17.07.2013 Views

Alle har ret til en fed familiebil. Dette slogan kunne være ... - FDM

Alle har ret til en fed familiebil. Dette slogan kunne være ... - FDM

Alle har ret til en fed familiebil. Dette slogan kunne være ... - FDM

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

gruppetest Citroën C3 Picasso – Fiat Qubo – Kia V<strong>en</strong>ga – R<strong>en</strong>ault Grand Modus<br />

28 6/2010<br />

★★★★★<br />

Kia v<strong>en</strong>ga<br />

1.4 CrDi<br />

90 hk 22,2 km/l 203.679 kr.<br />

Fire fl eksible<br />

<strong>familiebil</strong>er<br />

<strong>Alle</strong> <strong>har</strong> <strong>ret</strong> <strong>til</strong> <strong>en</strong> <strong>fed</strong> <strong>familiebil</strong>. <strong>Dette</strong> <strong>slogan</strong> <strong>kunne</strong> <strong>være</strong> møntet på <strong>en</strong> hvilk<strong>en</strong> som<br />

helst af de fi re biler, Motor <strong>har</strong> under lupp<strong>en</strong> i d<strong>en</strong>ne gruppetest. Her handler det om<br />

gode forhold for alle i bil<strong>en</strong> – ikke mindst dem på bagsædet. De fi re spænd<strong>en</strong>de og<br />

moderne <strong>familiebil</strong>er kan fås for omkring 200.000 kr. med <strong>en</strong> nøjsom dieselmotor


★★★<br />

fiat Qubo<br />

1.3 mJt Dynamic<br />

75 hk 22,7 km/l 203.670 kr.<br />

★★★<br />

r<strong>en</strong>ault grand modus<br />

1.5 dCi 65<br />

65 hk 21,7 km/l<br />

193.580 kr.<br />

testvinDer<br />

★★★★★<br />

Citroën C3 picasso<br />

1.6 HDi 110 fap<br />

110 hk 20,4 km/l<br />

223.670 kr.<br />

<br />

6/2010 29


gruppetest Citroën C3 Picasso – Fiat Qubo – Kia V<strong>en</strong>ga – R<strong>en</strong>ault Grand Modus<br />

„ Takket <strong>være</strong> nytænkning og smarte<br />

konstruktionsløsninger er de nye <strong>familiebil</strong>er blevet<br />

mere rummelige og meget smartere ind<strong>ret</strong>tet <strong>en</strong>d<br />

d<strong>en</strong> klassiske stationcar.<br />

“<br />

er man træt af stationcar<strong>en</strong>s lidt snævre<br />

plads ved bagsædet og d<strong>en</strong>s ofte begrænsede<br />

fleksibilitet, er der al mulig<br />

grund <strong>til</strong> at følge med her. Motor <strong>har</strong> nemlig<br />

væ<strong>ret</strong> på udkig efter nye kandidater <strong>til</strong> <strong>familiebil</strong><strong>en</strong><br />

anno 2010, og det er alt andet <strong>en</strong>d kedelige<br />

biler, der er dukket op på markedet det<br />

s<strong>en</strong>este års tid.<br />

Takket <strong>være</strong> nytænkning og smarte konstruktionsløsninger<br />

er de nye <strong>familiebil</strong>er blevet<br />

mere rummelige og meget smartere ind<strong>ret</strong>tet<br />

<strong>en</strong>d d<strong>en</strong> klassiske stationcar. Samtidig<br />

er designet blevet mere vovet – noget, mange<br />

vil elske, m<strong>en</strong> som sikkert også vil få nogle <strong>til</strong><br />

at rynke på næs<strong>en</strong>.<br />

Vi <strong>har</strong> fundet frem <strong>til</strong> fire af de nyeste og<br />

mest spænd<strong>en</strong>de, og vi <strong>har</strong> valgt dem med dieselmotorer,<br />

idet vi ved, at det er det, danskerne<br />

vil have.<br />

Citroën C3 Picasso er første deltager, og<br />

d<strong>en</strong> er med sine bløde former og høje opbygning<br />

<strong>en</strong> bil, som skiller sig markant ud<br />

fra mængd<strong>en</strong>. D<strong>en</strong> <strong>har</strong> feltets kraftigste dieselmotor<br />

og er samtidig d<strong>en</strong> dyreste med sin<br />

udsalgspris på knap 224.000 kr. D<strong>en</strong> næste<br />

30 6/2010<br />

er Fiat Qubo – i bund og grund <strong>en</strong> personvognsudgave<br />

af varebil<strong>en</strong> Fiat Fiorino. Det ses<br />

blandt andet ved, at Qubo som d<strong>en</strong> <strong>en</strong>este <strong>har</strong><br />

skydedøre. D<strong>en</strong> <strong>har</strong> også <strong>en</strong> noget utraditionel<br />

front og koster 204.000 kr. Tredje bil er Kia<br />

V<strong>en</strong>ga, der er spritny og <strong>en</strong>dnu <strong>en</strong> bil i rækk<strong>en</strong><br />

fra koreanske Kia, som produceres i Europa.<br />

D<strong>en</strong> er meget moderne i sin form og er med<br />

sin syvårige garanti og <strong>en</strong> pris på 204.000 kr.<br />

<strong>en</strong> stærk deltager i feltet.<br />

Sidste bil er R<strong>en</strong>ault Grand Modus. D<strong>en</strong><br />

er d<strong>en</strong> ældste model i feltet, m<strong>en</strong> er alligevel<br />

ikke hyppigt set på de danske veje. M<strong>en</strong> d<strong>en</strong><br />

er smart ind<strong>ret</strong>tet og bærer tydelige spor fra<br />

R<strong>en</strong>aults erfarne ind<strong>ret</strong>ningsfolk, der nærmest<br />

