Views
5 months ago

Berner-2018-r

Kulunormi valikut

Kulunormi valikut mõjutavad tingimused: Madalam kulunorm Kõrgem kulunorm ® Granstar Preemia 50 SX Tundlikud kaheidulehelised umbrohud Kultuurtaimede hea kasv Piisav mullaniiskus Umbrohud on väikesed, umbrohtumus on madal Kõrge pritsimiskvaliteet Kõrge õhuniiskus (> 80 %) Kultuuride viljavaheldus, tundlikud umbrohud Kulunormid taliteraviljadel: Kergesti tõrjutavad umbrohud (>85% tõrjeefekt) 22,5-30 g/ha +märgaja (100 ml/ha). Optimaalne kulunorm on 22,5 g/ha ristõielised (Brassica spp) harilik kesalill (Matricaria inodora) rukkilill (Centaurea cyanus) kõrvikud (Galeopsis spp) põld-lõosilm (Myosotis arvensis) kummel (Matricaria chamomilla) Raskesti tõrjutavad kaheidulehelised umbrohud Nõrga kasvuga kultuur Vähene mullaniiskus Umbrohud on suured ja umbrohtumus on kõrge Madal pritsimiskvaliteet Madal õhuniiskus (< 80%) Kultuuride viljavaheldus, vähemtundlikud umbrohud, näiteks suhkrupeedi korral Keskmise tundlikkusega umbrohud (

Suviteraviljad Kergesti tõrjutavad umbrohud (>85% tõrjeefekt) 15-22,5 g/ha +märgaja (100 ml/ha). Optimaalne kulunorm on 15 g/ha ristõielised (Brassica spp) harilik kesalill (Matricaria inodora) rukkilill (Centaurea cyanus) kõrvikud (Galeopsis spp) põld-lõosilm (Myosotis arvensis) kummel (Matricaria chamomilla) harilik hiirekõrv (Capsella bursa-pastoris) põldlitterhein (Thlaspi arvense) iminõges (Lamium purpureum) valge hanemalts (Chenopodium album) harilik kirburohi (Polygonum persicaria) vesihein (Stellaria media) põldsinep (Sinapis arvensis) harilik nälghein (Spergula arvensis) põldkannike (Viola arvensis) Kulunormid suviteraviljadel: Raskemini tõrjutavad umbrohud Keskmiselt tõrjutavad umbrohud (>70-75% tõrjeefekt) 22,5 g/ha +märgaja (100 ml/ha). Optimaalne kulunorm on 22,5 g/ha harilik punand (Fumaria officinalis) erilehine linnurohi (Polygonum aviculare) konnatatar (Polygonum convolvulus) põldohakas* (Cirsium arvense) harilik puju (Artemisia vulgaris) ® Granstar Preemia 50 SX Roomav madar e virn (Galium aparine) Mailased (Veronica spp) Raskemini tõrjutavatel ja ülekasvanud umbrohtude tõrjumisel kasutada registreeritud täisnormi. *põldohakas ei tohiks olla pritsimise ajal kõrgem kui 10 cm. Kui ohakat esineb massiliselt võib paagisegus kasutada MCPA 750-t (1,5 l/ha). Kui põllul esineb roomavat madarat ehk virna, tuleks kasutada paagisegus Primus-t (kaer, oder ja suvinisu 50-100 ml/ha); Duplosan Super-it (1-1,2 l/ha) või Grodyl-i (20-25 g/ha). Veekulu: Pritsimislahuse valmistamiseks kasutada vett 200 l/ha. Märgaja kasutamine: Granstar Preemia 50 SX -iga pritsides tuleb alati kasutada märgajat. Kulunorm 50 ml/100 l vee kohta (0,05%). Kui paagisegus kasutatakse Primus-t, tuleb lisada ka märgajat (50 ml/ 100 l vee kohta). Segatavus: Granstar Preemia 50 SX lahustub vees väga kergelt. Seetõttu võib teda lisada otse pritsi. Paagisegudes kasutamisel tuleb Granstar Preemia 50 SX lisada pritsi paaki esimesena, oodata kuni preparaat on korralikult lahustunud ja alles siis lisada teine preparaat. Praktiliste kasutamiskogemuste põhjal sobib Granstar Preemia 50 SX paagisegudesse enamike preparaatidega, mille kasutamise aeg ühtib Granstar Preemia 50 SX -i kasutamise ajaga, nagu näiteks Tilt 250, Cycocel 750, MCPA 750, 2,4-D jt. Samuti võib Granstar Preemia 50 SX -i segada püretroididega, nagu näiteks Fastac 50 jt. Herbitsiid 31

Juhend (MY12_2012)
Mahepõllumajanduse algõpe tootjatele - Põllumajandusministeerium
Mahepõllumajanduslik marja- ja puuviljakasvatus
Mahepõllumajanduslik marja- ja puuviljakasvatus
Harrastuskalapüügist Eestis - Keskkonnaministeerium
Põllumajandust puudutavad... - Eesti põllu- ja maamajanduse ...
Mahe - Põllumajandusministeerium
KONSULAARTEENISTUS 2008 - Välisministeerium
Membership_Trailer_ET.qxp:Layout 1 - EUROPART - europart.de
Mahepõllumajanduse alused - Maheklubi
Piret Savvi PRODUKTIIVLOOM Vesite enterotokseemia - Eesti ...
Mahepõllumajanduslik linnukasvatus - Põllumajandusministeerium
1 Raie planeerimine - Erametsakeskus
Mahepõllumajanduslik seakasvatus - Põllumajandusministeerium
Koolitustegevus 2011.pdf - Euroopa Noored
Tartu Linnalehel 49 000 lugejat! - Linnaleht
Mahepõllumajanduslik linnukasvatus - Põllumajandusministeerium
Mahepõllumajanduslik lihaveisekasvatus (PDF 712 KB)
SG_Fibo plokitooted_A4_12lk_03-2010.indd - Weber
FIBO PLOKITOOTED FIBO PLOKITOOTED
Sinu Mets_180908.pdf - Erametsakeskus
Palmer's toimib. Mina olen tõestus. - Eesti Ekspress
Mahepõllumajanduslik lihaveisekasvatus
Aquapanel Indoor 3350 KB
vaivara valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise ...