15.01.2021 Views

boehleritim 1. Sayı

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

8

Șirketler

Birliği

01 / 2019

Șirketimiz

İnovasyon

Ürünlerimiz

Aktivitelerimiz

Avusturya

Müșteri Gezisi

50 Müșterimizi Avusturya

merkez fabrikamızda

ağırladık.

Yeni

Freze Programı

ZETAtec 90N ile ișler artık

daha kolay

Borusan Mannesmann

Özel Röportaj

40 yıllık müșterimiz Borusan

Mannesmann'ı Gemlik'teki

üretim merkezlerinde ziyaret ettik.

Avusturya

Büyükelçisine Veda

Türkiye'deki görevinin sona

ermesi münasebetiyle

Sayın Büyükelçi adına

düzenlenen veda

resepsiyonuna katıldık.

10 13 14 18


Imtiyaz Sahibi

Boehlerit Sert Metal ve Takım Sanayi ve Ticaret A.Ș.

Adına

Cüneyt DİK

İletișim

GOSB 1600. Sok. No 1602. 41400

Gebze / Kocaeli Tel.: +90 262 677 1737

info@boehlerit.com.tr www.boehlerit.com.tr

Genel Yayın Müdürü

Deniz DERYA

Redaktörler

Deniz DERYA

Ediz TUĞRUL

Coșkun ÇOLAK

Cahit TEMİZER

Fotoğraf

Mustafa Yılmaz

Danıșman Editör

Uyanıș Tuğtaș BAYAR

Tasarım / Baskı

Basım Etiket Matbaacılık San. Tic. A.Ș.

Güllübağlar Mah. Yașardoğu Cad.

No: 3 Pendik / İSTANBUL

Tel.: +90 216 307 01 92

web: www.avasar.com.tr

Sertifika No :26375

Grafik Tasarım

Ozan GÜREȘ

Dergimiz süreli yayındır. 3 ayda bir yayınlanır.

Tüm hakları saklıdır. Para ile satılmaz.

Bu sayı 1500 adet basılıp dagıtılmıștır.

Yıl: 2019 / SAYI 1 AGUSTOS- EKIM


3 Güçlü Marka

Tek Çatı Altında

Brucklacher ailesine bağlı olan üç güçlü

bağımsız marka, Leitz, Boehlerit ve Bilz,

yıllardır dünya çapında yenilenme gücü,

yetkinlik ve sürdürülebilir en yüksek verim

için çalıșmaktadır.

Șirketimiz

7

10

52 Yıllık Hikaye

Avusturya Müșteri Gezisi

İnovasyon

13

Zetatec 90N Freze

Ürünlerimiz

12

14

16

17

Yerli Ürün Katalogları

Borusan Mannesmann Röportajı

Boru Kaynak Kazıma Uçları

Fuarlarımız

Aktivitelerimiz

18

20

21

22

23

24

26

Büyükelçi’ye Veda Resepsiyonu

Kadınlar Günü Etkinliği

Hayvanat Bahçesi Gezisi

Yaz Șenliği

Boehlerit’te 23 Nisan Çoșkusu

Çalıșan Röportajı

Gosb Futbol Turnuvası

27 Çalıșma Arkadașlarımız


Dr. Cornelia Brucklacher

Yönetim Kurulu Bașkanı

Tebrikler

“Boehleritim”!

Bir aile șirketi olarak, beș kușağı așkın bir süredir

sürdürülebilir bir kurum kültürü yarattık ve yașattık.

Bunun bilinci ile insana, doğaya, topluma ve çevreye

karșı olan sorumluluklarımızı ciddiyetle yerine getiriyoruz.

Boehlerit Sert Metal, Brucklacher Grubuna aittir ve 140

yıldan fazla süredir var olan bir Alman aile ișletmesinin

bir parçasıdır.

Brucklacher Grubu ve hissedarları olarak 52 yıldır

Boehlerit Sert Metal ile Türkiye'de kökleșmiș olmanın

gururunu yașıyoruz.

Aile șirketleri sürekliliği temsil eder. Siyasi anlamda

stratejik coğrafyalarda ve hızla değișen pazarlarda

bașarılı ve sürdürülebilir bir șekilde rekabet etmek çok

önemli bir güçtür. Bu çerçevede Boehlerit Sert Metal

Türkiye’deki 52 Yıllık geçmișiyle sürdürülebilir kurum

kültürümüzün bașarılı örneklerinden biri olmuștur.

Șirketin bașarısını belirleyen en önemli faktörlerden biri

kesinlikle sürekliliktir.

Bașarımıza katkıda bulunan tüm değerli çalıșanlarımıza

ve șirketimize güven duyan tüm müșterilerimize

teșekkürlerimizi sunuyoruz.

Boehleritim kurumsal yayını, müșterilerimizle daha yakın

ve derin ilișkiler kurmamıza yardımcı olacak ve aynı

zamanda mevcut ve yeni ürünlerimiz hakkında bilgi sahibi

olmalarını sağlayacaktır. Çalıșanlarımız ise șirket

hakkında bilgilendirilecek ve gelișmeleri yakından takip

edeceklerdir.

"Boehleritim" kurum kültürünü daha da artıracak ve

Boehlerit Türkiye için kendi dilinde önemli bir șirket

kaynağı olacaktır.

"Boehleritim" e bașarılar dileriz!

Monika Brucklacher

Dr. Cornelia Brucklacher

Müșterilerimizin memnuniyeti ve çalıșanlarımızın

sadakati, bu kültürün geleceğimize giden bașarılı

yolun temeli olduğunu birçok yönden doğrulamaktadır.

4


Cüneyt Dik

Genel Müdür

Değerli çalıșma arkadașlarım

ve değerli iș ortaklarımız,

Öncelikle dergimizin 1. sayısından büyük

mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim.

Kurumsal iletişimimizi üst düzeye taşıyacağına inandığım

yeni dergimizle amacımız, sizleri çalışmalarımızdan

haberdar etmek, yeniliklerimizi duyurmak ve aramızdaki

bağları kuvvetlendirmektir..

Boehlerit Türkiye olarak güçlü kadromuz ve yenilenen

bayi ağımız ile daha iyi olmak için çok çalıșıyoruz.

Zamanın her șeyden kıymetli olduğu bu dönemde

sanayicilerin verimli üretim yapmasını sağlamak temel

amaçlarımız arasında yer alıyor.

Türkiye’de üretimin olduğu her sektörde varız. Yerli

üretimimizle Türk sanayisine katkı sağlayarak 52 yıldır

katma değer yaratıyoruz. Büyük ölçekli firmaların yanı sıra

esnek üretim yapımız sayesinde küçük ölçekli müșteri

taleplerine de yanıt verebiliyoruz.

Bildiğiniz üzere ülkemiz ekonomisinin en büyük

dinamolarından biri de ihracat. Boehlerit Türkiye olarak,

üretimimizin yüzde 35’ini ihraç ediyoruz. Rekabetçi

fiyatları nedeniyle birçok sektör Çin’den ithalata

yönelirken biz Çin’e ihracat gerçekleștiriyoruz.

Dünya pazarlarında rekabet edebilen güçlü bir Türkiye,

bu topraklarda yașayan herkesin ortak hayali olmalıdır.

Bu kapsamda biz de 'NE KADAR ÜRETİRSEN O

KADAR GÜÇLÜSÜN' ilkesini benimsiyoruz.

Güçlü mühendislik yapımız, tecrübeli ekimiz, teknolojik

donanımlı makine parkımız, Avusturya merkez firmamız

ile ortaklașa gerçekleștirdiğimiz Ar-Ge çalıșmalarımız ve

yerli üretimden aldığımız güçle sektörde zirvedeki ilk üç

firmadan biri olmak öncelikli hedeflerimiz arasındadır.

Kendini ve çalıșanlarını sürekli geliștiren ve yenileyen,

konulara uzun vadeli stratejik bakıș acısıyla yaklașan,

sosyal sorumluluklarını içtenlikle yerine getiren, adil ve

güvenilir kurum kültürüyle, hedeflerimizde bașarıya ulașacağımıza

inancım tamdır.

