26.10.2023 Views

Eleman.net Kurumsal Dijital Yayını eMag | Sayı 4 | Kasım-Aralık

Cumhuriyet'in 100.yılına özel milyonlarca istihdam konusunu ele alan e-mag bu sayısında toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınların 100.yılda gerçekleştirdiği projelerine, İş dünyasında değişen dinamikleri ele aldı.

Cumhuriyet'in 100.yılına özel milyonlarca istihdam konusunu ele alan e-mag bu sayısında toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınların 100.yılda gerçekleştirdiği projelerine, İş dünyasında değişen dinamikleri ele aldı.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

#4<br />

MAG<br />

eleman.<strong>net</strong><br />

KURUMSAL DİJİTAL YAYINI<br />

KASIM — ARALIK 2023<br />

Esra Bezircioğlu / KAGİDER Başkanı<br />

Cumhuriyet’in 100. yılında<br />

kadınların ekonomideki<br />

rolü ve cinsiyet eşitliği<br />

Ebru Taşcı Firuzbay / PERYÖN Yön. Kur. Bşk.<br />

100. YILDA 1000 KADIN<br />

projesinin destekçisiyiz<br />

Milli hedef belli olmuştur. Ona<br />

ulaşacak yolları bulmak zor<br />

değildir. Denebilir ki, hiç bir<br />

şeye muhtaç değiliz. Yalnız bir<br />

tek şeye çok ihtiyacımız vardır:<br />

ÇALIŞKAN OLMAK!<br />

K. Atatürk<br />

Cumhuriyetimizin<br />

. Yılında<br />

milyonlarca<br />

istihdam<br />

eleman.<strong>net</strong><br />

istihdamda depremzedelere<br />

öncelik veriyor


II


Sunuş<br />

<strong>Sayı</strong>: 4 - <strong>Kasım</strong> / <strong>Aralık</strong> 2023<br />

İmtiyaz Sahibi<br />

Piko Danışmanlık Hizmetleri A.Ş<br />

İbrahim Soylu<br />

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü<br />

Anıl Ersoy<br />

anil@eleman.<strong>net</strong><br />

Editör<br />

Esin Melis Akbaş<br />

melis@eleman.<strong>net</strong><br />

İçerik Editörü ve<br />

<strong>Dijital</strong> Yö<strong>net</strong>im Sorumlusu<br />

Mustafa Bilge<br />

mustafa.bilge@eleman.<strong>net</strong><br />

Görsel Yö<strong>net</strong>men<br />

Mehmet Ali Çelik<br />

mehmetalicelik@gmail.com<br />

Grafik ve Tasarım<br />

Ayşe Deniz Şahin<br />

deniz.sahin@eleman.<strong>net</strong><br />

Proje Satış Müdürleri<br />

Selen Karakoç<br />

selen.karakoc@eleman.<strong>net</strong><br />

Orkun Aşkan<br />

orkun@eleman.<strong>net</strong><br />

Arzu Duyarlar<br />

arzu@eleman.<strong>net</strong><br />

Baskı<br />

Ritim Baskı Sanatları Matbaacılık<br />

San. Tic. Ltd Şti.<br />

Y. Dudullu Mah. Necip Fazıl Bulvarı Cad.<br />

No:44 Keyap Çarşısı F1 Blok 92<br />

Ümraniye / İstanbul<br />

Tel: 0 216 508 20 20<br />

www.teknikbasim.com<br />

Sertifika No: 45252<br />

Yayın Türü<br />

Yerel Süreli Yayın<br />

Yö<strong>net</strong>im Yeri ve İletişim<br />

Küçükbakkalköy Mahallesi,<br />

Rüstemaga Sokak No:1 Piko Plaza, 34750<br />

Ataşehir/İstanbul<br />

+90 (216) 251 50 50<br />

www.eleman.<strong>net</strong><br />

Bu dergi Basın İlan Kurumu<br />

SÜRELİ YAYINLAR listesinde yer almaktadır.<br />

Sevgili Okurlar,<br />

Bugün, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamanın gururunu ve coşkusunu<br />

yaşıyoruz. Bu özel yıl vesilesiyle, Cumhuriyetimizin değerlerine odaklanarak,<br />

ülkemizin en önemli meselelerinden biri olan istihdamı ele aldık.<br />

Türkiye, bu alanda büyük adımlar atmış, işsizlik oranlarını düşürmüş ve<br />

istihdamı artırmak için çeşitli projeleri hayata geçirmiştir. Ancak, hala önemli<br />

sorunlarla karşı karşıyayız. Genç işsizlik, meslek edinme sürecindeki zorluklar ve<br />

teknolojik değişimlerin yarattığı yeni istihdam alanlarında yaşanan belirsizlikler<br />

gibi konular, üzerinde durmamız gereken başlıklardan sadece birkaçı…<br />

Cumhuriyetimizin 100. yılında, istihdam politikalarımızı daha da<br />

güçlendirmeli, aynı zamanda, kadın istihdamını artırarak toplumsal cinsiyet<br />

eşitliğine katkı sağlamalı, engelli bireylerin istihdam olanaklarını artırmalı ve<br />

dezavantajlı grupları destekleyerek sosyal adaleti güçlendirmeliyiz.<br />

Daha iyi bir gelecek için ilk adım: İSTIHDAM<br />

Cumhuriyetin 100. yılında, istihdam konusunda daha fazla adım atarak<br />

ülkemizin potansiyelini en üst düzeye çıkaracak ve toplumsal refahı artıracak<br />

stratejiler geliştirmeye kararlıyız. Biz de bu bilinçle, dergimizin bu sayısında<br />

eleman.<strong>net</strong>’in 18 yıllık serüveninde istihdama sağladığı katkıyı ele aldık.<br />

Sektörün önemli markalarıyla, iş dünyasının değişen dinamiklerini, kadınların<br />

ekonomideki rolünü, cinsiyet eşitliğini ve daha birçok konuyu konuştuk.<br />

Cumhuriyetin 100. yılında istihdamda daha güçlü bir Türkiye için birlikte<br />

çalışacağımıza olan inancımızı yineleyerek sözlerimi noktalıyorum.<br />

Değerli görüşlerini bizimle paylaşan markalara, liderlere teşekkür eder, keyifli<br />

okumalar dilerim. Bir sonraki sayımızda görüşmek dileğiyle…<br />

Özlem Demirci Duyarlar<br />

eleman.<strong>net</strong> Kurucu Ortağı<br />

eleman<strong>net</strong> <strong>Eleman</strong><strong>net</strong>-ye8hb eleman<strong>net</strong> eleman<strong>net</strong> eleman-<strong>net</strong>


Gündem<br />

Cumhuriyetimizin<br />

. Yılında<br />

milyonlarca<br />

istihdam<br />

eleman.<strong>net</strong>, dünden<br />

bugüne, Cumhuriyetin<br />

100. yılında da yine<br />

milyonlarca istihdam<br />

sağlamaya devam<br />

ediyor.<br />

Gelişen Türkiye’nin ekonomik<br />

dinamizmine katkıda bulunan<br />

eleman <strong>net</strong>, İstihdam yaratmaya<br />

ve ülkemizin kalkınmasına katkıda<br />

bulunarak, bugün de yarının Türkiye’sini<br />

inşa etmek için var gücüyle çalışıyor.<br />

Bugüne kadar yaptığı işbirlikleri, çözüm<br />

ortağı olan birçok kurumsal markayı<br />

bünyesinde taşıyan eleman.<strong>net</strong>,<br />

sayısız projesi ile ön planda; Deprem<br />

sonrası istihdam destek projesi, Mobil<br />

İş Bulma Merkezi, üniversite ve<br />

meslek lisesi işbirlikleri, belediyelerle<br />

yürüttüğü özel istihdam projeleri ile<br />

her ay yüzbinleri işle buluşturmaya<br />

devam ediyor.<br />

Dünden Bugüne<br />

Milyonlarca İstihdam<br />

2005 yılında temelleri atılan eleman.<strong>net</strong>,<br />

18 yıllık serüveni boyunca KOBİ’lerin<br />

istihdam ve İK gereksinimlerini karşılamak<br />

için sürekli olarak yenilikçi çözümler<br />

sundu. Çalışan tarafında ise her ay<br />

yüzbinlerin hayatını olumlu etkileyen<br />

ve umutlarını yeşerten eleman.<strong>net</strong>, kuruluşundan<br />

bugüne kadar milyonlarca<br />

bireyi iş fırsatlarıyla buluşturdu.<br />

Dünden Bugüne<br />

eleman.<strong>net</strong><br />

eleman.<strong>net</strong>, güçlü ve gelişmiş teknolojik<br />

alt yapısıyla, farklı sektörlerden<br />

mavi yaka çalışanların ve işverenlerin<br />

ve KOBİ’lerin ihtiyaçlarına kesintisiz<br />

olarak çözüm sunmayı sürdürüyor.<br />

Her dönemde yenilikçi bir vizyonla<br />

hareket eden eleman.<strong>net</strong>, sadece iş<br />

dünyasının ihtiyaçlarına yanıt vermekle<br />

kalmıyor, aynı zamanda geleceğin<br />

iş ortamlarını şekillendirmek<br />

için adımlar atıyor. Bu uzun soluklu ve<br />

dinamik yolculuk, milyonlarca kişinin<br />

hayatını olumlu bir şekilde etkiliyor ve<br />

iş dünyasında sürdürülebilir bir başarı<br />

hikayesi yazmaya devam ediyor.<br />

2


eleman.<strong>net</strong><br />

Firma<br />

<strong>Sayı</strong>sı<br />

350.000+<br />

Özgeçmiş<br />

<strong>Sayı</strong>sı:<br />

15.000.000+<br />

7 Milyon İstihdam<br />

Verilerle<br />

eleman.<strong>net</strong><br />

Başvuru<br />

<strong>Sayı</strong>sı:<br />

180 Milyon<br />

En çok istihdam<br />

sağladığı sektörler<br />

Üretim<br />

Lojistik<br />

Gıda<br />

Perakendecilik<br />

Güvenlik<br />

İnşaat<br />

Çağrı Merkezi<br />

Hizmet<br />

Tekstil<br />

Turizm<br />

En çok istihdam<br />

sağladığı pozisyonlar<br />

Operatör<br />

Depo <strong>Eleman</strong>ı<br />

Elektrik Teknisyeni<br />

Güvenlik Görevlisi<br />

Çağrı Merkezi <strong>Eleman</strong>ı<br />

Kasiyer<br />

Ön Muhasebe <strong>Eleman</strong>ı<br />

Üretim <strong>Eleman</strong>ı<br />

Garson<br />

Temizlik Görevlisi<br />

İstihdam<br />

<strong>Sayı</strong>sı<br />

7 Milyon<br />

Yayınlanan<br />

İş İlanı<br />

<strong>Sayı</strong>sı:<br />

2,2 Milyon<br />

Hizmet vermeye<br />

başladı<br />

10 bin üye firma<br />

500 bin iş ilanı<br />

CV sayısı 5 milyona çıktı,<br />

site tasarımı yenilendi<br />

10 milyon iş arayan,<br />

200 bin üye firma<br />

Video özgeçmiş sistemi<br />

ve istihdam ödülleri<br />

Yakınımdaki işler-adaylar<br />

özelliği devreye alındı<br />

150 milyon iş başvurusu,<br />

2 milyon iş ilanı<br />

2005 2007 2011 2013 2016 2018<br />

2020<br />

2022<br />

2006 2010 2012 2015 2017 2019<br />

2021<br />

2023<br />

İlk tasarım değişikliği<br />

yapıldı<br />

10 milyon başvuru<br />

50 bin üye firma<br />

100 bin üye firma<br />

Mobil mülakat sistemi<br />

Tasarım değişikliği<br />

yapıldı<br />

Yapay zeka destekli<br />

aday arama motoru<br />

300 bin üye firma<br />

Mobil iş bulma merkezi<br />

5 milyon iş arayan,<br />

meslek rehberi ve üniv. rehberi<br />

3


Gündem<br />

Cumhuriyet’in 100. yılında<br />

kadınların ekonomideki rolü<br />

ve cinsiyet eşitliği<br />

Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), Türkiye'deki kadın girişimcileri<br />

