03.11.2022 Views

Erica Cirino – Moře plastu

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Část 1

CHYBĚJÍCÍ PLASTY

Kapitola 1

GYR NÁS VÍTÁ

Prudké změny zde na okraji gyru přichází nečekaně. Svírám

kormidlo čtyřiapadesátimetrové ocelové šalupy, kterou

bičuje rozbouřené moře, a snažím se zachovat chladnou hlavu.

Vychází slunce, napůl temné, napůl oslnivé, a moře už

není jen neklidné; prudce se mění a bouří. V posledních

dnech od našeho odjezdu z Los Angeles, kdy foukalo velmi

silně, se vichřice již zklidnila. Teď však neustále mění směr,

a já tak musím neustále dávat pozor na červenou plastovou

šipku, která se divoce točí na vrcholu stěžně, a na ukazatele na

hlavní plachtě, abych udržela loď ve směru větru. Když se dostanu

do správného rytmu, hlavní plachtu napne vítr a ráhno

ční k obloze – a naše loď uhání rozbouřeným mořem.

Mezi skalnatým obloukem kalifornského pobřeží a dlouhým

řetězem sopečných ostrovů na Havaji se nachází mořský

vír, který se otáčí jako hodiny – známý jako východní

Severopacifický gyr. Když do něj vplouváte, nevidíte rotující

vodní proud, zato však cítíte mořské živly, jak se spojují a vytvářejí

turbulence, které vír pohánějí. Může se zdát, že žádný

18


kapitán se zdravým rozumem by úmyslně neplul napříč gyrem,

na jehož okraji jsou bouřlivé vody a uvnitř téměř bezvětří.

Přesto jsme se pod vedením kapitána Torstena Geertze

a spolumajitele lodi, ztělesněného tornáda energie jménem

Henrik Beha Pederson, vydali právě tam.

Čím více jsem se o znečištění plasty dozvídala, tím větší

jsem cítila potřebu vidět tuto nechvalně známou odpadkovou

skvrnu na vlastní oči. Je to vlastně jedna ze dvou

odpadkových skvrn, které se hromadí na obou stranách Severopacifického

gyru; další oblast vysoce koncentrovaného

odpadu, o něco menší, rotuje o něco dále na západ, u japonského

pobřeží. Spousta odpadků mezi oběma skvrnami

putuje napříč obrovskou rozlohou oceánu. 2 Nalodila jsem

se tedy na plachetnici a spolu s ostatní posádkou se vydala

víru vstříc.

S nadcházejícím ránem, kdy jsme postupovali dál ke středu

víru, začala obloha měnit barvu. Z původní prudce kontrastující

černooranžové úsvit ubíral stále více černé a naopak

přidával oranžové, ta se pak měnila na žlutou, růžovou a fialovou,

takto prošla postupně škálu Pantone, až se ustálila

na jednotném azurovém odstínu. Současně se zpoza obzoru

vynořilo slunce, zavěsilo se na oblohu a rozčeřené ranní moře

se zklidnilo. Vydechla jsem a povolila sevření kormidla.

Ticho. Na moři je úžasné ticho. Veškeré zvuky, které tu zaslechnete,

jsou rytmické, přirozené, snadno se na ně dá aklimatizovat;

jsou to zvuky, které se rychle vetknou do struktury vaší

existence: hladké fšššš-fšššš-fšššš ocelového trupu prořezávajícího

se mírnými vlnami; opakující se pa-pa-pa-papa-pa-pa, třepetání

plachet pokaždé, když se vítr utiší nebo změní směr;

2 National Geographic Resource Library. 2019. „Great Pacific Garbage Patch.“

Online: https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/great-pacific-garbage-patch/.

19


cink-cink-cink-cink-cink-cink, chrastění okovů hlavní plachty

na vysokém hliníkovém stěžni, když se k lodi přiblíží bouřka;

občasné vrrrrrrrrunk, když se kormidlo otáčí kolem centrální

osy, která zřejmě potřebuje namazat. A pak, v mém bezprostředním

okolí, byly slyšet sporadické známky lidského života

na moři: dech, pohyb a řeč.

„Vidíš to?“ prořízl klid nějaký hlas. Byla to Malene Møhl,

kodaňská výzkumnice plastů a také milovnice plachtění.

Přimhouřila své oříškové oči a sledovala vlny. Sedm dalších

členů posádky buď ještě spalo na svých úzkých dřevěných

lůžkách, nebo se motali uvnitř stísněných obytných prostor

lodi, zatímco já a Malene jsme sloužily své překrývající se

ranní směny na palubě, staraly se o plachty a navigaci.

