02.07.2015 Views

Bucureşti - Parisul Rasaritului

Bulevarde largi, numeroase parcuri şi spaţii verzi, precum şi centrul vechi al Bucureştiului sunt câteva din trăsăturile capitalei României. Acest eBook isi propune sa prezinte câteva clădiri impresionante si cele mai representative atractii ale oraşului incluse intr-o imagine de ansamblu a sa.

Bulevarde largi, numeroase parcuri şi spaţii verzi, precum şi centrul vechi al Bucureştiului sunt câteva din trăsăturile capitalei României. Acest eBook isi propune sa prezinte câteva clădiri impresionante si cele mai representative atractii ale oraşului incluse intr-o imagine de ansamblu a sa.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

OBIECTIVE TURISTICE<br />

1


ARCUL DE TRIUMF<br />

Arcul de Triumf a fost construit în cinstea victoriei<br />

din Primul Război mondial. Primul Arc, care<br />

fusese construit din lemn în anul 1878, a fost<br />

înlocuit în anul 1922 cu o construcţie mai mare,<br />

de asemenea din lemn. Arcul de Triumf, în forma<br />

sa finală, a fost inaugurat la data de 1 decembrie<br />

1936.<br />

Monumentul a fost construit după modelul Arcului<br />

de Triumf din Paris.<br />

2


BIBLIOTECA CENTRALĂ<br />

UNIVERSITARĂ DIN BUCUREȘTI<br />

Biblioteca Centrală Universitară din <strong>Bucureşti</strong> a fost inaugurată în anul 1895. În faţa<br />

clădirii a fost amplasată statuia Regelui Carol I. al României, care a cumpărat terenul<br />

necesar construcţiei. Numeroase cărţi au fost arse în timpul Revoluţiei din anul 1989.<br />

Clădirea a fost renovată redându-i-se vechea strălucire.<br />

3


PALATUL CERCULUI MILITAR<br />

Palatul Cercului Militar Național găzduieşte instituția centrală de cultură a Armatei Române.<br />

Construcţia clădirii a începul în anul 1911. În trecut, doar ofiţerii de rang înalt şi liderii<br />

armatei aveau acces în clădire. În prezent, aceasta este accesibilă publicului larg.<br />

4


PARCUL CIŞMIGIU<br />

Construcţia celui mai vechi şi mai cunoscut parc bucureştean, Parcul Cişmigiu, a început<br />

în anul 1978. Magnificul parc este cea mai mare oază verde din centrul oraşului<br />

şi se află pe Bulevardul Regina Elisabeta.<br />

5


PALATUL PARLAMENTULUI<br />

Cu o suprafaţă construită la sol de 65.000 m² şi o suprafață desfășurată de 365.000 m²,<br />

Palatul Parlamentului este a doua clădire ca mărime din lume. Din octombrie 2014 găzduiește<br />

şi Muzeul Național de Artă Contemporană.<br />

6


MĂNĂSTIREA STAVROPOLEOS<br />

Biserica reprezintă ultimele rămăşiţe ale mânăstirii ortodoxe române care a fost construită<br />

într-un fost caravanserai ce data din anul 1720. "Grupul Psaltic Stavropoleos",<br />

care cântă muzică bisericească bizantină, a fost înfiinţat în anul 1994.<br />

7


PALATUL #TIRBEI<br />

Palatul 'tirbei a fost parte dintr-un complex de mari dimensiuni ce includea o biseric!,<br />

o capel!, un foi#or #i un turn de ap!. Palatul a fost finalizat în 1835, fiind construit<br />

de domnitorul Barbu Dimitrie 'tirbei.<br />

9


PALATUL C.E.C.<br />

Palatul C.E.C. (Casa de Economii şi Consemnaţiuni) a fost construit în anul 1903.<br />

