Årsredovisning 2000 - Norrmejerier

norrmejerier.se

Årsredovisning 2000 - Norrmejerier

Norrmejeriers Årsredovisning 2000


Norrmejerier 2000”Det känns helt rätt att få varasin egen arbetsgivare”Gunnar och Irene Westin, Trehörningsjö2


2000 NorrmejerierÖkad konkurrens, framtidssatsningar och åtta öre lägre avräkningspris. Minskningen avvolymerna inom det färska bassortimentet och ost fortsatte under 2000 men balanseradesav tillväxt inom segmentet specialprodukter med hög förädlingsgrad. Ytterligare ettantal nyutvecklade produkter sattes på marknaden med gott resultat.Innehåll Samtalet 4Produktutveckling 6Varumärken och marknadssatsningar 8Miljö 10Producenttjänst 12Händelser 2000 14Logistik/Personal/NorrOst 16Ekonomi 18Nyckeltal 5 år 30Nord-Livs Produktion AB 32Styrelse och revisorer 36Ledning 383


Samtalet 2000Om tuffare handel, djurrättpå gott och ont ochmjölkpaket med skruvkorkFörsta året på det nya millenniet summeras i ett samtal medHerbert Nyman och Olof Wallin, ny styrelseordförande respektivemångårig VD för Norrmejerier.Utvecklingen inom handeln oroar men öppnar också förnya möjligheter. De väjer inte för känsliga ämnen som djurrättoch etik och aviserar en helt ny mjölkförpackning medskruvkork. Och osten, snart kommer det en med smak avnorrbottniskt brännvin!Giganterna har gjort sin entré isvensk dagligvaruhandel och visarnu musklerna, inte minst påinköpssidan. Hur tacklar Norrmejerierdet?Olof Wallin: I Sverige finns idagtre stora block som tillsammanshar över 90 procent av dagligvaruhandeln.Ägandet har tillstor del flyttat utomlands, detär ett annat management ochsynsätt jämfört med för baranågra år sedan. Butikernas sortimentoch frihetsgraden stramasupp samtidigt som inköpencentraliseras alltmer.Herbert Nyman: Strukturomvandlingeninom handeln gårsnabbt. Internationaliseringenökar möjligheten att jämföraprissättning mellan olika marknader.Men Norrmejerier har ettgenuint förtroende inom handelni stort och ute bland konsumenterna.Nu gäller det att bibehålla,helst stärka det här förtroendetgenom att visa fortsatthög kvalitet. Kunden ska alltidkunna känna sig trygg med våralivsmedel.OW: I den nya situationen harprisfrågorna blivit allt viktigare,men också sådant som leveransservice– gärna i form av ett utvecklatpartnerskap – och ökadsortimentsbredd.Den radikala utvecklingeninom handeln påverkar helaNorrmejerier och vårt sätt attgöra affärer, t ex har vi avdelatsärskilda resurser för att bearbetahandeln centralt. Men observera:ingen del av värdekedjan,från bonde till butik, kan stå vidsidan av det som händer inomhandeln. Förändringen berörhela värdekedjan!Koncentration och prisfixering...vart tog småskaligheten ochkvalitetsfrågan vägen?HN: Det gäller att gilla läget.Men visst kan man fundera överdet som händer. I den politiskadebatten efterfrågas småskaligproduktion och i konsumentledetfinns en påtaglig oro kringvarifrån maten kommer: hur ärden egentligen producerad?Det här är funderingarsom tangerar både den infekteradedjurrättsfrågan och BSEproblematiken.Den svenskahandeln får akta sig för att blifartblind, för stora konsumentgrupperväger också in annat änett lågt pris i sina köpbeslut.Därför tror jag att Norrmejeriersom ett etiskt gott företag harförutsättningar att bli en medspelaretill de stora aktörernainom handeln. Men även omNorrmejerier har produkternasom konsumenten kan kännasig trygg med går utvecklingenotvetydigt mot kvalitetssäkringssystemi hela kedjan, för att säkerställaförtroendet hos handeloch konsument.OW: Visserligen är Norrmejerieren liten aktör, både nationelltoch internationellt, men vikänner att vi har argumentenoch produkterna för att kunnagöra oss gällande i en allt merinternationaliserad och koncentreradhandel. Här har vår strategiinte ändrats, snarare skärpts,dvs fullsortiment inom framförallt färska produkter på hemmamarknadenkompletterat medhögförädlade nischprodukterför riket och delar av Europa.Svensk Mjölk har tagit fram ettetiskt program för djurhållning.Ansluter sig Norrmejerier till dedelvis ganska radikala tankarnai programmet?HN: För det första så är etikprogrammetännu inte fastställt,det ska först ut på remiss ochdiskuteras i branschen.Men frågan har blivitbrännhet med tanke på denkänslomässiga diskussion somnu förs på köttsidan när det gällerdjurhållning och foderinnehåll.Tanken med SvenskMjölks etiska program är attlyfta fram mjölksektorn och fåen plattform för att kunna kommunicerade här frågorna. Vi villhelt enkelt ta ett helhetsgreppkring etik och djurhållning ochvisa att vi som handhar djurensköter dem på ett bra och respektfulltsätt.Olof WallinHerbert Nyman4


Produktutveckling 2000Enkelt och lätt, lätt och smidigt– den lätta trenden har kommitMed millennieskiftet kom den lätta trenden på allvar till Norrland. Norrmejerierhar aldrig tidigare utvecklat så många lättprodukter under ett år som år 2000.Med lätt menas låg fetthalt och lätt att använda.De flesta konsumenter vill leva ett hälsosamt Den flexibla specialproduktavdelningen vidoch bekvämt liv! Av de 22 nya artiklar som Umeå mejeri har emellertid gjort det möjligt.lanserades under år 2000 kan 16 stycken räknassom lättprodukter eller ”lättattanvända” Efter ett komplicerat produktutvecklingsarbetekunde Norrmejerier, som förstaprodukter.mejeriföretag i Sverige, lansera en kokbarAtt göra allting lätt är inte lätt Lätt Crème Fraiche med 15% fetthalt. Produktenpassar utmärkt i både varm och kallAtt tillverka produkter med låg fetthalt ochsamtidigt bibehålla en bra smak och konsistensär inte enkelt.marknadsandelar från Crème Fraichematlagning och den har bevisligen tagitmed34% fetthalt och minskat konkurrenternasförsäljning.Lätt intill fettfriOckså Norrmejeriers FruktYoghurt blev enförsäljningssuccé. Under de fem första veckornasåldes drygt 120 ton. Detta kan jämförasmed prognosen på 300 årston. NorrmejeriersFruktYoghurt är en nästintill fettfrifruktyoghurt i 1-liters förpackning. Denlanserades i fyra smaker men dessa utökadessnabbt till sex smaker. Den totala försäljningenår 2000 blev till slut 800 ton. Medandra ord en riktig succé!Att göra det lätt för sigIntresset för Crème Fraiche har ökat hoskonsumenterna. För att underlätta matlagningenytterligare lanserade Norrmejerier ibörjan av året tre varianter på smaksattCrème Fraiche: Franska örter, Mexican chilioch Tomat & Basilika. För att ytterligare ökakonkurrenskraften för denna produktgruppoptimerades och relanserades produkternasom tre kokbara och smaksatta Lätt CrèmeFraiche under hösten. Smaksatt Lätt CrèmeFraiche är färdig för att använda i varma ochkalla rätter. Går att koka och ger en extraudd och karaktär till matlagningen.Lätt att tycka omNorrmejeriers Godis lanserades i början avåret. Det är en bägare med vaniljyoghurt ochett lock med olika blandningar samt en plastsked.Den första yoghurtprodukten i Sverigesom är färdig att konsumera på en gång.Målgruppen för Norrmejeriers Godis är barnoch tonåringar som behöver ett enkelt ochbra mellanmål.6


2000 ProduktutvecklingLorem ipsum dolorAmet consectetuer adiing100 g Sed diaummy8 dl nibh euismod1,5 msk tincidunt1/2 dj utaoreet10 dl olore magna14–15 dl aliquamErat volutpat ut wisi enim adminim veniam, quis nostrudexerci tation.Duis autem vel eum iriureDolor in hendrerit invulputate velit esse molestie”Det händer alltid spännandesaker här hos oss”consequat, vel illum doloreeu feugiat nulla facilisis atArvid Nilsson, Nystrandvero eros et accu msan etiusto odio dignissim quiblandit praesent luptatumzzril delenit augue duisdolore te feugait nulla facilisi.7


Varumärken och marknadssatsningar 2000Starka varumärken – starka relationerVarumärke eller ”Brand” kommer från det fornordiska ordet brand och betyderbrännmärke, stämpel. Att äga ett varumärke ger ett starkt juridiskt skydd ochskapar möjligheter att investera för att skapa relationer med användarna. Ettstarkt varumärke ger ökad lojalitet hos kunderna.godkända i hela EU men även på att kostnadernaför att underhålla ett varumärkeökar dramatiskt.Norrmejerier har ett antal varumärkeni sin affärsverksamhet samt flera som liggeroch väntar på rätt produkt och rätt tid.Västerbottensost ® – vårt mest kändavarumärkeMest känt av Norrmejeriers alla varumärkenär Västerbottensost ® vars W och krona registreradesredan 1910. Mellan åren 1911och 1974 brändes symbolen in för hand ialla ostar. Därefter upphörde brännmärkningenoch ersattes med en etikett i guldmed det nuvarande sigillet. Grunden till sigilletär ett varumärke som inregistreradesredan 1935.Verum Hälsofil ® – ett starkt varumärkeVarumärket Verum inregistrerades 1992 ochär nu ett familjevarumärke för VerumHälsofil ® och Verum ® Hälsoyoghurt. De ärledande produkter inom functional foodssegmentet och har en dokumenterad positiveffekt på magen.Antalet ansökningar om varumärken till Patent-och Registreringsverket har ökat år för och nya produkter lanseras ständigt.Produktutvecklingen ligger i framkantår fram till mitten av 90-talet. Som mest vardet då 15 000 ansökningar. Nu ligger antaletpå cirka 10 000 per år. Att antalet mins-Efter att under slutet av 1999 bytt till nyJOKK ® – en vinnarekat beror delvis på inträdet i EU och möjlighetenatt ansöka om varumärken som är varumärket mer känt blanddekor för JOKK ® så blev det dags att görakonsumenterna.En reklamfilm för JOKK ® togs fram och enstor rikskampanj sattes igång med TV-reklam,fackpressannonsering, kundvagnsreklam,butikstävlingar samt populärpressannonsering.Med JOKK-filmen vann vi 1:a pris ien tävling om bästa reklamfilm, inom kategorinLivsmedelsfilmer. Varumärket JOKK ®inregistrerades 1994.Smoothies – en trend som kommit föratt stannaEn ”smoothie” är en drink bestående avmjölk, yoghurt, frukt och is. Namnet kommerav den lena, svalkande känsla du får närdu dricker den (”smooth”). En smoothie kandrickas till frukost, som mellanmål eller somsnabblunch. Smoothies kan ses som en tidstypiskutveckling av mjölkproduktens imageappellerar även till den som slutat drickamjölk, eller de som är i riskzonen för attsluta. Begreppet smoothies har funnits i USAoch delar av Europa i flera år, i somras vardet så dags för norra Sverige.På ett välbesökt Stora Nolia i Piteå presenteradesvårt eget Smoothie-koncept. Ettpastellfärgat säljmaterial, med pingvinenSmoothie i spetsen, gjorde snabbt succé.Totalförsäljning under dessa dagar uppgicktill mer än tre gånger det prognostiserade.Gammal som ung köpte, drack och njöt.Många tyckte att produkten kändes spännandeoch fräsch, även de som spontant saatt de ”ju egentligen inte tycker om mjölk”.Konceptet lanserades även framgångsrikt påett antal caféer och barer i Norrbotten ochVästerbotten.8


