I grundutförande (version 1) är logotypens ... - Norrmejerier

norrmejerier.se

I grundutförande (version 1) är logotypens ... - Norrmejerier

I grundutförande (version 1) är logotypens bakgrundsplatta

krökt uppåt. För särkilda tillämpningar finns en version med

krökningen nertill (version 2).

Använd alltid grundoriginal. Logotypen får aldrig ritas om eller

förvanskas. Logotypen får aldrig tillämpas mindre än 15 mm

bred. För visning på bildskärm är minsta breddmått 73 pixlar.

Färgkoder Blå Röd

PMS 661 C 179 C

CMYK 100C 70M 0Y 0K 0C 80M 100Y 0K

RGB 0R 51G 153B 255R 51G 0B

Version 1

HEX 003399 FF3300

NCS S 3560-R80B 0585-Y80R

Förkortningar av färgkoder och användningsområde

Version 2

CMYK = 4-färg (processfärg). När logotypen ska användas

i en 4-färgsprodukt, annons, tidning etc.

PMS (Pantone) = solid färg. När logotypen ska tryckas med

färdigblandade färger enl. Pantoneskalan (PMS) på korrespondenstryck,

dekaler etc.

RGB = digital bild. När logotypen i huvudsak ska visas via

bildskärm eller tv.

SV = Svart. När logotypen inte kan återges i färg.

V = Vit (negativ). När logotypen ska ligga mot svart eller

mörkare färgad bakgrund.

050829


Logotyp applicering

Fig 1 Fig 2 Fig 3

Logotypen i sitt grundutförande får appliceras på vita eller

ljusa bakgrunder (fig 1 och fig 4).

Logotypen kan med fördel appliceras utfallande nedåt (fig 2)

eller uppåt (fig 3).

På mörka, kraftigt färgade eller oroliga bakgrunder används

logotypen med vit outline enl. separat original (fig 5). Samma

princip gäller då logotypen placeras på blå bakgrund som är

eller upplevs lika logotypens blå färg (fig 6).

Om logotypen inte kan återges i färg används svartvit version

för ljusa bakgrunder (fig 8) och vit version för mörka bakgrunder

(fig 9).

Logotypen ska alltid omges av ett fritt utrymme runt om enligt

fig 10 nedan. Logotypen får aldrig placeras i direkt anslutning

till andra grafiska element.

Om logotypen ska placeras på starkt begränsat utrymme kan

som undantag bakgrundsplattan med dess outline uteslutas.

Hela bakgrunden görs då i logotypens blå färg (fig 7).

Fig 4 Fig 5 Fig 6

min 2x

min 2x

min 2x

x

min 2x

Fig 7 Fig 8 Fig 9

Fig 10

050829


Logotyp med payoff

När payoff “Gör gott” används tillsammans med logotypen

ska den alltid placeras underordnad logotypen (version 1)

enl fig.

Texten “Gör gott” kan appliceras i logotypens blå färg eller

negativt/vitt beroende på vilken lösning som ger bäst kontrast.

Rubriktypsnitt: ITC Highlander Std Medium, Book eller Italic.

x

Löpande text: Sabon LT Std Roman, Bold eller Italic.

max x

x

Observera att payoff inte kan användas om logotypen placeras

utfallande.

050829

More magazines by this user
Similar magazines