23.12.2021 Views

INFO KALIX #2 2021

Upplev mer av Kalix i vinter!

Upplev mer av Kalix i vinter!

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

info<br />

<strong>KALIX</strong><br />

EN ATTRAKTIV, JÄMSTÄLLD OCH HÅLLBAR KOMMUN<br />

<strong>#2</strong> • DECEMBER <strong>2021</strong><br />

Upplev mer<br />

av Kalix i vinter<br />

4 Weeks Of Well<br />

– satsning på hälsa<br />

Sommarfesten<br />

gör comeback<br />

Byggstart för<br />

strandnära bostäder


Låt inte pandemin stjäla julen!<br />

Maria Henriksson, kommundirektör<br />

Jag ska just påbörja min text till<br />

julnumret när regeringen på en<br />

presskonferens talar om pandemin,<br />

och scenarion i upptrappande skalor som<br />

beskriver hur vi åter igen riskerar att kastas<br />

tillbaka till stränga restriktioner.<br />

Julstämningen klingar bort och orosmolnen<br />

tornar upp sig. Är det så här det ska<br />

vara länge framöver, att vi kastas mellan<br />

hopp om en återgång till vardagen till tron<br />

att det här aldrig tar slut?<br />

Men är det något vi lärt oss under pandemitiden<br />

så är det att vi människor är som<br />

kameleonter, med en fantastisk förmåga att<br />

anpassa oss till förändrade omständigheter.<br />

Vi samarbetar bättre än någonsin och vi<br />

visar att vi är lösningarnas mästare!<br />

Sedan jag började min tjänst här i Kalix<br />

för sex år sedan har jag fått vara med om<br />

att skapa gemensamma drömmar om<br />

vilket Kalix vi vill se 2030. Vi började med<br />

medborgardialoger tillsammans: medborgare,<br />

företagare, politiker och tjänstepersoner,<br />

unga och gamla, kvinnor, män<br />

och ickebinära. Vi försökte med historiens<br />

hjälp och med omvärldsspaning att bygga<br />

framtidsscenarion, som vi tillsammans nu<br />

arbetar med att förverkliga. Förverkliga<br />

på ett ansvarsfullt sätt, utan att riskera de<br />

grundverksamheter vi ska ansvara för och<br />

utveckla – såsom skola, vård och omsorg.<br />

Utan den gemensamma visionen och det<br />

målmedvetna arbetet hade vi inte stått stadigt<br />

på den plattform vi nu ser växa fram.<br />

Jag vill med dig som läser detta dela med<br />

mig av några viktiga händelser under året<br />

som sätter Kalix på kartan:<br />

• Tor 8 – bostadsområde med 30 nya<br />

lägenheter som byggts i kommunens<br />

regi. Humlan som inte skulle kunna<br />

flyga enligt tvivlarna är nu fullt uthyrt.<br />

Byggt av lokala entreprenörer, tack vare<br />

en smart trestegsplan. Så stolt!<br />

• Resecentrum invigt – järnväg med<br />

persontrafik öppnar möjligheter till<br />

pendling på nya sätt, där del av jobbet<br />

kan börja på tåget. Det är stort för Kalix<br />

att vara igång, efter åratal av målmedvetet<br />

arbete från politiker och engagerade<br />

medarbetare. Vi får en känsla av att Kalix<br />

är ett urbant samhälle som kan erbjuda<br />

alternativ och locka inflyttare. Så stolt!<br />

• Byggkranar syns på Mården där<br />

Kalixbo bygger nya hyreshus. Ett resultat<br />

av gemensamma visioner för ett Kalix<br />

som vill växa och fortsätta att utvecklas<br />

i takt med att strålkastarljuset landar på<br />

Norrbotten. Så stolt!<br />

• Byggkranar syns ute på Björknäs där<br />

det nya ridhuset är på väg upp. Det är<br />

en stor investering som andas framtidstro.<br />

För hela Norrbottens överlevnad<br />

satsar vi på aktiviteter, kultur, idrott och<br />

samlingsplatser som genom att tillåta<br />

mångfald kan tvätta bort stämpeln av<br />

machokultur från länet. Vi fick förmånen<br />

att visa ridanläggningen och planerna<br />

för vår nya landshövding, och hon<br />

var full av beröm och superlativer över<br />

Kalix Kommuns framsynthet. Så stolt!<br />

• Vi har skrivit vårt första markanvisningsavtal<br />

med en intressent som<br />

vill utveckla ett nytt handelsområde i<br />

Kalix! Efter att ha jobbat med markexploatering,<br />

översiktsplan och strategiska<br />

markinköp kan vi nu möta upp<br />

förfrågningarna från investerare, som<br />

riktat strålkastaren mot Kalix och börjat<br />

se vårt unika läge. Framsynthet från<br />

utvecklingsutskott och samhällsbyggnadsnämnd<br />

har i kombination med<br />

näringslivsenhetens långsiktiga och<br />

professionella arbete skapat storverk. Så<br />

stolt!<br />

Det här har vi gjort tillsammans! Medborgare,<br />

kloka politiker, engagerade företag och<br />

fantastiska medarbetare i Kalix kommun.<br />

Dela stoltheten för Kalix, sprid den vidare!<br />

Spännande saker väntar och vi får vara med<br />

och skapa framtiden, tillsammans.<br />

Jag önskar er innerligt en God Jul och ett<br />

Gott Nytt år!<br />

Om det allvarliga driftfelet!<br />

Precis när vi tror att vi är klara med denna<br />

utgåva av vår tidning InfoKalix drabbar<br />

ett allvarligt driftfel Kalix kommun. Detta<br />

kommer med största sannolikhet att få<br />

långvariga konsekvenser för samtliga<br />

verksamheter, men allas vår målsättning<br />

är att ingen med hemtjänst, hemsjukvård<br />

eller dylikt ska drabbas. Jag vill passa på att<br />

än en gång lyfta och tacka kommunens alla<br />

engagerade, kunniga och flexibla medarbetare<br />

som gör ett fantastiskt jobb med att<br />

ställa upp och ställa om.<br />

<strong>INFO</strong><strong>KALIX</strong> – December <strong>2021</strong>, nummer 2<br />

ANSVARIG UTGIVARE: Reine Sundqvist • TRYCK: GJ Offset, Kalix • LAYOUT/GRAFIK: Björn Palovaara, Process Media & Kommunikation<br />

• REPORTAGE OCH TEXTPRODUKTION: Reine Sundqvist, Pernilla Jansson, Johnny Strömbäck, Björn Palovaara, Maria Vanhapiha Bergström,<br />

Mediaprogrammet. • FOTON: Elisabeth Gustavsson, Kalix kommun, Mediaprogrammet, Reine Sundqvist, Oliver Åström, Heart of Lapland,<br />

Matteus Eurell, Stefan Holm, Andrey Michurin, Lars-Ove Jonsson, Mostphotos, Twenty20, Trafikverket • KONTAKT: information@kalix.se<br />

2 <strong>INFO</strong><strong>KALIX</strong> DECEMBER <strong>2021</strong>


Ett allvarligt driftfel drabbade Kalix kommun<br />

Natten mot den 16 december drabbades Kalix kommun av<br />

ett allvarligt driftfel.<br />

– Vi gick snabbt ut och berättade om vad som hänt och<br />

hur det påverkade verksamheterna, något som fick stort<br />

genomslag i media, berättar Reine Sundqvist, informationsansvarig.<br />

Det visade sig vara en ransomware-attack, en form av skadlig kod<br />

som krypterar och låser filer i syfte att begära en lösensumma. Och<br />

Kalix kommuns beslut att informera om vad som hänt och vilka<br />

konsekvenser det har blev snabbt den största nyheten i nationell<br />

media.<br />

– Kalix kommun har aldrig tidigare varit i denna situation och det<br />

gäller att hantera informationen från de förutsättningar som finns,<br />

säger Reine Sundqvist.<br />

– Alla medarbetare har gjort ett fantastiskt jobb att ställa om och<br />

ställa upp, för att ingen i till exempel hemtjänst och hemsjukvård ska<br />

drabbas av detta, berättar Maria Henriksson, kommundirektör.<br />

Kalix kommun arbetar tillsammans med ett flertal experter på<br />

IT-säkerhet för att lösa de problem som blev konsekvenserna av<br />

attacken och i skrivande stund vet vi inte när allt kan vara tillbaks<br />

i normalläge. Det gäller även vår webbplats www.kalix.se och vi<br />

ber därför om överseende med att de länkar och QR-koder vi<br />

hänvisar till i denna tidning kanske inte går att nå just nu.<br />

VIKTIGA TELEFONNUMMER<br />

Allt vi redan har<br />

Krönika av Maja Brännmark, elev på Samhällsmediaprogrammet, Furuhedsskolan Kalix<br />