2000 Varumärken och marknadssatsningar”Tillsammans bygger vi bönder enstark framtid här i Älvsbyn”Mikael, Anette och Arvid Nilsson, Nystrand9


Miljö 2000Ständiga förbättringar –bra kan bli ännu bättreNorrmejerier har under lång tid uthålligt arbetat med miljöfrågorna. Alla delarav verksamhet har system för hur arbetet ska bedrivas och utvecklas. Tillämpningenav dessa har medfört ständiga förbättringar, med målet att inom allaområden minska belastningen på miljön.Vi vet att även om debatten bland konsumenternaidag inte är lika synlig som tididelningi form av lägre tillsynsavgifter i flerasammans med LRF, har under året gett utgare,är kraven på leverantörer av livsmedel kommuner. Detta är förutom högre betalningen god anledning att vara med i miljö-lika starka som någonsin. Konsumenten hargett oss förtroendet att sköta miljöarbetet premiesystemet. Ansträngningar att ytterligareöka andelen deltagare i vårt frivilligaoch litar på att det utförs tillfredsställande.Vår produktion börjar ute hos böndernaoch där startar också vårt miljö-Arbetet med att minska kemikaliean-system har också påbörjats under året.åtagande. Miljöpremiesystemet ger deltagandemjölkleverantörer tre öre per kg mjölk gemensamma Kemikalierådet. Under åretvändningen fortsätter aktivt i det bransch-i merbetalning. Här utgör LRF:s miljöhusesynär en viktig grund som komplette-av miljö, funktion och hälsa hos produkterhar rådet tagit fram regler för bedömningras med bl.a. utbildning, resursplanering och som används på gårdarna och i mejerierna.minskad miljöbelastning i form av lägre utsläpptill mark, luft och vatten.gård som industri finns nu framme för prak-Regler för kemikaliebedömning för såvältiskt bruk.Lägre avgifterFör att kunna bedöma produkternasDet arbete med besök och information till funktion har även, i samarbete med institutetSIK, ett funktionstest för kommuner som under 1999 påbörjades till-rengöringsproduktertagits fram och ett liknande fälttestär nu under utveckling. Avsikten meddessa är att erbjuda användaren underlag föratt kunna välja medel med god funktion ochså låg miljöpåverkan som möjligt. Alla godkändaprodukter finns lätt tillgängliga påSvensk Mjölks hemsida på Internet.Samdistribution för bättre miljöoch högre serviceGenom utvecklad logistikstyrning minskarNorrmejerier transporternas miljöpåverkan.Ett datoriserat ruttplaneringssystem förmjölktransporterna används för att minimerakörsträckorna.Alla transporter utförs med miljöklass 1diesel och ett särskilt miljöprogram tillämpasför våra transporter. Samdistributionmed andra livsmedelsföretag har också ökatlastfyllnad och bidragit till förbättrad service.Arbetet med att öka andelen ekologiskaprodukter och skapa utrymme för ekologiskamjölkleverantörer är en annan viktigdel av miljöarbetet.Vi blir allt bättreVåra mål blir tuffare och vi arbetar hela tidenmed ständiga förbättringar enligt mottot”Bra kan bli ännu bättre”. Därför eftersträvarvi att effektivisera och miljöanpassaenergianvändningen vid våra driftsplatser,minimera och återanvända eller energiutnyttjaavfallet, öka andelen samdistribution,göra miljöbedömningar vid investeringaroch ändringar av verksamhet, kontinuerligtutbilda vår personal och ha en godinformation som ger möjlighet till aktiva val.Ansträngningarna att minska vår miljöpåverkanupphör aldrig utan är en ständigtpågående process som förändras ochvidareutvecklas.10


2000 Miljö”Vi får leva nära naturen och kan produceranågonting fint och viktigt”Yvonnie och Martin Karlsson, Gladaberg11


Producenttjänst 2000Nio av tio kor semineras –växande intresse för IndividavelProducenttjänst svarar för föreningens husdjurs- och medlemstjänster. Husdjurstjänsternabestår i att tillhandahålla för medlemmarna ändamålsenliga och prisvärdatjänster inom semin, kokontroll, djurhälsa och mjölkkvalitet. Medlemsverksamhetenomfattar information, medlemsmöten samt utformning av reglerför mjölkleveranser och betalningssystem. Verksamheten inom Producenttjänstbedrivs från tio orter inom föreningens område.Under 2000 påbörjades 25 900 djur i anslutna (43 procent). Denna gårds- ochsemin. Uppskattningsvis semineras mer än djuranpassade rådgivningsmodell har såledesvarit mycket framgångsrik. Datafoder-90 procent av alla mjölkdjur i föreningen.Avelsrådgivningen har tagit sin utgångspunkti det nya avelsmålet för mjölkneringlistanär en enklare variant av foderplakori Sverige. Förankringen av detta arbete Vi ger även rådgivning till köttdjursuppfödare,än så länge i liten skala, menhar nått långt ut i leden av mjölkbönder.Stor tyngd har lagts på egenskaper som intresset väntas öka. I Norrbotten har ettinnebär friskare och hållbarare kor samtidigtsom målet för god effektivitet i stort kor i länet genomförts och avslutats underdikoprojekt, med målet att öka antalet kött-sett bibehållits.året.Genvägen, för rätt användning av tjurari semin, utnyttjas av 70 procent av medlemmarnamed 80–85 procent av djuren. Det praktiska djurhälsoarbetet ombesörjsInga djur med leukosEtt 100-tal besättningar är med i Individaveloch får besättningens förstakalvare rerna i Norrbotten och Västerbotten.till allra största delen av distriktsveterinä-besiktade av godkända bedömare. Djurmaterialeti Norrmejerier håller idag mycket huvudsak på reproduktionsfrågor samt hu-Producenttjänsts engagemang inriktas igod kvalitet och hävdar sig väl jämfört med vudmannaskap för leukos- och BVD-programmen.Leukosprogrammet är i prakti-andra områden i Sverige.Anslutna till kokontrollen under ken avslutat. Ansökan är inlämnad för nationellfriförklaring av leukos. Norrmejerierkontrollåret (september -99 – augusti -00)var 704 besättningar med 21 415 kor. Upp har till nu ingen besättning där det finnsemot 85 procent av alla kor är nu med i kända smittade djur kvar.kokontrollen.I frivilliga BVD-programmet återstårnu enbart nio små köttdjursbesättningar.Nära hälften med i IndividfoderInom utfodringområdet är det fortsatt Ännu bättre mjölkkvalitetmycket stora intresset för individfoderrådgivningenväl värt att notera. Vid årets nomför vi en omfattande rådgivningsinsatsMed utgångspunkt från gjorda analyser ge-slut var inte mindre än 324 besättningar för ännu bättre kvalitet på mjölken frånleverantörerna. Vår kvalitetspremie, somkan ge 10 öre/kg mjölk, bidrar ytterligaretill att stimulera kvalitetsarbetet. 6,8 öre perkg har under året betalats i kvalitetspremie.MedlemsverksamhetNorrmejerier hade vid utgången av 2000890 aktiva mjölkleverantörer och därtill317 köttleverantörer i Norrbotten. De ärorganiserade i 18 kretsar med var sitt kretsrådmed uppgift att svara för kretsens aktiviteter.Köttleverantörerna lämnde dock vidårsskiftet 2000/2001 Norrmejerier eftersomslakten inte längre finns kvar i föreningen.Ordinarie kretsmöten genomfördes27–31 mars 2000. Därutöver kallar kretsrådettill möten om aktuella frågor när behovfinns.Från 2001 blir antalet kretsar 11 eftersammanslagning eller uppdelning avnuvarande 18 kretsar. Det berör i huvudsakde medlemsmässigt små kretsarna i norroch väster.Styrelsen har till sig knutit ett förvaltningsrådbestående av 24 ledamöter frånkretsarna, samt valberedning och revisorer.De sammanträder två gånger per år, under2000 den 16–17 mars och 30–31 oktober.Föreningsstämman har 51 fullmäktigeoch hölls den 5 maj 2000.En viktig fråga under året har varitden fortsatta hanteringen av slaktfrågornai Norrbotten.Vid stämman i maj beslöts att ägarföreningsdeleni slakten skulle slås sammanmed Norrlandskött ek för. De har i december2000 beslutat att gå samman i en nationellägarförening under namnet SwedishMeats.12


2000 Producenttjänst”Visst känns det bra att ha dragit uten frisk och fin kalv, ävenom man måst ut mitt natten”Lars och Harry Bäckström, Flarkbäcken13


