Views
4 years ago

primer

primer

OGK – 09/10, 8.vaja x

OGK – 09/10, 8.vaja x h c,ef b Ac,eff h c,ef min k t … vpliv trajanja obtežbe: 0.6 kratkotrajna obtežba, k t 0.4 dolgotrajna obtežba, d 2.5h h x d , h 1 / 3 ali h / 2. [ ] 2 = 0 s r,max ... največja razdalja med razpokami: r,max k3c k1k2k4 ρp,eff ... premer armaturne palice, c ... debelina zaščitnega sloja betona, k 1 ... vpliv sprijemnih lastnosti armature: 0.8 rebrasta armatura, k 1 1.6 armatura z gladko površino, k 2 ... vpliv razporeditve deformacij po prerezu: 0.5 upogib, k 2 1.0 čisti nateg, ε1 ε2 / 2ε1 ekscentrični nateg, s , če je razmik med arm. palicami 5c 2 s k 3 ... priporočljiva vrednost je 3.4, k 4 ... priporočljiva vrednost je 0.425. r, max 1. 3h x , če je razmik med arm. palicami 5c 2 Kombinacije vplivov za MSU: Karakteristična: Pogosta: j1 G k , j Navidezno stalna: j1 G k , j P Q P Q j1 1,1 k ,1 k ,1 i 1 i 1 2, i Q 0, i k, i Q k , i G k , j P 2, iQk , i za armiranobetonske elemente se širino razpok w k i1 dokazuje pri navidezno stalni kombinaciji obtežbe! 2

OGK – 09/10, 8.vaja 2. RAČUNSKI PRIMER 2.1. Dimenzioniranje prereza pri osno-upogibni obremenitvi 2.1.1. Dimenzioniranje grede iz 4.naloge - v polju (M d,max ) [M Ed ] -67.5 -48.6 -36 1 2 3 -67.5 -4.639E-12 -4.583E-12 1 2 -1.819E-14 2.274E-14 12.84 63.5 3 12.65 y Precni prerez grede: 60 25 T z 10 22 cm 4 -6.814E-14 Uporabljeni materiali: - beton C30/37: f ck = 3.0 kN/cm 2 , f ctm = 0.29 kN/cm 2 , E cm = 3300 kN/cm 2 - ojačilna armatura: S 500 f yk = 50 kN/cm 2 (rebraste arm. palice), E s = 20000 kN/cm 2 mejna deformacijska ravnina M d N d a y x a b b T C 0 z A s A s h0 h s 40 nateg tlak 0 -3.5 1 geometrijska parametra prereza: b 0 b h 0 h interakcijski diagram mejne nosilnosti prečnega prereza v polju: N d nd f cd Ac 0 M d m d fcd Ac h 0 fcd ; A s A 1 k fyd c izberemo 5 12 (A s,dej = ) 3

primer Slovenija - Ordinacija.net
Civic Youth Work Primer (Peter Lang Primer)
Primer 2011 TT Primer v2 - NOVA Open
Globalna dobavna veriga Danfoss Trate – primer iz prakse - Planet GV
Justice Primer-Korean Trans.pub
WATERBASE PRIMER - Index S.p.A.
Primer odobrenog projekta – Finansijska pismenost Roma - Tempus
MapeWrap Primer 1 SP MapeWrap Primer 1 SP - Mapei
Piano Town: Primer Level Lessons
8. Upravljanje mobilnošću - primer ''Grada na vodi'
L/I primer upitnika - Human Synergistics Srbija
Sell Sheet - Aerosol 1K Self Etch Primer - Pro-Spray
[+][PDF] TOP TREND Introducing the LSAT: The Fox Test Prep Quick Dirty LSAT Primer [NEWS]
Priprava LEK in SEAP, primer iz prakse MO - Skupnost občin Slovenije
8a. vaja: MSU – OMEJITEV ŠIRINE RAZPOK
5. vaja: TRIETAŽNA POSLOVNA STAVBA
projektiranje osno-upogibno obremenjenih armirano betonskih ...
Dimenzioniranje AB konstrukcije na kombinirano obremenitev
8b. vaja: MSU – OMEJITEV POMIKOV
9. vaja: PODZEMNI AB CILINDRIČNI VODOHRAN
Dimenzioniranje prednapetega nosilca