27.03.2024 Views

E87019_Natürlich auf Deutsch! Podręcznik i zeszyt ćwiczeń nauczyciela. Klasa 8

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

nowość 2024<br />

8<br />

<strong>Podręcznik</strong> i <strong>zeszyt</strong> <strong>ćwiczeń</strong> <strong>nauczyciela</strong><br />

Szkoła podStawowa<br />

język niemiecki


Anna Potapowicz<br />

Marta Florkiewicz-Borkowska<br />

Barbara Chyłka<br />

Nagrania do podręcznika<br />

dostępne na<br />

eduranga.pl/nagrania/<br />

nad-8<br />

Nagrania<br />

do <strong>zeszyt</strong>u <strong>ćwiczeń</strong><br />

dostępne na<br />

www.eduranga.pl/<br />

nagrania/nad-8-<strong>zeszyt</strong>/<br />

8<br />

PODRĘCZNIK I ZESZYT ĆWICZEŃ NAUCZYCIELA<br />

SZKOŁA PODSTAWOWA<br />

JĘZYK NIEMIECKI


Autorka podręcznika i <strong>zeszyt</strong>u <strong>ćwiczeń</strong>: Anna Potapowicz<br />

Autorki zadań do sekcji Fotostory, Landeskunde i Das kann ich schon!: Barbara Chyłka,<br />

Marta Florkiewicz-Borkowska<br />

Autorka wskazówek metodycznych: dr Marta Torenc<br />

Autor zadań do sekcji Ćwiczenia indywidualizujące: Sebastian Kośliński<br />

Spis treści<br />

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne<br />

Warszawa 2024<br />

Wydanie I<br />

ISBN 978-83-02-22146-0<br />

Obudowa dydaktyczna .............................................................................................................. 4<br />

<strong>Podręcznik</strong> i Zeszyt <strong>ćwiczeń</strong> <strong>Natürlich</strong> <strong>auf</strong> <strong>Deutsch</strong>! 8 z rozwiązaniami ................................ 5<br />

Opracowanie merytoryczne i redakcyjne: Izabella Jastrzębska-Okoń<br />

Konsultacje: Yvonne Belczyk-Kohl, Boris Martin Bahr (język niemiecki); Izabella Jastrzębska-Okoń (korekta)<br />

Redakcja techniczna: Dorota Magier<br />

Opracowanie graficzne: Grzegorz Kołnierzak, Dominik Krajewski<br />

Ilustratorzy: Paulina Mingiacchi, Tomasz Minkiewicz<br />

Fotoedycja: Natalia Marszałek<br />

Skład i łamanie: Shift-ENTER<br />

Ćwiczenia indywidualizujące z kluczem odpowiedzi ............................................................. 37<br />

Nagrania do podręcznika i <strong>zeszyt</strong>u <strong>ćwiczeń</strong><br />

Scenariusz nagrań: Anna Potapowicz, Barbara Chyłka, Marta Florkiewicz-Borkowska<br />

W nagraniach do <strong>Natürlich</strong> <strong>auf</strong> <strong>Deutsch</strong>! udział wzięli: Kaby Burton, Alexander Cespedes-Biernat,<br />

Oliver Halvus, Linda Hogen, Magdalena Majer, Jeremi Ziętkiewicz, Julian Ziętkiewicz, Laura Urraca-Makuch<br />

Reżyseria nagrania: Rafał Drewniany<br />

Realizacja nagrania: Rafał Drewniany, DTS Studio, www.dtsstudio.pl<br />

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna<br />

00-807 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 96<br />

KRS: 0000595068<br />

Infolinia: 801 220 555<br />

www.wsip.pl<br />

Druk i oprawa: Drukarnia Pozkal<br />

QR code (kod QR) to zarejestrowany znak towarowy DENSO WAVE INCORPORATED. Odczytanie kodu QR wymaga<br />

urządzenia z zainstalowaną aplikacją do odczytywania kodów QR, obsługującą co najmniej kody w wersji czwartej,<br />

oraz aparatu o minimalnej rozdzielczości 5 Mpix.<br />

Publikacja, którą nabyłeś, jest dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, abyś przestrzegał praw, jakie im przysługują. Jej zawartość<br />

możesz udostępnić nieodpłatnie osobom bliskim lub osobiście znanym. Ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz jej<br />

fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A kopiując jej część, rób to jedynie na użytek osobisty.<br />

Szanujmy cudzą własność i prawo.<br />

Więcej na www.legalnakultura.pl<br />

Polska Izba Książki<br />

3


Obudowa dydaktyczna<br />

Materiały multimedialne<br />

1<br />

Wiederholung<br />

Hobby<br />

miecki<br />

ajlepszym<br />

ydaniu!<br />

prawdź<br />

a wsip.pl<br />

06:37<br />

or 05:20<br />

e 04:24<br />

6<br />

53<br />

– Warschau 05:34<br />

:27<br />

rtig, los! 05:48<br />

n 05:53<br />

olle 05:32<br />

nalität 05:13<br />

rmat obrazu: 16:9 PAL<br />

as: 3 godz. 42 min 33 s<br />

fot. Mapics/Shutterstock.com<br />

Ab nach Berlin!<br />

Multibook to nowoczesne narzędzie zapewniające<br />

lekcji atrakcyjność. Zadania interaktywne oraz zadania<br />

powtórzeniowe w formie pokoju zagadek lub koła<br />

wiedzy, nagrania, galerie zdjęć – tego potrzebujesz,<br />

aby zajęcia z języka niemieckiego stały się niebanalne.<br />

Ab nach Berlin!<br />

Język niemiecki – filmowo<br />

SERIAL<br />

język niemiecki<br />

Plansze interaktywne<br />

2014-09-23 09:33:08<br />

Ab nach Berlin! to serial filmowy dla młodzieży, którego akcja toczy się w Berlinie.<br />

Krótkie, kilkuminutowe odcinki są znakomitym uzupełnieniem lekcji krajoznawczych<br />

i Fotostory.<br />

Generator klasówek i kartkówek umożliwi przygotowanie<br />

sprawdzianu lub kartkówki i pomoże<br />

dostosować je do różnych grup. Oszczędzaj z nami<br />

swój czas i postaw na profesjonalne wsparcie, jakie<br />

oferuje nasza platforma edukacyjna.<br />

Plansze interaktywne to doskonały sposób na zainteresowanie uczniów tematem<br />

lekcji. Idealne narzędzie do wprowadzania nowego materiału i wyjaśniania trudniejszych<br />

treści, a także znakomite wsparcie podczas powtórek. Plansze są przeznaczone<br />

do pracy z wykorzystaniem tablicy interaktywnej lub rzutnika.<br />

W tym rozdziale powtórzysz:<br />

X podstawowe struktury gramatyczne<br />

X słownictwo związane z tematami: rodzina<br />

i praca, edukacja, życie prywatne, formy<br />

spędzania czasu wolnego, posiłki, święta<br />

i uroczystości oraz zjawiska pogodowe<br />

Najpopularniejszym hobby w Niemczech jest<br />

praca w ogródku (Gartenarbeit), którą – według<br />

portalu Statista – zajmuje się w czasie wolnym<br />

prawie 30 % mieszkanek i mieszkańców Niemiec.<br />

Na drugim miejscu uplasowały się zakupy<br />

(Einkäufe) i fotografowanie (Fotografieren).<br />

Z zajęć sportowych najpowszechniejszy<br />

jest trening na siłowni (Fitnessstudio).<br />

W Austrii i Szwajcarii jest podobnie, z tym<br />

że dla Austriaków istotne są ponadto spotkania ze<br />

znajomymi, natomiast dla Szwajcarów – podróże<br />

(Reisen).<br />

Zawody<br />

Zawodem, który cieszy się największym<br />

szacunkiem i z<strong>auf</strong>aniem społecznym zarówno<br />

w Niemczech, jak i w Austrii, jest strażak<br />

(Feuerwehrmann / Feuerwehrfrau). Na drugim<br />

miejscu plasuje się zawód pielęgniarza /<br />

pielęgniarki (Krankenpfleger / Krankenpflegerin),<br />

w Austrii zaś − zawód pilota / pilotki (Pilot /<br />

Pilotin). W Szwajcarii najbardziej ceni się lekarzy<br />

i lekarki (Ärzte / Ärztinnen), kadrę profesorską<br />

na uczelniach wyższych (Uniprofessoren /<br />

Uniprofessorinnen) oraz osoby zarządzające<br />

wielkimi firmami (Geschäftsführer /<br />

Geschäftsführerinnen).<br />

Szkoła podstawowa<br />

Materiały wspierające naukę języka niemieckiego w wersji papierowej<br />

Grammatik<br />

Gramatyka języka niemieckiego<br />

z ćwiczeniami<br />

A1 A2<br />

Grammatik A1–A2. Gramatyka języka niemieckiego z ćwiczeniami to publikacja<br />

zawierająca ciekawe i różnorodne ćwiczenia na poziomach A1 i A2 oraz testy. Jest<br />

doskonałą propozycją zarówno dla rozpoczynających naukę języka niemieckiego,<br />

jak i dla tych, którzy chcieliby przypomnieć sobie najważniejsze zagadnienia gramatyczne.<br />

Objaśnienie piktogramów<br />

Ćwiczenia indywidualizujące proces nauczania (w tym dla uczniów z dysleksją)<br />

Materiały na eduranga.pl<br />

Grammatik A1–A2. Gramatyka języka niemieckiego z ćwiczeniami<br />

Plansze interaktywne<br />

4 5


<strong>Podręcznik</strong><br />

1. 1.<br />

1<br />

Familie<br />

2<br />

Schule<br />

WIEDERHOLUNG<br />

2a.<br />

Sonja: C<br />

Lara: A<br />

Stefan: D<br />

1. Spielt in Gruppen nach der<br />

angegebenen Beschreibung.<br />

Przeprowadźcie w grupach zabawę<br />

zgodnie z podanym opisem.<br />

Podzielcie się na kilkuosobowe grupy.<br />

Do podanych tematów zapiszcie<br />

jak najwięcej rzeczowników wraz<br />

z rodzajnikami i formą liczby mnogiej.<br />

Wygrywa ta grupa, która poprawnie<br />

zapisze najwięcej rzeczowników.<br />

Familie<br />

2a. Lies die Texte und ordne ihnen die Fotos A–D zu. Ein Foto bleibt übrig. Przeczytaj teksty i dobierz<br />

do nich zdjęcia A–D. Jedno zdjęcie zostało zamieszczone dodatkowo.<br />

Tiere<br />

Berufe<br />

1<br />

1. Spielt in Gruppen nach der angegebenen Beschreibung. Przeprowadźcie w grupach zabawę<br />

zgodnie z podanym opisem.<br />

Podzielcie się na czteroosobowe grupy. Zgromadźcie około dziesięciu przedmiotów, których niemieckie nazwy<br />

już znacie. Trzy osoby z grupy zasłaniają oczy, a czwarta osoba chowa dwa z tych przedmiotów, po czym pyta:<br />

Was fehlt? Zadaniem pozostałych osób z grupy jest jak najszybciej odgadnąć, czego brakuje.<br />

BEISPIEL: Was fehlt? − Die Trinkflasche fehlt.<br />

2a. Höre die Dialoge 1–3 und ordne ihnen die Ortsangaben A–D zu. Eine Ortsangabe bleibt übrig.<br />

Posłuchaj dialogów 1–3 i przyporządkuj im określenia miejsc A–D. Jedno określenie podano<br />

dodatkowo.<br />

str. 6, ćw. 1<br />

2a.<br />

Dialog 1: B<br />

Dialog 2: A<br />

Dialog 3: C<br />

Zeszyt <strong>ćwiczeń</strong><br />

Multibook<br />

Zeszyt <strong>ćwiczeń</strong><br />

Zadanie 1.1A<br />

str. 4, ćw. 1<br />

3. 1. Ist deine Mutter<br />

Lehrerin von Beruf?<br />

2. Er arbeitet als<br />

Sportlehrer, denn er mag<br />

Sport und Kinder.<br />

3. Mein Großvater wohnt<br />

in Österreich und ist<br />

Rentner. 4. Mag dein<br />

Bruder Tischtennis?<br />

Zeszyt <strong>ćwiczeń</strong><br />

str. 4, 5, ćw. 2, 3<br />

A B C D<br />

Sonja: Ich habe keine Geschwister, dafür aber viele Haustiere, denn meine Eltern sind Tierärzte und lieben<br />

Tiere. Also, wir haben: drei Hunde, vier Katzen, ein Meerschweinchen und zwanzig Fische. Ich möchte sowieso<br />

viel lieber Geschwister haben!<br />

Lara: Meine Familie ist sehr groß. Ich habe sechs Geschwister: drei Brüder und drei Schwestern. Meine<br />

Großeltern wohnen auch mit uns. Unser Haus ist sehr groß. Zum Glück! Aber es ist zu viel los und ich brauche<br />

Ruhe! Und wie ist es bei euch?<br />

Stefan: Meine Mutter ist Klavierspielerin und mein Vater ist Sänger. Sie üben natürlich zu Hause. Das ist aber<br />

nicht alles: Meine Eltern haben ihre Schüler und sie kommen zu uns nach Hause und lernen Musik. Sie singen<br />

und spielen Klavier! Manchmal ist es zu laut.<br />

2b. Berichte über die Familien von Lara und Stefan. Opowiedz o rodzinach Lary i Stefana.<br />

BEISPIEL:<br />

Sonja hat keine Geschwister. Sonjas Eltern mögen Tiere.<br />

Ihre Eltern sind Tierärzte. Sie haben zu Hause drei<br />

Hunde, vier Katzen, ein Meerschweinchen und zwanzig<br />

Fische.<br />

3. Bilde Sätze aus den angegebenen Wörtern. Benutze sie in der richtigen Form.<br />

Ułóż zdania z podanych wyrazów. Użyj ich w odpowiedniej formie.<br />

1. deine Mutter / von Beruf / sein / Lehrerin / ?<br />

2. arbeiten / er / als / Sportlehrer / denn / mögen /<br />

Sport / Kinder / und / er<br />

Grammatik (S. 12)<br />

3. mein Großvater / in Österreich / wohnen / und /<br />

Rentner / sein<br />

4. Tischtennis / mögen / dein Bruder / ?<br />

G 1.1<br />

X Odmiana czasowników w czasie teraźniejszym<br />

X Szyk wyrazów w zdaniu<br />

X Spójniki: und, oder, aber, sondern, denn<br />

1<br />

A<br />

Auf dem Schulhof.<br />

2b. Höre die Dialoge 1–3 noch einmal und sage, welche der Sätze 1–6 richtig und welche falsch sind.<br />

Posłuchaj dialogów 1–3 jeszcze raz i powiedz, które ze zdań 1–6 są zgodne z ich treścią, a które nie.<br />

1. Matteo hat am Mittwoch vier Stunden.<br />

2. Matteo findet Physik schwer.<br />

3. Yvonnes Freundin findet Französisch interessant.<br />

4. Yvonne hat heute zwei Stunden Sport.<br />

5. Sarah und Jasmin wollen die Haus<strong>auf</strong>gabe in Mathe machen.<br />

6. Die Mädchen haben keine Mathebücher dabei.<br />

3. Ergänze die Sätze 1–4 mit den bestimmten, den unbestimmten Artikeln oder mit den Pronomen<br />

kein / keine, wo es nötig ist. Uzupełnij zdania 1–4 rodzajnikami określonymi, nieokreślonymi<br />

lub zaimkami kein / keine tam, gdzie to konieczne.<br />

1. Das ist Bleistift, sondern Kuli.<br />

2. Sind das Taschentücher? – Nein, das sind<br />

Taschentücher.<br />

B<br />

In der Schulmensa.<br />

3. Tasche ist sehr schön.<br />

4. Wie ist Smartphone? – Smartphone ist<br />

fantastisch.<br />

4. Übersetze die Ausdrücke 1–4 ins <strong>Deutsch</strong>e. Przetłumacz wyrażenia 1–4 na język niemiecki.<br />

