00012-Karl Otto Pedersen - helec.dk

helec.dk

00012-Karl Otto Pedersen - helec.dk

No. 12

Karl Otto Pedersen

Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen

Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen

Navn : Karl Otto Pedersen

Født : 16. maj 1886 i Skelund by og sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt

Døbt : 20. juni 1886 i Skelund Kirke

Faddere : Barnets forældre, ikke læselig, Hans Peter Nielsen og hustru, tjenestekarl Jens

Kristian Hansen – alle Skelund

Gift : 12. november 1920 med Mette Kirstine Knudsen (nr. 13)

Stilling : Gårdejer

Død : 22. september 1980

Dødsårsag : Død af alderdom i en alder af 94 år i Skelund

Født i Skelund på Slægtsgården, Nørrevang, der på dette tidspunkt lå oppe i selve Skelund by.

(se notat om Slægtsgården). Han begyndte sammen med en bror at gå i privatskole som 6årig,

men efter et par år begyndte han i kommuneskolen.

Karl Otto blev konfirmeret den 30. september 1900, med karaktererne mg? og mg for kundskaber

og forhold. Efter skoletiden, der sluttede med konfirmationen, arbejdede han en tid

hjemme på Slægtsgården, der i 1900-01 for avlsbygningernes vedkommende og 1904-05 for

stuehusets vedkommende blev flyttet til det sted, den nu er beliggende på og kendt under

navnet Nørrevang i Skelund.

I slutningen af 1904 tog Karl Otto på Nielsen Svenningsens højskole i Hadsten, hvor han var et

halvt år, og derefter igen hjemme på gården indtil han i 1909 tog på Roskilde Højskole, dog

kun fra nytåret. I 1910 tog han til Sverige, men det var dog ikke uden diskussion med hans

far, Niels Pedersen, der var meget imod, at han tog af sted. Enden på det hele blev dog, at

kunne Karl Otto skaffe en anden karl, kunne han få lov at tage af sted.

Side 1


Karl Otto skaffede en anden karl, og med 100 kr. på lommen tog han af sted. Han ankom til

Vester Götland med tog og gav sig i snak med stationsforstanderen, der anviste ham til mejeriet,

da mejeribestyreren havde været i Danmark og var gift med en dansker. Her fik han plads

og var der i tre måneder, hvorefter han med sønnens hjælp fik plads i Hjemtland i det nordlige

Sverige. Her hentede Karl Otto mælk fra sæteren hver dag, hvilket var en stor oplevelse for

ham.

I november 1910 kom Karl Otto igen hjem, og han havde stadig de 100 kr., som han startede

turen til Sverige med. Han arbejdede på Slægtsgården, indtil han skulle ind som soldat i

Odense i seks måneder, under Første Verdenskrig, men han kunne ikke huske det nøjagtige år

og tidspunkt. (Første Verdenskrig: 14. juni 1914 til 11. november 1918).

Karl Otto overtog Slægtsgården den 24. oktober 1916, og noget efter blev hans kommende

hustru husbestyrerinde på gården, og den 12. november 1920 blev de gift. Hun døde dog allerede

i 1940.

Hans søn Niels Dahl Pedersen overtog gården sidst i 1950.erne, men ved hans død den 24.

juni 1971 overtog de andre børn gården og førte den videre med en bestyrer. Karl Otto

Pedersen boede på gården indtil 1978, hvor han sammen med sin datter flyttede ned i et hus

ikke langt fra gården.

Om Karl Otto Pedersens virke i Skelund kan nævnes, at han har været formand for mejeriet,

formand for hesteforsikringsselskabet, i bestyrelsen for avlsforeningen og været medlem af

biavlerforeningen i 73 år.

Han havde desuden en stor fuglesamling og oparbejdede et bibliotek af ornitologisk litteratur,

hvilket var hans store hobby, og han betragtedes som Lille Vildmoses første ornitolog. Hans

optegnelser af fugle, kan i dag ses på museet i Vildmosegården.

Kilde: Personlig overlevering.

Kirkebøger for Skelund, Hindsted herred, Ålborg amt, vedr. fødsel og dåb 1883-1892, 9-8, vedr. konfirmation

1897-1907, 13-12, og bryllup 1899-1925, 83-13.