Clădirea găzduieşte sediul CEC Bank şi este cea mai veche bancă din România, efectuând<br />

tranzacţii încă din anul 1864.<br />

10


FINANCIAL PLAZA<br />

Bucharest Financial Plaza este locat! lâng!<br />

palatul C.E.C.<br />

Este o cl!dire modern! de birouri ce ofer! o<br />

suprafa"! util! de 30.000 m%, distribuit! pe<br />

18 etaje.<br />

Parcarea subteran! amenajat! pe 3 etaje o-<br />

fer! 160 de locuri de parcare. Cl!direa este<br />

situat! pe Calea Victoriei #i a fost inaugurat!,<br />

dup! trei ani de construc"ie, în anul 1997.<br />

Cu cei 83 de metri ai s!i, Financial Plaza este<br />

una dintre cele mai înalte cl!diri de birouri din<br />

Bucure#ti. Privit! dinspre râu, cl!direa este<br />

mult mai înalt! decât cele din jur.<br />

11


ATENEUL ROMÂN<br />

Ateneul Român a fost construit între anii 1885 şi 1888. Auditoriul are o capacitate de<br />

aproape 800 de locuri. Printre artiştii care au participat la spectacole pe această<br />

scenă se numără George Enescu, Dinu Lipatti, Maurice Ravel, David Oistrakh şi Yehudi<br />

Menuhin.<br />

12


CASA PRESEI LIBERE<br />

Clădirea a fost ridicată între anii 1949 şi 1956 sub numele de "Casa Scânteii". Ea seamănă<br />

ca înfăţişare cu Universitatea din Moscova. În prezent, clădirea găzduieşte ziare<br />

şi televiziuni independente.<br />

13


OPERA NAŢIONALĂ BUCUREŞTI<br />

Opera Naţională <strong>Bucureşti</strong> este cea mai mare operă naţională, dintre cele patru existente.<br />

Ea a fost fost înfiinţată în 1919. Opera Naţională este găzduită în acestă clădire<br />

din 1954.<br />

14


UNIVERSITATEA<br />

Universitatea a fost înfiinţată în anul 1694 sub numele de Academia Sfântul Sava. La<br />

începuturi, cursurile celor două specializări, Teologie şi Filosofie, erau ţinute în limba<br />

greacă. Astăzi, universitatea este formată din 19 facultăţi cu peste 30.000 de studenţi.<br />

15


BANCA NAŢIONALĂ<br />

Banca Națională a României a fost înfiinţată în anul 1880. Aceasta se află pe Strada<br />

Lipscani, în apropierea Financial Plaza. În anul 2000, clădirea a fost complet renovată.<br />

Banca găzduieşte şi Muzeul Băncii Naţionale a României. Vizitatorii trebuie să<br />

se inregistreze în prealabil la adresa de e-mail vizitare@bnro.ro.<br />

16


SALA PALATULUI<br />

Sala Palatului a fost construită între anii 1959 şi 1960, aflându-se în spatele Muzeului<br />

Naţional de Artă. Sala principală are o capacitate de 4.000 de locuri. Artişti internaţionali<br />

susţin cu regularitate spectacole aici.<br />

17


SHOPPING<br />

În afară de miciile prăvălii şi buticuri, în <strong>Bucureşti</strong><br />

veţi găsi şi numeroase centre comerciale.<br />

Ele sunt construite după modelul celor din<br />

Vestul Europei şi America.<br />

Singurele lucruri de care aveţi nevoie pentru a<br />

profita de chilipiruri sunt mult timp şi<br />

"mărunţişul" necesar.<br />

18


MUZEE<br />

2


MUZEUL NAŢIONAL AL<br />

ŢĂRANULUI<br />

Muzeul Naţional al Ţăranului Român este una<br />

dintre cele mai impresionante instituţii de acest<br />

gen din întreaga Europă. În anul 1996 i s-a acordat<br />

premiul de Muzeu European al Anului.<br />

O notă particulară acestui muzeu este "casa în<br />

casă" care oferă vizitatorului perspective cu totul<br />

noi.<br />

20


MUZEUL NA$IONAL AL SATULUI<br />

Muzeul Satului din Bucure#ti a fost fondat în anul 1936 de c!tre Dimitrie<br />

Gusti, Victor Ion Popa #i Henri H. Stahl.<br />

Muzeul se afl! într-una dintre multele oaze verzi ale ora#ului. În numeroasele<br />