C<br />

Im Mathematikraum.<br />

D<br />

Grammatik (S. 12)<br />

Auf dem Sportplatz.<br />

G 1.2<br />

X Rodzajniki określone i nieokreślone<br />

oraz przeczenie kein<br />

X Zaimki dzierżawcze<br />

Zadanie 1.2A<br />

2b.<br />

1F, 2R, 3F, 4R, 5R, 6R<br />

str. 6, ćw. 2<br />

4.<br />

1. unsere Lehrerin<br />

2. sein Rucksack<br />

3. ihre Bücher<br />

4. meine Flasche<br />

Multibook<br />

Zeszyt <strong>ćwiczeń</strong><br />

3.<br />

1. kein, ein 2. −, keine<br />

3. Die 4. das, Das<br />

str. 7, ćw. 3, 4<br />

Zeszyt <strong>ćwiczeń</strong><br />

4. Schreibe 8–10 Sätze über die Familie von Joachim. Napisz 8–10 zdań o rodzinie Joachima.<br />

1. nasza nauczycielka 2. jego plecak 3. ich książki<br />

4. moja butelka<br />

Multibook<br />

Zeszyt <strong>ćwiczeń</strong><br />

Zadanie 1.1B<br />

str. 5, ćw. 4, 5<br />

6<br />

Joachim: 15, Schüler, besucht das Goethe-Gymnasium, mag Informatik<br />

Mutter: Emilia, 36, Friseurin, mag Tanzen<br />

Vater: Jakob, 35, Psychologe, mag Kochen<br />

Bruder: Linus, 7, mag Schwimmen<br />

Schwester: Annika, 5, mag ihre Freundinnen im Kindergarten<br />

BEISPIEL: Die Mutter von Joachim heißt . Sie<br />

2<br />

5. Arbeitet in Paaren. Hört zu und übt dann ähnliche Dialoge. Pracujcie w parach. Posłuchajcie<br />

dialogu, a następnie przećwiczcie podobne dialogi.<br />

toll blöd interessant langweilig schwer cool schrecklich<br />

7<br />

Zadanie 1.2B<br />

str. 7, ćw. 5a, 5b<br />

Multibook<br />

Zeszyt <strong>ćwiczeń</strong><br />

6<br />

7


Zeszyt <strong>ćwiczeń</strong><br />

1.<br />

1 Familie<br />

1<br />

3. Höre die Aussagen 1−3 und ordne ihnen die Collagen A−D zu. Eine Collage bleibt übrig.<br />

Posłuchaj wypowiedzi 1−3 i dobierz do nich kolaże A−D. Jeden kolaż został podany dodatkowo.<br />

WIEDERHOLUNG<br />

1. Finde im Suchsel 17 Bezeichnungen für Familienmitglieder und markiere sie.<br />

W wykreślance znajdź 17 nazw członków rodziny i je zaznacz.<br />

A<br />

B<br />

T E T A N T E C E D A S H U N D E R O M A<br />

F O N K E L U G R O S S M U T T E R N A B<br />

B R U D E R S V A T E R H E L F E R U D E<br />

O M G M U T T E R S I E B E N E S O H N W<br />

C H A N D A G S F E I E L T E R N C H E N<br />

E T O C H T E R W O W O H N T M I T U N S<br />

D E I N E S C O U S I N E S O P A M E E R<br />

G R O S S V A T E R K O M M E N A U S O B<br />

C D G E S C H W I S T E R K A T U N E D A<br />

S I E A R B E I T E N I N C O U S I N W I<br />

D A S C H W E S T E R W I E I S T D E I N<br />

V O R N A M E G R O S S E L T E R N A U S<br />

C<br />

D<br />

2. Ergänze die unten stehenden Texte.<br />

Uzupełnij poniższe teksty.<br />

a. Ergänze den Text mit den angegebenen Verben in der richtigen Form.<br />

Uzupełnij tekst podanymi czasownikami w odpowiedniej formie.<br />

wohnen • brauchen • haben • sein (× 2)<br />

Meine Familie (1) ist<br />

sehr groß. Ich (2) habe sechs Geschwister: drei Brüder und<br />

drei Schwestern. Meine Großeltern (3) wohnen auch bei uns. Unser Haus ist sehr groß. Zum Glück!<br />

Aber es (4) ist<br />

zu viel los und ich (5) brauche Ruhe! Wie ist es bei euch? Lara<br />

1 2 3<br />

B D A<br />

4. Beschreibe anhand der Fotos die Familie von Johanna. Na podstawie zdjęć opisz rodzinę Johanny.<br />

Lili (14) Emma (11)<br />

Johanna (16)<br />

b. Ergänze den Text mit den angegebenen Substantiven im Plural.<br />

Uzupełnij tekst podanymi rzeczownikami w liczbie mnogiej.<br />

Hund • Geschwister • Tier • Tierarzt<br />

4<br />

Ich habe keine Geschwister. Meine Eltern sind (1) Tierärzte und lieben (2) Tiere . Wir haben<br />

zu Hause drei (3) Hunde , vier Katzen, ein Meerschweinchen und zwanzig Fische. Ich möchte viel<br />

lieber (4) Geschwister haben! Sonja<br />

c. Ergänze den Text mit den angegebenen Ausdrücken.<br />

Uzupełnij tekst podanymi wyrażeniami.<br />

zu laut • nicht alles • zu Hause • nach Hause<br />

Meine Mutter ist Klavierspielerin und mein Vater ist Sänger. Sie üben natürlich (1) zu Hause . Das ist<br />

aber (2) nicht alles : Meine Eltern haben ihre Schüler und sie kommen zu uns (3) nach Hause und<br />

lernen Musik. Sie singen und spielen Klavier! Manchmal ist es (4) zu laut . Stefan<br />

Mutter Kristina (44)<br />

Vater Max (45)<br />

Rozwiązanie przykładowe: Ich bin Johanna, 16 Jahre alt und Schülerin. Ich schwimme wahnsinnig<br />

gern . Ich habe eine große Familie, denn ich habe zwei Schwestern und viele Tiere . Mein Vater<br />

heißt Max, ist 45 Jahre alt und Arzt. Meine Mutter heißt Kristina, ist 44 Jahre alt und Ärztin. Meine<br />

Schwestern heißen Emma und Lili. Emma ist 11 und mag Computerspiele. Lili ist 14 und liebt<br />

Musik. Sie spielt jeden Tag stundenlang Klavier. Meine Familie ist super .<br />

5. Schreibe die Sätze 1–6 zu Ende. Dokończ zdania 1–6.<br />

1. Meine Mutter kocht nicht, sondern . 4. Meine Eltern joggen oft, denn .<br />

2. Laura hat einen Hund und . 5. Wir spielen heute Computer oder .<br />

3. Ich habe drei Brüder, aber . 6. Wir bleiben zu Hause und ihr .<br />

5<br />

5. Rozwiązanie<br />

przykładowe: 1. sie k<strong>auf</strong>t<br />

Fertiggerichte 2. sie<br />

muss mit ihm jeden Tag<br />

spazieren gehen<br />

3. keine Schwester 4. sie<br />

möchten fit sein 5. (wir)<br />

sehen fern 6. geht aus<br />

str. 37<br />

1. Generator kartkówek i sprawdzianów<br />

2. Ćwiczenia online<br />

8<br />

9


Zeszyt <strong>ćwiczeń</strong><br />

1.<br />

2<br />

Schule<br />

1. Finde in der Wortschlange die Namen der abgebildeten Sachen 1–9. Schreibe dann Sätze<br />

wie im Beispiel.<br />

Znajdź w wężu wyrazowym nazwy przedmiotów przedstawionych na ilustracjach 1–9, a następnie<br />

napisz zdania zgodnie z przykładem.<br />

BEISPIEL: Das ist ein / eine ... . Der / Die / Das ... ist grün.<br />

3. Übersetze die Ausdrücke A ins Polnische und die Ausdrücke B ins <strong>Deutsch</strong>e.<br />

Przetłumacz wyrażenia A na język polski, a wyrażenia B – na język niemiecki.<br />

A.<br />

1. euer Mathelehrer – wasz nauczyciel matematyki<br />

2. deine Schulmensa – twoja stołówka<br />

3. unser Labor – nasze laboratorium<br />

4. sein Bleistift – jego ołówek<br />

5. meine Bücher – moje książki<br />

WIEDERHOLUNG<br />

B.<br />

1. jej szkoła – ihre Schule<br />

2. twój długopis – dein Kuli / Kugelschreiber<br />

3. wasza hala sportowa – eure Sporthalle<br />

4. nasza dyrektorka – unsere Direktorin<br />

5. ich dziedziniec szkolny – ihr Schulhof<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

4.<br />

5.<br />

6.<br />

7.<br />

8.<br />

9.<br />

KULICHEDSCHULTASCHEGRA<br />

B S<br />

I N G E N T R I N K F L A S C H E G E H E N B L E<br />

FITISCHLÜSSELKOOPERATIVBUCHHANDTASCHENTÜCHER<br />

I S T<br />

I F TA R U C K S A C K<br />

Das ist ein Kuli. Der Kuli ist rot.<br />

Das ist ein Rucksack. Der Rucksack ist orange.<br />

Das ist eine Trinkflasche. Die Trinkflasche ist rosa / pink.<br />

Das ist ein Stift. Der Stift ist braun.<br />

Das ist ein Buch. Das Buch ist gelb.<br />

Das sind Sportschuhe. Die Sportschuhe sind grau.<br />

Das ist ein Schlüssel. Der Schlüssel ist schwarz.<br />

Das sind Taschentücher. Die Taschentücher sind blau.<br />

Das ist eine Schultasche. Die Schultasche ist grün.<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

1<br />

2<br />

I K N U S P O R T S C H U H E<br />

8<br />

9<br />

3<br />

2<br />

4. Bilde Fragen zu den angegebenen Antworten.<br />

Utwórz pytania do podanych odpowiedzi.<br />

1. Ist das ein Geldbeutel?<br />

? – Nein, das ist kein Geldbeutel.<br />

2. Wie ist die Schule?<br />

? – Die Schule ist fantastisch!<br />

3. Warum magst du Geografie nicht?<br />

? – Denn Geografie ist langweilig.<br />

4. Was macht ihr in Musik?<br />

? – In Musik spielen wir Instrumente und singen.<br />

5. Wie findest du Mathe?<br />

? – Ich finde Mathe schwer, aber interessant.<br />

6. Was ist das?<br />

? – Das ist eine Schultasche.<br />

7. Magst du Kunst?<br />

? – Ja, ich mag Kunst sehr.<br />

8. Ist der Rucksack grün?<br />

? – Nein, der Rucksack ist schwarz.<br />

5a. Höre den Dialog und ergänze ihn mit den richtigen Wörtern.<br />

Posłuchaj dialogu i uzupełnij go odpowiednimi wyrazami.<br />

– Sarah, hast du die (1) Haus<strong>auf</strong>gabe ?<br />

– Nein. Und du, Jasmin?<br />

– Ich auch nicht! Machen wir sie (2) schnell !<br />

– Wie viel Zeit haben wir?<br />

– (3) Drei / 3 Minuten.<br />

– Okay, komm, schnell! Hast du das (4) Mathebuch dabei?<br />

– Leider nicht.<br />

– Ich auch nicht.<br />

– Guten (5) Tag<br />

, meine Lieben!<br />

– Oh, nein! Zu spät ...<br />

2. Trage die fehlenden Vokale ein und schreibe Sätze wie im Beispiel.<br />

Wpisz brakujące samogłoski i napisz zdania zgodnie z przykładem.<br />

BEISPIEL: m _ g _ P _ ln _ sch Sabine → Sabine findet Polnisch mega.<br />

1. g n l Ph s k → Luis findet Physik genial.<br />

2. t ll G gr f → Georg findet Geografie toll.<br />

3. sp nn nd B l g → Ich finde Biologie spannend.<br />

4. bl d ngl sch → Lea und Sarah finden Englisch blöd.<br />

5. nt r ss nt Ch m → Du findest Chemie interessant.<br />

6. schr ckl ch Sp rt → Wir finden Sport schrecklich.<br />

7. l ngw l g M th m t k → Meine Schwester findet Mathematik langweilig.<br />

8. nf ch D tsch → Ihr findet <strong>Deutsch</strong> einfach.<br />

9. c l nf rm t k → Klara findet Informatik cool.<br />

10. schw r G sch cht → Jann findet Geschichte schwer.<br />

5b. Schreibt ähnliche Dialoge und übt sie dann in Paaren.<br />

Napiszcie podobne dialogi, a następnie przećwiczcie je w parach. Przedstawcie swoje scenki klasie.<br />

Jeśli się wszyscy zgodzą, nagrajcie je telefonami.<br />

6<br />

7<br />

str. 37<br />

1. Generator kartkówek i sprawdzianów<br />

2. Ćwiczenia online<br />

10<br />

11


<strong>Podręcznik</strong><br />

1. 1.<br />

3<br />

Alltag<br />

4<br />

Freizeit<br />

WIEDERHOLUNG<br />

1. Spielt Pantomime nach den angegebenen Regeln. Zagrajcie w kalambury według podanych reguł.<br />

1. Spielt in Gruppen nach den angegebenen Regeln. Zagrajcie w grupach w grę według podanych reguł.<br />

2a.<br />

Dialog 1: B<br />

Dialog 2: D<br />

Zeszyt <strong>ćwiczeń</strong><br />

str. 8, ćw. 1<br />

3<br />

Podzielcie się na dwie drużyny. Każda drużyna zapisuje na karteczkach 10 zdań związanych z czynnościami dnia<br />

codziennego (np. Mein Bruder sieht fern. / Ich dusche. / Sie liest ein Buch.). Następnie jedna drużyna wybiera jedną<br />

osobę z przeciwnej drużyny i pokazuje jej karteczkę ze zdaniem, które ta osoba powinna przedstawić swojej<br />

drużynie za pomocą pantomimy. Czas na odgadnięcie zdania wynosi dwie minuty. Następnie przeciwna drużyna<br />

przedstawia swoje zdanie do odgadnięcia na tych samych zasadach.<br />

2a. Höre zwei Dialoge und ordne jedem Dialog jeweils ein Bild zu. Zwei Bilder bleiben übrig.<br />

Posłuchaj dwóch dialogów i dobierz do każdego z nich po jednej ilustracji. Dwie ilustracje zostały<br />

zamieszczone dodatkowo.<br />

A B C D<br />

1. Na osobnych karteczkach zapiszcie pojedynczo podane<br />

czasowniki modalne, zaimki osobowe i zwroty oraz podzielcie<br />

je na te trzy grupy zgodnie z przykładem.<br />

2. Odwróćcie kartki tak, by nie było widać napisów.<br />

3. Losujcie po jednej karteczce z każdej grupy i twórzcie zdania,<br />

dodając odpowiednie wyrazy. Wykorzystane karteczki<br />

odkładajcie na bok.<br />

BEISPIEL: Er will in den Park l<strong>auf</strong>en.<br />

Grammatik (S. 13)<br />

X Czasowniki modalne<br />

G 1.4<br />

müssen ich ins Kino gehen<br />

können du nach Hause l<strong>auf</strong>en<br />

wollen er zu Hause sein<br />

sollen sie in die Pizzeria gehen<br />

dürfen es in den Park l<strong>auf</strong>en<br />

möchte... wir in den Zoo gehen<br />

ihr<br />

sie<br />

Sie<br />

ins Konzert gehen<br />

ins Museum gehen<br />

zu Anna gehen<br />

Zadanie 1.4A<br />

str. 10, ćw. 1, 2<br />

Multibook<br />

Zeszyt <strong>ćwiczeń</strong><br />

2b.<br />

1. Timon schläft am<br />

Wochenende lange,<br />

denn er steht in der<br />

Woche früh <strong>auf</strong>. 2. Sonja<br />

räumt in der Nacht <strong>auf</strong>,<br />

denn am Tag hat sie<br />

dafür keine Zeit.<br />

Multibook<br />

3. 1. Wann siehst du<br />

fern? 2. Was liest du<br />

gern? 3. Was machst du<br />

am Mittwoch? 4. Wer<br />

k<strong>auf</strong>t nicht gern ein?<br />

5. Wo schläfst du heute?<br />

6. Was isst du gern?<br />

Zeszyt <strong>ćwiczeń</strong><br />

Multibook<br />

Zeszyt <strong>ćwiczeń</strong><br />

Zadanie 1.3A<br />

str. 8, 9 ćw. 2,–4<br />

Zadanie 1.3B<br />

str. 9, ćw. 5<br />

2b. Antworte <strong>auf</strong> die Fragen 1 und 2.<br />

Odpowiedz na pytania 1 i 2.<br />

1. Warum schläft Timon am Wochenende so lange?<br />

2. Warum räumt Sonja in der Nacht <strong>auf</strong>?<br />

3. Bilde Fragen zu den markierten Satzteilen. Utwórz pytania do wyróżnionych części zdań.<br />

1. Ich sehe am Abend fern.<br />

2. Ich lese gern Krimis.<br />

3. Ich fahre am Mittwoch nach Bremen.<br />

4. Arbeitet in Paaren.<br />

Stellt einander Fragen<br />

und antwortet <strong>auf</strong><br />

sie wie im Beispiel.<br />

Pracujcie w parach.<br />

Zadawajcie sobie<br />

nawzajem pytania<br />

i odpowiadajcie na nie<br />

zgodnie z przykładem.<br />

BEISPIEL: Um wie viel Uhr<br />

k<strong>auf</strong>t Ivo ein? – Er k<strong>auf</strong>t<br />

um 17.00 Uhr ein.<br />

A<br />

C<br />

7.00 Uhr<br />

B<br />

7.30 Uhr<br />

7.10 Uhr<br />

Grammatik (S. 13)<br />

4. Ich k<strong>auf</strong>e nicht gern ein.<br />

5. Ich schlafe heute bei Hanna.<br />

6. Ich esse gern Käse und Oliven.<br />

G 1.3<br />

X Czasowniki o odmianie nieregularnej<br />

X Czasowniki rozdzielnie złożone<br />

E 14.00 Uhr<br />

F<br />

17.00 Uhr<br />

G 18.30 Uhr<br />

2a. Lies die Freizeitangebote A–C und die Informationen über die Personen 1–4. Ordne sie<br />

dann einander zu. Eines der Angebote entspricht den Interessen von zwei Personen.<br />

