L.A. SPAS Tropical serie instruktionsbok 2007 - Neptun

neptunbath.com

L.A. SPAS Tropical serie instruktionsbok 2007 - Neptun

Förhöjd kroppstemperaturSymptom på förhöjd kroppstemperatur kan vara yrsel, avsvimning, dåsighetoch slöhet.Effekten av förhöjd kroppstemperatur kan vara omedvetenhet av risker, missbedömningav värmen, missbedömning av när badet bör avslutas, nedsattfysisk förmåga att ta sig ur badet, fosterskador på gravida kvinnor och medvetslöshetsom kan leda till drunkning.SäkerhetsmärkningVarje spa är försedd med en varningsskylt med säkerhetsföreskrifter. Dennaskylt skall vara synlig för alla spa-användare och finnas monterad på spaanläggningensframsida. Ny skylt kan beställas av:LA Spas1311 N. Blue Gum StreetAnameim, CA 91806

More magazines by this user
Similar magazines