Utbildningsfolder Navigationsgruppen

parachutecommunication

NÅ FULL

POTENTIAL

MED VÅRA

UTBILDNINGAR


I samarbete med Navigationsgruppen

kan Nimbus Stockholm erbjuda både

nya och gamla båtägare möjligheten att

lära sig mer om sin båt och utveckla

sina körkunskaper. Vi har utbildningar

på alla nivåer, oavsett om du är proffs

eller nybörjare.

Kunskap ger frihet och vi vill att alla ska

känna sig trygga ute på havet och ha så

stor glädje som möjligt av sin båt. Därför

erbjuder vi dig rabatt på utbildningar hos

Navigationsgruppen när du köper en båt

från Nimbus Stockholm.

Vi förstår att det kan vara lite nervöst när

du precis har köpt en båt, då underlättar

det om en instruktör först kommer ut och

går igenom båtens funktioner tillsammans

med dig. Det är en åtgärd som bara ökar

glädjen i båtägandet på sikt. I den här

broschyren har vi tagit fram ett axplock

av kurser vi tror kan vara intressanta för

just dig som köper en båt hos oss.


FÖRKUNSKAPER: INGA LÄNGD: 8 TIMMAR KURSAVGIFT: 2495 KR

EXAMINATION: BÅTPRAKTIK INTYGAS AV INSTRUKTÖREN I INTYGSBOKEN

BÅTPRAKTIK

En perfekt början för dig som vill lära dig

grunderna i att praktiskt köra båt i farled

och hamnar. I en liten grupp åker vi ut en

hel dag och fokuserar på att hantera en

båt i praktiken, allt för att du ska bli trygg

i att manövrera en motorbåt när det är

trångt i hamnar eller när du kör på öppet

vatten och möter vågor och andra fartyg.

Du kommer även att få testa att köra i

plan ande fart och förstå hur du kan ställa

in olika reglage för att påverka och förbättra

båtens prestanda, bränsleförbrukning och

miljöpåverkan.

Några exempel på övningar:

··

Lägga till/lossa vid bryggor och

mellan y-bommar

··

Manövrering i naturhamnar

··

Körteknik

··

”Man över bord”

··

Enklare navigation i farled

och väjningsteknik

··

Elektroniskt sjökort

··

Styrkor och svagheter med plotter


FÖRKUNSKAPER: INGA LÄNGD: 3 TIMMAR KURSAVGIFT: 3495 KR EXAMINATION: INGEN

BÅTCOACH

Har du precis köpt en ny båt och vill lära

dig mer om den? Eller har du alltid haft

båt men vill förbättra och utveckla dina

kunskaper? Oavsett om du är proffs eller

nybörjare – Båtcoach är rätt utbildning

för dig. Under tre timmar kommer en av

Navigationsgruppens instruktörer ut till dig

och din båt för att gå igenom det du känner

dig osäker på och hjälpa till med det du

vill förbättra. Allt för att du ska känna dig

tryggare och säkrare när du ger dig ut på

sjön. Du bestämmer själv nivån i samråd

med instruktören och några exempel på

vanliga övningar är:

··

Manövrering i trånga utrymmen, t.ex.

hamnar mellan bryggor eller trånga

kanaler

··

Lämplig utrustning ombord

··

Navigering med GPS/plotter, vad bör

jag tänka på?

··

Olika typer av tilläggningar

– Sidoförtöjning

– Ankring vid brygga eller naturhamn

– Y-bom

··

Förtöjning av båt på ett säkert och bra

sätt, användbara knopar, när det är

lämpligt med spring

··

Hantering av vågor och svall på ett

säkert sätt

··

”Man överbord”

··

Hantering av båt i högre farter, hur

fungerar trimplan och powertrim, vad är

skillnaden och när använder jag det?

··

Vad händer om jag går på grund, vad

ska jag göra då?