„Podívej, podívej – na přídi!“ řekla Malene a zprudka

ukázala rukou směrem k hladině. Asi deset metrů před naší

lodí se nacházel roztřepený roh vyšisované oranžové plastové

bedny na ryby, vznášející se v modravých vlnách. O několik

minut později jsem zahlédla, jak u pravoboku lodi pluje kus

bílého polystyrenu o velikosti lidské pěsti, a pak malou růžovou

plastovou prachovku u levoboku. Pak se objevila proražená

zelená plastová láhev od šamponu a za přídí víčko od

Tupperware, obsypané svijonožci. Brzy nato bylo moře opět

blankytně modré. Henrik, organizátor posádky, se vyškrábal

po krátkých dřevěných schodech z trupu do kabiny a běžel

na příď, zatímco si zapínal samonafukovací záchrannou vestu.

Světlé vlasy měl rozcuchané a oči napuchlé nedostatkem

spánku.

Jakmile se Henrik ocitl na přídi, probral se k životu;

stál pod vyhrnutou, líně plující genou (plachtou) a vyvolával,

co plulo kolem: „Lano! Bedna na ryby! Trubka! Láhev!

Balón!“ Zbytek posádky, rozespalý a vyburcovaný Henrikovým

hlasem, se postupně vyšplhal na palubu a také se

zahleděl do vln.

20


Po několika minutách, kdy pomalý, ale nepřetržitý proud

plastových předmětů brzdil loď v pohybu, nebylo vidět zase

nic, pak dalších několik minut plasty a pak zase nic a pak se

celý rytmus opakoval. Když se předměty dostatečně přiblížily

k lodi, Henrik se naklonil přes kovové zábradlí a nabíral je

do velké rybářské sítě. Asi za hodinu takto na palubu naskládal

hromadu barevných odpadků pokrytých škeblemi; sahala

mu po lýtka. Později se mělo ukázat, že to bude jen malá část

dnešního úlovku. Nacházeli jsme se nejméně tisíc námořních

mil kterýmkoliv směrem od obydlené pevniny.

Plasty byly jediným důvodem, proč Henrik vypravil posádku

Christianshavnu – staré ocelové šalupy – do této pusté

části moře. Vzděláním je biolog, který studoval dopady

používání plastů na divokou přírodu a životní prostředí.

Ale srdcem je námořník. Během mnoha výletů za zábavou,

které s dánskými spolumajiteli lodi Christianshavn podnikl

na exotická místa, jako je Řecko a Thajsko, byl svědkem

toho, jak v oceánu plave obrovské množství plastových předmětů

běžně používaných na souši a vyplavuje je i na těch

nejodlehlejších pobřežích. Tehdy si uvědomil, že nastal čas

přestavět Christianshavn z rekreační lodi na výzkumné plavidlo.

Koncem roku 2012 založil nevládní organizaci Plastic

Change, která by ráda změnila vztah světa k jeho nejoblíbenějšímu

materiálu, což Henrik považuje za jeden z hlavních

světových environmentálních a společenských problémů –

a také za problém, který by jako vědec-námořník a bývalý

manažer Greenpeace měl umět řešit.

„Plasty definují naši kulturu,“ prohlásil Henrik v roce

2014 na prvním zasedání správní rady své čerstvě založené

neziskové organizace. „Nesmíme dopustit, aby určovaly

i naši budoucnost.“ V tom roce odvelel Christianshavn k výzkumu

oceánů; sbíral údaje o znečištění moří plasty tak, že

je z moří lovil a nad každým takto získaným kusem si kladl

21


otázky – například odkud na světě pochází, k čemu byl používán

a kolik dalších takových tam venku v oceánech ještě je.

Henrik doufal, že když jeho námořní organizace své poznatky

zveřejní, přiměje tím i ostatní, aby se o věc začali zajímat,

a třeba nakonec i začali konat – ačkoli v té době nebylo vůbec

jasné, jak by měla příslušná opatření vypadat. 3

Když jsem se v listopadu 2016 v Los Angeles na Christianshavn

nalodila, mířil Henrik na vědeckou plavbu z domovských

vod u Dánska přes Středozemní moře a přes

Atlantik do Karibiku, pak Panamským průplavem do

Kolumbie, kolem Galapág do Mexika až do Los Angeles;

