12.06.2022 Views

En ny dag gryr i Somalia

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

«Dersom du begynner å lese denne boken, vil du ikke klare<br />

å legge den fra deg. Det er som å lese det «29. kapitlet» av<br />

Apostlenes gjerninger. Under lesingen ble jeg slått av hvordan<br />

Gud møter mennesker som lever i frykt under islam, og<br />

hvordan han gjennom Den hellige ånds veiledning viser hvem<br />

han egentlig er, en barmhjertig kjærlig Gud, som gir et løfte<br />

om evig liv gjennom troen på Jesus. <strong>En</strong> norsk teltmaker som<br />

jobbet inn mot <strong>Somalia</strong> skulle reise hjem etter endt oppdrag.<br />

<strong>En</strong> kristen somalier han hadde jobbet sammen med, kom for<br />

å ta farvel. Jeg glemmer aldri hva denne somalieren sa: «Jeg<br />

er villig til å dø for Jesus. Er du villig til å leve for ham?» Den<br />

samme utfordringen opplevde jeg da jeg leste denne boken.<br />

Min bønn er at mange vil begynne å be for det somaliske folk<br />

etter å ha lest boken.»<br />

<br />

– Ole Lilleheim, 30 års tjeneste i Åpne Dører


<strong>En</strong> <strong>ny</strong> <strong>dag</strong> <strong>gryr</strong> i <strong>Somalia</strong><br />

Copyright © Ventura forlag 2022<br />

Sats: Kristian Kapelrud<br />

Omslagsillustrasjon: Ida S. Skjelbakken<br />

Skrift: Adobe Garamond Pro 12/15,2 pt.<br />

Trykk og innbinding: InDevelop, Latvia<br />

1. opplag juni 2022<br />

ISBN 978-82-8365-143-0<br />

Boken er utgitt i samarbeid med Åpne Dører.<br />

www.opendoors.no<br />

Der ikke annet er angitt, er bibelsitatene hentet<br />

fra Bibel 2011 © Bibelselskapet.<br />

Ventura forlag AS<br />

2312 Ottestad<br />

post@venturaforlag.no<br />

www.venturaforlag.no


Dedikasjon<br />

Boken dedikeres til alle somaliske kristne. Forfatterhonorar<br />

blir gitt til Det somaliske bibelselskapet. Vi takker generalsekretær<br />

Aweis A. Ali for hans grundige og personlige bidrag.<br />

Gud velsigne alle som har delt sine historier. 1<br />

Når vitnesbyrd og historier oversettes, prøver vi å la oversettelsen<br />

være så nær den opprinnelige teksten som mulig –<br />

enten den er på engelsk eller somali. Noen ganger gjør vi små<br />

innholdsmessige endringer for å beskytte dem som skriver og<br />

for ikke å provosere unødvendig.<br />

1 Alle som har fortalt sine historier eller som er sitert i boken, har<br />

samtykket. Unntaket er pdf-filen forfattet av Broder Gabriel. Vi har<br />

ikke klart å finne fram til forfatter og utgiver av hans bok: Convert<br />

And Die – Christian Witnesses In The Horn of Africa – A Very Short<br />

History. Les mer i kapittel 9.


6 <strong>En</strong> <strong>ny</strong> <strong>dag</strong> <strong>gryr</strong> i <strong>Somalia</strong>


Forord<br />

Da muslimske Maryama fra <strong>Somalia</strong> i desperasjon ropte til<br />

Allah at han måtte høre hennes bønn, så hun plutselig et kors<br />

rett foran seg. Hun stanset bilen og gikk inn i bygningen.<br />

«Kan du fortelle meg hva korset betyr», sa hun til den første<br />

personen hun møtte.<br />

I denne boken kan du lese om Maryamas og mange andre<br />

somalieres ofte utfordrende vei fra islam til kristen tro. De<br />

blir flere og flere. Vi kan slå fast at det er en underlig kristen<br />

vekkelse blant somaliere i vår tid.<br />

Du kan også lese om <strong>Somalia</strong>s kirkehistorie helt fra apostelen<br />

Tomas og fram til vår tid. I vår egen tid har forfølgelsen<br />

av kristne i <strong>Somalia</strong> vært brutal. I den eneste kjente husmenigheten<br />

i Mogadishu ble 12 av 14 medlemmer drept på grunn<br />

av sin tro på Jesus på begynnelsen av 1990-tallet. Nesten alle<br />

medlemmene var unge menn som hadde vært kristne i under<br />

ett år. Den eneste som lever i <strong>dag</strong>, er Aweis A. Ali, stifteren<br />

av og generalsekretæren i Det somaliske bibelselskapet. Han<br />

bidrar med to kapitler i denne boken.<br />

Vi takker alle som har bidratt til at denne boken kunne bli<br />

skrevet. Noen av dere opplever fortsatt forfølgelse fordi dere<br />

vil følge Jesus. Vi ber om at Gud må velsigne dere.<br />

Søster Maryama B. og Stig Magne Heitmann<br />

Forord 7


8 <strong>En</strong> <strong>ny</strong> <strong>dag</strong> <strong>gryr</strong> i <strong>Somalia</strong>


Innhold<br />

Dedikasjon ........................................................................................................................ 5<br />

Forord ................................................................................................................................... 7<br />

Innledning ...................................................................................................................... 11<br />

Del 1 – Forfatterne ....................................................................................... 15<br />

1. Hvorfor en bok om somaliske kristne? ............................. 17<br />

2. Søster Maryama – Gjeterjenten i <strong>Somalia</strong> som<br />

ble åndelig mor for somaliske kristne ................................ 23<br />

3. Utfordrende refleksjoner på Stefanus<strong>dag</strong>en ................. 41<br />

4. «Løveungen» og Mustafe ................................................................ 45<br />

Del 2 – <strong>Somalia</strong> – historie, religion og kristendom . 49<br />

5. Jødisk og kristen historie i <strong>Somalia</strong> ..................................... 51<br />

6. Mantra og myte: <strong>En</strong> somalier er muslim ....................... 61<br />

7. Den somaliske kirkes historie .................................................... 69<br />

8. Biografien om Aweis A. Ali ......................................................... 95<br />

Del 3 – Kristne med muslimsk bakgrunn ......................... 121<br />

9. Ingen frihet – mye tvang og frykt ...................................... 123<br />

10. Konverter og dø! .................................................................................. 129<br />

11. Nye kristne bruker sosiale medier ................................... 139<br />

12. Bashir Muse – leste Bibelen med åpent hjerte .......... 149<br />

13. Shania og Shino – Somali Christian TV .................... 157<br />

Forord 9


14. Somali Masiix – lengsel etter Guds kjærlighet .......... 167<br />

15. Samsam – livet blir forandret ................................................. 177<br />

16. Farah – Jesus er veien, sannheten og livet .................. 193<br />

17. Fuad Kahin – vitner hver <strong>dag</strong> på Facebook .............. 197<br />

18. Guure Ali – flyktning i Indonesia ...................................... 213<br />

19. Warsame Suufi og husmenigheten ble arrestert ......... 223<br />

20. Daniel Ahmed – fanget av menneskesmuglere .......... 227<br />

21. «Zaki» roper om hjelp .................................................................... 233<br />

Del 4 ............................................................................................................................. 235<br />

22. Afghanistan og <strong>Somalia</strong> – inspirert av Taliban ........ 237<br />

Epilog ............................................................................................................................ 243<br />

Litteratur ...................................................................................................................... 244<br />

Presentasjoner ........................................................................................................... 245<br />

10 <strong>En</strong> <strong>ny</strong> <strong>dag</strong> <strong>gryr</strong> i <strong>Somalia</strong>


