11.08.2023 Views

Eleman.net Kurumsal Dijital Yayını eMag | Sayı 3 | Ağustos - Eylül

Mavi yaka ve ara kademede lider iş ilanları platformu Eleman.net'in kurumsal dijital yayını eMag'in yeni sayısı yayında. Bu sayının öne çıkan konusu üniversitelerin kariyer merkezleri ve gençlerin istihdamına yönelik yaptıkları çalışmalar.

Mavi yaka ve ara kademede lider iş ilanları platformu Eleman.net'in kurumsal dijital yayını eMag'in yeni sayısı yayında. Bu sayının öne çıkan konusu üniversitelerin kariyer merkezleri ve gençlerin istihdamına yönelik yaptıkları çalışmalar.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

#3<br />

MAG<br />

eleman.<strong>net</strong><br />

KURUMSAL DİJİTAL YAYINI<br />

AĞUSTOS — EYLÜL 2023<br />

Geleceğin İş Gücünü<br />

Şekillendiren Merkezler:<br />

Üniversitelerin<br />

Kariyer<br />

Destekleri<br />

ve İşveren<br />

İlişkileri<br />

ENDÜSTRİ 4.0<br />

Üretimin rekabetçi yeni paradigması<br />

Büyük değişim:<br />

Yapay Zeka<br />

Hangi meslekleri etkiliyor?<br />

eleman.<strong>net</strong><br />

Meslek Rehberi ile<br />

İş arayanlara yol gösteriyor


Sunuş<br />

<strong>Sayı</strong> 3<br />

<strong>Ağustos</strong> - <strong>Eylül</strong> 2023<br />

Yayın Koordinatörü<br />

Anıl Ersoy<br />

Katkıda Bulunanlar<br />

Emre Urfalı<br />

Levent Dicle<br />

Nisa Yirmibeşli<br />

Samet Koçak<br />

Görsel Yö<strong>net</strong>men<br />

Mehmet Ali Çelik<br />

Yö<strong>net</strong>im Yeri ve İletişim<br />

Küçükbakkalköy Mahallesi,<br />

Rüstemaga Sokak No:1 Piko<br />

Plaza, 34750 Ataşehir/İstanbul<br />

+90 (216) 251 50 50<br />

www.eleman.<strong>net</strong><br />

Yayın Türü<br />

Yerel, süreli, 2 aylık<br />

Değerli okuyucular,<br />

eMAG'ın yeni sayısına hoş geldiniz. Kurulduğumuz günden bu yana,<br />

<strong>Eleman</strong>.<strong>net</strong> olarak eğitime ve eğitimin istihdamı desteklemesine büyük<br />

önem veriyoruz. Gençlerin istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla<br />

üniversitelerle aktif şekilde çalışmalar yürütmeye, gençlere ve siz değerli iş<br />

ortaklarımıza destek sağlıyoruz. Bu kapsamda, kurumsal dergimiz eMAG'ın<br />

yeni sayısında üniversitelerin kariyer merkezlerine ve gerçekleştirdikleri<br />

çalışmalara odaklandık. Ülkemizin en önemli yedi üniversitesinin kariyer<br />

merkezine sizin için sorularımızı yönelttik. Umarım, siz değerli iş ortaklarımıza<br />

ve insan kaynakları profesyonellerine faydalı bir kaynak sunabilmişizdir.<br />

Ayrıca, gelişen teknoloji ve hızla değişen iş dünyası, sürekli olarak bizlere<br />

yeni fırsatlar ve zorluklar getiriyor. Bu nedenle, iş dünyasının geleceğini<br />

şekillendiren unsurlara da bu sayımızda bolca yer verdik. İş dünyasındaki<br />

trendlerin, güncel gelişmelerin, ilham verici röportajların ve bilgilendirici<br />

makalelerin siz değerli İK çalışanlarına ve işverenlere faydalı olmasını umarım.<br />

İstihdama katkıda bulunmak, başarınıza destek olmak ve birlikte büyümek<br />

için heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. Keyifli okumalar dilerim.<br />

Sevgi ve saygılarımla,<br />

Murat Günay<br />

<strong>Eleman</strong>.<strong>net</strong> CEO<br />

<strong>Kurumsal</strong> Dergisidir<br />

eleman<strong>net</strong> <strong>Eleman</strong><strong>net</strong>-ye8hb eleman<strong>net</strong> eleman<strong>net</strong> eleman-<strong>net</strong>


