18.09.2023 Views

Etiketten i Fokus nr.4

Upplaga från 2023

Upplaga från 2023

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ETIKETTEN<br />

I FOKUS<br />

ETT MAGASIN FRÅN NORDVALLS ETIKETT AB


Empack 2023<br />

EMPACK-MÄSSAN är en utmärkt<br />

arena för förpackningsbranschen<br />

att visa upp nyheter och trender.<br />

Nordvalls är självklart på plats<br />

mellan 4–5 oktober 2023 på Kistamässan<br />

i Stockholm.<br />

Vi håller till i monter F:13 och<br />

tar plats på scen tillsammans med<br />

en av våra trogna kunder, Leksands<br />

knäckebröd – missa inte det!<br />

Ett händelserikt år<br />

Hänt på Nordvalls<br />

I BACKSPEGELN SER VI två företagsförvärv,<br />

mässor, nya medarbetare, en Etikettskolaturné,<br />

en utökad grafisk profil, större maskinpark<br />

och mängder av producerade etiketter.<br />

2023 var året då Nordvalls blev Skandinaviens<br />

ledande etikettleverantör!<br />

– Vi har haft ett första halvår<br />

med en stark tillväxt i enlighet<br />

med våra strategiska mål om<br />

att växa med lönsamhet. Båda<br />

förvärven under våren, Lexit<br />

Labels och Kölle <strong>Etiketten</strong><br />

Gmbh., arbetar precis som<br />

Nordvalls, i långsiktiga och nära<br />

samarbeten med sina kunder.<br />

Nordvalls Label Group<br />

Nordvalls har under året blivit Skandinaviens<br />

ledande etikettleverantör och genom förvärv<br />

skapades Nordvalls Label Group. Dotterbolag<br />

inom Nordvalls Label Group är Watermill Press<br />

och Kölle <strong>Etiketten</strong> Gmbh. Nordvalls Label<br />

Group har en årlig omsättning på 1 100 MSEK<br />

(2023) och har cirka 300 anställda. Gruppen<br />

har stor erfarenhet och kunskap inom etiketter,<br />

en stor variation av trycktekniker, moderna<br />

tryckpressar och delar ett kundorienterat fokus.<br />

Läs mer om våra dotterbolag och vår<br />

utökade produktportfölj på sidan 13.<br />

Bolagen kompletterar vår produktportfölj<br />

samt ökar vår geografiska närvaro på<br />

nya marknader. Jag är stolt över att vi nu<br />

är Skandinaviens ledande leverantör av<br />

etiketter, samt våra tyska ägare och alla<br />

medarbetare som bidragit till att<br />

vi tagit oss till denna milstolpe!<br />

Patrik Jenemark<br />

VD, Nordvalls Etikett<br />

Följ oss!<br />

På våra konton på LinkedIn,<br />

Facebook och Instagram<br />

bjuder vi på tips och tricks,<br />

nyheter och givande artiklar<br />

med etiketten i fokus.<br />

nordvallsetikett_ab<br />

nordvalls<br />

nordvallsetikett<br />

ETIKETTEN I FOKUS ges ut av Nordvalls Etikett AB<br />

Redaktör och text: Bini Sjöwall<br />

Foto: Apelöga eller Nordvalls där inget annat anges<br />

Form: FRK Persson<br />

Scanpack 2024<br />

PSST, Nordvalls kommer till<br />

Scanpack, på Svenska Mässan<br />

i Göteborg, hösten 2024!<br />

Vi ses väl där?<br />

Tryckeri: Trydells, Laholm<br />

Papper: 250 g Arctic Silk, 150 g Arctic G-Snow<br />

Hemsida: nordvalls.se<br />

Copyright: Nordvalls Etikett AB 2023 5


”Jag tycker om att<br />

vara påläst”<br />

Möt Martin Emanuelsson, Key Account<br />

Manager på Nordvalls i Mölnlycke<br />

Två snabba med Martin<br />

Vilken sorts etikett skulle du vara?<br />

En klassisk silveretikett med ett<br />

soft touch-laminat.<br />

Vad ser du fram emot just nu?<br />

Se mina kunders nylanseringar och<br />

kampanjer i butikshyllorna, som vi<br />

arbetat med tillsammans.<br />

Hur länge har du jobbat i etikettbranschen?<br />

– Jag tror att det är 18 år nu, jag började redan<br />

2005. Många som jobbar i den här branschen<br />

har en tendens att fastna, på gott och ont. Det<br />

är mycket som händer och det är snabba puckar.<br />

Att få vara med och utveckla kunders etiketter<br />

och se sina kunders produkter i butikshyllan,<br />

det tycker jag är väldigt kul.<br />

Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?<br />

– En del av charmen är att när arbetsdagen börjar<br />

så vet jag inte alltid vad som ska hända förutom<br />

de bokade kundbesöken, vilket har sina för- och<br />

nackdelar, säger Martin med ett leende.<br />

– Jag är behjälplig med frågor och återkopplingar<br />

till mina kunder. Det kan vara allt från en ny<br />

kampanj som ska lanseras till ett provtryck som ska<br />

tas fram, sen tar jag även kontakt med nya kunder.<br />

Vi hjälper varandra på interna möten där vi pratar<br />

igenom kundens önskemål och hur vi har kommit<br />

fram till lösningar. Jag trivs med att vara spindeln<br />

i nätet. Från att jag har landat en affär, till att följa<br />

ordern ut i produktion, till leverans och ha uppföljningsmöten<br />

med mina kunder för att stämma av<br />

att förväntningarna motsvarade resultatet.<br />

Finns det något du önskar att kunden visste<br />

innan de kom till dig?<br />

– Jag hade gärna önskat att jag blev involverad<br />

