26.09.2013 Views

H01-1.MANUAL F45.pdf - KAMA Fritid

H01-1.MANUAL F45.pdf - KAMA Fritid

H01-1.MANUAL F45.pdf - KAMA Fritid

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

®<br />

®<br />

Installation och<br />

användarinstruktion<br />

fiamma.com<br />

POLAR WHITE<br />

TITANIUM<br />

250<br />

280<br />

300<br />

350<br />

400<br />

450<br />

FIAMMASTOR<br />

A0\IS\98690-711 rev.E


2<br />

Paketets innehåll<br />

M6x50<br />

®<br />

120 mm<br />

®<br />

4x<br />

M6<br />

M6x50<br />

Standard 250 400<br />

80 mm<br />

M6<br />

1x<br />

M6x50<br />

S<br />

1x<br />

®<br />

®<br />

1x<br />

RAFTER<br />

Optional 250 350<br />

Standard 400 450<br />

M6<br />

400 mm<br />

M6x50<br />

M6<br />

120 mm<br />

2x 1x 2x<br />

1x<br />

Standard<br />

2x<br />

M6<br />

1x<br />

Standard 450<br />

För användning av denna markis på bästa sätt,<br />

läs användarmanualen noga samt ha de nära<br />

tillhands för framtida behov.


Installations Instruktion<br />

Installationen bör göras av kvalificerade<br />

husvagn/husbilsåterförsäljare/serviceverkstäder<br />

2. Kontrollera väggen på fordonet och verifiera<br />

positionen för de förstärkta punkterna på väggen<br />

eller kontakta din återförsäljare för fordonet.<br />

3. Efter att ha hittat de förstärkta punkterna I<br />

väggen, välj lämpligt monteringsfäste.<br />

4. Markera fästpunkterna på utsidan av väggen på<br />

fordonet (Fig.A) Ha i åtanke att pga. kraften när<br />

supportarmarna vevas ut och in är det väldigt<br />

viktigt att ni fäster monteringsfästena bakom<br />

klistermärkena som heter SUPPORT på<br />

markisboxens baksida. Det är viktigt att<br />

monteringsfästena sitter rakt.<br />

5. Före borrning, se till att det inte är några hinder i<br />

vägen på insidan eller I väggen. (t ex Elkablar,<br />

gasolrör m m)<br />

6. Skruva fast monteringsfästena, men var<br />

försiktig så ni inte drar låsbulten för hårt mot<br />

fästena. (Fig.B)<br />

7. Placera markisen på fästena och fäst dem som<br />

visas på bilden (Fig.C)<br />

®<br />

® 3


4<br />

Standard installation<br />

HALTERUNGEN<br />

BRACKETS<br />

SUPPORTS<br />

ESTRIBOS<br />

STAFFE<br />

®<br />

®<br />

S<br />

SUPPORT SUPPORT SUPPORT<br />

d<br />

Vid installation av markisen, kontrollera att<br />

monteringsfästena hamnar vid “SUPPORT”<br />

klisterlapparna på baksidan av boxen.<br />

d<br />

d<br />

d<br />

S<br />

Standard


NO<br />

NON NEIN<br />

-L<br />

SIKAFLEX<br />

OK<br />

SIKAFLEX<br />

Om väggen på fordonet inte är helt rakt,<br />

placera då något lämpligt mellan<br />

monteringsfästet och väggen för att få det<br />

rakt. (se ovan)<br />

®<br />

® 5


6<br />