I<br />

min ålder vill de flesta flytta ifrån Kalix,<br />

och helst så fort som möjligt. Jag tror<br />

många känner det behovet för att de<br />

tänker att de inte kan utvecklas vidare, att<br />

möjligheterna här är för begränsade.<br />

Men kanske har strävan efter självutveckling<br />

fått oss att underskatta det vi redan har.<br />

Kanske överskattar vi den utopi som storstäderna<br />

säljer, och därmed undervärderar vi<br />

de unika tillgångar som finns omkring oss.<br />

Kanske är det inte förrän vi träder utanför<br />

tryggheterna som vi inser vad vi fått av<br />

vår hemort. Hur vi formats av vår omvärld<br />

och vilka vi blivit på grund av den. Kanske<br />

förstår vi inte vad Kalix gett oss förrän vi<br />

lämnar, och först då är vi kapabla att känna<br />

uppskattning.<br />

Människor som flyttar till Kalix, och kanske<br />

inte har någon relation till kommunen<br />

sedan tidigare, kommer självklart ha en<br />

annan syn än vi som vuxit upp här. Tyvärr<br />

tror jag att vi alla tenderar att se förbi allt det<br />

vackra omkring oss bara för att det blivit en<br />

del av vår vardag.<br />

Miljön jag vuxit upp i har alltid varit<br />

värdefull för mig, även om jag inte tidigare<br />

reflekterat över det. Den senaste tiden<br />

har jag börjat förstå vilken tacksamhet<br />

jag känner för den barndom jag haft här,<br />

med närheten till naturen. Möjligheten att<br />

springa över sommarängarna, åka skridskor<br />

på älven, bada i lövhögar och bygga kojor i<br />

snön. Att jag haft ett öppet fält, högt berg eller<br />

en forsande bäck med bara några<br />

minuters gångavstånd från mitt<br />

hus har alltid varit en fristad<br />

för mig.<br />

Naturen påminner mig<br />

om att människan inte<br />

är orsaken till allt, att<br />

människan inte måste<br />

vara i fokus. Bäcken<br />

fortsätter flöda så som<br />

den gjort i tusentals år,<br />

och den gör det inte för<br />

någons skull eller vinning.<br />

I stadsmiljöer kan lätt<br />

dessa insikter gå förlorade, för allt omkring<br />

en är skapat för ett syfte, medan orörd natur<br />

tar oss tillbaka till jorden. Dessa perspektiv<br />

har en stor inverkan på vår personlighet.<br />

Jag tror att Kalixmiljön gjort oss till lugnare,<br />

ödmjukare och mer empatiska människor,<br />

samt att vi känner en större uppskattning för<br />

vår omvärld och värnar mer om naturen för<br />

att vi lever så nära den.<br />

Det är perspektiv som vi kommer ha stor<br />

användning för i framtiden, för om vi inser<br />

att vi besitter dem och lyckas använda oss av<br />

dem tror jag de kan gynna andra på sätt som<br />

annars inte varit möjliga.<br />

För dig som har hemtjänst, hemsjukvård eller behov av stöd i<br />

den gällande situationen med anledning av det allvarliga<br />

driftfel som drabbat Kalix kommun – om du känner dig orolig<br />

eller om din hjälp uteblir kan du kontakta vår stödtelefon,<br />

vardagar 8.00–17.00, via:<br />

• 072-241 03 35<br />

• 073-044 67 45<br />

Övrig tid kan du ringa via Kalix kommuns växel 0923-65 000.<br />

Trygghetslarmen fungerar som vanligt, så du kan alltid använda<br />

detta vid behov.<br />

Orosanmälningar kan rapporteras, vardagar klockan 8.00–17.00<br />

till följande telefonnummer:<br />

• För att anmäla oro för barn och ungdomar,<br />

ring 072-246 41 44.<br />

• För att anmäla oro för en vuxen,<br />

ring 076-772 49 56.<br />

Om det gäller ett akut ärende under annan tid, ring 112.<br />

Om något akut fel uppstår med Kalix kommuns gator, vatten,<br />

avlopp eller dylikt kan du göra en felanmälan via 0923-65 000.<br />

Maja Brännmark<br />

Ens trivsel på en plats beror självklart på<br />

ens behov. Jag förstår att småstadslivet inte<br />

är för alla, men jag är av uppfattningen att<br />

de fördomar som finns mot mindre orter<br />

ofta är osanna, och att man inte har<br />

förståelse för vad livet på en liten,<br />

glesbebodd plats innebär. Vilka<br />

fördelar det faktiskt finns.<br />

Landsbygden blir en tillflyktsort<br />

från storstadshysterin.<br />

Man kommer aldrig befinna<br />

sig i myllret av tusentals<br />

okända människor, utan möts<br />

istället av en gemenskap, och<br />

därmed även av en trygghet.<br />

Kalix kan inte erbjuda allt för alla,<br />

men ett större utbud har även det<br />

sina konsekvenser och brister. Att ha något<br />

innebär även att man mister något annat,<br />

och städer som erbjuder fler tillgångar<br />

innebär ofta även en brist av orörd och närliggande<br />

natur, vildmarksliv och rofylldhet.<br />

Jag tror det är viktigt för oss att bevara och<br />

uppskatta det vi har, att försöka se sådant vi<br />

tar för givet så länge vi fortfarande har det.<br />

Att inte tro att vi är så begränsade, att andra<br />

har det bättre och att man kommer vara<br />

lyckligare någon annanstans.<br />

Men man kan inte förstå värdet av det man<br />

har om man inte vågar se det.<br />

<strong>INFO</strong><strong>KALIX</strong> DECEMBER <strong>2021</strong> 3


Så tycker medborgarna<br />

om kommunens framtid<br />

I samband med Kalix kommuns nya översiktsplan<br />

genomfördes en öppen medborgardialog<br />

under sommaren. Medborgardialogen<br />

gav alla Kalixbor chansen att tycka<br />

till om hur kommunen ska utvecklas och<br />

bevaras.<br />

En sammanställning av resultaten finns nu på<br />

www.kalix.se. Medborgardialogen är stängd men<br />

det kommer fler chanser att tycka till om Kalix<br />

nya översiktsplan under 2022.<br />

Medborgarnas förslag i korta drag:<br />

• När det handlar om områden att bevara har<br />

flest förslag handlat om Vassholmen och naturområden<br />

vid kust, sjöar och vattendrag.<br />

• De områden som flest vill ska utvecklas med<br />

nya bostäder är centrala Kalix samt strandnära<br />

lägen och områden längs Kalix älv.<br />

• Man önskar också att något görs åt de tomma<br />

lokalerna i centrala Kalix och att Strandängarna<br />

utvecklas med fler aktiviteter.<br />

Utsnitt ur den digitala karta där du kan se och läsa om<br />

alla förslag. Hela kartan finns på www.kalix.se/dialogop,<br />

du kan även skanna QR-koden till vänster.<br />

Hjälp oss stärka Kalix<br />

Vad vet du om företagen i kommunen?<br />

Vi är tacksamma över att du är med och bidrar med din kunskap och tankar.<br />

Det tar inte mer än 3 minuter att besvara frågorna.<br />

Tack på förhand!<br />

Här kommer du direkt till frågorna.<br />

form.jotform.com/Geektown/Kalix-kommun_frgor<br />

Syftet med undersökningen är att få en bild av hur vi i Kalix<br />

kommun uppfattar näringslivet i Kalix kommun. Undersökningen<br />

ger oss svar på vad vi kan göra för att öka kunskapen och bli<br />

bättre på att berätta om företagen i kommunen.<br />

Har du några frågor om undersökningen kan du höra av dig till<br />

Hans Sundell, Näringslivsutvecklare, Kalix kommun.<br />

#viärkalix<br />

4 <strong>INFO</strong><strong>KALIX</strong> DECEMBER <strong>2021</strong>


Vilket är gymnasieprogrammet för dig?<br />

I januari är det dags för gymnasieval<br />

inför läsåret 2022-2023. Från och<br />

med den 12 januari kommer elever<br />

folkbokförda i Kalix och Överkalix att<br />

få tillgång till e-tjänsten ”Ansökan till<br />

gymnasieskolan”.<br />

Valet är öppet till den 1 februari,<br />

klockan 24.00 som är sista tidpunkt<br />

för ansökan till gymnasieskolan.<br />

Skanna koden<br />

och ta del av mer<br />

information om<br />

programmen och<br />

inriktningarna inför<br />

läsåret 2022-2023<br />

I denna artikel kan du läsa om program<br />

och inriktningar samt nyheter inför läsåret<br />

2022-2023. Ytterligare information om<br />

programmen och inriktningarna hittar<br />

du på Kalix kommuns hemsida<br />

www.kalix.se under Utbildning och<br />

Gymnasieskola. Skanna QR-koden här<br />

till höger med din mobil så kommer du<br />

direkt till sidan. Där kan du även söka till<br />

gymnasieprogrammen i Kalix.<br />

En del av informationssatsningen är Öppet<br />

Hus som i år sändes online i december och<br />

i januari 2022 planeras ett mer traditionellt<br />

öppet hus.<br />

Nyheter för 2022-2023<br />

Naturbruksprogrammet har från<br />

kommande läsår 2022-2023 utökats med<br />

ytterligare en ny nationell inriktning Hästhållning.<br />

Du lär dig om hästen som biologisk<br />

varelse, dess beteende och samspelet<br />

mellan häst och människa. Inriktningen<br />

ger till exempel möjlighet att arbeta som<br />

hästskötare med inriktning mot ridning<br />

eller trav. Läs mer om inriktningen Hästhållning<br />

på naturbruksprogrammets egen<br />

hemsida.<br />

De andra inriktningarna inom Naturbruksprogrammet<br />

är Naturturism samt<br />

Skogsbruk. Inom inriktning Skogsbruk<br />

erbjuds möjlighet att till årskurs 2 välja en<br />

yrkesutgång antingen mot Skogsmaskinförare/Skogsvård<br />

eller mot Träindustri och<br />

Lastmaskiner.<br />

Gymnasiesärskolan utökar sitt sökbara<br />

utbud med programmet samhälle, natur<br />

och språk.<br />

Program och inriktningar<br />

läsåret 2022-2023<br />

Högskoleförberedande program<br />

f Ekonomiprogrammet, inriktning<br />

Ekonomi.<br />

f Estetiska programmet, inriktningar Bild<br />

och formgivning samt Musik.<br />

f Naturvetenskapsprogrammet, inriktning<br />

Naturvetenskap.<br />

f Samhällsvetenskapsprogrammet,<br />

inriktningar Beteendevetenskap samt<br />

Medier, information och kommunikation.<br />

f Teknikprogrammet, inriktning<br />

Produktionsteknik. Ingår i Teknikcollege.<br />

Yrkesförberedande program<br />

f Barn- och fritidsprogrammet, inriktning<br />

Pedagogiskt och socialt arbete.<br />

f Bygg- och anläggningsprogrammet,<br />

inriktning Anläggningsfordon samt<br />

Husbyggnad.<br />

f El- och energiprogrammet, inriktning<br />

Elteknik.<br />

f Fordons- och transportprogrammet,<br />

inriktningar Personbil samt Lastbil och<br />

mobila maskiner.<br />

f Industritekniska programmet, inriktning<br />

Svetsteknik. Ingår i Teknikcollege.<br />

f Naturbruksprogrammet, inriktningar<br />

Skogsbruk, Hästhållning (ny) samt<br />

Naturturism. Ingår i Teknikcollege.<br />

f Vård- och omsorgsprogrammet. Inga<br />

nationella inriktningar. Ingår i Vård- och<br />

omsorgscollege.<br />

Lärlingsutbildningar<br />

f Barn- och fritidsprogrammet, inriktning<br />

Fritid och hälsa.<br />

Introduktionsprogrammet<br />

Programmet är inte sökbart. Placering till<br />

Introduktionsprogrammets inriktningar<br />

enligt nedan sker i samråd med gymnasieskolan.<br />

Furuhedsskolan erbjuder samtliga<br />

förekommande inriktningar:<br />

• Programinriktat val.<br />

• Yrkesintroduktion.<br />

• Individuellt alternativ.<br />

• Språkintroduktion.<br />

Gymnasiesärskolan<br />

f Programmet för administration, handel<br />

och varuhantering.<br />

f Programmet för fastighet, anläggning<br />

och byggnation.<br />

f Programmet för hälsa, vård och omsorg.<br />

f Programmet för samhälle, natur och<br />

språk.<br />

f Individuella program.<br />

<strong>INFO</strong><strong>KALIX</strong> DECEMBER <strong>2021</strong> 5


VISSTE DU ATT...<br />

Fler företag innebär fler jobb,<br />

vilket ökar skatteunderlaget.<br />

Ett ökat skatteunderlag gör det<br />

lättare för kommunen att upprätthålla<br />

god service, och ger<br />

också invånarna ett bredare<br />

utbud. Kort sagt: ett gott<br />

företagsklimat gör kommunen<br />

attraktiv att verka och bo i.<br />

Birgitta Larsson, näringslivschef - Kalix kommun<br />

#viärkalix<br />

Ett starkt näringsliv är<br />

grunden till en stark kommun<br />

VILL DU VARA MED OCH<br />

BERÄTTA OM DITT FÖRETAG?<br />

Hör av dig till naringsliv@kalix.se,<br />

så kontaktar vi dig.<br />

Kanske har du hört det förut, att<br />

Kalix näringsliv liknar en storstads,<br />

men tänk på det, på riktigt. Kalix<br />

med sina knappt 16 000 invånare har<br />

företag inom alla branscher, stora<br />

och små, lokala och internationella.<br />

Och aldrig förr har så många företag<br />

varit intresserade av Kalix.<br />

– Det är en spännande tid vi är inne i<br />

just nu, säger Birgitta Larsson,<br />

näringslivschef på Kalix kommun.<br />

Att skapa möjligheter för alla dessa företag<br />

samt locka nya etableringar och främja<br />

kompetensförsörjningen genom bland annat<br />

inflyttning och samverkan med skola<br />

och näringsliv, är näringslivsenheten på<br />

Kalix kommuns uppgift.<br />

– Trots att vi är en liten kommun med<br />

en liten näringslivsenhet arbetar vi med<br />

samma frågor som storstadskommunerna,<br />

berättar Birgitta Larsson, näringslivschef<br />

på Kalix kommun.<br />

– Ibland är det enklare då kontaktvägarna<br />

är kortare i en liten kommun, men det kan<br />

också vara svårt då vi behöver vara med<br />

på många ställen.<br />

Mycket av det jobb näringslivsenheten<br />

gör är inte alltid synligt för Kalixborna,<br />

men en av de mer publika delarna är företagsbesöken.<br />

– Det är viktigt för oss att besöka företagare<br />

i kommunen och lyssna av deras<br />

behov, säger Birgitta. Och det är ju fantastiskt<br />

roligt att det finns så många företag.<br />

Samverkan och samarbete<br />

Näringslivsenhetens uppdrag är oerhört<br />

brett. Det handlar bland annat om att<br />

främja nyföretagande och ge stöd till<br />

företagare, underlätta för näringslivets<br />

utveckling, få till nya etableringar, främja<br />

kompetensförsörjningen, locka till inflyttning<br />

och utveckla Kalix som destination.<br />

– Nyckeln till att hantera stora frågor<br />

som en liten kommun är samverkan och<br />

samarbete. Därför är vi med i till exempel<br />

Invest in Norrbotten och Norrbottens<br />

kommuner för frågor om investeringsfrämjande<br />

arbete och kompetensförsörjning<br />

med mera och Heart of Lapland och<br />

Swedish Lapland för frågor om destinationsutveckling<br />

och besöksnäring. Vi har<br />

också skapat ett näringslivsråd i Kalix, där<br />

kommunen och näringslivet tillsammans<br />

ska jobba för ett bättre företagsklimat.<br />

Och just nu pågår dessutom ett arbete för<br />

att stärka samverkan mellan skola och<br />

näringsliv, för att främja kompetensförsörjningen,<br />

berättar Birgitta Larsson.<br />

Förutsättningar för nya affärer<br />

Norrbotten är Sveriges just nu hetaste<br />

arbetsmarknad och Kalix är högintressant<br />

för etableringar, men också som bostadsort.<br />

De stora etableringarna i närområdet<br />

ger Kalixföretagen nya affärer och skapar<br />

förutsättningar för nya företag.<br />

– Vi jobbar tillsammans med kollegor<br />

på andra förvaltningar för att ta sikte på<br />

både nuet och framtiden, för att Kalix<br />

ska kunna växa, berättar Birgitta Larsson.<br />

Samhällsplanering är en väldigt viktig<br />

fråga för att ge vårt näringsliv så bra<br />

förutsättningar som möjligt men också för<br />

att bereda plats för nya företag. Det är en<br />

spännande tid vi är inne i just nu!<br />

6 <strong>INFO</strong><strong>KALIX</strong> DECEMBER <strong>2021</strong>


Sandrine Peraldi och Fredrik Karlsson, Snêk<br />

#viärkalix<br />

Kök i massivt trä<br />

och platta paket<br />

OM FÖRETAGET<br />

Familjeföretaget Snêk tillverkar<br />

sedan 2019 köksbyggsatser i massivt<br />

trä i Törefors industriområde.<br />

Sedan 2019 tillverkar Fredrik Karlsson<br />

och Sandrine Peraldi köksbyggsatser<br />

i massivt trä i Törefors.<br />

Familjeföretaget Snêk vill stå för<br />

nytänkande och framåtanda.<br />

– Vi har hittat en lucka i marknaden,<br />

där vi mestadels säljer kök i platta<br />

paket. Helmassivt som kunden monterar<br />

själv, sedan ritar ju kunden även<br />

köken på webben, berättar Fredrik.<br />

Paret träffades i Peking för 20 år sedan. De<br />

älskade båda att resa, och bodde tillsammans<br />

i bland annat London, New York och<br />

många delar av Asien innan de slutligen<br />

hittade till Töre och Törefors.<br />

– Ofta har vi jobbat inom samma industrier,<br />

och vi kände att vi ville hitta på<br />

något nytt.<br />

Stora kontraster<br />

Fredrik jobbade innan flytten hem till<br />

Sverige bland annat på bank i Singapore,<br />

och han är den förste att medge att kontrasterna<br />

är stora.<br />

– På sextionde våningen i lobbyn på<br />

banken där jag jobbade hade vi ett vattenfall,<br />

och utsikt över hela hamnen. När<br />

man är vid grinden på vintern i minus 25,<br />

försöker låsa och fryser fingrarna av sig,<br />

då frågar man sig vad fan man håller på<br />

med. Men det är det som är utmaningen!<br />

Köksrenovering födde affärsidé<br />

Fredrik berättar att konceptet Snêk<br />

föddes när paret under en period bodde<br />

i Malmö, och skulle renovera köket i sin<br />

sekelskiftslägenhet.<br />

– Det finns stort intresse för att göra det<br />

själv i Sverige, och ville man renovera kök<br />

så fanns det ingen på marknaden. Antingen<br />

köpte man ett spånskivekök eller så blev<br />

det fruktansvärt dyrt då man tog in något<br />

snickeri att göra det från scratch.<br />

Snêk satsar på att minimera koldioxidutsläppen,<br />

bland annat genom att köpa<br />

in lokalproducerat virke. För att hålla ner<br />

priserna och vara kostnadseffektiva utan att<br />

kompromissa med kvalitén har paret också<br />

jobbat med att digitalisera hela flödet.<br />

– Det handlar om allt från marknadsföring<br />

till försäljning och tillverkning. Några<br />

grejer har vi faktiskt rent principiellt sagt att<br />

vi inte ska göra bara för att alla andra gör<br />

det. Vi vill inte följa någon, vi vill leda!<br />

Törefors industriområde rymde en gång i<br />

tiden 300 arbetare. Idag har Snêk hyrt in sig<br />

i en av fastigheterna som ägs av Träbyggarna<br />

i Kalix. De känner historiens vingslag,<br />

och satsar därefter.<br />

– Det är kul att stå på traditionell industrimark,<br />

som till viss del förfallit de senaste<br />

50 åren. Och att satsa på nytt, att bygga upp<br />

en industri!<br />

Fortsatt expansion<br />

Företaget expanderade under <strong>2021</strong>, och<br />

framtidstron är stark inför år 2022.<br />

– Målet är att fördubbla produktionen<br />

under nästa år. Att bygga ut i den här lokalen,<br />

de här 1 000 kvadratmetrarna. Och att<br />

få upp produktionen på max, av vad vi kan<br />

få ut. Expansionen fortsätter både i anställda<br />

och i maskinutrustning, men också<br />

utbudet kommer att gå upp ordentligt!<br />

<strong>INFO</strong><strong>KALIX</strong> DECEMBER <strong>2021</strong> 7


Susanna Sundell har egen ateljé i bostaden i Pålänge där hon skräddarsyr barnkläder.<br />

Pålängebon som skräddarsyr barnkläder<br />

Klädplaggen till barn anpassas efter<br />

kundernas önskemål. Verksamheten är<br />

på hobbynivå, tankar finns på att utöka<br />

men målet är inte storskalig produktion.<br />

8 <strong>INFO</strong><strong>KALIX</strong> DECEMBER <strong>2021</strong><br />

Före detta stockholmaren Susanna<br />

Sundell bor numer i Pålänge, och i<br />

bostaden har hon också en ateljé där<br />

hon syr barnkläder.<br />

– Här trivs jag verkligen, med fin<br />

utsikt över havet här bakom!<br />

Susanna berättar att intresset för att sy hade<br />

gått lite i dvala, när en speciell livshändelse<br />

fick henne att på allvar börja sy barnkläder.<br />

– Jag har sytt egentligen hela livet, men<br />

haft ett längre uppehåll. Intresset kom tillbaka<br />

igen när jag fick mitt andra barn.<br />

Inspirerar och inspireras<br />

på Instagram<br />

Via den egna Instagramsidan<br />

delar Susanna bilder på barnkläder<br />

hon sytt, vilka förhoppningsvis<br />

når potentiella kunder<br />

och inspirerar till köp.<br />

– Elva Creates heter jag på<br />

Instagram, och jag märker mina<br />

kläder med det också, förklarar hon.<br />

Hon berättar att hennes främsta inspiration<br />

är andra kreatörer som också lägger<br />

upp plagg på Instagram.<br />

– Att kolla på vad andra hittar på är<br />

jätteinspirerande, och ett fint tyg kan också<br />

inspirera jättemycket!<br />

Susanna syr upp plagg för att kunna ta<br />

med sig på marknader, men har i övrigt<br />

inte något lager med färdiga kläder. Hon<br />

förklarar att hennes produktion i stället<br />

skräddarsys efter kundens minsta önskemål.<br />

– Jag köper ju in mönster och utgår från<br />

dem, men man kan göra om dem hur man<br />

vill. Om man vill lägga till någon detalj, ta<br />

bort någonting eller göra olika storlekar.<br />

Har man ett barn som har långa armar och<br />

kort kropp så kan man anpassa efter det till<br />

exempel.<br />

Älskar att skapa<br />

Än så länge är verksamheten på hobbynivå,<br />

och även om det finns en vilja att utöka<br />

produktionen lite så är storskalig<br />

produktion inte alls målet.<br />

Susanna vill helst sy kläderna<br />

själv!<br />

– Det är roligt med alla<br />

fina tyger och färger. Men<br />

det är det kreativa, att få<br />

skapa – det är det roligaste!<br />

Det blir inte kul att göra det<br />

industriaktigt, utan det ska vara<br />

hemtrevligt och personligt.<br />

Den största belöningen för Susanna<br />

Sundell är nöjda kunder, och det har hon<br />

gott om.<br />

– Det är roligt att få bilder skickade på<br />

färdiga plagg från kunder som man har sytt<br />

upp till. Och det är jätteroligt när ens barn<br />

är förtjusta i kläderna.