destekleyen ve kadın istihdamını teşvik eden köklü bir dernektir.<br />

Dernek, Cumhuriyet’in 100. yılında kadın istihdamını artırmaya<br />

yönelik ve kadınlara iş hayatında tam kapsamlı fırsat eşitliği sunan<br />

projelere odaklanmaktadır.<br />

Derneğin Başkanı Esra Bezircioğlu,<br />

KAGİDER’in kadınları ekonomik,<br />

politik ve sosyal açıdan<br />

güçlendirmeye teşvik eden bir sivil<br />

toplum kuruluşu olduğunu vurguluyor.<br />

Dernek, bugüne kadar birçok<br />

başarılı projeyi hayata geçirmiş ve Geleceğin<br />

Kadın Liderleri Programı’yla<br />

Cumhuriyet’in 100. Yılına özel mezun<br />

sayısını 1750’ye yükselterek önemli<br />

bir başarıya imza atmıştır. İşte, KA-<br />

GİDER’in kadın liderlere sunduğu bu<br />

değerli fırsatlarla ilgili yapılan keyifli<br />

sohbetin ayrıntıları...<br />

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?<br />

İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği<br />

mezunuyum. İş hayatıma öğrenci<br />

iken başladım. Sektör lideri teknoloji<br />

şirketlerinde çalıştım ve 2006 yılında<br />

4<br />

kendi şirketimi kurmaya karar vererek<br />

Tek Bilişim’i kurdum. 2015 yılında da<br />

Edalp Bilişim’in kuruluşuna imza attım.<br />

2010 yılından bu yana KAGİDER üyesiyim.<br />

Son 8 senedir yö<strong>net</strong>im kurullarında<br />

aktif olarak görev aldım.<br />

KAGİDER’in destekleriyle yeni<br />

girişimlere adım atan kadınlar<br />

oldu mu?<br />

KAGİDER tam 21 yıl önce, kadınların<br />

girişimcilikte karşılaştıkları sorunları<br />

yaşayan ve bu tabloyu değiştirmek<br />

isteyen 37 girişimci kadın tarafından<br />

kuruldu. Kurulduğu günden bu yana<br />

da kadın girişimciliğinin yaygınlaşması<br />

için çalışıyor. Aynı zamanda, kadın<br />

girişimcilerin karşılaştıkları sorunların<br />

kadınların tüm alanlarda karşılaştıkları<br />

eşitsizlik ve adaletsizliklerin bir sonucu<br />

olduğunun bilinciyle toplumda kadının<br />

güçlendirilmesi için çaba gösteriyor. Bu<br />

kapsamda kadının ekonomideki, toplumsal<br />

hayattaki, yerel yö<strong>net</strong>imlerdeki,<br />

siyasetteki, karar mekanizmalarındaki,<br />

kısacası hayatın her alanındaki temsilini<br />

destekleyecek çalışmalara ağırlık<br />

veriyoruz. Girişimci adaylarına işlerini<br />

kurmaları için destek veriyoruz. İşini<br />

kurmuş ve onu büyütmek isteyenlere<br />

bu amaca yönelik eğitim ve mentorluk<br />

destekleri sunuyor, deneyimlerimizi<br />

paylaşıp birbirimizden öğrenebileceğimiz<br />

platformlar oluşturuyoruz.<br />

KAGİDER bugün 46 farklı sektörden 450<br />

üyesi ile Türkiye ekonomisinin %8’ini<br />

temsil ediyor. Üyelerimiz, tarımdan<br />

kozmetiğe, perakendeden e-ticarete,<br />

ulaştırma ve depolama sektöründen<br />

bilgi ve iletişime, el sanatlarından idari<br />

hizmet ve danışmanlık faaliyetlerine<br />

kadar birçok sektör ve meslek kolundaki<br />

girişimleriyle faaliyet gösteriyorlar.<br />

KAGİDER 21 yıl içinde yüzlerce projesiyle<br />

gerek yüz yüze, gerekse online<br />

eğitim ve mentorluk programları ile on<br />

binlerce kadının hayatına dokundu<br />

Eğitim ve Mentörlük desteklerinizden<br />

bahsedebilir misiniz?<br />

Biz yeni yö<strong>net</strong>im olarak 14 Haziran<br />

tarihinde gerçekleşen genel kurulla<br />

bayrağı devraldık. Bundan önce de olduğu<br />

gibi hedefimiz kadının üreterek,


varlığını özgürce ortaya koyarak tüm<br />

karar süreçlerinde etkin rol aldığı bir<br />

dünya yaratmak. Daha önceki yö<strong>net</strong>imlerde<br />

olduğu gibi biz de yeni yö<strong>net</strong>im<br />

kurulumuzla bir yandan mevcut<br />

projeleri daha da geliştirerek devam<br />

ettirirken, diğer yandan yeni projelerle<br />

daha çok kadına ulaşmaya çalışacağız.<br />

Hedefimiz Cumhuriyet’in 2. yüzyılında<br />

daha çok kadının gücünü, sesini<br />

dünyaya duyurabilmek.<br />

Öncelikle biz hedef kitlemizi üçe ayırıyoruz<br />

ve eğitim - mentorluk programlarımızı<br />

bu farklı hedef kitlelere göre<br />

düzenliyoruz. Bunlar; Profesyonel<br />

hayata girmek üzere olan, üniversite<br />

öğrencisi ya da mezun kadınlar için<br />

Sanofi Türkiye ile 13 yıldır düzenlediğimiz<br />

Geleceğin Kadın Liderleri projemiz<br />

var. Bu çerçevede eşit fırsatlara<br />

ulaşmakta zorlanan genç kadınları iş<br />

hayatına hazırlamak için kapsamlı bir<br />

eğitim ve mentorluk programı düzenliyoruz.<br />

Bu sene 250 başvuru aldık.<br />

Kadın istihdamına katkıda bulunmak<br />

amacıyla yürütülen bu projedeki mezunlarımızın<br />

sayısı 1.700’ü aştı.<br />

Üniversite öğrencileriyle yakın bir bağ<br />

kurarak, gençlerin enerjisi ve vizyonuyla<br />

yolculuğumuza güçlü bir şekilde devam<br />

ediyoruz. Şu anda, 18-25 yaş arasındaki<br />

gençlerde toplumsal cinsiyet<br />

eşitliği farkındalığını artırmayı ve aynı<br />

zamanda gençlerin üretkenliğini teşvik<br />

ederek girişimcilik faaliyetlerini geliştirmeyi<br />

amaçlayan heyecan verici yeni<br />

projeler üzerinde yoğun bir şekilde<br />

çalışıyoruz. Gençlik ve girişimcilik komitemiz,<br />

toplumsal cinsiyet eşitliği ve<br />

gençlerin potansiyelini en üst düzeye<br />

çıkarmak için el birliğiyle çalışmaya devam<br />

ediyor. Diğer yandan daha yolun<br />

başında olan ya da profesyonel hayatta<br />

çalışan, girişimci olmak isteyen, yeni<br />

girişimci olan kadınlara yönelik eğitimlerimiz<br />

devam edecek. Öte yandan<br />

girişimci olup, girişimlerini daha ileriye<br />

taşımak isteyen kadınlar için sektör<br />

odaklı girişimci geliştirme programlarımız<br />

ve eğitimlerimiz de bulunmakta.<br />

Kadın girişimcilerin dijitalleşmesine çok<br />

önem veriyoruz. Kadın girişimcilerin<br />

dijital alanlardaki olgunluk seviyelerinin<br />

ölçüldüğü ve bu öz değerlendirme<br />

anketi ile işletmenin dijital olgunluk<br />

Esra BEZIRCIOĞLU / KAGİDER Başkanı<br />

seviyesinin Türkiye’deki bölgesel ve<br />

sektörel ölçütlerle karşılaştırılmasına<br />

olanak sağlayan dijital barometreyi hayata<br />

geçirdik. <strong>Dijital</strong>leşme girişimcilere<br />

işlerini büyütmede ve rekabette avantaj<br />

sağlayacaktır. Bu yıl teknoloji ve dijitalleşme<br />

eğitim komitemizle birlikte bu<br />

konuya daha fazla ağırlık vereceğiz. Bir<br />

taraftan kadın girişimcilerin dijitalleşme<br />

çalışmalarını hızlandırırken diğer taraftan<br />

daha çok kadının teknoloji alanında<br />

girişimci olması için çalışacağız. Bu<br />

eğitim ve mentorluk çalışmalarımız<br />

devam ederken diğer yandan farklı kurumlarla<br />

devam eden projelerimizi de<br />

geliştirerek devam ettireceğiz. Kısaca<br />

bunlardan da bahsetmek isterim;<br />

KAGİDER olarak kurduğumuz, Garanti<br />

BBVA iş birliğiyle büyüttüğümüz ‘Ticaretin<br />

Kadınları’ platformumuz önem<br />

verdiğimiz bir projemiz. Bu platform<br />

sayesinde, kamu ve özel sektörde satın<br />

alma süreçlerinde ihtiyaç duyulan<br />

ürün veya hizmetleri ilgili bölgede<br />

sağlayan kadın girişimcilere ulaştırmayı<br />

kolaylaştırıyoruz. ‘Kadından<br />

Al-Malı, Memleket Kazanmalı’ diyerek<br />

kurduğumuz bu platformumuzun mobil<br />

erişimini de mevcut.<br />

Bir diğer projemiz Boyner Grup ile<br />

sürdürdüğümüz ‘İyi İşler’ programı.<br />

Bugüne kadar Türkiye’nin farklı bölgelerinden<br />

119 kadın girişimci eğitimlerini<br />

tamamlayarak ‘İyi İşler’den mezun<br />

oldu. Bu sene depremden etkilenen<br />

illerimizdeki kadın girişimcilerin de bu<br />

programdan yararlanmasını arzu ettik<br />

ve onlar için ön elemesiz bir kontenjan<br />

açtık. Gıda ve teknoloji sektörleri dışında<br />

çalışan ve en az 2 yıldır faaliyette<br />

olan 10 kadın girişimci ya da kooperatif,<br />

programa doğrudan dahil olabilecekler.<br />

Bizim gelecek 20 yıl için gündemimizde<br />

çok önemli bir başlık daha var: Bu<br />

da Sürdürülebilirlik ve Yeşil İş. Kadının<br />

üreterek, varlığını özgürce ortaya<br />

koyarak tüm karar süreçlerinde etkin<br />

rol aldığı bir dünya hayal ediyoruz ve<br />

bu dünyayı yaratmaya odaklandık.<br />

Bu hedefimizi hayata geçirirken yeşil<br />

iş prensiplerini uygulama önceliğimiz<br />

olacak. Bu alanda da çeşitli projeleri<br />

hayata geçireceğiz.<br />

Tarım sektöründe faaliyet gösteren<br />

kadın girişimciler için Migros ile sürdürdüğümüz<br />

bir projemiz var. Öte<br />

yandan KAGİDER olarak yaptığımız<br />

5


Gündem<br />

tüm çalışmaları sürdürülebilirlik bakış<br />

açısıyla ele alacağız. Yuvam Dünya ile<br />

birlikte verdiğimiz Yeşil İş Ödülleri’ne<br />

devam edeceğiz.<br />

Önümüzdeki dönemde Anadolu’ya<br />

daha fazla dokunabilmeyi amaçlıyoruz.<br />

Anadolu illerinde yaşayan gençlerin<br />

ve kadın girişimcilerin geleceğe<br />

dair beklentilerini dinleyerek onlarla<br />

daha yakın temaslarda bulunacağız.<br />

Türkiye’nin 7 bölgesindeki kadın<br />

girişimci dernekleriyle bir araya<br />

geleceğiz. Bu bölgelerde çalıştaylar<br />

düzenleyerek ve yerel yö<strong>net</strong>imlerle<br />

iş birliği içinde olarak kadını yerelde<br />

güçlendireceğiz. Ayrıca yurt dışında<br />

KAGİDER’in adını daha fazla duyuracağız.<br />

ABD ve Avrupa’da güçlü iş birliklerimiz<br />

var. AB’de daha aktif olacak,<br />

doğru partnerlerle Afrika pazarlarında<br />

da KAGİDER’i güçlendireceğiz.<br />

Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyılına<br />

girdik ama hâlen kadınların birçok<br />

alanda fırsat eşitliğine sahip olması<br />

için mücadele etmememiz gerekiyor.<br />

Cumhuriyet tarihimizdeki kadın rol<br />

modelleri daha fazla görünür kılmamız<br />

gerektiğine inanıyoruz. Önümüzdeki<br />

dönemde ilham veren hikayeleri daha<br />

da görünür kılmak için çalışacağız.<br />

6<br />

KAGİDER bu yıl fırsat eşitliği sertifikasını<br />

birçok markaya verdi aralarında<br />

Galatasaray Spor Kulübü,<br />

Kibar Holding, Zorlu Grup, Akra Hotels<br />

yer aldı. Sertifikaları vermeden<br />

önce, katılımcıları değerlendirmek<br />

için belirli kriterleri göz önünde bulunduruyorsunuzdur.<br />

Bunlar nelerdir?<br />

Bahsedebilir misiniz?<br />

Fırsat Eşitliği Modeli sertifikamız bizim<br />

çok önem verdiğimiz ve bu sene<br />

daha çok firmaya ulaşmayı hedeflediğimiz<br />

bir projemiz. Kadınların iş<br />

yaşamına katılmaları önündeki engellerin<br />

kalkmasına katkıda bulunmayı<br />

hedefleyen Fırsat Eşitliği Modeli<br />

(FEM) sertifika programı ile işe alım,<br />

eğitim, kariyer planlama ve geliştirme<br />

gibi süreçlerdeki eşitsizlikleri saptayarak<br />

iş yaşamında cinsiyet ayrımcılığına<br />

dayalı yaklaşımlara son vermeyi<br />

amaçladık. Dünya Bankası iş birliğiyle<br />

sürdürdüğümüz bu program kapsamında,<br />

şirketler bağımsız bir değerlendirme<br />

sürecinden geçtikten sonra<br />

Fırsat Eşitliği Modeli sertifikasına hak<br />

kazanabiliyor; yapıları, eylemleri ve<br />

istihdam olguları ile toplumsal cinsiyet<br />

eşitliğine ve istihdamda kadının<br />

güçlenmesine duyarlı olduklarını ulusal<br />

ve uluslararası kamuoyu nezdinde<br />

tescil ettirmiş oluyorlar.<br />

“<br />

Kadının üreterek,<br />

varlığını özgürce<br />

ortaya koyarak<br />

tüm karar<br />

süreçlerinde etkin<br />

rol aldığı bir dünya<br />

hayal ediyoruz<br />

ve bu dünyayı<br />

yaratmaya<br />

odaklandık.<br />

“<br />

FEM programı kapsamında kurumlarda<br />

bağımsız de<strong>net</strong>imden geçen konular<br />

şöyle sıralanıyor: Yö<strong>net</strong>imin fırsat<br />

eşitliği konusundaki taahhüdü, işe<br />

alım ve seçmede fırsat eşitliği, eğitim<br />

fırsatlarına erişimde eşitlik, performans<br />

değerlendirme ve terfide fırsat<br />

eşitliği, kariyer destek uygulamaları,<br />

geribildirim ve şikayetlerin izlenmesi,<br />

iletişim ve kurumsal reklamlar.<br />

Bugüne kadar 56 kurum şirket FEM<br />

sertifikası almaya hak kazandı. Değerlendirme<br />

süreci devam eden firmalarımız<br />

da var.<br />

Cumhuriyet’in 100. yılında Türkiye’de<br />

kadınların ekonomik alandaki<br />

rolü hakkında genel bir değerlendirme<br />

yapabilir misiniz?<br />

Geçtiğimiz aylarda Sabancı Üniversitesi<br />

iş birliği ile “Türkiye’de Kadınların<br />

İşgücüne Katılımı: Genel Eğilimler,<br />

Bölgesel ve Demografik Farklar, Tutumlar”<br />

başlıklı rapor hazırladık. Bu<br />

rapor Türkiye’de kadınların işgücüne<br />

katılımına dair mevcut durum, bölgeler<br />

arasındaki ekonomik, sosyal ve<br />

demografik farklar ve bunların zaman<br />

içindeki dönüşümüne dair çarpıcı veriler<br />

içeriyor. Rapor Türkiye İstatistik<br />

Kurumu (TÜİK) Hane Halkı İşgücü Anketleri<br />

2021 verilerine göre hazırlandı.<br />

Rapora göre Türkiye’de 15 ve daha<br />

yukarı yaştaki işgücüne katılım oranı<br />

toplam %51,4; bu oran erkeklerde<br />

%70,3, kadınlarda ise sadece %32,8.<br />

Türkiye’de kadınların işgücüne katılım<br />

oranları OECD ortalamasının çok<br />

altında kalıyor.<br />

Raporda kadınların istihdam edildikleri<br />

işlerin nitelik ve beceri taleplerine<br />

bakıldığında, son on yılda yüksek nitelikli<br />

işlerde istihdamın azaldığı, düşük<br />

nitelikli işlerde ise istihdamın arttığı<br />

görülüyor. 2004-2021 yılları arasında<br />

niteliksiz işlerde kadın istihdamı %3<br />

artarken, nitelik gerektiren işlerde kadın<br />

istihdamı %21’lerden %11’lere geriliyor.<br />

Yö<strong>net</strong>ici pozisyonundaki kadınların<br />

oranı 2004 yılında %7 iken 2021<br />

yılında bu oran %20 seviyesine ulaşıyor.<br />

Bu oran 2021 yılı için OECD ülkelerinin<br />

ortalamasının (%33,7) altında.<br />

Öte yandan raporda, üniversite sayılarındaki<br />

artışın kadınların eğitim<br />

düzeyini arttırdığı ancak yüksekokul<br />

mezunu kadınların istihdamında sektörel<br />

farkların dikkat çektiği; İstanbul’da<br />

her üç genç kadından birinin<br />

ne istihdam ne de eğitimde yer aldığı;<br />

kadınların ücretli işgücünde yer almasına<br />

yönelik tutumlar ile işgücüne katılımları<br />

arasında paralellik gözlendiği<br />

gibi bulgular yer alıyor.<br />

Bu rapordan da gördüğümüz gibi<br />

daha gitmemiz gereken çok yol var.<br />

Cumhuriyet döneminden günümüze<br />

kadar kadınların iş dünyasında<br />

karşılaştığı zorluklar nelerdir<br />

ve bu zorluklarla başa çıkmak<br />

için alınabilecek önlemler neler<br />

olabilir?<br />

1923 yılında Cumhuriyet’in ilan edilmesi<br />

ve kadınlara tanınan haklarla<br />

birlikte kadınlar iş dünyasında var olmaya<br />

başlamış. O dönemde de kadın<br />

çalışanlar ve girişimciler sınırlı imkan-


larla ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle<br />

karşı karşıya kalmışlar.<br />

Şimdi de durum ne yazık ki farklı değil.<br />

İster girişimci olsun ister profesyonel<br />

çalışsın, kadınların ekonomiye<br />

katılımının önünde finansa ve eğitime<br />

erişimdeki zorluklar, rol model ve<br />

<strong>net</strong>work eksikliği, çocuk ve yaşlı bakım<br />

sorumluluğu, kadına karşı şiddet<br />

gibi birçok engel var. Kadınların cesaretini<br />

en fazla kıran da erkeği hayatın<br />

merkezine koyarak kadını ikinci plana<br />

atan ataerkil kültür. Bu bakış açısı,<br />

kadının iş hayatında potansiyelini tümüyle<br />

gerçekleştirmesinin önündeki<br />

temel engeli oluşturuyor. Bir kadın<br />

çalışmak veya iş kurmak istediğinde,<br />

önce evdeki sorumluluklarını yerine<br />

getirmesi ve ardından evdeki erkeğin<br />

onayını olması gerekiyor. Sosyal ve<br />

kültürel ön yargılarla kararlı bir şekilde<br />

mücadele edilmeli.<br />

Kadın girişimcilerin daha fazla desteklenmesi,<br />

teşvik edilmesi, iş hayatında<br />

varlık göstermeleri için önlerindeki engellerin<br />

kaldırılması gerekiyor. Teşvik<br />

ve destek programlarının geliştirilmesi,<br />

girişimcilikle ilgili kuluçka merkezlerinin<br />

yanı sıra kurulan yeni girişimlerin<br />

büyümesi ve ölçeklenmesi için mekanizmaların<br />

kurulması, dünyanın hızına<br />

uyum sağlama kabiliyetinin reflekse<br />

dönüşmesi gerekmekte.<br />

Kamuda ve özel sektörde cinsiyet<br />

eşitliğini sağlamak için yasal düzenlemeler<br />

ve teşvikler neler olabilir?<br />

Kadının hayatın her alanında güçlendirilmesi<br />

bugün Türkiye’nin gündemindeki<br />

en önemli konulardan biridir.<br />

Eğitimde, istihdamda, siyasi, ekonomik<br />

ve kültürel alanlarda kadınlara<br />

fırsat eşitliği sağlanmalı. Kadınların<br />

ve kız çocuklarının geleceğe dönük<br />

olarak ekonomik ve sosyal açılardan<br />

güçlendirilmesi için dijitalleşme, yeşil<br />

gündem ve küresel tehditlerle mücadele<br />

politikalarında ve her aşamada<br />

toplumsal cinsiyete dayalı bütçeleme<br />

gerekiyor.<br />

Geçtiğimiz ay açıklanan orta vadeli<br />

programda bizim de yıllardır dile getirdiğimiz<br />

önemli maddeler yer alıyor.<br />

Örnek vermem gerekirse;<br />

• <strong>Dijital</strong> ve yeşil dönüşümle değişen<br />

işgücü piyasasına kadınların tam,<br />

eşit, güvenceli ve etkin katılımlarının<br />

sağlanması ve bu kapsamda<br />

ihtiyaç duyulacak yeni beceri ve<br />

yeteneklerin kadınlara ve kız çocuklarına<br />

kazandırılması için özel<br />

programlar geliştirilecek ve kadınların<br />

iş gücüne katılımlarını artıracak<br />

girişimcilik, finansal okuryazarlık,<br />

kooperatifçilik gibi alanlarda programlar<br />

kapsamları genişletilerek<br />

yaygınlaştırılacaktır.<br />

• Girişim şirketlerinin nitelikli personel<br />

istihdam etmeleri kolaylaştırılacak,<br />

başta kadınlar olmak üzere girişimcilik<br />

programları yaygınlaştırılacaktır.<br />

• İstihdam teşviklerinden etkin olmayanlar<br />

sonlandırılacak, kadın, genç<br />

ve engellilere yönelik teşviklerin<br />

ağırlığı artırılarak teşvik sisteminin<br />

sade ve etkin bir yapıya kavuşturulması<br />

sağlanacaktır.<br />

• Bakım veren kişilerin işgücüne katılımını<br />

teşvik etmek ve toplumsal<br />

hayata katılımını artırmak amacıyla<br />

erişilebilir gündüz bakım merkezlerinin<br />

sayısı artırılacaktır<br />

Bu maddelerin hayata geçmesi çok<br />

önemli. Nüfusunun yarısını oluşturan<br />

kadınları kalkınma sürecine eşit koşullarda<br />

katmadan, sosyal ve siyasi<br />

yaşamda kadınların eşit koşullarda<br />

temsil edilmesini sağlamadan ve başta<br />

yaşama hakkı olmak üzere onların<br />

temel haklarını güvence altına almadan<br />

Türkiye ekonomik, siyasi ve sosyal<br />

açıdan dünyada hak ettiği konumu<br />

elde edemeyecektir.<br />

Kadınların ekonomik güçlerini<br />

kullanarak toplumsal değişimde<br />

nasıl etkili olabileceği konusunda<br />

örnekler verebilir misiniz?<br />

Türkiye’nin tüm enerjisini ve potansiyelini<br />

kullanmadan sürdürülebilir kalkınma<br />

ve refah hedeflerine ulaşması<br />

mümkün değil. Kadınların potansiyellerini<br />

ve enerjilerini ekonomiye erkeklerle<br />

eşit koşullarda yansıtamazsak<br />

Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmayı<br />

hayata geçirmesi ve tüm vatandaşlarını<br />

çağdaş uygarlık seviyesinde yaşatması<br />

mümkün olamayacaktır.<br />

IPSOS ile gerçekleştirdiğimiz bir araştırma<br />

bize kadın girişimcilerin işe<br />

alımlarında ilk 5 kişiye kadar çalışanlarının<br />

da kadın olduğunu gösterdi.<br />

Yani, kadınların girişimcilik yoluyla<br />

ekonomiye katılması aynı zamanda<br />

kadın istihdamının da katlanarak<br />

artması anlamına geliyor. Kadınlar iş<br />

dünyasına dayanışma içinde katkıda<br />

bulunuyor.<br />

7


Gündem<br />

Cumhuriyet’in 100. yılında<br />

iş dünyasında değişen dinamikler<br />

“Siz odada yokken<br />

hakkınızda konuşulanlar<br />

sizin kişisel markanızdır.”<br />

Anne-babalarımız başladıkları ilk iş<br />

yerinden emekli oldular. Şimdi geldiğimiz<br />

noktada, 5 farklı şirket değil, 5<br />

farklı kariyerimizin olacağı neredeyse<br />

kesin gibi görünüyor. Tüm hayatımızı<br />

etkileyeceğini düşündüğümüz bir koeleman.<strong>net</strong>,<br />

Cumhuriyet’in 100. yılında genç girişimciler için önem arz eden<br />

markalaşma ve kariyer planlamasında yeni stratejiler ve doğru yaklaşımlar<br />

geliştirmesi için iş birliği yaptığı Arısoy Consulting ile bir araya geldi. 5<br />

kıtada 40'ın üzerinde ülkede insanların yaşantılarına tanıklık eden Arısoy,<br />

şimdi birçok girişimcinin kariyer planını hayata geçirmesine yardımcı oluyor.<br />

Arısoy Consulting ’in Kurucusu Pınar Arısoy, bu markalaşma hikayesinin<br />

yanı sıra iş dünyasının değişen dinamiklerinin etkilerini anlatıyor.<br />

İlk olarak kendinizden ve akademik<br />

kariyerinizden bahseder<br />

misiniz?<br />

İstanbul’da doğdum ve büyüdüm.<br />

Marmara Üniversitesi’nde İngilizce<br />

Uluslararası İlişkiler lisans eğitimimi<br />

tamamladıktan sonra yine aynı üniversitede<br />

Üretim Yö<strong>net</strong>imi ve Pazarlama<br />

alanında yüksek lisans yaptım. On<br />

beş yıl boyunca Türkiye’nin önde gelen<br />

markaları için iç pazarda ve ihracat<br />

pazarlarında markalaşma stratejisi ve<br />

ürün geliştirme üzerine çalıştım. Pandemi<br />

döneminde ortaya çıkan ‘Büyük<br />

İstifa’ dalgasında yer alanlardan<br />

biriyim. Hayat boyu öğrenmeye inanan<br />

biri olarak, dünyada kabul gören<br />

profesyonel koçluk ekollerinden biri<br />

olan Adler School of Professional Coaching’de<br />

koçluk eğitimi aldım.<br />

Bildiğimiz kadarıyla birçok kariyer<br />

merkezi ile iş birliğiniz var.<br />

8<br />

Aynı zamanda Kendinizi geliştirmeye<br />

devam ediyorsunuz. Nasıl<br />

bir çalışma yolu izliyorsunuz?<br />

Bunlardan bahsedebilir misiniz?<br />

Şu an freelance pazarlama profesyoneli<br />

ve profesyonel kariyer koçu olarak<br />

çalışıyorum. Eğitmenlik yönümü geliştirmek<br />

için çeşitli eğitimler alıyor ve ayrıca<br />

atölye çalışmaları düzenliyorum.<br />

Farklı kültürlere, toplumsal hareketlere<br />

ve sosyolojiye ilgim var. Bu ilgi alanlarım,<br />

son on yılda 40’tan fazla ülkeye<br />

seyahat etmemin de gerekçesidir.<br />

Türk Eğitim Vakfı ve başta kendi okulum<br />

Marmara Mezunlar Derneği olmak<br />

üzere pek çok üniversitedeki kariyer<br />

merkezleri ile iş birliği yaparak koçluk<br />

görüşmeleri yapıyorum. Kariyerinde<br />

farklı bir yola girmek isteyen herkesle<br />

mülakat hazırlıkları yaparak kişisel<br />

marka hikayesi ekseninde özgeçmiş<br />

oluşturma çalışmaları yapıyoruz.<br />

Kariyer Koçluğu Nedir? Yaşamamızda<br />

nasıl bir yeri var? Kariyer<br />

Koçluğunun faydaları nelerdir?<br />

Son 2 yılda teknolojik gelişmelerle<br />

birlikte dünyada üretilen veri ve bilgi,<br />

insanlık tarihi boyunca üretilen bilgiden<br />

daha fazla hale geldi. ABD’de<br />

yapılan bir araştırmaya göre, bu sene<br />

doğan çocukların yüzde 68’inin yapacağı<br />

meslekler daha icat edilmedi. Bu<br />

durum, 3 çocuktan 2’sinin profesyonel<br />

hayata atıldığında bugün olmayan<br />

işleri yapacakları anlamına gelmektedir.<br />

Fütüristler, biz yetişkinlerin de<br />

uzayan ömrümüzde en az 5 farklı kariyerimizin<br />

olacağını söylüyorlar.


