Bucureşti - Parisul Rasaritului

rsvienna

Bulevarde largi, numeroase parcuri şi spaţii verzi, precum şi centrul vechi al Bucureştiului sunt câteva din trăsăturile capitalei României. Acest eBook isi propune sa prezinte câteva clădiri impresionante si cele mai representative atractii ale oraşului incluse intr-o imagine de ansamblu a sa.

OBIECTIVE TURISTICE

1


ARCUL DE TRIUMF

Arcul de Triumf a fost construit în cinstea victoriei

din Primul Război mondial. Primul Arc, care

fusese construit din lemn în anul 1878, a fost

înlocuit în anul 1922 cu o construcţie mai mare,

de asemenea din lemn. Arcul de Triumf, în forma

sa finală, a fost inaugurat la data de 1 decembrie

1936.

Monumentul a fost construit după modelul Arcului

de Triumf din Paris.

2


BIBLIOTECA CENTRALĂ

UNIVERSITARĂ DIN BUCUREȘTI

Biblioteca Centrală Universitară din Bucureşti a fost inaugurată în anul 1895. În faţa

clădirii a fost amplasată statuia Regelui Carol I. al României, care a cumpărat terenul

necesar construcţiei. Numeroase cărţi au fost arse în timpul Revoluţiei din anul 1989.

Clădirea a fost renovată redându-i-se vechea strălucire.

3


PALATUL CERCULUI MILITAR

Palatul Cercului Militar Național găzduieşte instituția centrală de cultură a Armatei Române.

Construcţia clădirii a începul în anul 1911. În trecut, doar ofiţerii de rang înalt şi liderii

armatei aveau acces în clădire. În prezent, aceasta este accesibilă publicului larg.

4


PARCUL CIŞMIGIU

Construcţia celui mai vechi şi mai cunoscut parc bucureştean, Parcul Cişmigiu, a început

în anul 1978. Magnificul parc este cea mai mare oază verde din centrul oraşului

şi se află pe Bulevardul Regina Elisabeta.

5


PALATUL PARLAMENTULUI

Cu o suprafaţă construită la sol de 65.000 m² şi o suprafață desfășurată de 365.000 m²,

Palatul Parlamentului este a doua clădire ca mărime din lume. Din octombrie 2014 găzduiește

şi Muzeul Național de Artă Contemporană.

6


MĂNĂSTIREA STAVROPOLEOS

Biserica reprezintă ultimele rămăşiţe ale mânăstirii ortodoxe române care a fost construită

într-un fost caravanserai ce data din anul 1720. "Grupul Psaltic Stavropoleos",

care cântă muzică bisericească bizantină, a fost înfiinţat în anul 1994.

7


PALATUL #TIRBEI

Palatul 'tirbei a fost parte dintr-un complex de mari dimensiuni ce includea o biseric!,

o capel!, un foi#or #i un turn de ap!. Palatul a fost finalizat în 1835, fiind construit

de domnitorul Barbu Dimitrie 'tirbei.

9


PALATUL C.E.C.

Palatul C.E.C. (Casa de Economii şi Consemnaţiuni) a fost construit în anul 1903.

Clădirea găzduieşte sediul CEC Bank şi este cea mai veche bancă din România, efectuând

tranzacţii încă din anul 1864.

10


FINANCIAL PLAZA

Bucharest Financial Plaza este locat! lâng!

palatul C.E.C.

Este o cl!dire modern! de birouri ce ofer! o

suprafa"! util! de 30.000 m%, distribuit! pe

18 etaje.

Parcarea subteran! amenajat! pe 3 etaje o-

fer! 160 de locuri de parcare. Cl!direa este

situat! pe Calea Victoriei #i a fost inaugurat!,

dup! trei ani de construc"ie, în anul 1997.

Cu cei 83 de metri ai s!i, Financial Plaza este

una dintre cele mai înalte cl!diri de birouri din

Bucure#ti. Privit! dinspre râu, cl!direa este

mult mai înalt! decât cele din jur.

