18.09.2023 Views

Etiketten i Fokus nr.3

Upplaga 2022

Upplaga 2022

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ETIKETTEN<br />

I FOKUS<br />

ETT MAGASIN FRÅN NORDVALLS ETIKETT AB


Som tryckeri med lång<br />

erfarenhet av etiketter<br />

vet vi på Nordvalls vad<br />

som krävs för att uppnå<br />

hög och jämn kvalitet.


Hänt på Nordvalls<br />

Nordvalls växte<br />

Våren 2021 förvärvades LariTryck AB av<br />

Nordvalls Etikett AB och blev därmed en av<br />

Skandinaviens största etikettproducenter.<br />

Fram till tidig vår 2022 fortsatte bolagen att<br />

drivas separat, men den 1 februari 2022<br />

fusionerades LariTryck in i Nordvalls. Fusionen<br />

innebar en sammanslagning till ett och<br />

samma bolag under samma företagsnamn:<br />

Nordvalls Etikett AB. Verksamheten fortsätter<br />

idag att drivas med samma medarbetare<br />

från enheterna i Bjuv och Nässjö med huvudkontor<br />

i Sjöbo.<br />

– För oss är det viktigt att skapa ett bolag<br />

med en gemensam målbild, stark företagskultur<br />

men också ett bolag med effektiva<br />

arbetssätt och samarbeten som gör det<br />

ännu bättre för våra kunder, säger Nordvalls<br />

VD Patrik Jenemark.<br />

ETIKETTEN I FOKUS ges ut av Nordvalls Etikett AB<br />

Redaktör och text: Bini Sjöwall<br />

Foto: Apelöga eller Nordvalls där inget annat anges<br />

Form: FRK Persson<br />

Tryckeri: Trydells, Laholm<br />

Papper: 250 g Arctic Silk, 150 g Arctic G-Snow<br />

Hemsida: nordvalls.se<br />

Copyright: Nordvalls Etikett AB 2022<br />

Äntligen mässor<br />

och event!<br />

I BÖRJAN AV 2022 öppnade samhället upp<br />

igen och vi fick äntligen känna på livet utan tuffa<br />

restriktioner. På Nordvalls har vi klarat oss bra<br />

trots restriktioner, men saknaden av att träffa kunder<br />

var påtaglig, framför allt hos våra Key account<br />

managers. Vi var inte sena med att boka in Nordvalls<br />

som utställande företag på relevanta mässor.<br />

I april besökte vi Retail TECH, E-Commerce<br />

Expo & Mark Tech Expo – Nordens främsta mötesplats,<br />

konferens och mässa för framtidens handel<br />

och e-handel – på Kistamässan i Stockholm.<br />

En månad senare, i maj, återvände vi till<br />

Kista mässan för att träffa befintliga och nya livsmedelskunder<br />

på mässan Nordic Future Food.