Gündem<br />

Geleceğin İş Gücünü<br />

Şekillendiren Merkezler:<br />

Üniversitelerin<br />

Kariyer<br />

Destekleri<br />

ve İşveren<br />

İlişkileri<br />

<strong>Eleman</strong>.<strong>net</strong> olarak eğitim kurumlarıyla<br />

yaptığımız işbirlikleriyle her zaman<br />

gençlerin istihdam edilmesine ve iş<br />

dünyasının kalifiye çalışan ihtiyacını<br />

karşılamasına destek oluyoruz. Bu<br />

kapsamda, öğrencilerin iş yaşamlarına<br />

hazırlanmasında önemli bir rol üstlenen<br />

kariyer merkezlerini daha iyi tanımak<br />

ve yaptıkları çalışmaları duyurmak için<br />

KAMEP kurucusu Emre Urfalı ve değerli<br />

üniversitelerimizin kariyer merkezi<br />

yö<strong>net</strong>icileriyle görüştük. Öğrencilerin<br />

gelecekteki kariyerlerine yönelik güçlü<br />

adımlar atmalarını sağlayan ve iş<br />

dünyasıyla kurdukları güçlü işbirlikleriyle<br />

dikkat çeken bu merkezler, geleceğin<br />

liderlerini yetiştirme konusundaki önemli<br />

katkılarıyla merak uyandırıyor.<br />

2


Genç Yetenekleri Şekillendirmek<br />

ve Geleceğe<br />

Hazırlamak<br />

Günümüzün hızla değişen iş dünyasında,<br />

nitelikli ve yetenekli çalışanlar<br />

bulmak ve işe almak giderek önem<br />

kazanıyor. Bu nedenle, işverenler, işe<br />

alım süreçlerinde potansiyeli yüksek<br />

adayları tespit etmek için çeşitli kaynaklara<br />

başvuruyor. Üniversiteler ise<br />

genç yeteneklerin bulunduğu önemli<br />

merkezler olarak öne çıkıyor. İşte<br />

bu noktada, üniversitelerdeki kariyer<br />

merkezlerinin önemi ortaya çıkıyor.<br />

Önce çıkan kısımları ise;<br />

Potansiyeli Yüksek Adayları Tespit<br />

Etmek: Üniversiteler, genç yeteneklerin<br />

keşfedildiği ve yeteneklerinin geliştirildiği<br />

önemli kurumlardır. Kariyer<br />

merkezleri, öğrencilere bireysel rehberlik<br />

ve danışmanlık sağlar. Bu sayede,<br />

öğrencilerin beceri, ilgi ve yeteneklerini<br />

tanımalarına ve gelecekteki<br />

kariyer hedeflerini <strong>net</strong>leştirmelerine<br />

yardımcı olur. İş dünyası için değerli<br />

olan bu potansiyeli yüksek adayları<br />

tespit etmek, kariyer merkezlerinin<br />

temel görevlerinden biridir.<br />

İşverenlerle Köprü Oluşturmak:<br />

Üniversitelerdeki kariyer merkezleri,<br />

işverenlerle öğrencileri bir araya<br />

getiren etkinlikler ve kariyer fuarları<br />

düzenler. Bu sayede, işverenler öğrencilerle<br />

doğrudan iletişim kurarak<br />

onların yeteneklerini ve potansiyellerini<br />

değerlendirme fırsatı bulur. Aynı<br />

zamanda, öğrenciler de farklı sektörlerdeki<br />

işverenleri tanıma ve kariyer<br />

olanaklarını değerlendirme imkânı<br />

bulur. Bu etkileşimler, iş dünyasının<br />

gelecekteki çalışanlarına erken dönemde<br />

erişimini sağlar.<br />

İş Dünyasının İhtiyaçlarına Uygun<br />

Yetişmiş İnsan Kaynağı Sağlamak:<br />

Kariyer merkezleri, iş dünyasının ihtiyaçlarına<br />

uygun şekilde yetişmiş<br />

insan kaynağını hazırlamak için çaba<br />

sarf eder. İş dünyasında talep gören<br />

meslekler, beceriler ve teknolojik gelişmeler<br />

doğrultusunda üniversite programları<br />

ve kariyer danışmanlığı güncellenir.<br />

Böylece, iş dünyası için nitelikli ve<br />

donanımlı mezunlar yetiştirilir.<br />

Mezunların İş Gücüne Geçiş Sürecini<br />

Kolaylaştırmak: Kariyer<br />

merkezleri, öğrencilerin mezuniyet<br />

sonrası iş gücüne geçiş sürecindeki<br />

zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı<br />

olur. CV hazırlığı, mülakat teknikleri,<br />

Kariyer Merkezleri Platformu<br />

(KAMEP) kurucusu olarak<br />

amacınızı ve faydasından<br />

bahseder misiniz?<br />

Kariyer Merkezleri Platformu, üniversitelerdeki<br />

kariyer merkezi çalışanları<br />

için oluşturulan bir platformdur. Bu<br />

platformun temel amacı, üniversitelerin<br />

kariyer merkezlerinin etkinliğini<br />

artırmak, birbirimize destek olmak<br />

ve çalışanları arasında işbirliğini teşvik<br />

etmek ve öğrencilere daha iyi bir<br />

kariyer geliştirme hizmeti sunmaktır.<br />

Türkiye’nin farklı üniversitelerindeki<br />

kariyer merkezi yö<strong>net</strong>icilerini bir<br />

araya getirerek bilgi ve deneyim paylaşımını<br />

kolaylaştırıyoruz. Bu sayede<br />

alanımızdaki iyi uygulamaları öğrenmelerini<br />

amaçlıyoruz.<br />

Platform, üniversitelerin kariyer merkezlerinin<br />

kullanabileceği kaynaklar,<br />

materyalleri birbirimiz ile paylaşmayı<br />

kolaylaştırıyor ve kariyer merkezi<br />

çalışanlarının bilgiye daha hızlı erişimini<br />

sağlamayı da hedefliyor.<br />

iş başvuruları gibi konularda rehberlik<br />

sunar. Bu destekler, mezunların<br />

iş dünyasına hızlı ve etkili bir şekilde<br />

uyum sağlamasını sağlar.<br />

Sonuç: Üniversitelerdeki kariyer merkezleri,<br />

iş dünyasının gelecekteki çalışanlarını<br />

yetiştirmek ve işverenlerle<br />

köprüler kurmak için kritik öneme<br />

sahiptir. Potansiyeli yüksek adayların<br />

keşfedilmesi, işverenlerle etkileşim<br />

sağlanması, iş dünyasının ihtiyaçlarına<br />

uygun yetişmiş insan kaynağı hazırlanması<br />

ve mezunların iş gücüne geçiş<br />

süreçlerinin kolaylaştırılması gibi görevler,<br />

kariyer merkezlerinin değerini<br />

artırmaktadır. Bu merkezler, iş dünyası<br />

ve üniversiteler arasında güçlü bir işbirliğinin<br />

temel taşını oluşturarak, geleceğin<br />

iş gücünün şekillendirilmesine<br />

önemli katkılar sağlamaktadır.<br />

Emre URFALI<br />

KARİYER MERKEZLERİ PLATFORMU<br />

KAMEP Kurucusu<br />

Kariyer Ekosistemi Mentorü<br />

Özetle işini seven biz Kariyer Merkezi<br />

çalışanları olarak birbirimiz ile profesyonel<br />

bir ağda buluşuyor ve mesleki<br />

bilgi akışımızı güncel tutuyoruz. Bu<br />

süreçte çözüm ortağımız eleman.<strong>net</strong>’e<br />

de Kariyer Merkezlerine sunduğu destekler<br />

için de teşekkür ediyoruz.<br />

3


Gündem<br />

Kariyer merkezinizin sağladığı<br />

kaynaklar, öğrencilerin<br />

mezuniyet sonrasında iş<br />

hayatına geçiş sürecini nasıl<br />

kolaylaştırıyor?<br />

Anadolu Üniversitesi Kariyer Merkezi<br />

(ANAKARİYER) 2019 yılında temelleri<br />

atılan, 2020 yılında ise faaliyet göstermeye<br />

başlayan bir merkezdir. Temel<br />

amacımız öğrencilerimizin, bizim<br />

kampüsümüze girdiği andan mezun<br />

olduğu ana kadar etkileşim içinde<br />

bulunarak kariyer yolculuklarında<br />

birlikte hareket etmek. Öğrencilerimizin<br />

eğitim aldıkları süreçte onlara<br />

kazanımlarında destek olmaya çabalıyoruz.<br />

Ayrıca öğrencilerimizin mezuniyet<br />

sonrasındaki kariyer yolculuklarında<br />

sahip olduklarını, kendilerinden<br />

sonraki kuşaklara aktarabilmelerine<br />

katkı sağlayarak aracı olmayı hedefliyoruz.<br />

Kariyer Merkezi olarak öğrencilerimizin<br />

kariyer planlamalarında ve eğitim<br />

hayatlarında nelere ihtiyaçları olduğunu<br />

bilen uzman kişiler tarafından<br />

kariyer danışmanlığı hizmetleri<br />

veriyoruz. Üniversiteye<br />

adım attıkları günden<br />

mezuniyetlerine değin<br />

kariyerleri ile ilgili<br />

her türlü sorularını<br />

yanıtlamak için kariyer<br />

danışmanlarımız<br />

4<br />

Doç. Dr. Seda TEKELİ<br />

Anadolu Üniversitesi Kariyer Merkezi<br />

(ANAKARİYER) Müdürü<br />

öğrencilerimizin yanındalar. Ayrıca,<br />

gerçekleştirdiğimiz etkinlikler ve uygulamalarla<br />

öğrencilerimizin mezuniyet<br />

sonrasında iş hayatına geçiş sürecini<br />

kolaylaştırmaya çalışıyoruz.<br />

Koordinasyonundan sorumlu olduğumuz<br />

uygulamalardan biri, öğrencilerin<br />

kamu kurumları ve<br />

özel sektör kuruluşlarında<br />

sunulan staj olanaklarından<br />

eşit koşullarda<br />

faydalanmasını<br />

sağlamak amacıyla<br />

Cumhurbaşkanlığı<br />

İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) tarafından<br />

başlatılan Ulusal Staj Programı<br />

(USP). Ulusal Staj Programı (USP)<br />

kariyer olanaklarına erişmede fırsat<br />

eşitliğini desteklerken aynı zamanda<br />

staj uygulamalarını sadece zorunlu staj<br />

gerektiren bölümlerle sınırlı kalmadan<br />

tüm bölümlere yaygınlaştırmayı<br />

hedefliyor. Programa başvuru yapan<br />

öğrenciler; eğitim hayatları boyunca<br />

becerilerini arttırmaya yönelik gerçekleştirdikleri<br />

çalışmalar ve başarıları göz<br />

önünde bulundurularak akademik,<br />

mesleki, sanatsal, sosyal ve sportif<br />

yeterlilik puanları üzerinden değerlendiriliyor.<br />

İşverenler ise öğrencilerin<br />

yeterlilik alanlarında aldıkları puanlar<br />

üzerinden staj teklifi gönderiyor.<br />

Anadolu Üniversitesi olarak 2021 yılında<br />

bir ilke imza attığımızı da belirtmek<br />

isterim. Cumhurbaşkanlığı İnsan<br />

Kaynakları Ofisi koordinasyonunda<br />

yürütülen “Kamu Kurumlarında Staj<br />

Seferbirliği” projesinde yer alan ilk<br />

üniversite olduk. Kamu kurumlarında<br />

öğrencilerin staj yapmasına imkân<br />

sağlayan projede Anadolu Üniversitesi<br />

kapılarını birçok birimiyle stajyer öğrencilere<br />

açıyor. Anadolu Üniversitesi<br />

Kariyer Merkezi olarak bu projenin içinde<br />

yer almamızda bizlere Rektörümüz<br />

Prof. Dr. Fuat ERDAL öncülük ederek<br />

süreç boyunca daima aktif olarak desteklerini<br />

esirgemedi. Anadolu Üniversitesi’nin<br />

zengin staj olanaklarından tüm<br />

üniversite öğrencilerinin faydalanması<br />

için stajyer istihdam eden birim sayımızı<br />

arttırmaya devam ediyoruz.<br />

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları<br />

Ofisi’nin Türkiye’deki tüm üniversitelerin<br />

birinci sınıf öğrencilerine zorunlu<br />

ders olarak verilmesi önerisiyle yürütülen<br />

Kariyer Planlama Dersinin koordinasyonu<br />

da Kariyer Merkezi olarak<br />

bizim sorumluluğumuzda yürütülüyor.<br />

Kariyer Planlama dersi, öğrencilerimizin<br />

sadece akademik hayatında<br />

almış olduğu bir ders değil. Bu ders<br />

aynı zamanda öğrencilerimizi çalışma<br />

hayatında da ileriye dönük bir şekilde<br />

yönlendirdiğimiz bir ders. Verilen ders


sayesinde öğrencilerimize kariyerin,<br />

becerinin, bilginin ve yetkinliğin ne<br />

olduğunu öğretmekle birlikte sektörle<br />

buluşturuyoruz. Bu sayede öğrencilerimizin<br />

gelecek planlamasında etkili<br />

bir rol almalarını sağlıyoruz.<br />

Yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle<br />

öğrencilerimizi insan kaynakları<br />

yö<strong>net</strong>icileri, sektör profesyonelleri<br />

ve mezunlarımızla bir araya getiriyor,<br />

öğrencilerimizin kariyer planlama süreçlerine<br />

ışık tutmaya çabalıyoruz.<br />

2023 yılının en kapsamlı etkinliklerinden<br />

biri olarak Anadolu Üniversitesi<br />

ev sahipliğinde ve Cumhurbaşkanlığı<br />

İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda<br />

4-5 Mayıs 2023 tarihlerinde<br />

gerçekleştirdiğimiz bölgesel kariyer<br />

fuarlarından biri olan İç Anadolu Kariyer<br />

Fuarı’ndan (İKAF’23) söz etmek<br />

isterim. Kariyer fuarları öğrenci ve<br />

sektör buluşmasına imkân sağlayan<br />

önemli ortamlar demek. Üniversitemiz<br />

ev sahipliğinde 19 paydaş üniversitenin<br />

katılımıyla çok önemli bir kariyer<br />

fuarı gerçekleştirdik. İç Anadolu<br />

Kariyer Fuarı’nın öğrencilerin sadece<br />

stant gezdiği bir fuardan daha fazlası<br />

olması için çabaladık. İç Anadolu<br />

Kariyer Fuarı (İKAF’23)’e 62 kamu ve<br />

116 özel teşebbüs katılım gösterdi.<br />

10.000’e yakın ziyaretçi öğrenci ve mezunun<br />

da katılım gösterdiği İKAF’23<br />

ile, sektöründe lider markaları öğrenci<br />

ve mezunlarla buluşturarak gerçekleştirdiğimiz<br />

kişisel ve mesleki gelişim<br />

etkinlikleri, seminerler, bilgilendirme<br />

oturumları, atölye çalışmaları, mülakat<br />

simülasyonları, gösteri ve sergiler<br />

gibi etkinliklerle tüm katılımcılara<br />

dolu dolu bir kariyer fuarı deneyimi<br />

yaşattığımızı düşünüyoruz.<br />

Anadolu Üniversitesi Kariyer Merkezi<br />

(ANAKARİYER), <strong>Sayı</strong>n Rektörümüz Prof.<br />

Dr. Fuat ERDAL’ın destekleri ve teşvikiyle<br />

öğrencilerimizin kariyer yolculuklarında<br />

her zaman yanlarında olmak için<br />

sözünü ettiğimiz etkinlik ve uygulamaların<br />

yanı sıra yeni projelerle de çalışmalarını<br />

sürdürmeye devam ediyor.<br />

İş dünyası üniversitelerle<br />

nasıl çalışmalı?<br />

Öncelikle kabul edilmesi gereken husus<br />

şu ki iş dünyasın üniversitelere,<br />

üniversitelerin de iş dünyasına ihtiyacı<br />

var. Bu sebeple, en temelde iç<br />

içe çalışılması gerekir.<br />

Her iki tarafın da beklentileri, ihtiyaçları<br />

ve talepleri farklı ama ortak fayda<br />

noktasında birleşmek gerekir. En<br />

temelde üniversiteler iş dünyasından<br />

öğrencileri için staj, mezunları için<br />

ise istihdam desteği bekler; iş dünyası<br />

ise işi bilen hazır personeli işe alıp<br />

direkt sürece başlamak ister diye düşünülse<br />

de ihtiyaçları bu kadar basitleştirmemek<br />

gerekir.<br />

Üniversitelerde teorik bilgi ne kadar<br />

kaliteli olursa olsun iş hayatına hazırlamak<br />

konusunda yeterli olamıyor.<br />

Üniversitelerin iş hayatının gerçekleriyle<br />

ilgili öğrencileri geliştirmesi<br />

gerekiyor. Sektör bilgisi, iş hayatının<br />

süreçlerini sahada anlatarak etkili<br />

oluyor. Bu sadece staj, işletmede<br />

mesleki eğitim ya da uygulama dersleri<br />

ile değil, kurumların kendilerini,<br />

iş süreçlerini, mesleklerin keyifli ve<br />

zor yanlarını, gerekli yetkinlikleri de<br />

anlatılmasını gerektiriyor. Bunu kurumlar<br />

ve üniversiteler belirli platformlarda<br />

bir araya gelerek yapmalı.<br />

İş dünyası, üniversiteleri sadece<br />

kendilerine personel yetiştiren yer<br />

olarak görürse tam fayda sağlaması<br />

mümkün değil. Üniversitelerin araştırma,<br />

geliştirme ve bilim merkezleri<br />

Aslı Cevahir Arabacı<br />

KELEŞABDİOĞLU<br />

Gedik Üniversitesi Öğrenci Dekanı<br />

olduğu gerçeğinin üzerine daha çok<br />

düşülmesi gerekir.<br />

İş dünyası ve üniversiteler; ihtiyaç,<br />

fayda ve gelişim üçlüsü üzerinde projeler<br />

geliştirip ortak çalışırsa hem staj<br />

hem istihdam hem de büyüme çıktısına<br />

ulaşırlar.<br />

Bu iki kanadın bir araya gelip ortak<br />

iş çıkaracakları birçok alan var. Üniversite<br />

ve sektör işbirlikleri ile bu<br />

alanların belirlenmesi ve iletişimin<br />

güçlü tutulması gerekir. Bu sebeple,<br />

öncelikle iş dünyası, üniversiteleri ve<br />

kurumlarını geliştirecek araç olarak<br />

görmeye, önemsemeye ve güvenmeye<br />

başlaması gerekir.<br />

5


Gündem<br />

Eğitimler<br />

Kariyer Merkezi olarak öğrencilerimizin<br />

kişisel ve profesyonel gelişimlerini<br />

desteklemek amacıyla eğitim dönemleri<br />

boyunca alanında uzman profesyoneller<br />

ve eğitimciler tarafından eğitim<br />

programları düzenliyoruz. Bu eğitimler<br />

sayesinde öğrencilerimiz mülakat<br />

süreçlerinde kendilerini daha iyi ifade<br />

edebilmekte. Örnek olarak düzenlemiş<br />

olduğumuz eğitimlerden bazıları:<br />

Öğrencilerin iş görüşmeleri<br />

ve mülakatlara daha iyi<br />

hazırlanmalarına yönelik<br />

kariyer merkezinizin hangi<br />

destekler var?<br />

Öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine<br />

ve iş dünyasına hazırlanabilmeleri hususunda<br />

birçok çalışma yapmaktayız.<br />

Kariyer Danışmanlığı<br />

Öğrencilerimize sunmuş olduğumuz<br />

kariyer danışmanlığı hizmeti ile aşağıda<br />

belirtmiş olduğumuz alanlarda<br />

destek oluyoruz.<br />

• Kendini tanıma, değerlendirme ve<br />

kariyer gelişimi,<br />

• Farklı kariyer alanları, endüstriler<br />

ve çalışma kolları hakkında<br />

bilgilendirme,<br />

• Özgeçmiş ve ön yazı yazma<br />

becerilerin geliştirilmesi,<br />

• Staj bulmak için izlenecek yollar,<br />

• İş arama süreçlerinde dikkat<br />

edilmesi gereken hususlar,<br />

• Prova mülakatlar.<br />

6<br />

Uğur KAYA<br />

İstanbul Ticaret Üniversitesi<br />

Kariyer Merkezi Müdürü<br />

• Etkili sunum ve İletişim teknikleri<br />

• İşaret Dili Eğitimi<br />

• Psikodrama Eğitimi<br />

• İnsan kaynakları Seminerleri<br />

• Özgeçmiş Hazırlama ve Mülakat<br />

Teknikleri<br />

Teknik Geziler<br />

Kariyer Merkezi olarak öğrencilerimizin<br />

üniversitemizde edindikleri<br />

akademik bilgilerin, iş dünyasındaki<br />

pratik uygulamalarını görebilmeleri<br />

için kurumlara yönelik teknik geziler<br />

düzenliyoruz. Öğrencilerimiz firma ziyaretlerinde<br />

yer alarak sektörler hakkında<br />

detaylı bilgi sahibi olabiliyor.<br />

Teknik gezilerimizde kurumların insan<br />

kaynakları yetkilileri, mülakatlarda<br />

dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında<br />

öğrencilerimizi bilgilendiriyor.<br />

Bu sayede, öğrencilerimiz mülakat süreçlerine<br />

daha iyi hazırlanmakta.<br />

Kariyer Günleri<br />

Her yıl geleneksel olarak üniversitemizin<br />

Sütlüce yerleşkesinde, ulusal<br />

ve uluslararası öncü firmaların katılımıyla<br />

iş dünyası ile öğrencilerimizi<br />

bir araya getiriyoruz. Bu etkinliklerde,<br />

öğrencilerimiz katılımcı firmalar<br />

ile görüşerek kurumların işe alım süreçleri,<br />

aradıkları yetkinlikler, kariyer<br />

olanakları gibi konularda bilgi sahibi<br />

olabiliyor. Öğrencilerimiz, bu etkinlerimizde<br />

edindikleri bilgiler sayesinde<br />

mülakatlara daha iyi hazırlanabiliyor.<br />

Kariyer Portalı<br />

Öğrencilerimizin iş hayatına hazırlanabilmelerine<br />

katkı sağlamak<br />

amacıyla birçok firma ile kurumsal<br />

anlaşmalar yaparak, kurumların staj<br />

ilanlarını kariyer.ticaret.edu.tr adresli<br />

kariyer portalımızda yayınlıyoruz.<br />

Öğrencilerimiz, yapmış oldukları başvurular<br />

<strong>net</strong>icesinde kurumlar ile görüşme<br />

gerçekleştirerek, ilgili pozisyon<br />

için uygun bulundukları takdirde staja<br />

başlıyorlar. Öğrencilerimiz, öğrencilik<br />

hayatında kurumlar ile stajyer pozisyonunda<br />

mülakatlar gerçekleştirerek,<br />

mezuniyetlerinden sonraki kurumlar<br />

ile yapacakları mülakatlara bu sayede<br />

ön hazırlık yapma imkanı bulabiliyor.<br />

Öğrenci Hamiliği Projesi<br />

İstanbul Ticaret Odası Komite Üyeleri<br />

ile öğrencilerimizi bir araya getiriyoruz.<br />

Komite Üyelerinin girişimcilik<br />

bağlamında sahip oldukları tecrübe,<br />

yetenek ve birikimlerini öğrencilerimize<br />

aktarılmasını sağlamayı amaçlıyoruz.<br />

Öğrencilerimiz, bu proje ile<br />

birlikte eğitim hayatlarında iş dünyasını<br />

yakından tanımanın yanı sıra<br />

staj ve iş imkânı da bulabiliyor. Proje<br />

kapsamında Komite Üyesi işadamları<br />

ile öğrencilerimiz belirli periyotlarla<br />

toplantılar düzenliyor. Bu toplantılar,<br />

üniversitemiz bünyesinde veya Komite<br />

Üyesi işadamlarımızın firmalarında<br />

gerçekleştiriliyor.<br />

İK Sohbetleri<br />

Üniversitemize yıl içerisinde davet etmiş<br />

olduğumuz insan kaynakları profesyonelleri<br />

ile öğrencilerimizi sürekli<br />

olarak bir araya getiriyoruz. Öğrencilerimiz,<br />

bu etkinliğimiz sayesinde insan<br />

kaynakları yetkililerinden işe alım<br />

süreçleri, mülakatta dikkat edilmesi<br />

gereken hususular gibi birçok konuda<br />

bilgi alma imkanına kavuşuluyor.