tidigare i processer. <strong>Etiketten</strong> blir ofta nedprioriterad,<br />

men är vi tidigt ute så kan vi göra etiketten<br />

mer optimal, bättre och ofta mycket billigare.<br />

Ser du någon trend i kunders krav?<br />

– Efterfrågan på miljövänliga etikettmaterial<br />

fortsätter att öka. Många kunder önskar hjälp i<br />

hur de ska utveckla sina etiketter och göra dem<br />

mer miljövänliga i linje med resterande del av<br />

förpackningen, men jag upplever att det samtidigt<br />

är många som står och trampar och inte riktigt<br />

”<br />

vågar ta steget fullt ut, även om vi har lösningen.<br />

Det är ofta dyrare och regelverken är varierande<br />

beroende på produkt, så det finns ingen klar väg<br />

att gå. Här förväntas det att jag är påläst, vilket<br />

jag tycker om att vara, för att ha möjligheten att<br />

ta fram en lösning baserad på kundens förutsättningar<br />

och önskemål.<br />

Det är väldigt kul när kunder<br />

lägger stor vikt i känslan av<br />

etiketten – det finns så mycket<br />

roligt man kan göra!<br />

”<br />

Ser du någon trend i vilket etikettmaterial<br />

som används?<br />

– Trenden jag ser är att vi pratar mycket om känslan<br />

på etiketten. Vissa önskar ett tjockare material<br />

för att skapa en exklusiv känsla medan andra önskar<br />

ett miljövänligt tunnare material. Det behöver inte<br />

alltid handla om materialet, vi kan även skapa en<br />

känsla med hjälp av förädlingstekniker. Kanske<br />

vill de ha en rustik yta, en matt och len effekt<br />

eller upphöjda element på etiketten. Vi ser detta<br />

framför allt inom dryckesindustrin – allt från<br />

ölproducenter till energidrycker där konsumenten<br />

håller en flaska eller burk i handen. Där är det<br />

väldigt kul när kunder lägger stor vikt i känslan av<br />

etiketten – det finns så mycket roligt man kan göra!<br />

Finns det något man bör tänka på med<br />

förädlade etiketter?<br />

– Förädlingstekniker är ju ett mervärde som inte<br />

alla tänker på. Ofta när jag kommer in i processen<br />

har en reklambyrå redan tagit fram en design till<br />

etiketten. Hade jag däremot blivit involverad i ett<br />

tidigare skede hade vi kanske kunnat ge vår expertis<br />

i hur våra tryckmetoder kan förhöja och förädla<br />

etiketten ytterligare. •<br />

7


Nya lagkrav för<br />

snusetiketter<br />

Känner du till de nya reglerna?<br />

Vi på Nordvalls är förberedda och<br />

kan möta den nya standarden.<br />

NYA LAGKRAV GÄLLANDE snusförpackningar<br />

och etiketter till snus samt vitt snus träder i kraft<br />

i maj 2024. Alla förpackningar ska då vara märkta<br />

både med spårbarhetsmärkning och säkerhetsmärkning,<br />

vilket kommer bli tillverkarens, alternativt<br />

importörens ansvar att tillse. Sedan tidigare är<br />

snusförpackningar försedda med olika hälsovarningar,<br />

innefattande: varningstexter, kombinerade<br />

hälsovarningar, allmänna varningar och informationstexter.<br />

2<br />

4<br />

5<br />

3<br />

1<br />

SPÅRBARHETSMÄRKNING<br />

Snusprodukter på den svenska marknaden kommer<br />

tilldelas unika identitetsmärkningar för att underlätta<br />

spårning av dem. Dessa kommer bestå av<br />

totalt 26 tecken och inkluderar:<br />

• ID (utfärdarens kod)<br />

• Unikt serienummer<br />

• En produktkod<br />

• Tidsstämpel<br />

SÄKERHETSMÄRKNING PÅ SNUSETIKETTER<br />

Säkerhetsmärkningen å andra sidan, består av fem<br />

äkthetsdetaljer där minst en av detaljerna måste<br />

vara utförd av en oberoende tredje part. Säkerhetsmärkningen<br />

på snusetiketterna kan appliceras<br />

genom fastsättning alternativt tryckning.<br />

Dessutom ska märkningen på styckförpackningar<br />

sitta på ett sätt som möjliggör äkthetskontroll,<br />

identifiering samt skydda produkten från att bli<br />

modifierad med.<br />

1. Guilloche – ett ornamentalist mönster<br />

2. Optisk variabel tryckfärg – färgskiftningar från<br />

olika vinklar<br />

3. Mikrotryck – väldigt liten text<br />

4. UV-tryck – fluorescerande bläck som endast<br />

syns i ultraviolett ljus (gör sig bäst på vit bakgrund)<br />

5. Anti-Stokes tryckfärg – särskild utrustning behövs<br />

för identifiering<br />

Foto: iStockphoto/Ekalunda<br />

VI ARBETAR FÖR ATT MÖTA LAGEN<br />

Vi på Nordvalls är förberedda och kan möta den<br />

nya standarden som träder i kraft den 20 maj<br />

2024. Detta gäller för alla snusprodukter som<br />

tillverkas i unionen eller importeras hit. Inga<br />

produkter får säljas utan spårbarhetsmärkning<br />

samt säkerhetsmärkning. •<br />

Läs gärna mer om vad som gäller<br />

om spårbarhets- och säkerhetsmärkning<br />

på tobaksvaror på Folkhälsomyndighetens<br />

hemsida.<br />

9


Nordvalls medarbetare har<br />

gedigen kunskap och expertis<br />

om tryckteknik, material, färg,<br />

form och funktion.


