Monteringsinstruktioner for - Emerson Climate Technologies

emersonclimate.com

Monteringsinstruktioner for - Emerson Climate Technologies

2.3 Afspærringsventiler og tilpasningsstykker

Figur 3

FORSIGTIG!

Utætheder i systemet! Risiko for systemnedbrud! Det anbefales på det kraftigste at

efterspænde alle rørtilslutninger og fastgøringer i henhold til de originale specifikationer,

når systemet har været i drift.

Copeland-Scrollkompressorer leveres med tilslutninger via slaglodning eller Rotalock. Det er muligt at benytte enten Rotalock-ventiler, Rotalock-mellemstykker

eller blot slagloddede forbindelser.

Rotalock 3/4”-16UNF

Moment [Nm]

40-50

Rotalock 1”-14UNF 70-80

Rotalock 1”1/4-12UNF 110-135

Rotalock 1”3/4-12UNF 135-160

Rotalock 2”1/4-12UNF 165-190

Tabel 2: Korrekte tilspændingsmomenter

3 Elektriske forbindelser

3.1 Generelle anbefalinger

BEMÆRK! Yderligere oplysninger om mellemstykker og afspærringsventiler

findes i ”Spare parts list”.

Kompressorens klemkasse har et ledningsdiagram på indersiden af dækslet. Kontrollér, at forsyningsspændingen, faser og frekvens stemmer

overens med oplysningerne på navnepladen, før kompressoren tilsluttes.

3.2 Elektrisk installation

De anbefalede ledningsføringsdiagrammer (strømkredsløb og styringskredsløb) findes på side 11 og 12.

BEMÆRK! Til AC- og HP-anvendelser anbefales det at benytte en kontaktor med overstrømsrelæ I sikkerhedskredsen i overensstemmelse

med EN 60335.

Tabel 3

Enkeltfaset

PF*

Trefaset

TF*

Trefaset TW*

med INT69SC2 med INT69SCY2

Strømkredsløb Figur 5 Figur 6 Figur 7

Styrekreds Figur 9/10 Figur 11 Figur 12

Kompressorer med én fase sluttes til Common (C), Start (S) og Run (R). Kompressorer med tre faser sluttes til T1, T2 og T3 (se Figur 8).

5

More magazines by this user
Similar magazines