06.03.2013 Views

Vinterdæk er et livsvigtigt valg - FDM

Vinterdæk er et livsvigtigt valg - FDM

Vinterdæk er et livsvigtigt valg - FDM

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

test & teknik Dæktest<br />

<strong>Vint<strong>er</strong>dæk</strong> <strong>er</strong> <strong>et</strong><br />

<strong>livsvigtigt</strong> <strong>valg</strong><br />

34 10/2009<br />

År<strong>et</strong>s store test af vint<strong>er</strong>dæk kast<strong>er</strong> lys ov<strong>er</strong> vejen til de bedste dæk.<br />

Umiddelbart lign<strong>er</strong> alle dæk hinanden, men testresultat<strong>er</strong>ne vidn<strong>er</strong> om<br />

store forskelle, d<strong>er</strong> i værste fald kan b<strong>et</strong>yde liv ell<strong>er</strong> død. Læs testen,<br />

før du køb<strong>er</strong> nye dæk<br />

Testen af somm<strong>er</strong>dæk omhandl<strong>er</strong><br />

blandt and<strong>et</strong> kurvekørsel på vådt<br />

und<strong>er</strong>lag. Og n<strong>et</strong>op på våd vej skilles<br />

de gode dæk fra de dårlige


D<br />

e 34 dæk i år<strong>et</strong>s store vint<strong>er</strong>dyst <strong>er</strong> test<strong>et</strong><br />

i alle tænkelige situation<strong>er</strong> for at få<br />

kortlagt pluss<strong>er</strong> og minuss<strong>er</strong>. D<strong>et</strong> handl<strong>er</strong><br />

om at kunne stå fast i kritiske situation<strong>er</strong> og<br />

om gode lave bremseværdi<strong>er</strong> på tør vej, våd vej<br />

og på sne og is. De bedste dæk kan d<strong>et</strong> hele,<br />

mens midt<strong>er</strong>felt<strong>et</strong> som regel har en disciplin ell<strong>er</strong><br />

to, hvor dækk<strong>et</strong> fald<strong>er</strong> igennem. Og så <strong>er</strong> d<strong>er</strong><br />

de ukendte lavprisdæk, som faktisk kan være så<br />

ringe, at de på ingen måde egn<strong>er</strong> sig til kørsel<br />

om vint<strong>er</strong>en, selv om de sælges som vint<strong>er</strong>dæk<br />

til ofte meg<strong>et</strong> lave pris<strong>er</strong>.<br />

Vi har test<strong>et</strong> dæk i to størrels<strong>er</strong> – en til de<br />

mindre bil<strong>er</strong> som f.eks. Fiat Punto, Peugeot<br />

306 og VW Polo – og en til de bil<strong>er</strong>, vi normalt<br />

b<strong>et</strong>egn<strong>er</strong> som Golf-klassen.<br />

Fra gode til livsfarlige<br />

I Golf-klassen <strong>er</strong> d<strong>et</strong> d<strong>et</strong> nye TS 830-dæk fra<br />

Continental, d<strong>er</strong> løb<strong>er</strong> af med sejren som bedste<br />

dæk. D<strong>et</strong> <strong>er</strong> specielt udvikl<strong>et</strong> til bil<strong>er</strong> med<br />

de elektroniske hjælpesystem<strong>er</strong> ABS og ESC,<br />

og n<strong>et</strong>op i denne størrelse <strong>er</strong> d<strong>et</strong> lige <strong>et</strong> hak<br />

bedre end Goodyear UltraGrip 7+, d<strong>er</strong> ell<strong>er</strong>s<br />

vandt sidste års test. I den anden ende af skalaen<br />

find<strong>er</strong> vi <strong>et</strong> par relativt ukendte dækmærk<strong>er</strong>.<br />

