Views
2 years ago

Cui i-e fric\ de Nicoleta Esinencu? - Suplimentul de Cultura

Cui i-e fric\ de Nicoleta Esinencu? - Suplimentul de Cultura

Cui i-e fric\ de Nicoleta Esinencu? - Suplimentul de

SCRISOARE PENTRU MELOMANI„Mic ghid practic pentru melomanulinternaut“ de VictorEskenasy, pag. 13CRONIC| DE FILM„Te ur\sc, Doamne, ca [i cum aiexista!“ de Iulia Blaga, pag. 141.50 lei15000 lei vechiNr. 39 • 20-26 august 2005 • S|PT|M~NAL REALIZAT DE EDITURA POLIROM {I „ZIARUL DE IA{I“ • APARE S~MB|TA • E-MAIL: supliment@polirom.roLIBERUL ARBITRU„Scosul tricoului la fotbalistulrom=n“ de Sorin Stoica, pag. 15Citi]i-ne online lawww.polirom.ro/supliment.htmlJazz la ceaun - La doipa[i de LindenfeldAdriana Babe]i [i Ioan T. Morar relateaz\de la Festivalul Interna]ional de Jazz de la G\r`naPAGINILE 2, 4Peter Greenaway a `ncercat s\ „trezeasc\ “ publicul de la Festivalul ANONIMUL:„Eu cred c\ Româniaeste o ]ar\ invizibil\ “Coresponden]e de Iulia Blaga [i R\zvan }upaPAGINA 3C\r]ilecopil\riei~n acest num\r:Ada Milea,Luiza Vasiliu,Simona Popescu,T.O. Bobe,Claudiu KomartinPAGINILE 10, 11Cui i - e fric\de NicoletaEsinencu?Am senza]iac\ poate voimai fi, dac\am baft\, poetInterviu cu Emil Brumaru„Ar fi trebuit s\ debutez, cu Versuri deadolescent, prin 1965-’66… Era imposibil…Poezia o consideram ca pe o form\,singura de care eram `n stare s\ m\folosesc, de sinceritate… de sinceritatedus\ la limit\, peste limit\… Condi]ia,pe atunci, fiind s\ bagi [i ceva cu Partidul,am suferit ca boul c\ nu voi publicaniciodat\…“PAGINILE 8, 9Am citit un comentariu al domnului TudorOctavian despre pavilionul României la Bienalade la Vene]ia. Domnia sa e oripilat cao domni[oar\ de pension de „versurile“ (defapt, un monolog dintr-o pies\ de teatru)dedicate Europei [i României de NicoletaEsinencu din Chi[in\u... Nu ascund faptulc\ prefer s\ fiu reprezentat `n Europa fie [ide ni[te simple `njur\turi dec`t de versuricu panselu]e [i flutura[i, de ]\rani `mbr\ca]ila comand\ cu ii [i cu i]ari, de albume o-magiale despre eterna [i fascinanta Românie...Numai c\ acolo unde se sup\r\ românulverde, uite c\ nu s-a sup\rat Europa,pe banii ei, care i-a dat o burs\ de doi aniscriitoarei Nicoleta Esinencu. Piesa de teatruincriminat\ e chiar rodul acelei burse.„Homepage, sweet home“de Florin L\z\rescu `n PAGINA 5Matei Bejenaru desprepolemicile iscate `n pres\privind PavilionulRomâniei la Bienalade la Vene]iaPAGINA 12

„ Ave]i o cultur\ tare mimetic\“ - Suplimentul de Cultura
„Arta nu e interzis\ nim\nui, dar nici dat\ porcilor“ - Suplimentul de ...
Anul II, Nr. 7(9), Iunie 2012 - Revista de Cultura Universala Regatul ...
Recomand[ri pentru `ngrijirea p[rului cre\ J u l i a n n e M o o r e
11-12 - 2005 Târgu Mureş De ce iubim bărbaţii - Vatra
Câinele de vânătoare Primul an, primii pași Selecția la ... - AGVPS
Moțiunea de cenzură și desemnarea lui Victor Ponta ... - CityNews
Re vist a Na Ţ io nală d e V ână t o are şi P escuit Spo r tiv - AGVPS
GEORGE BACIU – PURTĂTOR DE TAINICE - Oglinda literara
PARTEA I - Centru E-learning de Instruire al Resurselor Umane din ...
Confesiuni-Nr-2-1 - Centrul Municipal de Cultură „Constantin ...
Confesiuni-Nr-4 - Centrul Municipal de Cultură „Constantin Brâncuşi”