Nordvalls<br />

Label Group<br />

Det har hänt mycket sedan det,<br />

då familjeägda, Nordvalls startade<br />

redan 1907 i skånska Sjöbo.<br />

2017 FICK NORDVALLS nya ägare i tyska Possehl<br />

Identification Solutions, och har sedan dess ökat<br />

avsevärt i både omsättning, antal anställda och<br />

geografisk närvaro.<br />

Under första halvan av 2023 förvärvade Nordvalls<br />

tyska Kölle <strong>Etiketten</strong> och Lexit Labels i Sverige och<br />

Norge, som kompletterar Nordvalls portfölj.<br />

Kölle tillverkar förutom självhäftande etiketter,<br />

kuvert för tepåsar, med tillhörande taggar, och har<br />

livsmedel som största kundgrupp.<br />

Lexit Labels stärker Nordvalls erbjudande inom<br />

livsmedelssektorn, då de är ISO22000-certifierade<br />

och har lång erfarenhet av low migration färger.<br />

Lexit Labels svenska verk samhet fusionerades<br />

in i Nordvalls under våren 2023 och går numera<br />

under namnet Nordvalls Etikett.<br />

GENOM FÖRVÄRVEN blev vi Skandinaviens ledande<br />

etikettleverantör och Nordvalls Label Group bildades.<br />

Dotterbolag inom Nordvalls Label Group är brittiska<br />

Watermill Press och tyska Kölle <strong>Etiketten</strong>.<br />

Nordvalls Label Group har en årlig omsättning<br />

på 1 100 MSEK (2023) och cirka 300 anställda.<br />

Tillsammans har gruppen mycket stor erfarenhet<br />

och kunskap inom etiketter, en stor variation av<br />

trycktekniker, moderna tryckpressar och delar ett<br />

kundorienterat fokus. •<br />

1907<br />

Nordvalls grundas<br />

i Sjöbo<br />

1960<br />

Specialiseras i<br />

självhäftande etiketter<br />

2012<br />

Förvärv av<br />

Figosystem<br />

2017<br />

Blir en del av POSSEHL<br />

Identification Solutions<br />

2020<br />

Förvärv av Watermill<br />

Press i Storbrittanien<br />

2021<br />

Förvärv av<br />

LariTryck<br />

2023<br />

Nordvalls Etikett förvärvar<br />

Lexit Labels och Kölle <strong>Etiketten</strong>.<br />

Tillsammans med Watermill Press<br />

bildar de Nordvalls Label Group.<br />

13


Possehl Identification Solutions<br />

Sedan 2017 ingår Nordvalls<br />

i företagskoncernen PID<br />

(POSSEHL Identification<br />

Solutions) som verkar inom<br />

den globala märknings- och<br />

identifieringsindustrin.<br />

POSSEHL IDENTIFICATION SOLUTIONS (PID)<br />

är en division inom tyska stiftelsen Possehl Group,<br />

specialiserad på märkning, kodning, mjukvara<br />

och etikettproduktion för produktidentifieringsindustrin.<br />

PID består av tio oberoende varumärken med<br />

stor kompetens inom olika segment i produktidentifiering;<br />

från etiketter till hårdvara och mjukvara.<br />

Ett tätt samarbete mellan bolagen möjliggör<br />

helhetslösningar under PID-paraplyet.<br />

NORDVALLS LABEL GROUP är Skandinaviens<br />

ledande etikettleverantör med 100+ års erfarenhet<br />

av etiketter. Nordvalls trycker och producerar<br />

självhäftande etiketter och ett brett utbud av<br />

etikettlösningar. En del av Nordvalls Label Group<br />

är etikettexperterna Kölle <strong>Etiketten</strong> från Tyskland<br />

och Watermill från Storbritannien.<br />

nordvalls.se<br />

LOGOPAK är en ledande tillverkare och<br />

leverantör av industriella märkningslösningar<br />

för produkter, kartonger och pallar. Logopaks<br />

modulära maskiner och skräddarsydda konstruktioner<br />

erbjuder lösningar för industriell logistik.<br />

logopak.com<br />

NOVEXX SOLUTIONS erbjuder förstklassiga<br />

identifieringssystem för produkter, kartonger och<br />

pallar. Kvalitet tillverkad i Tyskland med mer än<br />

55 års erfarenhet och en omfattande portfölj,<br />

där innovativ industridesign möter hög prestanda.<br />

novexx.com<br />

ETIPACK designar och bygger tekniskt avancerade<br />

industrisystem för produktmärkning och dispensering.<br />

Med över 40 års erfarenhet erbjuds ett<br />

brett utbud av robusta och modulära maskiner<br />

för standard- och kundanpassade lösningar<br />

– tillverkade i Italien.<br />

etipack.it/en<br />

LSS, baserade i Danmark, specialiserar sig<br />

på ett brett utbud av standard- och komplexa<br />

märkningslösningar unikt skräddarsydda för<br />

de höga kraven från läkemedelsindustrin.<br />

lss-dk.com<br />

EIDOS är baserat i Italien och med över 40 års<br />

erfarenhet en ledare inom termotransfer-teknologi.<br />

Hjärtat i deras lösningar är en modern design- och<br />

innovationsprocess. Detta har främjat utvecklingen<br />

av högeffektiva applikationer.<br />

eidos.eu<br />

LABELCRAFT utvecklar programvara för etikettutskrift<br />

som är enkel att använda, automatisera<br />

och integrera, och som låter dig märka, koda eller<br />

identifiera dina produkter hur du vill.<br />

labelcraft.net<br />

DATAKAMP utvecklar och tillverkar elektroniska<br />

komponenter för industriella applikationer, med<br />

fokus på utveckling av moderna inbyggda ITsystem<br />

baserade på ARM- och X86-arkitekturer.<br />

datakamp.de<br />

PID består av tio oberoende varumärken<br />

med stor kompetens inom olika segment.<br />

15


Från spilker<br />

till innesälj<br />

Amin har under sina drygt två år<br />