Boehlerit Türkiye’nin değișimlere ve yeniliklere göstermiș

olduğu adaptasyon, müșterilerimizin güveni ve sadakati

varlığımızı bașarıyla sürdürebilmemizin en önemli unsuru

olacaktır.

Sözlerime son verirken Dergimizin Genel Yayın Müdürü

Deniz Derya’ya, içeriklere katkı sunan değerli çalıșma

arkadașlarıma ve okurlarımıza teșekkürlerimi iletiyor,

Boehleritim’in bașarılarının uzun yıllar artarak devam

etmesini diliyorum.

Cüneyt Dik

5


Deniz Derya

Genel Yayın Müdürü

Sektörün amiral gemisi olma hedefiyle yola çıktık,

"ilk"leri barındırdığımız bu yolda, sektörün ilk mecrası olan

Boehleritim'in birinci sayısını yayınlamanın heyecanını yașıyoruz !

Öncelikle bana bu yolda cesaret ve güç veren Sayın

Genel Müdürümüz Cüneyt Dik’e șahsım adına çok

teșekkür ediyorum.

Devamında Boehlerit Türkiye’deki çalıșma arkadașlarıma

dergimizin olușum așamasında gerçekleștirdiğimiz isim

bulma anketine gösterdikleri yoğun ilgi ve değerli önerileri

için teșekkürlerimi sunuyorum. Önerilerinizdeki içtenlik,

değerlerine bağlı büyük bir aile olduğumuzun en güzel

kanıtı olmuștur.

Gelen öneriler sonucunda tüm Boehlerit Türkiye

çalıșanlarının katıldığı oylama ile Boehleritim ismi %52

oyla kurumsal dergimizin ismi olmaya hak kazanmıștır.

Dergimizin isim annesi Selma Bölükbașı’na beni de çok

heyecanlandıran bu değerli önerisi için ayrıca teșekkür

ediyorum.

Dergimizin, tüm Boehlerit çalıșanlarının fikirlerine ve

yazılarına açık olduğunu belirtmek isterim. Değerli

önerilerinizi ve katkılarınızı bekliyoruz.

Kurumsal iletișimimizi güçlendirmek amacıyla

bașlattığımız dergimiz çalıșma arkadașlarımız,

bayilerimiz, tedarikçilerimiz ve müșterilerimizle olan

bağımızı güçlendirecek, șirketimizde gelișen tüm

yenilikleri ve aktiviteleri sizlerin takip etmesine imkân

sağlayacaktır.

Șirketimizdeki gelișmeleri kendi mecramız üzerinden

sizlerle paylașmanın heyecanını yașayacağımız

dergimizde değerli bayilerimiz ve müșterilerimize de yer

vereceğiz.

Aramızdaki iletișim kuvvetlenirken paylașmanın

mutluluğunu hep birlikte yașayacağız.

Dergimizi Boehlerit’in ritmine kapılıp heyecanla

okuyacağınızı ve her bir sayımızı merakla bekleyeceğinizi

umuyoruz. Bir sonraki sayımızda görüșene kadar

sevgiyle kalmanızı dilerim…

Deniz Derya

6


52 Yıllık Hikaye

Șirketimiz

1967

1970

1980 1990

2000

2019

Boehlerit Türkiye’nin

52 Yıllık Bașarı Hikayesi...

İlk olarak 1932’de Almanya’nın Düsseldorf șehrinde

kurulan Boehlerit fabrikasını, 1951’de Avusturya’nın

Kapfenberg kentinde kurulan ikinci üretim tesisi takip

etmiștir.

Boehlerit Türkiye üçüncü fabrika olarak “Böhler Sert

Maden” ismiyle 23 Haziran 1967 yılında Kartal’da kurulan

fabrikada sert metal üretimine bașlamıștır. Türkiye’nin ilk

sert metal üreticisi konumunda olan șirketimiz yarım asrı

așkın süredir bu topraklarda bașarılı bir geçmișe sahip

olmanın haklı gururunu yașamaktadır.

2013 yılında Gebze Organize Sanayi Bölgesi’ndeki

modern üretim merkezine tașınan șirketimiz, 2018 yılında

global marka kimliği ile uyumlu olması amacıyla kurumsal

ünvanını Boehlerit Sert Metal olarak değiștirmiștir.

1996 - 2013 Kartaldaki İlk Fabrikamız

İki tezgahla dev bir sanayi olma hayali ile bașladığımız bu

yolda bugün 135 çalıșanımız ve modern imalat

ortamımızla pazarın sert metal ihtiyaçlarına cevap veriyor

ve 5 kıtada 25’den fazla ülkeye ihracat gerçekleștiriyoruz.

Boehlerit grubunun ikinci büyük üretim merkezi olarak,

kesici takımlar, așınma parçaları ve ağır ișleme

parçalarından olușan 40 bin çeșit geniș ürün yelpazemiz

ve 50 ton karbür üretim kapasitemiz ile sanayiye hizmet

ediyoruz.

1967

Kalite ve güven üzerine inșa ettiğimiz yarım asırlık

tecrübemiz ile, bașta havacılık, otomotiv endüstrisi,

makina imalat sanayi, demir - çelik endüstrisi ve dökümhaneler,

kesici takım endüstrisi, madencilik endüstrisi,

tekstil sanayi, seramik ve tuğla endüstrisi, plastik ve

ahșap sanayi gibi bir çok alanda ihtiyaç duyulan sert

metal ürünlerin imalatını yapmaktayız. Uzmanlık

alanlarımız, tornalama ve frezeleme için standart takım ve

uçlar, kabuk soyma, boru ve krank șaft ișleme gibi ağır

ișlemeye yönelik takım sitemleri, talașsız șekillendirme,

așınma parçaları ve özel parçalardır.

Deniz Derya

7


Șirketler Birliği

Üç Güçlü Marka

Tek Çatı Altında.

Leitz, Boehlerit ve Bilz bir aile șirketi olarak, beș kușağı

așkın bir süredir sürdürülebilir bir kurum kültürü ve

insana, doğaya, topluma ve çevreye duyarlı sorumluluk

bilinci ile dünya çapında varlıklarını sürdürmeyi bașarmıș

üç büyük markadır.

Müșterilerinin memnuniyeti, çok sayıda resmi ödül ve

çalıșanlarına sağladığı bağlılık bu kurum kültürünün

geleceğe giden yolda birçok yeni bașarıya imza

atacağının en büyük kanıtıdır.

Brucklacher ailesine bağlı olan bu üç güçlü bağımsız

marka, Leitz, Boehlerit ve Bilz, yıllardır dünya çapında

yenilenme gücü, yetkinlik ve sürdürülebilir en yüksek

verim için çalıșmaktadır.

Aynı kurumsal kültürü yașadıklarını ve aynı değerlere

bağlılık duyduklarını açıkça belirtmek adına ortak

kurumsal tasarımda bulușmușlardır.

Leitz 143 yıllık geçmișiyle Ahșap ve plastik ișleme

endüstrisinin ihtiyaçlarına yönelik hassas takım ve takım

sistemleri geliștirme ve üretimi yapmaktadır.

Boehlerit 87 yıldır sert metal kesici takımlar ve așınma

parçaları ürünleri üretimi ile sanayiye hizmet etmektedir.

Bilz ise 100 yıldır, Shrink makinaları ve takım tutucuları

konusunda hem metal, hem ahșap hem de plastik

ișlemede kullanılan yüksek hızlı termal tutucu sistemlerinin

lider üreticisidir.

Her biri kendi alanında uzman ve köklü bu üç uluslararası

șirket, bașlıca bașarı faktörleri olarak kendi içlerindeki

bağımsızlıkları ve esnekliklerini korurken mavi logoları ile

mevcut güçlerini Brucklacher ailesinin firmalar birliğinden

aldığını vurgulamaktadır.