nuda, kimi zaman üzerine yeteri kadar<br />

düşünme fırsatı yokken ya da o olgunluğa<br />

erişemeden karar vermemiz gerekebilir.<br />

Yıllar geçtikçe insan değişir. Bazı arzular<br />

hobi olarak açığa çıkar, bazıları ise<br />

bastırılmış ve unutulmuş olabilir. Akademik<br />

başarısı çok yüksek olanlar da<br />

dahil hayattaki başarısından tatmin<br />

olmayabilir. Ne yapsa bir şey eksik gibi<br />

hissedebilir.<br />

İşte kariyer koçluğu tam da bu noktada<br />

devreye giriyor. Kendini fark etme,<br />

keşfetme, inşa etme, hayallerinin peşinden<br />

gitme, yaşam amacını bulma<br />

sürekliliği olan bir iştir. Sürekli gelişim<br />

için sürekli kendi üzerinde çalışmak gerekir.<br />

Aksi halde mutsuz ve tatmin duygusunun<br />

olmadığı bir hayat sürülebilir.<br />

Oysa kimse buna mahkum olmamalı.<br />

Ben, uluslararası ilişkiler mezunu olarak<br />

kariyerime başladım. Yıllar boyunca<br />

aldığım eğitimler, iş tecrübelerim,<br />

zevk aldığım aktiviteler, okumalarım,<br />

aldığım koçluk ve mentorluklarla farklı<br />

alanlarda çalıştım ve çalışmayı sürdürüyorum.<br />

Pınar ARISOY / Arısoy Consulting Kurucusu<br />

Özetle, 20’li yaşlarda aldığınız bir kararla<br />

ömür boyu devam etmek artık<br />

neredeyse imkansız. Üniversite, hayat<br />

boyu yapacağınız işi garanti etmiyor.<br />

Kendi kendine öğrenen, konfor alanından<br />

çıkan, kendini büyüten ve farklı<br />

alanlarını geliştirenler kazanacak.<br />

Arısoy Consultıng Markanızda<br />

vermiş olduğunuz hizmetler nelerdir?<br />

Girişimciler için markalaşma, KOBİ’ler<br />

için pazarlama danışmanlığı, profesyonel<br />

koçluk ve yö<strong>net</strong>im danışmanlığı<br />

gibi dört farklı hizmet alanı bulunuyor.<br />

Ancak, ağırlıklı olarak profesyonel<br />

koçluk, markalaşma ve pazarlama danışmanlığı<br />

üzerine çalışmalarımı sürdürüyorum<br />

Pınar Hanım vermiş olduğunuz<br />

hizmetler içerisinde 4 başlık konuştuk.<br />

Öne çıkanlar arasında en<br />

merak edilen konuların arasında<br />

Kobiler için Pazarlama Danışmanlığı<br />

geliyor. Bu konuyu biraz açabilir<br />

miyiz? Bu süreçte nasıl bir pazarlama<br />

stratejisi ile ilerliyoruz?<br />

Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik<br />

ve coğrafi koşullar, ihracatın daima<br />

canlı olduğu bir ülke olmamıza olanak<br />

sağlıyor. Dünyadaki rakiplerimize göre<br />

avantaj sağlayabilecek birçok köklü firma<br />

ve kaliteli ürün Türkiye’de bulunuyor.<br />

Örneğin, fındık ve zeytinyağı gibi<br />

ürünler dünya genelinde kalitesi kanıtlanmış<br />

ürünlerimizden sadece birkaçı.<br />

Ayrıca, tekstil, kozmetik, hızlı tüketim,<br />

mücevherat ve lüks tasarım ürünleri<br />

gibi sektörlerde de hatırı sayılır sayıda<br />

küçük ve orta ölçekli işletme mevcut.<br />

Bu işletmeler ihracat yapıyor, ancak<br />

çoğu ilişkilerle yö<strong>net</strong>iyor ve geleneksel<br />

yöntemlerle faaliyet gösteriyor. Markalaşma<br />

ve pazarlama aktiviteleri ise genellikle<br />

zayıf kalıyor.<br />

Bir ürünün ihraç edileceği pazara uygun<br />

olarak üretilmesi ya da paketlenmesi,<br />

pazarı ne kadar iyi tanıdığınıza bağlıdır.<br />

Hem ticari ilişkileri hem de tüketici beklentilerini<br />

anlamak büyük önem taşır.<br />

Bu alandaki deneyimim özellikle Orta<br />

Doğu, Azerbaycan ve Afrika pazarlarındadır.<br />

Tüketici ne tür bir ürün istiyor,<br />

ürünün ambalajı ve fiyatlandırması nasıl<br />

olmalı, pazara hangi mesajla girilmeli,<br />

ticari ilişkilerde belirleyiciler nelerdir<br />

gibi soruların cevapları, uçtan uca bir<br />

danışmanlık sürecini gerektirir.<br />

İlk olarak müşterinin ürün gamını inceliyor<br />

ve hedef pazarlarını belirliyoruz.<br />

Daha sonra, firmanın ihtiyaçları<br />

ve hedefleri doğrultusunda özelleşen<br />

hizmet paketlerimiz bulunmaktadır.<br />

Bu paketler, pazar araştırması, portföy<br />

oluşturma/revize etme, marka<br />

konumlandırması, iletişim stratejisi<br />

oluşturma gibi konuları içermektedir.<br />

9


Gündem<br />

Girişimciler için markalaşma konusuna<br />

da değinmek isterim:<br />

Pandemi ile birlikte önce büyük istifa<br />

(Great Resignation) ve ardından da büyük<br />

uyanış (Great Awakening) hayatımıza<br />

giren yeni terimler oldu. İnsanlar<br />

tüm dünyada “uyanmaya” başladılar.<br />

Forbes’da yayınlanan bir makaleye<br />

göre Amerika Birleşik Devletleri’nde<br />

çalışanların yüzde 40’ı “Side-Gig” yani<br />

tam zamanlı işlerine ek olarak kendi<br />

işlerine sahip. Yine son araştırmalar<br />

gösteriyor ki bugün ABD’de tam zamanlı<br />

çalışanların yüzde 80’i serbest<br />

çalışmaya sıcak bakıyor. Ülkemizde<br />

de bu durumun yakın tarihte yaygınlaşacağını<br />

söylemek mümkün.<br />

10<br />

Dünyada girişimcileri freelancer olmaktan<br />

alıkoyan belirgin üç korku öne<br />

çıkıyor: Gelir azalması ya da sapmaları,<br />

yalnız kalmak ve kurumsaldan gelen<br />

çekici yan haklar. Yakın dönemde<br />

freelancer platformlarının bu korkulara<br />

çözüm olarak stabil bir sabit gelir<br />

modeliyle iş sahiplerini rahatlatacağı<br />

öngörülüyor. Girişimcilerin markalarını<br />

inşa etmeye bugünden başlaması<br />

şart. Her gün kendi işleri için bir fırsat<br />

yaratmalılar. Bu sadece üzerine planlı<br />

düşünmek de olabilir.<br />

Kariyer Koçluğu Programınızda<br />

Kişiler için Nasıl bir yöntem uyguluyorsunuz?<br />

Eğitimleriniz nasıl<br />

geçiyor? Kazanımlarımız Neler?<br />

Bu alanda başarısı kanıtlanmış birçok<br />

teknik bulunuyor. Benim sunduğum<br />

programda, önce kişinin değerlerini,<br />

güçlü ve gelişime açık yönlerini ve<br />

fırsatlarını fark etmesini sağlayarak<br />

çalışmamıza başlıyoruz. Bu süreçte kişisel<br />

bir SWOT analizi yapıyoruz yani.<br />

Bugüne kadar kişinin özgeçmişinde<br />

neler var, onun hanesine artı yazacak,<br />

onu mutlu eden, hayalini kurduğu ya<br />

da hayalini bile kuramadığı özelliklerini<br />

tespit ediyoruz. Potansiyeli performansa<br />

dönüştürmenin önündeki<br />

engelleri kaldırıyoruz. Kendine doğru<br />

soruları soran kişiler, mülakatlarda<br />

gelen soruları da çok daha rahat ve<br />

kendinden emin bir şekilde cevaplayabiliyorlar.<br />

Ardından özgeçmişine uygun marka<br />

hikayesini oluşturuyoruz ve hedeflediği<br />

noktaya gitmesi için eksikleri belirliyor<br />

ve iyileştirme yollarını belirliyoruz.<br />

Kişi kendini daha iyi tanıyor ve kariyerinin<br />

bulunduğu aşamayı dışarıdan<br />

değerlendirebiliyor. Cesaretle ve özgüvenle<br />

yeni hedefler belirleyebiliyor.<br />

Mülakatlarda öne çıkmaya yardımcı<br />

olacak anahtar kelimeleri kullanabiliyor<br />

ve kişisel markasının temellerini<br />

atabiliyor. Çünkü günümüzde iş dünyasında<br />

ne anlattığınızdan çok nasıl<br />

anlattığınız büyük önem taşıyor.<br />

Pınar Hanım, Biliyorsunuz ki günümüzde<br />

yaşanan hızlı gelişim ve<br />

değişimlerden hepimiz etkileniyoruz.<br />

Değişkenlik gösteren ko-


nulardan bir tanesi de Kariyer Yolculuğumuzun<br />

sonu olan İş hayatı.<br />

İş dünyasında değişen dinamikler<br />

nelerdir? Bu etkilerin sonucu nedir?<br />

Bizi nasıl etkilemektedir?<br />

Yapay zekanın hızla ilerleyişi, akıllı robotlar<br />

ve ChatGPT üzerinde yapılan<br />

çalışmalar gündemden düşmüyor. İnsanların<br />

yerini alacağına dair korkular<br />

iş dünyasında oldukça yaygın. Evet,<br />

teknoloji hızla gelişiyor; değişkenlik,<br />

rekabet ve karmaşıklık gibi faktörler<br />

iş dünyasında tamamen yeni ihtiyaçlar<br />

yaratıyor. Bu ihtiyaçlara cevap verebilen<br />

yetenek ve özelliklere ise 21.<br />

yüzyılın yetkinlikleri deniyor. Şaşırtıcı<br />

olabilecek ama bu yetenekler ile akademik<br />

başarı arasında bir bağlantı<br />

yok! Bu yetenekler arasında yaratıcılık,<br />

güçlü iletişim, eleştirel düşünme,<br />

iş birliği, öğrenme yö<strong>net</strong>imi, kültürel<br />

farkındalık, finansal okuryazarlık gibi<br />

yetenekler bulunuyor.<br />

Yeni mezun olun ya da deneyimli bir<br />

profesyonel olun, diplomanızda yazanlar<br />

sizi belirli bir noktaya kadar<br />

taşıyabilir. Ancak, yakın gelecekte<br />

esneklik ve adaptasyon becerilerini<br />

güçlendirmeyenler büyük zorluklarla<br />

karşılaşabilirler. Şirketler, büyük değişimlere<br />

ve artan rekabete ayak uydurmaya<br />

çalışıyorlar. Bu da çalışanların<br />

farklı birimlere rotasyon, geçici atamalar,<br />

bölge-şehir değişiklikleri gibi<br />

birçok yeniliğe açık olmalarını gerektiriyor.<br />

Bu değişimleri ve kendi kariyer<br />

rotanızı yönlendirmeyi nasıl ele alacağınız,<br />

değerleriniz ve hayattan beklentileriniz<br />

doğrultusunda belirleniyor.<br />

İnsan ömrü uzuyor, bu da demek oluyor<br />

ki aynı ömre birden fazla hayat,<br />

birden fazla okul, meslek ve iş sığdıracağız.<br />

Bugün iş dünyasında gereken<br />

yeteneklerin yarısı önümüzdeki on<br />

yıl içinde anlamını yitirecek. Yepyeni<br />

yeteneklere adapte olabilmek çok<br />

önemli hale gelecek. Koçluk, kişinin<br />

kendini tanımasını, yeteneklerinin<br />

farkına varmasını, bunları yeniden<br />

tanımlamasını ve potansiyelini ortaya<br />

çıkarmasını kolaylaştırıyor. Bu nedenle<br />

bugünden başlayarak kendinizi<br />

daha iyi tanımaya yönelik bir yolculuğa<br />

çıkmanız ve mutlaka koçluktan faydalanmanız<br />

önemlidir.<br />

İleriye dönük Hedefleriniz nelerdir?<br />

Bundan sonrası için neler yapmayı<br />

planlıyorsunuz?<br />

Ülkemizde gençler, bazen ne istediklerini<br />

bilmedikleri için bazen sadece<br />

çevrelerinden duydukları kulaktan<br />

dolma bilgilerle belirli kariyer rotaları<br />

oluşturuyorlar. Ancak akademik başarı,<br />

iş hayatına tutunmayı ya da sosyal<br />

başarıyı garantilemeye yetmiyor. Sonuç<br />

olarak, okuldan mezun olduktan<br />

sonra kendilerini kaybolmuş hisseden<br />

ve mutsuz gençler ortaya çıkabiliyor.<br />

Hedeflerim arasında, koçluğun Avrupa’daki<br />

gibi üniversiteler aracılığıyla<br />

daha geniş bir öğrenci kitlesiyle buluşması<br />

var. Üniversitede koçlukla tanışan<br />

gençler, kendilerini keşfederek,<br />

mutlu olacakları yolu bulmalarını ve<br />

çalışmak istedikleri alanları özenle<br />

seçmelerini sağlamak adına destek<br />

alabilirler. Türkiye’de bu alanda büyük<br />

bir boşluk olduğunu düşünüyorum.<br />

<strong>Kurumsal</strong> alandaysa, geri bildirim ve<br />

iş hayatında markalaşma gibi güncel<br />

konularda eğitimler veriyorum ve<br />

düzenli olarak atölye çalışmaları düzenliyorum.<br />

Ayrıca Mümin Sekman’ın<br />

“Her Şey Seninle Başlar Başarı Semineri”nin<br />

lisanslı eğitmeni olmak için<br />

bir programa devam ediyorum. Gelişim<br />

hiç durmayan bir süreçtir ve her<br />

gün yeni hedefler eklemeye devam<br />

ediyorum. <strong>Kasım</strong> ayında programdan<br />

mezun olacağım.<br />

Son olarak eklemek istedikleriniz<br />

var mıdır?<br />

Bugüne kadar 200 saati aşkın koçluk<br />

deneyimine sahip bir profesyonel koç<br />

olarak şunu söyleyebilirim: Hayatınız<br />

boyunca sizi siz yapan her şey, bıraktığınız<br />

noktadan itibaren kariyerinizi<br />

oluşturur. “Steve Jobs’un da sıkça<br />

alıntıladığı Soren Kierkegaard’ın dediği<br />

gibi, ‘Hayat ileriye doğru yaşanıyor<br />

ama geriye bakarak anlaşılıyor.’”<br />

Danışanlarımda sıkça rastladığım bazı<br />

kafa karışıklıkları için kariyer tüyolarıyla<br />

bitirmek isterim:<br />

Çok şey denediğiniz için maymun<br />

iştahlı değilsiniz. Aklınızda kalacağına<br />

deneyin, gerekirse yanılın.<br />

Her seçim bir vazgeçiştir, doğru.<br />

Aynı zamanda her seçim, kararsızlıktan<br />

çok daha iyidir.<br />

Denediğiniz her şey hoşunuza<br />

gitmiyorsa değiştirebilirsiniz. Sadece<br />

yeterince çabaladığınızdan,<br />

tecrübe kazandığınızdan ve öğrendiklerinizden<br />

emin olun.<br />

Yıllardır kendinizi gerçekleştiremediğiniz<br />

bir yerde çalışıyorsanız veya<br />

istemeden bir bölümde okuyorsanız,<br />

her gün yarım saatinizi gönlünüzde<br />

yatan neyse ona ayırın.<br />

Yaptığınız her işte elinizden gelenin<br />

en iyisini yapın. Yazı yazmayı<br />

öğrenmek için aylarca düz çizgi çizdik.<br />

Okumak için haftalarca anlamsız<br />

hecelerle çalıştık. İşiniz buysa,<br />

en iyi düz çizgi çizen siz olun.<br />

Gizli yeteneğiniz aslında en görünür<br />

olandır. Size en çok söylenen<br />

cümleleri hatırlayın. İlk boş kaldığınızda<br />

neye sarıldığınızı, nereye<br />

koştuğunuzu düşünün. Yeteneğiniz,<br />

siz ona eğildikçe ortaya çıkar.<br />

11


İş Ortakları<br />

yenilikçi bakış açısıyla<br />

“farkı açıyoruz” dedi!<br />

eleman <strong>net</strong>’in istihdam konusunda çözüm ortağı olduğu Türkiye'nin<br />

önde gelen akaryakıt şirketlerinden OPET, sektördeki müşteri<br />

memnuniyeti liderliğini yeni bir reklam filmiyle taçlandırıyor. "Farkı<br />

Açıyoruz" temalı bu reklam filmi, Cumhuriyet’in 100. yılına özel<br />

olarak hazırlandı ve izleyicilerle buluştu. Bu yeni reklam filmi, yenilikçi<br />

bir bakış açısını ve sektörde müşteri memnuniyeti lideri olmanın<br />

ötesinde bir hizmet anlayışını yansıtıyor.<br />

“Opet’se fark eder”<br />

OPET Genel Müdür Yardımcısı Murat<br />

Zengin, yaptığı açıklamada, “Opet’se<br />

fark eder” stratejisiyle teknolojik gelişmeleri<br />

hizmet anlayışlarına entegre<br />

ettiklerini ve topluma değer katan<br />

sosyal sorumluluk projeleriyle farklarını<br />

daha da genişlettiklerini belirtti.<br />

Zengin, “Cumhuriyet’in 100. yılında<br />

ürün ve hizmetlerimizle çıtayı daha<br />

da yükseltmeyi hedefliyoruz. Ülkemize<br />

katkıda bulunmayı sürdüreceğiz”<br />

dedi.<br />

12<br />

Sosyal sorumluluk<br />

projeleriyle zirvesindeki<br />

yerini koruyor<br />

OPET; kaliteli yakıtları, hijyenik ve temiz<br />

tuvaletleri, her türlü ihtiyaca cevap<br />

veren ‘Ultramarket’leri, mobil uygulamaları<br />

ve kişiye özel kampanyalarının<br />

yanı sıra müşterilerine sunduğu alternatif<br />

hizmetleri ve topluma değer katarak<br />

sosyal etki yaratan kurumsal sosyal<br />

sorumluluk projeleriyle müşteri memnuniyetinin<br />

zirvesindeki yerini koruyor.<br />

Yeni reklam filminde akaryakıt sektörünü<br />

dönüştüren bu çalışmalara Cumhuriyet’imizin<br />

100. yılına yakışır yeni<br />

hizmetler ekleneceği haberini verdi.<br />

OPET, müşterilerine sunduğu kaliteli<br />

hizmetlerle ve topluma olan katkılarıyla<br />

dikkat çekmeye devam ediyor.<br />

Opet’in güncel iş<br />

ilanlarına yıl boyu<br />

eleman.<strong>net</strong>’ten<br />

ulaşabilirsiniz.