a odtud na velké finále v Tichém oceánu – k nejznámějšímu

plastem znečištěnému místu světových moří: k východnímu

Severopacifickému gyru. 4

A tak jsme se ocitli na místě, kde je oceán tak znečištěný,

že se mu přezdívá Velká tichomořská odpadková skvrna. Při

pohledu na tyto vody se však rychle ukázalo, že „skvrna“ ve

skutečnosti není statická plovoucí hromada plastů, jak ji často

senzacechtivě líčí globální mediální mašinérie. Skutečnost

je mnohem závažnější: Tyto vody připomínají spíše polévku,

do které lidstvo přisypává těžko odhadnutelné množství plastových

předmětů a kousků. 5 Plasty běžně plují pod hladinou,

pryč z dohledu, a tam je neustále a nepředvídatelně víří rozbouřené

moře.

3 Pedersen, H. B. 2016. Osobní rozhovor.

4 Plastic Change. 2019. „Ekspedition Plastic Change (2016–2018).“

Online: https://plasticchange.dk/videnscenter/ekspedition-plastik/.

5 National Oceanic and Atmospheric Administration. 2019. „How Big

Is the Great Pacific Garbage Patch? Science vs. Myth.“ Office of Response and

Restoration. Online: https://response.restoration.noaa.gov/about/media/how-

-big-great-pacific -garbage-patch-science-vs-myth.html; Syberg, K. 2016. Osobní

rozhovor.

22


Když to vypadalo, že se větší část ranní umělohmotné přehlídky

rozptyluje, rozešli se i přihlížející námořníci. Zatímco

se obloha rozjasňovala, posádka se postupně shromáždila

v útulné kabině a rozesadila se na dvoustupňové lavice z týkového

dřeva, bok po boku. Seděli jsme bosí, na sobě měli

nesourodé sportovní šortky, trička a nepromokavé bundy,

doplněné tenkými samonafukovacími záchrannými vestami.

Kdosi přinesl termosku s horkou kávou, dva bochníky lehce

připáleného a pomačkaného celozrnného chleba, upečeného

den předtím v malé a mastné lodní peci, sklenici jahodové zavařeniny

koupenou v obchodě a vaničku másla, které se v subtropickém

teple rychle roztékalo. Vroucí černá káva chutnala

hořce a lehce po moři, protože keramické hrnky, z nichž jsme

ji popíjeli, se myjí ve slané vodě; do chlebového těsta jsme

z jedné čtvrtiny také přimíchávali slanou vodou, abychom šetřili

zásoby pitné vody; byl křupavý a slaný, chutnal po moři.

U kormidla byla řada na Henrikovi. Každý den jsme museli

odpracovat dvě čtyřhodinové směny, vždy s osmihodinovým

odstupem. Denní rozvrh každého námořníka – kdy se

bude moci vyspat, najíst a trávit čas s ostatními – do značné

míry určovalo načasování pravidelných služeb na palubě.

Například po směně od 2.00 do 6.00 jsem se nezmohla na

víc než padnout do svého dřevěného lůžka, tvarem připomínajícího

sarkofág.

Toho dne však byli všichni vzhůru a od dopoledne seděli

v kabině. Když jsme usedli, Malene si všimla, že se k naší

lodi blíží velký kulatý předmět zelené barvy ponořený pod

hladinou. Pohupoval se ve vlnách a Malene z něj nespustila

oči. Henrikovy ruce přejížděly po paprscích modrého kormidla

Christianshavnu, až nasměroval loď směrem k té věci ve

vodě. Námořníci se vyškrábali na příď, pozorovali to a přemýšleli

– je to mořská želva, ryba, nebo…? Ne, nic nenasvědčovalo

tomu, že ta věc, ať už je to cokoli, je živá.

23


Zvědavost ve tvářích námořníků se proměnila ve výraz

znechucení, když spatřili zblízka mohutnou spleť zelených,

oranžových, černých a bílých lan a rybářských sítí. Kapitán

Torsten Geertz se prodral shlukem lidí, kteří nahlíželi přes

bok lodi, a do vln hbitě švihl harpunou. Malene mu pomohla

vyvléct na palubu těžkopádnou změť plastového rybářského

náčiní – to je vcelku běžný jev, když se v oceánech spletou

dohromady plastová lana a sítě. Stála nad ním, mžourala v sílícím

dopoledním světle a počítala desítky a desítky jednotlivých

kusů náčiní.