Innledning<br />

Hilsen fra Ahmed<br />

og andre somaliske kristne<br />

Mens vi arbeider med boken, kommer det vitnesbyrd etter<br />

vitnesbyrd fra somaliske kristne både i <strong>Somalia</strong> og andre<br />

steder i Øst-Afrika, fra USA, Europa, Indonesia og Australia.<br />

Mange av dem har vært kristne en kort tid, kanskje bare ett<br />

år. De har hørt at en somalisk kvinne i USA og en norsk<br />

mann planlegger å skrive en bok om den somaliske kirken,<br />

og ha med personlige historier fra somaliske kristne. Vi ser<br />

at det nærmer seg så mange vitnesbyrd, at det kanskje kan<br />

bli to bøker. Derfor er det mange, mange flere vitnesbyrd fra<br />

somaliere som har møtt Jesus, enn dem du kan lese i denne<br />

boken. Det er ikke én eller noen få personer som står fremst<br />

i vekkelsen. Det er mange. Og hver av dem bidrar med sin<br />

unike historie.<br />

Det passer innledningsvis å ta med en liten hilsen Stig Magne<br />

Heitmann fikk. Vi håper den kan inspirere andre til å be og<br />

vitne for somaliere. Ahmed 2 som skriver, er selv ganske <strong>ny</strong> som<br />

kristen. Hans historie kan du lese mot slutten av boken.<br />

2 Ahmed er pseudo<strong>ny</strong>m. Grunnen til at vi bruker pseudo<strong>ny</strong>m på mange<br />

personer, er at vi vil beskytte dem mot forfølgelse.<br />

Innledning 11


Bror! Jeg har lest det du skriver, og jeg forstår at du<br />

har et hjerte for somaliere. Takk for at du har tatt imot<br />

Guds kall og er lydig mot det. Takk for dine bønner.<br />

Vi er frelst av Guds nåde, og vi somaliske kristne er et<br />

resultat av besvarte bønner. Mange unge somaliere er i<br />

tvil om religionen deres (islam) er rett, og det er tid for<br />

oss somaliske kristne til å gå ut og dele evangeliet om<br />

Jesus. Det er en del av denne transformasjonsprosessen<br />

som gjør at vi ikke er stille, men forteller om Guds<br />

kjærlighet. Jeg setter pris på og er glad for å ha en venn<br />

som deg. Gud velsigne deg!<br />

– Ahmed<br />

<strong>En</strong> annen somalisk kristen, bosatt i Ke<strong>ny</strong>a, skriver: «De fleste<br />

somaliere er ikke lenger muslimer fordi de er overbevist om<br />

at islam er den rette religionen, men fordi de trues til å følge<br />

islam.»<br />

I 2019 var jeg mye sammen med en som heter Oscar, da<br />

jeg besøkte Garissa, en by øst i Ke<strong>ny</strong>a ikke langt fra grensen<br />

til <strong>Somalia</strong>. I den vestlige delen av byen, vest for elven Tana,<br />

er flertallet kristne. I den østlige bydelen er flertallet muslimer<br />

og somaliere. Al-Shabaab hadde folk i byen, og tegnene på<br />

radikal islam var tydelige. Oscar livnærte seg på den tiden<br />

som sjåfør, i tillegg til at han og konen drev en liten butikk.<br />

Ellers tilbrakte han mye tid i en menighet. Han var ivrig i<br />

tjenesten for Gud. I februar 2022 skrev han til meg: «Nå er<br />

jeg pastor i en stor menighet. Jeg håper du snart kan komme<br />

på besøk til menigheten. Her er mange tidligere muslimer<br />

som er blitt kristne.»<br />

<strong>En</strong> måned senere skrev han: «Nå strømmer kvinner og barna<br />

deres til menigheten vår. Mange er på flukt. De forlater islam<br />

for å bli kristne.»<br />

12 <strong>En</strong> <strong>ny</strong> <strong>dag</strong> <strong>gryr</strong> i <strong>Somalia</strong>


Hilsen fra Guure Ali<br />

Det kommer mange hilsener fra kristne somaliere som ønsker<br />

Guds velsignelse over skrivingen av denne boken. Guure Ali,<br />

som er somalisk flyktning i Indonesia, skriver:<br />

«Gud velsigne deg. Da jeg leste at dere vil skrive en bok om<br />

somaliske kristne, opplevde jeg at dette må være fra Den hellige<br />

ånd. Jeg takker virkelig Gud. Vi er under angrep, og jeg<br />

tror ikke det finnes noe annet folk som opplever det samme i<br />

hele verden. Jeg tror vi opplever det samme som Jesu disipler,<br />

da Han sendte dem ut fra Jerusalem for å vitne om Gud. Gud<br />

velsigne deg, bror!»<br />

Vekst under sverdet: Hvordan den somaliske<br />

kirke overvinner forfølgelsens utfordringer 3<br />

Aweis A. Ali, generalsekretær i Det somaliske bibelselskapet,<br />

skrev i 2020 om den somaliske kirken:<br />

«Åpne Dører beskriver kirken i <strong>Somalia</strong> som den tredje mest<br />

forfulgte kirke i verden etter Nord-Korea og Afghanistan. Samtidig<br />

som forfølgelsen har økt etter 1991, har kirken vist en<br />

underlig evne til overlevelse og vekst under intens forfølgelse.<br />

Forfølgelsen innebærer både at kristne mister sine eiendommer,<br />

og at de blir skutt, slått, forgiftet og halshogd.<br />

At kristne blir angrepet for sin tro, er like gammelt som<br />

kristendommen selv. Kristne i <strong>Somalia</strong> møtes i husmenigheter<br />

og holder en lav profil på grunn av fiendtlige omgivelser. Selv<br />

om de kristne er kloke og forsiktige, mister de likevel ofte liv<br />

3 Somali Bible Society, Issue 1, December 2020 Editor in Chief: Aweis<br />

A. Ali, PhD-can. Thriving Under the Sword. How the Somali Church<br />

Overcomes the Challenges of Persecution. Aweis A. Ali har gitt oss tillatelse<br />

til å sitere fra hans bøker og artikler.<br />

Innledning 13


og eiendom. Somaliske islamister konfiskerer de kristnes gårder.<br />

Al-Shabaab-islamistene har opp<strong>dag</strong>et og ødelagt et hemmelig 4<br />

kristent bibliotek, der det også var en bibelskole. I 2014 talte<br />

pave Frans om «martyriets skjønnhet». Han sa: «Det begynner<br />

med å vitne (gresk: martyrein) om Jesus <strong>dag</strong> etter <strong>dag</strong>, og det<br />

kan få en avslutning på livet slik det skjedde med Jesus selv.»<br />

Vi opplever stadig sterkere at den somaliske kirken vokser på<br />

tross av de ufattelige utfordringene den møter hver eneste <strong>dag</strong>.»<br />