<strong>har</strong> opfundet d<strong>en</strong> fleksible <strong>familiebil</strong>. D<strong>en</strong> er<br />

samtidig feltets billigste bil med <strong>en</strong> pris på<br />

knap 194.000 kr.<br />

Købspris<strong>en</strong> siger ikke det hele<br />

Principielt rummer alle fire biler op <strong>til</strong> fem<br />

personer, m<strong>en</strong> der er naturligvis nog<strong>en</strong> forskel<br />

på, hvor godt de rummer dem. Dieselmotorerne<br />

er også temmelig forskellige. Fiat <strong>har</strong> med<br />

sin 1.3-liters-udgave d<strong>en</strong> mindste motor. Kia<br />

<strong>Alle</strong> bilerne klarede de kritiske test på <strong>FDM</strong> Jyllandsring<strong>en</strong>,<br />

m<strong>en</strong> Fiat og Modus måtte b<strong>en</strong>ytte<br />

ESC-systemet hyppigt for at holde kurs<strong>en</strong><br />

V<strong>en</strong>ga er udsty<strong>ret</strong> med <strong>en</strong> 1.4, m<strong>en</strong>s R<strong>en</strong>aults<br />

motor er på 1.5 liter. Citroën lægger sig pænt<br />

i topp<strong>en</strong> af feltet med sin 1.6-liters-motor og<br />

110 hk. <strong>Alle</strong> biler <strong>har</strong> naturligvis partikelfilter<br />

som standard.<br />

På papi<strong>ret</strong> kører de mellem 20,4 og 22,7<br />

km pr. liter. Vi testede dem i hverdag<strong>en</strong>s trafik<br />

og nåede ikke helt så langt. M<strong>en</strong> ing<strong>en</strong> tvivl<br />

om, at de er yderst økonomiske i det daglige.<br />

Hvor langt vi nåede, kan du læse på de komm<strong>en</strong>de<br />

sider.<br />

Som altid i Motors biltest <strong>har</strong> vi udarbejdet<br />

detaljerede beregninger af d<strong>en</strong> samlede driftsøkonomi<br />

ved at eje bilerne, og også her er der<br />

interessant læsning. Der er nemlig ikke direkte<br />

samm<strong>en</strong>hæng mellem indkøbspris<strong>en</strong> og de<br />

samlede driftsomkostninger.<br />

Alt dette og meget mere kan du læse mere<br />

om på de komm<strong>en</strong>de sider, hvor vi går bilerne<br />

efter i detaljerne.<br />

Af Sør<strong>en</strong> W. Rasmuss<strong>en</strong><br />

Foto: Karst<strong>en</strong> M. Lemche.<br />

Øvrige testdeltagere:<br />

Anders W. J<strong>en</strong>s<strong>en</strong> og Peter Sahl


stor forsKel på<br />

bremseevn<strong>en</strong><br />

Citroën C3 picasso 24 meter<br />

Kia v<strong>en</strong>ga 25 meter<br />

fiat Qubo 30 meter<br />

r<strong>en</strong>ault grand modus 3 1 meter<br />

0 5 10 15 20 25 30 35<br />

<strong>Alle</strong> biler blev bremset med fuldt læs på<br />

<strong>FDM</strong> Jyllandsring<strong>en</strong> fra 80 km/t. på tør vej<br />

Citroën C3 Picasso<br />

Bagagerummet er todelt med <strong>en</strong> flytbar bund.<br />

Selv med bund<strong>en</strong> i højeste position kan testbarnevogn<strong>en</strong><br />

få plads med hjul på. Rummer 385-500 l<br />

Fiat Qubo<br />

Bagagerummet er højt, m<strong>en</strong> kan ikke udvides i<br />

højde eller dybde. Bagsæderne kan dog foldes to<br />

gange frem for at øge plads<strong>en</strong>. Rummer 329 l<br />

så langt Kørte vi pr. liter<br />

Vi opnåede på intet tidspunkt at køre lige så langt pr. liter, som fabrikstallet s<strong>til</strong>lede i udsigt. Værst<br />

så det ud ved Fiat Qubo, hvor vi savnede 26 proc<strong>en</strong>t af det lovede fabrikstal på 22,7 km/l. Citroëns<br />

fabrikstal var lettest at komme tæt på – kun godt 10 proc<strong>en</strong>t under er normalt.<br />

Citroën Kia fiat r<strong>en</strong>ault<br />

C3 picasso v<strong>en</strong>ga Qubo grand modus<br />

Energiklasse B A A A<br />

Brændstof Diesel Diesel Diesel Diesel<br />

Partikelfilter Ja Ja Ja Ja<br />

CO2, g/km 130 117 115 120<br />

Fabrikstal, km/l 20,4 22,2 22,7 21,7<br />

Testforbrug, snit, km/l 18,3 18,4 16,8 18,4<br />

Tripcomputer viste, km/l 18,5 18,2 17,0 20,0<br />

forbrug<br />

Kia V<strong>en</strong>ga<br />

Bagagerummet er dybt og rummer let testbarnevogn<strong>en</strong>.<br />

Også her er der <strong>en</strong> flytbar bund, som<br />

efterlader et ekstra rum forned<strong>en</strong>. Rummer 440 l<br />

R<strong>en</strong>ault Grand Modus<br />

Bagagerummet er test<strong>en</strong>s mindste med bagsædet<br />

i bagerste position. Det skal køres frem, for<br />

at barnevogn<strong>en</strong> kan <strong>være</strong> der. Rummer 305-410 l<br />

børn i bilerne<br />

De fire testbiler kan naturligvis bruges <strong>til</strong><br />

mange ting, m<strong>en</strong> der er ing<strong>en</strong> tvivl om, at<br />

netop børnefamilier kan have særlig gavn af<br />

bilernes fleksible ind<strong>ret</strong>ning. Vi <strong>har</strong> monte<strong>ret</strong><br />

autostole og kørt rundt med <strong>en</strong> barnevogn<br />

i alle testbilerne. Og på dette punkt står de<br />

lige. <strong>Alle</strong> biler <strong>kunne</strong> rumme barnevogn<strong>en</strong>,<br />

ud<strong>en</strong> at hjul<strong>en</strong>e skulle afmonteres. I Kia V<strong>en</strong>ga<br />

og Citroën C3 Picasso <strong>kunne</strong> barnevogn<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong>dda placeres ov<strong>en</strong> på <strong>en</strong> flytbar bund, så<br />

der var et rum under barnevogn<strong>en</strong> <strong>til</strong> bleer,<br />

