20.09.2022 Views

Sveriges enda tillverkare av spabad - välisolerade med låg driftkostnad

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SVERIGES ENDA TILLVERKARE AV SPABAD.<br />

ETT AV DE MEST ENERGISNÅLASTE SPABADEN PÅ MARKNADEN!


VISKAN SPA HAR LAGT STORT FOKUS PÅ ATT SPABADEN SKA<br />

VARA VÄLISOLERADE OCH HA LÅG DRIFTSKOSTNAD!<br />

Viskan spa har ett <strong>av</strong> marknadens bäst<br />

isolerade <strong>spabad</strong> <strong>med</strong><br />

PRO SILENCE INSULATION.<br />

Ingen kan vårt skandin<strong>av</strong>iska klimat bättre<br />

än vi som bor här, därför har vi tagit hjälp <strong>av</strong><br />

svenska experter på isolering.<br />

Vårt samarbete har resulterat i att våra bad är<br />

isolerade i flera skikt runt hela badet, för att<br />

uppnå de bästa isolerande egenskaperna –<br />

både gällande energi och ljud.<br />

Viskan <strong>spabad</strong> har en energiförbrukning<br />

på mellan 260-350 kWh/mån<br />

i genomsnitt vid badande ett par<br />

gånger i veckan och i standby läge <strong>med</strong><br />

37° C vattentemperatur.<br />

Vill du vara säker på att du köper det mest<br />

isolerande och energieffektivaste <strong>spabad</strong>et,<br />

köp svensktillverkat!<br />

Läs Statens provningsanstalts testresultat<br />

på www.viskanspa.se/varfor-viskan-spa/<br />

Vi har även ett <strong>av</strong> marknadens i särklass bästa<br />

lock – och värmen stiger ju som bekant uppåt.<br />

Vårt lock är tjockt och gjort <strong>av</strong> en<br />

högdensitetscellplast, som till skillnad mot<br />

de flesta övriga lock på marknaden, även<br />

har mycket god isolationsförmåga<br />

efter några år.<br />

Lockdelarna har en förstärkning som gör<br />

att de ej bågnar eller tappar form.<br />

Vi tillverkar och säljer testade och CE godkända <strong>spabad</strong> - för ett tryggt köp!


White edition kampanj<br />

Gäller under 2022<br />

White edition<br />

Spabad <strong>med</strong> premiumbadens fördelar.<br />

• Touchpanel III<br />

• 3,8kW Titaniumvärmare<br />

• Dual Speed pump<br />

• ACS reningssystem<br />

• Helvit skalskiva<br />

• Vita jets<br />

• Svart eller ljus alumipanel<br />

<strong>med</strong> inbyggd LED belysning<br />

• Weather Shield lock<br />

i grått eller svart<br />

VISKAN BOKÖ och SANDÖ White edition<br />

FAKTA<br />

Storlek ................................................. 230x230 cm<br />

Höjd ................................................................... 95 cm<br />

Vikt tom/vattenfylld....................... 439/2054 kg<br />

Vattenmängd .................................................. 1615 L<br />

Belysning ................................................................. Ja<br />

Vattennivåbelysning ........................................... Ja<br />

Nackkuddar......................Bokö 5st / Sandö 6 st<br />

Pump 1................3hp, 2200W Dual Speed pump<br />

Pump 2..................................................3hp, 2200W<br />

Separat cirk pump................................................ Ja<br />

Titaniumvärmare ..........................................3,8kW<br />

ACS reningssystem............................................... Ja<br />

Rostfria jets ............................................................ Ja<br />

Massagejets ...............Bokö 53 st / Sandö 52 st<br />

Partikelfilter ..........................................................2 st<br />