Vi rekommenderar att alltid<br />

använda 3 monterinsfästen<br />

när man installerar markiser:<br />

Det är absolut nödvändigt för<br />

en säker installation vid<br />

längder från 400cm,<br />

®<br />

250 300<br />

120 mm 80 mm<br />

DUAL SHOCK-ABSORBER<br />

PATENT PENDING<br />

®<br />

d<br />

d<br />

= =<br />

120 mm<br />

18-58 mm 18-58 mm<br />

350 400<br />

120 mm 80 mm 120 mm<br />

DUAL SHOCK-ABSORBER<br />

PATENT PENDING<br />

d<br />

150-300 mm 150-300 mm<br />

450<br />

d<br />

d<br />

= =<br />

400 mm 120 mm 400 mm<br />

DUAL SHOCK-ABSORBER<br />

PATENT PENDING<br />

30-240 mm<br />

d<br />

= =<br />

DUAL SHOCK-ABSORBER<br />

PATENT PENDING<br />

d<br />

DUAL SHOCK-ABSORBER<br />

PATENT PENDING<br />

DUAL SHOCK-ABSORBER<br />

PATENT PENDING<br />

d<br />

30-240 mm


A<br />

C<br />

Ø 6.5 mm<br />

Monteringsfästena har<br />

två skruvhål. För<br />

installation av markis<br />

är endast 1 skruv<br />

(ingår I paketet)<br />

nödvändig.<br />

B M6x50 M6<br />

SIKAFLEX<br />

1 2<br />

3<br />

Ø 5.2 mm<br />

M5x12<br />

4<br />

SIKAFLEX<br />

M5<br />

®<br />

5<br />

8<br />

®<br />

10<br />

7


8<br />

Extra Monteringsfästen<br />

®<br />

T<br />

T<br />

T<br />

T<br />

®<br />

+<br />

+<br />

+<br />

+<br />

+<br />

175 mm<br />

80 mm<br />

C<br />

B<br />

F<br />

D<br />

B<br />

T+B<br />

T+C<br />

T+B+D<br />

T+F


U<br />

15°<br />

U<br />

Y<br />

30°<br />

+<br />

+<br />

+<br />

B<br />

B<br />

R<br />

C<br />

U+B<br />

U+C<br />

Y+B<br />

®<br />

®<br />

9


10<br />

®<br />

Adapters T installation<br />

HALTERUNGEN<br />

BRACKETS<br />

ETRIERS<br />

ESTRIBOS<br />

STAFFE<br />

®<br />

T+B<br />

SUPPORT SUPPORT SUPPORT<br />

A<br />

d<br />

DUAL SHOCK-ABSORBER<br />

PATENT PENDING<br />

d<br />

d<br />

d<br />

d<br />

= =<br />

Ø 6.5 mm<br />

d<br />

DUAL SHOCK-ABSORBER<br />

PATENT PENDING<br />

T


B M6<br />

C<br />

1<br />

2<br />

M6x65 T+D<br />

SIKAFLEX<br />

10<br />

3<br />

4<br />

M5x12<br />

Ø 5.2 mm<br />

M5<br />

T+D+B<br />

M6x50<br />

®<br />

10<br />

Ø 6.5 mm<br />

M6<br />

SIKAFLEX<br />

5<br />

®<br />

8<br />

11


12<br />

®<br />

Adapters R installation<br />

1<br />

Max 25÷30 cm<br />

2<br />

3<br />

®<br />

Ø4mm<br />

5,2x25<br />

Ø5mm<br />

R<br />

SIKAFLEX<br />

4<br />

5<br />

Ø 6.5 mm<br />

M6x50<br />

SIKAFLEX<br />

R<br />

10


Användarinstruktioner<br />

Fig.1: För att undvika onödig påfrestning på markisen och på<br />

fordonets vägg, så bör man fälla ner stödben efter ca 1m.<br />

Fig. 2: Ta ut benen ur frontprofilen som visas på bilden<br />

Fig. 3: Dra ut benet<br />