Kalix kommun<br />

Storstadskommun<br />

Industrikommun<br />

10%<br />

43%<br />

31%<br />

33% 33%<br />

10%<br />

26%<br />

33%<br />

80%<br />

Tillverkande Företagsstöd Ortstjänster<br />

Branscher som<br />

är basen för<br />

näringslivet<br />

Ungefär 100 nya företag registreras<br />

varje år i Kalix. Så även i år, mellan<br />

den 1 januari och 30 november har 92<br />

nya företag registrerats.<br />

– Så har det sett ut under några års<br />

tid. Det är positivt att trenden håller<br />

i sig, säger Hans Sundell, näringslivsutvecklare<br />

på Kalix kommun.<br />

Av dessa nystartade företag har närmare 40<br />

procent anknytning till skogsbruk.<br />

Branscher som<br />

bl.a stödjer den<br />

tillverkande sektorn<br />

Branscher som är<br />

beroende av hur många<br />

som bor i regionen<br />

– Det är ofta en hög andel skogsägare som<br />

nystartar, om man förvärvat skog så registrerar<br />

man också ett företag. I övrigt ser vi att<br />

antalet tekniska konsulter verkar öka - man<br />

kan bo i Kalix men ändå driva stora projekt<br />

i andra delar av landet, säger Hans Sundell.<br />

Företag inom mark- och grundläggningsarbeten<br />

samt bemanning där man hyr ut<br />

sina tjänster är andra områden som ökar.<br />

Persontrafiken på järnvägen menar Hans<br />

också är en bra öppning för företag inom<br />

#viärkalix<br />

Många nystartade företag i Kalix<br />

"Trenden håller i sig"<br />

besöksnäringen.<br />

Kalix kommun har ett brett näringsliv<br />

med företag inom många olika branscher.<br />

– Vi har en näringslivsstruktur som är<br />

att jämföra med hur det ser ut i en storstad.<br />

Det bygger på att det är en jämn fördelning<br />

inom sektorerna; tillverkande företag,<br />

företagsstödjande tjänster samt ortsnära<br />

tjänster. Det är en grundförutsättning för<br />

ett sunt och växande samhälle, säger Hans<br />

Sundell.<br />

Lokaltrafik på helger och ny tidtabell för persontåg<br />

Den 1 april <strong>2021</strong> invigdes Kalix nya<br />

resecentrum och många har redan<br />

prövat på att resa med persontåg.<br />

Från den 12 december gäller en ny<br />

tidtabell för persontrafiken med tåg<br />

på Haparandabanan.<br />

Kalix nya resecentrum invigdes den 1 april <strong>2021</strong>.<br />

Från den 12 december gäller en ny tidtabell för<br />

persontrafiken. Skanna QR-koderna nedan för<br />

att ta del av tidtabellerna för persontrafiken<br />

på Haparandabanan samt lokaltrafik till Kalix<br />

resecentrum.<br />

Nytt i denna tidtabell är att det nu går en<br />

morgontur från Luleå, vilket förbättrar<br />

pendlingsmöjligheterna i bägge riktningarna<br />

på sträckan Luleå–Boden–Kalix–<br />

Haparanda.<br />

I samband med att persontrafiken med<br />

tåg startade införde lokaltrafiken den nya<br />

linje 7, vilken trafikerar Kalix centralort<br />

till och från resecentrum. Tack vare den<br />

kan boende i centralorten nu åka lokaltrafik<br />

även på helger med linje 7. Linjen<br />

är anpassad till tågtider och väntar vid<br />

eventuella förseningar på inkommande<br />

tåg i upp till 10 minuter.<br />

Information och bokning<br />

Besök www.norrtag.se för mer information<br />

om tågtider och bokning av tåg.<br />

På www.kalix.se/lokaltrafiken hittar<br />

tidtabeller och linjenät för lokaltrafiken i<br />

Kalix.<br />

Tidtabell Linje 7 till<br />

Kalix resecentrum<br />

Tidtabell Norrtåg<br />

Haparandabanan<br />

<strong>INFO</strong><strong>KALIX</strong> DECEMBER <strong>2021</strong> 9


Anläggningen ligger intill Kalixälven<br />

Marie Stenman, Riverside Inn<br />

Lars-Olof Johansson, Riverside Inn<br />

#viärkalix<br />

Viltfarmen blir<br />

Riverside Inn<br />

OM FÖRETAGET<br />

Mariebergs Viltfarm generationsväxlar,<br />

förnyar och byter namn till Riverside<br />

Inn. Marie Stenman och Lars-Olof<br />

Johansson har planer som ska få anläggningen<br />

i Marieberg att blomstra.<br />

De allra flesta som bor i Kalix känner<br />

nog till Mariebergs Viltfarm. Anläggningen<br />

som under 1990-talet byggdes<br />

upp av Anders Enström, har efter<br />

några år av succesiv nedtrappning<br />

tagits över av Anders dotter Marie<br />

Stenman och hennes sambo Lars-<br />

Olof Johansson.<br />

–Vi har framtidsplaner för att få anläggningen<br />

att blomstra igen, säger<br />

Marie Stenman hemlighetsfullt.<br />

Hon berättar att paret nu storsatsar under<br />

det ännu inte offentliggjorda namnet<br />

Riverside Inn.<br />

– Vi tänker även erbjuda mat. Så vi har<br />

restaurang, boende och även en hel del<br />

aktiviteter tillsammans med olika samarbetspartners.<br />

Tacksam för förtroendet<br />

Gården är hennes pappa Anders Engströms<br />

barndomshem, och när han tog<br />

över den efter sin far 1989 började han<br />

successivt att bygga upp verksamheten.<br />

När Marie nu tagit över rodret från sin far<br />

styr hon stolt och målmedvetet vidare mot<br />

framtiden.<br />

– Det är en utmaning! Det är med<br />

skräckblandad förtjusning verkligen, men<br />

samtidigt är jag jättetacksam att jag nu fått<br />

förtroendet att förvalta anläggningen.<br />

Renovering och förnyande<br />

Marie har själv starka barndomsminnen<br />

från Viltfarmen, och ser idag en hel del<br />

renoveringsbehov.<br />

– Till att börja med ska vi försöka renovera,<br />

och även att förnya oss lite grann<br />

kring restaurangen och så. Vi har ju både<br />

hotellrum och stugor, men här tänker vi<br />

försöka höja standarden, renovera och ta<br />

hand om det vi har!<br />

Marie siktar på hotellstandard i stugorna,<br />

och målet med satsningarna är att<br />

bygga upp ryktet om Riverside Inn som ett<br />

attraktivt besöksmål i Norrbotten.<br />

– Ja, naturligtvis är det så. Sedan att<br />

kunna erbjuda våra gäster den här platsen,<br />

att kunna komma hit och uppleva älven<br />

och naturen vi har runt omkring oss här.<br />

Utsikten här är magisk, vi har en mäktig<br />

älv!<br />

Nystart närmar sig<br />

En viktig del av verksamheten är konferenser<br />

med grupper av olika storlekar, och<br />

Marie förklarar att det då är bra med en stor<br />

anläggning som den före detta Viltfarmen.<br />

– Det är en tillgång att vi har så pass<br />

stor anläggning, helt klart! Så att man kan<br />

kombinera och man kan ha många olika<br />

grupper samtidigt.<br />

Förutom huvudanläggningen finns här<br />

två stugor i skogsmiljö – ”Skogskojan”<br />

och ”Torpet vid bäcken”. Marie Stenman<br />

förklarar att anläggningen totalt kommer<br />

att ha 50–60 boendeplatser när föryngringsarbetet<br />

är klart, och nystarten under<br />

namnet Riverside Inn närmar sig nu med<br />

stormsteg.<br />

– Vi har en förhoppning om att öppna<br />

efter årsskiftet, men det är egentligen redan<br />

öppet för bokningar!<br />

10 <strong>INFO</strong><strong>KALIX</strong> DECEMBER <strong>2021</strong>


En bransch som<br />

kan förändra allt<br />

Love Rynbäck Lärare i naturturism<br />

samt VD för CreActive Adventure AB<br />

Norrbottens besöksnäring<br />

har potential att skapa<br />

1 550 nya arbetstillfällen<br />

Coronapandemin har slagit<br />

stenhårt mot besöksnäringen<br />

i Norrbotten. Men när det<br />

vänder är potentialen stor<br />

och 1550 nya jobb kan växa<br />

fram i näringen, visar en ny<br />

rapport från Visita.<br />

Besöksnäringen räknas som<br />

världens största och snabbast<br />

växande näring. Det är också<br />

en bransch med oerhört stor<br />

tillväxtpotential, inte minst<br />

i Norrbotten då fler och fler<br />

söker lugnet i skog och mark.<br />

Utbildning för framtiden<br />

I Kalix finns både gymnasieoch<br />

yrkeshögskoleutbildning.<br />

Inom gymnasieprogrammet<br />

finns valet Naturturism.<br />

Här läser eleverna kurser<br />

inom natur- och friluftsliv.<br />

Efter avslutad utbildning kan<br />

man jobba som till exempel<br />

natur- eller äventyrsguide på<br />

turistanläggningar eller som<br />

egen företagare.<br />

Yrkeshögskoleutbildningen<br />

Affärsutvecklare Besöksnäring<br />

ger eleverna kompetens att<br />

utveckla och paketera tjänster<br />

inom turist- och besöksnäringen.<br />

Visitas rapport som grundar<br />

sig på statistik från SCB visar<br />

att potentialen är mycket stor<br />

när det vänder. Norrbotten har<br />

en vacker natur och flera starka<br />

destinationer som jobbar<br />

aktivt med hållbarhetsarbetet.<br />

Utmaning för arbetsplatser<br />

– delta i #viresergrönt!<br />

Idag reser de flesta till<br />

jobbet i bil. En stor del<br />

av våra resor under<br />

1 kilometer är bilresor.<br />

Det vill vi ändra på!<br />

Nu kan din arbetsplats<br />

bidra till ett mer<br />

hållbart samhälle och<br />

bli certifierad i tre nivåer.<br />

Nästa omgång av<br />

#viresergrönt startar i<br />

januari 2022. Nytt för i<br />

år är att det är en tävling mellan arbetsplatser i Kalix, Luleå,<br />

Boden, Piteå och Älvsbyn.<br />

Du kan redan nu göra en intresseanmälan för din arbetsplats,<br />

så kontaktar vi dig när anmälan öppnar:<br />

www.kalix.se/viresergront<br />

Samtalet kom tidigt på morgonen<br />

den 17 mars 2020.<br />

En kund ringde upp<br />

och frågade om de kunde få<br />

starta snöskotersafarin två<br />

timmar tidigare än bokat.<br />

Självklart, sa jag och<br />

frågade av vilken anledning.<br />

Svaret kom som en<br />

kalldusch.<br />

– Vi har bokat sista flyget<br />

hem, vi måste åka idag för<br />

att vårt land stänger gränserna<br />

ikväll.<br />

Jag kände en kall rysning längs<br />

min rygg! Coronaviruspandemin hade<br />

snabbt kommit närmare, och blev i allra högsta<br />

grad påtaglig för min verksamhet. Under de följande dagarna<br />

kom avbokningarna in på löpande band och jag – med många<br />

kollegor i turistbranschen – förstod snabbt att den största kris vi<br />

någonsin mött var ett faktum.<br />

Siffror och statistik hade under de sista åren pekat rakt uppåt<br />

för besöksnäringen i Swedish Lapland. Många företagare hade<br />

under åren satsat och investerat med en stark framtidstro då allt<br />

fler besökare från utlandsmarknaden hade börjat hitta hit genom<br />

starka marknadsföringsinsatser via de lokala destinationsbolagen<br />

och Swedish Lapland. Efter att ha levt heltid i 21 år med<br />

mitt skötebarn CreActive Adventure AB, tvingade omvärldssituationen<br />

mig nu att söka annat arbete för att kunna försörja min<br />

stora, fina familj.<br />

Sedan ett och ett halvt år tillbaka är jag lärare i naturturism<br />

vid naturbruksprogrammet på Furuhedsskolan i Kalix. Här har<br />

jag fått äran att utbilda ungdomar för arbete, i en bransch som<br />

inom en snar framtid kommer att skapa många nya arbetstillfällen<br />

i länet. Under året med mina elever har vi utforskat Kalix<br />

kommuns smultronställen, älven, havet, skärgården, de djupa<br />

skogarna och bergen.<br />

Naturturismutbildning är en ny inriktning på gymnasierna<br />

runt om i Sverige, och tanken är att skapa den arbetskraft som<br />

små och mellanstora företag kommer att behöva då pandemin<br />

är över.<br />

Ute i världen finns ett uppdämt behov av att resa och på grund<br />

av bland annat klimatförändringar upplevs vår destination som<br />

säker. Attraktionskraften är stor med våra skiftande årstider, den<br />

friska luften, midnattssolen och norrskenet. Det viktiga är att vi<br />

som bor här, politiker och beslutsfattare förstår det, och hjälper<br />

till att skapa förutsättningar för en bransch som kan förändra<br />

allt!<br />