Og lad d<strong>et</strong> endelig blive ved d<strong>et</strong>, for de <strong>er</strong><br />

direkte farlige!<br />

Problem<strong>et</strong> <strong>er</strong>, at nogle af de asiatiske dæk,<br />

man kan købe både i butikk<strong>er</strong> og på int<strong>er</strong>n<strong>et</strong>t<strong>et</strong>,<br />

ikke <strong>er</strong> d<strong>et</strong>, de giv<strong>er</strong> sig ud for at være. Man<br />

mont<strong>er</strong><strong>er</strong> altså nog<strong>et</strong>, man tror <strong>er</strong> vint<strong>er</strong>dæk,<br />

men som har yd<strong>er</strong>st ringe egenskab<strong>er</strong> på sne<br />

og is. D<strong>et</strong> <strong>er</strong> en potentielt livsfarlig falsk tryghed.<br />

Og d<strong>er</strong> <strong>er</strong> fl<strong>er</strong>e af disse falske vint<strong>er</strong>dæk på<br />

marked<strong>et</strong> end dem, d<strong>er</strong> <strong>er</strong> med i denne test.<br />

I den lille dækstørrelse <strong>er</strong> d<strong>et</strong> igen i år Vredestein<br />

Snowtrac 3, d<strong>er</strong> vind<strong>er</strong>. Anden- og tredjepladsen<br />

tilfald<strong>er</strong> Fulda Mont<strong>er</strong>o 3 og Continental<br />

Wint<strong>er</strong>Contact TS 800, mens hele syv<br />

dæk får en karakt<strong>er</strong>, d<strong>er</strong> gør dem uegnede for<br />

sikk<strong>er</strong>hedsbevidste dansk<strong>er</strong>e.<br />

Testen <strong>er</strong> gennemført i forår<strong>et</strong> i sne- og isdækkede<br />

Alp<strong>er</strong>, og alle de dæk, d<strong>er</strong> på d<strong>et</strong> tidspunkt<br />

var så nye, at de ikke var i handlen, <strong>er</strong><br />

Testen <strong>er</strong> gennemført i<br />

slutningen af vint<strong>er</strong>en<br />

2008/2009 i Alp<strong>er</strong>ne<br />

Find alle de deltestresultat<strong>er</strong>, som Motors vurd<strong>er</strong>ing<strong>er</strong> <strong>er</strong> bas<strong>er</strong><strong>et</strong> på, på www.fdm.dk/altomdaek<br />

eft<strong>er</strong>følgende blev<strong>et</strong> test<strong>et</strong>, og den test klarede<br />

de alle.<br />

I skema<strong>er</strong>ne på de følgende sid<strong>er</strong> kan man få<br />

<strong>et</strong> hurtigt ov<strong>er</strong>blik ov<strong>er</strong> de enkelte dæks styrk<strong>er</strong><br />

og svaghed<strong>er</strong>. Bemærk, at de enkelte disciplin<strong>er</strong><br />

<strong>er</strong> vægt<strong>et</strong> forskelligt, hvilk<strong>et</strong> man kan se i d<strong>et</strong><br />

endelige resultat. Ønsk<strong>er</strong> man m<strong>er</strong>e d<strong>et</strong>alj<strong>er</strong>ede<br />

oplysning<strong>er</strong> om resultat<strong>er</strong>ne, kan man på www.<br />

fdm.dk finde en testrapport ov<strong>er</strong> hv<strong>er</strong>t dæk.<br />

D<strong>er</strong> kan sagtens være forskelle i resultat<strong>er</strong>ne<br />

i forhold til tidlig<strong>er</strong>e års dæktest. D<strong>et</strong> skyldes,<br />

at d<strong>er</strong> <strong>er</strong> forskelle mellem forskellige dækstørrels<strong>er</strong>.<br />

Man kan som udgangspunkt ikke ov<strong>er</strong>føre<br />

denne tests resultat<strong>er</strong> til andre dækstørrels<strong>er</strong>. En<br />

tommelfing<strong>er</strong>regel sig<strong>er</strong> dog, at resultat<strong>et</strong> kan<br />

være r<strong>et</strong>ningsvisende for de størrels<strong>er</strong>, d<strong>er</strong> ligg<strong>er</strong><br />

lige op ad den testede størrelse, men husk, at d<strong>et</strong><br />

kun kan bruges som en indikation.<br />

Brug testens resultat<strong>er</strong> til at finde de dæk,<br />

d<strong>er</strong> pass<strong>er</strong> bedst til dine ønsk<strong>er</strong> og behov.<br />

