Views
3 years ago

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA ... - Plovput

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA ... - Plovput

stranica 4 - 7-Red.br.

stranica 4 - 7-Red.br. Opis rada Jed.mj. Količina Jed.cijena Cijena rada3. Dobava, doprema i polaganje sljemenjaka nasljeme krova tip "kupa kanalica" mI 50,004. Završno čišćenje krovne površine, svjetioničarskezgrade nakon izvedenih svih radova na krovu. m2 420,00UKUPNO A-III:IV.Zidarski radovi1. Obrada i ispunjavanje spoja kamenog zida kulesvjetionika i pokrova crijepa. Prije nanošenjamorta, fugu i kupu namočiti vodom. Popunjavanjecementnim mortom uz uporabu finogpijeska u omjeru 1:2, s dodatkom "akrilnedisperzije". Popunjavanje mora biti u dubini reške,a lice morta poravnato s kamenom. Preporučase primjena industrijski pripremljenog morta.Stavka obuhvaća spravljanje i transport mortado mjesta ugradnje kao i njegu morta, ako tozahtjevaju vremenske prilike. Na obrađenimpovršinama ne smiju se javljati pukotine. mI 16,002. Zidarski popravci postoječih dimnjaka, otucanjemloše žbuke, ponovno žbukanje i završno bojanjeu boji fasade kom 2,00UKUPNO A-IV:REKAPITULACIJA A. GRAĐEVINSKI RADOVI:I. Rušenja i demontaže KnII. Tesarski radoviIII. Krovopokrivački radoviIV. Zidarski radoviUKUPNO A:KnKnKnKn

stranica 5 - 7-Red.br. Opis rada Jed.mj. Količina Jed.cijena Cijena radaB. OBRTNIČKI RADOVII. Limarski radovi1. Izrada, doprema i postavljanje na svjetioničarskojzgradi limenog opšava dimnjaka i oduška kanal.,iz pocinčanog lima d= 0,66 mm, razvijene š=60cm.Spajanje el."dvostrukim preklopom" i lemljenjem.Stavka obuhvača izradu i montažu odgovarajučih"klamfi" za pričvršćivanje i montažu.Sastavni dio opšava dimnjaka je "putz-traka"pričvršćena na zid. Doprema limarije namjesto ugradnje uključena u jediničnu cijenu.Mjere uzimati na građevini po izvedenomstanju. Sastavni dio stavke je izrada i montažadimnjačke kape prema postojećem uzorku. ml 14,002. Izrada, doprema i postavljanje limenogopšava kule, iz "pocinčanog lima" d= 0,66 mmrazvijene š=60cm. Spajanje pojedinih elemenata"dvostrukim preklopom" i lemljenjem. Stavkaobuhvača izradu i montažu odgovarajučih"klamfi" za pričvršćivanje i montažu. Sastavnidio opšava je "putz-traka" pričvršćena na zid.Doprema limarije na mjesto ugradnje uključenau jediničnu cijenu. Mjere uzimati na građevinipo izvedenom stanju. ml 35,003. Izrada, doprema i postavljanje limenih krovnihprozora za izlaz na krov i dobivanja dodatnogsvjetla u potkrovlju zgrade tip "Velux" GVT ss ojačanim okvirom dim 70 x 90 cm kom 4,004. Ponovno postavljanje demontiranih postojećihverikalnih i horizontalnih PVC oluka.Radovi moraju biti izvedeni po pravilima strike i GNml 115,00UKUPNO B - I :Kn

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - EBN 11/2011 M ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Upute ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Plovput
PLOVPUT d.o.o. Split DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - EBN ...
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Cjelokupna ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Općina Rugvica
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - HEP Grupa
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - EBN 02/2011 V ... - Plovput
Cjelokupna dokumentacija za nadmetanje - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Planovi - Plovput
Dokumentacija za nadmetanje - Grad Dubrovnik
Dokumentacija za javno nadmetanje mreža Santa ... - Usluga Poreč
Dokumentacija za nadmetanje – fiksna telefonija - Filozofski fakultet ...
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE ZA ... - Grad Dubrovnik