Aweis understreker at «den undertrykkelsen somaliske kristne<br />

må holde ut, nødvendiggjør teologisk, missiologisk og ekklesiologisk<br />

refleksjon. Kristi disiplers lidelse for rettferdighets<br />

skyld er en integrert del av Bibelens undervisning (Matteus<br />

5,10). Ifølge Bibelen er Kristi disipler salige når de forfølges for<br />

troens skyld (Lukas 6,22). De første kristne priste og takket<br />

Gud som aktet dem verdige til å lide for Kristus (Apostlenes<br />

gjerninger 5,41). Peter skriver: «For det er godt om noen finner<br />

seg i uforskyldte lidelser fordi samvittigheten er bundet til Gud<br />

… Om dere holder ut i lidelser når dere gjør det rette, da er det<br />

godt i Guds øyne. Det var jo dette dere ble kalt til. For Kristus<br />

led for dere og etterlot dere et eksempel.» (1. Peter 2,19ff).<br />

Gud setter kristne i stand til å holde ut og noen ganger vokse<br />

midt i lidelsen på grunn av Hans nåde. Det intime fellesskapet<br />

mellom martyren og Gud illustreres av St. Ignatius i det han<br />

skriver: «Den som er nær sverdet, er nær Gud.»<br />

<strong>En</strong> grundig teologi om forfølgelse hjelper somaliske kristne<br />

ikke bare til å overleve, men til å blomstre under alvorlig forfølgelse.<br />

Dette kan forklare hvorfor kirken ofte vokser på steder<br />

i verden der forfølgelse av kristne er det vanlige, slik det skjer i<br />

Iran, Afghanistan og Kina.»<br />

4 Originalmanuskriptet bruker ordet «underground»<br />

14 <strong>En</strong> <strong>ny</strong> <strong>dag</strong> <strong>gryr</strong> i <strong>Somalia</strong>


– Del 1 –<br />

Forfatterne<br />

Forfatterne 15


16 <strong>En</strong> <strong>ny</strong> <strong>dag</strong> <strong>gryr</strong> i <strong>Somalia</strong>


– 1 –<br />

Hvorfor en bok om<br />

somaliske kristne?<br />

Bladet til Åpne Dører i Norge januar 2022 handlet om <strong>Somalia</strong>. I hovedartikkelen<br />

spurte jeg: 5 «Hva holder Gud på med i <strong>Somalia</strong>?» 6<br />

1992 – «Hvem er han?»<br />

Jeg banket på døren på et asylmottak. <strong>En</strong> ung, høyreist kvinne<br />

kledd i svart nikab åpnet. Bare øynene, triste øyne, var<br />

5 «Jeg» i denne teksten er Stig Magne Heitmann.<br />

6 Teksten som følger her, er litt redigert i forhold til teksten i Åpne<br />

Dørers blad.<br />

Hvorfor en bok om somaliske kristne? 17


synlige. Jeg hadde så vidt presentert meg før hun begynte å øse<br />

ut fra sitt hjerte om den fryktelige tiden i hjemlandet <strong>Somalia</strong>,<br />

da kommunisten Siad Barre med støtte fra Sovjetunionen<br />

var diktator. Hun fortalte om brutaliteten og frykten. Hun<br />

fortalte om de skremmende soldatene med våpen – hvordan<br />

de truet folk på gatene. Hun fortalte om urettferdighet og<br />

lovløshet. «Men så falt kommunismen, og Siad Barre måtte<br />

flykte. Vi jublet. Vi fikk <strong>ny</strong>e ledere og trodde på en lysere<br />

fremtid. Men det ble en kortvarig glede. De <strong>ny</strong>e makthaverne<br />

var mye verre enn de forrige», sa hun med smerte i stemmen.<br />

De <strong>ny</strong>e makthaverne var fundamentalistiske muslimer. Hun<br />

fortalte på <strong>ny</strong>tt i detalj om brutaliteten. Og om Saudi-Arabia,<br />

som be<strong>ny</strong>ttet anledningen til å bygge titusener av koranskoler,<br />

madraser, for å lære barn og unge opp i wahhabismen – saudisk<br />

fundamentalistisk islam. Hun så på meg som om hun<br />

trodde jeg hadde en løsning på <strong>Somalia</strong>s problem. Hva skulle<br />

jeg si? Jeg ba til Gud om å få noen trøstens ord til henne, og<br />

begynte å gjenfortelle Jesaja kapittel 42 slik at det passet inn i<br />

hennes fortelling. Her var det en konge som elsket mennesker.<br />

Ja, kongen ble kalt en tjener. Når han så noen svake, ga han<br />

gjenopprettelse. Når han møtte noen som hadde mistet håpet,<br />

ga han <strong>ny</strong>tt håp. (Han knekker ikke et brukket siv og slukker<br />

ikke en rykende veke, står det i teksten.) Han ville aldri<br />

gi opp før rett og rettferdighet var gjenopprettet. Hun så på<br />

meg og spurte håpefullt: «Hvem er han?» Og jeg fikk fortelle<br />

mer om Jesus Kristus – Isa Masih. Hun skyndte seg avgårde<br />

for å hente flere som kunne få høre om denne Frelseren. Men<br />

hun kom ikke tilbake, ikke alene og ikke sammen med andre.<br />

«Hvorfor?» tenkte jeg. «Ble de andre sinte på henne fordi hun<br />

hadde lyttet til en mann som snakket om Jesus?»<br />

Jeg har senere ofte tenkt på dette møtet, og det har vokst fram<br />

et inderlig ønske i meg om å få fortelle om Jesus til somaliere.<br />

18 <strong>En</strong> <strong>ny</strong> <strong>dag</strong> <strong>gryr</strong> i <strong>Somalia</strong>


I årene som fulgte, leste jeg den ene historien etter den<br />

andre om de fryktelige forholdene for kristne i hjemlandet<br />

hennes. World Watch List og <strong>ny</strong>heter fra Åpne Dører fortalte<br />

alt! Det eksisterte ingen kirke i landet. Bare noen få og små<br />

undergrunnsmenigheter, 7 der deltakerne ikke skulle vite navnene<br />

til hverandre. Den ekstreme islamistgruppen al-Shabaab<br />

jaktet på alle som var mistenkt for å ha kontakt med kristne.<br />

De ble offentlig henrettet. Klanledere og moské-ledere var ikke<br />

noe bedre. På YouTube hørte jeg de mest hatefulle prekener<br />

av muslimske ledere. De sa klart ifra om at alle vantro måtte<br />

drepes. De brukte til og med ordet «slakte» om hvordan en<br />

skulle behandle kristne. Familier drepte sine egne om de fant ut<br />

at de søkte kristen kunnskap. Mange av de kristne martyrene<br />

var unge. <strong>En</strong> film fra Åpne Dører fortalte om hvordan en ung<br />

kvinne ble torturert og truet av sin egen familie fordi hun ville<br />

følge Jesus. Til slutt leide familien en mann til å skyte henne.<br />

Jeg hørte mer og mer om hvordan somaliske kristne ble forfulgt<br />

og truet langt utenfor <strong>Somalia</strong>s grenser, til og med i Norge.<br />

2019 – Guds kall<br />

Jeg kom til universitetsbyen Garissa i Ke<strong>ny</strong>a, nær grensen til<br />