Fig. 4: Sänk stödbenet som det visas på bilden.<br />

Fig. 5: Efter att markisen är fullt utrullad, justera stödbenen till<br />

önskad höjd.<br />

Fig. 6: För att undvika att markisen lyfter av oväntad vind, är det<br />

nödvändigt att säkra markisen med medföljande tältpinnar. Vi<br />

rekommenderar också att ni använder ett stormkit (t.ex. Tie<br />

Down kit)som säkrar hela markisen vid kraftiga vindar.<br />

Fig. 7: Vill man fästa stödbenen mot fordonets vägg sätt<br />

fötterna I fästena mot väggen dessa skall sitta på förstärkta<br />

platser på väggen. (kräver installation av fästen mot vägg)<br />

Fig. 8: Vi påminner om att markisen är ett solskydd, vid regn,<br />

snö eller storm. Bör markisen rullas in. Annars vid regn så ta<br />

följande försiktighetsåtgärd: sänk ett utav stödbenen så att<br />

vattnet kan rinna av samt placera en extra överliggare som det<br />

visas på bilden (ej inkluderad i alla längder)<br />

Fig. 9: Var observant när du vevar in markisen att den vevar in<br />

ordentligt: när den gör det, så syns inte de röda indikatorerna I<br />

frontprofilen.<br />

En skadad väv tillåter inte markisen att vevas in ordentligt.<br />

Använd aldrig markisen med ett skadat tak<br />

Tvätta takväven med ett skonsamt rengöringsmedel.<br />

Vid problem, vänligen kontakta din närmaste återförsäljare eller<br />

adressen på sista sidan.<br />

NOTERA!!<br />

Vi påminner om att markisen är designad att skydda<br />

för sol, och inte för regn, snö eller vind. Vid sådana<br />

förhållanden rekommenderar vi att ni vevar in<br />

markisen.<br />

®<br />

®<br />

13


14<br />

®<br />

Användarinstruktioner<br />

®<br />

1m<br />

För att undvika onödig<br />

påfrestning på markisen och<br />

på fordonets vägg, så bör<br />

man fälla ner stödbena efter<br />

ca 1m.<br />

1


2 3<br />

4<br />

5<br />

®<br />

®<br />

A<br />

15


6<br />

16<br />

Installation av Stormsäkringsband<br />

7<br />

®<br />

5x30 mm<br />

SIKAFLEX<br />

®<br />

Ø10mm<br />

TIE DOWN KIT PLUS<br />

98655-128 OPTIONAL<br />

Installation av Vägg monteringsfästen<br />

1 2 3


Installation av Spännarm (ej inkluderad I alla längder)<br />

8<br />

RAFTER PRO<br />

03616A01- OPTIONAL<br />

RAFTER<br />

98655-087<br />

OBS: vi rekommenderar att ni använder<br />

Tension Rafter Pro tillfälligt bara.<br />

®<br />

®<br />

17


9<br />

18<br />

®<br />

®<br />

A<br />

B<br />

C<br />

Markisen är öppen. Den<br />

röda detaljen är synlig<br />

Markisen är på väg att<br />

stängas. Den röda<br />

detaljen är synlig<br />

När markisen är helt<br />

stängd så syns inte den<br />

röda detaljen. Markisen<br />

är nu korrekt stängd.<br />

Markisen rullar lätt utan<br />

problem.