Händelser 2000Händelser 2000Här berättar vi i ord och bild något avallt det som hände under 2000. Ett årfyllt av snabba förändringar!3 februari Norrmejeriers FruktYoghurtlanseras och blir en riktig försäljningssuccé.Yoghurten tillverkas till en början i dessa fyrasmaker: Jordgubb&Vanilj, Djungelfrukt,Mjölkkola och Banan.Produkten är nästan fettfri, endast 0,05procent, men har ändå en mycket god smakmed fin fruktkänsla.14 februari Guldmedaljför god mjölkskötsel tilldelasur HM Konungenshand Berndt-Ove & KarinKarlsson, Flarken, Eva & Sten Svensson,Skansholm, samt Elvy & Göran Berggren,Roknäs.foto: Roland Berggrenfoto: Jan Lindmark5 maj Umeå Kommuns näringslivskommittéutser Norrmejerier till årets företag iUmeå. Priset riktar sig till all personal ochbestår av tavla, blommor och 50 000 kr.9 maj För första gången hålls Svensk Mjölksstämma utanför Stockholm. Värd för stämman,som hålls i Umeå, är Norrmejerier.Utöver stämmoförhandlingarna gesdeltagarna tillfälle att besöka Umeå mejeri,eller få information vid Umeå universitet omdels livsmedelsforskning, dels regionala jordbruksforskningenvid SLU på Röbäcksdalensamt Öjebyn.Kollegor och media visar stort intresse förnyheten.6 augusti Ett nytt sätt att använda våra produkterlanseras på Stora Nolia i Piteå. Visäljer nyheten ”Smoothies” på löpande band.En smoothie består av mjölk som mixas ihopmed med frusna bär och vaniljyoghurt tillett läskande mellanmål.Vi hade räknat att sälja ungefär 300per dag men hamnar på en försäljning avöver tusen. Gammal som ung köper, drickeroch gillar våra smoothies. Succén gör att vipublicerar de goda recepten på vår hemsidaoch i receptbroschyren Guldkorn ® .10 april Styrelsen fattar beslut om att bygganytt ostlager vid Umeå mejeri. Satsningengörs för att öka försäljningen av högförädladeprodukter och försäkra sig om enlångsiktigt lönsam avsättning för medlemmarnasmjölkproduktion. Lagret ger möjlighetatt producera 7 500 ton ost per år.Bygget som blir ett av Europas modernaste,ger möjlighet att producera alla typer avhårdostar.10 juni Första mjölkningsroboten inomNorrmejeriers område installeras hos brödernaLars och Harry Bäckström i Flarkbäcken.19 augusti Norrmejerier inleder en omfattandemarknadssatsning för Gainomax ®Recovery. Vi lanserar nya förpackningar,reklam-, sponsrings- och PR-kampanjersamt en helt ny Internetsajt.Vi vet att vi har en produkt som är14


2000 Händelsermycket uppskattad bland personer med likahöga krav på sig själva som på vad de stoppari sig. Att den till 80 procent består avnorrländsk mjölk är inte en nackdel. Dettänker vi se till att många fler upptäcker –och använder – inom alla tränings- ochtävlingsformer.21 augusti Nu inleds arbetet med att införaett nytt affärssystem för Norrmejerier.Som systemleverantör väljs IFS Applications.Först ut att diskutera hur det nyasystemet ska utformas är ekonomiavdelningen.Systemet kommer att skapa en gemensamplattform för hela företaget och länkaihop alla delar av verksamheten. Systemetberäknas var fullt infört i slutet av 2001.foto: Elisabeth Theodorsson19 oktober Nya regler för fett- och proteinbetalningoch mjölkkvalitet beslutas. Dennya fett- och proteinbetalningen läggerstörre vikt vid halterna i mjölken och är tillkommenför att motverka, och helst vända,den nedåtgående trenden på halterna.Den genomförda översynen av kvalitetsreglernablir ytterligare en stimulans tillännu bättre mjölkkvalitet genom attkvalitetspremien höjs med två öre till sammanlagt12 öre, samt en sänkning av celltalsgränserna.foto: Elisabeth Theodorssontarmekologi, celiaki, kostfibrer och glykemisktindex. Ämnen som ligger i tiden ochdär en del av föreläsarna presenteraromvälvande forskningsresultat.17 november Nybörjartur eller skicklighet,arv eller miljö– eller en väl avvägd kombination.Elittjuren Nystrand blir den förstakalven som Stensgårdens Lantbruk AB iNystrand utanför Älvsbyn säljer till semin.Nu toppar tjuren listan över rekommenderadeSRB-tjurar.Nystrands uppfödare, Anette och MikaelNilsson, är förstås glada över tjurens kvaliteter.Plus 26 i tjurindex skäms minsann inteför sig.31 december Sista dagen med ägarföreningeni slakteriverksamheten kvar i Norrmejerier.Verksamheten överlåts nu tillNorrlandskött ek för.17 oktober JOKK:s första reklamfilm någonsinvinner en hedrande utmärkelse som”Sveriges bästa reklamfilm” inom kategorinlivsmedelsfilmer. Priset heter AdBox 2000och grundar sig på en test om vad konsumenternatycker om filmen.25 oktober Verum Symposium 2000 genomförsför första gången under temat”Hälsomat för kropp och själ”.Arrangemanget har till största delenlockat dietister från Norrbotten och Västerbottensom får lyssna på en rad kända forskaresom föreläser om functional foods,Under året Under 2000 har två storafusioner i den svenska mejeribranschen ägtrum. Dels den mycket uppmärksammadefusionen mellan Arla och danska MD Foods,dels fusionen mellan NNP och Milko.Arla Foods blir ett av Europas ledandemejeriföretag och nya Milko blir ett av destörsta helsvenska mejeriföretagen. Norrmejerierdeltog i fusionsdiskussionen medNNP, men avböjde en sammanslagning medtre parter.15


Logistik, personal och NorrOst 2000LogistikRationaliseringar har genomförts vid våraanläggningar. I Hedenäsetområdet engageradesentreprenörer för uppdraget från ochmed 1 februari, varvid egenregiverksamhetenavvecklades. I Umeåområdet har genomförtsvissa linjeomläggningar. I Luleåområdethar större en tankbil med transporttankom 18 000 liter satts i trafik föratt klara av volymerna.En uppdaterad version av automatiskainvägningsutrustningen DME, Windows2000, har installerats i våra tankbilar. Framföross ligger en fortsatt rationalisering dådet pågår en kraftig omstrukturering iproducentledet med färre gårdar och högrevolym per gård.Koncentrationen av produktionen av 1,5liters Mellanmjölk till en maskin i Luleå harmedfört utökade mellantransporter. En utökningav produktionen vid specialfabrikeni Umeå har också medfört ökade transportermellan anläggningarna. På råvarusidanhar transporter från främst Norrbotten sketttill regleringsanläggningen Umeå mejeri.Returtransporter i samband med överföringartill Umeå har skett av främst fodervassle.En rad linjeförändringar har företagitsunder året. En stor del av utvecklingen inomdistributionsområdet har skett genom samordningav transporter med andra grossister.Norrmejerier samtransporterar produk-ter från andra leverantörer i allt större utsträckning.Datoriserad uppdatering av intransportlinjernahar påbörjats och ger möjlighettill snabbare genomslag, administrativt,vid förändringar på fältet. En uppdateringpå motsvarande sätt kommer att genomföraspå distributionslinjerna.Logistikens roll kommer framöver attbli än viktigare. Här gäller det att ta tillvarade tekniska möjligheterna som gör att Norrmejerieralltid ligger i främsta ledet när detgäller flödet från producent till konsument.PersonalKompetensutveckling är inget självändamål,inte heller någon personalförmån. Det ärhelt enkelt en nödvändig förutsättning föratt företaget ska bestå och utvecklas. Formernavarierar mellan introduktionsprogram,projektarbete, arbetsrotation, samarbetsprojekt,arbetplatsmöten och ren yrkestekniskutbildning.Vi har under en treårsperiod arbetatmed ett projekt som går under benämningen”Medarbetarskap för alla”. Projektet har av-slutats under året och en av synpunkternasom kom fram i projektet var just att utvecklaledarskapet.Vi har därför under året arbetat medett ledarprogram. Programmet har beståttav fem etapper, med ett specifikt tema somutgångspunkt vid varje tillfälle. Varje etapphar omfattat två dagar. Under programmetblandade vi korta teoripass med upplevelsebaseradinlärning. Deltagarna har uppmanatsatt utnyttja dessa gemensamma träffarför att experimentera, pröva nya beteendenoch bryta mönster. Arbetsglädje har varit denröda tråden genom programmet.I ledarprogrammet har som i vårt tidigaremedarbetarprogram ingått ett synsättatt det ytterst är den enskilda människansvilja och insatser som avgör företagets vitalitetoch framgång. Personaltidningen är enav de informationskanaler som används i företaget.Den har kommit ut med 11 nummerunder 2000.NorrOstDen svenska totalmarknaden för ost är volymmässigtlika stor som föregående år. Densvensktillverkade osten minskade med tvåprocent medan den importerade har ökatnågot. Ostpriserna har varit relativt stabilaunder året. Försäljningen för NorrOst blevunder året 724 Mkr (757). Den totala volymenhårdost uppgick till 19 900 ton(20 363). På den svenska marknaden såldes17 904 ton (18 220). Marknadsandelen försvensk ost i Sverige var 19,4 procent, vilketär oförändrat jämfört med 1999.Resultatet för 2000 uppgick till –1,6 Mkr(0,0). Exporten uppgick till 1 998 ton(2 143). Största exportländerna är USA,Tyskland och Finland med en försäljningpå ca 500 ton vardera.16


20000 Logistik, personal och NorrOst”Att rå sig själv och få arbeta med djur ärdet bästa med livet på landet”Lars-Ove (t.v. på bilden) och Ann-Christine Rönnlund, Mickelsträsk17