pusletaske m.m. Det er godt lavet.<br />

<strong>Alle</strong> fire biler <strong>har</strong> to isofixbeslag på<br />

bagsædet, så autostole altid er fastmonte<strong>ret</strong><br />

ud<strong>en</strong> brug af bil<strong>en</strong>s sikkerhedsseler. Det er<br />

godt for børn<strong>en</strong>e, m<strong>en</strong>s de sidder i bil<strong>en</strong>,<br />

m<strong>en</strong> det er også godt, at man ikke kører<br />

rundt med løse stole i bil<strong>en</strong>, når man kører<br />

ud<strong>en</strong> børn.<br />

Mindre børn kan have svært ved at betj<strong>en</strong>e<br />

skydedør<strong>en</strong> i Fiat Qubo, m<strong>en</strong> <strong>til</strong> g<strong>en</strong>gæld<br />

er det leg<strong>en</strong>de let at spænde mindre børn<br />

fast g<strong>en</strong>nem d<strong>en</strong> store døråbning.<br />

Ing<strong>en</strong> af de fire testbiler <strong>har</strong> som standard<br />

elruder på bagdør<strong>en</strong>e.<br />

6/2010 31


gruppetest Citroën C3 Picasso – Fiat Qubo – Kia V<strong>en</strong>ga – R<strong>en</strong>ault Grand Modus<br />

De runde former er med <strong>til</strong> at give<br />

Citroën C3 Picasso et moderne og<br />

karakterfyldt ydre. D<strong>en</strong> er let at<br />

k<strong>en</strong>de i trafikk<strong>en</strong><br />

Citroën C3 piCasso<br />

mere <strong>en</strong>d blot design<br />

De spænd<strong>en</strong>de linjer går hånd i hånd med <strong>en</strong> yderst velfunger<strong>en</strong>de<br />

teknik, og det bringer Citroën <strong>til</strong> tops i d<strong>en</strong>ne gruppetest<br />

picasso er blevet synonym med fleksible<br />

og fornøjelige <strong>familiebil</strong>er fra d<strong>en</strong> franske<br />

bilproduc<strong>en</strong>t. I d<strong>en</strong>ne udgave er resultatet<br />

blevet <strong>en</strong> spænd<strong>en</strong>de bil med et sjovt<br />

ydre med bløde hjørner, mange små detaljer<br />

og <strong>en</strong> yderst fin brugsværdi.<br />

Inde i bil<strong>en</strong> nyder man ved forsæderne et<br />

usædvanlig godt udsyn g<strong>en</strong>nem d<strong>en</strong> store forrude,<br />

og rundt om førerplads<strong>en</strong> er der mange<br />

fine fralægningsmuligheder. Rattet kan justeres<br />

på alle måder, og et sjovt digitalt speedometer,<br />

der nærmest står som <strong>en</strong> skulptur ov<strong>en</strong><br />

på instrum<strong>en</strong>tbordet, giver et godt overblik<br />

over bil<strong>en</strong>s aktuelle drift.<br />

Ved bagsædet er der fin plads <strong>til</strong> tre personer,<br />

og gulvet er nærmest fladt i hele bil<strong>en</strong>s<br />

bredde, og det giver gode ind- og udstigningsforhold<br />

for børn. For voksne glider fødderne<br />

fint ind under forstol<strong>en</strong>e, og man sidder godt.<br />

Bagsædet er todelt, og hver del kan længdeforskydes<br />

14 cm, ligesom ryglænet kan justeres<br />

i vinkl<strong>en</strong>.<br />

vælg dieselmotor<strong>en</strong><br />

Vil man udvide bagagerummet, kan ryglænet<br />

foldes fremover i et snuptag. Selve sædehynd<strong>en</strong><br />

glider lidt ned, og <strong>en</strong> klap bag ryglænet<br />

sørger for, at gulvet bliver plant. Under gulvet<br />

er der bagerst et ekstra rum, så man kan stable<br />

32 6/2010<br />

bagage, ud<strong>en</strong> at det nederste bliver mast. Det<br />

er godt i hverdag<strong>en</strong>.<br />

C3 Picasso fås med <strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> 1.4-liters<br />

b<strong>en</strong>zinmotor eller d<strong>en</strong>ne dieseludgave, og det<br />

er helt klart sidstnævnte, vi anbefaler. Motor<strong>en</strong><br />

trækker fremrag<strong>en</strong>de og giver bil<strong>en</strong> meget<br />

behagelige eg<strong>en</strong>skaber på landevej<strong>en</strong>, hvor<br />

overhalinger fo<strong>ret</strong>ages så let som ing<strong>en</strong>ting.<br />

Køreeg<strong>en</strong>skaberne er i d<strong>en</strong> meget komfortable<br />

afdeling, og på <strong>FDM</strong> Jyllandsring<strong>en</strong> fremviste<br />

bil<strong>en</strong> både sikre og trygge eg<strong>en</strong>skaber<br />

samt gode bremseevner. C3 Picasso<br />

er også her <strong>en</strong> meget moderne bil.<br />

M<strong>en</strong> alting <strong>har</strong> sin pris, og C3 Picasso<br />

er feltets dyreste bil. Med <strong>en</strong><br />

prislap på knap 224.000 kr. er der<br />

hele 30.000 kr. ned <strong>til</strong> d<strong>en</strong> billigste,<br />

R<strong>en</strong>ault Grand Modus. Alligevel<br />

bliver de samlede driftsomkostninger<br />

udlignet af Citroëns forv<strong>en</strong>tede<br />

bedre g<strong>en</strong>salgsværdi, og det er med<br />

<strong>til</strong> at bringe bil<strong>en</strong> <strong>til</strong> tops. Også <strong>en</strong><br />

god sikkerhedsvurdering fra d<strong>en</strong><br />

dansk-bearbejdede Euro NCAPtest<br />

trækker op.<br />

På minussid<strong>en</strong> kan vi stort set kun<br />

nævne d<strong>en</strong> begrænsede garanti på to<br />

år. Tilkøber man <strong>en</strong> service- og reparationsaftale,<br />

kan man dog <strong>til</strong> <strong>en</strong> vis<br />

Citroën C3 piCasso<br />

HDi 110 fap<br />

223.670 kr. (heraf reg.afgift 103.562 kr.)<br />

4 cyl. n 110 hk n 183 km/t. n 11,2 sek. n 3,30 kr./km<br />

Motor<br />

Bagsæde<br />

Fartpilot<br />

miljø – diesel<br />

B CO 2: 130 g/km n <strong>har</strong> partikelfilter<br />

forbrug Fabrik: 20,4 km/l. Test: 18,3 km/l<br />

Ej elruder bag<br />

Ikke tre års<br />

garanti<br />

grad komp<strong>en</strong>sere for d<strong>en</strong>ne mangel. D<strong>en</strong> koster<br />