Problemlösning<br />

FIAMMA MARKISER LÄMNAR VÅRT LAGER<br />

EFTER NOGGRANNA KONTROLLER. DOCK,<br />

ÖVER EN LÄNGRE TID, KAN VISSA<br />

AVIKELSER SKE. NEDAN I DETTA<br />

DOKUMENT FINNS EN LISTA MED EXEMPEL.<br />

ENDAST FÖR DESSA REKOMENDERAR VI<br />

HUR MAN SKA GÖRA. VI FÖRESLÅR ATT NI<br />

TAR KONTAKT MED ER FIAMMA<br />

ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR MER ALLVARLIGA<br />

PROBLEM.<br />

F45 ti 350<br />

DELUXE GREY<br />

S/N : 9000000<br />

F 701732<br />

A00<br />

Vid problem, vänligen lämna detta nummer<br />

till din FIAMMA återförsäljare<br />

DUAL SHOCK-ABSORBER<br />

PATENT PENDING<br />

®<br />

DUAL SHOCK-ABSORBER<br />

PATENT PENDING<br />

®<br />

19


20<br />

PROBLEM 1. JUSTERA SPÄNNARMAR<br />

FIMMA MARKISER LÄMNAR LAGRET MED<br />

OPTIMERAD INSTÄLLNING. ARMEN KAN<br />

MED TIDEN SJUNKA NÅGOT AV<br />

ANVÄNDING OCH FÖRSLITNING .<br />

JUSTERA ARMEN SOM FÖLJANDE<br />

®<br />

13<br />

®<br />

A<br />

DUAL SHOCK-ABSORBER<br />

PATENT PENDING<br />

DUAL SHOCK-ABSORBER<br />

PATENT PENDING<br />

DUAL SHOCK-ABSORBER<br />

PATENT PENDING


®<br />

Skruva bult A för att justera armen.<br />

A<br />

A<br />

DUAL SHOCK-ABSORBER PATENT PENDING<br />

DUAL SHOCK-ABSORBER PATENT PENDING<br />

Se till att frontprofilen kommer ut horisontellt<br />

när markisen vevas ut.<br />

DUAL SHOCK-ABSORBER<br />

PATENT PENDING<br />

DUAL SHOCK-ABSORBER<br />

PATENT PENDING<br />

®<br />

DUAL SHOCK-ABSORBER PATENT PENDING<br />

®<br />

DUAL SHOCK-ABSORBER PATENT PENDING<br />

®<br />

®<br />

®<br />

®<br />

DUAL SHOCK-ABSORBER<br />

PATENT PENDING<br />

®<br />

DUAL SHOCK-ABSORBER<br />

PATENT PENDING<br />

®<br />

ok<br />

®<br />

®<br />

21


22<br />

PROBLEM 2. JUSTERING AV TAKVÄVEN<br />

JUSTERING AV RULLEN ”CAP PRESTO FIX”<br />

Alla FIAMMA markiser är ordentligt justerade,<br />

dock over en tid så kan takväven bli lös på<br />

sidorna och stängning av markisen kan bli trög.<br />

Endast för detta problem kan man justera rullen<br />

med hjälp av ”PRESTO FIX” (se bilderna) och<br />

takväven vill bli bra igen. Vi föreslår att ni<br />

använder reguleringen av rullen med försiktighet.<br />

®<br />

®<br />

B<br />

A C


PROBLEM – Frontprofilen går<br />

inte igen på motsatt sida av<br />

veven.<br />

Veva ut markisen helt.<br />

C<br />

Använd en skruvmejsel på<br />

roller reguleraren (se bild)<br />

A<br />

B<br />

C<br />

A<br />

B<br />

®<br />

A<br />

B<br />

®<br />

23


24<br />

®<br />

D<br />

®<br />

A<br />

B<br />

Hur man gör<br />

Roterar man huvudet A I en medsols riktning<br />

så kommer roller B att röra sig utåt (se bild)<br />

E<br />

A<br />

B<br />

C<br />

A<br />

B 1 2 3<br />

A<br />

Markisen stänger korrekt igen<br />

B<br />

C


PROBLEM 3.<br />

BYTA UT DUAL SHOCK-ABSORBERAREN<br />

Dual Shock absorberaren fungerar som en<br />

dämpare, och om den går sönder, kan man få<br />

skador på markisen.<br />

Veva ut markisen helt.<br />

DUAL SHOCK-ABSORBER<br />

13<br />

PATENT PENDING<br />

1<br />

DUAL SHOCK-ABSORBER<br />

PATENT PENDING<br />

2<br />

3<br />

13<br />

DUAL SHOCK-ABSORBER<br />

PATENT PENDING<br />

DUAL SHOCK-ABSORBER<br />

PATENT PENDING<br />

DUAL SHOCK-ABSORBER<br />

PATENT PENDING<br />

®<br />

DUAL SHOCK-ABSORBER<br />

PATENT PENDING<br />

®<br />

25


26<br />

®<br />

UNDERHÅLLS INSTRUKTIONER<br />

Alla våra Markiser är tillverkade I Italien och producerade enligt<br />

våra höga standarder. Bortsett från vår egen strikta kvalitets<br />

kontroll, så testar vi även vår väv kontinuerligt av oberoende<br />

kontrollanter för att säkerhetsställa kvaliteten på väven såsom<br />

hållbarhet mot vatten, färgen sitter kvar och hållbarheten mot<br />

föroreningar. För att kunna njuta av dessa produkter under en lång<br />

tid, även för många år efter inköp, ber vi er att notera dessa råd<br />

som följer:<br />

UNDERHÅLLS INSTRUKTION FÖR DIN MARKIS<br />

1. Enkla steg för att göra rent väven på markisen och ditt Privacy-Room<br />

Se till att din markis är helt torr och ren innan ni vevar in den. Eventuell fukt<br />

