neljas number - Eesti Karskusliit AVE

ave.ee

neljas number - Eesti Karskusliit AVE

“Kuidas elust rohkem rõõmu tunda?”Koolivaheaja neljapäevasel päeval, 24. edasi oma kogemusi. Hiljem liitus meiega ka endale siit meelde jätta.koolituselt meelde jäid:märtsil käisid Ülenurme Gümnaasiumis I. Pertelson.Esinejad demonstreerisid ka moodust, “Pole tähtis, kes sa oled, pole tähtis, kes sa(Tartumaal) Aivar Haller ja Indrek Pertelson. Aga kuidas siis ikkagi elust veel ja veel kuidas saab kindlaks teha, kui kindlad ja olid - tähtis on see, kes sa tahaksid olla!”Kohtumisel õpetajate jajulged me oleme“Kõik siin maailmas on suhteline ehkõpilastega arutletiteemal kuidas elustrohkem rõõmu tunda.Lisaks tegi I. Pertelsontoreda tunninoorematele huvilistele.Ma usun, et I.Pertelson ei vajatutvustamist, kuid A.Haller küll. Aivartegeles 15 aastatvõistluspordiga, ollesüks paremaidtõkkejooksaid Eestis.Viis aastat pidas AivarnäitlejaametitVanalinnastuudios ningoma otsustes, misaitavadeesmärkidenijõuda. Selleksandis A. Hallerõpilastelevibunooled, milleüks ots tuli pannakõrisõlmele jateine ots seinale,paralleelselt maaga.Järgnevalt tuliastuda üks jõuline(otsustav) sammseina poole jasamal ajal mõeldaoma eesmärgileoli West Sportning purustadakaupluseketi üks asutaja, omanik jarohkem rõõmu tunda? Kõik peitub ju ikkagi nool. Selle julgustükiga said meie seast suhtumisest sõltuv. See, mis on ühele halb,arendusjuht. Praegu on 43-aastane Aivar inimestes endis, inimeste suhtumises, hakkama kaks enesekindlat noormeest. võib teisele hea olla.”Haller Vain&Partnerid juhtimiskonsultant. hoiakutes ja tahtes. Selles, kuidas inimesed Kõige rohkem meeldis õpilastele A.“Igas inimeses on olemas kaks hunti - kuriSamuti aitas ta kaasa I. Pertelsoni ja J. ennast maailmas näevad, kui optimistlikud Halleri ja I. Pertelsoni lihtsus, avatus,ja hea hunt. Mõtle, kumba hunti toidadJaansoni olümpia-ettevalmistusele.nad on ja selles, kas nad usuvad endasse või sõbralikkus ja positiivne ellusuhtumine. sina!”Kõigepealt toimus koolitus õpetajatele, mitte. Sageli inimesed ei tunneta, millist Meeltesse jäid kõlama nende öeldud laused ja “Usu enda sisse ja tunne oma loomingusthiljem õpilastele. Samal ajal, kui I. Pertelson võimu ja võimalusi nad oma sõnades ja noole-nipp. Iga soovija sai kaasa ka I.ehk elust rõõmu!”väikestele poistele ja tüdrukutele spordi tegudes võivad omada. Suhtumine endasse ja Pertelsoni pildi autogrammiga. Koolitus olikasulikkusest, ausast mängust ja oma alast ellu on liialt negatiivne ja seda tuleksväga õpetlik, huvitav, meeldejääv jarääkis ning toredaid mänge õpetas, andis A. parandada. Teemat käsitledes esitas A. Haller mõtlemapanev.Ly Looga ja Mariliis Hänilane 11 bHaller gümnasistidele ja põhikooli õpilastele oma elumoto: “Kui kardad – ära tee, kui teed Veel mõned mõtteterad, mis selleltÜlenurme Gümnaasium– ära karda”. Sellise põhimõtte võiks igaüksSee on nüüd tihedalt seotud eelmiseleheküljega. Skautlusest ühsõnaga.Rainis Venta on ka skaut ja temavastabki allolevatele küsimustele.Miks ja kuidas sinust skaut sai?Kogu minu lapsepõlv oli väga skautlik, jättes kõrvaleorganisatsioonilised kuuluvuse küsimused. Omasõpruskonnaga põnevalt aega veeta ja vaimselt ningfüüsiliselt areneda - see ongi skautlus. Organisatsioonigaliitumine toimus samuti kambakesi: Tallinnast Kohilassetulnud skaudijuhid moodustasid kuulutuse peale kokkutulnud poistest ja tüdrukutest skaudisalgad. Meieesimese lipkonna nimeks sai “Metsavennad”, kuigiilmselt oleks päris hästi sobinud “Nukitsamahed”.Skautlik organisatsioon avas palju uut põnevat tegevust:esimesest suvelaagrist võtsime osa 1998 Nõval. Teine,kus me ESÜ peaskaudlile Kristjan Pommile pidulikkuskauditõotust andsime, oli Ülenurmel 1998.Mida sa oled skautlusest enda jaoks saanud?Seda on esiti ääretult raske kokku võtta. Ilmselt saantuua välja kolm peamist