - post@cnp.no

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!