Brucklacher șirketler grubu, Avrupa, Amerika ve

Asya'daki üretim tesislerinin yanı sıra, dünyanın dört bir

yanındaki sayısız satıș ve servis șirketlerine sahiptir.

Brucklacher șirketler grubunun 4.100 çalıșanı ile yıllık 460

milyon avronun üzerinde satıșı bulunmaktadır.

8


Șirketimiz

Leitz, 1876 yılında Güney Almanya, Oberkochen şehrinde kurulmuştur.

Ahşap ve plastik işleme endüstrisinin ihtiyaçlarına yönelik hassas takım

ve takım sistemleri geliştirme ve üretimi yapmaktadır.

Bileme servisiyle de hem büyük endüstriyel tesislerin hem de marangozların en güvenilir partneri olmuștur. Bugün Leitz;

üretim tesisleri, satıș ofisleri ve tüm dünyadaki yaygın bileme ağıyla 150 ülkede hizmet vererek global pazarda en büyük

oyuncu konumundadır.

Leitz Grup bünyesinde Avrupa, Amerika ve Asya kıtalarında toplam 14 üretim tesisi mevcuttur. 3500 kișilik personeliyle,

standart imalat programındaki 8000 farklı ürünün ve bunlara ek olarak takım sistemleri ve özel proje takımlarının üretimini

ve dağıtımını sağlamaktadır.

Leitz, kapsamlı imalat programının yanında bir buçuk asırlık tecrübe birikimi ile plastikler, termoplastlar, polimerler, elastomerler,

lamine ürünler, demir dıșı metaller, mineral malzemeler ve ișleme teknolojileri için çözümler üreten bir șirkettir.

Leitz Türkiye

Leitz Kesici Takımlar 1993 yılında Kartal/İstanbul’da kurulmuștur.

2013 - Gebze Organize Sanayi Bölgesi'deki bugünkü modern fabrikasına tașınmıștır.

Alanında en büyük makine parklarından birine sahip olan ve DIA takım imalatı yapan Leitz Türkiye, aynı zamanda

Türkiye’nin ilk gezici servis uygulamasını hayata geçiren ve ilk DIA takım bileme servisini sunan șirket konumundadır.

1919 yılında kurulan Bilz şirketi takım tutucuları ve Shrink sistemleri

konusunda uzmanlaşmış köklü bir geçmişe sahiptir.

Ürünleri dünya çapında geniș uygulama yelpazesi ile hemen hemen her makine türünde kullanılmaktadır. İngiltere, Fransa,

Hindistan ve ABD'deki iștirakleriyle BILZ, kılavuz çekme ve ağır iș takımları için dünyanın en iyi diș çekme aletleri üreticisidir

ve otomotiv ve makine aletleri endüstrilerinde güvenilir bir yenilik ortağıdır.

Bununla birlikte, șirketin ürünleri, havacılık ve tıp teknolojisi gibi diğer sektörlerden büyük talep görmektedir. Yüksek kalite

ve uzmanlığıyla bugün Asya ve Avrupa'daki 430 çalıșan, dünya çapında 34 farklı ülke için son teknoloji tutucu sistemleri

geliștirmekte ve üretmektedir.

9


Avusturya Müșteri Gezisi

50

Müșterilerimizi

Avusturya Merkez

fabrikamızda ağırladık.

Dünyada 87, Türkiye’de 52 yıllık üretim tecrübesiyle Boehlerit

Müșterilerimiz, üretim standartlarını yakından incelemenin yanı sıra

önce Steimark’ın sonrasında Viyana gezisinin keyfini çıkardılar.

Kullandığınız otomobil, bindiğiniz uçağı veya kullandığınız

herhangi bir șeyi düșününce diyebiliriz ki: Boehlerit’le

karșılașmadan geçirdiğiniz tek bir gün bile yok. Dünya

üzerinde 800 çalıșanla dört üretim tesisine ve yıllık 110

milyon Euro ciroya sahibiz. Ve 2,4 milyon Euro’yu sadece

ve sadece Ar-Ge için ayırıyoruz. Bu ciromuzun yaklașık

yüzde 5’ine tekabül ediyor. Ar-Ge, süreklilik ve yenilik için

asla taviz vermeyeceğimiz bir konu. Mesela, seminerde

bahsedeceğimiz yeni frezeyi, dört yıllık ciddi bir Ar-Ge

çalıșmasının sonunda geliștirdik.”

Boehlerit Group Pazarlama Müdürü

Gerhard Melcher, Türkiye’den gelen müșterilere yaptığı

“Hoș geldiniz” konușmasında șunları dile getirdi:

“Burası dünya sanayisi için stratejik bir nokta, zira

Boehlerit, kurulduğu günden bu yana ağır sanayiye

uygun ürünler ortaya çıkarmanın peșinde. Otomotivden

savunma ve havacılığa; tekstil, ahșap ve hijyen

malzemelerinin üretimine kadar çok farklı sektör ve imalat

kollarında; Boehlerit’in sert metalleri kullanılıyor.

Siz değerli müșteriler, aslında her gün, doğrudan olmasa

bile Boehlerit’in dokunduğu bir ürünle karșılașıyorsunuz.

Tornalama- Frezeleme ve Ağır Sanayi

Ürün Semineri

Müșteriler üretimde ișlemenin kalitesini artıran, kullanıcıya

zaman kazandıran ve enerjiden tasarruf ettiren; takım

ömrünü uzatan tornalama ve frezeleme yöntemleri

hakkında teorik bir seminer verildi. Seminer esnasında

paylașılan teorik bilgilerin geçerliliği, tesisin teknoloji

merkezinde gerçekleșen demo kesimler ile gözler önüne

serildi. Katılımcılar, toplamda altı saat süren seminerde

merak ettikleri soruları Boehlerit’in teknik ekibiyle paylașma

imkanı buldu.

10


Avusturya Müșteri Gezisi

Șirketimiz

Üretim, așama așama gözlemlendi

Elbette en büyük üretim tesisi olan Kaphenberg’teki

fabrikanın kapıları, Boehlerit Türkiye müșterilerine açıldı.

Toz karbürün yüksek teknolojili pres tezgahlarında forma

sokulması, ön sinter ve son sinter așamaları, yüzey

tașlamasının ardından son haline kavușması, kalite

kontrol süreçleri müșteriler tarafından bizzat gözlemlendi.

Ayrıca müșterilerimiz, Boehlerit Türkiye fabrikasında

gerçekleșen üretimin de tıpkı Kaphenberg’teki ana

tesiste olduğu gibi modern ve Alman- Avusturya üretim

prensipleriyle gerçekleștiği konusunda hemfikir oldu.

Fabrika için stratejik bir nokta olan “Teknoloji

Merkezi”nde eski ürünlerle yenileri kıyaslanıp, ilerlemeler

gözlemleniyor ve öngörüler geliștiriliyor.

10 milyon Euro’luk karbür stoğu

Boehlerit, sert metallerinin hammaddesi olan toz karbürü

kendisi üretiyor. Merkez fabrikamızda ayda yaklașık 150

ton karbür üretiliyor. Boehlerit bu karbürü kendi

markasında kullanmakla kalmayıp Avrupa’nın hatırı sayılır

rakip kesici takımlarına da satıyor. Müșteriler, 10 milyon

Euro’luk stoğu incelerken toz karbürlerin kalitesi

hakkında bilgi aldılar.

Müșterilerimiz Go-Kart ile profesyonel

pistlerde hızlı sürüșün keyfini çıkardılar.

Viyana turu ve her güne ayrı konseptte

organize edilen akșam yemekleri

Avrupa'nın en önemli sanat ve kültür merkezlerinden biri

olan ve 9. kez dünyanın en yașanabilir șehri seçilen

Viyana’da müșterilerimizle birlikte keyifli bir hafta sonu

geçirdik. Rehber eșliğinde gerçekleștirdiğimiz panaromik

șehir turu ile Viyana tarih ve kültürünün en değerli mimarı

yapılarını inceledik.