Scanpack<br />

Mässan som hela förpackningsindustrin<br />

längtat efter är Scanpack<br />

och efter fyra års väntan var det<br />

äntligen dags igen.<br />

– Vi visar bredden av oss<br />

som etikettryckeri, där vi<br />

erbjuder ett stort sortiment<br />

av etiketter i olika material,<br />

för många användningsområden<br />

som passar en<br />

bred målgrupp. Hållbara<br />

material och nyheter är i fokus.<br />

Vi visar vår styrka som koncern där vi i montern<br />

har sällskap av fyra av våra systerbolag som<br />

bland annat tillverkar olika etiketteringsmaskiner,<br />

säger Bini Sjöwall, marknads- och kommunikationsansvarig<br />

på Nordvalls.<br />

– Att få prata om hållbarhetsfrågan är viktigt,<br />

och Scanpack är en utmärkt arena för det,<br />

avslutar Mikael Bergkvist, försäljningschef<br />

på Nordvalls.<br />

ETIKETTSKOLAN TILLBAKA<br />

Att restriktionerna slopades möjliggjorde även<br />

att vi kunde köra Nordvalls populära utbildning<br />

Etikettskolan, dessutom med premiär på enheten<br />

i Bjuv.<br />

Kunder från olika branscher kom för att höra<br />

Nordvalls experter dela med sig av kunskap i<br />

allt från material- och färglära, miljö och hållbarhet<br />

till trycktekniker och såklart rundvandring<br />

i produktionen.<br />

Fler tryckpressar<br />

SOM EN DEL av en femårsplan installerades<br />

en femte Labelmaster i Nordvalls produktionslokaler<br />

i Sjöbo under våren 2022.<br />

Valet av maskinleverantör föll på Gallus,<br />

tack vare förtroendet genom den långa<br />

leverantörsrelationen – en relation som<br />

började 1965, med 24 installerade tryckpressar<br />

hittills, samt Gallus förmåga att<br />

förstå Nordvalls verksamhet och vision.<br />

Beslutet att välja Gallus Labelmaster<br />

berodde på tre viktiga konkurrensfördelar<br />

– flexibilitet, hög precision och tryckkvalitet<br />

samt ökade effektivitetsbesparingar – som<br />

alla minimerar stilleståndstid.<br />

För att fira detta och den över 50 år<br />

långa leverantörsrelationen höll Nordvalls<br />

och Gallus i korvgrillning på enheten<br />

i Sjöbo.<br />

T.v: Försäljningschef<br />

Mikael Bergqvist på<br />

E-commerce Expo.<br />

T.h: Nordvalls key<br />

account managers<br />

Liselott Widerström,<br />

Roger Wilén och<br />

Alexander Streng på<br />

Nordic Future Food.<br />

Övre bilden: Framför en Gallus Labelmaster<br />

står Patrik Jenemark, VD Nordvalls Etikett,<br />

Ferdinand Rüesch, Heidelberger Druckmaschinen,<br />

Lion Schneider, Gallus och Rickard Rafstedt,<br />

Heidelberg Sverige.​<br />

Nedre bilden: Representanterna från Heidelberger<br />

Druckmaschinen och Gallus samt Nordvalls<br />

medarbetare framför enheten i Sjöbo.<br />

5


Foton: Jonas Clefström och Olov Lagerqvist


Agitera mera!<br />

Inför kundbesöket hos Agitator googlar<br />

vi ordet ”agitera”. Synonymerna vi får som<br />

träff är bland annat propagera, kämpa för,<br />

sporra, ivra och uppelda. Redan då vet<br />

vi att Agitator är ett whiskydestilleri<br />

utöver det vanliga.<br />

KUND<br />

Vi anländer till Arboga och träffar Oskar Bruno,<br />

destillerichef på Agitator, Björn Lönnberg, VD<br />

samt Mathias Olausson, supply chain-ansvarig.<br />

Vi får hänga med på en rundtur i produktionsanläggningen<br />

där vi möts av en lokal där allt är så<br />

rent att det nästan går att spegla sig i maskinerna<br />

och vi känner en svag doft av jäst och spannmål.<br />

Oskar går noga igenom steg för steg i produktionsprocessen<br />

och berättar engagerat om deras investeringar<br />

i ny teknik, miljötänk och unika metoder.<br />

PROCESSEN<br />

Redan i första steget av processen påvisar Agitator<br />

sin vilja att bryta sig loss från det traditionella.<br />

Oskar berättar att de maler och blöter malten i en<br />

och samma maskin, när det traditionella tillvägagångssättet<br />

är att torrmala och sen mellanlagra<br />

den malda malten innan det blandas till mäsk.<br />

Här får Agitator en färdig grund för mäskningen<br />

utan det traditionella mellansteget. Effektivt utan<br />

att tumma på kvalitet.<br />

Mäskblandningen transporteras till en mäsktunna<br />

(en jättesil). Den blandas ut och stärkelsen<br />

omvandlas till sockerarter. Blandningen silas och<br />

resultatet är ett sockerhaltigt vatten som kyls ner<br />

och går vidare till jäskaren där jästen tillsätts.<br />

Efter sju dagars jäsning, och två till tre gånger<br />

längre tid än traditionella tillvägagångssätt, har<br />

nu alkohol bildats.<br />

Nu börjar destilleringen! Mäsken pumpas in<br />

i pampiga pannor i koppar och klarblå färg. Först<br />

sker en rå-destillering i de två första pannorna och<br />

går vidare till två spritpannor där de renar produkten<br />

ytterligare och uppnår en högre alkoholhalt.<br />

Pannorna har olika formar på halsarna och Oskar<br />

berättar att det tillför olika karaktärer till alkoholen,<br />

från fruktigt och lätt till robust och rökigt, allt noga<br />

genomtänkt.<br />

7


8<br />

Alkoholen vakuumdestilleras i pannorna, något<br />

som är unikt för Agitator, lägre tryck ger lägre kokpunkt,<br />

en varsam metod som är snäll mot råvaran<br />

och energiåtgången sänks. Destillatet blandas sen<br />

ut med vatten och alkoholhalten justeras innan det<br />

tappas upp på fat.<br />

I ett lagerutrymme i anslutning till produktionslokalen<br />

lagras alla faten. Mängder av fat i olika<br />

träslag ligger uppradade på stora lagerhyllor ända<br />

upp till taket. Här lagras destillatet i minst tre år<br />

för att kunna få säljas och kallas whisky. Spillvärme<br />

från produktionslokalen blåses in i lagerutrymmet,<br />

ett energisnålt val och faten lagras bäst i varmare<br />

temperaturer.<br />

Kastanjfat, ekfat, fat som tidigare innehållit<br />

portvin, mescal, sauternesvin och många fler.<br />

De skiljer sig i färg, doft och utseende men hur<br />

påverkar faten karaktären på drycken? Det är<br />

precis vad Agitator experimenterar med.<br />

– Ibland tror Oskar på en blandning och jag<br />

tror inte alls på den och om tre år får vi svaret!<br />

säger Björn med glimten i ögat.<br />

”<br />

EXPERIMENTELLA OCH NYFIKNA<br />

Sedan 2018 har Agitator producerat whisky<br />

och har efter tre års väntan kommit till fasen av<br />

buteljering och försäljning av första batcherna.<br />

De använder andra typer av råvaror, andra typer<br />

av spannmål och nya fat som inte använts tidigare<br />

för att utveckla whisky som kategori.<br />

Vår filosofi på Agitator är att<br />

utmana de gamla traditionerna<br />

i whiskytillverkning.<br />

”<br />

I produktionsanläggningen sker nyskapande<br />

processer med vakuumdestillering och längre jästider.<br />

Experimentella och nyfikna på ifall whisky går<br />

att göra ännu bättre genom obeprövade metoder.<br />

Hållbarhets frågan har inte uteslutits i något steg<br />

av processen.<br />

– Hela vår process är så miljövänlig som möjligt.<br />

Kan vi göra det mindre dåligt och lite bättre så är<br />

det vår målsättning, säger Björn.