Podobné spleti se často označují jako rybářští „duchové“,

protože dokáží chytat a zabíjet mořské živočichy i dlouho

poté, co je jejich původní majitelé vyřadili z provozu, ztratili

nebo hulvátsky zahodili do moře. 6 Zdálo se, že tyto pruty

v poslední době nikoho a nic nechytily.

Malene nám řekla, že to není poprvé, co se Plastic Change

setkala s rybářskými duchy. O několik měsíců dříve byla na

palubě lodi Christianshavn, když posádka plula z Mexika

do Los Angeles, a to slušnou rychlostí, když spatřila několik

poskakujících delfínů. Pak si všimli mořského ptáka zvaného

terej žlutonohý, který jako by stál na hladině přímo nad

čímsi barevným. Záhadu ptáka, který umí chodit po vodě,

bylo třeba vyřešit, a tak posádka změnila kurz a pomalu se

k němu blížila.

„Zjistili jsme, že to byla rybářská síť spletená s lany, provazy

a prázdnými plastovými sudy, které sloužily k nadnášení,“

vypráví Malene. „A uprostřed té změti trčela ošuntěle

vypadající mořská želva. Pak nám to došlo: delfíni a terejové

tu brousili za potravou, za rybami a kraby, kteří se schovávají

pod tímhle přístřeškem, pod tímhle plovoucím ostrůvkem –

6 National Oceanic and Atmospheric Administration. 2021. „What Is

Ghost Fishing?“ National Ocean Service. Online: https://oceanservice.noaa.gov/

facts/ghost fishing.html.

24


což vlastně byla zamotaná želva – úplně stejně, jako kdyby

narazili na kolonii mořských řas.“

Na první pohled považovali námořníci želvu za mrtvou.

Z karamelově zbarvených krovek krunýře vyrůstal porost

slizkých chaluh a chuchvalců řas. Pravděpodobně tu uvízla,

nejspíš nemohla žrát a určitě se nemohla hýbat – místo toho

ji už delší dobu unášely vodní proudy. Pak si ale všimli, že

želva téměř neznatelně pohnula hlavou.

Námořníci vyprázdnili plachty Christianshavnu a zpomalili

loď tak, aby se zastavila vedle želvy. Jeden z námořníků zabodl

harpunu do chuchvalce provazů a sítí pokrytých chaluhami,

které uvěznily želví krunýř, zatímco druhý se vyklonil

přes bok lodi a s námahou uvězněného tvora vyprostil. Rozřezanou

změť plastových láhví, sítí a lan vytáhli na palubu

jako předmět doličný, jako varování před vážnou hrozbou,

kterou plasty představují.

„Jakmile jsme přeřezali poslední lano, želva kus poodplula

a pak se ‚přes rameno‘ ohlédla a zvedla ploutev, jako

by se chtěla rozloučit,“ říká Malene. „Dostala druhou šanci.