11


ATENEUL ROMÂN

Ateneul Român a fost construit între anii 1885 şi 1888. Auditoriul are o capacitate de

aproape 800 de locuri. Printre artiştii care au participat la spectacole pe această

scenă se numără George Enescu, Dinu Lipatti, Maurice Ravel, David Oistrakh şi Yehudi

Menuhin.

12


CASA PRESEI LIBERE

Clădirea a fost ridicată între anii 1949 şi 1956 sub numele de "Casa Scânteii". Ea seamănă

ca înfăţişare cu Universitatea din Moscova. În prezent, clădirea găzduieşte ziare

şi televiziuni independente.

13


OPERA NAŢIONALĂ BUCUREŞTI

Opera Naţională Bucureşti este cea mai mare operă naţională, dintre cele patru existente.

Ea a fost fost înfiinţată în 1919. Opera Naţională este găzduită în acestă clădire

din 1954.

14


UNIVERSITATEA

Universitatea a fost înfiinţată în anul 1694 sub numele de Academia Sfântul Sava. La

începuturi, cursurile celor două specializări, Teologie şi Filosofie, erau ţinute în limba

greacă. Astăzi, universitatea este formată din 19 facultăţi cu peste 30.000 de studenţi.

15


BANCA NAŢIONALĂ

Banca Națională a României a fost înfiinţată în anul 1880. Aceasta se află pe Strada

Lipscani, în apropierea Financial Plaza. În anul 2000, clădirea a fost complet renovată.

Banca găzduieşte şi Muzeul Băncii Naţionale a României. Vizitatorii trebuie să

se inregistreze în prealabil la adresa de e-mail vizitare@bnro.ro.

16


SALA PALATULUI

Sala Palatului a fost construită între anii 1959 şi 1960, aflându-se în spatele Muzeului

Naţional de Artă. Sala principală are o capacitate de 4.000 de locuri. Artişti internaţionali

susţin cu regularitate spectacole aici.

17


SHOPPING

În afară de miciile prăvălii şi buticuri, în Bucureşti

veţi găsi şi numeroase centre comerciale.

Ele sunt construite după modelul celor din

Vestul Europei şi America.

Singurele lucruri de care aveţi nevoie pentru a

profita de chilipiruri sunt mult timp şi

"mărunţişul" necesar.

18


MUZEE

2


MUZEUL NAŢIONAL AL

ŢĂRANULUI

Muzeul Naţional al Ţăranului Român este una

dintre cele mai impresionante instituţii de acest

gen din întreaga Europă. În anul 1996 i s-a acordat

premiul de Muzeu European al Anului.

O notă particulară acestui muzeu este "casa în

casă" care oferă vizitatorului perspective cu totul

noi.

20


MUZEUL NA$IONAL AL SATULUI

Muzeul Satului din Bucure#ti a fost fondat în anul 1936 de c!tre Dimitrie

Gusti, Victor Ion Popa #i Henri H. Stahl.

Muzeul se afl! într-una dintre multele oaze verzi ale ora#ului. În numeroasele

case amenajate aici sunt reprezentate via"a #i tradi"iile întregii

"!ri.

Muzeul este amplasat pe malul lacului Her!str!u, având peste

100.000 m% .

21


Aici veţi găsi nu numai case de locuit din diferite

regiuni ale ţării, dar şi numeroase mori de vânt şi

fantastice biserici din lemn.

22


Majoritatea caselor dispune de dotările originale.

Într-o mică plimbare puteţi vedea cum

trăiau oamenii de odinioară.

Clădirile prezente nu sunt replici, ci actualele

case din respectivele zone.

23


MUZEUL NAŢIONAL GEORGE

ENESCU

Muzeul Naţional George Enescu este găzduit de fastuosul Palat Cantacuzino. Monumentul

istoric a fost construit între anii 1901 şi 1903 de către Gheorghe Grigore Cantacuzino.

