Demomanual i PDF format

ddt.se

Demomanual i PDF format

Boka en leverantörsfaktura

Öppna menyn genom att klicka på den.

Klicka på och välj .

Formuläret ”Lev. Bokning” öppnas (se bild 12).

10

Du skall nu boka en faktura från TS Grossisten på 8.600 kr.

Fakturadatum är den 3 mars och fakturanummer 4563.

Markören står i fältet Lev Id och du kommer att söka fram

leverantören på hans namn.

Tryck två gånger så att markören flyttas till fältet .

Du vet att leverantören heter TS Grossisten.

Skriv TS i fältet ”namn” och låt gångertecknet vara kvar

TS. Har tecknet försvunnit, sätt dit det igen efter TS genom att

trycka på gångertangenten.

Tryck på och du får upp första träffen. Där kom

vår leverantör fram. Du kan bläddra mellan träffarna med

Page Up - Page Down.

Tryck på så flyttas markören till fältet

Ange 4563 som är vår leverantörs fakturanummer.

Tryck , ange i fältet (9x-03-03).

Tryck och bekräfta uppgifterna tills du hamnar i fältet

Fakt. Belopp.

Ange fakturans totala belopp, , tryck .

Kontrollera att momsen är rätt räknad, .

Bekräfta genom att trycka på .

Bild 12

Similar magazines