12.04.2024 Views

NFF Programblad 2024

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

NÄSSJÖ FF<br />

matchPROgRam INfORmatION <br />

1<br />

Total glädje<br />

på Gothia Cup<br />

nffs damlag<br />

– ett kliv framåt<br />

Nya krafter<br />

i a-laget<br />

Fotboll för alla<br />

– mot nya mål<br />

Alla<br />

spelartrupper!<br />

huvuDSPONSOR


2<br />

Röster om <strong>NFF</strong>:<br />

En välskött förening<br />

med stor ungdomsverksamhet.<br />

tomAs, .<br />

En viktig förening för<br />

Nässjö som aktiverar<br />

många barn<br />

och ungdomar.<br />

lINDA, .<br />

Stor inkluderande<br />

förening som engagerar<br />

många både på<br />

och utanför plan.<br />

mArIe, .<br />

Försöker ge alla<br />

fotbollsspelare bra<br />

förutsättaningar.<br />

molly, .<br />

Glädje<br />

&<br />

tillhörighet!<br />

johAN, .<br />

En bra förening som<br />

skapar fotbollsglädje<br />

för generationer.<br />

BIrgIttA, .


Nässjö FF<br />

– en förening för alla!<br />

3<br />

Säsongen 2023 spelade våra representationslag för dam och herr, en positiv och<br />

utvecklande fotboll med spelare som fostrats i Nässjö FF, lite kryddat med talanger<br />

från närområdet. Vi vill ha en lokal förankring och för oss som klubb är det viktigt<br />

att spelare som representerar Nässjö FF, gör det av rätt anledning och känner<br />

stolthet i det. Till säsongen som kommer har vi fått behålla våra trupper nästan helt<br />

intakta, vilket ger trygghet och möjlighet att lägga kraften på det sportsliga planet<br />

från start. Ledarstaben är fortsatt stark i de bägge lagen. Den största förändringen<br />

som sker, är att vårt herrlag får ny tränare. Vi hälsar Jerker Einarsson välkommen och<br />

gläder oss åt att Camilla Norén fortsätter leda damlaget.<br />

st y r e l se n a r beta s<br />

det på lösningsorienterat i<br />

våra utskott som innehåller<br />

olika stora grupper. Vi har<br />

många projekt i gång, varav ett är att<br />

färdigställa projektet «Skogsvallen<br />

– en mötesplats för alla». Vi be -<br />

höv er en ny och bättre fungerande<br />

klubb stuga som samlingsplats<br />

för alla medlemmar: oavsett förutsättningar.<br />

Det är viktigt att alla<br />

har samma möjlighet att identifiera<br />

sig med klub ben fullt ut. En lokal<br />

finns tillgänglig på Skogsvallen och<br />

en arbetsgrupp jobbar hårt för att en ny klubblokal ska stå klar<br />

inom ett år.<br />

Ute på planen har vi glädjande nog en ny grupp människor<br />

som vi kan aktivera då vi under 2023 körde igång Gåfotboll<br />

som snabbt blivit en succé. Gåfotbollen riktar sig till män och<br />

kvinnor 55 år och uppåt. Nu är vi en bra bit på vägen i vårt<br />

arbete med att kunna välkomna alla som vill spela fotboll,<br />

Sedan några år tillbaka har vi ju även parafotboll som ständigt<br />

växer och utvecklas.<br />

På ungdomssidan fortsätter vi växa och utmaningarna är<br />

många i en så stor klubb som Nässjö FF. Fler ungdomar kräver<br />

såklart fler ledare och ytor att bedriva<br />

träningen på. Vi jobbar mycket med<br />

värdegrund, trygghet och säkerhet<br />

för våra ungdomar. Skogsvallen är<br />

en stor ungdomsgård efter skoltid<br />

och det är viktigt att vi skapar en<br />

omgivning som alla känner sig trygga<br />

i. Ett stort och omfattande arbete<br />

görs löpande för att vi ska nå ett av<br />

våra uttalade mål att fostra ungdomar<br />

till goda samhällsmedborgare och<br />

fotbollsspelare.<br />

Som alla förstår är det en stor<br />

organisation vi i Nässjö FF hanterar<br />

och två faktorer som gör det möjligt, måste vi framhäva lite<br />

extra. Först tack alla fantastiska ledare för all tid och kraft ni<br />

lägger ner, utan er hade det varit omöjligt.<br />

Sedan ett stort tack till alla våra sponsorer. Vi behöver allt<br />

stöd. Ni är direkt avgörande för att vi fortsatt ska kunna bedriva<br />

verksamheten på det sätt vi vill och kunna fortsätta ta ett stort<br />

ansvar i samhället.<br />

Ulf Jonsson, Ordförande Nässjö FF


4<br />

Coach A<br />

jERKER EINaRSSON<br />

Ålder: 44 år<br />

Familj: Gift med Maria L Einaesson.<br />

Barnen: Ellen 22 år, Maja 19 år, Olle 14 år.<br />

Bostadsort: Vetlanda.<br />

Fritidsintressen: Lugna kvällar med familjen/vänner.<br />

Resor.<br />

Spelarkarrir: IF Hebe, Myresjö IF, Vetlanda FF,<br />

MVFK och Hulstsfreds FK.<br />

Trnarkarrir: IF Hebe, Hultsfreds FK, MV FK,<br />

Nässjö FF.<br />

Mina starkaste idrottsminnen: Mot Malmö FF<br />

i Svenska Cupen, 2002 (3–4 e.f.).<br />

Personen, trnarecoach: Lugn och harmonisk,<br />

men kan också tända till. Gillar övningar med fart och<br />

spelare som fokuserar på kvalitèt, i alla moment.<br />

Privatpersonen: Lugn, inget stress, försöker ta en<br />

sak i taget. Ordning och reda.<br />

Favoritlag: HV 71.<br />

Frebild spelare: Alan Shearer och Thomas Brolin<br />

var mina idoler på 90-talet. Och Zlatan.<br />

Frebild trnare: Gillar Jürgen Klopps sätt att vara.<br />

Din bild idag av freningen Nssj FF: Stabil<br />

förening med en plan för framtiden!<br />

Vilka frdigheter vill du se hos en talang:<br />

Blick för spelet, smartness. Men alla har olika egenskaper<br />

så det beror också på vilken position man tittar på.<br />

Någonnågra ungdomar som får ett genombrott<br />

i år: Det är alltid någon som brukar ta det<br />

steget under ett år. Och vi har en del unga killar som är<br />

kandidater till det.<br />

Saknar du någon pusselbit i truppen: Vi har det<br />

mesta för att lyckas!<br />

Frsvars- eller anfallsfotboll: Båda! Bra<br />

försvar skapar bra anfall!<br />

Vilket lag vinner serien: Nässjö FF.


Vill du börja spela fotboll<br />

– se hit!<br />

5<br />

Nässjö FF bedriver fotbollsträningar ända från 6 års ålder upp till seniorverksamhet.<br />

Vi hälsar alla som vill spela fotboll välkomna till «Vallen».<br />

du sugen på att börja spela fotboll,<br />

finna glädjen och styrkan i<br />

att känna tillhörighet till ett lag?<br />

Tveka inte att kontakta någon av<br />

våra duktiga ledare.<br />

Nässjö FF är en ideell verksamhet och för att kunna bedriva<br />

vår verksamhet behövs ni föräldrar!<br />

Vi ledare är till för barnen och det ger så mycket glädje att se och<br />

följa barnen på och utanför planen. Kanske är du intresserad<br />

av att bli en av våra ledare eller ‹hjälpreda› i föreningen. Ta<br />

chansen! Hör av dig till någon av våra ledare!<br />

Namn och kontaktuppgifter till respektive lag finner du på<br />

sidan 40.<br />

För mer info besök gärna vår hemsida nff.nu


6<br />

Sport Herr<br />

Efter en tuff säsong i division 2 börjar vi nu om i division 3. Vi har förstärkt<br />

och utvecklat organisationen runt både A och U21 laget. Ny lagledare för A-laget<br />

är Stefan Rosenqvist, ny målvaktstränare är Stefan Ericsson, nya materialare är<br />