på Nordvalls gått från att arbeta i<br />

produktionen till att idag hantera ordrar<br />

på innesäljsavdelningen i Sjöbo.<br />

Allt började med att han ställde<br />

upp på en medarbetarintervju med<br />

marknadsavdelningen, där han uttryckte<br />

en nyfikenhet på innesäljsyrket.<br />

17


I spilkermaskinen produceras duo- och<br />

trioketter. Färdigtryckta botten-, mittenoch<br />

toppetiketter kommer från både<br />

flexo- och de digitala tryckpressarna och<br />

sätts samman till en flerbladig etikett.<br />

Spilker är etikettens näst sista stopp,<br />

härifrån går de direkt till spol för att skäras<br />

ner till rullar innan de leveraras till kund.<br />

”<br />

Lyckade rekryteringar är alltid<br />

roligt, men internrekryteringar<br />

är något extra!<br />

”<br />

18<br />

I OKTOBER 2022 PUBLICERADES en medarbetarintervju<br />

med Amin Ebrahimi i Nordvalls<br />

kanaler. I slutet av intervjun säger Amin:<br />

– Jag ser många möjligheter att utvecklas på<br />

Nordvalls, jag är i längden nyfiken på att stå vid<br />

en tryckpress eller kanske bli innesäljare. Nordvalls<br />

är en bra arbetsplats.<br />

Av en slump, annonserades en ledig tjänst på<br />

just innesäljsavdelningen inte långt därefter.<br />

– Jag fick veta att HR-chef Mia hade läst<br />

intervjun med mig, så jag blev tillfrågad och kort<br />

därefter kallad till en intern intervju. Jag blev<br />

väldigt glad och tacksam för att de bekräftade mitt<br />

intresse av tjänsten, samtidigt som jag blev orolig<br />

då jag förutsatte att jag behövde ha en säljutbildning.<br />

Redan samma kväll googlade jag på olika<br />

intensivutbildningar, säger Amin och skrattar.<br />

I intervjun lugnade HR-chef Mia Amin med<br />

att han får internutbildning och att säljerfarenhet<br />

inte var ett krav. I mars 2023, sex månader efter<br />

att han uttryckt sin nyfikenhet på innesäljsyrket,<br />

gjorde Amin sin första dag som innesäljare på<br />

Nordvalls.<br />

– Vi försöker i största möjliga mån internrekrytera.<br />

Jag blev glad av att läsa Amins intresse för<br />

tjänsten som innesäljare. Lyckade rekryteringar<br />

är alltid roligt, men internrekryteringar är något<br />

extra, säger Mia Palm, HR-chef på Nordvalls.<br />

ANSVAR FÖR SJUKHUS OCH LANDSTING<br />

I tjänsten som innesäljare hjälper man primärt<br />

kunder med orderhantering via telefon, mail och<br />

ibland personligen. Avdelningen består idag av<br />

17 medarbetare och Amin beskriver det som en<br />

avdelning med fin gemenskap och värme.<br />

– Jag förstod rätt snabbt att jobbet innefattade<br />

mycket mer än vad jag trodde. Som innesäljare<br />

känner du dig involverad i större delen av organisationen.<br />

Allt från att säkerställa material med<br />

inköp, kalkylavdelningen för prissättning, produktionsplaneringen<br />

och såklart mycket kontakt med<br />

säljarna, berättar Amin.<br />

”<br />

Alla innesäljare ansvarar för olika kunder, Amin<br />

har ansvar för alla sjukhus och landsting.<br />

Han säger att det är utmanande, det är stora<br />

organisationer med många olika enheter utspridda<br />

över landet, men han tycker det är roligt att jobba<br />

med så viktiga etiketter som av givna skäl behöver<br />

komma fram till rätt adress, i tid och uppfylla<br />

kundens krav.<br />

Jag saknar produktionen och min<br />

kompanjon Larry ute vid spilkern,<br />

men vi ses ju här i huset och det är<br />

alltid lika roligt.<br />

”<br />

Enligt Amin behöver man ha god social kompetens,<br />

vara service minded, vara ärlig med kunden<br />

och en god lyssnare för att göra ett bra jobb som<br />

innesäljare.<br />

– Eftersom jag är väl bekant med processerna i<br />

produktionen vet jag vad som är viktigt att få med<br />

i underlaget till tryckarna. Jag tror att det har gett<br />

mig en kortare startsträcka i att komma igång<br />

i min nya roll.<br />

– Jag saknar produktionen och min kompanjon<br />

Larry ute vid spilkern, men vi ses ju här i huset<br />

och det är alltid lika roligt. Trots det är jag så glad<br />

att jag hoppade på möjligheten att bli innesäljare,<br />

jag har lärt mig otroligt mycket på kort tid. Jag mår<br />

bra av förändring och utveckling.<br />

På frågan om Amin är nyfiken på andra tjänster<br />

inom Nordvalls skrattar han högt och skakar på<br />

huvudet.<br />

– Med risk för att HR-chef Mia läser det<br />

igen, så vågar jag inte säga något. Jag trivs bra<br />

som innesäljare idag och vill bli fullärd och känna<br />

att jag gör ett riktigt bra jobb … sedan vet<br />

man aldrig! •<br />

Är du intresserad av att höra mer<br />

om jobbmöjligheter på Nordvalls?<br />

På vår hemsida annonserar vi ut<br />

alla lediga tjänster och HR-chef Mia<br />

Palm svarar gärna på dina frågor.<br />

19


NORDVALLS ETIKETTSKOLA<br />

Vi åkte på turné<br />

I flera år har vi på Nordvalls<br />

erbjudit våra kunder Etikettskolan<br />

– en halvdag tillsammans med oss<br />

där läran om etiketter står i fokus!<br />

Våra medarbetare delar med sig<br />

av sin kunskap i allt från material,<br />

färglära, miljö och hållbarhet till<br />

trycktekniker och trender.<br />