474 kr. om måned<strong>en</strong> over tre år og 60.000<br />

km og er stærkt anbefalelsesværdig.<br />

Instrum<strong>en</strong>tbordet er præget af det digitale instrum<strong>en</strong>t<br />

forov<strong>en</strong>. Gearstang<strong>en</strong> sidder tæt på rattet og er let at nå


Fiat Qubo udstråler<br />

praktisk<br />

brug frem for<br />

skønhed. Bil<strong>en</strong>s<br />

store højde gør<br />

d<strong>en</strong> <strong>til</strong> <strong>en</strong> nyttig<br />

fritidsbil for d<strong>en</strong><br />

aktive familie<br />

fiat Qubo<br />

bagsædets v<strong>en</strong><br />

Når det handler om praktiske eg<strong>en</strong>skaber, vinder Fiat Qubo<br />

med sine skydedøre og suveræne rummelighed<br />

fiat Qubo er grundlægg<strong>en</strong>de skabt som<br />

<strong>en</strong> personbil med afsæt i varebil<strong>en</strong> Fiat<br />

Fiorino. Det er der ikke noget galt i, og<br />

varevogn<strong>en</strong> <strong>har</strong> vundet titl<strong>en</strong> „Å<strong>ret</strong>s Varebil i<br />

Danmark”. M<strong>en</strong> ophavet <strong>har</strong> et <strong>en</strong>kelt minus,<br />

og det er kørekomfort<strong>en</strong>.<br />

M<strong>en</strong>s brugsværdi<strong>en</strong> profiterer af varevogn<strong>en</strong>s<br />

store dim<strong>en</strong>sioner, er affjedringskomfort<strong>en</strong><br />

og bil<strong>en</strong>s opbygning ikke helt på højde<br />

med de eg<strong>en</strong>tlige personbiler, d<strong>en</strong> konkurrerer<br />

mod. Det giver <strong>en</strong> noget stød<strong>en</strong>de kørsel, og<br />

Førerplads<strong>en</strong> er typisk for Fiat og fungerer fint i hverdag<strong>en</strong>. Radio<strong>en</strong> er<br />

kommet helt op i synsfeltet, m<strong>en</strong> det er varmeanlægget desværre ikke<br />

indv<strong>en</strong>digt må man flere steder lade sig nøje<br />

med nøgne stålplader i stedet for de flotte inderbeklædninger,<br />

vi er vant <strong>til</strong>.<br />

Motorprogrammet omfatter kun d<strong>en</strong>ne<br />

1.3-liters dieselmotor med 75 hk. I bund og<br />

grund gør d<strong>en</strong> det hæderligt, m<strong>en</strong> kommer<br />

man lige fra <strong>en</strong> C3 Picasso eller <strong>en</strong> Kia V<strong>en</strong>ga,<br />

forbløffes man over Qubos mangl<strong>en</strong>de ressourcer.<br />

Det betyder, at bil<strong>en</strong> presses mere, <strong>en</strong>d<br />

godt er, og det går i sidste <strong>en</strong>de ud over brændstoføkonomi<strong>en</strong>.<br />

På papi<strong>ret</strong> skal Qubo <strong>kunne</strong><br />

køre 22,7 km/l, m<strong>en</strong><br />

vi klarede kun 16,8,<br />

og det er ikke videre<br />

imponer<strong>en</strong>de.<br />

skydedøre gør<br />

<strong>en</strong> forskel<br />

Så ser det langt bedre<br />

ud, når det drejer<br />

sig om plads og<br />

praktisk brug. Det<br />

første, man møder,<br />

er to store skydedøre<br />

i sid<strong>en</strong> af bil<strong>en</strong>, der<br />

gør det let at hjælpe<br />

børn ind på bagsædet.<br />

Det er et stort<br />

plus og noget, der i<br />

fiat Qubo<br />

1.3 mJt DynamiC<br />

203.670 kr. (heraf reg.afgift 90.292 kr.)<br />

4 cyl. n 75 hk n 155 km/t. n 16,5 sek. n 3,10 kr./km<br />

miljø – diesel<br />

A CO 2: 115 g/km n <strong>har</strong> partikelfilter<br />

forbrug Fabrik: 22,7 km/l. Test: 16,8 km/l<br />

Skydedøre<br />

Sidespejle<br />

Bagsædeplads<br />

Affjedring<br />

Motor<br />

Udsyn bagud<br />

høj grad kvalificerer Qubo som børnefamiliernes<br />

favorit.<br />

Bagsædet er dog ikke så smart ind<strong>ret</strong>tet<br />

som i de øvrige biler og kan bl.a. ikke justeres<br />

i længd<strong>en</strong>. På minussid<strong>en</strong> <strong>har</strong> vi også note<strong>ret</strong><br />

et noget ringe udsyn fra de små sideruder,<br />

ligesom selve sædernes komfort både for<br />

og bag er ringe samm<strong>en</strong>lignet med de tre andre<br />

biler i test<strong>en</strong>.<br />

På <strong>FDM</strong> Jyllandsring<strong>en</strong> fik Qubo kam <strong>til</strong><br />

sit hår. D<strong>en</strong> krænger <strong>en</strong> hel del, og ESC-systemet<br />

arbejder på fulde omdrejninger, når d<strong>en</strong><br />

dobbelte undvigemanøvre g<strong>en</strong>nemkøres. Det<br />

er et eksempel på, at det elektroniske antiudskridningssystem<br />

ESC er sin vægt værd i guld<br />

– ved <strong>en</strong> test hos tyske ADAC væltede <strong>en</strong> <strong>til</strong>svar<strong>en</strong>de<br />

bil ligefrem, da d<strong>en</strong> blev testet ud<strong>en</strong><br />

ESC.<br />

Fiat Qubo er <strong>en</strong> praktisk bil, m<strong>en</strong> d<strong>en</strong> er<br />

ikke videre komfortabel, og pris og sikkerhed<br />

er samlet set ikke bedre <strong>en</strong>d hos konkurr<strong>en</strong>terne.<br />