<strong>Somalia</strong>. Etter et par besøk i kirker som var blitt angrepet<br />

av al-Shabaab, og samtale med noen skadde mennesker etter<br />

terroren, dro jeg sammen med noen pastorer til universitetet.<br />

Langfre<strong>dag</strong> morgen i 2015 hadde al-Shabaab drept 147<br />

kristne studenter som var samlet til bønn. Aaron er en av<br />

7 Undergrunnsmenighet = menigheter, oftest små menigheter med<br />

tre eller noen flere medlemmer, som må skjule seg for myndighetene,<br />

radikale religiøse grupper, samfunnet og som regel også for<br />

familiemedlemmene.<br />

Hvorfor en bok om somaliske kristne? 19


de få ansatte kristne ved universitetet. «Når de ansetter <strong>ny</strong>e,<br />

går alltid muslimer foran kristne. Når noen forfremmes og<br />

får høyere lønn, velges muslimer. Men jeg er ikke her for å<br />

forfremmes eller få høyere lønn», sier han. «Jeg er her for å<br />

skinne for Jesus.» Aaron tok oss med til minnesmerket med<br />

navnene til de 147 studentene. Det ble en stille «gudstjeneste»,<br />

der vi erfarte Guds hellige nærvær.<br />

I parken ved minnesmerket fortalte tre studenter fra det<br />

kristne studentlaget sine vitnesbyrd. Sterkest inntrykk gjorde<br />

lederens ord: «Mine foreldre betaler for den dyre utdannelsen<br />

min. Jeg studerer hardt for å få så gode karakterer som mulig.<br />

Men Guds kall over livet mitt er at jeg skal til <strong>Somalia</strong> for å<br />

forkynne evangeliet om Jesus. Jeg vet at det høres sprøtt ut, og<br />

jeg vet at det kan være det siste jeg gjør.» Aaron og pastorene<br />

la hendene på ham og ba om Den hellige ånds utrustning og<br />

beskyttelse. Så priste vi Jesus for denne unge mannen som var<br />

villig til å gå, selv om han visste hva det kunne koste.<br />

Senere var jeg med de samme pastorene på markedet for<br />

å kjøpe kamelkjøtt. Mens vi sto i slakterboden, sa en ung<br />

somalisk kvinne til meg: «Hva synes du om nikaben min?»<br />

Men det var egentlig noe annet hun hadde på hjertet: «Kan<br />

du fortelle meg om Jesus?» Imens hadde det samlet seg en<br />

gruppe muslimske menn bak ryggen min uten at jeg registrerte<br />

det. Jeg fikk fortalt litt, men snart tok de andre<br />

pastorene tak i skulderen min og ledet meg bort. Hva som<br />

skjedde med den unge kvinnen som ville vite noe om Jesus,<br />

kan vi bare ane.<br />

Situasjonen var blitt farlig. To uker tidligere var en somalisk<br />

mann drept bare noen hundre meter derfra. Han hadde<br />

kommet til tro på Jesus og vitnet om det. Han gjorde seg<br />

skyldig i to forbrytelser: Den ene var apostasi (frafall) fra islam.<br />

Slik vanæret han Allah og det muslimske samfunnet,<br />

20 <strong>En</strong> <strong>ny</strong> <strong>dag</strong> <strong>gryr</strong> i <strong>Somalia</strong>


umma. Det andre var at han forsøkte å dra andre bort fra<br />

islam. Allahs straff for slikt var tydelig uttrykt i islam, og det<br />

var enhver muslims plikt og ære å drepe ham.<br />

<strong>En</strong> kveld kom to kvinner hjem til en av pastorene. Jeg var<br />

invitert til å være til stede. De fortalte om hvorfor de ville følge<br />

Jesus. Da mennene deres opp<strong>dag</strong>et at de besøkte kirken, ble<br />

kvinnene truet. Mennene fortalte at hvis de fortsatt ville oppsøke<br />

de kristne, ville de drepe dem eller skille seg fra dem og ta<br />

barna fra mødrene. Hvilket dilemma! <strong>En</strong> pastor fra et fredelig<br />

sted vest i Ke<strong>ny</strong>a spurte om de ville bli døpt, men vi visste at<br />

«bloddåpen», martyriet, kunne komme før vanndåpen.<br />

Tre <strong>dag</strong>er senere var jeg hjemme hos den lutherske biskopen<br />

i Kisumu sørvest i Ke<strong>ny</strong>a. Et ungt par som drev med litteraturmisjon,<br />

besøkte ham. Vi snakket sammen om <strong>Somalia</strong>,<br />

der så få kjenner Jesus og det er livsfarlig å tro på ham. Dagen<br />

etter kom de tilbake og fortalte om sitt <strong>ny</strong>e kall: De måtte<br />

reise til <strong>Somalia</strong> med bibler og kristne bøker. De visste hvor<br />

farlig det kunne være, men de måtte!<br />

2021 – Kristne somaliere<br />

Jeg hadde begynt å be for <strong>Somalia</strong> og somaliere i 1992. Jeg ble<br />

mer og mer oppmerksom på de tusener som var kommet til<br />

vårt land, Norge, som flyktninger. Jeg ønsket å være hyggelig<br />

mot alle somaliske menn jeg møtte, og smilte til somaliske<br />

barn. Jeg visste at jeg ikke burde smile til somaliske kvinner,<br />

det måtte jeg oppmuntre kristne norske kvinner til å gjøre.<br />

Jeg ville at de skulle oppleve at det var noen som var glade i<br />

dem i dette kristne landet.<br />

På ulike måter fikk jeg kontakt med kristne somaliere<br />

rundt om i verden. De fleste er <strong>ny</strong>e i troen. Jeg fant dem på<br />

Facebook – som New Somali Christians og Somali Masiix –,<br />

Hvorfor en bok om somaliske kristne? 21


og jeg leste nettsider – som Somali Bible Society, Det somaliske<br />

bibelselskapet. Mange frimodige vitnesbyrd har berørt<br />

meg dypt. Det blir sagt at det somaliske folk er et sterkt folk,<br />

og de kristnes vitnesbyrd er også sannelig sterke. Jeg skriver<br />

ofte til Søster Maryama, medforfatteren av denne boka.<br />

Hun er som en åndelig mor for mange <strong>ny</strong>e kristne. Jeg har<br />

også kontakt med en frimodig ung kristen somalisk kvinne i<br />

Skandinavia. Hun har vunnet flere unge somaliere for Jesus. I<br />

videoene hun deler på Facebook, stråler hun av glede når hun<br />

forteller sitt vitnesbyrd. Flere tusen unge, ikke bare somaliske<br />

ungdommer, har kontaktet henne.<br />

I <strong>dag</strong> – hva holder Gud på med?<br />

Statistikker viser at 99,9 prosent av <strong>Somalia</strong>s befolkning er<br />

muslimer. Men hva er det som skjer nå? Hva er det Gud holder<br />

på med? Kan vi forvente stor kristen vekkelse? Det blir spennende<br />

å følge – og å være med! For noen <strong>dag</strong>er siden skrev en<br />

ung mann, Zaki, i <strong>Somalia</strong> til meg på Messenger: «Jeg er fortsatt<br />

muslim, men jeg ønsker å bli kristen. Kan du hjelpe meg?»<br />

Jeg skrev en bønn han kunne be. Den kvelden eller natten sa<br />

han ja til å følge Jesus. Det var stort, men samtidig fortalte<br />

han meg at hans bestemor og bestefar en gang var blitt drept<br />

fordi de var kristne. Vi skrev mange meldinger til hverandre,<br />

og noen <strong>dag</strong>er senere skrev han: «Nå må jeg flykte.»<br />

Zaki forteller historien sin i denne boken.<br />

22 <strong>En</strong> <strong>ny</strong> <strong>dag</strong> <strong>gryr</strong> i <strong>Somalia</strong>