Agitator återvinner bland annat energi i så stor<br />

utsträckning som möjligt, energin som köps in<br />

kommer från förnyelsebara energikällor, de pumpar<br />

in spillvärme från destilleriet för att värma lagret<br />

och vakuumdestilleringen gör processen mer<br />

energi snål.<br />

Restprodukten från krossat spannmål och<br />

vatten hämtas av en lokal bonde som använder det<br />

till djurfoder. Rester som blir kvar av destillering<br />

används till att producera biogas och de har i så<br />

stor utsträckning som möjligt satsat på svenska<br />

leverantörer.<br />

STARTEN<br />

Det är lätt att se varför investmentbolaget som<br />

sökte någon att starta ett nytt svenskt destilleri<br />

ställde frågan till Oskar för några år sedan. Efter<br />

att ha börjat med hobbybryggning under studietiden<br />

och jobbat som guide på ett destilleri, utbildade<br />

han sig inom destillering och har sedan dess<br />

haft olika roller inom destilleri och ölbranschen,<br />

både i Sverige och Skottland. Att Oskar dessutom 9


10<br />

”<br />

har en ingenjörsutbildning märks i hans förmåga<br />

att utveckla traditionella tillvägagångssätt, effektivisera<br />

och experimentera.<br />

– Jag sökte till ett destilleri där jag började jobba<br />

som guide. Jag fick snabbt jobb i produktionen<br />

– då visste jag att jag var fast! säger Oskar och ler.<br />

AGITATOR OCH NORDVALLS<br />

Innehållet är viktigast, men utseendet på förpackning<br />

och etikett är inget Agitator vill tumma på.<br />

Genom rekommendationer fick Björn tips om<br />

Nordvalls och fick kontakt med David Håkansson,<br />

som ledde till att Nordvalls var ett av flera svenska<br />

etikettryckerier som Agitator valde mellan. Björn<br />

förklarar att det var tack vare att David visade<br />

framfötterna och kom med initiativ, som valet föll<br />

på Nordvalls.<br />

Teamet består av Liselott ”Lotta” Widerström,<br />

som är Agitators säljkontakt på Nordvalls, och<br />

David som närmsta kontakt på innesälj. De har<br />

även tagit hjälp av Marie Olofsson, tryckteknisk<br />

rådgivare på Nordvalls.<br />

– Teamet med David, Lotta och även Marie<br />

som har varit behjälplig, känns som en enorm<br />

trygghet och vi är supernöjda, säger Björn.<br />

Via Lotta fick Agitator tips om en kontakt på<br />

ett företag som nu tillverkar deras presentförpackningar,<br />

som skulle vara både miljösmarta och så<br />

snygga som möjligt.<br />

– Så David är roten och Lotta är axeleratorn,<br />

säger Björn.<br />

Redan första gången jag och<br />

Björn pratade med varandra var<br />

det oerhört detaljrikt.<br />

”<br />

– Att ha fått vara med på Agitators resa från start<br />

har varit oerhört spännande och inspirerande,<br />

speciellt kul att Agitator är en svensk tillverkare där<br />

kvalitet genomsyrar hela företaget, säger Nordvalls<br />

innesäljare David och fortsätter:<br />

– Redan första gången jag och Björn pratade<br />

med varandra var det oerhört detaljrikt och jag<br />

fick redan då ett smakprov på deras målmedvetenhet.<br />

Jag som i denna bransch fortfarande kallas<br />

”junior” förstod snabbt att jag borde ta vara på<br />

denna chans. Genom ett nära samarbete med<br />

Björn och deras AD, Jonas Clefström, genomfördes<br />

de första testerna. Nu tittar jag tillbaka på<br />

lite mer än ett års samarbete där vi tillsammans<br />

producerat olika etiketter.<br />

– Agitator har en positiv energi och samtidigt en<br />

målmedvetenhet som är imponerande, berättar<br />

Nordvalls säljkontakt Lotta och förklarar:<br />

– Man jobbar med detaljer – det tog en stund<br />

att hitta det rätta men speciella etikettmaterialet.<br />

De vågar ta ut svängarna i en lite konservativ<br />

bransch gällande färger och effekter för att få till<br />

de snygga etiketterna, som ska matcha varje unik<br />

whisky. Här måste jag även nämna Petra Caspolin,<br />

marknadschef på Agitator, som en viktig del som<br />

gör att man får ihop helheten. Jag rekommenderar<br />

att följa dem på sociala medier! •


HALLÅ DÄR!<br />

Nya men gamla i gemet<br />

I samband med att LariTryck<br />

fusionerades in i Nordvalls under<br />

tidig vår 2022, fick Alexander,<br />

Daniel och Roger en ny arbetsgivare<br />

över natten – Nordvalls Etikett.<br />

Alexander Streng<br />

Berätta om dig själv, vem är du?<br />

– Jag är 34 år och bor i Stockholm med min sambo<br />

och två barn. Katterna fick nya hem när barn<br />

nummer två kom. Vi kompromissar!<br />

Hur hamnade du i etikettbranschen och<br />

hur länge har du jobbat med etiketter?<br />

– Jag har mer eller mindre varit inom den grafiska<br />

branschen sedan jag gick ut media- och tryckteknik<br />

på gymnasiet 2006. Jag jobbade inom offsettryck<br />

för att sen bli flexotryckare och tillverkade etiketter<br />

fram till 2019 då jag började sälja etikettlösningar.<br />

Vad är det bästa med att jobba som<br />

Key account manager?<br />

– Den dagliga kundkontakten och alla härliga<br />

möten jag får möjligheten att göra, både roligt<br />

och utvecklande. Att få komma ut till kunder och<br />

se deras vardag är alltid kul, men att göra en kund<br />

nöjd genom att komma förbi och hitta lösningen<br />

på ett etikettproblem är det bästa!<br />

Vad gör etikettbranschen så spännande?<br />

– Den utvecklas hela tiden, jag tror aldrig man kan<br />

bli fullärd inom detta. Det kommer nya tekniker<br />

på maskinsidan, och nya material.<br />

Vad brinner du lite extra för utanför jobbet?<br />

– Min son Loui, 5 år, har börjat spela fotboll, vilket<br />

jag tycker är oerhört kul. Där kan jag stå många<br />

timmar och heja på.<br />

Berätta om ett case där det var extra roligt<br />

att hitta rätt etikettlösning till en kund?<br />

– Ett bolag inom logistik som har specialstansade,<br />

självhäftande A4-ark med olika skär och perforeringar.<br />

Efter att ha varit i kontakt under en längre<br />

tid, fick jag en förfrågan. Efter en testkörning<br />

fick vi jobbet och idag sparar kunden cirka<br />

300.000 SEK per år.<br />

Fem snabba med Alexander<br />

Kaffe eller te?<br />

Kaffe, annars fungerar jag inte på morgonen!<br />

Hund eller katt?<br />

Hund. Jag och sambon gjorde en kompromiss<br />

och vi köpte två katter…<br />

City eller landet?<br />

City! Jag får min dos av landet när jag besöker<br />

våra tre enheter.<br />

Morgonpigg eller nattuggla?<br />

Allt annat än morgonpigg<br />

Favoritsport?<br />

Fotboll<br />

11


Fem snabba med Daniel<br />

Kaffe eller te?<br />

Kaffe<br />

Hund eller katt?<br />

Hund<br />

12<br />

Daniel Bryborn<br />

Berätta om dig själv, vem är du?<br />

– Jag är 46 år gammal och bor i Bjuv med min fru<br />

och två barn, 12 år och 16 år, och en kanin. Jag är<br />

även intresserad av trädgårdsarbete och som familj<br />

tycker vi om att åka på skidsemester.<br />

Hur hamnade du i etikettbranschen och<br />

hur länge har du jobbat med etiketter?<br />

– Efter högstadiet var jag länge osäker på vad jag<br />

ville göra. Min far, som arbetade inom förpackningsbranschen<br />

i 40 år, tyckte att jag skulle satsa på<br />

ett praktiskt yrke, och eftersom det fanns gott om<br />

jobbmöjligheter inom tryckeri bestämde jag mig<br />

för att satsa på det. Jag valde industriprogrammet<br />

process/tryckeri som inriktning på gymnasiet och<br />

fick snabbt jobb som offsettryckare på Höganäs<br />

Affärstryck och efter några år började jag på<br />

ett tryckeri som tillverkade etiketter, Swedecal i<br />

Helsingborg. Jag var hungrig på att lära mig mer<br />

och började på Grafiska Högskolan i Köpenhamn<br />

som efter examen ledde till jobb som säljare på<br />

ett förpackningsföretag. Några år senare, startade<br />

jag och ett par kollegor eget företag inom förpackningsbranschen<br />

som vi drev fram till 2009 då vi<br />

blev uppköpta. Efter det började jag jobba som<br />

säljare på LariTryck, där jag fortfarande är kvar,<br />

men nu med Nordvalls som arbetsgivare!<br />

Vad är det bästa med att jobba som<br />

Key account manager?<br />

– Det är att man får möjlighet att möta människor<br />

och se företag inom väldigt många olika branscher,<br />

både stora och små företag.<br />

City eller landet?<br />

Landet<br />

Morgonpigg eller nattuggla?<br />

Nattuggla<br />

Favoritsport?<br />

Fotboll<br />

Vad gör etikettbranschen så spännande?<br />

– Variationen och att ställas inför olika utmaningar<br />

är stimulerande och spännande. Det är en bransch<br />

där det händer mycket och alltid finns nya saker<br />

att lära sig. Det är kul att få jobba på ett företag<br />

med stor flexibilitet och hög servicenivå.<br />

Vad brinner du lite extra för utanför jobbet?<br />

– Jag är en föreningsmänniska och väldigt engagerad<br />

i innebandyklubben VV-84 här i Bjuvs<br />

kommun. Jag brinner för att utveckla föreningen<br />

och jobbar för att barn och ungdomar ska ha bra<br />

möjligheter att hitta en aktiv sysselsättning som<br />

de fortsätter med så länge som möjligt.<br />

Berätta om ett case där det var extra roligt<br />

att hitta rätt etikettlösning till en kund?<br />

– Det finns många roliga och bra case att berätta<br />

kring mikrobryggerier som ofta drivs av väldigt<br />

kreativa människor. Många vill gärna ha coola<br />

och uttrycksfulla etiketter så där får man testa sig<br />

fram med olika material och tryckkombinationer.<br />

Den bästa känslan är annars alltid när kunden<br />

är nöjd med helheten och att man hjälpt dem att<br />

framhäva sin produkt på bästa sätt via en snygg<br />

eller praktisk etikett.


I säljstyrkan på åtta Key account<br />

managers hörs ofta många och<br />

högljudda skratt. Det är högt i tak<br />

och en ledig men förtrolig relation<br />

råder till varandra.<br />

Fem snabba med Roger<br />

Kaffe eller te?<br />

Kaffe med mjölk<br />

Hund eller katt?<br />

Hund om jag måste välja. Har haft både<br />

hund och katt tidigare, men det kapitlet är<br />

avslutat för mig.<br />

City eller landet?<br />

Både och, har boende både i storstad och<br />

på ”landet”<br />

Morgonpigg eller nattuggla?<br />

Alltför morgonpigg<br />

Favoritsport?<br />

Spelar golf. Är i stort sett ”allätare”, men<br />

föredrar att titta på hockey, fotboll och friidrott.<br />

Roger Wilén<br />

Berätta om dig själv, vem är du?<br />

– Fyller 60 i år, bor i Linköping och i Västervik.<br />

Är sambo med Gunilla. Jag har två vuxna döttrar<br />

och en vuxen bonusdotter.<br />

Hur hamnade du i etikettbranschen och<br />

hur länge har du jobbat med etiketter?<br />

– Jag har varit i den grafiska branschen sedan<br />

1980. Har jobbat som tryckare i ca. 20 år, och<br />

har även haft eget tryckeri under ett antal år.<br />

Etikett branschen hamnade jag i år 2002 då jag<br />

var anställd hos en av Nordvalls leverantörer,<br />

och fick ett erbjudande om jobb på Nordvalls.<br />

Vad är det bästa med att jobba som<br />

Key account manager?<br />

– Jag gillar att jobba i projekt och i nära samarbete<br />

med våra stora kunder. Gillar utmaningen att hitta<br />

kundanpassade lösningar som underlättar i våra<br />

kunders tillverkning.<br />

Vad gör etikettbranschen så spännande?<br />

– Etikettbranschen utvecklas ständigt, med nya<br />

och mer avancerade maskiner och nya material,<br />

vilket gör det möjligt att utveckla och öka förädlingsgraden<br />

på de lösningar som vi levererar<br />

till våra kunder.<br />

Vad brinner du lite extra för utanför jobbet?<br />

– Just för tillfället, vårt nya boende i Västervik.<br />

Vi är ”nybyggare”, så det finns en hel del att<br />

färdigställa både vad det gäller hus och tomt.<br />

Berätta om ett case där det var extra roligt<br />

att hitta rätt etikettlösning till en kund?<br />

– Jag fick frågan för ganska många år sedan,<br />

gällande stöldskyddsmärkning av dyrare livsmedelsprodukter<br />

från en större aktör inom livsmedelsbranschen.<br />

Vi på Nordvalls löste då detta genom<br />

att applicera en larmtagg på limsidan av den<br />

befintliga dekoretiketten som vi redan producerade.<br />

Denna lösning rullade vidare i många år, och<br />

många andra företag använder sig fortfarande<br />

av en liknande lösning.<br />

13


<strong>Etiketten</strong>s viktiga<br />

roll i samhället<br />

Våren 2022 påmindes vi om etikettens<br />

viktiga roll i samhället.<br />

En utdragen strejk hos en papperstillverkare<br />

i Finland var det som fick<br />

hela Europa att börja prata om etiketter<br />

i olika sammanhang och branscher.<br />

Frågan ställdes på sin spets:<br />

Hur hade världen sett ut utan etiketter?