6/2010 33


gruppetest Citroën C3 Picasso – Fiat Qubo – Kia V<strong>en</strong>ga – R<strong>en</strong>ault Grand Modus<br />

Kia v<strong>en</strong>ga<br />

pladsgaranti<br />

D<strong>en</strong> helt nye Kia V<strong>en</strong>ga er d<strong>en</strong> mest personvognsagtige i feltet.<br />

Alligevel er pladsforhold<strong>en</strong>e meget fine, og der er rigelig plads<br />

<strong>til</strong> både barnevogn og bagage bagi<br />

Kia er for alvor ved at melde sig ind i<br />

kamp<strong>en</strong> om de danske bilkøbere. Sigtekornet<br />

er år for år <strong>ret</strong>tet mere ind mod<br />

Europa, og d<strong>en</strong>ne allernyeste model er både<br />

designet og bygget i Europa.<br />

Det er der kommet <strong>en</strong> rigtig rar bil ud af.<br />

D<strong>en</strong> <strong>har</strong> <strong>en</strong> fin, praktisk opbygning med meget<br />

personvognsagtig førerplads og <strong>en</strong> fleksibel<br />

ind<strong>ret</strong>ning omkring bagsædet, der kan<br />

justeres i både længde og ryglænshældning.<br />

Forsædepassagererne kan nyde godt af fine<br />

34 6/2010<br />

fralægningsmuligheder, store kopholdere og<br />

<strong>til</strong>slutningsmuligheder <strong>til</strong> radio<strong>en</strong> for både<br />

mp3-afspiller og iPod. Hovedstøtterne kan<br />

blive høje nok <strong>til</strong> europæere både for og bag,<br />

og ryglænshældning<strong>en</strong> på forstol<strong>en</strong>e kan justeres<br />

trinløst fra store drejegreb. Det er faktisk<br />

rigtig godt.<br />

skuff<strong>en</strong>de sikkerhed – flot garanti<br />

Pladsmæssigt er V<strong>en</strong>ga i samme liga som Citroën<br />

C3 Picasso, m<strong>en</strong> ruderne ved bagsædet<br />

sidder <strong>en</strong> del højere, hvilket<br />

g<strong>en</strong>erer udsynet for<br />

børn på bagsædet.<br />

På <strong>FDM</strong> Jyllandsring<strong>en</strong><br />

viste V<strong>en</strong>ga gode stabile<br />

eg<strong>en</strong>skaber, og d<strong>en</strong><br />

bremser lige så godt som<br />

Førerplads<strong>en</strong> er test<strong>en</strong>s<br />

mest komfortable. Det<br />

store speedometer lige<br />

i synsfeltet er flot, og<br />

betj<strong>en</strong>ingsgreb og knapper<br />

er lette at nå<br />

Kia v<strong>en</strong>ga<br />

1.4 CrDi<br />

203.679 kr. (heraf reg.afgift 89.396 kr.)<br />

4 cyl. n 90 hk n 167 km/t. n 14,5 sek. n 3,15 kr./km<br />

Motor<br />

Garanti<br />

Udstyr<br />

Kia V<strong>en</strong>gas personvognslign<strong>en</strong>de<br />

former snyder,<br />

for indv<strong>en</strong>digt er V<strong>en</strong>ga<br />

mindst lige så fleksibel<br />

som de tre andre<br />

miljø – diesel<br />

A CO 2: 117 g/km n <strong>har</strong> partikelfilter<br />

forbrug Fabrik: 22,2 km/l. Test: 18,4 km/l<br />

Manuelt<br />

rudehejs bag<br />

Udsyn skråt bagud<br />

C3 Picasso, hvilket er <strong>en</strong> vognlængde kortere<br />

<strong>en</strong>d det, Fiat og R<strong>en</strong>ault præsterer, når der<br />

bremses fra 80 km/t. med fuldt læs.<br />

V<strong>en</strong>ga <strong>har</strong> et fint ind<strong>ret</strong>tet bagagerum med<br />

<strong>en</strong> flytbar bund, så afdeling<strong>en</strong> kan ind<strong>ret</strong>tes i<br />

to etager. Selv med bund<strong>en</strong> i højeste s<strong>til</strong>ling fik<br />

vi plads <strong>til</strong> Motors testbarnevogn, ud<strong>en</strong> at hjul<strong>en</strong>e<br />

skulle afmonteres, og så <strong>kunne</strong> alt øvrigt<br />

grej snildt placeres i „kælder<strong>en</strong>”.<br />

Prismæssigt står Kia V<strong>en</strong>ga stærkt. M<strong>en</strong><br />

med <strong>til</strong> histori<strong>en</strong> hører, at V<strong>en</strong>ga kun fås i ét<br />

udstyrsniveau, og alt udstyr skal så at sige <strong>til</strong>købes<br />

i løs vægt. Det kan blive dyrt – f.eks. koster<br />

varme i forsæderne 6.000 kr.<br />

Sikkerhedsmæssigt er Kia på mange måder<br />

godt med. Det er dog skuff<strong>en</strong>de, at bil<strong>en</strong> kun<br />

opnåede fire stjerner i Euro NCAP’s crashtest.<br />

Det var selve frontaltest<strong>en</strong>, der ikke gik som<br />

v<strong>en</strong>tet – ærgerligt!<br />

Til g<strong>en</strong>gæld kan man glæde sig over, at<br />

også V<strong>en</strong>ga sælges med Kias suveræne garanti<br />

på syv år eller 150.000 km.