İş dünyasındaki değişimlere<br />

uyum sağlamak için kariyer<br />

merkezinizin öğrencilere<br />

ve mezunlara sunduğu<br />

destekler nelerdir?<br />

Hacettepe Üniversitesi Kariyer Gelişimi<br />

Uygulama ve Araştırma Merkezi<br />

(H.Ü KARMER), öğrencilere kariyer<br />

planlaması ve gelişimi konusunda<br />

destek sağlamayı amaçlayan hizmetler<br />

sunuyor.<br />

H.Ü KARMER, öğrencilerimize kariyer<br />

danışmanlığı konusunda destekler<br />

veriyor. Öğrencilerin ilgi, yetenek ve<br />

hedeflerine uygun kariyer seçeneklerini<br />

belirlemelerine yardımcı olmak<br />

temel hedeflerimiz. Ayrıca CV hazırlama,<br />

mülakat teknikleri ve iş arama<br />

stratejileri gibi konularda da rehberlik<br />

sağlıyoruz. İnsan kaynakları<br />

profesyonellerinden ve güncel yayınlardan<br />

edinilen bilgiler de bu danışmanlıklar<br />

vasıtasıyla öğrencilerimize<br />

aktarılıyor.<br />

H.Ü KARMER, staj ve iş imkânları konusunda<br />

öğrencilere sürekli destek<br />

veriyor. Öğrenciler, merkezin sağladığı<br />

kaynaklar ve bağlantılar aracılığıyla<br />

staj ve iş fırsatları hakkında bilgi<br />

ediniyor ve başvuru yapıyor. Henüz iş<br />

arama aşamasına gelmemiş olan öğrencilerimiz<br />

de ilanlar vasıtasıyla sektörde<br />

aranan nitelikler hakkında bilgi<br />

edinebiliyor.<br />

Ayrıca öğrenciler, H.Ü KARMER tarafından<br />

düzenlenen kariyer etkinlikleri<br />

ve seminerler aracılığıyla sektör profesyonelleriyle<br />

tanışma ve ağ oluşturma<br />

fırsatı bulabiliyor. Bu etkinliklerle<br />

öğrencilerin kariyerlerini geliştirmelerine<br />

ve iş dünyasındaki güncel gelişmeleri<br />

takip etmelerine yardımcı<br />

olmak amaçlanıyor. Öğrenciler, merkezin<br />

sunduğu bu kariyer hizmetlerinden<br />

yararlanarak, gelecekteki kariyerlerini<br />

şekillendirmek için önemli<br />

adımlar atabilirler.<br />

Merkezimiz öncülüğünde ve öğrencilerimizin<br />

katkıları ile düzenlenen<br />

Hacettepe Kariyer Fuarı, öğrencilerin<br />

iş dünyasını daha yakından tanımalarını<br />

ve kariyer hedeflerine ulaşmalarını<br />

destekleyen önemli bir etkinlik.<br />

Sadece Hacettepe Üniversitesi ile<br />

sınırlı kalmayacak şekilde çevre üniversitelerin<br />

öğrencileri tarafından da<br />

Prof. Dr. Ali Ziya ALKAR<br />

Hacettepe Üniversitesi<br />

Kariyer Merkezi Müdürü<br />

büyük rağbet gören bir etkinlik. Kariyer<br />

fuarımız, çeşitli sektörlerden işverenleri<br />

ve şirketleri bir araya getiriyor.<br />

Öğrencilerin işverenlerle doğrudan<br />

etkileşim kurmalarını ve potansiyel iş<br />

fırsatları hakkında bilgi edinmelerini<br />

sağlıyor.<br />

H.Ü KARMER, öğrencilerin bu fırsatlardan<br />

en iyi şekilde yararlanmalarını<br />

sağlamak için kapsamlı bir destek<br />

sunuyor. Öğrencilere kariyer fuarlarına<br />

katılım konusunda rehberlik<br />

ve destek sağlıyor. Öğrencileri, fuar<br />

etkinliği öncesinde bilgilendiriyoruz.<br />

Fuar gününde etkili bir şekilde iletişim<br />

kurabilmeleri yönünde ipuçları<br />

alıyorlar. Öğrenciler, bu tür etkinlikte<br />

işverenlerle görüşme fırsatı bulabiliyor.<br />

Şirketler hakkında daha fazla<br />

bilgi edinip iş başvurularını iletebiliyor.<br />

Ayrıca, öğrencilere iş dünyası ile<br />

bağlantı kurma imkanı sunarak, sektör<br />

profesyonelleriyle temasa geçmelerini<br />

ve gelecekteki iş fırsatları için<br />

ilişkiler geliştirmeleri sağlanıyor.<br />

H.Ü KARMER, tüm bu çalışmaları<br />

dönem içi ve dışı düzenli aralıklarla<br />

yaparak tüm yenilikleri öğrencilere<br />

olabildiğince hızlı şekilde iletmeye<br />

çalışıyor. Çalışmalarımız takip etmek<br />

ve bilgi almak için @hukarmer üzerinden,<br />

sosyal medya aracılığı ile bizlerle<br />

temasa geçebilirsiniz.<br />

7


Gündem<br />

Şirketlerin kariyer<br />

merkezinizden beklentileri<br />

neler? Şirketlerin<br />

beklentilerini nasıl<br />

karşılıyorsunuz?<br />

İnsan Kaynaklarını Anlamak: Son 40<br />

yılda firmalar, kendilerine rekabet<br />

avantajı sağlayan unsurun insan kaynağı<br />

olduğunu deneyimleyerek keşfettiler.<br />

Ekibinin ihtiyaçlarını anlayıp<br />

onlara gerekli motivasyonu sağlayan<br />

yö<strong>net</strong>ici, sahada ürünü ve müşteriyi<br />

iyi analiz ederek yeni ürün tasarımlarını<br />

etkileyecek mağaza çalışanı, verdiği<br />

hizmetin kalitesiyle çalıştığı kurumun<br />

markasına olumlu katkı sağlayan personele<br />

kadar rekabet avantajı sağlayan<br />

yüzlerce örnek insan kaynağı<br />

hikayesi sayılabilir. Bunlar sadece birkaç<br />

örnek. Eğer insan kaynakları alanında<br />

çalışmıyorsanız, bunları yapan<br />

personelleri bulmanın ve işe almanın<br />

çok kolay olduğunu düşünebilirsiniz.<br />

Ama aranan pozisyona istediğiniz zamanda,<br />

istediğiniz teknik yetkinlik ve<br />

istediğiniz temel yetkinliklerde adayları<br />

bulmak gerçekten çok zor ve maliyetli<br />

bir hal alabilmektedir.<br />

Fark Yaratan Yetenek: Özellikle iletişim,<br />

liderlik, takım oyuncusu olma,<br />

öğrenme becerisi, istekliliği, karar<br />

verme, inovatif düşünme gibi mesleki<br />

olmayan, sokakta karşılaştığınız<br />

herkeste olması gerektiğini düşündüğünüz<br />

yetkinlikleri bir mülakatla<br />

keşfetmek gerçekten çok zordur. Pek<br />

çok İK profesyoneli bu özellikleri teknik<br />

becerilerin önünde tutmaktadır.<br />

Çünkü teknik beceriler sonradan da<br />

kazandırılabilirken, pek çok temel<br />

yetkinlik sonradan geliştirilemeyen<br />

(kişinin ailesinden, sosyal çevresinden,<br />

çocukluğundan itibaren biriktirerek<br />

getirdikleri) yetkinliklerdir. İK profesyonelleri,<br />

zaman, teknik ve temel<br />

yetkinlik değişkenlerinin aynı anda<br />

bir pozisyon için ortaya çıkması mucizesini<br />

beklemiyorlar. İleride açılacak<br />

pozisyonlar ve yedeklemeler için genç<br />

yetenekleri daha öğrencilik yıllarında<br />

keşfetmeye, onları staj, part time ve<br />

8<br />

Öğr. Gör. Süleyman Sözer KIRCA<br />

İstanbul Aydın Üniversitesi Kariyer<br />

Geliştirme Uygulama ve Araştırma<br />

Merkezi Müdürü<br />

benzeri çalışmalarla kurumlarına kazandırmaktalar.<br />

Genç yeteneğe, teknik<br />

ve temel yetkinlik kazandırmanın<br />

yanı sıra kuruma özel oryantasyon<br />

imkanı da sunulmaktadır. Böylelikle<br />

İK, olası yetenek ihtiyaçlarını, zamana<br />

yayarak daha uygun adayları değerlendirerek<br />

giderebilmektedir.<br />

Kampüsteki Ofis; Kariyer Merkezleri:<br />

Yetenek savaşları olarak da ifade<br />

edilen aranan yeteneklerin herkesten<br />

önce keşfedilmesi ve şirkete kazandırılması<br />

hususunda İK profesyonelleri<br />

üniversitelerin kariyer merkezleri ile<br />

işbirliği yapmaya her zaman olduğundan<br />

daha istekli. Artık neredeyse her<br />

üniversitede bir kariyer merkezi var<br />

ve tüm kariyer merkezleri, öğrencilerinin<br />

kariyerlerine her türlü katkıyı<br />

vermeye çalışıyor. Bunun için kariyer<br />

sohbetleri, kariyer günleri ve fuarları,<br />

danışmanlıklar, eğitimler, kurumsal<br />

işbirlikleri, staj programları, mezun<br />

yönlendirmesi ve daha pek çok faaliyeti<br />

yürütmektedirler. Üniversiteler<br />

özellikle son 15 yılda kendi performanslarını<br />

değerlendirirken mezunlarının<br />

ne sürede iş bulduğu, nerelerde<br />

çalıştığı, eğitimine devam edip etmediği,<br />

kendi girişimini kurup kurmadığı,<br />

gibi kriterleri de, yani “çıktının” performansını<br />

da göz önünde bulundurmaktadır.<br />

Öğrenci ve mezunlarınızın<br />

performansı; üniversitenizin eğitim ve<br />

sosyal iklim kalitesi hakkında firmalara<br />

ve aday öğrencilere fikir verici olmaktadır.<br />

Bir tarafta genç yeteneklere<br />

ulaşmaya çalışan firmalar, bir tarafta<br />

da öğrenci ve mezunlarını firmalarla<br />

tanıştırma çabasında olan kariyer<br />

merkezleri var. Tam bir kazan-kazan<br />

ilişkisi söz konusu.<br />

Firmaların kampüslere giriş kapısı<br />

olan kariyer merkezleri ile sürekli temas<br />

halinde olması, firmalar ve öğrenciler<br />

için büyük faydalar içermektedir.<br />

Bu kapsamda firmaların kariyer<br />

merkezleri ile yapılabileceklerini aşağıdaki<br />

gibi sıralayabilirim.


• Kariyer fuarlarına ve kariyer günlerine<br />

katılmak,<br />

• Üniversitelerde söyleşiler gerçekleştirerek<br />

işveren markasını kuvvetlendirmek,<br />

• Derslere misafir olarak katılım sağlanabilir<br />

ve tecrübe aktarımı yapılabilir,<br />

• Üniversitelerin staj ve yerinde uygulama<br />

programları ile öğrenci alarak<br />

yetenekleri şirket içerisinde gözlemleyebilmek<br />

aynı zamanda öğrencinin<br />

gelişimine katkıda bulunmak,<br />

• Çeşitli yarışmalar düzenleyerek, fikir<br />

ve yetenek toplamak,<br />

• Öğrenci proje ve kulüp faaliyetlerine<br />

destek vermek,<br />

• Mevcut açık pozisyonların kapatılması<br />

konusunda kariyer merkezlerinden<br />

destek istemek. Bizim üniversitemizde<br />

olduğu gibi pek çok<br />

kariyer merkezi bu anlamda gerçekten<br />

istihdam ofisi gibi çalışabilmekte<br />

(sosyal medya ve web sitelerinden<br />

ilan yayınlama, mail gruplarından<br />

duyurma, birebir hoca referans sorgulama<br />

yapabilme, direk cv yönlendirme<br />

gibi hizmetler kariyer merkezlerince<br />

verilebilmektedir).<br />

Başlangıç için firmalarımızın, kendilerine<br />

en yakın bölgedeki, aktif bir kariyer<br />

merkezine sahip üniversitenin veya ilgilendiği<br />

bölümlere sahip üniversitelerin<br />

kariyer merkezi ile temas sağlamalarının<br />

faydalı olacağını düşünüyorum.<br />

Öğrencileri profesyonel<br />

hayata nasıl hazırlıyorsunuz?<br />

Akademi & sektör ilişkisinden<br />

bahseder misiniz?<br />

Eskişehir Teknik Üniversitesi Kariyer<br />

Gelişimi ve Öğrenci Destek Birimi<br />

olarak öğrencilerimize üniversiteye<br />

ilk adımlarından mezuniyet sonrasına<br />

kadar birçok konuda destek sağlamak<br />

için 15 akademik ve bir idari<br />

personel ile hizmet veriyoruz.<br />

Birimimiz, geniş bir yelpazede hizmet<br />

sunan altı alt birimden oluşuyor.<br />

Bu birimler, Akademi Programları,<br />

Kariyer Gelişimi, Kültürel ve Sanatsal<br />

Etkinlikler, Mezunlarla İletişim ve İşbirliği,<br />

Oryantasyon ve Dış Kaynaklı<br />

Burslar Koordinatörlüğü adı altında<br />

hizmet üretmektedir.<br />

Akademi Programları Koordinatörlüğü,<br />

öğrencilerin akademik başarılarını<br />

artırmak ve potansiyellerini en<br />

üst düzeye çıkarmak amacıyla eğitim<br />

programları ve kaynaklar sunuyor.<br />

ESTÜ Akademi Programları olarak<br />

adlandırılan bu programlar, Türk<br />

sanayisinde alanının güçlü temsilcileri<br />

olarak adlandırılabilecek 10’un<br />

üzerinde paydaş şirketle birlikte düzenleniyor.<br />

Yüzlerce öğrenciye, mezuniyetlerinden<br />

önce sektör temsilcilerinden<br />

alanları ile ilgili eğitim alma,<br />

onlarla bağlantı kurma imkanları sunulurken,<br />

çok özel konularda kendini<br />

geliştirebilme, staj, proje tabanlı staj<br />

yapma ve istihdam edilme gibi olanaklara<br />

kavuşmaları sağlıyor.<br />

Kariyer Gelişimi Koordinatörlüğü, öğrencilerin<br />

kariyer hedeflerini belirlemelerine<br />

ve iş dünyasına hazırlanmalarına<br />

yardımcı oluyor. Organize ettiği<br />

Doç. Dr. Emre Çimen<br />

Eskişehir Teknik Üniversitesi<br />

Kariyer Gelişimi ve Öğrenci Destek<br />

Birimi Müdürü<br />

son sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan<br />

Profesyonel Hayata Geçiş dersi ile<br />

öğrencilerin profesyonel hayata hazırlanmasını<br />

sağlıyor. Üniversitemizin<br />

Ulusal Staj programı kapsamındaki<br />

işlevlerin yürütülmesini gerçekleştiriyor.<br />

Düzenlediği etkinlikler ile öğrencilerimizin<br />

iş hayatında ve sosyal alanlarda<br />

ihtiyaç duyabileceği yetkilikleri<br />

kazanmasına yardımcı oluyor.<br />

Kültürel ve Sanatsal Etkinlikler Koordinatörlüğü,<br />

öğrencilerin sanatsal ve<br />

kültürel faaliyetlere katılarak ve bu<br />

etkinlikleri düzenleyerek kendilerini<br />

geliştirmelerini teşvik ediyor.<br />

Mezunlarla İletişim ve İşbirliği Koordinatörlüğü,<br />

öğrencilerin mezuniyet<br />

sonrası kariyer olanaklarından faydalanmaları<br />

ve mezunlarla bağlantı kurmaları<br />

için bir köprü görevi görüyor.<br />

Oryantasyon Koordinatörlüğü, yeni<br />

öğrencilerin üniversite hayatına kolay<br />

ve sorunsuz bir şekilde adapte<br />

olmalarını sağlamak için rehberlik<br />

ve bilgilendirme hizmetleri sunuyor.<br />

Birinci sınıf öğrencilerine yönelik<br />

Üniversite Hayatına Giriş dersini organize<br />

ediyor.<br />

Dış Kaynaklı Burslar Koordinatörlüğü,<br />

öğrencilere burs ve destek imkanları<br />

konusunda rehberlik sağlıyor<br />

ve maddi zorluklarla mücadele etmelerine<br />

yardımcı oluyor.<br />

9


Gündem<br />

Üniversitenizin Kariyer Merkezi’nden<br />

ve İK/Yetenek Kazanım<br />

çalışmalarından bahseder<br />

misiniz?<br />

20 Nisan 2020 tarih ve 31105 sayılı<br />

Resmi Gazete’de yayınlanan yö<strong>net</strong>melik<br />

ile kurulan Kocaeli Üniversitesi<br />

Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma<br />

Merkezi (KOUKAGEM), üniversitemizin<br />

öğrenci adayı, öğrenci, mezun<br />

ve çalışanlarına; kariyer tercihlerini<br />

bireysel özellikleri, yetenekleri, becerileri<br />

çerçevesine uygun, bilinçli bir şekilde<br />

yapmalarına destek olmaktadır.<br />

Ayrıca, öğrenci adayı, öğrenci, mezun<br />

ve çalışanlarımıza, iş hayatında veya<br />

akademik hayatta yönelmek istedikleri<br />

alanlarda karşılaşabilecekleri sorunların<br />

çözümlerine yönelik bilgilendirme<br />

ve danışmanlık yapmaktadır.<br />

KOUKAGEM olarak bireylere dinamik,<br />

katılımcı bir sosyal çevre oluşturmalarına<br />

destek olarak, kendi özellikleri ve<br />

piyasa koşullarına uygun iş olanaklarını<br />

belirlemek, rekabet gücü yüksek,<br />

nitelikli bireyler olmalarına katkıda<br />

bulunmayı amaçlamaktadır.<br />

Bu amaç doğrultusunda merkezimiz;<br />

kariyer planlama ve geliştirmeye yönelik<br />

araştırmalar yapmak, bu araştırma<br />

sonuçları doğrultusunda, kariyer danışmanlığı,<br />

kariyer rehberliği, eğitim-yayın,<br />

staj imkanlarının geliştirilmesi ve<br />

10<br />

Prof. Dr. Nuh Zafer CANTÜRK<br />

Kocaeli Üniversitesi Rektörü<br />

kariyer günleri gibi çeşitli etkinliklerle<br />

hizmet vermeyi planlamaktadır.<br />

KOUKAGEM, bünyesinde gerçekleştireceği<br />

bu hizmetleri, üniversitemizin<br />

vizyon, misyon ve temel ilkeleri doğrultusunda,<br />

öğrenci adayı, öğrenci,<br />

mezun ve mensuplarımızın tüm yasal<br />

haklarının sınırları içerisinde, gizlilik<br />

ilkesi ve etik kurallar çerçevesinde<br />

hoşgörü, sevgi ve saygı anlayışıyla<br />

gerçekleştirmeyi ilke edinmiştir.<br />

Kariyer Merkezimiz Türkiye Cumhuriyeti<br />

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları<br />

Ofisi (TCCBİKO www.cbiko.<br />

gov.tr)’nin strateji ve uygulamaları ile<br />

uyumlu, işbirliği içerisinde faaliyetlerini<br />

sürdürmektedir. Bu kapsamda,<br />

Yetenek Kapısı (www.yetenekkapisi.<br />

org) platformu üzerinden öğrencilerimizi<br />

staj, iş bulma imkanı ve çeşitli etkinliklere<br />

katılım gibi birçok fırsat için<br />

işverenler ile buluşturmaktadır.<br />

Kariyer Kapısı platformu üzerinden<br />

Ulusal Staj Programı süreci yö<strong>net</strong>ilmekte<br />

ve kuruluşundan bugüne merkezimizde<br />

bu sistem üzerinden yaklaşık<br />

4000 öğrenci staja gönderilmiş, 2023<br />

yılı süreci halen devam etmektedir. CBİ-<br />

KO’nun koordinasyonu ile düzenlenen<br />

kariyer fuarlarından 2022 yılında Abant<br />

İzzet Baysal Üniversitesi’nde gerçekleştirilen<br />

BATIKAF’a 1000 öğrenci, 2023<br />

yılında Anadolu Üniversitesi tarafından<br />

düzenlenen İKAF fuarına yaklaşık 1300<br />

öğrenci ile katılım sağlanmıştır.<br />

Öğrencilerimizin ulaşımı Kocaeli Büyükşehir<br />

Belediyesi destekleri ile Üniversitemiz<br />

tarafından koordine edilmiştir.<br />

Teknoloji stantları, seminerler,<br />

konferanslar, tiyatro ve dans gösterileri<br />

ile merkezimiz bu fuarlarda etkin<br />

olarak yer almıştır. Merkezimiz, 2022<br />

yılında CBİKO tarafından İstanbul’da<br />

düzenlenen İnsan Kaynakları Forumu’na<br />

Kariyer Kulübü öğrencilerimiz<br />

ile birlikte katılmıştır. 2021-2022 Öğretim<br />

yılından itibaren bütün fakülte ve<br />

meslek yüksekokullarımızın birinci sınıf<br />

ders programında yer alan ve son 3<br />

yılda üniversitemizde kariyere yönelik<br />

1000’e yakın seminer, konferans, söyleşinin<br />

düzenlendiği “Kariyer Planlama”<br />

dersinin koordinasyonunu da merkezimiz<br />

yürütmektedir. Eğitim Kapısı platformu<br />

ile öğrencilerimizi bu ders kapsamında<br />

buluşturan Merkezimiz, bu<br />

faaliyetlerin etkinliğini de izlemektedir.