Ekonomi 2000FörvaltningsberättelseStyrelsen och verkställande direktören för Norrmejerier ek för avgerhärmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret2000.Allmänt om verksamhetenUtvecklingen har under året varit fortsatt negativ för bassortimentetinom dryckesmjölk, fil- och gräddeprodukter med undantag för magerdryckesmjölk där volymerna ökat.Specialprodukter och drycker har generellt utvecklats bra och haft engod tillväxt. Under året lanserades ett antal nya egenutveckladeprodukter som t.ex. Norrmejeriers FruktYoghurt, med bra resultat ochsom kompenserat volymtappet inom det färska bassortimentet.Priserna och lönsamheten har varit fortsatt pressade inom ostområdettrots ökade priser på ost i Europa. Ett nytt ostlager har byggts iUmeå som förutom att befintlig ystningskapacitet kan nyttjas, ger ökadflexibilititet och möjligheter att producera kvalitetsost till lägre kostnader.Priserna och efterfrågan på smör och pulver på export har varit braunder året.Under året har föreningens aktier i NorrOst AB avyttrats till Milko ochersatts med ett samarbetsavtal.Föreningens medlemmar knutna till slaktverksamhet har per 31december 2000 övergått till Norrlands Slaktproducenter eller begärtutträde ur Norrmejerier.MiljöinformationFöreningen bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken.Tillstånd lämnas av länsstyrelse, som fastställer villkor för utsläppen. Denyttre miljön påverkas genom utsläpp till luft genom transporter ochenergicentraler liksom till avlopp genom bland annat disk och rengöring.NettoomsättningNorrmejeriers totala intäkter uppgick till 1 225 490 kkr, (1 205 361).Invägning/SlakttillförselMjölkinvägningen uppgick till 188 096 ton (188 516).Periodens slakttillförsel uppgick till 1 579 ton (1 548).Mjölklikvider/SlaktlikviderBetalning till mjölkproducenter uppgick till 567 283 kkr (571 388).Slutbetalning, 2 öre/kg (10), tillkommer med 3 762 kkr (18 852).Slutbetalning utbetalas i samband med avräkningen för maj månad 2001.Slutbetalning beräknas i procent av mjölkvärdet.Medelavräkningspriset, inkl slutbetalning, vid 4,30 % (4,31%) medelfetthaltoch 3,33 % (3,37%) proteinhalt uppgick till 303,6 öre/kg (313,1).Betalning till slaktproducenter uppgick till 26 415 kkr (24 898).MedlemmarAntalet medlemmar vid årets slut uppgick till 1 554, en minskning med119. Nytillkomna under året var 22 och antalet medlemmar som beviljatsutträde var 141. Medlemmarnas inbetalda insatskapital uppgick den31 december 2000 till 65 046 kkr. Det är en minskning med 170 kkrsedan föregående årsskifte.AvskrivningarPlanenliga avskrivningar tillämpas, procentsatser framgår av bokslutskommentarer.Avskrivning utöver plan noteras under bokslutsdispositioner.Årets planenliga avskrivning på maskiner och inventarier samtimmateriella tillgångar uppgår till 38 978 kkr (33 596) och på fastighetertill 4 347 (4 158). Till avskrivningar över plan har netto avsatts 3 373 kkr(3 227).Avskrivningar på maskiner, inventarier, byggnader och markanläggningarhar gjorts med skattemässigt högsta tillåtna belopp (se not 12).InvesteringarUnder verksamhetsåret har investeringar gjorts med sammanlagt74 168 kkr (73 191) varav i fordon 1 442 kkr, gårdstankar 5 100 kkr,övriga maskiner och inventarier 39 491 kkr samt i fastigheter med717 kkr. Pågående nyanläggningar 27 418 kkr, avser uppförande avostlager vid Umeå mejeri.ResultatResultatet efter finansiella poster, för moderföreningen, uppgår till–795 kkr. Föregående års resultat 31 330 kkr, inkluderar reavinster vidfastighetsförsäljningar med 28 680 kkr.Förväntningar avseende den framtida utvecklingenKonkurrensen beräknas tillta framöver inom samtliga produktområden itakt med ökande import och utvecklingen inom handeln och branschen.Bassortimentet färska produkter förväntas sammantaget få en fortsattsvagt negativ volymutveckling, med små möjligheter till priskompensationför ökade kostnader.Inom specialproduktsortimentet förväntas en fortsatt volymtillväxtmed god lönsamhet inom vissa nischer. På ostsidan förväntas konkurrensenoch pressen på priserna öka samtidigt som priserna för pulver ochsmör på exportmarknaden beräknas sjunka från de förhållandevis högapriserna som gällde under år 2000.Starka varumärken, flexibilitet, leverans- och serviceförmågatillsammans med låga kostnader samt en bra produktmix blir allt viktigareför att klara den framtida konkurrensen.Förslag till disposition beträffande föreningens vinstStyrelsen och verkställande direktören föreslår att de till föreningsstämmansförfogande stående balanserade vinstmedel 59 474 300 kr ochårets vinst 1 955 609 kr disponeras enligt följande:Avsättes till reservfonden, kr 300 000Balanseras i ny räkning, kr 61 429 909Summa, kr 61 729 909Av koncernens fria egna kapital, 42 522 369 kr, föreslås att 356 800 kröverföres till bundna reserver.Föreningens och koncernens ställning den 31 december 2000 samtresultatet av dess verksamhet under räkenskapsåret 1 januari –31 december framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar.18


2000 EkonomiResultaträkningar, kkrMODERFÖRENINGENKONCERNENNot 2000 1999 2000 1999Nettoomsättning 2 1 225 490 1 205 361 1 229 569 1 206 667Kostnad för sålda varorAvräkningsvärde medlemmar – 593 698 – 596 286 – 593 698 – 596 286Slutbetalning – 3 762 – 18 852 – 3 762 – 18 852Övriga kostnader sålda varor 3 – 478 707 – 456 821 – 480 204 – 457 014Bruttoresultat 149 323 133 402 151 905 134 515Försäljningskostnader 4 – 117 480 – 103 456 – 117 480 – 103 455Administrationskostnader 5 – 38 320 – 31 044 – 38 362 – 31 069Jämförelsestörande poster 6 1 327 28 680 1 327 3 865Övriga rörelseintäkter 7 9 691 9 454 6 867 8 127Övriga rörelsekostnader 8 – 3 722 – 3 623 – 1 940 – 3 623Rörelseresultat 1, 12 819 33 413 2 317 8 360Resultat från finansiella posterResultat från övriga värdepapper och fordringar 1 606 865 1 606 865Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 9 3 033 2 512 2 257 2 508Räntekostnader och liknande resultatposter 10 – 6 253 – 5 460 – 6 248 – 5 460Resultat efter finansiella poster – 795 31 330 – 68 6 273BokslutsdispositionerLämnade koncernbidrag – 685 0Förändring av skatteutjämningsreserv K 4 856 4 856Avsättning periodiseringsfond 21 2 800 – 3 500Avskrivning över/under plan 12 – 3 373 – 3 227Resultat före skatt 2 803 29 459 – 68 6 273Skatt på årets resultat – 847 – 4 229 – 899 – 4 229Latent skatt + 1 020 + 3 495ÅRETS RESULTAT 1 956 25 230 53 5 53919


Ekonomi 2000Balansräkningar, kkrMODERFÖRENINGENKONCERNENTILLGÅNGARAnläggningstillgångarNot 2000 1999 2000 1999Immateriella anläggningstillgångar 11Varumärken, goodwill 40 60 40 60Summa immateriella anläggningstillgångar 40 60 40 60Materiella anläggningstillgångar 12Mark och markanläggning 3 312 3 336 3 780 3 815Byggnader 57 777 61 636 59 333 63 335Maskiner och andra tekniska anläggningar 154 088 151 520 154 540 152 051Inventarier 23 652 20 332 23 652 20 335Pågående nyanläggningar 27 418 0 27 418 0Summa materiella anläggningstillgångar 266 247 236 824 268 723 239 536Finansiella anläggningstillgångarAndelar i koncernföretag 13 760 760Fordringar hos koncernföretag 24 865 26 000Andelar i intresseföretag 14 0 8 504 0 8 504Andra långfristiga värdepappersinnehav 15 14 514 28 565 14 514 28 565Andra långfristiga fordringar 5 615 0 5 615 0Summa finansiella anläggningstillgångar 45 754 63 829 20 129 37 069Summa anläggningstillgångar 312 041 300 713 288 892 276 665OmsättningstillgångarVarulager m m 16Råvaror och förnödenheter 37 266 48 594 37 294 48 608Varor under tillverkning 80 715 85 220 80 715 85 220Färdiga varor och handelsvaror 19 171 13 852 19 171 13 852Summa varulager m m 137 152 147 666 137 180 147 680Kortfristiga fordringarKundfordringar 17 81 731 61 122 82 105 61 457Fordringar hos koncernföretag 818 1 193Fordringar hos intresseföretag 18 0 16 486 0 16 486Skattefordringar 3 806 584 3 756 584Övriga fordringar 19 50 237 19 951 51 060 20 849Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 694 21 1 694 21Summa kortfristiga fordringar 138 286 99 357 13 8615 99 397Kassa och bank 3 588 919 3 835 942Summa omsättningstillgångar 279 026 247 942 279 630 248 019SUMMA TILLGÅNGAR 591 067 548 655 568 522 524 68420


2000 EkonomiMODERFÖRENINGENKONCERNENNot 2000 1999 2000 1999EGET KAPITAL OCH SKULDEREget kapital 20Bundet eget kapitalInsatskapitalInbetalt insatskapital A-insats 60 677 60 652 60 677 60 652Inbetalt insatskapital B-insats 4 369 4 564 4 369 4 564Bundna reserver 113 687 114 309Reservfond 42 557 40 307Summa bundet eget kapital 107 603 105 523 178 733 179 525Fritt eget kapitalBalanserad vinst 59 474 36 494Fria reserver 42 469 36 308Årets resultat 1 956 25 230 53 5 539Summa fritt eget kapital 61 430 61 724 42 522 41 847Summa eget kapital 169 033 167 247 221 255 221 372Obeskattade reserverAckumulerade avskrivningar utöver plan 12 88 486 85 113Periodiseringsfonder 21 9 830 12 630Skatteutjämningsreserv 0 4 856Summa obeskattade reserver 98 316 102 599AvsättningarAvsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 22 591 591 591 591Latent skatteskuld 23 688 24 708Summa avsättningar 591 591 24 279 25 299Långfristiga skulderSkulder till kreditinstitut 23 168 428 112 068 168 428 112 068Skulder till koncernföretag 1 027 330Summa långfristiga skulder 169 455 112 398 168 428 112 068Kortfristiga skulderMedlemmarnas sparmedel 24 6 161 7 564 6 161 7 564Leverantörsskulder 51 117 43 658 51 382 43 719Leverantörsskulder medlemmar 25 53 900 60 917 53 900 60 917Slutbetalning 3 762 18 852 3 762 18 852Övriga skulder 26 11 750 9 3489 12 109 9 374Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 27 26 982 25 481 27 246 25 519Summa kortfristiga skulder 153 672 165 820 154 560 165 945SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 591 067 548 655 568 522 524 684Ställda säkerheter och ansvarsförbindelserPanter 28 129 850 88 135 129 850 88 135Ansvarsförbindelser 29 7 434 8 205 7 696 8 59721


Ekonomi 2000KASSAFLÖDESANALYS, kkr MODERFÖRENINGEN KONCERNEN2000-01-01 1999-01-01 2000-01-01 1999-01-01–2000-12-31 –1999-12-31 –2000-12-31 –1999-12-31Den löpande verksamhetenResultat efter finansiella poster – 795 31 330 – 68 6 273Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. 48 701 8 741 48 938 33 85847 906 40 071 48 870 40 131Betald skatt – 4 069 – 572 – 4 071 –566Kassaflöde från den löpande verksamheten föreförändringar av rörelsekapital 43 837 39 499 44 799 39 565Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalÖkning (–) / Minskning (+) av varulager 10 514 – 6 380 10 500 – 6 327Ökning (–) / Minskning (+) av rörelsefordringar – 35 707 – 4 060 – 36 046 – 4 142Ökning (+) / Minskning (–) av rörelseskulder – 11 430 27 135 – 9 982 27 114Kassaflöde från den löpande verksamheten 7 214 56 194 9 271 56 210InvesteringsverksamhetenFörvärv av materiella anläggningstillgångar – 72 728 – 45 602 – 72 729 – 45 631Försäljning av materiella anläggningstillgångar 609 30 473 609 4 473Förvärv av finansiella tillgångar – 4 480 – 26 137 – 5 615 – 137Försäljning av finansiella tillgångar 16 570 – 16 570 –Kassaflöde från investeringsverksamheten – 60 029 – 41 266 – 61 165 – 41 295FinansieringsverksamhetenUpptagna lån 55 654 – 54 957 –Amortering av låneskulder – – 16 206 – – 16 206Förändring av insatskapital – 170 1 599 – 170 1 599Kassaflöde från finansieringsverksamheten 55 484 – 14 607 54 787 – 14 607Årets kassaflöde 2 669 321 2 893 308Likvida medel vid årets början 919 598 942 634Likvida medel vid årets slut 3 588 919 3 835 942Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalysBetalda räntor och erhållen utdelningErhållen utdelning 39 865 39 865Erhållen ränta 3 033 2 512 2 257 2 508Erlagd ränta 6 253 5 460 6 248 5 460Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.Av- och nedskrivningar av tillgångar 43 462 37 754 43 699 38 056Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar 5 239 – 28 940 5 239 – 4 125Avsättningar till pensioner – – 73 – – 7348 701 8 741 48 938 33 858Avyttring av verksamhetsgrenAvyttrade tillgångar och skulder:Materiella anläggningstillgångar – 22 280 – 22 280Finansiella anläggningstillgångar – 1 739 – 1 739Varulager – 7 502 – 7 502Kortfristiga fordringar – 13 574 – 13 574Summa tillgångar – 45 095 – 45 095Avsättningar – 701 – 701Kortfristiga skulder – 33 094 – 33 094Summa skulder och avsättningar – 33 795 – 33 795Vederlag mot apportegendom i andelar Swedish Meats – 11 300 – 11 300Likvida medelFöljande delkomponenter ingår i likvida medel:Kassa och bank 3 588 919 3 835 9423 588 919 3 835 94222