Elanslutning ...3N~ 400V 3x16A 50Hz 8350W<br />

2.778 kr/mån<br />

TYP AV MASSAGEJETS:<br />

Fast riktbar punktmassage<br />

Knådande massage<br />

Pulserande massage<br />

Viskan BOKÖ<br />

ANTAL PLATSER:<br />

Styr <strong>spabad</strong>et via WiFi <strong>med</strong><br />

en app från din mobila enhet.<br />

Finns som tillval på detta bad.<br />

Viskan SANDÖ<br />

ANTAL PLATSER:<br />

Kontantinsats: 16 245 kr (Rek pris: 116 245 kr)<br />

Avtal: 36 månader. Start<strong>av</strong>gift 595 kr.<br />

Avi<strong>av</strong>gift: 45 kr/mån.<br />

OM DU VILL DELA UPP DIN BETALNING<br />

Inga problem, vi fixar finansiering <strong>av</strong> ditt <strong>spabad</strong> i samarbete <strong>med</strong>


här i skene, västergötland, designar och tillverkar vi våra <strong>spabad</strong> för svenska förhållanden.<br />

Viskan Spa grundades 2010, och vi är en <strong>av</strong> de största tillverkarna <strong>av</strong> premium<strong>spabad</strong> i Europa. Det<br />

är mycket glädjande att så många har upptäckt fördelarna <strong>med</strong> oss.<br />

FÖR SVENSKA FÖRHÅLLANDEN.<br />

I Sverige kan det skilja över 50°C mellan vinter och sommar. Men det är inte kylan som är värsta<br />

utmaningen, utan det är den råa fukten och vinden. Med utgångspunkt i detta designar och<br />

konstruerar vi därför <strong>spabad</strong>en <strong>med</strong> bl.a. följande fördelar; marknadens tjockaste skal, ett djupare<br />

sittdjup så axlarna kommer under vattnet, en reningsprocess som gör vattnet renare än dricksvatten,<br />

unikt driftsäkert styrsystem, <strong>välisolerade</strong> lock som minimerar värmeförlust och ger ett energisnålt<br />

ägande.<br />

DU HAR NÄRA TILL OSS OCH VÅRA ÅTERFÖRSÄLJARE.<br />

Vi är nära dig <strong>med</strong> allt du kan tänkas behöva till ditt <strong>spabad</strong>, o<strong>av</strong>sett om det gäller service och support,<br />

reservdelar eller tillbehör. Med andra ord får du ett tryggt och enkelt <strong>spabad</strong>sliv. Våra åteförsäljare finns<br />

över hela Sverige.<br />

KOM NÄRMARE DINA NÄRA OCH KÄRA!<br />

Många <strong>av</strong> våra kunder berättar om att en <strong>av</strong> fördelarna <strong>med</strong> våra <strong>spabad</strong> är att det samlar familjen,<br />

vänner och bekanta. Här kopplar de <strong>av</strong> och kommer varandra närmare, i en värld helt fri från<br />

vardagens distraktioner.<br />

GARANTIVILLKOR.<br />

Som köpare och ägare <strong>av</strong> ett Viskan Spa kan du känna dig trygg<br />

och säker. Både vi och våra underleverantörer har lång erfarenhet<br />

och valet <strong>av</strong> komponenter, noggrannhet och kunskap är viktigt<br />

för att produkten ska bli bra och hålla länge.<br />

TILL VÅRA SPABAD LÄMNAR VI FÖLJANDE GARANTIER:<br />

• 10 års ram/stomme garanti.<br />

• 8 års garanti på alumipanel.<br />

• 5 års skalgaranti mot krackeleringar och missfärgningar.<br />

• 3 års komponentgaranti inkl arbete.<br />

Fråntaget komponentgarantin är belysning, nackkuddar, UV-C lampa/<br />

ozongenerator, thermolock (<strong>spabad</strong>slocket) och filter, då dessa är<br />

förbrukningsvaror <strong>med</strong> varierande livslängd.<br />

Garantierna gäller för <strong>spabad</strong> som används för privat bruk.<br />

Vi tillverkar och säljer testade och CE godkända <strong>spabad</strong>.<br />

För ett tryggt köp!<br />

Återförsäljare

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!