case amenajate aici sunt reprezentate via"a #i tradi"iile întregii<br />

"!ri.<br />

Muzeul este amplasat pe malul lacului Her!str!u, având peste<br />

100.000 m% .<br />

21


Aici veţi găsi nu numai case de locuit din diferite<br />

regiuni ale ţării, dar şi numeroase mori de vânt şi<br />

fantastice biserici din lemn.<br />

22


Majoritatea caselor dispune de dotările originale.<br />

Într-o mică plimbare puteţi vedea cum<br />

trăiau oamenii de odinioară.<br />

Clădirile prezente nu sunt replici, ci actualele<br />

case din respectivele zone.<br />

23


MUZEUL NAŢIONAL GEORGE<br />

ENESCU<br />

Muzeul Naţional George Enescu este găzduit de fastuosul Palat Cantacuzino. Monumentul<br />

istoric a fost construit între anii 1901 şi 1903 de către Gheorghe Grigore Cantacuzino.<br />

Muzeul a fost infiinţat în anul 1956.<br />

24


MUZEUL NAŢIONAL DE ARTĂ<br />

Fostul Palat Regal din <strong>Bucureşti</strong>, finalizat în anul 1937, găzduieşte în prezent Muzeul<br />

de Artă Naţional al României. În timpul Revoluţiei din anul 1989, muzeul a fost incendiat,<br />

iar în anul 2002 a fost redeschis.<br />

25


MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE<br />

Muzeul Naţional de Istorie a României îşi are sediul pe Calea Victoriei, în fostul Palat<br />

al Poştelor. Aici, istoria română este redată din preistorie şi până în prezent. În apropiere<br />

se află şi Muzeul Filatelic.<br />

26


MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE<br />

NATURALĂ<br />

Fondat în anul 1834, Muzeul Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa" a fost a-<br />

menajat între anii 1893 şi 1944 de către directorul său din acel timp, Grigore Antipa.<br />

Între anii 2009 şi 2012, clădirea a fost renovată şi modernizată. Muzeul cuprinde trei<br />

zone de vizitare, în care se prezintă frecvent şi expoziţii temporare.<br />

27


MUZEUL SPORTULUI<br />

Muzeul Sportului din <strong>Bucureşti</strong> are o istorie frământată. A fost înfiinţat în anul 1971 şi<br />

închis în 1979. Muzeul se află în apropierea Arcului de Triumf şi este deschis pentru<br />

vizitatori din anul 1994.<br />

28


CENTRUL VECHI<br />

3


CENTRUL VECHI AL ORAŞULUI<br />

"Micul Paris", cum mai este numit <strong>Bucureşti</strong>ul, este caracterizat de<br />

multitudinea de cafenele şi uriașele zone pietonale. Pe vreme bună,<br />

vizitatorii se pot relaxa la terasele comode din fața localurilor.<br />

Pasajul Macca-Villacrosse, ilustrat pe verso, poate fi vizitat şi pe vreme<br />

rea. În pasajulul acoperit cu sticlă, care a fost construit în anul<br />

1891, se găsesc mai multe cafenele şi restaurante. Pasajul Macca-<br />

Villacrosse face legătura dintre Calea Victoriei şi Strada Lipscani.<br />

30


CARU CU BERE<br />

Multe baruri şi restaurante din Centrul Vechi vă oferă posibilitatea de a vă relaxa în<br />

aer liber. Unul dintre faimoasele hanuri din <strong>Bucureşti</strong>, Caru Cu Bere, este cea mai<br />

