STORA CIVILISATIONER – Antikens Egypten - SLI.se

sli.se
  • No tags were found...

STORA CIVILISATIONER – Antikens Egypten - SLI.se

STORA CIVILISATIONERAntikens EgyptenFör tusentals år sedan bidrog utvecklingen av handel ochjordbruk till att några byar vid Nilens flodbädd utveckladestill rika och mäktiga städer. Omkring 3 000 f.Kr enadeskungariket Egypten, det var början på ett rike som skullevara i tusentals år. Antikens Egypten var en avanceradcivilisation, man hade specialistläkare astronomer ocharkitekter som skapade de mest fantastiska byggnader. Iden här filmen får vi veta mer om det Egyptiska samhället,hieroglyferna, pyramiderna och faraonerna Tutankhamonoch Kleopatra.FaktaProduktionsland: SpanienLängd: 16 minFrån: 9 årÄmne: HistoriaFilmnr: 13718Det antika Egyptens födelseDen plats där Egypten ligger idag var ursprungligen ingetinbjudande ställe att bo på, där fanns mest öken. Men enklimatförändring förde med sig rikligt med regn och gradvisskapades ett vattenflöde som växte alltmer. Detta vatten blev tillen lång flod, Nilen. Under regnperioden växer Nilen så mycket attden svämmar över sina vallar. När vattnet sedan drar sig tillbakaär marken idealisk för jordbruk eftersom att den är full av slam,en bra form av gödsel. Under de följande tussentals åren vardet många som bosatte sig vid Nilen och det var så det antikaEgypten föddes.Nilen förde också med sig en annan stor fördel – handel.Människorna längst floden började idka handel med varandra ochutvecklingen av handel och jordbruk ledde till att några byar vidNilens flodbädd växte till rika och mäktiga städer. Omkring3 000 år f.Kr. enade Kung Menes kungadömena övre och nedreEgypten och grundade huvudstaden Memfis.SamhällspyramidenEgyptierna organiserade sitt sociala liv som en pyramid. Itoppen av pyramiden fanns farao – Egyptens kung. All rikedomvar faraons och folket dyrkade honom/henne som gudar. Mendet var också faraons skyldighet att bibehålla lag och ordningoch att kontrollera rikets ekonomi, årstiderna, tidvattnet och hurplaneterna rörde sig.Prästerna lydde under faraon. Deras huvudsakliga uppgift varsom tjänare åt gudarna i templen och de utförde dagligen offeroch riter. Under prästerna fanns skrivarna. Nu för tiden lär vi ossalla att skriva när vi är barn, men i det antika Egypten var det baranågra få utvalda som fick lära sig skriva. I Egypten skrev man med”heliga tecken” som kallades hieroglyfer. Hieroglyferna var bildersom var och en hade sin egen betydelse. Därför behövdes det såmånga som 800! Tänk dig att istället för 24 bokstäver behöva läradig 800.Armén kom efter prästerna, deras uppgift var att skydda och hållasamman riket. Längre ner i pyramiden fanns handelsmännen,hantverkarna och bönderna. Och längst ner fanns slavarna somfick utföra de allra tyngsta sysslorna.CINEBOXEn del av Swedish Film ABBox 6014 • 171 06 Solna • SWEDENTel: 08-509 025 07 • Fax: 08-445 25 60info@cinebox.se • www.cinebox.se


STORA CIVILISATIONERAntikens EgyptenFRÅGOR FÖRE FILMEN1. Vilka var faraonerna?2. Vem var Kleopatra?3. Vad är en mumie?4. Vad är en pyramid?FRÅGOR EFTER FILMEN1. Varför ser alla figurer så platta ut i egyptiskabilder?2. Vad är en hieroglyf och hur många olikahieroglyfer finns det?3. Vad innebar ”samhällspyramiden”, hur såg4. den ut?5. Hur föddes det antika Egypten?Ta reda på vad egypterna hade för kläder ochutsmyckning på sig under det antika Egypten.Visste du t.ex. att både män och kvinnor inomaristokratin rakade sina huvuden och istället barperuk?Precis som vi i Sverige har olika tidsperioder i vårhistorieskrivning har Egypten också det. Rita uppen tidslinje över de olika tidsperioderna underantikens Egypten.Välj ut en av tidsperioderna och lär dig mer omden. Vilka faraoner som härskade under denna tid,viktiga händelser osv.AKTIVITETERTa reda på vad mumifiering innebär, hur det går tilloch varför man mumifierade sina döda i antikensEgypten.CINEBOXEn del av Swedish Film ABBox 6014 • 171 06 Solna • SWEDENTel: 08-509 025 07 • Fax: 08-445 25 60info@cinebox.se • www.cinebox.se

More magazines by this user
Similar magazines