Download PDF - WebProof

viewer.webproof.com

Download PDF - WebProof

#7 :: August 2012 :: TEMA : ”Butiksindretning, dekoration, lys, arbejdsbeklædning og arbejdsmiljø”

Slagterprisen 2012

Landbrug & Fødevarer

fødevaremagasinet

NYT FRA SPECIALFØDEVAREHANDELEN – DETAIL · PRODUCENTER · LEVERANDØRER

Slagterprisen 2012

:: SE SIDE 7 ::


Ny indkøbsforening

har set dagens lys

Læs her i bladet om den nye indkøbsforening som slagtermestrene

netop har dannet, men også om forarbejdningsvirksomhedernes

argumentation for at de offentlige

indkøbere skal vælge specialleverandører frem for totalleverandører.

Her i august kan du også læse stemningsreportagen

fra dyrskuet i Odense.

Portrætter og slagterprisen 2012

Læs i dette nummer om en ny slagterforretning i Aalborg,

Helges Ost på de landskendte Værnedamsvej, men også om

vinderen af årets slagterpris, nye medarbejdere hos leverandørerne

og meget mere.

Nytænkning og innovation

Læs om nyindretning af en osteforretning, nye udskæringer

og opskrifter med Dansk And, men også om truslerne for

slagterierne på den stigende mængde af smågrise, der sendes

ud af landet til opfedning og slagtning uden for Danmarks

grænser.

Konstant synlighed

Med en tekstsideannonce eller en annonce i brancheregisteret

i Fødevaremagasinet, når du ud til hele branchen.

Kontakt annonceformidler Karin Svensson på telefon 2325

3424 eller på mail annonceafdelingen@youmail.dk og få 5

gode grunde til at annoncere i Fødevaremagasinet.

Rigtig god sommer og på gensyn!

Redaktionen

Slagterprisen 2012

Landbrug & Fødevarer

2 :: fødevaremagasinet :: #7 :: August 2012 ::

:: SYNSPUNKT

::

Vejlegården

Blandt sommerens samtaleemner

har Vejlegården formentlig i år indtaget

andenpladsen – næstefter vejret.

Denne restaurant, som har indgået

overenskomst med Kristelig Fagforening

(Krifa) i stedet for 3F, og

3F’s blokade af restauranten af samme

årsag, har affødt en debat, som

det også for os som arbejdsgiverforening

kan blive nødvendigt at drage

en konklusion af.

Diskussionen om 3F’s værdi og eksistensberettigelse

anno 2012 burde

være gefundenes Fressen for hele

LO-familien. Den har i årevis ladet

forstå, at den har savnet en platform

at tale fra til alle dem, der søger mod

udgangen i de gamle forbund. Nu har

disse forbund fået alle muligheder for

at forklare sig: Alle mikrofoner og kameraer

har været rettet mod dem

hele sommeren, alle argumenter har

kunnet høres helt ude ved kakkelbordene

og Weber-grillene i de danske

hjem. Det, der er sket i sommer,

er i virkeligheden, at LO’s drøm er

gået i opfyldelse: Endelig har de fået

mulighed for at nå ud til alle med

forklaringen om deres store værdi for

lønmodtagerne og for ”den danske

model” – og om alt det, der gør, at

de er meget mere værd end ”de gule”

og derfor også meget dyrere at være

medlem af.

KriFa har været klogt tilbageholdende

i debatten, så 3F og LO har

stort set været alene på podiet med,

hvad der burde være deres yndlingsmodstander:

Restauratøren i Vejle.

Arbejdsgiveren!

Og hvad har vi så hørt? Jo, lidt fnidder

om nogle forskelle mellem de

to overenskomster. Men hvad med

den store fortælling? Hvad med en

Torsten Buhl

Direktør, Danske Slagtermestre

begrundelse for en overordnet nødvendighed

af den gamle bevægelse i

forhold til en ny? Om alt det, de kan

og gør for medlemmerne i 3F, og som

”kunderne” i Krifa ikke kan få? Om

hvorfor LO-forbundene i det hele taget

er uundværlige – om ikke for andet,

så i det mindste for ”den danske

model”?

Alle vi, der har gået og troet, at LO

lå inde med kornsiloer fulde af gode

svar, som de bare ikke kunne komme

af med, har hen over sommeren med

forbløffelse iagttaget, at der ikke kom

noget ud, da skotterne blev åbnet. Siloerne

var tomme.

Som arbejdsgiverforening har DSM

en stor interesse i, at der også fremover

er et organiseret arbejdsmarked,

som kan praktisere og videreføre den

danske model. Den går jo grundlæggende

ud på, at arbejdsgivere og lønmodtagere

klarer ærterne selv uden

indblanding fra de politikere, som det

også ville klæde at holde sig helt ude

af denne debat. Men om de, der sidder

over for os, er kristeligt eller socialistisk

funderet, er os i princippet

lige gyldigt.

Også derfor har sommerens diskussion

været overordentlig interessant

for os at følge. Indtil videre kan vi vist

temmelig tørt konstatere, at sympatien

for de fleste ligger hos restauratøren

– og hos Krifa. Dette gælder tydeligvis

også for de ansatte, som kan

se 3F stå ude på gaden og blokere deres

arbejdsplads for at varetage deres

interesser.

Og hvem er det så, , der har størst lelegitimitet som talerør for de ansatte i

”den danske model”? Det spørgsmål

bliver vi som arbejdsgiverforening efterhånden

nødt til at forholde os til.


Redaktionen / annoncer /

produktion:

Grafisk Produktion Odense ApS

Peder Skrams Vej 4

5220 Odense SØ

Tlf. 66 14 08 52

Fax 66 14 85 52

post@foedevaremagasinet.dk

www.foedevaremagasinet.dk

Ansvarshavende:

Per Aaskov Karlsen

Journalist:

Eivind Sønderborg Johansen

Annoncer:

Karin Svensson

Rugvænget 8

5492 Vissenbjerg

Tlf. 2325 3424

annonceafdelingen@youmail.dk

Annoncer og redaktionelt stof skal

være redaktionen i hænde senest den

første hverdag i udgivelsesmåneden.

Abonnement:

Indland kr. 610,00 + moms årligt

Udland kr. 650,00 + moms årligt

Abonnementet kan opsiges med en

måneds skriftlig varsel til udgangen

af et kalenderår.

Fødevaremagasinet udkommer 11

gange årligt – ikke i juli måned.

Mediainformation kan rekvireres.

Læsere:

Fødevaremagasinet er det førende

magasin for specialfødevarehandelen.

Magasinet henvender sig til beslutningstagere,

såvel som selvstændige

forretningsdrivende som disponenter,

ansat i fødevarehandelen. Politiske

organer, større fødevarevirksomheder,

organisationer m.m. er ligeledes

læsere af Fødevaremagasinet. Stof

med tilknytning til fagene slagter,

bager, fisk, ost, grønt og vin m.m. bliver

behandlet journalistisk objektivt i

årets udgaver.

Fejl og reklamationer:

Eventuelle reklamationer rettes

skriftligt senest 5 dage efter udgivelsen.

Evt. dekort kan ikke overstige

annoncens aftalte pris.

Det må accepteres, at mindre farveafvigelser

fra modtaget farve-print

kan forekomme. Erstatningskrav på

grund af fejl vedr. annoncer kan på

ingen måde gøres gældende.

Forsidefoto:

Vinderen af Slagterprisen 2012,

Slagter Lund, der har butikker på

Frederiksberg og Torvehallerne ved

Nørreport, København.

ISSN 1902-4509

4 Danske Slagtermestre:

Ny indkøbsforening dannet

En stor indkøbsvolumen og fælles

indkøb skal sikre mindre slagterier og

forarbejdningsvirksomheder rabatter,

som de ikke kan opnå hver for sig.

12 Helges Ost på Værnedamsvej:

Slagter, der ikke kunne lide

ost, blev ostehandler

Allan Hendrichsen overtog for 18 år

siden driften af en osteforretning og

tredoblede omsætningen på tre år.

16 Osteforretning øger

salget efter nyindretning

Indretningen af Lynhjems eftf. er

blevet ændret radikalt, men den gode

atmosfære og stemning, som den

gamle, traditionsrige butik i Helsingørs

bymidte er kendt for, er bevaret.

18 Dansk and hele året

Innovationsprojekt skal lære

danskerne, at god andemad er andet

og mere end bryster og lår.

:: INDHOLD ::

:: fødevaremagasinet :: TEMA : ”Butiksindretning, dekoration, lys, arbejdsbeklædning og arbejdsmiljø” :: 3


:: AKTUELT ::

Eivind Sønderborg Johansen

Køb stort ind og betal en mindre

stykpris. Det er den enkle filosofi

bag den nye indkøbsforening, som

en gruppe industrimedlemmer af

Danske Slagtermestre netop har

dannet.

Administrerende direktør Kurt Møller,

delika A/S, er initiativtager til

den nye forening, der holdt stiftende

generalforsamling i den 19. juni.

Overvældende

interesse for

indkøbsforening

- Der har været overvældende interesse

for at få foreningen dannet.

På den stiftende generalforsamling

deltog 15 af Danske Slagtemestres

industrivirksomheder, og

de 12 af dem meldte sig ind med

det samme, oplyser Kurt Møller og

uddyber:

- De 12 virksomheder repræsenterer

samlet en ikke uanselig størrelse

og volumen i indkøb. Med

det udgangspunkt er vi godt stillet

til at forhandle rabatter hjem

på standardvarer som for eksempel

pap, emballage, engangsmaterialer

og fragt.

Den nye indkøbsforening skal sikre,

at især de små og mindre virksomheder

ved at agere samlet opnår

større rabatter hos leverandørerne,

end de hver for sig ville kunne

opnå.

Store rabatter

på store indkøb

Den lille virksomhed, der køber et

par paller papkasser ad gangen,

betaler langt mere for varen end

4 :: fødevaremagasinet :: #7 :: August 2012 ::

Danske Slagtermestre:

Ny

indkøbsforening

dannet

En stor indkøbsvolumen og fælles indkøb skal sikre

mindre slagterier og forarbejdningsvirksomheder

rabatter, som de ikke kan opnå hver for sig.

Den nye indkøbsforening skal sikre, at ikke mindst de mindre industrimedlemmer i Danske Slagtermestre ved at agere samlet

opnår bedre rabatter hos leverandørerne, end de ville kunne opnå hver for sig.

virksomheder, som køber ind i 10-

20 gange så store mængder. Ifølge

Kurt Møller kan der nemt være

20 procents forskel på den lille og

den store virksomheds stykpris for

en vare. Den prisforskel vil nu blive

udlignet betydeligt for de små virksomheder

gennem deres deltagelse

i den nye indkøbsforening.

Delikas direktør har tidligere her i

Fødevaremagasinet peget på, at de

mindre slagtehuse og forarbejdningsvirksomheder

er nødt til at

løfte i samlet flok for at opnå rabatter,

der ligner dem, som de store

spillere, for eksempel Tulip, kan

hente hjem

Kurt Møller oplyser, at den nye indkøbsforening

efter planen skal have

forhandlet indkøbsaftaler hjem til

ikrafttræden fra januar 2013.

Administrerende direktør i delika

A/S og industrimedlem af Danske

Slagtermestres bestyrelse, Kurt Møller,

har taget initiativ til dannelsen af

slagtemestrenes nye indkøbsforening.


Kvalitet - Vækst - Balance

DANSKERNE FORTJENER

FØDEVARER AF DEN HØJESTE

KVALITET

I Landbrug & Fødevarer belønner vi fagfolk, der gør en ekstraordinær indsats.

Slagterprisen er en anerkendelse af engagement, idérigdom og en motivation

til hele tiden at nytænke slagterfaget.

Slagtermester Jan Lund, Slagter Lund på Frederiksberg vinder

Slagterprisen 2012. På enestående vis forener Jan Lund tradition

og innovation i de to butikker. Kvaliteten og håndværket er helt

i top, og Jan Lund formår altid at sætte kunderne i centrum

med en kompetent og inspirerende vejledning.

Læs meget mere om vinderen på www.slagterprisen.dk

Landbrug & Fødevarer ønsker et stort TILLYKKE med Slagterprisen 2012.

Landbrug & Fødevarer

Slagterprisen 2012

Landbrug & Fødevarer


:: AKTUELT ::

- Der er en tendens til, at offentlige indkøbere samler sig om større og større udbud. Det er imidlertid svært for mindre og mellemstore fødevarevirksomheder

at dække 300 kunder fra Gedser til Skagen kl. 7 om morgenen tre gange om ugen som totalleverandør, konstaterer direktør Michael Gertz, BF-OKS.

Offentlige indkøb:

Forarbejdningsvirksomheder slår

et slag for specialleverandører

Tre kødleverandører og Danske Slagtermestre kontakter offentlige

indkøbere for at styrke den frie prisdannelse og konkurrence.

Eivind Sønderborg Johansen

BF-OKS A/S, Silkeborg Slagteren

A/S og JN Meat International ApS

vil ikke sidde med hænderne i skødet,

mens indkøbere i kommuner

og offentlige institutioner i stadig

større udstrækning satser på at få

fødevarer fra totalleverandører, der

er leveringsdygtige i alt fra sukker

og mel til mejeriprodukter, kød og

grøntsager.

De tre virksomheder har derfor i

samarbejde med Danske Slagtermestre

valgt at kontakte de offentlige

indkøbere for at gøre dem opmærksomme

på, hvad det betyder

for pris- og markedsdannelsen, at

der fortsat er specialleverandører

i fødevarebranchen, bl.a. når det

gælder kød.

Kun få kan være

totalleverandører

- Der er en tendens til, at indkøberne

samler sig om større og større

udbud. Det sker for eksempel ved,

at flere kommuner slår sig sammen

om at lave leverandøraftaler. Det

er imidlertid svært for mindre og

mellemstore virksomheder at dække

300 kunder fra Gedser til Skagen

kl. 7 om morgenen tre gange om

ugen som totalleverandør. Faktisk

kan kun tre fødevarevirksomheder

i Danmark løfte den opgave, siger

direktør Michael Gertz, BF-OKS, og

uddyber:

6 :: fødevaremagasinet :: #7 :: August 2012 ::

- De offentlige indkøbere skal naturligvis

selv beslutte, om de ønsker

en total- eller specialleverandør.

