09.10.2023 Views

Etiketten i Fokus nr.1

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ETIKETTEN<br />

I FOKUS<br />

ETT MAGASIN FRÅN NORDVALLS ETIKETT AB


En lapp som<br />

speglar samhället<br />

Så kan man se på etiketten. Den tanken hade inte<br />

– läs förmodligen aldrig – slagit mig om det inte vore<br />

för att min arbetsgivare heter Nordvalls.<br />

Numera känns det direkt främmande att föreställa sig<br />

en tid då jag inte funderade över huruvida en viss etikett<br />

är digitaltryckt eller tryckt med flexo, om den har någon<br />

taktil effekt eller över det vettiga i att se en pappersetikett<br />

på en plastflaska (i synnerhet med ett ekologiskt innehåll<br />

i produkten). Var jag någonsin omedveten om dessa<br />

saker? Det förtränger jag helst.<br />

Som jag var inne på i inledningen säger etiketten något<br />

om samhället och just därför är det fascinerande att se<br />

hur marknadens krafter styr vad tryckpressarna trycker.<br />

Efterfrågar marknaden handsprit, då trycker vi etiketter<br />

till handsprit. Efterfrågar marknaden snus, då ordnar<br />

vi etiketterna till dosorna.<br />

När jag intervjuade några av Nordvalls medarbetare<br />

– resultatet hittar du bl.a. i detta magasin – framträdde<br />

olika sidor av vårt etikettryckeri. Gemensamt för alla som<br />

berättar om sin yrkesroll och sina arbetsuppgifter är dock<br />

utan tvekan engagemanget och viljan att göra ett genuint<br />

bra jobb för dig som kund. Som av en händelse är passion<br />

och service också två av Nordvalls tre värdeord. Mitt tips<br />

till dig som köper etiketter; dra nytta av det och välj oss<br />

på Nordvalls!<br />

Beundrar ”Kaffeskrapan” i Karlstad<br />

efter ett kundbesök här.<br />

Trevlig läsning!<br />

Linnéa Vikbrant<br />

Marknadschef<br />

På kundbesök i Göteborgs<br />

hamn. Här luktade det olja.<br />

På besök hos<br />

Spendrups.<br />

För dem är etiketten<br />

väldigt viktig.<br />

4<br />

ETIKETTEN I FOKUS ges ut av Nordvalls Etikett AB<br />

Redaktör och text: Linnéa Vikbrant<br />

Foto: Apelöga eller Nordvalls där inget annat anges<br />

Form: FRK Persson<br />

Tryckeri: Trydells, Laholm<br />

Papper: 250 g Arctic Silk, 150 g Arctic G-Snow<br />

Hemsida: nordvalls.se<br />

Copyright: Nordvalls Etikett AB 2020


Använder du fraktetiketter?<br />

Ta gärna en titt på Fraktetiketter.se,<br />

en del av Nordvalls! Här väljer du bland ett<br />

brett sortiment av etiketter till de vanligaste<br />

fraktbolagen för omgående leverans.<br />

Här beställer du också enkelt flera typer<br />

av transferfolie som passar till olika skrivare.<br />

Koll på etiketterna<br />

med Web4Labels<br />

Vill du hänga med<br />

bakom kulisserna?<br />

På våra konton på Instagram, Facebook<br />

och LinkedIn bjuder vi på tips och tricks,<br />

en och annan kunskap och välkomnar dig<br />

in bakom kulisserna på Nordvalls Etikett.<br />

På Web4Labels hittar du som kund<br />

användbara uppgifter om dina etiketter<br />

såsom lagersaldo, beräknat leveransdatum<br />

och artikelnummer. Med mera!<br />

Saknar du användaruppgifter?<br />

Kontakta din innesäljare<br />

eller säljare så hjälper de dig.<br />

Lär dig om etiketter<br />

på YouTube<br />

Avsnitt 1<br />

<strong>Etiketten</strong>s<br />

funktion<br />

Avsnitt 2<br />

<strong>Etiketten</strong>s<br />

material<br />

Har du tittat på vår introduktion till<br />

etiketter på YouTube än? Inte? Då kan<br />

det vara läge att skriva in NORDVALLS<br />

ETIKETTSKOLA i sökfältet på YouTube.<br />

Prenumerera gärna på vår YouTube-kanal<br />

för att inte missa framtida innehåll!<br />

Avsnitt 3<br />

De vanligaste<br />

tryckteknikerna<br />

5


Foto: Mårten Svensson


Pågen bakar<br />

med kärlek till<br />

svenska råvaror


Pågens Berith Apelgren<br />

berättar om målet att<br />

baka med 100 procent<br />

svenska råvaror, om<br />

vikten av färskt bröd<br />

och bakdagsetiketter.<br />

BIDRAR TILL HÅLLBART JORDBRUK<br />

KUND Svenska råvaror är en av Pågens hjärtefrågor.<br />

Det menar informations- och<br />

hållbarhetschef Berith Apelgren och understryker<br />

att företaget sedan länge jobbar för att bidra till<br />

utvecklingen av ett hållbart svenskt jordbruk.<br />

– Vi bakar med 98 procent svenskt mjöl och<br />

87 procent svenska råvaror. Den siffran ökar vi<br />

för varje år.<br />

Att Pågen äger sina egna kvarnar, den ena<br />

belägen utanför Kävlinge och den andra i Göteborg,<br />

ger till exempel goda möjligheter att påverka hur<br />

jordbruket bedrivs.<br />

– Att vi har egna kvarnar gör att vi inte bara<br />

köper in mjöl på en börs utan vi kontrakterar det<br />

direkt till avroparna på kvarnen, ställer krav på<br />

vilket utsäde de odlar och vilka bekämpningsmedel<br />

som används, och så vidare.<br />

8<br />

GODA FÖRHÅLLANDEN GER HÖG AVKASTNING<br />

Det mesta av Pågens hållbarhetsarbete sker ute på<br />

olika funktioner i företaget. Behovet av att kommunicera<br />

internt för att lyfta vad man faktiskt gör är<br />

därför stort, menar Berith.<br />

– Det blir en del missionerande för att hjälpa<br />

oss att få upp ögonen och sprida vad som skrivs i<br />

media och vad som händer på hållbarhetsområdet<br />

inom Pågen.<br />

Och intresset för frågorna är stort inom företaget,<br />

betonar hon.


Foto: Pågen<br />

”<br />

Vi har jobbat otroligt mycket på att<br />

trimma i värdekedjan för att få fram<br />

bröden så färska som möjligt och<br />

då blir etiketten från er bäraren.<br />

Så den är mycket viktig för oss.<br />

”<br />

etiketten utan trycker istället upp bakdagen då<br />

man vet att det är den kunden letar efter. <strong>Etiketten</strong><br />

innehåller också ett batch-nummer för att underlätta<br />

spårning vid eventuella brister eller problem.<br />

– Vi har jobbat otroligt mycket på att trimma<br />

i värdekedjan för att få fram bröden så färska som<br />

möjligt och då blir etiketten från er bäraren. Så<br />

den är mycket viktig för oss. •<br />

Förutom att äga sina egna kvarnar har Pågen<br />

testodlingar som man hoppas ska ge grödor med<br />

hög proteinhalt, helst utan att man behöver tillföra<br />

särskilt mycket näringsgödsel.<br />

– Vi har hårda krav i Sverige, men vi har<br />

också ganska gynnsamma förhållanden så vi har<br />

stor avkastning per yta utan att använda en massa<br />

gödningsmedel.<br />

Jordbruksmark som odlas året runt, istället för<br />

att under delar av året ligga bar och osådd, är ett<br />

annat led mot ett mer hållbart jordbruk.<br />

– På Pågen har vi 75–80 procent med höstsådd<br />

så vi ligger väldigt högt där. Det är ett miljövänligt<br />

odlingssätt som vi prioriterar.<br />

ETIKETT FÖRMEDLAR<br />

BAKDATUM OCH BATCH<br />

<strong>Etiketten</strong> på Pågens förpackningar har ingen direkt<br />

grafisk funktion, men mindre väsentlig för det är<br />

den inte. Pågen sätter inte ut bäst-före-datum på<br />

Fakta om Pågen<br />

Omsättning:<br />

3,4 miljarder SEK<br />

(varav 3 miljarder SEK i Pågen AB)<br />

Huvudkontor:<br />

Malmö<br />

Produktion:<br />

Två bagerier, ett i Malmö och ett<br />

i Göteborg<br />

Mission:<br />

”Vi bakar för framtiden – det vi bakar<br />

vill vi kunna ge till våra barn.”<br />

9


”Allting tog mycket<br />

längre tid förr”<br />

Till stor del uppväxt i mormor och morfars<br />

tryckeri i Tomelilla, med utbildning i tryck media<br />

och med mer än tjugo års erfarenhet av<br />

Prepress-arbete, har Linda Nilsson sett branschen<br />

och kundernas beteende utvecklas på nära håll.