Merkezimiz, öğrencilerimiz ve mezunlarımıza<br />

yönelik staj/istihdam çalışmaları<br />

kapsamında kamu kurumları<br />

ve özel sektör kuruluşları, odalar, meslek<br />

kuruluşları ile işbirliği ve protokol<br />

anlaşmaları imzalanarak, iş dünyası<br />

ve gençlerimizin buluşmasında adeta<br />

köprü görevi yürütmektedir. Mezunlarımızın<br />

kariyerlerine katkı sağlamak<br />

amacıyla, Hukuk Fakültesi ile işbirliği<br />

içerisinde hukuk alanında uzman arabuluculuk<br />

sertifikalı eğitim programları<br />

düzenlenerek, bu programlardan<br />

diğer üniversitelerin mezunlarını da<br />

paydaşlarımız olarak yararlandırmak<br />

yönünde hizmet sunulmaktadır. Diğer<br />

yandan, mezunlarımız ile iletişimimiz<br />

güçlendirmek ve sürdürülebilirlik sağlayabilmek<br />

üzere Mezun Bilgi Sistemi<br />

yazılımımız tamamlanmış ve kayıt sistemine<br />

açılmıştır. Kısa sürede sisteme<br />

kayıtlı mezun sayımızın artması hedeflenmektedir.<br />

Bu sistem üzerinden<br />

işveren ve mezunlarımızın buluşturulması<br />

hedeflenmekte, belli kariyere<br />

sahip olan mezunlarımızın yeni mezunlarımıza<br />

yol gösterici olacağı bir<br />

ortamın oluşması beklenmektedir.<br />

Merkezimiz, öğrenci ve mezunlarımız<br />

dışında hedef kitlesinde olan diğer<br />

gruplara yönelik de faaliyetler yürütmektedir.<br />

Üniversite öğrencisi adayı<br />

ortaöğretim son sınıf öğrencilerine<br />

yönelik 2023 yılında Kocaeli ilinde 19<br />

okul ziyaret edilerek farklı branşlarda<br />

uzman öğretim üyelerimiz ile bilgilendirme<br />

toplantıları yapılmıştır. Diğer<br />

yandan, 2021 yılında Kocaeli Sanayi<br />

Odası işbirliği ile “Multidimensional<br />

and Multicultural Expertise of Human<br />

Resources Professionals” uluslararası<br />

Erasmus Projesi yürütülmüş, nitelikli<br />

istihdama yönelik uluslararası düzeyde<br />

katkı sağlamak hedeflenmiştir.<br />

2021 yılından itibaren Kocaeli Büyükşehir<br />

Belediyesi’nin sahibi olduğu Ustam<br />

Kocaeli Projesi Sürekli Eğitim Merkezi’nin<br />

işbirliği ile yürütülmektedir.<br />

Böylece, kentte mesleki niteliği olmayan<br />

bireylerin kariyer gelişimine katkı<br />

sağlayarak nitelikli olarak istihdama<br />

katılmalarına destek olacak çalışmalar<br />

yürütülmektedir. Kocaeli Üniversitesi<br />

bünyesinde akademik personelin gelişimine<br />

yönelik seminerler düzenlenmekte<br />

ve idari personelimizin kariyer<br />

gelişimine ilişkin görevde yükselme<br />

sınavları da merkezimiz tarafından<br />

gerçekleştirilmektedir.<br />

Kocaeli Üniversitesi Rektörü olarak,<br />

kariyer gelişimine ve sektör işbirliğine<br />

önem vermekteyim. Yö<strong>net</strong>ici ve<br />

çalışanlarımızın motivasyonunu artırarak,<br />

gelecek dönemde tüm hedef<br />

gruplarımıza yönelik daha etkili çalışmalar<br />

gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz.<br />

Kocaeli Üniversitesi genelinde<br />

İşverenlerle bağlantı<br />

kurma ve iş başvurularında<br />

başarılı olma konusunda<br />

öğrencilere hangi<br />

destekleri veriyorsunuz?<br />

Selçuk Üniversitesi Kariyer Merkezi<br />

olarak yıl içerisinde kamu ve özel<br />

sektörden çeşitli kurumlarla hem<br />

yüz yüze hem de çevrimiçi çeşitli<br />

etkinlikler, kariyer söyleşileri düzenleyerek<br />

öğrencilerimizin birebir<br />

bilgi almasını sağlıyor ve işverenlerle<br />

bir araya getiriyoruz. İŞKUR<br />

Konya İl Müdürlüğü işbirliğiyle dönem<br />

boyunca öğrencilerimize CV<br />

Hazırlama, Mülakat Teknikleri gibi<br />

uygulamalı eğitimler veriyoruz.<br />

Firma ziyaretleri gerçekleştirerek<br />

öğrencilerimizin staj yapabileceği<br />

ve mezunlarımızın istihdam edilebileceği<br />

alternatif yerleri artırıyoruz.<br />

Gerek öğrencilerimiz gerekse<br />

de mezunlarımıza yönelik kariyer<br />

danışmanlığı hizmeti vererek kariyer<br />

yolculuklarında yanlarında<br />

oluyoruz. Staj yeri bulma ve iş başvurusu<br />

yapma noktasında bizlere<br />

müracaat eden öğrencilerimize<br />

rehberlik ediyoruz.<br />

Ülkemizin 48 yıllık köklü bir üniversitesi<br />

olarak binlerce mezunumuzla<br />

daha çok iletişim halinde<br />

kariyer geliştirmeye yönelik ortak bir<br />

kültürün benimsendiğini, bu özelliğimizin<br />

sürdürülebilir mezun ilişkileri<br />

ve sürdürülebilir çalışan ilişkileri açısından<br />

önemli bir üstünlük olduğunu,<br />

bunun hizmet kalitemize olumlu yansıdığını<br />

söylemek mümkündür. Sektör<br />

işbirliğine açık olduğumuza vurgu<br />

yaparak, ülkemizin önde gelen büyük<br />

üniversitelerinden biri olduğumuzu,<br />

öğrencilerimize ve mezunlarımıza yönelik<br />

işbirliğine açık olduğumuzu belirtmek<br />

isterim. Kariyer Merkezimizin<br />

koukagem.kocaeli.edu.tr uzantılı tüm<br />

elektronik iletişim ortamlarından bizlere<br />

ulaşabilirsiniz.<br />

Dr. Öğr. Üyesi<br />

Hikmet Salahaddin GEZİCİ<br />

Selçuk Üniversitesi Kariyer<br />

Planlama Araştırma ve Uygulama<br />

Merkezi Müdürü<br />

olmak ve kariyer yolculuklarına<br />

eşlik etmek için üniversitemizin<br />

mezun bilgi sistemine yönelik sürekli<br />

iyileştirmeler gerçekleştiriyoruz.<br />

Önümüzdeki dönemlerde de<br />

kariyer söyleşileri, seminerler ve<br />

kariyer fuarları ile öğrencilerimize<br />

destek olmaya devam edeceğiz.<br />

11


Gündem<br />

Endüstrİ 4.0<br />

Üretimin Rekabetçi Yeni Paradigması<br />

<strong>Dijital</strong> dönüşüm çağının iş dünyasına getirdiği yeniliklerle birlikte<br />

endüstriyel sektörlerde büyük bir değişim yaşanıyor. Bu değişimin en önemli<br />

itici güçlerinden biri olan Endüstri 4.0, üretim süreçlerini tamamen farklı<br />

bir boyuta taşıyor. Endüstri 4.0, akıllı fabrikalar, insana ve makinaya dayalı<br />

işbirliği, veri odaklı karar alma ve müşteri deneyimindeki iyileştirmeler gibi<br />

birçok yenilikçi unsuru içerisinde barındırıyor. Bu haberde, Endüstri 4.0'ın<br />

işletmeleri nasıl bir paradigma değişimine yönlendirdiğini ve rekabetçi<br />

üretim süreçlerinin nasıl şekillendiğini inceleyeceğiz.<br />

Endüstri 4.0:<br />

<strong>Dijital</strong> Dönüşüme<br />

Yönlendiren Güçlü<br />

Trend<br />

Teknolojinin hızlı ilerlemesi ve dijitalleşmenin<br />

etkisi iş dünyasını kökten<br />

değiştiriyor. Bu değişimin en güçlü<br />

trendlerinden biri Endüstri 4.0 olarak<br />

adlandırılıyor. Endüstri 4.0, dijital teknolojilerin<br />

üretim süreçlerinde kullanımını<br />

ve entegrasyonunu vurgulayan<br />

bir kavram.<br />

Endüstri 4.0, işletmeleri dijital dönüşüme<br />

yönlendiriyor. Geleneksel<br />

üretim yöntemlerinden farklı olarak<br />

Endüstri 4.0 fabrikaları ve üretim süreçlerini<br />

daha akıllı ve verimli hale getirmeyi<br />

hedefliyor. Bu trend, inter<strong>net</strong><br />

ve diğer dijital teknolojilerin gücünü<br />

kullanarak üretimde büyük bir dönüşüm<br />

sağlama fikrine dayanıyor.<br />

Endüstri 4.0’ın işletmelere sağladığı<br />

avantajlar şunlar: Süreçlerin dijitalleştirilmesi<br />

ve otomasyon sayesinde<br />

verimlilik artışı... Akıllı makinelerin ve<br />

sistemlerin entegrasyonuyla üretim<br />

süreçleri daha hızlı, esnek ve hatasız<br />

bir şekilde gerçekleştirilebilir. Bu da<br />

zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.<br />

Endüstri 4.0 ayrıca yenilikçilik ve inovasyonu<br />

teşvik eder. Akıllı fabrikalar,<br />

yapay zeka ve veri analitiği sistemleriyle<br />

donatılmış durumdadır. Bu<br />

sayede üretim süreçlerinden değerli<br />

bilgiler elde edilebilir ve yeni ürünler<br />

ve hizmetler geliştirilebilir.<br />

İnsan-makine işbirliği de önemli bir<br />

özelliktir. Robotik sistemler ve yapay<br />

zeka teknolojileri, insanlarla makinelerin<br />

birlikte çalışmasını sağlar. Bu<br />

işbirliği, insanların zeka ve yaratıcılığıyla<br />

makinelerin hız ve hassasiyetini<br />

birleştirerek yeni üretim modellerinin<br />

ortaya çıkmasını sağlar.<br />

Endüstri 4.0’ın rekabet avantajı sağladığı<br />

diğer alanlar veri analitiği ve<br />

nesnelerin inter<strong>net</strong>idir. Endüstriyel<br />

sensörler ve akıllı cihazlar, üretim<br />

süreçlerinden büyük miktarda veri<br />

toplar. Bu veriler, analiz edilerek işletmelere<br />

önemli bilgiler sunar. Üretim<br />

12


süreçlerinin daha iyi izlenmesi, hataların<br />

önceden tespit edilmesi ve karar<br />

alma süreçlerinin daha doğru yapılması<br />

gibi avantajlar elde edilebilir.<br />

Ayrıca, üretim süreçlerindeki verilerin<br />

müşteri deneyimini iyileştirmek için<br />

kullanılması da mümkündür.<br />

İnovasyon ve<br />

Otomasyonun Kaynağı<br />

İnovasyon, yeni fikirlerin, ürünlerin ve<br />

süreçlerin yaratılması anlamına gelir.<br />

Endüstri 4.0’ın sunduğu teknolojik imkânlar<br />

sayesinde işletmeler sürekli olarak<br />

yeni ve yenilikçi çözümler üretebilirler.<br />

Akıllı makinelerin ve yapay zeka<br />

sistemlerinin entegrasyonuyla üretim<br />

süreçlerinde verimlilik artar ve yeni<br />

ürünler geliştirilir. Bu da işletmelerin<br />

rekabet avantajı elde etmelerini sağlar.<br />

Endüstri 4.0, otomasyonu da ön plana<br />

çıkararak işletmelerin verimliliklerini<br />

artırmasına yardımcı olur. Akıllı makineler<br />

ve robotik sistemler, insan gücüyle<br />

birlikte çalışarak üretim süreçlerini<br />

optimize eder. Bu da daha hızlı, daha<br />

hatasız ve verimli bir üretim sağlar.<br />

Robotik ve Yapay Zeka ile<br />

Yeni Üretim Modelleri<br />

Endüstri 4.0 ile birlikte robotlar daha<br />

akıllı hale geldi ve karmaşık görevleri<br />

yerine getirebilecek yeteneklere sahip<br />

oldu. Bu robotlar, üretim hatlarında<br />

ve fabrikalarda önemli bir rol oynuyor.<br />

Endüstri 4.0 ile birlikte gelen yapay<br />

zeka ve robotik sistemlerdeki gelişim,<br />

yeni üretim modellerinin ortaya çıkmasına<br />

olanak sağlayacaktır. İnsanlarla<br />

makinelerin işbirliği içinde çalıştığı<br />

“insan-makine işbirliği” modelleri<br />

geliştirilebilir. Bu yaklaşım, insanların<br />

zeka ve yaratıcılığını, robotların hız ve<br />

hassasiyetiyle birleştirir. Sonuç olarak,<br />

daha esnek, verimli ve yenilikçi<br />

üretim süreçleri gerçekleştirilebilir.<br />

Karar Almada Yeni Bir<br />

Boyut<br />

Endüstri 4.0 ile birlikte işletmeler karar<br />

alma süreçlerinde yeni yetenekler kazandı.<br />

Veri analitiği ve yapay zeka gibi<br />

teknolojileri, karar almayı daha doğru<br />

ve bilgiye dayalı hale getirdi. Bu da işletmelerin<br />

daha stratejik ve etkili kararlar<br />

vermesini sağlamakta. İşletmeler<br />

üretim süreçlerinden, müşteri geri<br />

bildirimlerinden ve diğer kaynaklardan<br />

büyük miktarda veri topluyor. Bu veriler<br />

analiz edilerek değerli bilgiler elde<br />

ediliyor. Veri analitiği, işletmelere üretim<br />

süreçlerini daha iyi izleme, hataları<br />

önceden tespit etme ve iyileştirme fırsatları<br />

sunuyor. Yapay zeka ise verileri<br />

analiz etme ve karar alma süreçlerinde<br />

önemli bir rol oynuyor. Yapay zeka sistemleri,<br />

büyük veri setlerini analiz ederek<br />

trendleri, kalıpları ve ilişkileri tespit<br />

edebiliyor. Bu sayede işletmeler, verilerden<br />

elde edilen bilgilere dayanarak<br />

daha iyi kararlar alabiliyor.<br />

Verimlilik, Kalite ve<br />

Müşteri Deneyimi<br />

Endüstri 4.0, işletmeler için verimlilik,<br />

kalite ve müşteri deneyimi alanlarında<br />

önemli fırsatlar sunabilir. Verimlilik,<br />

işletmelerin kaynakları en iyi şekilde<br />

kullanması anlamına gelir. Endüstri<br />

4.0 ile birlikte, otomasyon, robotik<br />

sistemler ve dijital teknolojiler sayesinde<br />

üretim süreçlerindeki verimlilik<br />

önemli ölçüde artmıştır. Kalite ise işletmelerin<br />

ürün ve hizmetlerinin müşteri<br />

beklentilerine uygunluğunu ifade<br />

eder. Endüstri 4.0, veri analitiği ve<br />

süreç optimizasyonu gibi teknolojiler<br />

sayesinde kalite kontrolünü geliştirmektedir.<br />

Sensörler ve izleme sistemleri,<br />

üretim süreçlerini daha iyi takip<br />

etmeyi sağlar ve hataları önceden tespit<br />

eder. Bu da kalite standartlarının<br />

daha sıkı şekilde kontrol edilmesine<br />

ve ürünlerin daha yüksek kalitede olmasına<br />

olanak tanır. Müşteri deneyimi<br />

de işletmelerin müşterilerine sunduğu<br />

değeri ve memnuniyeti ifade eder. Endüstri<br />

4.0 ile birlikte, müşteri deneyimini<br />

iyileştirmek için veri analitiği ve<br />

kişiselleştirme gibi teknolojiler kullanılmaktadır.<br />

Üretim süreçlerindeki veriler<br />

ve müşteri geri bildirimleri analiz<br />

edilerek, müşterilere daha iyi hizmet<br />

sunmak için önemli bilgiler elde edilir.<br />

Özelleştirilmiş ürünler, hızlı teslimat<br />

ve daha iyi satış sonrası destek gibi<br />

faktörler, müşteri memnuniyetini artırmada<br />

önemli rol oynar.<br />

13


Gündem<br />

Büyük Değişim:<br />

Yapay Zeka<br />

Hangi Meslekleri Etkiliyor?<br />

Yapay zeka, çağımızın en büyüleyici teknolojik başarılarından birisi.<br />

İnsan benzeri zeka ve öğrenme yeteneklerini taklit etme amacı güden bu<br />

teknoloji, birçok alanda büyük potansiyel taşıyor. Otomotivden sağlığa,<br />

finanstan perakendeye kadar birçok sektörde yapay zeka uygulamaları<br />

hayatımızı dönüştürebilir. Hızlı veri analizi, karar alma süreçlerinde<br />

iyileştirmeler, hatasız işlemler gibi avantajlarıyla yapay zeka, iş süreçlerini<br />