Przeczytaj opisy imprez kulturalnych A–C i informacje o osobach 1–4. Zdecyduj, kto dokąd się<br />

wybierze. Jedna z imprez odpowiada zainteresowaniom dwóch osób.<br />

1. Larissa liebt Musik. Nur Popmusik mag sie nicht so sehr.<br />

2. Kochen ist Bens Hobby. Er interessiert sich für alle Küchen der Welt.<br />

3. Alte und moderne Kunst sind die Hobbys von Leni. Sie möchte Grafikerin werden.<br />

4. Emil interessiert sich für asiatische Küche. Sein Lieblingsessen ist Sushi.<br />

46.<br />

Internationaler<br />

Museumstag<br />

Sonntag, den 23. Mai<br />

Am 23. Mai feiern wir<br />

den 46. weltweiten<br />

Internationalen Museumstag!<br />

14 Museen in Hamburg machen mit!<br />

= Attraktionen für die ganze Familie<br />

= Workshops zur Kunstgeschichte<br />

= modernes Grafikdesign<br />

= Museumsbesichtigung<br />

= Galeriebesichtigung<br />

Auch online!<br />

Alles kostenlos!<br />

A<br />

C<br />

B<br />

C<br />

Am Sonntag in Hamburg-Barmbek:<br />

exotische Getränke und Lebensmittel,<br />

exotisches Gemüse, Gerichte<br />

aus aller Welt.<br />

SUPERLECKER – ein Fest für alle, die gutes Essen mögen!<br />

A<br />

B<br />

14.−15. Mai<br />

Der Festival-Frühling<br />

in Hamburg hat begonnen!<br />

Sonntag, 15. Mai, 10.00–16.00 Uhr<br />

Eintritt 10 Euro<br />

Alte Fabrik beim Museum<br />

der Arbeit, Wiesendamm 3<br />

Am Wochenende finden vor<br />

allem die Fans schwarzer<br />

Rhythmen ein reiches<br />

Programm:<br />

Am Samstag um 19.00 Uhr startet das Elbjazz-Festival mit<br />

einem Konzert und am Sonntag ab 16.00 Uhr präsentieren sich<br />

Hamburger Hip-Hop-Bands – von Gangsta-Rap bis Ragga.<br />

C<br />

Alles ist dabei!<br />

2a.<br />

1C, 2B, 3A, 4B<br />

Zadanie 1.4B<br />

str. 10, 11, ćw. 3–5<br />

Multibook<br />

Zeszyt <strong>ćwiczeń</strong><br />

D<br />

8.00 Uhr<br />

SCHULE<br />

2b. Sammle die Informationen aus Aufgabe 2a und berichte über die Kulturangebote in Hamburg<br />

<strong>auf</strong> Polnisch. Zbierz informacje z zadania 2a i opowiedz po polsku o imprezach kulturalnych<br />

w Hamburgu.<br />

H 22.30 Uhr<br />

2c. Sage <strong>auf</strong> Polnisch, welche Veranstaltung A–C du besuchen würdest und warum.<br />

Powiedz po polsku, na którą imprezę kulturalną A–C byś się wybrał / wybrała i dlaczego.<br />

str. 11, ćw. 6<br />

Zeszyt <strong>ćwiczeń</strong><br />

8<br />

9<br />

12<br />

4. A. Was macht Ivo um 7.00 Uhr? – Er steht <strong>auf</strong>. / Um wie viel Uhr steht Ivo <strong>auf</strong>? – Um 7.00 Uhr.<br />

B. Was macht Ivo um 7.10 Uhr? – Er duscht. / Um wie viel Uhr duscht Ivo? – Um 7.10 Uhr.<br />

C. Was macht Ivo um 7.30 Uhr? – Er frühstückt. / Um wie viel Uhr frühstückt Ivo? – Um 7.30 Uhr.<br />

D. Was macht Ivo um 8. Uhr? – Er ist in der Schule. / Um wie viel Uhr ist Ivo in der Schule? – Um 8.00 Uhr.<br />

E. Was macht Ivo um 14.00 Uhr? – Er isst zu Mittag. / Um wie viel Uhr ist Ivo zu Mittag? – Um 14.00 Uhr.<br />

F. Was macht Ivo um 17.00 Uhr? – Er k<strong>auf</strong> ein. / Um wie viel Uhr k<strong>auf</strong>t Ivo ein? – Er k<strong>auf</strong>t um 17 Uhr ein.<br />

G. Was macht Ivo um 18.30 Uhr? – Er spielt Videospiele. / Um wie viel Uhr spielt Ivo Videospiele?<br />

– Um 18.30 Uhr.<br />

H. Was macht Ivo um 22.30 Uhr? – Er geht schlafen. / Um wie viel Uhr geht Ivo schlafen? – Um 22.30 Uhr.<br />

13


Zeszyt <strong>ćwiczeń</strong><br />

3<br />

1.<br />

Alltag 3<br />

1. Höre sechs Zeitangaben und notiere die Uhrzeiten.<br />

Posłuchaj sześciu określeń godzin i je zapisz.<br />

1. Es ist 15.45 Uhr.<br />

2. Es ist 21.00 Uhr.<br />

3.<br />

Es ist 18.30 Uhr.<br />

2. Was macht Leonie? Schreibe Sätze wie im Beispiel.<br />

Co robi Leonie? Napisz zdania zgodnie z przykładem.<br />

4.<br />

5.<br />

6.<br />

Es ist 7.20 Uhr.<br />

Es ist 13.05 Uhr.<br />

Es ist 17.15 Uhr.<br />

4<br />

3. Höre die Dialoge 1–3 und ergänze die Sätze mit den richtigen Uhrzeiten.<br />

Posłuchaj dialogów 1–3 i uzupełnij zdania odpowiednimi określeniami godzin.<br />

1. Laras Training beginnt heute um halb sechs / 17.30 Uhr<br />

.<br />

2. Sebastians Mutter steht morgen um halb fünf / 4.30 Uhr <strong>auf</strong>.<br />

3. Patricks Unterricht beginnt heute um 10.30 Uhr / halb elf<br />

.<br />

4. Bilde Sätze. Benutze die angegebenen Wörter in der richtigen Form.<br />

Ułóż zdania. Użyj podanych wyrazów w odpowiedniej formie.<br />

1. am Abend – fernsehen – deine Familie – ?<br />

Sieht deine Familie am Abend fern?<br />

2. fahren – mein Bruder – am Wochenende – nach Wien<br />

Mein Bruder fährt am Wochenende nach Wien.<br />

BEISPIEL: Leonie steht <strong>auf</strong>.<br />

3. eink<strong>auf</strong>en – du – gern – ?<br />

K<strong>auf</strong>st du gern ein?<br />

4. kochen – Linda – heute – Spaghetti<br />

Linda kocht heute Spaghetti.<br />

.<br />

5. wer – am Nachmittag – <strong>auf</strong>räumen – ?<br />

Wer räumt am Nachmittag <strong>auf</strong>?<br />

6. lesen – meine Schwester – wieder – ein Buch<br />

Meine Schwester liest wieder ein Buch.<br />

WIEDERHOLUNG<br />

1.<br />

Leonie putzt sich die Zähne.<br />

5. Schau dir die Bilder an und schreibe acht Sätze über den Tag von Ivo.<br />

Przyjrzyj się ilustracjom i napisz osiem zdań o tym, jak wygląda dzień Iwa.<br />

2.<br />

Sie isst das Frühstück / frühstückt.<br />

D<br />

8.00 Uhr<br />

A<br />

7.00 Uhr<br />

SCHULE<br />

3.<br />

Sie geht zur Arbeit.<br />

E<br />

14.00 Uhr<br />

4. Sie arbeitet.<br />

B<br />

7.10 Uhr<br />

5.<br />

Sie k<strong>auf</strong>t ein / macht Einkäufe.<br />

F<br />

17.00 Uhr<br />

G 18.30 Uhr<br />

6.<br />

Sie liest ein Buch.<br />

C<br />

7.30 Uhr<br />

7.<br />

Sie schläft.<br />

H 22.30 Uhr<br />

8<br />

9<br />

str. 37<br />

1. Generator kartkówek i sprawdzianów<br />

2. Ćwiczenia online<br />

14<br />

15


Zeszyt <strong>ćwiczeń</strong><br />

1.<br />

4 Freizeit<br />

4. Schreibe Sätze wie im Beispiel.<br />

Napisz zdania zgodnie z przykładem.<br />

WIEDERHOLUNG<br />

1. Löse das Kreuzworträtsel.<br />

Rozwiąż krzyżówkę.<br />

BEISPIEL:<br />

Eva<br />

→ Eva mag Skil<strong>auf</strong>en. = Sie läuft gern Ski.<br />

Museum<br />

Zoo<br />

Pizzeria<br />

1. Tobias mag Tischtennis.<br />

Er spielt gern Tischtennis.<br />

2. Anette mag Jogging.<br />

Sie joggt gern.<br />

3. Sandra mag Radfahren.<br />

Sie fährt gern Rad.<br />

Theater<br />

Wohin gehst du?<br />

1. Du möchtest spazieren gehen oder skaten.<br />

2. Du magst Geschichte.<br />

3. Du hast Lust <strong>auf</strong> Pizza.<br />

4. Du magst exotische Tiere.<br />

5. Du möchtest Musik live hören.<br />

6. Du möchtest einen Film sehen.<br />

7. Du möchtest ein Theaterstück<br />

sehen.<br />

LÖSUNG:<br />

Kino<br />

FREIZEIT<br />

2. Übersetze die Sätze 1–6 ins Polnische.<br />

Przetłumacz zdania 1–6 na język polski.<br />

1. Kommst du mit? Czy idziesz / pójdziesz (razem) z nami?<br />

2. Ich kann nicht. Nie mogę. / Nie potrafię.<br />

3. Ich muss zu Hause helfen. Muszę pomóc w domu.<br />

4. Was wollen wir heute machen? Co będziemy dzisiaj robić?<br />

5. Meine Großeltern kommen zu Besuch. Moi dziadkowie przyjdą w odwiedziny.<br />

6. Wann kommst du zurück? Kiedy wrócisz?<br />

3. Übersetze die Wörter in Klammern ins <strong>Deutsch</strong>e.<br />

Przetłumacz wyrazy w nawiasach na język niemiecki.<br />

1. Freust du dich<br />

(Czy cieszysz się) <strong>auf</strong> den Museumsbesuch?<br />

2. Adrian interessiert sich<br />

(interesuje się) für Geschichte.<br />

3. Treffen wir uns<br />

(Czy spotkamy się) Samstag Nachmittag?<br />

4. Das Publikum langweilt sich<br />

(nudzi się) schrecklich.<br />

5.<br />

7.<br />

2.<br />

1.<br />

3.<br />

6.<br />

Park<br />

4.<br />

F<br />

P A R K<br />

Konzert<br />

M U S E U M<br />

P I Z Z E R I A<br />

Z O O<br />

K O N Z E R T<br />

K I N O<br />

T H E A T E R<br />

4. Luisa mag Volleyball.<br />

Sie spielt gern Volleyball.<br />

5. Ergänze die Sätze 1–6 mit den richtigen Modalverben.<br />

Uzupełnij zdania 1–6 właściwymi czasownikami modalnymi.<br />

1. Muszę już iść do domu. → Ich muss<br />

schon nach Hause gehen.<br />

2. Co chcecie dzisiaj robić? → Was wollt<br />

ihr heute machen?<br />

3. Nie wolno mu wychodzić. → Er darf<br />

nicht ausgehen.<br />

4. Czy mam kupić bilety? → Soll<br />

ich Tickets k<strong>auf</strong>en?<br />

5. Czy umiesz grać w siatkówkę? → Kannst<br />

du Volleyball spielen?<br />

6. Czy ty nie lubisz sportu? → Magst<br />

du Sport nicht?<br />

6. Antworte <strong>auf</strong> die Fragen 1–6 in ganzen Sätzen.<br />

Odpowiedz całymi zdaniami na pytania 1–6.<br />

1. Wann wollt ihr ins Konzert gehen? (am Freitag)<br />

Wir wollen am Freitag ins Konzert gehen.<br />

2. Was musst du jetzt machen? (für den Mathetest lernen)<br />

Ich muss jetzt für den Mathetest lernen.<br />

3. Wer soll für alle Pizza bestellen? (Mark)<br />

Mark soll für alle Pizza bestellen.<br />

5. Ralf mag Fußball.<br />

Er spielt gern Fußball.<br />

4. Wo können wir Handball spielen? (in der Sporthalle)<br />

Wir können in der Sporthalle Handball spielen.<br />

5. Was dürft ihr nicht machen? (in der Nacht nach Hause zurückkommen)<br />

Wir dürfen nicht in der Nacht nach Hause zurückkommen.<br />

6. Wann möchten Sie uns besuchen? (im Sommer)<br />

Ich möchte / Wir möchten Sie / euch im Sommer besuchen.<br />

6. Robert mag Schwimmen.<br />

Er schwimmt gern.<br />

10<br />

11<br />

str. 37<br />

1. Generator kartkówek i sprawdzianów<br />

2. Ćwiczenia online<br />

16<br />

17


<strong>Podręcznik</strong><br />

1. 1.<br />

5<br />

Essen und Trinken<br />

6<br />

Feste und Wetter<br />

WIEDERHOLUNG<br />

Zeszyt <strong>ćwiczeń</strong><br />

str. 12, ćw. 1<br />

1. Arbeitet zu viert. Stellt ein Menü mit euren Lieblingsspeisen für das Frühstück, Mittagessen<br />

und Abendbrot zusammen. Pracujcie w czteroosobowych grupach. Przygotujcie menu<br />

zawierające wasze ulubione potrawy na śniadanie, obiad i kolację.<br />

1. Macht in Gruppen Karten / Präsentationen / Poster zu einer der Jahreszeiten. Podzielcie<br />

się na grupy. Przygotujcie karty / prezentacje / plakaty o jednej z pór roku. Uwzględnijcie daty<br />

(jej rozpoczęcia i zakończenia), pogodę, święta i popularne imprezy, które się wtedy odbywają.<br />