Af Søren W. Rasmussen<br />

VinteRDæk elleR ej?<br />

<strong>FDM</strong> anbefal<strong>er</strong>, at man kør<strong>er</strong> med vint<strong>er</strong>dæk,<br />

hvis man har behov for at køre i bilen hv<strong>er</strong> dag<br />

i løb<strong>et</strong> af vint<strong>er</strong>en. Kan man lade bilen stå, når<br />

d<strong>et</strong> <strong>er</strong> vint<strong>er</strong>føre, kan man naturligvis klare sig<br />

uden. Bemærk dog, at mange ny<strong>er</strong>e bil<strong>er</strong> <strong>er</strong><br />

udstyr<strong>et</strong> med meg<strong>et</strong> brede dæk (dækbredde<br />

ov<strong>er</strong> 205 mm), og sådanne dæk har som regel<br />

en opbygning, d<strong>er</strong> <strong>er</strong> kompl<strong>et</strong> uegn<strong>et</strong> til brug<br />

om vint<strong>er</strong>en. I sådanne tilfælde bør man som<br />

udgangspunkt altid skifte til vint<strong>er</strong>dæk.<br />

D<strong>er</strong> findes også dæk af typen helårsdæk. De<br />

<strong>er</strong> i lighed med vint<strong>er</strong>dæk mærk<strong>et</strong> med <strong>et</strong> M+S<br />

på siden af dækk<strong>et</strong> (Mudd<strong>er</strong>+Sne) og kan i<br />

mange tilfælde være <strong>et</strong> alt<strong>er</strong>nativ til egentlige<br />

vint<strong>er</strong>dæk. De <strong>er</strong> ikke lige så gode som egentlige<br />

vint<strong>er</strong>dæk i vint<strong>er</strong>føre, men de <strong>er</strong> bedre end<br />

somm<strong>er</strong>dæk, og så kan de benyttes hele år<strong>et</strong>.<br />

så godt klar<strong>er</strong><br />

dækkene sig<br />

185/60 R14 t<br />

Motors vurd<strong>er</strong>ing<br />

HHHHHH Vredestein Snowtrac 3<br />

HHHHH Fulda Mont<strong>er</strong>o 3<br />

Continental Conti<br />

– Wint<strong>er</strong>Contact TS 800<br />

HHHH Bridgestone Blizzak LM 30<br />

Goodyear UltraGrip 7+<br />

Dunlop SP Wint<strong>er</strong> Response<br />

HHH<br />

205/55 R16 H<br />

Motors vurd<strong>er</strong>ing<br />

Kleb<strong>er</strong> Krisalp HP2<br />

Semp<strong>er</strong>it Mast<strong>er</strong>-Grip<br />

Uniroyal MS +6<br />

HH Kumho KW23<br />

Lassa Snoways Era<br />

Firestone Wint<strong>er</strong>hawk 2<br />

Pneumant PN 150 Wintec<br />

Marangoni 4 Wint<strong>er</strong><br />

H Sava Eskimo S3<br />

Fed<strong>er</strong>al Himalaya WS-1<br />

HHHHHH Continental<br />

– Wint<strong>er</strong>Contact TS 830<br />

HHHHH Goodyear UltraGrip 7+<br />

HHHH<br />

ESA-Tecar Sup<strong>er</strong> Grip 7<br />

Dunlop SP Wint<strong>er</strong> Sport 3D<br />

Hankook Icebear W 440<br />

HHH Michelin Primacy Alpin PA3<br />

Maloya Davos<br />

Vredestein Snowtrac 3<br />

Yokohama W.drive<br />

Semp<strong>er</strong>it Speed-Grip<br />

Uniroyal MS Plus 66<br />

Nokian WR g2<br />

Kumho I’Zen KW 23<br />

Pirelli Wint<strong>er</strong> 210 Sottoz<strong>er</strong>o 2<br />

Avon Ice-Touring ST<br />

H Firestone Wint<strong>er</strong>hawk 2<br />

Goodride SW602<br />

Kenda Polar Trax (KR19)<br />

stjeRneRne ViseR Vej<br />

Stj<strong>er</strong>nevurd<strong>er</strong>ingen <strong>er</strong> for<strong>et</strong>ag<strong>et</strong> af Motor og<br />