ve yaşam kalitesini geliştirebilir. Ancak beraberinde getirdiği güvenlik,<br />

etik ve gizlilik endişelerini de göz ardı etmemek lazım. Bu yazıda, yapay<br />

zekanın ne olduğunu, nasıl çalıştığını, hangi meslekleri etkilediğini,<br />

avantajlarını ve dezavantajlarını inceleyerek gelecekteki potansiyelini<br />

keşfedebilirsiniz.<br />

14<br />

Yapay zeka, sağlık, otomotiv, finans,<br />

perakende, güvenlik gibi<br />

birçok farklı alanda kullanılıyor.<br />

Sağlık sektöründe hastalık teşhisi,<br />

tedavi planlaması ve ilaç keşfi gibi<br />

alanlarda büyük bir rol oynuyor. Otomotiv<br />

sektöründe sürücüsüz araçlar<br />

için çevresel algılama ve güvenli sürüş<br />

teknolojileri için kullanılıyor. Finansal<br />

kuruluşlar, risk analizi, alım-satım<br />

stratejileri ve müşteri hizmetleri gibi<br />

konularda yapay zekadan faydalanıyor.<br />

Perakende sektöründe müşteri<br />

davranışı analizi, talep tahmini ve kişiselleştirilmiş<br />

pazarlama gibi alanlarda<br />

kullanıyor. Güvenlik alanında ise<br />

video izleme, yüz tanıma ve anormal<br />

durum tespiti gibi önlemlerde etkili.<br />

Yapay zeka, veri analizi ve derin öğrenme<br />

algoritmalarıyla büyük veri kümelerini<br />

analiz ederek anlamlı bilgiler<br />

çıkarıyor ve karar alma süreçlerini<br />

iyileştiriyor. Bu farklı alanlarda yapay<br />

zeka, daha hızlı, daha verimli ve daha<br />

akıllı çözümler sunarak hayatı kolaylaştırmayı<br />

hedefliyor.<br />

Yapay Zeka ve ChatGBT<br />

Hangi Meslekleri<br />

Etkileyecek?<br />

ChatGBT gibi yapay zeka tabanlı platformlar,<br />

yapay zeka mesleği olarak<br />

adlandırılabilecek birçok alanda büyük<br />

potansiyele sahip. Müşteri hizmetleri,<br />

yazılı ve sözlü iletişim, çeviri,<br />

içerik üretimi gibi insanlarla etkileşim<br />

gerektiren işlerde insanlarla etkileşim<br />

sağlayabilir ve iş süreçlerini otomatikleştirebilir.<br />

Aynı şekilde, araştırma,<br />

veri analizi ve planlama gibi görevlerde<br />

de yardımcı olarak kullanılabilirler.<br />

Yapay zekanın kullanımı giderek<br />

yaygınlaştıkça, veri analizi, müşteri<br />

hizmetleri, sağlık hizmetleri, hukuk,<br />

taşımacılık, finans gibi alanlardaki<br />

mesleklerde dönüşümler ve yenilikler<br />

görüleceği kesin. Örneğin veri analistliği<br />

mesleği yakın zamanda yapay<br />

zekanın eline geçecek gibi görünüyor.<br />

Zira yapay zeka algoritmaları, büyük<br />

veri setlerinden anlamlı bilgiler çıkarabilir<br />

ve işletmelerin stratejik kararlar<br />

almasına yardımcı olabilir. Aynı şekilde<br />

müşteri hizmetleri ekipleri yapay<br />

zeka sayesinde küçülebilir. Otomatik


yanıtlar, chatbotlar ve sanal asistanlar<br />

gibi yapay zeka teknolojileri, müşteri<br />

hizmetleri alanında kullanılmaya<br />

başlandı bile. Sağlık hizmetleri de<br />

yakın zamanda dönüşüme uğrayacak<br />

sektörlerin başında geliyor. Yapay<br />

zeka, sağlık alanında teşhis ve tedavi<br />

süreçlerinde etkileyici bir potansiyele<br />

sahip. Örneğin, tıbbi görüntüleme<br />

analizi için derin öğrenme algoritmaları<br />

kullanılabilir ve hastalıkların erken<br />

teşhisi ve tedavisi kolaylaştırılabilir.<br />

Yapay zekanın insan yerine geçeceği<br />

diğer sektörleri ve meslekleri şöyle sıralamak<br />

mümkün;<br />

Hukuk: Hukuk alanında araştırma,<br />

dava analizi ve hukuki belge incelemesi<br />

gibi görevleri destekleyebilir. Büyük<br />

veri analizi ve doğal dil işleme yetenekleriyle,<br />

daha hızlı ve daha doğru<br />

bilgiler sağlayabilir.<br />

Taşımacılık ve Lojistik: Sürücüsüz<br />

araçlar ve akıllı lojistik sistemleri gibi<br />

alanlarda kullanılabilir. Araç rotalama,<br />

teslimat optimizasyonu ve trafik tahmini<br />

gibi işlemlerde yapay zeka algoritmaları<br />

etkili bir şekilde kullanılabilir.<br />

Finans: Finansal analiz, portföy yö<strong>net</strong>imi<br />

ve risk değerlendirmesi gibi finansal<br />

süreçleri destekleyebilir. Yapay<br />

zeka algoritmaları, piyasa trendlerini<br />

öngörmek ve otomatik ticaret stratejileri<br />

geliştirmek amacıyla başarıyla<br />

kullanılabilir.<br />

Yapay Zekanın Sunduğu<br />

Avantajlar<br />

Nelerdir?<br />

Yapay zeka, işlemleri ve görevleri insanlardan<br />

çok daha hızlı bir şekilde<br />

gerçekleştirebilir. Bilgiyi hızla işleyebilir,<br />

büyük veri kümelerini analiz edebilir<br />

ve karmaşık problemleri çözebilir.<br />

7/24 çalışabilir ve hiçbir zaman uyku,<br />

yorgunluk veya hata yapma gibi insan<br />

faktörlerinden etkilenmez. Bu sayede<br />

sürekli olarak yüksek performansla<br />

çalışabilir ve iş süreçlerinin kesintisiz<br />

devam etmesini sağlar. Büyük veri<br />

kümelerini analiz ederek değerli bilgiler<br />

elde etme kapasitesine sahiptir.<br />

Karmaşık algoritmaları kullanarak<br />

verileri derinlemesine analiz edebilir,<br />

geleceğe yönelik tahminler yapabilir.<br />

İnsan faktöründen kaynaklanan hatalar,<br />

birçok iş sürecinde ciddi sorunlara<br />

yol açabilir. Yapay zeka, tekrar eden ve<br />

öngörülebilir görevleri hatasız bir şekilde<br />

gerçekleştirir ve insan hatalarını<br />

minimize eder. Bu da kaliteyi artırır ve<br />

riskleri azaltır.<br />

Yapay Zekanın<br />

Dezavantajları<br />

Nelerdir?<br />

Avantajlarının yanı sıra yapay zeka<br />

teknolojilerinin bazı dezavantajları<br />

bulunur. Bunlardan bazıları şunlardır:<br />

Yapay zeka sistemleri, insanlarla doğal<br />

ve duygusal bir etkileşim kurma konusunda<br />

bazı kısıtlamaları beraberinde getirir.<br />

Bu nedenle, bazı durumlarda insan<br />

kullanıcılar için tatmin edici bir iletişim<br />

deneyimi sağlamakta zorlanabilirler. İnsanlar<br />

arasındaki duygusal bağlantı ve<br />

empati gibi özellikler yapay zekalarda şu<br />

an için eksiklik olarak gösterebilir.<br />

Sistemler geniş veri kümelerine dayanır<br />

ve bu veriler arasında kişisel veya<br />

hassas bilgiler de bulunabilir. Bu durum,<br />

veri güvenliği ve gizliliği risklerini<br />

artırabilir. Yanlış kullanım, veri sızıntısı<br />

veya kötü niyetli saldırılar, yapay zeka<br />

sistemlerinin güvenliğini tehdit edebilir.<br />

Yapay zeka ve otomasyon teknolojileri,<br />

bazı işlerin otomatikleştirilmesine<br />

yol açabilir. Bu durum, bazı insanların<br />

işlerini kaybetme endişesine neden<br />

olabilir. Özellikle rutin, tekrarlayan ve<br />

düşük nitelikli işler yapay zeka tarafından<br />

yerine getirilebilir, bu da bazı sektörlerde<br />

işsizlik riskini artırabilir.<br />

Yapay zeka veriler üzerinden öğrenme<br />

ve karar alma yeteneklerine dayanır.<br />

Ancak, eğitim verilerindeki önyargılar<br />

veya hatalar nedeniyle yanlış kararlar<br />

verebilir. Örneğin, cinsiyet, ırk<br />

veya sosyoekonomik faktörler gibi ön<br />

yargıları içeren veriler, yapay zeka sistemlerinin<br />

haksız veya ayrımcı sonuçlara<br />

yol açmasına neden olabilir.<br />

15


İş Ortakları<br />

KFC Türkiye ve<br />

Türkiye Down Sendromu Derneği,<br />

Down Sendromlu Bireylerin İş Dünyasına<br />

Adım Atmasına Destek Oluyor<br />

<strong>Eleman</strong>.<strong>net</strong>’in istihdam konusunda çözüm<br />

ortağı olduğu KFC Türkiye ve Türkiye Down<br />

Sendromu Derneği, "Bi' İşim Var" projesiyle<br />

Down sendromlu bireyleri destekleyerek kendi<br />

ayakları üzerinde durmalarını teşvik ediyor ve<br />

toplumda önemli bir yer edinmelerine yönelik<br />

farkındalığı artırıyor.<br />

Türkiye Down Sendromu Derneği<br />

ve KFC Türkiye iş birliğiyle<br />

hayata geçirilen “Bi’ İşim Var”<br />

projesi, Down sendromlu bireylerin<br />

karşılaştıkları ayrımcılıkla mücadele<br />

ederek fırsat eşitliği sağlamayı ve<br />

toplumdaki yerlerini güçlendirmeyi<br />

hedefliyor.<br />

Down sendromlu bireylerin iş hayatına<br />

katılımını destekleyen proje,<br />

bağımsızlık ve çeşitlilik kültürünün<br />

yaygınlaşmasını amaçlıyor. Pilot uygulaması<br />

2022 yılı <strong>Eylül</strong> ayında İstanbul’da<br />

seçili KFC restoranlarında başlatılan<br />

proje, ilk sekiz ayda yedi Down<br />

sendromlu bireyin iş hayatına adım<br />

atmasını sağladı.<br />

Proje kapsamında ilerleyen dönemlerde<br />

bu sayının artması hedeflenmekte…<br />

2022 yılı sonuna kadar en az<br />

15 Down sendromlu çalışanın iş hayatına<br />

katılımı sağlanması planlanıyor.<br />

Bu anlamlı proje sayesinde Down<br />

sendromlu bireylerin topluma entegrasyonu<br />

ve istihdam imkanlarına erişimi<br />

desteklenerek, onların yetenekleri<br />

ve potansiyellerinin ön plana çıkarılması<br />

amaçlanıyor.<br />

Bağımsız Yaşam İçin Çok<br />

Kıymetli Bir Çalışma!<br />

“Bi’ İşim Var” projesi kapsamında<br />

dernek tarafından eğitilen ve iş görüşmelerine<br />

hazırlanan Down sendromlu<br />

bireyler, KFC’nin her çalışan adayına<br />

uyguladığı çok aşamalı işe alım mülakatlarına<br />

tabi tutuluyor. Yetenek<br />

değerlendirmelerinden sonra yetkinliklerine<br />

uygun olacak görevlerde<br />

çalışmaya başladıklarında öncelikle<br />

Down Türkiye iş koçlarıyla birlikte<br />

kapsamlı bir oryantasyon eğitimi alıyorlar.<br />

Restoran seçiminden adayların<br />

yetkinliklerine kadar birçok kriterin<br />

değerlendirildiği programda, ilgili restoran<br />

ve kurum çalışanlarına da Down<br />

sendromlu bireylerle çalışma ve iletişim<br />

konusunda eğitimler veriliyor.<br />

Yapılan iş birliğinin Down sendromlu<br />

bireylerin bağımsız yaşamaları için<br />

çok kıymetli bir çalışma olduğunu<br />

söyleyen Türkiye Down Sendromu<br />

Derneği Yö<strong>net</strong>im Kurulu Başkanı Gün<br />

Bilgin; “Şu ana kadar Türkiye’nin 17<br />

şehrinde 131 Down sendromlu bire-<br />

16


BERSU<br />

ENGİN<br />

KAYIHAN<br />

OZAN<br />

yi farklı firmalarda işe yerleştirdik.<br />

KFC Türkiye ile iş birliğimiz sonucunda<br />

istihdam edilen Down sendromlu<br />

birey sayısı hızla artıyor. İstihdam<br />

+1 Programımız Down sendromlu bireylerin<br />

öz güvenlerini geliştiren ve<br />

bağımsız yaşama adım atmalarını<br />

sağlayan çok önemli bir program.<br />

Çalışma hayatına katılım hem Down<br />

sendromlu bireylerin toplumdaki<br />

vazgeçilmez yerlerini sağlamlaştırır<br />

hem de gerek birlikte çalıştıkları ekip<br />

arkadaşlarında gerekse de iletişimde<br />

oldukları tüm insanlarda anlamlı bir<br />

farkındalık oluşturur. Dernek olarak<br />

temel amaçlarımızdan biri topluma<br />

Down sendromlu bireyler hakkındaki<br />

önyargılarını sorgulatarak, evrensel<br />

değerler çerçevesinde katılım haklarının<br />

öne çıkmasını desteklemek ve<br />

ayrımcılığın son bulmasını sağlamak.<br />

İstihdam +1 Programımız etkin ve<br />

sistemli uygulamaları ile toplumdaki<br />

engellilik algısının kırılmasına hizmet<br />

etmektedir. Down sendromlu bireyler<br />

çalışarak ve üreterek topluma kattıkları<br />

değer dışında bireysel olarak<br />

da sorumluluk alma, bağımsızlık,<br />

zaman yö<strong>net</strong>imi ve özgüven gibi yetkinliklerini<br />

geliştiriyor. İşverenler de<br />

çalışanlarıyla olan iletişimlerinin her<br />

aşamasında nitelikli danışmanlık alabileceklerini<br />

bilmelerinin güvencesiyle<br />

bu iş birliğine güvenle başlayabiliyorlar.<br />

Bizim için çok kıymetli olan bu<br />

iş birliğinde ilk andan beri gösterdikleri<br />

heyecan ve katkılarından dolayı<br />

<strong>Sayı</strong>n Feliks Boynuinceoğlu’na, <strong>Sayı</strong>n<br />

Emine Öztürk’e ve tüm KFC çalışanlarına<br />

teşekkür ederiz” dedi.<br />

Ekip Uyumları Çok İyi!<br />

Türkiye Down Sendromu Derneği ile<br />

böylesine değerli bir projede bir araya<br />

gelmekten mutluluk duyduklarını ileten<br />

KFC Türkiye CEO’su Feliks Boynuinceoğlu;<br />

“KFC Türkiye olarak toplumda<br />

çeşitlilik, kapsayıcılık ve eşitlik değerlerini<br />

yaşatmak için uzun zamandır<br />

üzerinde çalıştığımız “Bi’ İşim Var”<br />

projesini hayata geçirerek <strong>Eylül</strong> ayından<br />

bu yana Down sendromlu bireyleri<br />

restoranlarımızda istihdam etmeye<br />

başladık. Çalışanlarımızı kendilerinin<br />

en iyisi olmaları ve fark yaratmaları<br />

için daima teşvik eden bir marka olarak<br />

bu projemiz kapsamında Down<br />

sendromlu çalışanlarımızı da kendi değerinin<br />

farkına varmaları konusunda<br />

destekliyoruz. İstanbul’da bir çalışanla<br />

başladığımız projemizi sekiz ay gibi bir<br />

sürede yedi çalışana çıkardık. Bu süre<br />

zarfında hem Down sendromlu çalışanlarımızdan<br />

hem de çalışma arkadaşlarından<br />

ekip ile uyumlarının çok<br />

iyi olduğu, çalışmaktan mutlu oldukları<br />

ve işlerini çok sevdiklerine dair pozitif<br />

geri dönüşler aldık. Diğer yandan<br />

çeşitlilik, kapsayıcılık ve fırsat eşitliği<br />

ilkelerimiz ışığında <strong>Eylül</strong> 2022’de başlattığımız<br />

projemiz ile bugüne kadar 7<br />

restoranımızda istihdam farkındalığı<br />

yaratmayı başardık. Bu adımlarımız<br />

sonucunda restoranlarımızla uluslararası<br />

geçerliliği olan ve 2014’ten beri Avrupa<br />

Komisyonu tarafından fonlanan<br />

“Valueable” (Değerli Bir Ağ) unvanını<br />

almaya hak kazandık. Şimdiye kadar<br />

projenin bu kadar güzel ilerlediğini ve<br />

bu derece önemli uluslararası bir unvanla<br />

taçlandığını görmek mutluluk<br />

verici. Uzun vadede ise hedefimiz, projeyi<br />

başta Ankara ve İzmir olmak üzere<br />

Türkiye genelinde diğer restoranlarımıza<br />

da yayarak daha çok Down sendromlu<br />

bireyin iş hayatına karışmasına<br />

destek olmak. Türkiye Down Sendromu<br />

Derneği’ne ve <strong>Sayı</strong>n Gün Bilgin’e<br />

de bu kıymetli projeyi hayata geçirmemize<br />

vesile oldukları için min<strong>net</strong>tarız.<br />

Sektörümüzde öncü olduğumuz sosyal<br />

fayda odaklı projemizle diğer hızlı servis<br />

restoranlarına da örnek olmayı ve<br />

İş Koçu Destekli İstihdam uygulamasının<br />

yaygınlaşmasını diliyorum” dedi.<br />

KFC Türkiye’nin<br />

güncel iş<br />

ilanlarına yıl boyu<br />

<strong>Eleman</strong>.<strong>net</strong>’ten<br />

ulaşabilirsiniz.<br />

17


İş Ortakları<br />

Türkiye’nin En Fazla<br />

İstihdam Sağlayan Şirketi<br />

<strong>Eleman</strong>.<strong>net</strong>’in istihdam konusunda çözüm<br />

ortağı olduğu Securitas Türkiye, "Fortune<br />

500" listesinde yer alan Türkiye'nin en büyük<br />

500 şirketi arasında istihdamı en fazla artıran<br />

şirketlerden biri olarak yerini korudu.<br />

Securitas Türkiye, “Fortune 500”<br />

listesinde Türkiye’nin en büyük<br />

500 şirketi arasında yerini sağlamlaştırdı<br />

ve istihdam konusundaki<br />

liderliğini korudu. Şirket, 2022 yılında<br />

21 bine yakın çalışanıyla en fazla<br />

istihdam yaratan 12. şirket oldu ve<br />

Fortune 500 genel sıralamasında 443.<br />

sırada yer aldı.<br />

90 yılı aşkın süredir “Securitas Çalışanlarıdır”<br />

ilkesiyle hizmet veren firma,<br />

81 ilde bilgi, insan ve teknoloji<br />

entegrasyonunu başarıyla sunarak<br />

her segmente özel güvenlik çözümleri<br />

sunmaya devam ediyor. Securitas<br />

Türkiye, ülkemizde istihdama önemli<br />

katkı sağlayan firmalar arasında yer<br />

alırken, aynı zamanda ana iş kolu<br />

olan güvenlik hizmetlerinde tek firma<br />

olarak öne çıkıyor. Özellikle insan<br />

kaynağı bulmanın en zor olduğu sektörlerden<br />

birinde faaliyet gösteren<br />

şirket, 2023 yılında da Fortune 500’ün<br />

çalışan sayısı en yüksek şirketleri arasında<br />

yer almayı hedefliyor.<br />

Securitas Türkiye, dijital insan kaynakları<br />

uygulamalarında yapay zeka<br />

kullanarak doğru kişileri doğru projelerde<br />

istihdam ederek, çalışanlarının<br />

gelişimine yönlendirici eğitim programları<br />

sunuyor. Şirket, kariyer yolculuklarında<br />

çalışanlarına başarı hikayeleri<br />

yazabilecekleri fırsatlar sunarak<br />

dikkat çekiyor ve sürdürülebilir insan<br />

kaynağı yö<strong>net</strong>imiyle öne çıkıyor.<br />

Güvenlik sektöründe birçok ilke imza<br />

atan Securitas, insanlı güvenlik, itfaiye<br />

hizmetleri, güvenlik teknolojileri,<br />

uzaktan izleme hizmetleri, risk yö<strong>net</strong>imi<br />

ve danışmanlık, kontrol ve destek<br />

hizmetleri ile 360 derece güvenlik çözümleri<br />

sunuyor.<br />

Securitas’ın<br />

güncel iş<br />

ilanlarına yıl boyu<br />

<strong>Eleman</strong>.<strong>net</strong>’ten<br />

ulaşabilirsiniz.<br />

18


Gündem<br />

KOBİ tanımı güncellendi<br />

Resmi Gazete'de yayımlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler<br />