2000 EkonomiBokslutskommentarerNedanstående kommentarer avser, om annat ej anges, moderföreningen.Beloppen är angivna i 1 000-tal kronor. Belopp inom parentes avser 1999.Allmänna redovisningsprinciperFr.o.m. 1997 tillämpas den nya EU-anpassade årsredovisningslagen.Föreningen följer Redovisningsrådets rekommendationer.Värderingsprinciper m.m.Tillgångar, avsättning och skulder har värderats till anskaffningsvärden ominget annat anges nedan.Kostnader för forskning och utvecklingUtgifter för egen forskning och utveckling kostnadsförs allt eftersom deuppstår.VarulagerVarulagret, värderat enligt Redovisningsrådets rekommendationer nr 2,Redovisning av varulager, är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdetenligt den s k först-in först-ut principen respektive verkligt värde.Inkuransrisker har därvid beaktats.FordringarFordringarna har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed deberäknas inflyta.Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångarAvskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden ochberäknad ekonomisk livslängd.Följande avskrivningstider tillämpas:ModerföreningenVarumärken, goodwillFordonMaskiner, inventarierDatorer, from 1996DotterföretagNord-Livs Produktion ABProduktions- och byggnadsinventarierProdukttankar5 år5 år10 år3 år10 år25 årByggnader och markanläggningar har avskrivits enligt nedanståendeModerföreningenMejeri 5 %Lagerlokaler 3 %Kontorsbyggnader 2 %Markanläggningar 5 %DotterbolagNord-Livs Produktion ABPressanläggning 5 %Avskrivningar på maskiner, inventarier, byggnader och markanläggningar hargjorts med skattemässigt högsta tillåtna belopp (se not 12).KoncernredovisningKoncernredovisningen har upprättats i enlighet med redovisningsrådetsrekommendation (RR1:96).Koncernredovisningen omfattar de företag i vilka moderföreningendirekt eller genom dotterföretag innehar mer än 50 % av röstetalet, ellerpå annat sätt har ett bestämmande inflytande enligt ÅRL 1:4.IntresseföretagAktie- och andelsinnehav i intresseföretag, i vilka koncernen har lägst 20 %och högst 50 % av rösterna har redovisats enligt kapitalandelsmetoden.Under året har intressebolagen NorrOst AB och Treklövern HB avyttrats.KoncernuppgifterI koncernen ingår moderföreningen Norrmejerier ek för med dotterbolagenOwe Ericssons Livsmedels AB, Svensk Mejeriglass AB, Nord-LivsProduktion AB och Lapland Food AB. Av moderföreningens ochkoncernens totala inköp och försäljning avser 1 612 kkr (468) av inköpenoch 2 823 kkr (3 086) av försäljningen, andra företag inom koncernen.Not 1 Anställda och personalkostnaderMedelantalet anställda 2000 1999Medeltal anställda 445 420Huvudkontor 54 47Burträsk mejeri 23 22Lycksele mejeri 17 17Skellefteå terminal 36 35Umeå mejeri 153 143Hedenäset mejeri 28 30Luleå mejeri 82 75Ånäset ostlager 12 11Producenttjänst, fältpersonal 40 40Medeltalet anställda i ovanstående tabell utgörs av beräknat antalårsanställda på helårsbasis för samtliga arbetsplatser. Antalet årsanställdaframräknas genom att den totalt framräknade arbetstiden divideras medårsarbetstiden 1 598 timmar (1 613). Av totalt årsanställda är 99 kvinnor(92). Inga anställda finns i dotterföretag. Genomgående har medarbetarnalång anställningstid i företaget. 29,4 procent har varit anställda i mer än20 år. Inom fem år kommer 22 anställda att gå i ålderspension. Korttidsfrånvaron,dvs. sjukfrånvaro mindre än 14 dagar, har uppgått till 1,8 procentsamt långtidsfrånvaron till 2,4 procent.Löner, andra ersättningar och sociala kostnader2000 1999Löner o Sociala Löner o Socialaersättn kostn ersättn kostnStyrelse och VD 2 837 1 023 2 603 1 149(varav pensionskostnad) 501 494Övriga anställda 96 219 38 679 88 345 39 008(varav pensionskostnad) 6 939 5 137Summa 99 057 39 702 90 948 40 157(varav pensionskostnad) 7 440 5 631Föreningens utestående pensionsförpliktelser till VD och tidigare VD samtvVD uppgår till 9 205 kkr (8 767). Under året har VD Olof Wallin erhållit1 206 kkr i lön och ersättning. Ordföranden Herbert Nyman har erhållit235 kkr i arvode. VD har haft möjlighet att gå i pension vid 55 år.Arvode och kostnadsersättningModerföreningen Koncernen2000 1999 2000 1999KPMG revisionsuppdrag 320 341 334 353Förtroendevalda revisorer 27 32 27 3223


Ekonomi 2000Not 2 Nettoomsättning2000 1999ModerföreningenUppdelat på olika verksamheterMejeri 1 161 673 1 144 998Intransportstöd, mejeri 7 440 7 463Slakteri 32 155 28 910Husdjurstjänst 24 222 23 990Moderföreningen 1 225 490 1 205 361Dotterföretag 4 079 1 306Koncernen totalt 1 229 569 1 206 667Not 3 Övriga kostnader sålda varor2000 1999ModerföreningenVarukostnad inkl varulagerförändring 223 574 206 087Personalkostnader 107 861 101 391El, olja, vatten 23 591 20 671Reparation och underhåll 24 434 25 044Transportkostnader 39 248 36 467Avskrivningar 39 062 34 472Övriga kostnader 20 937 32 689Moderföreningen 478 707 456 821Dotterföretag 1 497 193Koncernen totalt 480 204 457 014Not 4 Försäljningskostnader2000 1999Personalkostnader 19 308 18 556Distributionskostnader 35 277 33 119Reklam, främmande tjänster 52 619 45 368Avskrivningar 1 814 1 510Övriga kostnader 8 462 4 903Moderföreningen 117 480 103 456Not 5 Administrationskostnader2000 1999ModerföreningenPersonalkostnader 15 195 13 960Främmande tjänster 9 834 6 309Förvaltningskostnader 2 105 1 870Forskning, utveckling,föreningsavg 1 816 1 996Avskrivningar 2 445 1 713Övriga kostnader 6 925 5 196Not 7 Övriga rörelseintäkter2000 1999ModerföreningenHyresintäkter, fastigheter 3 046 3 433Ersättning för varumärken 660 2 220Övrigt 5 985 3 801Moderföreningen 9 691 9 454Dotterföretag – 2 824 – 1 327Koncernen totalt 6 867 8 127Not 8 Övriga rörelsekostnader2000 1999ModerföreningenKostnader för fastighetsförvaltning 2 461 2 651Avskrivningar 5 65Övrigt 1 256 907Moderföreningen 3 722 3 623Dotterföretag – 1 782 0Koncernen totalt 1 940 3 623Not 9 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter2000 1999ModerföreningenRänteintäkter, koncernföretag 781 5Ränteintäkter, övriga 2 252 2 507Moderföreningen 3 033 2 512Dotterföretag – 776 – 4Koncernen totalt 2 257 2 508Not 10 Räntekostnader och liknande resultatposter2000 1999ModerföreningenRäntekostnader 6 253 5 460Dotterföretag – 5 0Koncernen totalt 6 248 5 460Not 11 Immateriella anläggningstillgångar2000 1999Goodwill Varumärke Totalt TotaltIng ack anskaffningsvärden 100 405 505 505Årets anskaffning 0 0Ing ack avskrivningar enl plan – 100 – 345 – 445 – 405Årets avskrivn enligt plan 0 – 20 – 20 – 40Utg bokf värden enligt plan 0 40 40 60Moderföreningen 38 320 31 044Dotterföretag 42 25Koncernen totalt 38 362 31 069Not 6 Jämförelsestörande poster2000 1999ModerföreningenErhållna medel från SPP 8 870 0Förlust i samband med avyttring av andelar iSwedish Meats – 7 543 0Fastighetsförsäljning 0 28 680Moderföreningen 1 327 28 680Dotterföretag 0 – 24 815Koncernen totalt 1 327 3 865Andra långfristiga fordringar avser SPP-medel.24