Fredrik Almström, Thomas Dalberg och Hugo Andersson och vår nye fystränare<br />

är David Johansson.<br />

år målsättning inför årets säsong<br />

var att behålla stommen i laget från 2023. Vi<br />

är glada att vi har lyckats med det. När vi sökte<br />

efter nya spelare har vi i första hand letat efter<br />

spelare som kan tillföra kraft och resurser till vår offensiv. Vi<br />

har även varit noga med att få in egna yngre förmågor i truppen.<br />

Vår målsättning inför årets säsong är att tillhöra toppen i<br />

årets serie. Samtidigt är vi ödmjuka inför vetskapen om hur<br />

svårt det är att vinna en serie. Jerker Einarsson från Vetlanda<br />

är vår nye A-lagstränare som vi sätter mycket tilltro till. Han<br />

ska leda A-laget tillsammans med Bojan Kakas som är kvar<br />

som assisterande tränare. Som ny assisterande tränare har<br />

även tillkommit Alen Klajic.<br />

Vi tror att vårt nya tränarteam får en lite annorlunda uppgift<br />

i år jämfört med 2023. Vi kommer säkert i större utsträckning<br />

möta lag som backar hem och spelar kontringsfotboll. Därför<br />

blir det viktigt att både utveckla ett eget spel där vi äger mycket<br />

boll. Vi är mycket medvetna om hur små marginalerna är för<br />

att lyckas. Så fokus, noggrannhet och tålamod, blir nyckelord.<br />

För U 21-laget är vi glada att Mikael Undfors och Stefan<br />

Stenebrandt tillsammans med Johan Gustafsson fortsätter<br />

som ledare. Positivt för U 21 är att de ska spela i en nystartad<br />

serie som vi bedömer håller en högre klass än tidigare. Denna<br />

lösning tror vi kommer att bidra till en fortsatt god utveckling<br />

för våra yngre förmågor.<br />

Sammantaget känner vi oss väl förberedda för årets säsong<br />

och vår förhoppning är att den ska bli framgångsrik för både<br />

A och U 21 laget.<br />

Thom Nilsson, vice ordförande, Nässjö FF


7


DIV 3<br />

Nordöstra Götaland<br />

SPELORDNINg «högLaNDSmäStERSKaPEt»<br />

fRI ENtRé föR mEDLEmmaR!<br />

DAtUm DAg/Kl PlAts Anm<br />

5/4 Fre 20.00 Jönköpings BK–Nässjö FF Junibackens IP<br />

12/4 Fre 19.00 Nässjö FF–IF Haga Skogsvallen<br />

19/4 Fre 19.00 Myresjö–Vetlanda-Nässjö FF Vitalavallen<br />

26/4 Fre 19.30 Nässjö FF–Vimmerby IF Skogsvallen<br />

4/5 Lör 19.00 Valdemarsvik IF–Nässjö FF Grännäs IP<br />

10/5 Fre 18.30 Nässjö FF–IK Vista Skogsvallen<br />

18/5 Lö 13.00 Borens sK–Nässjö FF Borens IP<br />

24/5 Fre 18.30 Nässjö FF– Waggeryds IK Skogsvallen Sponsormatch<br />

2/6 Sön 13.00 Hemgårdarna BK–Nässjö FF Bilbörsen Arena<br />

9/6 Sön 16.30 Hjulsbro IK–Nässjö FF Ucs Arena<br />

15/6 Lör 13.00 Nässjö FF–Grebo IK Skogsvallen<br />

19/6 Ons 19.00 IF Haga–Nässjö FF Strömsbergsvallen<br />

25/6 Fre 19.00 Nässjö FF–Jönköpings BK Skogsvallen<br />

9/8 Fre 19.00 Nässjö FF–Myresjö/Vetlanda Skogsvallen Sponsormatch<br />

17/8 Lör 13.00 Vimmerby–Nässjö FF Arena Ceosvallen<br />

25/8 Sön 16.00 Nässjö FF–Valdemarsvik IF Skogsvallen<br />

1/9 Sön 16.00 IK Vista–Nässjö FF Vistavallen<br />

7/9 Lör 13.00 Nässjö FF–Borens sK Skogsvallen<br />

15/9 Sön 13.00 Waggeryds IK–Nässjö FF Waggeryds IP<br />

22/9 Sön 13.00 Nässjö FF–Hemgårdarna BK Skogsvallen<br />

29/9 Sön 13.00 Nässjö FF–Hjulsbro IK Skogsvallen<br />

6/10 Sön 13.00 Grebo IK–Nässjö FF Grebovallen


Sponsormatcher<br />

9<br />

åtERtågEt!<br />

Fredag 24 maj kl. 18.30<br />

vs.<br />

waggERyDS IK<br />

Ett anrikt lag med stark fotbollshistoria;<br />

sju säsonger i div 2, 1941 – 1960, -56 kval till Allsvenskan<br />

SLagEt Om högLaNDEt<br />

Fredag 9 augusti kl. 19.00<br />

vs.<br />

myRESjövEtLaNDa<br />

Myresjö/Vetlanda fK är en sammanslagning av<br />

Myresjö If och Vetlanda ff<br />

Välkomna till Skogsvallen!<br />

Stort tack till våra sponsorer!


10<br />

<strong>NFF</strong> Dam<br />

2023 kan man nog säga att <strong>NFF</strong>s damlag tog ett nytt kliv framåt genom att<br />

bygga en grund för vårt damlags framtid. Då slogs en liten men stabil stomme<br />

damlagsspelare ihop med ett helt gäng duktiga 07-or.<br />

illsammans jobbade vi hårt för att<br />

få ihop en vi-känsla och en identitet som<br />

<strong>NFF</strong>s damlag. Spelmässigt tog vi stora kliv<br />

och utvecklades både individuellt och som<br />

lag. Vi snubblade lite på mållinjen när vi blev tvåa i div 4. Men<br />

både föreningen och vi i laget har hela tiden jobbat efter att<br />

vi skulle kunna få en div 3 plats som bästa tvåa. Vi är väldigt<br />

glada över att det nu blev så! Eftersom serierna fortsätter göras<br />

om till nästa år, behöver man komma på övre halvan för att få<br />

spela kvar i div 3. Jag vet inget om hur starka motståndarna har<br />

blivit sedan förra året, men jag vet att vi har blivit flera klasser<br />

bättre! I skrivande stund har vi spelat fyra försäsongsmatcher<br />

och vunnit alla (16–0 i målskillnad). Resultaten i tidiga vårmatcher<br />

spelar ju egentligen inte så stor roll, men vi har även<br />

visat ett moget och klokt spel som vi kommer fila på ytterligare<br />

till seriestart. I sista gruppspelsmatchen i Toyota cup, slog vi<br />

dessutom seriekonkurrenterna Fredriksdal/Äng (som kom<br />

tvåa i div tre förra året) med 2–0. Detta resultat ger en fingervisning<br />

om att vi mycket väl kan bli ett lag att räkna med i div 3<br />

redan första året. Vi har även en fantastisk futsal-vinter bakom<br />

oss: semifinal i Södracupen i Mjölby, slutspel i Cirkle K futsal<br />

cup i Vrigstad och semifinal i La Femme cup i Aneby.<br />

I år har vi dessutom en bättre balans mellan äldre och yngre<br />

spelare; vi har fått in flera rutinerade spelare som kommer<br />

hjälpa hela laget mycket på flera nivåer! Om man jämför med<br />

förra säsongen, där vi flera matcher hade en medelålder på 16<br />

år, känns vi nu mer som ett riktigt damlag. Eftersom vi har<br />

många dubbelidrottande tjejer är försäsongen lite hackig. Detta<br />

medför att vi har fått spela med olika tjejer på olika positioner<br />

och det skulle absolut kunnat vara ett orosmoment. Som det<br />

har sett ut har dock det snarare blivit ett kvitto på att vi har en<br />

bred trupp med stor konkurrens på alla positioner och man<br />

måste vara på tå för att få spela i år.<br />

Vi är medvetna om att det i år kommer bli många tuffa


11<br />

matcher där framför allt tempot blir högre i matcherna. Vi<br />

jobbar målmedvetet vidare med att behålla modet att spela<br />

fin och klok fotboll samtidigt som allt går lite snabbare. Att ta<br />

rätt beslut under press kommer bli vår utmaning i år. Vi har<br />

hamnat i en intressant serie och ser fram emot många roliga<br />

och tuffa sammandrabbningar!<br />

Hos alla inblandade runt damlaget finns en stor tilltro på<br />

spelarnas kapacitet. De visar gång på gång vilket härligt gäng<br />

det är och på träningarna ökar tempot! Eftersom jag försöker<br />

fokusera på prestationer snarare än resultat, vill jag inte gissa<br />

vilken plats vi slutar på. Men jag helt säker på att vi kommer<br />

kunna ställa till stora problem för alla lag i serien!<br />

Camilla norén


12<br />

DIV 3<br />

Norra Dam<br />

SPELORDNINg «Kommunmästerskapen»<br />

fri entré för medlemmar!<br />

Datum Dag/Kl Plats Anm<br />

14/4 Sön 17.00 Waggeryds IK–Nässjö FF Waggeryds IP<br />

21/4 Sön 19.00 Nässjö FF–Västerviks damfotboll FF Skogsvallen<br />

28/4 Sön 17.00 Tranås FF–Nässjö FF Bredstorp IP<br />

5/5 Sön 17.00 Nässjö FF–Torpa FF Skogsvallen<br />

12/5 Sön 17.00 Mullsjö FF–Nässjö FF Gruveredsvallen<br />

19/5 Sön 17.00 Nässjö F–Fc Vetlanda Dam Skogsvallen Sponsormatch<br />

23/5 Tor 19.00 Fredriksdal/Äng–Nässjö FF Sjövallen<br />

26/5 Sön 17.00 Nässjö FF–Tabergs SK Skogsvallen<br />

2/6 Sön 17.00 Ölmstad IS–Nässjö FF Vistavallen<br />

9/6 Sön 17.00 Nässjö FF–Bankeryds SK B Skogsvallen<br />

16/6 Sön 17.00 Nässjö FF–Holsby SK Skogsvallen<br />

24/6 Sön 17.00 Nässjö FF–Waggeryds IK Skogsvallen<br />

27/6 Tor 19.00 Västerviks Damfotboll IF–Nässjö FF Bökensved<br />

11/8 Sön 17.00 Nässjö FF–Tranås FF Skogsvallen<br />

18/8 Sön 17.00 Torpa FF–Nässjö FF Jordbrovallen<br />

25/8 Sön 12.00 Nässjö FF–Mullsjö FF Skogsvallen<br />

1/9 Sön 17.00 FC Vetlanda Dam–Nässjö FF Heds Arena<br />

8/9 Sön 17.00 Nässjö FF–Fredriksdal/Äng Skogsvallen Sponsormatch<br />

15/9 Sön 17.00 Tabergs SK–Nässjö FF Tabergs IP<br />

22/9 Sön 17.00 Nässjö FF–Ölmstads IS Skogsvallen<br />

29/9 Sön 17.00 Bankeryds SK B–Nässjö FF Furuvik<br />

6/10 Sön 16.00 Holsby SK–Nässjö FF Brunnsvallen


Sponsormatcher<br />

13<br />

gRaNNtRätaN<br />

Söndag 19/5 kl 17.00<br />

vs.<br />

fc vEtLaNDa, Dam<br />

Föreningen grundades år 2012 i samarbete mellan Vetlanda ff,<br />

Bäckseda If och Hvetlanda gIf<br />

Coacherna tippar «Thrillern». Camilla Norén, <strong>NFF</strong>: 3-1. Simon Boberg, FBK/Äng: 1-2<br />