Men med henvendelsen til

dem vil vi gøre opmærksom på, at

et passende stort antal udbydere

modvirker tendensen til begrænsninger

i den frie prisdannelse, mens

risikoen for, at det modsatte sker,

stiger i takt med, at antallet af aktører

på markedet falder. Jo flere

udbydere, desto mere konkurrence

– og jo mere konkurrence, desto lavere

priser, så enkelt er det.

To valgmuligheder for

offentlige indkøbere

Offentlige institutioner, der køber

fødevarer ind gennem SKI

– Statens og Kommunernes Indkøbsservice

- kan i princippet gøre

det på to måder: de kan vælge en

totalleverandør eller flere specialleverandører,

for eksempel når det

gælder indkøb af kød og pålæg.

SKI lagde på et tidspunkt op til, at

offentlige indkøbere kun skulle bruge

totalleverandører af fødevarer.

Det fik BF-OKS til at kontakte forbrugerombudsmanden

om de konkurrencebegrænsende

ulemper, det

ville medføre udelukkende at satse

på totalleverandører. Forbrugerombudsmanden

var lydhør, og det

betyder, at offentlige indkøbere nu

kan indgå aftaler med specialleverandører

inden for kategorierne kød

pålæg og økologiske produkter.


Slagterprisen 2012 går

til slagtermester Jan Lund

Jan Lund er en visionær slagter,

der tør gå nye veje, skriver Landbrug

& Fødevarer i deres pressemeddelelse.

At han har evnen til

at inspirere andre og tænke nyt, er

også begrundelsen for tildelingen

af slagterprisen 2012. Som 4. generation

i en familie, der viderefører

slagterfagets stolte traditioner,

har Jan Lund en viden og en erfaring,

der sikrer kunderne et meget

højt kvalitetsniveau. På forbilledlig

vis forener Jan Lund tradition og

fornyelse i sin butik, hvor kunden

HUSK!

altid er i centrum. Danmarks bedste

slagter har til huse på Frederiksberg

og i Torvehallerne ved

Nørreport, København. Overrækkelsen

finder sted torsdag den 23.

august kl. 15.00 hos Slagter Lund,

Peter Bangs Vej 123, Frederiksberg.

Blandt de nominerede var også

slagtermester Hans Henrik Johansen

fra Aabenraa Slagteren samt

slagtermester Morten Tramm, Salling

Super i Aalborg. Læs mere om

Slagterprisen og årets vinder på

www.slagterprisen.dk

Slagterprisen 2012

Landbrug & Fødevarer

FAKTA

Om Slagterprisen 2012

:: AKTUELT ::

• Formålet med Slagterprisen er at anerkende en slagter i

Danmark, der står for engagement, faglighed og nytænkning

og dermed højner slagterfaget og fremmer afsætningen af

svine- og oksekød.

• Prisen overrækkes af Søren Gade, adm. dir.,

Landbrug & Fødevarer torsdag den 23. august kl. 15.

• Prisen, der uddeles en gang årligt, blev indstiftet i1999

og uddeles dermed i år for 13. gang.

• De seneste vindere af Slagterprisen:

· 2010 / Slagtermester Brian Christiansen, SuperBest

v/Købmand Dalgaard, Hørsholm.

· 2011 / Slagtermester Peter Steen, Gourmandiet,

Østerbro, København.

Sæt kryds i kalenderen

Landsmødearrangementet 2012 i Danske Slagtermestre (landsmødefest

og landsmøde) afvikles i weekenden den 27. og 28. oktober

i samarbejde med Midt­Vest Slagtermesterforening og afholdes

på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg.

I septemberudgaven af Fødevaremagasinet bringer vi en nærmere

omtale af arrangementet, men sæt allerede nu X i kalenderen til en

hyggelig og faglig weekend med kolleger fra hele landet.

HUSK!

:: fødevaremagasinet :: TEMA : ”Butiksindretning, dekoration, lys, arbejdsbeklædning og arbejdsmiljø” :: 7


:: :: AKTUELT XXXX :: ::

Publikum på Dyrskuet i Odense:

Rødovre Griller er

Danmarks bedste grillpølse

Gæsterne på det Det fynske Dyrskue har valgt deres favoritpølse blandt tre finalister.

Eivind sønderborg Johansen

Gæsterne på dyrskuet i Odense

i juni har smagt på tre forskellige

grillpølser og stemt om, hvilken

af dem, der fortjener titlen: ”Danmarks

bedste grillpølse”.

Det blev en grillpølse fra Slagteren

i Rødovre Centrum, Rødovre Griller,

der faldt mest i publikums smag i

opløbet med de to andre finalepølser,

Familiegriller fra Slagterpigerne

i Rudkøbing på Langeland og en

kalvekødpølsen fra Kvalitetsslagteren

i Næstved, Kim Søndergaard.

Blandt over 100 deltagende grillpølser

havde et dommerpanel på

forhånd udpeget tre finalepølser,

inden gæsterne på dyrskuerne i

henholdsvis Roskilde og Odense fik

lejlighed til at kåre deres vinder.

- Opløbet i Odense var meget

tæt, fortalte slagtermester Dennis

Karlsen fra Fjordagerslagteren i

Odense. Han var sidste år vinder på

dyrskuet i Odense og stod for kåringen

af dette års vinder.

Rødovregriller fik i Odense 204

stemmer, Kalvekødspølsen 157 og

Familiegriller 128. Ved dyrskuet

8 :: fødevaremagasinet :: #7 :: August 2012 ::

Slagtermester Bent Lilholm (tv.) fra mad med mere i Rødovre Centrum ved København

sammen med sin slagtersvend Morten Jørgensen , der er manden bag vinderpølsen.

FAKTA

Kort om de tre finalepølser

Rødovre Griller fra mad med mere-slagteren i Rødovre Centrum, Bent

Lilholm, er lavet lavet af dansk kalve- og svinekød med paprika og grønne

jalapenos. Der er slagtersvend morten, der har fremstillet pølsen.

Kalvekødspølsen fra Kvalitetsslagteren i Næstved, Kim Søndergaard,

har kalvekød som hovedingrediens, men med en anelse svinekød i også

samt frisk purløg og ”masser af kærlighed”, som Kim Søndergaard udtrykker

det.

Familiegriller fra Slagterpigerne i Rudkøbing på Langeland er fremstillet

af dansk svinekød med muskat, chili, cayennepeber, sennepspulver

og oksefond.


i Roskilde en uge tidlige var det

Kalvekødspølsen, der fik flest

publikumsstemmer.

Et slag for den gode

håndværkskvalitet

Det er Danske Slagtermestre,

der arrangerer konkurrencen om

EASY LINE

MINDRE

VANDFORBRUG

STRØMFORBRUG

RENGØRING

ARBEJDSTID

Danmarks bedste grillpølse i den

gode smags tjeneste.

- Med vores tilstedeværelse på de

to dyrskuer vil vi gerne vise, at der

er forskel på grillpølser – som på

alle andre kødprodukter. Der er

standardvarerne i supermarkederne

– og så er der alle de mange

Vil du være med til at spare?

:: AKTUELT ::

Med Leverpostejblanding Easy Line ® kan du reducere dine energiomkostninger

og din tid med op til 50%.

Vil du vide hvordan, så læs mere på vores

hjemmeside eller kontakt kundeservice.

spændende varianter, som man

kan købe hos den rigtige slagter.

Det sidste er de tre grillpølser,

der har været til bedømmelse

i Odense og Roskilde, rigtig

gode eksempler på, siger næstformanden

i Danske Slagtermestre,

Karsten Fruerskov Andersen, om

Indasia A/S • Agerskellet 50-56 • DK-8920 Randers NV • www.indasia.dk

baggrunden for kåringen af Danmarks

bedste grillpølse.

NYHED

LEVERPOSTEJ

UDEN KOGNING

AF SPÆK

FORBEDRET

UDBYTTE

5-10%

Annonce_foedevaremagsinet_august.indd 1 07-08-2012 09:45:47

:: fødevaremagasinet :: TEMA : ”Butiksindretning, dekoration, lys, arbejdsbeklædning og arbejdsmiljø” :: 9


:: PORTRÆT ::

Jesper Albin (tv) og Torben Bruun foran den bagerforretning, som de vil ombygge til en slagterforretning i Aalborg-forstaden Hasseris.

Fra supermarked

til selvstændig slagterbutik

i Hasseris

En købmand og en slagtermester er gået sammen om at åbne

en ny slagterforretning i et tidligere bageri i en forstad til Aalborg.

Eivind sønderborg Johansen

Aalborg-forstaden Hasseris får nu

sin egen slagterforretning, som

slagtermester Torben Bruun og

købmand Jesper Albin vil drive i

fællesskab.

De har arbejdet sammen i en SuperBest,

men har begge sagt deres

stillinger op for at prøve kræfter

som selvstændige og få flere

faglige udfordringer. De har købt

en bagerbutik i et minicenter,

der blandt tæller en bank og en

blomsterhandel.

Forretningen skal

bygges totalt om

De overtog forretningen den 1.

august og skal så i gang med en

total ombygning af den tidligere

bagerbutik.

- Hele forretningen skal rives fra

hinanden og bygges op igen for at

kunne fungere som slagterbutik,

fortæller Jesper Albin og fortsætter:

- Vi har i et års tid gået og leget

med tanken om at blive selvstændige.

Da vi hørte, at bageren

i Hasseris ville sælge sin butik,

slog vi til, fordi vi mente, at det

ville være et rigtig godt område

at starte slagterforretning i, og

at butikken har en perfekt beliggenhed.

Hasseris har i forvejen

en Rema1000 og Føtex, der begge

har en omsætning i størrelsesordenen

80-100 millioner kr. om

året. På den baggrund vurderer

vi, at der er et tilstrækkeligt kundeunderlag

i bydelen til også at

rumme en slagter.

Koncentrerer sig

udelukkende om

slagtervarer

Når bagerforretningen er bygget

om, vil den have et salgsareal på

10 :: fødevaremagasinet :: #7 :: August 2012 ::

45 m 2 og produktionslokaler på

100 m 2 .

- Vi vil fokusere 98 procent på slagtervarer

og pølsemageri, så der

kommer for eksempel ikke vin på

hylderne i butikken, siger Jesper Albin

og uddyber:

- Når vi er kommet godt i gang vil

vi satse på udelukkende at sælge

produkter, vi selv har fremstillet. På

lidt længere sigt vil vi også levere

mad ud af huset, men i første omgang

koncentrerer vi os primært

om salg fra butikken.

Lange arbejdstider

afskrækker ikke

Jesper Albin forventer ikke, at

springet fra et job som lønmodtager

i SuperBest til selvstændig vil

være stort – i hvert fald ikke, når

det gælder arbejdstiderne.

- Vi er begge to vant til at arbejde

omkring 70 timer om ugen, så

på det felt vil vi nok ikke opleve de

store forandringer, vurderer han.

Den kommende slagterforretning

i Hasseris skal efter planen åbne

midt i september i år.

Jesper Albin oplyser, at forretningen

vil indgå i kædesamarbejdet i

Mesterslagteren.


Fødevareminister Mette Gjerskov

overrakte årets fødevarepris

til slagtermester Sørensen blandt

udstillerne på Roskilde Dyrskue,

skriver organisationen Madkulturen

i en pressemeddelelse. Kvalitet,

håndværk og detalje var nøgleordene,

da Madkulturen skulle udpege,

hvilken udstiller på fødevareudstillingen

på Roskilde Dyrskue, der

skulle vinde årets fødevarepris. Valget

faldt på Slagtermester Sørensen,

der producerer pølser i - som

han selv udtrykker det - det mørke

Vestjylland, men sælger 80 procent

på Sjælland. Nicolaj Sørensen

modtog sin pris med et bredt

smil. - Prisen er en kæmpestor ære

for mig. Jeg har været selvstændig

i halvandet år og brænder for mit

håndværk, sagde han og håbede på,

at det vil have en vis reklameværdi.

Kødet til pølserne kommer fra

Økogårdene Skjern Enge, der producerer

kvæg og lam.

Kunderne bor

på Sjælland

Slagtermester Nicolaj Sørensen har

en lidt atypisk slagterforretning, da

både markedsføring og salg primært

foregår over nettet. Samtidig

er mellem 70 og 80 procent af kunderne

i butikken fra Sjælland. Alligevel

har Slagter Sørensen til trods

for kun at have eksisteret i knap

halvandet år haft stor succes med

den model. - Det er en helt anden

type kunder, der bor på Sjælland.

De har en helt anden mentalitet,

og kunderne er meget mere

kvalitetsbevidste. For eksempel er

det næsten umuligt at sælge vores

spegepølse til en vestjyde, fortæller

Videbæk-slagteren. Han håber dog,

at prisen kan være med til at give

forretningen et ordentligt spark

bagi, så hans budskab om kvalitet

og økologi kan nå ud til endnu flere.

Vestjyderne har mulighed for at

købe Slagter Sørensens spegepølser

og andre økologiske lækkerbiskener

fra hans salgsvogn hver fredag

på Torvet i Ringkøbing.

Samarbejde

med Økogårdene

Skjern Enge

I februar 2011 indledte Nicolaj Sørensen

samarbejde med Økogårde

Skjern Enge, som er leverandører af

både kvæg, grise og lam. Det økologisk

kød fra Skjern Enge, kan kun

købes hos www.slagtersorensen.

dk, og det er slagtermesteren meget

stolt af. Dyrene fra Økogårdene

:: PORTRÆT ::

Slagtermester

Sørensen

vandt

madkulturens

fødevarepris

Skjern Enge græsser alle i sommersæsonen,

fra begyndelsen af maj

til sidst i oktober. Herved går dyrevelfærd

og beskyttelse af naturen

hånd i hånd på de grønne enge

ved Skjern Å. Græsarealerne beskyttes

mod tilgroning og ynglende

fugle får bedre muligheder, ligesom

økosystemerne sikres gennem

høslæt og afgræsning. Dyrene bevæger

sig naturligt og vokser langsomt,

hvilket er med til at sikre

en god fedtmarmorering og smag

i kødet. Om vinteren går dyrene i

løsdrift og har god plads og masser

af strøelse. Dyrenes trivsel prioriteres

i det hele taget højt, der lægges

vægt på rolige omgivelser såvel

på græs som på stald og med kortest

muligt transporttid fra besætning

til slagteri.