”<br />

Jag har fått en bättre<br />

förståelse för hela<br />

produktionsflödet och<br />

de miljö vänliga etikettmaterial<br />

som finns.<br />

Deltagare i Bjuv<br />

”<br />

UNDER ÅREN HAR VI utbildat fler än 100 kunder<br />

för att öka förståelsen för varandras krav och verksamheter<br />

samt förbättra samarbetet mellan kund<br />

och leverantör. Nordvalls har kunder i hela landet<br />

och vi ville kunna erbjuda Etikettskolan utanför<br />

våra produktionsenheter, närmare våra kunder.<br />

Detta året gav vi oss därför ut på en etikettskoleturné<br />

med stopp i Stockholm, Bjuv och Mölnlycke.<br />

ÖPPET FORUM FÖR FRÅGOR<br />

I slutet av mars 2023 bar det av till Stockholm,<br />

där vi höll till i ett fantastiskt konferensrum på<br />

The Winery Hotel med utsikt över Solna.<br />

Deltagarna var en blandning av företag inom<br />

kosmetik, snus och vitt snus, kunders designbyråer,<br />

whiskeytillverkare och läkemedelsproducenter.<br />

Dagen innehöll bra diskussioner med frukostmingel,<br />

god lunch och möjlighet att se vår<br />

produktion digitalt.<br />

”<br />

Mycket bra innehåll och struktur.<br />

Lagom långa presentationer med<br />

pauser emellan. Presentationerna<br />

var pedagogiska och det är bra<br />

att man får känna och klämma.<br />

Deltagare i Stockholm<br />

”<br />

20<br />

Miljö och hållbarhet är vanligtvis en het diskussionspunkt<br />

med stort intresse från deltagarna.<br />

Carl-Magnus Bergenstierna, miljöchef på<br />

Nordvalls, är en av Etikettskolans rutinerade<br />

presentatörer.<br />

– Det är roligt att få en personlig kontakt med<br />

kunderna och i ett öppet forum bemöta deras<br />

frågor kopplat till deras individuella tankar och<br />

mål, berättar Carl-Magnus.<br />

För att skapa de bästa förutsättningarna för<br />

diskussioner och utrymme för frågor brukar<br />

vi hålla Etikettskolan i medelstora grupper med<br />

ett begränsat antal platser.<br />

RUNDVANDRING<br />

I mitten av april var det dags för nästa stopp på<br />

turnén, på Nordvalls enhet i Bjuv. Eventet var<br />

sedan länge fullbokat och engagemanget högt<br />

bland de medverkande. Deltagare med olika<br />

yrkesroller från branscher inom bl.a. livsmedel,<br />

skönhet/kosmetik och hygien var på plats.<br />

Fördelen med att hålla Etikettskolor på Nordvalls<br />

enheter är att deltagarna får möjligheten att gå<br />

rundvandring i produktionen, som har visat sig<br />

vara ett mycket uppskattat moment.<br />

Sist men inte minst, startade vi hösten med<br />

premiär för Etikettskolan på västkusten, på vår<br />

enhet i Mölnlycke.<br />

EN OMFATTANDE ETIKETTSKOLA<br />

I vår etikettskola får du en specialiserad kundutbildning<br />

i etikettbranschen och hur vi tillsammans<br />

skapar etiketter utifrån era önskemål och<br />

behov. Bland annat får du lära dig mer om vilka<br />

etikettmaterial som passar till vilken produkt,<br />

men också om de olika trycktekniker och många<br />

special effekter det finns!<br />

Ett stort fokus kretsar kring miljö och hållbarhet,<br />

där vi berättar mer om hur vi arbetar<br />

med miljö och utbudet av miljövänliga etiketter<br />

och vad vi gör för att minska våra, och även era,<br />

klimatavtryck. •<br />

Vill du vara med nästa gång?<br />

Låt oss ta med dig på en djupdykning<br />

genom hela processen när man producerar<br />

en etikett. Vi vill lära dig allt vi kan, för att<br />

göra vårt samarbete så bra som möjligt<br />

och bredda din kompetens och förståelse,<br />

så att slutprodukten möter förväntningarna.<br />

Nya datum för våra etikettskolor släpps efter<br />

hand. Håll utkik på vår hemsida, i våra sociala<br />

medier eller ställ frågan till din säljkontakt!<br />

Etikettskolan är ett perfekt tillfälle om du<br />

är nyfiken på att lära dig mer om etiketter,<br />

vilka möjligheter det finns och få svar på<br />

dina frågor. Varmt välkommen!<br />

21


Färgkista<br />

Behållare för färg eller lack. Vi har<br />

upp till tio färgkistor per maskin.<br />

Designen på etiketten avgör hur<br />

många färger som behövs. Ibland<br />

används till exempel alla tio och<br />

ibland enbart tre och en lack.<br />

Kliché<br />

Klichén är monterad på en<br />

cylinder och är det som avgör<br />

motivet vi trycker. Varje kliché<br />

är kundspecifik. Färg appliceras<br />

direkt på materialet.<br />

Anilox<br />

Hjärtat i flexoteknik.<br />

Aniloxen avgör rätt<br />

mängd färg som<br />

behöver läggas på<br />

varje kliché, som<br />

sedan trycker motivet<br />

på substratet.<br />

Härdning<br />

Färger och lack härdas<br />

med UV- eller LED-ljus<br />

för att torka innan de går<br />

vidare till nästa färg.<br />

Substrat<br />

Materialet som kunden<br />

valt till sina etiketter.<br />

Här på bilden syns ett<br />

transparent syntetmaterial.<br />

Ta en närmare titt<br />

Blicka ner i en av våra Labelmasters, en<br />

flexografisk tryckpress. Utöver att trycka<br />

upp till tio färger kan vi trycka på klistersidan,<br />

laminera och applicera foliering.<br />

Samtliga maskiner har ett stabilt registersystem<br />

så att varje lager färg hamnar rätt.