Kalix har god potential för en framgångsrik besöksnäring, och<br />

i mina ögon finns här också alla förutsättningar att lyckas!<br />

<strong>INFO</strong><strong>KALIX</strong> DECEMBER <strong>2021</strong> 11


Svenskt och Nordiskt mästerskap i isracing på Kalix IP/Fomab Arena:<br />

Isgladiatorer laddar för fartfylld action<br />

Den 18-19 mars blir det fartfyllda<br />

tävlingar i motorsporten isracing<br />

på Fomab Arena. Då avgörs finaler<br />

i både svenskt och nordiskt mästerskap.<br />

– Isracing kan jämföras med speedway,<br />

men på is. Ett actionfyllt arrangemang<br />

utlovas, säger Kenneth<br />

Nyström, hemvändare och<br />

tidigare speedwayåkare på elitnivå.<br />

För några år sedan flyttade Kenneth Nyström<br />

med sin familj från Göteborg hem<br />

till Kalix. Han har tidigare tävlat i motorsporten<br />

speedway på elitnivå, för klubbar i<br />

Sverige och England.<br />

Märk den 18–19 mars i era kalendrar.<br />

Ty då bandysäsongen avslutas i vår blir<br />

Fomab Arena i stället skådeplats för både<br />

nordiskt och svenskt mästerskap i den<br />

fartfyllda motorsporten isracing. Arrangörer<br />

är Kenneth tillsammans med FMCK,<br />

Frivilliga Motorcykelkåren i Kalix samt<br />

Svemo, Svenska Motorsportförbundet.<br />

Hur kommer det sig att det blir<br />

SM och NM-final i isracing i Kalix?<br />

– Det var lite av en tillfällighet. En<br />

dag knackade Jonas Enbom och Robert<br />

Fredriksson från FMCK Kalix på hos mig<br />

på mitt företag för att prata speedway<br />

och isracing. Vi satte oss ner och det slog<br />

oss att det skulle vara idealiskt att köra<br />

isracing här i Kalix. Både Jonas och Robert<br />

är mycket motorintresserade och när vi<br />

kläckte idén om att arrangera isracing i Kalix<br />

så kontaktade vi Svemo som är riksförbundet<br />

för motorsport i Sverige, berättar<br />

Kenneth Nyström.<br />

Isens gladiatorer tar kurvorna nästan vertikalt. Isracing är en<br />

variant av speedway, men på is. Den 18-19 mars avgörs både SM<br />

och NM på bandyarenan i Kalix.<br />

Goda förutsättningar i Kalix<br />

Representanter för Svemo och grenen<br />

isracing reste upp till Kalix och kom fram<br />

till att förutsättningarna var mycket goda<br />

och gav klartecken till arrangemanget,<br />

finaltävlingarna i NM och SM att avgöras<br />

på Fomab Arena.<br />

Det krävs några förberedelser att förvandla<br />

bandyplanen till isracing-bana.<br />

– Isen behöver göras tjockare, minimikravet<br />

är 20 centimeter tjock is att jämföra<br />

med 8-10 centimeter för bandy. Så snart<br />

bandysäsongen är över kommer isens<br />

tjocklek att börja byggas upp. Banan kommer<br />

att bli cirka 250 meter lång oval på<br />

bandyplanen. Det är höga farter, omkring<br />

100-130 kilometer i timmen på is, med<br />

snabb accelerering från 0-80 på under två<br />

sekunder. Trots höga farter på is är det<br />

förvånansvärt få skador i sporten, konstaterar<br />

Kenneth.<br />

Nästan vertikal kurvtagning<br />

Sporten isracing har grunden i speedway,<br />

och utvecklades i Uppland på<br />

1930-talet. Förarna satte långa stålnabbar<br />

i däcken och därmed kunde de hålla<br />

kurvtagning på is, genom att lägga motorcykeln<br />

nästan vertikalt i kurvorna utan<br />

att tappa grepp. Sporten har även blivit<br />

populär i Norge, Finland, Storbritannien<br />

och Ryssland.<br />

I Kalix och Norrbotten finns inte så stor<br />

tradition av isracing eller speedway, men<br />

det har faktiskt genomförts tävlingar i<br />

isracing tidigare i Kalix.<br />

Isracing i Karlsborg 1958<br />

– Min pappa har berättat att 1958 var<br />

det isracingtävlingar i Karlsborg, han var<br />

mycket intresserad av sporten och fick<br />

mig att börja med speedway. I Kalix finns<br />

för övrigt en stor tradition av motorsport<br />

så jag hoppas isracing kan väcka intresse<br />

även för speedway. Det finns också idéer<br />

på att anlägga en permanent bana vid<br />

Kalix Motorstadion, berättar Kenneth<br />

Nyström.<br />

12 <strong>INFO</strong><strong>KALIX</strong> DECEMBER <strong>2021</strong>


på bandyarenan<br />

Jonna Sundling på väg mot guld vid fjolårets SM-tävlingar i Kalix.<br />

Framtidens skidstjärnor<br />

på Ungdoms-SM i Kalix<br />

FAKTA ISRACING - SÅ GÅR DET TILL<br />

Isracing är en svensk uppfinning från 1930-talet. Sporten<br />

kallas internationellt för Ice Speedway Gladiators och körs i<br />

stort sett enligt samma regler som i speedway. Längden på<br />

banorna skiljer sig något. I isracing tillåter reglerna banor på<br />

230-400 meter, medan i speedway säger reglementet att<br />

banorna ska vara 250-425 meter. Banan på Kalix IP kommer<br />

att vara cirka 250 meter lång.<br />

Isracing går avsevärt snabbare än speedway. Om man<br />

exempelvis kör isracing på en speedwaybana så går heatet<br />

5-7 sekunder snabbare. Eftersom fästet är lika bra överallt på<br />

en isracingbana och förarna slipper sprut från banan, blir det<br />

också fler omkörningar i isracing än i speedway.<br />

Motorcykeln är mycket speciell med sylvassa nabbar. I<br />

isracing är det endast tillåtet med två-ventilsmotorer, det gör<br />

isracingmotorn lågvarvigare än speedwaymotorn. Till skillnad<br />

från speedway har isracingcykeln två växlar och precis som i<br />

speedway finns inga bromsar.<br />

Motorcykelns hjul har heltäckande skärmar. Förarna använder<br />

oftast skinnställ som är speciellt tillverkade för isracing.<br />

På utsatta ställen i overallen används samma material som<br />

i skottsäkra västar. Hjälmen är heltäckande och halsskydd<br />

ingår i utrustningen. De flesta använder också en typ av<br />

säkerhetshandskar som nabbarna inte kan tränga igenom. På<br />

vänster knä har man ett kraftigt skydd för att kunna köra med<br />

knäet i isen.<br />

Isracingföraren Per-Olof ”Posa” Serenius är definitivt en av<br />

världens mest framgångsrika utövare av motorsport – alla<br />

kategorier. Ingen annan har genom tiderna varit i VM-final<br />

individuellt i hela 32 år i sträck. Som wildcard i Uppsala 2012<br />

blev han dessutom VM-finalist för trettiotredje gången, ett<br />

unikt och svåruppnåeligt mål bland idrottare.<br />

I vinter arrangeras återigen<br />

ett större skidmästerskap i<br />

Kalix. Ungdoms-SM på skidor<br />

ska avgöras på Kalix skidstadion<br />

i Djuptjärn den 16–18<br />

februari.<br />

– Det är ett stort arrangemang,<br />

med deltagare, ledare<br />

och föräldrar kommer det<br />

1 500 personer till Kalix,<br />

säger Lennart Larsson i Kalix<br />

Skidklubb.<br />

I fjol vintras genomfördes SM-tävlingar<br />

på Kalix skidstadion i<br />

Djuptjärn. Nu är det dags igen för<br />

ett större arrangemang, den 18-20<br />

februari 2022 är det dags för Kalix<br />

att stå som värd för Ungdoms-SM<br />

i längdskidåkning.<br />

Det är ungdomar födda 2006<br />

och 2007 som kommer att göra<br />

upp om titeln Svensk Mästare.<br />

Morgondagens längdstjärnor som<br />

i framtiden kommer att försvara<br />

våra blågula färger på tävlingar<br />

och mästerskap runt om i världen.<br />

Stort intresse för Kalix<br />

På fredagen är det distanstävling<br />

5 km och 7,5 km. På lördagen<br />

sprinttävlingar och söndagen<br />

avslutas Ungdoms-SM med<br />

stafett. Arrangör är Kalix Skidklubb<br />

i nära samarbete med Kalix<br />

kommun.<br />

– USM lockar i regel mer än<br />

100 startande i vardera av de fyra<br />

klasserna D15, D16, H15 och<br />

H16, säger Lennart Larsson.<br />

Med tanke på att Ungdoms-SM<br />

blev inställd förra vintern på<br />

grund av pandemin så räknar<br />

Lennart med att det kommer att<br />

vara ett ännu större intresse att<br />

komma till Kalix för att tävla.<br />

– Vi räknar med närmare 500<br />

aktiva ungdomar, till det funktionärer<br />

och ledare samt medföljande<br />

familjemedlemmar så kommer<br />

det 1500 personer till Kalix under<br />

den här veckan.<br />

Logi för 1500 besökare<br />

En nöt att knäcka är framför allt<br />

boendet för så många personer,<br />

men även det har arrangörerna<br />

under kontroll och görs möjligt<br />

genom samarbeten med lokala<br />

hotell och vandrarhem.<br />

– Vi har också en sida på<br />

Facebook där kalixbor lägger ut<br />

boenden och vallagarage och där<br />

kan tävlande och föreningar boka<br />

boende direkt med de som hyr ut.<br />

Det har fungerat mycket bra.<br />

Kalix är välkänt i skidkretsar för<br />

sina tekniska, roliga och utslagsgivande<br />

banor. I fjol vintras när<br />

dam- och herreliten gjorde upp<br />

om SM-medaljerna lovordades<br />

framförallt de fina banorna i<br />

Kalixterrängen. Tv-sändningarna<br />

inför och efter loppen i Kalix-TV<br />

följdes också av 35 000 tittare så<br />

det blev en stor succé.<br />

– Vi har som målsättning att<br />

genomföra större arrangemang i<br />

Kalix vartannat år. Det här ger fler<br />

ringar på vattnet och framför allt<br />

ser vi att fler ungdomar kommer<br />

till Kalix Skidklubb. Det är även<br />

viktigt för näringslivet och handeln<br />

i Kalix, så det är positivt på<br />

flera sätt, säger Lennart Larsson.<br />

<strong>INFO</strong><strong>KALIX</strong> DECEMBER <strong>2021</strong> 13


Kvarteret Mården i korsningen Lejonsgatan och Länsmansgränd kommer att vara färdigt för inflyttning hösten 2022. Totalt blir det 24 lägenheter.<br />

Kalix första modulbyggda flerbostadshus<br />

Hösten 2022 kommer kvarteret<br />

Mården i hörnet Lejonsgatan och<br />

Länsmansgränd att vara färdigt för<br />

inflyttning. Totalt blir det här 24<br />

lägenheter fördelat på ettor, tvåor<br />

och treor.<br />

Kvarteret Mården kommer att ha en fin<br />

innergård med inglasat uterum samt en<br />

gemensam bastu med inglasad relax. Genom<br />

sitt centrala läge är det också nära till<br />

butiker, bibliotek, caféer och mataffärer. En<br />

häftig funktion för bilburna hyresgäster är<br />

att alla som hyr parkeringsplats på kvarteret<br />

Mården kommer att kunna kontrollera sin<br />

motorvärmarstolpe med en app.<br />

Modulerna är på plats<br />

Kalixföretaget Part AB är majoritetsägare<br />

i anbudsvinnande PCS Modulsystem,<br />

som inledde bygget sommaren <strong>2021</strong>.<br />

Sedan dess har det gått rekordsnabbt, tack<br />

vare att lägenheterna skapats i moduler<br />

vid Isolamins fabrik i Överkalix. Dessa<br />

moduler sattes i slutet av november på<br />

plats i den stomme som byggts upp tidigare.<br />

Tak, hissar, loftgångar och balkonger<br />

återstod då att få på plats. Inflyttning sker<br />

preliminärt under hösten 2022.<br />

Intresseanmälan<br />

Uthyrning sker på vanligt vis efter<br />

publicering på Kalixbos hemsida, där<br />

intresserade kommer att kunna gå in och<br />

visa intresse.<br />

Byte av vattenmätare på gång<br />

– kontrollera din mätarplats<br />

Kalix kommun kommer under nästa<br />

år att påbörja ett byte av vattenmätare<br />

hos alla abonnenter i kommunen.<br />

Bytet görs för att alla ska få digitala vattenmätare,<br />

vilket underlättar både för dig som<br />

kund och för oss, bland annat genom att<br />

avläsningarna sker automatiskt.<br />

Vi behöver din hjälp<br />

För att vi ska kunna byta mätare måste<br />

platsen där mätaren sitter uppfylla vissa<br />

krav. Inför vattenmätarbytet ber vi dig<br />

därför att kontrollera din nuvarande<br />

installation och göra de åtgärder som är<br />

nödvändiga. Det handlar först och främst<br />

14 <strong>INFO</strong><strong>KALIX</strong> DECEMBER <strong>2021</strong><br />