:: fødevaremagasinet :: TEMA : ”Butiksindretning, dekoration, lys, arbejdsbeklædning og arbejdsmiljø” :: 11


:: PORTRÆT ::

Tidligere slagter Allan Hendrichsen har drevet Helges Ost på Værnedamsvej i København i godt 18 år.

Helges Ost på Værnedamsvej:

Slagter, der ikke kunne lide

ost, blev ostehandler

Allan Hendrichsen overtog for 18 år siden driften af en osteforretning og tredoblede omsætningen på tre år.

Eivind Sønderborg Johansen

For godt 18 år siden mødte ostehandler

Frede Andersen og Allan

Hendrichsen tilfældigt hinanden

på Lyngby Hovedgade. De var begge

uddannede butiksslagtere og

havde tidligere arbejdet sammen

som mester og svend i slagterafdelingen

i et supermarked.

Men Frede Andersen havde på det

tidspunkt for længst droppet slagterhåndværket

og var konverteret

til ostehandler og indehaver af ikke

færre end tre osteforretninger: Helges

Ost i Virum, Helges Ost i Lyngby

og Helges Ost på Værnedamsvej,

der ligger på grænsen mellem

den københavnske bydel Vesterbro

og Frederiksberg Kommune.

Frede Andersen stod netop og

manglede en mand til at stå for

driften af butikken på Værnedamsvej

og spurgte derfor Allan Hendrichsen,

om ikke han ville have

jobbet.

Det lå imidlertid på ingen måde i

kortene dengang, at 29-årige Allan

nogensinde skulle blive ostehandler

- han havde nemlig aldrig

spist ost, for han kunne ikke fordrage

det, hvad han da heller ikke undlod

at gøre sin gamle chef og kollega

opmærksom på.

”Du skal ikke spise

osten, du skal bare

sælge den”

”Hold kæft knægt, du skal ikke spise

osten, du skal bare sælge den,”

12 :: fødevaremagasinet :: #7 :: August 2012 ::

husker Allan, at Frede Andersen

svarede på hans indvending.

- Jeg lod mig overtale til at kigge

på forretningen og faldt pladask

for både den og miljøet på Værnedamsvej,

så jeg sagde ja til jobbet,

fortæller Allan, der tilføjer, at han

hurtigt lærte at spise ost og i dag

elsker alle slags oste.

Allan fik en måneds grundig oplæring

i ost af Frede Andersen, før han

fik lov til at stå på egne ben. Først

som ansat, inden han efter et halvt

år blev tilbudt at forpagte forretningen.

Det sagde Allan ja til og har

i dag stadig en forpagtningsaftale

med indehaveren af Helges Ost.

Travlhed i den lille butik

på Værnedamsvej.

- Jeg så det som en fordel at forpagte

forretningen, fordi jeg ikke

behøvede at låne en masse penge

til at købe den. Jeg har i øvrigt


Fredags Frækkert – et hit blandt kunderne.

aldrig lånt penge til investeringer i

nyt udstyr og andet, men har altid

finansieret det med overskud, jeg

har kunnet skabe, forklarer Allan.

Overskud var der ikke noget af, da

Allan trådte til for 18 år siden. Butikken

havde i en periode på grund

af et sammenfald af uheldige omstændigheder

kørt med underskud,

men det blev hurtigt vendt.

- Det lykkedes mig at få vendt bøtten

og tredoblet omsætningen i

løbet af de tre første år, og det er

stort set kun gået fremad siden,

oplyser han.

Det er der flere forklaringer på. En

af dem er Allans vilje til at knokle

løs. I starten ofte fra tidlig morgen

til kl. 22 om aftenen. Dertil kommer

hans evne til at se nye muligheder.

Da han startede, stod der en lille

ovn i baglokalet beregnet til at

varme frosne flutes op i til kunderne,

hvad der kun skete to-tre gange

om dagen.

- Det kan blive til mere, tænkte Allan,

og gik ned i det lokale supermarked

for at købe mel og gær. Han begyndte

at øve sig i at bage og eksperimenterede

med at udvikle sine egne

brød. Det blev hurtigt en succes, bl.a.

fordi han aldrig går på kompromis

med kvaliteten i sin forretning.

- Vi sælger 500-600 kilo brød om

ugen. Jeg laver dem selv, og det er

hårdt arbejde. Men jeg vil kun sælge

produkter af den højeste topkvalitet

og går ikke på kompromis,

for ellers kan folk lige så godt handle

i et supermarked. Jeg bruger for

eksempel kun det allerbedste mel,

som jeg køber hjem fra Italien, for

det næstbedste er ikke godt nok for

mig, understreger Allan.

Den kompromisløse kvalitet er nok

også en del af forklaringen på, at

Allan for nylig fik lejlighed til at hilse

på kronprins Frederik ved en reception,

som Helges Ost på Værnedamsvej

leverede et ostebord til

i forbindelse med et OL for børn i

København.

Fredags Frækkerten

At kvalitet i kombinationen brød

og ost sælger, opleves tydeligt, hvis

man aflægger forretningen et besøg

en fredag over middag, når

”Fredags Frækkerten" bliver sluppet

løs. Det er en hjemmelavet bolle

med spinat, hvidløg, ost, oregano

og paprika; en bolle, som hurtigt

bliver revet væk af kunderne.

Hele eftermiddagen står de nærmest

i lag i det lille butikslokale for ikke

bare at få Fredags Frækkerten med

hjem, men også meget andet fra Allans

store udvalg af brød, delikatesser

og ostespecialiteter. Det omfatter

bl.a. spanske råmælksoste og gedeoste,

som han selv importerer direkte

fra en leverandør i Spanien.

Sælger ikke bare ost,

men oplevelser

Ud over Allans kompromisløse

holdning til kvalitet er det også

hans personlige tilgang til kunderne,

der lokker dem til butikken.

- Jeg sælger ikke bare ost, men oplevelser,

fortæller Allan, der altid er

leveringsdygtig i friske bemærkninger

og også tager sig tid til en sludder

om løst og fast med den enkelte

kunde. Så stamkunder er der

mange af.

- Det er folk fra alle sociale lag, der

kommer i butikken. Fra studerende,

der køber ost for 50 kroner, til mere

velbeslåede kunder, der jævnligt

lægger 500-600 kroner til ost, oplyser

Allan, hvis stamkunder blandt

andet tæller musikere og politikere

som Poul Nyrup Rasmussen og

Niels Helveg Petersen.

Hvis kunderne ikke kan komme i

butikken på Værnedamsvej, sker

det, at Allan kommer hjem til dem.

For eksempel besøger han jævnligt

en gammel kunde, som efter

en hjerneblødning er blevet lam og

lænket til en kørestol.

Ostehandler

og ironman

Efter 18 år med Helges Ost på Værnedamsvej

har 48-årige Allan Hendrichsen

forsat mod og vilje til at drive

osteforretning i 20-25 år mere.

Han har også mod og vilje til at udfolde

sig fysisk. For nylig gennemførte

han sin første ironman. Han

holder sig i form ved bl.a. at cykle

hver dag fra hjemmet i Ølstykke

og de 30 kilometer til butikken på

Værnedamsvej. På hjemturen tager

Allan en omvej og lægger 10 kilometer

til turen. Han vil nemlig være

i form og forbedre sit resultat ved

den næste ironman i forhold til den

første, der blev gennemført på 11

timer og 15 minutter.

:: PORTRÆT ::

Allan Hendrichsen giver ikke bare

kunderne god ost med hjem,

men også gode oplevelser.

Denne gedeost er en af de oste,

som Allan Hendrichsen selv

importerer fra Spanien.

Ostehandler Allan Hendrichsen

bager egenhændigt 500-600 kilo

brød om ugen.

:: fødevaremagasinet :: TEMA : ”Butiksindretning, dekoration, lys, arbejdsbeklædning og arbejdsmiljø” :: 13


Butiksindretning, dekoration, lys,

:: TEMA ::

:: ::

arbejdsbeklædning og arbejdsmiljø

Det giver mere arbejdsplads for medarbejderne bag disken, at den kører på skinner og nemt kan rykkes tættere på kundearealerne i åbningstiden.

Disken kører på skinner

hos Slagter Lund

Eivind Sønderborg Johansen

Slagter Lund har siden 1952 i tre

generationer drevet slagterforretning

på Frederiksberg. I 2011, da

Torvehallerne i København åbnede,

blev Slagter Lund-butik nummer to

etableret her.

- Der er forholdsvis få kvadratmeter

at gøre godt med på Slagter

Lunds stadeplads i Torvehallerne.

Det var derfor vigtigt, at vi fik udnyttet

pladsen optimalt, og det er

lykkedes med en vinkelkøledisk af

fabrikatet Smeva, fortæller konsulent

Hans Berg fra firmaet Bago-

Line, der har leveret inventaret til

Slagter Lund.

Han oplyser videre, at disken er udstyret

med et skinnesystem. Det

14 :: fødevaremagasinet :: #7 :: August 2012 ::

betyder, at den kan skubbes 30 cm

uden for butikken i åbningstiden.

- Det betyder at produkterne i disken

bliver præsenteret bedre for

kunderne i Torvehallerne, samtidig

med at personalet bag disken får et

større areal at arbejde på, forklarer

Hans Berg og uddyber:

- Med et begrænset antal kvadratmeter

til rådighed er det vigtigt,

at Smevas kølesystem kombineret

med natafdækning gør det muligt

at lade varerne blive i disken om

natten uden risiko for udtørring.

Med den løsning er der både tid og

penge at spare.


Butiksindretning, dekoration, lys,

:: ::

arbejdsbeklædning og arbejdsmiljø

Festivalgængere afprøvede

deres kulinariske evner

i FoodJams folkekøkken

Madkulturen, FoodJam-folket og

en masse festivalgængere på årets

Roskilde festival ser nu tilbage på

et par vellykkede kulinariske dage

i madgejstens, engagementets og

madglædens tegn – et pilotprojekt

i folkekøkkenets ånd, skriver Madkulturen.

Frivillige, utroligt kulinariske

og særdeles engagerede - det

var fællesnævnerne for de 75 vejledere,

der stillede op, da Madkulturens

folkekøkken FoodJam for

første gang så dagens lys på Roskilde

Festivals warm up-dage. Det var

sjovt, det var lærerigt, det var kulinarisk,

til tider uspiseligt, lækkert,

gastronomisk, tømmermandsvenligt

og overraskende, men frem for

alt var det med til at sætte de gode

råvarer og det gode fælles måltid

på agendaen hedder det videre i

Madkulturens omtale af aktiviteten.

- Vi ville give de unge en god

madoplevelse og give dem mulighed

for at prøve ting i køkkenet, de

ikke før havde prøvet, og som de

kan tage med sig hjem. Og så ville

vi inspirere dem til at have nogle få

gode råvarer i køleskabet, så de ved

hjælp af enkle teknikker kan lave

lækre og sunde måltider, siger Ronny

Isvik, der er kulinarisk projektleder

hos Madkulturen. Fire køkkener

stod klar til at blive indtaget af

sultne og madglade festivalgængere

og i alt 75 vejledere var klar

- den ægte vare!

med kokkeråd og vejledning, når

gæsterne skulle filetere makreller,

røre hjemmelavet mayonnaise

eller lave vegetar frikadeller – alle

menuer efter eget valg. Så om man

ville lave fish’n’chips eller dampede

blåmuslinger og jordbærkage

var op til deltagerne selv – kun fantasien

satte grænser.

Gråsten Fjerkræ • Kværsgade 18 • 6500 Gråsten • Telefon 74 65 90 71

Telefax 74 65 90 75 • kontor@unghanen.dk • www.unghanen.dk

:: TEMA ::

Danmarks bedste juleand

Gråsten Berberie Gourmet And

Mere dyrevelfærd • Mere kvalitet • Mere smag

[ Fotograf Thomas Steen Sørensen ]

Skal

bestilles nu

SuperAvisen:

Medalje Super

Produkt 2008

Jyllandsposten:

Danmarks Bedste

Juleand 2009

:: fødevaremagasinet :: TEMA : ”Butiksindretning, dekoration, lys, arbejdsbeklædning og arbejdsmiljø” :: 15


Butiksindretning, dekoration, lys,

:: TEMA ::

:: ::

arbejdsbeklædning og arbejdsmiljø

Lynhjems Eftf. med facaden ud mod Stengade i hjertet af Helsingør.

Osteforretning øger salget

efter nyindretning

Indretningen af Lynhjems Eftf. er blevet ændret radikalt, men den gode atmosfære og

stemning, som den gamle, traditionsrige butik i Helsingørs bymidte er kendt for, er bevaret.

Eivind Sønderborg Johansen

Der har ligget en osteforretning i

Stengade i hjertet af Helsingør siden

først i 30’erne. Det er Lynhjems

Eftf., som i dag drives og ejes

af parret Gitte og Ulrik Sjøltov

Den velrenommerede osteforretning

har altid haft en smuk facade

ud til Stengade med åbne døre

uanset vind og vejr. Facaden er

En ny selvbetjeningsreol giver en

række af butikkens mange oste en

perfekt eksponering.

fortsat smuk, selv om ikke alt er

ved det gamle, for butikken har for

nylig været igennem en omfattende

renovering.

Fornyelse efter 17 år

med samme indretning

- Det er 17 år siden, at butikken sidst

blev renoveret, så nu skulle det være,

fortæller ostehandler Ulrik Sjøltov.

Renoveringen er sket med stor respekt

for det hyggelige miljø og

den gode atmosfære, der har kendetegnet

butikken siden åbningen

for ca. 80 år siden.

Det har nemlig været vigtigt for

ejerne både at foretage en omfattende

fornyelse og samtidig bevare

butikkens atmosfære og ånd. Det

er firmaet Bago-Line, der har stået

for renoveringen.

- Vi har placeret en vinkeldisk af

fabrikatet Smeva og en selvbetjeningsdisk

centralt i butikken med

gode ekspeditionsforhold. Det giver

16 :: fødevaremagasinet :: #7 :: August 2012 ::

kunderne nem adgang til at blive

betjent og få hjælp af de ansatte,

forklarer konsulent Hans Berg fra

Bago-Line,

Ulrik Sjøltov er godt tilfreds med

resultatet af nyindretningen af den

gamle forretning.

