15.04.2024 Views

ESTETIK OCH MEDIA_web

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

NY SATSNING PÅ FURUHEDSSKOLAN<br />

<strong>ESTETIK</strong> & <strong>MEDIA</strong><br />

FÖRSTÅ FRAMTIDENS<br />

KOMMUNIKATIONS-<br />

VERKTYG<br />

DESIGN & AI<br />

LÄR DIG FÖRSTÅ AI <strong>OCH</strong> HUR DU<br />

SKAPAR MED GENERATIV AI,<br />

VERKTYGEN SOM HJÄLPER DIG<br />

ATT UTVECKLAS<br />

MARKNADSFÖRING<br />

& REKLAM<br />

NYHET!


VÄLKOMMEN<br />

Vi är glada att kunna erbjuda en helt ny SPÄNNANDE utbildning för<br />

dig som både vill ha ett modernt studieförberedande program och<br />

samtidigt utvecklas i kurser med kreativt och framtidsanpassat<br />

innehåll.<br />

Att söka till ett gymnasieprogram som implementerar AI i kurserna ger<br />

dig en unik möjlighet att förstå och behärska en av de mest<br />

inflytelserika teknologierna i dagens samhälle.<br />

Genom att kombinera AI med kreativt skapande och problemlösning<br />

får du möjlighet att utforska nya innovativa idéer, lösa<br />

komplexa problem och skapa banbrytande lösningar som kan<br />

påverka olika branscher och bidra till samhällets<br />

utveckling.<br />

Detta ger dig en betydande konkurrensfördel och<br />

förbereder dig för en framtid där AI kommer att spela en<br />

allt större roll.


NYTT INNEHÅLL!<br />

Utbildningen är för dig som vill hänga med in i framtiden. Kanske har du sett<br />

en del spännande saker man kan göra med AIs hjälp och vill lära dig mer.<br />

01 02 03<br />

AI & SKAPANDE DESIGN FORMGIVNING<br />

AI kan fungera som ett verktyg för<br />

att förstärka och utöka mänsklig<br />

kreativitet och innovation genom<br />

att erbjuda nya perspektiv, mönster<br />

och lösningar.<br />

handlar om att skapa meningsfulla<br />

och funktionella lösningar<br />

för att möta människors behov<br />

och önskemål genom en process<br />

av problemlösning och estetiskt<br />

uttryck.<br />

handlar om att skapa estetiskt<br />

tilltalande och funktionella produkter<br />

eller lösningar genom att<br />

balansera estetik, funktion, och<br />

användarbehov.<br />

04 05 06<br />

KOMMUNIKATION INTERNATIONELLT PROGRAMMERING<br />

handlar om att effektivt förmedla<br />

budskap och berättelser genom<br />

olika medier, såsom film, <strong>web</strong>,<br />

radio, eller digitala plattformar, för<br />

att nå och engagera en målgrupp.<br />

bidrar till människors personliga<br />

och akademiska utveckling utan<br />

också förbereder dem för en globaliserad<br />

och mångkulturell värld.<br />

rustar elever för en digitaliserad<br />

framtid, utvecklar problemlösningsförmåga<br />

och främjar<br />

kreativitet.


OM UTBILDNINGEN<br />

Vi tog det bästa ur Samhällsprogrammet Media och Estetiska programmet och skapade ett<br />

nytt spännande koncept med kurser som ger dig kompetens inom många tekniska kreativa<br />

och spännade områden men också med ett samhällsvetenskapligt innehåll.<br />

Likheterna med alla övriga studieförberedande program är slående. De festa av de<br />

gymnasiegemensamma kurserna är exakt lika och programmen samläser många ämnen och<br />