Karl Otto Pedersen til venstre under vagt

i Strib ved Lillebælt under Første Verdenskrig

Side 2


No. 12

Vielsesattest

Side 3


No. 12

Skøde vedr. overtagelsen af slægtsgården

Side 4


No. 12

Skøde vedr. overtagelsen af slægtsgården – fortsat

Side 5


No. 12

Skøde vedr. overtagelsen af slægtsgården – fortsat

Side 6


No. 12

Fortegnelse over udstykning fra Slægtsgården

Side 7


No. 12

Afskrift af FT for forskellige år

Side 8


No. 12

Notat om Rokkerdrejerens familie

lavet af Karl Otto Pedersen med

hans sirlige håndskrift

Side 9


No. 12

Kopi af Kirkebog vedr. fødsel

Side 10


No. 12

Kopi af Kirkebog vedr. konfirmation

Side 11


No. 12

Kopi af Kirkebog vedr. vielsen

Side 12


No. 12

Dødsannoncer og gravsten

Side 13


No. 12

Forskellige billeder

(se endvidere Fotobog vedr. slægten)

Karl Otto og Kirstine på deres bryllupsdag den 12-11-1920

Ungdomsbilleder af Karl Otto Pedersen

Side 14


No. 12

Forskellige billeder – fortsat

Slægtsgården som den så ud, da Karl Otto købte gården

Side 15


No. 12

Forskellige billeder – fortsat

Side 16


No. 12

Forskellige billeder – fortsat

Side 17


No. 12

Forskellige billeder – fortsat

Side 18


No. 12

Forskellige billeder – fortsat

Side 19


No. 12

Forskellige billeder – fortsat

Kaffe i haven på Nørrevang

Fra venstre – Niels, Annelise, Torsten, Ejner, Else og Karl Otto

Fire generationer

Fra venstre Ove (nr. 6) Karl Otto (nr.12) med Mette (nr.1) og sidst Henny (nr. 3)

Side 20


No. 12

Forskellige billeder – fortsat

Karl Otto ude i sin elskede skov

Side 21


No. 12

Ålborg Amt

Side 22


No. 12

Eftertavlen for forældrene

(se også Optegnelser over efterkommere efter Christen Pedersen(96))

Niels Pedersen (nr. 24) og Maren Pedersen (nr. 25)

Børn

Peder Andreas Valdemar Ane Marie Pedersen Jens Peter Pedersen Karl Otto Pedersen (12)

Pedersen * 24-06-1877 * 12-06-1880 * 16-05-1886

* 19-05-1872 † 05-01-1962 † aug. 1980 † 22-09-1980

† 10-12-1959 G nov. 1901 med G 08-04-1909 G 12-11-1920 med

G 26-08-1905 med Søren Kristian Nielsen Martha Jensen Mette Kirstine Knudsen(13)

Andersine Bertelsen Lund * ? * 05-10-1893

* ? † 1935 † 07-07-1940

† 1936

Dagmar Kirstine Pedersen Nielsine Pedersen Anton Pedersen Ingeman Pedersen

* 21-02-1874 * 21-04-1879 * 19-02-1885 * 11-03-1888

† 24-08-1959 † 19-07-1965 † 29-12-1976 † 13-07-1961

G 11-11-1893 med G 04-06-1872 med G 21-03-1961 med G 11-03-1941 med

Jens Lund Rasmus vilhelm Nielsen Margrethe Lund Agnes Larsen

G 2.gang med * 04-06-1872 * 04-10-1899 * 30-11-1900

Kristian Martinua Madsen † 1950 † 19-05-1965 † 06-03-1983

Børnebørn

Helga Pedersen Niels Lund Kristine Mar- Svend Aage Henning ingen Else Pedersen ingen

* * 24-11-1894 gretheNielsen Nielsen Pedersen børn * 10-08-1921 børn

† † 27-01-1905 * 19-08-1902 * 19-07-1903 * 15-05-1912 †

† 13-05-1895 † † 20-02-2004

Niels Lund Pedersen Valdemar Lund Niels Dahl

* 06-09-1909 * 22-04-1896 Hans Rasmussen Elisabeth Bund- Pedersen

† 2010 † Nielsen gaard Nielsen * 23-02-1923

* 09-12-1904 * 08-09-1948 † 24-06-1971

Else Lund † dec. 1982 † 19-09-1990

* 29-05-1898 Ove Pedersen (6)