Strejken varade i hela 112 dagar, men blåstes<br />

av den 22 april 2022 och en lättnadens suck<br />

hördes över hela etikettbranschen.<br />

En etikett har en viktig roll på produkter som<br />

förpackningar. Den fångar kundens intresse för<br />

produkten samtidigt som den ofta är en viktig<br />

informationsbärare. När vi tänker på etiketter så<br />

tänker vi i första hand på de etiketter som sitter på<br />

produkter vi handlar i affären. Nästan allt vi köper<br />

har en etikett på förpackningen – schampoflaskan,<br />

den prickiga korven, öl och vin, fönsterputsmedlet<br />

samt mediciner. Det vi ofta missar är etikettens,<br />

ofta avgörande, roll i huruvida vårt samhälle<br />

fungerar eller ej. Logistik, livsmedel och läkemedel<br />

är synnerligen tre branscher som är vitala för oss.<br />

LIVSMEDEL<br />

Etiketter till livsmedelsprodukter är ofta avgörande<br />

för att vi ska ta del av innehållsförteckning, se bäst<br />

före datum, se tillverkare och få viktig information<br />

om allergener – etiketter som måste följa livsmedelsverkets<br />

regelverk för märkning. Material och<br />

adhesiv är noggrant framtaget efter förpackningens<br />

material och vilka miljöer etiketten kan utsättas för,<br />

en försäkran om att etiketten som informationsbärare<br />

alltid är läsbar, oavsett om den utsätts för<br />

fukt, temperaturskillnader eller friktion. Hur hade<br />

vi tagit del av nödvändig information vid avsaknad<br />

av etikettermaterial och vilka konsekvenser hade<br />

kunnat uppstå?<br />

LÄKEMEDEL<br />

Det är en hisnande tanke att avsaknaden av<br />

etiketter skulle kunna drabba försörjningskedjan<br />

för läkemedel. Etiketter som är vitala och ger oss<br />

livsviktig information om dosering, rekommenderad<br />

användning och biverkningar. Läkemedelsetiketter<br />

är så mycket mer än bara förpackningar<br />

på apoteket.<br />

– Det kan också vara allt från olika typer av<br />

emballage, behållare med medicin i, provrör,<br />

sprutor och blodpåsar, säger Jeanette Ericsson,<br />

Key account manager pharma på Nordvalls.<br />

Frågan uppkommer hur vi hade hanterat mediciner<br />

och läkemedel om vi inte haft etiketter.<br />

LOGISTISKA FLÖDEN<br />

Kanske den mest samhällsviktiga branschen vi har.<br />

Utan etiketter på förpackningar och lastpallar som<br />

används vid packning och transport hade livsmedel<br />

och läkemedel kanske inte nått våra butiker och<br />

apotek? Dessa etiketter är oerhört viktiga för det<br />

logistiska flödet i samhället, utan etiketter som<br />

kan skannas, verifiera varor, läsa av avsändare och<br />

mottagare skulle det bli oerhört svårt att ens få ut<br />

varor till våra butiker.<br />

– En tydlig märkning är av yttersta vikt för att olika<br />

produkter och varor ska kunna levereras dit de<br />

ska. Utan tillgång på etiketter skulle det kunna bli<br />

brist på alla sorters varor i affärerna eftersom det<br />

varken skulle gå att märka upp dem eller sätta etiketter<br />

som visar var de ska levereras. Det är väldigt<br />

svårt att skeppa gods utan märkning som visar vart<br />

det ska, säger Patrik Jenemark, VD för Nordvalls.<br />

VD Patrik Jenemark är lättad att strejken blåstes av.<br />

Bilden är tagen på Nordvalls enhet i Bjuv.<br />

Det skulle gå att hitta andra tillfälliga lösningar,<br />

men man måste betänka streckkodens betydelse<br />

i alla varuflöden – på sikt är etiketten absolut<br />

nödvändig för fungerande leveranser och logistiska<br />

flöden i samhället.<br />

Under strejken väcktes det många tankar och<br />

vi påmindes om etikettens viktiga roll. På Nord -<br />

valls är vi stolta över att fylla en viktig funktion<br />

i samhället. •<br />

15


Över 100 år av<br />

hållbart företagande<br />

På Nordvalls arbetar vi dagligen för att<br />

producera etiketter till högsta kvalitet,<br />

med minsta möjliga bekostnad på vår miljö.<br />

Foto: t.v. Gustav Gullstrand/Unsplash, t.h. Roman Odintsov/Pexels


VAD MENAR VI PÅ NORDVALLS<br />

MED EN HÅLLBAR PRODUKTION?<br />

Som producerande företag är vi, och kommer<br />

alltid vara, beroende av olika material, färger,<br />

kemikalier och andra resurser. Vi arbetar målmedvetet<br />

för att utveckla och effektivisera kvaliteten<br />

i såväl vår produktion som våra produkter. I alla<br />

beslut vi tar kring vår produktion, vår tillverkning<br />

och vårt företagande tar vi hänsyn till påverkan<br />

på miljö, klimat och människa och följer gällande<br />

lagar och förordningar kring kemikalieanvändning,<br />

avfallshantering, arbetsmiljö och säkerhet.<br />

”<br />

Det är roligt att kunna erbjuda<br />

våra kunder klimatvänliga alternativ.<br />

Vi kompletterar nu vårt utbud av<br />

miljövänliga material med att<br />

erbjuda våra kunder certifierade<br />

etiketter även i plast.<br />

”<br />

Carl-Magnus Bergenstierna,<br />

miljö- och kvalitetschef på Nordvalls<br />

ETIKETTMATERIAL<br />

Miljövänliga etikettmaterial som är hållbara både<br />

för våra kunders produkter och för vår gemensamma<br />

framtid är en självklarhet för oss på Nordvalls.<br />

Våra etikettexperter vet att många produktutvecklare<br />

och etikettbeställare ställs inför utmaningen<br />

att ta fram en etikett som är estetiskt tilltalande,<br />

uppfyller funktionella krav, är inom budget och<br />

samtidigt bidrar till en hållbar utveckling. En viktig<br />

del av vårt framtidsarbete är att värna om vår<br />

miljö genom hållbar produktion och en miljövänlig<br />

etikett.<br />

Idag erbjuder vi på Nordvalls många olika<br />

material som förenklat delats in i fyra miljövänliga<br />

kategorier:<br />

ÅTERVUNNET MATERIAL<br />

På Nordvalls hjälper vi företag som önskar att dra<br />

nytta av konceptet cirkulär ekonomi. Genom att ta<br />

vara på det som varit och använda etikettmaterial<br />

med exempelvis upp till 30 % återvunnet innehåll,<br />

sparar vi på viktiga resurser såsom vatten och el,<br />

samtidigt som koldioxidutsläppen minskar.<br />

ANSVARSFULLA KÄLLOR<br />

Nordvalls är ett FSC ® och ISCC PLUS-certifierat<br />

tryckeri. Det innebär att vi kan erbjuda etikettmaterial<br />

i både papper och plast från ansvarsfulla<br />

källor som går att spåra tillbaka till ursprunget.<br />

Material med mål om att fasa ut fossila källor mot<br />

förnyelsebara och material som visar omsorg mot<br />

både människor och miljö.<br />

17


Vi arbetar för att minska spill,<br />

få plats med fler etiketter på rullen<br />

och fler rullar i kartongen.<br />

TUNNARE MATERIAL<br />

Etiketter av tunnare material är smart utformade<br />