”Det har blivit mycket mer special ­<br />

effekter på etiketten. Screen, prägling,<br />

hot foil, sandpapperslack.”<br />

FRÅN MÖRKRUM TILL LASERGRAVERING<br />

Ett år före millennieskiftet kom Linda Nilsson till<br />

Prepress på Nordvalls i Sjöbo. Då använde avdelningen<br />

sig av mörkrum för filmtillverkning och<br />

många kunder bad om att få en text och en bild på<br />

etiketten. ”Du kan väl slänga ihop något”, var ett<br />

inte ovanligt kundönskemål.<br />

Snabbspolning till 2020 och mörkrummet har<br />

fått se sig besegrat av lasergravering och kunder<br />

med prisbelönta designbyråer som skickar professionella<br />

etikettunderlag.<br />

– Allting tog så mycket längre tid förr. Nordvalls<br />

känns som ett mycket modernare tryckeri nu än<br />

när jag började vilket är jättekul.<br />

TRYCKANPASSNING ETT KRITISKT MOMENT<br />

Varje kundunderlag, även kallat artwork, som kommer<br />

till Prepress genomgår en rad åtgärder för att<br />

bli till tryckfärdiga filer. En tryckfärdig fil är en fil<br />

som gör att tryckpressen och tryckaren som arbetar<br />

vid den vet i vilken ordning olika färger kommer,<br />

att det blir exakt de färger som kunden förväntar<br />

sig och att de hamnar precis rätt på underlaget.<br />

– Det första vi gör är att vi konverterar underlaget<br />

till vårt Esko-system. Sen gör vi vår tryckanpassning<br />

utifrån vilken press det ska gå i.<br />

Skulle ett underlag inte tryckanpassas korrekt<br />

kan en del tråkiga konsekvenser uppstå. Linda vet<br />

vad man bör undvika.<br />

– Saknas det till exempel svällning ute i tryckpressen<br />

så glipar det mellan färgerna, så att det<br />

syns en vit kant i motivet. Går ett raster ner till 0<br />

kan det nästan se lite skitigt ut i slutet.<br />

Kunden kan också bidra till en smidig process<br />

från beställning till leverans. Genom att skicka en<br />

högupplöst pdf komplett med typsnitten som ska<br />

användas kommer man långt, förklarar Linda. Att<br />

vara redo och snabb när korrekturen ska godkännas<br />

gör också arbetsgången effektiv.<br />

SPECIALEFFEKTER HÄR FÖR ATT STANNA<br />

Om det förr inte var ovanligt att kunder bad Linda<br />

och Prepress att ”slänga ihop” något, är det idag<br />

inte alls ovanligt att kunder har idéer och önskemål<br />

om etikettens utförande och intryck.<br />

– Det har blivit mycket mer specialeffekter<br />

på etiketten. Screen, prägling, hot foil, sandpapperslack.<br />

Man är mer medveten om designen idag.<br />

Den ska vara säljande.<br />

Att tryckanpassa etiketter med många specialeffekter<br />

är utmanande och roligt, menar Linda.<br />

This is How är ett bryggeri som inte lämnar<br />

etiketten åt slumpen. Med en väl sammanhållen<br />

design och ett tydligt koncept ville bryggeriet ha<br />

etiketter som gjorde varumärket rättvisa. Till bryggeriets<br />

etiketter används en sandpapperslack som<br />

förstärker designen. Att utveckla lacken och få den<br />

att samspela med övriga effekter i designen satte<br />

Linda och Prepress på prov.<br />

– Här var vi ganska osäkra på om det verkligen<br />

skulle bli bra. Men det blev hur bra som helst.<br />

Det är jättekul att se.<br />

MED PASSION FÖR FÖRBÄTTRINGAR<br />

Kanske är en del av förklaringen att hon är en tävlingsmänniska,<br />

men roligast av allt på jobbet menar<br />

Linda är att hitta områden eller saker att förbättra.<br />

– Jag tycker det är jätteroligt att leta förbättringar<br />

och att hitta lösningar som gör att det går<br />

snabbare. När man hittar någonting som gör stor<br />

skillnad blir man så jäkla glad.<br />

Under åren på Nordvalls har Linda varit med<br />

om införandet av flera nya system som effektiviserat<br />

flöden mellan tryckeriets avdelningar. Många<br />

tryckpressar har också tillkommit och arbetet med<br />

att få dem att fungera optimalt i organisationen<br />

beskriver hon som roligt och utmanande.<br />

– Jag har alltid tyckt att tryck har varit intressant.<br />

Man var på mormor och morfars tryckeri när<br />

man var liten och vi bodde precis ovanpå tryckeriet<br />

också. Man har vuxit upp med det.<br />

Gymnasiestudierna fick tryckmedia som inriktning<br />

och med undantag för några år på ett annat<br />

tryckeri har Lindas arbetsgivare hetat Nordvalls<br />

Etikett.<br />

– Jag tror att de flesta trivs här. Vi har kul<br />

tillsammans och vi trivs på våra avdelningar. •<br />

Kuriosa: Linda Nilsson blev svensk mästare i dart<br />

1996 och 1997 samt nordisk mästare i dart 2014.<br />

11


Visste du att Nordvalls etiketter<br />

är svensktillverkade? Vi finns<br />

i skånska Sjöbo och i Kungälv<br />

strax utanför Göteborg.


Med<br />

passion för<br />

etiketter<br />

Möt Linus Ferenczy,<br />

produktionsansvarig<br />

Nordvalls Sjöbo<br />

NORDVALLS OCH LINUS Ferenczys vägar korsades<br />

av en slump. Under ett uppehåll från jobbet<br />

som byggnadsmålare bestämde han sig för att ge<br />

etikettryckeriet i Sjöbo en chans. Planen, berättar<br />

han, var att prova på tryckeribranschen.<br />

– Jag tyckte det var rätt tråkigt i början. Jag var<br />

i kontakt med min gamla arbetsgivare och var välkommen<br />

tillbaka. Men så fick jag en ny tjänst här.<br />

Den nya tjänsten erbjöd varierande uppgifter<br />

och idag, tjugo år senare, har Linus arbetat vid<br />

så gott som alla avdelningar i produktionen. För<br />

sexton år sedan lärde han sig hantera en boktryckspress.<br />

När den togs ur bruk väntade en smal<br />

flexopress och arbete med foliering och högförädlade<br />

etikettproduktioner.<br />

– 2008 kom en ny flexopress, en vi fortfarande<br />

har i produktion, och då började jag jobba med<br />

den. 2013 blev jag teamledare på ett skift och<br />

2016 blev jag produktionsansvarig.<br />

Som produktionsansvarig för Nordvalls Sjöbo<br />

ser han till så att det dagliga arbetet flyter på<br />

och att medarbetarna i produktionen har förutsättningarna<br />

de behöver för att producera enligt<br />

kundernas önskemål. Sin roll beskriver han som<br />

stöttande och coachande.<br />

– Oftast har vi människor redan en lösning<br />

i en situation, vi behöver bara få hjälp med att tro<br />

på den.<br />

FLEXIBEL PRODUKTION<br />

MÖTER UTMANINGAR<br />

Den största skillnaden mellan förr och nu stavas<br />

flexibilitet.<br />

– Förr jobbade du mycket mer vid en maskin<br />

som du hade ansvar för tillsammans med en kollega.<br />

Den maskinen lämnade du i princip aldrig.<br />

Var det lite mindre att göra i just den maskinen så<br />

städade du kanske runt omkring den. Idag ser vi<br />

till att folk kan vara där de är som mest behövda.<br />

Idag kan många av produktionens medarbetare<br />

hantera åtminstone två tryckpressar eller maskiner.<br />

Det, menar Linus, gör Nordvalls starka och betydligt<br />

mindre sårbara än förr. Utmaningar framöver<br />

saknas däremot inte. 15


– Vi har ganska många medarbetare i ungefär<br />

samma ålder och de kommer att gå i pension<br />

ungefär samtidigt. Det är viktigt att vi fyller på<br />

med kompetens och ser till så att vi får en smidig<br />

övergång.<br />

Trots det, menar Linus, innebär generationsskiftet<br />

en utmaning för bolaget.<br />

– Flera av de som går i pension om några år<br />

har varit här länge och har mycket hög kompetens.<br />

Därför är det viktigt att vi utbildar de yngre och<br />

successivt lär dem att köra fler maskiner.<br />

16<br />

ÖKAT MILJÖFOKUS I TRYCKERIET<br />

Som tryckeri hanterar Nordvalls färger och kemikalier<br />

och restprodukter, spill, från tillverkningen<br />

är svårt att komma ifrån. Nordvalls miljöpolicy slår<br />

fast att företaget i alla beslut och på alla nivåer ska<br />

beakta miljöhänsyn.<br />

– Idag är det en uttalad strategi att vi ska ha en<br />

arbetsmiljö där vi kan jobba hela våra liv utan att<br />

bli skadade eller utsätta oss för onödiga risker. Vi<br />

ska bara använda de produkter som är de bästa för<br />

människa och miljö och de två går ofta hand i hand.<br />

Just spillet jobbar man på Nordvalls aktivt för<br />

att minska. Helst vill man förstås se så lite som<br />

möjligt, men det som uppstår behöver tas om hand<br />

på ett smart sätt.<br />

– Det är inte bara det att du ska ha möjlighet<br />

att ta hand om det, det ska också transporteras och<br />

det ska vara enkelt att skicka iväg det. Här tror jag<br />

att vi kommer att se fler lösningar.<br />

” genom att göra aktiva val.<br />

”<br />

Som kund kan du också bidra<br />

På Nordvalls jobbar man också för att göra inställningstiden<br />

i tryckpressarna så kort som möjligt.<br />

Innan ett jobb kan påbörjas i en maskin måste en<br />

rad parametrar ställas in och genom att hålla den<br />

här tiden kort förbrukar man minimalt med material<br />

och resurser innan tryckningen kommer igång.<br />

– Sen finns det ju också flera miljömärkta material.<br />

Som kund kan du också bidra genom att göra<br />

aktiva val.<br />

TIPS TILL ETIKETTKUNDEN<br />

Den som pratar etiketter med Linus märker snart<br />

att ämnet intresserar honom mycket och att kunskapen<br />

på området är gedigen. Att med utgångspunkt<br />

i kundens önskemål ta fram etiketter som<br />

lever upp till förväntningar men som kanske ibland<br />

Nordvalls vill ha en arbetsmiljö där medarbetare kan<br />

jobba hela sina liv utan att utsättas för onödiga risker.<br />

också överträffar dem är något han brinner för.<br />

– En väl genomtänkt produkt är mer kostnadseffektiv.<br />

Överbearbetning kostar pengar. Fråga<br />

tryckeriet; kan man göra på ett annat sätt?<br />

Ibland kan man göra nästan samma sak fast lite<br />

smidigare.<br />

Som etikettkund menar Linus att det är klokt att<br />

börja med att fråga sig vad etiketten ska användas<br />

till. Ska etiketten främst förmedla information eller<br />

är den en del av en säljstrategi?<br />

– Vilken målgrupp vänder ni er till? Finns det<br />

några element i er verksamhet, i produkten eller<br />

era värderingar som ni vill plocka med i etiketten?<br />

Bestäm er för några grundelement. Vi kan hjälpa<br />

till att förstärka partierna ni väljer.<br />

HÖGT TEMPO STÄLLER KRAV<br />

Som växande företag är Nordvalls en arbetsplats<br />

med stundtals mycket högt tempo. Hur märks det i<br />

produktionen och hur är en bra dag på jobbet?