kan lämna fläckar på väven. Om du ändå måste stänga markisen medans<br />

väven är blöt, se till att öppna den inom 12 timmar och torka väven. Den<br />

mesta smuts är ytlig och kan enkelt rengöras med rent vatten och en trasa<br />

eller mjuk borste.<br />

Om väven är väldigt smutsig, kan ni tillsätta ett milt<br />

rengöringsmedel. OBS! använd inga starka kemiska rengöringsmedel på<br />

väven eller rengöringsmaskiner. Vi rekommenderar att inte använda<br />

markisen vid temperaturer under 0°C.<br />

2.Ytterligare information för konsumenten.<br />

Markiserna är gjorda med precision, men några egenskaper I materialet<br />

kan upplevas som felaktiga, detta beror på själva materialet och genom<br />

särskilda processer och förekommer trots att FIAMMA använder innovativa<br />

maskiner och produktionsmetoder.<br />

3. Följande egenskaper är inte grund för reklamation:<br />

För att garantera en perfekt kvalitet, vaxas eller lamineras väven ett flertal<br />

gånger. Under denna process, kan enstaka färgpigment röra sig och skapa<br />

små ljuspunkter i materialet. Dessa oegentligheter är tekniskt omöjliga att<br />

undvika, men påverkar inte ogenomträngligheten i väven. Tyget är därför<br />

helt hermetiskt, även i dessa fläckar.<br />

Under tillverkningen av materialet, kan små veck formas, som särskilt på<br />

ljusa tyger i motljus kan verka mörk. Ljusa ränder (de så kallade vita veck)<br />

är oundvikliga med dessa material.<br />

Med tiden kan vädret orsaka förändringa I färgen.<br />

®


GARANTI FIAMMA<br />

1. FIAMMA produkter har en garanti på 24 månader från inköpsdatum.<br />

2. Garantin gäller enbart produkten och inte möjliga skador orsakad av en<br />

felaktig användning. FIAMMA Garantin täcker skadeståndskrav som beror<br />

på defekta material eller produktionsfel.<br />

3. Garantin gäller inte I följande fall: naturligt slitage på produkten, om<br />

korrekta installationers instruktioner inte följts, I fall av försummelse eller<br />

