Views
5 months ago

3555_vBP_Prospekt_CHIN RZ

AMADEUS 庆 典 大 厅

AMADEUS 庆 典 大 厅 360 平 方 米 。 拼 花 木 地 板 。 3.35 米 室 内 净 高 。 位 于 二 层 。 可 容 纳 100 至 450 人 。 主 席 台 。 天 花 板 上 已 设 悬 挂 点 。 可 调 节 的 吊 灯 。 自 有 酒 吧 的 大 门 厅 。 设 有 空 调 和 通 风 设 施 。 带 有 幕 布 的 可 变 换 舞 台 。 通 道 连 接 运 货 电 梯 。 多 个 强 电 流 电 源 插 座 。 自 有 酒 吧 的 门 厅 ALEXIANA 220 平 方 米 。 拼 花 木 地 板 。 3.35 米 室 内 净 高 。 位 于 一 层 。 可 安 排 90 到 150 人 座 位 。 安 有 空 调 和 通 风 设 备 。 舞 蹈 和 表 演 区 。 可 容 纳 130 人 的 自 己 的 单 独 露 台 。 带 有 扎 啤 装 置 的 酒 吧 。 强 电 流 电 源 插 座 。 露 台 上 和 内 院 里 也 可 在 冬 天 搭 建 供 暖 营 帐 供 使 用 整 个 建 筑 内 可 免 费 使 用 W-LAN。 MARGAUX 90 平 方 米 。 拼 花 木 地 板 。 可 容 纳 80 人 。 位 于 二 层 室 内 净 高 4 米 。 设 有 空 调 和 通 风 设 施 。 优 雅 的 水 晶 吊 灯 。 移 动 吧 台 。 AMADEUS 90 平 方 米 。 木 地 板 。 可 容 纳 多 达 70 人 。 位 于 二 层 。 厅 内 有 吧 台 。 室 内 净 高 3.30 米 。 设 有 空 调 和 通 风 设 施 。 单 独 入 口 。 通 道 连 接 内 院 。 内 院 300 平 方 米 。 铺 石 地 面 。 位 于 一 层 。 有 电 源 插 座 。 迎 宾 区 可 容 纳 300 人 。 可 实 施 各 种 不 同 的 座 位 布 置 方 式 , 夏 天 可 布 置 为 地 中 海 风 情 的 格 局

夏 园 ALEXIANA MARGAUX AMADEUS

Managing Capital Flow - Tata Mutual Fund
Amadeus Hotels Training Manual.pdf
Otwórz prezentację - Karstans
Otwórz prezentację - Karstans
Schule und Cannabis - Helmholtz Gymnasium Bonn
Raport wraz z pełnymi wynikami badań do pobrania - Amadeus
Հավասարակշռության ապահովումը հսկվող ... - libdoc.who.int
Managing YOUR PERSONAL FINANCES - Herbert W. Armstrong ...
Zestaw ćwiczeń – pisownia wyrazów z „rz”
Otwórz prezentację - Karstans