bäSt I KOmmuNEN<br />

Söndag 8/9 kl 17.00<br />

vs.<br />

fREDRIKSDaLS bKäNg<br />

Bildades Coacherna efter tippar en sammanslagning<br />

«Thrillern»<br />

Camilla mellan Norén, <strong>NFF</strong>: Fredriksdals 3-1 Simon bK Boberg, & Ängs FBK/Äng: SK 1-2<br />

Välkomna till Skogsvallen!<br />

Stort tack till våra sponsorer!


14<br />

frågestund<br />

Nässjö FFs<br />

ungdomsansvarig…<br />

Hur ser förberedelserna för ungdomskommittén<br />

ut inför säsongen?<br />

Förberedelserna börjar ofta kort efter att säsongen tar slut i<br />

oktober och de mest intensiva månaderna är januari–mars. Vi<br />

har en stor ungdomsverksamhet och det är mycket som måste<br />

falla på plats så att uppstarten kan gå så smidigt som möjligt. Vi<br />

har cirka 600 aktiva ungdomar i åldern 6–16 år och till kommande<br />

säsong har vi anmält 25<br />

lag till seriespel. Träningsdagar<br />

och träningsytor ska fördelas,<br />

cirka 350 hemmamatcher ska<br />

planeras och tidsättas, alla lag<br />

ska utrustas med material och<br />

matchställ och idag har vi 60<br />

matchställ i omlopp.<br />

Vi har ledaruppstartsmöten<br />

och i år valde vi att kalla alla lag<br />

separat för att få en bättre och<br />

tätare dialog med våra ledare<br />

vilket innebär att 20 möten har<br />

genomförts.<br />

Vi anordnar tränararutbildningar<br />

i samarbete med Smålands<br />

Fotbollsförbund, domarutbildningar<br />

för våra 15-åriga tjejer och killar och vi planerar<br />

för vår årliga hemmacup, LF Cup, för 10–11 åringar som i år<br />

går av stapeln 20–21 april. Under två dagar fotograferar vi alla<br />

våra lag för att kunna presenteras i denna broschyr.<br />

Detta är några av alla delar för att vi i april ska kunna stå<br />

redo för att ta oss an ännu en ny säsong.<br />

Vilka är era största utmaningar?<br />

· Allt för stora träningsgrupper – vi ser en stor ökning framför allt<br />

på pojksidan där vissa grupper är över 60 st i samma årskull.<br />

· För få ledare – vi har fantastiska ledare men vi är för få.<br />

Det är idag en stor utmaning att få föräldrar att hjälpa<br />

till och befintliga ledare ställs varje vecka inför svårigheterna<br />

i att hantera stora grupper med olika variationer.<br />

· Stor brist på träningsytor – vi använder idag samtliga gräsplaner<br />

och gräsytor som kan erbjudas i Nässjö och många träningspass<br />

bedrivs på halvplaner med cirka 40 ungdomar.<br />

Flera ungdomslag i kommunen läggs dessutom ner i brist av<br />

spelare. Det är oroande<br />

på sikt då vi inte har<br />

kapacitet eller förutsättningar<br />

att vara den enda<br />

ungdomsverksamheten<br />

för fotboll i Nässjö kommun.<br />

skapar både bättre folkhälsa och samhällsnytta.<br />

För att behålla ungdomarna<br />

länge i föreningen<br />

behöver fotboll<br />

vara roligt och inspirerande.<br />

Det skapar vi<br />

med rätt förutsättningar,<br />

roliga träningar och bra<br />

ledare. Att behålla ungdomar<br />

inom idrotten<br />

är otroligt viktigt och<br />

Vi är redan idag en fin och stark förening där vi gör mycket<br />

bra, men för att komma framåt med punkterna ovan behöver<br />

vi hjälp och stöd.<br />

Hur arbetar ni för att få med er fler föräldrar/<br />

ledare?<br />

Nässjö FF likt många andra föreningar kämpar med att<br />

få med sig personer som vill hjälpa till. Denna utmaning<br />

blir svårare och svårare för varje år och vi försöker<br />

lyfta de positiva delarna i att vara delaktig i en förening.


15<br />

Som ledare i ungdomsverksamheten behöver man inte vara<br />

fotbollskunnig utan det handlar om att få med fler vuxna<br />

kring våra aktiviteter. Extra ögon och extra händer som<br />

kan ge en lugnande klapp på axeln vid behov, trösta, knyta<br />

skosnören, förbereda inför övningar och samla in material.<br />

Idag har vi kullar på över 60 barn och med för få vux na närvarande<br />

så ökar riskerna att fokus hamnar på annat än fotbollen<br />

och gemenskapen vi vill bidra till.<br />

Ledarna är till för barnen och jag önskar att flera skulle<br />

inse hur mycket glädje det ger att se och följa barnen på och<br />

utanför planen.<br />

Vilka stöd finns till ledare och spelare?<br />

Till att börja med så har vi alla våra fantastiska ideella ledare, administratörer<br />

och stödfunktioner som gör Nässjö FF till vad det är.<br />

Ungdomskommittén finns som stöd till ledare, spelare<br />

och föräldrar och som nämnts ovan så genomför vi utbildningar,<br />

ledarupptaktsmöten och separata lagmöten vid behov.<br />

Vi har vår Spelarutbildningsplan som vägledning för hur vi<br />

vill bedriva vår verksamhet och utöver det så har vi fotbollsutvecklare<br />

vars huvudsakliga uppgift är att stötta och guida<br />

våra ledare.<br />

För att underlätta för våra ledare finns det framtagna<br />

styrdokument, policys och kompendier med spelövningar<br />

från 6–16 år som främst bygger på SmFF utbildningsportal.<br />

Varje lag har en egen hemsida där alla matcher, träningar och<br />

viktig information finns att tillgå.<br />

Till det har vi även SportAdmin ledarapp för snabb, smidig<br />

hantering av närvarorapportering, kallelser, nyheter samt<br />

SportAdmin medlemsapp där spelare och föräldrar får all<br />

viktig information om sitt lag.<br />

Vad är det bästa med Nässjö FF?<br />

Nässjö FF är så mycket mer än bara fotboll. Vi bidrar till integrationen<br />

på ett fantastiskt sätt och vi fostrar ungdomar till<br />

goda samhällsmedborgare.<br />

Jag har sedan 2012 varit engagerad i Nässjö FF och sedan<br />

2016 som ungdomsansvarig och jag slutar aldrig slås av den<br />

gemenskap man känner i Nässjö FF. Visst har vi våra utmaningar<br />

och svårigheter men jag tror att alla som någon gång<br />

stått på «Vallen» en sommardag och ser ut över planerna kan<br />

se och känna den glädjen vi bidrar till. Vi aktiverar 100 tals<br />

ungdomar varje vecka och jag får alltid ett leende på läpparna<br />

när man går förbi alla små fotbollslirare som under träning<br />

eller privat går runt med våra profilkläder och <strong>NFF</strong>-merch<br />

med stolthet.<br />

Sussi Palmquist<br />

Ansvarig Sport U


16<br />

Den mätta dagen<br />

den är aldrig störst…<br />

Det var sent på kvällen 20 juli 2023. På en pizzeria i närheten av Glöstorpsskolan<br />

på Hisingen i Göteborg satt fyra blåklädda, trötta, hungriga, svagt svettluktande och<br />

alldeles, alldeles… överlyckliga ledare och väntade på 15-talet pizzor. Nu skulle det<br />

firas. Nässjö FFs F08-lag hade någon timme tidigare detroniserat Gideonsberg IF i<br />

åttondelsfinalen i Gothia Cups b-slutspel. Efter en 7–6 seger i straffläggningen på<br />

Tuvevallens utmärkta gräsplan hade <strong>NFF</strong>-tjejerna inte bara fått njuta av segerdans tillsammans<br />

med föräldrar, syskon, släkt, vänner och tillresta Nässjöbor. De hade också<br />

säkrat en plats i fredagens eftertraktade kvartsfinalspel på den enorma anläggningen<br />

Kviberg med sina 20 fotbollsplaner. Glädjen var total!<br />

lädje är viktigt i <strong>NFF</strong>! Tillsammans<br />

med respekt, gemenskap och inkludering<br />

utgör glädje grunden för <strong>NFF</strong>s verksamhet.<br />

Glädje kanske inte var det första ord jag kom<br />

att tänka på när jag 16 juli som en av fyra ledare för F08 steg på<br />

<strong>NFF</strong>-bussen med destination Gothia Cup. Men gemenskap,<br />

definitivt gemenskap, om än något tystlåten sådan. Förutom<br />

fyra F08-ledare (Anneli Jonsson, Patrik Wibring, Henrik Qvist<br />

och undertecknad) och tre ledare för P08 (Sussi Palmquist,<br />

Tobias Elmner och Peter Klasson) var bussen full med fotbollsspelare.<br />

Både killar och tjejer. 33 stycken. På väg ut på<br />

ett stort äventyr!<br />

43000 spelare och ledare<br />

Gothia Cup är världens största fotbollscup med 1875 lag<br />

från 71 nationer och över 43 000 spelare och ledare. Trots sin<br />

storlek är Gothia Cup ett synnerligen välarrangerat cupäventyr.<br />

2500 funktionärer håller ordning på deltagarna under veckan.<br />

Som deltagare och besökare i den veritabla smältdegel som<br />

Göteborg utgör under Gothia-veckan krävs ändå att man<br />

själv står för en rejäl dos av både respekt och inkludering. När<br />

<strong>NFF</strong>-bussen efter drygt två timmar stannade och vi äntrade<br />

Glöstorpsskolan möttes vi av två Gothia-funktionärer, skolvärdarna<br />

Lily och Signe, som båda valt att bo och arbeta på vår<br />

skola under Gothia Cup. Med respekt som ledord lyssnade våra<br />

killar och tjejer på den regelgenomgång som följde varpå våra<br />

lag installerade sig i varsitt klassrum. De kommande dagarna<br />

blev sen en uppvisning i skötsamhet av våra ungdomar. Tider<br />

passades fläckfritt. Svettiga kläder togs om hand om och våra<br />

skolsalar såg helt ok ut (eller gjorde de det?).<br />

Vid de kommande måltiderna i skolan (Gothia erbjuder<br />

bra mat) var det rent och snyggt där våra ungdomar suttit och<br />

många artiga tack levererades till kökspersonalen på väg ut.<br />

Mest stolt som <strong>NFF</strong>-ledare blev jag nog ändå av att se hur våra<br />

ungdomar bemötte skolvärdarna med respekt. Detta gällde<br />

långt ifrån alla lag och ledare (!) på skolan.<br />

Respekt!<br />

En sak vi i F08 pratat om innan Gothia Cup var att ingen<br />

skulle lämnas ensam, varken i matsalen, på väg till match,<br />

på bussen, i affären, vid tandborstning eller i samband med<br />

tisdagseftermiddagens Lisebergsbesök. Det var tydligt cupen<br />

igenom hur viktigt detta blev för tjejerna. Vi såg inga spår av<br />

tjafs, sura miner, grupper-i-gruppen och annat som kan höra<br />

vardagslivet till. Nej, vi njöt till fullo av våra ungdomars förmåga<br />

att visa respekt. Och inkludering! (får dock erkänna att<br />

vi i F08 kanske hade lite för stor respekt i gruppmötet mot det<br />

engelska Northumberland County Schools FA, där vi fick se oss<br />

besegrade med 3–0. Men de var bra och slutade till sist tvåa av<br />

112 lag i vår åldersklass.) Dock är det inte alla föreningar som


etonar vikten av respekt. Efter ett fantastiskt fint gruppspel<br />

blev P08 tvåa i sin grupp och tog sig därmed till A-slutspelets<br />

första match på onsdagskvällen. Där blev det respass genom<br />

en 2–1-förlust mot IFK Uddevalla. Killarna som spelat en<br />

fartfylld och underhållande fotboll i gruppspelet fick i sin första<br />

slutspelsmatch möta ett<br />

fotbollsmässigt skickligt<br />

men tyvärr respektlöst<br />

Uddevalla, där både<br />

spelare och ledare uppträdde<br />

helt utan respekt<br />

för motståndare, publik<br />

och funktionärer. Att<br />

förlora en sådan match<br />

är förstås extra surt,<br />

i synnerhet som IFK<br />

Uddevalla i nästa omgång<br />

blev utkastade<br />

ur Gothia Cup, bland<br />

annat efter en misshandel av en motståndare. Gothia är en<br />

veritabel smältdegel. I en sådan ryms inte bara goda exempel,<br />

tyvärr. Med respekt och inkludering på plats kommer<br />

gemenskap naturligt. Den goda känslan av <strong>NFF</strong>-gemenskap<br />

från bussresan följde med oss genom hela Gothia-äventyret.<br />

«Vi är från Nässjö»<br />

Under en Gothia-vecka är stunderna med gemenskap många.<br />

Jag tänker då inte primärt på de nattliga stunderna i ledardelen<br />

av F08-klassrummet när jag myste bredvid min skumgummimadrassledarkollega<br />

Wibring och vi tillsammans räknade<br />

Qvists avgrundsdjupa andetag. Nej, det är nog snarare den<br />

stora Gothia- invigningen på Ullevi som bör omnämnas först<br />

i denna kontext.<br />

Under måndagskvällens begivenhet lyckades vi inte bara<br />

enhetligt ringsjunga (och skämmas?) till den utvilade körledaren<br />

Qvists legendariska cuplåt «Vi är från Nässjö» utan också<br />

tillsammans med övriga tiotusentals på läktarna bevittna en<br />

OS-inspirerad flaggmarsch, fantastiska artister och ett fenomenalt<br />

fyrverkeri. Fotbollsvärlden var där förenade i en enda<br />

stor gemenskap.<br />

Vi ledare från <strong>NFF</strong> fick njuta av varandras gemenskap både i<br />

samband med ledarfesten på Scandinavium på tisdagskvällen<br />

och varje tidig morgon när vi smög ut ur klassrummen och in<br />

i ledarloungen. Med Gothia-morgonkaffe och Göteborgskex i<br />

vanilj- och/eller chokladsmak surrade vi om allt från laguttagningar<br />

till dålig nattsömn. Något våra irländska ledarkollegor<br />

missade. Kommer man hem klockan tre på nätterna då missar<br />

man morgonkaffet och gemenskapen, i alla fall i ledarloungen.<br />

Den starkaste känslan av gemenskap upplevde vi nog ändå<br />

i samband med de matcher vi spelade. Att komma gående inför<br />

vår premiärmatch<br />

mot Gideonsberg<br />

IF och tas emot av<br />

familjer och tillresta<br />

<strong>NFF</strong>- supportrar kändes<br />

omfamnande. När<br />

sen P08 slöt upp runt<br />

planen och vi lyckades<br />

hämta upp ett 2–0-underläge<br />

till 2–2 i slutminuterna<br />

blev inte<br />

känslan av gemenskap<br />

mindre. Samma starka<br />

känsla fick vi som åskådare<br />

när vi på «<strong>NFF</strong>-stand» ljudligt hejade och bevittnade hur<br />

P08 med gladfotboll pulvriserad Selånger FK med 4–0 i<br />

sin andra gruppspelsmatch. Och när F08 på väg till<br />

match ägde både busshållplatser och bussar med<br />

hjälp av Linnéas högtalare, kollektiv skönsång<br />

och Neil Diamonds Sweet Caroline. Vilken<br />

<strong>NFF</strong>-gemenskap!<br />

En glädjens pizza!<br />

Tillbaka till pizzerian nära Glöstorpsskolan<br />

på Hisingen, torsdagskvällen 20 juli,<br />

och glädjen. Just där, just då mådde vi nog<br />

ändå som bäst. Både vi ledare och tjejerna i F08.<br />

Tjejerna på skolan bubblandes och pratandes med<br />

skolvärden Lily och de tappra P08-killar som stannat för att<br />

följa oss i slutspelet. Och vi ledare med pizzorna på gång, en<br />

kall dricka på bordet, summerandes en underbar slutspelsdag<br />

(och lyckligt ovetandes om den kommande dagens 2–1 förlust<br />

och hemfärd). Just då var det glädje, ren och skär <strong>NFF</strong>-glädje.<br />

Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är<br />

en dag av törst.<br />

Nog finns det mål och mening i vår färd – men det är vägen,<br />

som är mödan värd.<br />

Tack Gothia! Oändligt var vårt stora äventyr!<br />

Patrik Cantby, <strong>NFF</strong> F08<br />

17


18


Välkommen till<br />

SUMMER CAMP <strong>2024</strong><br />

Fotbollsskola för dig född 2010–2016<br />

Välkommen till vår populära fotbollsskola<br />

för dig som är född 2010–2016<br />

I anmälningsavgiften ingår:<br />

mellanmål, fotboll, t-shirt och vattenflaska.<br />

Vecka 25 mån–tor 8.30–12.30<br />

Vecka 26 mån–fre 8.30–12.30<br />

Betalning sker mot faktura.<br />

Anmälan senast 4 juni via nff.nu<br />

Deltagaravgift och anmälan<br />

Vecka 25: 600:– (4 dagar)<br />

Vecka 26: 700:– (5 dagar)<br />

Båda veckorna: 1000kr<br />

Vid eventuella frågor kontakta<br />

Kajsa Johnsson 072-211 31 90 alternativt info@nff.nu<br />

Välkommen!<br />

<strong>NFF</strong> SUMMER CAMP i samarbete med<br />

Vi drivs av att skapa tid till det som är viktigt!