veche berărie din oraş, dotată și cu o terasă mare în faţa lui. Rădăcinile istorice ale<br />

localului datează din anul 1879.<br />

31


Dup! ce ve$i trece pragul localului nu ve$i mai<br />

conteni a fi uimi$i. Cu ajutorul plac!rii elaborate<br />

a pere$ilor #i a designului opulent al spa$iului<br />

interior, ve"i c!l!tori înapoi în timp. Restaurantul<br />

serve#te preparate excelente din<br />

buc!t!ria regiunii. Trebuie s! vizita$i neap!rat<br />

acest restaurant!<br />

În 2013, restaurantul Caru cu Bere a fost<br />

ales cel mai bun restaurant din Romania.<br />

32


HANUL LUI MANUC<br />

Hanul lui Manuc se află lângă Curtea Veche, fosta reşedinţă a domnitorului Vlad Ţepeş.<br />

Hanul a fost construit în anul 1808. De la începutul secolului al 19-lea și până în<br />

prezent, curtea este un loc popular de întâlnire, atât pentru turşti cât și pentru localnici.<br />

Hotelul din incintă este în curs de renovare.<br />

33


ISTORIE<br />

4


Documentul Principelui Radu, care<br />

ridic! Bucure"tiul la rang de<br />

re"edin#! domneasc!.<br />

BUCURE#TI<br />

Exist! multe legende despre întemeierea ora#ului. O legend! vorbe#te<br />

despre un cioban numit Bucur. Alte legende îl numesc pe regele<br />

get Dromichaites fondator. În realitate îns!, Bucure#tiul a fost<br />

men$ionat pentru prima oar! la data de 20 septembrie 1459. Documentul<br />

a fost semnat de nimeni altul decât Vlad (epe#. El s-a semnat<br />

cu numele de Dracula. Acesta a fost numele s!u de prin", tat!l<br />

lui fiind Vlad Dracul iar el Dracula, fiul lui Dracul. Dup! ce domnitorul<br />

Radu a ridicat Bucure&tiul la rang de re&edin$! domneasc! la data<br />

de 14 octombrie 1465, Târgovi#tea #i Bucure#tiul au schimbat a-<br />

ceast! titulatur! în mod repetat între ele.<br />

35


Sus: Bucure&ti 1717<br />

Stânga: Marele Foc, 1847<br />

Dreapta: Capitularea ora#ului în fa"a imperiului<br />

Austriac, 1789<br />

36


Sus: Intrarea lui Carol I în Bucure&ti la<br />

10. Mai 1866<br />

Stânga: Revolu"ia, 1848<br />

Dreapta: Expozi"ia Na"ional!, 1906<br />

37


BISERICA CURTEA VECHE<br />

Biserica Sfântul Anton se află în imediata vecinătate a Curții Vechi. Lăcașul de cult a<br />

fost înfiinţat în anul 1545. Până în anul 1842, toţi domnitorii Valahiei au fost miruiți aici.<br />

Biserica este cea mai veche clădire păstrată din <strong>Bucureşti</strong>.<br />

38


INFORMA!II<br />

5


TRANSPORTUL PUBLIC<br />

Gara principală din <strong>Bucureşti</strong> este în același timp și cea mai mare din ţară. <strong>Bucureşti</strong><br />

Nord, pe scurt Gara de Nord, este un terminal cu 14 linii. A fost construită între anii<br />