Konumu ve tarihçesi nedeniyle, zengin bir mutfak

çeșitliliğine sahip Avusturya’nın en ünlü spesiyallerinin

servis edildiği akșam yemeklerinde çok keyifli anlar

yașadık.

Red Bull Ringinde Go-Kart keyfi

Türkiye’den gelen müșteri heyetine Kapfenberg ve

Viyana’da bulundukları sürece, keyifli vakit geçirmelerini

sağlamak amacıyla birtakım sürprizler hazırlandı. Bu

sürprizlerden biri de Spielberg’de yer alan Red Bull

Ringi’nde gerçekleșen gezi ve Go-Kart turuydu.

Gezimize katılan tüm

değerli müşterilerimize

Boehlerit ekibi olarak

teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Ttmagazin

11


Yerli Üretim Katalogları

Boehlerit Türkiye

Kesici Takımlar

Boehlerit Turkey

Cutting Tools

Boehlerit Türkiye

Așınma Parçaları

Boehlerit Turkey

Wear Parts

Yerli Üretim Kesici Takımlar ve

Așınma Parçaları kataloglarımızı

sanayi ile bulușturduk.

Kurulduğumuz günden bu yana talaşlı ve talaşsız imalat

yapan firmalara standart ve özel ürünler ile mühendislik

çözümleri sunuyoruz.

Konusunda ülkemizin tek üretici firması olarak, uzun ve

titiz çalışmalardan sonra 52 yıllık üretim tecrübemizi

aktardığımız yerli üretim kataloglarımızı sizlere sunmuş

olmaktan dolayı mutluyuz.

Kesici Takımlar kataloğunda

hangi ürünler bulunuyor?

Uygulama alanlarına göre 8 değișik toz kalitesinde

üretilen 23 farklı geometriye sahip frezeleme, 10 değișik

kalitede 40 farklı çeșit tornalama uçları ve 11 farklı

tasarımda karbür parmak frezeler bulunmaktadır.

Kesici takım ürünlerimiz

hangi sektörlere hitap ediyor?

Havacılık, otomotiv, medikal, kalıp endüstrisi, makina

imalat sanayi, demir-çelik endüstrisi, dökümhaneler ve

kesici takım endüstrisi gibi birçok sektöre hitap

etmektedir.

12

Așınma Parçaları kataloğunda

hangi ürünler bulunuyor?

Uygulama alanlarına göre 4 farklı bölüme yer verilmiștir.

Lehimlenebilir kesme uçları, hadde ve çekirdekleri,

mermer endüstrisi için uçlar ve seramik endüstrisinde

kullanılan sistemler için sert metal ürünler yer almaktadır.

Așınma parçaları uygulamalarında kullanılmakta olan tüm

sert metal ürünleri fabrikamızda üretme kabiliyetine

sahibiz.

Așınma Parçaları ürünlerimiz

hangi sektörlere hitap ediyor?

Havacılık, otomotiv, enerji, medikal, makine imalat

sanayi, tarım, tütün, demir-çelik endüstrisi, döküm

endüstrisi, tekstil, hijyen endüstrisi, kesici takım endüstrisi

gibi bir çok sektör tarafından kullanılmaktadır.

Tamamı Türkiye’de üretilen ve geniș ürün yelpazesi

bulunan kataloglarımızdaki tüm kalite kodları ve tanımlar

kullanıcılara kolaylık sağlamak amacı ile yalın ve anlașılır

bir dille açıklanmıștır.

Kurumsal, dinamik, inovatif ve güvenilir köklü bir firma

vizyonumuz ve yerli üretimden aldığımız güçle katma

değer yaratarak sanayiye hizmet sağlamaya devam

edeceğiz.

Ediz Tuğrul


Freze Ürünü

İnovasyon

ZETAtec 90N ile

işler artık daha kolay

Kaba freze uygulamalarında

maliyetleri düșünme !

Boehlerit’in tüm freze programlarında olduğu gibi

ZETAtec 90N frezelerde de üst düzey üretim teknolojisi

kullanılarak en ince detaylara kadar hesap yapılmıștır.

ZETAtec 90N özellikle kısa talaș veren basit çelikler ve

döküm malzeme kullanıcılarına önemli çözümler

sunmaktadır.

Toplam 6 kesici kenarı sayesinde sağladığı maksimum

verimlilikle üretim maliyetlerini așağı çekmenin yanı sıra

negatif geometrisi sayesinde kullanıcaya kararlı ve

güvenli ișlem ve pozitif talaș açısı ile yumușak kesim

sağlamaktadır.

Çelikten döküme hatta alüminyuma kadar neredeyse

tüm malzemeler için kullanım kolaylığı sunan ZETAtec

90N BCM35M frezeler ile kaba uygulamalarda

kullanıcılar daha rahat kesim imkanı bulacaklardır.

ZETAtec 90N frezelerin en önemli özelliği; negatif

geometriye rağmen doğrusal ve helisel olarak ilerleme

imkanına sahip olmalarıdır.

Kaba freze operasyonları için Boehlerit ZETAtec 90N’i

tercih eden kullanıcılar, düșük maliyet ve etkin çözüm

için doğru bir seçim yapmıș olacaktır.

PVD kaplı BCP25M kalitesi, alașımlı ve alașımsız çelikler

ile paslanmaz çelikler için geliștirilmiștir.

PVD kaplı BCP35M kalitesi ise daha sünek çelik freze

kalitesi özellikle kuru freze uygulmalarında düșük ve orta

kesme hızları için geliștirilmiștir.

Ediz Tuğrul

13


Borusan Mannesmann

Borusan Mannesmann,

Avrupa’nın 24,5 m

boyundaki spiral

kaynaklı çelik boru

üretebilen tek tesisi !

60 yıllık başarı hikayesi ile Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen boru üreticisi Borusan Mannesmann

ve kurulduğu 1967 yılından günümüze sert metal üretimine ara vermeden devam eden Boehlerit Türkiye,

sahip oldukları uzmanlık anlayışı, adil ve güvenilir şirket olma ilkeleri ile uzun yıllara dayanan iş birliklerini

günümüze kadar sürdürebilmeyi başarmışlardır.

40 yılı așkın süredir sert metal tedarikçisi olduğumuz

değerli müșterimiz Borusan Mannesmann’ı

Gemlik’teki üretim merkezlerinde ziyaret ettik.

Teknolojisi ve yetenekleri bakımından dünyanın

önde gelen tesisleri arasında gösterilen Borusan

Mannesmann spiral boru üretiminde ciddi bir

uzmanlığa, kaliteye ve hıza sahip!

Petrol, doğalgaz ve su boru hattı projelerinde

kullanılan spiral boru üretim hattını așama așamama

gezdik.

• Çelik rulo bantlar çalıșılmak üzere makineye yükleniyor,

• NDT kontrolü yapılan bantın her iki kenarına freze ile

kaynak ağzı açılarak hazırlanıyor,

• Form gurubu ile banta spiral șekilde boru formu

veriliyor ve kaynatılıyor.

• Müșteri talepleri doğrultusunda istenilen boylarda

kesiliyor.

• Tozaltı kaynağı ile kaynatılan boruların ultrasonik

kontrolleri yapılarak her iki ucuna saha kaynakları için

kaynak ağzı açılıyor,

• Hidrotest ile boruya basınç ve dayanım testi uygulanıyor,

• UT ve XRAY ile %100 kaynak kontrollerinin yapı

masının ardından boyutsal ve görsel kontroller yapılarak

boru hazır hale getiriliyor.

Spiral Boru Üretim Birim Yöneticisi Emre Tanrıseven;

Enerji hat borusu üretiminde en kritik öneme sahip konulardan

biri standartlar ve teknik spesifikasyonlardır.

Üretim hattında olușabilecek en küçük bir aksaklık büyük

14

zaman kayıplarına ve maddi zarara sebep olabilir. Borusan

Mannesmann olarak tüm süreç, test ve kontrollerimizi

hassasiyet ile takip ediyoruz. İș emniyetini elden bırakmadan

doğru ve uygun ürünü istenilen süre içerisinde

müșterimize sunmak en önemli önceliğimiz.