om att det ska finnas följande:<br />

1. Fungerande avstängningsventiler i<br />

anslutning till vattenmätare både före och<br />

efter mätaren<br />

2. En bygel fastmonterad i väggen<br />

3. Skjutbar kopplingshylsa<br />

Svårt att förstå vad som menas?<br />

Vi har samlat mer information, med<br />

bilder, på kalix.se/vattenmatare<br />

Vi kommer att informera mer om bytet av<br />

vattenmätare, i flera kanaler, och innan det<br />

är dags för mätarbyte hos dig får du också<br />

ett brev hemskickat, med all information du<br />

behöver.<br />

Bygel<br />

fastmonterad<br />

i<br />

vägg<br />

Ventil<br />

Skjutbar<br />

kopplingshylsa<br />

Vattenmätare<br />

Ventil


Byggstart för nytt strandnära<br />

bostadsområde i attraktiva Nyborg<br />

Vid Kolkajen/Slussen i Nyborg förbereder Kalix kommun just<br />

nu nio nya attraktiva tomter, endast ett stenkast från vattnet.<br />

GRAFIK: KLAR SVAN<br />

Intresset för att bygga nytt har ökat<br />

konstant de senaste åren. Både Kalix<br />

kommun och de lokala mäklarna<br />

märker av en ökad efterfrågan på att<br />

flytta till Kalix. Nu har Kalix kommun<br />

ett antal nya attraktiva tomter<br />

på gång, i centrala Kalix med närhet<br />

till det mesta, havsnära i Nyborg<br />

samt vid Kalixälven.<br />

Inflyttningen till Kalix är högre än på<br />

många år. Många lockas av möjligheten<br />

att hitta drömboendet, till ett rimligt<br />

pris. Nyborg har länge varit ett attraktivt<br />

område, inte minst för barnfamiljer, då<br />

här finns både skola och affär. Det är också<br />

goda kommunikationer med tio turer om<br />

dagen med lokaltrafiken samt gång- och<br />

cykelväg.<br />

Försäljning via tomtkö<br />

Vid Kolkajen/Slussen i Nyborg förbereder<br />

Kalix kommun just nu nio nya<br />

tomter, endast ett stenkast från vattnet.<br />

Under december startade arbetet med att<br />

bygga infrastruktur i form av vägar, vatten<br />

och avlopp inom området, så att allt ska<br />

vara förberett för tomtköparna. Tomterna<br />

släpps först till försäljning via Kalix kommuns<br />

tomtkö. Om alla tomter inte säljs via<br />

tomtkön kommer kvarvarande tomter att<br />

säljas via mäklare i början av 2022.<br />

Under <strong>2021</strong> släpptes fyra tomter i kvarteret<br />

Släggan i centrala Kalix och snart<br />

släpps alltså nio tomter i Nyborg. Nästa<br />

område att förberedas för försäljning är<br />

Näsbyhamn. Dessa tomter ligger också de<br />

precis vid vattnet, med befintlig båthamn<br />

och promenadavstånd till skola, affärer<br />

och nöje. Här är planen att fem tomter<br />

ska ställas i ordning för försäljning under<br />

2022.<br />

Mer information om<br />

kommunens tomter<br />

till försäljning hittar du på<br />

www.kalix.se/ledigatomter<br />

eller skanna QR-koden<br />

intill.<br />

Inglasade balkonger lyfter bostadsområde i Näsbyn<br />

På Lägergatan i Näsbyn gör bostadsföreningen<br />

Kalixhus 3 sitt för att förändra<br />

den negativa bild som området<br />

dras med. Under <strong>2021</strong> installerade<br />

föreningen exempelvis 142 nya<br />

inglasade balkonger, till en prislapp<br />

på drygt 30 miljoner kronor.<br />

– Det är ett jättestort lyft för området,<br />

fastslår föreningens ordförande Stig<br />

Lundgren.<br />

Kalixhus 3 är en bostadsförening inom<br />

Riksbyggen, med totalt 154 lägenheter<br />

varav de flesta nu alltså fått inglasade<br />

balkonger.<br />

– Våra gamla balkonger var utdömda,<br />

och då tog vi ett gemensamt beslut om att<br />

satsa helt nytt. Det är 142 inglasade balkonger<br />

i tre olika storlekar. Från de minsta<br />

lägenheterna till de största som är fyror<br />

Stig Lundgren<br />

och femmor, förklarar Stig.<br />

Att dra igång ett projekt av den här storleken<br />

är aldrig lätt, och synnerligen inte när<br />

man har målet att nå hundraprocentig enighet<br />

mitt under en pågående pandemi. Men<br />

det är precis det som Stig och de andra i<br />

bostadsföreningens styrelse lyckats med.<br />

– Det var stort på flera sätt. När coronapandemin<br />

bröt ut fick vi springa upp och<br />

ner i trapphusen här för att prata med folk.<br />

Vi har haft visningar ute och till slut blev<br />

vi eniga, hundra procent. Alla var invigda i<br />

det här stora projektet.<br />

Trots att det satsas mycket tyngs Näsbyn<br />

alltjämt av ett oförtjänt dåligt rykte.<br />

– Det jobbar vi med att tvätta bort. I<br />

allmänhet säger folk fortfarande nere på<br />

Näsbyn, men Näsbyn är ett stort område.<br />

Barnfamiljerna flyttar in<br />

Hans Nilsson är vice ordförande i Kalixhus<br />

3, och han har en bild av området<br />

kring Lägergatan i Näsbyn som är renodlat<br />

positiv och inger hopp om framtiden.<br />

– Det är lugnt och stilla och trivsamt.<br />

Och barnfamiljer har börjat flytta hit,<br />

vilket de inte har gjort tidigare.<br />

<strong>INFO</strong><strong>KALIX</strong> DECEMBER <strong>2021</strong> 15


2<br />

Forsby<br />

Upplev mer av<br />

Kalix i vinter!<br />

Säkert har du redan upptäckt någon grillplats<br />

eller skridskobana i närheten, men<br />

har du testat dem alla? Passa på att göra en<br />

utflykt till en annan del av kommunen – det<br />

finns fina grillplatser, promenadstråk, skidspår<br />

och annat att uppleva i alla kommunens<br />

vackra, mysiga och spännande byar.<br />

Västannäs<br />

E10<br />

Ö<br />

Morjärv<br />

Grillplatser<br />

15<br />

14<br />

13<br />

K<br />

t<br />

1. Flakasand<br />

2. Empoträsket, Trollberget, Hattberget (3 st)<br />

3. Sockenträsk, Sockenberget (2 st)<br />

4. Storträsk<br />

5. Yttersti Bodträsk, Klovatjärn (2 st)<br />

6. Hällforsen<br />

7. Kvarngården<br />

8. Granåberget<br />

9. Storberget, Korpikå camping (2 st)<br />

10. Vitsanden, St Lappträsk Slumpen (2 st)<br />

11. Kamlungeforsen<br />

12. Rågravträsket<br />

13. Revelberget<br />

14. Ytterträsk<br />

15. Fattenborg<br />

16. Björnberget<br />

17. Hampsänket<br />

18. Raggdynan<br />

19. Vitträsket<br />

20. Stämsjön, Degerberget (2 st)<br />

21. Stråkanäsforsen<br />

22. Metträsket<br />

23. Djuptjärn, Rudträskbacken (2 st)<br />

24. Vassholmen<br />

25. Kalix:<br />

• Strandpromenaden Spillkajen<br />

• Strandängsbadet<br />

• Vinterlandet<br />

• Näsbyn<br />

• Tullarsbacken<br />

• Nystadsparken<br />

26. Vedgårdsmyran<br />

27. Bjumisträsk<br />

28. Renträsket<br />

29. Lillträsket<br />

30. Gölihatten<br />

31. Halsön-Kallskär<br />

32. Erikören, Tallholmen (2 st)<br />

33. Nordanskär<br />

34. Storön<br />

35. Skagsudden<br />

36. Näverön<br />

1. Töre<br />

2. Gammelgården<br />

3. Djuptjärn<br />

4. Innanbäcken<br />

5. Kalix:<br />

• Kalix IP Fomab Arena<br />

• Ishallen Part Arena<br />

• Uterink Ishallen<br />

• Centrumskolan<br />

• Vinterland<br />

• Nystadsparken<br />

• Näsbyskolan<br />

6. Ytterbyn<br />

7. Karlsborg<br />

8. Sangis<br />

Du hittar mer<br />

information och<br />

kartor via<br />

www.kalix.se/uppleva<br />

Skridskobanor<br />

Mot Luleå<br />

Töreälven<br />

17<br />

1<br />

Töre<br />

19<br />

E10<br />

Siknäs<br />

E4<br />

16<br />

Sören<br />

Bergön<br />

16 <strong>INFO</strong><strong>KALIX</strong> DECEMBER <strong>2021</strong>


Mot Överkalix<br />

1<br />

vermorjärv<br />

3<br />

n<br />

Klinten<br />

Sockenträsk<br />

4<br />

Grubbnäsudden<br />

12<br />

amlungeräsket<br />

11<br />

Storsien<br />

Vitvattnet<br />

5<br />

Bodträsk by<br />

Kamlunge<br />

Stora Lappträsk<br />

9<br />

Korpikå<br />

10<br />

Lilla Lappträsk<br />

Kalixälven<br />

6<br />

Bondeborg<br />

18<br />

Bottenviken<br />

36<br />

Marieberg<br />

Börjelsbyn<br />

Påläng<br />

Bondersbyn<br />

Småkvarn<br />

Rånön<br />

20<br />

2<br />

Gammelgården<br />

Holmträsk<br />

3<br />

23<br />

Månsbyn<br />

27<br />

21<br />

Djuptjärn<br />

Bjumisträsk<br />

Stråkanäs 24<br />

Innanbäcken<br />

<strong>KALIX</strong> 5<br />

28<br />

Rolfs<br />

4 25<br />

26<br />

Lantjärv<br />

Näsbyn<br />

Grytnäs<br />

Ryssbält<br />

34<br />

35<br />

22<br />

Storön<br />

Kälsjärv<br />

Nyborg<br />

Erikören<br />

8<br />

Granån<br />

Haparandabanan<br />

Båtskärsnäs<br />

Bottenviken<br />

Frevisören<br />

Sangisälven<br />

7<br />

Björkfors<br />

E4<br />

Bredviken<br />

Kilnäset<br />

Kalixälven<br />

Vånafjärden<br />

Lappbäcken<br />

Risön<br />

7<br />

30<br />

6<br />

32<br />

Karlsborg<br />

33<br />

8<br />

29<br />

Sangis<br />

31<br />

Mot Haparanda<br />

Läs mer om<br />

Kalix Vinterland<br />

på nästa<br />

sida »<br />

<strong>INFO</strong><strong>KALIX</strong> DECEMBER <strong>2021</strong> 17


Upplev mer av Kalix i vinter!<br />

Prova ett nytt spår<br />

På Kalix skidstadion, Djuptjärn, hölls<br />

så sent som ifjol SM-tävlingar<br />

i längdskidåkning och i år är<br />

det dags för USM. Det var<br />

också här stjärnor som Jennie<br />

Öberg, Johan Häggström och<br />

Emma Ribom<br />

startade sina<br />

karriärer. Så<br />

varför inte spänna<br />

på sig skidorna<br />

och testa spåren<br />

du med? Det finns<br />

också längdskidspår<br />

i flera av kommunens<br />

byar, med olika längd och<br />

svårighetsgrad, och det är fritt fram<br />

för alla att åka. När vädret och föret så<br />

tillåter dras också Älvspåret på Kalixälven<br />

upp.<br />

Vill du få information om när spåren på<br />

Kalix Skidstadion och älven är uppdragna?<br />

Anmäl dig till vår sms-tjänst via<br />

www.kalix.se/uppleva<br />

En heldag i backen<br />

Ta en heldag i Rudträskbacken<br />

i centrala<br />

Kalix. Här kan du<br />

åka utför på flera<br />

sätt. Här finns<br />

också servicebyggnad<br />

med café<br />

och toaletter, en fin<br />

pulkabacke samt en<br />

mysig grillkåta.<br />

Mer information om öppettider<br />

och priser hittar du på www.kalix.se.<br />

Besök en skridskobana<br />

Runt om i kommunen finns ett<br />

flertal skridskobanor som spolas<br />

av kommunen eller lokala<br />

föreningar. Här är det fritt fram<br />

att åka.<br />

Via vår digitala karta på<br />

www.kalix.se/uppleva kanske du<br />

kan hitta en skridskobana du inte<br />

provat tidigare. Se även den översiktliga<br />

kartan på föregående sida.<br />

Strandängarna och Kalix<br />

Vinterland bjuder på massor<br />

av aktiviteter<br />

Under vintersäsongen kan alla<br />

som vill, åka skridskor, skidor<br />

och pulka i Kalix Vinterland på<br />

Strandängarna. Längs Strandpromenaden<br />

finns skyltar som<br />

visar vägen till de olika aktiviteterna.<br />

Följande aktiviteter hittar du i<br />

vinterlandet under säsong:<br />

• En belyst skridskoplan.<br />

• En stor pulkabacke med kana ner mot<br />

älven.<br />

• Ett kortare skidspår för barn, i bana<br />

runt båthamnen och Strandängsbadet.<br />

• Grillplats med bänkar.<br />

• En påfart till skidspåret på älven.<br />

Känner du för styrketräning ute<br />

i det fria? Se om det går att ta sig<br />

fram till utegymmet vid Strandängsbadet.<br />

Klätterstenen strax intill är också<br />

träning men även ett roligt och nyttigt<br />

tidsfördriv. Här finns också en lekpark med<br />

linbana och miniatyrstaden Kalix Lilla Trästad.<br />

Snart kan du besöka biblioteket alla dagar året om<br />

I januari 2022 öppnar meröppet<br />

bibliotek. Det innebär att man kan<br />

få tillgång till biblioteket klockan<br />

8.00–20.00, 365 dagar om året.<br />

– Det är en demokratifråga, säger Margit<br />

Pettersson, kulturchef på Kalix kommun.<br />

18 <strong>INFO</strong><strong>KALIX</strong> DECEMBER <strong>2021</strong><br />

Vi vill ge alla Kalixbor största möjliga<br />

tillgång till sitt bibliotek.<br />

Under december pågår arbetet med att<br />

iordningställa allt för att kunna erbjuda<br />

Kalixborna meröppet bibliotek. När allt<br />

är klart kommer det att bli en digital invigning.<br />

Då kommer också mer information<br />

om hur man får tillgång till biblioteket i<br />

Kalix Folkets Hus klockan 8.00–20.00, 365<br />

dagar om året.<br />

Syftet med meröppet bibliotek är att ge<br />

en ökad tillgänglighet till biblioteket.<br />

– Vi hoppas förstås att vi på detta sätt<br />

också ska nå nya målgrupper, säger Margit


Aktivera dig och anta utmaningarna<br />

i 4 Weeks Of Well<br />

Missa inte Kalix kommuns hälsosatsning<br />

4 Weeks Of Well som drar<br />

igång den 3 januari –läs mer på<br />

sidan 20 och på<br />

www.kalix.se/4weeksofwell.<br />

Promenad, cykel eller<br />

sparkstötting<br />

Runt om i kommunen finns fina<br />

gång- och cykelvägar att nyttja<br />

såväl sommar som vinter.<br />

Grillplatser<br />

i natursköna miljöer<br />

Gör en utflykt och passa på att<br />

tända en brasa och grilla lite<br />

på någon av alla fina utflyktsplatser<br />

som finns runt om i<br />

kommunen. Rast- och grillplatser<br />

hittar du bland annat<br />

på Göllihatten, Granåberget,<br />

Vassholmen, i Kamlunge, Töre<br />

och på Strandängarna.<br />

Du hittar mer information och kartor via<br />

www.kalix.se/uppleva samt en översiktlig<br />

karta på föregående sida.<br />

Låna böcker, magasin och filmer på biblioteket<br />

Varför inte värma sig med ett besök<br />

på biblioteket. Här kan du förstås<br />

läsa böcker och magasin men<br />

också leka i barnrummet och<br />

pyssla och skapa i skaparrummet.<br />

Snart finns också möjligheten<br />

att som låntagare besöka biblioteket<br />

på egen hand, klockan 8–20<br />

alla dagar året om. Du är förstås<br />

KalixPodden<br />

också varmt välkommen att använd bibliotekets<br />

digitala tjänster hemifrån eller på<br />

resande fot. Du kan till exempel:<br />

• Ladda ner appen Biblio för att läsa<br />

e-böcker och lyssna på e-ljudböcker.<br />

• Läs tidningar digitalt med tjänsten<br />

Pressreader.<br />

• Se på strömmande film på<br />

www.cineasterna.se. Logga in med ditt<br />

lånekortsnummer och pinkod.<br />

Nyheter och berättelser<br />

från Kalix<br />

Du har väl inte missat Kalix kommuns<br />

sändningar i Kalix-TV och Kalixpodden?<br />

Under jul- och nyårshelgerna<br />

kommer en rad nya, spännande,<br />

intressanta och avslöjande poddar<br />

att publiceras. Här berättar kända<br />

Kalixprofiler om sina liv och om<br />

fördelarna med att bo och verka<br />

i Kalix. Även några utflyttade<br />

Kalixbor dyker upp och avslöjar<br />

hittills okända detaljer om stora<br />

uppfinningar och banbrytande<br />

lösningar.<br />

Du hittar alla avsnitt via:<br />

www.kalixpodden.kalix.se<br />

Pettersson. Till exempel barnfamiljer eller<br />

personer som arbetar dagtid och inte hinner<br />

in under våra bemannade öppettider.<br />

Under meröppet bibliotek kan du låna<br />

och återlämna böcker och tidsskrifter,<br />

studera, använda datorerna och skriva ut.<br />

Du får också tillgång till barnrummet och<br />

skaparrummet för lek, pyssel och utveckling<br />

samt till konsthallen för att avnjuta<br />

pågående utställningar.<br />

Vill du få tips på vad du ska läsa, se och<br />

skapa?<br />

Behöver du hjälp med bibliotekstjänster eller<br />

har du frågor och funderingar?<br />

Då är du förstås alltid välkommen att besöka<br />

biblioteket under bemannade öppettider<br />

som du hittar på:<br />

www.bibblo.se/bibliotek/kalix-kommunbibliotek<br />

<strong>INFO</strong><strong>KALIX</strong> DECEMBER <strong>2021</strong> 19


Carolina Klüft, flerfaldig världsmästare i sjukamp och Heidi Andersson, armbryterskan från Ensamheten kommer till Kalix för att inspirera.<br />

4 Weeks Of Well – En satsning<br />

på hälsa för barn och unga<br />

Den ökända utmaningen ”16 weeks<br />

of hell” blir i Kalix ”4 Weeks of well”<br />

när Kalix kommun under fyra veckor<br />

i januari bjuder på massor av aktiviteter,<br />

utmaningar och tävlingar för<br />

kommunens barn och unga.<br />

Under fyra veckor, med start den 3 januari,<br />

kör Kalix kommun<br />

en intensivsatsning för<br />

att främja barn och<br />

ungas hälsa. Satsningen<br />

går under namnet ”4<br />

Weeks of well”, som<br />

är en snällare och hälsosammare<br />

variant av<br />

den ökända kost- och<br />

träningsutmaningen ”16 weeks of hell”.<br />

– Vi vill att barn och unga ska upptäcka<br />

fördelarna med att vara aktiva och utmana<br />

sig själva lite, berättar Ingela Frisk, hälsoinspiratör<br />

i Kalix kommun.<br />

Kända idrottare utmanar<br />

Heidi Andersson, armbryterskan från<br />

Ensamheten och Carolina Klüft, flerfaldig<br />

världsmästare i sjukamp<br />

och verksamhetschef på<br />

Generation Pep kommer till<br />

Kalix för att inspirera och<br />

instruera.<br />

– Generation Pep vill att<br />

alla barn och unga i Sverige<br />

ska ha möjligheten och<br />

viljan att leva ett aktivt och<br />

hälsosamt liv, för att vi ska<br />

Högtryck för etableringar i Kalix<br />

Norrbotten är just nu Sveriges<br />

hetaste arbetsmarknadsregion och i<br />

Kalix är trycket på mark för bostäder<br />

och företagsetableringar högre än<br />

någonsin.<br />

– Vi får en hel del förfrågningar från<br />

aktörer inom handel, som vill etablera sig i<br />

20 <strong>INFO</strong><strong>KALIX</strong> DECEMBER <strong>2021</strong><br />