– 2 –<br />

Søster Maryama<br />

– Gjeterjenten i <strong>Somalia</strong><br />

som ble åndelig mor<br />

for somaliske kristne<br />

Søster Maryama og jeg (Stig Magne Heitmann) har planlagt<br />

denne boken sammen. Jeg har kjent på at Gud vil<br />

at jeg skal skrive om mine somaliske kristne venner, og<br />

formidle deres vitnesbyrd. Jeg er overbevist om at Gud har<br />

en vidunderlig plan for det somaliske folket. Det betyr så<br />

mye at jeg kan få formidle det sammen med en somalisk<br />

kristen. Gud velsigne deg, Maryama!<br />

Åpne Dørers blad i januar 2022 skulle handle om <strong>Somalia</strong>.<br />

Jeg spurte Søster Maryama, som jeg hadde hatt kontakt med<br />

i et par år, om hun kunne fortelle sitt vitnesbyrd. Her er hva<br />

hun skrev:<br />

Gud åpenbarer seg på ulike måter. Til meg kom Han som<br />

gjeter – gjennom korset. Jeg skal forklare: Som somalier var<br />

Søster Maryama 23


jeg godt kjent med gjetere<br />

helt fra jeg var barn, og<br />

jeg visste hvordan en god<br />

gjeter var. Da jeg leste Johannes<br />

10,11–18, ble det<br />

klart for meg at denne<br />

gjeteren ville jeg følge.<br />

Jeg forlot <strong>Somalia</strong> i<br />

desember 1977 fordi jeg<br />

hadde giftet meg med en<br />

mann fra USA. I sju år<br />

henga jeg meg til alt det<br />

Amerika hadde å tilby;<br />

materialisme, individualisme,<br />

kulturelt forfall,<br />

egoistiske ambisjoner og<br />

Søster Maryamas bok.<br />

mye mer. Jeg ble introdusert<br />

for mange religiøse<br />

ideologier, men jeg ble aldri presentert for kristendommen<br />

eller Jesus. Det var åndelig mørke inne i meg og rundt meg,<br />

og det ble bare sterkere for hver <strong>ny</strong> ideologi jeg ble presentert<br />

for. Jeg ba og ropte til Allah at han måtte hjelpe meg.<br />

Midt i denne fryktelige desperasjonen og sorgen ble jeg en<br />

<strong>dag</strong>, mens jeg kjørte bil, overveldet av en dyp smerte som jeg<br />

aldri hadde kjent før. Jeg klarte ikke å kontrollere gråten og ba<br />

Allah om hjelp. Plutselig så jeg et kors på toppen av en bygning<br />

rett foran meg. Umiddelbart visste jeg at korset hadde<br />

en historie å fortelle, en historie som handlet om mitt liv. Jeg<br />

stanset bilen, og for første gang gikk jeg inn i en kirke. Jeg<br />

spurte om noen kunne fortelle meg om korset.<br />

Det ble begynnelsen på et åtte ukers bibelstudium. Jeg<br />

begynte med Første Mosebok og leste hele Bibelen fram til<br />

24 <strong>En</strong> <strong>ny</strong> <strong>dag</strong> <strong>gryr</strong> i <strong>Somalia</strong>


evangeliene. Bibelen fortalte tydelig hvorfor Jesus måtte dø.<br />

Som muslim visste jeg at jeg var skyldig, og at jeg en <strong>dag</strong> skulle<br />

stå fremfor en dømmende Gud. Jeg ville være skyldig, det var<br />

ingen som hadde betalt min gjeld. Men nå fant jeg trøst og<br />

svar på det jeg hadde lengtet etter i hele mitt liv, slik det står<br />

i Johannes 3,16 og 17.<br />

Ære til Gud! 8 Nå fryktet jeg ikke lenger døden. Der, ved<br />

synet av korset, endte min utmattende reise, og det <strong>ny</strong>e livet<br />

i Jesus tok til. Jeg fikk motta evig liv i gave. I <strong>dag</strong> lever min<br />

gjeter Jesus og jeg dette evige livet sammen, det livet som<br />

aldri vil ta slutt. Han er gjeteren, og jeg lærer å være sau.<br />

Jeg har ingen frykt for døden lenger. I <strong>dag</strong> har jeg en Gud<br />

som jeg våger å kalle Abba. På mitt språk betyr Abba far og<br />

pappa. Nå er jeg i stand til å tilgi og vise nåde mot andre<br />

mennesker, for min Abba har overøst meg med sin nåde og<br />

kjærlighet. Jeg stoler på Ham fordi Han makter alle ting. Jeg<br />

adlyder Ham fordi jeg elsker Ham. Jeg lever ikke et liv uten<br />

vanskeligheter og prøvelser, men jeg lever likevel et lykkelig<br />

liv. All ære til Gud!<br />

Jeg er en kristen med muslimsk bakgrunn, og jeg er kvinne.<br />

Derfor vet jeg hva det vil si å ha opplevd overgrep og<br />

marginalisering. Jeg vet hvordan det opplevdes å be til en gud<br />

som aldri var der for meg, som aldri besvarte mine bønner,<br />

som aldri viste seg for meg, men som i stedet skapte frykt<br />

og engstelse, som plaget meg, som aldri ga meg et tegn på<br />

at han elsket eller aksepterte meg, en gud som forlanger at<br />

vi skal drepe og ødelegge på hans vegne. Nå kjenner jeg den<br />

Gud som elsker og aksepterer meg, som forsikrer meg om at<br />

jeg tilhører Ham. Han kaller meg sin elskede og sier at jeg er<br />

8 Hver gang du leser «Ære til Gud» på norsk, bruker Maryama det ene<br />

engelske ordet «Glory!».<br />

Søster Maryama 25


Hans øyensten. Hvilken forskjell! Det vil ta en evighet å si alt<br />

som fortjener å bli sagt om Ham. Shalom! 9<br />

<br />

Grepet av Ham, Søster Maryama<br />

Gjeterjenten møter Gjeteren<br />

Maryama skriver:<br />

Jeg vokste opp i en muslimsk familie der hvert eneste prinsipp<br />

i samfunnet var basert på islams 10 lære. Etter mange års<br />

personlig og åndelig vandring ble jeg omfavnet av nåden fra<br />

min frelser, Jesus Kristus. I ham opplevde jeg for første gang<br />

Guds betingelsesløse og fullkomne kjærlighet.<br />

Jeg husker at jeg som ung ba til en gud som aldri så ut til<br />

å høre bønnene mine. <strong>En</strong> <strong>dag</strong> spurte jeg min bestemor om<br />

Gud hører bønnene våre. Svaret hennes rystet min verden.<br />

«Det kan ingen vite», svarte hun, «for Gud ser hjertene våre og<br />

leser tankene våre.» Jeg ble så lei meg, for jeg visste at hjertet<br />

mitt ikke var godt nok verken i forhold til ham eller andre.<br />

Jeg kunne late som jeg var god i møte med andre mennesker,<br />

men hvordan skulle jeg kunne stille meg fram for en gud<br />

som kjente mitt hjerte og leste mine tanker, men som ikke<br />

viste interesse for mine bønner? Fra den <strong>dag</strong>en prøvde jeg å<br />

gjemme meg for gud, som om han ikke kunne se meg! Jeg<br />

hørte aldri at han elsket meg eller hadde omsorg for meg. Der<br />

var ingen barmhjertighet. Selv om jeg hadde hørt at Allah var<br />

barmhjertig, så erfarte jeg det aldri.<br />

På en måte hadde jeg ingen egen identitet. Livet mitt tilhørte<br />

min familie, og en <strong>dag</strong> ville jeg bli gitt bort til en mann. Da ville<br />

jeg tilhøre ham. <strong>En</strong> annen ting som fylte følelsene mine, var<br />