Borusan Mannesmann'ın üretimdeki en güçlü

özelliği çok hızlı çalıșan bir hatta sahip olması !!

Tarihinin en büyük projesi !

Borusan Mannesmann Spiral Fabrika Direktörü

Fatih Özkan; “Geçtiğimiz yıl tarihimizin en büyük projelerinden

birine imzamızı attık. 150.000 tonluk Amerika

hat borusu projesini 6 ay gibi kısa bir süre içerisinde

üretimini yaparak müșterimizin beklentisinin de ötesinde

bir termin ile teslimatını gerçekleștirdik. Bu projenin bir

diğer önemli özelliği ise toplumsal cinsiyet eșitliği ilkesi

gereğince Türkiye’de bir ilke imza atarak ilk defa çelik ağır

sanayisinde ve üretimde kadın çalıșan istihdam etmemiz

oldu. İșkur iș birliği ile program kapsamında çalıșmaya

bașlayan kadın arkadașlarımıza, mesleki teknik eğitimlerini

tamamlayıp ișe bașlattıktan sonra, tavan vinci ehliyeti,

operatörlük gibi teknik eğitimlerin yanı sıra kișisel gelișim

kapsamlı eğitimler verildi. Program sonucu farklı ișlerde

istihdamı sağlanan 26 kadın operatörümüzün desteği ile

yeni rekorlar kırıldı.

Bu önemli projenin zamanından önce bitirilmesinde

çözüm odaklı tedarikçilerimizin de rolü büyük oldu.

Bunlardan biri de hiç șüphesiz ki Boehlerit Türkiye.

Proje sürecinde uç kullanımımız öngöremediğimiz boyutlara

ulașmıștı ve Boehlerit normalde sekiz hafta terminli

olan uçları bir haftada bizlere ulaștırarak olası bir mağduriyet

yașamamızı önledi.” sözlerini kaydetti.


Borusan Mannesmann

Ürünlerimiz

Borusan Mannesmann Gemlik’te otomotiv

sektörüne yönelik yeni boru hattı yatırımı

gerçekleștirildi. Yeni yatırımın hedefi ve beklentileri

nelerdir ?

Borusan, Türkiye’de otomotiv sektörüne boru veren hem

kalite hem pazar payı anlamında lider firma konumunda.

Yeni yatırımla hedefler arasında, yine pazar payında ve

karlılık anlamında lider olarak devam etmek ve Avrupa’daki

pazar payını arttırmak yer alıyor.

Onur Önen

Borusan Mannesmann Satın Alma Müdürü

“Boehlerit Türkiye en

önemli tedarikçilerimiz

arasında yer alıyor.”

Onur Önen öncelikle sizi tanıyalım?

Borusan Mannesmann’ın satın alma müdürüyüm.

Teknik satın almadan sorumluyum ve 16 senedir

Borusan Mannesmann’da çalıșıyorum

Onur Bey, ‘Borusanlı Olmak’ diye bir sloganınız var.

Borusanlı olmak sizin için ne ifade ediyor?

Borusanlı olmayı bir ayrıcalık olarak görüyorum. 16 sene

önce de dıșarıdan baktığımda çalıșmak için çok cazip bir

kurumdu ve hala öyle.. Borusan aile gibi hissettiren,

çalıșması zevkli, çalıșanını sürekli geliștiren bir șirket.

Bizlerde bu kapsamda hem Borusanı hem kendimizi

daha fazla nasıl geliștirebiliriz bakıș açısıyla yaklașıyoruz.

Boru sektörünün Türkiye’de geldiği noktayı nasıl

değerlendiriyorsunuz? Bu gelișimde Borusan

Mannesmann nerede duruyor ?

Ülkemizde çelik borunun tarihi șirketimizin kurulușuyla

birdir. Rahmetli Onursal Bașkanımız Asım Kocabıyık

1958 yılında șirketi ilk kurduğunda ülke olarak tamamıyla

dıșa bağımlı olduğumuz bir alanda hem de bir sanayi

yatırımı yaparak çok önemli bir adım atmıștır. Bu tarihten

çok sonra segmentler özelinde yeni üreticiler çıkmıș ve

Türk çelik boru sektörü gelișerek bugünlere gelmiștir.

Borusan Mannesmann olarak 61 yıl önce sanayi borularıyla

bașlayan hikayemize inșaat, otomotiv ve enerji

sektörlerinde kullanılan birçok ürünle devam ediyoruz.

Bugün Borusan Mannesmann, üretimde mükemmellik

hedefiyle Amerika ve Avrupa’daki tesisleriyle birlikte 6

fabrikasıyla kaliteli ve yenilikçi ürünlere imza atıyor. Bu

anlamda global arenada bir Türk üreticinin sektörün

liderleri arasında yer alması hepimiz için gurur kaynağıdır.

Borusan Mannesmann’ın satınalma süreçlerinde

tedarikçilerine yönelik politikası nasıldır ?

Borusan Mannesmann olarak en önemli hedeflerimizden

biri ürün kalitemizi sürekli artırarak müșterilerimize daha

iyi hizmet sunabilmek. Bunun için kalite standartlarımız

gereği hem iç hem de dıș (müșteri dahil) denetimlerden

geçiyoruz. Tüm bu süreçte satın alma departmanına çok

büyük bir sorumluluk düșüyor, kaliteden ödün vermeden

ancak maliyet odaklı bir șekilde ișimizi en iyi șekilde

yapmaya özen gösteriyoruz. Kaliteli olanı tercih etmek

belki ilk așamada biraz daha yüksek fiyatlı olabilir ancak

bu noktada konulara uzun vadede toplam maliyet mantığı

ile yaklașıyoruz. Kısacası tedarikçilerimizle kazan

kazan ilkesine dayalı sürdürülebilir bir iletișim kurmaya

çok önem veriyoruz. Bu anlamda Boehlerit en önemli

tedarikçilerimiz arasında yer alıyor.

Boehlerit Türkiye’yi tercih etme sebepleriniz

nelerdir?

Tedarikçilerimizden aldığımız hizmet, kalite, karșılıklı

anlayıș ve samimiyet bizim için önem arz ediyor.

Boehlerit Turkiye ile geçmișten bugüne dayanan ve

artarak devam eden sıkı ilișkilerimiz var. Kalite ve hizmet

anlayıșı ve tabi ki yerli üretici olması bizim için çok önemli.

Bundan sonraki süreçte stratejik iș ortaklığımızı daha

nasıl ileri tașıyabiliriz bakıș açısıyla iș birliğimizi sürdürmeyi

hedefliyoruz.

Deniz Derya

15


Kaynak Kazıma Uçları

Yașamın her alanında

ihtiyaç duyduğumuz

boru hatları için

sert metal

üretiyoruz.

Boru Üretim Hatlarına

Özel Çözümler

Günümüzde kullandığımız günlük su

ihtiyacımızdan, ısı ihtiyacımızın temel kaynağı

doğalgazın transferi için ve hatta bindiğiniz otomobilin

bir çok noktasında ve dahası yașamın her

alanında ihtiyaç duyduğumuz boru hatları üretiminde

Boehlerit sert metal uçların kullanıldığını

biliyor musunuz ?

Ürettiğimiz mamul ve yarı mamul ürünler direkt ya da

dolaylı olarak hayatımızın her noktasına dokunmaktadır.

Sizlere bu yayınımızda demir çelik endüstrisinin en temel

ürün segmenti olan boru ve profil endüstrisi için üretilen

kaynak kazıma ürünlerimizden bahsedeceğiz.

Kaynaklı çelik borular, su ve gaz dağıtım șebekelerinde,

mobilya endüstrisinde ve otomotiv endüstrisinde

kullanılan egzoz borularında kullanılmaktadır.

Boru üretiminde yaygın olarak karbon çeliği ve yüksek

korozyon direncine sahip çelikler kullanılırken, otomotiv

endüstrisinde kullanılan borularda daha çok yüksek

çekme dayanımına sahip çelikler kullanılmaktadır.

