IT-strategi 2014-2019

kimhak

IT-strategi 2014-2019

2.2 Målgrupp

IT-strategin är styrande för dem som direkt eller indirekt fattar beslut rörande IT-frågor

och för dem som arbetar med IT inom Åklagarmyndigheten.

2.3 Omfattning och avgränsningar

IT-strategins omfattning avser all IT som finns inom åklagarväsendet som

Åklagarmyndigheten ansvarar för.

IT utgör ett samlingsbegrepp för de tekniska möjligheter som skapas med datateknik,

telefoni, tele-, radio- och datakommunikation och används för att hantera (skapa, lagra,

bearbeta och presentera) information. Hantering av information är grundläggande och en

förutsättning för myndighetens verksamhet.

Med IT menas informationssystem (IS), det vill säga system som håller data och

information samt informations- och kommunikationsteknologi (IKT), teknologin som håller

systemen och möjliggör kommunikation mellan människor och system.

I dokumentet har alltså IT valts som ett samlingsbegrepp (flera alternativ till detta är

vanligt, såsom t.ex. IS/IT, IKT etc). I begreppet omfattas design, utveckling, tillämpning,

implementering, support och förvaltning av informationssystem samt uppgifter som är

kopplade till IT, vilket inkluderar bl.a. telefoni- och nätverksadministration,

programvaruutveckling och installation, samt planering och ledning av myndighetens

tekniska livscykel (och processer kring denna) i vilken hårdvara och programvara

bibehålls, uppgraderas och byts. Därtill är centrala uppgifter för IT-styrningsfunktionen

också styrning av kompetensutveckling inom relevanta områden samt kontinuerligt arbete

med informationssäkerhet.

5

More magazines by this user
Similar magazines