Muzeul a fost infiinţat în anul 1956.

24


MUZEUL NAŢIONAL DE ARTĂ

Fostul Palat Regal din Bucureşti, finalizat în anul 1937, găzduieşte în prezent Muzeul

de Artă Naţional al României. În timpul Revoluţiei din anul 1989, muzeul a fost incendiat,

iar în anul 2002 a fost redeschis.

25


MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE

Muzeul Naţional de Istorie a României îşi are sediul pe Calea Victoriei, în fostul Palat

al Poştelor. Aici, istoria română este redată din preistorie şi până în prezent. În apropiere

se află şi Muzeul Filatelic.

26


MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE

NATURALĂ

Fondat în anul 1834, Muzeul Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa" a fost a-

menajat între anii 1893 şi 1944 de către directorul său din acel timp, Grigore Antipa.

Între anii 2009 şi 2012, clădirea a fost renovată şi modernizată. Muzeul cuprinde trei

zone de vizitare, în care se prezintă frecvent şi expoziţii temporare.

27


MUZEUL SPORTULUI

Muzeul Sportului din Bucureşti are o istorie frământată. A fost înfiinţat în anul 1971 şi

închis în 1979. Muzeul se află în apropierea Arcului de Triumf şi este deschis pentru

vizitatori din anul 1994.

28


CENTRUL VECHI

3


CENTRUL VECHI AL ORAŞULUI

"Micul Paris", cum mai este numit Bucureştiul, este caracterizat de

multitudinea de cafenele şi uriașele zone pietonale. Pe vreme bună,

vizitatorii se pot relaxa la terasele comode din fața localurilor.

Pasajul Macca-Villacrosse, ilustrat pe verso, poate fi vizitat şi pe vreme

rea. În pasajulul acoperit cu sticlă, care a fost construit în anul

1891, se găsesc mai multe cafenele şi restaurante. Pasajul Macca-

Villacrosse face legătura dintre Calea Victoriei şi Strada Lipscani.

30


CARU CU BERE

Multe baruri şi restaurante din Centrul Vechi vă oferă posibilitatea de a vă relaxa în

aer liber. Unul dintre faimoasele hanuri din Bucureşti, Caru Cu Bere, este cea mai

veche berărie din oraş, dotată și cu o terasă mare în faţa lui. Rădăcinile istorice ale

localului datează din anul 1879.

31


Dup! ce ve$i trece pragul localului nu ve$i mai

conteni a fi uimi$i. Cu ajutorul plac!rii elaborate

a pere$ilor #i a designului opulent al spa$iului

interior, ve"i c!l!tori înapoi în timp. Restaurantul

serve#te preparate excelente din

buc!t!ria regiunii. Trebuie s! vizita$i neap!rat

acest restaurant!

În 2013, restaurantul Caru cu Bere a fost

ales cel mai bun restaurant din Romania.

32


HANUL LUI MANUC

Hanul lui Manuc se află lângă Curtea Veche, fosta reşedinţă a domnitorului Vlad Ţepeş.

Hanul a fost construit în anul 1808. De la începutul secolului al 19-lea și până în

prezent, curtea este un loc popular de întâlnire, atât pentru turşti cât și pentru localnici.

Hotelul din incintă este în curs de renovare.

33


ISTORIE

4


Documentul Principelui Radu, care

ridic! Bucure"tiul la rang de

re"edin#! domneasc!.

BUCURE#TI

Exist! multe legende despre întemeierea ora#ului. O legend! vorbe#te

despre un cioban numit Bucur. Alte legende îl numesc pe regele

get Dromichaites fondator. În realitate îns!, Bucure#tiul a fost

men$ionat pentru prima oar! la data de 20 septembrie 1459. Documentul

a fost semnat de nimeni altul decât Vlad (epe#. El s-a semnat

cu numele de Dracula. Acesta a fost numele s!u de prin", tat!l

lui fiind Vlad Dracul iar el Dracula, fiul lui Dracul. Dup! ce domnitorul

Radu a ridicat Bucure&tiul la rang de re&edin$! domneasc! la data

de 14 octombrie 1465, Târgovi#tea #i Bucure#tiul au schimbat a-

ceast! titulatur! în mod repetat între ele.