1868 şi 1872. Toate trenurile internaţionale cu destinația București ajung aici. Liniile<br />

de Metrou M1 şi M4 dispun de stații sub gară.<br />

40


SECTORUL 1<br />

Aviatorilor, Avia$iei, B!neasa, Bucure&tii Noi,<br />

D!m!roaia, Domenii, Doroban$i, Floreasca,<br />

Gara de Nord, Grivi$a, Pajura, Pipera,<br />

Prim!verii, Victoriei<br />

SECTORUL 2<br />

Colentina, Iancului, Pantelimon, Tei<br />

SECTORUL 3<br />

Balta Alb!, Centru Civic, Dude&ti, Titan, Vitan<br />

SECTORUL 4<br />

Berceni, Olteni$ei, Timpuri Noi, V!c!re&ti<br />

SECTORUL 5<br />

Cotroceni, Ferentari, Rahova<br />

SECTORUL 6<br />

Crânga&i, Drumul Taberei, Giule&ti, Militari<br />

41


REŢEAUA DE TRAMVAIE<br />

Reţeaua de tramvaie este formată din 25 de linii, cu o lungime totală de 143 km. În<br />

27 decembrie 1872 a intrat în funcțiune primul tramvai tras de cai, fiind un reper al<br />

oraşului până în anul 1929. Reţeaua de tramvaie s-a dezvoltat de atunci continuu.<br />

42


Pe internet g!si"i harta aici.<br />

43


AUTOBUZE<br />

Reţeaua de autobuze din <strong>Bucureşti</strong> este bine dezvoltată. Există peste 1.000 de autobuze<br />

şi 121 de staţii acoperind o reţea de 1.374 km. Există trei tipuri de linii în <strong>Bucureşti</strong>:<br />

linii intraurbane, periferice și expres.<br />

44


TROLEIBUZE<br />

Troleibuzele bucureștene au intrat în funcțiune deja din noiembrie 1949. La momentul<br />

actual, peste 300 de trolee circulă pe aceeași rețea. Troleele care sunt împărțite în<br />

patru depouri sunt o alternativă ecologică.<br />

45


Pe internet g!si"i harta aici.<br />

46


METROU<br />

Sistemul de metrou din <strong>Bucureşti</strong> consistă din 4 linii case se întind pe o distanţă de<br />

aproximativ 70 de km şi 45 de staţii. Construcţia primei linii a început în 1976 şi primul<br />

metrou a fost pus în funcţiune în 1979.<br />

47


Pe internet găsiți harta aici.<br />

48


HOTELURI<br />

<strong>Bucureşti</strong>ul vă oferă hoteluri pentru fiecare buzunar şi categorie. În aceasă secţiune<br />

am descris doar un hotel, Hotelul Novotel Bucharest City Centre. Acesta este situat<br />

în centrul oraşului, permiţând turiştilor accesul la principalele atracţii pe jos.<br />

49


HOTEL NOVOTEL BUCURE!TI CITY CENTRE<br />

Hotelul este potrivit atât pentru c!l!torii de afaceri cât &i pentru cele<br />

cu familia sau doar pentru un sejur de weekend. Fa"ada istoric! este<br />

o r!m!#i"! a Teatrului Na"ional, inaugurat în anul 1852 #i distrus de<br />

un incediu în anul 1944. În septembrie 2006 a fost inaugurat aici primul<br />

hotel Novotel din România.<br />

Combina$ia dintre fa"ada clasic! #i structura modern! din sticl! îi<br />

confer! cl!dirii un aspect impresionant.<br />

Hotelul este dotat cu un centru Wellness cu o sal! de fintess complet<br />

echipat!, baie de aburi, piscin!, centru de masaj #i Power Plate.<br />

Dotat cu 8 s!li de conferin"e #i un auditoriu cu 280 de locuri, Novotel<br />

se preteaz! pentru conferin$e de orice fel.<br />

Accesul la internet prin Wi-Fi este gratuit. Hotelul dispune #i de o parcare<br />

subteran!.<br />

Hotel Novotel Bucure"ti City Centre<br />

Calea Victoriei 37B Sector 1<br />

010061#Bucure"ti<br />

Tel#+40 21 308 85 00<br />

E-mail#H5558@accor.com<br />

50


TURUL ORAȘULUI<br />

Bucharest Greeters este o organizație de voluntari ce face parte din "global greeter<br />

networks" şi care vă va ajuta să exploraţi oraşul. Echipa este formată din voluntari ce<br />