Většina zvířat, která se připletou do sítí duchů, takové štěstí

nemá.“ 7

Každý rok se do sítí duchů zamotá půl milionu – ale zřejmě

ještě víc – mořských živočichů, jejichž mrtvá těla spoutaná

plastem jsou k vidění na volném moři, které je vyplavuje

na pláže. Mnoho dalších umírá nepozorovaně. Ti, kterým se

nepodaří uniknout, vláčejí na svých tělech obrovská klubka

sítí, pokud jsou vůbec schopni pohybu. Někdy se takto

lapeným mořským živočichům podaří náčiní časem setřást,

ale jizvy jim zůstanou na celý život. Polapení mořští živočichové

často umírají pomalu a v bolestech, protože plastová

vlákna se jim zařezávají do masa, přetínají jim končetiny

7 Møhl, M. 2016 a 2020. Osobní rozhovory.

25


a omezují je v pohybu. Někteří živočichové, kteří se musí vynořovat,

aby mohli dýchat, jako velryby a mořské želvy, nebo

kteří žijí převážně nad vodou, jako mořští ptáci, jsou odsouzeni

utopit se, protože těžké sítě duchů jim zcela znemožní

vynořit se. Jen málokterý tvor vyvázne z pasti bez fyzického

zranění – a psychickými traumaty, která téměř jistě polapení

jedinci utrpí, se vědci teprve začínají zabývat. 8

V minulosti byla většina rybářského náčiní menší

a vyráběla se z bavlny a jiných přírodních vláken, která

se v oceánech rychle rozkládala. 9 Moderní rybářské sítě

a šňůry, které jsou převážně plastové – pokud jsou používány

průmyslově – mohou být v některých místech oceánů

dlouhé až třicet kilometrů, což představuje často nebezpečí,

před nímž není úniku. A vědci zabývající se rybolovem mají

důkazy o tom, že rybářské flotily po celém světě ročně ztratí

nebo úmyslně odhodí zhruba 6 % svých sítí, 9 % pastí

a 30 % vlasců, což znamená, že v moři každoročně přibude

možná milion tun duchů, s nimiž jsme se setkali na palubě

lodi Christianshavn. 10

Ukořistili jsme v oceánu smrtící zbraň. Je to to nejmenší,

co můžeme udělat. Malene a Torsten odtáhli těžkou výstroj

duchů do kouta, aby nám na palubě nepřekážela. Po několika

dnech jsme si všimli, že síť začíná zapáchat. Při bližším ohledání

jsme zjistili, že uvnitř uzlu provazů potažených řasami

bivakují desítky drobných hnědých krabů. Malene pečlivě

8 Dolman, S. J., & P. Brakes. 2018. „Sustainable Fisheries Management

and the Welfare of Bycaught and Entangled Cetaceans.“ Frontiers in Veterinary

Science 5 (287). Online: https://doi.org/10.3389/fvets.2018.00287.

9 Thomas, S. N., & K. M. Sandhya. 2020. „Netting Materials for Fishing

Gear with Special Reference to Resource Conservation and Energy Saving.“ ICAR

Research Data Repository for Knowledge Management. Online: https://krishi.icar.gov.

in/jspui/bitstream/123456789/30998/2/03_Netting%20Materials%20for%20

Fishing%20Gear.pdf.

10 Richardson, K., et al. 2019. „Estimates of Fishing Gear Loss Rates at

a Global Scale: Literature Review and Meta-Analysis.“ Fish and Fisheries 20 (6).

26


prozkoumala síť, zda v ní nejsou ještě další přeživší černí pasažéři,

a hodila jich přes palubu tolik, kolik jich našla. Stejně

jako v případě sítě, která uvěznila želvu u mexického pobřeží,

plánoval Henrik i tuto síť duchů předvést veřejnosti, jakmile

dorazíme ke břehu. K čemu by nám bylo svědectví o tak

strašné zkáze, kdybychom se o ně nepodělili se suchozemci,

kteří se sami na moře možná nikdy nedostanou?

Oceány jsou plné důkazů, že plasty odporují životu, stejně

jako mnoho jiných lidských vynálezů. Plasty mohou být

smrtelně nebezpečné. Staly se přitom jedním z nejrozšířenějších

materiálů na Zemi; používají se k uchovávání všech druhů

potravin a nápojů, které konzumujeme, i k výrobě všeho

možného od životně důležitých lékařských přístrojů až po

vlákna, z nichž se vyrábí oblečení, které máme na sobě. Prakticky

všechny dnes vyráběné plasty se získávají z petrochemických

látek, jako je etanol a fenol, které se vyrábí ze zemního

plynu a ropy. 11 Přitom z pohledu celých dlouhých dějin

lidstva je masové využívání plynu a ropy k výrobě plastů – ale

také dalších materiálů využívaných v chemickém průmyslu,

k výrobě elektřiny a v hromadné dopravě – jevem poměrně

nedávným. 12 Kolektivní lidská paměť to čím dál víc vytěsňuje,

a tak stojí za zmínku, že naše rozsáhlé využívání fosilních

paliv a výroba plastů jsou spojeny s příběhem o něco starším.

Týká se jiné látky, kterou lidstvo objevilo rovněž v moři: velrybího

oleje.

Když se v polovině 19. století ukázalo, že komerční velrybářský

průmysl se v podstatě kanibalizuje, lidé začali svou

11 Baheti, P. 2021. „How Is Plastic Made? A Simple Step-By-Step Explanation.“

British Plastic Federation. Online: https://www.bpf.co.uk/plastipedia/

how-is-plastic-made.aspx.

12 Ritchie, H., & M. Roser. 2017. „Fossil Fuels.“ Our World In Data.

Online: https://ourworldindata.org/fossil-fuels.