2000 EkonomiNot 12 Materiella anläggningstillgångarPågående Mark Bygg- Mask Inv 2000 1999Moderföreningen nyanl Markanl nader Tekn anl Verktyg Totalt TotaltIngående ackumulerade anskaffningsvärden 5 736 166 232 460 906 95 158 728 032 738 209Årets anskaffningar 27 418 717 35 156 10 877 74 168 73 191Årets utrangeringar, försäljningar – 749 – 749 – 83 368Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 27 418 5 736 166 949 496 062 105 286 801 451 728 032Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan 2 367 90 163 295 912 74 826 463 268 485 110Avgår avskrivningar avseende utrangeringar och försäljningar – 749 – 749 – 59 556Årets avskrivningar enligt plan 57 4 290 31 401 7 557 43 305 37 714Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan 2 424 94 453 327 313 81 634 505 824 463 268Direktavskrivning mot fonder och lokaliseringsstöd 14 719 14 661 29 380 27 940Utgående bokförda värden enligt plan 27 418 3 312 57 777 154 088 23 652 266 247 236 824Ingående ackumulerade avskrivningar över plan 0 2 805 69 023 13 285 85 113 81 886Årets förändring av avskrivningar över plan – 127 3 500 3 373 3 227Utgående ackumulerade avskrivningar över plan 0 0 2 678 72 523 13 285 88 486 85 113Utgående bokförda nettovärden 27 418 3 312 55 099 81 565 10 367 177 761 151 711Taxeringsvärden 11 106 76 759 87 865 91 813Brandförsäkringsvärden i kkrexkl. fordon, gårdstankar 576 815 (636 105)Byggnaderna är till övervägande del försäkrade till fullvärde.Fordon är försäkrade enligt gängse normer.Gårdstankar är försäkrade till 250 kkr/st.Pågående Mark Bygg- Mask Inv 2000 1999Koncernen nyanl Markanl nader inv Verktyg Totalt TotaltIngående ackumulerade anskaffningsvärden 6 341 171 602 471 264 95 183 744 390 753 353Årets anskaffningar 27 418 0 717 35 156 10 877 74 168 74 405Årets utrangeringar, försäljningar 0 0 0 0 – 749 – 749 – 83 368Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 27 418 6 341 172 319 506 420 105 311 817 809 744 390Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan 2 493 91 141 300 254 74 848 468 736 490 276Avgår avskrivningar avseende utrangeringar och försäljningar 0 0 0 0 – 749 – 749 – 59 556Årets avskrivningar enligt plan 0 68 4 434 31 480 7 560 43 542 38 016Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan 0 2 561 95 575 331 734 81 659 511 529 468 736Direktavskrivning mot fonder och lokaliseringsstöd 17 411 20 146 37 557 36 118Utgående bokförda värden enligt plan 27 418 3 780 59 333 154 540 23 652 268 723 239 536Taxeringsvärden 15 789 92 826 108 615 110 938Brandförsäkringsvärden i kkr exkl. fordon, gårdstankar 589 415 (648 685)Byggnaderna är till övervägande del försäkrade till fullvärde.Fordon är försäkrade enligt gängse normer.Gårdstankar är försäkrade till 250 kkr/st.Not 13 Andelar i koncernföretagAntal Nom. Bokf värdeDotterföretag/Orgnr/Säte andelar belopp 2000 1999Sv Mejeriglass AB,556268-8746, Umeå 1 000 100 100 100Owe Ericssons Livsmedels AB,556072-9567, Umeå 1 000 100 108 108Nord-Livs Produktion AB,556285-2698, Umeå 8 000 100 0 0Nord-Livs Produktion AB,aktieägartillskott 1994 440 440Lapland Food AB,556256-8849, Umeå 1 000 100 112 112760 760Ägarandelen i samtliga dotterföretag är 100%.Not 14 Andelar i intresseföretagUnder året har intressebolagen NorrOst AB och Treklövern HB avyttrats.25


Ekonomi 2000Not 15 Andra långfristiga värdepappersinnehavAktier Nom. Bokf värdeAktier belopp 2000 1999AB Svenska Smör 1 160 500 580 580FöreningsSparbanken 4 055 20 255 255Assidomän 1 456 20 109 109Mjölkbedömn. Service AB 315 250 0 368Sv Mejerilaboratoriet AB 360 50 0 18Sv Mejerilaboratoriet AB, ak tillsk 0 342Övriga 8 8952 1 680InsatsskyldighetNominellt Bokfört värdeAndelar 2000 1999 2000 1999 2000 1999LantbrukarnasRiksförbund 12 658 13 668 10 757 10 757 10 340 10 340Svensk Mjölkek för 1 596 1 596 1 596 1 596 1 408 1 408Sv Avel ek för 1 079 1 215 1 623 1 215 1 078 1 215Sv Mjölk ek för/SHS 736 736 736 736 736 736Swedish Meats 6 124 6 124 13 176Scan Avel HB 10 10 1014 712 20 438 13 562 26 885Totalt bokfört värde aktier, andelaroch andra värdepapper 14 514 28 565Not 16 Varulager m mRåvaror Varor u Färdiga 2000 1999Moderföreningen förn. tillverkn handelsv Totalt TotaltMejeri 37 266 80 715 19 171 137 152 147 660Slakteri 0 0 0 0 6Moderföreningen 37 266 80 715 19 171 137 152 147 666Dotterföretag 28 28 14Koncernen totalt 37 294 80 715 19 171 137 180 147 680Not 17 Kundfordringar2000 1999ModerföreningenKunder 76 940 52 719Medlemmar 4 791 8 403Moderföreningen 81 731 61 122Dotterföretag 374 335Koncernen totalt 82 105 61 457I årets kundfordran ingår fordran på NorrOst AB med 19 927 kkr. Motsvarandefordran föregående år redovisades som fordran hos intresseföretag.Not 18 Fordringar hos intresseföretag2000 1999NorrOst, kundfordran varuförsäljning 0 16 486Not 19 Övriga fordringar2000 1999ModerföreningenNorrlands Köttproducenter ek för 11 456 0Milko ek för 10 100 0Statens Jordbruksverk 7 598 3 224Mervärdeskatt 13 273 10 361Övrigt 7 810 6 366Moderföreningen 50 237 19 951Dotterföretag 823 898Koncernen totalt 51 060 20 849Not 20 Eget kapitalInsats- Reserv- Balans Åretskapital fond vinst resultatModerföreningenEnl balansräkning per 1999-12-31 65 216 40 307 36 494 25 230Ökning av inbetalt insatskapital 4 892Avgått genom utträde – 5 062Avsättning till reservfond 2 250 – 25 230Avsättning till bal vinst 22 980Årets resultat 1 956Enl balansräkning per 2000-12-31 65 046 42 557 59 474 1 956varav A-insats 60 677B-insats 4 369A-insatsB-insatsTecknat insatskapital 97 326 4 957Ej inbetalt insatskapital – 36 649 – 588Inbetalt insatskapital 60 677 4 369I inbetalt insatskapital ingår 9 927 kkr som avser insatsåterbetalning under 2001till medlemmar som avgått per 31/12 2000.Av beloppet avser 4 369 kkr B–insatser.Insats- Bundna FriaKoncernen kapital reserver reserverEnl balansräkning per 1999-12-31 65 216 114 309 41 847Ökning av inbetalt insatskapital 4 892Avgått genom utträde – 5 062Avsättning till reservfond 2 250 – 2 250Förskjutning mellanfria och bundna reserver – 2 872 2 872Årets resultat 53Enl balansräkning per 2000-12-31 65 046 113 687 42 522Not 21 Periodiseringsfonder2000 1999Periodiseringsfond taxering 1995 0 3 500Periodiseringsfond taxering 1996 3 575 3 575Periodiseringsfond taxering 1997 1 675 1 675Periodiseringsfond taxering 1999 380 380Periodiseringsfond taxering 2000 3 500 3 500Periodiseringsfond taxering 2001 700 09 830 12 63026


2000 EkonomiNot 22 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser2000 1999Pensionsskuld vid årets början 591 1 365Årets förändring 0 –774Pensionsskuld vid årets slut 591 591Föreningens pensionsförpliktelser är till den del de beräknas avPRI 44 656 kkr (42 816 kkr), säkerställda genom inbetalning tillScangruppens gemensamma pensionsstiftelser.Not 23 Skulder till kreditinstitut2000 1999Beviljad kreditlimit 75 000 90 000Outnyttjad del 25 165 –59 823Utnyttjat kreditbelopp 49 835 30 177Skulder till kreditinstitut 118 593 81 891168 428 112 068Not 27 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter2000 1999ModerföreningenSemesterlöneskuld, inkl soc.avg 12 206 12 082Sociala avgifter 8 470 8 554Övrigt 6 306 4 845Moderföreningen 26 982 25 481Dotterföretag 264 38Koncernen totalt 27 246 25 519Not 28 Ställda säkerheter2000 1999ModerföreningenFör egna skulder och avsättningarFastighetsinteckningar 68 000 71 000Företagsinteckningar 58 500 13 785126 500 84 785Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitutFastighetsinteckningar 68 000 71 000Företagsinteckningar 58 500 13 785126 500 84 785Övriga ställda panter och säkerheterFastighetsinteckningar 3 350 3 350Företagsinteckningar 0 03 350 3 350Förfallotid 1–5 år från balansdagen 2 352 2 352Förfallotid senare än 5 år från balansdagen 4 852 5 4397 204 7 791Skulder med ej fastställd förf.tid 111 389 74 100Not 24 Medlemmarnas sparmedel2000 1999Sparkonto, ingående skuld 19 044 23 081Årets förändring inkl ränta – 899 – 4 037Produktlikvidkonto, inlånat 2 310 3 196Produktlikvidkonto, utlånat – 14 294 –14 676Moderföreningen 6 161 7 564Summa ställda säkerheter 129 850 88 135KoncernenFör egna skulder och avsättningarFastighetsinteckningar 68 000 71 000Företagsinteckningar 58 500 13 785126 500 84 785Övriga ställda panter och säkerheterFastighetsinteckningar 3 350 3 350Företagsinteckningar 0 03 350 3 350Ränta beräknas månatligen efter aktuell räntesats per månad. Ränta påsparkonto beräknas efter Stibor 30 dgr –0,5%. Tillgodoränta på produktlikvidkontoberäknas efter Stibor 30 dgr –2,0%. Låneränta på produktlikvidkontoberäknas efter Stibor 30 dgr +2,0%. Stibor 30 dgr var 4,12 %per 00.12.31.Not 25 Leverantörsskulder medlemmar2000 1999Mjölkavräkning 53 671 60 345Slaktavräkning 229 57253 900 60 917Not 26 Övriga skulder2000 1999ModerföreningenPersonalens källskatt 4 577 4 515Övrigt 7 173 4 833Moderföreningen 11 750 9 348Dotterföretag 359 26Summa ställda panter 129 850 88 135Not 29 Ansvarsförbindelser2000 1999ModerföreningenGarantiåtaganden, FPG/PRI 893 1 057Eventualförpliktelser för erhållna bidrag 1 361 699Oguldna insatser 1 901 2 911Borgensförbindelser, föreningsborgen 3 279 3 5387 434 8 205KoncernenGarantiåtaganden, FPG/PRI 893 1 057Eventualförpliktelser för erhållna bidrag 1 623 1 091Oguldna insatser 1 901 2 911Borgensförbindelser, föreningsborgen 3 279 3 5387 696 8 597Koncernen totalt 12 109 9 37427


Ekonomi 2000Umeå den 28 februari 2001Herbert Nyman Lennart Antonsson Elisabeth Sjödin-Ögren Lars NordellHans Jakobsson Berit Hardselius Elin Söderholm Pär IsakssonMagnus Kohkoinen Ove Westman Olof WallinVerkställande direktörVår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits den 2 mars 2001.Mats KarlssonElsa HerrströmRoland HanssonAuktoriserad revisorRevisionsberättelseTill föreningsstämman i Norrmejerier ekonomisk förening, organisationsnummer 794700-2296Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning iNorrmejerier ekonomisk förening för år 2000. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarnaoch förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimliggrad försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska etturval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprincipernaoch styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen ochkoncernredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden iföreningen för att kunna bedöma om styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har ävengranskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar,årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med lag om ekonomiska föreningar/årsredovisningslagen ochger därmed en rättvisande bild av föreningens och koncernens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen och för koncernen, disponerar vinstenenligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.Umeå den 2 mars 2001Mats KarlssonRoland HanssonAuktoriserad revisorElsa Herrström28