Zadanie 1.6A<br />

Multibook<br />

2b.<br />

Leon will kein Fleisch<br />

essen, denn er ist<br />

Vegetarier.<br />

Linda will keine Pizza mit<br />

Tomaten essen, denn sie<br />

mag Gemüse nicht.<br />

Tim darf keine Pizza<br />

essen, denn er ist gegen<br />

Gluten allergisch.<br />

Zeszyt <strong>ćwiczeń</strong><br />

str. 12, 13, ćw. 2, 3a<br />

4<br />

4<br />

2a. Worüber sprechen Mila und ihre Mutter? Höre das Gespräch und wähle dessen Thema: 1, 2<br />

oder 3. O czy rozmawiają Mila i jej mama? Posłuchaj dialogu i wybierz temat rozmowy: 1, 2 lub 3.<br />

1. Mila plant mit ihrer Mutter das Menü für ihre Party.<br />

2. Mila erzählt ihrer Mutter von den Lieblingsspeisen ihrer Freunde.<br />

3. Mila und ihre Mutter machen eine Eink<strong>auf</strong>sliste für die Party am Freitag.<br />

2b. Höre noch einmal zu und berichte dann, wer was nicht essen darf oder will und warum.<br />

Posłuchaj nagrania jeszcze raz i powiedz, kto czego nie może lub nie lubi jeść i dlaczego.<br />

BEISPIEL: Barbara darf keine Milch trinken, denn sie ist gegen Milch allergisch.<br />

Leon Linda Tim<br />

Grammatik (S. 13)<br />

3. Ergänze die Sätze 1–6 mit den angegebenen Wörtern in der richtigen Form.<br />

Uzupełnij zdania 1–6 podanymi wyrazami w odpowiedniej formie.<br />

G 1.5<br />

X Odmiana rzeczownika<br />

w bierniku<br />

X Odmiana zaimka osobowego<br />

w bierniku<br />

2a. Lies die Texte A–C und ordne ihnen jeweils einen der Sätze 1–4 zu. Ein Satz bleibt übrig.<br />

Przeczytaj teksty A–C i przyporządkuj im po jednym ze zdań 1–4. Jedno zdanie podano<br />

dodatkowo.<br />

1. Jemand möchte seine Freunde zu einem Fest zum Jahresende einladen.<br />

2. Jemand möchte den Frühling begrüßen.<br />

3. Jemand möchte für eine Silvesterparty danken.<br />

4. Jemand möchte jemandem gratulieren.<br />

A<br />

Leute,<br />

was ist los mit dem Wetter? Es ist ja Anfang<br />

April und immer noch so kalt. Und heute haben<br />

wir Schnee! Ich mag den Winter nicht und<br />

warte nur <strong>auf</strong> den Frühling und <strong>auf</strong> die Sonne!<br />

Vielleicht organisieren wir eine Frühlingsparty?<br />

Dann geht der Winter! Wer macht mit?<br />

Am Samstag, den 5. April!<br />

LISA<br />

B<br />

Hi! Dieses Jahr<br />

organisiere ich die<br />

Silvesterparty zusammen<br />

mit meiner Schwester.<br />

Wir möchten Euch<br />

herzlich einladen und<br />

zusammen Silvester<br />

feiern. Wir beginnen<br />

um 18.00 Uhr. Ihr könnt<br />

etwas zum Essen und<br />

zum Trinken mitbringen.<br />

Man kann auch bei mir<br />

zu Hause übernachten.<br />

Wir warten <strong>auf</strong> Euch!<br />

Leon und Elisa<br />

2a.<br />

A2, B1, C4<br />

Multibook<br />

Zeszyt <strong>ćwiczeń</strong><br />

Zadanie 1.5A<br />

str. 13, ćw. 3b, 4<br />

1. Ich bestelle (ein Salat) und mein Bruder nimmt (eine Suppe).<br />

2. Isst du (der Joghurt) noch? – Nein, ich esse (er) nicht mehr.<br />

3. Möchtest du (ein Apfelsaft)? – Ja, gern.<br />

4. Schmeckt dir (die Torte)? – Ja, möchtest du (sie) probieren?<br />

5. Ich mag (kein Gemüse), nur manchmal esse ich (Gurken).<br />

6. Brauchst du (eine Gabel) oder (ein Löffel)? – Ich brauche nur (ein Messer).<br />

4. Spielt in Gruppen Dialoge im Restaurant vor. Przećwiczcie dialogi odbywające się w restauracji.<br />

C<br />

Liebe Paula!<br />

Der Geburtstag ist wohl ohne Frage einer der schönsten aller<br />

Festtage. Darum will ich keine Zeit verlieren und Dir zum<br />

Geburtstag herzlich gratulieren! Alles Beste!<br />

Deine Mia<br />

str. 14, ćw. 1–2b<br />

Zeszyt <strong>ćwiczeń</strong><br />

3.<br />

1. einen Salat, eine<br />

Suppe<br />

2. den Joghurt, ihn<br />

3. einen Apfelsaft<br />

4. die Torte, sie<br />

5. kein Gemüse, Gurken<br />

6. eine Gabel, einen<br />

Löffel, ein Messer<br />

Multibook<br />

Zadanie 1.5B<br />

Podzielcie się na trzyosobowe grupy. Jedna osoba wciela się w rolę kelnera / kelnerki, dwie pozostałe<br />

osoby składają zamówienie (proszą o kartę dań, pytają o potrawy, dokonują wyboru, zamawiają, oceniają<br />

smak potraw, proszą o rachunek i płacą). Następnie zamieniacie się rolami.<br />

Vorspeisen<br />

Griechischer Salat 5,00 €<br />

Omelett mit Champignons 4,60 €<br />

Backkartoffeln mit Knoblauchsoße 3,80 €<br />

Suppen<br />

Ungarische<br />

Gulaschsuppe 3,80 €<br />

Tomatencremesuppe 3,40 €<br />

Champignonsuppe 3,60 €<br />

Gurkensuppe 3,20 €<br />

SPEISEKARTE<br />

Hauptgerichte<br />

Vegetarische Pizza 6,30 €<br />

Lasagne 6,40 €<br />

Spaghetti bolognese 7,10 €<br />

Wiener Schnitzel<br />

mit Pommes und Salat 12,30 €<br />

Spätzle mit Soße 6,00 €<br />

Hamburger mit Pommes 10,20 €<br />

Desserts<br />

Apfelstrudel 3,40 €<br />

Vanilleeis 4,00 €<br />

Getränke<br />

Tee 1,80 €<br />

Kaffee 1,80 €<br />

Mineralwasser 1,50 €<br />

Kakao 2,30 €<br />

Obstsaft 2,00 €<br />

Cola 1,60 €<br />

5<br />

2b. Höre die Aussagen 1–3 und ordne sie den Texten A–C<br />

aus Aufgabe 2a zu.<br />

Posłuchaj wypowiedzi A–C i przyporządkuj je<br />

tekstom A–C z zadania 2a.<br />

3. Beantworte die Fragen 1–6. Odpowiedz na pytania 1–6.<br />

1. Wann feiert man in Polen Muttertag?<br />

2. Der Wievielte ist heute?<br />

3. Wie ist das Wetter heute?<br />

Grammatik (S. 13)<br />

X Liczebniki porządkowe<br />

X Zaimki nieosobowe es i man<br />

4. Wann hast du Geburtstag?<br />

5. Was macht man <strong>auf</strong> einer Party?<br />

6. Was wünscht man zum Geburtstag?<br />

G 1.6<br />

4. Schreibe eine Einladung zu einem Fest, das du organisierst. Napisz zaproszenie na imprezę,<br />

którą organizujesz. Uwzględnij następujące kwestie: okazję, datę, miejsce oraz zaproponuj,<br />

kto co mógłby przynieść.<br />

2b.<br />

1A, 2C, 3B<br />

Zadanie 1.6B<br />

str. 14, 15, ćw. 3,4<br />

str. 15, ćw. 5<br />

str. 15, ćw. 6<br />

Multibook<br />

Zeszyt <strong>ćwiczeń</strong><br />

Zeszyt <strong>ćwiczeń</strong><br />

Zeszyt <strong>ćwiczeń</strong><br />

Zeszyt <strong>ćwiczeń</strong><br />

str. 13, ćw. 5<br />

10<br />

11<br />

18<br />

19


Zeszyt <strong>ćwiczeń</strong><br />

11.<br />

1.<br />

Essen und Trinken<br />

5<br />

1. Löse das Kreuzworträtsel.<br />

Rozwiąż krzyżówkę.<br />

9.<br />

1.<br />

K Ä S E<br />

2.<br />

A P F E L<br />

3.<br />

7.<br />

5<br />

3a. Höre das Gespräch und unterstreiche die Gerichte und Getränke, von denen in der Aufnahme<br />

die Rede ist. Posłuchaj dialogu. Podkreśl nazwy dań i napojów, o których jest mowa w nagraniu.<br />

3a.<br />

Vanilleeis,<br />

Tomatensuppe,<br />

Omelett, Obstsaft,<br />

vegetarische Pizza,<br />

Spaghetti bolognese,<br />

Wasser, Hamburger,<br />

Pommes, Cola, Salat<br />

WIEDERHOLUNG<br />

3.<br />

B U T T E R<br />

10.<br />

6.<br />

4.<br />

5.<br />

6.<br />

7.<br />

11.<br />

4.<br />

10.<br />

S C H I N K E N<br />

G E M Ü S E<br />

K A F F E E<br />

Q U A R K<br />

8.<br />

9.<br />

S A L Z<br />

1.<br />

B R Ö T C H E N<br />

K A R T O F E L<br />

W A S S E R<br />

2.<br />

5.<br />

8.<br />

5<br />

3b. Höre die Aufnahme noch einmal und ergänze den Text mit den richtigen Wörtern.<br />

Posłuchaj nagrania ponownie i uzupełnij tekst odpowiednimi wyrazami.<br />

Jonas möchte zuerst nur (1) Vanilleeis bestellen, aber die Oma sagt, es gibt heute zu Hause kein Abendbrot.<br />

Er nimmt also die (2) Tomatensuppeund ein (3) Omelett . Zum Trinken möchte Jonas einen<br />

(4) Obstsaft . Klaudia möchte zuerst eine (5) vegetarische bestellen, aber schließlich nimmt sie<br />

(6) Spaghetti und ein (7) Wasser Pizza<br />

zum Trinken.<br />

bolognese<br />

Zum Schluss nehmen alle (8) Hamburger mit (9) Pommes , aber ohne (10) Salat , und<br />

eine (11) Cola zum Trinken.<br />

LÖSUNG: SPEISEKARTE<br />

2. Welche Substantive passen zu den Kategorien 1–6? Schreibe jeweils drei Substantive mit den<br />

Artikeln <strong>auf</strong>. Które rzeczowniki pasują do kategorii 1–6? Zapisz po trzy rzeczowniki z rodzajnikami.<br />

1.<br />

die Banane,<br />

der Apfel,<br />

die Orange<br />

3.<br />

die Tomate,<br />

die Gurke,<br />

der Kopfsalat<br />

2. 5.<br />

das Mineralwasser,<br />

der Apfelsaft,<br />

der Tee<br />

6.<br />

4.<br />

die Cornflakes,<br />

der Honig,<br />

das Brötchen<br />

das Eis,<br />

der Apfelkuchen,<br />

die Torte<br />

die Gulaschsuppe,<br />

die Pizza,<br />

das Wiener Schnitzel<br />

4. Übersetze die Sätze 1–11 ins <strong>Deutsch</strong>e. Przetłumacz zdania 1–11 na język niemiecki.<br />

1. Chce mi się pić. Ich habe Durst.<br />

2. Nie jestem głodny. Ich habe keinen Hunger.<br />

3. Ile kosztuje Döner Kebab? Was / Wie viel kostet ein Döner Kebab?<br />

4. Co weźmiesz? Was nimmst du?<br />

5. Poproszę kartę dań. Ich hätte gern die Speisekarte.<br />

6. Chcielibyśmy zamówić. Wir möchten bestellen.<br />

7. Chciałbym zapłacić. Ich möchte zahlen.<br />

8. Mam ochotę na lody. Ich habe Lust <strong>auf</strong> Eis.<br />

9. Czy pójdziemy do restauracji? Gehen wir ins Restaurant?<br />

10. Jak smakuje ta zupa? Wie schmeckt die Suppe?<br />

11. Co jesz na obiad? Was isst du zu Mittag?<br />

5. Bilde Sätze. Beachte die Formen der Verben, der Artikel und des Pronomens kein.<br />

Ułóż zdania. Zwróć uwagę na odmianę czasowników, rodzajników i zaimka kein.<br />

1. du – ein Salat – nehmen – auch – ?<br />

Nimmst du auch einen Salat?<br />

2. essen – kein Fisch – Eva<br />

Eva isst keinen Fisch.<br />

3. Gemüse – mögen – ihr – ?<br />

Mögt ihr Gemüse?<br />

4. trinken – kein Kaffee – ich<br />

Ich trinke keinen Kaffee.<br />

5. mein Freund – ein Teller Suppe – möchte<br />

Mein Freund möchte einen Teller Suppe.<br />

6. du – wollen – probieren – der Saft – ?<br />

Willst du den Saft probieren?<br />

12<br />

13<br />

str. 37<br />

1. Generator kartkówek i sprawdzianów<br />

2. Ćwiczenia online<br />

20<br />

21


Zeszyt <strong>ćwiczeń</strong><br />

1.<br />

Feste und Wetter<br />

6<br />

1. Trage die entsprechenden Monatsnamen ein.<br />

Wpisz odpowiednie nazwy miesięcy.<br />

Frühling: Sommer: Herbst: Winter:<br />

März,<br />

Juni,<br />

September,<br />

Dezember,<br />

April,<br />

Mai<br />

Juli,<br />

August<br />

Oktober,<br />

November<br />

Januar,<br />

Februar<br />

4. Beschreibe das Wetter <strong>auf</strong> den Bildern 1–4.<br />

Napisz, jaka jest pogoda na zdjęciach 1–4.<br />

1 2<br />

4.<br />

1. Es regnet.<br />

2. Die Sonne scheint.<br />

Es ist warm / heiß.<br />

3. Es gibt viel Schnee.<br />

Es ist kalt.<br />

4. Es blitzt. Es gibt ein<br />

Gewitter. / Es kommt ein<br />

Gewitter <strong>auf</strong>.<br />

WIEDERHOLUNG<br />

2A.<br />

11.10., 16.10., 21.10., 20.10.,<br />

25.10., 28.10.<br />

6<br />

2a. Höre das Gespräch und kreuze<br />

die Daten im Kalender an,<br />

die du gehört hast.<br />

Posłuchaj rozmowy i zakreśl<br />

w kalendarzu daty,<br />

o których jest mowa<br />

w nagraniu.<br />

OKTOBER<br />

M D M D F S S<br />

2 3 4 5 6 7 8<br />

9 10 11 12 13 14 15<br />

16 17 18 19 20 21 22<br />

23 24 25 26 27 28 29<br />

30 31<br />

1<br />

3 4<br />

5. Ordne den Fragen 1–6 die richtigen Antworten zu.<br />

Do pytań 1–6 dobierz właściwe odpowiedzi.<br />

1. Der Wievielte ist heute? A. Tut mir leid. Ich kann nicht.<br />

2. Wann treffen wir uns? B. Nicht gut. Es regnet.<br />

3. Wo feiert ihr? C. Im Garten.<br />

5.<br />

1E, 2D, 3C, 4A, 5B, 6F<br />

4. Kommst du zu meiner Geburtstagsparty? D. Am Nachmittag, um 17 Uhr.<br />

6<br />

2b. Höre noch einmal zu und schreibe Sätze mit den im Dialog genannten Daten wie im Beispiel.<br />

Posłuchaj nagrania ponownie i zapisz zdania z wymienionymi w dialogu datami zgodnie<br />

z przykładem.<br />

BEISPIEL: Am 11. Oktober findet das Gespräch von Sandra und Boris statt.<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

4.<br />

5.<br />

Am 16. Oktober fährt Sandra nach Prag.<br />

Am 21. Oktober kommt sie zurück.<br />

Am. 20. Oktober hat Boris Geburtstag.<br />

Am. 25. Oktober möchte Boris seinen Geburtstag feiern. Am 25. Oktober haben Boris und Sandra<br />