<strong>er</strong> bas<strong>er</strong><strong>et</strong> på alle resultat<strong>er</strong>ne fra år<strong>et</strong>s store<br />

dæktest, d<strong>er</strong> <strong>er</strong> gennemført i <strong>et</strong> samarbejde<br />

med tyske ADAC. Tre stj<strong>er</strong>n<strong>er</strong> <strong>er</strong> gennemsnitt<strong>et</strong><br />

af resultat<strong>er</strong>ne, fire stj<strong>er</strong>n<strong>er</strong> ell<strong>er</strong> fl<strong>er</strong>e <strong>er</strong><br />

bedre, mens dæk med en ell<strong>er</strong> to stj<strong>er</strong>n<strong>er</strong> <strong>er</strong><br />

dårlig<strong>er</strong>e end gennemsnitt<strong>et</strong>.<br />

testVinDeR<br />

testVinDeR<br />

10/2009 35


Bedre end gennemsnitt<strong>et</strong> Gennemsnitligt Dårlig<strong>er</strong>e end gennemsnitt<strong>et</strong><br />

185/60<br />

R14 t<br />

190 km/t<br />

Vægtning<br />

Motors vurd<strong>er</strong>ing<br />

Vredestein<br />

snowtrac 3<br />

testVinDeR<br />

Kommentar Rigtigt godt dæk med<br />

meg<strong>et</strong> fine egenskab<strong>er</strong><br />

i de sikk<strong>er</strong>hedsrelat<strong>er</strong>edekategori<strong>er</strong>.<br />

Opnåede bedste<br />

karakt<strong>er</strong> på sne.<br />

Fulda Mont<strong>er</strong>o 3 Continental Wint<strong>er</strong>-<br />

Contact ts 800<br />

Meg<strong>et</strong> fine egenskab<strong>er</strong><br />

når d<strong>et</strong> gæld<strong>er</strong><br />

sikk<strong>er</strong>hed, bring<strong>er</strong><br />

d<strong>et</strong>te dæk til tops i<br />

den samlede stilling.<br />

Gode egenskab<strong>er</strong> på<br />

tør og våd vej samt på<br />

sne <strong>er</strong> sammen med<br />

testens bedste slidstyrke<br />

lig med <strong>et</strong> godt<br />

saml<strong>et</strong> resultat.<br />

Bridgestone<br />

Blizzak lM 30<br />

Et glimrende dæk med<br />

meg<strong>et</strong> fine egenskab<strong>er</strong><br />

i stort s<strong>et</strong> alle<br />

disciplin<strong>er</strong>. Dækstøjen<br />

<strong>er</strong> dog gennemsnitlig.<br />

Dæktest<br />

Goodyear<br />

UltraGrip 7+<br />

Alt, hvad d<strong>er</strong> handl<strong>er</strong><br />

om køreegenskab<strong>er</strong><br />

og dækstøj,<br />

<strong>er</strong> fremragende,<br />

men egenskab<strong>er</strong>ne<br />

brændstofforbrug og<br />

slidstyrke trækk<strong>er</strong><br />

lidt ned.<br />

tør vej 15 % HHHH HHHHH HHHH HHHH HHHH HHHH<br />

Våd vej 30 % HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH HHHHH<br />

sne 20% HHHHH HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH<br />

is 10 % HHHH HHHH HHH HHHH HHHH HHHH<br />

Dækstøj 5 % HHH HHH HHH HHH HHHH HHH<br />

Brændstofforbr. 10% HHHH HHHH HHH HHHH HHH HHH<br />

slidstyrke 10 % HHHHH HHHH HHHHHH HHHH HHH HH<br />

Vægtning<br />

Motors vurd<strong>er</strong>ing<br />

test & teknik<br />

Dunlop sP<br />

Wint<strong>er</strong> Response<br />

HHHHHH HHHHH<br />

HHHHH HHHH HHHH HHHH<br />

kleb<strong>er</strong><br />

krisalp HP2<br />

Kommentar H<strong>er</strong> <strong>er</strong> dækk<strong>et</strong> med<br />