kurser.<br />

På Estetik och Media får du arbeta både<br />

teoretiskt och praktiskt i många olika<br />

ämnen och kurser.<br />

Du blir behörig att söka vidare till<br />

ett mycket brett spektrum av<br />

universitet och högskoleutbildningar.<br />

Estetik och Media är för dig som gillar att jobba<br />

teoretiskt och praktiskt med både<br />

teknik, skapandeprocesser och som är<br />

nyfken på AI.<br />

Som stöd i dina studier har du ett<br />

närvarande lärarlag som är engagerade<br />

i sina ämnen och i dig och dina studier.<br />

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN<br />

Svenska 1<br />

Engelska 5<br />

Matematik 1b<br />

Idrott och hälsa 1<br />

Naturkunskap 1b<br />

Samhällskunskap 1 b<br />

Engelska 6<br />

Religion 1<br />

Historia 1b<br />

Historia 2 b kultur<br />

Svenska 2<br />

Svenska 3<br />

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN<br />

Estetisk/visuell kommunikation<br />

Konstarterna och Samhället<br />

INRIKTNINGSÄMNEN<br />

Digitalt skapande 1<br />

Medieproduktion1<br />

Medieproduktion 2<br />

Medier, samhälle och kommunikation<br />

VALBARA KURSER - (välj 5 av kurserna)<br />

Programmering 1 (för dig som vill styra teknik)<br />

Bild och form (för dig som vill skapa konst)<br />

Film och tvproduktion 1 (lär dig livestreama)<br />

Foto 1 (lär dig digitalt foto och bildredigering)<br />

Formgivning 1(för dig som vill formge och<br />

designa i 3D och 2D)<br />

Foto 2 (fortsättnignskurs digitalt foto och bildredigering)<br />

Gymnsiearbete<br />

INDIVIDUELLT VAL<br />

Kuser du väljer utifrån egna behov och intressen.<br />

(kursutbudet presenteras varje år)


INVESTERA I UTBILDNING<br />

-investera i dig själv!<br />

Innehållet delas upp i gymnasiegemensamma<br />

ämnen, inriktningsämnen och fördjupnings<br />

kurser.<br />

De gymnasiegemensamma ämnena är samma<br />

som på övriga studieförberedande program.<br />

Exempelvis svenska, samhällskunskap, matte,<br />

engelska osv.<br />

Inriktningskurserna ger dig kunskap om design,<br />

formgivning, rörligt material, konst, foto, AI,<br />

kommunikation och medieproduktion som är ett<br />

område som innehåller både, marknadsföring,<br />

reklam, branding, <strong>web</strong>produktion, podd och<br />

mycket mer.<br />

Fördjupningskurserna ger dig möjlighet att välja<br />

mellan kurser och fördjupa dig inom programmering,<br />

bild och formgivning, flm o tv-produktion,<br />

fotograf och andra spännande områden.<br />

Att kombinera teoretiska studier med<br />

kreativa kurser är vetenskapligt bevisat<br />

bra för inlärning och att befästa sina<br />

kunskaper. Att testa sina kunskaper gör<br />

vi oftast praktiskt och muntligt vilket<br />

ger en . .<br />

..djupare förståelse och tillämpning av det som lärs<br />

ut. Genom praktiska övningar ges du möjlighet att<br />

experimentera, utforska och tillämpa sina kunskaper<br />

i verkliga situationer, vilket bidrar till en mer holistisk<br />

inlärningsprocess.<br />

Dessutom främjar den muntliga delen av testning både<br />

kommunikativa färdigheter och självförtroende, vilket<br />

är avgörande för framgång i både studier och yrkeslivet.<br />

Slutligen, genom att integrera teoretiska och kreativa<br />

kurser får du möjlighet att utveckla både din analytiska<br />

och ditt kreativa tänkande, vilket är en ovärderlig förmåga<br />

för att lösa komplexa problem och vara framgångsrik<br />

i dagens mångfacetterade samhälle.