- Vi har fået en mere åben butik og

en bedre fordeling af kunderne ved

at vende butikkens indretning 180

grader rundt. Sammen med lanceringen

af nye produkter har nyindretningen

været med til at forøge

omsætningen pænt, påpeger Ulrik

Sjøltov, der dog også er opmærksom

på, at den styrkede svenske

krone gør det mere interessant for

flere svenskere at krydse Sundet og

handle i hans og andre af Helsingørs

butikker.

Nye kundegrupper

Ulrik Sjøltov oplyser videre, at

nyindretningen også har lokket

nye og yngre kundegrupper til

En ny disk har fået en central

placering, som er med til at skabe

et bedre kundeflow i butikken.

forretningen, uden at sortimentet,

der bl.a. tæller godt 200 forskellige

oste, er blevet ændret

grundlæggende.

- Jeg tror den øgede omsætning

og de nye kunder, vi har fået, først

og fremmest er skabt af en radikal

anderledes måde at indrette forretningen

på og skabe kundeflow

samtidig med, at vi har formået at

bevare den gode atmosfære i butikken,

vurderer Ulrik Sjøltov.


Butiksindretning, dekoration, lys,

:: ::

arbejdsbeklædning og arbejdsmiljø

:: TEMA ::

TEMA 2013 skal relanceres

Af Per Aaskov Karlsen

Når næste udgave af TEMA messen

løber af stabelen den 24.-27. februar

2013 i Bella Centeret, har et nyt

team af medarbejdere forsøgt at

planlægge nye tiltag for den kommende

messe, skriver Bella Centerets

TEMA 2013-team i en meddelelse.

De daglige aktiviteter på

Tema messen er traditionelt konkurrencerne,

men også i 2013 vil

der være mesterskaber og prisuddelinger,

der tiltrækker dygtige kokke,

nysgerrigt publikum og masser

af presseomtale. Tjenere, sommeliere,

kokke, tjerner- og kokkeelever

vil dyste om mesterskabstitler.

Vestjyllands første basar

tager ud i omverdenen

Handelsstandsforening i Holstebro

er gået i gang med at markedsføre

en ny type butikker, skriver Holstebro

pressen i en meddelelse. Med

en halal-slagter i front rykker forretningerne

ud på gaderne. Butikkerne

i Vestjyllands første bazar

i Holstebro rykker stadig tættere

på omverdenen. Forretningerne

er parate til at gå uden for bazarens

bygning og sælge deres varer

på gaderne. Det skal ske med professionel

assistance. En bazar er en

mange hundrede år gammel tradition,

men nu tager de i Holstebro

moderne markedsføring i brug.

Bazar Holstebro er blevet en del af

det kommercielle fællesskab i Holstebro

Handelsstandsforening. De

nye tider er så småt begyndt. Halal-slagter

Ugur Yasar er flere gange

rykket uden for bazaren for at sælge

sine varer. Først ved Giro d'Italia

og senest da butikkerne i juni

holdt open by night. Slagter Ugur

Yasar har hurtigt skaffet sig en

større kundekreds. 80% af kunderne

hos halal-slagteren er også indfødte

danskere.

Ved det første besøg spørger mange

til halal-slagtemetoden. Men

det er slet ikke så fremmed. - Oksekødet

kommer fra Danish Crown,

og de fleste lam fra slagtergården i

Hobro, fortæller Ugur Yasar. Han er

medlem af bestyrelsen i Bazar Holstebro.

Messen skriver også at markedsføringen

vil blive intensiveret forud

for messen til glæde for både udstillere

og besøgende.

Halal-slagter Ugur Yasar

har hurtigt skaffet sig

en større kundekreds.

80% af kunderne hos

halal-slagteren er

indfødte danskere.

:: fødevaremagasinet :: TEMA : ”Butiksindretning, dekoration, lys, arbejdsbeklædning og arbejdsmiljø” :: 17


:: TREND ::

Andeproducent Martin Daasbjerg driver Vestergård i Handbjerg ved Limfjorden.

Dansk and hele året

Innovationsprojekt skal lære danskerne, at god andemad er andet og mere end bryster og lår.

Eivind Sønderborg Johansen

Skiveskåret andecarpaccio, chorizo-pølser

bestående af 95 procent

andekød, forkogte og marinerede

vinger lige til at smide på

grillen, andesandwich og brunchpølser

er eksempler på, at and er

meget mere end svulmende bryster

og lækre lår, som mange af os

kun går ombord i et par gange om

året; nemlig til jul og Mortensaften.

Det billede vil andeproducenterne i

Dansk And ApS ændre.

- Vi er ved at være klar til at sende

en nyudviklet kollektion af røgvarer,

pølser og marinerede produkter

på markedet, alt sammen baseret

på andekød, fortæller Martin Daasbjerg,

der er andeproducent og direktør

i Dansk And.

Han tilføjer, at målgruppen for de

nye andeprodukter i første omgang

er restauranter, hoteller og

specialfødevareforretninger.

- Bryst og lår udgør kun 42 procent

af en and, og selv om resten

af fugl en både er velsmagende og

indeholder sundt fedt, spiser vi det

ikke. Det skal der laves om på, påpeger

Martin Daasbjerg.

Det er baggrunden for at Dansk

And sammen med en række forsknings-

og uddannelsesinstitutioner

foruden kokke og slagtere (Slagter

Lund, Frederiksberg og Vestergade

Slagter, Holstebro) er gået

sammen om projektet, ”Dansk And

hele året”.

Kokke og slagtere

gode til nytænkning

- Kokke og slagtere har en dybt

professionel tilgang til nytænkning

og kan spotte, de uudnyttede

Forretten ”Handbjerg” serveres

på Sevel Kro. Retten består af en

mousse af andelever og skiver af

røget andebryst samt tilbehør.

18 :: fødevaremagasinet :: #7 :: August 2012 ::


muligheder i anden, siger Martin

Daasbjerg, der forventer, at

der kommer 20 nye produkter

og opskrifter ud af de kreative

ande-eksperimenter.

I projektet eksperimenteres der

med at skabe fødevarer af de dele

af anden, der oftest er endt som

hundefoder hidtil. Projektets formål

er at øge andeproducenternes

indtjening og give forbrugerne nye

smagsoplevelser. Den bedre udnyttelse

af anden betyder også mindre

madspild.

Hvis projektet lykkes, forventer

Dansk And, at hæve den samlede

produktion af ænder fra 700.000

til 1 mio. stk. årligt.

Regional støtte til

fødevareinnovation

Til etableringen af projektet har

Dansk And fået vejledning fra VIFU

– Videnscenter for Fødevareudvikling

i Holstebro. Future Food Innovation

har bevilliget projektet

765.000 kroner fra Region Midtjyllands

Differentieringspulje med EUmidler

fra Den Europæiske Fond for

Regionaludvikling. Dansk And skal

selv finansiere et tilsvarende beløb

i projektet. Differentieringspuljen

støtter udviklingen af nye fødevarer

i den midtjyske region.

Agro Business Park yder konsulentbistand

i projektet lige som også

MAPP Centret på Århus Universitet

er involveret. Forskerne fra MAPP

bruger deres viden om fødevarer,

forbrugeradfærd og sociale medier

til at hjælpe Dansk And med at

:: TREND ::

Martin Daasbjerg, andeproducent og direktør for Dansk And, står i spidsen for ”Dansk and hele året.”

FAKTA

indkredse hvilke af de nye andeprodukter,

der har størst chance for at

klare sig på markedet.

Også internettet tages i brug i

produktudviklingen. Det sker via

en blog på nettet, hvor både fagfolk

og almindelige forbrugere kan

kommentere på de kulinariske resultater

af projektet.

Kort og godt om Dansk And hele året

Dansk And ApS består af fem konventionelle andeproducenter, en

økologisk andeproducent og et rugeri. Tilsammen producerer de ca.

700.000 ænder om året. Herhjemme sælges produkterne til supermarkeder,

til slagtermestre og restauranter. Se mere på www.danskand.dk

Samarbejdspartnerne bag projekt ”Dansk and hele året” er VIFU (Videnscenter

for Fødevareudvikling), MAPP Centeret – Aarhus Universitet

og Dansk And samt Agro Business Park.

And + nytænkning = ande-rilette. Opskriften findes på hjemmesiden

www.danskand.dk under ”Opskrifter”.

:: fødevaremagasinet :: TEMA : ”Butiksindretning, dekoration, lys, arbejdsbeklædning og arbejdsmiljø” :: 19


:: :: TREND XXXX :: ::

Øget svineeksport koster

job på danske slagterier

I de seneste år er eksporten af

smågrise steget kraftigt, og de danske

slagterier har derfor svært ved

at fylde deres kapacitet ud. Alene i

de første fem måneder af 2012 er

eksporten af smågrise steget med

15 procent i forhold til sidste år.

Det betyder, at de danske slagterier

har svært ved at skaffe slagtesvin

nok til at fylde kapaciteten ud, og

det skaber ærgrelse. - De smågrise,

der eksporteres, kunne potentielt

skabe merværdi og arbejdspladser i

Danmark, siger formand for Danish

Crown, Erik Bredholt, til Børsen.

8.000 tabte job

Ole Wehlast fra Fødevareforbundet

NNF anslår, at den samlede

eksport af smågrise svarer til ca.

8.000 danske slagterijob, og han

efterlyser på den baggrund bedre

rammevilkår for de danske svineavlere.

Hos Danmarks to største

20 :: fødevaremagasinet :: #7 :: August 2012 ::

slagterikoncerner har man allerede

taget konsekvensen. Danish

Crown lukker blandt andet sit

slagteri i Esbjerg for at samle produktionen

på færre lokationer, og

hos Tican har man valgt at stoppe

slagtningerne på udvalgte fredage.

I 2011 eksporterede svineavlerne

ca. 8 mio. smågrise, og hos

Danish Crown og Tican har det betydet,

at man har mistet ca. 5 procent

af råvaregrundlaget.

Udviklingen i

bestanden af svin

og søer i Danmark

I 1970 var der 140.000 bedrifter

med svin og søer i Danmark. I dag

er tallet reduceret til ca. 4.500. Svinebestanden

er i øjeblikket på ca.

13 mio. svin og ca. 1 mio. søer. Fra

sommertællingen 2011 foreligger

der nu endelige tal over svinebestanden.

Kilde: Fødevareforbundet NNF og Børsen

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Antal landbrugsbedrifter med svin 4.642 5.068 5.041 5.819 7.213 7.842 8.886 9.994

Heraf:

Udviklingen i landbrugsbedrifter med svin og søer:

Med slagtesvin og søer 1.808 2.089 2.054 2.388 2.904 3.122 3.695 4.302

Med slagtesvin alene 2.046 2.239 2.185 2.549 3.347 3.621 3.839 4.125

Med søer alene 549 493 547 577 663 750 834 1.119

Hverken ”slagtesvin eller søer” 1) 239 247 255 305 299 349 518 448

1): Denne gruppe er en følge af, at Danmarks Statistiks definition på et slagtesvin er et svin på 50 kg og derover.

Besætninger med udelukkende svin under 50 kg og ingen søer er derfor registreret som ”hverken slagtesvin eller søer”. Kilde: Danmarks Statistik samt Landbrug og Fødevarer


Sjælland/Fyn

kontakt Peter Christiansen

Er bl.a. ansvarlig for kontakt

til og samarbejde med kæder

af slagterbutikker på Sjælland

og Fyn. Peter har stor erfaring

med at få sammensat det

optimale emballagesortiment

til butikken.

Telefon: 2688 8815

E-mail: pch@multiline.dk

NÅR DER SKAL HANDLES

Når der skal haNdles

Produktkatalog 2011-2012

Fødevareemballage - Poser

Engangsservice - Køkkenudstyr

Rengøringsmidler - Aftørringspapir

Fastfoodemballage m.m.

Hent vores kataloger på hjemmesiden

www.multiline.dk - Tlf. 7010 7700

:: TREND ::

Karina & Jonna’s klumme

Indberetning af

sygefraværssamtalen afskaffes

Pligten for arbejdsgiver til at udfylde

og indsende oplysninger om resultatet

af sygefraværssamtalen til

kommunen er ophævet pr. 5. marts

2012.

Dog fastholder man arbejdsgiverens

pligt til at afholde sygefraværssamtalen

med den sygemeldte

lønmodtager. Fremover

vil sygemeldte, der skal udfylde

et oplysningsskema i forbindelse

med kommunens opfølgning,

blive spurgt om, om de har deltaget

i en sygefraværssamtalen med

arbejdsgiveren.

I NemRefusion betyder det, at det

ikke længere er muligt at indberette

resultatet af sygefraværssamtalen.

Selvstændige med

kronisk eller langvarig

lidelse får mulighed for

sygedagpenge fra 1.

sygedag

Selvstændige får mulighed for at

indgå en aftale med kommunen om

tidlig refusion, hvis de lider af en

kronisk eller langvarig lidelse. Den

selvstændige får derved mulighed

for at få udbetalt sygedagpenge under

de første 14 dages sygefravær.

Det er en forudsætning, at lidelsen

skønnes at medføre mindst 10 fraværsdage

om året.

Aftalen indgås mellem den selvstændige

og kommunen for op til

2 år og kan kun indgås, hvis den

selvstændige ikke har tegnet en

sygedagpengeforsikring via Statens

Administration (§ 45-forsikring jf.

sygedagpengeloven). Til brug for

ansøgning om en sådan aftale anvendes

blanketten dp 213 (Ansøgning

om aftale efter sygedagpengelovens

§ 58a (Selvstændig

erhvervsdrivende)).

I NemRefusion betyder det, at man

skal krydse af, at man har en § 58-a

aftale med kommunen for at kunne

få refusion fra 1. fraværsdag.

5-dages sygedagpenge

for selvstændige

Der indføres en ”5-dages sygedagpengeuge”

for alle selvstændige

svarende til den, der gælder for

lønmodtagere. Sygedagpenge kan

herefter også udbetales ved sygdom

på lørdage eller søndage.