ÖZDİLEK’ten<br />

100. yıla özel 100 bin fidan<br />

Yeşili korumak amacıyla yola çıkan Özdilek Holding, iş birliği<br />

yaptığı Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal<br />

Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) ile Gelecek nesillere bırakılacak<br />

en güzel mirasın doğa olduğunu Cumhuriyetin 100.yılında<br />

100 bin fidanı toprakla buluşturdu.<br />

Dünyamıza nefes, neslimize<br />

umut olan Özdilek, kendi bünyesinde<br />

bulunan kuruluşlarına<br />

8 orman 100 bin fidan bağışlamıştır.<br />

Gelecek nesillerin umut ışığı olmaya<br />

devam ediyor.<br />

Sosyal Sorumluluk<br />

Projelerine Yüksek Önem<br />

Veriyor<br />

Temelleri 1971 yılında atılan Özdilek<br />

Holding Sürdürülebilir çevre farkındalığı<br />

için çeşitli sosyal sorumluluk<br />

projelerine sık sık yer veriyor. Karacabey’e<br />

30 bin fidan, İzmir Dostluk<br />

Ormanı ve Milli Egemenlik Ormanı’na<br />

40 bin fidan, İzmir Bademli Ağaçlandırma<br />

Sahası’na 10 bin fidan ve Sivas<br />

Sivrialan Hatıra Ormanı’na 20 bin fidan<br />

daha bağışlayarak yüzüncü yılda<br />

yüz bin fidanı gelecek nesillerimiz için<br />

yeşertiyor.<br />

Gelecek nesillerin umut<br />

ışığı olmaya devam<br />

ediyor<br />

Özdilek Holding, Çalışanlarına yönelik<br />

gerçekleştirdiği eğitimler ve sürdürülebilir<br />

çevre projelerini, vakıf olarak<br />

benimseyerek faaliyetlerini bu doğrultuda<br />

devam ettirmektedir.<br />

13


İş Ortakları<br />

100. yılda 100. şubesiyle<br />

büyümeye devam ediyor<br />

Bugün itibarıyla Türkiye genelinde 22 farklı şehirde ulaşılabilir<br />

olanaklar sunan Dürümle, Edremit Novada Alışveriş Merkezi'nde<br />

açtığı yeni restoranla birlikte toplamda 100 şubeye ulaştı.<br />

2017 yılında kurulan Dürümle,<br />

Türkiye’nin sevilen markaları<br />

arasında hızla yükseldi.<br />

Mediterra Capital tarafından 2020 yılında<br />

yapılan yatırımın gücüyle büyümeyi<br />

sürdüren şirket, inovatif dürüm<br />

konseptiyle müşterilerini cezbetmeye<br />

devam ediyor.<br />

Bu başarı, şirketin kalite odaklı hizmet<br />

anlayışı ve yenilikçi vizyonu sayesinde<br />

mümkün oldu. Dürümle’nin hızlı büyümesi,<br />

Türkiye’nin dinamik iş ortamını<br />

ve girişimcilik potansiyelini yansıtan<br />

önemli bir örnek teşkil ediyor.<br />

14<br />

Markamızı Yurt<br />

Dışında da büyütmeye<br />

başlayacağız<br />

Dürümle CEO’su Fatih Özçanak, markalarının<br />

büyük ilgi görmesinden oldukça<br />

memnun olduklarını belirterek<br />

şunları söyledi; “Her ay restoranlarımızı<br />

1,7 milyon kişi ziyaret ediyor.<br />

Aldığımız yüksek beğeni ve talep, yıl<br />

sonu için belirlediğimiz 105 restoran<br />

hedefimizi 120’ye yükseltmemize neden<br />

oldu. Ayrıca, uluslararası alanda<br />

büyüme hedeflerimize yönelik çalışmalarımız<br />

da hız kesmeden devam<br />

ediyor. Lezzetlerimizin farklı coğrafyalardaki<br />

tüketicilerin tercihlerine<br />

uygun olduğunu biliyoruz. Bu doğrultuda,<br />

Türkiye’deki başarılı performansımızı<br />

gördüğümüzde, markamızı<br />

yurt dışında da büyütmeye yönelik<br />

adımlar atmaya başlayacağız.”<br />

Özel soslar ve enfes lavaş<br />

ile sunulan eşsiz bir lezzet<br />

Dürümle, ateş ızgarasında özenle pişirilen<br />

etleri, kibrit patatesi ve çıtır lavaşı<br />

ile sunulan bir lezzet şöleni sunuyor.<br />

Adana, Urfa, tavuk şiş gibi geleneksel<br />

kebap çeşitlerini, markaya özgü soslar<br />

ve özel lavaşlarıyla birleştirerek sunuyoruz.<br />

Özellikle Türkiye’de eşine rastlanmayan<br />

Cheddarlı Adana Dürümü ve<br />

Özel Soslu Tavuk Dürümü gibi birbirinden<br />

özel lezzetleri her gün müşterilerimizin<br />

beğenisine sunuyoruz. Yaratıcı<br />

lezzetlerimiz, misafirlerimizin damaklarında<br />

unutulmaz bir iz bırakıyor.<br />

Dürümle’nin<br />

güncel iş<br />

ilanlarına yıl boyu<br />

eleman.<strong>net</strong>’ten<br />

ulaşabilirsiniz.


Gündem<br />

KOSGEB’ten<br />

yeni hamle | KOBİ Yatırım Bankası<br />

Türkiye’nin teklifi üzerine, üye<br />

ülkeler arasında KOBİ sektöründe<br />

iş birliğini artırmak amacıyla<br />

bir KOBİ programı oluşturulması konusunda<br />

anlaşmaya varıldı. Anlaşma<br />

sonrası Özbekistan ve Malezya’dan<br />

gelen heyet, KOSGEB’e ziyaret gerçekleştirdi.<br />

Ziyaret kapsamında, KOSGEB<br />

ve Kredi Garanti Fonu (KGF) tarafından<br />

sunulan desteklerle ilgili detaylı<br />

bir sunum yapıldı.<br />

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme<br />

ve Destekleme İdaresi (KOSGEB)<br />

Başkanı Hasan Basri Kurt, “KOSGEB,<br />

imalat, hizmet ve ticaret sektörlerinde<br />

KOBİ’lere 30 yılı aşkın deneyimiyle<br />

destek sağlıyor. Bugün hedefimiz, veri<br />

tabanımıza kayıtlı 1,3 milyon SMS ile<br />

temsil edilen 3,5 milyonun üzerinde<br />

KOBİ’ye destek sunmaktır. Son dönemde<br />

önceliğimiz, imalat sektöründe<br />

faaliyet gösteren orta-yüksek ve<br />

yüksek teknoloji alanlarında yer alan<br />

girişimcilerdir.”<br />

Kurt, KOSGEB’in KOBİ’leri desteklemek<br />

amacıyla farklı finansal araçlar<br />

kullandığını vurgulayarak, girişim<br />

sermayesi fonlarına ve kredi garanti<br />

fonuna katkı sağladıklarını, ayrıca<br />

finansal kuruluşlarla iş birliği içinde<br />

çeşitli finansal destek programlarını<br />

yö<strong>net</strong>tiklerini ifade etti.<br />

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye'nin<br />

geleceğini şekillendirmek üzere "Milli Teknoloji<br />

Hamlesi"ni başlatıyor. Gelecek dönemde,<br />

KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak<br />

amacıyla uygun şartlarda verilen krediler<br />

artırılacak, ve KOBİ Yatırım Bankası kurulacak.<br />

Küçük ve Orta Ölçekli<br />

İşletmeler için Özel<br />

KOBİ Yatırım Bankası<br />

Kuruluyor<br />

Programda, Türkiye’deki faaliyetlerimiz,<br />

finansal araçlarımız ve startup<br />

ekosistemi hakkında genel bir bakış<br />

açısı sunacaklarını belirten Kurt, şu<br />

değerlendirmede bulundu: “Yenilikçi,<br />

orta yüksek ve yüksek teknoloji firmalarına<br />

yönelik bir KOBİ Yatırım Bankası<br />

kurma hedefimiz bulunuyor. Sizlerin<br />

KOBİ finansmanı konusundaki değerli<br />

deneyimleriyle bu alanda iş birliği yapabilirsek,<br />

büyük bir memnuniyet duyarız.<br />

KOSGEB olarak diğer ülkelerle ve<br />

uluslararası kuruluşlarla kurduğumuz<br />

ilişkilere büyük önem veriyoruz. 2002<br />

yılından bu yana Avrupa Birliği’nin<br />

İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet<br />

Edebilirliği Programı (COSME) kapsamında<br />

yer alıyoruz. COSME’nin farklı<br />

yönlerine katkıda bulunuyoruz ve<br />

Türkiye’deki KOBİ’lerimiz bu kapsamlı<br />

programdan en iyi şekilde faydalanabiliyor.”<br />

“İş birliğini daha da ileri<br />

taşımak istiyoruz”<br />

Kurt, KOSGEB ve Ekonomik Ticari İş<br />

birliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Sekreterliği’nin,<br />

KOBİ’lerin uluslararası<br />

alanda rekabet edebilir olmalarının<br />

önemini kavradığını vurgulayarak, İslam<br />

İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerdeki<br />

KOBİ’lerin yararına çalışmak<br />

üzere yakın bir işbirliği içinde olduklarını<br />

ifade etti. Her iki tarafın, üye ülkelerdeki<br />

KOBİ’leri desteklemek için<br />

ortaklaşa teşvik edecekleri bir destek<br />

platformunu hayata geçirme konusunda<br />

prensipte anlaştıklarını belirtti.<br />

15


Ropörtaj<br />

PERYÖN Yö<strong>net</strong>im Kurulu Başkanı<br />

Ebru Taşcı Firuzbay:<br />

100. YILDA 1000 KADIN<br />

projesinin destekçisiyiz<br />

Türkiye İnsan Yö<strong>net</strong>imi Derneği, PERYÖN, Türkiye'de insan<br />

yö<strong>net</strong>imi alanında kurulmuş ilk sivil toplum kuruluşudur.<br />

İnsan Yö<strong>net</strong>imi Kongresi gibi etkinliklerle sektörün nabzını<br />