KURSER ÅK 1-3<br />

KURSER ÅK 1<br />

Under år 1 läser du många av de gymnasie<br />

gemensamma ämnena; svenska, engelska, matte och<br />

samhällskunskap. Dessutom får du de första kurserna<br />

i medieproduktion, medier och samhälle, estetisk<br />

kommunikation och bild och form. Kurserna Medieproduktion<br />

pch Medier och samhälle innehåller AI-drivna<br />

verktyg och kreativa processer som styrs av AI-verktyg.<br />

I dagens digitala värld är mediekunskap och förståelse<br />

för digital kommunikation avgörande. Estetik och<br />

Media inriktningen ger eleverna de verktyg de behöver<br />

för att navigera och skapa inom detta område, vilket är<br />

en viktig färdighet både för personlig och professionell<br />

utveckling.<br />

KURSER ÅK 2<br />

Under andra året så fortsätter du med de gymnasie<br />

gemensamma ämnena som svenska, engelska,<br />

historia, idrott och naturkunskap.<br />

Du läser också fördjupning inom medieproduktion, foto,<br />

formgivning och digitalt skapande och t.e x en valbar<br />

kurs som programmering eller film och tv-produktion<br />

där du lär dig Livestreaming.<br />

Undervisnigen ska ge dig möjlighet att utveckla<br />

färdigheter i formgivningsprocessen från idé till färdig<br />

produkt. Den ska också ge dig möjlighet att arbeta<br />

både traditionellt och experimenterande med material.<br />

Undervisningen ska ge dig möjlighet att utveckla en<br />

öppenhet för att ta in och prova nya vägar. Den ska<br />

även leda till att du utvecklar färdigheter i att arbeta<br />

projektinriktat och problemorienterat inom områden<br />

som reklam och marknadsföring.<br />

KURSER ÅK 3<br />

Det sista året på gymnasiet så läser du mer svenska,<br />

religion och historia och dina individuellt valda<br />

kurser. Du fördjupar dig i digitalt skapande, design och<br />

formgivning, medieproduktion, och i ditt eget valda<br />

gymnasiearbete.<br />

Här får du chansen att bygga ditt eget varumärke och<br />

öppna dörrar till en mängd olika karriärmöjligheter inom<br />

områden som reklam, marknadsföring, filmproduktion,<br />

grafisk design, <strong>web</strong>butveckling och mycket mer.<br />

Den breda kunskapsbasen och de praktiska<br />

färdigheterna som du får här kan vara mycket<br />

eftertraktade på arbetsmarknaden men framförallt en<br />

god utbildning för kommande studer på högskola och<br />

universitet.


Internationella projekt och utbyten är prioriterade områden och viktigt för att få förståelse för<br />

omvärlden, andra kulturer och betydelsen av kommunikation. Både när det gäller kopplingen<br />

till samhälle, politik och strukturer som påverkar omvärlden men även för att förstå trender,<br />

rörelser och framväxten av sociala mönster är internationella samarbeten viktiga.<br />

Internationella projekt<br />

Internationella relationer och deltagande i internationella<br />

projekt erbjuderdig på gymnasieskolenivå en<br />

rad betydande fördelar och möjligheter till personlig<br />

och akademisk tillväxt men även möjlighet till kreativt<br />

samarbete.<br />

Kompetensutveckling: Utbyten och projekt inom områden<br />

som kommunikation, kultur, utveckling, hållbarhet, AI och<br />

medieproduktion ger eleverna möjlighet att utveckla praktiska<br />

färdigheter och kompetenser inom dessa områden.<br />

De får hands-on erfarenhet och möjlighet att tillämpa teoretiska<br />

kunskaper i verkliga projekt.<br />

Global medvetenhet: Genom att delta i internationella<br />

projekt blir eleverna medvetna om globala utmaningar och<br />

får möjlighet att bidra till lösningar på dessa problem. Detta<br />

kan inspirera till en känsla av global medborgarskap och en<br />

önskan att göra positiva förändringar i världen.<br />

Nätverksbyggande: Internationella utbyten och projekt ger<br />

eleverna möjlighet att knyta kontakter och skapa nätverk<br />

med människor från olika delar av världen. Dessa kontakter<br />

kan vara värdefulla för framtida akademiska, professionella<br />

och personliga möjligheter.<br />

Kulturell förståelse och tolerans: Genom att delta i internationella<br />

projekt och utbyten får eleverna möjlighet att interagera<br />

med människor från olika kulturer och bakgrunder. Detta främjar<br />

ömsesidig förståelse, tolerans och respekt för olikheter.<br />

Språkutveckling: Att kommunicera med människor från olika<br />

länder och OMVÄRLDSKUNSKAP<br />

språk uppmuntrar eleverna att förbättra sina språkkunskaper.<br />

Detta kan vara en ovärderlig fördel i en globaliserad<br />

värld där flerspråkighet blir allt viktigare.<br />

Perspektivutvidgning: Genom att delta i internationella projekt<br />

får eleverna möjlighet att se världen från olika perspektiv och<br />

förstå olika synsätt på samhällsfrågor, kulturella normer och<br />

globala utmaningar.<br />

Internationella relationer och projekt är en berikande erfarenhet<br />

för elever på gymnasienivå, som inte bara bidrar till deras personliga<br />

och akademiska utveckling utan också förbereder dem<br />

för en globaliserad och mångkulturell värld.