”I alla beslut sätter vi<br />

alltid kunden först”<br />

Med bakgrund som konsult och flera år inom producerande verksamheter<br />

såsom livsmedelsindustri och kemisk processindustri, tog Carl-Magnus<br />

Bergenstierna steget till Nordvalls Etikett för drygt fyra år sedan.<br />

– Nordvalls är ett gammalt företag med gott rykte.<br />

Tjänsten som Kvalitets- och Miljöchef lockade<br />

mig då jag tycker om långsiktigt strategiskt arbete<br />

där kunden kommer först, något som genomsyrar<br />

hela Nordvalls, säger Carl-Magnus.<br />

Nordvalls har haft en stark men kontrollerad<br />

tillväxt under kort tid och nyligen delades Carl-<br />

Magnus tjänst i två separata avdelningar. Idag har<br />

Carl-Magnus en renodlad tjänst inom Miljö och<br />

Hållbarhet medan Kvalitetsavdelningen består av<br />

tre medarbetare fördelat på Nordvalls enheter.<br />

Som Miljö- och Hållbarhetschef driver Carl-<br />

Magnus det miljöstrategiska arbetet i enlighet med<br />

Nordvalls verksamhetspolicy samt lagar och förordningar.<br />

Han stöttar även i hållbarhetsprojekten<br />

på koncernnivå inom PID (Possehl Identification<br />

Solutions).<br />

fullt skogsbruk och ISCC PLUS som påvisar att<br />

etiketter i syntet kommer från hållbara källor.<br />

I takt med att Nordvalls har förvärvat företag<br />

har vi inom Nordvalls Label Group två dotterbolag<br />

med ytterligare certifieringar som stärker<br />

vårt arbete. Watermill i Storbritannien och Kölle<br />

<strong>Etiketten</strong> i Tyskland.<br />

” och tänka utanför boxen.<br />

”<br />

Jag behöver vara visionär, kreativ<br />

Hållbarhetschefen<br />

Carl-Magnus Bergenstierna har ordet<br />

Arbetet innefattar allt från kemikaliehantering,<br />

resursanvändning och FN:s globala mål utifrån<br />

Agenda 2030, till Nordvalls certifieringar och<br />

mycket mer.<br />

– Mitt jobb är väldigt varierande. Jag behöver<br />

vara visionär, kreativ och tänka utanför boxen.<br />

Det gillar jag!<br />

IMPONERAD ÖVER FLEXIBILITETEN<br />

I jobbet som Miljö- och Hållbarhetschef behöver<br />

Carl-Magnus ständigt hålla blicken framåt. Vad<br />

kan vi göra för att bli ännu bättre och möta våra<br />

egna och våra kunders krav idag och i framtiden?<br />

– För att vara ett företag som startades så tidigt<br />

som 1907 är jag imponerad över hur flexibla och<br />

anpassningsbara vi är på Nordvalls. I alla beslut<br />

sätter vi alltid kunden först. Om jag hade varit<br />

i behov av etiketter så hade Nordvalls varit ett<br />

självklart val.<br />

Nordvalls är leverantör av etiketter till de flesta<br />

branscher, vilket gör hållbarhetsfrågan desto mer<br />

omfattande. Som leverantör ska Nordvalls inte<br />

bara ha en hållbar produktion och miljö på alla<br />

enheter, utan möta de krav som våra kunder inom<br />

flera olika segment har på sina leverantörer. En del<br />

i det arbetet är certifieringar.<br />

– Vi har våra grundläggande, men ack så<br />

viktiga, certifieringar ISO9001 och ISO14001.<br />

Sedan har vi kompletterat med ISO22000 som<br />

säkerställer att vi har kvalitetsledning mot livsmedelsindustrin,<br />

FSC (FSC ® -C155319) som garanterar<br />

att vi producerar etiketter i papper från ansvars­<br />

Som leverantör försöker Nordvalls alltid möta<br />

kundernas krav på hållbarhet.<br />

SER POSITIVT PÅ ÖKANDE KRAV<br />

– För några år sedan låg ett stort fokus på Uppförandekoder<br />

(Code of Conduct eller CoC), det<br />

är numera mer regel än undantag från alla kunder<br />

och leverantörer. Det är fortfarande av yttersta vikt<br />

att ha en uppdaterad CoC, skillnaden är att vi idag<br />

ser fler uppföljningar och kontroller på innehållet.<br />

Även parametrar för CO 2 -utsläpp, vatten- och<br />

elförbrukning.<br />

Att kravställandet från våra kunder på mer hållbara<br />

processer, leverantörer och produkter ökar,<br />

är något vi gläds åt på Nordvalls. Carl-Magnus tror<br />

att kraven från kunder och leverantörer kommer<br />

att fortsätta öka. En ny trend han ser är nya krav<br />

kopplat till CSRD*, något han ser positivt på och<br />

tror kommer pusha utvecklingen framåt. •<br />

Vill du läsa Nordvalls<br />

Uppförandekod?<br />

Kika in på vår hemsida.<br />

* Vad är CSRD? Corporate Sustainability Reporting<br />

Directive är ett nytt EU-direktiv som skärper kraven på<br />

företagens hållbarhetsrapportering. EU-direktivet träder<br />

i kraft det räkenskapsår som börjar 1 januari 2024.<br />

25


TILLSAMMANS FÖR FÖRSTA GÅNGEN<br />

Nordvalls, Kölle <strong>Etiketten</strong> och Watermill var<br />

för första gången samlade under gruppnamnet<br />

Nordvalls Label Group. Tillsammans representerar<br />

vi etikettexperterna inom PID och förser<br />

företag inom de flesta branscher med etiketter,<br />

tryckta som otryckta, i olika format och material.<br />

HÅLLBARHET ETT HETT ÄMNE<br />

Under veckan såg vi ett övervägande intresse<br />

för etiketter till livsmedelsindustrin, dryckesproducenter<br />

och läkemedel. Hållbarhet var, inte<br />

helt oväntat, ett återkommande hett ämne. Oftast<br />

handlade det om att ersätta plast med papper,<br />

men plast industrin visade även upp lösningar med<br />

lättåtervinningsbar design eller monomaterial.<br />

Alla företag inom PID fick stor uppmärksamhet<br />

under mässan. Det var enkelt för våra kunder och<br />

intressenter att se möjligheterna till en helhetsleverantör<br />

inom PID, från bordsskrivare med<br />

tillhörande etiketter och termotransferband,<br />

till större och mer avancerad utrustning för etikettering<br />

av medicinska komponenter, eller pallar<br />

och paket med tillhörande mjukvara. •<br />

Interpack infaller vart tredje år. 7–13 maj 2026<br />

är mässan tillbaka i Düsseldorf.<br />

Det var ett härligt sorl från de 143 000 besökarna och 2 800<br />

utställarna på mässan.<br />

Interpack + Nordvalls<br />

Ett av de absolut viktigaste och största evenemangen<br />

för den internationella förpackningsbranschen.<br />

26<br />

4–10 MAJ, DÜSSELDORF, TYSKLAND. Efter sex<br />

års uppehåll till följd av pandemin, var Inter packmässan<br />

tillbaka och intresset för trender och nya<br />

innovationer var påtagligt. Mässan är en plattform<br />

för allt från nystartade företag till branschjättar att<br />

visa upp sin senaste utveckling, utbyta idéer och<br />

etablera värdefulla kontakter. Bland utställare och<br />

besökare från 150 olika länder fanns Nordvalls, för<br />

första gången, som utställare.<br />

Nordvalls delade en monter med systerföretagen<br />

inom PID. <strong>Fokus</strong> för de oberoende varumärkena<br />

i PID var att samla företagens expertis och erfarenhet<br />

i en och samma monter, från etiketter till hårdvara<br />

och mjukvara. Med slogan ”Your Product<br />

Identification Experts” positionerar sig PID som<br />

en grupp ledande företag med högkvalitativa lösningar<br />

för märkning och identifiering av produkter.<br />

I montern visades etiketter, etiketteringsmaskiner för<br />

olika behov och mjukvara. På bilden syns etikettapplikator<br />

för pharmaprodukter, små glasflaskor/ampuller.