och ser till att använda materialet till fullo, samtidigt<br />

som de inte använder något i onödan, utan att<br />

tumma på slutprodukten. I Nordvalls produktion<br />

arbetar vi för att minska spill, få plats med fler<br />

etiketter på rullen och fler rullar i kartongen.<br />

Genom minskad materialåtgång reduceras olje-,<br />

vatten- och energiåtgången vid tillverkning, vilket<br />

i sin tur leder till ett minskat koldioxidavtryck.<br />

FÖRENKLA ÅTERVINNING<br />

OCH ÅTERANVÄNDNING<br />

Det som används på dina produkter kan användas<br />

igen. Nordvalls hjälper er att hitta en etikett som<br />

uppfyller era mål samtidigt som den skapar en hög<br />

återvinningsgrad. Dagens konsumenter ställer allt<br />

högre krav på både produkter och förpackningar.<br />

Nordvalls tar ansvar hela vägen ut till slutanvändaren<br />

och våra etikettlösningar stödjer en effektivare<br />

återvinning. •<br />

Foto: Geran de Klerk/Unsplash<br />

Nordvalls certifieringar<br />

18<br />

ISO 9001 OCH 14001<br />

Nordvalls är certifierade enligt ISO 9001:2015.<br />

ISO 9001 är en systemstandard för kvalitetsledning<br />

för verksamhetsprocesserna i ett företag eller en<br />

organisation. Standarden hjälper organisationer att<br />

säkerställa att kunder och intressenter får konsekventa<br />

och kvalitativa produkter och tjänster.<br />

ISO 14001 är samlingsnamnet för de standarder<br />

som handlar om miljöledning. Som kund till ett företag<br />

certifierat enligt 14001 kan du lita på att organisationen<br />

har ett ledningssystem som uppfyller kraven i den<br />

standard som ska tillämpas. Nordvalls är certifierat<br />

enligt ISO 14001:2015.<br />

FSC ®<br />

Nordvalls tre produktionsenheter är certifierade enligt<br />

FSC ® :s regler. FSC ® står för Forest Stewardship<br />

Council ® och är en oberoende, internationell medlemsorganisation<br />

som arbetar för ett miljöanpassat, socialt<br />

ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av<br />

världens skogar, genom certifieringssystemet FSC ® .<br />

Certifierade företag följer FSC ® :s regler (standarder)<br />

för skogsbruk och spårbarhet. De som följer reglerna<br />

får märka sina produkter med FSC ® :s varumärke.<br />

FSC ® -märket gör att konsumenter och företag kan<br />

välja varor från ett ansvarsfullt skogsbruk, det vill säga<br />

ett skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljö.<br />

(FSC ® -C155319)


FN:s globala mål<br />

Nordvalls fokuserar årligen<br />

på tre nya mål för att bidra till<br />

måluppfyllelsen i Agenda 2030.<br />

På Nordvalls har vi valt FN:s globala mål, Agenda<br />

2030, som grundstenar i vår verksamhets hållbara<br />

utveckling. Agenda 2030 är ett ramverk för hållbar<br />

utvecklig som antogs av FN:s medlemsländer 2015<br />

och utgörs av 17 globala mål för att gemensamt<br />

år 2030 utrota fattigdom och hunger, förverkliga<br />

mänskliga rättigheter för alla, uppnå jämställdhet<br />

och skapa ett varaktigt skydd för vår planet och<br />

våra naturresurser. Under år 2023 fokuserar<br />

Nordvalls på:<br />

MÅL NR. 7<br />

HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA<br />

Med mål om två förbättringsåtgärder<br />

per år inom el och<br />

energi har vi kommit en bra bit<br />

på vägen. Vi använder oss inte<br />

av några fossila energikällor. Två av tre anläggningar<br />

bedrivs idag delvis av solcellsparker instal -<br />

lerade på taken. I Sjöbo kommer resterande<br />

el från vind kraft, det vill säga så klimatneutral el<br />

det går att få. Uppvärmning sker med bergvärme.<br />

I produktionen återanvänds värme från tryckpressarna<br />

till att värma upp lokalen. Till kylning<br />

av vatten i processer använder vi frikyla, det vill<br />

säga utetemperatur, under vinterhalvåret.<br />

På Nordvalls har anställda och besökare tillgång<br />

till laddstolpar för att främja laddhybrider och<br />

elbilar. Under 2023 kommer Nordvalls successivt<br />

fortsätta att ställa om företagets bilar till miljövänligare<br />

alternativ.<br />

MÅL NR. 8<br />

ANSTÄNDIGA ARBETS­<br />

VILLKOR OCH EKONOMISK<br />

TILLVÄXT<br />

På Nordvalls handlar hållbarhet<br />

om att förvalta vår långa historia<br />

som tryckeriföretag på bästa sätt. Anständiga<br />

arbetsvillkor främjar en hållbar ekonomisk tillväxt<br />

och är en positiv kraft för hela planeten. Vi har<br />

lika rättigheter genom hela leveranskedjan, fackligt<br />

avtal som säkerställer korrekta arbetsvillkor, samt<br />

kravställning på samtliga leverantörer och underleverantörer<br />

gällande påverkan på miljö, klimat<br />

och människa.<br />

Under år 2023 släpper vi en uppdaterad och<br />

moderniserad Uppförandekod (Code of Conduct)<br />

där vi bland annat adresserar Nordvalls syn på<br />

mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.<br />

MÅL NR. 12<br />

HÅLLBAR KONSUMTION<br />

OCH PRODUKTION<br />

För att värna om miljö och<br />

personal har Nordvalls bytt<br />

ut skadliga kemikalier och<br />

reducerat antalet kemikalier, vi investerar även<br />

i nya maskiner för att reducera spillmaterial för<br />

en hållbar produktion.<br />

För en hållbar konsumtion arbetar Nordvalls<br />

aktivt för att fler kunder byter traditionella etikettmaterial<br />

till miljövänliga och hållbara alternativ<br />

och på så sätt hjälper vi inte bara vår planet utan<br />

också våra kunder att uppnå deras miljömässiga<br />

mål. År 2023 kommer Nordvalls att satsa stort på<br />

att fortsätta växa tillsammans med kunder inom<br />

miljövänliga och hållbara etikettmaterial. •<br />

ISCC PLUS<br />

En ISCC PLUS (International Sustainability & Carbon<br />

Certification) certifiering betyder att vi på Nordvalls har<br />

möjligheten att erbjuda etikettmaterial av plast som<br />

är hållbara, förnyelsebara och kan spåras tillbaka till<br />

ursprunget med mål om att fasa ut fossila källor mot<br />

förnyelsebara. En ISCC-certifiering säkerställer att varje<br />

aktör som hanterar materialet, från ursprungskälla till<br />

dig som kund, uppfyller deras kriterier för hållbarhet<br />

och spårbarhet.<br />

ECOVADIS<br />

På Nordvalls är vi stolta över att vi tilldelats silvermedalj<br />

av EcoVadis. EcoVadis rankar och bedömer hur<br />

företag arbetar med hållbarhet utifrån fyra områden:<br />

miljö, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter samt etik<br />

och hållbara inköp.<br />

Vill du ladda ner något<br />

av Nordvalls certifikat?<br />

Kika in på vår hemsida.<br />

19


På Nordvalls enheter i Sjöbo,<br />

Bjuv och Nässjö tillverkas<br />

etiketter i anläggningar<br />

med moderna tryckpressar.