20<br />

Ungdomsdomarna<br />

i Nässjö FF<br />

ick för en kort tid sedan frågan «Hur<br />

många år har du varit ansvarig, utbildare och<br />

matchtillsättare, för föreningens ungdomsdomare?»<br />

Allvarligt, jag vet inte riktigt, men det<br />

har blivit många år och matcher!<br />

Uppdraget är att tillsätta domare i alla föreningens ungdomsmatcher,<br />

7-manna, 9-manna och 11-manna. Det blir åtskillgt<br />

med matcher under en säsong eftersom vi har väldigt många<br />

lag i föreningen. Uppskattar att det blir ett antal 100 matcher/<br />

säsong, utifrån att det brukar genomföras 10–15 matcher/<br />

veckan.<br />

Ungdomarna vi utbildar är 15<br />

år och äldre. Varje år genomförs<br />

en utbildning under ledning av<br />

Höglandets FDK, för 15-åriga<br />

flickor och pojkar. Inför säsongen<br />

-23, var det 35 flickor<br />

och pojkar som gick igenom<br />

utbildningen. Av pojkarna var<br />

det en majoritet med invandrarbakgrund.<br />

Flest matcher spelas i sjumannafotbollen,<br />

det vill säga<br />

här krävs det också flest domare.<br />

Reglerna är enklare, vilket passar<br />

nyutbildade domare bättre. Idag<br />

har vi en kader av cirka 30-talet<br />

föreningsdomare. Eftersom det är svårare att döma 9- och<br />

11-manna där offsideregler skall tillämpas, låter vi lite mer<br />

rutinerade ungdomar basa över de matcherna. Men det händer,<br />

att tillgängliga domare inte räcker till, utan rutinerade<br />

ledare/domare som Kent Karlsson och Johan Lindh stöttar<br />

upp! Det händer också att jag måste begära hjälp av domare<br />

i Höglandets Domarklubb.<br />

Arbetet med att tillsätta domare, hur går det till.? Med underlag<br />

för varje lags matcher börjar jag kolla av vilka ungdomar<br />

som är tillgängliga. De flesta av ungdomsdomarna är själva<br />

aktiva i lag, vars matchtider kan kollidera. När listan är klar,<br />

meddelas U-ansvarig, Sussi Palmqvist, som lägger ut uppgifterna<br />

på föreningens hemsida. Med den informationen kan<br />

resp. lags ledare själv ta kontakt ‹med sitt lags› domare och<br />

bjuda in till matchen.<br />

Utbilda ungdomar och tillsätta domare till matcher är<br />

en sak. En annan är att se till att dom är trygga i sina uppdrag.<br />

Därför ringer jag till dom för att höra deras synpunkter<br />

från genomförda matcher, kollar upp tid och intresse<br />

för nya uppdrag. hur dom ställer sig till nya uppdrag,.<br />

Jag är ofta på Skogsvallen om helgerna för att titta på när dom<br />

dömer. Då ges det tid i pauserna<br />

och efter matcherna, att prata<br />

med dom.,.Jag vet vikten av att<br />

ungdomarna känner stöd och<br />

trygghet i uppdraget! Min närvaro<br />

har också en lugnande effekt<br />

på vissa ledare och föräldrar!<br />

Unga domares största problem,<br />

vilket dom ibland också<br />

kritiseras för, är att:<br />

· de rör sig lite för lite under<br />

matcherna,<br />

· de är ibland lite för rädda att<br />

blåsa och blåsa tydliga signaler.<br />

För intresserade och engagerade<br />

ungdomar, är domaruppdragen<br />

även ett sätt att förstärka<br />

‹veckopengen›!<br />

Att döma 9- och 11- mannamatcher betalas med 250 kr och<br />

7-manna med 150 kr.<br />

Vad är det som gör att jag så länge har engagerat mig för detta,<br />

år efter år?<br />

Jag har alltid gillat att jobba med ungdomar, gammal lärare<br />

dessutom! Jag har fascinerats av domarrollen – först som aktiv<br />

bandy- och fotbollsspelare för att så småningom själv ikläda<br />

mig rollen som domare.<br />

Fotbollsdomare i 20 år innan hälsenorna sa ifrån. Som högst:<br />

huvuddomare för div II och som assisterande i allsvenskan.


Jag var också med att utbilda domare och så småningom även<br />

att bilda. Höglandets FDK.<br />

Bandy dömde jag i 30 år. Mest som huvuddomare, eller en<br />

bra bit över 200 matcher! Däribland fyra VM-turningar på<br />

80- och 90-talet, två SM-finaler, 1993 och 1996, och avrundade<br />

karriären som landets domaransvarig i Bandyförbundet.<br />

Visst vore det kul om någon av alla ungdomar som utbildat<br />

sig och testat dommaruppgiften genom föreningen, blev en<br />

ny Jonas Eriksson! Men bara möjligheten att få följa någon av<br />

adepterna leda dam- eller herrmatcher, skulle vara mycket<br />

tillfredställande!<br />

Avslutningsvis, ser fram mot en ny säsong bland intresserade,<br />

duktiga, inspirerande ungdomar och deras ledare som<br />

representerar Nässjö FF, föräldrar och åskådare följa ungdomsmatcherna!<br />

Väl mött på «Vallen» i sommar!<br />

Christer Johansson<br />

21<br />

PS. Orkar ni med ett par självupplevda<br />

historier?<br />

Allsvensk bandymatch i Katrineholm.<br />

Paus och jag böjer mig ner för att<br />

sätta skydden på skridskorna.<br />

Någon knackar på min rygg. Det är<br />

en gammal som säger:<br />

«Snälla domaren! Kan du inte be ett<br />

av lagen att byta tröjor? Jag har så svårt<br />

att se skillnaden!»<br />

En fotbollsmatch… Är på väg in i omklädningsrummet<br />

för paus, när en man<br />

kommer fram och frågar:<br />

«Domar’n! Vad heter din hund?»<br />

«Jag har ingen hund!”<br />

Han säger lugnt: «Va? Blind och ingen<br />

hund»! DS.


22<br />

«KLIPPEN»<br />

Häftet är fullspäckat med fina erbjudande och rabatter. Man kan i princip<br />

tjäna in hela häftet genom något enstaka köp. Sedan är ju resten ren<br />

bonus. Men det fina är ju att du på samma gång verkligen gynnar våra lokala<br />

handlare och föreningen i stort. Ha ditt häfte liggandes i bilen eller i väskan<br />

så fi nns det alltid till hands när du väl behöver det. Från juni till januari har alla<br />

möjlighet att nyttja häftets förmåner. <strong>NFF</strong>-häftet säljs av Nässjö FF:s ungdomar,<br />

på Princess Konditori och Café Princess samt på Nässjö FF:s kansli. Säljs från och<br />

med maj . Pris 220:–. Erbjudanden från och med juni <strong>2024</strong> till och med januari 2025. Skynda fynda!<br />

Lokala handlare och företag stöder Nässjö FFs undomar genom generösa erbjudanden.<br />

Stöd våra lokala handlare och våra ungdomar! Köp häftet! «Insatsen drunknar ju i återbäring.»<br />

Bli en vinnare!<br />

Strumporna säljs under veckorna 16 och 35 av lagen i åldrarna 15 år upp till senior.


<strong>NFF</strong><br />

arrangerar disco<br />

för hög stadie -<br />

elever i Nässjö<br />

kommun<br />

23<br />

Vi involverar i år -09-lagen (åk<br />

8 i skolan ) som ska på Gothia. Spelare<br />

och föräldrar får bemanna och ha<br />

olika ansvarsområden. Nästar år är det<br />

-10-lagen.<br />

Höstfesten som arrangerades av <strong>NFF</strong><br />

blev en toppenkväll för alla som kom!<br />

Mycket tack vare de spelare -09 som<br />

‹drog igång dansgolvet›. Det var fantastiskt<br />

att se!<br />

Alla som hjälpte till gjorde ett strålande<br />

jobb.<br />

Eufori att se denna glädje hos ungdomarna.<br />

De hade ‹sååå› roligt så jag,<br />

som arrangör, rördes till tårar.<br />

Jag hoppades, och trodde verkligen,<br />

att det skulle bli fullt. Men vi hade inte<br />

nått fram till eleverna. Det kom inte<br />

mer än 169 betalande. Vilket betyder<br />

att det inte blev nån direkt ekonomisk<br />

vinst. Men glädjen hos de som kom är<br />

helt ovärderligt.<br />

Nästan alla dansade tillsammans<br />

hela kvällen. De var mycket bättre på<br />

att göra en gemenskap av festen än<br />

min generation. Då<br />

dansade man mer i<br />

små gäng. Dagens<br />

ungdom inkluderar<br />

varandra på ett fint<br />

s ä tt ?<br />

De sjöng med i låtarna<br />

så de nästan överröstade<br />

musiken ??<br />

A-laget hade 4 personer<br />

på plats hela kvällen. Isak och<br />

Alex (Almström) tog mikrofonen<br />

och fixade bollregnet varsin gång.<br />

Det var så lyckat. De som vann blev<br />

så glada för sina vinster! Och ingen<br />

bråkade.<br />

Ang. säkerheten så tror jag att alla<br />

kände sig trygga på festen. (en tjej hade<br />

till och med lämnat sin telefon på laddning<br />

inne på toan)<br />

Vakterna/a-laget och alla vuxna<br />

gjorde nog sitt till att det var ordning.<br />

Några hade huvudvärk och en stukad<br />

fot är allt som hände. Inga bråk, inga<br />

avvisade.<br />

Fantastiskt trevliga ungdomar som<br />

kom!<br />

Till exempel DJ, kiosk, garderob,<br />

A-lag, vakter, entré, nycklar, städning.<br />

Summering – jag är ‹sååå› nöjd och<br />

tacksam att det blev en sån succé.<br />

Hoppas ännu fler kommer på vårfesten!<br />

Hannah – förälder i P10<br />

NäSta gåNg bLIR På vaLbORgSmäSSOaftON, maj. våRfEStEN KL –.!