2000 Ekonomi”Friheten och närhet till djur och naturger oss kvalitet i livet”Lennart och Elly Holmberg, Åbyn29


Nyckeltal 2000Nyckeltal 5 år2000 1999 1998 1997 1996Invägd mjölk, ton 188 096 188 516 189 591 189 889 190 082Slakttillförsel, ton 1 579 1 548 1 978 1 796 2 061Konsumtionsmjölk, ton 99 069 99 532 99 020 99 491 98 537Konsumtionsgrädde, ton 4 153 4 358 4 881 5 016 4 981Ost, ton 5 430 6 262 5 889 5 386 6 570Pulver, ton 3 629 3 269 3 313 3 477 3 158Matfett, ton 3 737 3 487 3 929 3 955 3 525Nettoomsättning, Mkr 1 225,5 1 205,4 1 335,7 1 341,0 1 373,3Investeringar, totalt, Mkr 74,2 73,2 36,2 68,3 78,5Soliditet 1, % 40,6 43,9 39,2 39,4 39,2Mjölklikvid (inkl slutbetalning), Mkr 571,1 590,2 585,7 587,7 648,0Slaktlikvid (inkl slutbetalning), Mkr 26,4 24,9 35,4 31,0 36,0Antal medlemmar 1 554 1 673 1 786 1 870 2 139Antal leverantörer under året mejeri 972 1 070 1 148 1 222 1 295slakt 317 425 448 469 494Antal årsanställda 445 420 552 531 546Avräkningspris:vid medelfett- och medelproteinhalt, öre/kg 303,6 313,1 308,9 309,5 319,6vid 4,2% fetthalt och 3,4% proteinhalt, öre/kg 302,5 310,9 304,6 305,9 312,9Medlemsorganisation1 554 medlemmari 18 kretsar.KretsmötenKretsmötena genomfördes den 27 – 30 mars ochbesöktes av 386 personer.18 kretsrådbestående av 54 ledamöter.Antalet fullmäktige varierar i kretsarnaberoende på antalet leverantörer.FörvaltningsrådFörvaltningsrådet har sammanträtt två gånger, den16 – 17 mars och 30 – 31 oktober.FöreningsstämmaStämma genomfördes den 5 maj i Luleå.Förvaltningsrådbestående av 24 ledamöter.Ordförande från varje krets samt från de sex största kretsarna även vice ordf.StyrelseUnder året har styrelsen hållit 12 protokollfördasammanträden.Föreningsstämma51 fullmäktigeStyrelse8 stämmovalda ledamöter, VD2 arbetstagarrepresentanter samt2 suppleanter för dessa.Revisorer3 stämmovalda revisorer,varav en auktoriserad.30


2000 NyckeltalLikviditet i %185 –Soliditet i %Insatskapitalets andeli % av eget kapital175 –50 –50 –165 –––155 –40 –40 –145 –––135 –1996 1997 1998 1999 200030 –1996 1997 1998 1999 200030 –1996 1997 1998 1999 2000Kostnader i % av omsättning100 ––50 ––0 –1998 1999 2000Investeringar och avskrivningarpå anläggningar, Mkr100 –80 –60 –40 –20 –0 –1996 1997 1998 1999 2000Antal leverantörer Medelinvägning1 400 –– 200– 1801 200 –– 1601 000 –– 140– 120800 –– 100600 –– 80400 –– 60– 40200 –– 200–– 01996 1997 1998 1999 2000Adm kostnaderFörs kostnaderÖvr kostn sålda varorInköp fr produenterInvesteringAvskrivningAntal lev under åretMedelinvägd ton/leverantörTillgångar, kkrEget kapital och skulder, kkrEget kapital plus obeskattade reserver(efter skatt), kkr280 –600 000 –600 000 –240 –––200 –400 000 –400 000 –160 –––120 –200 000 –200 000 –80 –––40 –0–1996 1997 1998 1999 20000 –1996 1997 1998 1999 20000 –1996 1997 1998 1999 2000Kassa, bankKortfr fodrVarulagerFinans anl tillgAnläggn tillgKortfristiga skulderLångfristiga skulderAvsättningarObesk reserverEget kapitalObesk reserverFritt eget kapitalReservfondInsatskapital31


Förvaltningsberättelse 2000 Nord-Livs Produktion ABFörvaltningsberättelseAllmänt om verksamhetenUnder året har 1 382 ton (714) bär pressats till koncentrat där andelen för Norrmejeriers egen räkning utgör cirka fem procent.Förväntningar avseende den framtida utvecklingenMålsättningen är att öka volymen långsiktigt till minst 3 000 ton bär, där pressning för egen räkning beräknas utgöra cirka två tredjedelar.Diskussioner pågår med ett antal intressanta kunder/samarbetspartner som kan innebära ökade volymer samt differentiering av tillverkningen.Förslag till disposition beträffande bolagets vinstStyrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor 1 306 845:24Balanserat resultat, kr 586 513:73Redovisat årsresultat, kr 720 331:511 306 845:24Disponeras enligt följande:Avsättes till reservfond, kr 56 800:00Balanseras i ny räkning, kr 1 250 045:24Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.Resultaträkning, krNot 2000 1999Nettoomsättning 3 448 593 1 784 648Kostnad för sålda varor – 2 905 697 – 1 817 575Bruttoresultat 542 896 – 32 927Försäljnings- ochadministrationskostnader – 220 244 – 205 237Rörelseresultat 1, 3 322 652 – 238 164Resultat från finansiella poster 2Övriga ränteintäkter och liknanderesultatposter 9 149 1 616Räntekostnader och liknanderesultatposter – 1 588 – 5 218Resultat efter finansiella poster 330 213 – 241 766BokslutsdispositionerAvskrivning över plan – 294 442 0Koncernbidrag 684 560 0Resultat före skatt 720 331 – 241 766Skatt på årets resultatÅRETS RESULTAT 720 331 – 241 76632


Nord-Livs Produktion AB 2000 BalansräkningBalansräkning, krNot 2000 1999TILLGÅNGARAnläggningstillgångarMateriella anläggningstillgångar 3Mark och markanläggningar 170 069 181 081Byggnader 722 363 811 955Maskiner och andra tekniska anläggningar 451 513 530 742Inventarier 0 3 416Summa materiella anläggningstillgångar 1 343 945 1 527 194Finansiella anläggningstillgångarFordringar hos koncernföretag 817 186 0Summa finansiella anläggningstillgångar 817 186 0Summa anläggningstillgångar 2 161 131 1 527 194OmsättningstillgångarVarulager m mRåvaror och förnödenheter 29 095 14 568Summa varulager m.m. 29 095 14 568Kortfristiga fordringarKundfordringar 374 759 335 118Skattefordran 2 360 364Övriga fordringar 15 411 30 400Summa kortfristiga fordringar 392 530 365 882Kassa och bank 246 398 22 573Summa omsättningstillgångar 668 023 403 023SUMMA TILLGÅNGAR 2 829 154 1 930 217EGET KAPITAL OCH SKULDER 4Eget kapitalBundet eget kapitalAktiekapital 8 000 aktier à nom 100 kr 800 000 800 000Reservfond 103 200 103 200Summa bundet eget kapital 903 200 903 200Fritt eget kapitalBalanserat resultat 586 514 828 280Årets resultat 720 331 – 241 766Summa fritt eget kapital 1 306 845 586 514Summa eget kapital 2 210 045 1 489 714Obeskattade reserverAvskrivning över plan 294 442 0Summa kortfristiga skulder 294 442 0Kortfristiga skulderLeverantörsskulder 264 827 61 150Skulder till koncernföretag 0 315 133Övriga skulder 0 26 325Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 59 840 37 895Summa kortfristiga skulder 324 667 440 503SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 829 154 1 930 217Ställda säkerheter och ansvarsförbindelserStällda panter Inga IngaAnsvarsförbindelserAktieägartillskott med villkorlig återbetalningsskyldighet 440 000 440 000Eventualförpliktelser för erhållna lokaliseringsbidrag 261 600 392 40033


Noter 2000 Nord-Livs Produktion ABBokslutskommentarerBeloppen är angivna i kkr om inget annat anges. Belopp inom parentesavser 1999.Allmänna redovisningsprinciperFr.o.m. 1997 tillämpas den nya EU-anpassade årsredovisningslagen.Bolaget följer Redovisningsrådets rekommendationer.Värderingsprinciper m.m.Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annatanges nedan.VarulagerVarulagret, värderat enligt Redovisningsrådets rekommendationer nr 2,Redovisning av varulagret, är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdetenligt den s.k. först-in först-ut principen respektive verkligt värde.FordringarFordringarna har efter individuell värdering upptagits till belopp varmedde beräknas inflyta.Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångarAvskrivningarna enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden ochberäknad ekonomisk livslängd. Följande avskrivningstider tillämpas:Maskiner, inventarier10 årDatorer3 årByggnader och markanläggningar har avskrivits enligt nedanståendePressanläggning 5 %Avskrivningarna är de högsta skattemässigt tillåtna för byggnader ochmarkanläggningar.KoncernuppgifterBolaget är ett helägt dotterbolag till Norrmejerier ek för,org.nr. 794700-2296, med säte i Umeå.Norrmejerier ek för upprättar koncernredovisning. Av bolagetstotalt fakturerade försäljning, 3 448 593 kr, avser 176 350 kr faktureringtill moderföreningen. Motsvarande uppgifter för 1999 var 1 784 648 krrespektive 467 763 kr.Moderföreningen har fakturerat dotterbolaget Nord-Livs ProduktionAB 2 010 738 kr (1 331 083).Not 1 Anställda och personalkostnaderBolaget har ingen anställd personal. Arbetsledning och produktionspersonalhar tillhandahållits från Norrmejerier i Hedenäset.Tidsåtgången för produktionsdelen har varit 7 116 timmar (5 651).Not 2 Resultat från finansiella poster2000 1999Övriga ränteintäkter och liknande resultatposterRänteintäkter, koncernföretag 6 073 0Övriga ränteintäkter 3 076 1 6169 149 1 616Räntekostnader och liknande resultatposterRäntekostnader, koncernföretag 884 4 674Övriga räntekostnader 704 5441 588 5 218Not 3 Materiella anläggningstillgångarBelopp i kkr Mark Bygg- Mask. Invent 2000 1999markanl nader tek.anl verkt Totalt Totalt* **Ingående ack.anskaffningsvärden 307 1 790 4 873 25 6 995 6 966Årets anskaffningar 29Utgående ackanskaffningsvärden 307 1 790 4 873 25 6 995 6 995Ing ack avskrivnenligt plan 126 978 4 342 22 5 468 5 166Årets avskr enl plan 11 90 79 3 183 302Utg ack avskr enl plan 137 1 068 4 421 25 5 651 5 468Utgående bokfördavärden enligt plan 170 722 452 0 1 344 1 527Taxeringsvärden 24 711Brandförsäkringsvärden i kkrMaskiner, inventarier 12 600 (12 580)Byggnaderna är försäkrade till fullvärde.Regionalpolitiskt stöd, 3 748 kkr, och lokaliseringsstöd, 4 430 kkr, har erhållits vidnyuppförande av pressanläggningen.* Totalt har direktavskrivningar på byggnader gjorts med 2 693 kkr (2 693).** Totalt har direktavskrivningar på maskiner gjorts med 5 485 kkr (5 485).Not 4 Eget kapitalAktie- Reserv- Balans Åretskapital fond förlust resEnl balansräkning per 1999-12-31 800 103 828 –242Vinstdisposition enligtbeslut av årets bolagsstämma: 242Avsättning till reservfondÖverf till balanserat resultat –242Årets resultat 720Enl balansräkning per 2000-12-31 800 103 586 720Arvode och kostnadsersättning till revisorerArvoden till KPMG avseende revisorsuppdrag uppgår till 14.Umeå den 2 mars 2001Herbert NymanLennart AntonssonOlof WallinVD34


