Årsberetning 2011 - Ligebehandlingsnævnet

ligebehandlingsnaevnet.dk

Årsberetning 2011 - Ligebehandlingsnævnet

4

nyE sagsoMrådEr – fastsættElsE af

praksis

nævnet har i 2011 afgjort sin første sag om forskelsbehandling

på grund af social oprindelse. nævnet fik

med denne sag lejlighed til at overveje, hvad begrebet

social oprindelse kan omfatte.

nævnet har ligeledes i 2011 taget stilling til, hvornår

det er lovligt at annoncere efter og ved ansættelse

lægge vægt på, om den pågældende har en bestemt

religiøs overbevisning.

klager over forskellige entrépriser for mænd og

kvinder i nattelivet blev som i alle de foregående år

indbragt for nævnet. i begyndelsen af året traf nævnet

nogle principielle afgørelser om, hvornår der skal

gives godtgørelse samt niveauet for godtgørelsens

størrelse. hensigten var at nå frem til et niveau,

hvor det kunne have en hensigtsmæssig virkning på

diskoteksejernes adfærd i forhold til diskriminationsreglerne.

der blev således på mødet lagt en praksis

for, hvor meget det skal koste en diskoteksejer at

overtræde loven i disse sager. der var i 2011 en svag

stigning i antallet af klager over prisforskelle set i

forhold til de tidligere år. det forhold, at klageren har

mulighed for at få en godtgørelse, har imidlertid ikke

indtil videre medført en væsentlig ændring i antallet

af klagesager hverken i opadgående eller nedadgående

retning.

nævnet har også behandlet klager over etnisk diskrimination

i nattelivet, og her har de samme hensyn

ført til fastlæggelsen af et godtgørelsesniveau.

klagEBErEttigEt

hvem kan få en klage behandlet for nævnet?

det spørgsmål har nævnet truffet afgørelse om i

2011. nævnet har blandt andet bestemt, at foreninger

eller organisationer, der klager på egne vegne og

ikke på vegne af en konkret person, ikke kan få sagen

behandlet i nævnet. nævnet har endvidere bestemt,

at en klager skal have en konkret interesse i sagen.

det skal forstås således, at en klager skal tilhøre

den gruppe, der i en given situation ville kunne blive

forskelsbehandlet. nævnet er et klageorgan og kan

derfor ikke behandle henvendelser om generelle

spørgsmål om forskelsbehandling.

BEsøg fra udlandEt

i 2011 har nævnet haft en del besøg fra udlandet. en

norsk og en hollandsk forsker kontaktede sekretariatet

med henblik på et møde og muligheden for at få

aktindsigt i nogle af de sager, der var blevet behandlet

i nævnet. Forskernes fokus var klagesager, hvor

flere diskriminationsgrunde var i spil.

ligebehandlingsnævnet har ligeledes været underkastet

eksamination fra den europæiske kommission

mod racisme og intolerance (ecri), der stillede en

lang række spørgsmål til arbejdsmetoder, uafhængighed

med mere. undersøgelsen mundede ud i en

landerapport om danmark, der udkom i foråret 2012.

More magazines by this user
Similar magazines