”<strong>Etiketten</strong> på pharmaprodukter<br />

är vital”<br />

Möt Jeanette Ericsson,<br />

Nordvalls Key account manager för pharma<br />

”<br />

JEANETTE HAR EN BAKGRUND som Sales<br />

Manager på UPM Raflatac där hon sålt självhäftande<br />

etikettmaterial för applikationer inom<br />

bland annat pharma. Hon bor i Viken norr om<br />

Helsingborg tillsammans med sin man. Hälsa och<br />

träning är en stor del av vardagen. Idag ansvarar<br />

Jeanette över ett av Nordvalls, sedan länge, främsta<br />

kundsegment – pharma. Med mer än femtio år<br />

som etikettleverantör till läkemedelsföretag och<br />

leverantörer till företag inom läkemedelsindustrin,<br />

är vi väl förtrogna med gällande regelverk kring<br />

hygien, kvalitet, säkerhet och spårbarhet.<br />

Jag bygger långsiktiga relationer<br />

med mina kunder, tillsammans<br />

med kompetenta kollegor, genom<br />

att förstå deras verksamhet<br />

och behov.<br />

”<br />

Vad gör etikettbranschen i kombination med<br />

pharma och läkemedel så spännande?<br />

– <strong>Etiketten</strong> är vital för dessa applikationer. Den<br />

innehåller viktig information och måste uppfylla<br />

specifika krav för att säkerställa patientsäkerheten.<br />

Det innebär bland annat att den tryckta informationen<br />

på etiketten inte ska förvanskas eller<br />

försvinna, då det är viktigt att rätt patient får rätt<br />

medicin och dos, att etikettens material är godkänt<br />

för förpackningstypen så att det inte påverkar<br />

innehållet, samt att etiketten har rätt lim för att<br />

den inte ska falla av. Pharma- och läkemedelsbranschen<br />

omfattas av komplexa krav och utvecklas<br />

ständigt vilket jag tycker är intressant.<br />

Vad menas med en läkemedelsetikett<br />

– vilka användningsområden har den?<br />

– Egentligen kanske det är mer rätt att prata<br />

om pharmaetiketter eftersom det finns så många<br />

användningsområden. Etiketter för läkemedel<br />

är en viktig del men det kan också vara allt från<br />

olika typer av emballage, behållare med medicin<br />

i, provrör, sprutor och blodpåsar.<br />

Vilken roll spelar en läkemedelsetikett<br />

på förpackningen?<br />

– <strong>Etiketten</strong> innehåller viktig information för<br />

patienten och spelar en oerhört viktig roll när det<br />

kommer till patientsäkerhet. På etiketten hittar<br />

du till exempel information om typ av medicin,<br />

dosering, hållbarhet och eventuella hälsovarningar.<br />

<strong>Etiketten</strong> kan också säkerställa att produkten inte<br />

är förfalskad, dels genom serialiseringsinformation<br />

och dels genom att användaren kan vara säker på<br />

att vara den första som öppnar förpackningen.<br />

Varför ställs det extra höga krav<br />

på läkemedelsetiketter?<br />

– Just i det här fallet så är etiketten verkligen vital.<br />

Den gör att man kan säkerställa patientsäkerheten<br />

och då faller det sig naturligt att kraven är extra<br />

höga. Beroende på användningsområdet så ställs<br />

det olika krav.<br />

Vad innebär det att kvalitetssäkra etiketten?<br />

– Att kvalitetssäkra en pharmaetikett skulle jag<br />

säga handlar om att se till att man följer de regelverk<br />

som finns. När det gäller t ex migrationssäkerhet<br />

finns det tre viktiga regelverk som man behöver<br />

ta hänsyn till – EMA, FDA och Ipac-RS. Utöver<br />

dem finns det flertalet standarder som hjälper till<br />

att säkerställa kvaliteten på etiketten. Det gäller<br />

att det tryckeri man väljer har koll på vilka möjligheter<br />

som finns att möta branschens tuffa krav.<br />

Med den stora kunskap vi har på området så kan<br />

vi hjälpa till att leverera den mest kvalitativa och<br />

säkra lösningen för pharmaindustrin.<br />

Behöver alla läkemedelsetiketter kvalitetssäkras?<br />

– Eftersom det handlar om patientsäkerhet är det<br />

enkla svaret ja. Sen kan det behövas olika nivåer av<br />

kvalitetssäkring beroende på användningsområde<br />

23


24<br />

och i vilket skede etiketten används. Sitter den<br />

på en pappkartong eller flaska? Skrivs den ut när<br />

du hämtar ut ditt läkemedel på apoteket? Kortfattat<br />

kan man säga att etiketten behöver kvalitetssäkras<br />

så att den fungerar på rätt sätt där den ska<br />

användas.<br />

Ställs det några speciella krav på materialet<br />

som etiketten trycks på?<br />

– Absolut! Det är oerhört viktigt att det är högsta<br />

kvalitet på både etikettmaterialet och på själva<br />

trycket. Man måste kunna säkerställa att informationen<br />

som finns tryckt på etiketten finns kvar så<br />

länge förpackningen används. Etikett och tryck<br />

måste tåla den miljö och livslängd etiketten är<br />

avsedd för. Det finns till exempel etiketter som ska<br />

klara kryoförvaring, alltså en miljö med flytande<br />

kväve som har en temperatur på minus 196 °C.<br />

Vad ska man tänka på vad gäller limmet<br />

för etiketten?<br />

– Man måste till exempel tänka på att vissa<br />

förpackningar inte har någon funktionell barriär.<br />

Om det ska tryckas en etikett till en plastflaska<br />

”<br />

med ögondroppar, där plasten ej är helt tät, kan<br />

det ske migration från limmet genom plasten.<br />

Då krävs det att man använder ett migrationssäkert<br />

eller lågmigrerande lim beroende på kraven för just<br />

den produkten. Man måste också ta hänsyn till<br />

utformningen av behållaren, som kan vara utmanande<br />

på olika sätt, samt vad den ska utsättas för.<br />

Nordvalls har alltid full spårbarhet<br />

på allt som ingår i den tryckta<br />

etiketten.<br />

”<br />

Vilka krav ställs på spårning och hur<br />

löser man det?<br />

– Nordvalls har alltid full spårbarhet på allt som<br />

ingår i den tryckta etiketten som levereras till<br />

kund. Både vad gäller tryckfärg, etikettmaterial<br />

och andra ingående komponenter. Spårbarheten<br />

löser man genom att använda batchnummer<br />

och rullnummer som varje rulle märks upp med.<br />

Det är oerhört viktigt för patientsäkerheten och<br />

spelar också en viktig roll i skyddet mot produktförfalskning.


