Zobrazit celý prospekt...

poettinger.at

Zobrazit celý prospekt...

Od firmy Pöttinger vlastní tento podnik

celkom deväť strojov, ktoré pracujú v agregácii

s traktormi o výkone 135 a 105 koní. Jedná sa

o dve žacie lišty NOVACAT 305 H a NOVACAT

305 H ED, tretiu sezónu majú taktiež čelnú žaciu

lištu NOVACAT 306 F ED α-motion. Linku na

krmoviny dopĺňajú tri zhrňovače EUROTOP 421

N, EUROTOP 620 a najnovší EUROTOP 651,

ďalej obracač EUROHIT 54 N a zberacie vozy

EUROPROFI 5000 L. Od rovnakého výrobcu

využívajú a veľmi si pochvaľujú i podmietač

TERRADISC 4000 K.

Kosiť začínajú v máji a končia v septembri

zeleným kŕmením. Najskôr kosia krmoviny na

seno, ktoré musia zaschnúť. Zber krmovín na

senáž prevádzajú hneď za kosou. Na zelené

kŕmenie majú každoročne vyčlenené parcely,

kosia ráno a večer prednou kosou a zberací

voz hmotu zváža k stajniam pre kŕmny voz.

Žacia lišta NOVACAT 306 F ED α -motion kosí

ďatelinu a ďatelinotrávne miešanky v agregácii

s traktorom 135 koní. Z 50 ha ďatelovín robia

dve až tri kosby. Minulý rok prvýkrát vyskúšali

Kosenie s NOVACAT 305 H ED a NOVACAT 306 F ED -motion má na starosti Ján Škamla (vľavo).

ZKUŠENOSTI Z PRAXE

Maximálna spokojnosť s TERRADISCOM

PD Hrochoť v okrese Banská

Bystrica je zamerané na chov

hovädzieho dobytka a oviec.

Hospodária na 250 ha ornej

pôdy, na ktorej pestujú 150 ha

silážnej kukurice, 100 ha obilnín,

všetko pre potreby živočíšnej

výroby. Trvalé trávne porasty

majú na 400 ha, z toho je 50

ha lucerny, ostatné sú lúky na

kosenie. Ďalej obhospodarujú

400 ha lúk, ktoré kosia a 400 ha

pasienkov pre ovce a jalovice.

α

11

Juraj Štubian, mechanizátor v PD Hrochoť v okrese Banská Bystrica, ukazuje na prednosti podmietača

TERRADISC. Na snímke s Ing. Igorom Bohušom zo spoločnosti AGROBON Zvolen.

konzervovať časť senáže do vakov. Na seno

slúži väčšinou dve kosby, ďalšia krmovina je

určená pre pastvu. Jedna žacia lišta zvládne

v miestnych podmienkach 10 ha za smenu.

Majú veľmi svahovitý terén a kamenité pôdy,

hospodária v nadmorskej výške približne 600

metrov, pričom pasienky sa nachádzajú i vo

vyšších polohách.

„Čo sa týka opotrebenia strojov Pöttinger,

sme veľmi milo prekvapení, prakticky nemáme

žiadne opravy oproti starým žacím strojom,

kde sme nestačili kupovať nože, držiaky nožov

atď. Veľmi dobre a spoľahlivo pracuje taktiež

zhrňovač, má za sebou tri sezóny a zatiaľ

s pôvodnými prstami, čo je v našich podmienkach

úspech. Obracače sú taktiež fantastické

stroje, vymenili sme pár náhradných prstov

a inak neboli žiadne problémy. S dvojrotorovým

zhrňovačom EUROTOP 651 je možné prihrúť

hmotu z obidvoch strán. Máme špecifické

podmienky, niekedy nie je dostatok hmoty, takže

týmto spôsobom nahrabe viac. V pohode stíha

zhrnúť pre odvoz a to pre rezačku i zberací voz.

Voz využívame taktiež na zber sena, senážovanie

a začali sme s ním zvážať i zelené kŕmenie. Limitujúce

pre využitie voza je ťažný prostriedok,

pretože silnejší traktor jazdí so žacími lištami,

aby sa všetko stíhalo nakosiť a až potom sa

prepriahane traktor do senážneho voza. EURO-

PROFI pri zbere sena odvezie 25 až 35 metrov,

zatiaľ čo staré vozy odvezú len do 20 metrov,“

uviedol mechanizátor družstva Juraj Štubian

a pokračoval: „Stroje Pöttinger nám vyhovujú,

sú spoľahlivé a výkonné i v našich zložitých podmienkach.

Mali sme z toho zo začiatku trocha

obavy, ale sme spokojní. K tejto technike nás

priviedla spoločnosť AGROBON Zvolen s. r. o,

ktorá nám ukázala, ako stroje pracujú v iných

poľnohospodárskych podnikoch, kde sme si ich

boli pozrieť a získať skúsenosti. Taktiež sme si

ich potom vyskúšali v našich podmienkach, čo

sa osvedčilo. Maximálne spokojní sme s podmietačom

TERRADISC so záberom štyri metre.

V tomto zábere má veľmi dobrú manévrovateľnosť,

pracuje perfektne v agregácii s traktorom

135 koní s predným závažím. Za smenu urobí

25 i viac ha, ale záleží na pôde a podmienkach.

Niekedy musíme pozemok spracovať i dvakrát,

napríklad keď zapravujeme hnoj alebo veľa rastlinných

zvyškov. Podmietač využívame na jar

i na jeseň, ročne urobí približne 700 ha, zatiaľ

má za sebou viac ako 1 000 ha s pôvodnými

diskami. Vzhľadom k tomu, že máme veľa kameňov,

má bezúdržbové istenie každého disku

samostatne, pre nás veľký význam,“ uzavrel

Juraj Štubian.

More magazines by this user
Similar magazines