bedste egenskab<strong>er</strong> på<br />

tør vej. Men egenskab<strong>er</strong>ne<br />

på sne og is <strong>er</strong><br />

mindre gode.<br />

semp<strong>er</strong>it<br />

Mast<strong>er</strong>-Grip<br />

Meg<strong>et</strong> fine egenskab<strong>er</strong><br />

i alle sikk<strong>er</strong>hedsrelat<strong>er</strong>ede<br />

områd<strong>er</strong>.<br />

Men på is <strong>er</strong> resultat<strong>et</strong><br />

kun gennemsnitligt.<br />

Uniroyal<br />

Ms +6<br />

Glimrende egenskab<strong>er</strong><br />

på tør vej og på<br />

sne, mens egenskab<strong>er</strong>ne<br />

på våd vej og<br />

på is trækk<strong>er</strong> ned.<br />

kumho<br />

kW23<br />

God på tør og våd vej,<br />

men egenskab<strong>er</strong>ne på<br />

sne <strong>er</strong> und<strong>er</strong> gennemsnitt<strong>et</strong>,<br />

og d<strong>et</strong> trækk<strong>er</strong><br />

alvorligt ned.<br />

lassa<br />

snoways <strong>er</strong>a<br />

HHH HHH<br />

HHH HH HH HH<br />

Gode egenskab<strong>er</strong> på<br />

tør vej og på sne <strong>er</strong><br />

ikke nok. På våd vej<br />

<strong>er</strong> resultat<strong>et</strong> ringe, og<br />

d<strong>et</strong> kost<strong>er</strong> stj<strong>er</strong>n<strong>er</strong>.<br />

D<strong>et</strong>te dæk opnåede<br />

bedste karakt<strong>er</strong> på<br />

våd vej og gode karakt<strong>er</strong><strong>er</strong><br />

på de øvrige<br />

und<strong>er</strong>lag. Slidstyrken<br />

<strong>er</strong> dog ringe.<br />

Firestone<br />

Wint<strong>er</strong>hawk 2<br />

tør vej 15 % HHHHH HHHH HHHHH HHHH HHHH HHHHH<br />

Våd vej 30 % HHHH HHHH HHH HHHH HH HHHH<br />

sne 20% HHH HHHH HHHH HH HHH H<br />

is 10 % HHH HHH HHH HHHH HHHH HHH<br />

Dækstøj 5 % HH HHH HHHH HHH HHH HHH<br />

Brændstofforbr. 10% HHHH HHH HHH HHH HH HHH<br />

slidstyrke 10 % HHHH HHHH HHH HHH HHH HHH<br />

Vægtning<br />

Motors vurd<strong>er</strong>ing<br />

Pneumant Pn 150<br />

Wintec<br />

Kommentar En ringe slidstyrke og<br />

dårlige egenskab<strong>er</strong><br />

på våd vej og på sne<br />

trækk<strong>er</strong> hårdt ned i<br />

d<strong>et</strong> samlede resultat.<br />

Marangoni 4<br />

Wint<strong>er</strong><br />

Nærmest elendige<br />

egenskab<strong>er</strong> på våd vej<br />

trækk<strong>er</strong> hårdt ned i <strong>et</strong><br />

resultat, d<strong>er</strong> ell<strong>er</strong>s s<strong>er</strong><br />