Kalix. Vi märker också av ett ökat intresse<br />

för industri- och bostadstomter. Och här<br />

finns goda förutsättningar, säger Mårten<br />

Öhman, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen<br />

på Kalix kommun.<br />

När en aktör hör av sig till Kalix kommun<br />

med en förfrågan om mark startar<br />

en process som kan ta allt från några<br />

nå dit behöver hela samhället kraftsamla<br />

och jobba tillsammans. Den här satsningen<br />

i Kalix är ett bra exempel på hur vi kan<br />

arbeta för att tillsammans lyfta frågan<br />

och skapa direkta aktiviteter direkt till<br />

målgruppen, säger Carolina Klüft verksamhetschef<br />

för Generation Pep.<br />

Dessutom har flera idrottare, som till exempel<br />

längdskidåkaren Emma Ribom och<br />

ettarankade FIFA-spelaren Ivan Lapanje<br />

egna utmaningar till Kalix barn och unga.<br />

Det blir också en stor prova på-dag den<br />

11 januari där ett 20-tal<br />

lokala föreningar deltar.<br />

Du hittar all information på<br />

www.kalix.se/4weeksofwell<br />

eller skanna QR-koden här<br />

intill.<br />

månader till flera år, beroende på vad som<br />

önskas, vad som finns och vad som kan<br />

och behöver iordningställas. Och det är<br />

alltid aktören/företaget själva som väljer<br />

när de vill berätta om sina planer.<br />

Vill du veta mer? Lyssna på Kalixpodden med<br />

Peder Nilsson, näringslivsstrateg på Kalix<br />

kommun. www.kalixpodden.kalix.se


Kalix skolor<br />

bland landets<br />

bästa<br />

Smarta glasögonen används vid inlärning av olika färdigheter.<br />

Kalix bäst i Sverige på strokevård<br />

För andra året i rad kniper Kalix<br />

sjukhus förstaplatsen när det gäller<br />

kvalitet på strokevård. Det innebär<br />

att den bästa strokevården i hela<br />

landet finns just i Kalix.<br />

Efter en stroke krävs rehabilitering av de<br />

hjärnskador som man kan få. En ny satsning<br />

i Kalix är så kallade smarta glasögon.<br />

Neurologen Ivo Savinc berättar om de innovativa<br />

glasögonen som är en del av den<br />

nya teknik som används.<br />

– En patient som behöver rehabilitering<br />

kan sitta flera mil bort och ha på sig glasögonen<br />

samtidigt som en arbetsterapeut styr<br />

dem från sjukhuset, säger Ivo Savinc.<br />

– Det är bara vi och något enstaka sjukhus<br />

till i landet som har de här glasögonen<br />

och de är verkligen ett stort tekniskt<br />

framsteg som hjälper oss att rehabilitera på<br />

ett nytt sätt.<br />

SÅ UTSES BÄSTA<br />

STROKEVÅRDEN<br />

Riksstroke är ett kvalitetsregister som ska<br />

bidra till att strokevården håller hög och<br />

jämn kvalitet i hela landet. När Riksstroke<br />

utser bästa strokevårdsenhet tittar de på<br />

hur väl olika sjukhus uppfyller de mål som<br />

finns för strokevård.<br />

Bedömningen är en kombination av<br />

uppgifter om vård och omhändertagande,<br />

rehabilitering samt patientens upplevelser,<br />

dels under akutskedet, dels 3 och 12<br />

månader efter insjuknandet. Riksstroke har<br />

funnits sedan 1994 och alla svenska sjukhus<br />

som vårdar strokepatienter i akutskeendet<br />

deltar i registreringen och tävlingen.<br />

Källa: Region Norrbotten<br />

I Lärarförbundets rankning Bästa<br />

skolkommun kommer Kalix i år på<br />

trettonde plats. När det gäller kriteriet<br />

utbildade lärare har kommunen<br />

gått från plats 20 till plats 7.<br />

– Våra fantastiska lärare och rektorer<br />

är en viktig del för att nå visionen om<br />

landets bästa skola och förskola, säger<br />

Charlotte Sundqvist, skolchef i Kalix<br />

kommun.<br />

När Lärarförbundet i år, för sista<br />

gången, rankar landets 290 skolkommuner<br />

hamnar flera av kommunerna i<br />

norra Sverige i topp, inte minst Kalix på<br />

plats 13. Rankningen baseras på officiell<br />

statistik, statistik gemensamt framtagen<br />

av fack och arbetsgivare (SKR) samt förbundets<br />

egna undersökningar. Två av tio<br />

kriterier väger tyngre, nämligen behöriga<br />

lärare och lärartäthet.<br />

Andra kriterier är sjuktal bland lärare,<br />

lärarlöner och kommunen som huvudman.<br />

En blandning av folkmusik, pop och singer<br />

songwriter i låtar på svenska och Kalixmål.<br />

Konsert med<br />

Vera Vinter<br />

Datum: 24 februari<br />

Tid: Klockan 19.00<br />

Plats: Kalix Folkets Hus<br />

Biljetter: 150 kronor,<br />

förköp på Kalix Folkets Hus<br />

Vaccinationsbevis kommer att krävas för entré<br />

<strong>INFO</strong><strong>KALIX</strong> DECEMBER <strong>2021</strong> 21


För Agnes är Kalix<br />

nummer ett!<br />

Tolvåriga Agnes Hjertström<br />

är en ung Kalixambassadör,<br />

som inte kan låta bli att<br />

sprida en positiv bild av sitt<br />

älskade Kalix. Hon döptes i<br />

Kalix kyrka, men har bott i<br />

Stockholm hela sitt liv.<br />

– Jag brukar säga att jag bor<br />

i Stockholm, men är från<br />

Kalix!<br />

Det är rötterna som väger tyngst.<br />

Föräldrarna Erica och Jan är<br />

båda från Kalix. Här har hon sin<br />

släkt och här vill hon helst bo.<br />

Åker till Kalix varje lov<br />

Agnes får en lyster i blicken<br />

när hon pratar om Kalix. Hon är<br />

här varje lov, liksom nu under<br />

höstlovet. Hon berättar att hon<br />

redan i förskolan pratade om hur<br />

fint och mysigt det är i Kalix, om<br />

släkten, om badhuset och om att<br />

allt är så nära. Naturligtvis beskrev<br />

hon också alla roliga saker<br />

hon gör i Kalix, som att hoppa<br />

från hustak ned i djupsnön. Alla<br />

barn på hennes förskola i Stockholm<br />

tjatade därefter på sina<br />

föräldrar om att få åka till Kalix!<br />

Trygga Kalix<br />

Agnes är van att resa mellan<br />

Stockholm och Kalix, och<br />

började i tidig ålder också att<br />

flyga upp ensam när längtan blev<br />

för stor. Genom åren har hon<br />

även tagit med sig kompisar hit<br />

upp, och alla har tyckt att det är<br />

jättemysigt med mycket att göra<br />

och ett lugn att njuta av när det<br />

behövs. Vad är det då som lockar<br />

Agnes att tillbringa sina lov i<br />

Kalix?<br />

– Det är framför allt släkten.<br />

Men också att Kalix är litet,<br />

många känner varann här och<br />

det känns tryggt. Det finns så<br />

mycket att göra, och allt är så<br />

nära. En av höjdpunkterna är<br />

också farmors palt.<br />

Fartfyllda Kalix<br />

Agnes gillar fart och fläkt. Hon<br />

hejar på Luleå Hockey och ser<br />

gärna deras matcher när hon är<br />

i Stockholm eller på besök här<br />

uppe. Hon brinner för fotboll<br />

men gillar även handboll och<br />

utförsåkning, att bada eller bara<br />

umgås med vänner. Agnes förklarar<br />

att hon älskar aktivitetsmöjligheterna<br />

i Kalix.<br />

– På våren kan man åka skoter,<br />

grilla, pimpla och åka slalom,<br />

och på sommaren är det så<br />

mysigt på Strandängsbadet och i<br />

stugan i Säivisnäs. Man kan åka<br />

vattenskoter, spela minigolf eller<br />

annat som faller en in.<br />

Roliga Kalix<br />

Agnes beskriver gång på gång<br />

Kalix som ”mysigt”, och det är<br />

kanske så boendeorten ska säljas<br />

in till alla som funderar på att<br />

flytta Norrut.<br />

– Det är mysigt! Sedan finns<br />

det massor av roliga saker att<br />

göra sommar som vinter!<br />

Är det då något som saknas i<br />

Kalix?<br />

Agnes funderar en stund…<br />

– Kanske fler affärer, det är lite<br />

tråkigt att se alla tomma affärslokaler.<br />

Annars finns det mesta<br />

här. I Stockholm händer det mer,<br />

men det är också farligare!<br />

Agnes Hjertström berättar<br />

att hon just nu läser spanska i<br />

skolan, och hon hajar till när hon<br />

får veta att Kalix kommun är<br />

förvaltningskommun för finska<br />

och meänkieli.<br />

– Jag har faktiskt finska och<br />

tornedalska rötter, min morfar<br />

pratar finska. Jag kan lite, men<br />

vill lära mig mer.<br />

Tolvåriga Agnes Hjertström.<br />

22 <strong>INFO</strong><strong>KALIX</strong> DECEMBER <strong>2021</strong>


Agnesille Kainus oon<br />

numero yks!<br />

Kakstoistavuotias Agnes Hjertström.<br />

Kakstoistavuotias Agnes Hjertström<br />

oon nuori Kaihnuunampasatööri,<br />

joka ei malta olla<br />

levittämättä positiivista kuvvaa<br />

sen rakhaasta Kaihnuusta. Se<br />

oon kastettu Kaihnuun kirkossa,<br />

mutta oon asunu Stokholmissa<br />

koko elämän.<br />

– Mie pruukaan sanoa ette<br />

asun Stokholmissa, mutta olen<br />

Kaihnuusta!<br />

Se oon juuret jokka oon tärkeimät.<br />

Vanheemat Erica ja Jan oon molemat<br />

Kaihnuusta. Täälä sillä oon<br />

suku ja täälä se mieluiten halvais<br />

asua.<br />

Ookkaa Kaihnuusheen<br />

joka loma<br />

Agnesin silmät loistava ko se<br />

praatii Kaihnuusta. Se oon täälä<br />

joka loma, niin ko nyt syyslomala.<br />

Se kertoo ette jo esikoulussa se selitti<br />

kunkas fiini ja myysinen paikka<br />

Kainus oon, suvusthaans, uimahallista<br />

ja ette kaikki oon niin lähelä.<br />

Tietenki se kuvasi kaikki hauskat<br />

asiat mitä hään tekkee Kaihnuussa,<br />

niin ko hypätä talonkatolta<br />

umpilumheen. Kaikki lapset sen<br />

esikoulussa Stokholmissa jankutit<br />

vanheemilles ette net halvava kans<br />

ookata Kaihnuusheen!<br />

Turvalinen Kainus<br />

Agnes oon tottunu reisaahmaan<br />

Stokholmin ja Kaihnnun välilä,<br />

ja alko nuorena lentämhään ylös<br />

yksin ko kaipuu tuli liika isoksi.<br />

Vuosien aikoina se oon kans ottanu<br />

matkhaan kaveria ja kaikki niistä<br />

tykkäsit ette täälä oon rohki myysistä,<br />

paljon tekemistä ja voipi kans<br />

nauttia rauhasta ko tarttee. Mikäs se<br />

sitte oon joka houkuttellee Agnesin<br />

Kaihnuusheen joka lomala?<br />

– Se oon varsinki suku. Mutta<br />

kans ette Kainus oon pieni, monet<br />

tunteva toisensa ja se tuntuu turvaliselta.<br />

Yks huippukohista oon kans<br />

fammun kakko eli paltti.<br />

Vauhtikas Kainus<br />

Agnes tykkää vauhista ja vilskheestä.<br />

Se heijaa Luleå Hockeya ja<br />

kattoo mielelhääns niitten matsit<br />

Stokholmissa ja ko se oon kylässä<br />

täälä. Agnes rakastaa jalkapalloa ja<br />

tykkää kans käsipallosta ja slaalommista,<br />

uimisesta ja olla kaveritten<br />

kans. Se selittää ette se rakastaa<br />

Kaihnuun aktiviteettimaholisuuksia.<br />

– Kevhäälä voipi ookata skuutterila,<br />

grillata, pilkkiä ja ookata slaalommia,<br />

ja kesälä oon niin myysistä<br />

olla Strandängsbadetilla ja mökilä<br />

Säivisnäsissä. Sitä voipi kans ookata<br />

vesiskuutterila, pelata minigolffia<br />

taikka muuta mikä sattuu mieheleen.<br />

Hauska Kainus<br />

Agnes kuvvaa Kaihnuun useasti<br />

”myysisenä”, ja se piiain oon niin<br />

miten asumispaikka pitäis myyä sisäle,<br />

niile jokka hunteerava muuttaa<br />

pohjoisheen.<br />

– Tämä paikkakunta oon myysinen!<br />

Sitte täälä oon vaikka kunka<br />

paljon hauskaa tekemistä niin<br />

kesälä ko talvela!<br />

No oonkos jotaki mitä sie kaipaat<br />

Kaihnuussa?<br />

Agnes miettii hetken…<br />

– Piiain enämpi kauppoja, oon<br />

vähä trookkista nähä kaikki tyhjät<br />

liikelokaalit. Muuten täälä oon melkein<br />

kaikki. Stokholmissa tapahtuu<br />

enämpi, mutta sielä oon kans vaaralisempaa!<br />

Agnes Hjertström kertoo ette<br />

se lukkee spanskaa koulussa, ja<br />

hätkähtää ko kuulee ette Kainus<br />

oon suomen kielen ja meänkielen<br />

hallintoaluekunta.<br />

– Mulla oon muuten suomalaiset<br />

ja tornionlaaksolaiset juuret, minun<br />

muffa puhhuu suomea. Mie ossaan<br />

vähän, mutta halvan oppia lissää.<br />

<strong>INFO</strong><strong>KALIX</strong> DECEMBER <strong>2021</strong> 23


Familjehem tar emot barn i sitt hem på heltid. Barnen bor i familjehemmet så länge som det biologiska hemmet inte har möjlighet att erbjuda barnet<br />

trygghet och säkerhet.<br />

Stort behov av familjehem, men vad är det?<br />

Det finns ett stort behov av familjehem<br />

i Kalix kommun just nu. Men<br />

många är nog osäkra på vad som<br />

krävs för att få ställa upp som familjehem.<br />

Johnny Lundmark som är familjehem<br />

tillsammans med hustrun<br />

Monica har svaret.<br />

– Har man bara struktur och ordning,<br />

så tror jag att vem som helst<br />

skulle kunna vara familjehem.<br />

Familjehem tar emot barn i sitt hem på<br />

heltid. Barnen bor i familjehemmet så<br />

länge som det biologiska hemmet inte har<br />

möjlighet att erbjuda barnet trygghet och<br />

säkerhet. Johnny förklarar att målet inte är<br />

att ta föräldrarnas plats<br />

– Vi är bara ställföreträdare ett tag, tills<br />

barnen kan återvända hem.<br />

Hjälper barnet att utvecklas<br />

Orsaken till en familjehemsplacering<br />

kan vara individer med missbruk, psykiskeller<br />

fysisk ohälsa, eller annan problematik<br />

inom familjen, som innebär att föräldrarna<br />

inte kan erbjuda en lämplig uppväxtmiljö.<br />

– Vi hjälper dem så att barnet kan utvecklas,<br />

och blir det barn det kan bli utan<br />

24 <strong>INFO</strong><strong>KALIX</strong> DECEMBER <strong>2021</strong><br />

att barnen ska behöva känna att de har<br />

svikit sina föräldrar eller någonting, säger<br />

Johnny.<br />

Familjehemsplacering kan även bottna i<br />

barn eller ungas egna svårigheter eller beteende,<br />

som föräldrarna av olika skäl inte<br />

klarar av att hantera. Monica Lundmark<br />

förklarar att varje barn har lite olika behov.<br />

– Vi utvärderar situationen och bygger<br />

på det som behöver byggas. Är det så att<br />

de behöver bättre självförtroende eller att<br />

de behöver trygghet, att vi är där och bara<br />

sitter och kramas. Det är inte bara små<br />

barn utan det kan även vara större barn<br />

som känner det där att de vill ha en kram<br />

ibland.<br />

Hjälper med kärlek och omtanke<br />

Ofta är beslutet om att flytta till en<br />

annan familj frivilligt för både barnet eller<br />

ungdomen och föräldrarna, men det kan<br />

också har föregåtts av tvångslagstiftning<br />

och domstolsbeslut. Många gånger är<br />

familjehemsplaceringen en del i en kombination<br />

av stödinsatser, då socialtjänsten<br />

också parallellt jobbar med hemsituationen.<br />

Oavsett hur processen sett ut är<br />

familjehemmets uppgift dock densamma.<br />

– Vi stiger bara in och hjälper så gott vi<br />

kan, med kärlek och omtanke. När de är<br />

klara kan de flytta tillbaka eller börja sitt<br />

eget liv, fastslår Johnny.<br />

”Har gett oss jättemycket”<br />

Det utgår givetvis en ersättning till<br />

familjehem och storleken på den varierar<br />

från fall till fall, men för de allra flesta är<br />

det nog viljan att hjälpa andra som fäller<br />

avgörandet. Johnny Lundmark förklarar att<br />

han och hustrun Monica till en början bara<br />

ville pröva på att vara familjehem, men de<br />

märkte snart att det var deras grej!<br />

– Vi insåg att det här verkligen är något<br />

vi brinner för, för vi har egna barn och<br />

barnbarn och våra placerade barn blir<br />

deras kompisar. Det här har gett oss jättemycket!<br />

ÄR DU INTRESSERAD AV ATT<br />

BLI FAMILJEHEM?<br />

Läs mer på www.kalix.se/familjehem, eller<br />

skanna koden här intill.<br />

Besök även sidan på<br />

Instagram<br />

@familjehemkalix<br />

Instagram.


Din orosanmälan<br />

kan göra skillnaden!<br />

VILL DU VETA MER?<br />

Socialsekreterare Amanda Löthberg har<br />

under hösten också gästat Kalixpodden<br />

där hon berättade mer ingående om<br />

orosanmälan och vad den kan leda till.<br />

Du kan höra just detta avsnitt av Kalixpodden<br />

via www.kalix.se/orosanmalan<br />

Om du känner oro för att ett barn<br />

eller en ungdom far illa, är det viktigt<br />

att du berättar det för IFO (individoch<br />

familjeomsorgen), som har rätt<br />

att ingripa för att skydda och hjälpa.<br />

– Det handlar inte om att sätta dit<br />

någon, det handlar om att fastställa<br />

ett behov, deklarerar socialsekreterare<br />

Amanda Löthberg.<br />

Du behöver inte vara säker på att det<br />

verkligen är så illa som du misstänker,<br />

utan du ska kontakta IFO utifrån den oro<br />

som du har.<br />

Många sätt att anmäla oro<br />

Att lämna in en orosanmälan behöver<br />

inte alls vara komplicerat. Vanligast är<br />

kanske att man ringer eller använder den<br />

e-tjänst som finns på Kalix kommuns<br />

hemsida, men Amanda förklarar att det<br />

spelar mindre roll hur man gör den.<br />

– Du kan använda en servett på caféet<br />

som du sitter på och bara skriva upp att du<br />

vet att du ser Kalle här och han är väldigt<br />

elak mot sitt barn.<br />

Uppge vad som orsakar oron<br />

Amanda tillägger dock att det inte räcker<br />

med en diffus oro för att barnet far illa,<br />

som anmälare måste du inkomma med<br />

konkreta indikationer.<br />

– Kanske kan du ge några exempel på<br />

vad som du har hört vid ditt cafébesök. Så<br />

kan du lämna in den servetten till oss, så<br />

tar vi hand om det. Det finns i princip inga<br />

vägar som man inte kan gå för att inkom-<br />

ma med en orosanmälan.<br />

Du som vill göra en orosanmälan<br />

behöver inte skicka in alla detaljer om det<br />

hushåll anmälan gäller, men utan vissa ledtrådar<br />

kan Amanda och hennes kollegor<br />

givetvis inte göra något.<br />

– Vi behöver någon typ av uppgift som<br />

kan leda oss till barnet, till exempel vet jag<br />

kanske att det är Kalle, att han bor på Vassenvägen<br />

och att mamman heter Maja.<br />

Du kan anmäla anonymt<br />

Om du som privatperson gör en orosanmälan<br />

kan du alltid göra det anonymt, och<br />

om du vill förbli anonym ska du inte uppge<br />

ditt namn i kontakten med IFO.<br />

Efter att du lämnat in en orosanmälan<br />

bedömer IFO uppgifterna, för att sedan<br />

besluta om en utredning ska inledas eller<br />

inte. Kanske är det till och med så att just<br />

dina uppgifter blir den viktiga pusselbit<br />

som behövs för att kunna hjälpa ett barn!<br />

– Använd våra vägar in, hör av er till oss,<br />

ring mottagningen, använd vår e-tjänst<br />

eller lämna in ett brev om ni vill det, säger<br />

Amanda Löthberg.<br />

Nya E4-bron öppnad för fordonstrafik<br />

Den 13 december flyttade Trafikverket<br />

över fordonstrafiken från den<br />

gamla till den nya E4-bron. Den fyra<br />

meter breda gång- och cykelvägen<br />

över den nya bron slutförs under<br />

2022, så du som går eller cyklar<br />

använder därför även fortsatt den<br />

gamla bron.<br />

E4-bron passeras dagligen av 10 000–<br />

15 000 fordon och många trafikanter<br />

stannar också till i Kalix. Kalix kommunalråd<br />

Tommy Nilsson förklarar dock att<br />

det länge var osäkert om den nya bron<br />

skulle gå genom centrala Kalix, då även ett<br />

nordligt och ett sydligt alternativ utreddes<br />

2009.<br />

– Det är en historisk dag. Bron betyder<br />

väldigt mycket för Kalix kommun, och vi<br />

är helt överlyckliga över att det blev det<br />

här alternativet.<br />

Kommunalrådet konstaterar också att<br />

det här är den andra stora infrastruktursatsningen<br />

som öppnat för trafik genom<br />

Kalix under <strong>2021</strong>.<br />

– Vi har en tågstation och nu har vi<br />

en ny bro. Det här kommer att leda till<br />

utveckling i Kalix och hela Norrbotten!<br />

Den nya bron får den högsta bärighetsklassen<br />

BK4, som tillåter 74 ton tunga<br />

fordon, jämfört med tidigare 64 ton.<br />

Trafikverkets projektledare Peter Vikström<br />

förklarar att detta är något som näringslivet<br />

länge efterfrågat.<br />

– Den gamla bron från 1957 har tjänat<br />

väl och det är dags att den får sin ersättare.<br />

När man klassar om vägen i april så kommer<br />

den tyngre trafiken att kunna gå här.<br />

<strong>INFO</strong><strong>KALIX</strong> DECEMBER <strong>2021</strong> 25


Fortsatt satsning på Kalix-TV under 2022<br />

Kalix kommuns satsning på<br />

Kalix-TV har visat sig vara<br />

mycket uppskattad och sändningarna<br />

har visats flera tusen<br />

gånger, live och i efterhand.<br />

Under 2022 fortsätter vi sända<br />

Kalix-TV, med fokus på valet,<br />

senaste nytt och intressanta<br />

historier från hela kommunen.<br />

När Kalix kommun började sända<br />

Kalix-TV, våren 2020, handlade sändningarna<br />

mycket om pandemin och det aktuella<br />

smittläget. Efter hand har sändningarna<br />

gått över till att handla mer om berättelser<br />

och nyheter från hela Kalix.<br />

– Det är samtidigt en viktig kanal att<br />

snabbt nå ut till många, till exempel i<br />

händelse av en kris. Det ser vi inte minst<br />

nu senast i samband med IT-attacken mot<br />

Kalix kommun, säger Reine Sundqvist,<br />

kommunikationsansvarig på Kalix kommun.<br />

Då 2022 är ett valår kommer Kalix-TV<br />

detta år att handla mycket om valet.<br />

– Det är en demokratifråga. Vi vill nå<br />

ut med information om hur valet går till<br />

och att det är viktigt att alla bidrar för att<br />

upprätthålla vår demokrati.<br />

Hyllas av Facebook<br />

Självklart ska det inte bara handla om<br />

valet – Kalix-TV bjuder också på intressanta,<br />

spännande och gripande berättelser<br />

från hela Kalix.<br />

– Vi vill sprida kunskap och stolthet om<br />

Kalix och det gör vi bäst genom historier<br />

Reine Sundqvist är programledare för Kalix-TV och kommunikationsansvarig på Kalix kommun.<br />

