Views
5 months ago

Berner-2018-r

Herbitsiid Primus

Herbitsiid Primus 50

® SALSA Toimeained: metüületametsulfuroon 750 g/kg Preparaadi vorm: vees dispergeeruvad graanulid (WG) Pakend: 100 g SALSA SALSA on herbitsiid kaheiduleheliste umbrohtude tärkamisjärgseks tõrjeks suvi- ja talirapsil, suvi- ja talirüpsil. Salsa't võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik. Kasutusjuhend Toimeviis: SALSA sisaldab metüületametsulfurooni, mis kuulub sulfonüüluurea perekonna herbitsiidide klassi. Sulfonüüluuread mõjutavad tundlikke umbrohtusid, pidurdades ensüümi atsetolaktaadi sünteesi (ALS). ALSi pidurdamine peatab raku jagunemise ja järgnevad kasvuprotsessid taimedes 1-2 tunni jooksul pärast kasutamist. Mõne päeva jooksul tekivad töödeldud umbrohtudel kloroosi ja värvikaotuse sümptomid. 2- 4 nädala jooksul tekib nekroos ja taim hävib. Selle aja jooksul on suuresti alanenud kahjustatud umbrohtude toitainete ja vee tarbimine, mis hoiab ära konkureeriva efekti saagiga. Ajastamine ja kogused: SALSAt võib kasutada alloleva tabeli alusel. Teistsugune kasutus on rangelt keelatud. SALSA maksimaalne kogus kultuuri kohta on 25 g /ha. Maksimaalse efekti saavutamiseks tuleks herbitsiidi kasutada umbrohu tärkamise varajases staadiumis, kui pinnas on piisavalt niiske umbrohu aktiivseks kasvamiseks. SALSA pakub kõige ulatuslikumat ja kiiremat umbrohutõrjet, kui seda kasutada väikeste umbrohtude puhul ajavahemikus idulehe staadiumist kuni 2 lehe staadiumini. Kasutamine suurematel umbrohtudel on võimalik põldsinepi (Sinapis arvensis'e) puhul (optimaalne on 4 lehte). Herbitsiid 51

Juhend (MY12_2012)
Mahepõllumajanduse algõpe tootjatele - Põllumajandusministeerium
Mahepõllumajanduslik marja- ja puuviljakasvatus
Mahepõllumajanduslik marja- ja puuviljakasvatus
Harrastuskalapüügist Eestis - Keskkonnaministeerium
Põllumajandust puudutavad... - Eesti põllu- ja maamajanduse ...
Mahe - Põllumajandusministeerium
KONSULAARTEENISTUS 2008 - Välisministeerium
Membership_Trailer_ET.qxp:Layout 1 - EUROPART - europart.de
Mahepõllumajanduse alused - Maheklubi
Piret Savvi PRODUKTIIVLOOM Vesite enterotokseemia - Eesti ...
Mahepõllumajanduslik linnukasvatus - Põllumajandusministeerium
1 Raie planeerimine - Erametsakeskus
Mahepõllumajanduslik seakasvatus - Põllumajandusministeerium
Koolitustegevus 2011.pdf - Euroopa Noored
Tartu Linnalehel 49 000 lugejat! - Linnaleht
Mahepõllumajanduslik linnukasvatus - Põllumajandusministeerium
FIBO PLOKITOOTED FIBO PLOKITOOTED
Mahepõllumajanduslik lihaveisekasvatus (PDF 712 KB)
SG_Fibo plokitooted_A4_12lk_03-2010.indd - Weber
Aquapanel Indoor 3350 KB
vaivara valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise ...
Eesti Loomaarstlik Ringvaade Eesti Loomaarstlik Ringvaade
Sinu Mets_210509.pdf - Erametsakeskus