9 «Shalom» er hebraisk og betyr fred, harmoni, lykke osv.<br />

10 I denne boken skriver vi «islam» med liten «i», på samme måte som vi<br />

vil skrive kristendom, jødedom og hinduisme med liten forbokstav.<br />

26 <strong>En</strong> <strong>ny</strong> <strong>dag</strong> <strong>gryr</strong> i <strong>Somalia</strong>


frykt for døden. Jeg visste ikke hvor jeg ville ende opp når jeg<br />

døde. Ville jeg gå opp – eller ned? Jeg fryktet for ikke å bli elsket<br />

hvis jeg gjorde noe som ikke var innenfor aksepterte standarder.<br />

Da var det så godt å finne fred og frihet ett sted der jeg<br />

kunne være meg selv, nemlig under den afrikanske himmelen.<br />

Hver sommer sendte far oss til et område der vi hjalp til<br />

med å gjete sauer og geiter. Det var den beste tiden på året.<br />

Alltid hadde jeg blitt fortalt at jeg måtte ære Allah ved å leve<br />

etter islams fem søyler. Men dette var noe annet, en annen<br />

opplevelse av Gud. Den vakre himmelen og det vidstrakte<br />

landskapet i Afrika overbeviste meg om at Gud eksisterte,<br />

men jeg følte at han kunne ikke være den samme guden som<br />

jeg hørte om i islam. Islams gud var fraværende, men denne<br />

guden overveldet meg. Han var Skaperen av det store universet<br />

og samtidig så nær! Men hvem var han egentlig? Kunne<br />

jeg bli kjent med ham? Så han meg?<br />

<strong>En</strong> lang reise<br />

Før jeg fant den Gud jeg lengtet etter, la jeg ut på en lang<br />

reise. Den gikk gjennom ekteskap, Midtøstens overflatiske<br />

liv, skilsmisse, enslig mor, økonomiske problemer, amerikansk<br />

individualisme, liberal feminisme, hypnose og scientologi. Til<br />

slutt fant jeg ham da jeg fikk se korset. 11<br />

Jeg forlot <strong>Somalia</strong> i 1977 etter at jeg hadde giftet meg<br />

med en amerikansk mann. I sju år opplevde jeg alt det USA<br />

hadde å by på; materialisme, kulturelt mangfold – og samtidig<br />

tomhet, selviske ambisjoner og forsøk på å gjemme seg<br />

for Gud. Jeg fant ut at du kunne velge mellom mange guder<br />

11 Dette har Marayama skrevet utførlig om i sin bok «From the Crescent<br />

to the Cross»<br />

Søster Maryama 27


i Amerika, og jeg prøvde dem alle. Det siste jeg forsøkte, var<br />

scientologi. Men håpet om å finne Gud ble smadret enda en<br />

gang da instruktøren på et av kursene jeg tok, fortalte at vi<br />

gjennom denne prosessen en <strong>dag</strong> ville bli guder. Jeg visste jeg<br />

kunne være mange ting, men jeg var sikker på én ting: Gud<br />

kunne jeg aldri bli. Alle de andre var begeistret over å høre<br />

disse fantastiske <strong>ny</strong>hetene, men jeg var sønderknust. Jeg forsto<br />

at denne streken kunne jeg ikke krysse. Jeg forlot kurset uten<br />

å ha håp om noen gang å finne Gud.<br />

Jeg hadde forlatt et liv i <strong>Somalia</strong> under Solen (engelsk:<br />

Sun), men ikke under Sønnen (engelsk: Son). Straks etter<br />

brøt borgerkrigen ut. Voksne menn ble drept av naboer,<br />

klassekamerater, kollegaer, venner og folk de hadde hatt<br />

måltidsfellesskap med. Hvordan kunne slikt skje? Jeg kan<br />

ikke huske at jeg hadde sett et gevær så lenge jeg bodde i<br />

<strong>Somalia</strong>. Ikke engang politiet bar våpen. Men så plutselig<br />

var <strong>Somalia</strong> fullt av drapsmaskiner. Tapet av min familie<br />

var tungt, men det som skjedde med det somaliske folkets<br />

sjel, var enda verre. All verdighet var tapt. Folk okkuperte<br />

våre hus, stjal vårt levebrød og tok over eiendommene våre.<br />

Kvinner og barn flyktet ut i ødemarken for å skjule seg. Jeg<br />

måtte hjelpe min egen familie. Jeg fant dem og fikk dem til<br />

USA. Siden jeg var blitt amerikansk statsborger, fikk alle<br />

23 tillatelse til å bosette seg i California. Men da jeg senere<br />

fortalte dem om min tro på Jesus, vendte alle seg bort fra<br />

meg. Det er min største sorg.<br />

Korset hadde med meg å gjøre<br />

Den <strong>dag</strong>en jeg kjørte i bilen min, slik jeg allerede har fortalt,<br />

kjente jeg at en veldig sorg flommet over meg. Jeg følte en så<br />

sterk smerte i mitt indre som jeg aldri hadde kjent tidligere.<br />

28 <strong>En</strong> <strong>ny</strong> <strong>dag</strong> <strong>gryr</strong> i <strong>Somalia</strong>


Alt det jeg hadde mistet i livet, helt fra min mamma døde da<br />

jeg var fem år gammel, knuste meg. Jeg hadde ingen steder å<br />

skjule meg og ingen som kunne trøste meg.<br />

Jeg gråt og ropte til den eneste guden jeg visste om, islams<br />

Allah. Jeg ba inderlig om hjelp. Jeg gråt så bittert at øynene<br />

mine var fulle av tårer. Jeg kjørte bilen bort til en bygning<br />

der jeg kunne få roe meg ned. Jeg fortsatte å rope til Allah<br />

om hjelp. Plutselig så jeg et kors på toppen av bygningen rett<br />

foran meg. Når jeg fokuserte på korset, ble synet mitt klarere.<br />

Jeg hadde sett mange kors tidligere – det var jo mange av dem<br />

i byen vår, men det var første gang jeg stirret så intenst på et.<br />

Noe overbeviste meg om at historien om korset hadde med<br />

meg å gjøre. Men hva?<br />

Jeg gikk inn i bygningen. Jeg forsto ikke at det var en<br />

kirke. Jeg ble ønsket velkommen av en hyggelig kvinne som<br />

spurte om hun kunne hjelpe meg med noe. Jeg spurte forlegent<br />

om hun kunne fortelle meg om korset. Hun så overrasket<br />

på meg, så jeg fortsatte: «Jeg så korset, og jeg ønsker å få vite<br />

mer om hva det betyr.» Hun inviterte meg til å sitte ned før<br />

hun gikk tilbake til kontoret sitt. Etter en stund kom en eldre<br />

mann, vennlig, men litt overrasket, og stilte meg det samme<br />

spørsmålet: «Hva kan jeg hjelpe deg med?» «Vær så snill å fortelle<br />

meg om korset», svarte jeg. «Jeg så korset på bygningen<br />

deres, og jeg er interessert i å få vite mer om det.»<br />

Jesus har sagt: «Når jeg blir løftet opp, vil jeg dra alle<br />

til meg.» Joh 12,32<br />

«Hva ønsker du å vite om korset?» spurte han. Jeg var muslim,<br />

men for første gang grep jeg meg i å tenke den tanken<br />

at jeg egentlig ikke visste hvilken religion jeg trodde på. «Jeg<br />

vet ikke om jeg er muslim lenger», sa jeg. «Jeg er så forvirret<br />

Søster Maryama 29


etter alle tingene som har hendt i livet mitt. Borgerkrigen<br />

i landet mitt har ødelagt landet, og jeg har mistet min<br />

familie. Alt jeg hadde av verdier, er tapt. Jeg leter etter <strong>ny</strong><br />

mening i livet.»<br />

Jeg forklarte at da jeg så korset som jeg tidligere ikke hadde<br />

lagt merke til, fikk jeg et sterkt ønske om å vite hva korset<br />

egentlig betyr. Mannen ba om å få navnet, telefonnummeret<br />

og adressen min. Og uten å nøle ga jeg denne fremmede alt<br />

han ba om. Var det en kraft utenfor meg som drev meg? Han<br />

spurte om han kunne få lov til å besøke meg hver ons<strong>dag</strong> i<br />

fire uker og vise meg noen filmer. Han inviterte meg også til<br />

å komme til kirken til søn<strong>dag</strong>sgudstjenester. Jeg takket ja, for<br />

jeg kjente at jeg ikke hadde noe å tape.<br />

Det var først senere at jeg forsto at jeg hadde vært i en<br />

kirke, og at mannen jeg hadde snakket med, var pastor. Jeg<br />

var full av forventning og visste i min sjel at alt det jeg hadde<br />

søkt i hele mitt liv, var i ferd med å bli åpenbart. Mange tanker<br />

og minner fløy gjennom hodet mitt. De forskjellige religionene<br />

jeg hadde prøvd, hadde aldri gitt meg det jeg lengtet<br />

etter. <strong>En</strong> tvilstanke kom: Var dette bare en <strong>ny</strong> slik religion?<br />