I NemRefusion betyder det, at

selvstændige fremover skal angive,

hvilke ugedage de normalt arbejder

på. Det er ikke muligt at ændre

fordelingen af dage under et fravær.

Jylland

kontakt Søren Ryevad

Står bl.a. for den daglige

kontakt til en stor mængde

slagterbutikker i Jylland.

Søren hjælper gerne med at

opbygge eller tilpasse den

rigtige løsning inden for

profilemballage til butikken.

Telefon: 2688 8863

E-mail: sry@multiline.dk

:: fødevaremagasinet :: TEMA : ”Butiksindretning, dekoration, lys, arbejdsbeklædning og arbejdsmiljø” :: 21


:: TREND ::

Slagter satser på nethandel

med økologisk kød

Slagtermester Peter Olsen i Frederikshavn er foregangsmand inden for salg af kød på internettet.

Nu leverer han også økologiske slagtervarer lige til døren over hele landet.

Emilievejs Slagterforretning er på

toppen. Dels ligger den højt mod

nord i Frederikshavn, dels leverer

slagtermester Peter Olsen slagterhåndsværk

helt i top fra sin store,

moderne slagterforretning med

godt tyve ansatte.

Men selv om forretningen er placeret

i Nordjylland, er den leveringsdygtig

i alle afkroge af landet bortset

fra øer uden broforbindelse.

Slagtermester Peter Olsen er nemlig

en foregangsmand, når det gælder

e-handel på internettet med

slagtervarer. Det er et marked ganske

få har vovet sig ud i, da der hidtil

ikke har været den store tradition

for, at forbrugerne har efterspurgt

kød på nettet i modsætning til for

eksempel grøntsager.

Tror på økologi

og nethandel

- Vi har i et par år solgt kød over

nettet og har fået en masse erfaringer

med det. Vi kan se, at der er

et støt voksende marked for nethandel,

og at økologi også er et

stort vækstmarked. Vi er derfor begyndt

at tilbyde kunderne økologiske

kødpakker i vores netbutik som

supplement til vores øvrige sortiment

af kød, oplyser slagtermester

Peter Olsen.

Kødpakkerne kan bestilles den første

uge i hver måned og leveres

22 :: fødevaremagasinet :: #7 :: August 2012 ::

fra dag til dag i en specielt udviklet

emballage, der sikrer, at kødets

temperatur aldrig overstiger fem

grader.

Månedens boks

med øko-kød

- Vi leverer kundevenlige udskæringer

af danskproduceret svine-, kalve-

og oksekød i månedens økologiske

kødboks. I boksen er der kød

og opskrifter til 14 middage til 2-4

personer, fortæller Peter Olsen

Selv om slagtermester Peter Olsen

har base i Frederikshavn, har det

ikke været en hindring for, at hans

økologiske slagtervarer har fundet

vej til mange andre egne af landet.

Karameller med bacon-smag

introduceres i Danmark

Bacon hitter. Ikke kun i sin sprøde

og knasende form, men nu også

som smag i karameller. Det har

konfektureleverandøren, Det Danske

Sukkerbageri, sørget for, skriver

virksomheden i en pressemeddelse.

De har som de første og indtil

videre eneste i verden lanceret karamellerne

med den noget utraditionelle

smag. - Jeg ved godt, det

lyder klamt. Men det smager faktisk

godt, lyder det fra direktøren i Det

Danske Sukkerbageri, Lars Monberg.

I samarbejde med sin danske

aromaproducent har han udviklet

baconsmagen – og løbende forfinet

den. - Når du arbejder med

to så modstridende elementer, er

det vigtigt for smagsoplevelsen, at

baconsmagen hverken er for dominerende

eller for utydelig. For det

ér svært at forestille sig, at noget,

som er sødt og blødt, kan smage af

noget, der er hårdt og sprødt. Men

det er netop én af pointerne med

karamellerne her. De skal udfordre

vores grænser for, hvad der er muligt

– rent smagsmæssigt, forklarer

Lars Monberg.

Masser af bacon og

mandlige hormoner

Men hvordan kommer man overhovedet

på ideen at lave karameller

med netop bacon-smag? - For

det første elsker jeg selv bacon, og

da jeg nævnte ideen for venner og

familie, syntes de, at det lød både

skørt og fantastisk på samme tid,

fortæller Lars Monberg. - Men den

endelige brik faldt på plads under

en snak med min søn, der går på

efterskole. Frederik og kammeraterne

går ikke specielt meget

op i maden på skolen, og da

jeg spurgte ind til, hvad de

egentlig ville spise, hvis de

helt selv kunne vælge, kom

svaret prompte: bare det

er noget med bacon. Når

man higer så meget efter

bacon, at rettens navn er

ligegyldigt, kan man også

lade karameller smage af

bacon, vil jeg mene. Så

det gjorde jeg”, lyder det

fra Lars Monberg, der

- Det går ikke lige stærkt alle steder.

Det er i de store byer og på

dele af sjælland, at vi indtil videre

er slået bedst igennem med salg

på nettet. Jeg tror imidlertid på, at

der netop i tyndt befolkede områder,

som sjældent har en slagterforretning

liggende lige rundt om

hjørnet, også er et marked for internethandel

med både økologisk

og ikke-økologisk kød - et marked,

hvor vi er klar til levere varen

til kunderne her og nu, understreger

Peter Olsen.

Emilievejs Slagterforretning er med i

kædesamarbejdet mad med mere.

også har udviklet andre utraditionelle

smagsvarianter som eksempelvis

karameller med rom og cola.

Vejledende udsalgspris på karamellerne

bliver 19,95 per pose.


Slagterforretning i Østjylland

Forretningen, der er en større og velrenommeret slagterforretning,

er bl.a. kendt for sine hjemmelavede specialiteter,

fremstillet af gode råvarer – men ikke mindst for mad ud af

huset, der udgør en væsentlig

del af omsætningen.

· Medlem af en landsdækkende kæde

· Beliggende tæt på et stort sommerhusområde

· Stor solid kundekreds med både privat- og erhvervskunder

· Moderne og velindrettet butik

· Stort lagerlokale med gode køle og svalefaciliteter

· Yderst fleksibel og serviceminded

· Veldrevet forretning med god indtjening

ref. BBS 0160

Se mere på www.butiksborsen.dk

Moderne og attraktive

forretninger sælges

Unik fiske- og osteforretning

Forretningen har sit særkende på sit brede og alsidige

sortiment af friske fisk og hjemmelavede specialiteter,

samt spændende oste. Med en central beliggenhed og

nem adgang til forretningen, tiltrækkes kunder fra et

stort geografisk område.

· Kendt forretningsnavn

· Sortiment af friske varer

· Hjemmelavede kvalitetsprodukter

· Moderne velindrettet butik og køkken

· Eget røgeri

· Fast kundekreds af privatkunder

· Særdeles god kundeservice

ref. BBS 0188

Henvendelse til Thomas Egedgaard på 29 46 71 35 eller te@butiksborsen.dk

ButiksBørsen A/S formidler detailforretninger i hele Danmark. Diskretion og gensidig fortrolighed

kendetegner vores forretningsgang. Formidlingen sker målrettet i en seriøs og

fortrolig proces med tryghed for både køber og sælger.


:: KORT NYT ::

Slagteri-nyt

Bekendtgørelse om

betaling for kontrol

af fødevarer

Bekendtgørelsen indeholder ændringer

vedrørende Fødevarestyrelsens

bistand i forbindelse med

eksportarbejde, idet denne bistand

fremover skal finansieres gennem

brugerbetaling, der tilrettelægges

således, at de almene og fremadrettede

opgaver finansieres af en betaling

for hvert udstedt (underskrevet)

certifikat, og at der derudover kan

rekvireres bistand til løsning af særlige

problemer mod timebetaling. Et

udstedt certifikat koster fremover

50 kroner. Brug af fødevarestyrelsens

bistand ved særlige problemstillinger

i forbindelse med eksport

af fødevarer, eller hvis en virksomhed

på grund af egne forhold ”delistes”,

eller hvis der ønskes deltagelse

i inspektioner, betales der en

timepris på 735 kroner.

Seminar om trends

og muligheder inden

for salt- og fedtreduktion

samt det

grønne nøglehul

Danske Slagtermestre afholder

sammen med Teknologisk Institut

Vidste du at...

Danmark vil have

patent på røgeost

Tre mejerier vil have EU's beskyttelse

af røgeost. De tre fynske mejerier,

Løgismose, Gundestrup og

Arla-ejede Thrane, vil have beskyttet

røgeosten. Derfor er der nu indsendt

en ansøgning til EU, der skal

beskytte osten og fastslå, at røgeost

skal være produceret på Fyn

på basis af fynsk mælk, skriver Arlas

medlemsblad, Ejerbladet. Danmark

har i forvejen EU-beskyttelse

af Danablu og Esromoste, og i øjeblikket

er EU ved at behandle danske

ansøgninger om beskyttelse af

Danbo og Havarti.

Kilde: Landbrugsavisen

Naturmælk vinder

innovationspris

Naturmælk har igennem den seneste

årrække overvejet, hvad der

kunne gøres ved valle. Løsningen

bliver, at overskudsvallen forarbejdes

til en velsmagende økologisk

proteindrik, rig på de naturlige

proteiner og med et justerbart

fedtindhold efter målgruppen.

Lige nu belønnes dette initiativ

og tankegang i Bruxelles, hvor den

velrenommerede “European Award

for Co-operative Innovation” fra

CopaCogeca – interesseorganisationen

for europæiske landboforeninger

og -unioner - netop nu

uddeles. - Det er en stor anerkendelse

for os at have vundet denne

pris i dag. Dette er et bevis på,

at det kan betale sig at tænke indad

i branchen og i løsninger fra det

man nu engang har tilgængeligt,

siger direktør for Naturmælk Leif

Friis Jørgensen.

Butikker skal

betale tredobbelt

kortgebyr

Det er i løbet af sommeren dyrere

for danske butikker at modtage

Mastercard Debet, Maestro og

Visa Electron. Butikker skal betale

0,95 procent af beløbet i gebyr

for at modtage dansk udstedte

24 :: fødevaremagasinet :: #7 :: August 2012 ::

DMRI en temadag/et seminar, hvor

emnerne vil være nøglehulsmærkning,

produktudvikling, saltreduktion

og fedtreduktion.

Mødet afholdes onsdag d. 29.

august kl. 9.30 på Comwell i

Middelfart.

Tilskud til

investeringer i

nye teknologier

Fødevareministeriet har åbnet

for at forarbejdningsvirksomheder

kan søge op til 40% i tilskud

til investeringer i nye teknologier

og processer, der forbedrer deres

internationale debetkort, hvor det

tidligere kun har kostet butikken

0,30 procent af beløbet.

Stigningen fremgår af en ny prismodel

udsendt til de forretninger,

der er for små til selv at forhandle

vilkår med den store indløser på

det danske marked Teller.

Kilde: Dansk Erhverv

delika Food Group

ApS på opkøbsjagt

Forædlingsvirksomheden delika

Food Group ApS er i gang med

at støvsuge markedet for potentielle

opkøbsemner. Ledelsen skeler

til Sydjylland og Tyskland. Ifølge

Børsen er delika Food Group ApS

Group på jagt efter to mellemstore

fødevarevirksomheder, som er

klar til generationsskifte. - Der er

mange mellemstore virksomheder

i fødevarebranchen med en omsætning

på 50-60 mio. kr., der skal

i gang med et generationsskifte.

produktivitet og konkurrenceevne.

Herunder også installering af teknologien

eller processen, konsulentbistand

og afprøvning. De samlede

tilskudsberettigede udgifter til

investeringsprojektet skal være på

mindst 300.000 kr., hvor det er

muligt for SMV’er (små og mellemstore

virksomheder) at få 40%

i støtte. Der er i 2012 afsat 42 mio.

kr. under forarbejdningsordningen,

hvoraf de 10 mio. kr. er øremærket

økologi.

Det er den type af virksomheder,

der vil passe rigtig godt til os, siger

hovedaktionær og adm. direktør

Kurt Møller til Børsen. Kurt Møller

grundlagde delika Food Group

ApS i Hammel i 2007 og selskabet

omfatter i dag desuden Carl Vollstedts

Eft. og Dexters Delikatesser.

Det primære forretningsområde er

produktion af konventionelle charcuteriprodukter,

men direktøren

fortæller også, at han er interesseret

i at udvide forretningen med

et økologisk ben. Kravet er imidlertid,

at delika Food Group ApS i første

omgang vil ind og have mindst

51 pct. af kapitalen og stemmerne,

så det er muligt inden for kort

tid at overtage hele virksomheden.

Derudover har delika Food Group

ApS et godt øje til vores naboer i

syd efter en mellemstor virksomhed

med en omsætning på 50-60

mio. kr.

detail ApS

OK Snacks

overtager Solrødvirksomhed

Chips-producenten OK Snacks

er i gang med at ombygge sin fabrik

i Ejstruphom, så der fra 1.


spetember bliver plads til produktionen

fra Snack Food´s. Overtagelsen

betyder, at OK Snacks udvider

sin produktion med micropopcorn,

stegte popcorn og nødder i forskellige

varianter. Og med den udvidede

produktion forventer man også

at skulle ansætte op mod 15 nye

medarbejdere. Det skriver Horsens

Folkeblad. OK Snacks er i dag

blandt verdens førende producenter

af flæskesvær, og derudover

produceres og markedsføres en del

andre snacktyper, bl.a. under Lykamærket.

Virksomheden blev etableret

i 1982 og beskæftiger i dag

på fabrikken i Ejstrupholm i nærheden

af 60 personer. Det nye tilkøb

skal ifølge direktør Torben Juul Andersen

styrke virksomhedens position

på markedet og være med til

at øge eksportsalget. I dag eksporterer

OK Snacks til 18 lande.

Kilde: Foodsupply

Dankortet blev

endnu billigere

Dankortet er danskernes yndlingskort,

og det er blevet endnu billigere

at bruge det i butikkerne. Det kostede

i 2010 i gennemsnit kun 74

øre i omkostninger at betale med

et Dankort i en fysisk butik. En rapport

fra Konkurrence- og forbrugerstyrelsen

om betalingskortmarkedet

2012 fastslår, at omkostningen

per betaling med Dankortet blev

17 procent lavere fra 2008 til 2010.