FÖRKUNSKAPER: INGA LÄNGD: 5 DAGAR I FÖLJD ELLER 2 HELGER + 4 VARDAGSKVÄLLAR

KURSAVGIFT: 10 995 KR BOKPAKET: 1000 KR LÄKARINTYG: 600 KR

EXAMINATION: 450 KR (VHF/SRC) OCH 1250 KR (FARTYGSBEFÄL KLASS 8)

FARTYGSBEFÄL KLASS VIII

Den här utbildningen lämpar sig för dig

som vill fördjupa dina kunskaper. Om du

även gått i tankarna på att certifiera dig

för handhavande av snabba fartyg måste

du först ha klarat av Fartygsbefälsexamen

klass VIII. En inte oansenlig bonus är att

du med denna examen dessutom får köra

yrkestrafik med max 12 passagerare.

Utbildningen är godkänd av Transportstyrelsen

och du examineras av ackrediterad

examinator från Chalmers.

Kursen är en utveckling av den gamla

Skepparexamen och består av totalt 40

timmar teori och praktik. Vi varvar föreläsningar

i sjövägsregler och internationella

sjötrafikföreskrifter med praktiska moment:

··

Navigering inom- och utomskär i både

dagsljus och mörker

··

Radarpraktik

··

VHF/SRC

··

Sjösäkerhet

··

Brand och sjukvård


FÖRKUNSKAPER: FARTYGSBEFÄLSEXAMEN KLASS VIII LÄNGD: TOTALT 40 TIMMAR

KURSAVGIFT: 14 995 KR EXAMINATION: INGÅR LÄKARINTYG: 600 KR

BOKPAKET: INGÅR, ”HANDHAVANDE AV SNABBA FARTYG” AV KJELL JOHANSSON

HANDHAVANDE AV

SNABBA FARTYG

Utbildningen med stort U för dig som gillar

höga hastigheter på över 35 knop. Efter

genomgången och godkänd kurs får du

även ett yrkescertifikat som ger dig rätt

att framföra fartyg kommersiellt med

samma fartkapacitet.

Kursen inleds med en teoretisk genomgång

av handhavande av båt, sjökortsarbete,

terminologi, regler, körteknik och

självklart säkerhet. Dag 2 börjar praktiken

och först av allt tränar vi körteknik och

nödmanövrar för att sedan inleda den

optiska högfartsnavigationen. Dag 3 tränar

vi radarnavigation innan vi inleder den

fjärde och avslutande dagen med praktisk

repetition av det vi lärt oss. I samband med

lunch blir det sedan ett teoretiskt prov innan

du avslutningsvis genomför en uppkörning.

75% av tiden läggs på praktik i båten

för att befästa kunskaperna från den

inledande teorin.

Innehåll:

··

3 dagar praktik

··

Navigationsmetodik GKSF

··

Elektroniska hjälpmedel

··

Sjökortsarbeten

··

Manövrering

··

Mörkernavigering

··

Säkerhet

··

Körteknik


VÅR HOVLEVERANTÖR −

NAVIGATIONSGRUPPEN

Vi har etablerat ett nära samarbete

med Sveriges främsta utbildningsföretag

inom navigering och handhavande

av båtar.

Navigationsgruppen grundades 2009

och är idag det ledande utbildningsföretaget

på östkusten inom navigering och

hand havande av båtar. Med huvudkontor

och utbildningslokaler på Långholmen

erbjuder de både teoretiska och praktiska

kurser som sträcker sig ifrån enklare förarintyg

till rena yrkesutbildningar. För anmälan,

information om aktuella kursdatum och

Navigationsgruppens övriga utbildningar,

vänligen besök navigationsgruppen.se


L I D I N G Ö

Nimbus Lidingö

Lidingövarvet

Ängshyddevägen 1

181 31 Lidingö

08-584 905 70

Nimbus Saltsjö-Duvnäs

Strandpromenaden 26

131 50 Saltsjö-Duvnäs

08-716 60 60

NIMBUSSTOCKHOLM.SE

More magazines by this user