Nord-Livs Produktion AB 2000 RevisionsberättelseRevisionsberättelseTill bolagsstämman i Nord-Livs Produktion AB Org nr 556285-2698Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Nord-Livs Produktion AB förår 2000. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Mitt ansvar är attuttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision.Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att i rimliggrad försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för beloppoch annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställandedirektörens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande omansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot ellerverkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören påannat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimliggrund för mina uttalanden nedan.Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av bolagets resultat ochställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.Jag tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsenoch beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.Umeå den 2 mars 2001Roland HanssonAuktoriserad revisor35


Styrelse och revisorer 2000Styrelse och revisorerBakre raden från vänster: Elin Söderholm, Hans Jakobsson, Pär Isaksson, Jan-Erik Noord, Herbert Nyman, Olof Wallin, Lars Nordell, Tommy Persson,Ove Westman, Lennart Antonsson. Sittande från vänster: Magnus Kohkoinen, Elisabeth Sjödin-Ögren, Curt Johansson, Berit Hardselius.Herbert Nyman, ordförandeFrigiva gård, 945 92 Altersbruktel: 0911/20 20 91, fax: 0911/20 20 10e-post: frigiva@algonet.seVald t o m föreningsstämman 2002UppdragLedamot i Producenttjänstrådet, ledamot i styrgruppenför regional jordbruksforskning i norraSverige, styrelseledamot i Svensk Mjölk, ordförandei Djurhälsonämnden, ledamot i smittskyddsnämndenm.m.Gård/produktion35 kor (SRB och SLB), totalt drygt 100 djur.Brukar ca 100 ha åker, 35 ha spannmål, resten valloch bete, 230 ha skog.Lennart Antonsson, vice ordförandeÖvre Bäck, 930 15 Bureåtel: 0910/78 30 50, fax: 0910/78 30 69e-post: lennart.antonsson@ac.lrf.seVald t o m föreningsstämman 2002UppdragOrdförande i Producenttjänstrådet, ordförande iSvensk Mjölks valberedning, Svensk Avels valberedning,ledamot i MSAB:s styrelse, ledamot iLRF:s länsförbundsstyrelse.Gård/produktion28 kor. 30 ha odlat och 140 ha skog, arrenderarytterligare ca 70 ha.Berit HardseliusNybyn 23, 942 92 Älvsbyntel: 0929/511 63, fax: 0929/511 80e-post:berit.hardselius@alvsbyn.netVald t o m föreningsstämman 2001UppdragLedamot i Producenttjänstrådet, sekreterare iÄlvsbyns Hushållsgille, sammankallande i valberedningenför Älvsby lokalavdelning av LRF,ledamot i Brukarrådet för Tväråselsskolan.Gård/produktion50 kor i lösdrift, rekrytering samt uppfödning avstutar. Kalkonuppfödning som nischverksamhet,med rökt kalkon som specialitet.Pär IsakssonLillpitevägen 259, 946 91 Roknästel: 0911/24 05 19, fax: 0911/24 01 39e-post: par.isaksson@bd.lrf.seVald t o m föreningsstämman 2001UppdragRepresentant för Norrmejerier i LRF Norrbotten,ledamot i Infjärdens LRF-avdelning, skolrådsrepresentant.Gård/produktion48 kor. Brukar 130 ha åker, varav 60 ha spannmål,190 ha produktiv skogsmark.Hans JakobssonS Ersmark 488, 934 41 Ersmarktel: 0910/72 33 46, fax: 0910/72 34 25e-post: hans.jakobsson@ac.lrf.seVald t o m föreningsstämman 2001UppdragOrdförande LRF kommungrupp i Skellefteå, suppleanti norra Skogsägarna.36


2000 Styrelse och revisorerGård/produktion25 kor, brukar 75 ha åker, vall och spannmål,160 ha produktiv skogsmark.Magnus KohkoinenSoukolojärvi 1043, 957 91 Övertorneåtel: 0927/520 65, fax: 0927/520 64e-post: kohlant@algonet.seVald t o m föreningsstämman 2002UppdragLedamot i Producenttjänstrådet, ledamot i SwedishMeats förvaltningsråd, ledamot i Handelsbankenslokalavdelningsstyrelse i Övertorneå.Gård/produktion75 kor, brukar150-170 ha vall, 120 ha produktivskogsmark.Elin SöderholmDjupsjö 257, 914 91 Nordmalingtel: 0930/430 41, fax: 0930/430 55e-post: elin.soderholm@ac.lrf.seVald t o m föreningsstämman 2001UppdragLedamot i Producenttjänstrådet, Konsumentansvarigi LRF:s kommungrupp i Nordmaling,vice ordförande i Hem&Skola, ledamot iAvbytarna i Norr AB, ledamot i LRF:slänsförbundsstyrelse.Gård/produktion35 kor. Brukar 60 ha, varav 15 ha bete, 12 hagrönfoder och resten ensilagevallar. Till gårdenhör även ca 90 ha skog.Elisabeth Sjödin-ÖgrenPl 189 Bratten, 921 93 Lyckseletel: 0950/250 10, fax: 0950/251 01e-post: elin.soderholm@ac.lrf.seVald t o m föreningsstämman 2001UppdragOrdförande i LRF Lycksele södra, aktiv inom LRFkvinnor.Gård/produktion60 kor, foderliggbås och mjölkgrop. Brukar 110 haspridd åker. Har även skog, sågning m.m.Olof Wallin, VDMariehemsvägen 10, 906 52 Umeåtel: 090/18 29 01, fax 090/18 29 45e-post: olof.wallin@norrmejerier.seJan-Erik Noord, styrelsens sekreterareMariehemsvägen 10, 906 52 Umeåtel: 090/18 29 33, fax 090/18 29 45e-post: janerik.noord@norrmejerier.seLars Nordell, ord. facklig representantLinodlarvägen 5, 904 40 Röbäcktel: 090/225 37Ove Westman, ord. facklig representantSånguddsvägen 13, 975 96 Luleåtel: 0920/593 29Tommy Persson, facklig representantHermelinsvägen 12, 906 42 Umeåtel: 090/14 37 59Curt Johansson, facklig representantTavelsjö 86, 922 63 Tavelsjötel: 090/602 30REVISORERMats KarlssonGrönlandsvägen 8, 961 46 Bodentel: 0921/652 26 (även fax)e-post: mats.karlsson@bd.lrf.seUppdragOrdförande i Bodens koklubb, ledamoti Bodens hushållsgille.Gård/produktion85 kor. Brukar 150 ha, varav 120 ha valloch 30 ha spannmål.Elsa HerrströmPl 57, 930 27 Kalvträsktel: 0915/310 31 (även fax)e-post: elsa.herrstroem@ac.lrf.seUppdragOrdförande i Norsjökretsen.Gård/produktion20 SRB-kor.Auktoriserad revisor Roland HanssonKPMG Bohlins ABBox 260, 901 06 Umeåtel: 090/18 07 00, fax: 090/12 75 1437


Ledning 2000LedningStående från vänster: Henrik Holmberg, Leif Norrman, Jan-Erik Noord. Sittande från vänster: Olof Wallin, Björn Jonsson, Bo Rasmussen.På bilden saknas David Stenlund.Henrik HolmbergPlatschef, Umeå mejeritel: 090/18 28 06e-post: henrik.holmberg@norrmejerier.seLeif NorrmanLogistikcheftel: 090/18 28 10e-post: leif.norrman@norrmejerier.seJan-Erik NoordChef, Producenttjänsttel: 090/18 29 33e-post: janerik.noord@norrmejerier.seOlof WallinVDtel: 090/18 29 01e-post: olof.wallin@norrmejerier.seBjörn JonssonPersonalcheftel: 090/18 29 03e-post: bjorn.jonsson@norrmejerier.seBo RasmussenKey Account Manager — Brand Managertel: 090/18 29 15e-post: bo.rasmussen@norrmejerier.seDavid StenlundMarknadscheftel: 090/18 29 52e-post: david.stenlund@norrmejerier.se38


2000 AdresserAdresserHedenäset mejeriKalixvägen 10, 957 95 Hedenäsettel 0927-302 95, fax 0927-303 54Luleå mejeriProducentvägen 14, Box 941, 971 28 Luleåtel 0920-24 24 00, fax 0920-24 24 24SkellefteåterminalenIndustrivägen 32, 931 44 Skellefteåtel 0910-141 92, fax 0910-560 12Burträsk mejeriKamvägen 10, 937 31 Burträsktel 0941-105 25, fax 0941-554 94Ånäset ostlagerSnickarvägen 1, 915 34 Ånäsettel 0934-208 70, fax 0934-209 26Umeå mejeriMejerivägen 2, 906 22 Umeåtel 090-18 28 00, fax 090-18 28 80Lycksele mejeriFinnbackagatan 11. Box 23, 921 21 Lyckseletel 0950-380 30, fax 0950-126 5839


HuvudkontorMariehemsvägen 10, 906 52 Umeåtel 18 28 00, fax 090-18 29 45e-mail norrmejerier@norrmejerier.sehemsida www.norrmejerier.seGrafisk form: gazoline, Umeå foto: Gösta Wendelius, Olle Sjöstedt, m fl tryck: Tryckeri City, Umeå

More magazines by this user
Similar magazines