oferă vizitatorilor turul propriului lor oraș.<br />

51


Bucure#tiul este un ora# foarte activ care nu doare niciodat!. Dac! dori"i<br />

s! descoperi$i autenticitatea metropolei dar s! v! &i abate$i de la traseele<br />

turistice, atunci îl pute"i contacta pe unul dintre voluntarii Bucharest<br />

Greeters. Ca #i vizitator ve"i descoperi secretele ora#ului, secrete<br />

spuse normal doar de cei mai buni prieteni.<br />

Fiecare turist va participa împreun! cu Bucharest Greeter-ul "lui" la un<br />

tur personalizat al ora#ului. Ve$i vizita &i experimenta ceea ce v! intereseaz!:<br />

loca$ii culturale, cl!diri istorice, parcuri, centre comerciale, cartiere<br />

periferice, cultur! contemporan!, mâncare tradi"ional! #i folclorul<br />

românesc.<br />

Pentru a rezerva un "Bucharest Greeter", trebuie doar s! completa"i un<br />

formular de pe site-ul lor. Ulterior se va alege un ghid potrivit intereselor<br />

dumneavoastr! individuale care va face cu dumneavoastr! un tur de<br />

circa 2-3 ore.<br />

Atunci când apela$i la cei de la Bucharest Greeters, ajunge$i în Bucure#ti<br />

ca #i turist dar pleca$i ca #i prieten. Pentru noi, a fost minunat s!<br />

întâlnim o persoan! din partea locului cu care s! stabilim exact ruta optim!<br />