Årsagen til faldet er, at de samlede

omkostninger ved driften af Dankort-systemet

er blevet fire procent

mindre, og samtidig er antallet

af transaktioner med Dankort

steget med 15 procent.

Kilde: Dansk Handelsblad

Nye folk på vej

i promille- og

afgiftsfonde

Bestyrelsesmedlemmer bag million-uddelinger

skal udpeges på

ny. Pr. 1. august udløb mandatet

for de nuværende 16 bestyrelser i

landbrugets promille- og produktionsafgiftsfonde.

Derfor er NaturErhvervstyrelsen

gået i gang med

at forberede udpegelsen af nye

bestyrelser for en fire-årig periode.

Fondene yder årligt tilskud i

omegnen af 500 mio. kr. inden for

for fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren.

Ved udvælgelsen skal

NaturErhvervsstyrelsen indhente

udtalelser fra de producent-

og brancheorganisationer, der har

udtaleret i forhold til de enkelte

fonde.

Danske Slagtermestre arbejder på

at blive repræsenteret i fondsbestyrelserne,

men møder modstand

fra både styrelsen og Landbrug

& Fødevarer. Organisationen har

derfor drøftet sagen med fødevareminister

Mette Gjerskov.

Kilde: Landbrugsavisen

og Danske Slagtermestre

Pålægsfabrik lukker

- 22 mister jobbet

Efter længere tids kamp må et af

HKScans datterselskaber lukke. De

22 ansatte på fødevarevirksomheden

Kreatina A/S i Bjæverskov ved

Køge står til at miste deres job efter

virksomheden har vaklet på

randen af en lukning i flere år. Sidste

år valgte medarbejderne frivilligt

at gå ned i løn i et håb om at

undgå fyringer eller en lukning af

virksomheden. Ifølge fødevareforbundet

NNF valgte den svenske

ejer af fabrikken alligevel kort tid

efter at fyre syv af de ansatte, og

fabrikken forventes at lukke helt inden

for få måneder.

Kilde: Landbrugsavisen

Prisbombe på

fødevarer truer

Danske forbrugere kan godt begynde

at forberede sig på højere priser

på mad, efter at den værste tørke i

USA siden 1950'erne har sendt priserne

på bl.a. hvede, soja og majs

op i skyerne.

Det skriver Dagbladet Børsen. Den

danske fødevareindustri følger således

udviklingen på de internationale

råvaremarkeder med stor bekymring,

og flere producenter forbereder

sig allerede nu på hårde prisforhandlinger

med detailhandlen for at få

prisstigninger igennem til efteråret.

Tican udvider i Kina

Nyt datterselskab skal skabe mere

efterspørgsel efter Ticans produkter.

Da Tican i 2008 åbnede et salgskontor

i Shanghai, var det med

:: KORT NYT ::

ambitionen om at øge afsætningen

fra 8.000 ton om året til 11.000 ton.

Det mål blev allerede nået i 2009,

med en afsætning på 13.000 ton, og

nu opruster slagteriet yderligere på

det kinesiske marked. Det sker med

datterselskabet Tican China, som

skal skabe merværdi for udvalgte

kunder på nogle af Ticans produkter.

Kilde: Landbrugsavisen

Købmandsfond

åbner for milliarder

Marcus Choleva har været direktør

for købmandsfonden KFI i mange

år, men bestyrelsen har nu suspenderet

ham og foretager i øjeblikket

en undersøgelse af direktøren, der

ofte er blevet kritiseret for at tænke

mere på at øge formuen end på at

hjælpe købmændene. Marcus Choleva

har meddelt, at han ikke vender

tilbage til jobbet, og det lægger

op til en ny strategisk fortolkning

af formålsparagraffen. Bestyrelsesformand

Frits Rasmussen anerkender,

at der kan være uenighed om

fondens formål: Skal alle købmænd

støttes, når de er kommet i økonomiske

problemer, eller er det kun

de købmænd, der generelt har en

sund forretning, men som er kommet

i midlertidige problemer?

Kilde: Børsen

Mulig lukning

af Føtex Food i

Odder og Horsens

Efter blot tre år i Odder lukker Føtex

Food muligvis. Bliver lukningen

en realitet, må Odder sige farvel til

73 arbejdspladser. I øjeblikket arbejder

varehuskæden på en mulig lukning

af Odder- og Horsens-butikkerne,

der på grund af beliggenhed

og størrelse ikke har det fornødne

udviklingspotentiale. - Placeringen

og størrelsen af Føtex Food i Odder

har vist sig ikke at være optimal,

og på trods af medarbejdernes

engagerede indsats har resultaterne

ikke lev et op til forventningerne, siger

føtex' direktør, Carsten Hansen.

Kilde: Århus Stiftstidende

:: fødevaremagasinet :: TEMA : ”Butiksindretning, dekoration, lys, arbejdsbeklædning og arbejdsmiljø” :: 25


:: KORT NYT ::

SuperBest overvejer

opsplitning

Ledelsen i SuperBest arbejder i øjeblikket

på for at finde den helt rette

strategi for fremtiden i kæden,

MultiLine tilpasser

salgsorganisationen

Med virkning fra 1. juli 2012 har

MultiLine ansat salgskonsulent Søren

Ryevad, skriver virksomheden i

en meddelelse til Fødevaremagasinet.

Søren overtager kundekontakten

til tidligere salgskonsulent

Klaus Jensens kunder, som Søren

har fungeret som vikar for på det

seneste med rigtig gode resultater.

Søren får ansvaret for den daglige

kontakt og salg til de jyske slagtermestre,

hvilket også omfatter kædesamarbejderne

hos Mesterslagteren

og Mad Med Mere. Søren er

36 år og bor i Skive. Sammen med

FAKTA

• MultiLine A/S blev stiftet i 1977.

• Engelske Bunzl plc har ejet MultiLine siden 2003.

• Landsdækkende med afdelinger i Sorø og Randers.

• 180 ansatte, heraf 55 salgskonsulenter.

• Bunzl har 11.500 ansatte på verdensplan.

• Bunzl er repræsenteret i 23 lande.

• Omsætningen er på mere end 40 milliarder kroner.

• Bunzl er noteret på London Stock Exchange.

som på bare fire år har mistet 59

butikker og flere milliarder kroner

i omsætning. Det siger bestyrelsesformand

Per Christiansen til

Berlingske Business oven på nyheden

om, at direktør Frank Sørensen

træder tilbage. - Der er en høj

grad af uhomogenitet i kæden, og

det skal vi have kigget på, siger Per

Christiansen. - Det er ikke lykkes at

slå igennem med det mere kvalitetsbevidste

koncept i konkurrencen

med de succesrige discountkæder,

og derfor er en opsplitning

af SuperBest en af de overvejelser,

ledelsen gør sig i disse uger, siger

bestyrelsesformanden. Afgående

direktør Frank Sørensen er enig i, at

salgskonsulent Peter Christiansen

dækker Søren og Peter markedet.

Peter Christiansen har mange års

erfaring som konsulent hos MultiLine

og varetager kontakt, salg og

samarbejde med slagtermestre på

Sjælland og Fyn, det være sig både

individuelle slagtere samt slagterne

i de kædesamarbejder som MultiLine

servicerer. Peter er 37 år og

bor i Fakse.

Fakta om MultiLine

MultiLine samarbejder omkring design

af profilemballage til slagteren

26 :: fødevaremagasinet :: #7 :: August 2012 ::

der er brug for at skille de butikker

ud, som ikke passer ind i konceptet,

men han afviser, at SuperBest skulle

have brug for at ændre sin profil.

- Det bliver meget, meget vigtig

for Superbest at bevare en høj

profil i markedet og skabe en tydelig

forskel til discountsektoren, og

det bliver opgaven for hver eneste

Superbest-forretning, siger han til

Berlingske Business. SuperBest-kæden

omfatter i dag 175 butikker.

og lagerfører profilemballager for

flere forskellige kæder af slagtere,

som f.eks. Mad Med Mere

og Mesterslagteren. Virksomhedens

idégrundlag er at forenkle og

skabe helhed i indkøb af forbrugsvarer

ved at tilbyde et totalkoncept.

MultiLine fører i dag et totalt

dækkende sortiment af non-food

forbrugsvarer til slagteren. Det omfatter

bl.a. aftørringspapir og dispensere,

engangsartikler, fødevare

og fastfoodemballager, køkkenudstyr,

borddækningsprodukter, drikke-

og automatprodukter, sække

og poser samt rengøringsprodukter.

Mere end 30 kundeservicemedarbejdere

samt en døgnåben

webshop giver stor fleksibilitet

omkring rådgivning og bestilling

af varer fra dag til dag. MultiLines

konsulenter hjælper hjertens gerne

med at koble kunderne op til webshoppen

og få lavet bestillingslister

så det bliver nemt at handle.

Ordrer modtaget inden kl. 12

mandag til torsdag og fredag inden

kl. 11 leveres fra dag til dag på

hverdage.

Vil du have

din egen

slagterforretning?

Så er Her et

godt tilbud

Slagterforretning i

jysk købstad

– Hedensted

– udlejes

Stort set alt i udstyr,

lige klar til at åbne

Henvendelse

2729 0635

(Sten Friis Mortensen)

Salgskonsulent Søren Ryevad

dækker de jyske slagtermestre.

Salgskonsulent Peter Christiansen

dækker Sjælland og Fyn.


:: NAVNENYT

::

India-Nor ansætter

ny medaerbejder til detailmarkedet

Det er med stor glæde, at vi kan meddele at vi pr. 13 august 2012

har ansat Ken Harald Iversen, som får ansvaret for salg til vores

detailbutikker på hjemmemarkedet, skriver W. Oschätzchen i en

pressemeddelelse. Ken har en stor erfaring for dette segment og

har en faglig baggrund som uddannet kok og har i en årrække

været ferskvarechef. - Vi oplever en stigende efterspørgsel efter

produktudvikling til butikkerne og mener, at vi har fundet den

helt rette person til dette job, udtaler salgschef Peter Albrecht til

Fødevaremagasinet.

Direktør stopper i SuperBest

Efter 15 år i spidsen for SuperBest takker Frank Sørensen af som adm. direktør. Beslutningen

er truffet af bestyrelsen i SuperBest og Frank Sørensen i fællesskab. Det er en erfaren og markant

direktør, der nu stopper som adm. direktør i SuperBest. Frank Sørensen har været direktør

siden kæden blev dannet for 15 år siden, og han har dermed været med til at opbygge Super-

Best til at være en betydende spiller i dansk dagligvarehandel – bl.a. som følge af fusioner med

Prima, Favør, Dreisler og ISO. Det skriver SuperBest i en pressemeddelelse. Frank Sørensen bliver

ny direktør for Inspirationskæden.

Grønt Center udvider

Søren Sørensen er pr. 1. maj 2012 ansat som

projektleder på Grønt Center, Holeby. Søren

skal arbejde med nye og eksisterende udviklingsprojekter

inden for landbrugs- og fødevareerhvervet

i Region Sjælland. Han kommer fra

en stilling som projektleder hos Østdansk Turisme,

hvor han blandt andet var ansvarlig for

implementeringen af fødevaredelen i den regionale

turismestrategi. Søren blev i 2011 Master

i Oplevelsesøkonomi fra RUC og skal fremover

bringe oplevelsesøkonomiske tanker i spil i udviklingen af landbrugs- og fødevareerhvervet.

Ydermere er Signe Folke ansat, som projektmedarbejder pr. 20. juni 2012. Hendes arbejdsområder

bliver innovation indenfor fødevareerhvervene, hvor hun særligt kommer til at beskæftige

sig med målrettet produktudvikling. Signe kommer fra en stilling som udviklingschef, og har

tidligere arbejdet som konsulent for mindre fødevarevirksomheder, særligt på Bornholm.

Irma får ny direktør

Irmas nye kædedirektør bliver Jesper Uggerhøj. Han tiltræder

den 1. oktober. Han kommer fra en stilling som adm.

direktør i Premier Is og afløser Alfred Josefsen, der opsagde

sin stilling med udgangen af april skriver Coop i en pressemeddelelse.

Jesper Uggerhøj, 41 år, kommer fra en stilling

som adm. direktør i Premier Is. Jesper Uggerhøj har mange

års erfaring fra dansk dagligvarehandel, og han har tidligere

været adm. direktør i Løgismose og Senior Vice President i

Toms Gruppen. Han har en uddannelsesmæssig baggrund

som MBA samt en HD i afsætningsøkonomi.

:: MESSER :: XXX :: ::

Messeoversigt

2012 - 2013

2012

Fachpack, Nürnberg

25. - 27. september, 2012

Emballage og

etiketteringsmesse.

www.fachpack.de

Iba, München

16. - 19. september

2012

International bagerimesse

www.iba.de

Sial, Paris

21. - 25. oktober 2012

International

fødevaremesse

www.sialparis.fr

Scanpack, Göteborg

23. - 26. oktober 2012

Skandinavisk

emballagemesse.

www.scanpack.se

Foodtech, Herning

13. - 15. november 2012

Maskiner i

fødevarebranchen

www.foodpharmatech.dk

2013

Internationale Grüne

Woche, Berlin

20. - 27. januar 2013

Udstilling for fødevarehandelen,

landbrug m.m.

www.gruenewoche.de

ISM, Internationale

Süsswarenmesse, Køln

27. januar - 30. januar

2013

International messe for

konfekture, kager m.m.

www.ism-cologne.com

Biofach, Nürnberg

13. - 16. februar 2013

Messe for økologiske

produkter.

www.biofach.de

TEMA 2013

24.-27. februar 2013

www.tema2013.dk

IFFA, Frankfurt Am

Main

4. - 9. maj 2013

International messe

for kødindustrien

www.iffa.com

Anuga, Køln

5. - 9. oktober 2013

International

fødevaremesse

www.anuga.de

2014

Intergastra, Stuttgart

1. - 5. februar 2014

International messe

for restauranter, hoteller,

catering, konditori og

cafeer.

www.messe-stuttgart.

de/intergastra

FoodExpo, Herning

Marts 2014

Messe for specialfødevarehandelen(slagterforretninger,

bageri og

konditori, fiskehandlere,

frugt & grønt m.fl.), restauranter,

hoteller, foodservice

og fødevarebranchen

i det hele taget.

www.foodexpo.dk

:: fødevaremagasinet :: TEMA : ”Butiksindretning, dekoration, lys, arbejdsbeklædning og arbejdsmiljø” :: 27


OVERSIGT

· BEKLÆDNING

· BELYSNING

· BUTIKSINDRETNING

· CATERING

· DANKORTTERMINALER

· DRIKKEVARER

· EMBALLAGE

· GAFFELTRUCK

· GROSSISTER

· HYGIEJNE

· INVENTAR

· ISENKRAM

· KNIVE/SLIBERIER

· KUNSTTARME

· KRYDDERIER

· KØD ENGROS

· KØLEBILER/UDSTYR

· MASKINER

· MEJERIVARER

· RØGSMULD

· RÅDGIVNING

· SKILTE OG REKLAME

· SLAGTEAFFALD

· SPECIALITETER

· VÆGTE

· ØKOLOGI

BEKLÆDNING

Erhvervsbeklædning

der bare holder!