Am 28. Oktober macht Boris seine Geburtstagsparty.<br />

Ihre Klassenfahrt.<br />

3. Antworte <strong>auf</strong> die Fragen 1–4.<br />

Odpowiedz na pytania 1–4.<br />

1. Was macht man in der Schule? (lernen und Leute treffen)<br />

Man lernt und trifft Leute.<br />

2. Was macht man im Sommer? (baden und wandern)<br />

Man badet und wandert.<br />

3. Was macht man <strong>auf</strong> einer Party? (tanzen und essen)<br />

Man tanzt und isst.<br />

4. Was macht man beim Regen? (shoppen gehen)<br />

Man geht shoppen.<br />

5. Wie ist das Wetter? E. Der zweite September.<br />

6. Regnet es noch? F. Nicht mehr. Die Sonne scheint.<br />

6. Ergänze den Text mit den richtigen Wörtern. Zwei Wörter bleiben übrig.<br />

Uzupełnij poniższy tekst odpowiednimi wyrazami. Dwa wyrazy zostały podane dodatkowo.<br />

stattfinden • es • Jahre • Geburtstagsparty • sich • man • mich<br />

Ich werde bald 15 (1)<br />

Das muss (2) man<br />

EINLADUNG<br />

Jahre alt!<br />

groß feiern!<br />

Ich möchte meinen Geburtstag mit Freunden<br />

feiern, deswegen lade ich dich herzlich<br />

zu meiner (3) Geburtstagsparty ein.<br />

Die Party (4) findet …<br />

am 2. Juli um 17.00 Uhr bei uns<br />

im Garten statt .<br />

Ich freue (5) mich <strong>auf</strong> dich!<br />

Leonie<br />

14<br />

15<br />

str. 37<br />

1. Generator kartkówek i sprawdzianów<br />

2. Ćwiczenia online<br />

22<br />

23


<strong>Podręcznik</strong><br />

1.<br />

Grammatik<br />

G 1.3 Czasowniki o odmianie nieregularnej<br />

X Czasowniki schlafen, l<strong>auf</strong>en, fahren odmieniają się nieregularnie, w 2. i 3. osobie liczby pojedynczej zachodzi<br />

wymiana samogłoski a ä, np. du schläfst, er läuft, sie fährt.<br />

WIEDERHOLUNG<br />

str. 16, ćw. 1<br />

Zeszyt <strong>ćwiczeń</strong><br />

Zeszyt <strong>ćwiczeń</strong><br />

str. 16, ćw. 1<br />

G 1.1 Odmiana czasowników w czasie teraźniejszym<br />

lernen sein haben arbeiten zeichnen mögen<br />

ich lerne bin habe arbeite zeichne mag<br />

du lernst bist hast arbeitest zeichnest magst<br />

er / sie / es lernt ist hat arbeitet zeichnet mag<br />

wir lernen sind haben arbeiten zeichnen mögen<br />

ihr lernt seid habt arbeitet zeichnet mögt<br />

sie / Sie lernen sind haben arbeiten zeichnen mögen<br />

X W odmianie czasowników sehen i lesen w 2. i 3. osobie liczby pojedynczej zachodzi wymiana samogłoski e ie,<br />

np. du siehst, sie liest. Natomiast w odmianie czasownika sprechen występuje wymiana e i, np. du sprichst,<br />

er spricht.<br />

G 1.3 Czasowniki rozdzielnie złożone<br />

Do czasowników rozdzielnie złożonych należą m.in. <strong>auf</strong>stehen, <strong>auf</strong>räumen, eink<strong>auf</strong>en, zurückkommen,<br />

fernsehen. Przedrostek czasownika rozdzielnie złożonego znajduje się na końcu zdania, np. Sonja räumt das<br />

Zimmer <strong>auf</strong>. Sonja sprząta pokój.<br />

G 1.4 Czasowniki modalne<br />

str. 16, ćw. 2<br />

Zeszyt <strong>ćwiczeń</strong><br />

Zeszyt <strong>ćwiczeń</strong><br />

str. 16, 17, ćw. 2, 3, 4, 7<br />

G 1.1 Szyk wyrazów w zdaniach oznajmujących i pytających<br />

X W zdaniach oznajmujących czasownik w formie osobowej znajduje się na drugim miejscu, np.<br />

Die Schüler spielen Klavier. Uczniowie grają na pianinie.<br />

Unser Haus ist groß. Nasz dom jest duży.<br />

X W pytaniach o rozstrzygnięcie, tzn. zdaniach pytających, które wymagają odpowiedzi twierdzącej (Ja) lub przeczącej<br />

(Nein), czasownik w formie osobowej znajduje się zawsze na pierwszym miejscu, np.<br />

Spielen die Schüler Klavier? Czy uczniowie grają na pianinie?<br />

Ist euer Haus groß? Czy wasz dom jest duży?<br />

X W zdaniach pytających rozpoczynających się od słówka pytającego czasownik w formie osobowej znajduje się<br />

na drugim miejscu, np.<br />

Was machen die Schüler? Co robią uczniowie?<br />

Wie ist euer Haus? Jaki jest wasz dom?<br />

G 1.4 Czasowniki zwrotne<br />

können dürfen müssen sollen wollen mögen<br />

ich kann darf muss soll will mag<br />

du kannst darfst musst sollst willst magst<br />

er / sie / es kann darf muss soll will mag<br />

wir können dürfen müssen sollen wollen mögen<br />

ihr könnt dürft müsst sollt wollt mögt<br />

sie / Sie können dürfen müssen sollen wollen mögen<br />

ich freue mich wir freuen uns<br />

du freust dich ihr freut euch<br />

er / sie / es freut sich sie / Sie freuen sich<br />

str. 17, ćw. 8<br />

Zeszyt <strong>ćwiczeń</strong><br />

Zeszyt <strong>ćwiczeń</strong><br />

str. 16, ćw. 3<br />

G 1.1 Spójniki: und, oder, aber, sondern, denn<br />

X W zdaniach złożonych współrzędnie używamy następujących spójników: und (i, a), oder (lub), aber (ale), sondern<br />

(tylko, lecz), denn (bo, ponieważ). Po tych spójnikach stosujemy szyk prosty, np. Wir sind zu Hause und (wir)<br />

sehen uns einen Film an. Jesteśmy w domu i oglądamy film.<br />

G 1.5 Odmiana rzeczownika w bierniku<br />

X W bierniku rodzajnik określony rodzaju męskiego brzmi den, a nieokreślony – einen. Natomiast pozostałe<br />

rodzajniki w lp. i lm. nie zmieniają się.<br />

Zeszyt <strong>ćwiczeń</strong><br />

str. 17, ćw. 4<br />

G 1.2 Rodzajniki określone i nieokreślone oraz przeczenie kein<br />

G 1.5 Odmiana zaimka osobowego w bierniku<br />

str. 17, ćw. 6<br />

Zeszyt <strong>ćwiczeń</strong><br />

Liczba pojedyncza<br />

Rodzajnik określony Rodzajnik nieokreślony<br />

der<br />

die<br />

das<br />

ein<br />

eine<br />

ein<br />

Przeczenie kein<br />

kein<br />

keine<br />

kein<br />

Liczba mnoga die − keine<br />

Akkusativ<br />

(Wen? / Was?)<br />

G 1.6 Liczebniki porządkowe<br />

mich dich ihn sie es uns euch sie / Sie<br />

str. 17, ćw. 9<br />

Zeszyt <strong>ćwiczeń</strong><br />

Przeczenie kein znajduje się przed rzeczownikiem. Przed rzeczownikami rodzaju żeńskiego lub w liczbie mnogiej<br />

ma formę keine.<br />

X Liczebniki porządkowe od 1 do 19 tworzymy od liczebników głównych za pomocą przyrostka -te, a do liczebników<br />

od 20 wzwyż dodajemy przyrostek -ste.<br />

Zeszyt <strong>ćwiczeń</strong><br />

str. 17, ćw. 5<br />

G 1.2 Zaimki dzierżawcze w mianowniku<br />

ich mein (mój) wir unser (nasz)<br />

du dein (twój) ihr euer (wasz)<br />

er sein (jego) sie ihr (ich)<br />

sie ihr (jej) Sie Ihr (pana, pani,<br />

es sein (jego)<br />

państwa)<br />

G 1.6 Zaimki es i man<br />

X Konstrukcję z zaimkiem man i czasownikiem w 3. os. lp. tłumaczymy na język polski za pomocą zdania<br />

bezpodmiotowego, np. Was isst man in <strong>Deutsch</strong>land zu Mittag? Co jada się w Niemczech na obiad?<br />

X Zaimka es używa się, gdy brakuje wykonawcy czynności.<br />

Es ist sieben Uhr. Jest (godzina) siódma.<br />

Es ist kalt. Jest zimno.<br />

str. 17, ćw. 7<br />

Zeszyt <strong>ćwiczeń</strong><br />

12<br />

13<br />

Czasowniki: regularne, nieregularne, modalne, rozdzielnie<br />

i nierozdzielnie złożone, zwrotne<br />

24<br />

Czasowniki regularne w czasie Präsens<br />

Czasowniki nieregularne w czasie Präsens<br />

Czasowniki modalne w czasie Präsens<br />

Czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone w czasie Präsens<br />

Szyk prosty i szyk przestawny<br />

Zdania pytające<br />

25


Zeszyt <strong>ćwiczeń</strong><br />

1.<br />

Grammatik<br />

1. Trage die Verben in Klammern in der richtigen Form ein.<br />

Wpisz czasowniki w nawiasach we właściwej formie.<br />

1. Lernt ihr auch Französisch? (lernen)<br />

2. Julia hat am Montag viel Zeit. (haben)<br />

3. Kunst ist<br />

sehr interessant. (sein)<br />

4. Sven mag Mode und Musik. (mögen)<br />

5. Wann antwortest du mir? (antworten)<br />

6. Jakob fährt morgen nach Leipzig. (fahren)<br />

7. Was liest du jetzt? (lesen)<br />

8. Irene isst jeden Tag um 20 Uhr zu Abend. (essen)<br />

9. Was nimmst du? Auch eine Pizza? (nehmen)<br />

10. Timon schläft immer sehr lange. (schlafen)<br />

2. Bilde Sätze. Achte <strong>auf</strong> die Konjugation der Modalverben und den Satzbau.<br />

Ułóż zdania. Pamiętaj o odmianie czasowników modalnych i o konstrukcji zdania.<br />

1. wollen – ihr – machen – was – am Wochenende – ?<br />

Was wollt ihr am Wochenende machen?<br />

2. <strong>auf</strong>räumen – sollen – meine Schwester – heute<br />

Meine Schwester soll heute <strong>auf</strong>räumen.<br />

3. du – Tischtennis – können – spielen – ?<br />

Kannst du Tischtennis spielen?<br />

4. müssen – unsere Schwester – kochen – heute<br />

Unsere Schwester muss heute kochen.<br />

5. Bettina – wir – nicht – besuchen – dürfen<br />

Wir dürfen Bettina nicht besuchen.<br />

6. können – Anja – schlafen – nicht<br />

Anja kann nicht schlafen.<br />

7. ich – ins Kino – gehen – dürfen – ?<br />

Darf ich ins Kino gehen?<br />

8. müssen – am Nachmittag – wir – eink<strong>auf</strong>en<br />

Wir müssen am Nachmittag eink<strong>auf</strong>en.<br />

9. machen – sollen – ich – was – ?<br />

Was soll ich machen?<br />

4. Schreibe die Sätze 1–8 zu Ende.<br />

Dokończ zdania 1–8.<br />

WIEDERHOLUNG<br />

1. Hast du einen Kuli? – Nein, ich Nein, ich habe keinen Kuli.<br />

.<br />

2. Ist das deine Mutter, Lena? – Nein, das ist Nein, das ist nicht meine Mutter.<br />

.<br />

3. Kannst du gut schwimmen? – Nein, ich Nein, ich kann nicht schwimmen.<br />

.<br />

4. Braucht ihr Wasser? – Nein, wir Nein, wir brauchen kein Wasser.<br />

.<br />

5. Sind das Hefte? – Nein, das Nein, das sind keine Hefte.<br />

.<br />

6. Magst du Sport? – Nein, ich Nein, ich mag keinen Sport.<br />

.<br />

7. Siehst du meinen Bruder, Sven? – Nein, ich Nein, ich sehe deinen Bruder nicht.<br />

.<br />

8. Spielt ihr Tischtennis gern? – Nein, wir Nein, wir spielen Tischtennis nicht gern.<br />

.<br />

5. Schreibe die Ausdrücke wie im Beispiel.<br />

Napisz wyrażenia zgodnie z przykładem.<br />

BEISPIEL: ich + die Mutter: meine Mutter – moja mama<br />

1. wir + der Lehrer:<br />

2. er + die Schule:<br />

3. ihr + der Arzt:<br />

4. ich + die Gäste:<br />

5. du + die Geburtstagsparty:<br />

6. sie + der Geldbeutel:<br />

7. es + das Schlagzeug:<br />

8. Sie + die Enkelkinder:<br />

6. Trage die richtigen Personalpronomen im Akkusativ ein.<br />

Wpisz odpowiednie zaimki osobowe w bierniku.<br />

1. Siehst du meinen Bruder? – Ja, ich sehe ihn .<br />

2. Lest ihr das Buch noch? – Nein, wir lesen es nicht mehr.<br />

3. Das sind meine Schwestern Leonie und Lara. Kennst du sie ?<br />

4. Wann organisiert ihr das Klassenfest? – Wir organisieren es am 12. Mai.<br />

5. Wir sind im Juni zu Hause. Besuchst du uns ?<br />

6. Hallo, wo seid ihr? Ich brauche euch jetzt!<br />

7. Ergänze die Sätze 1–6 wie im Beispiel.<br />

Uzupełnij zdania 1–6 zgodnie z przykładem.<br />

BEISPIEL: Wie<br />

Tischtennis? (spielen) → Wie spielt man Tischtennis?<br />

1. In der Schule lernt man<br />

zu viel. (lernen)<br />

2. Was kann man<br />

hier machen? (können)<br />

3. In der Schweiz spricht man auch Italienisch? (sprechen)<br />

4. Was isst man<br />

morgens bei dir zu Hause? (essen)<br />

5. Man fährt<br />

hier sehr langsam. (fahren)<br />

6. Wie feiert man in <strong>Deutsch</strong>land Weihnachten? (feiern)<br />

5.<br />

1. unser Lehrer – nasz<br />

nauczyciel 2. seine<br />

Schule – jego szkoła<br />

3. euer Arzt – wasz<br />

lekarz 4. meine Gäste<br />

– moi goście 5. deine<br />

Geburtstagsparty<br />

– twoje przyjęcie<br />

urodzinowe 6. ihr<br />

Geldbeutel – jej /<br />

ich portfel 7. sein<br />

Schlagzeug – jego<br />

perkusja 8. Ihre<br />

Enkelkinder – państwa /<br />

pana / pani wnuki<br />

16<br />

3. Verbinde die Sätze 1–4 mit den angegebenen Konjunktionen und schreibe sie hin.<br />

Za pomocą podanych spójników połącz zdania 1–4 i je zapisz.<br />

sondern • oder • aber • denn<br />

1. Ich möchte Italienisch lernen. Ich habe keine Zeit.<br />

Ich möchte Italienisch lernen, aber ich habe keine Zeit.<br />

2. Gehen wir ins Kino? Bleiben wir zu Hause?<br />

Gehen wir ins Kino oder bleiben wir zu Hause?<br />

3. Wir gehen nicht schwimmen. Wir spielen Fußball.<br />

Wir gehen nicht schwimmen, sondern wir spielen Fußball.<br />

4. Ich will nichts essen. Ich habe keinen Hunger.<br />

Ich will nichts essen, denn ich habe keinen Hunger.<br />

8. Trage die richtigen Reflexivpronomen ein.<br />

Wpisz odpowiednie zaimki zwrotne.<br />

1. Wie fühlen Sie sich heute, Frau Schulz?<br />

2. Können wir uns um 15 Uhr treffen?<br />

3. Ich interessiere michnicht für Mode.<br />

9. Ergänze die Sätze 1–6 mit den Endungen der Zahlwörter.<br />

Uzupełnij zdania 1–6 końcówkami liczebników porządkowych.<br />

1. Jana ist das vier Mädchen in der Klasse.<br />

2. Ich fahre am zehn Juni nach Frankreich.<br />

3. Heute ist der zwanzig Dezember.<br />

4. Langweilst du dich auch?<br />

5. Ihr geht bald nach Asien. Freut ihr euch?<br />

6. Wir treffen uns also am Nachmittag. Bis bald!<br />

4. Das ist schon der sechs Film in der Woche.<br />

5. Am dreißig Juni endet die Schule.<br />

6. Ich habe am fünfzehn Oktober Geburtstag.<br />

17<br />

9.<br />

1. vierte 2. zehnten<br />

3. zwanzigste 4. sechste<br />

5. dreißigsten<br />

6. fünfzehnten<br />

26<br />

27


<strong>Podręcznik</strong><br />

1. breaking news –<br />

aktualności, wiadomości<br />

z ostatniej chwili<br />

Zeszyt <strong>ćwiczeń</strong><br />

Zeszyt <strong>ćwiczeń</strong><br />

str. 18, ćw. 1<br />

2a.<br />

Odpowiedź indywidualna<br />

2b.<br />

1J, 2L, 3F, 4A, 5H, 6I, 7E,<br />

8G, 9B, 10K, 11C, 12D<br />

str. 18, ćw. 2<br />

14<br />

1.<br />

Landeskunde<br />

1. Im <strong>Deutsch</strong>en benutzt man manchmal englische<br />

Wörter. Sage <strong>auf</strong> Polnisch, was der Ausdruck<br />

Breaking News bedeutet. Antworte dann <strong>auf</strong><br />

die Frage: Wie können Jugendliche Geld verdienen?<br />

W języku niemieckim używa się czasem angielskich<br />

wyrazów. Powiedz po polsku, co oznacza wyrażenie<br />

breaking news. Następnie odpowiedz na pytanie:<br />

Wie können Jugendliche Geld verdienen?<br />

2a. Sieh dir die Wortwolke an und nenne die Wörter und Wendungen, die du schon kennst. Notiere<br />

sie dann samt ihren polnischen Entsprechungen.<br />

Obejrzyj chmurę wyrazową i wskaż wyrazy oraz zwroty, które już znasz. Następnie zanotuj je wraz<br />

z ich polskimi odpowiednikami.<br />

ZEITUNGEN<br />

AUSTRAGEN<br />

NACHHILFE GEBEN<br />

BABYSITTER<br />

MEDIKAMENTENKURIER<br />

2b. Ordne den deutschen Wörtern und Wendungen 1−12 ihre polnischen Entsprechungen A−L zu.<br />