Tre saker du inte visste om Linus<br />

Vad vet inte alla om dig?<br />

– Jag är ganska musikalisk. Jag kan spela diverse<br />

olika instrument. Men jag kan inte läsa noter utan jag<br />

spelar på gehör. Jag är också rätt svag för doftljus.<br />

De får gärna vara från Rituals.<br />

– En bra dag har vi fått iväg några av de mest<br />

akuta grejerna, och kunden är väldigt glad och<br />

nöjd och tycker att de har världens bästa leverantör.<br />

Har vi då också lyckats göra det ganska<br />

friktionsfritt i vår produktion så är det en väldigt<br />

skön känsla.<br />

Högt tempo och mycket att göra förutsätter<br />

ofta ett väl fungerande teamarbete och engagerade<br />

medarbetare. Linus menar att så är fallet på<br />

Nordvalls.<br />

– Det som gör mig stolt är att vi är en samling<br />

härliga människor som bryr sig om vårt arbete och<br />

vår uppgift i samhället. Vi är stolta över produkterna<br />

vi har fått förtroende att vara med och tillverka.<br />

Samtidigt är han noga med att inte vila för<br />

mycket i gamla prestationer.<br />

– Jag tror det är viktigt att man, även om man<br />

är stolt över vad som har gjorts, inte slappnar av.<br />

Vi ska vara nyfikna och ödmjuka inför framtidens<br />

utmaningar. •<br />

Vilken etikett skulle du vara?<br />

– Jag gillar när man bygger från det enkla. Om jag<br />

skulle göra en etikett själv vill jag få en premiumton<br />

på den, men samtidigt hålla nere kostnaderna. Ett<br />

transparent standardmaterial i mörkblått, en av mina<br />

favoritfärger. Den hade jag nog lagt och börjat med<br />

den 100% i ena kanten och sen hade jag tonat upp<br />

den så att den blir ljusare och ljusare. Sen hade jag<br />

lagt på matt lack och den tonas ungefär samma som<br />

den blåa fast vi kör med lite grövre raster. Vi kommer<br />

att få skillnader; matt blankt och lite ljusare blåa fält.<br />

För detaljer för att få det att glimma lite grann så finns<br />

det en speciell silver som heter Eckart. Den är lite<br />

blankare än standard. Vi använder bara flexoteknik<br />

och vi är totalt uppe i tre färger och en standardteknik.<br />

Inga jättesvåra saker, det enda vi har gjort är att<br />

vi tänkt igenom hur vi använder teknikerna och på så<br />

sätt har vi skapat effekterna.<br />

Vad är god etikett enligt dig?<br />

– Det jag brukar tänka är – i allmänna termer – att man<br />

ska akta sig för att uttala sig innan man har hela bilden<br />

av en händelse. Ifrågasätt hellre en gång till. Det försöker<br />

jag leva efter. Och det bästa sättet att veta om<br />

man kan lita på någon är att lita på personen.<br />

17


Vi gläds åt att kunder i allt<br />

större utsträckning efterfrågar<br />

en hållbar produktion.


”<strong>Etiketten</strong> kan<br />

inte rädda dig”<br />

Liselott Widerström, mer känd<br />

som Lotta, har som mål att utvecklas<br />

med kunderna steg för steg.<br />

20


EFTER UNGEFÄR TJUGO ÅR som säljare, varav<br />

tio på Nordvalls Etikett, är Lotta långt ifrån främmande<br />

för att sätta sig in i kunders verklighet och<br />

komma med konstruktiva lösningar.<br />

– När kunder har produktionsproblem eller<br />

vad det kan vara, då måste du ut och titta på hela<br />

kedjan och se deras logistik för att kunna komma<br />

tillbaka med en bra lösning.<br />

När hon för tio år sedan var ny säljare på<br />

Nordvalls fick Lotta i uppdrag att öka företagets<br />

försäljning i Mälarregionen. Med Täby som bas<br />

gjorde hon slag i saken och många mil i bil har det<br />

blivit.<br />

– Det är något meditativt med att köra bil. Det<br />

ger en frihetskänsla.<br />

Mötena med kunder, nya som gamla, ger henne<br />

mest energi i arbetet. De och själva säljet.<br />

– Jag hade, och har fortfarande, som mål att hitta<br />

nya kunder och utvecklas med dem steg för steg.<br />

Ofta får man börja med ett varumärke eller något<br />

format och göra testkörningar för att se till så att<br />

det funkar bra. Tack vare fina fabriker och kunnig<br />

personal har vi mycket att erbjuda våra kunder.<br />

Förtroende är en faktor som stadigt ökat i<br />

betydelse i affärslivet under många år. I takt med<br />

att många säljare alltmer intar rollen som projektledare<br />

för kunden blir förtroende en förutsättning<br />

för en långvarig relation.<br />

– Jag har en mycket närmare relation till mina<br />

kunder idag än förr. Jag tror det beror på att<br />

inköpare vill känna sig trygga med att vi löser<br />

uppdraget mer som en helhet åt dem idag. På så<br />

sätt behöver de inte vara involverade i alla detaljer<br />

utan vi ser till att de har rätt etikett levererad i god<br />

tid för att deras produktion ska rulla.<br />

ETIKETTEN GÖR DIG INTE MILJÖVÄNLIG<br />

Hållbarhet i allt från tillverkning till affärer är<br />

en självklarhet för många företag idag. Tryckeribranschen<br />

var inte först med att integrera hållbarhet<br />

och hållbara lösningar i sitt erbjudande till<br />

kunder, men har nu kommit ikapp menar Lotta.<br />

– Det har nog varit det mest revolutionerande<br />

för branschen de senaste tio åren. Det är ingen<br />

trend som har kommit, utan en förändring i vårt<br />

beteende som kommer att påverka oss framöver.<br />

Här gäller det att vi är med och driver utvecklingen<br />

och visar att vi kan och vill.<br />

Hur kan en inköpare av etiketter gå tillväga<br />

för att göra mer hållbara val när det kommer till<br />

etiketter? Är lösningen att gå över till biologiskt<br />

nedbrytbara och komposterbara material?<br />

21


22<br />

”<br />

Det hjälper till exempel inte att sätta<br />

en pappersetikett på en plastflaska.<br />

Då går du åt motsatt håll och<br />

skapar ännu mer resursslöseri.<br />

”<br />

Det kan det vara, men det gäller att betrakta<br />

etiketten som en del av produkten eller förpackningen.<br />

Enbart etiketten kan inte göra dig miljövänlig,<br />

betonar Lotta.<br />

– <strong>Etiketten</strong> kan inte rädda dig. Det hjälper till<br />

exempel inte att sätta en pappersetikett på en<br />

plastflaska. Då går du åt motsatt håll och skapar<br />

ännu mer resursslöseri.<br />

Tunnare material, och material som skapar<br />

en smart helhet är något inköpare och produktavdelningar<br />

bör sikta på, anser Lotta. Hon tipsar<br />

företag om att fundera igenom en rad frågor.<br />

– Vilket material ska etiketten sitta på? Välj<br />

ett material som harmoniserar med produktens.<br />

Hur kommer produkten att hanteras i kommande<br />

led? Har du en plastflaska i PE, ja då ska du ha<br />

en etikett i PE för då kan konsumenten sortera<br />

den i en PE-återvinning.<br />

Ett annat tips är att tänka igenom formatet.<br />

Etiketter i smarta och genomtänkta format kan<br />

ge plats åt fler etiketter på en rulle och göra så att<br />

rullarna inte behöver bytas lika ofta.<br />

SÄLJARE ETT ENSAMT YRKE<br />

Att förstå kundens utmaningar och behov har varit<br />

en röd tråd i Lottas utveckling av befintliga och<br />

nya kunder. Efter tio år som säljare av etiketter på<br />

Nordvalls, på vilka sätt tror hon att hon påverkat<br />

företaget?<br />

– Jag tror att jag ifrågasätter och utmanar vår<br />

organisation. Jag är envis där jag tror att vi kan<br />

göra det bättre för kunden, inte alltid bättre för<br />

Nordvalls.<br />

Nordvalls säljteam är decentraliserat med tre<br />

säljare som arbetar med kunder utspridda i olika<br />

delar av Sverige och Norden. En fjärde säljare,<br />

Key Account Manager Karina Christiansen,<br />

arbetar uteslutande med kunder i läkemedelsbranschen.<br />

Att arbeta på det här sättet ställer<br />

naturligtvis krav på säljaren.<br />

– Säljyrket är ett väldigt ensamt yrke egentligen.<br />

Det är mycket frihet under ansvar. Och de där<br />

milen man gör i bil är faktiskt också en av höjdpunkterna<br />

i yrket. Du måste älska att åka bil om<br />

du är säljare.<br />

På tal om många mil i bil, hållbarhet och den<br />

utveckling som fått en ordentlig skjuts av corona­


Lotta Widerström har hjälpt många kunder<br />

hitta rätt etikett. Här pratar hon med Nordvalls<br />

VD, Patrik Jenemark.<br />

pandemin: hur kommer säljyrket att påverkas? Blir<br />

det fortsatt viktigt att trivas i bilen eller kommer vi<br />

resa mindre även efter att alla restriktioner släppts?<br />

– Jag tror att det kommer bli färre mil i bil. Och<br />

mötena man faktiskt tar kommer att vara mer<br />

konstruktiva. Men jag tror inte att det personliga<br />

mötet kommer att försvinna. Jag hoppas inte det<br />

för de är väldigt viktiga. De personliga kontakterna<br />

är alldeles avgörande för om man ska lyckas<br />

eller inte. •<br />

Tre saker du inte visste om Lotta<br />

Vad vet inte alla om dig?<br />

– Det är lite svårt för jag är rätt så pratsam och har<br />

sällan hemligheter. Men jag är extremt intresserad<br />

av inredning och så målar jag en hel del på fritiden.<br />

Mest akvarell, både föreställande och abstrakt. Det<br />

tror jag inte att folk vet om mig.<br />

Vilken sorts etikett skulle du vara?<br />

– Jag skulle vara en PE-etikett för den är flexibel och<br />

lite följsam, lite säljaraktig. Den funkar i alla lägen.<br />

Jag skulle vara en kombination av screen och flexo;<br />

det är både högt och lågt. Eftersom jag älskar lila så<br />

skulle det vara en lila färg. Och när det kommer till<br />

specialeffekter skulle jag ha extra allt. Jag var med<br />

och tog fram sandpapperslacken så den skulle jag<br />

definitivt ha.<br />

Många av kunderna Lotta jobbar med finns<br />

inom kosmetik- och skönhetsbranschen.<br />

Vad är vett och etikett för dig?<br />

– Ärlighet. Jag tycker att ärlighet varar längst. Är du<br />

tydlig och rak och säger som det är så vinner du på<br />

det. Vet du inte svaret på något så är det bättre att<br />

du säger det och ber att få kolla upp och återkomma.<br />

23


På Nordvalls låter vi Gemenskap,<br />

Passion och Service visa vägen när<br />

det gäller hur vi är mot varandra<br />

och hur vi sköter vårt arbete.