pentru cartea noastr!.<br />

Cu Bucharest Greeters ve$i tr!i experien$a bucure&tean! ca un insider!<br />

www.bucharestgreeters.ro<br />

52


BIROURI DE TURISM<br />

Lista birourilor internaţionale de informare turistică ale României.<br />

Dacă plănuiţi să plecaţi într-o excursie vă rugăm să apelaţi cu<br />

încredere la aceste birouri.<br />

Veți beneficia de recomandări utile pentru călătoria dvs. și informații<br />

specifice.<br />

53


AUSTRIA<br />

Romanian Tourist Office<br />

Opern Ring 1, Scara R,<br />

Etajul 4, Camera 404<br />

1010 Viena<br />

Tel: +43 (1) 317-31-57<br />

Fax: +43 (1) 317-31-574<br />

E-mail: Rumaenien@aon.at<br />

www.rumaenien-info.at<br />

FRANŢA<br />

Office de Tourisme de Roumanie<br />

7, Rue Gaillon<br />

75002 Paris<br />

Tel: +33 (1) 40-20-99-33<br />

Fax: +33 (1) 40-20 99-43<br />

E-mail: info@GuideRoumanie.com<br />

www.GuideRoumanie.com<br />

GERMANIA<br />

Romanian Tourist Office<br />

Reinhardtstraße 47<br />

10117 Berlin<br />

Tel: +49 (30) 400-55-904<br />

Fax: +49 (30) 400-55-906<br />

E-mail: info@rumaenien-tourismus.de<br />

www.rumaenien-tourismus.de<br />

ITALIA<br />

Turismo della Romania<br />

Via Torino 95, Galleria Esedra<br />

00184 Roma<br />

Tel: +39 (6) 488-02-67<br />

Fax: +39 (6) 4898-62-81<br />

E-mail: office@romania.it<br />

www.Romania.it<br />

MAREA BRITANIE<br />

Romanian Tourist Office<br />

12 Harley Street<br />

Londra<br />

W1G 9PG<br />

Tel: +44 (207) 224-36-92<br />

E-mail: romaniatravel@btconnect.com<br />

www.RomaniaTourism.com<br />

POLONIA<br />

Ośrodek informacji Turystycznej Rumunii<br />

Krakowskie Przedmieście 47/51<br />

00-071 Varsovia<br />

Tel / Fax: +48 (22) 826-40-10<br />

E-mail: info.rumunia@wp.pl<br />

RUSIA<br />

Romanian Tourist Office<br />

Masfilmovskaya Street 35,<br />

Office 313<br />

119330, Moscova<br />

Tel: +7 (499) 143-87-65<br />

Fax: +7 (499) 143-86-72<br />

E-mail: info@romaniatravel.ru<br />

www.RomaniaTravel.ru<br />

SPANIA<br />

Romanian Tourist Office<br />

Calle Alcántara 49-51<br />

28006 Madrid<br />

Tel: +34 (91) 401-42-68<br />

Fax: +34 (91) 402-71-83<br />

E-mail: oficina@RumaniaTour.com<br />

marina@rumaniatour.com<br />

www.RumaniaTour.com<br />

SUA<br />

Romanian Tourist Office<br />

355 Lexington Avenue, 8th Floor<br />

New York<br />

NY 10017<br />

Tel / Fax: +1 (212) 545-8484<br />

E-mail: Info@RomaniaTourism.com<br />

www.RomaniaTourism.com<br />

54


SFÂRŞIT<br />

Această carte a fost scrisă cu sprijinul Biroul de turism al României<br />

din Viena și cu ajutorul personalului local de la <strong>Bucureşti</strong>.<br />

55


Rudolf J. Strutz<br />

Autor #i Fotograf<br />

NOTE<br />

Bucure#tiul este o metropol! vibrant! &i<br />

interesant!. Frapante sunt vastele spa"ii<br />

verzi unde te po$i relaxa oricând. Precum<br />

#i în alte ora#e Europene mari, conducerea<br />

unui automobil poate fi o experien$!<br />

de neuitat. Din fericire, re$eaua de transport<br />

public este foarte bine dezvoltat! iar<br />

dac! ve"i alege un hotel din centrul ora#ului,<br />

ve"i putea explora majoritatea atrac"iilor<br />

pe jos.<br />

Centrul ora#ului ofer! nenum!rate cafenele<br />

#i restaurante, dar #i o multitudine de<br />

atrac"ii turistice &i muzee. Dac! dori"i s!<br />

petrece"i câteva zile în Bucure#ti, v! sf!tuim<br />

s! explora$i ora&ul împreun! cu un<br />

ghid local. În sec$iunea de servicii a prezentei<br />

c!r$i am descris un astfel de ofertant<br />

de servicii care este de recomandat.<br />

În acest eBook am încercat s! ofer câteva<br />

impresii asupra acestei metropole. Este<br />

posibil s! lipseasc! anumite obiective turistice<br />

dar aceasta nu înseamn! c! nu<br />

mai exist! multe alte loca$ii în Bucure&ti<br />

care sunt demne a fi amintite &i vizitate.<br />

SURSE<br />

Fotografiile mijloacelor de transport în<br />

comun precum #i h!r"ile au fost ob"inute<br />

de la companiile locale de transport.<br />

TEXTE<br />

Versiune limba german! #i englez!:<br />

Rudolf J. Strutz<br />

Versiune limba român!:<br />

Vlad E. Ani"ei #i Vlad Popa<br />

IMPRESII<br />

Rudolf J. Strutz<br />

1100 Viena<br />

rsvienna@gmail.com<br />

jr-design.net<br />

auvi.me<br />

56


DREPTURI DE AUTOR<br />

© Auvi - Rudolf J. Strutz - 2015<br />

Cartea a fost redactat! în conformitate cu Creative Commons:<br />

Utilizare denumiri - Necomercial - F!r! prelucrare - Transmitere<br />

licen"iat! în acelea#i condi"ii.<br />

Toate siglele #i denumirile se utilizeaz! exclusiv în scop informativ,<br />

o utilizare în afara prezentului eBook va fi clarificat! de<br />

comun acord cu titularii lor.<br />

Prezentul eBook se pune la dispozi"ie cu titlu gratuit.<br />

57

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!