Przyporządkuj niemieckim wyrazom i zwrotom 1−12 ich polskie odpowiedniki A−L.<br />

1. die Küchenhilfe<br />

2. der Gamemaster / die Gamemasterin<br />

3. der Produkttester / die Produkttesterin<br />

4. der Babysitter / die Babysitterin<br />

5. der Gartenarbeiter / die Gartenarbeiterin<br />

6. der Hundesitter / die Hundesitterin<br />

7. der Medikamentenkurier /<br />

die Medikamentenkurierin<br />

8. der Social-Media-Manager /<br />

die Social-Media-Managerin<br />

9. der Influencer / die Influencerin<br />

10. der Stadtführer / die Stadtführerin<br />

11. Zeitungen austragen<br />

12. Nachhilfe geben<br />

KÜCHENHILFE<br />

A. opiekun / opiekunka do dziecka<br />

B. influencer / influencerka<br />

C. roznosić gazety<br />

D. udzielać korepetycji<br />

E. kurier / kurierka apteczna<br />

F. tester / testerka produktów<br />

G. menedżer / menedżerka<br />

mediów społecznościowych<br />

H. pracownik ogrodowy /<br />

pracownica ogrodowa<br />

I. opiekun / opiekunka do psa<br />

J. pomoc kuchenna<br />

K. przewodnik / przewodniczka po mieście<br />

L. mistrz / mistrzyni gry (organizator,<br />

narrator oraz sędzia w grach fabularnych)<br />

3. Lies die Beiträge und antworte <strong>auf</strong> die Fragen A−C. Przeczytaj wpisy i odpowiedz na pytania A−C.<br />

A. Ab welchem Alter dürfen Schüler / Schülerinnen in Österreich /<br />

der Schweiz / <strong>Deutsch</strong>land arbeiten?<br />

B. Was dürfen sie in Österreich / der Schweiz / <strong>Deutsch</strong>land machen?<br />

C. Wie viel Geld verdienen sie in Österreich / der Schweiz / <strong>Deutsch</strong>land?<br />

LIVE<br />

INFLUENCER<br />

GAMEMASTER<br />

HUNDESITTER<br />

SOCIAL-MEDIA-MANAGER<br />

20:20 BREAKING NEWS<br />

ARBEITEN IM SOMMER?<br />

WIE DIE JUGENDLICHEN IM SOMMER ARBEITEN KÖNNEN?<br />

EINKÄUFE MACHEN<br />

ab welchem Alter<br />

(od jakiego wieku)<br />

SCHÜLERJOB-BLOG<br />

JORDAN<br />

Wie kann ich als Schüler Geld verdienen? ist das in allen dAChl-ländern gleich?<br />

1. Laura: Ich bin aus Österreich. Hier kannst du schon ab 13 Jahren arbeiten. Du kannst aber<br />

nur leichte Arbeiten machen wie babysitten, Nachhilfe geben, Zeitungen austragen oder im<br />

Familienunternehmen mithelfen. Du darfst maximal zwei Stunden am Tag arbeiten. Mit 13 Jahren<br />

bekommst du ca. 4−5 Euro pro Stunde, aber für Nachhilfe bekommst du viel mehr: 8 Euro pro Stunde.<br />

Ab 14 Jahren gibst du Nachhilfe für 10 Euro pro Stunde. Für andere Schülerjobs bekommst du ca. 5−6<br />

#SCHÜLERJOB-BLOG<br />

Jordan<br />

Laura<br />

Gabriel<br />

Emma<br />

4. Ergänze die Sätze 1−5 mit den Verben arbeiten und<br />

verdienen in der richtigen Form. Uzupełnij zdania 1−5<br />

czasownikami arbeiten i verdienen w odpowiedniej formie.<br />

1. Mein Freund Alex als Kellner in einem Restaurant.<br />

2. Als Babysitterin ich in der Schweiz 12 CHF pro Stunde.<br />

3. Ich als Hundesitterin zwei Stunden am Tag.<br />

4. Wir geben Nachhilfe und 50 Euro pro Woche.<br />

5. Als Spieletester du maximal bis 18.00 Uhr und 6 Euro pro Stunde.<br />

5. Lies die Postkarte und antworte <strong>auf</strong> die Fragen 1−8.<br />

Przeczytaj tekst pocztówki i odpowiedz na pytania 1−8.<br />

1. An wen schreibt<br />

Monika?<br />

2. In welchem Land<br />

ist sie?<br />

3. Was macht sie?<br />

4. Wie alt sind die<br />

Kinder?<br />

5. Was macht sie an<br />

den Wochenenden?<br />

6. Wo liegt der<br />

Schwarzwald?<br />

Wie kann ich als Schüler Geld verdienen? Ist das in allen DACHL-Ländern gleich?<br />

Ich bin aus Österreich. Hier darfst du schon ab 13 Jahren arbeiten. Du darfst aber nur<br />

leichte Arbeiten machen, wie babysitten, Nachhilfe geben, Zeitungen austragen oder im<br />

Familienunternehmen mithelfen. Du darfst maximal zwei Stunden am Tag arbeiten. Mit 13 Jahren<br />

bekommst du ca. 4−5 Euro pro Stunde, aber für Nachhilfe bekommst du viel mehr: 8 Euro pro<br />

Stunde. Ab 14 Jahren gibst du für 10 Euro pro Stunde Nachhilfe. Für andere Schülerjobs bekommst<br />

du ca. 5−6 Euro pro Stunde.<br />

In der Schweiz darfst du schon ab 12 arbeiten, aber nur für deine Familie und Bekannten.<br />

Mit 13 Jahren darfst du 3 Stunden pro Tag arbeiten, insgesamt 9 Stunden pro Woche (nur<br />

leichte Arbeiten wie babysitten, Zeitungen austragen und Nachhilfe geben). Für Nachhilfe<br />

oder Babysitten bekommst du ca. 12−14 CHF pro Stunde. Mit 14 Jahren verdienst du mehr:<br />

ca. 13−15 CHF pro Stunde.<br />

In <strong>Deutsch</strong>land darfst du, wie in Österreich, schon mit 13 Jahren arbeiten. Nach der Schule<br />

darfst du 2 Stunden pro Tag arbeiten, nachmittags nur bis 18.00 Uhr. Mit 13 Jahren darfst<br />

du Nachhilfe geben, Zeitungen austragen oder Einkäufe für ältere Menschen machen. Dafür<br />

bekommst du ca. 4–5 Euro pro Stunde. Mit 14 Jahren verdienst du ca. 5−6 Euro pro Stunde.<br />

Du kannst auch als Flyerverteiler, Spieletester oder Hundesitter arbeiten.<br />

4. Ergänze die Sätze 1−5 mit den Verben arbeiten und<br />

verdienen in der richtigen Form. Uzupełnij zdania 1−5<br />

czasownikami arbeiten i verdienen w odpowiedniej formie.<br />

1. Mein Freund Alex als Kellner in einem Restaurant.<br />

2. Als Babysitterin ich in der Schweiz 12 CHF pro Stunde.<br />

3. Ich als Hundesitterin zwei Stunden am Tag.<br />

4. Wir geben Nachhilfe und 50 Euro pro Woche.<br />

5. Als Spieletester du maximal bis 18.00 Uhr und 6 Euro pro Stunde.<br />

7. Wie ist das Wetter?<br />

8. Wo möchte sie<br />

studieren?<br />

im Familienunternehmen<br />

(w firmie rodzinnej)<br />

CHF (frank szwajcarski) – waluta<br />

Szwajcarii i Liechtensteinu<br />

6. Erstelle eine Postkarte aus den Sommerferien. Benutze dafür digitale Werkzeuge und deine<br />

Sommerfotos. Schreibe dann kurz, wo du bist, was du machst und wie das Wetter ist.<br />

Przygotuj pocztówkę z wakacji. Wykorzystaj w tym celu narzędzia cyfrowe oraz własne zdjęcia<br />

z wakacji. Napisz krótko, gdzie jesteś, czym się zajmujesz oraz jaka jest pogoda.<br />

WIEDERHOLUNG<br />

Euro pro Stunde.<br />

2. Gabriel: In der Schweiz kannst du schon ab 12 arbeiten, aber nur für deine Familie und Bekannten.<br />

Mit 13 Jahren kannst du 3 Stunden pro Tag arbeiten, insgesamt 9 Stunden pro Woche (nur leichte<br />

Arbeiten wie Babysitten, Zeitungen austragen und Nachhilfe geben). Für Nachhilfe oder Babysitten<br />

bekommst du ca. 12−14 CHF pro Stunde. Mit 14 Jahren verdienst du mehr: ca. 13−15 CHF pro Stunde.<br />

3. Emma: In deutschland kannst du, wie in Österreich, schon mit 13 Jahren arbeiten. Nach der Schule<br />

kannst du 2 Stunden pro Tag arbeiten, nachmittags nur bis 18.00 Uhr. Mit 13 Jahren darfst du<br />

Nachhilfe geben, Zeitungen austragen oder Einkäufe für ältere Menschen machen. Dafür bekommst<br />

du ca. 4–5 Euro pro Stunde. Mit 14 Jahren verdienst du ca. 5−6 Euro pro Stunde. Du kannst auch als<br />

Flyerverteiler, Spieletester oder Hundesitter arbeiten.<br />

im Familienunternehmen<br />

(w firmie rodzinnej)<br />

CHF (frank szwajcarski) – waluta<br />

Szwajcarii i Liechtensteinu<br />

5. Lies die Postkarte und antworte <strong>auf</strong> die Fragen 1−8. Przeczytaj tekst pocztówki i odpowiedz<br />

na pytania 1−8.<br />

Liebe Oma,<br />

wie geht es dir? Ich bin jetzt in <strong>Deutsch</strong>land, in<br />

Freiburg. Ich arbeite hier als Babysitterin und betreue<br />

die Geschwister: Luis (6 Jahre) und Adam (7 Jahre).<br />

Die Kinder sind so lustig! Ich mag sie sehr, wir haben<br />

viel Spaß zusammen. Samstags und sonntags habe ich<br />

frei; da wandere ich gerne im Schwarzwald (er ist ganz<br />

nah). Hier ist es sehr schön: Berge und viel Grün. Es ist<br />

meistens sonnig. Freiburg ist eine sehr schöne Stadt.<br />

Ich möchte hier studieren.<br />

Viele Grüße, Monika<br />

1. An wen schreibt Monika?<br />

2. In welchem Land ist sie?<br />

3. Was macht sie?<br />

4. Wie alt sind die Kinder?<br />

Liebe Oma,<br />

wie geht es Dir? Ich bin jetzt in<br />

<strong>Deutsch</strong>land, in Freiburg. Ich arbeite<br />

hier als Babysitterin und betreue<br />

die Geschwister: Luis (6 Jahre) und<br />

Adam (7 Jahre). Die Kinder sind so<br />

lustig! Ich mag sie sehr, wir haben<br />

viel Spaß zusammen. Samstags und<br />

sonntags habe ich frei; da wandere<br />

ich gerne im Schwarzwald (er ist<br />

ganz nah). Hier ist es sehr schön:<br />

Berge und viel Grün. Es ist meistens<br />

sonnig. Freiburg ist eine sehr schöne<br />

Stadt. Ich möchte hier studieren.<br />

Viele Grüße, Monika<br />

5. Was macht sie an Wochenenden?<br />

6. Wo liegt der Schwarzwald?<br />

7. Wie ist das Wetter?<br />

8. Wo möchte sie studieren?<br />

6. Erstelle eine Postkarte aus den Sommerferien. Benutze dafür digitale Werkzeuge und deine<br />

Sommerfotos. Schreibe dann kurz, wo du bist, was du machst und wie das Wetter ist.<br />

Sporządź pocztówkę z wakacji. Wykorzystaj w tym celu narzędzia cyfrowe oraz własne zdjęcia<br />

z wakacji. Napisz krótko, gdzie jesteś, czym się zajmujesz oraz jaka jest pogoda.<br />

15<br />

4.<br />

1. Arbeitet / verdient<br />

2. verdiene 3. arbeite<br />

4. verdienen 5. arbeitest,<br />

verdienst<br />

5.<br />

1. Monika schreibt an<br />

ihre Oma. 2. Monika ist<br />

in <strong>Deutsch</strong>land. 3. Sie<br />

betreut zwei Kinder.<br />

4. Die Kinder sind 6<br />

und 7 Jahre alt. 5. Sie<br />

wandert im Schwarzwald<br />

6. Der Schwarzwald<br />

liegt nicht weit von<br />

Freiburg. 7. Es ist sonnig.<br />

8. Monika möchte in<br />

Freiburg studieren.<br />

str. 18, 19, ćw. 3a–5<br />

str. 19, ćw. 6<br />

15<br />

Zeszyt <strong>ćwiczeń</strong><br />

6.<br />

Odpowiedź indywidualna<br />

Zeszyt <strong>ćwiczeń</strong><br />

28<br />

3. 1: Österreich A. Ab 13 Jahren. B. Die Schüler / Schülerinnen können babysitten, Nachhilfe geben,<br />

Zeitungen austragen oder im Familienunternehmen mithelfen. C. Mit 13 Jahren bekommt man ca.<br />

4−5 Euro pro Stunde, für Nachhilfe − 8 Euro. Mit 14 Jahren verdient man ca. 5−6 Euro pro Stunde und für<br />

Nachhilfe − 10 Euro.<br />

2: Schweiz: A. Ab 12 Jahren. B. Die Schüler / Schülerinnen können babysitten, Zeitungen austragen und<br />

Nachhilfe geben. C. Mit 13 Jahren verdient man ca. 12−14 CHF, mit 14 Jahren verdient man ca. 13−15 CHF.<br />

3: <strong>Deutsch</strong>land A. Ab 13 Jahren. B. Die Schüler / Schülerinnen können Nachhilfe geben, Zeitungen<br />

austragen, Einkäufe für ältere Menschen machen oder als Flyerverteiler, Spieletester oder Hundesitter<br />

arbeiten. C. Man verdient mit 13 Jahren ca. 4–5 Euro pro Stunde, mit 14 Jahren ca. 5–6 Euro pro Stunde.<br />