Industrivej 24-26, 8800 Viborg

Tlf 87 27 30 00 • www.nybo.dk

Annoncer til

fødevaremagasinet

Tlf. 23 25 34 24

annonceafdelingen@youmail.dk

28 :: fødevaremagasinet :: #7 :: August 2012 ::

:: LEVERANDØRLISTE

::

BUTIKSINDRETNING

TOTALINDRETNINGER:

• Køl og frost

• Importør af ”SMEVA”

disksystemer

• Butiksinventar

• Belysning

Salg: Hans Berg Andersen

mobil: 51 33 94 34

BAGO-LINE

Johs. Lassen Fjellebroen A/S

Industrivej 7, Vester Åby

5600 Faaborg

Tel.: 62 61 66 66.

E-mail mail@bago-line.dk

DanLine Butiksinventar ApS

• Diske og inventar designet

til din butik

• Dansk produceret

• Alt i køle- og frostmoduler,

vægsystemer og belysning

• Varmediske

• Eneforhandler af

Olis Storkøkkenudstyr

• Koge og stegeudstyr

• Ovne og Bake off

• Køle og frostrum

• Opvask

• Besøg vores showroom eller

hjemmeside: www.danline-b.dk

Birkholmvej 2, Osted • 4320 Lejre • 70 23 13 00

CATERING

Pot & Pande

Importør af:

Plexiline

eksklusiv diskindretning m. fade og

skåle i G/N standard størrelser

www.plexiline.dk

EUROLUX

fedtfrie pander/gryder m. CARBON

-nu også til INDUKTION

www.potogpande.com

Pot & Pande

Madsdige 4 · 8970 Havndal

Tlf. 86 47 11 33 · Fax 86 47 11 34

e-mail: info@potogpande.com

GROSSISTER

Bredt sortiment med

dag til dag levering

· Oksekød

· Kalvekød

· Fjerkræ

· Lam

· Vildt

· Svinekød

· Fisk og skaldyr

· Kartoffelprodukter

Tlf. 98 94 42 77 · info@intergros.dk

Annoncer til

fødevaremagasinet

Tlf. 23 25 34 24

annonceafdelingen@youmail.dk

Leverandør til slagtere,

delikatesser og storkøkkener

Aalborg Ribe

Kystvejen 80 Ole Rømers RømersVej Vej 6

9400 Nørresundby 6760 Ribe

Tel. 96 32 41 00 Tel. 75 42 18 33

Holstebro Slagelse

Nybo Høje Korsørvej 91

7500 Holstebro 4200 Slagelse

Tel. 97 42 52 00 Tel. 58 52 59 65

Aarhus København

Beta 1, Søften Park Allé 362

8382 Hinnerup 2605 Brøndby

Tel. 72 22 42 24 Tel. 72 302 402

www.abcatering.dk

Annonce 2011.indd 1 26-04-2011 09:33:23

EMBALLAGE

EmBallagE

kantine & catering

aFTØRRINg

rengØring

HOTElVaRER

it-PrODUkter

KONTOR

nordsjælland / københavn

Jan E. Jepsen · mobil 21 41 75 31

Email: jaj@cc-co.dk

Midtsjælland / københavn

Jens Holmes · mobil 40 76 68 39

Email: jho@cc-co.dk

Sydsjælland / københavn

Kim Christiansen · mobil 21 41 75 29

Email: kic@cc-co.dk

Jylland, nord

Jens Nielsen · mobil 21 41 75 24

Email: jen@cc-co.dk

Jylland, midt

Ivan løkke · mobil 21 27 12 77

Email: ivl@cc-co.dk

Jylland, syd/Fyn

Claus madsen · mobil 21 41 75 21

Email: ckm@cc-co.dk

Bastrupgaardvej 8-10

7500 Holstebro

Tlf. 70 10 33 66

Fax. 96 10 57 02

www.cc-co.dk

1026037 Annonce til fødevaremagasinet.indd 1 26-01-2012 09:18:29

Kvalitetstryk

i små oplag til

meget lave priser!

Peder Skrams Vej 4 • 5220 Odense SØ

post@gpo.dk

Annoncer til

fødevaremagasinet

Tlf. 23 25 34 24

annonceafdelingen@youmail.dk


NÅR DER SKAL

HANDLES

FORBRUGSVARER

Fødevareemballage

Engangsservice

Vakuumposer

Køkkenudstyr

Rengøringsmidler

Aftørringspapir

Fastfoodemballage

Logovarer

Alubakker

Poser & sække

www.multiline.dk

7010 7700

Gør det let for dine

kunder at finde dig !

Vær med i

fødevaremagasinets

leverandørliste !

Tlf: 86 24 75 77

annonceafdelingen@stofanet.dk

KNIVE/SLIBERIER

• KNIVE: “Professional Line”

• SEYDELMANN: Hurtighakkere

og hakkere

• KNECHT: Hurtighakkerknive

og slibemaskiner

• REA: Vogne/Reoler - plast

• TITANUIM: Gryder/Pander

• PYNTEPLANKER: I eg/nøddetræ

PL•agentur

Vyffsvej 18 · 6000 Kolding

Tlf. 75 56 77 00 · Fax 75 56 77 30

Bil 40 27 75 18

pl@pl-agentur · www.pl-agentur.dk

:: LEVERANDØRLISTE

::

Leverandør af:

Raadvad slagteriknive

Niroflex stålhandsker

Whizard skærehandsker

Fiskars Danmark A/S

Vestre Ringvej 45 • DK-8600 Silkeborg

Tlf. 87 20 11 00 • Fax 86 81 59 68

www.fiskars.dk

Annoncer til

fødevaremagasinet

Tlf. 23 25 34 24

annonceafdelingen@youmail.dk

KRYDDERIER

Steffen Olsens eftf.

V/ Lone og Brian Eriksen

SALG AF:

Slagterartikler • Krydderier

Emballage • Knive • Wakumposer

Krympeposer • Naturtarme

Kunsttarme og Skumemballage

LUMBY-TÅRUPVEJ 55

5270 ODENSE N

TELEFON 65 95 50 84

L.A. Slagterartikler

· Krydderier/marinader

· Tarme – natur/kunst

· Emballage

· Rengøring

· Maskiner/inventar

· Knive/håndværktøj

· Vacum/poly-poser

Ydinggade 4, Yding · 8757 Østbirk

Tlf/Fax : 8788 5078 · Mobil: 2371 0078

Email : LA-slagterartikler@sol.dk • Krydderier • Net

• Dressing • Kunst- & Naturtarme

• Marinader • Stegefolie

• Tilsætningsstoffer • Opskrifter

HI-Park 491 | 7400 Herning

Tlf. 97 21 60 59 | Fax 97 21 70 59 | www.avo.dk

Bedre til det andre er gode til…

Garanti for god smag

Krydderier/-blandinger • Marinader

Emballage • Natur- & Kunsttarme

Tlf. 86 29 11 00 • www.otz.dk

TARME, KRYDDERIER &

MASKINER

· Kunsttarme og Net

· Kunsttarme med eget tryk

· Naturtarme

· Krydderier og Marinader

· Tilsætningsstoffer

· Vacumposer

· Knive og Håndværktøj

· Nye Maskiner og Røganlæg

· Brugte maskiner

Nr. Hostrupvej 22 · 6230 Rødekro

Tlf: 74 69 43 30 · Fax: 74 69 46 99

www.takryma.dk

takryma@takryma.dk

Lad os

Annoncer til

fødevaremagasinet

Tlf: 86 24 75 77

annonceafdelingen@stofanet.dk

Forhandling af

dig...

Leverandør af krydderier,

færdigblandinger,

marinader og kunsttarme

Tlf. 86 42 96 66 • www.indasia.dk

Navervej 32, 4000 Roskilde

Tlf.: 46 75 60 01

Fax: 46 75 70 05

www.kryta.dk

KUNSTTARME

Charles Christiansen aps

Nr. Hostrupvej 22

6230 Rødekro

Alt i kunsttarme, med

og uden tryk.

Også i små mængder.

Ring til Susanne for

nærmere oplysninger

og priser.

Tlf. 38 19 36 33

Mobil. 40 17 92 34

E-mail:

susanne@charleschristiansen.dk

:: fødevaremagasinet :: TEMA : ”Butiksindretning, dekoration, lys, arbejdsbeklædning og arbejdsmiljø” :: 29


Smarter Thinking - Smarter Solutions


KØD ENGROS Flowpak – og vertikale posepakkemaskiner


Flowpak – og vertikale posepakkemaskiner


 Traysealer posepakkemaskiner


Gør det let for dine

Dybtrækmaskiner


Traysealer

Kombinationsvægte

Flowpak – og vertikale posepakkemaskiner


kunder at finde dig !


 Sliceudstyr DybtrækmaskinerRobotter Traysealer

Flowpak – og vertikale posepakkemaskinerFolie Kombinationsvægte

og emballageDybtrækmaskiner

Traysealer

Flowpak – og vertikale posepakkemaskiner


Vær med i


 Service og reparation

Sliceudstyr

www.scanpackaging.dk

Sliceudstyr
fødevaremagasinets

ScanPackaging A/S - Linnerupvej 3 – 7160 Tørring


Robotter

Kombinationsvægte

Dybtrækmaskiner

Traysealer

Flowpak – og vertikale posepakkemaskinerMail. Salg@scanpackaging.dk

Folie Robotter og emballage

leverandørliste !

Tlf. 76 90 50 60

Sliceudstyr

Kombinationsvægte

Dybtrækmaskiner

Traysealer

Flowpak – og vertikale posepakkemaskinerService Folie og og emballage reparation


Robotter

Sliceudstyr

Kombinationsvægte

Dybtrækmaskiner

Traysealer

Flowpak – og vertikale posepakkemaskiner

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Tlf: 23 25 34 24


Service og reparation


Folie

Robotter

Sliceudstyr

Kombinationsvægte

Dybtrækmaskiner

Traysealer

Flowpak – og vertikale posepakkemaskiner

www.scanpackaging.dk

og emballage

annonceafdelingen@youmail.dk


 ScanPackaging www.scanpackaging.dk

A/S


Service

Folie Robotter

Sliceudstyr

Kombinationsvægte

Dybtrækmaskiner

Traysealer

og

Linnerupvej og

emballage

3 reparation

– 7160 Tørring


ScanPackaging A/S - Linnerupvej 3 – 7160 Tørring


Mail. Salg@scanpackaging.dkService

Folie

Robotter

Sliceudstyr

Kombinationsvægte

Dybtrækmaskiner

og

og

emballage

reparation

www.scanpackaging.dkRobotter

Sliceudstyr

Kombinationsvægte

Tlf. 76 90 Mail. 50 60 Salg@scanpackaging.dk

Kødkvalitet i alle led

TLF: 98 57 44 01

www.kildegaarden.com

SVENDBORG

SLAGTEHUS

TLF: 62 21 32 78

FAX: 62 22 32 78

St. Lihme Møllevej 13

St. Lihme · 7183 Randbøl

Tlf. 75 88 38 66 · Fax 75 88 39 20

info@danepork.dk

MASKINER

Grovopvasker

Servicevasker

Kassevasker

Tunnelmaskiner

Bordsystemer

JEROS A/S www.jeros.com

Nyborgvej 5 . jeros@jeros.dk

Tlf: 63623913 . 5750 Ringe

Gør det let for dine

kunder at finde dig !

Vær med i

fødevaremagasinets

leverandørliste !

Tlf: 23 25 34 24

annonceafdelingen@youmail.dk

30 :: fødevaremagasinet :: #7 :: August 2012 ::

4x6.dk.indd 1 21/01/08 10:03:25

:: LEVERANDØRLISTE

::

KRYMPEPAKKEMASKINER

DYBTRÆKMASKINER

VAKUUMPAKKEMASKINER

VAKUUMPAKKEMASKINER

FLOWPAKKEMASKINER

POSEPAKKEMASKINER

VAKUUMPUMPER

FLOWPAKKEMASKINER

DYBTRÆKMASKINER

KRYMPEPAKKEMASKINER

VEJESYSTEMER

VAKUUMPOSER

TRAYSEALERE

VAKUUMPOSER

TRAYSEALERE

KRYMPEPOSER

SOUS-VIDE POSER

SOUS-VIDE POSER

FLEXIBLE FOLIER

PM Pack Service A/S

Sverigesvej 12 8700 Horsens

Tlf. 7560 2000 Fax: 7560 1660

mail@pmpack.dk · www.pmpack.dk

handtmann

VF608

Clipsemaskiner

Røgeovne

SALG & SERVICE:

A/S Conserves-Teknik

Vibevej 6 • 5540 Ullerslev

Telefon 65 35 30 31

ct@conserves-teknik.dk

Specialister i maskiner til fødevareindustrien!
Service

Folie og

og

emballage

reparation

Service

Folie

Robotter

Sliceudstyr

og

og

emballage

reparation
Service

Folie

Robotter

og

og

emballage

reparationService

Folie og

og

emballage

reparation

Service og reparation

ScanPackaging www.scanpackaging.dk

A/S - Linnerupvej 3 – 7160 Tørring


Tlf. 76 90 50 60

ScanPackaging Mail. www.scanpackaging.dk

Salg@scanpackaging.dk

A/S - Linnerupvej 3 – 7160 Tørring


ScanPackaging Mail. www.scanpackaging.dk

Salg@scanpackaging.dk

A/S Tlf. - Linnerupvej 76 90 50 60 3 – 7160 Tørring


ScanPackaging Mail. www.scanpackaging.dk

Salg@scanpackaging.dk

A/S Tlf. - Linnerupvej 76 90 50 60 3 – 7160 Tørring


ScanPackaging Mail. www.scanpackaging.dk

Salg@scanpackaging.dk

A/S Tlf. - Linnerupvej 76 90 50 60 3 – 7160 Tørring


ScanPackaging Mail. www.scanpackaging.dk

Salg@scanpackaging.dk

A/S Tlf. - Linnerupvej 76 90 50 60 3 – 7160 Tørring


Kvalitetstryk

ScanPackaging Mail. Salg@scanpackaging.dk

A/S Tlf. - Linnerupvej 76 90 50 60 3 – 7160 Tørring


i små oplag til

meget lave priser!