Yö<strong>net</strong>meliği ile KOBİ tanımında önemli değişiklikler yapıldı. KOBİ<br />

statüsü için gereken kriterler arasında yer alan yıllık <strong>net</strong> satış<br />

hasılatı veya mali bilanço limiti, 250 milyon TL'den 500 milyon TL'ye<br />

yükseltildi. Yö<strong>net</strong>melik değişiklikleri ile KOBİ tanımının daha geniş<br />

bir skalaya yayılmasını sağlamayı amaçlanıyor.<br />

Güncellemelere göre, KOBİ statüsü<br />

için gereken <strong>net</strong> satış hasılatı<br />

veya mali bilanço limiti, 250 milyon<br />

liradan 500 milyon liraya yükseltildi.<br />

Ancak, çalışan sayısıyla ilgili kriterde<br />

herhangi bir değişiklik yapılmayarak,<br />

250 ve daha az kişi' olarak sabit bırakıldı.<br />

Yeni yö<strong>net</strong>melik ayrıca, 10'dan az çalışanı<br />

olan mikro işletmelerin yıllık <strong>net</strong> satış<br />

hasılatı veya mali bilanço limitini 5 milyon<br />

liradan 10 milyon liraya yükseltti.<br />

Benzer şekilde, 50'den az personeli bulunan<br />

küçük işletmeler için limit, 50 milyon<br />

liradan 100 milyon liraya çıkarıldı.<br />

Düzenleme ayrıca, 250'den az çalışanı<br />

olan orta büyüklükteki işletmeler için<br />

üst limitin 250 milyon liradan 500 milyon<br />

liraya çıktığını belirtiyor.<br />

Bu değişiklikler, söz konusu kriterlerin<br />

son olarak Mart 2022'de güncellendiği<br />

bilgisiyle birlikte duyuruldu.<br />

Bu çerçevede;<br />

• Mikro Ölçekli İşletmelerde (10’dan<br />

az çalışan) 5 milyon TL’ den 10 milyon<br />

TL’ ye,<br />

• Küçük Ölçekli İşletmelerde (50’den<br />

az çalışan) 50 milyon TL’ den 100<br />

milyon TL’ ye,<br />

• Orta Ölçekli İşletmelerde (250’den<br />

az çalışan) 250 milyon TL’ den 500<br />

milyon TL’ ye yükseltildi.<br />

• Bir işletmede çalışan sayısının hesaplanmasında,<br />

sadece hizmet akdi<br />

ile çalıştırılanların dikkate alınmasına<br />

yönelik düzenleme yapıldı.<br />

• KOBİ beyanının geçerlilik tarihi <strong>net</strong>leştirilerek<br />

standart hale getirildi.<br />

Gelir vergisi mükellefleri için Mart<br />

ayı sonu, Kurumlar Vergisi mükellefleri<br />

için ise Nisan ayı sonu olarak<br />

belirlendi.<br />

• İşletme türünün belirlenmesinde sadece<br />

sermaye oranının dikkate alınmasına<br />

yönelik düzenleme yapıldı.<br />

• Yö<strong>net</strong>melik ve ekleri sadeleştirildi.<br />

KOBİ ÇALIŞAN SAYISI MALİ KRİTER<br />

Mikro İşletme: 10’dan az çalışan 10 milyon TL<br />

Küçük İşletme: 50’den az çalışan 100 milyon TL<br />

Orta Büyüklükteki İşletme: 250’den az çalışan 500 milyon TL<br />

19


Gündem<br />

KOSGEB Hangi İşletmelere<br />

Destek Veriyor?<br />

İş kurmak ya da işini büyütmek herkesin hayallerini süsler. Bu aşamada<br />

önemli olan gerekli maddi desteği ve finansal kaynağı sağlamaktır.<br />

KOSGEB’de tam olarak bu konuda iş kurmak isteyenlere destek<br />

sağlıyor. Ancak bunun için ilk olarak KOSGEB hangi işlere destek<br />

veriyor öğrenmekte fayda var. Daha sonra iş fikrinizle birlikte KOSGEB’e<br />

başvurabilir ve hayallerinize bir adım daha yaklaşabilirsiniz.<br />

KOSGEB Destekleri<br />

Nelerdir?<br />

Şirketlerin kuruluş sürecinde oluşan<br />

masrafların belli bir kısmını karşılayarak<br />

bireyleri girişimciliğe teşvik<br />

eden KOSGEB destekleri mevcut. Bu<br />

sayede girişimcilere çeşitli kolaylıklar<br />

sağlanıyor. Ayrıca KOSGEB’den nasıl<br />

faydalanılır öğrenmek için bu destek<br />

programlarına hakim olmak gerekli.<br />

Girişimcilik<br />

Girişimcilik, İleri Girişimci, Geleneksel<br />

Girişimci ve İş Planı Ödülü gibi destek<br />

programlarını kapsıyor. Bununla<br />

20<br />

birlikte girişimcilik eğitimi ve yayınlar<br />

programına da yer veriliyor. Bu programlardaki<br />

asıl amaç, girişimciliğin<br />

desteklenmesi ve yaygınlaştırılması.<br />

Aynı zamanda farklı sektörlere hizmet<br />

eden başarılı işletmelerin daha kolay<br />

yollarla kurulması sağlanıyor.<br />

İşletme Geliştirme, Büyüme ve<br />

Uluslararasılaşma<br />

KOBİ’lere enerji verimliliği, işletme geliştirme<br />

ve işbirliği konusunda destek<br />

sağlanıyor. KOBİ Gelişim Destek Programı<br />

bu hususta ön plana çıkıyor. Öte yandan<br />

uluslararasılaştırma için yurt dışında<br />

gelişimi hızlandıran ve dış pazarda<br />

kalıcılığı sağlayan destek programları<br />

var. “Yaşayan Kültür Mirası” adı altında<br />

hizmet sunan işletmelere de ekstra destek<br />

sağlanıyor. Kurulan işletmelerin<br />

büyümesine ve gelişmesine yardımcı<br />

olunuyor. Sadece bununla sınırlı kalmayarak<br />

işletmelerin uluslararasılaşması<br />

için destekte bulunulmaktadır.<br />

AR-GE, Teknolojik Üretim ve<br />

Yerlileştirme<br />

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon programı<br />

başta olmak üzere; KOBİ’ler için<br />

geleceğe yatırım ve teknolojik ürün<br />

yatırımı gibi KOSGEB destek programlarına<br />

ağırlık veriyor. Bununla birlikte


Stratejik Ürün Destek Programı’nı da<br />

kapsıyor. Son olarak ise Endüstriyel<br />

Uygulama Destek Programı ile bilim<br />

ve teknolojiyi kapsayan çeşitli iş fikirlerine<br />

finansal anlamda katkı sağlıyor.<br />

İŞGEM/TEKMER Destekleri<br />

TEKMER ve İŞGEM/TEKMER destek<br />

programlarıyla girişimcilere destekte<br />

bulunuluyor. Bu programların sağladığı<br />

destekler, inkübasyon hizmetinin<br />

yaygınlaşması için yapıların kurulmasını<br />

ve işletilmesini sağlıyor. Aktörler<br />

arası işbirliğini ve ulusal planı ön plana<br />

çıkarıyor. İşletmelerin kurulması ve<br />

sürdürülmesi de bu sayede sağlanıyor.<br />

KOBİ Finansman<br />

KOBİ’ler için finansman desteği sağlanıyor.<br />

Programlar kapsamında KO-<br />

Bİ’lere sağlanan destekler oluşan<br />

finansal sorunların çözüme kavuşmasını<br />

sağlıyor. Diğer yandan KOBİ’lerin<br />

üretim, kalite ve standartlarını artırmasına<br />

destek olunuyor.<br />

Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı<br />

Destek Programı<br />

Sadece mikro ve küçük işletmeler için<br />

hızlı destek programı sunuluyor. Salgın<br />

ve doğal afet gibi olumsuz durumlara<br />

karşı mikro ve küçük işletmelere destek<br />

sağlanıyor. Desteklerle birlikte işletmelerin<br />

faaliyetini sürdürmesi ve istihdam<br />

seviyesini koruması hedefleniyor.<br />

Rehberlik ve Danışmanlık<br />

Hizmetleri<br />

Teknik danışmanlık hizmetiyle birlikte<br />

ve danışmanların yetkilendirilmesi<br />

konusunda hizmet sunuluyor. Bu kapsamda<br />

işletmelerin ihtiyaçları belirleniyor<br />

ve sorunlarına çözüm aranıyor.<br />

Aynı zamanda işletmelerin yurt içi ve<br />

yurt dışı pazarlarında rekabet edecek<br />

düzeye gelmesini sağlanıyor.<br />

de büyümesine yardımcı olur. Bu kapsamda<br />

KOSGEB destekli başlıca iş türleri<br />

şu şekilde sıralanabilir:<br />

• İnşaat<br />

• İmalat<br />

• Ulaştırma ve depolama<br />

• Kuru temizleme<br />

• Toptan ve perakende ticaret<br />

• Bilişim ve teknoloji<br />

• Bilgi ve iletişim işleri<br />

• Bilgisayarlar, kişisel eşya ve<br />

ev eşyası onarımı<br />

• Konaklama ve yiyecek<br />

hizmetleri<br />

• Deri eşyası, mobilya ve ev<br />

döşemesi onarımı<br />

• Saatle ve mücevher onarımı<br />

• Kuaförlük ve güzellik<br />

salonları faaliyetleri<br />

KOSGEB ile Hangi İşler Yapılır?<br />

KOSGEB desteği ile yukarıda belirtilen<br />

işlerin tamamı yapılabilir. Fakat burada<br />

önemli olan beceri ve yetenektir.<br />

KOSGEB’in desteklediği sektörler de<br />

bu kapsamda belirli iş pozisyonlarına<br />

öncelik verir. Özellikle de teknoloji<br />

odaklı iş fikirleri KOSGEB tarafından<br />

sıklıkla desteklenir. Yaratıcı ve sürdürülebilir<br />

fikirleriyle KOSGEB başvuru<br />

yapan girişimci çeşitli avantajlarla<br />

karşılaşır. Örneğin modaya ilgisi olan<br />

girişimciler bir tekstil atölyesi açılabilir.<br />

Tişört, çorap ve örme kazak gibi<br />

tek bir ürüne odaklanılarak iyi bir başlangıç<br />

yapılabilir. Belli bir el becerisine<br />

sahip olanlar da bunu fırsata çevirerek<br />

bir işletme kurabilir. Böyle bir durumda<br />

hem online hem de mağazalarda<br />

satış yapmak mümkündür. Bununla<br />

birlikte sağlanan KOSGEB desteğiyle<br />

dünyaya açılmak daha da kolaylaşır.<br />

Diğer yandan gıda imalatı veya restoran/cafe<br />

açmak gibi alternatifleri değerlendirilebilir.<br />

Buna benzer şekilde<br />

pek çok seçenek vardır. KOSGEB desteğinden<br />

yararlanmak isteyen girişimciler<br />

kariyer hedefleri doğrultusunda<br />

kendisi için en uygun tercihi yapabilir.<br />

Açılımı “Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi<br />

Geliştirme ve Destekleme İdaresi<br />

Başkanlığı” olan KOSGEB, çeşitli<br />

şartlar altında girişimcileri destekler.<br />

Girişimcilik, Büyüme ve Uluslararasılaşma,<br />

İşletme Geliştirme, Mikro ve<br />

Küçük İşletmelere Hızlı Destek, Rehberlik<br />

ve Danışmanlık Hizmetleri,<br />

KOBİ Finansman, İŞGEM/TEKMER<br />

Destekleri, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme,<br />

AR-GE gibi programlarla hizmet<br />

sunar. Bilişim ve teknoloji, inşaat,<br />

imalat, ulaştırma ve depolama, kuru<br />

temizleme, toptan ve perakende ticaret<br />

başta olmak üzere çeşitli işleri destekler.<br />

Girişimciler bu desteklerden<br />

yararlanmak için www.kosgeb.gov.tr<br />

web adresi üzerinden başvuru yapabilir.<br />

Böylelikle çeşitli işler kurulabilir ve<br />

istihdam alanı oluşturabilir.<br />

KOSGEB Ne Tür İşleri Destekler?<br />

Pek çok sektör KOSGEB desteğinden<br />

yararlanarak daha geniş alanlara yayılıyor.<br />

Bu sektörlerin yaptığı işler ve<br />

sunduğu hizmetler ise oldukça geniş<br />

kapsamlıdır. Ayrıca KOSGEB’in desteklediği<br />

iş fikirleri ülke ekonomisinin<br />

21


İK Dünyası<br />

İnsan<br />

Kaynaklarının<br />

Yakınlık<br />

Önyargısı İle<br />

Sınavı<br />

Yakınlık önyargısı, liderlerin uzaktan çalışan ve ofisten çalışan kişilere<br />

farklı ya da ayrımcı davranışlar sergilemesine verilen isimdir. Bazı<br />

yö<strong>net</strong>iciler uzaktan çalışanlarla iletişimleri bazen farkında olmadan daha<br />