FRAMTIDENS<br />

AI<br />

KUNSKAP<br />

Vad är artificiell intelligens och hur kan du använda<br />

generativ AI i dina studier och ditt kommande arbetsliv?<br />

Vi lär dig nyttja tekniken på bästa sätt.<br />

Steg för steg lär du dig arbeta med artificiell intelligens.<br />

I kurserna förklarar vi hur allt verkligen fungerar och ger smarta tips på hur du<br />

lyckas direkt med nya AI-verktyg.<br />

Börja använd generativ AI i dag<br />

Trots att vi är i början av AI-åldern är det redan väldigt mycket AI och<br />

utvecklingen går väldigt snabbt. Så i dag är rätt dag att börja. Sätter du i gång<br />

nu är du före många andra.<br />

AI-verktyg är framtiden. Vi ger dig nyckeln till att använda dem.<br />

Det som tidigare var omöjligt att hitta eller skapa själv är plötsligt tillgängligt<br />

genom den snabbt framväxande tekniken. Det är mäktigt och lockande, men också<br />

märkligt och främmande.<br />

AI är inte en egen kurs utan ingår i de flesta av våra inrilktningskurser. Kurser för<br />

dig som vill ha klarhet, inte fler frågetecken.<br />

Är verktyg som ChatGPT verkligen så smart?<br />

Hur kommer den snabba utvecklingen att påverka dig och din framtid?<br />

AI skapar många svåra frågor.<br />

Därför guidar vi dig i generativ AI och lär dig använda verktygen för att skapa och<br />

bearbeta alla former av text och bild.<br />

Utbildningen är för dig som vill hänga med in i framtiden. Kanske har du sett en del<br />

spännande saker man kan göra med AIs hjälp och vill lära dig mer.<br />

Då är Estetik och Media rätt utbildning för dig.<br />

I kurserna får du även stifta bekantskap med upphovsrättsliga frågor, textverktyget<br />

Chat GPT och en mängd appar som hjälper dig att lyckas med proffsig<br />

kommunikation och teknisk problemlösning.<br />

Förvandla din AI-nyfkenhet till kunskap med våra kurser


Våra nya kommunikationsverktyg<br />

hjälper dig att lyckas.<br />

Suntiossimet pore, occuptaesera nons<br />

picipsum harum<br />

doluptas eius, aute explaut aut qust,<br />

rita nit velabori ra consequi il il id es<br />

ate volorep erchilit<br />

AI - vad handlar det om?<br />

• vad artificiell intelligens är och vad det inte är<br />

• hur generativ AI för bilder video och text fungerar<br />

• varför AI-modeller aldrig stjäl bilder eller text<br />

• hur du kan få bättre svar från ChatGPT<br />

• varför AI-modeller ofta ljuger och gör enkla misstag<br />

• vilka som är ChatGPTs viktigaste begränsningar<br />

• varför AI-modeller inte ”förstår”<br />

• vad maskininlärning egentligen innebär<br />

• hur träningen av en stor AI-modell går till<br />

• vilka framtidshot samhället behöver hantera i AI-åldern.<br />

• de generativa AI-verktygens dragningskraft<br />

• hur tilliten till bilder kommer att förändras<br />

• vad vi kan lära från bildmanipulationens historia<br />

• om och hur du ska använda generativa AI-verktyg<br />

• upphovsrätt och AI


REKLAM &<br />

MARKNADSFÖRING<br />

Några av kurserna vi erbjuder<br />

innehåller moment som berör reklam<br />

och marknadsföringsområdet.<br />

Ett spännande område som handlar en<br />

hel del om visuell kommunikation.<br />

I ämnet marknadsföring lär man sig principer och<br />

strategier för att kommunicera och sälja produkter eller<br />

tjänster till en målgrupp.<br />

Det inkluderar bland annat marknadsanalys,<br />

varumärkesbyggande, marknadsföringsstrategier,<br />

reklam, försäljning och relationsskapande med kunder.<br />

Att ha kunskap inom marknadsföring är värdefullt<br />

eftersom det gör det möjligt för en individ att förstå<br />

konsumentbeteende, analysera marknader och skapa<br />

effektiva kampanjer för att nå framgång i olika<br />

branscher och yrken.