Nordvalls jobbar mycket med hållbarhet – hur<br />

påverkar pharmaetiketter hållbarhetstänket?<br />

– Idag finns ingen speciell utmaning vad gäller<br />

just pharmaetiketter och hållbarhet. Förutom<br />

att det är oerhört viktigt för oss på Nordvalls att<br />

jobba hållbart så är det också ofta ett krav nu för<br />

tiden med hållbara etikettmaterial. Frågorna från<br />

kunderna ökar och svaret är att det idag finns<br />

utmärkta, hållbara material för etiketter inom<br />

läkemedels industrin.<br />

Vad är Change Management?<br />

– Oförutsedda förändringar i läkemedelsförpackningar<br />

kan skapa risker för patienten. Därför vill<br />

man säkerställa att etikettmaterialet inte förändras<br />

utan att man får en möjlighet att testa det. Som<br />

en lösning på detta jobbar producenterna av etikett ­<br />

laminat för pharmaanvändning med Change<br />

Management. Kortfattat så innebär det att eventuella<br />

ändringar är styrda och kontrollerade av<br />

leverantören och att vi som kund informeras i god<br />

tid innan någon ändring sker.<br />

Testas pharmaetiketten innan användning?<br />

– Det görs alltid en efterkontroll för att säkerställa<br />

att etiketten håller den standard som behövs men<br />

själva testningen kan se lite olika ut beroende på<br />

vad kunden har för krav. Ett exempel på test är<br />

Vision – en funktion som används för att detektera<br />

orenheter på etiketten.<br />

Finns det några andra krav på en läkemedelsetikett<br />

som man kanske inte tänker på?<br />

– Förutom varningssymboler och liknande är<br />

det ganska vanligt att etiketten ska inkludera<br />

punktskrift också kallat braille, alltså skrift för<br />

synskadade.<br />

Tillverkas pharmaetiketter i någon<br />

speciell miljö?<br />

– Våra pharmaetiketter tillverkas i en hygienklassad<br />

zon i fabriken som följer speciella regler<br />

kring klädsel, handhygien, hårnät osv. Detta är ett<br />

avgränsat utrymme i fabriken. Ingen får gå in där<br />

utan att följa hygienreglerna och hela området är<br />

styrt av GMP-rutiner kring hur allting ska hanteras<br />

och genomföras.<br />

Vart vänder man sig med sina frågor<br />

om pharma- och läkemedelsetiketter?<br />

– Det kan vara svårt att själv hålla sig uppdaterad<br />

kring alla detaljer, krav och regelverk som gäller för<br />

etiketter inom pharma. Därför ser vi på Nordvalls<br />

till att hålla oss uppdaterade. Då kan våra kunder<br />

ägna sig åt sin produktion och vi hjälper till med<br />

det vi är bäst på. •<br />

Kontakta Jeanette<br />

Boka en förutsättningslös<br />

rådgivning med Jeanette Ericsson,<br />

Key account manager pharma<br />

jeanette.ericsson@nordvalls.se<br />

010-169 17 14<br />

25


3<br />

etikettexperter<br />

ger sina bästa tips<br />

Med allt från minimalistiska, färgstarka, stilrena<br />

och häftiga etiketter och många specialeffekter<br />

att välja mellan – vilka tips har Nordvalls<br />

experter för att skapa en etikett som sticker ut?<br />

26<br />

DAVID – INNESÄLJARE<br />

Enligt David Håkansson<br />

som varit i etikettbranschen<br />

i snart fyra år och jobbat<br />

både i produktionen och<br />

som innesäljare, är det viktigt<br />

att lägga ner ordentligt<br />

med tid på etiketten, så att det verkligen syns.<br />

Han tycker om när kunder väljer att jobba<br />

med icke-standardmaterial, det vill säga ovanliga,<br />

spännande material. David tycker särskilt att<br />

kombinationen av prägling och folie, likt bilden<br />

ovan, skapar en spännande effekt.<br />

Våga vara lite<br />

” wild and crazy<br />

”<br />

Davids uppmaning till dig, som sitter och ska skapa<br />

en etikett, är att våga gå emot strömmen lite och<br />

att sticka ut! Har kunden lagt mycket tid på sin<br />

produkt, är det viktigt att även etiketten kommunicerar<br />

detta. Välj inte samma som alla andra utan<br />

våga vara lite ”wild and crazy”.<br />

David berättar att han själv ibland köper<br />

produkter bara för att etiketten är intressant, han<br />

köper ofta med ögat och tror att det är vanligt<br />

bland konsumenter.<br />

En etikett som David tycker är häftig och<br />

elegant är en transparent etikett som applicerats<br />

på genomskinlig flaska/behållare, även kallat<br />

clear-on-clear. I kombination med genomskinligt<br />

innehåll kan ett baksidetryck (tryck på baksidan)<br />

på bakre etiketten göra att motivet upplevs<br />

levande och en 3D-effekt skapas när man ser<br />

den framifrån.<br />

MAGNUS – PREPRESS<br />

Magnus Palm tycker att den grafiska designen<br />

av en etikett är A och O, den är superviktig.<br />

Han berättar att det finns många olika fina specialeffekter<br />

att välja mellan och att kunderna verkligen<br />

har all möjlighet att göra riktigt häftiga etiketter.<br />

Ibland gäller less is more<br />

” ”<br />

Det är också viktigt att komma ihåg att det lätt<br />

blir rörigt, och att ”less is more”. Magnus har<br />

jobbat i etikettbranschen i 21 år, och på prepressavdelningen<br />

tar han emot ”artworks” och får<br />

ibland hjälpa till att justera för bästa resultat.<br />

Det är alltså inte konstigt när han<br />

berättar att han ibland blir<br />

lite nördig och omedvetet<br />

betygsätter etiketter i butik.<br />

Det blir extra kul när han<br />

ser en bra etikett och tänker<br />

”wow, där har man fått till det!”<br />

Ett exempel på en riktigt bra etikett enligt Magnus<br />

är en öletikett, där man jobbat med en finurlig<br />

tanke bakom varje enskild etikett och sedan en<br />

partiell läcker matt lackering för en extra effekt.