pænt ud.<br />

sava<br />

eskimo s3<br />

køB ikke!!!<br />

HH HH<br />

H H<br />

Ringe egenskab<strong>er</strong> på<br />

tør vej og meg<strong>et</strong> ringe<br />

egenskab<strong>er</strong> på våd<br />

vej trækk<strong>er</strong> hårdt ned<br />

i d<strong>et</strong> samlede resultat.<br />

tør vej 15 % HHHHH HHHH HH H<br />

Våd vej 30 % HH H H H<br />

sne 20% H HHHH HHHH HHH<br />

is 10 % HHH HHHH HHHH HH<br />

Dækstøj 5 % HHH HHH HHH HH<br />

Brændstofforbr. 10% HHHH HHH HHHH HHH<br />

slidstyrke 10 % HH HHH HHH HHHH<br />

køB ikke!!!<br />

Fed<strong>er</strong>al<br />

Himalaya Ws-1<br />

Alle egenskab<strong>er</strong><br />

(på nær slidstyrken)<br />

<strong>er</strong> meg<strong>et</strong> ringe, og<br />

d<strong>et</strong>te dæk <strong>er</strong> d<strong>er</strong>for<br />

testens dårligste.<br />

Glem d<strong>et</strong>!<br />

De gode egenskab<strong>er</strong><br />

på tør og våd vej kan<br />

ikke ov<strong>er</strong>skygge de<br />

ringe egenskab<strong>er</strong><br />

på sne.<br />

Alle dæk blev test<strong>et</strong><br />

på den samme bil i<br />

hv<strong>er</strong> disciplin<br />

10/2009 37


test & teknik Dæktest<br />

205/55<br />

R16 H<br />

210 km/t<br />

Vægtning<br />

Motors vurd<strong>er</strong>ing<br />

38 10/2009<br />

testVinDeR<br />

Continental Wint<strong>er</strong>-<br />

Contact ts 830<br />

Kommentar Et fremragende dæk<br />

med gode egenskab<strong>er</strong><br />

i alle sikk<strong>er</strong>hedsforhold.<br />

Opnåede bedste<br />

karakt<strong>er</strong> i sne.<br />

Goodyear<br />

UltraGrip 7+<br />

Meg<strong>et</strong> fine sikk<strong>er</strong>hedsegenskab<strong>er</strong><br />

og testens bedste<br />

egenskab<strong>er</strong> på våd<br />

vej. Slidstyrken <strong>er</strong><br />

gennemsnitlig.<br />

esA-tecar<br />

sup<strong>er</strong> Grip 7<br />

Bedre end gennemsnitt<strong>et</strong> Gennemsnitligt Dårlig<strong>er</strong>e end gennemsnitt<strong>et</strong><br />

Et rigtig godt dæk<br />

med egenskab<strong>er</strong><br />

ov<strong>er</strong> middel i alle<br />

disciplin<strong>er</strong>.<br />

Dunlop sP<br />

Wint<strong>er</strong> sport 3D<br />

Gode vint<strong>er</strong>egenskab<strong>er</strong><br />

trækk<strong>er</strong> op, mens<br />

egenskab<strong>er</strong>ne på tør<br />

vej kun <strong>er</strong> gennemsnitlige.<br />

Hankook icebear<br />

W 440<br />

HHHHHH HHHHH<br />

HHHH HHHH HHHH HHH<br />

Et dæk med høj sikk<strong>er</strong>hedsmargen<br />

og<br />

god slidstyrke. Men<br />

dækk<strong>et</strong> har en høj<br />

rullemodstand.<br />

Michelin Primacy<br />

Alpin PA3<br />

tør vej 15 % HHHH HHHH HHHH HHH HHHH HHHHH<br />

Våd vej 30 % HHHH HHHHH HHHH HHHH HHHH HHHH<br />

sne 20% HHHHH HHHH HHHH HHHH HHHH HHH<br />

is 10 % HHHH HHHH HHHH HHHHH HHHH HHH<br />

Dækstøj 5 % HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH<br />

Brændstofforbr. 10% HHHH HHH HHHH HHH HH HHHH<br />

slidstyrke 10 % HHHHH HHH HHHH HHHH HHH HHHHHH<br />

Vægtning<br />

Motors vurd<strong>er</strong>ing<br />

Vægtning<br />

Motors vurd<strong>er</strong>ing<br />

Maloya<br />

Davos<br />

Kommentar D<strong>er</strong> <strong>er</strong> gode sikk<strong>er</strong>hedsrelat<strong>er</strong>ede<br />