Üretim merkezimizde, ișlem görecek malzemeye uygun

toz kalitesi tespit edildikten sonra mühendislik departmanımız

tarafından uygun mikro-macro geometriler ve

kesim teknikleri belirlenmektedir. Sevkiyattan önceki son

așama olarak, ürünün kesme kenar dayanımını arttırmak

üzere CVD ve PVD kaplama teknolojisi uygulanmaktadır.

Kaynak kazıma, çelik boru ve dolu profil malzemelerinin

kaynak yüzeylerinde olușan kaynak çapağının temizlenmesi

için yapılan özel bir operasyondur.

Boru üretimi sırasında, çelik sac malzeme dairesel bir

șekil aldıktan sonra indüksiyonla ısıtılarak kaynak yapılır

ve birleșme ișlemi tamamlanmıș olur.

Üretim sırasında borularda olușan kaynak çapağı içerden

veya dıșardan kazıma yapılarak ortamdan uzaklaștırılır,

Bu ișlem boru yüzey kalitesinde istenilen pürüzsüzlük

için son derece önemlidir. Boru kalibrasyonu ve istenilen

boydaki boru düzlüğü kesme sırasında olușan kuvvetler

ile yakından ilișkilidir.

16

Boru kaynağını güvenli bir șekilde kazımak ve düșük

kesme hızlarına bağlı olarak kesme kenarında olușan

așınma stresini azaltmak için Boehlerit Türkiye sürekli

olarak Ar-Ge çalıșmaları yaparak müșterilerine özel

çözümler sunmaktadır.

Boehlerit Türkiye boru kaynağı kazıma ürünleri ile çalıșan

müșterilerimiz mükemmel boru yüzey kalitesine, daha

dayanıklı borular üretilmesine ve düșük uç tüketimine

ulașmaktadır.

Cahit Temizer, Ediz Tuğrul


Katıldığımız Fuarlar

Ürünlerimiz

Modern hayatın dekoratif

öğesi doğal tașların ve

blok mermerlerin

çıkarılması için sert

metal üretiyoruz.

Mermer Fuarı

İzmir / 27-30 Mart

Ülkemiz 120 çeșit desen ve renk çeșitliliği ile dünyanın

mermer ve doğal taș rezervinin %40’ını topraklarında

barındırmaktadır, aynı zamanda 2 milyar $ ile en fazla

mermer ihracatı gerçekleștiren ülke konumundadır.

Boehlerit Türkiye, ülkemizin bu zengin rezervlerinden blok

mermerlerin çıkarılmasını sağlayan kollu kesme makinalarında

kullanılan sert metal uçları üreterek ülke sanayisine

hizmet etmektedir.

Maktek Fuarı

Konya / 10-13 Nisan

Fotoğraf: Selçuk Polat, Mustafa Budak, Resul Güleç

100 yıllık bir geçmișe sahip Alman Bilz markasını Konya’lı

müșterilerimiz ile bulușturduk. Boehlerit & Tezmaksan iș

birliği ile katıldığımız fuarda, Shrink makinamızda, Bilz

tutucularımız ile gerçekleștirdiğimiz canlı demo gösterimiz

ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Yılda ithal edilen 5 bin takım tezgahından 850’si Konya’da

kullanılmaktadır. Bu nedenle Boehlerit Türkye olarak,

Konya bölgesini sektörümüz ve sanayimiz adına önemli

buluyoruz. Üretimin son dönemde büyük önem kazandığı

ülkemizde Anadolu’da endüstriyel imalat konusunda

gerçekleșen tüm yenilikleri yakından takip ediyor ve destekliyoruz.

Alman Bilz markasını

müșterilerimiz ile

bulușturduk.

Profesyonel

tam otomatik

Shrinkleme

‘’ Eller Serbest ‘’

17


Büyükelçi’ye Veda Resepsiyonu

Fotoğraf: Burak Bilge (Austria Card Genel Müdür), Georg Karabaczek (Avusturya Ticari Ateșesi), Cüneyt Dik (Boehlerit Genel Müdür), Büyükelçi Dr. Ulrike Tilly, Ender Özatay (Doka Genel Müdür)

Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Dr. Ulrike Tilly

Türkiye'deki görevinin sona ermesi münasebetiyle

Avusturya İstanbul Bașkonsolosluğu Ticaret Konsolosu

Georg Karabaczek tarafından bir veda partisi düzenlendi.

İstanbul Avusturya Bașkonsolosluğu’nun ihtișamlı balo

salonunda düzenlenen etkinlikte Bașkonsolos Gerhard

Lutz bașta olmak üzere Türkiye’de faaliyet gösteren

Avusturya șirketleri ve Avusturya Liseliler derneğinden

pek çok katılımcı yer aldı.

Gecenin sonunda Sayın Büyükelçi Dr. Ulrike Tilly

hanımefendiye ülkemizi hatırlayacağı değerli sanatçımız

Ara Güler’in Eski İstanbul temalı

özel fotoğrafı taktim edildi.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (IKSV) Direktörü konuk

konușmacı Deniz Ova katılımcıları Avusturya ve Türkiye

arasındaki kültürel ilișkiler açısından bilgilendirdi.

Boehlerit’inde içinde bulunduğu Avusturyalı șirketlerin

sponsorluğunda düzenlenen resepsiyonda Sn. Elçi’ye

göstermiș olduğu değerli katkılarından dolayı teșekkürler

sunuldu.

Büyükelçi konușmasında, Türkiye’de görev yapmıș

olmaktan dolayı son derece memnuniyet duyduğunu dile

getirerek Türkiye’nin kendisi için çok ayrı bir yeri

olduğunu ifade etti.

Deniz Derya

Fotoğraf: Cüneyt Dik, Büyükelçi Dr. Ulrike Tilly

18


Kültür Sanat

Aktivitelerimiz

‘’Sanat olmasına gerek yoktur

fotoğrafın. Fotoğraf tarih olayıdır.

Tarihi zaptediyorsun. Bir makina

ile tarihi durduruyorsun.’’

Cumhurbașkanlığı tarafından düzenlenen

Ara Güler sergisi dünyayı dolașacak.

Ara Güler’in eserlerini dünyaya tașımayı amaçlayan Ara

Güler sergisinin, ilki Nisan ayında İngiltere’nin en önemli

sanat merkezlerinden olan Londra Saatchi Galeri’de,

ikincisi 23 Mayıs - 15 Haziran tarihlerinde ParisPolka

Galeri’de sanatseverlerle buluștu.

Ana eksenini Ara Güler’in İstanbul fotoğraflarının olușturduğu

sergide; Anadolu coğrafyasından kareler ile Jean

Renoir’dan Nazım Hikmet’e, Așık Veysel’den Salvador

Dali’ye, Henri Cartier-Bresson’dan Brigitte Bardot’ya

uzanan tarihi portreler seçkisi de yer alıyor.

Dünyanın en iyi yedi fotoğrafçısından biri olarak gösterilen,

“Master of Leica” unvanına sahip Ara Güler’in

1950’lerde bașlayan uzun kariyerine ıșık tutan sergi,

Paris’ten sonra sırasıyla Kyoto, New York, Roma ve

Mogadișu’da gerçekleștirilecek.

Fotoğraf: Ara Güler

29 Mayıs - 17 Kasım 2019

İki Arșiv, Bir Seçki: Ara Güler'in İzinde İstanbul

İstanbul Modern Fotoğraf Galerisi, “İki Arșiv, Bir Seçki:

Ara Güler’in İzinde İstanbul” adlı sergiye ev sahipliği

yapıyor. İstanbul Modern ve Ara Güler Müzesi ișbirliğiyle

hazırlanan, iki kurumun koleksiyon ve arșivinden ortaya

çıkan sergi, kentin 20. yüzyılın ortasından bu yana

yașadığı değișimi ve bu değișimin sonucu ortaya çıkan

kolektif belleğin olușumunda Ara Güler’in (1928-2018)

fotoğraflarının rolünü görünür kılmaya çalıșıyor. Sanatçının

imzasını tașıyan her biri farklı dönemlerde

basılmıș eserler geçmișteki İstanbul'u yeniden hatırlatıyor.