”Helhetsintrycket är<br />

viktigt och förmedlas<br />

med etiketten”<br />

Vigrum bryggeris grundare<br />

har med Instagrams och<br />

sociala mediers hjälp funnit<br />

såväl andra ölintresserade<br />

som etikettleverantör.<br />

26


KUND<br />

Foto: Daniel Strandroth, @vigrumbryggeri<br />

”<br />

MED SIKTET PÅ BUTIKSHYLLAN<br />

Olof Lundqvists ölintresse är inte nytt. Desto<br />

nyare är Vigrum bryggeri som han själv startat<br />

och som sedan ungefär ett år tillbaka ökat takten<br />

ordentligt. Planen för 2020 var att ta sig in på fler<br />

restauranger i Lidköpingstrakten, men då covid-19<br />

drabbade restaurangnäringen hårt bestämde sig<br />

Olof istället för att försöka få in bryggeriets öl i<br />

Systembolagets sortiment.<br />

– Vi ska in på butikshyllan. Vi är redan en godkänd<br />

leverantör, men vi ska finnas på hyllan också.<br />

För sju-åtta år sedan smakade han en IPA (ett<br />

överjäst öl med mycket beska) för första gången.<br />

– Jag var lite ”wild and crazy” och tog en IPA<br />

från hyllan på Systembolaget och insåg att det<br />

fanns så mycket mer att upptäcka.<br />

FLYTTEN TILL GÅRD BLEV STARTSKOTT<br />

PÅ BRYGGERI<br />

Upptäckten av IPA:n blev starten på utforskandet<br />

av öl bortom ljusa lager och idag har Olof fått<br />

upp ögonen för syrlig öl, eller suröl som ölet också<br />

kallas. Nöjet, menar han, ligger i att hela tiden<br />

utforska nya smaker. Köket där hemma var platsen<br />

där det egna bryggandet påbörjades, och där<br />

hustruns tålamod prövades, men en flytt till landet<br />

skulle snart ändra förutsättningarna.<br />

Öl ska helst vara humlig och ha<br />

mycket smak, men en ljus lager<br />

i solen behöver inte vara fel.<br />

”<br />

När familjen flyttade till en gård utanför Lidköping<br />

fick Olof tidigt upp ögonen för ett rum<br />

i en ladugård som han såg potential i. Att ställa<br />

i ordning rummet, och få det godkänt för tillverkning<br />

och försäljning av öl, innebar mycket jobb.<br />

Om drivkraften att gå från ölintresse till bryggare<br />

säger han så här.<br />

– Det var det här ouppnåeliga med att starta<br />

ett bryggeri. Jag tänkte att jag skulle bevisa att det<br />

gick. Så många timmar senare står jag här med ett<br />

rum i en ladugård som är godkänt för att sälja öl,<br />

ett bryggeri.<br />

LÄS PÅ OCH TA HJÄLP AV ANDRA<br />

För att få lov att tillverka öl för försäljning gäller<br />

det att ha en lokal som är godkänd för ändamålet.<br />

Olof tipsar den som när bryggeridrömmar att ha<br />

27


klart för sig vilka riktlinjer som gäller runt lokalens<br />

utformning och vilka tillstånd som krävs innan<br />

man bestämmer sig för lokal eller utrymme.<br />

– Prata med andra som är steget före, som<br />

jag har gjort. Kolla också med Skatteverket vilka<br />

tillstånd och regler som gäller.<br />

Det är också bra att förbereda familj och<br />

vänner på att bryggeriet kommer att ta mycket tid<br />

i anspråk, i synnerhet i uppstartsfasen. För egen<br />

del bjuder Olof gärna in nära och kära när det<br />

kommer till provsmakning, något han tipsar andra<br />

om att också göra.<br />

Ett stort stöd och mycket nytta har Olof och<br />

Vigrum bryggeri haft av alla ölintresserade som i<br />

digitala forum och communities delar med sig av<br />

sina erfarenheter och kunskaper om öl, ölbryggeri<br />

och regelverket som omger företagandet. Funderar<br />

du på att börja brygga eget öl rekommenderar<br />

Olof att du bekantar dig med forumen och plattformarna<br />

som finns på nätet.<br />

– Alla är väldigt hjälpsamma. Man kan ställa<br />

frågor om vad som helst och det är inga bekymmer<br />

om man vill ha hjälp. På Google, YouTube,<br />

Instagram och Facebook hittar du mycket.<br />

Några av etiketterna till ölsorterna<br />

hos Vigrums bryggeri.<br />

28<br />

UNIKA ETIKETTER GÖRS MED<br />

ÖLINTRESSERAD DESIGNER<br />

När de första ölsorterna började bli redo att<br />

presenteras för kunder seglade behovet av etiketter<br />

upp på agendan. Olof har funderat mycket<br />

över dem.<br />

– När jag startade bryggeriet kollade jag<br />

extremt mycket på etiketter. Vad förmedlar etiketten,<br />

vad vill man säga med den? Det finns ju allt<br />

från färgglada till de mer lantliga och gammaldags<br />

etiketterna. Det var väldigt svårt i början.<br />

Hjälp med etiketterna kom till Vigrum<br />

bryggeri i form av designern Martin Bergman<br />

som, i likhet med Olof, har ett stort ölintresse.<br />

Olof förklarar hur det går till när en ny etikett<br />

tar form.<br />

– Jag kommer ofta på ett namn och sen<br />

jobbar Martin utifrån det. I samband med<br />

designandet så provsmakar han också ölet. Sen<br />

skickar han ett förslag till mig och så säger jag<br />

”ja, nej, eller jobba vidare på detta”. Vi har ett<br />

bra samarbete.


”<br />

ETIKETTEN SKA SÄTTA<br />

RÄTT FÖRVÄNTNINGAR<br />

Vigrums etiketter har ett tydligt formspråk och även<br />

om motiven skiljer sig åt mellan ölsorterna råder<br />

det inget tvivel om vilket bryggeri som ligger bakom.<br />

Etiketterna har också en lokal förankring och<br />

den som kan sitt Lidköping hittar för staden kända<br />

byggnader och landmärken. Även namnen på<br />

ölsorterna har koppling till trakten. <strong>Etiketten</strong> sätter<br />

förväntningarna på ölet i flaskan, menar Olof.<br />

Det som avgjorde mest<br />

var första kontakten,<br />

både på Instagram och<br />

även på mail och telefon.<br />

”<br />

– <strong>Etiketten</strong> ska ju fånga uppmärksamheten.<br />

Helhetsintrycket är viktigt och det ska förmedlas<br />

med etiketten. Du vill inte ha en spejsig etikett<br />

och så är det en rätt så alldaglig öl. En extremt<br />

gammaldags etikett till en ”inneöl”, blir också<br />

väldigt fel. Det gäller att kunna se det, och där<br />

har jag min designer Martin Bergman till hjälp.<br />

Till Nordvalls Etikett hittade Olof via<br />

Instagram. Han tog kontakt med oss och fick<br />

prover på material som var aktuella att använda.<br />

Att trycka sina etiketter hos oss var inget svårt<br />

beslut menar han.<br />

– Det som avgjorde mest var första kontakten,<br />

både på Instagram och även på mail och telefon.<br />

Att man fick bra service och snabba svar och även<br />

att det inte var några konstigheter att skicka ut<br />

prover på olika materialförslag. När jag kände på<br />

proverna tyckte jag att det var lika bra att bara<br />

köra på. •<br />

29


”Kunderna förväntar<br />

sig mer idag”<br />

I fyrtiofyra år har hon jobbat på tryckeri<br />

med olika former av trycktekniskt arbete.<br />

Marie Olofsson kan inte allt, betonar hon,<br />

men hon kan se fällorna som kan uppstå<br />

när det är dags att ta fram en etikett.


VI TOG ETT SAMTAL med Marie Olofsson, tryckteknisk<br />

rådgivare på Nordvalls Etikett, om rollen<br />

som länk mellan kund och tryckeri.<br />

– Förr kollade jag mycket på etiketter i affärer.<br />

Nuförtiden reagerar jag mest på om etiketten sitter<br />

fult på flaskan, om den är bubblig eller så. Då kan<br />

man tänka att ”här har vi lagt ner så mycket energi<br />

och så sitter den fult!”.<br />

Orden är Marie Olofssons. För trettio år sedan<br />

kom hon till Nordvalls, då med yrkestiteln litograf.<br />

Med sig hade hon fjorton års erfarenhet från ett<br />

annat tryckeri där hon arbetat med att ta fram och<br />

förbereda underlag och tryckmedia för tryck enligt<br />

kunders önskemål.<br />

– Det jag började med här var i princip detsamma<br />

som på min tidigare arbetsplats. Just det som<br />

ingick i litografarbetet; layoutarbete, filmslagning,<br />

monteringar, framtagning av tryckplåt samt lite<br />

klichétillverkning.<br />

Från att ha varit ett uteslutande analogt arbete<br />

har Marie upplevt hur Prepress-arbetet övergått<br />

till digitala tryckfiler och i början av 1990-talet<br />

var hon med om att introducera Mac-datorer på<br />

Nordvalls. Utöver en introduktionskurs har det<br />

blivit väldigt mycket självstudier, berättar hon.<br />

MJUKVARA PÅVERKAR KUNDERS<br />

ÖNSKEMÅL OM DESIGN<br />

På 1990-talet kom också Adobe med förlagorna till<br />

de idag marknadsledande programmen för produktion<br />

och redigering av filer för bland annat trycksaker.<br />

Ett samband mellan kundernas önskemål om<br />

design och effekter och funktionerna som Adobe<br />

lanserat under åren tycker sig Marie kunna se.<br />

– I takt med att olika funktioner i Illustrator tillkommit<br />

så har det också blivit något som kunderna<br />

per automatik efterfrågat på sina etiketter.<br />

Toning, berättar Marie, är ett exempel på en<br />

effekt som blev väldigt populär efter att redigeringsprogrammens<br />

funktioner gjort användarna<br />

intresserade av gradvisa övergångar mellan färgnyanser.<br />

En effekt som, menar hon som tryckteknisk<br />

rådgivare, ser enkel och snygg ut på skärmen men<br />

inte är fullt så enkel att få snygg i tryck.<br />

– Det är kan vara svårt att uppnå samma sak<br />

i tryck som du ser på bildskärmen, olika tryckmetoder<br />

har olika förutsättningar. Det är till exempel<br />

viktigt att titta på rätt färgkarta, matt eller blank,<br />

när du som kund väljer nyans. Jag skulle vilja att<br />

folk förstod att det är svårt att få samma resultat på<br />

olika material.<br />

31


Det är viktigt att titta på<br />

rätt färgkarta, matt eller blank,<br />

när du som kund väljer nyans.