<strong>en</strong>ault granD moDus<br />

lys, v<strong>en</strong>lig og letkørt<br />

Man nyder interiø<strong>ret</strong> i Grand Modus, der modsat mange af<br />

konkurr<strong>en</strong>terne er lyst og v<strong>en</strong>ligt. Og så virker Grand Modus<br />

meget håndterbar, og det gør d<strong>en</strong> letkørt<br />

eg<strong>en</strong>tlig burde R<strong>en</strong>ault Grand Modus<br />

<strong>være</strong> mere k<strong>en</strong>dt, <strong>en</strong>d <strong>til</strong>fældet er, for<br />

det er på mange måder <strong>en</strong> spænd<strong>en</strong>de<br />

bil med <strong>en</strong> god ind<strong>ret</strong>ning og <strong>en</strong> fin pris. M<strong>en</strong><br />

i Danmark er salget nærmest gået i stå.<br />

Grand Modus er <strong>en</strong> forlænget udgave af<br />

d<strong>en</strong> lige så sjældne Modus. I d<strong>en</strong>ne store udgave<br />

er der gjort lidt mere ud af ind<strong>ret</strong>ning<strong>en</strong>.<br />

Grand Modus er dog ikke lige så fleksibel som<br />

C3 Picasso – bl.a. er det kun muligt at folde<br />

bagsædets ryglæn frem, så det ligger ov<strong>en</strong> på<br />

d<strong>en</strong> udelte sædehynde. Det giver <strong>en</strong> knap så<br />

fin lasteflade.<br />

For<strong>til</strong> er instrum<strong>en</strong>tbordet præget af et stort<br />

instrum<strong>en</strong>thus i midt<strong>en</strong> af instrum<strong>en</strong>tbordet, og<br />

det er let at overskue. M<strong>en</strong> det er ærgerligt, at<br />

rattet kun kan justeres i højd<strong>en</strong> – det kan godt<br />

hæmme køres<strong>til</strong>ling<strong>en</strong> <strong>en</strong> smule. Instrum<strong>en</strong>tbordet<br />

er lavet af hård – lidt billig – plastik. Det<br />

falder noget ig<strong>en</strong>nem i kvalitetsfornemmels<strong>en</strong><br />

over for de tre andre, m<strong>en</strong> <strong>til</strong> g<strong>en</strong>gæld er det lyst,<br />

hvilket er med <strong>til</strong> at gøre kabin<strong>en</strong> mere v<strong>en</strong>lig i<br />

sin fremtoning.<br />

godt udsyn for børn<br />

Ved bagsædet er der fin plads, og<br />

man kan glæde sig over d<strong>en</strong> meget<br />

lave vindueskant, der giver et godt<br />

udsyn for børn på bagsædet. I lighed<br />

med de tre øvrige biler i test<strong>en</strong><br />

er bagsædet forsynet med to isofixbeslag,<br />

der gør det let at montere <strong>en</strong><br />

autostol med isofixbeslag.<br />

Førerplads<strong>en</strong> er præget af et<br />

stort felt med alle instrum<strong>en</strong>ter<br />

samlet i midt<strong>en</strong>. Rattet kan desværre<br />

kun justeres i højd<strong>en</strong><br />

r<strong>en</strong>ault granD moDus<br />

1.5 DCi 65<br />

193.580 kr. (heraf reg.afgift 82.390 kr.)<br />

4 cyl. n 65 hk n 155 km/t. n 16,4 sek. n 3,20 kr./km<br />

Letkørt<br />

Støjniveau<br />

Pris<br />

miljø – diesel<br />

A CO2: 120 g/km n <strong>har</strong> partikelfilter<br />

forbrug Fabrik: 21,7 km/l. Test: 18,4 km/l<br />

R<strong>en</strong>ault Grand<br />

Modus bliver<br />

hurtigt børn<strong>en</strong>es<br />

favorit<br />

på grund af<br />

de meget lave<br />

vindueskanter.<br />

De giver lys og<br />

fint udsyn fra<br />

bagsædet<br />

Hård plast<br />

indv<strong>en</strong>digt<br />

Bagsæde<br />

Rat ej multijusterbart<br />

Køreeg<strong>en</strong>skaberne er grundlægg<strong>en</strong>de gode,<br />

m<strong>en</strong> man bliver i begyndels<strong>en</strong> noget forbavset<br />

over motor<strong>en</strong>s tydelige dieselknitr<strong>en</strong>, når der<br />

accelereres. Er man først kommet op i fart, bliver<br />

der dog ro ude i motorrummet, og så kan<br />

man nyde fred<strong>en</strong>.<br />

På <strong>FDM</strong> Jyllandsring<strong>en</strong> faldt Grand Modus<br />

ikke lige så godt <strong>til</strong> som Citroën og Kia.<br />

Modus reagerer skarpt på sty<strong>ret</strong>øjets udslag,<br />

og bevægelserne bliver hurtigt <strong>en</strong> del kraftigere<br />

<strong>en</strong>d forv<strong>en</strong>tet. Det er ikke så kønt, m<strong>en</strong><br />

det standardmonterede antiudskridningssystem<br />

træder <strong>til</strong> med fuld styrke og holder bil<strong>en</strong><br />

på <strong>ret</strong>te spor.<br />

R<strong>en</strong>ault Grand Modus er i Danmark opgivet<br />

med de maksimale fem stjerner i Euro<br />

NCAP. Det er eg<strong>en</strong>tlig d<strong>en</strong> mindre Modus,<br />

der er testet, m<strong>en</strong> resultatet kan med god m<strong>en</strong>ing<br />

overføres <strong>til</strong> d<strong>en</strong>ne variant. Dermed er<br />

Grand Modus med <strong>til</strong> at videreføre R<strong>en</strong>aults<br />

tradition for sikre biler.<br />

6/2010 35


gruppetest Citroën C3 Picasso – Fiat Qubo – Kia V<strong>en</strong>ga – R<strong>en</strong>ault Grand Modus<br />

testHolDets valg<br />

sør<strong>en</strong> W. rasmuss<strong>en</strong><br />

– bilteknisk redaktør:<br />

Mit valg er Citroën C3<br />

Picasso. Jeg nyder<br />

bil<strong>en</strong>s fine opbygning<br />

og komfortable køreeg<strong>en</strong>skaber.<br />

Der skal<br />

dog <strong>til</strong>købes <strong>en</strong> service- og reparationsaftale,<br />