egenskab<strong>er</strong> i d<strong>et</strong>te<br />

dæk, men slidstyrken<br />

<strong>er</strong> for ringe.<br />

kumho<br />

i’Zen kW 23<br />

Kommentar Middelmådige<br />

egenskab<strong>er</strong> på våd<br />

vej og på sne trækk<strong>er</strong><br />

sammen med en ringe<br />

slidstyrke ned.<br />

Vredestein<br />

snowtrac 3<br />

Meg<strong>et</strong> fine egenskab<strong>er</strong><br />

på sne og is <strong>er</strong><br />

godt, men på våd vej<br />

<strong>er</strong> de kun gennemsnitlige.<br />

Pirelli Wint<strong>er</strong> 210<br />

sottoz<strong>er</strong>o 2<br />

Dækk<strong>et</strong> har middelmådige<br />

egenskab<strong>er</strong><br />

på tør og våd vej og<br />

ringe egenskab<strong>er</strong><br />

på is.<br />

Yokohama<br />

W.drive<br />

D<strong>et</strong>te <strong>er</strong> testens<br />

bedste dæk på tør vej,<br />

men egenskab<strong>er</strong>ne på<br />

våd vej og i sne trækk<strong>er</strong><br />

ned.<br />

Avon<br />

ice-touring st<br />

Egenskab<strong>er</strong>ne på våd<br />

vej <strong>er</strong> rigtig gode,<br />

men på tør vej <strong>er</strong><br />

de kun gennemsnitlige,<br />

og på sne <strong>er</strong> de<br />

direkte dårlige.<br />

semp<strong>er</strong>it<br />

speed-Grip<br />

Gode egenskab<strong>er</strong> på<br />

tør vej og på sne og<br />

is, men den vigtige<br />

egenskab på våd vej<br />

trækk<strong>er</strong> lidt ned.<br />

Firestone<br />

Wint<strong>er</strong>hawk 2<br />

Svage egenskab<strong>er</strong><br />

på våd vej og direkte<br />

ringe egenskab<strong>er</strong> på<br />

sne trækk<strong>er</strong> alvorligt<br />

ned i den samlede<br />

bedømmelse.<br />

Uniroyal<br />

Ms plus 66<br />

Et godt allround dæk,<br />

men den vigtige vint<strong>er</strong>egenskab<br />

på is <strong>er</strong><br />

kun middelmådig.<br />

Goodride<br />

sW602<br />

HHH HHH<br />

HH H H H<br />

Direkte ringe egenskab<strong>er</strong><br />

på tør og våd<br />

vej trækk<strong>er</strong> alvorligt<br />

ned. D<strong>et</strong>te dæk kan<br />

ikke på nogen måde<br />

anbefales.<br />

tør vej 15 % HHHH HHH HHH HHHH HH HHH<br />

Våd vej 30 % HHH HHH HHHH HHH HH H<br />

sne 20% HHH HHHH HH H HHHH HHH<br />

is 10 % HHHH HH HHHH HH HHHH HHH<br />

Dækstøj 5 % HHH HHH HHHHH HHHH HHHH HH<br />

Brændstofforbr. 10% HHHH HHH HHH HHH HHHH HHHH<br />

slidstyrke 10 % HH HHH HH HHHH HH HHHH<br />

Fremragende<br />

egenskab<strong>er</strong> på tør<br />

vej <strong>er</strong> godt, men de<br />

egentlige vint<strong>er</strong>egenskab<strong>er</strong><br />

trækk<strong>er</strong> ned.<br />

nokian<br />

WR g2<br />

HHH HHH<br />

HHH HHH HHH HHH<br />

tør vej 15 % HHHH HHHH HHHHH HHHH HHHHH HHHH<br />

Våd vej 30 % HHHH HHH HHH HHH HHHH HHH<br />

sne 20% HHHH HHHH HHH HHHH HHHH HHHH<br />

is 10 % HHHH HHHH HHHH HHHH HHH HHHH<br />

Dækstøj 5 % HHH HHH HHH HHHH HHH HHH<br />

Brændstofforbr. 10% HHHH HHHH HHHH HHH HHH HHH<br />

slidstyrke 10 % HH HHH HHHH HHH HHH HHHH<br />

køB ikke!!!<br />

køB ikke!!!<br />

God på tør vej og på<br />

sne, men egenskab<strong>er</strong>ne<br />

på våd vej <strong>er</strong> kun<br />

gennemsnitlige.<br />

kenda Polar trax<br />

(kR19)<br />

køB ikke!!!<br />

Testens absolut dårligste<br />

egenskab<strong>er</strong> på<br />

våd vej gør d<strong>et</strong>te dæk<br />

til testens dårligste.<br />

Glem d<strong>et</strong>!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!