34<br />

VEGANSKT, EKOLOGISKT OCH FOLIERAT<br />

POPULÄRT PÅ ETIKETTEN<br />

Om olika toningar blivit en populär effekt är folie<br />

och olika typer av folieringar en annan. Och så får<br />

etiketten gärna se miljövänlig ut.<br />

– Det ska kännas som det är väldigt miljövänligt,<br />

gärna ekologiskt och veganskt, fast det kanske<br />

inte är det alltid. Jag har till och med fått frågan<br />

vid något tillfälle om man kunde få det att det se<br />

ut som gammalt blytryck med ”skägg” (tryckdefekt<br />

som innebär att trycket upplevs ”smetigt”, reds.<br />

anm.) på typsnitten.<br />

Hur gör man i ett läge där kunden vill att trycket<br />

ska se ut som att det har brister eller defekter?<br />

– Ja, då får man göra det i originalet (tryckunderlaget,<br />

reds. anm.) för det blir inte så i normalt<br />

tryck.<br />

Gör det ont när kunder vill ha det så här?<br />

– På ett sätt. Men är designen gjord så att det är<br />

uppenbart att det ska se gammalt ut så är det okej.<br />

”<br />

REDIGERBAR TEXT<br />

OCH HÖGUPPLÖSTA BILDER<br />

Merparten av kunderna Marie jobbar med samarbetar<br />

med byråer för sina etikettunderlag. Det<br />

rekommenderar hon alla etikettkunder att göra.<br />

Att välja en byrå med kunskaper i tryckteknik<br />

vill hon också slå ett slag för. Och så klassikern<br />

högupplösta bilder, som Prepress Manager Linda<br />

Nilsson också betonar.<br />

Man kommer långt<br />

med högupplösta bilder<br />

och redigerbar text.<br />

”<br />

– Att alltid ha högupplösta bilder och illustrationer<br />

när man levererar grejerna och att man inte<br />

skickar en fil där texten är en bild. Man kommer<br />

långt med högupplösta bilder och redigerbar text.<br />

Som tryckteknisk rådgivare handlar Maries<br />

arbetsdagar till stor del om att förklara, vägleda,<br />

och stötta nyckelkunder i olika etikettprojekt. Men<br />

det är inte bara nyckelkunder och deras byråer<br />

hon arbetar med.