35


Sus: Bucure&ti 1717

Stânga: Marele Foc, 1847

Dreapta: Capitularea ora#ului în fa"a imperiului

Austriac, 1789

36


Sus: Intrarea lui Carol I în Bucure&ti la

10. Mai 1866

Stânga: Revolu"ia, 1848

Dreapta: Expozi"ia Na"ional!, 1906

37


BISERICA CURTEA VECHE

Biserica Sfântul Anton se află în imediata vecinătate a Curții Vechi. Lăcașul de cult a

fost înfiinţat în anul 1545. Până în anul 1842, toţi domnitorii Valahiei au fost miruiți aici.

Biserica este cea mai veche clădire păstrată din Bucureşti.

38


INFORMA!II

5


TRANSPORTUL PUBLIC

Gara principală din Bucureşti este în același timp și cea mai mare din ţară. Bucureşti

Nord, pe scurt Gara de Nord, este un terminal cu 14 linii. A fost construită între anii

1868 şi 1872. Toate trenurile internaţionale cu destinația București ajung aici. Liniile

de Metrou M1 şi M4 dispun de stații sub gară.

40


SECTORUL 1

Aviatorilor, Avia$iei, B!neasa, Bucure&tii Noi,

D!m!roaia, Domenii, Doroban$i, Floreasca,

Gara de Nord, Grivi$a, Pajura, Pipera,

Prim!verii, Victoriei

SECTORUL 2

Colentina, Iancului, Pantelimon, Tei

SECTORUL 3

Balta Alb!, Centru Civic, Dude&ti, Titan, Vitan

SECTORUL 4

Berceni, Olteni$ei, Timpuri Noi, V!c!re&ti

SECTORUL 5

Cotroceni, Ferentari, Rahova

SECTORUL 6

Crânga&i, Drumul Taberei, Giule&ti, Militari

41


REŢEAUA DE TRAMVAIE

Reţeaua de tramvaie este formată din 25 de linii, cu o lungime totală de 143 km. În

27 decembrie 1872 a intrat în funcțiune primul tramvai tras de cai, fiind un reper al

oraşului până în anul 1929. Reţeaua de tramvaie s-a dezvoltat de atunci continuu.

42


Pe internet g!si"i harta aici.

43


AUTOBUZE

Reţeaua de autobuze din Bucureşti este bine dezvoltată. Există peste 1.000 de autobuze

şi 121 de staţii acoperind o reţea de 1.374 km. Există trei tipuri de linii în Bucureşti:

linii intraurbane, periferice și expres.

44


TROLEIBUZE

Troleibuzele bucureștene au intrat în funcțiune deja din noiembrie 1949. La momentul

actual, peste 300 de trolee circulă pe aceeași rețea. Troleele care sunt împărțite în

patru depouri sunt o alternativă ecologică.

45


Pe internet g!si"i harta aici.

46


METROU

Sistemul de metrou din Bucureşti consistă din 4 linii case se întind pe o distanţă de

aproximativ 70 de km şi 45 de staţii. Construcţia primei linii a început în 1976 şi primul

metrou a fost pus în funcţiune în 1979.

47


Pe internet găsiți harta aici.

48


HOTELURI

Bucureştiul vă oferă hoteluri pentru fiecare buzunar şi categorie. În aceasă secţiune

am descris doar un hotel, Hotelul Novotel Bucharest City Centre. Acesta este situat

în centrul oraşului, permiţând turiştilor accesul la principalele atracţii pe jos.