Kaynak : www.iletisim.gov.tr / www.istanbulmodern.org

19


Kadınlar Günü Etklinliği

Çalışmak Hayat,

Düşünmek Işıktır.

8 Mart

Dünya Kadınlar

Gününde Kadın

çalıșanlarına anlamlı

hediye.

Yașasın düșünen, üreten

ve paylașan kadınlar !

Boehlerit Türkiye, Engelsiz Amazonlar platformunda

özenle üretilen ve süslenen “Düșünen Kadın” objelerini 8

Mart Dünya Kadınlar Gününde Kadın çalıșanlarına hediye

etti. Düșünen kadın hediyelerinden elde edilen gelir ile

dört adet tekerlekli sandalye ihtiyaç sahibi engelli çocuklara

ulaștırıldı.

Elibol kendi tiyatrosunu kurdu, yetmedi 78 engelli ve

engelli çocuğu olan kadını bir araya toplayarak

Engelsiz Amazonlar adını verdiği el sanatları platformunu

kurdu. Bu olușumla harika hediyelikler üreterek geliri ile

121 engelli kızın okumasına destek oluyorlar..

Amacı Türkiye'de yașayan engelli çocuklara öncülük

yapmak olan bu güzel yürekli insanı fabrikamızdaki tüm

kadın çalıșanlarımızın katıldığı söyleșide ağırladık. Pozitif

enerjisi ve güler yüzüyle yürüttüğü projelerini bizlerle

paylaștı.

Kendisine gülümsettiği tüm yüzler umutlandırdığı tüm

kalpler adına Boehlerit ailesi olarak tekrar teșekkür

ederiz.

Çalıșmak hayat, düșünmek ıșıktır.

Gamze Elibol Türkiye engelsiz Kültür Sanat ve Eğitim

merkezinin (TEKSEM) kurucusu hem de sanat yönetmeni.

O hayat enerjisi ile dolu topluma rol model güçlü bir

kadın. 1,5 yașında yanlıș iğne sonucu engelli kalan Elibol,

hayatta en büyük hayali olan tiyatro bölümüne engeli

gerekçe gösterilerek kabul edilmedi. Sanat engel

tanımaz diyerek, mücadelesine yılmadan devam eden

20

Fotoğraf: Gamze Elibol TEKSEM

Deniz Derya


Hayvanat Bahçesi Ziyaret

Aktivitelerimiz

Köy okulu öğrencilerine

Hayvanat Bahçesi Sürprizi!

Boehlerit ve Leitz kardeș șirketleri olarak yeni yıl

kutlamamızda 2019’u mutlu, umutlu, ve sevgі dolu

geçmesi dileği ile karșılarken yılbașı çekiliș biletlerimizi

açık arttırmaya çıkarttık ve tüm ekibin gösterdiği sosyal

sorumluluk bilinci ile güzel bir meblağa ulaștık..

İstanbul’a 70 kilometre uzaktaki bu iki köy okulunda

toplam 31 öğrenci eğitim alıyor ve 1. 2. 3. ve 4. sınıf

öğrencileri aynı sınıfta okuyorlar. Okulların hem müdürü,

hem öğretmenleri hem de hizmetlisi yine çok sevdikleri

değerli öğretmenleri..

Öğretmenlerin, çocuklar için duydukları heyecan ve sarf

ettikleri çaba bizi ayrıca duygulandırdı. İmkânları kısıtlı

olsa da öğrencilerin özgür düșünerek kendilerini tanımalarına,

yeteneklerini keșfetmelerine ve hayvanları sevmelerine

olanak sağlıyorlar. Emeklerinin karșılığında sevgi

dolu, yardımsever, saygılı, temiz yürekli pırıl pırıl öğrenciler

yetiștirmeyi bașarmıșlar.

Gezi esnasında rehber eșliğinde tek tek hayvanları

tanıyan çocuklar, doğayla iç içe bir günde tüm gün

doyasıyla eğlendiler.

Yeni yıl çekișinden kazandıgımız en büyük hediye

çocukların gözlerindeki gülümsemeler oldu.

Topladığımız meblağ ile Gebze’nin köylerinde bulunan

Ovacık ve Mudarlı Köy Okulu öğrencilerinin uzun zamandır

hayalini kurduğu Hayvanat Bahçesi gezisini

gerçekleștirdik. Çocukların hayvanat bahçesindeki sevinci,

heyecanı, gözlerindeki pırıltı ve bizlere özenle yazıp

süsledikleri teșekkür mektupları en büyük hediyemiz

oldu.

Deniz Derya

21


Yaz Șenliği

Fabrikamızın arka bahçesinde tüm çalıșma

arkadașlarımız ile birlikte yaza merhaba

dedik. Müzik grubunun yer aldığı ve oyunların

oynandığı etkinlikte hep birlikte keyifli

vakit geçirdik.Yoğun iș tempomuzdan bir

süreliğine uzaklașarak bahçemizdeki yeșilin,

güneșli havanın ve tabiki mangalın

tadını hep birlikte çıkardık.

22


23 Nisan Resim Yarıșması Kazananları

Aktivitelerimiz

Boehlerit’te

23 Nisan

Çoșkusu !

Dünyada çocuklara armağan

edilen tek bayram olan

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve

Çocuk Bayramı tüm yurtta

coșkuyla kutlanırken bizde

Boehlerit ailesinin değerli

küçük hanımları ve küçük

beyleri için sürprizler hazırladık.

Mavi temalı resim yarıșmamıza katılım sağlayan

miniklerimiz Doğa ve Furkan aileleri ile birlikte çocuk

etkinliktik alanında çeșitli mesleklerin tanıtıldığı oyun

parkurlarında etkinliklerle dolu coșkulu ve eğlenceli bir

23 Nisan geçirdiler.

Eğlencenin yanı sıra motor ve iletișim becerileri kullanarak

oynadıkları oyunlarla sorumluluk, özgüven ve uyum

değerlerini pekiștirdiler.

Değerli miniklerimize bize gönderdikleri güzel resimler için

tekrar teșekkür ederiz.

Boehlerit ailesinin tüm değerli çocuklarına

içinde özel notuyla birlikte

Atatürk ve Cumhuriyet kitapları hediye edildi.

Deniz Derya

23


Çalıșan Röportajı

Fotoğraf: Zeki Özdemir, Metin Çelik

Yıkama Bölümünden

Zeki ile Metin röportajı

Metin Çelik Ve Zeki Özdemir

dergimize isim arayışımızda

“BOEHLERIT MAVİSİNDE

YAȘAM” isim önerileri ve bu

öneriyi açıklamalarıyla en çok

dikkat çekenler arasında yer aldılar.

Niçin Boehlerit? Çünkü 50 yılını devirmiș

kendini kanıtlamıș köklü bir firma!

Niçin mavi? Çünkü markamızın “Boehlerit

Mavisi” olarak rengiyle iç içe anılmasını

istiyoruz!

Niçin yașam? Çünkü ürettiğimiz sert metalin

yanı sıra çalıșanlarımızın aile hayatlarını sosyal

yașantılarının da ele alınacağını düșünüyoruz.

Değerli çalıșma arkadașlarımızın bu önerisi ve

açıklamaları köklü șirket kültürümüzün, güçlü

kurumsal imajımızın ve çalıșanlarımızın șirkete

olan bağlılığının adeta özeti niteliğinde!

İsimlerini yan yana gördüğünüzde

emininiz sizin de ilk aklınıza gelen Zeki Alasya ve

Metin Akpınar ikilisi olmuștur

En az onlar kadar uyumlu çalıșan ve iyi anlașan

bu iki çalıșma arkadașımızı dergimizin ilk

sayısında yakından tanımak istedik.

Metin Bey bize biraz kendinizden

bahseder misiniz?

Sosyal hayatta neler yapmaktan

hoșlanıyorsunuz?