27


závislost na velrybích surovinách snižovat, i když ne zcela

důsledně, a zkoumali jiné zdroje paliv, včetně vepřového sádla

a kravského a ovčího loje. Další alternativou byl olej zvaný

kafin, směs alkoholu a rostlinného oleje, a také petrolej,

tehdy nově objevené palivo, které se nejprve získávalo z uhlí

a později z destilované ropy. Petrolej hořel stejně jasně jako

velrybí olej, aniž by k tomu bylo třeba lovit velryby. Jeho

lidová obliba přiměla podnikatele k hledání dalších fosilních

paliv, která často nacházeli ve zdánlivém nadbytku. Petrolej

posvítil lidstvu na cestu k hromadnému přechodu od získávání

pohonných hmot zabíjením živých rostlin a živočichů

k využívání bohatých zásob fosilních zdrojů Země. 13

Mezitím spotřební třídy čelily dalšímu nesouladu mezi

tím, co nabízela příroda, a vlastní nepřirozenou poptávkou:

V důsledku dlouholetého vybíjení začali na celém světě

vymírat sloni. V té době se slonovina používala k výrobě

nejrůznějších výrobků určených pro komerční účely, od

kulečníkových koulí přes umělé zuby až po hřebeny a klavírní

klávesy. 14 Když cena slonoviny (a dalších tehdy běžně

používaných látek extrahovaných z těl divokých zvířat, jako

byl třeba želví krunýř) stoupala, frustrovaní podnikatelé pobízeli

vědce k hledání levnějších alternativních materiálů. 15

Na mezinárodní výstavě v Londýně v roce 1862 představil

vynálezce Alexander Parkes první umělou hmotu – parkesin.

Parkesin byl vyroben ze směsi rostlinných složek – včetně vysoce

hořlavé nitrocelulózy (známé také jako „střelná bavlna“,

klíčové přísady do bezdýmného střelného prachu) a rozpou-

13 York, R. 2017. „Why Petroleum Did Not Save the Whales.“ Socius.

Online: https://doi.org/10.1177/2378023117739217.

14 National Geographic Resource Library. 2013. „The History of the Ivory

Trade.“ Online: https://www.nationalgeographic.org/media/history-ivory-trade/.

15 Boyd, J. E. 2011. „Celluloid: The Eternal Substitute.“ Science History

Institute. Online: https://www.sciencehistory.org/distillations/celluloid-the-eternal-substitute.

28


štědel, jako je alkohol. Vynálezce jej inzeroval jako „látku

tvrdou jako rohovina, ale pružnou jako kůže, kterou lze odlévat

nebo razit, malovat, barvit nebo vyřezávat“. Parkes sice

za svůj nový materiál, z něhož se vyrábělo mnoho luxusních

výrobků, jako např. hřebeny a ozdobné misky, získal ocenění,

ale parkesin nikdy nedosáhl komerčního úspěchu. Pravděpodobně

proto, že jeho masová výroba byla příliš náročná

a při vystavení plameni nebo tření mohl explodovat. Během

dvou let od uvedení parkesinu do velkovýroby byla společnost

Parkes nucena vyhlásit bankrot. 16

Brzy poté americký vynálezce John Wesley Hyatt zkombinoval

kafrový olej s nitrocelulózou a vytvořil tak další

plast na rostlinné bázi, tzv. celuloid, který lze rovněž tvarovat

a vytvrzovat tak, aby svými vlastnostmi napodoboval

předměty obvykle vyráběné ze slonoviny a jiných částí

zvířecích těl. 17 Lidé opět uvěřili – stejně jako tehdy, když

rostlinná a živočišná paliva nahradili zemním plynem a ropou

–, že přelstili přírodu. Tentokrát tím, že vytvořili plast

na rostlinné bázi, jakousi slonovinu bez slonů. Ale přestože

se z masově produkovaného celuloidu vyráběly nejrůznější

spotřební předměty od fotografického filmu po míčky na

stolní tenis, nebyl tak docela zázračným spotřebním materiálem,

v jaký průmyslníci doufali: bylo obtížné ho tvarovat

a při zahřívání svůj tvar ztrácel. Navíc se ukázalo, že stejně

jako parkesin je celuloid extrémně hořlavý. Bylo nutné přijít

s něčím lepším. 18

16 Buchanan, R. A., et al. 2020. „History of Technology: Plastic.“

Encyclopedia Britannica. Online: https://www.britannica.com/technology/history-of-technology/Atomic-power#ref14890;

Boon, R. 2014. „Alexander Parkes:

Living in a Material World.“ Science Museum. Online: https://blog.sciencemuseum.org.uk/alexander-parkes-living-in-a-material-world/.

17 „Hyatt Celluloid Billiard Ball.“ National Museum of American History

Behring Center. Smithsonian Institute. Online: https://americanhistory.

si.edu/collections/search/object/nmah_2947.

18 Boyd. „Celluloid.“

29

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!