28<br />

Hållbarhet<br />

i osäkra tider<br />

Med en pandemi i backspegeln, följt av krig<br />

i EU och lågkonjunktur som följdeffekt har<br />

dagens konsumenter och företag ställts inför<br />

ett skifte i köpbeteende och efterfrågan.<br />

SVENSK HANDEL HAR sedan 2015 årligen gjort<br />

en hållbarhetsundersökning och vi har tagit del av<br />

resultaten och sammanfattat några av de viktigaste<br />

insikterna. Hur bör vi som leverantör och du som<br />

kund tänka kring hållbarhet i utmanande tider?<br />

De senaste åren har hållbarhetsfrågan präglats<br />

av ljusglimtar med nya globala hållbarhetsmål,<br />

en ökad medvetenhet och större plats i samhällsdebatten.<br />

Sedan Svensk Handels mätningar<br />

startade syns nu ett trendbrott i årets undersökning<br />

vad gäller hur viktigt det är för konsumenten att<br />

företag arbetar aktivt med hållbarhet. 58 procent<br />

svarar att det är viktigt, vilket anses som lågt, då<br />

andelen inte varit under 70 procent i de senaste<br />

årens undersökningar. Resultaten tyder på att<br />

konsumenten har allt svårare att prioritera hållbarhet<br />

som mervärde.<br />

PRIS VIKTIGARE ÄN NÅGONSIN<br />

Som en följdeffekt av oroligheter i världen och en<br />

sviktande ekonomi visar årets undersökning för<br />

första gången att pris klättrat högst upp som den<br />

viktigaste faktorn för konsumenter när de köper<br />

varor utanför livsmedelskategorin. Pris går före<br />

faktorer som kvalitet och att produkten inte innehåller<br />

skadliga ämnen. För livsmedel top par kvalitet<br />

fortfarande listan, men även här har pris ökat.<br />

Pris har alltid varit en viktig faktor för konsumenten,<br />

men det är första gången som pris toppar<br />

listan. Utmaningen för företag blir därmed att<br />

kunna erbjuda produkter som både är hållbara<br />

och prisvärda.<br />

HÖGA FÖRVÄNTNINGAR FRÅN KONSUMENT<br />

Tuffa tider har satt pris i fokus som viktigaste fak tor<br />

medan hållbarhet stagnerat. Å andra sidan har<br />

konsumenters medvetenhet och syn på hållbarhet<br />

mognat och i kombination med en ökad insyn<br />

”<br />

i företags hållbarhetsarbete blir kraven allt mer<br />

komplexa.<br />

På frågan om det finns företag som konsumen ter<br />

undviker att handla ifrån av hållbarhetsskäl svarade<br />

fyra av tio att de undviker att handla av specifika<br />

aktörer, där störst andel var mellan 18–29 år.<br />

HÅLLBARHET OCH LÖNSAMHET<br />

Företagen i svensk handel låter inte lågkonjunkturen<br />

styra prioriteringarna.<br />

Nära nio av tio företag ser ett<br />

positivt samband mellan hållbarhet<br />

och lönsamhet.<br />

”<br />

– Företagen i handeln håller kursen stadigt och<br />

det ambitiösa hållbarhetsarbetet fortsätter. Ytterst<br />

är det en fråga om att framtidssäkra sin affär.<br />

Nära nio av tio företag ser ett positivt samband<br />

mellan hållbarhet och lönsamhet. De företag som<br />

klarar av att hålla i hållbarhetsarbetet även under<br />

en lågkonjunktur kommer att stå starkt rustade när<br />

ekonomin vänder, skriver Sofia Larsen, VD för<br />

Svensk Handel, i rapporten.<br />

SPELAR ETIKETTEN ROLL?<br />

I en topplista över vad konsumenter upplever<br />

vikti gast i företags hållbarhetsarbete, hittar vi<br />

återvin ning på en andra plats, efter kvalitet.<br />

<strong>Etiketten</strong> kan ha en märkbar inverkan på en<br />

produkt och ett varumärkes fotavtryck. Inte minst,<br />

påverkar etiketter återvinningsbarheten på en<br />

förpackning eller produkt.<br />

Som svensk etikettleverantör har Nordvalls<br />

god kunskap att hjälpa kunder med etiketter av<br />

hållbart material utefter förpackning, i enlighet<br />

med svenskt retursystem och återvinning. •<br />

Illustrationer: Blangcon, thenounproject.com CC BY 3.0<br />

Topplista hållbarhetsarbete<br />

Viktigast för konsumenter att handelsföretag<br />

ägnar sig åt vad gäller hållbarhet<br />

1. Kvalitet<br />

2. Återvinning<br />

3. Arbetsförhållanden<br />

4. Pris<br />

5. Miljöpåverkan<br />

Vikten av pris över tid<br />

Hur viktig har prisfaktorn varit när konsumenter<br />

väljer vilka livsmedel de ska köpa?<br />

94%<br />

92%<br />

90%<br />

88%<br />

86%<br />

84%<br />

82%<br />

2016 2017 2018 2019 2020 2022<br />

Topplista livsmedel<br />

Viktigaste faktorerna för konsumenter<br />

när de köper livsmedelesvaror<br />

1. Kvalitet<br />

2. Pris<br />

3. Inte innehålla skadliga ämnen<br />

4. Hänsyn till djurens välfärd<br />

5. Nyttig och hälsosam<br />

Topplista andra varor<br />

Viktigaste faktorerna för konsumenter<br />

när de köper andra varor än livsmedel<br />

1. Pris<br />

2. Kvalitet<br />

3. Inte innehålla skadliga ämnen<br />

4. Hänsyn till djurens välfärd<br />

5. Material<br />

Created by Blangcon<br />

from the Noun Project<br />

Tips från Nordvalls<br />

Created by Blangcon<br />

from the Noun Project<br />

Created by Blangcon<br />

from the Noun Project<br />

Created by Blangcon<br />

from the Noun Project<br />

Etikettmaterial utgör olika stor<br />

del av förpackningar, men kan<br />

ha en mätbar inverkan på ett<br />

varumärkes fotavtryck.<br />

Förpackningar kan minska<br />

användningen av jungfruligt<br />

fossilt råmaterial genom att<br />

använda tunnare och lättare<br />

etiketter, samt etiketter gjorda<br />

av förnybara eller återvunna<br />

råvaror.<br />

Fel etikettmaterial kan göra<br />

återvinningen av en förpackning<br />

svårare. Smarta etikett lösningar<br />

hjälper varumärken att lösa<br />

problemet. T. ex. att en glasflaskas<br />

etikett lossnar lätt och inte<br />

belastar återvinningsprocessen,<br />

så att flaskan kan återvinnas<br />

med optimalt resultat.<br />

Marknadsför era miljövänliga<br />

och aktiva beslut mot konsument.<br />

För att få sätta FSCmärket<br />

på en produkt måste<br />

råvaran komma från en<br />

FSC-certifierad skog, samt<br />

vara spårbar hela vägen fram<br />

till färdig produkt. Nordvalls<br />

är ett FSC-certifierat tryckeri<br />

och hjälper er med FSCcertifierade<br />

pappersetiketter<br />

(FSC ® -C155319).<br />

Visste du att 53%<br />

av företagen integrerar<br />

hållbarhet i kärnverk­<br />

samheten och låter den<br />

genomsyra hela affären.<br />

Det är 4 procentenheter<br />

fler än 2020.<br />

29<br />

Källa undersökningsresultat: Svensk Handels Hållbarhetsundersökning 2022/2023.


Checklista<br />

Det är mycket att tänka på inför en etikettbeställning.<br />

För att förenkla processen har vi<br />

tagit fram en checklista över vad som är bra<br />

att ha funderat på innan du hör av dig till oss.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<strong>Etiketten</strong>s syfte<br />