24<br />

Fotboll För Alla<br />

– mot nya mål!<br />

Föreningens roligaste lag, det är i<br />

alla fall vad vi själva väljer att kalla oss. En<br />

timme i veckan är Skogsvallen samlingsplatsen<br />

för gänget där energin flödar och<br />

där glädjen sprudlar. Att alla är välkomna har varit vår devis<br />

sedan starten för tre år sedan, och det är fortfarande vår viktigaste<br />

riktlinje. Vi håller oss stadigt om ett antal på 35–40<br />

deltagare, men vår ledartrojka har hela tiden stärkts vilket är<br />

något ovanligt i dessa tider, men å andra sidan väldigt roligt.<br />

Att vi nu är närmare 15 ledare ökar helt klart kvalitén på våra<br />

träningar. Vi har möjlighet att verkligen se varje spelare, att<br />

kunna ge tips och råd på ett individuellt plan som är få andra<br />

lag i föreningen förunnat.<br />

<strong>2024</strong> hoppas vi verkligen vi ska kunna nå fler yngre deltagare,<br />

det är ett av de målen vi fortfarande har att jobba emot.<br />

Vi ska under våren besöka skolor för att sprida ordet om vår<br />

verksamhet, men vi hoppas också att alla ni som läser detta<br />

hjälper oss att hälsa alla, gärna yngre, som vill, välkomna till<br />

Skogsvallen torsdagar 17.30. <strong>2024</strong> startar vi den 25:e april,<br />

men ni kan alltid kolla på hemsidan under fliken Fotboll För<br />

Alla för aktuella matcher, träningar eller andra evenemang!<br />

Så här inför säsongen tänkte vi kolla med en av våra spelare<br />

hur läget är, och om suget efter fotboll börjat komma<br />

smygande, så vi frågade en av våra killar som alltid är på<br />

plats, nämligen Jennie Alfredsson om hur känslorna är inför<br />

säsongen;<br />

– Halloj där Jennie, hur är läget?<br />

– Bra, och det ska bli skoj att ta kort!<br />

– Vad är det som är så kul med fotboll?<br />

– Att träffa de andra i laget, och att få spela boll.<br />

– Hur är gemenskapen i laget?<br />

– Jättebra, jag längtar till torsdagarna, och jag kommer gärna<br />

oavsett väder!<br />

– Tack Jennie, för snabbintervjun, och lycka till med kommande<br />

säsong säger vi från ledarhållet!<br />

Med denna avslutande intervju ser vi fram emot säsongen<br />

<strong>2024</strong>, och vi hälsar givetvis alla spelare, ledare, släktingar,<br />

kompisar och naturligtvis publik välkomna till Vallen torsdagar<br />

mellan 17.30–18.30, vi kör igång den 25:e april!<br />

Ledarna, Fotboll För Alla


25


26<br />

HERR


DAM<br />

27


28<br />

U-trupp<br />

F09


29<br />

F16 dam<br />

P09


30


<strong>NFF</strong> PARTNERS <strong>2024</strong><br />

31<br />

diamant<br />

Adidas · Nässjö Affärsverk · Paroy · Intersport · Nevotex<br />

Nordic Wellness · Princess Konditori · Procab ·<br />

Systemtruckar · Spark Trade AB<br />

guld<br />

Alex’s Byggservice · Flokk · Hotell Högland · ICA Kvantum<br />

Lagerservice AB · MAX Burgers · Länsförsäkringar<br />

NSBemanning AB · O’Learys · Pizzeria Viktora<br />

silver<br />

Cellwood · CEOS · Prysmian Group · ER Bil · Rutab · Gärahovs Bygg<br />

Höglandets Kompressorservice · SML Fastigheter · Jysk AB • Kinnarps<br />

Privab · Länsförsäkringar · Nybergs Bil · One Partner Group · Passera<br />

Polima · Remondis · Pölder Sport · Remondis · Rörbolaget · Swedbank<br />

JSC · Smålands Fastighetsvård · OTM Eko Energi AB<br />

brons<br />

Pizzeria Amigo · Byggkompaniet · Däckia · Eldon Installation<br />

Holmgrens Bil · Höglandets Golv · Linden · EMC · SAFE<br />

Frösunda · Nässjö Takstolsfabrik · Svenska Kyrkan<br />

Tack för ert stora stöd!


32<br />

F10<br />

F11


33<br />

P10<br />

P11


34<br />

Vår minsta SUV har gjort stor entré<br />

Helt elektriska EX30 bjuder på stor prestanda i ett litet<br />

paket. Det ger dig smart teknik, toppmoderna säkerhetsfunktioner<br />

och skandinavisk design. Med Volvo Inclusive<br />

Privatleasing får du dessutom en attraktiv månadskostnad<br />

där både finansiering, serviceavtal och vägassistans ingår.<br />

Välkommen in eller upptäck mer på nybergsbil.se<br />

WLTP EX30 bl körning: Räckvidd upp till: 337–476 km. Elförbr fr: 17,0–17,6 kWh/100 km. Inga<br />

0380-37 37 37<br />

Sörängsv 64 Nässjö


35<br />

Nya helt elektriska<br />

Volvo EX30<br />

Volvo Inclusive Privatleasing<br />

• Serviceavtal<br />

• Fri Volvo Assistans<br />

• Finansiering via Volvofinans<br />

• Privatleasingskydd i 3 månader<br />

• 500 kronor att ladda bilen för *<br />

*Gäller nya kunder som skaffar CarPay.<br />

CO₂-utsläpp under körning.<br />

Se våra aktuella kampanjer på nybergsbil.se eller<br />

scanna QR-koden till höger med mobilkameran.


36<br />

F12<br />

F13


37<br />

P12<br />

P13


38<br />

F14<br />

Foboll för alla


39<br />

P14<br />

Thomas Lövdahl ledamot. Stefan Hultin ledamot. Ulf Johnsson ordförande. Thom Nilsson vice ordförande.<br />

Susanne Palmquist ledamot. Catharina Boman ledamot. Eva-Lotta Lager ledamot. Ann Svensson kassör. Emelie Strandh sekreterare.<br />