från verkligheten, berättar Reine Sundqvist.<br />

När det gäller att marknadsföra<br />

Kalix finns det inget som slår Kalixbornas<br />

egna upplevelser och berättelser.<br />

Det är Mediaprogrammet på Furuhedsskolan<br />

i Kalix som sköter själva sändningarna<br />

av Kalix-TV. Elisabeth Gustavsson,<br />

Anders Durvall, Sanna Pehrsson drivna<br />

och engagerade lärare på Mediaprogrammet,<br />

var med och sökte och fick medel<br />

från Facebooks Community Action<br />

Grantsprogram <strong>2021</strong>. I november <strong>2021</strong><br />

möttes representanter från Facebooks Europaledning<br />

med lärare från utbildningen<br />

via ett nätmöte för att få veta mer om hur<br />

medlen använts.<br />

– Vi visade upp vår studio, visade våra<br />

sociala kanaler och berättade om allt vi<br />

gjort, till exempel Kalix-TV och de var<br />

mycket imponerade, vi hoppas kunna fortsätta<br />

utveckla verksamheten och skapa fler<br />

samarbeten inom kommunikationsområdet,<br />

berättar Elisabeth<br />

Gustavsson.<br />

Se Kalix-TV på denna<br />

länk: www.kalix.se/tv<br />

eller skanna QR-koden<br />

intill<br />

Kända profiler i sommarens teater på Vassholmen<br />

I början av juli blir det<br />

åter teater på Vassholmen<br />

och ensemblen består av<br />

idel kända Kalixprofiler;<br />

Lena Jansson, Kjell Morin,<br />

Peter Wikström, Tommy<br />

Larsson, Åsa Lindgren och<br />

Maria Sköld.<br />

Föreställningen Först föds<br />

man ju, skriven av Line Knutzon,<br />

är en historia komponerad<br />

av lika delar allvarligt<br />

drama och absurd komedi om<br />

sex missanpassade personer<br />

vars vägar korsas under några<br />

dagar.<br />

Från vänster, Lena Jansson, Tommy Larsson, Åsa Lindgren, Maria Sköld, Peter Wikström och Kjell Morin.<br />

26 <strong>INFO</strong><strong>KALIX</strong> DECEMBER <strong>2021</strong>


Bilder från tidigare<br />

års Sommarfest<br />

på Strandängarna.<br />

Sommarfesten gör comeback<br />

– artistbokning pågår för fullt<br />

Sommarfesten på Strandängarna<br />

kommer tillbaka sommaren 2022.<br />

Arbetet med artistbokning pågår för<br />

fullt.<br />

– Vi ska sy ihop avtal med riktigt bra<br />

artister, säger fritids- och kulturchef<br />

Karl-Göran Lindbäck som är ansvarig<br />

för Sommarfesten.<br />

På grund av pandemin har Sommarfesten<br />

ställts in både 2020 och <strong>2021</strong>, men till<br />

sommaren ska det bli fest på Strandängarna<br />

igen. Kommunfullmäktige har beslutat<br />

att det blir en festival under två dagar,<br />

fredag den 22 juli och lördag den 23 juli.<br />

Sommarfesten kommer att genomföras<br />

på två dagar med ett större fokus på artisterna<br />

som kommer.<br />

Förhandlar med artistbolagen<br />

– Upplägget blir så att det varje dag<br />

kommer att bli två mer kända artister,<br />

däremellan har vi ett bra husband, ett<br />

coverband som underhåller. Vi samverkar<br />

även med aktörer för försäljning av mat<br />

och dryck på strandängarna, liksom tidigare<br />

år, säger Karl-Göran Lindbäck.<br />

När det gäller artistbokningen konstaterar<br />

han att de är lite sent ute, vanligtvis<br />

brukar de komma i gång några månader<br />

tidigare, eftersom många artister redan<br />

börjat boka upp sina turnéer.<br />

– Vi kommer att fixa det. Vi är i kontakt<br />

med artistbolagen. Vi hoppas kunna<br />

presentera vilka artister som är bokade<br />

och klara under julhelgerna och i januari.<br />

När det gäller scen, ljud och ljus så är det<br />

redan klart.<br />

Det finns ett stort uppdämt sug efter<br />

festivaler efter två somrar av inställda<br />

evenemang i spåren av coronapandemin.<br />

Årets julklapp som utses varje år av HUI,<br />

Handelns utredningsinsitut, blev också<br />

Evenemangsbiljetten.<br />

"Kulturens betydelse är stark"<br />

– Det visar på en stark efterfrågan på<br />

festivaler och evenemang som vår Sommarfest.<br />

Kulturens betydelse är stark och<br />

det syns nu efter pandemin. Sedan vet vi<br />

ju inte om det kommer en ny våg av pandemin,<br />

men det ska nog ha passerat innan<br />

sommaren.<br />

Karl-Göran Lindbäck menar att Sommarfesten<br />

har stor betydelse för Kalix. Just<br />

det faktum att det kommer många hemvändare<br />

och besökare från vida omkring.<br />

– Det är viktigt framför allt för hotell,<br />

krögare och butiker i Kalix. I slutändan<br />

ger det bra intäkter till Kalix.<br />

I kommunfullmäktige den 29 november<br />

beslutade politiken budgeten för arrangemanget<br />

med ett bidrag på 100 000 kronor<br />

samt en förlusttäckning på 200 000 kronor.<br />

Eldkvarn på önskelistan<br />

– Målet är att festivalen går runt ekonomisk<br />

och att vi inte behöver nyttja förlusttäckningen.<br />

Vi har klarat det tidigare, och<br />

målet är att den även denna gång stannar i<br />

kommunens kassa.<br />

Sommarfesten 2022 kan vara den sista<br />

upplagan som arrangeras av Kalix kommun,<br />

det talas om att hitta intressenter<br />

som vill driva arrangemanget vidare.<br />

– Det finns ett uppdrag att hitta ett nytt<br />

upplägg och i så fall blir det någon form av<br />

upphandling. Ett alternativ är att kommunen<br />

fortfarande är en del av arrangemanget,<br />

men då med en ny huvudman, säger<br />

Karl-Göran Lindbäck.<br />

Har du någon önskeartist till Sommarfesten<br />

2022?<br />

– Vi har många bra band på gång, men<br />

för egen del såg jag för några år sedan<br />

Plura och Eldkvarn som är ett mycket bra<br />

svenskt liveband. Det är ett band som jag<br />

skulle vilja se på Sommarfesten i Kalix. Jag<br />

har ställt frågan till dom, så vi får se hur<br />

det blir, avslutar Karl-Göran Lindbäck.<br />

<strong>INFO</strong><strong>KALIX</strong> DECEMBER <strong>2021</strong> 27


Det planeras för nio uthyrningsrum.<br />

Fyrbenta familjemedlemmen Messi.<br />

Paret flyttade 160 mil norrut<br />

– startar konsultverksamhet<br />

Hans Grahn och Anna Borgström är<br />

paret som valde Kalix för att etablera<br />

sin affärsidé med konsultverksamhet.<br />

Flyttlasset gick 160 mil från Vellinge i<br />

Skåne genom Sverige till Kalix i slutet<br />

av oktober.<br />

– Norra Sverige är tveklöst en tillväxtregion<br />

med mycket på gång. Här<br />

finns goda förutsättningar för att<br />

bygga vår verksamhet, säger Hans<br />

Grahn.<br />

Hans Grahn berättar att han har rötterna i<br />

Piteå och under 30 års tid har tankarna på<br />

att flytta norrut funnits i bakhuvudet.<br />

– Men det har alltid varit arbete och<br />

olika projekt som kommit i vägen. När vi<br />

såg att den nedlagda förskolan i Grytnäs<br />

var till salu så gjorde vi slag i saken. Vi bestämde<br />

oss att köpa fastigheten och flytta<br />

till Kalix, säger Hans.<br />

900 kvadratmeter byggnad<br />

Här förfogar paret nu över totalt 900<br />

kvadratmeter byggnad, varav 700 kvadratmeter<br />

är boyta.<br />

Hans har en bakgrund inom IT-säkerhet,<br />

och har bland annat jobbat som<br />

IT-säkerhetsansvarig på kärnkraftverket<br />

28 <strong>INFO</strong><strong>KALIX</strong> DECEMBER <strong>2021</strong><br />