29


Zeszyt <strong>ćwiczeń</strong><br />

1.<br />

Landeskunde<br />

3b. Teile die Aktivitäten aus der Infografik in zwei Gruppen <strong>auf</strong> und trage sie in die Tabelle ein.<br />

Podziel aktywności z infografiki na dwie grupy i wpisz je do tabeli.<br />

WIEDERHOLUNG<br />

1. Schau dir das Bild an und lies die Texte. Bist du mit diesen Thesen einverstanden? Begründe<br />

deine Meinung. Przyjrzyj się ilustracji i przeczytaj umieszczone na niej teksty. Czy zgadzasz się<br />

z tymi tezami? Uzasadnij swoje zdanie.<br />

LIVE<br />

Online-Aktivitäten<br />

Technik und Computer, Videospiele, soziale<br />

Kontakte knüpfen / pflegen<br />

Offline-Aktivitäten<br />

Reisen, Lesen, Außenaktivitäten, Kochen<br />

und Backen, Sport und Fitness, soziale<br />

Kontakte knüpfen / pflegen<br />

4. Entschlüssle alle versteckten Wörter. Rozszyfruj wszystkie ukryte wyrazy.<br />

KRYPTOGRAMM<br />

BREAKING NEWS<br />

LERNEN IST MEIN JOB<br />

19:59<br />

JUGENDLICHE VERBRINGEN IN DER SCHULE RUND 40 STUNDEN PRO WOCHE<br />

2. Lies die Aussagen A–E. Ordne ihnen die entsprechenden Berufsbezeichnungen aus Aufgabe 2b<br />

<strong>auf</strong> S. 14 im Lehrbuch zu. Przeczytaj wypowiedzi A–E. Przyporządkuj im odpowiednie nazwy<br />

zawodów z zadania 2b na s. 14 w podręczniku.<br />

A. Ich habe schon 2 Millionen Follower. Ich bin <strong>auf</strong> Instagram erfolgreich!<br />

1.<br />

3.<br />

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z<br />

7 16 3 12 17 13 5 26 18 8 24 20 23 6 22 25 1 14 9 21 19 11 10 4 15 2<br />

2.<br />

a r b e i t e n v e r d i e n e n<br />

7 14 16 17 18 21 17 6 11 17 14 12 18 17 6 17 6<br />

4.<br />

T a s c h e n g e l d S o m m e r a r b e i t<br />

21 7 9 3 26 17 6 5 17 20 12 9 22 23 23 17 14 7 14 16 17 18 21<br />

18<br />

B. Ich habe viel Kontakt mit der Natur.<br />

D. Ich finde kleine Babys süß.<br />

C. Ich muss noch zwei Lippenstifte testen und bewerten.<br />

E. Krakau kenne ich sehr gut, aber Berlin noch besser!<br />

A B C D E<br />

der Influencer der Gartenarbeiterdie Produkttesterin der Babysitter der Stadtführer<br />

3a. Schau dir die Infografik an und sage, was die deutschen Jugendlichen von heute am liebsten<br />

machen. Przyjrzyj się infografice i powiedz, czym młodzi Niemcy obecnie najchętniej się zajmują.<br />

Was treibt die deutsche Jugend von heute?<br />

Soziale Kontakte<br />

knüpfen / pflegen<br />

Sport und Fitness<br />

Videospiele<br />

Kochen und Backen<br />

Außenaktivitäten<br />

Lesen<br />

Reisen<br />

Technik und Computer<br />

Zitiert nach: de.statista.com<br />

48 %<br />

39 %<br />

37 %<br />

36 %<br />

32 %<br />

32 %<br />

30 %<br />

26 %<br />

5. Arbeitet in Paaren. Lest die Postkarte in Aufgabe 5 <strong>auf</strong> S. 15 im Lehrbuch und dann die unten<br />

stehende Postkarte. Findet neun Unterschiede und markiert sie.<br />

Pracujcie w parach. Przeczytajcie tekst pocztówki w zadaniu 5 na s. 15 w podręczniku oraz<br />

poniższy tekst. Znajdźcie dziewięć różnic i je zaznaczcie.<br />

Liebe Oma,<br />

wie geht es Dir? Ich bin jetzt in <strong>Deutsch</strong>land,<br />

in Frankfurt. Ich arbeite hier als Babysitterin und<br />

betreue die Schwestern Luisa (8 Jahre) und Adele<br />

(6 Jahre). Die Kinder sind so lustig und aktiv! Ich mag<br />

sie sehr, wir haben viel Spaß zusammen. Montags und<br />

samstags habe ich frei; da besichtige ich gern die<br />

Stadt. Die ist echt schön. Ich möchte hier studieren.<br />

Viele Grüße<br />

Marlene<br />

POL SKA<br />

6. Spielt in Gruppen oder im Forum nach der angegebenen Beschreibung.<br />

Przeprowadźcie zabawę w grupach lub na forum klasy zgodnie z podanym opisem.<br />

Nauczyciel / Nauczycielka zapisuje na tablicy pierwsze i ostatnie słowo ciągu skojarzeń. Zadaniem uczniów<br />

jest podanie pozostałych elementów ciągu, np.<br />

Sommerarbeit – Babysitten – Familie – Oma – Opa – Wandern – Berge – Ausflug – Schule – Lernen<br />

4,50 zł<br />

19<br />

5.<br />

Liebe Oma,<br />

wie geht es Dir? Ich bin<br />

jetzt in <strong>Deutsch</strong>land, in<br />

(1) Frankfurt. Ich arbeite<br />

hier als Babysitterin<br />

und betreue (2) die<br />

Schwestern (3) Luisa<br />

(4) (8 Jahre) und (5) Adele<br />

(6) (6 Jahre). Die Kinder<br />

sind so lustig (7) und<br />

aktiv! Ich mag sie sehr,<br />

wir haben viel Spaß<br />

zusammen. (8) Montags<br />

und samstags habe ich<br />

frei; (9) da besichtige ich<br />

gern die Stadt. Die ist<br />

echt schön. Ich möchte<br />

hier studieren.<br />

Viele Grüße<br />

Marlene<br />

30<br />

31


Zeszyt <strong>ćwiczeń</strong><br />

1.<br />

Das kann ich schon!<br />

4. Lies die SMS 1–6 und ordne ihnen die entsprechenden Themen zu.<br />

Przeczytaj wiadomości SMS 1–6 i przyporządkuj im odpowiednie zagadnienia.<br />

Freizeit und Alltag • Essen und Trinken • Feste • Wetter • Schule • Familie<br />

WIEDERHOLUNG<br />

1. Beantworte die Fragen nach deinen Familienmitgliedern.<br />

Odpowiedz na pytania dotyczące członków twojej rodziny.<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

2a.<br />

Vorname, sein,<br />

besuchen, Gymnasium,<br />

finden, cool, Mathe,<br />

Englisch, Kunst,<br />

Informatik, Tag, Stunde,<br />

sechs, Freitag, vier<br />

7<br />

7<br />

1. Welche Farbe mag deine Mutter?<br />

2. Was für einen Sport treibt deine Oma?<br />

3. Welche Musikband mag dein Vater?<br />

4. Wer war die erste Liebe von deinem Opa?<br />

5. Welche Süßigkeiten mögen deine Geschwister?<br />

2a. Höre die Aussage von Lea und markiere in der Wortwolke<br />

die Wörter, die im Text <strong>auf</strong>getreten sind.<br />

Posłuchaj wypowiedzi Lei i zakreśl<br />

w chmurze wyrazowej słowa,<br />

które pojawiły się w tekście.<br />

sechsGeschichte<br />

sein<br />

<strong>Deutsch</strong><br />

Technik<br />

Englisch<br />

Montag<br />

Informatik Stunde<br />

Mathe<br />

vier<br />

Tag<br />

finden<br />

Gymnasium<br />

2b. Höre die Aufnahme noch einmal und beantworte die Fragen 1–6.<br />

Posłuchaj jeszcze raz, co mówi Lea, i odpowiedz na pytania 1–6.<br />

1. Wer ist Lea? Lea ist Schülerin.<br />

2. Wie alt ist sie? Sie ist 14 Jahre alt.<br />

3. Wo befindet sich Leas Gymnasium? Leas Gymnasium befindet sich in Kiel.<br />

4. Was sind Leas Lieblingsfächer? Leas Lieblingsfächer sind Mathe, Englisch, Kunst und Informatik.<br />

5. Wie viele Stunden hat Lea meistens? Sie hat meistens 6 Stunden.<br />

6. Warum mag Lea Freitage? Lea mag Freitage, denn sie hat freitags nur vier Stunden.<br />

cool<br />

Bio<br />

Donnerstag<br />

4.<br />

Mensch, die Klassenarbeit<br />

in Mathe war echt schwierig!<br />

Genau! Hoffentlich<br />

bekomme ich eine Drei ;-).<br />

Ich auch!<br />

Was??? Du schläfst noch?<br />

Es ist doch Samstag! Wann<br />

soll ich denn ausschlafen?<br />

Aber es ist schon 12 Uhr!<br />

Na und? Mein Rekord<br />

ist 15 Uhr .<br />

Warum kannst du nicht<br />

ins Kino gehen?<br />

Mein kleiner Bruder ist krank<br />

und ich muss mit ihm<br />

zu Hause bleiben.<br />

5.<br />

Du hast einen Bruder?<br />

Sogar zwei! Linus ist 5<br />

und Daniel 8.<br />

Super! Ich habe leider<br />

keine Geschwister .<br />

Hi, Pia! Leonie macht am<br />

Freitag ihre Geburtsagsparty.<br />

Gehst du mit?<br />

Klar, sie ist doch meine<br />

beste Freundin!<br />

Hallo, Inge! Wie ist das<br />

Wetter heute?<br />

Super! Es ist sehr sonnig!<br />

Cool, dann können wir<br />

schwimmen gehen, oder?<br />

Klar! Bis dann!<br />

5. Schau dir die Bilder 1–6 an und ordne ihnen die Aussagen A–E zu. Ein Bild bleibt übrig. Przyjrzyj się<br />

ilustracjom 1–6 i przyporządkuj im wypowiedzi A–E. Jedna ilustracja została podana dodatkowo.<br />

Ciao!<br />

Lilly, deine Zwiebelsuppe war<br />

total lecker! Kannst du mir<br />

das Rezept schicken?<br />

Klar, in fünf Minuten .<br />

Danke, ich möchte sie heute<br />

fürs Mittagessen kochen.<br />

1 2 3 4 5 6<br />

Schule Familie Wetter<br />

Freizeit und<br />

Alltag<br />

Feste<br />

Essen und<br />

Trinken<br />

6.<br />

3. Spielt in Paaren nach der<br />

angegebenen Beschreibung.<br />

Przeprowadźcie zabawę<br />

w parach zgodnie z podanym<br />

opisem.<br />

Każdej liczbie oczek zostało<br />

przypisane inne pytanie.<br />

Rzucajcie kostką, zadawajcie<br />

sobie nawzajem pytania zgodnie<br />

z liczbą wyrzuconych oczek<br />

i odpowiadajcie na te pytania.<br />

Was ist dein Lieblingsfach?<br />

Wie viele Stunden hast du am Mittwoch?<br />

Welche Schulfächer hast du am Montag?<br />

Was machst du in der Schule gern?<br />

Wie findest du <strong>Deutsch</strong>?<br />

Welche Schulsachen hast du in deiner Schultasche?<br />

1 2 3 4<br />

5 6<br />

A. Drohnen zu steuern ist mein Hobby.<br />

B. Finde die richtige Sportart!<br />

C. Wie das Wetter ist? Meine neue App kann mir das zeigen.<br />

D. Endlich kann ich ausschlafen!<br />

E. Die virtuelle Welt kann Spaß machen, aber auch<br />

gefährlich sein.<br />

1 2 3 4 5 6<br />

D – E A<br />

C<br />

B<br />

20<br />

21<br />

str. 37<br />

1. Generator kartkówek i sprawdzianów<br />

2. Ćwiczenia online<br />

32<br />

33


<strong>Podręcznik</strong><br />

1.<br />

Fotostory<br />

2. Nenne die deutschen Berufsnamen, die du schon kennst. Wymień niemieckie nazwy zawodów,<br />

które już poznałeś / poznałaś.<br />

WIEDERHOLUNG<br />

2.<br />

Odpowiedź indywidualna<br />

3. Um welchen Beruf geht es? Wähle die Lösung A oder B. Begründe deine Wahl. O który zawód<br />

chodzi? Wybierz rozwiązanie A lub B. Uzasadnij swój wybór.<br />

NACH DER FILMSERIE<br />

Ab nach Berlin!<br />

FOLGE<br />

5<br />

Junger netter Babysitter<br />

gesucht<br />

1<br />

2<br />

1 A. Youtuberin B. Journalistin 2 A. Ärztin B. Lehrerin 3 A. Podcaster B. Sänger<br />

Tomek sucht einen Nebenjob für die Ferien.<br />

Tomek und Kai sprechen über Nebenjobs<br />

für Fünfzehnjährige.<br />

3<br />

4<br />

4 A. Krankenschwester B. Babysitterin 5 A. Rapperin B. Influencerin<br />

4. Ordne die Fotos A−C den Anzeigen 1−3 zu. Przyporządkuj zdjęcia A−C ogłoszeniom 1−3.<br />

4.<br />

1C, 2A, 3B<br />

Nicht alle Nebenjobs sind für sie. Die Jungen können<br />

aber Zeitungen austragen.<br />

Tomek gibt Nachhilfe in Mathe, denn er ist gut<br />

in diesem Schulfach.<br />

5<br />

6<br />

A B C<br />

1b.<br />

A. Die Fünfzehnjährigen<br />

in <strong>Deutsch</strong>land<br />

können z. B.<br />

Zeitungen austragen.<br />

B. Tomek gibt Nachhilfe<br />

in Mathe.<br />

C. Sie interessieren sich<br />

für die Berufe von<br />

Manager, Informatiker,<br />

Architekt, Sportlehrer<br />

und Trainer.<br />

D. Marie hat keine Zeit<br />

fürs Jobben, denn<br />

die Schule und<br />

Musikproben sind<br />

für sie im Moment<br />

wichtiger.<br />

16<br />

Marie hat keine Zeit fürs Jobben, denn die Schule<br />

und Musikproben sind für sie sehr wichtig.<br />

Tomek findet die Berufe von Manager, Informatiker<br />

und Architekten interessant. Kai möchte Sportlehrer<br />

oder Trainer werden.<br />

1a. Schau dir die Fotos 1−6 an und sage <strong>auf</strong> Polnisch, wovon die Fotostory handeln könnte.<br />

Przyjrzyj się zdjęciom 1−6 i powiedz po polsku, o czym może opowiadać ta historia.<br />

1b. Lies die Texte in der Infoleiste <strong>auf</strong> den Fotos 1−6. Antworte dann <strong>auf</strong> die Fragen A−D.<br />

Przeczytaj napisy umieszczone na zdjęciach 1−6, a następnie odpowiedz na pytania A−D.<br />

A. Welche Jobs können die Fünfzehnjährigen<br />

in <strong>Deutsch</strong>land nebenbei machen?<br />

B. Wie verdient Tomek sein Geld?<br />

C. Für welche Berufe interessieren sich Tomek<br />

und Kai?<br />

D. Warum hat Marie keine Zeit fürs Jobben?<br />

1<br />

2<br />

Stehst du gern früh <strong>auf</strong>?<br />

Bist du aktiv?<br />

Da kannst du bei uns Zeitungen<br />

austragen! Melde dich bei:<br />

millergmbh@yaboo.de<br />

3<br />

Spielst du gern mit Kindern?<br />

Kannst du malen, singen oder<br />

tanzen? Ja?<br />

Toll! Das kannst du alles mit unseren<br />

Kindern machen. Wir suchen für Jana (5 J.),<br />

Mona (6 J.) und Benn (4 J.) einen Babysitter /<br />

eine Babysitterin. Die Kinder sind sehr lustig<br />

und aktiv.<br />

Schreibe eine E-Mail an uns: berli@yaboo.de<br />

5. Erstelle ein Poster über deinen Traumberuf. Berücksichtige folgende Fragen: Tätigkeiten im Beruf,<br />

mögliche Arbeitsplätze, das Gehalt. Przygotuj plakat na temat swojego wymarzonego zawodu.<br />

