Problem

phmetropol.dk

Problem

2.A Problem-Baseret Læring – baggrund og historik

Hvad er et problem i PBL-forstand?

I modsætning til hverdagssproget, hvor ordet “problem” har tendens til at blive opfattet som noget negativt – en

barriere – rummer den pædagogiske anvendelse af begrebet en langt bredere betydning. “Problem” skal snarere

forstås som en problemstilling eller en problemsituation, hvor mange sammenvævede forhold og mønstre

indgår.

Når et problem er udgangspunktet for PBL-forløb, er det derfor meningsfuldt at forstå det som en udfordring, der

eksisterer i en specifik og kompleks kontekst. Et sådan problemfelt eller en sådan problemsituation er

pædagogisk potent, fordi den kan vække undren, pirre nysgerrigheden eller kalde på forklaringer. Sådanne

“problemer” rejser spørgsmål, appellerer til at finde bagvedliggende forklaringer eller strukturer og muliggør

udforskning, fordybelse og analyse.

I PBL anvender man begrebet arbejdsrelaterede problemer for at tydeliggøre, at “problemerne” hentes ind fra

virkelige og arbejdsforbundne sammenhænge. Når man arbejder med sådanne typer af problemer, vil

tilegnelsen af informationer og kundskaber, der skal medvirke til at håndtere problemet, derfor samtidig blive

forbundet til problemets arbejdsmæssige kontekst. Effekten er således dobbeltsidet:

♦ Når de studerende arbejder med problemet, vil de tilegne sig erhvervsrelevante kundskaber

♦ Når de studerende arbejder med problemet, vil de tilegne sig erhvervsrelevante måder at arbejde på, dvs.

udvikle problemløsningsstrategier og –kompetencer, som er direkte relateret til den professionelle

handlingskompetence.

5

More magazines by this user
Similar magazines