Hans Grahn och Anna Borgström har flyttat<br />

160 mil, från Vellinge i Skåne till Kalix. Här<br />

har de köpt nedlagda förskolan i Grytnäs och<br />

startar verksamhet i den 900 kvadratmeter<br />

stora byggnaden.<br />

i Oskarshamn. Just nu arbetar han på ett<br />

företag med att säkra upp digital identitet<br />

med syfte att förenkla identifiering med<br />

mobiltelefonen, en tjänst liknande<br />

Bank-ID som vi är bekanta med i Sverige.<br />

Projektet Hans arbetar med är en internationell<br />

motsvarighet.<br />

– Jag har byggt upp ett<br />

stort kontaktnät av konsulter<br />

under 40 års arbete<br />

inom IT-säkerhet, det<br />

ger mig en bra grund att<br />

satsa i Kalix.<br />

Satsningar i norr<br />

Hans Grahn ser en<br />

ljus framtid i Norrbotten<br />

inom konsultverksamhet.<br />

Sambon Anna är<br />

ekonom och hon kommer<br />

att ta hand om företagets<br />

ekonomi.<br />

Paret har tillsammans noga<br />

följt de stora industriinvesteringar<br />

och satsningar som planeras<br />

i norr och det var också<br />

en viktig pusselbit när paret bestämde sig<br />

för att flytta till Kalix.<br />

– Det satsas enormt i den norra landsändan.<br />

Batterifabrik i Skellefteå, fossilfri<br />

stålproduktion i Boden-Luleå och utöver<br />

det satsar flera storföretag på datacenter<br />

här. Det vi ser är bara början, norra Sverige<br />

är tveklöst en tillväxtregion i klass med<br />

Öresundsregionen, säger Hans.<br />

Utöver de goda framtidsutsikterna så<br />

konstaterar han att de kommande åren är<br />

viktiga för att etablera sig.<br />

– Arbetsförmedlingen och regeringen<br />

gick nyligen ut med att det kommer<br />

att behöva anställas 50 000<br />

konsulter i norra Sverige,<br />

säger Hans Grahn.<br />

Samtidigt nämner han<br />

att det finns massor av<br />

IT-konsulter i södra<br />

Sverige men där är det<br />

allt färre uppdrag.<br />

– I norra Sverige är det<br />

precis tvärtom. Här är det<br />

brist på konsulter men massor<br />

av uppdrag. Vi har budgeterat<br />

med att redan under 2022<br />

kommer vårt företag att växa<br />

till att omsätta 20 konsulter<br />

och det är bara början.<br />

I fastigheten i Grytnäs finns på de 900<br />

kvadratmeterna utrymmen för kök och<br />

matsal samt konferensutrymmen. Det planeras<br />

för nio rum för korttidsboende. Här<br />

är tanken att konsulter på uppdrag kan bo<br />

till de hittar eget.<br />

– Med våra utrymmen så kan en konsult


Att hitta tillbaka<br />

– om Kalix och framtiden<br />

Krönika av Linn Hansson, elev på<br />

Samhällsmediaprogrammet, Furuhedsskolan Kalix<br />

Anna Borgström har med sig Skånes flagga<br />

till Grytnäs.<br />

ta med sig familjen och bo här medan ett<br />

uppdrag eller projekt pågår och är ett bra<br />

alternativ som första boende.<br />

Känner sig välkomnade i Kalix<br />

Paret har etablerat kontakt bland grannarna<br />

i bostadsområdet på Grytnäs. De<br />

kommer att erbjuda grannarna att nyttja<br />

lokalerna, till exempel vid födelsedagsfester<br />

eller bröllop.<br />

– Här finns ändamålsenliga lokaler och<br />

behövs det övernattning så kan vi ordna<br />

även det. Vi känner att vi vill dela med oss<br />

av detta till Kalixborna, vi har fått ett så<br />

otroligt fint bemötande här så det känns<br />

bara självklart, säger Hans Grahn.<br />

Det är ett stort kliv att flytta från Skåne<br />

till Norrbotten, känns det som en utmaning<br />

att möta den norrbottniska vintern?<br />

– Jag har ju rötterna i Norrbotten så jag<br />

vet att det inte är något större problem.<br />

Kylan är annorlunda här än i Skåne, det<br />

är mycket torrare och behagligare än de<br />

fuktiga och blåsiga vintrarna i Skåne. Så vi<br />

räknar med att det ska gå bra. Anna är ju<br />

född skåning, men hon är också säker på<br />

att vi kommer att trivas. Det enda jag oroar<br />

mig lite över är att vi har en stor gård så<br />

det kan bli mycket snö att skotta. Men vi<br />

har absolut kommit för att stanna i Kalix.<br />

Jag stortrivs i Kalix och det här är<br />

verkligen en plats jag vill tillbringa<br />

mina dagar i framtiden. Kalix är<br />

en liten kommun som har en gemytlig<br />

befolkning och ett enastående<br />

landskap. Naturen här kan<br />

man inte få nog av på<br />

långa vägar.<br />

Att ta en lång sväng<br />

med skotern en<br />

solig vårdag eller<br />

uppleva det gröna<br />

norrskenet som<br />

tränger fram över<br />

natthimlen är en<br />

känsla inte ens ord kan<br />

beskriva.<br />

Jag är mycket medveten hur<br />

min framtid ska se ut, och<br />

jag vet att jag inte kommer<br />

kunna stanna här livet ut.<br />

Mina planer med studier krockar med<br />

utbudet här, så är det bara. Men det<br />

kommer inte stoppa mig från att hitta<br />

tillbaka hit i framtiden. Min familj, släkt<br />

Kalix i topp med flest hemvändare<br />

Kalix är i topp i Norrbotten när<br />

Statistiska centralbyråb, SCB har<br />

analyserat hur många som flyttar<br />

tillbaks till sin födelsekommun.<br />

och vänner finns ju trots allt här.<br />

Under skoltid fick jag med några i min<br />

klass ett uppdrag att göra ett reportage<br />

där vi intervjuade nyblivna<br />

kalixbor, och det gav mig<br />

en ordentlig tankeställare.<br />

– Fy fan vad bra<br />

vi har det i Kalix<br />

egentligen!<br />

Vi har natur<br />

så det sjunger<br />

om det, medans<br />

stockholmarna<br />

måste åka en bra<br />

bit för att ens få se lite<br />

grön skog. Vi har varken<br />

långa bilköer eller dystra<br />

vintrar, vilket jag tror är<br />

en dröm för dom flesta som bor i södra<br />

Sverige.<br />

Linn Hansson<br />

Här hör jag hemma och här ska jag bo.<br />

Sen. Inte nu.<br />

SCB har gjort en analys där de följt de<br />

som föddes 1970 under 30 år, och noterat<br />

när de har flyttat över en kommungräns.<br />

Analysen visar att Kalix ligger<br />

i topp i Norrbotten när det gäller hur<br />

många som flyttat tillbaks till sin födelsekommun.<br />

Av de som föddes i Kalix kommun<br />

1970 och vid något tillfälle mellan<br />

födseln och fram till 2020 varit bosatt i<br />

annan kommun har 20,3 procent flyttat<br />

tillbaka till Kalix. Det är fler än någon<br />

annan kommun i Norrbotten, och också<br />

fler än många andra kommuner.<br />

Kalix ligger också bra till när det gäller<br />

hur många som bor kvar i kommunen –<br />

här är det bara Piteå och Arvidsjaur som<br />

har högre siffror i länet.<br />

<strong>INFO</strong><strong>KALIX</strong> DECEMBER <strong>2021</strong> 29


KalixPodden<br />

Under julhelgen bjuder<br />

Kalix kommun på nio färska<br />

avsnitt av Kalixpodden.<br />

Artikeln på denna sida är ett<br />

referat från Kalixpodden den<br />

26 december. Nedan ser du<br />

alla gäster som gör oss sällskap<br />

under jul och nyår.<br />

25 december Olov Englund en av Norrbottens<br />

främsta idrottsmän och numera<br />

VD Englunds Hus<br />

26 december Tommy Andersson<br />

Innovatör<br />

27 december Ellinor Rönnqvist<br />

Vice VD Boröpannan<br />

28 december Birgitta Larsson<br />

Näringslivschef Kalix kommun<br />

29 december Hans Sundell<br />

Näringslivsutvecklare Kalix Kommun<br />

30 december Peder Nilsson<br />

Näringslivsstrateg Kalix Kommun<br />

1 januari Anders Olovsson<br />

Fd ägare Rolf såg<br />

2 januari Love Rynbäck Lärare<br />

Naturturism och turistentreprenör som<br />

tar emot gäster från hela världen<br />

3 januari Susanna Björnermark<br />

Socionom ämne familjehem<br />

Lyssna gärna på tidigare poddgäster<br />

Emma Ribom, Moa Bjerner, Ulf Sandström,<br />

Peter Eriksson, Tommy Nilsson,<br />

Linda Frohm, Kjell Morin, Lotta Öström,<br />

Hanna Johnselius med flera.<br />

Om Kalixpodden<br />

Kalixpodden produceras av Kalix<br />

kommun. Programledare är Reine<br />

Sundqvist.<br />

Du hittar Kalixpodden på<br />

www.kalixpodden.kalix.se eller där<br />

poddar<br />

vanligtvis finns.<br />

Du kan även<br />

skanna QR-koden<br />

här intill.<br />

Tommys smarta lösningar<br />

finns i allas vår närhet<br />

Innovatören Tommy Andersson<br />

lämnade Kalix i 20-årsåldern, och<br />

har sedan dess haft en avgörande roll<br />

i utvecklingen av många globala säkerhetslösningar.<br />

Tekniker som idag<br />

används till bland annat kreditkort,<br />

telefoner, pass och banktransaktioner.<br />

– Man kan ju ha pengar och annat<br />

som drivkraft, men jag är rätt nöjd<br />

med att veta att jag jobbat med<br />

någonting som du har i fickan och<br />

använder dagligen, säger han.<br />

Uppväxten på Fågelsångsvägen i Kalix<br />

beskriver Tommy som lugn och trygg.<br />

– De är väl det som skapade en av förutsättningarna<br />

för det jobb jag har nu. Jag<br />

jobbar på ett sätt där det viktigt att skapa<br />

förtroende, och sedan kanske jag har med<br />

mig en trygghet.<br />

Han förklarar att han också tror att dialekten<br />

hjälpte honom tidigt i karriären.<br />

– Jag tror att folk känner förtroende för<br />

en norrländsk dialekt.<br />

Expert på smarta säkerhetslösningar<br />

Tommy har haft hela världen som arbetsplats,<br />

då han varit med om att utveckla<br />

många tekniker som fått globalt genomslag.<br />

Bland annat de små chipsen som<br />

sitter på dagens bankkort, internationella<br />

ID-kort och det som i Sverige är känt som<br />

Bank-ID. Idag jobbar han med utveckling<br />

på ett företag i Stockholm, men exakt vad<br />

han gör är än så länge hemligt.<br />

– Jag jobbar med ett litet team utvecklare,<br />

och jag leder dem i projekt som säkert<br />

kan vara intressanta för framtiden. Men<br />

det är väl det klassiska: Det jag håller på<br />

med just nu kan jag inte prata om, men jag<br />

kan prata om det jag höll på med för 10–20<br />

år sedan.<br />

Upptäcktes av Eric Rothfjell<br />

Karriären som innovatör inleddes då<br />

han upptäcktes av den kände uppfinnaren<br />

Eric Rothfjell från Bredviken. Mannen<br />

– som bland annat uppfann det svenska<br />

ID-kortet och även var inblandad i tillkomsten<br />

av bankomaten – såg någonting<br />

i den unge Tommy Andersson och gav<br />

honom ett jobb.<br />

– En gång när jag var ganska nyanställd<br />

så kom det en delegation från USA, det<br />

var bland annat folk från US Air Force. De<br />

berättade att det här lilla bolaget som Eric<br />

Tommy Andersson<br />

hade ägde ett par patent som de var väldigt<br />

intresserade av.<br />

Hamnade i Silicon Valley<br />

Bollen var i rullning och så småningom<br />

kom Tommy att jobba med ett handskanningsprojekt<br />

vid Stanfords utvecklingsinstitut<br />

i Silicon Valley.<br />

– Det handlade om att identifiera sig<br />

genom att lägga handen mot vad som då<br />

var en lösning med analoga kameror och<br />

datorer stora som folkvagnsbussar.<br />

Tommy berättar att det var ett högsäkerhetsprojekt<br />

som handlade om att ge tillträde<br />

för vissa personer till högsäkerhetsanläggningar.<br />

Själv förespråkar han dock<br />

flera interagerande säkerhetsmekanismer,<br />

särskilt i de fall ett litet misstag kan ta en<br />

ända med förskräckelse.<br />

– Så här 40 år senare kan jag avslöja att<br />

de faktiskt byggde en lösning som innebar<br />

att presidenten med sitt handavtryck<br />

och ett speciellt kort kunde dra iväg den<br />

här berömda bomben, som vi alla hoppas<br />

aldrig kommer till användning. Det var en<br />

spin-off av det här projektet.<br />

Hör mer i Kalixpodden<br />

Du kan höra mer om Tommy Anderssons<br />

innovationer i Kalixpodden. Här<br />

berättar han bland annat om sin roll i<br />

utvecklingen av Bank-ID, det moderna<br />

passet, chipset på moderna bankkort och<br />

ansiktsigenkänningen som du kanske<br />

använder för att låsa upp din telefon.<br />

Du hör Kalixpodden varhelst poddar<br />

finns eller på kalixpodden.kalix.se.<br />

30 <strong>INFO</strong><strong>KALIX</strong> DECEMBER <strong>2021</strong>


Så firar du en grönare jul<br />

Nu avslutas det första av tre projektår<br />

för Kalix kommunala partnerskap<br />

med Masaka, Uganda. Projektet som<br />

genomförs genom ICLD, Internationellt<br />

Centrum för lokal demokrati,<br />

vill nu slå ett slag för en hållbar jul!<br />

En jul där vi kan skämma bort varandra<br />

med fina julklappar, visa omtanke<br />

och njuta av julmat i gott sällskap<br />

– utan onödig miljö och klimatpåverkan.<br />

– Visionen är att främja ungas medvetenhet<br />

kring sopor, sophantering, plaster och<br />

dess inverkan på miljön. Vi vill också få<br />

med unga genom demokratiska processer<br />

och påverka samhället mer hållbart, berättar<br />

Malin Huuva, lärare på Kulturskolan<br />

och delaktig i projektet.<br />

Maten<br />

Julen är en av årets<br />

största mathögtider.<br />

Samtidigt står livsmedel<br />

för en tredjedel<br />

av Sveriges konsumtionsrelaterade<br />

utsläpp<br />

av växthusgaser, och de<br />

största klimatbovarna på<br />

julbordet är de animaliska<br />

rätterna. Byt till växtbaserade<br />

alternativ för att enkelt minska<br />

klimatavtrycket. Griljerad kålrot släpper<br />

ut 90 procent mindre koldioxid än vanlig<br />

julskinka.<br />

• Fyll julbordet med grönsaker och<br />

minska på köttet. Det kött du serverar<br />

bör vara ekologiskt, naturbeteskött eller<br />

viltkött<br />

• Handla ekologiskt, miljöcertifierat,<br />

närproducerat och säsongsanpassat<br />

• Välj bort produkter med palmolja<br />

• Se över matsvinnet<br />

• Våga äta mer vegetariskt<br />

Här kommer några tips från ICLD-projektet genom några<br />

elever från Naturvetenskapsprogrammet årskurs 3:<br />

Julklapparna<br />

Tyvärr har presenthandlandet negativ<br />

inverkan på miljön och vår planet genom<br />

enorma utsläpp av koldioxid vid tillverkning,<br />

transport och återvinning. Vem vill ha<br />

en jul utan klappar?<br />

• Hemmagjorda presenter är<br />

lika fantastiska som köpta,<br />

och du kan alltid anpassa<br />

dem till mottagaren.<br />

Varför inte<br />

skänka hemmagjord<br />

sylt eller<br />

en egenstickad<br />

mössa? Det<br />

är tanken som<br />

räknas!<br />

Soporna<br />

Pyntet<br />

Köp julpynt som du verkligen vill ha,<br />

och som håller i många år. Glöm inte<br />

att naturen redan har pyntat utanför<br />

din dörr!<br />

Det bästa är förstås om du kan minska på<br />

avfallet, men det är minst lika viktigt att du<br />

sorterar på rätt sätt. Om du sätter fel avfall<br />

i en behållare försvårar det återvinningen.<br />

Vanliga julavfall och vad de sorteras som:<br />

• Presentpapper – pappersförpackningar<br />

• Presentsnöre – restavfall<br />

• Kartonger – pappersförpackningar<br />

• Frigolit – plastförpackningar<br />

• Tejp – restavfall<br />

• Begagnade saker kan vara i lika bra skick<br />

som nyproducerade och är bättre för<br />

miljön.<br />

• Varför inte ge bort en upplevelse eller<br />

en tjänst? Hjälp eller spendera lite extra<br />

kvalitetstid med någon du tycker om!<br />

• Försök att köpa saker som har tillverkats<br />

hållbart och lokalt! Fråga butikspersonalen<br />

om du är osäker!<br />

• Julklappspapper är<br />

inte en hållbar lösning. Slå<br />

hellre in julklapparna i ett<br />

fint tyg, vilket även kan<br />

återanvändas under<br />

lång tid. Alternativt kan<br />

du återanvända papper<br />

som du har hemma.<br />

• Kuvert – restavfall<br />

• Värmeljus – OBS! ta isär vekeshållaren<br />

från själva ljuskoppen och sortera båda<br />

delar som metall<br />

• Marshall – metall<br />

• Plastflaskor – panta om det går, annars<br />

sorteras dessa som plastförpackningar<br />

• Glas – ofärgat och färgat glas<br />

• Konservburk – metall<br />

• Servett – restavfall<br />

• Matrester – komposterbart<br />

Resorna<br />

Den ökade växthuseffekten är idag ett<br />

stort problem. Resandet ökar utsläppen<br />

av koldioxid, vilket påverkar klimatet<br />

negativt. Genom medvetna miljöval vid<br />

transporter minskar vi koldioxidutsläppen!<br />

• Välj tåget framför flyget<br />

• Tåg och buss är klimatsmartare än bil<br />

• Samåk med andra och<br />

samla dina ärenden om<br />

alternativet är bilen<br />

• Gå eller ta sparken<br />

om du ska en kortare<br />

sväng, på köpet får du<br />

frisk luft<br />

FAKTA - MER OM PROJEKTET<br />

ICLD arbetar för att stärka demokratin i världen<br />

och under Kalix första år i projektet gjordes en<br />

hel del, exempelvis följande:<br />

• I syfte att hitta kunskapsluckor gjorde elever<br />

på naturprogrammet en undersökning bland<br />

alla kommunens skolungdomar. Undersökningen<br />

visade att Kalix unga vet vilka material som<br />

återvinns, vart de ska återvinnas och att plast i<br />

naturen ställer till stora problem.<br />

• Elever inom kulturskolan skapade konstutställningen<br />

”En föraning om något mycket<br />

större”, med fokus på klimat och miljö.<br />

• Genom en interaktiv föreställning fick kulturskolan<br />

alla elever i kommunens skolor – från förskoleklass<br />

till årskurs tre – att hjälpa de snurriga<br />

soptanterna Sop-Stina och Kvast-Kajsa med<br />

sopsorteringen.<br />

• Lärare och elever i projektgruppen träffade<br />

forskare på LTU (Luleå tekniska universitet), och<br />

deltog vid laborationer kring mikroplaster<br />

• Elever besökte återvinningscentralen, plockade<br />

skräp och laborerade med plast.<br />

Kommande år fortsätter arbetet med aktiviteter<br />

på olika skolor i kommunen: få till avfallssortering<br />

på skolorna, hållbarhetsråd där elever<br />

samarbetar med kommunen, studiebesök, alternativa<br />

produkter till plast, livsstilar och mer.<br />

<strong>INFO</strong><strong>KALIX</strong> DECEMBER <strong>2021</strong> 31


Vinterkrysset <strong>2021</strong>/2022<br />

EJ EL-<br />

FÖR-<br />

STÄRKT<br />

SAK-<br />

NAR<br />

RUTIN<br />

ÄR<br />

STOR,<br />

BRANT<br />

KLYFTA<br />

FÖR-<br />

LUSTAR<br />

SIG<br />

ENSAMT<br />

I SITT<br />

SLAG<br />

PLANTE-VOLUMI-<br />

RADE NÖSA<br />

VILL<br />

SKIDÅ-<br />

KARE HA<br />

JOBBAT<br />

SOM<br />

LIV-<br />

EGEN<br />

TILL HÖ-<br />

GER OM<br />

KOMMA<br />

BLÄNKTE<br />

OCH<br />

SKIMRA-<br />

DE<br />

ÄRLIGT<br />

SERIE-<br />

TIDNING<br />

NATRI-<br />

UM<br />

MYCKET<br />

LÅG<br />

TEMPE-<br />

RATUR<br />

BÄST<br />

PÅ-<br />

BÖRJAR<br />

DRYCK<br />

TILL<br />

KAFFET<br />

BÖKADE<br />

MUS-<br />

LIMSKT<br />

NAMN<br />

DUO<br />

KUL-<br />

RAMS-<br />

KALKYL<br />

INDO-<br />

LENT<br />

FROTTERA<br />

PLATTFORM<br />

STRÅL- ORM<br />

SÄKER-<br />

HETS-<br />

MYNDIG<br />

HET<br />

FÖRR<br />

OXUDDE<br />

134-21<br />

JAVISST<br />

SKUM-<br />

AKTIG<br />

GODBIT<br />

TOR-<br />

DAS<br />

BOT-<br />

TEN-<br />

LÖS<br />

FÖRBE-<br />

REDDE<br />

MIDDAG<br />

UTSÅLT<br />

PÅ<br />

FRISKIS<br />

& SVET-<br />

TIS<br />

UT-<br />

GÅNGS-<br />

PUNK-<br />

TEN<br />

FAIAKER-<br />

DROTT-<br />

NING<br />

STOJ<br />

ASEA<br />

IDAG<br />

ÄR<br />

SÄLLEN<br />

TANG-<br />

ENT<br />

HET SÅS<br />

BRONS-<br />

PLATS<br />

STIG-<br />

HEL-<br />

MERS<br />

KOMPIS<br />

S<br />

T<br />

E<br />

K<br />

KALIUM<br />

PÅ BIL<br />

FRÅN<br />

BERGEN<br />

VÄSTAN-<br />

VIND<br />

LÅT-<br />

START<br />

RÖRLIGT<br />

UTSKOTT<br />

SOM<br />

EX<br />

BEDUINENS<br />

RASTPLATS<br />

JEMENS<br />

LANDSKOD<br />

KON-<br />

KURS<br />

TRÅK-<br />

MÅNS<br />

NÄR<br />

GLAS<br />

GÅR I<br />

BITAR<br />

KON-<br />

FEKT<br />

BEHÅL-<br />

LARE<br />

STANNA<br />

KVAR<br />

NYHETS-<br />

BYRÅ<br />

TRE-<br />

SPANN<br />

KORT KULA<br />

PERSON-<br />

NUM- LJUNG-<br />

MER EN<br />

ULF<br />

LUN-<br />

DELL<br />

LOCKAR<br />

TILL KÖP<br />

AVHYS-<br />

NING<br />

FILM-<br />

SALONG<br />

HALS-<br />

DUK<br />

FÖRE<br />

MAJES-<br />

TÄT<br />

PENSION<br />

SCEN<br />

2022<br />

HALV-<br />

GRÄS<br />

LUGN-<br />

VATTEN<br />

OM-<br />

FATT-<br />

NING<br />

LOCK-<br />

BETE<br />

DRÄNG-<br />

KÖR<br />

Grattis till de fem<br />

personer som vann<br />

Sommarkrysset i<br />

InfoKalix nummer 1,<br />

<strong>2021</strong>!<br />

Fem priser lottas ut bland<br />

er som hittar lösningen.<br />

Skicka in din lösning märkt<br />

”Vinterkrysset” senast<br />

2022-02-02 via e-post till<br />

information@kalix.se,<br />

alternativt brevledes till:<br />

Kalix kommun,<br />

952 81 Kalix.<br />

DÅLIG I<br />

DIMMA<br />

TROPIK-<br />

DJUR<br />

Jag har löst Vinterkrysset<br />

MÄTER<br />

DJUP<br />

I de skuggade rutorna: _______________________________<br />

__________________________________________<br />

Namn: _______________________________________<br />

Adress:________________________________________<br />

Postnr: _____Postadress: _________________________<br />

Telefonnummer: ________________________________<br />

Klipp ut mig!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!