VÅR STYRELSE <strong>2024</strong>


40<br />

Gåfotboll med Nässjö FF<br />

En aktivitet för hälsa<br />

och social gemenskap<br />

Gåfotboll är:<br />

→ en könsneutral lek i friska luften.<br />

→ erbjuder deltagaren motion, glädje och social gemenskap.<br />

→ enkla regler, få redskap, fritidsklädsel.<br />

→ vänder sig till deltagare, kvinnor och män, 55 år och uppåt.<br />

ktiviteten slog igenom i Sverige i början<br />

av pandemin och uppmärksammades av<br />

ett flertal olika TV-repotage. Det som tilltalade<br />

många, var nytta med nöje under<br />

enkla former! En boll, en lämplig yta och några enkla mål.<br />

Dessutom uppfylldes kraven på restriktioner för social gemenskap<br />

vid tidpunkten!<br />

Företeelsen Walking Football startade i England 2011 och<br />

nådde Sverige 2018. Idag är Gåfotboll mer än bara en lek.<br />

Sporten har spridit sig internationellt, landskamper och turneringar<br />

har börjat anordnas. I Sverige administreras Gåfotbollen<br />

av SvFFs regler, internationella som nationella, har<br />

skapats och finns att ta del av i SvFFs riktlinjer för gåfotboll.<br />

RF, SvFF med tillhörande föreningar, har insett att tillgänglighet<br />

till aktivitetens utveckling, underlättas av föreningars<br />

och organisationers tillgångar på kunskaper, lokaler och<br />

material. Utövas aktiviteten av medlemmar i en förening,<br />

omfattas dom dessutom av en försäkring.<br />

Nässjö FF regisrerade aktiviteten 2023, som en ny verksamhet<br />

i föreningen. Under några månader i höstas, gick<br />

ett 20-tal ‹gubbar› igång! Samling på konstgräsplanen,<br />

Skogsvallen, måndagar kl 10.00. Tio minuter uppvärmning,<br />

2×20 minuters match, stretch och materialinsamling. Fika i<br />

klubbstugan avrundar!<br />

Reglerna är enkla! Ja , allt är relativt! Det skiljer lite mellan<br />

lek och tävling. Boll, storlek fyra eller fem, inte tillåtet<br />

att springa/löpa. Bollen får inte spelas högre än 1,20 m över<br />

marken. Fysiskt spel/kontakter är otillåtet, oavsett om det<br />

rör sig om lek eller match! I tävlingsreglementet består ett<br />

lag av fem, sex eller sju spelare plus tre avbytare. Här finns<br />

också uppgifter om min/maxmått på spelytor för olika antal<br />

spelare. Här framgår också mått på målen, till straffpunkter,<br />

hörnor med mera. Det finns också tydliga mått och regler<br />

för vad som är tillåtet/otillåtet, avspark, inspark, hörnor,<br />

straffar och offside och så vidare. Då talar vi om organiserad<br />

tävlingsform och med domare som matchledare! Vi vanliga,<br />

äldre ‹amatörer› fokuserar på det enkla, att ha kul, samtidigt<br />

som vi stärker kroppen, hälsan och det sociala!<br />

Under vinterperioden (november–april) har ett tiotal av<br />

oss träffats på måndagarna i Misssionskyrkans gymnastiksal<br />

för att hålla igång. Liten yta, hårdare underlag gör spelet<br />

snabbare. Till och med för snabbt! Att hitta lämpliga lokaler<br />

som passar sporten bättre, blir en utmaning inför kommande<br />

vintersäsonger.<br />

Intresserad? Välkommen till att bli medlem i en av Smålands<br />

största ungdomsföreningar! En förening för bredd,<br />

spets, utveckling och gemenskap bland ett variabelt utbud<br />

aktiviteter! Gå in på vår hemsida, nff.nu, och se vad som händer<br />

och vad som kan passa dig!<br />

Måndag 6 maj kl. 10.00 går Gåfotbollen ut på ‹grönbete›<br />

igen! Det finns plats för alla!<br />

Hoppas många av er lockas till Skogsvallen säsongen -24,<br />

Nässjös största aktivitetshus! Vi ses!


41<br />

Fantastisk förening<br />

med god sammanhållning<br />

och bra utvecklingsmöjligheter.<br />

Alex, .<br />

Nya träläktare<br />

vid konstgräsplanen<br />

är ett lyft.<br />

esAIAs, .<br />

Gillar att föreningen<br />

satsar och släpper fram<br />

egna ungdomar.<br />

esKIl, .<br />

Fotbollsskoj,<br />

gemensamhet,<br />

kompisar…<br />

mINNA, .<br />

Bildtext


KONtaKtuPPgIftER – aLLa Lag<br />

lAg ANsvArIg moBIl ANtAl lAg Dm-lAg<br />

P14 Se nff.nu 2<br />

P13 Emelie Strand 073-520 90 70 3<br />

P12 Erik Wallsten 076-781 84 44 3<br />

P11 Karl-Johan Mannerback 070-101 63 18 2<br />

P10 Jörgen Stenhag 073-856 42 51 2<br />

P09 Veronica Larsson 076-770 03 30 1 1<br />

P08 Susanne Palmquist 070-364 57 92 1 1<br />

U-trupp Stefan Stenebrand 070-238 08 47 1 1<br />

Herr Stefan Rosenqvist 073-211 35 21 1<br />

F14 Johan Gustafsson 072-350 85 41 1<br />

F13 Catharina Boman 073-078 11 04 1<br />

F12 Johan Javsjö 070-595 82 26 1<br />

F11 Sophia Cantby 072-225 66 21 2<br />

F10 Johan Grauf 072-531 10 42 2<br />

F09 Linda Sandfager 070-397 39 76 1 1<br />

F16 Dam Anneli Jonsson 073-926 08 39 1 1<br />

Dam Pelle Elofsson 070 308 92 81 1<br />

Fotboll för alla Kent Karlsson 070-246 75 98<br />

Pojkar 2015 Linus Lindberg 070-609 77 44<br />

Flickor 2015 Erik Lindor 076-006 47 24<br />

Pojkar 2016 Jimmy Erixon 070-256 31 56<br />

Flickor 2016 Viktoria Andersson 070-391 58 98<br />

Pojkar 2017 Gramos Hoxha 072-530 33 37<br />

Flickor 2017<br />

Födda 2018 Se nff.nu<br />

Telefontider<br />

Måndag–onsdag 8.00–12.00<br />

Torsdag 8.00–16.30<br />

Stängt veckorna 28–32<br />

Telefon: 0708-619990<br />

Mail: info@nff.nu<br />

Web: nff.nu<br />

Klubbhusets öppettider: tisdagar 17.00–18.30 eller enligt överenskommelse.


matchENtRé LOttERI<br />

Nässjö FF kommer även i år använda det digitala systemet<br />

för entré- och lotteriförsäljning som vi använt tidigare år. Länk<br />

för att köpa entrébiljett eller delta i lotterier finns på n ff . n u. Du<br />

kan också skanna qr-koden nedan.<br />

Matchentré; Nässjö FF:s styrelse vill höja publiknärvaron<br />

vid våra hemmamatcher och har därför valt att se över nivåerna<br />

på entrépriset till herr- och dammatcherna övervägande till<br />

det lägre.<br />

Alla medlemmar har fri entré mot uppvisande av medlemskort<br />

i SportAdmin-appen.<br />

Det kommer genomföras två sponsormatcher per lag under<br />

säsongen, då står sponsorer för entrén, när dessa sker kommer<br />

vi annonsera om i sociala medier så in och följ Nässjö FF på<br />

Facebook och instagram.<br />

Lotteri; Nässjö FF kommer genomföra lotterier i samband<br />

med alla Dam- och Herrmatcher och andra evenemang så<br />

som till exempel LF-cup. Vi planerar även att genomföra två<br />

större Halvapotten-lotterier, vår- och höstpotten. Nytt för i år<br />

är att lottnumren kommer slumpas vid köp av fler lotter samt<br />

att köparen själv kan välja lediga nummer om man så önskar.<br />

Genom att köpa lotter bidrar du till Nässjö FF:s fina och<br />

omfattande verksamhet, så tack för att du stödjer det vi gör.<br />

Styrelsen Nässjö FF.<br />

Entré Herrmatcher<br />

Förköp 70 kr<br />

Vuxen<br />

Par<br />

Pensionär<br />

Ungdom<br />

80 kr<br />

150 kr<br />

50 kr<br />

50 kr<br />

Entré Dammatcher<br />

Vuxen 50 kr<br />

Par<br />

Under 25 år<br />

80 kr<br />

25 kr


44 <strong>NFF</strong> profilkläder <strong>2024</strong><br />

Vår nff-kollektion för <strong>2024</strong> finns att beställa. Se nff.nu för information<br />