så bil<strong>en</strong>s noget spinkle garanti<br />

kan suppleres af mere trygge rammer.<br />

Karst<strong>en</strong> mayland<br />

lemche – testkører:<br />

Jeg kan bedst lide Kia<br />

V<strong>en</strong>ga, m<strong>en</strong> udsynet<br />

fra bagsæderne er<br />

ikke ideelt for børn.<br />

Det er det i C3 Picasso<br />

og Grand Modus. Mit valg er Citroën<strong>en</strong>,<br />

fordi d<strong>en</strong> <strong>har</strong> <strong>en</strong> bedre motor, kører<br />

bedre og <strong>har</strong> lækre designdetaljer.<br />

anders W. J<strong>en</strong>s<strong>en</strong><br />

– journalist:<br />

Jeg vakler mellem<br />

Citroën og Kia.<br />

Jeg er <strong>til</strong>trukket af<br />

Citroëns komfort og<br />

motorkraft, m<strong>en</strong> Kias<br />

langvarige garanti samm<strong>en</strong> med bil<strong>en</strong>s<br />

gode køreg<strong>en</strong>skaber vejer tungt, så jeg<br />

<strong>en</strong>der med at vælge Kia V<strong>en</strong>ga.<br />

peter sahl<br />

– teknisk konsul<strong>en</strong>t:<br />

Teknisk finder jeg<br />

Citroën C3 overleg<strong>en</strong><br />

i feltet. Motor<strong>en</strong> <strong>har</strong><br />

overskud <strong>til</strong> både<br />

overhalinger og fart,<br />

og gea<strong>ret</strong> flyder let og ubesvæ<strong>ret</strong>. Undervogn<strong>en</strong><br />

er stram, m<strong>en</strong> behagelig.<br />

36 6/2010<br />

Det store overblik<br />

Plads, økonomi, sikkerhed og udstyr er <strong>en</strong> vigtig<br />

del af beslutningsgrundlaget ved køb af bil.<br />

Her får du et hurtigt overblik over gruppetest<strong>en</strong>s<br />

fire biler.<br />

Kia V<strong>en</strong>ga <strong>har</strong> størst kabine og må trække<br />

d<strong>en</strong> tungeste påhængsvogn, R<strong>en</strong>ault er billigst<br />

i anskaffelse, Fiat er billigst i drift, og Citroën<br />

plaDsforHolD<br />

Citroën<br />

C3 Picasso<br />

C3 er d<strong>en</strong> tungeste og også d<strong>en</strong> sikreste. Bagagerumm<strong>en</strong>es<br />

størrelse varierer kun <strong>en</strong> smule,<br />

og alle <strong>kunne</strong> rumme Motors testbarnevogn.<br />

Citroën C3 Picasso er d<strong>en</strong> samlede testvinder,<br />

m<strong>en</strong> V<strong>en</strong>ga ligger lige i baghjulet. Er du ikke<br />

<strong>en</strong>ig i Motors vurdering, kan du finde din favorit,<br />

når du <strong>har</strong> stude<strong>ret</strong> detaljerne.<br />

Fiat<br />

Qubo<br />

Kia<br />

V<strong>en</strong>ga<br />

R<strong>en</strong>ault<br />

Grand Modus<br />

Længde-bredde-højde, cm 408-173-162 396-172-174 407-177-160 403-170-159<br />

Akselafstand, cm 254 251 262 258<br />

Køreklar vægt-totalvægt, kg 1.439-1.795 1.329-1.710 1.395-1.800 1.285-1.685<br />

Maks. påhængsvognsvægt, kg 950 600 1.300 565<br />

Tankvolum<strong>en</strong>, liter 50 45 48 51<br />

Dækmontering 195/55 R16 185/65 R15 195/65R15 185/60R15<br />

Kabinemål<br />

Højde over sæder, for-bag, cm 107-97 112-103 104-97 104-94<br />

Speeder <strong>til</strong> forsæderyg, maks. (A), cm 105 111 110 110<br />

Knæplads ved række 2 min.-maks. (B), cm 42-66 62-62 54-67 49-65<br />

Komfortmål (A)+(B), cm 147-171 173-173 164-177 159-175<br />

Kabinebredde ved bagsæde, cm 137 147 138 135<br />

Bagagerum, liter 385-500 329-329 440 305-410<br />

– længde, min.-maks., cm 71-85-149 60-99-127 72-85-147 66-82-135<br />

– bredde, min.-maks., cm 102-126 103-141 116-132 101-101<br />

uDstyr<br />

Aircondition/klimaanlæg, kr. / 1) Automatgear, kr.<br />

/ /5.999 /4.000<br />

Bluetooth <strong>til</strong> tlf., kr. 7.000 2.999<br />

Elruder, for/bag / 1) / /5.999 /<br />

Fartpilot, kr. 5.999 3.500<br />

Metallak, kr. 6.000 4.000 5.999 4.500<br />

Panoramaglastag, kr. 11.990 17.999 14.000<br />

Parkeringss<strong>en</strong>sor, bag, kr. 1) 4.500 5.999<br />

Sædevarme, for, kr. 4.000 5.999<br />

1) Del af udstyrspakke <strong>til</strong> 14.990 kr.<br />

Citroën<br />

C3 Picasso<br />

Fiat<br />

Qubo<br />

Kia<br />

V<strong>en</strong>ga<br />

R<strong>en</strong>ault<br />

Grand Modus


ilbuDget<br />

Km-afhængige udgifter kr. pr. år kr. pr. år kr. pr. år kr. pr. år<br />

Brændstof 10.294 9.459 9.251 9.677<br />

Dæk 2.629 1.543 1.600 1.600<br />

Vedligeholdelse 5.600 4.800 6.000 6.000<br />

I alt (A) 18.523 15.802 16.851 17.277<br />

faste udgifter<br />

<strong>FDM</strong>-forsikring 5.014 4.691 5.014 5.014<br />

Ejerafgift 3.220 2.600 1.960 2.600<br />

Diverse (<strong>FDM</strong>, vask m.m.) 4.220 4.220 4.220 4.220<br />

I alt (B) 12.454 11.511 11.194 11.834<br />

Kapitalomkostninger<br />

Værditab 29.517 29.683 30.231 30.115<br />

R<strong>en</strong>tebyrde 5.382 4.775 4.750 4.452<br />

I alt (C) 34.899 34.457 34.981 34.567<br />

samlet beløb (a+b+C) 65.876 61.771 63.026 63.678<br />

Samlet beløb i kr. pr. km 3,29 3,09 3,15 3,18<br />

Forudsætninger: Driftsperiod<strong>en</strong> er på tre år og 60.000 km. Forsikring<strong>en</strong> er tegnet i <strong>FDM</strong> forsikring<br />

med udgangspunkt i <strong>en</strong> 40-årig bilist med fem års skadefri kørsel, bosidd<strong>en</strong>de i Hillerød. Værditabet er<br />

beregnet i samarbejde med bilpriser.dk, og r<strong>en</strong>teberegning<strong>en</strong> er base<strong>ret</strong> på <strong>en</strong> r<strong>en</strong>tefod på seks proc<strong>en</strong>t<br />