tutan dernek, İnsana Değer Ödülleri ile ‘insan’a değer<br />

veren çalışmaları onurlandırarak örnek uygulamaların<br />

yaygınlaşmasına destek oluyor. Derneğin Başkanı Ebru Taşcı<br />

Firuzbay, bu projeleri anlatıyor ve “100. Yılda 1000 Kadın”<br />

projesinin destekçisiyiz” diyor.<br />

İlk olarak kendinizden ve akademik<br />

kariyerinizden bahseder<br />

misiniz?<br />

Akademik formasyonu matematik<br />

mühendisliği üzerine olan ve kariyeri<br />

boyunca finans sektörü ağırlıklı olmak<br />

üzere, satış, pazarlama gibi farklı alanlarda<br />

tecrübe kazandıktan sonra tüm<br />

bu bilgi birikimi ve deneyimi insan<br />

kaynakları yö<strong>net</strong>imi alanında değerlendirmiş,<br />

insan odaklı yö<strong>net</strong>imin gücüne<br />

inanan bir profesyonelim.<br />

Kariyerime Garanti Bankası’nda yö<strong>net</strong>ici<br />

adayı olarak başladım. Şube,<br />

bölge ve genel müdürlük birimlerinde<br />

çeşitli sorumluluklar aldıktan sonra,<br />

Türk Ekonomi Bankası’nda (TEB) Bireysel<br />

Bankacılık çatısı altında İşletme<br />

Bankacılığı Satış ve Strateji Planlama<br />

Yö<strong>net</strong>imi’nden sorumlu oldum. Sonrasında<br />

sırasıyla, 2011 – 2018 tarihleri<br />

arasında BNP Paribas Cardif Türkiye<br />

İnsan Kaynakları ve Organizasyon’dan<br />

Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve<br />

İcra Kurulu Üyeliği, 2018-2021 yılları<br />

arasında Alternatif Bank İnsan Kaynakları<br />

Genel Müdür Yardımcısı ve İcra<br />

Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttüm.<br />

Mayıs 2021’den itibaren de farklı bir<br />

sektöre geçiş yaparak, METRO Türkiye’de<br />

İnsan ve Kültür Direktörü ve<br />

Yö<strong>net</strong>im Kurulu Üyesi olarak görev<br />

alıyorum. Kariyerim boyunca, insan<br />

kaynakları sistemlerinin kurulması,<br />

şirket birleşmeleri ve transformasyon<br />

süreçlerinin yö<strong>net</strong>imi, kurum kültü-<br />

16


ü ve dijitalleşme projelerine liderlik<br />

etme fırsatı buldum.<br />

Profesyonel kariyerimin yanı sıra uzun<br />

yıllardır da eş zamanlı sivil toplum<br />

çalışmalarında aktif görev alıyorum.<br />

2017 yılından beri Yö<strong>net</strong>im Kurulu’nda<br />

bulunduğum PERYÖN’de (Türkiye<br />

İnsan Yö<strong>net</strong>imi Derneği) 27. Dönem<br />

Yö<strong>net</strong>im Kurulu Başkanlığı görevini<br />

üstleniyorum. Aynı zamanda Yö<strong>net</strong>im<br />

Kurulunda Kadın Derneği 3. Dönem<br />

mentisiyim. Yö<strong>net</strong>im kurullarında, iş<br />

yaşamında kadın temsilinin güçlendirilmesi<br />

için yürütülen projelerde gönüllü<br />

olarak destek veriyorum.<br />

Dernek olarak iş dünyasındaki<br />

profesyonellerin eğitim ve gelişimine<br />

yönelik sağladığınız programlardan<br />

bahseder misiniz? Nasıl<br />

bir destek sağlıyorsunuz?<br />

PERYÖN (Türkiye İnsan Yö<strong>net</strong>imi<br />

Derneği), Türkiye'de insan yö<strong>net</strong>imi<br />

alanında kurulmuş ilk sivil toplum<br />

kuruluşudur. 50 yılı aşkın süredir ülkemizde,<br />

dünya ve sektör ile entegre<br />

şekilde, şimdi ve gelecek için daha iyi<br />

bir çalışma hayatının oluşturulmasına<br />

liderlik ediyor. Düzenlediğimiz İnsan<br />

Odağında Yö<strong>net</strong>im Kongresi gibi etkinliklerle<br />

sektörün nabzını tutuyor,<br />

bu yıl 15’incisini gerçekleştireceğimiz<br />

İnsana Değer Ödülleri ile ‘insan’a değer<br />

veren çalışmaları onurlandırarak<br />

örnek uygulamaların yaygınlaşmasına<br />

destek oluyoruz.<br />

PERYÖN Akademi bünyesinde insan<br />

kaynağı yö<strong>net</strong>imi alanında mesleki<br />

yeterliliğin artmasına önemli katkı<br />

sağlarken, Şirketler Arası Strateji Turnuvası<br />

gibi etkinliklerimiz ile çalışanların<br />

stratejik liderlik yetkinliklerinin<br />

geliştirilmesine önemli katkıda bulunuyoruz.<br />

Ebru Taşcı FIRUZBAY / PERYÖN Yö<strong>net</strong>im Kurulu Başkanı<br />

Kapsayıcılık ve fırsat eşitliği, toplumsal<br />

cinsiyet eşitliği, sürdürülebilirlik,<br />

dijitalleşme, değişen çalışma hayatı<br />

ve insan odaklılık başlıca odaklandığımız<br />

konular. Diğer sivil toplum kuruluşları,<br />

özel sektör ve kamu iş birliği<br />

ile düzenlediğimiz projeler ile toplumsal<br />

fayda sağlarken, alanında uzman<br />

isimlerin katkısıyla çalışma hayatının<br />

iyileştirilmesi için politika önerileri de<br />

üretiyoruz.<br />

Derneğimiz 1979’dan bu yana EAPM<br />

(European Association for People Management)<br />

üyesi. Çalışmalarımız İç<br />

Anadolu, Ege, Güney Marmara şubeleri<br />

ve Gaziantep, Akdeniz temsilcilikleri<br />

ile Türkiye geneline yayılıyor.<br />

PERYÖN olarak, iş dünyasında kadın<br />

liderliğini teşvik etmek ve desteklemek<br />

için neler yapıyorsunuz?<br />

Kadınlara yönelik mobbing, bullying,<br />

cinsel taciz vb. konuların hem hukuki<br />

hem de iş sağlığı ve güvenliği boyutu<br />

ile ilgili araştırmalar yapıyoruz; kurumlarımızdaki<br />

farkındalıkları artırmak,<br />

önleyici ve destekleyici uygulamalar<br />

yapılmasını sağlamak için de<br />

hem insan kaynakları yö<strong>net</strong>icilerimizi<br />

hem de çalışanları farklı eğitimlerle<br />

destekliyoruz.<br />

Kadınların iş dünyasında belli pozisyonlara<br />

gelmek, kariyerlerinde ilerlemek,<br />

karar verici noktalara gelmek<br />

veya cam tavanları kırmak üzere iş hayatında<br />

karşılaştıkları engelleri anlatıyor<br />

ve iş dünyasında farkındalık yaratıyoruz.<br />

Örneğin 4-5 Ekim tarihlerinde<br />

Cumhuriyetimizin 100. yılına ithafen<br />

‘100 Yüze İnsan’ temasıyla düzenlediğimiz<br />

31. İnsan Odağında Yö<strong>net</strong>im<br />

Kongremizin başlıca konularından<br />

biri kapsayıcılıktı. PERYÖN ile birlikte<br />

17


Ropörtaj<br />

bu konunun üzerine yoğunlaşan kurumların<br />

sayısı daha da artıyor ve ortak<br />

bir sinerji oluşuyor. Bu alanda ortak<br />

çalışmalar yaptığımız kurumların<br />

sayısı arttıkça, hedeflediğimiz daha<br />

eşitlikçi ve demokratik iş dünyasına<br />

ulaşacağımız günler yakınlaşıyor.<br />

Ayrıca çeşitli sivil toplum kuruluşları<br />

ile iş birliği içinde kadın istihdamını<br />

artıracak çeşitli çalışmalar yürütüyoruz.<br />

YenidenBiz Derneği tarafından<br />

hayata geçirilen “100. Yılda 1000 Kadın”<br />

projesinin destekçisiyiz. Proje,<br />

iş hayatına 6 aydan uzun süre ara<br />

vermiş kadınların iş yaşamına güçlenerek<br />

dönmelerine ve yetkinliklerini<br />

artırmalarına katkı sunmak üzere<br />

planlandı. Projede; eğitim ve gelişim,<br />

mentorluk, istihdam fırsatları, kurumlarla<br />

buluşmalar, staj, mülakat<br />

koçluğu ve YenidenBizFlex gibi programlar<br />

yer alıyor.<br />

6 Şubat depremlerinin ardından TurkishWin,<br />

KAGİDER, Askıda Ne Var ve<br />

18<br />

BinYaprak işbirliği ile depremden etkilenen<br />

üniversiteli kadınları iş ve staj<br />

arama sürecinde desteklemek üzere<br />

‘BinYaprak İş Arama Kız Kardeşlik<br />

Çemberi’ projesini hayata geçirdik.<br />

Bu ve benzeri projelerimiz aracılığıyla<br />

toplumsal cinsiyet eşitliğinin, fırsat<br />

eşitliğinin sağlanmasına, eşit bir çalışma<br />

hayatının kurulmasına katkıda<br />

bulunuyoruz.<br />

Çalışma Hayatında Cinsiyet Eşitliği<br />

raporunuzun çıktılarından bahseder<br />

misiniz?<br />

‘"Çalışma Hayatında Cinsiyet Eşitliği<br />

2022" adını taşıyan bu araştırma, PwC<br />

işbirliğiyle gerçekleştirilmiştir. Raporun<br />

çarpıcı sonuçları mevcuttur. Örneğin,<br />

çalışanların liderlerin cinsiyet<br />

eşitliğini yeterince sahiplenmediğini<br />

ve bunu stratejik bir unsur olarak görmeyi<br />

düşündüklerini ortaya koymaktadır.<br />

Kurumlar içinde, bu konuyu sahiplenmeyen<br />

liderlerin oranı en düşük<br />

seviyede (%34) yerel aile kuruluşu çalışanları<br />

arasında görülmektedir. Araştırmadan<br />

elde edilen verilere cinsiyet<br />

bazında bakıldığında, erkek katılımcıların<br />

%74'ü ve kadın katılımcıların<br />

%59'u, kurum liderlerinin cinsiyet eşitliği<br />

konusunu sahiplendiğini ifade etmektedir.<br />

Bu sonuçlardan çıkarılan bir<br />

diğer önemli nokta, yerel aile kuruluşlarının<br />

diğer şirket türlerine göre cinsiyet<br />

eşitliğini stratejik bir unsur olarak<br />

değerlendirmede ve liderler tarafından<br />

sahiplenmede daha fazla gelişim<br />

ihtiyacı olduğudur. Ayrıca, kadın katılımcıların<br />

erkeklere göre iki soruda da<br />

daha düşük yanıt oranları vermesi, kadınların<br />

kurum stratejilerinde cinsiyet<br />

eşitliğinin yeterince temsil edilmediği<br />

düşüncesini desteklemektedir. İnsan<br />

kaynakları süreçlerinin genel değerlendirmesine<br />

bakıldığında, süreçlerin<br />

eşit ve adil bulunma oranı kadın katılımcılarda<br />

%65 iken, erkek katılımcılarda<br />

%85 olarak ortaya çıkmıştır.<br />

Bu araştırmaya göre, kadınların çoğu,<br />

çalıştıkları kurumlarda cinsiyetlerinden<br />

dolayı ciddiye alınmadıklarını ve


kendilerini ifade edemediklerini belirtmektedir.<br />

Ayrıca, en fazla bilinçsiz önyargılara<br />

maruz kaldıklarını hissettikleri<br />

süreçler, kariyer, ücret yö<strong>net</strong>imi ve<br />

işe alım süreçleri olarak belirlenmiştir.<br />

5 ya da 10 yıl öncesine kıyasla işe<br />

alım kriterleri değişti mi? Eski kriterler<br />

nelerdi, en çok hangi özellikler<br />

aranıyordu? Şimdi işe başvuran<br />

adaylarda neler aranıyor?<br />

<strong>Dijital</strong>leşme ve yeni çalışma düzenlerinin<br />

yaygınlaşması iş yapış şekillerimiz<br />

gibi işe alım kriterlerini de değiştirdi.<br />

Günümüzde adaylarda en çok<br />

aranan özellikler arasında çeviklik,<br />

kompleks problem çözümü, yılmazlık<br />

(resilience), esneklik, ileri iletişim,<br />

merak ve öğrenme çevikliği ve işbirliği<br />

olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bilişsel<br />

becerilerin yanı sıra sosyal beceriler<br />

de son derece önem kazandı.<br />

Son yıllarda teknolojinin hızla gelişmesiyle<br />

işe alım kriterlerinin yanı sıra<br />

süreçlerde de önemli değişiklikler<br />

oldu. Örneğin, büyük firmalarda işe<br />

alım süreçlerinde CV’ler artık yapay<br />

zekâ tabanlı uygulamalar ile eleniyor.<br />

Bu nedenle adayların CV’lerini ATS<br />

(applicant tracking system) sistemine<br />

uyumlu olarak hazırlaması gerekiyor.<br />

Son yıllarda çalışanların şirketlerde<br />

aradıkları kriterler de ciddi anlamda<br />

değişti. Şirketler artık yeni yetenekleri<br />

bünyelerine katmak için kurum<br />

kültürlerini etkili bir şekilde anlatma<br />

ihtiyacı hissediyorlar. Çalışanlar çalışacakları<br />

şirketleri seçerken ücret,<br />

çalışma koşulları ve yan haklara<br />

hala birincil sırada önem veriyorlar.<br />

Yeni nesil çalışanlar şirketin<br />

yarattığı ‘anlam’a, toplumsal fayda<br />

sağlayıp sağlamadığına, şirket<br />

kültürüne ve çalışanlarına verdiği<br />

değere de çok dikkat ediyorlar.<br />

Genç nesilleri insan yö<strong>net</strong>imi<br />

alanında bilinçlendirmek ve eğitmek<br />

amacıyla düzenlediğiniz projeler<br />

var mı?<br />

PERYÖN’ün çalışmalarının ana hedef<br />

kitlesi arasında kadınların ve gençlerin<br />

öncelikli yeri var.<br />

PERYÖN Akademi bünyesinde verdiğimiz<br />

eğitimler ve düzenlediğimiz sertifika<br />

programları ile insan kaynakları<br />

profesyonellerinin kendilerini geliştirmelerine<br />

destek oluyoruz. Ayrıca gençlere<br />

yönelik başka projelerimiz de var.<br />

Afet sonrası çalışmalarımız kapsamında,<br />

Askıda Ne Var, 100sClub ve<br />

Mentorink desteğiyle KOZA Gençlik<br />

Projesi’ni hayata geçirdik. Depremden<br />

etkilenmiş 3. ve 4. sınıf üniversite<br />

öğrencilerinin iş hayatına daha güçlü<br />

hazırlanmaları için onlara eğitim,<br />

mentorluk ve kariyer koçluğu desteği<br />

verdik. Finalde istihdam ve staj imkânı<br />

sunan şirketlerle buluşturduk.<br />

Bu projeyi PERYÖN gönüllülerimiz ve<br />

üyelerimizin verdiği mentorluk desteği<br />

ile gerçekleştirdik.<br />

Esas Sosyal ile birlikte gelecek vaat<br />

eden dezavantajlı gençlerin istihdamını<br />

desteklemek üzere ‘İlk Fırsat’ programını<br />

gerçekleştiriyoruz. Gençlere iş<br />

hayatında ihtiyaç duydukları yetkinlikleri<br />

kazandıran eğitimler veriyoruz,<br />

bu gençlerimizin ülkemizin önemli<br />

STK’larında ilk iş tecrübelerini edinmek<br />

üzere 1 yıl boyunca tam zamanlı<br />

çalışmalarını destekliyoruz.<br />

Tüm bu destek projelerinin yanı<br />

sıra, derneğimizi gelecek nesillere<br />

güçlü adımlarla taşıyabilmek<br />

üzere kurduğumuz PERYÖN<br />

Genç adlı bir uygulamamızdan<br />

bahsetmek isterim. 1990 ve sonrası<br />

doğumlu, 36 genç insan kaynakları<br />

profesyoneli PERYÖN Yö<strong>net</strong>im Kurulu<br />

üyelerimize mentorluk veriyor. Böylece<br />

hem yeni nesiller insan yö<strong>net</strong>imi<br />

çalışmalarını tecrübeli iş insanlarından<br />

öğrenip ilham alabiliyor, hem<br />

de üst kuşaklar olarak bizler genç<br />

meslektaşlarımızdan yeni jenerasyonları<br />

ve beklentilerini öğrenerek<br />

kendimizi güncelleme<br />

fırsatı yakalıyoruz.<br />

19


Ropörtaj<br />

Yanındayız Derneği Yö<strong>net</strong>im Kurulu Başkanı:<br />

Selen Okay Akçalı:<br />

“Özgüvenli ve cesur<br />

kadınların sayısı arttıkça<br />

üst yö<strong>net</strong>imde istenilen<br />

seviyede kadın istihdamının<br />

sağlanacağına yürekten<br />

inanıyorum.”<br />

YANINDAYIZ Derneği, erkeklerin aktif katılımıyla<br />

toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını<br />

amaçlayan Türkiye’deki ilk, dünyadaki sayılı<br />

sivil toplum kuruluşlarından biridir. Evrensel<br />

insan hakları anlayışı çerçevesinde, Türkiye’de<br />

toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını<br />

amaçlamaktadır.<br />

İlk olarak kendinizden ve akademik<br />

kariyerinizden bahseder<br />

misiniz?<br />

Kendimi sivil toplumcu olarak tanımlamayı<br />

seviyorum. Yedi seneyi aşkın<br />

süredir aktif olarak bu sektörün içerisindeyim.<br />

Toplumsal cinsiyet eşitliği<br />

üzerine çalışıyorum. Aynı zamanda yö<strong>net</strong>im<br />

danışmanlığı yapıyorum ve bir<br />

teknoloji girişiminin kurucu ortağıyım.<br />

12 senelik özel sektör deneyiminin ardından<br />

iş hayatında fırsat eşitliği, toplumsal<br />

cinsiyet eşitliği ve kadın liderliği<br />

konularını incelemeye başladım ve<br />

proje danışmanı olarak Yö<strong>net</strong>im Kurulunda<br />

Kadın platformu için çalıştım.<br />

2017 senesi başında platformun dernek<br />

statüsüne geçişinde aktif rol aldım,<br />

derneğin kurucu yö<strong>net</strong>im kurulu üyesi<br />

olarak beş seneyi aşkın süre ile Genel<br />

Sekreter görevini üstlendim. YKKD’nin<br />

2019 senesi boyunca Hazine ve Maliye<br />

Bakanlığı ve Dış İşleri Bakanlığı koordinasyonunda<br />

yürüttüğü Yerel STK’lar<br />

Avrupa Birliği projesinin koordinatörlüğünü<br />

yaptım. Genç nüfusun istihdamını<br />

destekleme amaçlı bir start-up olan<br />

Agenti’nin melek yatırımcısıyım. Forum<br />

İstanbul Enstitüsü Yö<strong>net</strong>im Kurulu<br />

Üyesi, SES Derneği YK Üyesi, Marmara<br />

Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi<br />

Danışma Kurulu Üyesiyim. Arya Women,<br />

IWF, TurkishWIN üyesiyim. Fırsat<br />

eşitliği, eğitim ve genç istihdamı konularında<br />

faaliyet gösteren platformlara<br />

gönüllü katkı sağlıyorum. Sivil toplumda<br />

bu çok katmanlı etkileşimin yarattığı<br />

sinerjiye çok inanıyorum.<br />

Selen Okay AKÇALI<br />

YANINDAYIZ Derneği Başkanı<br />

YANINDAYIZ’ı diğer derneklerden<br />

ayıran en önemli konulardan birinin<br />

erkeklerin yoğun katılımı. Derneği<br />

tanımladığınız profeminizm<br />

kavramını bize anlatır mısınız?<br />

Nasıl bir yaklaşımınız var?<br />

Derneğin özelliği, toplumsal cinsiyet<br />

eşitliği mücadelesinde çok istisnai noktada<br />

durması. YANINDAYIZ’ı, kadınların<br />

yanında durmayı bilen bir erkeklik anlayışının<br />

inşa edildiği bir hareket olarak<br />

tanımlıyoruz. Üyeleri ağırlıklı olarak<br />

erkeklerden oluşuyor ve bu üyeler ya<br />

eşitsizlik konusunda zaten farkındalık<br />

geliştirmiş ya da “Ben bu konuda bir<br />

şey yapmak istiyorum” diyen erkekler.<br />

Kadın üyelerimiz de var. YANINDAYIZ<br />

Derneği olarak erkeklerde farkındalık<br />

yaratmak için çalışıyoruz ve eşitlikçi<br />

erkekleri rol model olarak göstermek<br />

istiyoruz. YANINDAYIZ Derneği, erkeklerin<br />

aktif katılımıyla toplumsal cinsiyet<br />

eşitliğinin sağlanmasını amaçlayan<br />

Türkiye’deki ilk, dünyadaki sayılı sivil<br />

toplum kuruluşlarından biri. Promundo,<br />

Menengage, Champions of Change<br />

Coalition dünyada YANINDAYIZ ile aynı<br />

amaçla çalışan derneklerden.<br />

Erkek egemenliğinin ortadan kaldırılması<br />

açısından Profeminizmin önemli<br />

bir rol oynadığının toplum olarak<br />

daha fazla farkına varmamız gerektiğinize<br />

inanıyor ve kadın-erkek eşitliği<br />

hareketinin yaygınlaştırılması ile YA-<br />

20


NINDAYIZ Derneği’ni Türkiye’de öncü<br />

konumuna getirmeyi hedefliyoruz.<br />

Dernek üyelerimiz toplumun her alanında<br />

-iş dünyası, siyaset, akademi,<br />

kamu, sanat, spor gibi- ülkenin önde<br />

gelen kurumlarında yer alan tanınmış,<br />

etkili temsilcilerinden oluşuyor.<br />

‘Pro-feminist bir erkek inisiyatifi’<br />

olarak nitelendirilen YANINDAYIZ<br />

Derneği’nin yaptıklarını sizden<br />

dinleyebilir miyiz?<br />

Hayata geçirdiğimiz projelerde özellikle<br />

yerel yö<strong>net</strong>imler ve özel sektörün<br />

gücünü de yanımıza alarak, toplumsal<br />

cinsiyet eşitliğinin ana akımlaştırılmasını<br />

ve bu yolla meselenin farkındalığını<br />

özellikle erkeklerde artırarak, etki<br />

alanı oluşturmayı önemsiyoruz.<br />

Bu kapsamda 2023 yılında,<br />

• İsveç Başkonsolosluğu tarafından<br />

desteklenen ve belediye çalışanları ile<br />

muhtarlarda toplumsal cinsiyet eşitliği<br />

farkındalığı artırmayı amaçlayan<br />

“Yerelde eşitiz” projesi ile.<br />

• Fransa Büyükelçiliği tarafından desteklenen;<br />

İBB bünyesindeki toplu taşıma<br />

ve taksi şoförlerinde taciz ve şiddet<br />

farkındalığı eğitimleri sağladığımız<br />

“Şiddete yol verme” projelerimiz ile<br />

büyük ilgi uyandırdık.<br />

• Bu yıl finalize ettiğimiz diğer projemiz<br />

ise, İsveç Enstitüsü’ nün destekleri<br />

ile gerçekleştirdiğimiz “Global guy<br />

talk” oldu. Türkiye’ deki uygulaması,<br />

ilk kez Yanındayız yürütücülüğünde<br />

gerçekleştirilen “Erkekler konuşuyor”<br />

projesi ile, özel sektörde hedef kitlemiz<br />

olan erkeklerle bir araya geldik ve<br />

farklı toplumsal cinsiyet serüvenlerinden<br />

yola çıkarak; “erkeklik hallerine”<br />

ayna tuttuk. İsveç menşeili firmalar ile<br />

iş birliği içerisinde olduğumuz projeye;<br />

ABB Türkiye, Atlas Copco, Astra Zeneca,<br />

Autolive Türkiye, Ericsson,H&M,<br />

Volvo çalışanları dahil oldu.<br />

Toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığının<br />

sağlanması, meselenin özellikle<br />

erkekler arasında konuşularak görünür<br />

olmasının yanı sıra, ilham vererek<br />

örnek teşkil eden projelerimizin toplumun<br />

her kesimine dokunmasına özen<br />

gösteriyoruz.<br />

• Bu yıl itibari ile başlayan ve devam<br />

eden projelerimizin ilki ise Friendrich<br />

Naumann Vakfı tarafından 2. Kez desteklenen<br />

“İşyerimde tacize ve şiddete<br />

yer yok”! Oldukça ilgi gören projemizin<br />

2. Faz saha uygulamasını tamamlamak<br />

üzereyiz. Bu proje kapsamında<br />

Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinden en<br />

az 10 tekstil üreticisine ulaşarak; özellikle<br />

mavi yaka çalışanlarda işyerinde<br />

taciz ve şiddet farkındalığı sağlamayı<br />

hedefliyoruz.<br />

• Devam eden diğer projemiz ise H&M<br />

in COS markası tarafından fonlanan<br />

“Toplumsal dönüşüme katkı: Taciz ve<br />

şiddet farkındalığı” projesi. Proje kapsamında<br />

toplumun genelinde 5000<br />

kişiye ulaşmayı ve toplumsal cinsiyete<br />

dayalı taciz ve şiddet farkındalığı eğitimleri<br />

sağlamayı amaçlıyoruz.<br />

Önümüzdeki dönemde derneğimizin<br />

yürüteceği tüm proje, eğitim ve iletişim<br />

kampanyaları profenizmin farkındalığını<br />

arttırmaya yönelik olacak.<br />

Erkekleri bilinçlendirirken önceliğimiz<br />

kadına ve çocuğa yönelik şiddeti sonlandırmak.<br />

Şiddetin her türlüsü insan<br />

yaşamına ve onuruna aykırı, eşit bir<br />

toplum ancak şiddetin sonlanmasıyla<br />

mümkün. Ataerkilliğin erkeklere yüklediği<br />

en önemli rollerden biri güç. Bu<br />

nedenle erkeklerin şiddeti sonlandırmak<br />

için savunu yapmaları ve birbirlerini<br />

ikna etmeleri bir o kadar değerli.<br />

Bunun yanı sıra “toplumsal cinsiyet<br />

eşitliği farkındalığı” ve “kadınların iş<br />

hayatında varlığı ve karar alma süreçlerine<br />

katılımı”, “eğitimde, sağlıkta,<br />

sporda cinsiyet ve fırsat eşitliği” “ev<br />

emeğinde ortaklık” başlıca çalışma<br />

alanlarımız.<br />

#kadınerkekeşittirnokta 4. Yılında<br />

Konferansı’nın amacı nedir? Bu<br />

konferansla ne tür bir toplumsal<br />

etki yaratmayı hedeflediniz?<br />

YANINDAYIZ Derneği’nin bu yıl 4. kez<br />

düzenlediği #kadınerkekeşittirnokta<br />

Konferansını 11 Ekim 2023 tarihinde İş<br />

Kuleleri Salonu’nda yaklaşık 700 kişinin<br />

katılımıyla gerçekleştirdik.<br />

#kadınerkekeşittirnokta Konferansı’nın<br />

ana temasını Cumhuriyet’in 100. yılında<br />

“Yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın Eşitlik”<br />

olarak belirledik. Toplumsal cinsiyet<br />

eşitliğinin dünyada ve Türkiye’de nasıl<br />

uygulanabildiğinin örneklerle gösterilen<br />

konferansta, ilham verici oturumlar<br />

ve konuşmacılar yer aldı.<br />

#kadınerkekeşittirnokta Konferansı ile<br />

sadece kadınların değil, erkeklerin de<br />

toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda<br />

sorumlulukları olduğunu vurgulamak<br />

istedik. Etkinlik kapsamında, Cumhuriyet’in<br />

100. yılında kadının geçmişi<br />

21


Ropörtaj<br />

ve bugünü ele alındı, değişen erkeklik<br />

rolleri tartışıldı ve sanatçılarımıza<br />

geleceğimizi şekillendirecek gençler<br />

sahnede ağırlanarak Cumhuriyet döneminin<br />

sanatına dair sözler verildi.<br />

Ayrıca, gençlere yeni perspektifler<br />

sunmayı hedefleyerek, onların görüşleriyle<br />

iletişim etkinliklerimizi geliştirmeyi<br />

ve gençler ile iş dünyası arasında<br />

köprüler kurmayı amaçlıyoruz.<br />

Sizce Cumhuriyetin 100. yılında,<br />

toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda<br />

Türkiye’de ne tür değişimler<br />

görmeliyiz? Derneğiniz, bu dönemde<br />

toplumsal cinsiyet eşitliği<br />

için nasıl bir liderlik rolü üstlenmeyi<br />

planlıyor? Toplumsal cinsiyet<br />

eşitsizliğini azaltmak amacıyla<br />

hayata geçirmeyi planladığınız<br />

22<br />

projeler ve politikalar hakkında<br />

daha fazla bilgi verebilir misiniz?<br />

Türkiye toplumsal cinsiyet eşitliği<br />

anlamında yüz sene önce Dünya’ya<br />

örnek olabilmiş bir ülke. Bu potansiyelinin<br />

farkına vararak önümüzdeki<br />

dönemde de Dünya’ya örnek olabilecek<br />

uygulamalara imza atabileceğimize<br />

gönülden inanıyorum.<br />

Yanındayız’ı konumladığımız yer tam<br />

da burası. Yanındayız şuanda dünyada<br />

çok yeni sayılabilecek bir akımın<br />

sayılı temsilcileri arasında. Önümüzdeki<br />

dönemde erkekleri hedef almaya<br />

devam edeceğiz. Yakın dönem için olgunlaştırdığımız<br />

birkaç projemiz var.<br />

Yaş skalasını genişletmek, çocuklara<br />

ve gençlere daha çok seslenmek istiyoruz.<br />

Eğitim ve farkındalık projeleri<br />

kurguluyoruz. İş dünyasının dışına çıkacağımız,<br />

bu anlamda biraz da risk<br />

alacağımız ses getirecek işler yapmak<br />

istiyoruz. Yerelde daha aktif olmak,<br />

yerel yö<strong>net</strong>imlerle iş birliklerini artırmayı<br />

hedefliyoruz.<br />

Özel sektör daha deneyimli olduğumuz<br />

alan, yakın vadede bu defa kamu kurumlarıyla<br />

ortak proje planlarımız var.<br />

Daha önce Deneyimli olmadığımız<br />

sektörlere girmek de önceliklerimiz<br />

arasında. Örneğin biz bugüne kadar<br />

daha çok tekstil sektöründe faaliyet<br />

gösterdik- ki büyüklüğünü düşünürsek<br />

çok doğru bir alan, devam da edeceğiz<br />

– ancak farklı uygulamaları farklı kurumlarla<br />

birlikte keşfedelim istiyoruz.<br />

STK iş birliklerimizi artırmak da yakın<br />

dönem planlarımız arasında.<br />

Kadınların iş gücüne katılımı ve liderlik<br />

pozisyonlarında daha fazla<br />

temsil edilmesi için rol modellerinin<br />

önemine inanıyor musunuz?<br />

Kesinlikle çok inanıyorum. İş hayatında<br />

en tepeye çıkan kadın sayısı<br />

oldukça az. Türkiye’ye baktığımızda<br />

%5 oranında kadın genel müdür var.<br />

Tabii karar merciine kadın çıkamadıkça<br />

ücrette de aşağıda kalıyor. Bu<br />

sebeple kadınlar hem statüsel olarak<br />

hem ekonomik olarak dezavantajlı<br />

durumda. Bunun için sağlamamız gereken<br />

temel şeyin fırsat eşitliği olduğunu<br />

düşünüyorum. Cinsiyete dayalı<br />

istihdam politikaları nedeni ile işlerin<br />

tanımı bile eril olarak yapılıyor. İstihdamda<br />

ve terfilerde erkeklere öncelik<br />

veriliyor. Kadınların çalışma yaşamında<br />

üst düzey yö<strong>net</strong>ime ulaşmalarındaki<br />

fırsatlardan yoksun kalmaları ile<br />

ilgili bir kavram olan “Cam Tavan”;<br />

yalnızca örgütsel yaşamda değil; kadının<br />

bulunduğu siyaset, eğitim gibi<br />

alanlarda da görülmekte.<br />

Ayrımcılık ve eşitsizliğin ortadan kaldırılması<br />

için her alanda tam eşitliğin<br />

sağlanması için oldukça çok kişiye<br />

eşitliği anlatmamız, eğitimler, atölyeler<br />

yapmamız ve bu farkındalığı sağlamamız<br />

gerektiğini düşünüyorum.<br />

Özellikle erkeklerin tutum ve davranış<br />

değişikliğini sağlayacak toplumsal cinsiyet<br />

eşitliği çalışmaları çok çok önemli.<br />

Kadınlara da hakları konusunda farkındalık<br />

yaratmak oldukça önemli.<br />

Tüm bu olumsuz tabloya rağmen<br />

umutları da taze tutmak lazım. Gayret<br />

içinde olmaya devam etmeliyiz.<br />

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de<br />

de kadınlar yö<strong>net</strong>icilik pozisyonları<br />

için yeteri kadar talepkâr davranmıyor.<br />

Bu alanda; yılmadan, usanmadan<br />

talep eden konumda olmak tek çare<br />

gibi görünüyor. Özgüvenli ve cesur<br />

kadınların sayısı arttıkça üst yö<strong>net</strong>imde<br />

istenilen seviyede kadın istihdamının<br />

sağlanacağına yürekten<br />

inanıyorum.