tasandit. Esiteks skaudiealisenapõnevad suved ja tohutul hulgal häid sõpru. Kogu asjaga seondub sügav inimlik positiivnekogemus. Ilmselt see on lapse jaoks eriliselt oluline alus. Teiseks, vanemskaudieas pakkus japakub edaspidigi uutele kaaslastele lisaks võimete proovilepanekut ja arengut. Vanemskaudikogemused seonduvad eelkõige ekstreemsuse otsingutega, seejuures mitte ohtude tähendusesvaid nendest jagusaamise tähenduses.Kolmas tase, mis ilmselt mitte kunagi ei ammendu, on juhikogemus, vastutuse,organiseerimise ja ettevõtlikkuse lõpmatu pagas.Seega kokku oleme skautlusest saanud eluterve noore inimese arengu.Skaudid tõotavad olla karsked ja mitte suitsetada. Miks selline karske eluviis sinu meelestnoore jaoks oluline peaks olema?Skautliku liikumise kontseptsioon on väga inimlik - see lähtub soovist elada täisväärtuslikkuelu. Enese täiesti asjatu lammutamine ja kulutamine ei lase tunda elust aktiivselt rõõmu.Skautlikus liikumises seda tõotatakse, kuna see on traditsiooniline ja loob skautliku ühiskonnakultuuri. Aatiga leidsime mõni aeg tagasi, et skautlikud tõotused on selle kontseptsioonilühikesed ja selged väljundid, millest igal inimesel on kerge kohe aru saada. Hilisemaelukogemuse lisandumisega ei olegi vaja enam just tõotada.Mida sa arvad Aat Sarvest?Üsna raske kokku võtta. Erakordselt liikuv ja vaimne inimene. Kerge on sünergelise koostöösaavutamine. Täiesti professionaalne skaut ja skaudijuht. Vaieldamatult elukutselineloodusemees. Peale kõige on ta väga tore sõber.Külaskäik Tartu Ülikooli KliinikumiMiina Härma Gümnaasiumi õpilaste rühm tegi läbi koolituse Tartu ÜlikooliKliinikumi intensiivravi osakondades, kus ravil viibivatest vigastustega haigetestneljast kolmel on alkoholiga seotud vigastus, seega kajastuvad alkoholiliigtarvitamise tagajärjed. Noored jõudsid üheselt järeldusele, et ennetustööksalkoholi kuritarvitamise tagajärgede vähendamiseks on vaja olla silmitsi karmitegelikkusega. Kliinikumi külastust juhendas ühendus AVE aseesimees dr EnnoKross.Ma võin tunnistada, et kuulusinkunagi nende hulka, kes arvasid, etalkoholivastane reklaam on ükskarsklaste mõttetu ja ülespuhutudtegevus, mis ei muuda inimestemõtteviisi.Ma ei mõistnudüldse, miks on vajasellest nii paljukirjutada. Alkoholistkirjutamine ja selletagajärgedest lugemineon rahvale nii tüütukssaanud, et igamaterjal, mis neilesellel teemal antakse,visatakse minema.Lõpuks mõistsinsügavamalt nendereklaamide mõtet.AVEorganistasiooniüritusel näidati noortele reaalseidõnnetuste tagajärgi, mis olid tinigtudalkoholi tarvitamisest. Noored said isenäha ja suhelda kannatada saanudinimestega. See, mida nähti ja kuuldihaigla valgete seintega ruumides,ehmatas paljusid. Sellist kogemust onvõimatu edasi anda või seletada. Usun,et see tunduks nagu iga teinealkoholivastane reklaam, mis mõjub kuihane selga vesi. Ainuke võimalus arusaada, millest mina kirjutan, onsellisele üritusele ise kohale minna. Sealolles mõelge, arutlege ja vaadake ningte võite aru saada, milleks on tegelikult vajarääkida alkoholi kahjulikkusest.See reklaam pole lihtsalt mõeldudautojuhtidele ja noortele, et neile mingeidkeelde peale suruda. See ainult teavitab jaloodab, et alkoholitarvitavad inimesedmõistavad ja onvalmis ohtudeks,mis ei pruugi, agavõivad tõeks saada.Praegused nooredkasvavad ülesmaailmas, kuspeame tegelematubakast, alkoholistja narkootikumidesttingitudprobleemidega.Sellises keskonnaspeame tegemaotsuseid, millega iseoleksime rahul. On vaja selgitustööd, mismõjuks!Selline tegevus AVE poolt on väga hea jakui oleks võimalik, siis muudaks kindlastiselle programmi suurendamine ja paremteavitamine tänapäeva noorte arusaamu.Kogemus on väga hea õpetaja, aga tihtisaadab ta suuri arveid, parem õpime tasuta,õpime teiste vigadest.Karl KullMiina Härma GümnaasiumOKle aine

More magazines by this user
Similar magazines