49


HOTEL NOVOTEL BUCURE!TI CITY CENTRE

Hotelul este potrivit atât pentru c!l!torii de afaceri cât &i pentru cele

cu familia sau doar pentru un sejur de weekend. Fa"ada istoric! este

o r!m!#i"! a Teatrului Na"ional, inaugurat în anul 1852 #i distrus de

un incediu în anul 1944. În septembrie 2006 a fost inaugurat aici primul

hotel Novotel din România.

Combina$ia dintre fa"ada clasic! #i structura modern! din sticl! îi

confer! cl!dirii un aspect impresionant.

Hotelul este dotat cu un centru Wellness cu o sal! de fintess complet

echipat!, baie de aburi, piscin!, centru de masaj #i Power Plate.

Dotat cu 8 s!li de conferin"e #i un auditoriu cu 280 de locuri, Novotel

se preteaz! pentru conferin$e de orice fel.

Accesul la internet prin Wi-Fi este gratuit. Hotelul dispune #i de o parcare

subteran!.

Hotel Novotel Bucure"ti City Centre

Calea Victoriei 37B Sector 1

010061#Bucure"ti

Tel#+40 21 308 85 00

E-mail#H5558@accor.com

50


TURUL ORAȘULUI

Bucharest Greeters este o organizație de voluntari ce face parte din "global greeter

networks" şi care vă va ajuta să exploraţi oraşul. Echipa este formată din voluntari ce

oferă vizitatorilor turul propriului lor oraș.

51


Bucure#tiul este un ora# foarte activ care nu doare niciodat!. Dac! dori"i

s! descoperi$i autenticitatea metropolei dar s! v! &i abate$i de la traseele

turistice, atunci îl pute"i contacta pe unul dintre voluntarii Bucharest

Greeters. Ca #i vizitator ve"i descoperi secretele ora#ului, secrete

spuse normal doar de cei mai buni prieteni.

Fiecare turist va participa împreun! cu Bucharest Greeter-ul "lui" la un

tur personalizat al ora#ului. Ve$i vizita &i experimenta ceea ce v! intereseaz!:

loca$ii culturale, cl!diri istorice, parcuri, centre comerciale, cartiere

periferice, cultur! contemporan!, mâncare tradi"ional! #i folclorul

românesc.

Pentru a rezerva un "Bucharest Greeter", trebuie doar s! completa"i un

formular de pe site-ul lor. Ulterior se va alege un ghid potrivit intereselor

dumneavoastr! individuale care va face cu dumneavoastr! un tur de

circa 2-3 ore.

Atunci când apela$i la cei de la Bucharest Greeters, ajunge$i în Bucure#ti

ca #i turist dar pleca$i ca #i prieten. Pentru noi, a fost minunat s!

întâlnim o persoan! din partea locului cu care s! stabilim exact ruta optim!

pentru cartea noastr!.

Cu Bucharest Greeters ve$i tr!i experien$a bucure&tean! ca un insider!

www.bucharestgreeters.ro

52


BIROURI DE TURISM

Lista birourilor internaţionale de informare turistică ale României.

Dacă plănuiţi să plecaţi într-o excursie vă rugăm să apelaţi cu

încredere la aceste birouri.

Veți beneficia de recomandări utile pentru călătoria dvs. și informații

specifice.