eleman.<strong>net</strong><br />

eleman.<strong>net</strong><br />

istihdamda depremzedelere<br />

öncelik veriyor<br />

eleman.<strong>net</strong>, İhtiyaç<br />

Haritası ile iş birliği<br />

yaparak depremden<br />

etkilenen vatandaşlara<br />

yönelik istihdam projesi<br />

geliştirdi. Tüm iş<br />

ilanlarının harita<br />

üzerinden görüntülendiği<br />

ve başvurunun<br />

yapılabildiği<br />

istihdamharitası.org<br />

adıyla bir portal yayına<br />

alındı.<br />

Ülkemizin mavi yaka ve ara kademe<br />

pozisyonlarda en büyük<br />

dijital istihdam platformu<br />

eleman.<strong>net</strong>, sosyal sorumluluk bilinciyle<br />

deprem bölgesine desteğini<br />

sürdürüyor. Depremin yaralarını sarmak<br />

için çeşitli projeler gerçekleştiren<br />

şirket Kahramanmaraş merkezli depremlerden<br />

zarar gören ve bulunduğu<br />

bölgeyi terk ederek farklı illere göç<br />

etmek zorunda kalan vatandaşlar için<br />

Mert Fırat’ın kurucusu olduğu İhtiyaç<br />

Haritası ile iş birliği yaparak<br />

istihdamharitası.org portalını yayına<br />

aldı. İş arayan depremzedelerin<br />

istedikleri ilana kolaylıkla ulaşıp<br />

başvuru yapabilmesi için basit bir<br />

ara yüzle tasarlanan portalda kullanıcılar<br />

haritada ilana tıklayıp direk<br />

başvuruda bulunabiliyor. Konuyla<br />

ilgili değerlendirmelerde bulunan<br />

eleman.<strong>net</strong> kurucu ortağı Özlem<br />

Demirci Duyarlar “Deprem bölgesinde<br />

yaşayan vatandaşlarımızın hayatlarını<br />

sürdürebilmesi ve geleceklerini<br />

tekrar kurgulayabilmeleri için kısa<br />

vadeli çözümlerin değil, uzun vadeli<br />

çalışmaların yapılması gerekiyor. Bu<br />

doğrultuda istihdamharitası.org projemiz<br />

süreklilik içeriyor ve gelecekte<br />

büyük faydalar sağlayacağını düşünüyoruz”<br />

dedi.<br />

İlanlar harita üzerinden<br />

takip edilebiliyor<br />

eleman.<strong>net</strong> ve İhtiyaç Haritası iş birliği<br />

sonucu hazırlanan istihdamharitası.<br />

org ile depremzede vatandaşların istihdamına<br />

öncelik verilmesi amaçlanıyor.<br />

Depremzede vatandaşlar bulundukları<br />

bölge neresi olursa olsun harita üzerindeki<br />

ilanlara başvurabiliyor.<br />

Vatandaşlar harita üzerinde pinli olarak<br />

listelenen ilanlardan istediklerine<br />

tıklayarak anlık olarak başvurabiliyor.<br />

Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan<br />

eleman.<strong>net</strong> kurucu ortağı Özlem Demirci<br />

Duyarlar “Fikir sahibi olduğumuz<br />

projemizle birçok insanın hayatına dokunan<br />

İhtiyaç Haritası’yla iş birliği yapmak<br />

bizim için mutluluk verici.<br />

Alt yapıdan tasarıma, data entegrasyonundan<br />

kullanıcı kolaylığına<br />

kadar son kullanıcıların kolayca başvuru<br />

yapabileceği bir platform ortaya<br />

çıktı. Depremin üzerinden 6 aydan<br />

uzun bir süre geçmesine rağmen vatandaşlarımız<br />

hem iş hem de sosyal<br />

hayatlarında toparlanma süreçlerini<br />

devam ettiriyor. Biz de bu bağlamda<br />

kendilerine sosyal statülerini geri<br />

kazandırabilecekleri ve hayatlarını<br />

daha iyi koşullarda devam ettirebilecekleri<br />

fırsatlarla buluşturma imkanı<br />

oluşturmaya çalışıyoruz. Bu nedenle<br />

istihdamharitası.org bizim için paha<br />

biçilemez bir yardım projesi” dedi.<br />

23


İK Dünyası<br />

DAHA İYİ BİR DÜNYA,<br />

DAHA İYİ BİR BEN<br />

Eğitimde Yenilikçi Eğitim Ekosistemi yaklaşımını, Modern Müfredat<br />

vizyonunu ve Kişiselleştirilmiş Başarı Tasarımı anlayışını referans alan<br />

Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları 2023-2024 eğitim-öğretim<br />

faaliyetleri 7 şehir 14 kampüste eğitimde nitelik ve yenilik odaklı yatırımlar<br />

yapmaya devam ediyor. Bizler de Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları<br />

İnsan Kaynakları Başkanı Serkan Yıldırım ile bir araya gelerek “Daha İyi<br />

Bir Dünya, Daha İyi Bir Ben Kimliği” vurgusu yapan MBA Okullarının<br />

bugününü ve gelecek dönem stratejilerini ve MBA Okullarının mezun<br />

profili hakkında konuşmak için buluştuk.<br />

Medicana Eğitim Grubu MBA<br />

Okullarının yapılanması<br />

ve hedefleri hakkında bilgi<br />

alabilir miyiz?<br />

“Yenilikçi Eğitim Ekosistemi” yaklaşımını<br />

benimseyerek 2018 yılında<br />

kurulan MBA Okulları, çağın yeterlilik<br />

alanlarına odaklanarak eğitimde modern<br />

müfredatı, hibrit deneyimi, sağlıklı<br />

yaşamı ve multidisipliner gelişimi<br />

temsil eden bir eğitim grubudur. Ulusal<br />

ve uluslararası platformlarda öncü<br />

çalışmalar yapan lider bir eğitim kurumu<br />

olan MBA Okulları, Medicana Grup<br />

iştiraki olarak sağlık ve eğitim alanında<br />

öncü çalışmalara imza atmaktadır.<br />

MBA Okulları, Medicana Eğitim Grubu<br />

çatısı altında anaokulundan liseye<br />

kadar geniş bir yelpazede eğitim hizmeti<br />

sunmaktadır. Ayrıca, Fenerbahçe<br />

Üniversitesi de Medicana Eğitim Grubu’nun<br />

bir parçasıdır.<br />

24<br />

Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları<br />

IK departmanı olarak yö<strong>net</strong>tiğiniz<br />

süreçlerden bahseder misiniz?<br />

İK departmanı olarak, kurumumuzun<br />

temel değerlerini ve öğrenci odaklı<br />

yaklaşımını ön planda tutarak stratejilerimizi<br />

belirliyoruz. “MBA’de Sen,<br />

En İyi Sen” ve “Daha İyi Bir Dünya,<br />

Daha İyi Bir Ben Kimliği” söylemleriyle<br />

hareket ediyor ve öğrencilerimize<br />

en üst düzeyde değer katmayı<br />

hedefliyoruz.<br />

Öğrencilerimizle etkileşimde bulunduğumuz<br />

ekosistemimizde seçici bir<br />

yaklaşım benimsemek ve seçkin bir<br />

kadroyla eğitim sorumluluğumuzu<br />

yö<strong>net</strong>mek büyük önem taşıyor. Bu<br />

nedenle, çalışanlarımızın işe alım sürecinde<br />

deneyimi, iletişim ve teknoloji<br />

becerileri ile kişilik değerlendirmelerine<br />

ağırlık veriyoruz.<br />

Tutku kelimesi bizim için ayrı bir öneme<br />

sahiptir. Öğrencilerimizin ilgi alanlarında<br />

derinleşebileceği rehber eğitimcilerle<br />

buluşması, eğitimde tutkuyla bağlı<br />

eğitimcilerle mümkündür. Bu nedenle,<br />

eğitimcilerimizin tutku rehberliğinde<br />

fark yaratmasını sağlamak en öncelikli<br />

hedeflerimizden biridir. Ayrıca, işe alım<br />

süreçleri dışında kurumumuzda organizasyonel<br />

gelişim, kariyer yö<strong>net</strong>imi,<br />

personel operasyonları, öğrenme ve<br />

gelişim merkezi ile çalışan ilişkileri<br />

gibi altı farklı alanda da dijital İK stratejileri<br />

geliştirmekteyiz. Bu sayede<br />

çalışanlarımızın gelişimini destekleyerek,<br />

kurumsal başarıya katkıda bulunmayı<br />

amaçlıyoruz.<br />

Konuşmanızda bahsettiğiniz Öğrenme<br />

ve Gelişim Merkezi bizi heyecanlandırdı,<br />

bu birim altında<br />

öğretmenlerinize yaptığınız yatı-


ımlardan kısaca bahseder misiniz?<br />

Öğrenme ve Gelişim Merkezimiz, öğrencilerimiz<br />

ve çalışanlarımız için<br />

kişiselleştirilmiş başarı tasarımı anlayışını<br />

temel alır. Bu doğrultuda, tüm<br />

öğretmenlerimizin ilgi alanlarını destekleyen<br />

eğitimleri planlamak ve uygulamak,<br />

merkezimizin ana hedefidir.<br />

2022-2023 eğitim öğretim döneminde<br />

52.200 saatlik kurumsal eğitim verme<br />

başarısına ulaşmanın haklı gururunu<br />

yaşıyoruz. Bu sayede öğrencilerimize<br />

ve çalışanlarımıza, kendi potansiyellerini<br />

keşfetme ve en üst düzeyde başarıya<br />

ulaşma fırsatını sunuyoruz.<br />

MBA Okulları olarak benimsediğiniz<br />

bir yaklaşım var. Bu yaklaşımla<br />

beraber eğitimin yenilikçi penceresi<br />

olmanın öncülüğünü üstlenmişsiniz.<br />

Bu yaklaşımdan bizlere<br />

bahsedebilir misiniz? Yenilikçi Eğitim<br />

Ekosistemi dönüşümün nasıl<br />

bir değeri oldu?<br />

Yenilikçi Eğitim Ekosistemi, dört ana<br />

başlıkta şekillenmektedir: Sağlıklı Yaşam,<br />

Modern Müfredat, Hibrit Deneyim,<br />

Multidisipliner Gelişim. İK departmanı<br />

olarak, bu dört başlık altında yaptığımız<br />

çalışmaları sürekli olarak zenginleştiriyoruz.<br />

Yenilikçi eğitim yaklaşımlarını<br />

yakından takip ediyor ve bu bilgileri<br />

hem kurum içinde hem de dışında öğretmenlerimiz<br />

ve yö<strong>net</strong>icilerimizle paylaşıyoruz.<br />

Bu doğrultuda, özel projeler<br />

oluşturuyor, hibrit eğitim programları<br />

geliştiriyor ve sektörde öne çıkan uygulamaları<br />

hayata geçiriyoruz.<br />

Ayrıca, öğretmenlerimize yönelik sosyal<br />

etkinlikler ve aktiviteler düzenleyerek,<br />

onlara verdiğimiz değeri gösteriyoruz.<br />

Motivasyonel oyunlar gibi<br />

etkinliklerle çalışma kültürümüze pozitif<br />

katkılarda bulunarak çalışanlarımızın<br />

moral ve motivasyonunu yüksek<br />

tutmayı hedefliyoruz. Bununla birlikte,<br />

dünya çapında tanınmış markalar olan<br />

Apple, Microsoft, HP, Intel, IBM gibi lider<br />

şirketlerle başarılı iş birliklerine<br />

imza atıyoruz. Teknoloji alanındaki bu<br />

iş birlikleriyle, kurum içinde standardizasyonu<br />

sağlamayı ve çalışanlarımız<br />

için değer yaratmayı amaçlıyoruz. Bu<br />

sayede, hem öğrencilerimize hem de<br />

çalışanlarımıza en iyi eğitim deneyimini<br />

sunmayı sürdürüyoruz.<br />

Gelecek dönemdeki istihdam projeleriniz<br />

arasında neler var?<br />

Kurulduğumuz günden beri sürekli<br />

büyüme ve gelişme çabası içinde olan<br />

MBA Okulları, dünya genelinde örnek<br />

alınan eğitim modelleri ve benzersiz<br />

eğitim fırsatları sunarak büyümeye devam<br />

ediyor. Bu başarı hikayesini 2024<br />

yılında açmayı planladığımız yeni okullarla<br />

taçlandırmayı hedefliyoruz. Bu<br />

çerçevede, istihdama katkı sağlamak<br />

amacıyla yaklaşık 1.000 yeni çalışanı<br />

daha bünyemize katmayı planlıyoruz.<br />

Bu yeni ekibimizle birlikte, eğitimdeki<br />

kalitemizi daha da artırarak öğrencilerimize<br />

ve çalışanlarımıza daha iyi bir<br />

gelecek sunmayı sürdüreceğiz.<br />

MBA okulları aynı zamanda Fenerbahçe<br />

Üniversitesi ortak çalışmalarınız<br />

var, FBU nin size sağladığı<br />

katkılardan bahseder misiniz?<br />

MBA Okulları olarak Fenerbahçe Üniversitesi<br />

ile yakın bir işbirliği içinde yer alıyoruz.<br />

Bu işbirliği sayesinde, organizasyonlarımızı<br />

planlarken üniversitemizin<br />

destek ve katkılarını büyük bir önemle<br />

değerlendiriyoruz. Eğitim programlarımızda,<br />

öğrencilerimizin gelecekte çalışacakları<br />

mesleklerle ilgili deneyim kazanmaları<br />

için üniversitemizin ilgili<br />

bölümlerinde staj yapma imkanı sunuyoruz.<br />

Aynı şekilde, Fenerbahçe Üniversitesi<br />

öğrencileri de okullarımızda staj<br />

yapma fırsatını değerlendirebiliyorlar.<br />

Bununla da sınırlı kalmıyor; eğitim müfredatımızda<br />

yer alan Newgen Kariyer<br />

Eğitimi Programı ile mezun olan öğrencilerimize<br />

özel burs fırsatları sunarak,<br />

Fenerbahçe Üniversitesi’nde eğitimlerine<br />

devam etme şansını kolaylaştırıyoruz.<br />

Bu sayede, öğrencilerimize daha<br />

geniş bir eğitim perspektifi sunmayı ve<br />

mezunlarımızın kariyerlerinde başarılı<br />

olmalarını desteklemeyi amaçlıyoruz.<br />

Teknolojiyi çok iyi kullandığınız<br />

biliyor ve görüyoruz? Teknolojiyi<br />

insan kaynaklarında nasıl kullanıyorsunuz?<br />

Tüm süreçlerimizi dijital ortamda yapmaya<br />

çok önem veriyoruz. Mesela işe<br />

alım ve kariyer yö<strong>net</strong>iminde; <strong>Dijital</strong> ortamda<br />