felaktig användning, om icke original FIAMMA reservdelar har använts, om<br />

skadan kommer från transport av produkten med felaktig förpackning som<br />

inte godkänts av FIAMMA<br />

4. Om fordran är täckt<br />

av garantin, Förbehåller sig FIAMMA rätten att<br />

besluta om produkten skall repareras eller ersättas.<br />

5. Fodran bör lämnas till återförsäljaren där produkten köptes. Det är viktigt<br />

att alltid lämna följande information vid en skada: Serienummer på<br />

produkten, inköpskvitto (FIAMMA kan fråga efter en kopia) och en exakt<br />

beskrivning av de skadorna (tillsammans med några digitala bilder för att<br />

underbygga påståendet). I fall av oriktiga eller ofullständiga uppgifter,<br />

förbehåller sig FIAMMA rätten att avslå yrkandet.<br />

6. FIAMMA förbehåller sig rätten att begära återlämnande av produkten för<br />

at verifiera garantianspråk. Kostnaden och risker/försäkring av transport<br />

skall betalas av kunden. Om garanti begäran sedan verifieras kommer<br />

FIAMMA att betala för transporten, det vill säga, kostnaden för att sända<br />

och återsända produkten, samt kostnader för reparation/byte av delar. Om<br />

Garantianspråk inte godtas kommer kostnaden för reparation och utbyte av<br />

delen eller produkten, enligt vad som anges i förväg av kunden belastas<br />

kunden.<br />

®<br />

®<br />

27


28<br />

®<br />

Vid en retur vänligen se till att markisen är<br />

förpackad enligt följande: Hur man förpackar<br />

markisen i händelse av en retur:<br />

1 2<br />

3 4<br />

5 6<br />

®


ERSATZTEIL SPARE PARTS<br />

PIECES DETACHEES E RECAMBIOS RICAMBI<br />

D GB<br />

F I<br />

98655-145<br />

98655-153<br />

250 - 04292P250<br />

280 - 04292P280<br />

300 - 04292P300<br />

350 - 04292P350<br />

400 - 04292P400<br />

450 - 04292P450<br />

250 - 03197P250<br />

280 - 03197P280<br />

300 - 03197P300<br />

350 - 03197P350<br />

400 - 03197P400<br />

450 - 03197P450<br />

SAHARA EVERGREEN BORDEAUX<br />

DELUXE GREY<br />

BLUE OCEAN<br />

03158B01D<br />

03158L01D<br />

03158C01D<br />

03158D01D<br />

03158I01D<br />

01828P01D<br />

03158B01E<br />

03158L01E<br />

03158C01E<br />

03158D01E<br />

03158I01E<br />

01828P01E<br />

03158B01S<br />

03158L01S<br />

03158C01S<br />

03158D01S<br />

03158I01S<br />

01828P01S<br />

03158B01T<br />

03158L01T<br />

03158C01T<br />

03158D01T<br />

03158I01T<br />

01828P01T<br />

03158B01N<br />

03158L01N<br />

03158C01N<br />

03158D01N<br />

03158I01N<br />

01828P01N<br />

250<br />

280<br />

300<br />

350<br />

400<br />

450<br />

98655-134<br />

98655-151<br />

98655-121<br />

98655-083<br />

98655-757<br />

98655-050<br />

98655-143<br />

98655-056<br />

98655-452<br />

250 - 04977-250<br />

280 - 04977-280<br />

300 - 04977-300<br />

350 - 04977-350<br />

400 - 04977-400<br />

450 - 04977-450<br />

98655-709 (400)<br />

98655-185 (450)<br />

05577-01A<br />

05577F01A<br />

05577A01A<br />

}<br />

250<br />

280<br />

300<br />

450<br />

98655-149<br />

250 - 05106-01A<br />

280 - 05106-05A<br />

300 - 05106-02A<br />

05577-01-<br />

05577F01-<br />

05577A01-<br />

350<br />

400<br />

250<br />

280<br />

300<br />

450 }<br />

98655-147<br />

05106-03A<br />

}<br />

98655-141<br />

98655-131<br />

98655-448<br />

98655-117 98655-119<br />

98655-159<br />

98655-054<br />

98655-036<br />

250 - 400<br />

04461-14-<br />

98655-123 98655-124<br />

250 - 05106-01-<br />

280 - 05106-05-<br />

®<br />

POLAR WHITE<br />

250 450<br />

98655-138 98655-139<br />