Rollen som tryckteknisk rådgivare liknar Marie vid<br />

att fungera som en länk mellan kund och tryckare.<br />

– Det kan också vara andra kunder som inte<br />

riktigt vet vad de vill ha och som behöver lite hjälp.<br />

Vanligtvis kommer hon in i början av ett projekt<br />

när en kund ber om en ritning på en stans eller när<br />

en säljare har en kund som är intresserad av en<br />

flerbladig etikett och vill ha ritningar eller mallar<br />

för detta.<br />

– Det kan också vara att en kund har en idé<br />

men ingen byrå och skickar hit ett underlag som<br />

de skulle vilja ha något liknande av och finns det<br />

tid så tittar jag på det, förklarar Marie.<br />

I kundprojekt är Marie ofta involverad från<br />

början till slut och hon har mycket kontakt med<br />

närliggande funktioner och avdelningar såsom<br />

Prepress och Nordvalls innesäljare. Men även<br />

kalkylering och utesäljare är ibland hjälpta av<br />

hennes assistans.<br />

– Det har blivit allt vanligare att kunder hör<br />

av sig och vill att vi skickar en ritning på stansen<br />

som används. Om det inte redan finns gör jag<br />

en ritning och då brukar jag också passa på att<br />

lägga in markeringar som visar t.ex. maximal<br />

textyta.<br />

TRYCKINTAG – FÖR ATT<br />

ENAS OM ÖNSKAT RESULTAT<br />

Många är de kunder som under åren deltagit i<br />

något av de tryckintag som Marie hållit i. Under<br />

ett tryckintag är kunden på plats hos Nordvalls<br />

och medverkar vid uppstarten, intaget, av ett<br />

nytt tryckuppdrag. Det görs mer sällan idag och<br />

gäller framför allt nya och större körningar där<br />

det är viktigt att kund och tryckare är överens om<br />

tryckresultatet. Marie förklarar hur ett tryckintag<br />

kan gå till.<br />

– Vår ambition är att ha ett första prov framme<br />

när kunden kommer på morgonen. Då börjar vi<br />

med att titta på det och då brukar jag också fråga<br />

om kunden vill titta på det ute i ljusskåpet. Så<br />

får kunden titta och ha synpunkter och önskemål.<br />

Det brukar komma lite olika frågor och ibland<br />

vill kunden förändra någon färg. I den mån det<br />

går att göra justeringar i färger och i maskinen<br />

så provar man det först och främst. Behövs det<br />

andra justeringar får man gå tillbaka till Prepress<br />

som gör justeringar i sättningen.<br />

Många kunder och samarbetspartners har<br />

också lyssnat till Marie under någon av de många<br />

etikettskolor, utbildningsdagar med etikettfokus,<br />

som Nordvalls arrangerat under åren. För tillfället<br />

är inga fysiska etikettskolor planerade men<br />

den nyfikne kan titta på tre avsnitt av vår digitala<br />

etikettskola.<br />

INGA STANDARDSVAR FRÅN RÅDGIVAREN<br />

Skiftande projekt och ständiga utmaningar gör<br />

Maries arbete omväxlande och varierande och<br />

kan förklara att hon varit tryckeribranschen trogen<br />

i fyra decennier.<br />

– Jag blir inblandad i många olika grejer så jag<br />

tycker att en dag kan vara väldigt omväxlande.<br />

Även om jag sitter en hel dag och bara svarar på<br />

en massa mail så är det ju olika saker det berör.<br />

Jag kan inte ha ett standardformulär för mina svar.<br />

Att kunder idag förväntar sig mer av sitt tryckeri<br />

än förr bidrar också till de varierande uppgifterna,<br />

menar Marie. Hon upplever att Nordvalls ger mer<br />

service till sina kunder idag än förr.<br />

– Det känns som om kunderna förväntar sig<br />

mer av oss som leverantör idag. Vi ska ha koll på<br />

deras grejer och var de befinner sig i olika projekt.<br />

Omväxlande uppgifter och ständiga utmaningar<br />

i all ära, men vad är egentligen det bästa med<br />

jobbet?<br />

– Nöjda kunder är det roligaste med jobbet. •<br />

Tre saker du inte visste om Marie<br />

Vad vet inte alla om dig?<br />

Jag är bokoman. Jag älskar böcker. Det ska vara<br />

fysiska böcker, och inte pocket. Jag har så många<br />

böcker så jag inte riktigt vet hur jag ska förvara dem.<br />

Jag har lovat att inte köpa så många böcker och har<br />

därför även börjat att lyssna på ljudböcker. Jag läser<br />

allt, fast kanske inte så mycket memoarer, men kan<br />

dock verkligen rekommendera ”Allt jag fått lära mig”<br />

av Tara Westover.<br />

Vilken sorts etikett skulle du vara?<br />

En matt svart etikett med en blank screenlack. Och<br />

så skulle jag ha antingen en kopparfolie eller en röd<br />

folie. Jag skulle nog sitta på en whiskyflaska.<br />

Vad är god etikett enligt dig?<br />

Det står för god uppfostran och vänlighet. Ärlighet.<br />

Egentligen kan man sammanfatta det som att uppföra<br />

sig mot andra så som man själv vill bli behandlad.<br />

Jag har till exempel aldrig tyckt att det varit en<br />

prestigesak att berätta om man har gjort något fel.<br />

Det är bättre att vara ärlig.<br />

35


Han vill inte dö nyfiken<br />

1987 sökte han, och blev<br />

erbjuden, tre olika jobb. Valet<br />

föll på Nordvalls och sedan dess<br />

har Larry Sjöbecks arbetsgivare<br />

varit ett och samma etikettryckeri.<br />

Hur blev det så och hur ser<br />

Larry på Nordvalls och arbetet<br />

han gör här?<br />

FRÅN SPOL TILL MASKIN<br />

Intresset för mekanik är djupt rotat i Larry Sjöbeck,<br />

något han har stor nytta av både i arbetet<br />

och privat. Utanför jobbet är bilar, motorcyklar<br />

och mopeder stora intressen.<br />

– Jag var inte så gammal när jag började pilla<br />

sönder saker. Jag ville undersöka allting och se hur<br />

det fungerade. Det har eskalerat med tiden.<br />

Som ny på tryckeriet var en anställning på<br />

lagret vad som erbjöds Larry.<br />

– Lagret var inte för mig. Jag ville ha en maskin<br />

att köra.<br />

Och köra maskin fick han göra. En spolmaskin<br />

blev ”ledig” och innebar starten på Larrys resa<br />

mellan stationerna etiketten passerar innan den<br />

levereras till kunden. Att lära sig de olika arbetsmoment<br />

som ingår i produktionen av etiketter<br />

är ett tips han vill ge den som funderar på att bli<br />

tryckare eller grafisk operatör.<br />

– Börja i rätt ände; börja på spol och gå uppåt.<br />

Då får du erfarenhet och en helt annan helhet. Jag<br />

önskar att alla hade gjort det.<br />

MASKIN FICK FÖRDUBBLAD HASTIGHET<br />

Det mest intressanta momentet tycker han själv att<br />

kollatering är. Kollatering innebär på Nordvalls att<br />

flera singeletiketter monteras ihop till en flerbladig<br />

etikett. Det är en uppgift som kräver fokus.<br />

– Slappnar du av två sekunder så skiter det sig.<br />

Du måste vara fokuserad, förklarar Larry.<br />

Maskinen som idag framför allt används till<br />

flerbladiga etiketter var inte färdig när den kom till<br />

Nordvalls och gick i en hastighet långt ifrån dagens.<br />

Men det var innan Larry började utveckla den.<br />

– Den kunde köra max 30–40 meter i minuten<br />

och dåvarande ägare hade som krav att den<br />

skulle köra 40. Sen hängde jag ett par brickor i<br />

en ståltråd. Jag har varit uppe och kört 120 meter<br />

i minuten och den har hållit. Marschfart nu är<br />

70–80 meter per minut.<br />

Maskinen går nu till och med så bra att tillverkaren<br />

hade svårt att tro att hastigheterna Nordvalls<br />

rapporterade stämde.<br />

– Han som programmerade maskinen frågade<br />

om han fick lov att filma när jag körde den, så det<br />

gjorde han när han var här.<br />

TAR JOBBET ETT STEG LÄNGRE<br />

Med sin långa erfarenhet är Larry ofta en person<br />

kollegor vänder sig till med frågor om hur de kan<br />

lösa olika saker när det kommer till maskinerna<br />

och tryckpressarna.<br />

– Många gånger kan någon komma och<br />

säga ”detta har du visat mig” och jag har inte en<br />

aning om att jag har gjort det. Det är jättekul att<br />

få höra det.<br />

Drivkraften bakom de många åren som grafisk<br />

operatör verkar gå att finna i ett visst mått av<br />

envishet, men också en stor nyfikenhet. Sig själv<br />

beskriver Larry som engagerad och som någon<br />

som försöker att få folk med sig, inte emot sig.<br />

– Man ska inte dö nyfiken heller. Jag kör nästan<br />

aldrig likadant hela tiden utan jag provar nya grejer<br />

för att kunna ta det ett steg till; kunna köra lite<br />

fortare eller så. Även på spol. •<br />

Två snabba med Larry<br />

Vilken typ av etikett skulle du vara?<br />

Jag gillar glamrock men jag skulle inte<br />

vilja se ut som en glamrocketikett. Jag<br />

skulle vara en flerbladig etikett för jag har<br />

nog rätt så många sidor.<br />

Vad är vett och etikett för dig?<br />

Sunt förnuft. Gör ingenting mot andra<br />

som du inte själv vill få gjort mot dig.<br />

39


Utbildning skapar<br />

flexibilitet<br />

Mia Palm, HR-chef, är som gladast när<br />

hon ser resultatet av en lyckad rekrytering.<br />

40<br />

FRÅN IT TILL ETIKETTER<br />

Efter många år i administrativa roller på ett ITföretag<br />

i Malmö tog Mia Palm för två år sedan steget<br />

till en producerande verksamhet, Nordvalls Etikett.<br />

Att uppleva ett tillverkande företag från insidan,<br />

att lära sig ett nytt kollektivavtal och jobba med det<br />

som ram för personalfrågorna lockade henne. Det<br />

har varit mycket att lära sig, berättar hon. Men,<br />

betonar hon samtidigt, det har varit intressant.<br />

– Det är ganska stor skillnad på IT-avtalet och<br />

det grafiska avtalet och det är stor skillnad mellan<br />

fackförbunden. Det är också en stor skillnad mellan<br />

ett tjänsteföretag där man arbetar klockan 8<br />

till 17 och ett producerande företag med nattarbete,<br />

skiftarbete och arbetsmiljöarbete för produktion.<br />

YRKESSTOLTHET I VÄXANDE FÖRETAG<br />

Nordvalls beskriver hon som genuint och växande.<br />

Ett företag som satsar mycket på utveckling och<br />

som har en stabil ägare. Många av Nordvalls medarbetare<br />

har också arbetat på företaget i många år.<br />

– Jag upplever att man är stolt över arbetet man<br />

utför här. Man är måna om varandra och har en<br />

god gemenskap vilket ökar trivseln.<br />

Jag upplever att man är stolt<br />

” över arbetet man utför här.<br />

”<br />

Idag har ca 110 personer Nordvalls som<br />

arbets givare. De senaste åren har i genomsnitt 15<br />

personer börjat på företaget varje år. Hur svårt det<br />

är att hitta rätt kompetens beror på vilken del av<br />

tryckeriet som behöver förstärkning.<br />

INTERNUTBILDNING FÖR FLEXIBILITET<br />

OCH VARIATION<br />

Grafiska operatörer, tryckare, är personalkategorin<br />

som är mest utmanande att hitta. För att tackla<br />

bristen på arbetssökande med grafisk kompetens<br />

jobbar Nordvalls på olika sätt.<br />

– Vi internutbildar så mycket vi kan. Vi försöker<br />

också att planera framåt. Det kan vara en ganska<br />

lång väg fram till att man verkligen behärskar att<br />

stå vid en tryckpress.<br />

På Nordvalls har man under flera år arbetat<br />

aktivt för att fler av produktionens medarbetare<br />

ska kunna skifta arbetsuppgifter. Förr kunde<br />

det vara vanligt att en tryckare främst skötte en<br />

tryckpress och stod vid denna, medan man idag<br />

gärna ser att anställda roterar och behärskar olika<br />

maskiner. Förutom en mer flexibel organisation<br />

får också personalen större variation i arbetet och<br />

fortsätter att utmanas och utvecklas.<br />

RYKTET LOCKAR TRYCKARE<br />

TILL NORDVALLS<br />

Flera av de grafiska operatörer Nordvalls har<br />

anställt har fått tips om att söka sig till företaget<br />

av medarbetare som redan jobbar här. Word-ofmouth<br />

är en metod som historiskt tjänat företaget<br />

väl och som även idag fungerar som en stark<br />

rekryteringskanal.<br />

I enstaka fall har medarbetare även bytt anställningsort<br />

inom företaget. Med två anläggningar,<br />

den ena strax norr om Göteborg och den andra<br />

några mil från Malmö ligger Nordvalls inom<br />

pendlingsavstånd till två av Sveriges största städer.<br />

SKIFTANDE UPPGIFTER I MÅNGSIDIG ROLL<br />

Som ansvarig för personalfrågor på Nordvalls händer<br />

det också att Mia hjälper kollegor med olika<br />

personalärenden.<br />

– Ibland kan man ha ganska tunga samtal med<br />

någon eller bara behöva stötta i ett ärende. Att<br />

vara med och lösa upp knutar, det känns kul.<br />

Med många och skiftande arbetsuppgifter ser<br />

dagarna ofta olika ut för Mia. Roligast tycker hon<br />

det är att få bevis på att personalen har det bra.<br />

– Det är framför allt kul att se, speciellt om man<br />

har varit med vid en rekrytering, hur någon växer<br />

fram. Att personen stannar och att det verkligen<br />

blir så bra som man hade en känsla av att det<br />

skulle bli.<br />

Men inte bara lyckade nyrekryteringar är roliga<br />

att se.<br />

– Det kan också vara att jag pratar med dem<br />

som har varit här i tjugo år när vi har fått in en ny<br />

press eller nytt affärssystem och då känner de att<br />

de utvecklas och får lära sig nya saker. •


Två snabba med Mia<br />

Vilken sorts etikett skulle du vara?<br />

En vinetikett.<br />

Vad är vett och etikett för dig?<br />

Att visa respekt för kollegor och medmänniskor,<br />

alltid.


Flexografi är en av de<br />

vanligaste tryckmetoderna<br />

på Nordvalls.


”Statistiken visar att det har<br />

hänt saker i produktionen”<br />

44<br />

Ordning och reda och styrda processer<br />

hjälper medarbetare att göra rätt.


SEDAN NORDVALLS OPERATIONS Manager i<br />

Sjöbo, Camilla Göland, lämnade medicinteknikbranschen<br />

för sju och ett halvt år sedan har hon<br />

fokuserat mycket på just detta. Företaget hon kom<br />

till hade precis köpt upp ett annat tryckeri och var<br />

i full färd med att få de båda tryckerierna att bli<br />

ett och samma företag. Ett nytt affärssystem hade<br />

också nyligen introducerats.<br />

– Jag gillar när det är ordning och reda. Jag gillar<br />

inte när man ställer frågan ”hur brukar ni göra<br />

här?” och får svaret ”ja, JAG brukar göra så här”.<br />

Idag, menar Camilla, har Nordvalls Etikett<br />

gemensamma arbetssätt och rutiner för allt från<br />

hantering av avvikelser till validering och ärendehantering.<br />

Personalen har fått utbildning i, och<br />

varit delaktiga i, de rutiner och<br />

system som införts. Hur gick<br />

det? Hur bär man sig åt för<br />

att, med framgång, införa<br />

nya och styrda processer?<br />

Vilka råd har Camilla<br />

att ge etikettkunden som<br />

vill ha en smidig och bra<br />

beställningsprocess?<br />

45


46<br />

ALLT SOM ÄR FEL SKA TAS UPP<br />

Medarbetarna framhåller Camilla gärna som den<br />

största orsaken till att förändringarna som hon<br />

varit med och infört har fallit så väl ut. Antalet<br />

rapporterade avvikelser har, till exempel, halverats<br />

sedan hon började på Nordvalls.<br />

– Jag har försökt att få med mycket av regelverket<br />

från medicinteknikföretagen hit för att det ger<br />

någonting och höjer nivån. Just styrda processer<br />

så att man vet vad man ska göra och att när något<br />

avviker så rapporteras det. Allt som är fel ska tas<br />

upp. Annars ges inte möjligheten till förbättring.<br />

Förändringarna hon varit med och genomfört<br />

är inte några i sig revolutionerande åtgärder betonar<br />

Camilla, men det man har gjort har haft stor<br />

effekt. Att rensa upp och städa i produktionen och<br />

runt tryckpressarna kan till exempel verka som en<br />

enkel åtgärd. Samma sak kan sägas om de rutiner<br />

för olika åtgärder man har styrt upp. Här har man<br />

lyssnat till personalen, tagit till sig av deras kompetens<br />

och förbättringsförslag och låtit dem bli del av<br />

rutinerna.<br />

– Statistiken visar att det har hänt saker i<br />

produktionen, men det är väldigt svårt att visa på<br />

exakt vad av det vi har gjort som har gjort skillnaden.<br />

Det är många små saker. Utbildningen av<br />

personal som vi har gjort har varit en större sak<br />

som gjort oss mer flexibla. Vi kan nu flytta runt<br />

personalen och på så sätt fördela resurserna där<br />

de behövs bäst för dagen.<br />

”<br />

Man reder ut missförstånd snabbt<br />

här. Alla är rätt så prestigelösa.<br />

Det är ett ord man lätt svänger sig<br />

med, men som jag tycker stämmer<br />

här på Nordvalls.<br />

”<br />

OMVÄXLANDE ARBETE UTAN HIERARKIER<br />

Rollen som Operations Manager för Nordvalls i<br />

Sjöbo, förklarar Camilla, handlar om att se till så<br />

att det finns förutsättningar för att producera enligt<br />

förutbestämda krav. I praktiken innebär jobbet ofta<br />

väldigt varierande uppgifter.<br />

– Det kan vara allt från att budgetera för flera<br />

miljoner till att vika lådor. Det är hela spektrat och<br />

det är det som gör det så roligt och omväxlande.<br />

Att ha medarbetare med sig är en förutsättning<br />

för att lyckas åstadkomma förändringar i allt från<br />

arbetssätt till småsaker i vardagen. Camilla menar<br />

att Nordvalls medarbetare är förändringsbenägna<br />

och vill att verksamheten ska fungera och bli bättre.<br />

För vissa tar det lite längre tid men i det stora hela<br />

så hänger de flesta med på tåget, säger hon.<br />

– Man reder ut missförstånd snabbt här. Alla är<br />

rätt så prestigelösa. Det är ett ord man lätt svänger<br />

sig med, men som jag tycker stämmer här på<br />

Nordvalls.<br />

Att Nordvalls inte heller är en särskilt hierarkisk<br />

arbetsplats tror hon bidrar till arbetsklimatet<br />

och de många positiva förändringar man lyckats<br />

genomföra på senare år.


