Monteringsinstruktioner for - Emerson Climate Technologies

emersonclimate.com

Monteringsinstruktioner for - Emerson Climate Technologies

Monteringsinstruktioner for Copeland Scroll Kompressorer

Denne monteringsvejledning gælder for alle enkelte Copeland-Scrollkompressorer. Vejledningen har til formål at sikre brugerne en sikker

installation, indkørsel, drift og vedligeholdelse af Copeland-Scrollkompressorer. Den erstatter ikke systemproducenternes særlige faglige

ekspertise.

1 Produktbeskrivelse

1.1 Godkendte kølemidler og olier

1.2 Grænseværdier for anvendelsesområder

Grænseværdier for anvendelsesområder er tilgængelige under ”Copeland® brand products Selection Software” på www.emersonclimate.eu.

2 Installation

Modeller Kølemidler Copeland®-standardolier Olier til vedligeholdelse

ZP, ZPD R410A

2.1 Håndtering af kompressoren

2.1.1 Transport og opbevaring

2.1.2 Anbringelse og sikring

ZR, ZH R407C, R134a

ZRD, ZH...KVE R407C

ZB, ZS, ZF R404A, R507, R407A/C/F, R134a

ZBD, ZFD R404A, R407F

Emkarate RL32 3MAF

ADVARSEL!

Vælterisiko! Risiko for personskader! Flyt kun kompressorer med passende mekanisk

udstyr eller håndteringsmateriel, der passer til vægten. Hold kompressoren i opretstående

position. Paller med en vægt på under 300 kg kan stables. Selvstændige kasser må

ikke stables. Hold altid emballagen tør.

VIGTIGT!

Risiko for beskadigelse! Risiko for fejl på kompressoren! Løft altid kun kompressoren

i løftebeslagene, når den skal flyttes. Løft af kompressoren i udsugnings- eller indsugningsdelen

medfører risiko for skader eller utætheder.

Emkarate RL32 3MAF

Emkarate RL32 3MAF

Mobil Arctic 22CC

ZO, ZOD R744 Emkarate RL68 HB Emkarate RL68 HB

Tabel 1: Godkendte kølemidler og olier

Storage

Figur 1

Transport

Single

box

Kompressoren skal så vidt muligt holdes lodret under håndtering. Start med at fjerne proppen fra højtryksstudsen og derefter fra sugegasstudsen,

så kompressorens overtryk udlignes. Fjern propperne i denne rækkefølge for at undgå, at sugegasstudsen dækkes af oliefilm, som

vanskeliggør lodning. Rengør den kobberbelagte sugegasstuds før lodning. Objekter, f.eks. sænksmedeværktøj, må ikke føres mere end

51 mm ind i indsugningsrøret. Ellers er der risiko for, at indsugningsfilter og -motor beskadiges.

3

More magazines by this user
Similar magazines