Yeni yerler görmeyi ve seyahat etmeyi çok seviyorum.

En son Edirne ve Çanakkale’yi gezdim.

Doğayla iç içe olmaktan huzur duyuyorum.

Hayvanları çok seviyorum evimde iki tane

muhabbet kușum var. Birinin adı Șakir diğerinin

ise Șakire

24


Çalıșan Röportajı

Aktivitelerimiz

Küçük șeylerden mutlu olan bir yapıya sahibim

ve sakinliği seviyorum. 44 yașındayım ve

bugüne kadar istediğim her șeyi gerçekleștirdim

diyebilirim. Boș zamanlarımda belgesel

izlemekten hoșlanıyorum. Özellikle tarih belgesellerine

büyük ilgi duyuyorum. En son ikinci

dünya savașı belgeselini izledim. Film olarak

yine tarihi anlatan filmleri izlemekten keyif

alıyorum. Örneğin Piyanist filmi beni en çok

etkileyen filmler arasında yer alıyor. Onun dıșında

yemek yapmayı çok seviyorum fırın yemeklerinde

idddalıyım diyebilirim

Kaç yıldır Boehlerit’te çalıșıyorsunuz?

İșinizin en sevdiğiniz tarafı nedir ?

8 yıldır bu șirketteyim. Yıkama bölümünde

çalıșıyorum. Fabrikada üretilen tüm ürünler

mutlaka bizim elimizden geçiyor. Ürünleri

yıkıyoruz ve kutuluyoruz. İșimde en sevdiğim

șey Zeki gibi bir çalıșma arkadașına sahip

olmam diyebilirim. Uyum içinde çalıșan iyi birer

takım arkadașıyız. Ayrıca șirketimizdeki sıcak

yaklașımı ve kendimizi rahatlıkla ifade edebilme

imkanımızı seviyorum.

Metin Bey “Boehlerit benim için …….. “

desem noktalı yerleri nasıl doldurmak

istersiniz ?

Boehlerit benim ailem gibi !

İnsan evlenir bir çocuğu olur ya hani.. iște

bende ișimi öyle görüyorum ve ailem beni hiç

üzmüyor.

Zeki Bey sizde kendinizden biraz bahseder

misiniz? Sosyal hayattaki Zeki nasıldır nelerle

ilgilenir?

20 yıllık evli ve 3 çocuk babasıyım yirmi ve on

altı yașlarında iki kızım ve beș yașında bir erkek

çocuğum var. Hafta sonları boș vakitlerimi

onlarla geçiriyorum.

Onun dıșında masörlük yapıyorum. Masörlük

benim dedemin mesleği. Dolayısıyla benimde

ilgim oradan geliyor. Bu konuda eğitim aldım ve

sertifikam var. Yaklașık 15 yıldır bu mesleğimi

sürdürüyorum. Hafta sonları gelen taleplere

göre șehirlerarası seyahatler gerçekleștirerek

çeșitli otellere hizmet veriyorum. Ama kendin

hiç masaj yaptırdın mı? diye soracak olursanız

hiç yaptırmadım terzi kendi söküğünü dikemez

derler

43 yașındayım en büyük özelliğimi her zaman

pozitif düșünmem ve olabildiğince hiçbir șeyi

kafaya takmamam olarak tanımlayabilirim.

Yemek yapmayı değil ama yemek yemeği çok

severim daha çok sebze ağırlıklı tencere yemeklerini

tercih ederim. Müzik zevkimde arabesk

hariç kulağa hoș gelen her șeyi dinlerim ama

ağırlıklı olarak pop müzikten hoșlanırım

Siz kaç yıldır Boehlerit’te çalıșıyorsunuz.

Çalıșma ortamınızda en sevdiğiniz șeyler

neler ?

Ben 2004 yılından beri bu firmadayım. Kartal’daki

fabrika zamanında 5 yıllık bir ayrılığım

olmuștu ancak sonra tekrar geri döndüm. Boehlerit’i

sevdiğim için geri döndüm. İșime

severek geliyorum hafta sonları pazartesi olsa

da ișe gitsek dediğim günler oluyor. Sadece

ben değil etrafımdaki çalıșma arkadașlarımın da

ișini severek yaptığını gözlemliyorum. En önemlisi

mental yorgunluğumuz yok bu nedenle

șirketimizdeki değișimlere ve yeniliklere karșı

adaptasyon sorunu yașamadık. Yeni yüzler yeni

enerjileri beraberinde getirdi.

Zeki Bey aynı soruyu size de yöneltmek

istiyorum.

“Boehlerit benim için …….. “ desem noktalı

yerleri nasıl doldurmak istersiniz ?

Boehlerit benim için yașam tarzı !

Aile ortamım gibi evden daha fazla burada vakit

geçiriyoruz.. İșimi ve firmamı seviyorum.

Samimi röportajları için kendilerine çok

teșekkür ediyoruz.

Deniz Derya

25


Gosb Futbol Turnuvası

Boehlerit sert metal olarak 2019 Gosb futbol turnuvasına davet

edildiğimizde tatlı bir heyecanla kabul edip hemen çalıșmalara bașladık.

Gn.Md.müz Cüneyt Dik’in onayını aldıktan sonra

oyuncuları tespit edip, yeni yaptırdığmız mavi beyaz

formalarımızla artık hazırdık. Yıllardır süregelen

aramızdaki yaptığımız maçlarla pekte hazırlıksız

sayılmazdık.

Gruptaki takımlar belli olmuș ilk maçın heyecanı

hepimizi sarmıștı. Yaptığmız açılıș konușmasında

G.Md.müz bize moral vermiș, gruptan çıktığımız

takdirde takım halinde köfte yemeğe gidip bunu

kutlayacak olma haberi de bizim için ayrı bir motivasyon

olmuștu.

Hepimiz umutluyduk,, gururluyduk, hazırdık, formalarımız

ıșıl ıșıldı.

Gel gör ki evdeki hesap çarșıya uymadı. Rakip ilk

maçta fırıl fırıl dönüyor, oraya buraya koșuyor,

koștukça bize gol atıyordu. Bizim takım fazla

kilolarının ve koșamamanın eksikliğini 6 – 1 yenilerek

gördü. Moraller bozulmuș, köftenin uçup gittiğini

midelerimiz hissetmiști.

Fakat yıkılmadık, yılmadık, toplantılar yaptık,

tartıștık, taktik değiștirdik. İkinci maça 2 – 1

kazandık. Sonraki zorlu maçı 1 – 1 bitirip nefes

almıștık, Son maçta beraberlik yetiyordu ama biz

3 – 2 yenmiș bir üst gruba çıkmıștık.

O muhteșem an bizim için çok değerliydi. Kazanmıștık,

bașarmıștık, firmamızın adını da herkese

duyurmuștuk. Bu bașarıyı bir hafta sonra köfte

yiyerek kutladığımız da herkes haklı bir gururun

sevincini tașıyordu.

Sonra ilk maçımızda turnuvadan elenișimiz bizi üzse

de, firmamızın adını en güzel ve centilmence temsil

ettiğimizin farkındaydık.

Șampiyonu tebrik ettik, rakiplerimizle dost olduk,

yeni arkadașlıklar kazandık. Sporun evrenselliğinde

güzel duygularla bütünleșerek bu turnuvayı bitirdik.

Nice güzel yarınlara Boehlerit,

Hep beraber,,, üreterek,, çoğalarak,,

Sevgiyle ..

Saygıyla

Dostlukla …

Coșkun Çolak

26


Yeni Nesil Frezeleme

Takım ve Uçları

Yeni Ürün Yelpazesi

Yüksek Performans Takımları

Düșük İșleme Maliyeti

Boehlerit Türkiye, GOSB 1600 Sok. No: 1602, 41400 Gebze / Kocaeli, Telefon +90 262 677 17 37, www.boehlerit.com.tr


Linkedin

sayfamızı beğendiniz mi ?

Linkedin sayfamızı takip edin

yenilikleri ilk siz öğrenin !

27

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!