”<br />

Vilka krav finns? Vad ska etiketten<br />

användas till? Det är bra frågor<br />

att ha klart för sig.<br />

”<br />

– Ibland när jag kommer med arbetsrocken på<br />

ute i produktionen så hör man ”jaså, du jobbar<br />

idag”. Jag vill inte att det ska vara hierarkiskt mellan<br />

mig och medarbetarna.<br />

TIPS TILL ETIKETTKUNDEN<br />

I sitt arbete är Camilla nära produktionen av<br />

etiketter och träffar oftast kunder när de kommer<br />

till Nordvalls för att göra revisioner. Vilka råd vill<br />

hon ge till beställare och inköpare av etiketter? Vad<br />

kan, exempelvis, kunden som vill belasta miljön så<br />

lite som möjligt göra, anser hon?<br />

– Försök att göra lite större order. Då blir det<br />

inte lika många ställ (inställningar och förberedelser<br />

av t.ex. olika tryckmedia, reds. anm.) och det<br />

blir mindre spill (restprodukter, reds. anm.).<br />

Att förbereda beställningen av en ny etikett<br />

genom att samla ihop kravställningar internt är ett<br />

andra tips.<br />

– Vilka krav finns? Vad ska etiketten användas<br />

till? Det är bra frågor att ha klart för sig.<br />

Camilla rekommenderar också att ta in tryckeriet<br />

i ett tidigt skede. Designbyråer vill ofta skapa<br />

en så bra design det bara går åt sina kunder. Den<br />

viljan kan lätt förvandlas till överdrivet komplicerade<br />

tryck, menar hon.<br />

Den som istället kopplar in tryckeriet tidigt i<br />

projektet och låter tryckeriets medarbetare arbeta<br />

nära designbyrån kan undvika såväl onödiga kostnader<br />

som onödigt komplicerade tryckunderlag.<br />

– Utbildning kan också spela roll för kunden.<br />

Etikettskolan* kan till exempel vara till nytta här. •<br />

* Etikettskolan är Nordvalls utbildning för kunder,<br />

samarbetspartners och andra etikettintresserade.<br />

På YouTube hittar du en introduktion till etiketter<br />

när du söker på Nordvalls Etikettskola.<br />

Tre saker du inte<br />

visste om Camilla<br />

Vad vet inte alla om dig?<br />

– Att jag är en ensamvarg. Jag samlar min<br />

energi genom att vara själv eller tillsammans<br />

med närmsta familjen. Jag tycker det är<br />

skönt med oplanerade helger och har inget<br />

behov av att ha några specifika intressen.<br />

Jag går ut och går mycket, antingen själv<br />

eller med döttrarna. Jag går på gym ibland<br />

men är bra på att hitta undanflykter.<br />

Vilken etikett skulle du vara?<br />

– Den enkla, snygga, och okomplicerade<br />

etiketten.<br />

Vad är vett och etikett för dig?<br />

– Etikett för mig handlar egentligen om<br />

identifikation. Det kan vara både på en<br />

produkt och på en människa. Det handlar<br />

om vad eller vem man är. Samtidigt som<br />

jag gillar ordning och reda är jag inte mycket<br />

för ”vett och etikett”. Gamla traditioner<br />

ger jag inte mycket för.<br />

47


Bobin<br />

Etiketter spolas oftast runt en kärna av<br />

papper eller plast. Den här kärnan kallas<br />

för bobin. När du beställer etiketter av<br />

oss är det bra om du berättar hur stor<br />

du vill att bobinen ska vara.


Upplaga<br />

Antalet etiketter som skapas i en<br />

genomsnittlig körning beror till<br />

exempel på storleken på etiketten<br />

och, så klart, upplagan. Ett vanligt<br />

jobb i någon av våra flexopressar<br />

kan röra sig om 1,5 miljoner<br />

etiketter. Då kan t.ex. 40 000 löpmeter<br />

material gå åt för att skapa<br />

en ”medelstor” etikett.<br />

Stans<br />

En stans är en typ av<br />

verktyg, ofta i form av en<br />

metallplåt som fästs på<br />

en magetcylinder, som<br />

används för att rista in<br />

etikettens form i underpappret.<br />

Stansen ger<br />

etiketten dess form och<br />

gör att etiketten släpper<br />

från underpappret.


Ett leende<br />

som hörs<br />

Emelie Grane är innesäljaren som vet<br />

att bemötande kan vara avgörande.<br />

Ta del av hennes tips för att lyckas<br />

med valet av etikettleverantör!<br />

50


”<br />

EFTER SJU ÅR i hotellbranschen, där hon klättrat<br />

från receptionist till operativ chef, kände Emelie<br />

Grane sig färdig med att arbeta på obekväma tider<br />

och röda dagar. Hon hittade till etikettbranschen<br />

och efter ett tag i den fann även hon och Nordvalls<br />

varandra. Den främsta skillnaden mellan hennes<br />

nuvarande arbete och åren inom hotell och service<br />

är avståndet till kunden.<br />

– På hotell har du oftast gästen hos dig och<br />

kan påverka på ett annat sätt än du kan göra via<br />

telefon eller mail. Men jag har mycket nytta av att<br />

ha jobbat i en bransch där det är stressigt, där det<br />

kan finnas kunder som inte är nöjda och där man<br />

gärna vill pressa priserna.<br />

Utmaningen med att inte träffa kunderna fysiskt<br />

har hon en strategi för.<br />

– Ett leende smittar även genom telefonen och<br />

det påverkar hela samtalet. Hur du säger hej avgör<br />

hur samtalet går. Ett leende hörs.<br />

Jag tycker att man ska hitta en<br />

leverantör som känns engagerad<br />

och lyhörd för ens idéer.<br />

”<br />

SAMLAD INFORMATION<br />

GÖR DET LÄTT ATT BESTÄLLA<br />

Som innesäljare på Nordvalls är Emelie en del av<br />

kundsupport-teamet som registrerar och bekräftar<br />

ordrar, svarar på kundernas frågor om ordrar och<br />

offerter, fakturerar och arkiverar avslutade jobb.<br />

Bland annat. Arbetsdagarna innebär ofta högt<br />

tempo och stundtals tvära kast mellan uppgifterna.<br />

Ett högt tempo är inget Emelie har problem med.<br />

– En riktigt bra dag på jobbet är det fullt ös.<br />

När du inte ens hinner titta på klockan för att<br />

tiden bara springer och du har så mycket att göra.<br />

Det får ju såklart inte vara för mycket men när<br />

man känner att man har flyt, då är det så jäkla kul.<br />

Med daglig kontakt med kunder är Emelie van<br />

att svara på frågor och hjälpa kunder hitta fram<br />

till rätt etikett. Vad kan man som kund göra för att<br />

underlätta produktionen av rätt etikett?<br />

– Det viktigaste är att ha så mycket information<br />

som möjligt redo. Vad ska etiketten sitta på? Har<br />

ni själva tänkt på material? Finns det ett färdigt<br />

format? Ska det vara ett permanent häftämne eller<br />

ska man kunna plocka bort etiketten?<br />

Är man det minsta osäker hjälper Nordvalls<br />

gärna till, understryker hon.<br />

LIKA GOD SERVICE TILL ALLA<br />

Det finns en rad leverantörer av etiketter på marknaden<br />

och som kund kan det ibland vara svårt<br />

att veta vad som är bra att vara uppmärksam på.<br />

Förutom att tryckeriet bör kunna leverera etiketter<br />

av hög kvalitet har Emelie en rekommendation.<br />

51


– Jag tycker att man ska hitta en leverantör som<br />

känns engagerad och lyhörd för ens idéer. Leverantören<br />

bör även vara hjälpsam oavsett kundens<br />

storlek och ge lika bra service till alla.<br />

Bemötandet som en potentiell kund får kan<br />

avgöra om han eller hon blir en kund eller inte.<br />

Det har Emelie egen erfarenhet av. Hon ger ett<br />

exempel.<br />

– Vår offert var inte billigast i det här fallet, men<br />

kunden poängterade efteråt att anledningen till att<br />

de valde oss var för att de fick så bra bemötande.<br />

Det känns ju sjukt häftigt.<br />

Roligast tycker Emelie det är att få följa en ny<br />

kund från start till ”mål”. Särskilt när det handlar<br />

om projekt där etiketterna ska förses med intressanta<br />

specialeffekter.<br />

– Det bästa är när man får vara med hela<br />

vägen. This is how är ett sådant projekt där jag var<br />

med och la upp kundnumret och sen byggdes det<br />

bara på. Att vara med och utveckla etiketter och<br />

hitta material och effekter som funkar i vår produktion<br />

och hos kunden, det är coolt. Då känner<br />

jag också att kunden litar helt och fullt på oss. •<br />

Tre saker du inte visste om Emelie<br />

Vad vet inte alla om dig?<br />

– Att jag har ägt fyra hus sedan jag började jobba här<br />

för två år sedan. Jag har flyttat många gånger. Jag<br />

älskar att renovera.<br />

Vilken etikett skulle du vara?<br />

– Jag skulle vara en designad etikett och jag skulle<br />

välja en rustik pappersetikett med folie i blankt<br />

roséguld. Jag skulle sitta på en flaska vin.<br />

Vad är vett och etikett för dig?<br />

– Jag känner Nordvalls lite som vett och etikett. Det<br />

är vettigt att välja Nordvalls för då får du garanterat<br />

en grym etikett.<br />

52<br />

Emelie Grane (till höger) är en del av kundsupportteamet<br />

på Nordvalls.