Peder Skrams Vej 4 • 5220 Odense SØ

post@gpo.dk

MEJERIVARER

OSTESPECIALITETER

FRA

OSTEHANDLERENS

GROSSIST-LAGER

Ølstedbrovej 15 · Ølstedbro · 8723 Løsning

75 65 26 46

fax. 75 65 26 47 · email: om.olsted@mail.dk

Annoncer til

fødevaremagasinet

Tlf. 23 25 34 24

Mail. Salg@scanpackaging.dk

Tlf. 76 90 50 60

Tlf. 76 90 50 60

annonceafdelingen@youmail.dk


Annoncer til

fødevaremagasinet

Tlf. 23 25 34 24

annonceafdelingen@youmail.dk

RØGSMULD

1. KL. RØGESMULD

FREMSTILLET AF

REN BØG

Varmebehandlet

Lavt bakterieindhold

Totalt støvrenset

Uden lim og kemikalier

Miljøvenligt

Levering fra dag til dag

Endvidere forhandles

forskellige flis typer

Gl. Lifstrupvej 3

Forum · 6715 Esbjerg N

Tlf. 75 16 80 37 · Fax 75 16 82 55

På Sjælland henvises til:

Takryma v/ Jørgen Olsen

Tlf. 57 61 21 43 · Mob. 20 45 43 13

På Fyn henvises til:

Steffen Olsen eftf. Tlf. 65 95 50 84


RÅDGIVNING

Lønservice!

ProLøn-DSM

Nemmere og billigere

lønbehandling

Lønadministration med

udgangspunkt i DSM’s

overenskomster

Tronholmen 3 ∙ 8960 Randers SØ

Tlf.: 87 10 19 30 Fax.: 86 42 37 95

proloen@proloen.dk · www.proloen.dk

Direktør Torsten Buhl

Poppelvej 83

5230 Odense M

Telefon 66 12 87 30

Telefax 66 12 87 94

Formand Leif Wilson Laustsen

Telefon 64 71 10 58

Marketingchef Ulrik Olesen

Telefon 21 45 53 35

Konsulent Nikolaj Jæger

Telefon 21 25 02 66

Slagterkonsulent Julian Boock

Telefon 24 42 11 71

Poppelvej 83

5230 Odense M

Telefon 66 12 87 30

Telefax 66 12 87 94

Gør det let for dine

kunder at finde dig !

Vær med i

fødevaremagasinets

leverandørliste !

Tlf: 23 25 34 24

annonceafdelingen@youmail.dk

:: LEVERANDØRLISTE

::

Kvalitetstryk

i små oplag til

meget lave priser!

Peder Skrams Vej 4 • 5220 Odense SØ

post@gpo.dk

SLAGTER

REVISORERNE

KØBENHAVN

Tlf: 70 26 06 30 • Fax: 70 26 06 80

SJÆLLAND

Tlf: 58 58 18 00 • Fax: 58 53 22 09

FYN

Tlf: 66 13 07 30 • Fax: 66 11 18 65

JYLLAND SYD

Tlf: 76 11 44 00 • Fax: 76 11 44 01

JYLLAND NORD

Tlf: 96 14 40 60 • Fax: 97 52 84 23

SKILTE I

STORFORMAT

DIGITALPRINT

GRAFISKE MATERIALER

AF ENHVER ART

Kontakt:

Grafi sk Produktion Odense

- et koncept for grafi sk information

og kommunikation.

Næsbyvej 20, Byg. U3 · Postboks 316

Kreative løsninger til yderst rimelige priser

5100 Ode

GPO

PEDER SKRAMS VEJ 4

5220 ODENSE SØ

TLF. 66 14 08 52 · FAX 66 14 85 52

POST@GPO.DK · WWW.GPO.DK

SKILTE OG REKLAME

Smedejernsskilte

TELEFON 86 49 59 21 . WWW.SURROW.DK

VÆGTE

Vægte

Pakkemaskiner

Prismærkningsanlæg

Softwareprogrammer

Etiketter

Pålægsslicere

Kontanthåndteringsanlæg

Verifikation og service

Scanvægt Nordic A/S

Johann Gutenbergs Vej 5-9, 8200 Århus N

Tlf. 86785500 - Fax 86785210

info@scanvaegt.dk - www.scanvaegt.dk

TELEFON 86 49 59 21 . WWW.SURROW.DK

Vægte

Prismærkning

Pålægsmaskiner

Etiketter & bonruller

Landsdækkende

salg & service

72 444 409

info@libradan.dk · www.libradan.dk

Kvalitetstryk

i små oplag til

meget lave priser!

Peder Skrams Vej 4 • 5220 Odense SØ

post@gpo.dk

ØKOLOGI

SURROW I/S,

GUNNERUPMOSE

SURROW I/S, ASSENTOFT, TE

GUNNERUPMOSEVEJ 8960 RANDERS 3, TE S

ASSENTOFT,

SU

8960 RANDERS SØ W

Gæs Mandø-kyllinger

Convenience Sous vide Confit de gås

Tlf.: 4015 5301

www.horsekaer.dk

Mail: horsekaer@hotmail.com

Annoncer til

fødevaremagasinet

Tlf. 23 25 34 24

annonceafdelingen@youmail.dk

:: fødevaremagasinet :: TEMA : ”Butiksindretning, dekoration, lys, arbejdsbeklædning og arbejdsmiljø” :: 31


G RAFISK

P RODUKTION

O DENSE

Nyt

salgsmateriale?

Gavekort til Allégårdens slagter

Gavekortet kan indløses hos:

Dato

Underskrift

Mod aflevering af dette kort vil der blive udleveret varer efter frit

valg til en værdi af kroner

Kontakt os for

et godt tilbud!

Julemenu

2011

Min. 10 kuverter • Under 10 pers. + kr. 10,- pr. pers.

Anretning 1

• Hvide sild med karrysalat og ½ æg

• Leverpostej med bacon, champignon og rødbeder

• Mørbradbøf med champignon a la cremé

• Ribbensteg med rødkål og surt

• 2 slags ost og frugt


Pr. kuvert kr. 140,-

Anretning 2

• Fiskefilet med remoulade og citron

• Andesteg med rødkål og surt

• Frikadeller med rødkål og surt

• Roastbeef med remoulade, løg og surt

• Leverpostej med bacon og champignon

• Brie med frugt

• Frugtsalat eller Ris a la mande med kirsebærsovs


Pr. kuvert kr. 180,-

Anretning 3

• Stegte sild med løg

• Røget ål med æggestand

• Medister med grønlangkål og brune kartofler

• Mørbrad a’la creme

• Ribbensteg med rødkål og surt

• Frugtsalat eller ris a la mande med kirsebærsovs

Pr. kuvert kr. 185,-

( Brød og smør kr. 18,- pr. person )

Julefrokost

Allégade 34 • 5000 Odense C

Tlf.: 66 12 68 18 / 66 12 14 45

www.allegaardensslagter.dk

Grafisk Produktion Odense • Peder Skrams Vej 4 • 5220 Odense SØ

Tel. 66 14 08 52 • www.gpo.dk

Skriver:

Frokostordning

slagter gregersen leverer også gerne jeres

• vi sæt er en ære i at levere, kvalite smad med service i højsæde , til den rigtige pris •

Hos Slagter Gregersen stille vi krav til kvalitet af råvarer. Derfor bruges der kun dansk kød fra

udvalgte leverandører. Vores pålæg er altid hjemmelavet. Grønsager og frugt leveres dagligt så

de altid er friske og velsmagende.

Baguettes:

• Kylling og bacon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 32,- • Biksemad m/ tilbehør . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 50,-

• Æg og rejer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 32,- • Mørbradbøf m/ tilbehør . . . . . . . . . . . . . . Kr. 55,-

• Røget laks og asparges. . . . . . . . . . . . . . . Kr. 34,- • Svensk pølseret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 50,-

• Diverse pålæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 32,- • Boller i karry m/ løse ris . . . . . . . . . . . . . . Kr. 50,-

Smørrebrød:

• Alm. Smørrebrød uspec. . . . . . . . . . . . . . . Kr. 24,-

• Alm. Smørrebrød spec. . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 26,-

• Lux. Smørrebrød uspec. . . . . . . . . . . . . . . Kr. 28,-

• Lux. Smørrebrød spec. . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 30,-

• Håndmadder 3 stk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 35,-

• Franskbrød m/ost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 25,-

• Franskbrød m/rullepølse. . . . . . . . . . . . . . Kr. 25,-

Salat:

Julefrokost

1. Den store oplevelse

• Pastasalat m/ kyllingfilet . . . . . . . . . . . . . Kr. 45,-

• Kartoffelsalat m/ frikadeller. . . . . . . . . . . Kr. 45,-

• Grøn salat m/ kyllingfilet . . . . . . . . . . . . . Kr. 50,-

• Grøn salat m/ laks . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 55,-

• Grøn salat m/ tærte . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 45,-

Vi ønsker a le en rigtig glædelig jul

Prøv også

vores

Storkøbs

tilbud til

virksomheder

hjemmelavet abrikos-rosin kompot

Pr. kuvert . . . . . . . . . . . . . .kr. 179 95

2. Den sidste nye

og hjemmelavet karrysalat

med balsamicocreme

kompot med et tvist af abrikos

Pålæg:

Lune retter:

Vi leverer gerne og transporterer altid under køl.

For nærmere information:

Slagter Gregersen

Att: Thorkild Bertelsen

Nørrebrogade 12

7000 Fredericia

Tlf.: 75920924

• Pålægsfad m/ tilbehør . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 75,-

Incl. Brød og smør, minimum 20 kuverter

Afskåret pålæg . . . . . . . . . . . . . . Pris efter aftale

[ Der er naturligvis også mulighed for

at komme med egne ønsker til frokostordninger ]

Vi leverer

også til

firmafester,

receptioner,

o.lign

Jeg bestiller hermed julefrokost nr.: Antal:

Navn:

2012

Pr. kuvert . . . . . . . . . . . . . .kr. 159 95

3. Den lille, men gode

• Hjemmelavet karrysild m/ æg og capers

• Graved laks m/ hjemmelavet sennepssauce

• Gammeldags glaseret julerevelsben m/ rød coleslaw

• Mørbradbeuf a la creme

• Æg og rejer m/ ramsløgs mayonnaise

• Slagterens julemedister m/ sdr. jysk hvidkål

• Ris a la mande m/ kirsebærsauce

og grønne asparges

4. Den gode gamle

• Marineret Julesild m/anis, appelsin og hjemmelavet karrysalat • Hvide sild m/ hjemmelavet karrysalat

• Stegte sild smurt m/ grov dijonsennep og dild

• Fiskefilet m/ krydderremoulade og citron

• Fiskefilet m/ krydderremoulade og citron

• Hjemmelavede frikadeller med Hjemmelavet

• Fersk røget laks m/ æggestand, asparges og purløg

• Gammeldags glaseret Julerevelsben m/ hjemmelavet rødkål • Hjemmelavet rullepølse med sky og rå løg

• Appelsinbagt andebryst med rød jule coleslaw

• Hjemmelavet julepostej med champignon og bacon

• Hjemmelavet lun julepostej med champignon og bacon

• Hjemmelavet sylte med sennep og rødbeder

• Slagterens hjemmelavede sylte med rødbeder og sennep

• Brie m/ druer og peberfrugt

• 3 slags oste med druer, syltede figner samt

• Ris a la mande m/ kirsebærsauce

• Slagterens julesild m/portvinssyltede løg

• Slagterens egen jule sild m/ portvinssyltede løg

• Varm røget laks med spæde salater

• Sprængt kalvebryst m/tyttebær-/peberrodscreme

• Varmrøget laks med spæde salater vendt

• Mørbradbeuf m/ bløde løg og surt

• Appelsinbagt andebryst med kompot

• Slagterens Julemedister m/ hjemmelavet rødkål

• Julepaté med surt

• Bagt andebryst med hjemmelavet appensin-æble

• 2 slags ost med druer

• Sprængt kalvebryst med kold tyttebær-/peberodscreme

• Urte-paneret landbrie med druer og kompot

• Ris a la mande m/ kirsebærsauce

Pr. kuvert . . . . . . . . . . . . . .kr. 149 95

Adresse:

Tlf.:

Afhentes den.:

sdr. jysk hvidkål eller rødkål

Pr. kuvert . . . . . . . . . . . . . .kr. 129 95

Som platte med rødkål: Pr. kuvert kr. 119.95

5. Gourmet platte

og hjemmelavet karrysalat

Pr. kuvert . . . . . . . . . . . . . .kr. 99 95

Som anretning: kr. 109.95

[ Alle priser er eksklusiv brød og smør

- ved bestilling af minimum 10 kuverter ]

Vi leverer naturligvis gerne rigtigt bagerbrød

samt smør kr. 29,95 pr. kuvert.

Nørrebrogade 12 · 7000 Fredericia · Tlf. 75 92 09 24

www.slagtergregersen.dk

Gavekort

[uspecificeret

format]

Flyers

[til fx. tilbud

til julefrokosten]


Nr.

Returneres ved varig adresseændring

Afs: Fødevaremagasinet

Peder Skrams Vej 4

5220 Odense SØ

More magazines by this user
Similar magazines