Vad är syftet med din etikett? Ska etiketten<br />

vara säljande, varumärkesbyggande,<br />

informativ eller funktionsanpassad?<br />

Material som etiketten ska fästas på<br />

Plast? Glas? Kartong? Aluminium?<br />

Gummi? Däck? Eller annat material?<br />

Form på produktens yta<br />

Är det en välvd yta? Eller har den kanske<br />

en diagonal lutning?<br />

Miljö som etiketten ska lagras i<br />

Är det kallt eller fuktigt? Dammigt eller<br />

varmt?<br />

Resistens<br />

Behöver den tåla vatten? Fett, oljor eller<br />

lösningsmedel? UV-ljus? Värme eller kyla?<br />

Riskerar etiketten att utsättas för nötning<br />

och/eller långa transporter?<br />

Antal<br />

Hur stor upplaga vill du beställa?<br />

Är det flera olika varianter?<br />

Format<br />

Ska etiketten vara rund? Rektangulär?<br />

En egen, unik form?<br />

Utseende<br />

Hur många färger ska etiketten ha?<br />

Ska den ha en eller flera sidor?<br />

Leverans<br />

Hur ska etiketterna levereras? På rulle<br />

eller på ett ark? Om rulle, ska de spolas<br />

inåt eller utåt?<br />

Avtagbar<br />

Behöver etiketten vara avtagbar utan<br />

att lämna limrester?<br />

Återförslutningsbar<br />

Ska etiketten vara återförslutningsbar?<br />

Appliceringsförhållanden<br />

I vilken hastighet och temperatur appliceras<br />

etiketterna? Hur är luftfuktigheten?<br />

Vilken temperatur har produkten vid<br />

appliceringstillfället? Sker applicering<br />

före eller efter fyllning?<br />

Förädlingstekniker<br />

Vill ni förädla etiketten? Embossing, folie,<br />

lack eller laminat? Vill du ha en kombo?<br />

Livslängd<br />

Ska etiketten hålla en vecka eller kanske<br />

upp till ett år?<br />

Återvinning<br />

Hur ska etiketten återvinnas? Tillsammans<br />

med förpackningen eller utan?<br />

Tilltryck<br />

Ska du printa till ytterligare information<br />

på etiketten? Med Termo eller transferfärgband?<br />

Boka en kostnadsfri<br />

rådgivning och prata<br />

med våra experter.<br />

30<br />

31


Vi finns här för dig<br />

Vill du prata idéer, få en prisuppgift eller fråga<br />

om en specifik order? Vi hjälper dig gärna.<br />

INNESÄLJ/KUNDSUPPORT<br />

Helena Lundquist<br />

Innesäljare Sjöbo<br />

helena.lundquist@nordvalls.se<br />

010-169 17 07<br />

Sara Dahl<br />

Innesäljare Sjöbo<br />

sara.dahl@nordvalls.se<br />

010-169 17 22<br />

Kristine Larsson<br />

Innesäljare Mölnlycke<br />

kristine.larsson@nordvalls.se<br />

0735-05 91 91<br />

Amin Ebrahimi<br />

Innesäljare Sjöbo<br />

amin.ebrahimi@nordvalls.se<br />

010-169 17 16<br />

Evelina Karlsson<br />

Innesäljare Bjuv<br />

evelina@karlsson@nordvalls.se<br />

010-169 17 15<br />

Linda Johansson<br />

Innesäljare Mölnlycke<br />

linda.johansson@nordvalls.se<br />

0763-18 16 61<br />

Anders Bruhn<br />

Innesäljare Sjöbo<br />

anders.bruhn@nordvalls.se<br />

010-169 17 24<br />

Marie Olsson<br />

Innesäljare Bjuv<br />

marie.olsson@nordvalls.se<br />

042-38 85 08<br />

Åsa Molin<br />

Innesäljare Mölnlycke<br />

asa.molin@nordvalls.se<br />

031-734 41 03<br />

Annette Jönsson<br />

Innesäljare Sjöbo<br />

annette.jonsson@nordvalls.se<br />

010-169 17 06<br />

Marina Andjelovic<br />

Innesäljare Bjuv<br />

marina.andjelovic@nordvalls.se<br />

042-38 85 27<br />

Kari Mette Knudsen<br />

Innesäljare Norge<br />

+47 953 30 733<br />

David Håkansson<br />

Innesäljare Sjöbo<br />

david.hakansson@nordvalls.se<br />

010-169 17 11<br />

Sara Wesser<br />

Innesäljare Bjuv<br />

sara.wesser@nordvalls.se<br />

010-146 84 18<br />

Synne Egeberg<br />

Innesäljare Norge<br />

+47 953 30 577<br />

Gaby Reiche<br />

Innesäljare Sjöbo<br />

gaby.reiche@nordvalls.se<br />

010-169 17 17<br />

Therese Stoltz<br />

Innesäljare Bjuv<br />

therese.stoltz@nordvalls.se<br />

042-38 85 22<br />

Maritha Schön<br />

Innesäljare Sjöbo<br />

maritha.schon@nordvalls.se<br />

010-169 17 39<br />

Helena Adolfsson<br />

Innesäljare Nässjö<br />

helena.adolfsson@nordvalls.se<br />

0380-69 11 72<br />

32


FÖRSÄLJNING SVERIGE<br />

FÖRSÄLJNING NORGE<br />

Mikael Bergqvist<br />

Försäljningschef Sverige<br />

mikael.bergqvist@nordvalls.se<br />

010-169 17 43<br />

Jostein Sæter<br />

Försäljningschef Norge<br />

+47 902 06 948<br />

Alexander Streng<br />

Key Account Manager<br />

alexander.streng@nordvalls.se<br />

042-38 85 16<br />

Joachim Valle Hansen<br />

Key Account Manager<br />

+47 909 89 343<br />

Daniel Bryborn<br />

Key Account Manager<br />

daniel.bryborn@nordvalls.se<br />

042-38 85 14<br />

Pernille Johansen<br />

Key Account Manager<br />

+47 924 27 474<br />

Frederick Trip<br />

Key Account Manager<br />

frederick.trip@nordvalls.se<br />

010-169 17 63<br />

Thomas Sørlie<br />

Key Account Manager<br />

+47 909 89 343<br />

Jeanette Ericsson<br />

Key Account Manager Pharma<br />

jeanette.ericsson@nordvalls.se<br />

010-169 17 14<br />

Thor Tviberg<br />

Key Account Manager<br />

+47 909 89 343<br />

Johan Antonsson<br />

Key Account Manager<br />

johan.antonsson@nordvalls.se<br />

010-169 17 13<br />

Liselott Widerström<br />

Senior Key Account Manager<br />

liselott.widerstrom@nordvalls.se<br />

010-169 17 35<br />

Martin Emanuelsson<br />

Key Account Manager<br />

martin.emanuelsson@nordvalls.se<br />

0735-45 77 41<br />

Roger Wilén<br />

Senior Key Account Manager<br />

roger.wilen@nordvalls.se<br />

042-38 85 25<br />

34<br />

Tim Nilsson<br />

Key Account Manager<br />

tim.nilsson@nordvalls.se<br />

0735-00 82 63


Vi levererar kvalitet i produkt och service.<br />

Gör en förfrågan på vår hemsida<br />

nordvalls.se<br />

OM NORDVALLS<br />

Nordvalls tillverkar alla typer av självhäftande etiketter.<br />

Från flerfärgsetiketter med olika uttryck och effekter till<br />

otryckta etiketter för eget tilltryck i termotransferskrivare.<br />

Flerbladsetiketter, folderetiketter, säkerhets etiketter,<br />

förslutningsetiketter och fraktetiketter hittar du<br />

också hos oss.<br />

SJÖBO<br />

NORDVALLS ETIKETT AB<br />

Planteringsgatan 46<br />

275 33 Sjöbo<br />

MÖLNLYCKE<br />

NORDVALLS ETIKETT AB<br />

Konstruktionsvägen 3<br />

435 33 Mölnlycke<br />

BJUV<br />

NORDVALLS ETIKETT AB<br />

Granitgatan 6<br />

267 35 Bjuv

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!