† Mathilde Nielsen Rigmor Nielsen * 24-02-1925

* 12-11-1906 * 01-12-1905 † 18-07-1983

Margrethe Lund † † 1948

* 04-10-1899 dræbt af manden Aksel Pedersen

† 19-05-1965 Signe Petrea * 02-03-1927

Nielsen Niels Nielsen †

Signe Lund * 12-05-1908 * 14-01-1907

* 15-12-1901 † † 06-03.1981 Ejnar Pedersen

† 07-12-1976 * 03-08-1929

Ellen Katrine Hans Nielsen †

Aksel Lund Nielsen * 05-04-1908

* 23-10-1903 * 12-05-1908 † sep. 1908

† 19-12-199 †

Kirstine Mar-

Børn med 2. Maren Bundgaars grethe Nielsen

ægtemand Nielsen * 30-07-1909

* 29-04-1912 †

Laura Madsen †

* 31-12-1909 Anna Nielsen

† juli 1973 Anna Rigmor * 04-08-1911

Nielsen †

Johannes Madsen * 19-11-1914

* 12-04-1911 † 19-11-2001 Helga Marie

† Nielsen

Niels Pedersen * 01-06-1913

Alfred Madsen Nielsen † 02-02-2001

* 14-05-1913 * 04-09-1916

† † Anders Bundgaard

Nielsen

Dagmar Elisabeth * 11-05-1915

Nielsen †

* 16-04-1918

† Ove Nielsen

* 05-07-1916


Henning Nielsen

* 09-11-1918


Side 23


Signe Nielsen

* 11-03-1920


Oldebørn

(Helga & Karl Juul's) (Niels Lund's) (Kristine & (Ingen oplysninger (Henning & Edith (Ingen) (Else Pedersen's) (Ingen)

Verner Larsen's) om børn i denne Pedersen's)

Niels Juul Ingen børn streng) Ingen børn

* 17-01-1932 Arne Andreas Tove Pedersen

(Valdemar & Anne Larsen * 04-06-1947 (Niels Dahl Pedersen's)

Else Juul Lund's) * 21-12-1926 † 1995

* 02-08-1939 (forlis i Biscayen) Ingen børn

Ingen Børn Poul Chr. Larsen

Bente Juul * 18-10-1928 Birgit Pedersen (Ove og Johanne Pedersen's)

* 29-06-1940 (Else & Simon * 04-06-1947

Mikkelsen's) Andreas Larsen Henny Pedersen

(Niels Lund & Petra * 22-05-1931 Poul Henrik * 23-09-1950

Pedersens') Ingen oplysninger Pedersen

Ejler Kasper * 25-12-1957 Karl Aage Pedersen

Jens Lund (Signe & ?) Larsen * 15-04-2952

Pedersen * 19-10-1933 Nina Margrethe

* 25-06-1936 Ingen oplysninger Pedersen Aase Pedersen

Herta Marie * 25-12-1957 * 12-12-1953

Poul Lund (Aksel & Anna Lund's) Larsen

Pedersen * 31-01-1939 Anni Pedersen

* 05-06-1948 Ingen oplysninger * 24-02-1959

Robert Larsen

* 31-07-1945 (Aksel & Karen Garde

Pedersen's)

(Hans & Karen

Nielsen's) Lisbeth Garde Pedersen

* 30-07-1954

adoptivsøn

John Nielsen Birgit Garde Pedersen

* 12-03-1942 * 20-07-1956

(Mathilde Nielsen's) Bente Garde Pedersen

* 20-07-1956

adopttivdatter

Henni nielsen (Ejnar & Anne Lise Fredsted

* ? Pedersen's)

(Signe Petrea & Thorsten Fredsted

Arnold Kalleshave's) Pedersen

* 05-01-1962

Hilda Antvorskou

Kalleshave Kirsten Fredsted

* Pedersen

* 10-10-1971

Anna Kalleshave

*

Se mere fra denne

Ragnhils Kalleshave gren under nr. 6

*

Herdis Kalleshave

*

Kurt Kalleshave

*

Lillian Kalleshave

*

(Ellen Katrine &

Niels harbo's)

Agner Harbo

*

Jens Jørgen Harbo

*

Ejnar Harbo

*

Side 24


(Maren Bundgaard &

Georg frederik Larsen's)

Ane Marie Larsen

* 09-04-1944

Erik Larsen

* 17-03-1946

Svend Aage Larsen

* 28-04-1950

Ove Larsen

*

Poul Larsen

*

( Anna Rigmor &

Søren Kirstein Jensen's)

Jens Christian Jensen

* 28-03-1938

Elin Jensen

* 15-09-1947

( Niels & Edith

Pedersen Nielsen's)

Karl Veber Nielsen

*

Vagn Ove Nielsen

*

Søren Christian Nielsen

*

(Dagmar elisabeth &

Poul Mortensen's)

Gyrd Mortensen

*

Leif Mortensen

*

Tipoldebørn

(Tove og Carsten Se mere fra denne

Jensen's ) gren under nr. 6

Signe Jensen

*

Rikke Jensen

*

(Birgit og Jørn

Møller's)

Claus Møller

*

† 1995

(forlis i Biscayen)

Side 25

More magazines by this user
Similar magazines