LÄR DIG BOOSTA<br />

DITT EGET<br />

VARUMÄRKE<br />

Att lära sig om marknadsföring handlar<br />

också om att utveckla sitt eget varumärke -<br />

att både träna sin egen företagsamhet och<br />

lyfta fram sina egna "skills" genom olika sätt<br />

att kommunicera via olika plattformar och<br />

kanaler.<br />

Genom att lära sig om marknadsföring och varumärkesbyggande<br />

får man verktygen för att effektivt marknadsföra<br />

sig själv och sina unika förmågor.<br />

Det handlar om att identifiera och kommunicera ens<br />

egna styrkor, intressen och mål på ett sätt som attraherar<br />

och engagerar potentiella intressenter eller arbetsgivare.<br />

Genom att utnyttja olika plattformar och kanaler, såsom<br />

sociala medier, nätverksevenemang och personliga<br />

bloggar, kan man skapa en stark närvaro och differentiera<br />

sig från andra.<br />

Att aktivt forma sitt eget varumärke är inte bara viktigt<br />

för karriärframsteg, utan också för att uppnå personlig<br />

tillfredsställelse och framgång.


VI GER DE BÄSTA<br />

FÖRUTSÄTTNINGARNA<br />

Teori<br />

Genom teori förstår vi principer och<br />

koncept.<br />

Praktik<br />

Praktik tillämpar dessa principer i<br />

verkliga situationer och genererar<br />

erfarenheter och kunskap.<br />

KUNSKAP<br />

Den resulterande kunskapen berikar<br />

och förbättrar vår förståelse och<br />

förmåga att agera i framtida<br />

sammanhang.<br />

01 02 03<br />

I våra anpassade lokaler strävar vi efter en god arbetsmiljö.<br />

Här har du som elev tillgång till egen arbetsstation, enklare köksutrustning<br />

och möjlighet att låna viss avancerad teknisk utrustning för moment som<br />

kräver det.


Att få studiero och stöd i dina studier<br />

värderar vi högt och arbetsmiljön och<br />

trygghet är viktigt för oss.<br />

Vi strävar efter att skapa en miljö där varje elev<br />

känner sig sedd, hörd och respekterad.<br />

Genom att erbjuda individanpassat stöd och<br />

uppmuntran främjar vi en positiv lärandeupplevelse<br />

och bidrar till att varje elev når sin fulla potential.<br />

Vår ambition är att skapa en trygg och<br />

inkluderande atmosfär där eleverna känner sig<br />

motiverade att utmana sig själva och våga utforska<br />

nya idéer och perspektiv.<br />

Genom att prioritera studiero och välbefinnande<br />

skapar vi en grund för livslångt lärande och<br />

personlig utveckling hos våra elever.<br />

På programmet kan du också välja kurser<br />

med traditionellt konstnärligt innehåll.<br />

I dessa kurser ingår allt från bildskapande,<br />

måleri till skulptur och keramik.<br />

Dessa ämnen är kreativa och bidrar till att utveckla din<br />

konstnärliga talang och kreativa förmåga på ett sätt som<br />

kompletterar dina andra studier.<br />

Genom att utforska olika konstformer och tekniker får du<br />

möjlighet att uttrycka dig själv på nya sätt och utforska din<br />

estetiska röst.<br />

Dessutom kan dessa kurser ge en fördjupad förståelse för<br />

konsthistoria och konstnärliga traditioner, vilket berikar ditt<br />

konstnärliga perspektiv och ger dig en bredare kontext för<br />

din egen konstnärliga praxis.<br />

Oavsett om du siktar på att fortsätta din konstnärliga karriär<br />

eller bara vill utforska din kreativa sida, kommer dessa kurser<br />

att inspirera och utmana dig att växa som konstnär.


VÄLKOMMEN<br />

Välkommen till Estetik och Media!<br />

Vi ser fram emot att ta hand om dig i tre år på gymnasiet och hoppas<br />

att du ska få en lärorik och rolig gymnasietid som ger dig kunskap om<br />

estetikens och medias fascinerande världar.<br />

Genom vårt program kommer du att utforska kreativitetens alla nyanser<br />

och lära dig att använda olika medieplattformar för att kommunicera<br />

dina idéer på ett efektivt sätt.<br />

Med inspirerande projekt, engagerade lärare och en dynamisk lärmiljö<br />

är vi övertygade om att du kommer att växa både personligt och<br />

akademiskt under din tid här.<br />

Så låt oss tillsammans utforska och skapa - välkommen till en resa där<br />

dina kreativa drömmar får fyga fritt!<br />

En rolig och inspirerande gymnasietid<br />

bidrar till att du känner dig motiverad<br />

och engagerad i ditt lärande, vilket<br />

kan leda till bättre prestationer och en<br />

starkare känsla av samhörighet och<br />

välbefnnande.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!