Satan forsøkte å forvirre meg og ødelegge den planen Gud<br />

hadde for livet mitt.<br />

Så kom <strong>dag</strong>en da jeg skulle se den første filmen om Bibelen.<br />

Den handlet om skapelsen, og jeg så at det var mange<br />

likhetstrekk med det jeg hadde lært fra islam. Men i filmen<br />

ble det fortalt at Kain drepte Abel. I islam blir det lært at det<br />

var Abel som drepte Kain. Så viste filmen at Isak skulle ofres,<br />

men i islam er det Ismael som skal ofres. Jeg holdt spørsmålet<br />

om hvorfor det var ulike fortellinger, inni meg. Det som<br />

betydde noe nå, var at jeg måtte få vite sannheten om korset.<br />

Jeg hadde et brennende ønske om å vite hva korset betydde.<br />

Alle andre spørsmål var underordnet.<br />

30 <strong>En</strong> <strong>ny</strong> <strong>dag</strong> <strong>gryr</strong> i <strong>Somalia</strong>


Jesus – konge, tjener og gjeter<br />

Den neste filmen introduserte mannen Jesus. Islam hadde<br />

lært meg at Gud er én, og at alle profetene, inkludert Jesus,<br />

var mennesker skapt av ham. Muhammed var den siste av<br />

profetene og Guds favorittprofet. Men jeg kunne ikke huske å<br />

ha lært at Muhammed var full av nåde, at han gjorde mirakler<br />

og reiste opp de døde, eller at han til og med døde for meg.<br />

Men denne mannen Jesus var annerledes.<br />

<strong>En</strong> overveldende trøst vellet over meg mens jeg så historiene<br />

fra evangeliet. Jesus var kongen som døde for sine undersåtter.<br />

Vanlige konger dør ikke for undersåttene sine, det er<br />

undersåttene som dør for kongen sin. Jesus var kongen som<br />

gjorde seg selv til tjener. Han er menneske og Gud på samme<br />

tid. Da jeg hørte at han var den gode gjeteren, var det som<br />

om jeg ble blåst overende. Ånden åpenbarte for meg at bare<br />

den ene sanne Gud kan være slik.<br />

Mitt kjærlighetsforhold til Jesus begynte da jeg hørte ham<br />

si at han er den gode gjeteren. Da jeg var jente i <strong>Somalia</strong>, var<br />

jeg vel kjent med gjetere. Jeg var selv en slik. Hver sommer<br />

elsket jeg å være sammen med sauene og lammene deres. Jeg<br />

hadde ansvar for lammene. Alle sauer og lam ser like ut for<br />

et utrent øye, men for meg hadde hver enkelt sau og lam et<br />

navn. Hvis en av dem ble borte, visste jeg nøyaktig hvilken<br />

sau eller hvilket lam det var. Somaliere kan alltid fortelle deg<br />

om du er en god gjeter ved å se på sauene dine; sauene kjenner<br />

nemlig sin gjeter.<br />

Da Jesus sa «Jeg er den gode gjeteren», visste jeg nøyaktig hva<br />

han mente. Han brydde seg om meg og elsket meg. Han kjente<br />

navnet mitt, slik en god gjeter må gjøre. Jeg var så glad. Jeg<br />

hadde lengtet hele mitt liv etter å høre Gud si «Jeg er den gode<br />

gjeteren», så der og da tok jeg beslutningen om å følge Jesus.<br />

Søster Maryama 31


«Død, hvor er din brodd. Død, hvor er din seier?»<br />

1 Kor 15,55<br />

I begynnelsen visste jeg selvsagt ikke mye om Jesus. Jeg visste<br />

bare at om jeg satte min lit til ham, ville jeg slippe unna den<br />

dommen som skal komme. Jeg forventet ikke at han skulle<br />

gjøre så mye for meg her og nå. Jeg tenkte at så lenge jeg unnslipper<br />

helvetet, kan jeg gjøre resten selv. Men tanken på at<br />

han er min gjeter, brant i hjertet mitt. Jeg ville lære å gå skritt<br />

for skritt i følge med ham, med min lille tro. Det var alt han<br />

ba meg om. Jesus arbeidet med meg. Jeg husker hvordan jeg<br />

opplevde en fred jeg aldri hadde hatt tidligere. Nå fryktet jeg<br />

ikke lenger døden.<br />

Så la jeg merke til at noe underlig skjedde med meg. Du<br />

forstår, som muslim var jeg lært opp i å hate det jødiske folket<br />

uten at jeg fikk vite årsaken til at jeg skulle hate dem. Men<br />

da jeg kom inn i Guds rike, ga Gud meg et <strong>ny</strong>tt hjerte for det<br />

jødiske folket. «Jeg vil gi deg et <strong>ny</strong>tt hjerte og en <strong>ny</strong> ånd inne<br />

i deg. Jeg vil ta steinhjertet ut av deg og gi deg et kjøtthjerte»,<br />

leste jeg hos profeten Esekiel (36,26).<br />

All den skaden islam hadde ført til i mitt liv, ble utslettet<br />

på et øyeblikk. Akkurat som alle syndene mine i fortiden, nåtiden<br />

og fremtiden. De ble tatt bort og skal aldri huskes mer.<br />

Ikke bare tok han bort hatet jeg følte mot det jødiske folket,<br />

han erstattet det med en fantastisk kjærlighet. Vår Gud tar<br />

aldri bort noe uten å erstatte det med noe som er mye bedre!<br />

All ære til Ham!<br />

Snakke personlig med Jesus<br />

Den <strong>dag</strong>en jeg ble frelst, hadde menigheten et fellesskapsmåltid.<br />