gelen başvuruların ön elemesi<br />

insan kaynakları uzmanlarımız tarafından<br />

yapılıyor. Uygun bulunan adaylar,<br />

ikinci mülakat ve yazılı sınav için ihtiyaç<br />

Serkan YILDIRIM<br />

Medicana Eğitim Grubu MBA<br />

Okulları İnsan Kaynakları Başkanı<br />

belirtilen kampüsün İK süreçlerine<br />

destek veren yö<strong>net</strong>icimize yönlendiriliyor.<br />

Eğitim kadrosunun işe alımında,<br />

mesleki yeterliliğin yanı sıra sürekli öğrenmeye<br />

açık, kendisini <strong>net</strong> ifade eden<br />

ve iletişim becerileri güçlü adaylara<br />

öncelik veriyoruz. online e-sözleşme<br />

olarak imzalıyor, evrak takibini süreç<br />

yö<strong>net</strong>im sistemi üzerinden yapıyor ve<br />

evrak arşivlemesini yine dijital ortamda<br />

gerçekleştiriyoruz. Ayrıca eğitimlerimizi<br />

online platformlarda da yapıyoruz.<br />

Buna ek olarak TeacherX ile yaptığımız<br />

iş birliği ile de eğitimcilerimiz yenilikçi<br />

öğrenme platformlarından multidisipliner<br />

gelişimlerine yön veriyorlar.<br />

Buraya kadar aslında merak edilenlerin<br />

birçoğunu cevaplamış<br />

olduk. Serkan Bey Genelleme yaparsak<br />

Türkiye’de ki işe alım noktasında<br />

doğru insanı doğru işe nasıl<br />

yönlendirebiliriz?<br />

Doğru insanı doğru işe yönlendirebilmek<br />

için doğru soruları sorarak aldıkları<br />

cevapları objektif şekilde yorumlaması<br />

çok önemli. Bu sayede yüksek<br />

nitelikli insan kaynağına ulaşabilmemiz<br />

mümkün oluyor.<br />

Birinci Sınıf<br />

Çözüm Hizmetleri<br />

güncel iş<br />

ilanlarına yıl boyu<br />

eleman.<strong>net</strong>’ten<br />

ulaşabilirsiniz.<br />

25


İK Dünyası<br />

Tav İnşaat İnsan Kaynakları Müdürü Zeynep Samanlıoğlu:<br />

Teknoloji, insan kaynakları<br />

alanında hayati bir rol oynuyor<br />

bu süreçte iş hayatımda önemli bir zemin<br />

buldum.<br />

Dünya genelinde havalimanları, havaalanı<br />

tesisleri ve yüksek katlı binaların inşaatında lider<br />

konumda bulunan Tav İnşaat İnsan Kaynakları<br />

Müdürü Zeynep Samanlıoğlu, şirketin<br />

gelecekteki başarısının anahtarını ve yapılması<br />

gerekenleri açıklıyor.<br />

Sektöründe çığır açan projelerle<br />

adını duyuran TAV İnşaat, havalimanları<br />

alanında uzmanlaşmış<br />

olup dünya genelinde 14 farklı<br />

ülkede aktif olarak faaliyet gösteriyor.<br />

Teknolojik yenilikleri ve sürdürülebilir<br />

inşaat prensiplerini benimseyen TAV<br />

İnşaat, geçmişte üstlendiği projelerle<br />

sektördeki gücünü kanıtlamış bir kuruluş<br />

olarak öne çıkıyor.<br />

Tav İnşaat İnsan Kaynakları Müdürü<br />

Zeynep Samanlıoğlu, gelecekteki başarının<br />

anahtarını açıklıyor. Şirketin<br />

gelecekte de benzer başarılara imza<br />

atması için yapılması gerekenlerle ilgili<br />

değerli tavsiyeleriyle TAV İnşaat,<br />

inşaat dünyasının geleceğine yön vermeye<br />

devam edecek.<br />

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?<br />

1971 yılında Malatya’da doğdum ve<br />

Anadolu Üniversitesi’nden Kamu Yö<strong>net</strong>imi<br />

alanında mezun oldum. Aktif iş hayatına<br />

1988 yılında başladım ve 2007 yılına<br />

kadar yaklaşık 19 yıl boyunca birçok<br />

farklı alanda çeşitli pozisyonlarda görev<br />

aldım. 2007 yılında, insan kaynakları<br />

alanında kariyer yapmaya karar verdim.<br />

TAV İnşaat Ailesi ile yolum 1997 yılında<br />

kesişti ve gurur duyarak belirtmeliyim<br />

ki, 26 yıldır bu ailenin bir üyesi olarak<br />

görev yapmaktayım. Bu süreçte edindiğim<br />

deneyimler ve TAV İnşaat’ın değerleriyle<br />

birleştirdiğim çalışmalarım,<br />

benim için değerli bir kariyer ve kişisel<br />

gelişim fırsatı olmuştur. Bu ailede yer<br />

aldığım için son derece mutluyum ve<br />

İnsan kaynakları kariyeriniz nasıl<br />

başladı?<br />

İnsan kaynakları alanındaki deneyimim,<br />

2008 yılında başladı. Boğaziçi<br />

Üniversitesi (BUYEM) İnsan Kaynakları<br />

Uzmanlık sertifikasını 2007 yılında tamamlamamın<br />

ardından, şirketimizde<br />

İK Uzmanı olarak görevlendirildim. Bu<br />

süreçte, aday seçimi ve işe alım, eğitim<br />

ve ücretlendirme gibi çeşitli kademelerde<br />

görev alarak değerli tecrübeler<br />

kazandım. Zaman içinde kendimi geliştirdim<br />

ve 2021 yılı itibarıyla İnsan<br />

Kaynakları Müdürü olarak görev yapmaktayım.<br />

Bu süre zarfında edindiğim<br />

bilgi ve deneyimler, İnsan Kaynakları<br />

alanında daha etkili ve stratejik kararlar<br />

alabilmeme katkı sağlamıştır.<br />

İş hayatınızda örnek aldığınız bir<br />

rol model var mıdır?<br />

Betül Mardin’in insan kaynakları alanındaki<br />

etkisi benim bu mesleği seçmemde<br />

ki etkenlerden bir tanesidir.<br />

Onun yazdığı kitapları okuyarak ve<br />

söyleşilerini dinleyerek, insan kaynakları<br />

yö<strong>net</strong>imi konusundaki farklı<br />

perspektifleri öğrenme şansı buldum.<br />

Onun vizyonu, liderlik tarzı ve iş dünyasındaki<br />

deneyimleriyle edindiği bilgiler,<br />

benim kariyer hedeflerimi belirlememde<br />

ve insan kaynakları alanındaki<br />

bilgimi geliştirmemde önemli bir rol<br />

oynamıştır. Onun deneyimlerinden ilham<br />

alarak, insan kaynakları yö<strong>net</strong>imi<br />

konusundaki bilgimi daha da derinleştirmeyi<br />

ve bu alanda etkili bir profesyonel<br />

olmayı hedefliyorum.<br />

Teknolojinin gelişmesi insan kaynakları<br />

süreçlerini etkiliyor mu?<br />

26


Gelecekte ne gibi değişiklikler öngörüyorsunuz?<br />

Şirketimiz, 14 farklı ülkede faaliyet gösteriyor<br />

ve 10,000’in üzerinde çalışana ev<br />

sahipliği yapıyor. Çalışanlarımızın çeşitli<br />

statülerden ve farklı milliyetlerden oluştuğu<br />

bu büyük organizasyon içinde, İnsan<br />

Kaynakları alanında da teknoloji hayati<br />

bir rol oynuyor. Yakın geçmişe kadar,<br />

tüm İK süreçleri geleneksel yöntemlerle,<br />

yani formlar üzerinden ve ıslak imzalarla<br />

yö<strong>net</strong>iliyordu. Ancak, iş hacminin küreselleşmesi<br />

ve teknolojinin geldiği nokta<br />

ile uyumlu bir şekilde, şimdi tüm süreçler<br />

dijital ortamda ve çoğu zaman mobil<br />

uygulamalar aracılığıyla yürütülüyor.<br />

Sosyal medya, iş dünyasında olduğu gibi<br />

İnsan Kaynakları yö<strong>net</strong>iminde de etkili<br />

bir araç haline gelmiş durumda. Artık işe<br />

alım süreçlerinden performans değerlendirmelerine<br />

kadar birçok İK uygulaması,<br />

video mülakatlar, “oyunlaştırma”<br />

uygulamaları gibi teknolojik desteklerle<br />

destekleniyor. Bu da İK uygulamalarının<br />

mekandan ve zamandan bağımsız hale<br />

gelmesini sağlıyor ve yeni kuşak çalışanların<br />

taleplerine daha etkili bir şekilde<br />

yanıt vermemizi mümkün kılıyor. Bu<br />

değişim, daha teknoloji odaklı bir İK çalışanı<br />

profili gerektiriyor. Aynı zamanda,<br />

şirketlerin de bu tür teknolojilere yatırım<br />

yapması kaçınılmaz hale geliyor.<br />

Bu şekilde, İnsan Kaynakları alanında<br />

verimliliği artırabilir, işe alım süreçlerini<br />

iyileştirebilir ve çalışan deneyimini daha<br />

etkileyici hale getirebiliriz.<br />

Sizce çalışan memnuniyeti nasıl<br />

sağlanmalı? Bu konuda meslektaşlarınıza<br />

tavsiyeleriniz neler olur?<br />

Çalışan memnuniyetini artırmak sadece<br />

bağlılığı güçlendirmekle kalmaz, aynı<br />

zamanda üretkenliği artırır, maliyetli<br />

ciroyu azaltır ve sağlıklı bir kurum kültürü<br />

oluşturur. Bu hedefe ulaşmak için şu<br />

başlıklara dikkat etmek önemlidir:<br />

Çalışan Geri Bildirimlerini Dinlemek:<br />

Çalışanların görüşlerini ve önerilerini<br />

değerlendirmek, şirketin sürekli gelişimini<br />

sağlar. Bu geri bildirimlere kulak<br />

vermek, çalışanların kendilerini değerli<br />

hissetmelerini sağlar.<br />

Performansı Takdir Etme ve Ödüllendirme:<br />

Çalışanların başarılarını görmek<br />

ve onları ödüllendirmek, motivasyonlarını<br />

artırır. Başarıları takdir edilen<br />

çalışanlar, daha fazla çaba gösterme<br />

eğilimindedir.<br />

İletişim ve Şeffaflığa Önem Verme:<br />

Açık iletişim ve şeffaf bir yö<strong>net</strong>im tarzı,<br />

çalışanların güven duymasını sağlar.<br />

Bilgi paylaşımı ve şirket hedeflerine<br />

dair <strong>net</strong> iletişim, çalışanların ne yönde<br />

ilerlediğini anlamalarını sağlar.<br />

Çalışan Gelişimine Destek Vermek:<br />

Çalışanların kişisel ve profesyonel gelişimlerine<br />

destek olmak, onların yeteneklerini<br />

artırır. Eğitim fırsatları ve kariyer<br />

planlaması, çalışanların kendilerini<br />

geliştirmelerine olanak tanır.<br />

Rahat Bir Çalışma Ortamı Sağlamak:<br />

Rahat, güvenli ve destekleyici bir çalışma<br />

ortamı, çalışanların stres seviyelerini<br />

düşürür ve işlerini daha verimli bir<br />

şekilde yapmalarını sağlar.<br />

Mutlu çalışanlar, sadece daha üretken<br />

değil aynı zamanda daha kaliteli işler<br />

sunarlar. Bu nedenle, çalışanlara değer<br />

verilmesi ve memnuniyetlerinin<br />

sağlanması, şirketin başarısı için temel<br />

bir unsurdur.<br />

Zeynep SAMANLIOĞLU<br />

Tav İnşaat İnsan Kaynakları Müdürü<br />

Son olarak, alanınızda kariyer yapmak<br />

isteyen üniversite öğrencilerine<br />

tavsiyeleriniz ne olur?<br />

Öğrencilere ilk önerim, okul hayatları<br />

boyunca öğrenci kulüplerinde aktif rol<br />

almalıdırlar. Bu, sorumluluk bilincini<br />

geliştirir, ekip çalışmasını öğrenmelerine<br />

katkı sağlar ve ilişki yö<strong>net</strong>imi becerilerini<br />

geliştirir. Bu deneyimler, gelecekteki<br />

kariyerleri için değerli birer temel<br />

oluşturacaktır.<br />

Aynı zamanda, kişisel değerlerini, güçlü<br />

yönlerini ve gelişim alanlarını keşfetmeleri<br />

önemlidir. Her bireyin benzersiz<br />

değerleri ve yetenekleri vardır, bu da kişisel<br />

kimliğimizi oluşturan parçalardır.<br />

Bu özelliklerimiz, çalıştığımız işyeri kültürüyle<br />

uyumluysa, mutluluk ve tatmin<br />

hissi yaşamamıza yardımcı olabilir. Bu<br />

uyum, kendimizi değerli ve iş yerine ait<br />

hissetmemizi sağlar.<br />

Ayrıca, sivil toplum kuruluşlarında gönüllü<br />

olarak yer almak, iş dünyasındaki<br />

insanlarla iletişim kurabilecekleri değerli<br />

ortamlar sunar. İstekli ve pozitif<br />

bir tutumla hayata yaklaşmak, olumlu<br />

ilişkiler kurmayı kolaylaştırabilir. Son<br />

olarak, olumsuz deneyimleri sadece<br />

başarısızlık olarak değil, değerli birer<br />

tecrübe ve öğrenme fırsatı olarak görebilmek<br />

önemlidir. Başarı, yaşanan tecrübelerden<br />

edinilen bilgilerle şekillenir,<br />

bu yüzden tecrübeleri değerlendirmek<br />

ve öğrenmek, kişisel ve profesyonel gelişim<br />

için önemlidir.<br />

27


İK Dünyası<br />

KOBİ’ler için<br />

küresel pazarlarda büyümenin<br />

anahtarı: 6 öneri<br />

28<br />

Dünya, artık yerel sınırların ötesinde bir oyun alanı haline gelmiş<br />

durumda. Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ'ler) için<br />

ise bu durum hem büyük bir fırsat hem de meydan okuma içeriyor.<br />

Küreselleşen dünyada yer almak artık bir seçenek değil bir zorunluluk<br />

haline geldi. Bu değişen dünyada ayakta kalmak ve başarılı olmak<br />

isteyen KOBİ'ler için iş dünyasının dinamiklerini anlamak ve<br />

doğru stratejileri belirlemek kritik… Bizler de eleman.<strong>net</strong> olarak,<br />

küreselleşme yolculuğunda izlenecek yolu aydınlatmak için bu<br />

rehberi hazırladık. Küçük işletmelerin büyük bir dünyada nasıl<br />

başarılı olabileceğini keşfedin.


Pazar araştırması ve analizi yaparak,<br />

işletmelerin pazardaki değişimlerini<br />

takip edebilir, müşteri taleplerine<br />

uygun ürün ve hizmetler<br />

1<br />

sunabilir ve rekabet avantajı elde<br />

edebilirsiniz<br />

Küreselleşme sürecinize başlamadan önce<br />

hedef pazarlarınızı dikkatlice analiz etmeniz<br />

çok önemlidir. Çünkü bu süreçte dikkate almanız<br />

gereken noktalardan bir tanesi, ürün<br />

veya hizmetinizin hangi bölgelerde talep<br />

göreceğini belirlemektir. Pazar trendlerini,<br />

rakipleri ve müşteri davranışlarını anlamak<br />

için kapsamlı bir pazar araştırması yapmak,<br />

başarının anahtarlarından biridir. Yani, işin<br />

sırrı doğru verilere dayalı doğru kararlar almakta<br />

saklı. İlerlemenin önündeki engelleri<br />

böylece aşabiliriz.<br />

Marka bilinirliğinizi artırmak için dijital<br />

dünyada yerinizi alın<br />

Güçlü bir dijital varlık oluşturmak<br />

2<br />

şirketinizin büyümesine sağlayacak<br />

en önemli anahtarlardan bir tanesidir.<br />

Günümüzde iş dünyasında başarılı olmanın<br />

yolu artık dijital dünyada varlık göstermekten<br />

geçiyor. Şirketinizin büyümesini<br />

sağlamanın en kritik yollarından biri güçlü<br />

bir dijital varlık oluşturmak. Öncelikle profesyonel<br />

bir web sitesi oluşturmalıyız. Ayrıca,<br />

sosyal medya platformları (LinkedIn, Instagram,<br />

Twitter) üzerinde aktif olmalı ve e-ticaret<br />

sitelerine yatırım yapmalıyız. Bu, marka<br />

bilinirliğimizi artırmakla kalmayacak aynı zamanda<br />

müşterilerimize güven vererek işimizi<br />

daha ileriye taşımanıza yardımcı olacaktır.<br />

Yani, dijital dünyada etkili bir şekilde varlık<br />

göstermek, rekabet avantajı sağlamak ve işimizi<br />

büyütmek için dijital stratejilere yatırım<br />

yapmalıyız.<br />

Müşterilerin ihtiyaçlarına uygun<br />

ürün ve hizmetler sunarak başarınızı<br />

güvence altına alın<br />

3<br />

İş başarısının sırlarından bir diğeri<br />

ise müşterilerin ne istediğine odaklanmanızdan<br />

geçer. Aynı zamanda yerel pazarda<br />

talep gören ürünleri ve hizmetleri tüketiciye<br />

sunmanızdır. Bu, işletmenin dünya<br />

genelinde müşterilerle etkileşimini artırmak<br />

için önemli bir adımdır. Ayrıca, farklı kültürleri<br />

anlamak ve ürünlerimizi müşteri ihtiyaçlarına<br />

uygun hale getirmek de çok önemli.<br />

Müşterilerinizin ne istediğini doğru anlamak<br />

ve onlara en uygun çözümleri sunmak, işimizi<br />

rekabetçi ve başarılı kılar.<br />

Ürün ve hizmetlerinizin kalitesini<br />

öne çıkarın<br />

Kaliteye odaklanmak ve güvenilir<br />

4<br />

bir marka imajı oluşturmak başarınızın<br />

kilit unsurudur. Müşterilerinize<br />

kaliteli ürünler ve hizmetler sunarak, onların<br />

sadakatini kazanabilirsiniz. Aynı zamanda,<br />

uluslararası müşterilerin güvenini kazanmak<br />

da çok kıymetli. Bu güveni sağlayarak,<br />

uzun vadeli ve sağlam iş ilişkileri kurabiliriz.<br />

Unutmayalım ki güven müşterilerinizin size<br />

olan ihtiyaçlarının yansımasıdır.<br />

Ürünlerinizi dünya genelinde güvenli<br />

ve hızlı bir şekilde teslim edin<br />

Doğru lojistik stratejileri oluşturmanız<br />

gerçekten işinizi dünya<br />

5<br />

genelinde güvenli ve hızlı bir şekilde<br />

teslim etmenize yardımcı oluyor. Öncelikle,<br />

lojistik stratejileri oluştururken tedarik<br />

zincirini en etkili şekilde yö<strong>net</strong>meniz ve<br />

uluslararası taşıma operasyonlarını optimize<br />

etmeniz büyük önem taşıyor. Bu, ürünlerinizin<br />

zamanında ve sorunsuz bir şekilde<br />

müşterilere ulaşmasını sağlıyor.<br />

Bir diğer önemli nokta da güvenilir tedarikçilerle<br />

çalışmaktır. Güvenilir tedarikçilerle işbirliği<br />

yaparak, hammadde teminini düzenli<br />

hale getirebilirsiniz. Bu, üretim süreçlerinizi<br />

daha istikrarlı ve verimli kılar. Ham madde<br />

temini konusunda yaşanabilecek aksaklıkların<br />

önüne geçerek üretim süreçlerinizi en iyi<br />

şekilde optimize edebilirsiniz. Bu da sonunda<br />

ürünlerinizin kalitesini artırır ve müşteri<br />

memnuniyetini sağlar.<br />

Uluslararası düzeyde işbirlikleri ve ortaklıklar<br />

kurarak, yerel pazarda güçlü<br />

destek ağları oluşturabilirsiniz<br />

Yerel şirketlerle ve yerel odaklı organizasyonlarla<br />

işbirliği yapmanız,<br />

6<br />

küresel pazarlarda büyümenin bir diğer<br />

önemli anahtarıdır. Bu şekilde, yerel<br />

kültürleri ve pazarları daha iyi anlayabilirsiniz.<br />

Yerel şirketlerle işbirliği yaparak, o bölgedeki<br />

tüketici tercihlerini, rekabet ortamını<br />

ve ticaret normlarını daha yakından gözlemleyebilirsiniz.<br />

Bu bilgiler, ürünlerinizi ve hizmetlerinizi<br />

bölgesel taleplere daha uygun<br />

hale getirmenize yardımcı olabilir.<br />

29


İK Dünyası<br />

Yeni çalışanın<br />

işe uyum<br />

sürecini<br />

kolaylaştırmanın<br />

5 yolu<br />

Günümüzde, uygun adayları seçmek kadar işe alınan adayı elde<br />

tutmak da oldukça zorlu bir süreçtir. Bu nedenle yeni bir çalışanın<br />

işe başlama süreci hem işverenler hem de çalışanlar için kritik<br />

bir dönemdir. Bu süreç, çalışanın iş yerine entegre olması,<br />

verimliliği arttırması ve uzun vadeli başarıya katkı sağlaması<br />

için son derece önemlidir.<br />

Yazı: Burcu ŞEN<br />

Human Resources Strategist<br />

30<br />

İşe uyum süreci sadece yeni çalışanlar<br />

için değil, aynı zamanda<br />

işverenler için de büyük bir sorumluluktur.<br />

Yeni çalışanlar, iş yerinin<br />

kültürünü, prosedürlerini ve beklentilerini<br />

anlamaya çalışırken, işverenler<br />

de bu süreci etkili bir şekilde yö<strong>net</strong>meli<br />

ve yeni çalışanlarına destek<br />

olmalıdır. Bu süreç, hem işverenin<br />

hem de çalışanın memnuniyetini ve<br />

başarısını etkileyebilir. Bu nedenle,<br />

işe uyum sürecine önem vermek<br />

ve iki taraf arasındaki iletişimi güçlendirmek,<br />

uzun vadeli bir iş ilişkisi<br />

kurmak açısından kritik bir öneme<br />

sahiptir.<br />

Yeni çalışanların işe uyum sürecini<br />

kolaylaştırmanın 5 temel yolunu, deneyimlerimden<br />

edindiğim bilgilerle<br />

sizlerle paylaşıyorum. Umarım bu<br />

yöntemler, hem işverenlerin hem de<br />

insan kaynakları profesyonellerinin<br />

yeni çalışanlarına yardımcı olmalarına<br />

ve işe uyum sürecini daha etkili<br />

bir hale getirmelerine katkı sağlar.