53


AUSTRIA

Romanian Tourist Office

Opern Ring 1, Scara R,

Etajul 4, Camera 404

1010 Viena

Tel: +43 (1) 317-31-57

Fax: +43 (1) 317-31-574

E-mail: Rumaenien@aon.at

www.rumaenien-info.at

FRANŢA

Office de Tourisme de Roumanie

7, Rue Gaillon

75002 Paris

Tel: +33 (1) 40-20-99-33

Fax: +33 (1) 40-20 99-43

E-mail: info@GuideRoumanie.com

www.GuideRoumanie.com

GERMANIA

Romanian Tourist Office

Reinhardtstraße 47

10117 Berlin

Tel: +49 (30) 400-55-904

Fax: +49 (30) 400-55-906

E-mail: info@rumaenien-tourismus.de

www.rumaenien-tourismus.de

ITALIA

Turismo della Romania

Via Torino 95, Galleria Esedra

00184 Roma

Tel: +39 (6) 488-02-67

Fax: +39 (6) 4898-62-81

E-mail: office@romania.it

www.Romania.it

MAREA BRITANIE

Romanian Tourist Office

12 Harley Street

Londra

W1G 9PG

Tel: +44 (207) 224-36-92

E-mail: romaniatravel@btconnect.com

www.RomaniaTourism.com

POLONIA

Ośrodek informacji Turystycznej Rumunii

Krakowskie Przedmieście 47/51

00-071 Varsovia

Tel / Fax: +48 (22) 826-40-10

E-mail: info.rumunia@wp.pl

RUSIA

Romanian Tourist Office

Masfilmovskaya Street 35,

Office 313

119330, Moscova

Tel: +7 (499) 143-87-65

Fax: +7 (499) 143-86-72

E-mail: info@romaniatravel.ru

www.RomaniaTravel.ru

SPANIA

Romanian Tourist Office

Calle Alcántara 49-51

28006 Madrid

Tel: +34 (91) 401-42-68

Fax: +34 (91) 402-71-83

E-mail: oficina@RumaniaTour.com

marina@rumaniatour.com

www.RumaniaTour.com

SUA

Romanian Tourist Office

355 Lexington Avenue, 8th Floor

New York

NY 10017

Tel / Fax: +1 (212) 545-8484

E-mail: Info@RomaniaTourism.com

www.RomaniaTourism.com

54


SFÂRŞIT

Această carte a fost scrisă cu sprijinul Biroul de turism al României

din Viena și cu ajutorul personalului local de la Bucureşti.

55


Rudolf J. Strutz

Autor #i Fotograf

NOTE

Bucure#tiul este o metropol! vibrant! &i

interesant!. Frapante sunt vastele spa"ii

verzi unde te po$i relaxa oricând. Precum

#i în alte ora#e Europene mari, conducerea

unui automobil poate fi o experien$!

de neuitat. Din fericire, re$eaua de transport

public este foarte bine dezvoltat! iar

dac! ve"i alege un hotel din centrul ora#ului,

ve"i putea explora majoritatea atrac"iilor

pe jos.

Centrul ora#ului ofer! nenum!rate cafenele

#i restaurante, dar #i o multitudine de

atrac"ii turistice &i muzee. Dac! dori"i s!

petrece"i câteva zile în Bucure#ti, v! sf!tuim

s! explora$i ora&ul împreun! cu un

ghid local. În sec$iunea de servicii a prezentei

c!r$i am descris un astfel de ofertant

de servicii care este de recomandat.

În acest eBook am încercat s! ofer câteva

impresii asupra acestei metropole. Este

posibil s! lipseasc! anumite obiective turistice

dar aceasta nu înseamn! c! nu

mai exist! multe alte loca$ii în Bucure&ti

care sunt demne a fi amintite &i vizitate.

SURSE

Fotografiile mijloacelor de transport în

comun precum #i h!r"ile au fost ob"inute

de la companiile locale de transport.

TEXTE

Versiune limba german! #i englez!:

Rudolf J. Strutz

Versiune limba român!:

Vlad E. Ani"ei #i Vlad Popa

IMPRESII

Rudolf J. Strutz

1100 Viena

rsvienna@gmail.com

jr-design.net

auvi.me

56


DREPTURI DE AUTOR

© Auvi - Rudolf J. Strutz - 2015

Cartea a fost redactat! în conformitate cu Creative Commons:

Utilizare denumiri - Necomercial - F!r! prelucrare - Transmitere

licen"iat! în acelea#i condi"ii.

Toate siglele #i denumirile se utilizeaz! exclusiv în scop informativ,

o utilizare în afara prezentului eBook va fi clarificat! de

comun acord cu titularii lor.

Prezentul eBook se pune la dispozi"ie cu titlu gratuit.

57

More magazines by this user