(brutto). Vedligeholdelsesudgifterne er, hvor det er muligt, anslået med udgangspunkt i serviceaftaler.<br />

siKKerHeD<br />

Citroën<br />

C3 Picasso<br />

Fiat<br />

Qubo<br />

Kia<br />

V<strong>en</strong>ga<br />

R<strong>en</strong>ault<br />

Grand Modus<br />

euro nCap-test<br />

Testet, modelår 2009 2010 2010 2004<br />

Euro NCAP-karakter (maks. 5) ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★<br />

Voks<strong>en</strong> 81 % 59 % 79 % -<br />

- heraf frontaltest (maks. 16 p.) 13,5 12,4 9,7 14,0<br />

- heraf sidetest (maks. 8 p.) 8,0 7,9 8,0 8,0<br />

- heraf pæletest (maks. 8 p.) 7,2 0,0 7,2 8,0<br />

- heraf piskesmældstest (maks. 4 p.) 0,3 1,0 3,4 -<br />

Barn 76 % 74 % 66 % 4 ud af 5<br />

Fodgænger 43 % 55 % 64 % 1 ud af 4<br />

Aktiv sikkerhed 40 % 29 % 71 % -<br />

Citroën C3 Picasso <strong>har</strong> offi cielt kun opnået fi re stjerner, idet d<strong>en</strong> ikke sælges med ESC som standard<br />

på alle markeder. Da det er standard herhjemme, får d<strong>en</strong> i Danmark sin femte stjerne. Fiat Qubo er<br />

ikke testet, m<strong>en</strong> det er d<strong>en</strong> næst<strong>en</strong> id<strong>en</strong>tiske søsterbil Citroën Nemo, og resultatet herfra fremgår af<br />

ov<strong>en</strong>stå<strong>en</strong>de. Resultatet er dog ikke helt dækk<strong>en</strong>de, idet Qubo <strong>har</strong> ESC som standard, hvilket giver<br />

<strong>en</strong> bedre score i Aktiv sikkerhed. Grand Modus er ikke testet, m<strong>en</strong> d<strong>en</strong> næst<strong>en</strong> id<strong>en</strong>tiske Modus er<br />

testet efter d<strong>en</strong> gamle testprocedure og opnåede d<strong>en</strong>gang de maksimale fem stjerner.<br />

samlet vurDering<br />

Citroën<br />

C3 Picasso<br />

Citroën<br />

C3 Picasso<br />

Fiat<br />

Qubo<br />

Fiat<br />

Qubo<br />

Kia<br />

V<strong>en</strong>ga<br />

Kia<br />

V<strong>en</strong>ga<br />

R<strong>en</strong>ault<br />

Grand Modus<br />

R<strong>en</strong>ault<br />

Grand Modus<br />

samlet vurdering ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★<br />

Plads og praktisk brug ★★★★★ ★★★★★★ ★★★★★ ★★★★<br />

Økonomi ★★★ ★★★ ★★★ ★★★<br />

Udstyr og komfort ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★<br />

Køreeg<strong>en</strong>skaber ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★<br />

Motor og transmission ★★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★<br />

Sikkerhed ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★<br />

I dette skema over delresultaterne fremgår det, hvorledes vi undervejs i test<strong>en</strong> <strong>har</strong> vurde<strong>ret</strong> de forskellige<br />

undergrupper. Bemærk, at antallet af stjerner ikke kan samm<strong>en</strong>tælles og samm<strong>en</strong>lignes <strong>en</strong> for<br />

<strong>en</strong>, idet for eksempel kategori<strong>en</strong> sikkerhed vægter tungere <strong>en</strong>d Udstyr og komfort.<br />

★★★★★<br />

★★★★★<br />

Kia v<strong>en</strong>ga<br />

22,2 km/l 203.679 kr.<br />

V<strong>en</strong>ga <strong>har</strong> meget personvognsagtige<br />

køreeg<strong>en</strong>skaber, og plads og ind<strong>ret</strong>ning<br />

er glimr<strong>en</strong>de. D<strong>en</strong> lange garanti på syv<br />

år eller 150.000 km er et plus, m<strong>en</strong> kun<br />

fi re Euro NCAP-stjerner er skuff<strong>en</strong>de.<br />

★★★<br />

fiat Qubo<br />

22,7 km/l 203.670 kr.<br />

Køreeg<strong>en</strong>skaberne skuffer p.g.a. d<strong>en</strong><br />

noget svage motor og d<strong>en</strong> meget hårde<br />

affjedring. Qubo vinder, hvis det kun<br />

handler om praktiske forhold, m<strong>en</strong> samlet<br />

set kan d<strong>en</strong> ikke følge med feltet.<br />

★★★<br />

testvinDer<br />

C3 piCasso<br />

20,4 km/l 223.670 kr.<br />

Citroën C3 Picasso vinder p.g.a. g<strong>en</strong>nemtænkt<br />

ind<strong>ret</strong>ning, gode pladsforhold,<br />

fi n motor og fornuftigt sikkerhedsniveau.<br />

Trods test<strong>en</strong>s højeste pris er<br />

d<strong>en</strong> samlede driftsøkonomi fornuftig.<br />

granD moDus<br />

21,7 km/l 193.580 kr.<br />

Grand Modus er rar at opholde sig<br />

i p.g.a. d<strong>en</strong> lyse kabine og de store<br />

sideruder. Bagsædets fl eksibilitet og<br />

bagagerummets størrelse kan dog ikke<br />

konkurrere med de øvrige deltagere.<br />

6/2010 37

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!