Beställa etikett<br />

– tre saker du bör veta<br />

Som beställare sparar du både<br />

tid och energi på att tänka igenom<br />

och informera, eller ta hjälp av,<br />

ditt tryckeri med följande punkter.<br />

56<br />

1.<br />

Vad ska etiketten<br />

göra på produkten?<br />

Alla etiketter fyller någon form av funktion. Det<br />

finns etiketter som ger viktig information om innehållet<br />

i produkten de sitter på och det finns etiketter<br />

som berättar hur en produkt ska användas. Sedan<br />

finns det etiketter som förmedlar en känsla och<br />

visuellt uttrycker hur företaget bakom produkten<br />

vill att den uppfattas och vilka den vänder sig till.<br />

Informativ etikett<br />

<strong>Etiketten</strong> innehåller viktig information om<br />

produkten eller föremålet den sitter på. En bipacksedel,<br />

informationsfolder eller innehållsförteckning<br />

hamnar ofta på en etikett vars primära syfte är att<br />

ge information.<br />

Säljande etikett<br />

<strong>Etiketten</strong> ska övertyga en köpare om att produkten<br />

den sitter på motsvarar de behov och förväntningar<br />

kunden kan tänkas ha.<br />

Identitetsmarkerande etikett<br />

Etiketter som märker upp och gör att komponenten<br />

eller produkten den sitter på går att spåra<br />

och identifiera, exempelvis i ett produktionsflöde.<br />

Streckkoder eller artikelnummer är vanlig<br />

information som dessa etiketter ska förses med,<br />

av tryckeriet eller i efterhand av kunden själv.<br />

ATT FUNDERA ÖVER:<br />

• Vilken funktion har din etikett för produkten?<br />

• Har din etikett mer än en funktion?<br />

2.<br />

Vilket material ska<br />

etiketten ha?<br />

Många material står idag till buds när det gäller<br />

etiketter. Beroende på etikettens funktion är olika<br />

material relevanta. En öletikett designad för att<br />

framhäva ölets hantverksmässighet kanske tjänar<br />

på att förses med en sandpapperslack för det där<br />

robusta och gedigna uttrycket?<br />

En hudkräm som ger användaren mjuk och len<br />

hud kanske tjänar på att ha en mjuk, len och matt<br />

yta?<br />

Sitter etiketten på en rengöringsprodukt bör<br />

den ha ett material som tål att komma i kontakt<br />

med vatten. Bör etiketten behålla sitt utseende och<br />

funktion i minusgrader, högre värme eller under<br />

skiftande temperaturer?<br />

För att underlätta valet av material är det bra<br />

om du har kartlagt dina förväntningar på etiketten.<br />

Vad vill du att den ska göra för dig? Det är<br />

också bra att anteckna de förutsättningar etiketten<br />

ska tåla.<br />

<strong>Etiketten</strong>s liv efter utförd tjänst är också något<br />

du bör fundera över. Ska den enkelt kunna återvinnas<br />

tillsammans med produkten den sitter på?<br />

ATT FUNDERA ÖVER:<br />

• Utifrån etikettens funktion; spelar intrycket etiketten<br />

ger roll? Om ja, vilket intryck vill du att etiketten ska<br />

ge av produkten?<br />

• Vilka omständigheter ska etiketten tåla?<br />

• Vilket material ska etiketten fästa på?<br />

• Är det viktigt att etiketten lätt kan avlägsnas?<br />

• Hur ska produkten etiketten sitter på återvinnas?


Tips!<br />

När du fyller i dina kontaktuppgifter<br />

på vår hemsida<br />

(under Hantera dina etiketter)<br />

får du användbara checklistor<br />

inför din beställning.<br />

3.<br />

Hur ska etiketten<br />

konstrueras?<br />

Vanliga tryckmetoder är flexografi, screentryck<br />

och digitaltryck. Tryckmetoden som blir aktuell för<br />

just din etikett påverkas bland annat av faktorer<br />

som upplaga och material. De flesta självhäftande<br />

etiketter utgörs av release liner, adhesiv, frontmaterial,<br />

toppskikt och tryck.<br />

Exakt hur den självhäftande etiketten konstrueras<br />

beror till stor del på vilken typ av etikett du vill<br />

ha. En folderetikett eller en flerbladsetikett konstrueras<br />

till exempel lite annorlunda än en enkel,<br />

ensidig, etikett. De flesta etiketter består dock av<br />

samma komponenter även om vissa etiketter har<br />

fler blad än ett.<br />

Utrustningen du använder för att applicera<br />

etiketten är en annan faktor att tänka på. Applicerar<br />

du eller din produktionspersonal etiketterna för<br />

hand eller inline med hjälp av etiketteringsutrustning?<br />

Hur många etiketter du önskar per rulle och<br />

hur stor bobin (kärnan i själva etikettrullen) du vill<br />

ha är två andra faktorer att ha koll på. Sättet på<br />

vilket etiketten appliceras har betydelse för format<br />

och storlek på rulle och bobin.<br />

Tänk på!<br />

WEB4LABELS är en digital plattform där du<br />

som kund hittar information om dina etiketter,<br />

såsom lagersaldo, beräknat leveransdatum och<br />

andra användbara uppgifter.<br />

Använd gärna denna artikel som<br />

stöd för ditt arbete med, och dina<br />

beställningar av, etiketter.<br />

Du är alltid välkommen att<br />

kontakta oss på Nordvalls Etikett;<br />

när du vill digitalt i chatten eller på<br />

telefon under kontorstider.<br />

Vi ser fram emot att höra av dig!<br />

ATT FUNDERA ÖVER:<br />

• Vilket format ska din etikett ha?<br />

• Hur många och vilka färger ska din etikett ha?<br />

• Hur stor upplaga vill du beställa?<br />

• Hur appliceras dina etiketter? Om du använder<br />

etiketteringsutrustning, vilken använder du?<br />

• Hur stor bobin (kärna) ska dina etikettrullar ha?<br />

• Hur många etiketter vill du ha per rulle?<br />

57


Full fart framåt<br />

FSC-certifiering, Etikett frukost,<br />

engelsk expansion och<br />

nya tryckpressar. På Nordvalls<br />

händer det mycket.<br />

VI INLEDDE ÅRET med att arrangera vår första<br />

Etikettfrukost, en avknoppning till Etikettskolan<br />

som i många år har varit en populär utbildningsdag<br />

för kunder och samarbetspartners. På MJ’s<br />

i Malmö åt nyfikna deltagare frukost och bjöds<br />

på tips och tricks av såväl oss som av morgonens<br />

inbjudne talare, grundaren av Skånska Spritfabriken.<br />

Nordvalls är numera också ett FSC-certifierat<br />

tryckeri vilket ger dig som kund goda möjligheter<br />

att välja material som är schyssta mot vår miljö.<br />

I mars förvärvade vi vår första verksamhet utanför<br />

Sveriges gränser när Watermill Press i Bradford<br />

utanför Manchester blev en del av Nordvalls.<br />

Det är ett välskött etikettryckeri som framför allt<br />

producerar etiketter till livsmedelsbranschen med<br />

bland andra Marks & Spencer på kundlistan.<br />

Nyligen blev det också klart att Nordvalls maskinpark<br />

får sällskap av två helt nya flexotryckpressar<br />

av märket och modellen Gallus Label master. Vår<br />

kapacitet kommer härmed att öka och vi kommer<br />

att kunna fortsätta att möta kunders krav och<br />

förväntningar på korta och flexibla leveranstider.<br />

Oavsett utmaningarna vår omvärld bjuder på är<br />

det Nordvalls målsättning att du som kund ska kunna<br />

känna dig trygg med oss som leverantör. Av service,<br />

kunskap och kvalitet. Och självhäftande etiketter.<br />

Patrik Jenemark, VD<br />

58


Vi finns här för dig<br />

Vill du prata idéer, få en prisuppgift eller fråga<br />

om en specifik order? Vi hjälper dig gärna.<br />

Under kontorstid kan du också prata med oss<br />

i chatten på Nordvalls.se<br />

INNESÄLJ/KUNDSUPPORT<br />

FÖRSÄLJNING & MARKNAD<br />

Maritha Schön<br />

Innesäljare<br />

maritha.schon@nordvalls.se<br />

010-169 17 39<br />

Frederick Trip<br />

Key Account Manager<br />

frederick.trip@nordvalls.se<br />

010-169 17 63<br />

Emelie Grane<br />

Innesäljare<br />

emelie.grane@nordvalls.se<br />

010-169 17 59<br />

Karina Christiansen<br />

Key Account Manager-Pharma<br />

karina.christiansen@nordvalls.se<br />

+45 87 10 88 19<br />

Jessica Gustavsson<br />

Innesäljare<br />

jessica.gustavsson@nordvalls.se<br />

010-169 17 30<br />

Mikael Bergqvist<br />

Försäljningschef<br />

mikael.bergqvist@nordvalls.se<br />

010-169 17 43<br />

Karolina Dahl<br />

Innesäljare<br />

karolina.dahl@nordvalls.se<br />

010-169 17 61<br />

Liselott Widerström<br />

Key Account Manager<br />

liselott.widerstrom@nordvalls.se<br />

010-169 17 35<br />

Annette Jönsson<br />

Innesäljare<br />

annette.jonsson@nordvalls.se<br />

010-169 17 06<br />

Linnéa Vikbrant<br />

Marknadschef<br />

linnea.vikbrant@nordvalls.se<br />

010-169 17 04<br />

Linda Johansson<br />

Innesäljare<br />

linda.johansson@nordvalls.se<br />

010-169 17 33<br />

Gaby Reiche<br />

Innesäljare<br />

gaby.reiche@nordvalls.se<br />

010-169 17 17


Vi levererar kvalitet i produkt och service.<br />

Gör en förfrågan på vår hemsida<br />

nordvalls.se<br />

OM NORDVALLS<br />

Nordvalls tillverkar alla typer av självhäftande etiketter.<br />

Från flerfärgsetiketter med olika uttryck och effekt till<br />

otryckta etiketter för eget tilltryck i termotransferskrivare.<br />

Flerbladsetiketter, folderetiketter, säkerhets etiketter,<br />

förslutningsetiketter och fraktetiketter hittar du<br />

också hos oss.<br />

SJÖBO<br />

NORDVALLS ETIKETT AB<br />

Box 14<br />

275 21 Sjöbo<br />

Besök:<br />

Planteringsgatan 46<br />

275 33 Sjöbo<br />

KUNGÄLV<br />

NORDVALLS ETIKETT AB<br />

Box 614<br />

442 17 Kungälv<br />

Besök:<br />

Solbräckegatan 5<br />

442 45 Kungälv

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!