om utprovningsdagar eller kontakta info@nff.nu.<br />

TRÄNINGSPAKET 550:–<br />

tiro 23 Paket 945:–*/1099:– **<br />

Tryck av namn (rygg) och initialer ingår.<br />

Squadra T-shirt · Squadra shorts · Milano sock<br />

Jacka 599:–*/649:–**<br />

Halfzip 549:–*/649:–**<br />

Byxa 399:–*/499:–**<br />

entrada 22 Paket 945:–*/1099:– **<br />

Halfzip 449:–*/499:–**<br />

Byxa 299:–*/399:–**<br />

entrada 22<br />

Regnjacka<br />

479:–*/529:–**<br />

entrada 22<br />

Hoodie<br />

499:–*/549:–**<br />

Namntryck rygg ingår.<br />

tiro 23 M bag<br />

400:– Initialer +50:–<br />

tiro 23 Ryggsäck<br />

400:– Initialer +50:–<br />

* Juniorstorlek. ** Seniorstorlek


Visa att du är nff:are!<br />

«Merch» finna att köpa under matcher och<br />

andra evenemang på Skogsvallen<br />

eller i Pölder Sportsbutik<br />

i Nässjö.<br />

Supporterhalsduk 130:– Stickad halsduk, 14018 cm<br />

45<br />

Keps 150:–<br />

Kraftig polyester för exklusiv<br />

känsla. Marinblå. Brodyr fram & bak.<br />

Vattenflaska 50:–<br />

700 ml. Plats för märkning av<br />

namn, lag med mera. bpa-fri.<br />

Multiscarf 60:–<br />

Tunn och skön multiscarf<br />

i funktionsmaterial.<br />

Handduk 250:–<br />

Lyxig frottéhandduk med nff-logo<br />

i relief, 100% bomull. 14070 cm<br />

Supportermössa 170:–<br />

Extra kraftigt stickad<br />

med broderad nff-logo.<br />

Mössa 100:–<br />

Tunn och skön mössa<br />

som även fungerar<br />

.<br />

bra<br />

att träna i.<br />

Tryckt nff-logo.<br />

i samarbete med


46<br />

Helhetsleverantör av<br />

hållbara och inspirerande<br />

inredningslösningar<br />

Besök vårt showroom i Jönköping,<br />

Huskvarnavägen 80


47<br />

Skanna QR-koden för öppettider<br />

och mer information<br />

KÖRGLÄDJE ÅRET RUNT<br />

Ett enkelt bilägande<br />

På Holmgrens Bil strävar vi efter att det ska vara så enkelt som möjligt<br />

att köpa och äga bil. Hos oss hittar du nybilsmärkerna Ford, Hyundai<br />

och MG, samt ett stort utbud av begagnade bilar. Vi är även specialister<br />

och auktoriserad serviceverkstad för alla våra egna varumärken.<br />

Vi tar hand om din bil.<br />

Holmgrens Bil Nässjö | Sörängsvägen 62 | 0380-51 43 00


48<br />

Bowling<br />

Mat<br />

Shuffleboard<br />

nassjobowling.se


49<br />

För öppettider<br />

följ oss på facebook<br />

eller instagram<br />

Älgaryd 1 57021 Malmbäck<br />

070 250 73 62 www.algaryd.se


Sommardäck<br />

50<br />

Sommardäck<br />

Välkommen till till Däckia Nässjö när det är är dags för nya sommardäck!<br />

Passa på att utnyttja våra fina erbjudanden.<br />

Välkommen till Däckia Nässjö när det är dags för nya sommardäck!<br />

ERBJUDANDE Passa på att –– utnyttja PIRELLIDÄCK våra fina erbjudanden.<br />

ERBJUDANDE –– PROVA DÄCKIAHOTELL<br />

50<br />

ERBJUDANDE – PIRELLIDÄCK ERBJUDANDE – PROVA DÄCKIAHOTELL<br />

% rabatt på<br />

Däckhotell<br />

hjulinställning<br />

% rabatt på Gratis<br />

Däckhotell<br />

förvaring<br />

50 Gratis förvaring<br />

50 hjulinställning Gratis förvaring<br />

Gäller första säsongen.<br />

Rabatten gäller vid vid köp köp av av minst två två Pirellidäck. t o t m o m 180930.<br />

Går Går ej ej att att kombinera Rabatten med med gäller andra vid köp erbjudanden av minst två Pirellidäck. och och avtal.<br />

t o m 240930<br />

180930.<br />

Går ej att kombinera med andra erbjudanden och avtal.<br />

Går Gäller Går ej ej första att att säsongen. kombinera med med andra erbjudanden och och avtal.<br />

Går ej att kombinera med andra erbjudanden och avtal.<br />

Nässjö | Gjutaregatan 2 | 0380-107 62<br />

Nässjö | | Gjutaregatan 22 | | 0380-10762<br />

62


51<br />

DAGS FÖR PIZZA?<br />

Välkommen till Pizzeria Amigo!<br />

Nu kan du även beställa direkt från hemsidan!<br />

www.amigosnassjo.se<br />

• Beställ • Betala • Hämta din mat<br />

amigosnassjo.se<br />

Pizzeria Amigo


52<br />

MASSOR AV LÄCKERHETER ATT FIRA EN SEGER<br />

MED!...eller att trösta sig med vid förlust.<br />

2, S. Storgatan 2, Eksjö • Mariagatan<br />

Mariagatan<br />

2,<br />

2,<br />

Nässjö<br />

Nässjö<br />

• 0380-15760<br />

0380-15760<br />

Storgatan<br />

Storgatan<br />

2,<br />

2,<br />

Eksjö<br />

Eksjö<br />

• 0381-15505<br />

0381-15505<br />

Rådhusgatan www.princess-konditori.se<br />

Rådhusgatan 38,<br />

38,<br />

Nässjö<br />

Nässjö<br />

• 0380-10597<br />

0380-10597<br />

www.princess-konditori.se<br />

www.princess-konditori.se<br />

PRINCESS BRÖDKASSE<br />

Till matchens bästa spelare<br />

i herr- & damserien<br />

Klipp ut och ta med kupongen.<br />

20%<br />

RABATT<br />

på ordinarie pris och vid ett köptillfälle.<br />

Gäller t.o.m. 20201231 20181231<br />

<strong>2024</strong>1231


53<br />

ENKELT FÖR BILÄGARE<br />

Allt under ett tak<br />

På Holmgrens Bil strävar vi efter att det ska vara så enkelt som möjligt<br />

att köpa och äga bil. Hos oss hittar du nybilsmärkerna Ford, Hyundai<br />

och MG, samt ett stort utbud av begagnade bilar. När det gäller service<br />

och underhåll, så har vi specialister på alla våra märken.<br />

Vi tar hand om din bil!<br />

Holmgrens Bil Nässjö | Sörängsvägen 62 | 0380 51 43 00


54<br />

BEMANNING & REKRYTERING<br />

NSB bemanning och rekrytering är en stolt guldsponsor som står<br />

bakom Nässjö FF’s breda verksamhet!<br />

Anlita NSB Bemanning och rekrytering så stärker vi förening och<br />

kulturlivet tillsammans.<br />

Kontakta oss<br />

Louise Hagberg<br />

louise@nsbemanning.se<br />

0735-981870<br />

Andreas Karlsson<br />

andreas@nsbemanning.se<br />

0735-321336


55<br />

ÖVER 600 SORTERS GODIS<br />

Välkommen till oss på Sörängsområdet utmed rv40.<br />

Öppettider<br />

sön - tors 10-20<br />

fre - lör 10-21<br />

15% RABATT<br />

På ett helt köp mot uppvisande av<br />

denna kupong.<br />

Erbjudandet gäller tom 31/10 <strong>2024</strong><br />

Godisgruvan - <strong>NFF</strong> Matchprogram <strong>2024</strong>


56 VILKEN ÄR DIN<br />

O´LEARYS DAG?<br />

Välkommen till O’Learys, en Amerikansk sportbar där god mat och dryck<br />

serveras i en trevlig och avslappnad atmosfär.<br />

Vi är en sportrestaurang med shuffleboard, biljard, basket och<br />

mycket mer sport. Öppet varje dag, från dagens lunch till sena kvällar och<br />

nätter, bjuder vi på god mat, dryck och mycket sport.<br />

DAGENS LUNCH<br />

11.00-14.00 varje vardag.<br />

VÄLKOMMEN IN TILL OSS!<br />

O’learys Nässjö, Stortorget 4A<br />

0380- 700 00<br />

www.olearys.se/nassjo


Anslut ditt Intersport Clubkort till Nässjö FF. Maila redan idag ditt Intersport Clubkortnr<br />

tillsammans med personnr och namn till info@nff.nu<br />

När du handlar lokalt hos Intersport Eksjö och registrerar köpet med Intersport Clubkort<br />

stödjer du Nässjö FF. Givetvis får du även din vanliga bonus.<br />

57


58


Vi stöttar<br />

fotbollen i Nässjö<br />

59<br />

[och det är vi som levererar dricka och godis]<br />

www.privab.se


60<br />

Allt du behöver från en leverantör.<br />

Emballage, förbrukningsmaterial och kunskap till dig som vill bli bättre.<br />

pacson.se<br />

Bokföring<br />

till fast pris!<br />

bokagruppen.se<br />

070-3170246<br />

www.hoglandetsgolv.se


Växel: 0380-128 27 • E-post: procab@transab.se • Hemsida: www.transab.se/procab/<br />

61


62<br />

Vi är det "LILLA" företaget med den "STORA" servicen<br />

Vi är Kvalitets & Miljöcertifierade enligt<br />

ISO 9001:2000 och 14001:2004<br />

Vi prioriterar ett nära samarbete<br />

med våra kunder<br />

W.A.C Recycling AB, Tuvegatan 3, 571 41 Nässjö, Tel 0380-51 18 18, Fax: 0380-55 84 79, E-post: info@skrot.nu<br />

Skylt <strong>NFF</strong> 2x1m


VI JOBBAR FÖR 63<br />

HÖGTRYCK<br />

Vi säljer kompletta anläggningar<br />

och har helhetslösningar för<br />

allt inom tryckluft.<br />

NÄSSJÖ • LJUNGBY<br />

0380-18860 • www.hkservice.se


64<br />

Tel 0380-138 22<br />

VI ÄR<br />

PRINT HELT ENKELT


65<br />

Nyrenoverade rum<br />

Konferens<br />

Festvåning<br />

A la Carté<br />

Wellnessavdelning<br />

After Work<br />

Det finns många anledningar att välja<br />

Esplanaden 4 , Nässjö<br />

Tel: 0380 131 00<br />

info@hogland.se<br />

www.hogland.se


”Att trycka tröjor behöver inte kosta skjortan”<br />

66<br />

ARBETSKLÄDER • PROFILKLÄDER • PRESENTREKLAM<br />

VI HAR FLYTTAT<br />

VI ÄR NU EN DEL AV<br />

SPECIALISTER PÅ SPORT - ÅRET RUNT<br />

Välkommen till oss på Terminalgatan 1.<br />

0380-15131 • 070-5812108 • frohmsreklam@polder.se<br />

www.trueselection.se<br />

@true_selection<br />

Formar för kristallklar is • Över 100 sorters tonic • Stekbord för grillen<br />

Syrups & Shrubs • Glas • Böcker • Bartillbehör • Senap • Mocktails • Mixers


67<br />

PADEL. EVENT. MAT. RELAX.<br />

INDUSTRIGATAN 23<br />

574 38 VETLANDA<br />

info@vetlandapadelhall.se


Pizzeria<br />

68<br />

Viktoria<br />

Tel. 0380 - 10531<br />

ÖPPET ALLA DAGAR 11-22<br />

Queckfeldtsgatan 47 • 571 40 Nässjö<br />

TA 4<br />

BETALA<br />

FÖR 3<br />

Klipp ut och ta<br />

med kupongen.<br />

Gäller tom 31/10 <strong>2024</strong><br />

och 1 gång/person<br />

Robban Roger Roland<br />

Stans godaste pizza!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!