İyi Bir İşe Alım Süreciyle Başlayın: İşe uyum süreci, işe alım sürecinin<br />

bir devamıdır. Bu nedenle, işe uyum sürecini kolaylaştırmak için önceden<br />

iyi bir işe alım süreci oluşturmak önemlidir. İşe alım sürecinde<br />

adayları etkili bir şekilde değerlendirmek ve işin gerekliliklerine uygun<br />

adayları seçmek, iş tanımı ve gereksinimler konusunda açık ve<br />

dürüst olmak, işe uyum sürecini daha başarılı kılar.<br />

Kapsamlı Bir İşe Yerleştirme Süreci Oluşturun: Yeni çalışanlar işe<br />

başlamadan önce kapsamlı bir işe yerleştirme sürecinden geçmelidir.<br />

Bu süreç, işyeri kültürünü, kuralları, beklentileri ve iş süreçlerini<br />

açıklamak için kullanılabilir. Ayrıca, yeni çalışanların sorular<br />

sorması ve endişelerini paylaşması için bir platform sağlar.<br />

Eğitim ve Gelişim Fırsatları Sunun: Yeni çalışanların başarılı olabilmeleri<br />

için eğitim ve gelişim fırsatları sunmak önemlidir. Bu, yeni<br />

çalışanların becerilerini geliştirmelerine ve işlerini daha iyi yapmalarına<br />

yardımcı olur. Ayrıca, çalışanların kendilerini iş yerinde daha<br />

değerli hissetmelerine katkı sağlar. Yeni çalışanların pozisyonları<br />

hakkındaki belirsizliklerini gidermelerine yardımcı olacak bir eğitim<br />

süreci de tasarlanmalıdır.<br />

Mentorluk ve Rehberlikle Destekleyin: Yeni çalışanlara bir mentor<br />

veya rehber atanması, onların işe uyum sürecini hızlandırabilir. Bir<br />

mentor, yeni çalışanların işyerinin dinamiklerini anlamalarına, iş<br />

arkadaşlarıyla daha iyi iletişim kurmalarına ve kariyerlerini ilerletmelerine<br />

yardımcı olabilir. Mentorların özellikle yeni çalışanlarla<br />

iletişim kurmada başarılı, kurum kültürünü bilen ve aktarabilen<br />

çalışanlardan seçilmesi işe uyum sürecini güçlendirecektir.<br />

Geribildirim ve Değerlendirme Süreci Tasarlayın: İşe uyum sürecinin<br />

başarısını değerlendirmek için düzenli geri bildirim ve değerlendirme<br />

süreçleri oluşturun. Bu süreçler, hem yeni çalışanların<br />

hem de işverenlerin gelişme sağlayabileceği alanları anlamalarına<br />

yardımcı olur. Yeni çalışanlar şirkete objektif bir bakış açısıyla<br />

yaklaşacakları için, şirket içindeki mevcut süreçlerin ve sistemlerin<br />

daha etkili bir şekilde analiz edilmesine katkıda bulunabilirler. Bu<br />

nedenle, yeni çalışanların geribildirimlerini, şirketin sistemlerini ve<br />

süreçlerini geliştirmek için değerli bir kaynak olarak görün.<br />

Burcu ŞEN<br />

Human Resources Strategist<br />

Tüm bu adımları sürdürülebilir başarı<br />

ve şirket kültürünün gelişmesi için<br />

planlı bir şekilde uygulamak, yeni bir<br />

çalışanın işe uyum sürecini kolaylaştırarak<br />

hem çalışanın mutluluğunu<br />

hem de işyeri verimliliğini artırabilir.<br />

İyi bir işe alım süreci, kapsamlı bir işe<br />

yerleştirme süreci, eğitim ve gelişim<br />

fırsatları, mentorluk ve geri bildirim<br />

süreçleri, bu süreci daha etkili ve verimli<br />

hale getirir. Bu yöntemler, yeni<br />

çalışanların işyerine daha hızlı uyum<br />

sağlamalarını ve uzun vadeli başarıya<br />

katkıda bulunmalarını sağlayabilir.<br />

Ancak, unutulmamalıdır ki yeni çalışanların<br />

işe uyum süreci sadece insan<br />

kaynakları profesyonellerinin sorumluluğu<br />

değildir; bu süreç tüm şirket<br />

çalışanlarının işbirliği içinde yö<strong>net</strong>mesi<br />

gereken bir yolculuktur. Şirket<br />

içindeki herkesin, yeni çalışanlara yardımcı<br />

olmak, onları desteklemek ve<br />

şirket kültürüne uyum sağlamalarına<br />

yardımcı olmak için bir araya gelmesi,<br />

uzun vadeli başarının anahtarıdır. Bu<br />

işbirliği ve dayanışma, şirketin bütünü<br />

için olumlu bir çalışma ortamı ve uzun<br />

vadeli başarı getirecektir.<br />

31


Araştırma<br />

Yeşil<br />

girişimciler<br />

için<br />

2023<br />

CleanTech<br />

Raporu<br />

yayınlandı<br />

Kurumlar için<br />

girişimcilik fikirlerini<br />

hayata geçiren<br />

GOOINN, inovasyonun<br />

öncüsü olarak<br />

temiz teknoloji ve<br />

sürdürülebilir enerjiye<br />

yönelik girişimcilere<br />

rehberlik etmek<br />

amacıyla her ay farklı<br />

bir sektöre odaklanan<br />

"Yeni Teknolojiler ve<br />

Trendler" raporunu<br />

yayınladı.<br />

Şirketlerin kurum içi girişimcilik<br />

faaliyetleriyle geliştirdiği fikirlerin<br />

doğru adımlarla hayata geçirilmesi<br />

ve küresel düzeyde ticarileştirilmesini<br />

sağlayan bu rapor, CleanTech<br />

alanında bu ay gerçekleştirildi.<br />

CleanTech, günümüzün en önemli<br />

konularından biri olarak öne çıkıyor.<br />

Temiz ve sürdürülebilir enerjiye olan<br />

talebin artmasıyla, bu teknoloji hem<br />

maliyetleri düşürmeye hem de negatif<br />

ekolojik etkileri azaltmaya yönelik<br />

önemli bir rol üstleniyor.<br />

32<br />

Temiz Enerjiye ilgi artıyor<br />

GOOINN’in CleanTech Raporu’na<br />

göre, Paris Antlaşması’nın imzalanmasından<br />

sonraki beş yılda temiz<br />

enerjiye yapılan yatırımlar yılda sadece<br />

%2 arttı. Ancak, yenilenebilir enerji,<br />

şebekeler ve depolama gibi alanlar,<br />

enerji sektörü yatırımlarının büyük bir<br />

kısmını oluşturuyor. Özellikle güneş<br />

fotovoltaik, piller ve elektrikli araçlar<br />

üzerine yapılan yatırımlar, küresel <strong>net</strong><br />

sıfır emisyon hedeflerine ulaşmayı<br />

sağlayacak seviyelerde büyümeye devam<br />

edecek.<br />

Yeşil Teknolojinin üretim<br />

çıktısı 790 milyar doları<br />

bulacak<br />

Rapora göre, güneş fotovoltaik, rüzgar,<br />

piller, elektroliz cihazları ve ısı pompaları<br />

gibi temiz teknolojilere yönelik<br />

üretim kapasitesi 2030’da tahmini<br />

talep pazarının üzerinde bir büyüme<br />

gösterecek. Bahsedilen üretim kapasitesinin<br />

yıllık çıktısı ise 790 milyar doları<br />

bulacak. Ancak, bu büyümeyle birlikte<br />

temiz enerji teknolojilerini üretmek<br />

için önemli ölçüde daha fazla iş gücü-


ne ihtiyaç duyulacak. Bugün itibarıyla<br />

33 milyon kişi temiz enerji alanında<br />

çalışıyor ve 2030’a kadar bu alanda 12<br />

milyon daha işçiye ihtiyaç duyulacak.<br />

Yapay zeka enerji sektöründe<br />

büyük öneme sahip<br />

Yapay zeka, temiz enerji sektöründe<br />

de önemli bir rol oynayacak. Akıllı sistemler<br />

ve yapay zeka algoritmaları,<br />

enerji tüketim verilerini izleyerek ve<br />

analiz ederek endüstriyel faaliyetlerin<br />

enerji kullanımını optimize edecek ve<br />

karbon ayak izini azaltacak. Bu, güneş<br />

panelleri, rüzgar türbinleri ve diğer<br />

yenilenebilir enerji kaynaklarının performansını<br />

optimize etmek ve bakım/<br />

atık yö<strong>net</strong>imini yönlendirmek için büyük<br />

öneme sahip olacak.<br />

Cleantec girişimciliği yatırım<br />

yapmaya teşvik ediyor<br />

Cleantech girişimciliği, sürdürülebilir<br />

ekonomilere geçişte kilit bir rol<br />

oynuyor. Küçük ve orta ölçekli işletmeler,<br />

ileri teknolojileri ve ürünleri<br />

geliştirerek bu geçişe liderlik edebilirler.<br />

Birleşmiş Milletler Sanayi ve Kalkınma<br />

Teşkilatı (UNIDO) tarafından<br />

desteklenen Küresel Temiz Teknoloji<br />

İnovasyon Programı (GCIP), KOBİ’leri<br />

cleantech inovasyonunu teşvik etmek<br />

amacıyla destekleyerek bu alana daha<br />

fazla yatırım yapmaya teşvik ediyor.<br />

Cleantech’i şekillendirecek<br />

12 ana trend<br />

Raporda ayrıca, Cleantech’i şekillendirecek<br />

12 ana trend de belirtiliyor.<br />

Bunlar arasında enerji depolama, karbon<br />

yakalama ve depolama, elektrikli<br />

araçlar, güneş fotovoltaik teknolojisi,<br />

düşük karbonlu inşaat, enerji tüketiminin<br />

yö<strong>net</strong>imi ve optimizasyonu gibi<br />

konular yer alıyor. Bu trendler, Cleantech<br />

sektöründe gelecekteki inovasyon<br />

ve yatırımları yönlendirecek.<br />

Startup iş birliklerine<br />

daha fazla yöneleceği<br />

öngörülüyor<br />

Rapora göre, gelecekte yatırımcıların<br />

Cleantech alanına daha fazla ilgi göstermesi<br />

bekleniyor. Yenilenebilir enerji<br />

ve batarya depolama projeleri, uzun<br />

vadeli ve düzenli gelir akışları sağlayarak<br />

yatırımcılar için çekici hale geliyor.<br />

Ayrıca, Cleantech teknolojilerine<br />

erişimi artırmak ve maliyetleri düşürmek<br />

amacıyla şirketlerin startuplarla<br />

iş birliklerine daha fazla yöneleceği<br />

öngörülüyor. Bu iş birlikleri, yeni pazarlara<br />

açılmak isteyen şirketler için<br />

önemli fırsatlar sunacak ve Cleantech<br />

alanında daha fazla inovasyonu teşvik<br />

edecektir.<br />

Rapora buradan ulaşabilirsiniz.<br />

33


eleman.<strong>net</strong><br />

Cumhuriyet’in 100. yılında<br />

eleman.<strong>net</strong>’e<br />

100 yüze tebrik yağdı<br />

İş dünyasının nabzını tutarak sektöre<br />

yön verme misyonu üstlenen<br />

eleman.<strong>net</strong>, “eleman.<strong>net</strong> TV” adıyla<br />

yeni bir platformla karşımıza çıktı.<br />

YouTube sayfasında sayısız içerik üreterek<br />

işbirliği yaptığı markaları ve sektörün<br />

önde gelen başlıklarını ele alan<br />

eleman.<strong>net</strong> TV, izleyicileriyle buluşuyor.<br />

Bu platform sayesinde, iş dünyasındaki<br />

gelişmelerden, sektördeki<br />

yeniliklere kadar pek çok konuda güncel<br />

ve etkili içeriklere erişim mümkün<br />

olacak. eleman.<strong>net</strong>’in iş birliği yaptığı<br />

markalarla geliştirdiği projeler ve sektöre<br />

dair önemli başlıklar, eleman.<strong>net</strong><br />

TV üzerinden izleyicilere sunulacak.<br />

34


“İstihdam sağlama sürecinde çok destek oldunuz”<br />

Betek Grup’un İnsan Kaynakları Yö<strong>net</strong>icisi Nurdan Çağdaş Gümüş, “Çok özverili bir<br />

şekilde çalıştığınızı biliyorum, işinizi özenle yapıyorsunuz. İnsan Kaynakları Yö<strong>net</strong>icisi<br />

olarak size teşekkür ediyorum. Bize böyle nitelikli elemanlar konusunda destek<br />

olmanızı istiyoruz,” dedi. “İstihdam sağlama sürecinde benim bir önceki çalıştığım<br />

şirketlerde de destek oldunuz,” diye ekledi.<br />

“eleman.<strong>net</strong> sayesinde çok fazla adayla görüşme<br />

sağladık”<br />

Ekolojistik Kolay Gelsin İnsan Kaynakları Uzmanı Ece Soy, “Özellikle mavi yaka pozisyonlarında<br />

aday sunarken eleman.<strong>net</strong>’i yoğun bir şekilde tercih ediyoruz. Mavi yaka<br />

alanında birçok adayla görüşme fırsatı bulduk,” dedi.<br />

“Müthiş derecede başvurular elde ettik”<br />

Oksid Bilişim’in İnsan Kaynakları Uzmanı Yasin Erdal, “Müthiş derecede başvurular<br />

elde ettik” dedi. “Yeni bir iş ortağıyız; belirli iş ve projelerimiz için ortaklık yapıyoruz.<br />

Pozisyonlarımızı açar açmaz müthiş derecede başvurular elde ettik. Pozisyonumuza<br />

çok hızlı bir sürede alım yaparak kapattık. Bu yüzden eleman.<strong>net</strong>’den çok memnunuz.<br />

Diğer platformlara göre özellikle mavi yaka tarafında ara yüzünün çok basit<br />

olması, oradaki aktif veriyi çoğaltıyor. Bu da biz işveren temsilcisi olarak memnun<br />

ediyor,” diyerek sözlerini noktaladı.<br />

“eleman.<strong>net</strong> mavi yakada lider konumda”<br />

Ekim’in ilk haftasında Türkiye İnsan Yö<strong>net</strong>imi Derneği (Peryön) etkinliğinde yer alan<br />

eleman.<strong>net</strong>, insan kaynaklarıyla olan iletişim bağımızı kuvvetlendirecek yeni bilgiler<br />

edindi. Etkinlik 2 gün boyunca devam etti. Bu süre zarfında standımıza gelen birçok kurumsal<br />

markanın (Betek Boya, Darüşşafaka, FMSS, Kolay Gelsin, Workforce, Sendeo)<br />

işe alım uzmanlarına mikrofon uzattı. Katılımcıların çoğu röportaj sonrası ‘eleman.<strong>net</strong><br />

mavi yaka konusunda lider konumda’ sloganıyla etkinliği noktaladı.<br />

“eleman.<strong>net</strong> iyi ki var”<br />

Sendeo İnsan Kaynakları İş Ortağı Yeter Çelen, “eleman.<strong>net</strong>’i yıllardır kullanıyorum.<br />

Zaten birçok sektörde çalıştım ve bu platform, mavi yaka ve ara kademede inanılmaz<br />

işimize yarayan bir kaynak oldu. eleman.<strong>net</strong>’i iyi ki var diye düşünüyoruz,” diyerek<br />

sözlerini vurguladı.<br />

“Değer üreten kişileri bulmak için çok önemli bir platform”<br />

Sistem Alüminyum’un İnsan Kaynakları Direktörü Deniz Turan, “eleman.<strong>net</strong> tabii ki,<br />

mavi yaka tarafına eğilmiş bir şirket olması nedeniyle ve aslında mavi yaka demeyelim<br />

de bazen ara eleman diyorlar, ben ana eleman diyorum. Ana eleman bulma<br />

noktasında çok önemli bir platform. Çünkü üretim yapan, eli prosesin üzerinde olan<br />

ve değer üreten kişileri bulmak için bence çok değerli bir platform. Ve ardından sözlerini<br />

şu şekilde noktaladı; İnşallah sadece Türkiye’de değil, ileride belki çok daha farklı<br />

yerlerde de görebiliriz,” dedi.<br />

“eleman.<strong>net</strong> güvendiğimiz bir platform”<br />

Workforce İnsan Kaynakları’ndan Selen Evin, “eleman.<strong>net</strong> zaten her zaman desteklediğimiz,<br />

arkasında durduğumuz ve güvendiğimiz bir platform. Kullananların her<br />

zaman çok memnun olduğunu ve uzun yıllar kullanmaya devam edeceklerini gözlemliyorum,”<br />

dedi.


eleman.<strong>net</strong><br />

eleman.<strong>net</strong><br />

Maaş<br />

Hesaplama<br />

Robotu ile<br />

Kullanıcılarına<br />

Kolaylık<br />

Sağlıyor!<br />

Günümüzde iş arayanlar ve işverenler<br />

için iş arama ve maaş<br />

hesaplama süreçleri oldukça<br />

önemli bir rol oynuyor. İşverenler,<br />

yeni çalışanlarını işe almadan önce<br />

maaşlarını hesaplarken ve çalışanlar<br />

da aylık gelirlerini belirlerken doğru<br />

bilgilere ihtiyaç duyuyor. İşte bu noktada<br />

eleman.<strong>net</strong>, yeni Maaş Hesaplama<br />

Robotu ile devreye giriyor.<br />

36<br />

İş arayanlara ve çalışanlara kolay<br />

ve doğru maaş hesaplama imkanı<br />

eleman.<strong>net</strong>, iş arayanlar ve işverenler<br />

için tasarladığı bu yeni hizmet sayesinde,<br />

bürüt maaştan <strong>net</strong> maaşa ve <strong>net</strong><br />

maaştan bürüt maaşa dönüşüm işlemleri<br />

artık çok daha kolay ve hızlı. Kullanıcılar,<br />

kullanıcı dostu ara yüzü kullanarak<br />

istedikleri maaş hesaplamalarını<br />

anında gerçekleştirebiliyorlar.<br />

eleman.<strong>net</strong> ile maaş hesaplamak<br />

detaylı ve bilgilendirici!<br />

İş arayanlar ve işverenler için maaş<br />

hesaplama işlemi artık çok daha fazla<br />

bilgi ve içerik sunuyor. eleman.<strong>net</strong>'in<br />

yenilikçi Maaş Hesaplama Robotu,<br />

maaşla ilgili detayları gözler önüne<br />

seriyor ve kullanıcılara daha fazla bilgilendirme<br />

sağlıyor.<br />

Bu güçlü araç sayesinde, maaş hesaplamalarınız<br />

sadece <strong>net</strong> ve brüt rakamlarla<br />

sınırlı değil. eleman.<strong>net</strong>, aşağıdaki<br />

detayları da sunarak kullanıcılarını<br />

bilgilendiriyor:<br />

Günlük ve saatlik kazançları gösteriyor<br />

Maaşınızın yanı sıra günlük ve saatlik<br />

kazancınızı da hesaplayarak, çalışma<br />

saatlerinize göre gelirinizi daha iyi anlamanıza<br />

yardımcı oluyor.<br />

Asgari ücret karşılaştırması yapıyor<br />

Maaşınızın asgari ücretle olan yüzdesel<br />

farkını hesaplayarak, maaşınızın<br />

genel ekonomik duruma göre nerede<br />

olduğunu anlamanızı sağlıyor.<br />

Dolar cinsinden tutarı gösteriyor<br />

Maaşınızın dolar cinsinden karşılığını<br />

hesaplayarak, uluslararası karşılaştırmalar<br />

yapmanıza olanak tanıyor.<br />

İstatistiksel veriler sunuyor<br />

Aylık maaşınızla ilgili detaylı istatistiksel<br />

veriler sunuyor. Böylece, çalışanların<br />

gelirlerini analiz etmelerine imkan<br />

veriyor.<br />

Bu detaylı bilgilendirme özelliği sayesinde,<br />

işverenler potansiyel çalışanlarının<br />

maaş beklentilerini daha iyi<br />

anlayabilirken, iş arayanlar da maaşlarına<br />

dair daha geniş bir perspektif<br />

elde edebiliyor. eleman.<strong>net</strong>'in Maaş<br />

Hesaplama Robotu, maaş hesaplamalarını<br />

bir adım öteye taşıyor ve<br />

kullanıcılarına daha fazla veri sunarak<br />

daha bilinçli kararlar almalarına yardımcı<br />

oluyor.


eleman.<strong>net</strong><br />

İhtiyaç Haritası ve eleman.<strong>net</strong> işbirliği ile...

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!