300 - 05106-02-<br />

05106-03-<br />

}<br />

350<br />

400<br />

250 - 06177P250<br />

280 - 06177P280<br />

300 - 06177P300<br />

350 - 06177P350<br />

400 - 06177P400<br />

450 - 06177P450<br />

450<br />

98655-157<br />

®<br />

98655-123 98655-124<br />

29


30<br />

ERSATZTEIL SPARE PARTS<br />

PIECES DETACHEES E RECAMBIOS RICAMBI<br />

D GB<br />

F I<br />

®<br />

98655-209<br />

98655-155<br />

250 - 04292-02A<br />

280 - 04292-280<br />

300 - 04292-02B<br />

350 - 04292-02C<br />

400 - 04292-02G<br />

450 - 04292-450<br />

®<br />

SAHARA EVERGREEN BORDEAUX<br />

DELUXE GREY<br />

BLUE OCEAN<br />

250 - 03197A01A<br />

280 - 03197A280<br />

300 - 03197A01B<br />

350 - 03197A01C<br />

400 - 03197A01G<br />

450 - 03197A450<br />

03158B01D<br />

03158L01D<br />

03158C01D<br />

03158D01D<br />

03158I01D<br />

01828P01D<br />

03158B01E<br />

03158L01E<br />

03158C01E<br />

03158D01E<br />

03158I01E<br />

01828P01E<br />

03158B01S<br />

03158L01S<br />

03158C01S<br />

03158D01S<br />

03158I01S<br />

01828P01S<br />

03158B01T<br />

03158L01T<br />

03158C01T<br />

03158D01T<br />

03158I01T<br />

01828P01T<br />

03158B01N<br />

03158L01N<br />

03158C01N<br />

03158D01N<br />

03158I01N<br />

01828P01N<br />

250<br />

280<br />

300<br />

350<br />

400<br />

450<br />

98655-136<br />

98655-219<br />

98655-121<br />

98655-083<br />

98655-757<br />

98655-050<br />

98655-143<br />

98655-056<br />

98655-452<br />

250 - 04977-250<br />

280 - 04977-280<br />

300 - 04977-300<br />

350 - 04977-350<br />

400 - 04977-400<br />

450 - 04977-450<br />

98655-709 (400)<br />

98655-185 (450)<br />

250 - 05577-01A<br />

280 - 05577F01A<br />

300<br />

05577A01A<br />

450<br />

}<br />

98655-213<br />

250 - 05106-01A<br />

280 - 05106-05A<br />

300 - 05106-02A<br />

05577-01-<br />

05577F01-<br />

05577A01-<br />

250 -<br />

280 -<br />

300<br />

450<br />

}<br />

98655-211<br />

98655-131<br />

05106-03A<br />

350<br />

450 }<br />

98655-141<br />

98655-448<br />

98655-117 98655-119<br />

98655-054<br />

98655-174<br />

98655-036<br />

04461-14-<br />

98655-123 98655-124<br />

TITANIUM<br />

250 450<br />

250 - 05106-01-<br />

280 - 05106-05-<br />

98655-138 98655-139<br />

300 - 05106-02-<br />

05106-03-<br />

}<br />

250 - 06177A250<br />

280 - 06177A280<br />

300 - 06177A300<br />

350 - 06177A350<br />

400 - 06177A400<br />

450 - 06177A450<br />

350<br />

450<br />

98655-173<br />

98655-123 98655-124


MOTOR KIT F45 ti OPTIONAL<br />

12Vdc<br />

®<br />

®<br />

31


® FIAMMA<br />

14 cm<br />

DIMENSIONER<br />

8,7 cm<br />

11,2 cm<br />

F45 ti 250 254 cm 235 cm 200 cm<br />

F45 ti 280 279 cm 260 cm 225 cm<br />

F45 ti 300 304 cm 285 cm 250 cm<br />

F45 ti 350 354 cm 335 cm 250 cm<br />

F45 ti 400 404 cm 385 cm 250 cm<br />

F45 ti 450 454 cm 435 cm 250 cm<br />

B<br />

C<br />

A B C Kg<br />

INFORMATION OM MILJÖSKYDD<br />

BORTSKAFFNING AV FÖRPACKNINGSMATERIAL<br />

Förpackningsmaterialet är 100 % återvinningsbart.<br />

Därför så skall det sorteras i enlighet<br />

med lokala bestämmelser.<br />

®<br />

All rights reserved. Fiamma S.p.A. reserves the right to modify at any time, without<br />

notice, prices, materials, specifications and models or to cease production of any model<br />

A<br />

17.8<br />

19.9<br />

21.7<br />

24.1<br />

27.3<br />

29.9<br />

FIAMMASTOR 01 2010<br />

MADE IN ITALY<br />

S.p.A. - Via San Rocco, 56 21010 Cardano al Campo - ITALY fiamma.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!