zayıf tutabilir. Peki bu önyargının temel sebepleri nelerdir ve nasıl<br />

önlenebilir? Gelin siz de detaylara bir göz atın.<br />

Bilinçsiz Önyargı<br />

Bilinçsiz önyargı, yö<strong>net</strong>icinin çalışan<br />

kişiler ya da gerçekleşen durumlar<br />

hakkında yeterli bilgiye sahip olmadan<br />

yargıya varması durumuna<br />

verilen isimdir. İş yerleri dışında toplumda<br />

da sıklıkla bilinçsiz önyargı ile<br />

karşılaşmak mümkün. Bundan dolayı<br />

bu davranışın farkına varılarak önlenmesi<br />

büyük bir önem taşır. Özellikle<br />

işe alım süreçlerinde insan kaynakları<br />

departmanı tarafından yaş, isim, ses<br />

tonu, görünüş ve kilo gibi etkenler göz<br />

önüne alınarak hiç farkında olunmadan<br />

bu tutum sergilenir. Hatta kimi zaman<br />

kişinin evli olması ve çocuk sahibi<br />

olmak isteyip istememesine kadar<br />

iş hayatını etkileyemeyecek bazı durumlar<br />

işe alım sürecinde göz önüne<br />

alınır. Bilinçsiz önyargının önlenmesi<br />

için şu davranışları tavsiye edebiliriz.<br />

22<br />

İşe alım süreci de dâhil olmak üzere<br />

her aşamada bireyi ön plana alan ve<br />

onu gerçekten tanımaya odaklanan bir<br />

yol izlenmelidir.<br />

Çalışma hayatlarında performans<br />

değerlendirmesi yaparken, 360<br />

dereceli bir değerlendirme yöntemi<br />

benimsenmelidir.<br />

Hem çalışma hem de işe alım<br />

süreçleri incelenerek bilinçsiz<br />

önyargıya sebebiyet veren davranış<br />

ve diyalogların minimuma indirilmesi<br />

gereklidir.<br />

Bu maddelere dikkat ederek, çalışan<br />

kişilere karşı gerçekleşen bilinçsiz<br />

önyargıların önüne geçebilir ve daha<br />

adil bir sistem yaratabilirsiniz.<br />

Yakınlık Ön Yargısı Nasıl<br />

Önlenir?<br />

İş hayatında yaşanan değişimlerle<br />

yaygınlaşan uzaktan çalışma modelinin<br />

en büyük dezavantajlarından biri<br />

olarak yakınlık önyargısıdır. Yakınlık<br />

önyargısından dolayı uzaktan çalışan<br />

kişiler, kariyer gelişimine dair endişelere<br />

sahip olur. Bundan dolayı bu sorunun<br />

önlenememesi uzaktan çalışan<br />

kişilerde motivasyon ve verim kaybına<br />

sebep olur. Yakınlık önyargısının<br />

önlenmesi için yapılması gerekenleri<br />

sıralamak mümkün. Öncelikle bu yakınlık<br />

önyargısının nedenini çözümlemek<br />

gerekli. Genellikle bu yargının temelinde<br />

geleneksel bir düşünce olan;<br />

ofise gelenlerin daha çok fedakârlık<br />

yaptığı düşüncesi yer alır. Buna bağlı<br />

olarak evden çalışanların verimli


çalışmadığını ve daha tembel oldukları<br />

da düşünülür. Bu durumda ofis<br />

çalışanları şirkete bağlı ve şirket için<br />

daha çok faydalı gözükür. Fakat tüm<br />

bunlar tamamen geleneksel düşünce<br />

sisteminden kalma ön yargılardır. Öncelikle<br />

yö<strong>net</strong>icilerin bu düşünce sistemini<br />

geride bırakmaları ve ofisten<br />

çalışanlar kadar uzaktan çalışanların<br />

da şirket için emek verdiklerinin farkına<br />

varmalıdır. Bu bağlamda uzaktan<br />

çalışanlar ile iletişimi güçlendirmek<br />

adına online toplantılar yapılabilir<br />

ya da onların da ofiste olanlardan<br />

haberdar olması için online yazışma<br />

grupları kurulabilir. Bunun yanı sıra<br />

ofis çalışanları ve uzaktan çalışanları<br />

kaynaştırmak adına toplu buluşmalar<br />

düzenlenebilir. Aynı zamanda uzaktan<br />

çalışanlar için belli terfi ve ödül<br />

sistemleri de geliştirilebilir.<br />

Yakınlık Ön Yargısına<br />

Karşı Alınabilecek<br />

Önlemler<br />

Yakınlık ön yargısına karşı alınabilecek<br />

önlemleri belirleyen ve hem uzaktan<br />

hem de ofiste çalışan kişilere motivasyon<br />

sağlamak adına doğru kararlar<br />

veren en önemli pozisyonlardan biri<br />

insan kaynakları departmanıdır. İnsan<br />

kaynakları yakınlık ön yargısına karşı<br />

şu önlemleri alabilir:<br />

Ofiste çalışan yö<strong>net</strong>ici ve hem de<br />

uzaktan çalışmaya uygun olan çalışanları<br />

haftanın belirli günleri home<br />

office çalışmaya yönlendirebilir. Bu<br />

sayede hem yö<strong>net</strong>ici hem de ofisteki<br />

diğer çalışanlar uzaktan çalışan kişiler<br />

ile empati yapabilir.<br />

Online toplantı sayısını arttırmaya<br />

yönelik çalışmalar yapabilir. Online<br />

toplantıları sayesinde uzaktan çalışan,<br />

ofisten çalışan ve yö<strong>net</strong>iciler arasında<br />

daha fazla yakınlık kurulabilir.<br />

Bu buluşmalar ne kadar sık yapılırsa,<br />

yakınlık da o kadar çabuk kurulur.<br />

Uzaktan çalışanların da görüşleri<br />

şirket faaliyetlerine dahil edilmelidir.<br />

Uzaktan çalışanların yaşadıkları sorunları,<br />

talepleri ya da iş hayatında<br />

alınacak karara dahil anketler düzenlenebilir.<br />

Bu anketler sayesinde uzaktan<br />

çalışanlar şirket hayatına daha<br />

fazla dahil olabilir.<br />

Günümüzde iş hayatında fazla tercih<br />

edilen ve birçok avantaja sahip olan<br />

uzaktan çalışma sistemi, yö<strong>net</strong>icilerin<br />

uzun vadede yakınlık ön yargısına sahip<br />

olmasına sebebiyet verir. Yakınlık<br />

önyargısı, yö<strong>net</strong>icilerin uzaktan çalışanlar<br />

ve ofiste çalışanlar arasında<br />

eşsiz davranmasına sebebiyet verir.<br />

Bu bağlamda uzaktan çalışanlar ve<br />

yö<strong>net</strong>ici arasında daha soğuk ve adil<br />

olmayan bir iletişim sağlanır. Bu önyargıdan<br />

dolayı ise uzaktan çalışan<br />

kişilerin motivasyonu büyük oranda<br />

etkilenir. Bunun önüne geçebilmek<br />

adına yö<strong>net</strong>icinin daha sık online<br />

toplantılar düzenlemesi, geleneksel<br />

düşünce sistemini geride bırakması ve<br />

uzaktan çalışanları da ofisteki kararlara<br />

dahil etmesi gereklidir.<br />

23


İK Dünyası<br />

Stres Ölçeği<br />

Testleri ve Soruları<br />

Stres Ölçeği Testi, insanların günlük hayatını<br />

büyük oranda etkileyen “stres” kavramına farklı<br />

bir bakış açısıyla yaklaşır. Öyle ki pek çok kişi<br />

hem çalışma hem de eğitim hayatını etkileyen<br />

bu duygu durumunu nasıl yö<strong>net</strong>mesi gerektiğini<br />

Stres Ölçeği Testi ile öğrenebilir.<br />

Stres Ölçeği Testi Nedir?<br />

Stres Ölçeği Testi, bireylerin algıladığı<br />

stres düzeyini ölçmek için<br />

yapılan bir denemedir. Ölçüm aracı<br />

olarak çeşitli soruların bulunduğu testlerden<br />

destek alınır. Bu testler “Algılanan<br />

Stres Ölçeği” olarak tanımlanır.<br />

Yapılan testlerdeki amaç, bireylerin<br />

gün içinde ne kadar stres yaşadığını ve<br />

bunun etkisinin ne derecede olduğunu<br />

belirlemektir. Stres Ölçeği Testleri ile<br />

pek çok kişi stresin hayatını ne kadar<br />

etkilediğini öğrenebilir.<br />

Stres Ölçeği Testi Hangi<br />

Soruları İçerir?<br />

Stres Ölçeği Testi, insan yaşamına farklı<br />

yerlerden dokunan çeşitli soruları içerir.<br />

Bu sorular aile, arkadaş, aşk ve iş<br />

gibi çeşitli konulardan destek alınarak<br />

tasarlanır. Mesleki, fiziksel, ruhsal, duygusal<br />

ve ilişki sağlığı konusunda daha<br />

iyi adımlar atabilmek için bu sorulardan<br />

hareketle bir yol izlenir.<br />

Stres Ölçeği Testi Sonuçları<br />

Neyi Gösterir?<br />

Artık birçok firma çalışanının Stres<br />

Ölçeği Testi yapmasını talep eder. Bu<br />

yüzden de “Stres Ölçeği Testi neyi gösterir?”<br />

sorusu pek çok kişi tarafından<br />

sorulur. Stres Ölçeği Testi sonuçları,<br />

kişinin stres seviyesini ve stres kaynaklarını<br />

gösterir. Stres seviyeleri hafif,<br />

orta ve ağır olacak şekilde belirlenir. Bu<br />

kapsamda stresle başa çıkmak için ne<br />

tür stratejiler uygulanması gerektiği de<br />

Stres Ölçeği Testi sonuçları ile öğrenilebilir.<br />

Sonuçlarla birlikte stresin seviyesi,<br />

kaynağı ve nasıl başa çıkılacağı konusunda<br />

detaylı bir ölçek oluşturulur.<br />

Günlük Yaşamınızda Ne<br />

Sıklıkta Stres Yaşıyorsunuz?<br />

Stres Ölçeği Testi ile sizde ne sıklıkla<br />

stres yaşadığınızı öğrenebilirsiniz. Çünkü<br />

hafif seviyede stres ihtiyaç duyulan<br />

uyanıklığı, enerjiyi ve gücü sağlarken<br />

daha fazlası beden ve ruh sağlığı için<br />

tehlikelidir. Bu yüzden stresi yö<strong>net</strong>ebilmek<br />

oldukça önemlidir. Yö<strong>net</strong>ilemeyen<br />

stres yorgunluğa sebep olurken<br />

verimin düşmesine de katkı sağlar.<br />

Stres Altında Kalmanın<br />

Üzerinizdeki Etkisi Nedir?<br />

Yoğun ve uzun süre stres altında kalmak<br />

üzerinizde çeşitli etkilerle kendini gösterir.<br />

Örneğin aşırı yorgunluk ve uyku<br />

hali fazla stresin bir parçası olabilir. Ya<br />

da tam tersi uykusuzluğunuzun sebebi<br />

fazla yaşadığınız stres durumu olabilir.<br />

Stres altında kalmanın insan üzerindeki<br />

etkisi kişiden kişiye farklılık gösterebilir.<br />

Bu yüzden stres altında kaldığınızı<br />

anlamak için hayatınızdaki olağan dışı<br />

değişikliklerden yola çıkabilirsiniz.<br />

24


Ruh Sağlığı İle İlgili Sorular<br />

Ne sıklıkla kaygılı ve endişeli<br />

hissediyorsunuz?<br />

Gerektiğinde rahatlamanız ve<br />

odaklanmanız ne kadar kolay<br />

oluyor?<br />

Hayatın istekleriyle başa çıkma<br />

yönteminize güveniyor musunuz?<br />

Ne sıklıkla kontrolden çıkmış veya<br />

bunalmış hissediyorsunuz?<br />

Ne sıklıkta kendinizi depresif<br />

hissediyorsunuz?<br />

Fiziksel Sağlık İle İlgili<br />

Sorular<br />

Fiziksel ağrı ve rahatsızlık hissetme<br />

sıklığınız nedir?<br />

Kendinizi ne sıklıkla yorgun ve<br />

uyuşuk hissediyorsunuz?<br />

Baş ağrısı ya da kas gerginliği<br />

yaşama sıklığınız nedir?<br />

Fiziksel sağlığınız sizi ne derece<br />

memnun ediyor?<br />

Kendinizi ne sıklıkla fiziksel<br />

anlamda bitkin hissediyorsunuz?<br />

Sosyal Yaşam İle İlgili Sorular<br />

Sosyal hayatınızdan ne kadar<br />

memnunsunuz?<br />

Çevrenizle olan ilişkileriniz sizi ne<br />

kadar stresli hissettiriyor?<br />

Yakın çevrenizle olan bağlarınızdan<br />

ne sıklıkla kendinizi yoksun<br />

hissediyorsunuz?<br />

Tanıdığınız kişilerle vakit geçirmek<br />

sizi ne derece strese sokuyor?<br />

Yeni çevreler edinme konusundaki<br />

yeteneğinizden memnun<br />

musunuz?<br />

İşle İlgili Sorular<br />

İşyerinizdeki sorumluluk miktarı<br />

sizi ne kadar memnun ediyor?<br />

İşyerinizde zaman baskısını ne<br />

sıklıkla hissediyorsunuz?<br />

İşyerinde gösterdiğiniz başarı ve<br />

performanstan ne kadar<br />

memnunsunuz?<br />

İşyerinizde sizden bekleneni<br />

karşılama konusunda stres<br />

duyuyor musunuz?<br />

Yeni bir iş veya terfi süreci sizi ne<br />

kadar strese sokuyor?<br />

Aile Hayatı İle İlgili Sorular<br />

Aile üyelerine bakma sorumluluğu<br />

sizi ne kadar strese sokuyor?<br />

Aile ilişkilerinizi ne kadar kaliteli<br />

buluyorsunuz?<br />

Aile üyeleri arasında yaşanan<br />

çatışmalar sizi ne derece strese<br />

sokuyor?<br />

Aile üyeleriyle zaman geçirme<br />

konusunda endişe yaşıyor<br />

musunuz?<br />

Aile arasında yaşanan<br />

anlaşmazlıklar ve tartışmalar sizi<br />

ne kadar endişelendiriyor?<br />

Boş Zaman ve Rekreasyon İle<br />

İlgili Sorular<br />

Boş zaman aktivitelerinizden<br />

memnun musunuz?<br />

Hobileriniz keyiften çok strese<br />

sebep oluyor mu?<br />

Boş zamanınızı değerlendirdiğiniz<br />

hangi faaliyet stresinizi atmaya<br />

yardımcı oluyor?<br />

Boş zaman faaliyetlerinin sizi<br />

bunalttığı durumlar oluyor mu?<br />

Boş zaman aktivitelerinizin miktarını<br />

yetersiz buluyor musunuz?<br />

Maneviyat İle İlgili Sorular<br />

Manevi sağlığınız sizi memnun<br />

ediyor mu?<br />

Maneviyatınızı uygularken kaygı ve<br />

endişeler sizi engelliyor mu?<br />

Manevi yaşamınızda stresi doğru<br />

yö<strong>net</strong>ebildiğinizi düşünüyor<br />

musunuz?<br />

Başkalarının düşünceleri<br />

inançlarınızı etkiliyor mu?<br />

Ne sıklıkla maneviyattan<br />

ayrıldığınızı hissediyorsunuz?<br />

Profesyonel Yaşam İle İlgili<br />

Sorular<br />

Meslek hayatınızın genel durumu<br />

sizi ne kadar memnun ediyor?<br />

İşyerinde görevleri yerine getirirken<br />

kaygı ve endişeleriniz sizi engelliyor<br />

mu?<br />

Beklenti ve performans değerleri<br />

sizi endişelendiriyor mu?<br />

İş ile yaşam dengeniz sizi ne kadar<br />

memnun ediyor?<br />

Alınan kararlarda ne kadar kontrol<br />

sahibi hissediyorsunuz?<br />

Stresi Nasıl Yö<strong>net</strong>iyorsunuz?<br />

Stresi nasıl yö<strong>net</strong>tiğiniz hem ruh hem<br />

de beden sağlığınız için oldukça önemlidir.<br />

Sorulan sorulara vereceğiniz şeffaf<br />

cevaplar stres yö<strong>net</strong>imi konusunda<br />

ne kadar iyi olduğunuzu gösterir. Fakat<br />

bu psikolojik gerilimi yö<strong>net</strong>mekte sorun<br />

yaşıyorsanız bir uzmana danışmanız<br />

daha faydalı olabilir.<br />

Stres Ölçeği Testi Sonuçlarınızı<br />

Nasıl Yorumlayabilirsiniz?<br />

Stres Ölçeği Testi sonuçları sizin için<br />

hazır olarak yorumlanabilir. Fakat ortaya<br />

çıkan sonuçtan siz de gereken<br />

yorumu yapabilirsiniz. Örneğin stres<br />

dereceniz “ağır” ise hayatınızda geniş<br />

bir hakimiyeti var demektir. Kontrol<br />

edilmesi hafif ve orta dereceye göre<br />

daha fazla zaman alabilir. Test sonuçları<br />

stresinizi ne kadar kontrol ettiğinizi<br />

de gösterir. Sonuca göre çeşitli öneriler<br />

sunulabilir.<br />

25


eleman.<strong>net</strong> / Anket<br />

eleman.<strong>net</strong> ‘Tersine Göç’<br />

Anket Sonuçlarını Açıkladı<br />

Büyük şehirlerde<br />

yaşayanların<br />

yüzde 34’ü<br />

taşınmayı<br />

düşünüyor<br />

Ülkemizin mavi yaka ve ara kademe pozisyonlarda en büyük dijital<br />

istihdam platformu <strong>Eleman</strong>.<strong>net</strong>, düzenli olarak gerçekleştirdiği ‘tersine<br />

göç’ anketinin 2023 yılı sonuçlarını açıkladı. Ankete göre; katılımcıların<br />

yüzde 50’sinden fazlası çalışmak için büyük şehirden Anadolu’ya taşınmayı<br />

düşünmezken, çalışanların yüzde 34’ü taşınmayı düşündüklerini, yüzde<br />

13’ü ise daha önceden taşındığı bilgisini paylaştı.<br />

Son yıllarda büyük şehirlerde artan<br />

nüfus kalabalığı, yüksek kira<br />

fiyatları, trafik problemi ve enflasyon<br />

ve iş bulamama gibi sebepler<br />

‘tersine göç’ konusunun gündemden<br />

düşmemesine neden oluyor. Göç eden<br />

birçok çalışan hem maddi hem de manevi<br />

anlamda pozitif katkılarının olduğunu<br />

sık sık dile getirirken, <strong>Eleman</strong>.<strong>net</strong><br />

de tersine göç üzerine yaptığı anketin<br />

sonuçlarını açıkladı. Ankette kullanıcılara<br />

“Çalışmak için büyük şehirlerden<br />

Anadolu’ya taşınmayı düşünüyor musunuz?”<br />

ve “Taşınmanızda, şehir değiştirmenizde<br />

en büyük etken nedir?”<br />

olmak üzere iki temel soru yöneltildi.<br />

2500 kişinin katıldığı ankette, büyük<br />

26


şehirlerde yaşayan bireylerin taşınmak<br />

istemesinin en büyük sebebi ‘kiraların<br />

çok yükselmesi’ oldu. Anketle ilgili değerlendirmelerde<br />

bulunan <strong>Eleman</strong>.<strong>net</strong><br />

CEO’su Murat Günay, “Eskiden insanlar<br />

büyük şehirlere konforlu yaşamak<br />

için geliyordu ancak günümüzde gerek<br />

yüksek kiralar gerekse nüfus ve trafik<br />

yoğunluğu artık birçok insan için yorucu<br />

bir hale geldi. Bu nedenle Anadolu’ya<br />

taşınma isteğinde yıldan yıla bir<br />

artış gözlemliyoruz” dedi.<br />

Taşınmayı<br />

düşünmeyenler ağırlıkta<br />

350 binden fazla firma, 15 milyondan<br />

fazla iş arayan ve aylık 5 milyon ziyaretçiyle<br />

mavi yaka ve ara kademe pozisyonlarda<br />

Türkiye’nin en büyük dijital<br />

istihdam platformu olan <strong>Eleman</strong>.<br />

<strong>net</strong>, düzenlediği ‘tersine göç’ anketi<br />

ile önemli verileri bir kez daha ortaya<br />

koydu. Anket sonuçları geçtiğimiz yıl ile<br />

benzerlik gösterirken, Anadolu’ya taşınan<br />

kullanıcıların oranının küçük de<br />

olsa arttığı gözlemlendi. 2500 kullanıcının<br />

katıldığı ankette “Çalışmak için büyük<br />

şehirlerden Anadolu’ya taşınmayı<br />

düşünüyor musun?” sorusuna verilen<br />

cevaplar; yüzde 13 zaten taşındım, yüzde<br />

34 düşünüyorum, yüzde 52’de düşünmüyorum<br />

oldu. Katılımın yüzde<br />

37’sinin İstanbul’dan olduğunu belirten<br />

Murat Günay, “Ankete İstanbul’dan katılan<br />

kullanıcıların yüzde 39’u gitmeyi<br />

düşünüyor. Zaten taşındım diyenler ise<br />

yüzde 8’lik bir dilimi oluşturuyor. Ancak<br />

yine de gitmeyi düşünmeyen 54’lük bir<br />

oran var. Bu yıl İstanbul için geçtiğimiz<br />

yıl ile ortalama olarak çok yakın rakamlar”<br />

dedi. Ankette gitmeyi düşündüğünü<br />

belirtenlerin ağırlığını yüzde 13<br />

ile lise mezunu bireyler oluştururken,<br />

lisans mezunları yüzde 9’luk bir oranı<br />

kapsıyor. ‘Zaten taşındım’ diyenlerde<br />

de yüzde 5 ile lise mezunları önde geldi.<br />

Düşünüyorum diyenlerin ağırlıkta<br />

erkekler olduğuna değinen Günay,<br />

“Gitmeyi düşünenlerin yüzde 21’ini erkekler,<br />

yüzde 13’ünü ise kadınlar oluşturuyor<br />

ve düşünen bireylerin yüzde<br />

10’u evli yüzde 19’u da bekar. Gitmeyi<br />

düşünen çalışanların sektörlerine baktığımızda<br />

ise sırasıyla gıda, güvenlik,<br />

Çalışmak için büyük<br />

şehirlerden Anadolu’ya<br />

taşınmayı düşünüyor musun?<br />

“Taşınmanızda, şehir değiştirmenizde<br />

en büyük etken nedir?”<br />

eğitim, tekstil, çağrı merkezi olduğunu<br />

gözlemliyoruz” dedi.<br />

Kiraların yükselmesi<br />

şehir değiştirmede en<br />

büyük etken<br />

<strong>Eleman</strong>.<strong>net</strong>’in ‘tersine göç’ için yaptığı<br />

ankette “Taşınmanızda, şehir değiştirmenizde<br />

en büyük etken nedir?” sorusuna<br />

katılımcıların yüzde 35’i kiraların<br />

çok yükselmesi, yüzde 27’si maaşın çok<br />

düşük kalması, yüzde 35’i iş bulamıyorum,<br />

yüzde 3’ü de gıda fiyatlarındaki artış<br />

cevabını verdi. Kiraların yükselmesi<br />

nedeniyle taşınmayı düşündüğünü<br />

belirten kullanıcıların çoğunluğu İstanbul’da<br />

yaşarken, sıralamanın devamında<br />

İzmir ve Ankara yer aldı. Taşınma<br />

etkenleri üzerine değerlendirmelerde<br />

bulunan Günay, “Bugün geldiğimiz<br />

noktada, insanların gelirleriyle uyumlu<br />

bir yaşam sürdürebilmeleri için zorluklar<br />

ortaya çıktığını görüyoruz. Özellikle<br />

kiralardaki gözlemlenen artışlar<br />

büyük şehirlerde yaşayan insanlar için<br />

zorlayıcı bir hale geldi.” dedi. Ankette<br />

maaşının düşük kalma, iş bulamama,<br />

gıda fiyatlarının yüksek olması ve kiraların<br />

artması sebebini gösterenlerin<br />

çoğunluğu İstanbul’da yaşarken, İstanbul’u<br />

İzmir ve Ankara takip etti.<br />

27


eleman.<strong>net</strong> / Meslek Rehberi<br />

eleman.<strong>net</strong><br />

Meslek Rehberi İle<br />

İş Arayanlara Yol Gösteriyor<br />

Ülkemizin mavi yaka ve ara kademe pozisyonlarında en büyük dijital<br />

istihdam platformu <strong>Eleman</strong>.<strong>net</strong>, 2022 yılında başlattığı ‘Meslek Rehberi’<br />