JOHAN – KEY ACCOUNT MANAGER<br />

Johan Antonsson, som jobbar med sälj av etiketter<br />

och har varit i branschen i sex år, ser gärna etiketter<br />

som är enkla med snygga motiv.<br />

Ett tips från Johan är att ha ett roligt namn,<br />

gärna med något igenkännande som en plats<br />

eller liknande.<br />

Den ska dra åt sig<br />

” kundens ögon<br />

”<br />

Han tycker även att ett snyggt material är viktigt,<br />

eftersom den ska dra åt sig alla kunders ögon, när<br />

de går och tittar bland de långa hyllorna. Det är<br />

viktigt att den drar åt sig uppmärksamhet, genom<br />

till exempel ett motiv som är lätt att känna igen.<br />

ETIKETT EFTER PRODUKT<br />

Det finns många sätt att få etiketten att sticka ut<br />

och fånga kundens uppmärksamhet. Vi har fått tre<br />

bra tips från medarbetare från olika avdelningar<br />

på Nordvalls.<br />

Våga mer med färg och material, lek med<br />

effekter och präglingar, eller raka motsatsen,<br />

våga vara avskalad och minimalistisk. Eller varför<br />

inte satsa på ett fyndigt namn eller en välbekant<br />

plats? Vi hjälper dig att uppnå dina önskemål<br />

på dröm etiketten. •<br />

Är du ett steg närmare att veta<br />

vilken etikett du är ute efter?<br />

Prata med våra experter och<br />

få en kostnadsfri rådgivning.<br />

27


Gemenskap<br />

Passion<br />

Service


<strong>Etiketten</strong>s terminologi<br />

Varje bransch har ett eget vokabulär med termer<br />

och ord som inte alltid är helt greppbart för<br />

gemene man, etikettbranschen är inget undantag!<br />

Från underlag, under tillverkningsprocessen till<br />

färdig produkt är det många steg som kan vara bra<br />

att tydliggöra. Nordvalls har samlat de vanligaste<br />

termerna som används för att förenkla processen<br />

vid beställning.<br />

F<br />

Falsning: Vikning.<br />

Flerfärgsetikett: Etikett med flera färger.<br />

Flerbladsetikett: Etiketter med fler än<br />

en sida som informationsbärare när<br />

mer utrymme behövs. <strong>Etiketten</strong> går att<br />

återförsluta. Se även tvåbladsetiketter.<br />

A<br />

B<br />

Adhesiv: Häftämnet, eller limmet enkelt<br />

förklarat, som fäster etiketten på produkten.<br />

Arkat: Etiketter som levereras på ark.<br />

Artwork: Kundunderlag, även kallat artwork,<br />

med motivet eller designen som ska tryckas<br />

på etiketten. Vår prepressavdelning anpassar<br />

artworket till tryckfärdigt underlag.<br />

Biljetter och Taggar: Parkeringsbiljetter,<br />

logistiktaggar, transportbiljetter och kölappar,<br />

bland annat.<br />

Bobin: Kärnan i etikettrullen, oftast av<br />

papper eller plast. Låt oss veta hur stor<br />

du vill att bobinen ska vara.<br />

Flexotryck: Flexografisk tryckmetod.<br />

En vanlig tryckmetod som kräver tryck media,<br />

se även kliché och screen. Flexotryck lämpar<br />

sig väl för hög tryckhastighet och därmed<br />

stora upplagor.<br />

Folderetikett: Består av en grundetikett<br />

och en folder. För den som har mycket<br />

information att redovisa.<br />

Foliering: Populär specialeffekt. En folie<br />

som appliceras på etiketten, vanligtvis<br />

metallisk eller färgad. Se även cold foil<br />

och hot foil.<br />

Fraktetikett: Vit etikett där användaren<br />

printar nödvändig information. Se vår<br />

e-handel, www.fraktetiketter.se.<br />

Braille: Punktskrift med taktil effekt.<br />

C CMYK: Cyan, Magenta, Yellow och<br />

Key colour (svart). CMYK är ett kulörsystem<br />

som används vid tryck av rastrerat motiv.<br />

Cold foil: Folieringsmetod som fungerar<br />

på släta material.<br />

D Digitaltryck: Digital tryckmetod som inte<br />

kräver några tryckmedia. Jämförs enklast<br />

med en väldigt stor och avancerad skrivare.<br />

Lämplig vid mindre upplagor.<br />

E<br />

Embossing: Även kallat prägling, som<br />

skapar en relief i materialet som gör att<br />

du både kan se och känna skillnaden på<br />

etikettens yta.<br />

Förslutningsetikett: Används ofta för att<br />

återförsluta en produkt ett flertal gånger,<br />

som till exempel kaffepaket.<br />

H Hot foil: Folieringsmetod som fungerar<br />

på material med mer struktur och som<br />

inte är helt släta, till exempel papper.<br />

I<br />

Hållbara etiketter: Etikettmaterial som<br />

är hållbara och miljövänliga. Återvunna<br />

material, material från ansvarsfulla källor<br />

och material som förenklar återvinning,<br />

återanvändning och är komposterbart.<br />

In Mould Labels/IML: Etiketter som,<br />

istället för att appliceras med adhesiv,<br />

gjuts fast med värme på en förpackning<br />

eller en produkt.<br />

30


K<br />

L<br />

Kliché: Ett verktyg som används vid<br />

flexotryck för att överföra motivet till<br />

etikettens yta. Klichén har en spegelvänd<br />

bild av det tryckta motivet. Kallas även<br />

tryckmedia.<br />

Lack: Lack går att applicera partiellt eller<br />

över hela etiketten och kan bland annat<br />

fås i matt, blankt samt printbart. Går även<br />

att kombinera.<br />

Spolning: Etiketternas riktning på färdig<br />

etikettrulle anpassad efter kundens önskemål.<br />

Sprutetikett: Etiketter som ofta används för<br />

att märka upp medicinsk utrustning inom<br />

hälso- och sjukvården, med standardtext<br />

datum, klockslag, signatur i högerställd text.<br />

Stans: Verktyget som ger etiketter deras<br />

slutliga form.<br />

Laminering: En transparent folie (plastskikt)<br />

som appliceras på etiketten som både<br />

används av estetiska skäl men framför allt<br />

som ett skydd.<br />

Larmetikett: Etikett med en larmtagg<br />

applicerad mellan frontmaterialet och<br />

underpappret, eller mellan två etiketter.<br />

Larmtaggen appliceras efter att etiketten<br />

har tryckts med hjälp av en för ändamålet<br />

avsedd utrustning.<br />

O Otryckta etiketter: Otryckta etiketter är<br />

etiketter på vilka du själv kan göra tilltryck<br />

i egen skrivare.<br />

P<br />

R<br />

S<br />

Piktogram: Informativa symboler.<br />

PMS: Pantone Matching System. PMS är en<br />

standard för färgblandningar som används<br />

inom den grafiska industrin. Varje färg<br />

representeras av ett unikt namn och/eller<br />

nummer.<br />

RGB: Står för färgerna rött, grönt och<br />

blått, som är grundfärgerna i additiv färgblandning.<br />

Detta värde anges i bland annat<br />

dataskärmar och TV-apparater där ljus<br />

tillförs inifrån. Går ej att använda vid tryck.<br />

Rulle: Etiketter som levereras på rulle.<br />

Screen: Ger ett något tjockare färgskikt,<br />

används vid braille/taktiltryck och har bra<br />

UV-hållbarhet.<br />

T<br />

Säkerhetsetikett: Etiketter i så kallat voidmaterial<br />

som säkerställer om en produkt<br />

är oöppnad och omanipulerad. När någon<br />

försöker ta bort en void-etikett lämnas ett<br />

schackmöster, eller ett avtryck med texten<br />

VOID, på förpackningen. Oftast använt<br />

inom läkemedelsindustrin.<br />

Taktil etikett: En etikett med motiv som<br />

man kan känna.<br />

Termotransferband: Band för print<br />

i termotransferskrivare. Rätt band<br />

minimerar risken för funktions- och<br />

produktionsstörningar.<br />

Tryckfärdig fil: En fil som prepressavdelningen<br />

arbetat fram genom<br />

att anpassa den för tryckpressen och<br />

aktuell tryckmetod.<br />

Två- eller trebladsetiketter: Två, alternativt<br />

tre, sammanapplicerade etiketter vilket<br />

ger tre respektive fem sidor för tryckt<br />

information. Perfekt för den som behöver<br />

mer information på sin etikett. Se även<br />

flerbladsetikett.<br />

U Utfall: 2 mm extra motiv utanför etikettformatets<br />

kant, på allt som skall vara<br />

utfallande.<br />

V<br />

Variabelt tryck: Etiketterna på banan har<br />

varierande motiv och/eller text. För större<br />

variabler krävs en databas.<br />

31


Vi finns här för dig<br />

Vill du prata idéer, få en prisuppgift eller fråga<br />

om en specifik order? Vi hjälper dig gärna.<br />

INNESÄLJ/KUNDSUPPORT<br />

Helena Lundquist<br />

Innesäljare & Teamledare Sjöbo<br />

helena.lundquist@nordvalls.se<br />

010-169 17 07<br />

Sara Dahl<br />

Innesäljare Sjöbo<br />

sara.dahl@nordvalls.se<br />

010-169 17 22<br />

Anders Bruhn<br />

Innesäljare Sjöbo<br />

anders.bruhn@nordvalls.se<br />

010-169 17 24<br />

Evelina Karlsson<br />

Innesäljare Bjuv<br />

evelina@karlsson@nordvalls.se<br />

010-169 17 15<br />

Annette Jönsson<br />

Innesäljare Sjöbo<br />

annette.jonsson@nordvalls.se<br />

010-169 17 06<br />

Marie Olsson<br />

Innesäljare Bjuv<br />

marie.olsson@nordvalls.se<br />

042-38 85 08<br />

David Håkansson<br />

Innesäljare Sjöbo<br />

david.hakansson@nordvalls.se<br />

010-169 17 11<br />

Marina Andjelovic<br />

Innesäljare Bjuv<br />

marina.andjelovic@nordvalls.se<br />

042-38 85 27<br />

Emelie Grane<br />

Innesäljare Sjöbo<br />

emelie.grane@nordvalls.se<br />

010-169 17 59<br />

Therese Stoltz<br />

Innesäljare Bjuv<br />

therese.stoltz@nordvalls.se<br />

042-38 85 22<br />

Gaby Reiche<br />

Innesäljare Sjöbo<br />

gaby.reiche@nordvalls.se<br />

010-169 17 17<br />

Anneli Jonsson<br />

Innesäljare Nässjö<br />

anneli.jonsson@nordvalls.se<br />

0380-69 11 73<br />

Maritha Schön<br />

Innesäljare Sjöbo<br />

maritha.schon@nordvalls.se<br />

010-169 17 39<br />

Helena Adolfsson<br />

Innesäljare Nässjö<br />

helena.adolfsson@nordvalls.se<br />

0380-69 11 72<br />

33


FÖRSÄLJNING<br />

Mikael Bergqvist<br />

Försäljningschef<br />

mikael.bergqvist@nordvalls.se<br />

010-169 17 43<br />

Alexander Streng<br />

Key Account Manager<br />

alexander.streng@nordvalls.se<br />

042-38 85 16<br />

Daniel Bryborn<br />

Key Account Manager<br />

daniel.bryborn@nordvalls.se<br />

042-38 85 14<br />

Frederick Trip<br />

Key Account Manager<br />

frederick.trip@nordvalls.se<br />

010-169 17 63<br />

Jeanette Ericsson<br />

Key Account Manager Pharma<br />

jeanette.ericsson@nordvalls.se<br />

010-169 17 14<br />

Johan Antonsson<br />

Key Account Manager<br />

johan.antonsson@nordvalls.se<br />

010-169 17 13<br />

Liselott Widerström<br />

Senior Key Account Manager<br />

liselott.widerstrom@nordvalls.se<br />

010-169 17 35<br />

Roger Wilén<br />

Senior Key Account Manager<br />

roger.wilen@nordvalls.se<br />

042-38 85 25<br />

34


Vi levererar kvalitet i produkt och service.<br />

Gör en förfrågan på vår hemsida<br />

nordvalls.se<br />

OM NORDVALLS<br />

Nordvalls tillverkar alla typer av självhäftande etiketter.<br />

Från flerfärgsetiketter med olika uttryck och effekter till<br />

otryckta etiketter för eget tilltryck i termotransferskrivare.<br />

Flerbladsetiketter, folderetiketter, säkerhets etiketter,<br />

förslutningsetiketter och fraktetiketter hittar du<br />

också hos oss.<br />

SJÖBO<br />

NORDVALLS ETIKETT AB<br />

Planteringsgatan 46<br />

275 33 Sjöbo<br />

NÄSSJÖ<br />

NORDVALLS ETIKETT AB<br />

Svedjegatan 2<br />

571 41 Nässjö<br />

BJUV<br />

NORDVALLS ETIKETT AB<br />

Granitgatan 6<br />

267 35 Bjuv

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!