Der ble det servert svinekjøtt, pølser og andre retter<br />

32 <strong>En</strong> <strong>ny</strong> <strong>dag</strong> <strong>gryr</strong> i <strong>Somalia</strong>


som islam betrakter som ureine. Jeg nølte med å spise og følte<br />

ubehag da kvinnen bak meg sa at nå når jeg var kristen, kunne<br />

jeg spise alt. Det ga meg ingen trøst, for egentlig likte jeg ikke<br />

å spise den slags mat. Jeg spurte om jeg virkelig behøvde å<br />

spise dette. <strong>En</strong> annen kvinne la hånden vennlig på skulderen<br />

min og forsikret meg om at jeg var fri til å spise eller la det<br />

være. Ordene hennes dempet frykten min. Det var som om<br />

Jesus selv snakket til meg.<br />

Kvinnen satte seg ved siden av meg og fortalte meg at jeg,<br />

nå når jeg var blitt kristen, kunne snakke med Jesus og han<br />

med meg. Det var overveldende. Jeg hadde aldri hørt noe lignende<br />

i hele mitt liv. Tenk at jeg kunne ha dialog med den levende<br />

Gud! Tanken løftet meg opp. Ordene hennes ledet meg<br />

inn på en vei med Jesus der det ikke finnes noen vei tilbake.<br />

Den neste morgenen våknet jeg, klar til å starte på mitt<br />

<strong>ny</strong>e liv med Gud. Jeg åpnet min <strong>ny</strong>e bibel for første gang og<br />

begynte å lese i Første Mosebok. Jeg ble overveldet av alle<br />

detaljene i teksten. Så tenkte jeg på det denne kvinnen hadde<br />

sagt da hun snakket med meg om Jesus, og jeg sa: «Herre<br />

Jesus, jeg vet jo ingen ting om boken din. Kan du undervise<br />

meg?»<br />

Jeg søkte på radioen, og fant en radiostasjon som annonserte<br />

at den skulle starte et femårs bibelstudium. Det skulle<br />

begynne med Første Mosebok morgenen etter. Da de ga en<br />

kort introduksjon, falt jeg på mitt ansikt og tilba den Gud<br />

som svarer på våre bønner og hører når vi påkaller Ham! Ære<br />

til Gud!<br />

<strong>En</strong> uke senere hørte jeg om Den hellige ånd. Da følte jeg<br />

at jeg nesten snublet. Handlet kristendom om tre guder? Men<br />

nå visste jeg hva jeg måtte gjøre. Jeg vendte meg til Ham som<br />

gir svar: «Herre Jesus, Du og Gud Far er ett. Jeg har ikke<br />

full forstand på dette, men jeg hører at det er én til. Kan Du<br />

Søster Maryama 33


Epilog<br />

30 år etter at jeg 60 første gang vitnet for en somalisk muslim<br />

om Jesus, opplever jeg at en annen somalier ber meg om hjelp<br />

til å bli kristen, og at enda flere ber om forbønn, undervisning<br />

og hjelp til å vokse i troen. Jeg ser Guds plan i dette:<br />

Nå holder Han på med noe stort i det somaliske folket. De<br />

kommer til ham. Gud skal forvandle <strong>Somalia</strong>. Jesus vil være<br />

folkets Konge, Frelser og tjener. <strong>Somalia</strong> skal ikke tilhøre al-<br />

Shabaab, men Jesus.<br />

Så vil jeg takke Søster Maryama for fantastisk samarbeid.<br />

Det har vært så stor glede både å snakke med henne og lese<br />

hennes historie. Gud velsigne deg!<br />

Vi avslutter med å repetere Søster Maryamas optimistiske ord:<br />

Jeg tror at en <strong>ny</strong> <strong>dag</strong> <strong>gryr</strong> i <strong>Somalia</strong><br />

og at en morgenstjerne skal skinne klart.<br />

Jeg ser det kristne flagget vaie over <strong>Somalia</strong>.<br />

Ære til Gud!<br />

60 Stig Magne Heitmann<br />

Epilog 243


Litteratur<br />

Litteratur som danner grunnlag for noen av kapitlene i boken:<br />

– Aweis A. Ali: Understanding the Somali Church<br />

– Aweis A. Ali: Biografi, juni 2022<br />

– Sister Maryama: From the Crescent to the Cross, 2015<br />

– Nik Ripken: Guds galskap (originaltittel:<br />

The Insanity of God)<br />

– Convert and die – Christian witnesses In The Horn<br />

of Africa – A History, av Brother Gabriel<br />

244 <strong>En</strong> <strong>ny</strong> <strong>dag</strong> <strong>gryr</strong> i <strong>Somalia</strong>


Presentasjoner<br />

Pastor Aweis A. Ali har doktorgrad i teologi (missiologi) og er<br />

en autoritet på forfølgelse av den kristne kirke i den muslimske<br />

verden, spesielt <strong>Somalia</strong>. Han ble kristen i 1986 gjennom<br />

Sudan Interor Mission. Aweis var medpastor i en husmenighet<br />

der 12 av 14 medlemmer led martyrdøden for sin tro på Jesus.<br />

Dr. Aweis kan kontaktes på epost:<br />

amazingwisdom@gmail.com<br />

Twitter: @DrAweis-Ali.<br />

Søster Maryama ble født i <strong>Somalia</strong> og flyttet til USA i voksen<br />

alder. Der ble hun kristen. Hun bor nå med sin ektemann i<br />

California.<br />

Stig Magne Heitmann er teolog. Han har blant annet vært<br />

innvandrerprest, pastor og bibelskolelærer. Siden 2007 har<br />

han vært ansatt i Åpne Dører som generalsekretær, faglig leder<br />

og seniorrådgiver. Han har skrevet flere bøker innen teologi<br />

og om forfulgte kristne.<br />

E-post: stigmagneheitmann@gmail.com<br />

Presentasjoner 245


246 <strong>En</strong> <strong>ny</strong> <strong>dag</strong> <strong>gryr</strong> i <strong>Somalia</strong>


«Å lese denne boken åpnet mine<br />

øyne enda mer for den lidende kirke<br />

i <strong>Somalia</strong>. Det er som å få et «gjensyn<br />

med» Apostlenes gjerninger når<br />

jeg leser historiene fra mange av disse<br />

kristne med muslimsk bakgrunn;<br />

de har betalt den høyeste prisen for<br />

å følge Jesus. Dette er historier fra<br />

vår egen tid, og historiene roper til<br />

oss i vesten om å åpne våre øyne og<br />

være med å be for dette folket.<br />

Dette er også en bok full av vitnesbyrd<br />

om at det er verdt å gi livet<br />

sitt for Ham som elsker oss. Det griper<br />

hjertet mitt på en veldig spesiell<br />

måte, og jeg utfordres på min egen<br />

etterfølgelse.<br />

Takk for at jeg fikk lese boken!<br />

Den er virkelig en bok som beveger<br />

meg på dypet! Les boken, du<br />

også, og du vil bli både beveget og<br />

utfordret!»<br />

Ann-Helen Sperrud,<br />

nestleder i Ungdom i Oppdrag.<br />

Som å lese det «29. kapitlet»<br />

av Apostlenes gjerninger.<br />

– Ole Lilleheim,<br />

30 års tjeneste i Åpne Dører<br />

Kirken i <strong>Somalia</strong> er den tredje mest forfulgte kirke i<br />

verden etter Nord-Korea og Afghanistan. Samtidig<br />

som forfølgelsen har økt etter 1991, har kirken vist en<br />

underlig evne til overlevelse og vekst. Den intense forfølgelsen<br />

innebærer både at kristne mister sine eiendommer<br />

og at de blir skutt, slått, forgiftet og halshogd.<br />

I denne boken får du bakgrunnshistorier og skildringer<br />

fra de kristne i <strong>Somalia</strong>. De ofrer ofte alt for Jesus, til og<br />

med livet. Men der det er motstand, når også Guds ord <strong>ny</strong>e<br />

mennesker med evangeliet, og den kristne kirken vokser<br />

i det skjulte.<br />

Les og bli berørt av deres historier.<br />

«Ved å lese boka blir du inspirert og oppbygget. Dette er<br />

misjonshistorie på sitt beste! Her på berget har vi komfort<br />

og nesten ingen motstand. Slik er det ikke alle steder i<br />

verden. Der leves kristenlivet med livet som innsats, og<br />

mange dør som martyrer. Men for en frimodig tro de har!<br />

Les boka, vær en forbeder – og støtt en særdeles god sak!»<br />

– Sten Sørensen, pastor og forfatter<br />

WWW.VENTURAFORLAG.NO

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!