projesi ile iş arayanlara mesleklerin tanımları ve maaş seviyeleri<br />

konusunda detaylı bir içerik sunuyor.<br />

<strong>Eleman</strong>.<strong>net</strong>, günümüzde çalışan<br />

ve iş arayan adayların iş yeri<br />

tercihinde önemli bir yer tutan<br />

meslek içeriği ve maaş seviyesi hakkında<br />

hazırladığı ‘Meslek Rehberi’ ile<br />

mesleğin tanımından hangi sektörde<br />

istihdam edildiğine, iş kolunun<br />

şirketlerin hangi departmanında yer<br />

aldığından son 8 yıllık maaş seviyesine<br />

kadar birçok bilgiyi tek kaynakta<br />

toplayarak iş arama sürecindeki tüm<br />

işleri kolaylaştırıyor.<br />

2022 yılında 70 meslekle başlanılan<br />

proje bugün acil tıp teknisyeninden<br />

elektrik mühendisine, kuryeden mobilya<br />

ustasına, sekreterden yazılım uzmanına<br />

kadar 4715 mesleği kapsıyor.<br />

18 yıllık tecrübenin yansıtıldığı projeyle<br />

ilgili değerlendirmelerde bulunan<br />

<strong>Eleman</strong>.<strong>net</strong> CEO’su Murat Günay,<br />

“Meslek Rehberi için yola çıkarken<br />

A’dan Z’ye<br />

tüm başlıklarda<br />

4715 adet mesleği<br />

kapsayan çok geniş<br />

bir rehberimiz var<br />

ve kullanıcılarımız<br />

hem tüm meslekler<br />

hakkında bilgi alma<br />

fırsatı yakalıyor<br />

hem de son 8 yılın<br />

maaş seviyesini de<br />

inceleme fırsatını<br />

buluyor<br />

28


verilerimizi ve tecrübemizi kullanarak<br />

mesleklerle ilgili doğru ve güncel bir<br />

başvuru kaynağı sunmayı amaçladık.<br />

Tabii bununla birlikte listede yer alan<br />

mesleklerden herhangi birini tercih<br />

etmek isteyen ya da hali hazırda bu<br />

mesleklerden birini icra edenleri de<br />

bilgilendirmeyi hedefledik.<br />

Bugün geldiğimiz noktada A’dan Z’ye<br />

tüm başlıklarda 4715 adet mesleği<br />

kapsayan çok geniş bir rehberimiz var<br />

ve kullanıcılarımız hem tüm meslekler<br />

hakkında bilgi alma fırsatı yakalıyor<br />

hem de son 8 yılın maaş seviyesini de<br />

inceleme fırsatını buluyor” dedi.<br />

8 Yıllık Maaş Grafiği<br />

Sunan Dört Dörtlük<br />

Meslek İçeriği<br />

“Meslekleri keşfet, güncel maaş bilgilerini<br />

öğren!” mottosuyla yola çıkan<br />

<strong>Eleman</strong>.<strong>net</strong>, meslek rehberi ile bir<br />

mesleğin tanımından hangi sektörde<br />

istihdam edildiğine, şirketlerin hangi<br />

bölümlerinde çalışma şartı sunulduğundan<br />

maaş seviyelerine kadar detaylı<br />

verileri içeriyor.<br />

Kullanıcıları inceledikleri mesleklerle<br />

birlikte bağlantılı mesleklerin iş ilanlarına<br />

da yönlendiren rehberle ilgili<br />

Günay, “Meslek Rehberi projemiz dinamik<br />

olarak sürekli elde edilen verileri<br />

işlediğimiz, zenginleştirdiğimiz<br />

ve güncel tuttuğumuz bir alan. Böylelikle<br />

ister mesleği icra eden bireyler<br />

olsun isterse de o alana yönelmek isteyen<br />

adaylar olsun her zaman güncel<br />

veriler üzerinden bilgi alma fırsatı<br />

yakalıyorlar.<br />

Mesela şu an listemizde yer alan mesleklerin<br />

maaşlarını; adayların belirttikleri<br />

maaş bilgilerinden, özgeçmişlerindeki<br />

maaş beklentilerinden ve<br />

firmaların iş ilanlarında vaat ettikleri<br />

maaş verilerinden elde ederek kullanıcılara<br />

sunuyoruz.<br />

Böylelikle kullanıcılarımız söz konusu<br />

mesleğin son 8 yıllık maaş grafiğini,<br />

yıl bazlı değişimleri ve çeşitli detayları<br />

<strong>net</strong> olarak görme fırsatı yakalarken<br />

hem sektör hem de firma tercihlerini<br />

de bu doğrultuda yapabiliyor. Rehberimizde<br />

hayatımıza belki de çok yeni<br />

dahil olan Youtuber gibi İçerik Danışmanı<br />

gibi pek çok meslek de yer alıyor.<br />

Meslek listesini hem trendler hem<br />

de kullanıcılarımızın beklenti ve talepleri<br />

doğrultusunda güncelliyoruz.<br />

Yeni meslekler oluştukça onları da eklemeye<br />

devam edeceğiz” dedi.<br />

29


İK Dünyası<br />

İş Yerinde Z Kuşağı<br />

Nasıl Yö<strong>net</strong>ilir?<br />

Günümüzde iş dünyasında en büyük değişimlere yol açacak kuşak olan<br />

Z kuşağının yükselişi kaçınılmaz hale geldi. Yakın bir gelecekte emekli<br />

olacak Boomers kuşağı yerini yö<strong>net</strong>ici pozisyonlarında Y kuşağına<br />

bırakacak ve Z kuşağı ise iş gücünün önemli bir kısmını oluşturacak.<br />

Fakat yö<strong>net</strong>iciler ve insan kaynakları profesyonelleri bu yeni çalışanları<br />

çekmeye, yö<strong>net</strong>meye ve elde tutmaya hazır mı?<br />

Z Kuşağı Kimdir?<br />

Z kuşağı, milenyumdan sonra doğan<br />

ve alfa kuşağından önce gelen bireylerden<br />

oluşur. Genç yaşlarına rağmen<br />

Z kuşağı, hızlı ve analitik düşünme yetenekleriyle<br />

dikkat çeker. Teknolojiye<br />

doğal olarak adapte olmaları ve dijital<br />

becerilere sahip olmaları, iş süreçlerinde<br />

verimlilik ve yenilikçilik getirebilir.<br />

Ancak Z kuşağı, bireysel odaklanmaları<br />

nedeniyle ekip çalışmasına<br />

pek yatkın değildir. Özellikle daha önceki<br />

kuşaklarla karşılaştırıldığında,<br />

daha bağımsız hareket etme eğilimindedirler.<br />

Bu, onların yeteneklerini<br />

tam anlamıyla kullanma<br />

potansiyellerini sınırlayabilir.<br />

Yö<strong>net</strong>iciler ve<br />

insan kaynakları<br />

profesyonelleri,<br />

Z kuşağı çalışanlarına ekip çalışması<br />

ve iş birliği becerilerini geliştirme konusunda<br />

destek sağlamalı ve onları<br />

takım ruhuna teşvik etmelidir.<br />

Y ve Z Kuşağının İş Yerindeki<br />

Farkları Nelerdir?<br />

Y ve Z kuşağının farkları özellikle iş yerinde<br />

kendini belli eder. Bu iki kuşağın<br />

iş yerindeki farklılıklarından bazıları<br />

şu şekilde özetlenebilir:<br />

Y kuşağı, ortak çalışma ortamlarını ve<br />

ekip çalışmasını tercih ederken, Z kuşağı<br />

çalışma hayatı içerisinde bireyselliği<br />

tercih eder. Y kuşağı, iletişim ve iş<br />

birliğine önem verirken, Z kuşağı bağımsızlık<br />

ve özerklik arayışındadır.<br />

Y kuşağı, fırsat ve bolluk çağında büyüyen<br />

ve iyimser bir şekilde yetiştirilen<br />

bir kuşaktır. Z kuşağı ise ekonomik<br />

durgunluk dönemleri ve şüpheci ebeveynlerle<br />

büyüdüğü için daha gerçekçi<br />

bir bakış açısına sahiptir.<br />

Her iki kuşak da dijital çağda doğmuş<br />

olmalarına rağmen, Z kuşağı daha fazla<br />

dijital beceriye ve 7/24 online bağlantıya<br />

sahiptir. Z kuşağı, sosyal medya,<br />

30


inter<strong>net</strong> ve anlık mesajlaşma gibi dijital<br />

araçları daha doğal bir şekilde kullanır.<br />

Y kuşağı, düşüncelerini, fikirlerini ve<br />

yaşam şekillerini herkese açık bir şekilde<br />

paylaşarak büyümüştür. Sosyal<br />

medya platformlarına aktif olarak katılır<br />

ve bilgileri geniş bir kitleyle paylaşırken,<br />

Z kuşağı daha seçici ve dikkatli<br />

bir şekilde online paylaşımlar yapar.<br />

Y kuşağı genellikle geleneksel eğitim<br />

yöntemlerine daha aşina olsa da Z kuşağı<br />

isteğe bağlı öğrenim ve alternatif<br />

eğitim yöntemlerine daha yatkındır.<br />

YouTube eğitimleri, çevrimiçi kurslar<br />

ve iş geliştirme programları gibi kaynakları<br />

tercih ederler.<br />

Y kuşağı genellikle belirlenmiş iş rollerine<br />

odaklanırken, Z kuşağı farklı<br />

görevleri öğrenmeye ve belirlenmiş iş<br />

rollerinin dışında projeler üstlenmeye<br />

ilgi duyar. Z kuşağı, esneklik ve çeşitlilik<br />

arayışı içindedir.<br />

Z Kuşağını Motive Eden Nedir?<br />

Z kuşağı iş hayatına zor motive olabilen<br />

bir kuşaktır. Aslında onları motive<br />

eden en temel husus işlerinin anlamlı<br />

olduğunu hissetmek istemeleridir.<br />

Sadece para kazanmaktan daha fazlasını<br />

ararlar. İşlerinin topluma, çevreye<br />

veya bir amaç için önemli bir<br />

katkı sağlamasını isterler. Bu sebeple<br />

işlerinin etkisini görmek ve değerli<br />

bir amaç için çalışmak onları motive<br />

eder. Bunların yanı sıra Z kuşağının diğer<br />

motive kaynakları şunlar olabilir:<br />

• Sürekli olarak kendini geliştirmek<br />

ve yeni beceriler öğrenmek<br />

• Uzaktan çalışma imkanı ve tatil olanakları,<br />

esnek çalışma saatleri<br />

• İnovasyonu ve yeni teknolojileri kullanma<br />

fırsatları<br />

• Farklı kültürlerden, geçmişlerden ve<br />

deneyimlerden gelen insanlarla çalışmak<br />

• Birlikte çalışma, farklı bakış açılarından<br />

yararlanma ve ortak hedeflere<br />

ulaşma fikri.<br />

Şirketinizin Bu Konuda Ne<br />

Yapması Gerekir?<br />

Şirketinizde, Z kuşağı işe alım süreçlerinden<br />

geçmiş ve çalışan personeli<br />

motive etmek için şu stratejileri takip<br />

edebilirsiniz:<br />

• Şirketinizin değerlerini <strong>net</strong> bir şekilde<br />

vurgulayarak çalışanlara işlerinin<br />

toplumsal veya çevresel bir etkisi olduğunu<br />

vurgulayın.<br />

• Çalışanlara eğitim programları,<br />

mentorluk ve kariyer planlaması<br />

gibi fırsatlar sunarak onların gelişimine<br />

destek olabilirsiniz.<br />

• Uzaktan ya da hibrit çalışma imkanı<br />

gibi seçenekler sunabilirsiniz.<br />

• İş yerinde ileri teknoloji ve dijital araçlar<br />

kullanarak, onları motive edip ve<br />

verimliliklerini artırabilirsiniz.<br />

• Eşit fırsatlar, kapsayıcı politikalar<br />

ve çeşitli çalışma grupları oluşturabilirsiniz.<br />

• Şirketinizde iş birliği ve takım çalışmasını<br />

teşvik etmek için proje tabanlı<br />

çalışmalar, ekip aktiviteleri ve<br />

iletişimi güçlendirecek araçlar kullanabilirsiniz.<br />

İş Yerinde Z Kuşağını Nasıl<br />

Yö<strong>net</strong>eceksiniz?<br />

Günümüzde Z kuşağıyla birlikte iş yeri<br />

dinamikleri ve işe bakış da farklı bir<br />

dinamizm kazanmıştır. Z kuşağı, teknolojiyle<br />

iç içe büyüdüğü için iletişim<br />

konusunda özgün beklentilere sahiptir.<br />

Bu sebeple Z kuşağı ile çalışmak<br />

için iş yerinde etkili iletişim kurmanın<br />

önemi artmıştır.<br />

Z kuşağıyla iletişim kurarken, liderlerin<br />

öncelikli olarak kendilerini Z<br />

kuşağına adapt etmeleri ve iletişim<br />

yöntemlerini onların tercihlerine uygun<br />

hale getirmeleri gerekir. Bu kuşak,<br />

sosyal medya araçları üzerinden<br />

duygularını ifade etmeyi benimsediği<br />

için gerçek ortamlarda duygularını<br />

paylaşmada zorlanabilir. Liderler kurum<br />

içi iletişimi öngörülü bir şekilde<br />

yö<strong>net</strong>meli ve Z kuşağının da iletişim<br />

sürecinin bir parçası olduğunu hissettirmelidir.<br />

Z kuşağından bireylerin dikkatle dinlenmesi,<br />

toplantılarda görüşlerinin<br />

sorulması ve ekip içi çalışmalarda eşit<br />

söz hakkına sahip olmalarının sağlanması<br />

da etkin iletişim için önemlidir.<br />

Liderler, kuşak bireyleriyle etkili<br />

iletişim kurmak için onları dinlemeli,<br />

düşüncelerini takdir etmeli ve katılımlarını<br />

teşvik etmelidir. Bu şekilde Z<br />

kuşağı çalışanları, kendilerini değerli<br />

hissedecek ve iş yerinde daha aktif bir<br />

rol oynayacaklardır.<br />

Z kuşağının ekip içindeki arkadaşlarının<br />

yeteneklerinden ve iş başarılarından<br />

da beklentileri vardır. İş birliği,<br />

paylaşım ve öğrenme kabiliyetine açık<br />

liderler, Z kuşağıyla birlikte çalışırken<br />

ekip ruhunu ön plana çıkarmalıdır.<br />

İşin sunumu yapılırken, “biz” dilinin<br />

kullanılması ve birliktelik bilincinin<br />

vurgulanması, kuşak çalışanların işe<br />

katılımını artıracak ve işin yö<strong>net</strong>imini<br />

kolaylaştıracaktır.<br />

Z kuşağıyla etkili iletişim kurmanın iş<br />

yerinde büyük önem taşıdığı açıktır.<br />

Bu kuşak, teknolojiye ve dijitalleşmeye<br />

olan yüksek ilgisiyle dikkat çekerken,<br />

liderlerin onların özgürlüklerini<br />

ve yaratıcılıklarını destekleyen bir ortam<br />

yaratması gerekir. İletişimde saygı<br />

ve birliktelik bilinciyle yaklaşmak,<br />

liderlerin ve ekip üyelerinin arasındaki<br />

güçlü ilişkileri destekleyerek iş performansını<br />

artırabilir.<br />

31


eleman.<strong>net</strong> / Üniversite Rehberi<br />

eleman.<strong>net</strong><br />

Üniversite Rehberi ile<br />

A’dan Z’ye tüm üniversiteleri listeledi<br />

32<br />

Murat GÜNAY<br />

<strong>Eleman</strong>.<strong>net</strong> CEO’su<br />

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme<br />

Merkezi’nin (ÖSYM) YKS sonuçlarını<br />

açıklamasının ardından<br />

sınava giren yaklaşık 3,5 milyondan<br />

fazla öğrenci gözlerini tercih<br />

rehberlerine çevirdi. Sınav sonuçlarına<br />

göre üniversite ve bölümleri üzerine<br />

heyecanla araştırma yapmaya<br />

başlayan üniversite adaylarının işlerini<br />

kolaylaştırmak isteyen <strong>Eleman</strong>.<strong>net</strong><br />

ise Üniversite Rehberi’ni yayına aldı.<br />

www.eleman.<strong>net</strong>/universiteler<br />

üzerinden ulaşılabilen rehberle ilgili<br />

değerlendirmelerde bulunan <strong>Eleman</strong>.<strong>net</strong><br />

CEO’su Murat Günay, “Milyonlarca<br />

öğrenci uzun ve zorlu bir<br />

maratonu geride bıraktı. Şimdi ise<br />

asıl zorlu kısım olan tercih dönemi<br />

başladı. Bu süreçte genelde öğrencilerin<br />

ve ebeveynlerin kafası<br />

karışık oluyor ve <strong>net</strong> bilgilere ulaşmakta<br />

zorluk çekiyorlar. Biz oluşturduğumuz<br />

rehberle, tercih döneminde<br />

en çok aranan bilgileri bir<br />

araya getirdik. Onlarca araştırma<br />

yapıp zaman kaybetmek yerine,<br />

tek bir kaynaktan tüm bilgilere ulaşabilecekler.<br />

Umuyorum bu sürecin<br />

ardından tüm öğrenciler hedefledikleri<br />

ve hayal ettikleri bölümlere<br />

yerleşme fırsatı yakalar” dedi.<br />

Kapsamlı bir rehber<br />

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden<br />

225 üniversitenin yer aldığı<br />

rehberde üniversitelerin genel tanıtımı<br />

ve fotoğraflarının yanı sıra fakülteler,<br />

fakültelere bağlı bölümler, bölümlerin<br />

en güncel sıralama değerleri, son puanları,<br />

puan türleri ve kontenjanları<br />

gibi bilgiler yer alıyor. Rehberde ayrıca<br />

öğrenciler için kritik öneme sahip olan<br />

üniversite yurt bilgileri ve üniversitelerin<br />

yer aldığı şehirlerde bulunan yurt<br />

adetleri de yer alıyor. Rehberin yayınlanmasının<br />

ardından açıklamalarda<br />

bulunan Günay, “Rehberimiz ile öncelikli<br />

amacımız üniversite ve bölüm<br />

seçme aşamasında olan gençlere<br />

destek olmak ve güncel bilgi kaynağı<br />

sunmak. Günümüzde özellikle<br />

güncel bilgilere ulaşmak en büyük<br />

sıkıntı. Birçok kaynakta ya da haber<br />

sitesinde üniversitelerle bilgiler var<br />

ancak çoğunda eski bilgilerden yapılan<br />

derlemeler mevcut. Biz rehberimizi<br />

hazırlarken güncel olmasına<br />

öncelik verdik. Sadece üniversite ve<br />

bölümlerle de sınırlı tutmadık, yurt<br />

bilgilerini de ekledik. Böylelikle özellikle<br />

bulundukları şehrin dışında üniversiteleri<br />

tercih eden öğrenciler gidecekleri<br />

şehirlerde yer alan yurtlar<br />

hakkında da bilgi sahibi olacak. Ayrıca<br />

bu projeyi büyütmeye ve geliştirmeye<br />

de devam edeceğiz. Çok yakın<br />

zamanda üniversitelerin akademik<br />

kadrolarını ve sosyal imkanlarını da<br />

rehberimize eklemiş olacağız” dedi.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!