Uwzględnij następujące kwestie: czynności wykonywane w tym zawodzie, możliwe miejsca pracy,<br />

wynagrodzenie.<br />

17<br />

https://e-zasoby.wsip.pl/169101/odc_05DE.mp4<br />

Film z napisami<br />

po niemiecku<br />

https://e-zasoby.wsip.pl/169101/odc_05PL.mp4<br />

Film z napisami<br />

po polsku<br />

34<br />

35


<strong>Podręcznik</strong><br />

1.<br />

Aktiver Wortschatz<br />

1.1. Familie<br />

Ćwiczenie 1<br />

W wężu wyrazowym zaznacz sześć rzeczowników i dopisz je do ich polskich znaczeń.<br />

GESCHWISTERTANTEOPATOCHTERONKELELTERN<br />

Familie<br />

Schule<br />

Alltag<br />

1.1<br />

PRZYWITANIE I POŻEGNANIE<br />

Guten Morgen! Dzień dobry! (rano)<br />

Guten Tag! Dzień dobry! (przez cały<br />

dzień)<br />

Guten Abend! Dobry wieczór!<br />

Gute Nacht! Dobranoc! (używane<br />

przed pójściem spać)<br />

Hi! / Hallo! Cześć! (na przywitanie)<br />

Auf Wiedersehen! Do widzenia!<br />

Tschüs! / Ciao! Cześć! (na pożegnanie)<br />

ZWROTY<br />

Hast du Geschwister? Czy masz<br />

rodzeństwo?<br />

Ja, ich habe eine Schwester / einen<br />

Bruder. Tak, mam siostrę / brata.<br />

Was machst du zu Hause? Co robisz<br />

w domu? (pot.)<br />

Ich spüle das Geschirr und räume <strong>auf</strong>.<br />

Zmywam naczynia i sprzątam.<br />

1.2<br />

SZKOŁA<br />

Wie viele Stunden hast du heute? Ile<br />

lekcji masz dzisiaj? (pot.)<br />

Ich habe heute sechs Stunden. Mam<br />

dzisiaj sześć lekcji. (pot.)<br />

Wann hast du Chemie? Kiedy masz<br />

chemię?<br />

Ich habe Chemie am Dienstag.<br />

Chemię mam we wtorek.<br />

Was ist dein Lieblingsfach? Jaki jest<br />

twój ulubiony przedmiot?<br />

Mein Lieblingsfach ist Sport. Mój<br />

ulubiony przedmiot to WF.<br />

Ich mag auch Mathematik, Geografie<br />

und Geschichte.<br />

Lubię też matematykę, geografię<br />

i historię.<br />

1.3<br />

ZWROTY GRZECZNOŚCIOWE<br />

Danke! Dziękuję!<br />

Danke schön! Dziękuję bardzo!<br />

6<br />

7<br />

8<br />

Bitte! Proszę!<br />

Entschuldigung. Przepraszam.<br />

Macht nichts. Nie szkodzi.<br />

Gesundheit! Na zdrowie!<br />

Herzlichen Glückwunsch! Serdeczne<br />

życzenia!<br />

PYTANIE O GODZINĘ, PODAWANIE<br />

GODZINY<br />

Wie spät ist es? Która (jest) godzina?<br />

Es ist 15.00 Uhr. Jest (godzina) 15.00.<br />

Um wie viel Uhr? O której godzinie?<br />

Um 18.00 Uhr. O (godzinie) 18.00.<br />

Wie lange dauert der Film? Jak długo<br />

trwa film?<br />

Zwei Stunden. Dwie godziny.<br />

1.4<br />

Freizeit<br />

ZAWIERANIE ZNA JOMOŚCI<br />

Wie heißt du? Jak masz na imię?<br />

Ich heiße Lea. Mam na imię Lea.<br />

Wie alt bist du? Ile masz lat?<br />

Ich bin 14 (Jahre alt). Mam 14 lat.<br />

Wo wohnst du? Gdzie mieszkasz?<br />

Ich wohne in Bonn. Mieszkam<br />

w Bonn.<br />

Wie geht es dir? Co u ciebie? / Jak się<br />

masz?<br />

Danke, gut. Dziękuję, dobrze.<br />

Super! Świetnie!<br />

Nicht gut. Niedobrze.<br />

HOBBY<br />

Was ist dein Hobby? Jakie masz hobby?<br />

Mein Hobby ist Musik. Moje hobby<br />

to muzyka.<br />

Was machst du gern? Co lubisz robić?<br />

Ich schwimme gern. Lubię pływać.<br />

Ich lese gern Bücher. Lubię czytać<br />

książki.<br />

1.5<br />

Essen und Trinken<br />

JEDZENIE<br />

Was isst du am liebsten? Co jesz<br />

najchętniej?<br />

Ich esse am liebsten Suppen.<br />

Najbardziej lubię jeść zupy.<br />

9<br />

10<br />

Hast du Hunger? Czy jesteś głodny /<br />

głodna?<br />

Hast du Durst? Czy chce ci się pić?<br />

Ja, ich habe Hunger. Tak, jestem<br />

głodny / głodna.<br />

Ja, ich habe Durst. Tak, chce mi się<br />

pić.<br />

Nein, ich habe keinen Hunger. Nie,<br />

nie jestem głodny / głodna.<br />

Nein, ich habe keinen Durst. Nie, nie<br />

chce mi się pić.<br />

Die Speisekarte, bitte! Poproszę kartę<br />

(dań)!<br />

Wir möchten bestellen. Chcielibyśmy<br />

złożyć zamówienie.<br />

Ich möchte Spätzle mit Soße.<br />

Chciałabym szpecle z sosem.<br />

Wir möchten zahlen. Chcielibyśmy<br />

zapłacić.<br />

Guten Appetit! Smacznego!<br />

Danke, gleichfalls! Dziękuję,<br />

wzajemnie!<br />

1.6<br />

Feste und Wetter<br />

DATY<br />

Der Wievielte ist heute? Który jest<br />

dzisiaj? (pot.)<br />

Der zweite März. Drugi marca.<br />

Wann ist das Konzert? Kiedy jest<br />

koncert?<br />

Am zweiten März. Drugiego marca.<br />

Wann hast du Geburtstag? Kiedy<br />

masz urodziny?<br />

Am dritten Dezember. Trzeciego<br />

grudnia.<br />

POGODA<br />

11<br />

Wie ist das Wetter heute? Jaka jest<br />

dzisiaj pogoda?<br />

Es ist sonnig. Jest słonecznie.<br />

Es ist warm. Jest ciepło.<br />

Es ist heiß. Jest gorąco.<br />

Es ist kalt. Jest zimno.<br />

Es regnet. Pada deszcz.<br />

Es schneit. Pada śnieg.<br />

Die Sonne scheint. Świeci słońce.<br />

Ist es heute kalt? Czy dziś jest zimno?<br />

Nein, es ist warm. Nie, jest ciepło.<br />

1. dziadek – 3. ciocia – 5. wujek –<br />

2. rodzice – 4. rodzeństwo – 6. córka –<br />

Ćwiczenie 2<br />

Zaznacz właściwy czasownik, a następnie wpisz go w poprawnej formie.<br />

1. Wir (kochen / backen) die Pizza gern.<br />

2. Wie alt (sein / haben) du?<br />

3. Mein Bruder (lernen / zeichnen) oft Bilder.<br />

4. (Tanzen / Singen) du Tango?<br />

5. Mein Vater (sein / arbeiten) als Verkäufer.<br />

6. Ich (kommen / wohnen) aus Berlin.<br />

7. Wo (zeigen / verdienen) du so viel Geld?<br />

8. Meine Schwester (schreiben / reden) lange am Telefon.<br />

1.2. Schule<br />

Ćwiczenie 1<br />

W diagramie zaznacz nazwy sześciu przedmiotów szkolnych i dopisz je do ich polskich znaczeń.<br />

Y K M I P G G P G G<br />

C R E R D K U N D E<br />

I L H G Z E B B S S<br />

K U N S T Y C Q F C<br />

M G Q W B P N O S H<br />

B I O L O G I E D I<br />

M D K X F L U Z J C<br />

N D E U T S C H P H<br />

T K K N H W F I X T<br />

W C K R E M A T H E<br />

1. język niemiecki<br />

2. historia<br />

3. plastyka<br />

4. matematyka<br />

5. biologia<br />

6. geografia<br />

18<br />

Ćwiczenie 2<br />

Uzupełnij zdania 1–7 podanymi zaimkami dzierżawczymi.<br />

sein • Ihr • meine • eure • unsere • ihr • deine<br />

1. Tim, was ist Mutter von Beruf?<br />

2. Schwester und<br />

Freund tanzen gern.<br />

3. Kinder, wo wohnen Großeltern?<br />

4. Wir und Freunde gehen ins Kino.<br />

5. Peter und Hund spielen mit<br />

einem Ball.<br />

6. Frau Müller, ist das Buch?<br />

36<br />

216


1.3. Alltag<br />

Ćwiczenie 1<br />

Odszyfruj czasowniki 1–6 i dopisz ich polskie znaczenia.<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

nefalhcs<br />

nesel<br />

nesse<br />

–<br />

–<br />

–<br />

Ćwiczenie 2<br />

Zaznacz właściwy przedrostek, tak aby powstało logiczne zdanie.<br />

1. Ich k<strong>auf</strong>e im Supermarkt fern / zurück / ein.<br />

2. Wann stehst du an / <strong>auf</strong> / ein?<br />

3. Ich sehe nicht fern / ein / an, denn mein Fernseher ist kaputt.<br />

4. Um wie viel Uhr kommst du nach Hause ein / <strong>auf</strong> / zurück?<br />

5. Mein Bruder räumt sein Zimmer nicht <strong>auf</strong> / ein / an.<br />

6. Magst du Basketball? Spielen wir fern / mit / zurück?<br />

1.4. Freizeit<br />

Ćwiczenie 1<br />

Odszyfruj zdania. Następnie zapisz je wraz z ich przekładem na język polski.<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

4.<br />

5.<br />

4.<br />

5.<br />

6.<br />

nerhaf<br />

nehcerps<br />

nehes<br />

Monika interessiert sich für Mode.<br />

Ich freue mich <strong>auf</strong> die Ferien.<br />

Fühlst du dich gut?<br />

Wir treffen uns am Abend.<br />

Matti langweilt sich sehr.<br />

Ćwiczenie 2<br />

Ułóż zdania. Zacznij od wyróżnionych wyrazów. Pamiętaj o odmianie czasowników.<br />

1. Kino / morgen / ich / gehen / ins / wollen<br />

2. müssen / heute / machen / wir / Haus<strong>auf</strong>gaben<br />

3. sich / langweilen / nicht / ich<br />

4. Hause / Tim / sollen / zu / bleiben<br />

5. ins / leider / gehen / dürfen / nicht / Konzert / ich<br />

–<br />

–<br />

–<br />

–<br />

–<br />

–<br />

–<br />

–<br />

1.5. Essen und Trinken<br />

Ćwiczenie 1<br />

Odszyfruj wyrazy 1–6 i je zapisz. Następnie dopisz do nich podane elementy tak, aby powstały<br />

rzeczowniki złożone. Podaj także ich polskie znaczenie.<br />

-strudel • -kartoffeln • -gericht • -suppe • -soße<br />

1. cBak – =<br />

2. onlbKucha – =<br />

3. urGnek – =<br />

4. selAfp – =<br />

5. upaHt – =<br />

Ćwiczenie 2<br />

W zdaniach 1–6 zaznacz właściwą formę rodzajnika, a następnie uzupełnij zdania podanymi<br />

zaimkami osobowymi.<br />

er • ihn • es • mich • sie • dich • es<br />

1. Bestellst du einen / ein Apfelsaft? – Ja, ich mag .<br />

2. Hast du einen / ein Messer? – Ja, ich habe .<br />

3. Siehst du den / der Lehrer? – Ja, steht an der Klasse.<br />

4. Hörst du ? – Nein, ich höre nicht, sondern den / die Oma.<br />

5. Wie findest du den / die Torte? – Ich mag .<br />

6. Ist das / die Restaurant gut? – Ich kenne nicht.<br />

1.6. Feste und Wetter<br />

Ćwiczenie 1<br />

Odszyfruj liczebnik porządkowy, a następnie uzupełnij daty zgodnie z przykładem.<br />

Przykład: der fünfte / 5. Mai<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

4.<br />

5.<br />

etsgiznawz<br />

etnhezreiv<br />

ettird<br />

etbeis<br />

etsre<br />

der<br />

der<br />

der<br />

der<br />

der<br />

Dezember<br />

August<br />

Juni<br />

Februar<br />

Januar<br />

Ćwiczenie 2<br />

Uzupełnij zdania podanymi czasownikami w odpowiedniej formie.<br />

regnen • feiern • blitzen • schenken • donnern • essen<br />

1. Wie man Weihnachten in Polen?<br />

2. Eine Gans man in <strong>Deutsch</strong>land an Festtagen.<br />

3. es stark? – Ja, sehr. Ich bin ganz nass.<br />

4. Es und . Das Gewitter ist schrecklich.<br />

5. Man zum Geburtstag Blumen und Pralinen.<br />

217<br />

218


Klucz odpowiedzi<br />

1.1.<br />

1.<br />

GESCHWISTERTANTEOPATOCHTERONKELELTERN<br />

1. Opa 2. Eltern 3. Tante 4. Geschwister 5. Onkel 6. Tochter<br />

2. 1. backen – backen 2. sein – bist 3. zeichnen – zeichnet 4. Tanzen – Tanzt 5. arbeiten – arbeitet<br />

6. kommen – komme 7. verdienen – verdienst 8. reden – redet<br />

1.2.<br />

1. 1. <strong>Deutsch</strong> 2. Geschichte 3. Kunst 4. Mathe 5. Biologie 6. Erdkunde<br />

Y K M I P G G P G G<br />

C R E R D K U N D E<br />

I L H G Z E B B S S<br />

K U N S T Y C Q F C<br />

M G Q W B P N O S H<br />

B I O L O G I E D I<br />

M D K X F L U Z J C<br />

N D E U T S C H P H<br />

T K K N H W F I X T<br />

W C K R E M A T H E<br />

2. 1. deine 2. Meine, ihr 3. eure 4. unsere 5. sein 6. Ihr<br />

1.3.<br />

1. 1. schlafen – spać 2. lesen – czytać 3. essen – jeść 4. fahren – jechać 5. sprechen – mówić 6. sehen – widzieć<br />

2. 1. ein 2. <strong>auf</strong> 3. fern 4. zurück 5. <strong>auf</strong> 6. mit<br />

1.4.<br />

1. 1. Monika interessiert sich für Mode. Monika interesuje się modą. 2. Ich freue mich <strong>auf</strong> die Ferien. Cieszę<br />

się na myśl o feriach. 3. Fühlst du dich gut? Dobrze się czujesz? 4. Wir treffen uns am Abend. Spot(y)kamy<br />

się wieczorem. 5. Matti langweilt sich sehr. Matti bardzo się nudzi.<br />

2. 1. Morgen will ich ins Kino gehen. 2. Heute müssen wir Haus<strong>auf</strong>gaben machen 3. Ich langweile mich nicht.<br />

4. Tim soll zu Hause bleiben. 5. Leider darf ich nicht ins Konzert gehen.<br />

1.5.<br />

1. 1. Backkartoffeln – zapiekane ziemniaki 2. Knoblauchsoße – sos czosnkowy 3. Gurkensuppe – zupa<br />

ogórkowa 4. Apfelstrudel – strucla jabłkowa 5. Hauptgericht – danie główne<br />

2. 1. einen, ihn 2. ein, es 3. den, er 4. mich, dich, die 5. die, sie 6. das, es<br />

1.6.<br />

1. 1. zwanzigste – 20. 2. vierzehnte – 14. 3. dritte – 3. 4. siebte – 7. 5. erste – 1.<br />

2. 1. feiert 2. isst 3. regnet 4. blitzt / donnert 5. schenkt<br />

219

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!